• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

TrungNhan

Hội viên
 • Số nội dung

  205
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  2

TrungNhan last won the day on Tháng 12 22 2011

TrungNhan had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

93 Excellent

About TrungNhan

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

530 lượt xem hồ sơ
 1. Giải Nobel Vật lý cho hai nhà khoa học Pháp và Mỹ Hai nhà khoa học Serge Haroche người Pháp và David Wineland người Mỹ đã được trao giải Nobel Vật lý ngày 9/10 nhờ công trình của họ về việc đo và can thiệp vào các hạt trong khi vẫn giữ được bản chất cơ học lượng tử của chúng. Ủy ban trao giải khẳng định hai nhà khoa học này được vinh danh nhờ "những phương pháp thử nghiệm đột phá cho phép đo và can thiệp vào các hệ lượng tử riêng rẽ." "Những phương pháp đột phá của họ đã giúp cho lĩnh vực nghiên cứu này có thể có những bước đi đầu tiên hướng tới việc tạo nên một loại máy tính siêu nhanh mới dựa trên vật lý lượng tử," ủy ban trao giải nói. Cũng theo đánh giá của ủy ban này, nghiên cứu của hai nhà khoa học cũng dẫn đến việc tạo ra những chiếc đồng hồ cực kỳ chính xác, có thể là cơ sở tương lai cho một tiêu chuẩn mới về thời gian, với độ chính xác cao hơn hàng trăm lần so với các đồng hô xêzi hiện nay. Hai nhà khoa học này chuyên về "rối" lượng tử, một hiện tượng vật lý hạt nhân đã được chứng minh qua các thử nghiệm nhưng ít người hiểu rõ. Khi hai hạt tương tác, chúng bị "rối" vào nhau, có nghĩa là hạt này ảnh hưởng đến hạt kia từ một khoảng cách nhất định. Sự kết nối này còn kéo dài sau khi chúng phân tách. Trong tình trạng "rối" như thế, các hạt cũng ở trong trạng thái chồng nhau có thể giúp tạo ra các siêu máy tính mà con người đang kỳ vọng bấy lâu. Các máy tính hiện nay sử dụng mã lưỡng phân, nghĩa là dữ liệu được lưu trữ trong một bit 0 hoặc 1. Nhưng trong trạng thái chồng nhau, một bit lượng tử có thể là 0 hoặc 1 nhưng cũng có thể đồng thời vừa là 0 và 1. Điều này giúp tăng khả năng lưu trữ dữ liệu. Ngày 8/10, Nhà khoa học Shinya Yamanaka của Nhật Bản và John B. Gurdon của Anh trở thành những người giành giải Nobel Y học của năm nay. Ủy ban trao giải khẳng định hai nhà khoa học này được tôn vinh vì "đã phát hiện thấy những tế bào trưởng thành có thể được tái lập trình để sinh ra tế bào gốc đa năng." Trước đó, giới chuyên gia đánh giá rằng giải Nobel Vật lý có khả năng được trao cho công trình phát hiện hồi tháng 7 năm nay về hạt Higgs, còn được xem là "hạt của Chúa," được cho là 1 trong những đột phá lớn nhất trong lĩnh vực vật lý trong nửa thế kỷ qua. Vì cuộc khủng hoảng kinh tế, Ủy ban giải Nobel đã cắt bớt phần thưởng xuống còn 8 triệu kronor (1,2 triệu USD) cho mỗi giải, tụt xuống so với mức 10 triệu kronor được trao kể từ năm 2001./. ====================== => Gián tiếp khẳng định chưa tìm được hạt của Chúa!!!!!!!!
 2. Vấn đề ở đây: "Tự Triệu Đinh Lý Trần chi triệu tạo ngã quốc" http://vi.wikisource.org/wiki/B%C3%ACnh_Ng%C3%B4_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C3%A1o_%28Ng%C3%B4_T%E1%BA%A5t_T%E1%BB%91_d%E1%BB%8Bch%29 Thành: "Từ Đinh, Lê, Lý, Trần, gây nền độc-lập," http://vi.wikisource.org/wiki/B%C3%ACnh_Ng%C3%B4_%C4%91%E1%BA%A1i_c%C3%A1o_%28B%C3%B9i_K%E1%BB%B7_d%E1%BB%8Bch%29 Và lịch sử Trung Quốc ghi vậy: "Triệu Đà đánh thắng Âu Lạc, sáp nhập Âu Lạc vào quận Nam Hải. Năm 207 TCN, Triệu Đà lập ra nước Nam Việt," http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Tri%E1%BB%87u Nếu vậy Nguyễn Trãi lại vạ lây rồi, lại "dám" bảo Triệu Vương là vua Việt.... Nhưng ai ngờ đâu Triệu Vương, vốn không phải người Việt, nhưng được triều đình Việt chấp nhận làm Vua vì có công với đất nước.....kiểu như Obama không phải sinh ra từ Mỹ... Vây thì rõ rồi, Nếu Triệu Vương là Vua nước Việt, lịch sử nam Trung Quốc đã ghi nhận, thì biên giới Việt phải ở phía nam TQ bây giờ. Điều này có vẻ khó chấp nhận. Nguyễn Trãi có lỗi vì "dám" ghi "Từ Triệu, Đinh,..." nên phải bị "lưỡng quốc" TS xóa bút. Trung Nhan
 3. CHÚC MỪNG SINH NHẬT SƯ PHỤ THIÊN SỨ CHÚC SƯ PHỤ VỮNG TÂM, BỀN CHÍ THÀNH CÔNG VỚI VĂN HIẾN 5000 NĂM LẠC VIỆT VÀ MÃI MÃI DƯƠNG THÌ TỊNH ÂM THÌ ĐỘNG
 4. Trung Nhân lại có ý kiến khác: - Lên Viện là điều cần thiết vì chúng ta cần chính danh; danh phải xứng với tầm, do đó lên Viện để phát triển là điều cần thiết. Dĩ nhiên, Viện thì phải có những giáo sư, viện sĩ,… và dĩ nhiên là phải có tranh luận… Nhưng cốt lỏi là mình phải là kiên định, lèo lái được con thuyền lý học đông phương, bằng luật chơi do chính mình định ra. Không ra biển lớn làm sao cập được bến lạ. -Tờ báo là cần thiết nhưng vì tính phức tạp của nó nên cần thời gian để chuẩn bị. Việc lên Viện cũng là để các giáo sư tham gia có dịp thể hiện ý chí mình thông qua những bài viết, mà cái này thường là chi phí rất nhỏ; miễn sao mình kiểm soát được. Bước đầu mình có thể sử dụng báo online để giảm tối đa chi phí. Trân trọng!
 5. Cho mình tham gia ủng hộ, mua bộ loại 1.000.000đ nhé! Cám ơn các bạn! Trung Nhân
 6. Mình muốn hỏi cái này kia! Thanks!
 7. Anh LaiDo có thể giới thiệu thêm về "lỏi" của sản phâm trên không? Thí dụ như: độ chính xác, độ bền, nơi sản xuất, chất liệu... Cám ơn anh!
 8. Theo bạn 18 đời có tương đương 18 thời hay không? Trong bài vị tại đền Hùng có ghì 18 đời hay 18 thời? Chào bạn! http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/1386-tu-lieu-ve-18-thoi-hung-vuong/
 9. Sẽ khởi công The One vào sáng 27/4 =>Tam nương + khung hoảng = ...!!!!!
 10. Clip đơn giản, Mời mọi người xem! Thanks
 11. Trước tiên, mình xin cám ơn bạn đã cống hiến một phương pháp đơn giản, dễ sử dụng. Mình đang học và sẽ chiêm nghiệm. Tuy nhiên, mình có cần thiết phải xếp ra "hình rùa đầy đủ" hay không? Hay còn điều gì bí ẩn tương quan giữa hình dáng con rùa và cuộc đời. Xin được sự hướng dẫn của bạn. Trân trọng!
 12. Quan điểm của Phong Thủy Lạc Việt là tất cả mọi sư vật, sư việc đều có sự tương tác qua lại lẫn nhau; tùy những sự vật, sự việc khác nhau, địa điểm, không thời gian khác nhau thì tương tác khác nhau. Hiểu được quy luât tương tác của của tự nhiên và áp dụng vào đời sống mang lại lợi ích của con người là nhiệm vụ của bộ môn phong thủy nói chung. Như trường hợp bạn nêu, cây xanh trồng trên mái nhà: - Xét về cảnh quan (tác động cảnh quan): phương bắc thuộc hành thủy -> sinh mộc -> cây xanh dễ phát triển -> tạo cảnh quan môi trường đẹp với chi phí thấp; Phương nam thuộc hành hỏa, mộc sinh hỏa, để cây phát triển được cần phải nhiều nước -> chi phí cao -> kém hiệu quả. - Xét về tác động phong thủy đối với một ngôi nhà: mái nhà mộc, khắc nhà thổ hình (vuông , chữ nhật) ->xấu cho ngôi nhà xét theo phong thủy Lạc Việt. Nhưng đó là tổng thể. Tùy theo những công trình cụ thể Phong thủy Lạc Việt sẽ có những ý kiến/giải pháp khác nhau. Trân trọng!
 13. Phí đường cao tốc quá cao! 28/02/2012 3:42 Chỉ sau 3 ngày tiến hành thu phí, lượng xe lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương lập tức sụt giảm gần 50%. Nguyên nhân là do mức phí đường cao tốc được đánh giá là quá cao, thậm chí cao hơn cả các nước tiên tiến nơi có GDP gấp hàng chục lần VN. Đầu tư không hiệu quả, bắt dân gánh Với mức phí chủ đầu tư đưa ra, xe lưu thông trên 40 km đường cao tốc sẽ chịu mức phí thấp nhất là 40.000 đồng/lượt (với ô tô dưới 12 chỗ) và cao nhất là 320.000 đồng/lượt (với xe tải từ 18 tấn trở lên và container 40 feet). Ông Nguyễn Minh Đồng, Việt kiều Đức, chuyên gia giao thông nhận xét, mức phí này không chỉ quá cao so với chất lượng thực tế của con đường, mà còn quá đắt đỏ và bất hợp lý khi so sánh với các nước tiên tiến. Tại Mỹ, lưu thông vào đường cao tốc Chicago dài hơn 45 km chỉ mất 80 cent (tương đương 16.000 đồng), còn nếu mua thẻ tự động trừ tiền thì được giảm chỉ còn 40 cent (8.000 đồng). Mức giá này là rất thấp (so với cả Mỹ lẫn VN) song chất lượng đường Chicago cực kỳ tốt mà không con đường nào tại VN có thể sánh được. Tại bang Florida (Mỹ), hàng loạt đường cao tốc nối liên bang, tiểu bang đều đưa ra mức phí rất thấp. Chẳng hạn, đường I75 dài hơn 85 mile (hơn 140 km) chỉ thu 2,5 USD/lượt (tương đương 50.000 đồng), nếu mua thẻ trả trước chỉ còn 2 USD/lượt (40.000 đồng). Hay đường I595 dài 264 mile (433 km) chỉ mất 18,2 USD/lượt (364.000 đồng), nếu mua thẻ trả trước chỉ còn 14,4 USD/lượt (288.000 đồng). Đường I4 dài 53,5 mile (gần 90 km) chỉ thu 3,25 USD/lượt (65.000 đồng), nếu mua thẻ trả trước chỉ có 3 USD (60.000 đồng). Hàng loạt tuyến cao tốc (high way, free way) khác tại Mỹ cũng chỉ áp dụng mức phí tương đương. “Có thể thấy, phí trên các tuyến cao tốc của Mỹ trung bình chỉ 355 - 357 đồng/km, cao nhất cũng chỉ khoảng 840 đồng/km. Ngoài ra, chênh lệch giữa xe con và xe tải chỉ ở mức tương đối, chứ không phải gấp 8 lần lên như kiểu VN đang áp dụng. Đáng nói, GDP bình quân đầu người của VN chỉ bằng 1/49 của Mỹ, vậy mà lại bắt người dân đóng phí đường cao tốc đắt gấp 3 - 10 lần thì quá đắt đỏ, khó lòng chấp nhận. Nhất là, vào thời điểm bắt đầu thu phí, đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương chỉ mới sửa chữa được 70% vị trí hư hỏng, còn lại 30% “ổ gà” vẫn tồn tại tiềm ẩn tai nạn cho người lưu thông. Bắt người dân bỏ phí đi đường kém chất lượng, rồi lấy tiền phí đó sửa chữa các hư hỏng là một kiểu áp đặt ngược đời, không sòng phẳng” - ông Đồng nói. Ông Phan Phùng Sanh - Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Khoa học kỹ thuật xây dựng TP.HCM - cho rằng một trong những nguyên nhân khiến mức phí đường cao tốc quá cao là do tổng vốn đầu tư đội lên đến gần 10.000 tỉ đồng (cho 40 km đường cao tốc và 22 km đường nối). Trên thực tế, suất đầu tư này tương đương hoặc cao hơn cả suất đầu tư cho bình quân 1 km đường ô tô cao tốc ở Đức (6,7 triệu euro/km, tương đương 160 tỉ đồng/km), Hunggari (8,2 triệu euro/km, tương đương 196 tỉ đồng/km), Bồ Đào Nha (7,5 triệu euro/km, tương đương 180 tỉ đồng/km), Áo (10,2 triệu euro/km, tương đương 255 tỉ đồng/km). Tuy nhiên, suất đầu tư của các nước nêu trên là tổng số tiền cho 1 km đường cao tốc tiêu chuẩn gồm 16 làn xe, cộng đầy đủ các chi phí xây lắp các trạm nghỉ, trạm cấp xăng, trạm thu phí... Trong khi đó, đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương chỉ có 4 làn xe (và 2 làn dừng khẩn cấp), chưa bao gồm các trạm nghỉ, trạm cấp xăng... Cho nên, tính sơ bộ, suất đầu tư đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương cao gấp 4 - 5 lần các nước. Theo ông Sanh, việc đầu tư không hiệu quả, để đội vốn rồi lại bắt người dân gánh mức phí đắt đỏ là không công bằng. Tận thu trái luật Tuy nhiên, điều làm dư luận bức xúc là việc Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Cửu Long CPIM, Bộ GTVT) - chủ đầu tư - đề xuất xây thêm trạm thu phí trên QL1A (thuộc TP.Tân An, tỉnh Long An) nhằm thu phí cả những xe không lưu thông trên đường cao tốc. Luật sư Trần Vũ Hải (Văn phòng luật sư Trần Vũ Hải) cho rằng, đề xuất trên là một hình thức tận thu trái luật. Bởi, căn cứ theo pháp lệnh Phí và lệ phí (của Ủy ban Thường vụ Quốc hội), chủ đầu tư không được phép thu phí đối với các xe không sử dụng dịch vụ. Hay nói cách khác, thu phí hoàn vốn cho đường cao tốc mà lại đặt trạm trên QL1A là thu sai đối tượng. Pháp lệnh Phí và lệ phí là văn bản pháp lý cao nhất hiện nay, do đó các văn bản liên quan đến việc thu phí nếu trái với pháp lệnh thì không có hiệu lực. Chưa kể, từ trước đến nay, QL1A (từ đường Nguyễn Văn Linh - Trung Lương) không thu phí, nay không đầu tư thêm dự án mới nào trên trục đường này mà tự nhiên dựng trạm thu phí là vi phạm luật Giao thông đường bộ. Việc đặt thêm trạm thu phí phải đảm bảo các quy định pháp luật hiện hành chứ không phải thích thì chọn đại một tuyến đường sẵn có rồi cứ thế mà xây thêm trạm thu phí. Ngoài ra, trên QL1A đoạn An Sương - Trung Lương đã có trạm thu phí An Sương - An Lạc (Q.Bình Tân), nay lại xây trạm thu phí cách đó chỉ 40 km là vi phạm Thông tư 90/2004 của Bộ Tài chính, trong đó quy định khoảng cách tối thiểu giữa 2 trạm thu phí phải từ 70 km trở lên” - luật sư Hải phân tích. Ông Nguyễn Ngọc Lự - nguyên Phó chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM - cho rằng, việc đầu tư thêm 80 tỉ đồng để xây trạm thu phí trên QL1A nhằm dồn ép xe lưu thông vào đường cao tốc là hết sức vô lý. Bởi, người dân đóng thuế thì phải được đảm bảo quyền đi lại cơ bản. Ông Lự bức xúc: "QL1A là tuyến lưu thông bắc - nam độc đạo mà cứ “đè” người dân ra thu phí là không công bằng, không cho họ có quyền lựa chọn. Đường quốc lộ đầu tư từ ngân sách - tức tiền thuế của dân. Bắt người dân phải trả tiền để lưu thông trên con đường do chính họ bỏ tiền xây dựng là bất hợp lý. Nhất là, người dân sẽ còn phải è cổ đóng cả chi phí xây dựng, chi phí vận hành trạm thu phí lẫn lợi nhuận hoạt động của doanh nghiệp. Trong tương lai, khi bán quyền thu phí đường cao tốc, thì toàn bộ tiền thu phí trên đường cao tốc và trên QL1A đều vào túi tư nhân. Thật vô lý khi doanh nghiệp được thu phí cả trên tuyến đường mà họ không tốn chi phí đầu tư. Điều này sẽ tạo ra tiền lệ xấu khi doanh nghiệp ồ ạt nhảy vào đầu tư các công trình hạ tầng không hiệu quả rồi đề xuất đặt trạm thu phí trên những con đường đông đúc xe cộ xung quanh để hoàn vốn. Tình trạng bất công này đã từng xảy ra tại trạm thu phí xa lộ Hà Nội (TP.HCM) hoàn vốn cho đường Điện Biên Phủ nhưng lại đặt trên xa lộ Hà Nội nên gần chục năm qua đã thu nhầm một lượng xe khổng lồ không hề sử dụng đường Điện Biên Phủ, gây bất công và kiện tụng kéo dài". “Thu phí quốc lộ 1A để tạo sự công bằng 27/02/2012 12:04 (TNO) Trao đổi với Thanh Niên Online qua điện thoại vào trưa 27.2, ông Nguyễn Văn Phòng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng công ty Cửu Long), cho biết qua 3 ngày áp dụng thu phí, lượng xe vào đường cao tốc giảm khoảng 20-25% so với trước đây. Theo ông Phòng, việc lập trạm thu phí trên quốc lộ 1A đã được Thủ tướng chấp thuận về chủ trương và Bộ GTVT cũng đã có văn bản giao cho Tổng công ty Cửu Long thực hiện. Theo đó, trạm thu phí này sẽ đặt tại km 1953+200 quốc lộ 1A thuộc phường Khánh Hậu, TP.Tân An, tỉnh Long An (giáp ranh với xã Tân Hương, Tiền Giang). Trước phản ánh của các doanh nghiệp vận tải và tài xế, mức thu phí đường cao tốc quá cao, đặc biệt là đối với xe tải và container, ông Phòng cho rằng mức thu phí đường cao tốc được điều chỉnh bởi thông tư 14. Ông Phòng giải thích: Sự khác nhau dựa trên cơ sở tổng mức đầu tư của đường cao tốc rất lớn, đến hơn 9.800 tỉ đồng. Mức phí này do Bộ Tài chính quy định dựa trên đề xuất trước đây của Công ty CP phát triển đường cao tốc BIDV thu phí trong thời hạn 25 năm. “Trước khi đề xuất mức giá thu phí, các cơ quan chức năng cũng có so sánh với các nước trong khu vực và thấy rằng giá này chỉ bằng mức trung bình ở các nước trong khu vực”, ông Phòng nói. PS: Nếu đúng như ông Phòng nói thì quả là đáng buồn. Một trạm thu phí nhỏ bé ở tít phía nam xa xôi mà Thủ Tướng cũng phải quyết!."Trí thức" đâu hết mà không biết đúng biết sai; sợ sai lại đùn đẩy cho Thủ Tướng. Nếu công việc thường ngày của Thủ Tướng mà như thế này thì lấy thời gian đâu mà tập trung vào chiến lược phát triển đất nước, tập hợp nhân tài, xây dựng bộ máy, xây dựng văn hóa công chức. Giải pháp nào cho Thủ Tướng đây ?!!!!!?
 14. Truyền thông về VN: Ngoại giao được khen, kinh doanh còn yếu Cập nhật 12/01/2012 06:05:00 AM (GMT+7)Báo cáo của công ty truyền thông quốc tế Media Tenor năm 2011 về “Hình ảnh Việt Nam trên các kênh truyền hình quốc tế” cho thấy Việt Nam còn phải nỗ lực nhiều để được xuất hiện trên truyền thông thế giới. “Mức độ xuất hiện còn rất thấp nhưng hình ảnh về Việt Nam tương đối cân bằng”. Đó là kết luận đầu tiên của Media Tenor trên cơ sở phân tích gần 58.000 bản tin quốc tế trong 21 đài truyền hình quốc tế hàng đầu ở Mỹ (ABC, CBS, Fox, NBC, CNN), Anh (BBC, ITV), Pháp (TF1), Đức (ARD, RTL, ZDF), Tây Ban Nha (TVE1), Thụy Sỹ (SF), Ý (RAI 1) và Trung Quốc (CCTV). Trong nửa năm 2011, Việt Nam chỉ xuất hiện 44 lần, trong đó xuất hiện trên BBC 10 lần và trên CCTV 12 lần. Ngoại giao áp đảo, kinh doanh còn yếu Media Tenor khẳng định lý thuyết gần gũi về địa lý và chủng tộc đã không được thể hiện rõ ràng khi CCTV của Trung Quốc đưa tin về Việt Nam chỉ ngang bằng với BBC của Anh. Trong khi đó, Việt Nam hoàn toàn thiếu vắng trên các bản tin truyền hình của Pháp và Ý. Thái độ nhìn nhận về Việt Nam trên CCTV của Trung Quốc theo số liệu của Media Tenor tương đối cân bằng giữa tích cực và tiêu cực, trong khi đó, nhìn nhận về Việt Nam trên các kênh truyền hình Mỹ như NBC lại tích cực phần nhiều, chiếm tới gần 80%. Số liệu của Media Tenor cũng cho thấy Việt Nam không xuất hiện liên tục trên các kênh truyền hình thế giới. Tháng 3, tháng 7 và tháng 8, hoàn toàn không có tin tức về Việt Nam. “Các bản tin về Việt Nam đều được định hình theo quan điểm riêng của các đài truyền hình nước ngoài, Việt Nam chưa có động thái để truyền thông cho những thông điệp và câu chuyện của họ”, Media Tenor cho hay. Điểm nhấn là hình ảnh của Việt Nam ở trong nước và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế được đánh giá tích cực. Đặc biệt, đối ngoại chiếm tỉ lệ lớn nhất trong số các chủ đề với 32,4%. Lĩnh vực kinh doanh chỉ chiếm 6%. Các tin tức liên quan tai nạn chiếm 27% và chiếm phần lớn các tin tức tiêu cực về Việt Nam. Lịch sử vẫn được các kênh truyền hình lớn trên thế giới nhắc tới khi đề cập vấn đề Việt Nam, cuộc chiến Việt Nam vẫn là một chủ đề phổ biến. “Các nhà báo đã có cái nhìn tích cực hơn về Việt Nam khi thông tin về những bước phát triển trong nước. Tuy nhiên, sự xuất hiện tổng thể trên truyền thông thế giới của Việt Nam còn quá thấp khiến cho hình ảnh đất nước dễ bị ảnh hưởng nếu xảy ra bất cứ vụ tiêu cực nào”, báo cáo của Media Tenor kết luận. Khánh Duy