• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

ThiênĐồng87

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  24
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by ThiênĐồng87

 1. Mong gia đình chị sớm nhận được tin vui!
 2. Kính thưa bác Haithienha cùng các bậc tiền bối trên diễn đàn. Cháu là chị cả trong gia đình, sau cháu có 1 em trai, cháu đã tốt nghiệp đại học tháng 6/2009, tháng 10/2009 thì nhận bằng cử nhân. Cháu xin phép đưa lá số lên đây kính mong các bác bớt chút thời gian xem giúp cháu tiểu hạn năm nay, có vấn đề j khúc mắc cần lưu ý không ạ? - Sức khỏe bố mẹ cháu có vấn đề j k ạ? - Em trai cháu sau này có tốt k ạ? - Cháu có hợp với nghề marketing k ạ? - Cháu thấy thân cư phu nhưng lại có quả tú, liệu cháu có phải chịu cảnh góa bụa k ạ? Chồng cháu là người như thế nào ạ? Cháu có phải lấy chồng muộn k ạ? - Bạn bè cháu sau này thế nào ạ? - Cháu thấy cung Quan của cháu có Kình Lực, liệu có vất vả lắm k ạ? - Cung tài của cháu là Cự Kị bị tuần liệu có phải sẽ nghèo k ạ? Cháu cảm ơn các bác đã quan tâm đến lá số của cháu. Mong tin bác! LS cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2
 3. Thưa bác, Cháu đã đọc kỹ thư bác viết bác ạ, cháu sẽ cố gắng hạn chế những điều k hay đó. Cháu cảm ơn bác nhiều ạ! PS: lúc nào cháu rối trí, bác lại cho phép cháu vào làm phiền bác nhé! Cháu kính chúc bác và gia đình sức khoẻ, may mắn, vạn sự như ý!
 4. Cháu chào bác ạ, Thưa bác, sau khi nhờ các bậc tiền bối xem lá số cho tiểu hạn năm nay, cháu hoang mang vô cùng, cháu sợ nhất chuyện thị phi tai tiếng nhưng hình như năm nay cháu sẽ lãnh đủ (theo như lá số). Kính thưa bác, cháu rất mong bác bớt chút thời gian, cho cháu xin 1 quẻ dịch về tình hình năm nay của cháu ( sức khỏe, gia đình-bố mẹ, công việc, tình duyên ...) Cháu cảm ơn ạ. Thưa bác, bây giờ là 19h 44 phút giờ Việt Nam. Cháu sinh ngày 10-9-1987 DL tức 18-7 Nhuần Đinh Mão lúc 10h sáng. Cháu mong tin bac!
 5. Thưa bác, cháu đã gửi thư vào hộp thư của bác rồi bác ạ. Cháu cảm ơn bác nhiều ạ!
 6. Lúc nào vào LHDP em cũng vào đây đọc, rất mong nghe được tin tốt từ chị. Chỉ có thế góp lời cầu nguyện mong cho sức khỏe anh sớm bình phục. Cháu rất cảm động với tấm lòng chia sẻ của các bác trên D Đ với chị HP. Chúc các bác luôn mạnh khỏe, ngày càng làm được nhiều việc tốt giúp đời!
 7. Cháu chào ạ bác, cháu cảm ơn bác đã hồi âm cho cháu, thưa bác, theo đúng lịch thì hết ngày 7/8/2010 (27-6 ÂL) cháu sẽ hết thời gian thử việc bác ạ, chắc sẽ bảo vệ vào tháng 7 ÂL. Hì, thế là có nhiều hi vọng bác nhỉ. Đây là công việc cháu mới vào làm nhưng thấy cũng tâm huyết bác ạ (tuy nhiên mệnh Thiên đồng cháu k biết có sớm dao động không ), cháu đang thắc mắc k biết mình có gắn bó đc lâu dài với cty không? Nếu tiếp tục ở đây, cơ hội thăng tiến của cháu như thế nào ạ? Cháu cảm ơn bác ạ!
 8. Cháu rất mong nhận được hồi âm của bác.Cháu cảm ơn bác!
 9. Cháu rất vui vì đã nhận được hồi âm của bác. Thưa bác, cháu có 1 vấn đề nữa muốn hỏi bác ạ, tháng 3 al vừa rồi cháu vừa có sự chuyển đồi về cv, cháu đang băn khoăn k biết mình có gắn bó lâu dài đc với nơi mới k ạ? Vì mệnh cháu có Thiên Đồng lại thêm Song Hao, cháu sợ bản thân hay dao động. K biết tử vi có cho thấy điều j đặc biệt k hả bác? Bác nói vợ chồng cháu k đc thuận thảo lắm chắc là do cháu ghê gớm quá hay là sao ạ? sang đại vận 34-43 cháu thấy có Mộc dục, đào hồng chiếu.... thêm cung an thân cũng có nhị hợp đào hồng, liệu chăng có đắc mèo đắc kép j đoạn này k ạ? Có khả năng nào cháu là người đi phản bội chồng k ạ? Cháu hơi khó tin vì với tính cách của cháu thì chuyện này khó có thể xảy ra. Nhưng cháu vẫn lăn tăn quá. Chiều nay lại phải đi tập quân sự bác ạ, cháu đang thời gian huân luyện, 3 tháng nữa nếu qua thời gian này mới đc vào làm chính thức, k biết cháu có trụ đc k? Cháu chào bác!
 10. Cháu chào bác ạ, Hnay cháu mới online đc sau 1 tuần đi tập quân sự bác ạ. Cháu rất vui khi nhận được phản hồi từ bác. Thưa bác, cháu muốn hỏi thêm bác về cung tử tức được k ạ? Liệu sau này có vấn đề j k ạ? Về cung Quan, có Kình lực, nhưng có thêm tứ linh, hóa khoa, liệu có tốt hơn tí nào k ạ? Cháu chuẩn bị làm marketing cho 1 cty viễn thông bác ạ, cháu chưa bắt đầu nên cũng chưa biết liệu cv có vướng thủ tục hành chính j sau này không nhưng vào cty này kỷ luật nghiêm lắm bác ạ. Theo lời các anh chị đi trc thì làm đây luơng khá nhưng áp lực cv cũng ghê lắm. Cháu cũng đc biết là cv của cháu có thể sẽ phải đi ctac nhiều... Về đường hôn nhân liệu năm nào cháu có khả năng lên xe tăng ạ? cháu có phải 2 lần đò k ạ? Cháu cảm ơn bác nhiều ạ, Mong tin bác.
 11. Bác ơi,cháu thấy bác online rồi, bác giúp cháu với ạ!Cháu cảm ơn bác ạ.
 12. Hic, bác HaiThienHa dạo này bận thật rồi, cháu canh 1 tuần rồi mà chưa thấy bác lên. Mong bác luôn khỏe. Mai cháu đi tập quân sự 2 tuần rồi, chắc là cai net 2 tuần luôn. cháu luôn mong nhận được sự quan tâm của bác cũng như của các bác thành viên khác :rolleyes:
 13. Dù k giúp đc gì nhưng em xin chia sẻ với những lo lắng của chị. Chúc anh chị mau bình phục. Vô cùng cảm phục bạn NTPT, chúc mẹ bạn mạnh khỏe.
 14. Tối về nhà cũng muốn mở máy ngay để nhận hồi âm :lol:
 15. Sáng dậy mở máy, trưa về mở máy, mong đc đọc luận giải của các và các anh chị quá :rolleyes:
 16. Hì, TD cảm ơn bạn ĐLM nhé, sáng dậy đọc đc bài này thấy đời vui hẳn :lol:, TD cũng biết TD tiêu tiền ác lắm, nhưng xưa nay cũng chưa hoang phí quá đà (vì sinh viên làm j có nhiều tiền mà tiêu :) ) hi hi, hi vọng sau này có tiền rồi sẽ biết cách giữ tiền :blink:. Chúc cả nhà và DLM một ngày mới tốt lành nhé! Hình như mấy hôm nay bác HaiThienHa bận việc, cháu không thấy bác online lúc nào. Cháu chúc bác luôn khỏe, vui!
 17. Nếu được thế thì may cho TĐ quá anh Quốc Tuấn ạ, TĐ chỉ sợ mình hi vọng nhiều lại thất vọng thôi, đúng là trc h TĐ hay gặp may lắm, chỉ sợ 1 ngày mắn k còn lại sinh bi quan tiêu cực, vì hiện tại TĐ rất lạc quan, TĐ luân tâm niệm Nhân quả tuần hoàn nên cũng luôn cố làm càng nhiều việc tốt tạo phúc càng tốt, chắc cũng chưa đc nhiều lằm nhưng TĐ thì clhưa làm điều xấu bao h và chắc k dám làm điều xấu :). Cung phúc TĐ có Nhật sáng nhưng vướng Đà La hãm nên TĐ cũng ít nhiều nghi ngại, k biết a QT có ý kiến j k? Thêm nữa. cung Tử có Phi Liêm, thêm Không Kiếp hội về, TĐ cũng đang bội phần lo lắng, TĐ luôn nghĩ làm điều thất đức chắc TĐ k làm đc, kiểu phá bỏ cố tình chắc k bao h xẩy ra, nhưng những sơ sẩy do khách quan làm sao tránh đc :lol:, TĐ k thích chuyện này 1 tí nào cả. Có thể vì TĐ còn ít tuối nên hơi cực đoan khi nhìn nhận vấn đề này, nhưng về chuyện con cái, thai sản TĐ tối kị việc để mất con duới bất kì hình thức nào. Vài lời tâm sự, nếu có thể mong nhận đc hồi âm từ QT.
 18. Ngày hôm nay ai cũng bận hay sao ấy, cháu TĐ cứ ra vào suốt mà chưa nhận được thêm nhận xét nào:(. Chúc cả nhà buổi tối vui ạ!
 19. TD cảm ơn anh Quốc Tuấn nhiều, hì, theo như lời anh Quốc Tuấn thì số TĐ thật may mắn :), TD cũng tự thấy mình may mắn :blink:, hì hì, nhưng nhìn lá số TD vẫn thấy lăn tăn một tý, k biết sao Quả Tú ở cung phu (thân lại cư phu) thì thế nào, cv sau này thì TD cũng chưa biết thế nào, nhưng mới đi làm 1 chỗ từ khi ra trg thì cũng đc đánh giá tốt, xin nghỉ làm ngta đề nghị ở lại, nhưng về học hành thì TD k được bền chí lắm. Kiểu hứng lên thì học, chán lại thôi. Kết quả tự TD thấy thì rất bt, chẳng có j xuất sắc, nhưng mọi người nhìn vào lại k nghĩ như thế. :blink:TD chuẩn bị chuyển sang làm marketing cho 1 cty viễn thông, chưa biết thế nào, vì TD cũng mới ra trg, kinh nghiệm chưa có :lol:. Một lần nữa TD cảm ơn anh Quốc Tuấn nhé! Chúc anh ngày mới tốt lành. PS: Về cậu em trai: Em ấy đã mổ xẻ 2,3 lần rồi ạ. Năm lớp 4 bị gãy đôi chân, phải mổ đóng đinh, rồi lại sót ống dẫn lưu, lại mổ, rồi mổ rút đinh... So với TD thì em ku trải qua nhiều kiếp nạn hơn rồin :blink:. Hi vọng sau này tránh đc bớt. Thưa bác Haithiendia, cháu và các anh chị rất mong được bác cho ý kiến ạ! Cháu cảm ơn bác nhiều ạ!
 20. Thiên Đồng vẫn rất mong nhận được bình giải từ bác HaiThienHa và các bác, các anh chị trên diễn đàn. Cháu cảm ơn ạ!
 21. Cảm ơn Maximus, là TĐ tham lam nên hỏi vậy thôi, chứ h đã yêu ai đâu mà cưới :">. hì :lol:. Hi vọng tiểu hạn năm nay sẽ tốt như Maximus nhận định, đúng là TĐ cũng có 1 vài thay đổi về cv, theo nhận xét của mọi người thì đang theo chiều hướng tích cực, nhưng TĐ cũng chưa biết thế nào vì TĐ vẫn chưa chính thức bắt tay vào làm mà :). Có j mới TĐ sẽ update để Maximus chiêm nghiệm nhé :blink:. Kính thưa bác HaiThienHa, cháu và các bạn tham gia luận giải lá số cháu rất mong được bác cho ý kiến ạ. Cháu cảm ơn bác nhiều ạ. Kính chúc bác và gia đình sức khỏe.
 22. Thiên Đồng cảm ơn Maximus nhiều, cảm ơn bạn đã quan tâm đến lá số TĐ, đúng là TĐ đang rất quan tâm đến tiểu hạn năm nay, TĐ thấy có Lưu Lộc Tồn, Thiên Mã ở cung Nô, k biết các sao lưu này có ảnh hưởng đến cung xung chiếu k? hay chỉ ảnh hưởng tại bản cung mà thôi ? (nếu có ảnh hưởng thì tốt quá) :lol:Cung Phu (hem phải cung Thế nhé) có quả tú, TĐ cũng xác định sẽ lấy chồng muộn, chỉ mong giảm bớt đc hình khắc chia ly sau này, tuy nhiên nếu có cách j mà giảm tránh đc điều này mà vẫn lấy đc chồng sớm để sớm ổn định thì cagf hay :). Hì, TĐ lại tham lam rồi, dù sao cũng cảm ơn Maximus nhiều nhé, TĐ sẽ nghiệm nămnay rồi sẽ tường thuật chi tiết cho cả nhà. Thưa bác Haithienha cháu vẫn rất mong tin bác, mong bác góp ý lời luận giải các bạn và cho cháu đôi lời về lá số ạ!
 23. Thiên Đồng cảm ơn Đại Lâm Mộc nhiều nhé, TĐ sẽ lưu tâm những lời khuyên của ĐLM, đúng là TĐ có hay vung tay quá trán trong chuyện chi tiêu, tính tình cũng hay bốc đồng, hứng lên thì quên trời quên đất. Đến nay chua có hoạ j nhưnglắm lúc đưa bản thân vào cảnh túng thiếu :">. TĐ cũng k có tham vọng phải đứng trên vạn người đâu :huh:, mọi thứ chỉ cần hợp tự nhiên là đc :lol:. TĐ chỉ băn khoăn, cung quan có Kình Lực như thế nhưng có đủ bộ tứ linh liệu có tốt hơn được chút nào không? Sau này thì chưa biết nhưng hồi đi học TĐ chẳng biết đến chuyện ganh tỵ bạn bè là j, các bạn điểm thấp cũng kệ, mà điểm cao cũng mặc :lol:, kiểu k màng đến, bởi đơn giản TĐ khá lười học, nên TĐ biết lười thì điểm thấp hơn, chẳng sao cả :lol:. Cháu mong bác HaiThienHa chiếu cố trả lời giúp cháu với ạ! MH