• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Tuyết Minh

Hội viên
 • Số nội dung

  1.758
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  3

Everything posted by Tuyết Minh

 1. Dựa vào những gì anh mô tả, thì a sinh giờ Hợi mới đúng. Quan lộc bị triệt, mệnh xương khúc hóa kỵ+ tuần, mệnh quyền+ bị tuần, tốt nhất không nên theo đuổi quan trường. Số này đi kinh doanh buôn bán cũng được khá giả, nhưng ít nhất cũng phải chờ 3-4 năm nữa
 2. Cung thê có quang+ quí vợ chồng có thể chung sống với nhau tới lúc đầu bạc. Nhưng ngươc lại thì hạnh phúc không trọn vẹn lắm, mệnh mỗi người đều có cô quả, thêm vũ khúc đóng cung thê nữa, vợ chồng sống cùng nhau nhưng không thấu hiểu nhau, cuộc sống gia đạo lạnh lẽo bất hòa và hay xa cách.
 3. Chúc mừng hạnh phúc anh chị, chúc anh trăm năm hạnh phúc nhé :) Vợ chồng son có ghé về quê nội không nhỉ? có qua HN cho TM gặp mặt chúc phúc với ạ
 4. BB ơi :(( Bố mở máy hoặc online yahoo đi. :(( Con có việc gấp cần nói

 5. Chùa gần 1.000 tuổi trước và sau khi phá dỡ Toàn bộ dui mè, xà cột, ngói, bậc đá... của nhà Tổ, gác Khánh bị phá đi, thay mới đã khiến di tích chùa Trăm Gian (Hà Nội) mất đi vẻ cổ kính. Chiều nay, Hà Nội sẽ họp bàn hướng xử lý đối với di tích quốc gia này. > Sai phạm khi tu bổ di tích chùa Trăm Gian / 'Tu bổ chùa Trăm Gian gây thiệt hại không trầm trọng' Gác Khánh mới được làm mới hoàn toàn và cao hơn trước. Công trình đang được phủ bạt chờ quyết định tu bổ lại sau đợt phá dỡ vừa qua. Bậc đá dẫn lên tiền đường đã bị thay mới bằng đá xanh, chỉ có 2 tay vịn đầu và cuối bậc thang còn được giữ nguyên trạng. Những phiến đá cổ (đẽo thủ công) còn khá nguyên vẹn sau khi được đào ra, vứt chỏng chơ ngay trước tiền đình. Các gian thờ hai bên hành lang bị thay mới hoàn toàn với chân đá, cột kèo, hoa văn không còn như xưa. Các hoa văn khắc gỗ trên kèo của gian thờ Tổ không hề giống với di tích cũ. Một thanh kèo cũ trên gác mái còn rất tốt được dùng để kê xẻ cây gỗ mới phục vụ việc tu sửa chùa. Các chi tiết trên gác mái hoàn toàn sai lệch và kém tinh xảo so với trước đây. Chân cột bằng đá trong gác Khánh (bị chất đống sau vườn) được thay bằng chân đá mới với những hoa văn khác biệt hoàn toàn, mặc dù mới thay nhưng cũng đã sứt mẻ phần nào. Các bức tranh tượng khắc gỗ trong chùa bị sơn lại lòe loẹt bằng sơn công nghiệp, hoặc được thay thế bằng những bức tranh mới. Trong đống cột gỗ ngổn ngang được cho là đã mục ruỗng hết thì còn nhiều cây gỗ vẫn còn rất tốt và chắc nịch. Những phiến đá được xẻ sẵn bằng máy bên cạnh đống đá cổ đã bị vụn nát sau đợt tu sửa chùa. Anh Tuấn
 6. Hình khắc cổ bí ẩn trên đá ở Hà Giang Những hình khắc bí ẩn từ nghìn đời nay ở bãi đá cổ Xín Mần, Hà Giang từng gây tranh cãi, đến nay đã dần được giải mã và hé lộ nhiều bí ẩn bị thời gian vùi lấp. Vòng tròn được khắc trên đá. Bãi đá cổ bí ẩn này nằm giáp ranh với các bản Nùng Mở, Nấm Chiến, Tả Cố Tỷ, là nơi cư trú của đồng bào dân tộc Nùng. Nấm Dẩn theo tiếng Nùng có nghĩa là khu vực nguồn nước. Bãi đá cổ liên quan mật thiết với tục thờ đá. Ông Lù Văn Phiên ở Nấm Dẩn cho hay: “Ở đây có tục thờ đá từ lâu đời nên những khối đá cổ bí ẩn kia không ai dám xâm phạm tới”. Bãi đá cổ nằm trong một thung lũng rộng, xung quanh có dãy núi cao bao bọc. Suối Nậm Khoòng nằm giữa thung lũng bên những tảng đá ngổn ngang mà người dân bản địa gọi là Nà Lai Shứ, nghĩa là ruộng nhiều chữ. Theo truyền thuyết mà người dân kể lại, khu có bãi đá cổ là nơi thần thánh cất giữ những bí mật. Những hình khắc lạ lùng trên các tảng đá được người dân coi như một biểu tượng thiêng liêng và khu vực thung lũng của bãi đá cổ được xem là “đất thánh”. Tảng đá lớn với những hình khắc lạ nằm trên một thửa đất canh tác cách nhà ông Lù Văn Ngán, nguyên chủ tịch UBND xã Nấm Dẩn 25 m về hướng Tây. Theo nghiên cứu của các nhà khảo cổ thuộc Viện Khảo cổ học Việt Nam, thì đây là tảng đá thuộc loại magma biến chất, có hình chữ nhật với chiều dài bề mặt khoảng 12,7 m, rộng 9,2 m, độ dày không đều 1 - 1,4 m. Bề mặt tảng đá không bằng phẳng, hơi cong khum hình lưng rùa. Trên tảng đá ấy có 84 hình chạm khắc với nhiều họa tiết và kích cỡ khác nhau. Ngoài 84 hình khắc, còn có 80 lỗ vũm được khoét với đường kính từ 5 - 6 cm, sâu 1 - 2 cm. Theo các nhà khảo cổ, để tạo ra được các hình khắc, người xưa đã sử dụng kỹ thuật đục khắc rất thô sơ. Dùng đục có sự trợ giúp của búa, đục trực tiếp trên bề mặt tảng đá. Những rãnh đục này thường có mặt cắt hình lòng máng. Tiến sĩ Trình Năng Chung, Viện Khảo cổ học Việt Nam phân tích: “Dụng cụ đục khoét ở bãi đá cổ Xín Mần phải có chất liệu kim loại là sắt. Các hình khắc phải được phác họa trước, đặc biệt là hình tròn”. Ở đây có 3 khối đá lớn khắc nhiều ký tự lạ trên mặt đá. Dấu vết phong hóa trên bề mặt các khối đá được các nhà khoa học chứng minh là đã được sáng tác cách đây trên 1.000 năm và chưa thể giải mã để tìm ra chủ nhân. Bãi đá Nấm Dẩn là loại hình di tích khảo cổ có niên đại khoảng 2.000 năm và rất hiếm có ở Việt Nam. Đây có thể là di tích mộ thủ lĩnh cộng đồng hoặc khu đất thiêng thờ cúng các vị thần linh bản địa. Theo tổng kết của tiến sĩ Trình Năng Chung, các hình vẽ trên đá gồm các hình dạng: hình học (như hình tròn, hình chữ nhật, hình vuông), hình hoa văn vuông và tròn, những vạch đục khắc song song, những biểu tượng sinh thực khí (phần nhiều là biểu tượng sinh thực khí nữ hình tam giác có rãnh dọc ở giữa), hình bàn chân người với kích thước như thật có ngón chân khắc lõm sâu trong đá, hình người trong tư thế giơ hai tay dạng hai chân như trong các bích họa thời tiền sử. Phong cách tạo hình và mô típ đề tài của các hình khắc ở Nấm Dẩn được các nhà khoa học nhận định tương tự như hình khắc ở bãi đá cổ Sa Pa. Biểu tượng sinh thực khí nữ giới khắc trên tảng đá cổ. Cũng theo ông Chung, trước đây tại hang Đồng Nội, Hòa Bình, các nhà khảo cổ người Pháp đã tìm thấy trên vách hang những hình khắc mang tính ước lệ về động vật và khuôn mặt người. Những hình khắc cổ còn tìm thấy trên vách hang Thượng Phú, Tuyên Hóa, Quảng Bình. Có thể nói nghệ thuật đục khắc đá ở Xín Mần nằm trong mắt xích truyền thống cổ xưa. Khi so sánh mô típ hình người ở Xín Mần với các khu vực lân cận, các nhà khảo cổ nhận thấy có nét tương đồng với các bích họa ở Hoa Sơn dọc sông Tả Giang phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ thẳng thắn, chưa thể xác định chính xác niên đại của các hình khắc ở Xín Mần, vì hình khắc được sáng tác không cùng thời, bằng chứng là các hình vẽ ấy chồng chéo lên nhau. Trong một cuộc khảo sát mới nhất tại Xín Mần, các nhà khảo cổ còn phát hiện di chỉ khảo cổ cách Nấm Dẩn 700 m, một tảng đá magma biến chất được kê chân khá cẩn thận, bề mặt đá rất bằng phẳng và còn giữ nguyên trạng thái phong hóa tự nhiên. Hiện tại, các nhà khảo cổ tạm xếp di tích cự thạch Nấm Dẩn vào sơ kỳ thời đại sắt (khoảng đầu Công nguyên). Điều này phù hợp với dữ kiện khảo cổ học về loại hình di tích đá lớn ở khu vực Đông Nam Á. “Ở khu vực Đông Nam Á, nghệ thuật bích họa thời tiền sử có niên đại tương đương văn hóa Hòa Bình mới chỉ tìm thấy ở một vài nơi như Thái Lan, Malaysia, Myanma và đề tài thể hiện chủ yếu là động vật và cảnh săn bắt thời nguyên thủy. Khi so sánh hình khắc ở bãi đá cổ Sa Pa và ở Xín Mần thì rõ ràng hình khắc Xín Mần có trước, dẫn chứng là những hình bàn chân người ở Xín Mần là nghệ thuật tạo hình nguyên thủy có ở khu vực Đông Nam Á cũng như trên thế giới”, tiến sĩ Trình Năng Chung, Viện Khảo cổ học Việt Nam cho biết. An ninh thủ đô
 7. :(( BB mở máy đi, con sắp tẩu hỏa nhâp ma rồi

 8. BB mở máy, gọi điện cho con với, con có chuyên gấp

 9. Dựa vào những gì bạn mô tả, bạn sinh Giờ dần, cha mẹ có duyên chấp nối, sớm xa cách 1 trong 2 thân, 2007 mang tang bố, có anh chị em dị bào. Thông minh hay suy xét, cơ mưu, nhưng thành ít bại nhiều, ham chơi hơn ham học, cũng có lúc ham học nhưng không bền.Bạn hỏi gì nên đặt câu hỏi cụ thể thì thầy bói mới xem được chứ
 10. Anh có chắc chắn về giờ sinh của mình không? Người trong lá số này to cao vạm vỡ chứ khó mà nam mạng lại chỉ cao 1m65 nặng 50kg được
 11. Chị lấy thêm lá số trước 7h ,miêu tả thêm về hình dáng tiwsnh các bản thân bản thân, gia đinh, vận hạn trong đời để xác định giờ sinh
 12. Thư tịch cổ khẳng định Việt Nam cai quản Hoàng Sa .Hàng loạt tài liệu, thư tịch, sắc phong, châu bản... từ thế kỷ 18 đến thời vua Bảo Đại, được công bố trong cuốn Kỷ yếu Hoàng Sa, đều chứng minh sự cai quản liên tục về mặt nhà nước của Việt Nam ở quần đảo này. Chỉ thị của Thái phó Tổng lý quản binh dân chư vụ thượng tướng công nhà Tây Sơn ngày 14/2 năm Thái Đức thứ 9 (1786) với nội dung sai Cai đội Hoàng Sa cưỡi 4 chiếc thuyền câu vượt biển thẳng đến Hoàng Sa cùng các sứ cù lao ngoài biển, tìm nhặt đồ vàng, bạc, đồng và các thứ đại bác, tiểu bác, đồi mồi, vỏ hải ba chở về kinh, tập trung nộp theo lệ Văn bản phát hiện ở làng Mỹ Lợi, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế với nội dung xử lý vụ kiện giữa phường Mỹ Toàn (nay là làng Mỹ Lợi, xã Vinh Mỹ) và phường An Bằng (xã Vinh An) về việc tranh chấp một chiếc vỏ thuyền của đội Hoàng Sa dạt vào bờ biển giáp ranh giữa hai phường này. Văn bản cho thấy, năm 1760, dưới thời vua Lê Hiển Tông (1740 - 1786) đã có cai đội Hoàng Sa chuyên trách quản lý và khai thác sản vật ở quần đảo Hoàng Sa. Bản gốc bằng chữ Hán được viết trên giấy dó Tờ lệnh của họ Đặng ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) gồm bốn trang, dài 36cm, rộng 24cm và còn nguyên vẹn, ghi rõ ngày 15/4 năm Minh Mạng thứ 15 (1834), quan tỉnh Quảng Ngãi phái đội thuyền ba chiếc ra canh giữ đảo Hoàng Sa. Theo giới nghiên cứu, tuy chỉ vỏn vẹn vài trang nhưng tờ lệnh này chứa đựng nhiều thông tin quý, nêu rõ danh tính, quê quán của từng binh thuyền vâng lệnh triều đình đi lính Hoàng Sa, không chỉ riêng huyện đảo Lý Sơn mà còn ở các vùng quê ven biển khác tại Quảng Ngãi Mộc bản triều Nguyễn trong sách Đại Nam thực lục chính biên đệ nhị kỷ, quyển 165 năm Minh Mạng thứ 17 (1836) ghi lại Bộ công tâu lên triều đình nội dung: "Cương giới mặt biển ta có xứ Hoàng Sa rất hiểm yếu" Một trong hai bản tấu của Thủ ngự Đà Nẵng ngày 27/6 năm Minh Mạng thứ 11 (1830) gửi đến triều đình với nội dung vừa cứu hộ thành công thuyền buôn của Pháp đụng phải đá ngầm tại phía tây Hoàng Sa (xứ Cát Vàng) Tấu của Bộ Công ngày 13/7 năm Minh Mạng thứ 18 (1837) có nội dung: Lần đi Hoàng Sa này trở về, trừ bọn Kinh phái Thủy sư Suất đội Phạm Văn Biện, tỉnh phải hướng dẫn Võ Văn Hùng, Phạm Văn Sanh, đà công Lưu Đức Trực... Tấu của Bộ Công ngày 21/6 năm Minh Mạng thứ 19 (1838) về việc thám sát và vẽ bản đồ ở Hoàng Sa. Bản tấu viết rằng những người được phái đi Hoàng Sa do Bộ ty Đỗ Mậu Thưởng và Thị vệ Lê Trọng Ba dẫn đầu và hướng dẫn viên Vũ Văn Hùng. Ông Hùng cho biết Hoàng Sa có tất cả 4 nơi cần khảo sát thì lần này đi được 3 nơi Chỉ dụ số 10, ngày 29/2/1938 của vua Bảo Đại sáp nhập quần đảo Hoàng Sa từ tỉnh Quảng Ngãi vào tỉnh Thừa Thiên về phương diện hành chính Tờ châu bản có chữ phê chuẩn bằng mực đỏ của vua Bảo Đại ngày 27/12, năm Bảo Đại thứ 13, tức ngày 03/2/1939 khẳng định sự tiếp tục quản lý hành chính cũng như việc đưa binh lính ra Hoàng Sa Theo Nguyễn Đông VNE
 13. Cảm ơn đã feedback cho TM nhé. Đọc lại thấy lá số chị TM nhận định sai, giờ mão đúng với chị hơn. Cả 2 lá số đều thấy việc sớm xa cách song thân. Giỡ Mão mệnh có dưỡng nên thuở nhỏ được ai khác ngoài bố mẹ nuôi. Tật có tướng+ triệt+ đà nên trên đầu/ có tỳ vết. Vậy năm ngoái chị có mối tình nào gẫy đổ? Chắc phải tới 30, 31 tuổi mới lập gia thất. Năm nay cẩn thận có người lường gạt tình cảm, nên cẩn thận lựa chọn kỹ. Chị chờ thêm ý kiến các bác cho chính xác nhé
 14. Lá số của anh VCD đắc cách nhật Nguyệt chiếu bích, về sau có thể giầu có tiền bạc dễ kiếm, càng về già càng an nhàn. Mệnh giáp xương khúc, long phượng nên được nhiều người quý mến, ra ngoài dẽ gặp quý nhân. Có điều trong đời không tránh khỏi có lần phá sản khánh kiệt; có thai phục vượng tướng không- không- đào cho nên ga lăng chi nhiều tiền cho gái và cũng hay bị các cô nàng đào mỏ đục khoét mất nhiều. Quan lộc tiếc bị tuần án nên dù cố gắng theo đuổi chức vị cũng nhỏ thấp không được xứng ý toại lòng, nên đừng tham vọng quá thì hơn. Ngoài 54 là giai đoạn phát nhất trong cuộc đời, làm ăn như diều gặp gió tiền đếm mỏi tay. Lá số của anh xấu nhất lá cách Mã đầu đới kiếm đã nói ở trên rất xấu với tuổi Bính, nên cẩn thận đề phòng nhất là ngã từ trên cao xuống. Tốt nhất nên xa quê lập nghiệp, thì có phúc âm đi theo phù trợ mong giảm nhẹ hạn xấu này. Cung tử xấu, tang hình hổ khốc hư hao, may mắn được một con nhưng khó nuôi, có thể có thêm con nuôi. Lấy vợ lâu ngày không thấy tin vui thì nên đưa vợ đi khám. Góp ý cho anh chờ lời giải bác Haithienha cho chính xác nhé
 15. Anh sinh giờ Dần mệnh VCD Nhật Nguyệt chiếu Bích, giáp long phượng xương khúc, nên thông minh học hành giỏi giang thuận lợi, cha mẹ có người theo võ nghiệp. Cho hỏi thuở nhỏ anh có học hành giỏi giang hay có gioi về việc gì đấy mà nhiều người biết tiếng? Tuổi anh năm nay có nhiều điều không may, Mệnh VCD đại hạn VCD Địa Không hãm địa độc thủ, Tuổi Bính tiểu hạn phạm Mã đầu đới Kiếm không có sao giải, đề phòng tai nạn hay ngã từ trên cao xuống bị thương đầu mặt. Năm nay cũng tránh hùn hạp đầu tư, mà bị thua lỗ nặng trắng tay. Đang có bạn gái thì dễ chia tay do có kẻ thứ 3 xen vào.
 16. Dạ, cháu bất cẩn đếm ngược ạ
 17. Nhận định thế này thì sai rồi, cứ không phải "Tham Vũ Đồng hành" hay" Cự Cơ mảo Dậu" làm ăn mà không từng thất bại!!. Nhận định thế này thì quá chủ quan và vội vàng. sự mâu thuẩn giưả bộ "Đồng Lương Dần Thân " chủ vế lập gia đình sớm và tồt đẹp nhưng gặp chú Lộc Tồn chủ vế chậm muộn!! Vì thế mới cần kinh nghiệm vậy, để cân đo đong đến ảnh hưởng của các sao- nhiều khi mâu thuẫn nhau trong cùng 1 cung.
 18. Lá số của bạn đẹp đấy chứ, sau này có chức vị cao, nếu theo chính trị thì ngoài 42 ngồi ghế lãnh đạo, tiền bạc đi liền với công danh, nhưng cũng ngoài 42 tiền tài mới tụ, và không thể giầu to được. Tuy nhiên trong công việc có nhiều kẻ đố kỵ dèm pha với sự thành đạt của mình mà hãm hại. Mệnh VCD Nhật nguyệt chiếu nhưng không có tuần/ triệt án; thân cư quan Thái âm+ Hóa Kỵ, bản thân không ra đứng đầu gánh vác, nên tìm minh chủ để đứng sau, kẻo như cây non nặng cành dễ gầy. Tầm 32 tuổi có lần phá sản khánh kiệt lao đao một phen, may lúc cùng đường bí lối có quý nhân giúp đỡ. Ngoài 52 đề phòng trong đám dưới quyền, bạn bè v v lập mưu hãm hại, danh chức truất giáng, tiền tài hao tổn nặng. Góp ý đôi chút cho bạn. Chờ thêm ý kiến các bác cho chính xác nhé.
 19. Bác ơi, cháu chưa hiểu ạ, tháng 6 thái âm hãm chứ ạ? sao tháng 8 lại buồn rầu hổi hận ạ? và cháu thấy tháng 6 có nhiều sao giải Khoa+ thiếu âm, quang+quí,.. sao tháng 6 lại là tháng xấu nhất trong năm ạ? Kính nhờ bác và anh chỉ dạy cháu chỗ này ạ?
 20. Nhật = Thái Dương, Nguyệt = Thái Âm. Các sao có 5 vị trí từ tốt xuống xấu: Miếu - Vượng - Đắc - Bình Hòa- Hãm. Nhật Miếu ở Ngọ như mặt trời giữa trưa thì sáng chói lọi nhất (Miếu). Hóa Kỵ như mây che phủ làm giảm bớt đi sự sáng sủa của Mặt trời. Ngoài ra nếu hội đủ bộ tam ám: riêu- đà - kị thì càng mờ ám xấu xa. Nhật - Nguyệt rất kỵ bộ tam ám này. Còn lại thì bác Haithienha có chỉ dạy ở trên rồi
 21. Anh có hay bị căng thẳng thần kinh nhức đầu hay huyết áp cao? Lúc ngủ có hay bị đổ mồ hôi tay chân? Trên đầu.mặt có vế sẹo gì? Răng sâu xấu hay có răng khểnh hoặc lúm đồng tiền?
 22. TM thấy lá số của chị cũng đẹp, Dương nữ ứng hợp với thái Dương, Nhưng Nhật miếu có thêm Hóa Kỵ. Theo bác Haithienha nói thì lá số TT Nguyễn Cao Kỳ tương tự vậy, vừa xem xong lá số của chị nên nhớ và hỏi. Ông NCK sinh năm Canh Ngọ không phải Giáp Tý Thưa bác cháu được biết là trước năm 75 có những tạp chí thường đưa lá số của những người nổi tiếng lên, chắc bác biết và có nhớ lá số của ông NCK không ạ? cháu search thì thấy có người đưa link như sau: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Trong lá số cháu thấy không có Hóa kỵ ở mệnh,quan lộc cự ở tuất + tuầnvậy theo bác nhớ tthif lá số này có chính xác không ạ?
 23. Link lá số die rồi...
 24. Như lá số của cô Lan Cao vậy ạ thưa Bác? Tiện bác giảng thêm cho bọn cháu về cách phản vi kì cách của Nhật trầm thủ bể đi ạ? Lần trước bác có nói Nhật trầm thủy bể loạn thế phùng quân. Nhưng có phải người nào có cách đó cũng là phản vi không ạ? hay là phải gặp thời, gặp minh chủ mới nên ạ? Kính nhờ bác dạy thêm cho bọn cháu ạ
 25. Bác kính mến, bác cho cháu hỏi thêm rằng cung tài có giải thần đóng, vậy người này có còn giầu có không ạ? Kính mong bác chỉ dạy cho cháu ạ