• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Red Hat

Hội viên
 • Số nội dung

  61
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Red Hat

 1. Chúc mừng sinh nhật Sư Huynh Hạt Gạo Làng! Chúc anh và gia đình luôn vui khỏe hạnh phúc!!!
 2. Vâng, Red Hat đã vào được rồi, cảm ơn sư huynh Thiên Luân. Red Hat
 3. Kính gửi Ban Quản Trị, Xin cho hỏi trường hợp của Red Hat có được vào CLB PTLV không ạ? Nếu được thì mong Ban Quản Trị mở khóa để Red Hat có cơ hội được học hỏi thêm ạ. Trân trọng cảm ơn. Red Hat
 4. Sư huynh BabyWolf ơi, Em là học viên lớp PTLV CB3, em cũng không vào được trang của CLB PTLV. Huynh kiểm tra lại giúp em nhé. Trân trọng cảm ơn. Red Hat
 5. Đúng là ảnh này của anh Mocmien quá đẹp. Cộng thêm Sư Phụ sử dụng ảnh này để minh họa trong bài viết về buổi lễ tổng kết 2011 thật sâu sắc. Mong được xem thêm nhiều ảnh nửa của anh Mocmien. Con cảm ơn Sư phụ đã upload ảnh để mọi người chiêm ngưỡng! Red Hat
 6. Cảm ơn lời bình của Sư Phụ đã gợi một góc nhìn tếu hihihi
 7. Đầu Xuân Tân Mão, Red Hat xin kính chúc Sư Phụ Thiên Sứ cùng toàn thể các Cô, các Chú và các ACE trên diễn đàn một năm mới Sức Khỏe Tràn Đầy, Hạnh Phúc và Thành Công trong cuộc sống cũng như trong công việc. Đặc biệt là ghi thêm nhiều chiến công vinh danh nền Văn Hiến Việt Huyền Vĩ!!! Red Hat
 8. Dù chưa có dịp được quen biết anh Bách Lâm, nhưng qua đây Red Hat cũng xin gửi lời chia buồn chân thành tới Anh và Gia Đình. Cầu cho vong linh của cháu sớm được về nơi An Lạc.
 9. Kính gửi Ban Quản Trị Diễn đàn, Vì đây là lần đầu tiên, và quy định này không được đề cập đến khi khai giảng lớp học vậy nên sẽ có nhiều người chưa copy về kịp, thậm chí không copy do đi công tác và Red Hat nhớ không nhầm là BQT có khẳng định với các học viên là có thể truy cập và quay lại lớp bất kỳ lúc nào. Thêm nữa là bài giảng nhiều lúc upload lần 1 chưa đầy đủ, hôm sau mới có bổ sung vào chính bài đó mà không có thông báo gì. Do vậy học viên phải quay đi quay lại rà soát từng bài một. Vậy nên Red Hat xin kính đề nghị BQT như sau: Một là tiếp tục duy trì lớp học cũ cho các học viên. Hai là nếu không duy trì thì phải thông báo rõ khi khai giảng lớp học cho các khóa sau vì cũng như PTCB 3, PTCB 4 không thấy đề cập quy định này. Và khi kết thúc khóa học, đề nghị BQT có thông báo trong lớp học là khóa học đã kết thúc, các bài giảng không còn gì bổ sung vào thời điểm kết thúc khóa học và các học viên được phép trong vòng 1 tháng kể từ khi ra thông báo (Ví dụ thế) để copy hoàn tất bài giảng. Trong trường hợp đi công tác không có điều kiện internet thì phải thông báo cho BQT Trường hợp cụ thể của lớp PTCB3, kính đề nghị BQT mở lại lớp học ít nhất 1 tuần và phải có thông báo để các học viên copy hoàn thiện bài giảng. Trân trọng cảm ơn! Red Hat
 10. Kính gửi Ban quản trị, Red Hat đã học lớp PTLVCB3, xin đăng ký học tiếp PTNC1. Red Hat đã nộp học phí 1 tháng (750.000đ) vào tài khoản của chị Hà Hồng Nga chiều nay. Tuy nhiên phần nội dung chuyển tiền lẽ ra là "RED HAT, HOC PHI PTNC" thì cô nhân viên ngân hàng lại gõ nhầm thành "RED HAT, HOC PHI TTNC". Vậy nên Red Hat xin thông báo với Ban quản trị để tiện kiểm tra tài khoản. Trân trọng cảm ơn. Red Hat
 11. Gửi Sư huynh Achau, - Bên dưới bức tranh Đông Hồ "Thầy Đồ Cóc" dòng thứ 2 chữ "Khoa Đẩu" bị nhảy phông thành "Khoa Đểu" mong sư huynh sửa dùm ạ. - Xâu tiền hai bên đều có 6 đồng tiền, không biết con số này có ý nghĩa gì không ạ, mong sư huynh chỉ bảo. Cảm ơn sư huynh nhiều! Red Hat
 12. "Sắp tới Laido sẽ TKế riêng La kinh Lạc Việt theo đề NGhị của Chú Thiên sứ và HTH (phái Phong thủy Lạc việt)." Chào anh Laido, Em tưởng La Kinh mới của anh làm theo La Kinh Lạc Việt rồi chứ ạ, vì topic này là "La Kinh Lạc Việt đổi chỗ Tốn Khôn" mà. Em là học viên của Thầy Thiên Sứ lớp PTCB 3, lính mới tò te, nếu dùng La Kinh theo sách Hán mà đổi nhầm vị trí thì chít :-). Vậy em xin đăng ký vào danh sách đặt hàng La Kinh Lạc Việt nhé. Mong đơn đặt hàng sớm đủ số lượng để La Kinh Lạc Việt sớm ra lò. Chúc anh vui, khỏe!!! Red Hat
 13. CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÔ WILDLAVENDER!!! Chau Red Hat
 14. Chào anh Laido, Mấy hôm trước em đi công tác, hôm nay nhận được tin nhắn của anh em mừng quá. Không ngờ anh đã ra La Kinh verson 4 rồi. Đây quả là tin vui cho những người làm Phong Thủy Lạc Việt. Em định mấy hôm nữa lĩnh luơng xong sẽ liên hệ với anh để mua LK :mellow: Chúc anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và không ngừng sáng tạo ra những công cụ hữu ích. Trân trọng Red Hat
 15. Chào anh Laido, cho em đăng ký một cái La Kinh phiên bản mới nhé. Em ở Hà Nội thì thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản mong anh cho biết. Trân trọng cảm ơn.
 16. Bạn Hoa Kien Truc Su thân mến, Lạc Thư Hoa Giáp chứ không phải Lạc Thư Hoa Pháp. Lạc Thư Hoa Giáp của nền văn hiến Việt huyền vĩ đã được khẳng định tính đúng đắn và nhất quán trong hệ thống thuyết Âm Dương Ngũ Hành của nền văn hiến Việt. Bạn có thể tham khảo sách "Tìm về cội nguồn kinh dịch" và "Hà đồ trong văn minh Lạc Việt" của tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh. Và tất cả các luận giải về tuổi trong diễn đàn này đều căn cứ vào Lạc Thư Hoa Giáp của nền văn hiến Việt huyền vĩ. Theo đó, như huynh Hatgaolang đã tư vấn, mệnh của vợ chồng bạn là mệnh Hỏa, con trai bạn mệnh Thủy. Thủy khắc Hỏa, con bạn càng lớn thì tương tác xấu này càng mạnh. Để hóa giải, bạn nên sinh con thứ hai năm Tân Mão thuộc mệnh Mộc. Khi này năng lượng của Thủy sẽ tương sinh cho Mộc nhiều hơn là tương khắc với Hỏa (theo thuận lý) thêm nữa Mộc lại tương sinh cho Hỏa do đó tác động xấu của Thủy đến Hỏa sẽ giảm nhiều. Tuy nhiên cần quan tâm bồi dưỡng Mộc nhiều hơn do Mộc bé nhất nhà mà tương sinh cho cả hai Hỏa. Kính Sư phụ và Sư huynh Hatgaolang, đệ tử mạn phép có vài ngu luận, mong Sư phụ và Sư Huynh dạy bảo. Red Hat
 17. Bạn Yêu Phụ Nữ tính hay quá :P
 18. Red Hat xin được gửi lời chia buồn chân thành tới cô Widlavender cùng gia quyến.
 19. Red Hat tình cờ đọc được bài này trên Facebook xin copy lên đây cho những ai quan tâm. BỒ ĐỀ TÂM và TÁNH KHÔNG NHỔ TẬN GỐC RỄ SANH TỬ Share Wed at 3:41pm Hình Ngài Pabongka Rinpoche. Đức Pabongka Rinpoche (1878 - 1941): Đệ tử của ngài Pabongka Rinpoche là thầy giáo đạo của Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện nay. Chừng đó đủ để bạn đọc biết ngài Pabongka Rinpoche là ai... Sau khi thành tựu tâm tịnh chỉ vững chắc, chúng ta không theo những pháp thiền đi sâu vào tâm an tịnh có tướng sắc giới và vô sắc giới thuộc các đạo lộ thế gian. Những thiền này chỉ đàn áp vọng tưởng rõ rệt. Điều chúng ta khao khát là giải thoát, bởi thế chúng ta phải triển khai loại tuệ quán siêu thế là tuệ quán đặc biệt phân tích ý nghĩa vô ngã. Điều này sẽ nhổ tận gốc rễ sinh tử luân hồi cho chúng ta. Nếu muốn phát sinh tuệ giác ấy, chúng ta phải đề phòng một cách có phương pháp tất cả những tệ hại của sinh tử luân hồi mà không cần đến thiền định đặc biệt về các cảnh giới thù thắng, như được nói trong tác phẩm Ca tụng Những Gì đáng Ca tụng: Mặc dù những người theo Pháp của ngài Không thực sự đạt đến những cõi thiền, Song họ ngăn được tái sinh trong sinh tử Làm cho Ma vương thất vọng đứng nhìn. Chúng ta phải xác định gì là ý nghĩa của pháp sâu xa này, tức là tánh không. Nếu không đạt được thực chứng về tánh không, thì không thể nào đạt giải thoát; và cả đến những công việc khác của một người con Phật cũng chỉ trở thành một cái gì liên hệ đến sự chấp thủ những tướng nhị nguyên đối đãi. Nếu bạn chỉ có phần nào sự phối hợp của phương pháp và trí tuệ, bạn sẽ không thể du hành đến quốc độ của một Đấng Chiến Thắng. Bạn sẽ giống như con chim chỉ có một cánh. Phương pháp là tâm bồ đề; trí giác là sự thực chứng tánh không. Bạn không thể luyện cái này mà thiếu cái kia. Đức Tsongkapa nói: Nếu bạn không có trí tuệ Hiểu được cái cách vạn pháp tồn tại, Thì bạn không thể nhổ tận gốc rễ sinh tử Mặc dù bạn quen thuộc với sự từ bỏ Và bồ đề tâm. Như vậy, hãy nỗ lực đạt phương tiện Để thực chứng sự hỗ tương liên hệ của các pháp. Mặc dù có khuynh hướng tin ở tánh không, có thể bạn còn vài hoài nghi. Ngài ta nói tánh không sẽ xé tan tành sự chấp thủ bản ngã nơi bạn: nó như một cơn mưa đá tàn hại mùa màng. Tác phẩm Bốn trăm bài kệ nói: Ngay những người ít công đức Không hoài nghi về Pháp này. Ngay cả những người còn hoài nghi Sẽ phá tan hiện hữu thành từng mảnh. Pháp thực hành này cũng cần những chuẩn bị tiên quyết: muốn phát sinh chánh kiến trong dòng tâm thức bạn phải có những nguyên nhân và điều kiện như sau. Bạn phải tận tụy với một bậc thầy thánh thiện có sự hiểu biết đúng về những điểm then chốt trong kinh điển, và được ông chỉ giáo về tánh không; bạn phải tích lũy công đức và thanh lọc chướng ngại; phải khẩn cầu bậc thầy và xem ông không khác gì thần hộ mạng của mình, vân vân. Nếu bạn không có đầy đủ những điều kiện này, bạn sẽ không thể đạt một thực chứng nào cả. http://www.thuvienhoasen.org/giaithoattronglongtay-22.htm GIẢI THOÁT TRONG LÒNG TAY Pabongka Rinpoche Việt dịch: Thích Nữ Trí Hải
 20. Trân trọng cảm ơn achau đã ghi danh. Red Hat mong sớm nhận được thông báo nhập học từ Ban Quan Trị.
 21. Red Hat xin đăng ký tham gia lớp PTLV cơ bản khóa 3. Kính mong Ban Quản Trị ghi danh. Trân trọng cảm ơn!
 22. Nhân dịp đầu xuân Canh Dần, năm của những vận hội mới, kính chúc chú Thiên Sứ cùng toàn thể thành viên Diễn đàn Lý Học Đông Phương một năm mới dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc!!!
 23. Kính gửi chị Hoài Chân, Em xin phép được tạm xưng hô như vậy. Có gì không phải mong chị bỏ qua. Em cảm ơn chị rất nhiều về lời tư vấn. Em sẽ cố gắng hướng cháu làm nhiều việc thiện và rèn luyện nhân cách. Trân trọng, Red Hat
 24. Kính gửi chị Phúc Anh, Vợ em mới sinh cháu lúc 8h20am ngày 14 tháng 11 năm 2009 (Dương Lịch). Lúc vợ em mang bầu thì chỉ đi khám ở bệnh viện công nên bác sỹ không tiết lộ giới tính. Em thì lại thích có con gái đầu lòng cộng thêm tham khảo cách tính sinh trai hay gái mà trước có đăng trên trang chủ của diễn đàn, nên cứ đinh ninh là con gái và chuẩn bị tên con theo con gái. Đến khi sinh thì lại hóa ra con trai. Trong lúc cấp bách phải điền thông tin vào hồ sơ đẻ thì vợ em tạm đặt là Phạm Minh Hùng (Lúc đó em không được phép có mặt trong phòng đẻ). Em thì lại muốn đặt tên con là Phạm Gia Minh. Ngày mai có thể cháu bé được ra viện và làm giấy chứng sinh. Em hy vọng chị có ở trên diễn đàn và kính mong chị tư vấn gấp giúp em nên chọn tên nào. Em cảm ơn chị nhiều ạ! Red Hat