• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Tuyết Minh

Hội viên
 • Số nội dung

  1.758
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  3

Everything posted by Tuyết Minh

 1. Giờ này theo miêu tả thì thấy không đúng rồi, lấy thêm lá số trc và sau 17, 19h xem sao nhé
 2. Chị lâu ngày nhỉ, cuộc sống 2 mẹ con đợt này ổn ko? Không biết lá số có chính xác giờ sinh khôn\g, nhưng thấy mệnh người bạn trai trên có truyền tinh với cung phu thứ 2 của chị. Có thể có duyên với nhau.
 3. Bố mẹ có còn đủ cả không? trên mặt có vết sẹo hay ti vết gì? Có bệnh gì về dạ dày ? Miêu tả thêm về bản thân nữa nhé. Sau mới lấy chồng có con rồi lại lên than thở vất vả đường chồng con
 4. Chồng hơn bao nhiêu tuổi thì không biết được. Việc kết hôn của chị TM có cân nhắc năm nay mãi. Năm nay thấy tiểu hạn cung phúc đại hạn rơi cung phu, đào hồng hỉ hội không kiếp kị TM cũng khó cân nhắc, chắc việc này cũng 50/50, tình cảm năm nay có nhiều biến cố. Chị chờ bác Haithienha tư vấn thêm nhé. Năm nay cũng cẩn thận chuyện tiền nong, đừng hùn hạp hay cho ai vay mượn, cũng cẩn trọng thêm về sức khỏe bản thân nhất là bệnh phụ nữ nhé.
 5. Ôi chuyện tình của bác TS mà viết ra chắc dài cả tập giấy ;)) chuyện nào cũng mùi mẫn như trên phim
 6. Công danh khó khăn, muộn màng, gặp nhiều trở ngại, chức vị thăng giáng thất thường lại hay bị tiểu nhân đồng nghiệp dèm pha nói xấu. Tiền bạc giàu có dễ kiếm tiền, đi theo kinh doanh tài chính là hợp cách, nhưng trong đời có lần phá sản khánh kiệt , lại dễ bị trộm cắp mất trộm. Nên xa quê lập nghiệp mới tốt Tình duyên: vợ chồng xung khắc, gia đạo bất hòa, thường nghi kỵ lẫn nhau, nhưng có thể chung sống lâu bền được. Chồng có dạng người hơi cao đến cao, khuôn mặt dài, da trắng, cũng khá đẹp trai cười duyên, mắt cận hay mắt hơi nhỏ, tính tình hơi thâm trầm cô độc, khôn ngoan, hơi đa nghi.
 7. Dạng người này thêm với việc con một và hay bệnh đường hô hấp TM nghĩ chị sinh giờ Thìn. Còn mấy câu hỏi kia mai xem tiếp vậy nhé
 8. C lấy thêm lá số trước 9h, mô tả thêm kỹ hơn về bản thân xem sao đã
 9. Năm nay tổng luận nhiều điều xui. Sức khỏe kém đau bệnh rề rà, đi đứng xe cộ cần hết sức đề phòng cẩn thận kẻo bị người ta tông thương tích đầu mặt. Mọi sự bế tắc danh tài đều suy kém nặng. trong họ có thể có cái tang. Có quen hay thương người khác giới cẩn thận mang cái nợ đời không mong muốn. Bạn chờ thêm Bác haithieha cho chính xác nhé
 10. Nếu mà làm theo mảng kinh doanh thì rất hợp cách rồi, còn việc chuyển công ty lần nào nữa không thì đời người dài quá không trả lời được. Nếu tự mình đứng ra kinh doanh rất tốt, sau này sẽ giàu có, còn nếu theo đuổi chức danh thì lận đận mãi không nên.Năm nay không thấy hạn kết hôn, cẩn thận chuyện nam nữ kẻo dính nợ, lại khó giữ được. theo lá số này thì chị xinh lắm nhỉ. C chờ bác haithienha tư vấn cho chính xác nhé
 11. Nếu đúng lá số thấy năm nay có thể thay đổi, đợ tới tháng 3/5 âl xem sao. Nhưng lá số ko biết đã chính xác giờ sinh chưa? bạn thử miêu tả thêm về bản thân?
 12. TM nghĩ năm nay chưa có, năm tới (Ngọ) cấn bầu và sinh luôn trong năm, khả năng cao là con trai. Chị chờ lời tư vấn của bác Haithienha cho chính xác nhé
 13. TM nghĩ chị sinh canh Mão, nếu canh thìn thì hình dánh chồng phải thấp bé, tính tình cũng không được hiền lành, đặc điểm của chij cũng khác vậy. Việc đồng hồ và canh giờ xê dịch 10-15 phút là chuyện bình thường, còn phụ thuộc vào mùa sinh nữa. Số chị hơi vất vả đường con cái, khắc con hay sơn sẩy vài lần. Năm nay hạn thấy có thai, tin vui chắc đến tầm tháng 2,3, 7 âl. Có gì lên báo tin vui cho tm với nhé
 14. chị lấy thêm lá số 7h kém và miêu tả thêm về bản thân nhé, hình dáng, tính cách, bệnh tật, thêm chồng nữa để xác định giờ sinh
 15. ...
 16. Năm nay vẫn còn long đong lận đận, tiền tài khó khăn khánh kiệt, công việc chắc vẫn chưa có, làm gì cũng bị chèn ép ngột ngạt khó khăn, có thể dính dấp đến pháp lý. Hạn VCD nhập hạn VCD, linh xương đà vũ, có khi bế tắc mà nghĩ quẩn làm quẩn... Cố lên nhé vì hạn năm nay có thể vợ có thai. Chờ thêm lời tư vấn của bác haithienha cho chính xác nhé
 17. NGÀY TỐT NĂM QUÝ TỴ Tuyetminhnguyen Sau khi được Sư phụ xem xét và chỉnh sửa, theo Việt lịch thì những ngày tốt được liệt kê như sau (loại bỏ ngày Hắc đạo): Tháng 1: Mồng 1, 4, 16, 25, 28 Tháng 2: 19 Tháng 3: 4 Ngày mồng 1 Ngày Ngọ trong mùa Xuân phạm ngày sát chủ, 29 ngày Tuất xung thái tuế tháng Thìn, 30 ngày Hợi xung Thái Tuế năm Tỵ đều xấu Tháng 4: 2, 19, 26 Tháng 5: 2, 9, 17, 26, 29 Tháng 6: 10 Tháng 7: 1, 6, 15, 25 Tháng 8: không có ngày nào tốt Tháng 9: 4, 17, 26, 29 Mồng 8 ngày hợi xung Thái Tuế năm Tỵ ,ngày 20 ngày Hợi xung Thái Tuế năm Tỵ đều xấu Tháng 10: 10 Tháng 11: không có ngày tốt nào tốt Mồng 6 ngày Thân trong mùa Đông phạm ngày Không phòng Tháng 12: 15 Ngày 16 ngày Hợi xung Thái tuế năm Tỵ, ngày 28 ngày Hợi xung Thái tuế năm Tỵ đều xấu Tuyết Minh kính chúc Toàn thể thành viên TT nghiên cứu LHĐP, và toàn thể các thành viên của diễn đàn một năm mới thành công và Hạnh phúc!
 18. lá số mò mẫm tìm ra nghĩa là thế nào nhỉ? chính xác thì chị sinh lúc mấy giờ? hay là bố mẹ không còn nhớ nữa?Nghĩ chị sinh giờ Mão đúng hơn.
 19. Chân tay có bạn có từng bị trật gẫy gì chưa? có thêm anh chị em dị bào không?
 20. Năm 2013 laiij vui hơn nhiều, về công việc tiền tài đều thuận lợi, có thể lên chức thăng lương. Nếu chưa có bạn trai có thể có bạn trai trong năm này. Không biết có phải chồng tương lai không nhưng chồng có dạng người hơi cao, da trắng mặt tròn hay vuông, đẹp trai thư sinh lắm, là con một trong nhà. Nhưng lại rất đa tình phong lưu, sau này khổ vì người chồng này nhiều. Bản thân chị năm tới có thể có thêm bệnh phụ nữ hay sức khỏe của bà/mẹ không được tốt. trong họ có thể có cái tang.
 21. Bác ơi, liệu lá số này có gì không đúng không ạ? tham kình nhưng cháu thấy miêu tả đàn ông nhưng chỉ cao có 1m65 và nặng 50kg thì trông rất nhỏ con ạ
 22. cách tính thì đúng rồi, nhưng khởi cung thê là 24 chứ