• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

hongbhq

Hội viên
 • Số nội dung

  112
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About hongbhq

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Kính gửi anh Thiên Luân Anh Thiên Luân ơi, trước em có nhờ anh tư vấn giúp về việc chọn tuổi sinh con. Em sinh đứa đầu đúng như anh tư vấn thì thấy công việc và hạnh phúc gia đình cải thiện rõ rệt Nhà em chồng sinh năm 1978, vợ 1983. Con gái đầu 2011 Anh có nói đứa thứ 2 nên sinh năm 2015, nhưng em lại bị lỡ kế hoạch mất rồi anh ạ, mà bỏ bé thì tâm không cho phép. Dự kiến sinh vào 19/1/2013 (chắc vẫn là năm Thìn). Em xem qua thì năm Thìn không hợp với tuổi mẹ, tuổi mẹ và con khắc nhau. Em thấy lo lắng quá. Mà từ lúc có bầu bé hai vợ chồng cự nự nhau hoài thôi anh Anh tính giúp em xem có cách gì hóa giải được không anh? Cảm ơn anh rất nhiều
 2. Anh Thiên Luân coi lại giúp em có năm nào sớm hơn năm 2018 để sinh bé được không anh? Em cảm ơn anh rất nhiều Chúc anh sức khỏe và hạnh phúc
 3. Anh Thiên Luân ơi, vì nhà em khó có cháu, mãi mới có được, vì thế để đến năm 2018 cũng hơi lâu, và còn một số lý do cá nhân như em đã nói ở trên nữa, nên em đang rất băn khoăn, liệu có năm nào tuy không được đẹp bằng năm 2018 nhưng cũng có thể tạm được mà sớm sớm một chút không ạ? Em cảm ơn anh rất nhiều!
 4. Vì em mới đọc qua môn luận tuổi lạc việt nên bài làm còn kém quá anh ạ. Anh Thiên Luân thông cảm dùm em nha! Em cảm ơn anh đã sửa bài giúp em. Chắc em còn phải học môn này dài dài mới là đệ tử của anh được á Em phiền anh coi giúp có năm nào khả dĩ mà sớm hơn năm 2018 không anh? Một lần nữa xin cho em được cảm ơn anh rất nhiều Chúc anh và gia đình nhiều niềm vui, hạnh phúc!
 5. Kính gửi anh Thiên Luân Trước hết em rất cảm ơn anh dù cũng bận bịu rất nhiều với cuộc sống cơm áo gạo tiền như bao người nhưng đã bỏ thời gian xem giúp. Vì có việc là như này nên nhà em mới mong là có thêm đứa thứ 2 sớm hơn năm anh khuyên: Sang năm chồng em sẽ đi du học mấy năm, sau đó về nước 1 năm rồi lại đi tiếp 5 năm nữa, đến khoảng năm 2020 mới về nước hẳn Em có mới đọc qua về luận tuổi lạc việt, em làm bài như này anh xem có được không ạ? Chồng: 1978 : Đại Hải Thủy Vợ 1983: Thiên Thượng Hỏa Sinh con năm 2015: Ất mùi - Sa trung kim Tương quan giữa tuổi con và bố mẹ: Về nhân mạng: mẹ Thiên Thượng Hỏa khắc con Sa Trung Kim, nhưng Sa Trung Kim phải nhờ có Hỏa mới mạnh lên được. Con Kim sinh cha Thủy Về địa chi thì mẹ Hợi tam hợp con Mùi, cha Ngọ nhị hợp con Mùi Về thiên can: mẹ âm Quý sinh con âm Ất, con âm Ất khắc cha dương Mậu Như vậy xem ra sinh năm 2015 (Ất Mùi) cũng tạm được phải không anh? Anh sửa bài giúp em nhé Cảm ơn anh rất nhiều ạ!
 6. Kính gửi chú Thiên sứ, năm Mậu Tuất hơi xa và khi đó vợ chồng cháu nhiều tuổi quá. Cháu kính nhờ chú coi lại giúp cháu xem có năm nào gần hơn được nữa không ạ? Cháu cảm ơn chú và anh Thiên luân rất nhiều!
 7. Thưa chú và các anh chị Năm trước cháu đã được chú Thiên sứ tư vấn nên sinh con đầu lòng năm Tân Mão và cháu đã đạt được ước nguyện. Cháu sẽ sinh bé gái vào tháng 3/2011 Nay cháu muốn hỏi chú và các anh chị gia đình cháu nên sinh đứa út vào năm nào sẽ hợp với gia đình Gia đình cháu: Chồng 1978 Vợ 1983 Cháu thấy từ khi có bầu công việc và học vấn của chồng cháu thuận lợi hơn rất nhiều. Cháu cảm ơn chú và các anh chị
 8. Anh Linhtrang ơi, anh xem giúp gia đình em với ạ Chồng sinh năm 1978 Vợ sinh năm 1983 Hiện em đang mang bầu bé gái, dự tính sẽ sinh vào tháng 3 (AL) năm Tân Mão. Nhà em sinh bé đầu Tân Mão rồi thì nên sinh bé thứ 2 năm nào sẽ tốt ạ? Bé Tân Mão sẽ ảnh hưởng như nào đến bố mẹ vậy anh? Em cảm ơn anh nhiều
 9. Ồ, phải công nhận anh Linh Trang nội công thật thâm hậu. Chúc mừng anh!Nhưng anh ơi, tình hình là em vừa mới biết tin có bé rồi, em sẽ sinh bé vào năm Tân Mão. Em lại phải nhờ anh giúp thêm lần nữa rồi ạ. Nhà em: chồng Mậu Ngọ, vợ Quý Hợi anh ạ Em cảm ơn anh nhiều! Thực sự em rất vui vì chú Thiên Sứ có học trò giỏi như anh ạ
 10. Anh Linh Trang ơi, thế này thì em hoang mang quá, nếu sinh đứa Nhâm Thìn và Quý Tị thì em luận như này anh nhé:Chồng mậu ngọ: mạng thủy Vợ quý hợi: mạng hỏa Con: Nhâm thìn: mạng hỏa Con: Quý Tị: mạng hỏa Nhà có 3 hỏa thế thì bố thủy sẽ thế nào ạ? Hơn nữa, thiên can cha mậu khắc con Nhâm và Quý. Như thế liệu có được không anh? Nếu em sinh đứa Tân mão và ất mùi thì sẽ ảnh hưởng như nào mà không được hả anh? vì theo em luận thì Tân mão và Ất mùi tốt hơn nhâm thìn và Quý Tị? Chỉ có điều Ngọ - Mão tuyệt thôi anh ạ, chứ còn mạng thì sẽ là kim, thủy, mộc, hỏa. Còn về thiên can thì Con Tân sinh mẹ Quý, con Ất khắc cha Mậu, mẹ Quý sinh con Ất. Em luận bài như thế không biết có đúng không anh? Em mong anh giải đáp giúp em với ạ! Em cảm ơn anh
 11. Anh Linhtrang ơi, lần trước anh có nói nhà em nên sinh con năm Dần sẽ được cách cục đặc biệt là Dần - Ngọ - Hợi - Mùi, nhưng tình hình là nhà em không sinh được bé Canh Dần rồi anh ạ, đành phải sinh bé Tân Mão. Đứa Tân Mão có khắc cha lắm không? và đứa thứ 2 nhà em nên sinh năm nào anh? Bác Hatgaolang có nói nếu nhà em sinh con Tân Mão thì khó chọn đứa thứ 2 quá, bác đề nghị sinh thêm đứa Quý Tỵ và Tân Sửu, nhưng nhà em mà sinh 3 thì chắc bố mẹ nó ra đường vì bị đuổi việc vì đều làm nhà nước anh ạ. Em có hỏi lại bác Hatgaolang nhưng mãi vẫn chưa thấy bác trả lời. Nhà em: chồng Mậu Ngọ, vợ Quý Hợi anh ạ. Em cảm ơn anh rất nhiều
 12. Bác Hạt gạo làng ơi, cháu vẫn đang mong câu trả lời của bác, không phải là cháu không tin tưởng vào sự tư vấn của bác, nhưng hiềm một nỗi là nhà cháu không thể sinh 3 đứa được bác ạ, nếu thế chắc cả bố và mẹ chúng phải ra đường mất, hic. Bác coi lại giúp cháu với ạ? Cháu cảm ơn bác nhiều!
 13. Hic, bác ơi, nếu đứa út là Tân Sửu thì khi đó cháu 38 tuổi rồi, còn chồng cháu thì đã 43, cháu sợ là khi đó không sinh nổi mất bác ạ :( . Bác xem có năm nào gần hơn chút không ạ? Với lại 2 vợ chồng cháu đều làm cơ quan nhà nước nên không sinh 3 đứa được vngt bác ah. Cháu cảm phiền bác một lần nữa giúp cháu với ạ. Liệu cháu sinh 2 đứa thì năm Tân Mão và năm nào được nữa thưa bác. Cháu cảm ơn bác rất nhiều, hic, cháu xin lỗi bác vì cháu hỏi bác nhiều lần quá! :rolleyes:
 14. Bác Hạt gạo làng ơi, đứa đầu là Tân Mão vậy đứa thứ 2 nhà cháu nên là năm nào thì được ạ? Hic, cháu vẫn biết nhà cháu sinh đứa Canh Dần thì tốt, nhưng mà chắc là số trời không cho nhà cháu con năm Canh Dần nên mãi mà cháu không đậu bác ah. Vì thế nên cháu lo lắm. Mong bác giải đáp giùm cháu. Cháu nhắc lại năm sinh nhà cháu: Chồng 1978, vợ 1983 Cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ!
 15. Bác Hạt gạo làng và Anh Thiên Luân cho cháu hỏi chút xíu ạ. Nhà cháu: chồng 1978, vợ 1983 thì năm sinh con tốt nhất là Canh Dần nhưng đã qua rồi, vậy nếu sinh năm Tân Mão thì Ngọ - Mão có xung không ạ? Khi sinh đứa Tân Mão thì tương quan gia đình sẽ như thế nào ạ? Nếu sinh đứa Tân Mão rồi thì đứa thứ hai sẽ là năm nào ạ? Nếu năm Giáp Ngọ hay Ất Mùi hơn ạ? Nếu sinh Giáp Ngọ thì là năm dương, nhà sẽ có 2 âm, 2 dương. Còn năm Ất Mùi thì nhà lại có tới 3 âm, như vậy có kém phát không và đứa Mão và Mùi này hình như sẽ không hợp nhau lắm phải không ạ? Cháu cảm ơn bác Hạt gạo làng và anh Thiên Luân nhiều ạ!