• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Tuyết Minh

Hội viên
 • Số nội dung

  1.758
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  3

Everything posted by Tuyết Minh

 1. Chán sao? Em sinh lúc mấy giờ? Dương lchj ngày nào? miêu tả thêm về bản thân,: hình dáng tính cách, bố mẹ có duyên chấp nối? Chồng là người nước ngoài hay khác chủng tộc gì?
 2. Lá số này tốt, sau này sẽ giầu có, hợp với việc buôn bán kinh doanh, là người có tài, lại khéo quán xuyến chi tiêu. Ngoài 45 tuổi sẽ giầu có. Nhưng tới ngoài 55 có lần bệnh nạn, phá sản khánh kiệt. Nếu theo đuổi công danh thì không thuận, đường quan lộ nhiều trắc trở, chức vị nhỏ thấp. Năm nay năm nay có cơ hội lên xe hoa, chồng có dạng người thấp, mặt vuông vắn đầy đặn, mũi cao, tay chân ngắn, tính hay ngao du làm gf cũng không bền chí, ăn nói kém hay đại ngôn, thưở nhỏ có bj bỏng nước sôi hay bỏng lửa. Gia đạo hay xẩy ra cãi vã do chồng vợ đều nóng tính, thêm vợ lời nói sắc sảo đanh thép kém nhường chồng\. Góp ý cho chj, chờ thêm ý kiến bác Haithienha xem cho chính xác nhé
 3. Cách Liêm Tham tỵ hợi, có Hóa Kỵ/ thiên không/ Tuần triệt ĐỒNG CUNG mới hóa giải được. Khi các sao kể trên đồng cung lại khác đi. Hơn và giả sử xẩy ra vậy gọi là phản vi kì cách thì hơi quá
 4. Dạng người cao trung bình, bạn là nam thì trên dưới 1m7, người có da có thịt, da trắng có thể trông trẻ hơn tuổi, cằm hơi lẹm hoặc ngắn, khuôn mặt hơi dài nhưng đầy đặn, chân mày đậm/nét, mắt hơi lộ. Bạn xem đúng được bao phần để tôi học hỏi lấy kinh nghiệm nhé
 5. Góp ý cho em, đợi ý kiến bác Haithienha cho chính xác nhé
 6. Lá số của bạn cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Hình dáng bạn cháu: Cao to (khoảng 1.78~1.80m), trán hơi hói, mắt 1 mí, mũi cao, miệng nhỏ, đường nét khuôn mặt thanh tú. Hồi trẻ (18 tuổi) từng bị mổ u não nên sau gáy có một vết sẹo dài. Bác ơi, với miêu tả như vậy liệu có đúng giờ sinh không ạ?
 7. Thêm tư liệu khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam (Dân trí) - Sau 30 năm lưu giữ, sáng 25/7, bản đồ của Trung Quốc được lập dưới thời nhà Thanh, xuất bản năm 1904, ghi rõ cực nam nước này là đảo Hải Nam, không hề có Hoàng Sa, Trường Sa được Tiến sĩ Mai Hồng giao lại Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Bản đồ Trung Quốc 1904 không có Hoàng Sa, Trường Sa Sáng nay, 25/7, tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia diễn ra lễ tiếp nhận 5 tài liệu, hiện vật do một số tổ chức, cá nhân hiến tặng. Trong đó, tiến sĩ Mai Ngọc Hồng (nguyên trưởng phòng tư liệu thư viện của Viện Hán Nôm, hiện là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng phả học Việt Nam) trao tặng bản đồ cổ “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” do nhà Thanh (Trung Quốc) xuất bản năm Giáp Thìn (1904). Tiến sĩ Mai Hồng (trái) giao lại bản đồ cho đại diện Bảo tàng lịch sử quốc gia “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” của NXB Thượng Hải in năm 1904, được in màu, bìa cứng ở ngoài, gấp gọn lại như một cuốn sách. Đây là tấm bản đồ nguyên vẹn, chiều ngang 115cm, chiều dọc 140cm. Bản đồ này được tạo nên từ hơn 35 miếng ghép dán trên nền vải bố, kích cỡ mỗi miếng ghép khoảng 20x30cm. Tiến sĩ Hồng cho biết, tấm bản đồ ông có được là mua lại từ một cụ già tên là Nguyễn Văn Công (ở Phú Xuyên), trong thời gian làm quản lý một kho sách Hán Nôm (năm 1977-1978). Bản đồ Trung Quốc xuất bản năm 1904 ghi rõ cực nam nước này là đảo Hải Nam, không hề bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa. Biết chữ Hán, nên sau khi có được tấm bản đồ, ông Hồng đã dịch nghĩa lại hàng trăm chữ cổ, cắt nghĩa một cách rõ ràng xuất xứ, niên hiệu, thời gian thực hiện bản đồ. Cụ thể, ông Hồng cho biết, đây là tấm bản đồ được đích thân các hoàng đế nhà Thanh huy động lực lượng giáo sĩ, những người tài giỏi về thiên văn và toán pháp điền dã thực hiện. Từ đó, năm 1904, NXB Thượng Hải chính thức xuất bản tấm bản đồ Địa dư toàn đồ tới các tỉnh của triều đình nhà Thanh. Trong “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” không hề xuất hiện hình in, vẽ, tính toán, đo đạc tới các quần đảo ở biển Đông. Người Trung Quốc thời đó chỉ nhận đất đai tới cực nam là đảo Hải Nam. Theo ông Hồng, tấm bản đồ này là một tư liệu tốt để học giả nghiên cứu chủ quyền biển đảo, đồng thời nó cung cấp thông tin cho việc phản biện trên bàn quốc tế vì là bằng chứng chứng minh đất đai của Trung Quốc dừng lại ở đảo Hải Nam. Rất đông người đến xem tư liệu khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa không thuộc Trung Quốc. “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” của Trung Quốc được xuất bản năm 1904, tái bản năm 1910 trong khi trước đó, trên các bản đồ của Việt Nam như Hồng Đức bản đồ, trong các ghi chép của Lê Quý Đôn trong “Phủ biên tạp lục”…chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa đã thuộc về Việt Nam. Điều này đã được nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, luật pháp chứng minh. Tiến sỹ Mai Hồng cho rằng, tấm “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” là tấm bản đồ do người Trung Quốc xây dựng và ấn hành thời gian đầu thế kỷ XX, do vậy bên cạnh giá trị về mặt lịch sử nó còn là cơ sở giúp các học giả Việt Nam trong các nghiên cứu chủ quyền quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa hoặc các nghiên cứu chung về Biển Đông. Ông hiến tặng tài liệu quý này cũng vì mục đích chung đó. Trung Quốc là nơi có truyền thống lâu đời về sử học nói chung và địa đồ nói riêng. Với những tấm địa đồ vẽ những địa phương nhỏ đã xuất hiện và có niên đại từ rất sớm (năm 229 trước Công nguyên phát hiện 7 bức Bãi thả ngựa sông Thiên Thủy có niên đại thời Chiến Quốc). Song địa đồ được xem là thể hiện cương vực quốc gia hoàn chỉnh sớm nhất xuất hiện vào năm 1121 (đời Tống) và được khắc trên đá có tên gọi Cử vực thú lệnh đồ. Giới hạn cương vực nhà Tống trong Cửu vực thú lệnh đồ về phía Nam đến Quỳnh Châu (tức đảo Hải Nam ngày nay). Theo các nhà nghiên cứu, các địa đồ sau này trải qua các đời Nguyên, Minh như Quảng dư đồ (hoàn thành năm 1541, khắc in năm 1555), Hoàng triều chức phương địa đồ (khắc in năm 1636)… là những địa đồ hành chính toàn quốc, được thực hiện theo chủ trương của chính quyền Trung ương các đời. Những địa đồ này thực hiện dưới sự ảnh hưởng của kỹ thuật vẽ địa đồ phương Tây, tuy nhiên điểm cực Nam của Trung Quốc trong cương vực tổng thể vẫn không vượt quá Quỳnh Châu. Quang Phong
 8. Chúc mừng sinh nhật cô Wild Chúc cô và gia đình mạnh khỏe, bình an và may mắn!
 9. 5 bức ảnh gây chấn động nhất thế giới (Dân trí) - Những bức ảnh dưới đây đã gây ấn tượng mạnh cho người xem và trở nên nổi tiếng khắp thế giới. 1. Trung tâm thương mại Thế giới ngày 11/9/2001 Bức ảnh của tác giả Steve Ludlum xứng đáng với giải thưởng Plutizer 2003. Hình ảnh quả cầu lửa bùng lên từ một trong hai tòa tháp sau khi chiếc phi cơ bị không tặc lao thẳng vào Trung tâm Thương mại Thế giới tại Manhattan, New York khiến người xem cảm thấy tất cả như bị nhấn chìm trong những đám mây bụi khổng lồ. Cây cầu Brooklyn huyền thoại phía sau, sừng sững trong đau thương. 2. "Sau trận sóng thần" Bức ảnh "Sau trận sóng thần" ghi lại cảnh một người phụ nữ Ấn Độ nằm trên cát với cánh tay dang ra, cầu nguyện cho một thành viên trong gia đình đã mất. Thân nhân của cô bị cướp đi mạng sống bởi một trong những thiên tai nguy hiểm nhất lịch sử mà con người từng chứng kiến: trận sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004. Một trong những bức ảnh cho thấy hậu quả thảm khốc của thảm họa sóng thần Ấn Độ Dương được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia ARKO Datta tại Tamil Nadu, Ấn Độ. Ông đã chiến thắng cuộc thi ảnh báo chí thế giới năm 2004. Kathy Ryan, thành viên ban giám khảo và biên tập hình ảnh của Tạp chí New York Times, ví bức ảnh của Datta là một "hình ảnh mang tính lịch sử và tràn đầy cảm xúc". 3. Thảm họa Bhopal 1984 Đã 28 năm trôi qua kể từ khi thảm họa công nghiệp tồi tệ nhất của Ấn Độ cướp đi 15.000 sinh mạng và khiến 558.125 người bị thương. Vụ rò rỉ khí methyl isocyanate (MIC) và các hóa chất khác từ nhà máy thuốc trừ sâu tại Bhopal đã gây ra một thảm họa vô cùng nghiêm trọng đối với con người và môi trường. Trên đường tới hiện trường, nhiếp ảnh gia nổi tiếng Ấn Độ Pablo Bartholomew bắt gặp hình ảnh người đàn ông đang chôn cất một nạn nhân ít tuổi - một hình ảnh đủ để nói lên toàn bộ câu chuyện bi kịch của người dân ở Bhopal. 4. “Cuộc phẫu thuật trái tim Sư tử” "Cuộc phẫu thuật trái tim Sư tử " là câu chuyện về một cậu bé Iraq, 9 tuổi, người bị thương bởi một vụ nổ trong cuộc chiến Iraq. Cậu bé đã được đưa đến một bệnh viện ở Oakland, California, Mỹ nơi cậu đã phải trải qua hàng chục ca phẫu thuật để đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Lòng can đảm và sức mạnh của của cậu đã được Deanne Fitzmaurice, tác giả bức ảnh, đặt cho biệt danh: Saleh Khalaf, "Trái tim Sư tử". 5. “Bi kịch của Omayra Sanchez” Tác giả Frank Fournier bắt gặp hình ảnh bi thảm của cô bé Omayra Sanchez mắc kẹt trong bùn và các tòa nhà bị sụp đổ sau khi núi lửa Nevado del Ruiz ở Colombia phun trào năm 1985. Nevado del Ruiz "thức giấc" đã gây ra một vụ lở đất lớn, tàn phá thị trấn và giết chết 25.000 người. Sau 3 ngày cầm cự, Omayra đã chết do bị giảm thân nhiệt và hoại tử. Cái chết bi thảm của cô đã cho thấy sự thất bại của các quan chức địa phương trong việc phản ứng nhanh chóng nhằm cứu sống các nạn nhân của thảm họa tự nhiên tồi tệ nhất của Colombia bấy giờ. Frank Fournier chụp bức ảnh này ngay trước khi Omayra chết. Y.G
 10. Hỏi lại mẹ giờ sinh xem. Chứ theo lá số là hạng bất nghĩa bất nhân, miễn có lợi thủ đoạn không từ, sau này vào khám bóc lịch, bệnh nạn và yểu tử.
 11. Góp ý cho anh, chờ bác haithienha luận giải cho chính xác nhé
 12. Đúng h sinh bạn chưa? Tai có vấn đề gì khó nghe/gần tai có nốt rùi, cha mẹ có duyên chấp nối? có thêm ace dị bào cùng cha khác mẹ? Dạng người cao, xương lộ, mắt lộ, mặt vuông có ngạnh, lưỡng quyền cao, da ngâm xám hay da mặt không được đẹp, trong người nhiều sẹo? Tính cách thế nào? nóng nẩy, bảo thủ, thủ đoạn, lì lợm...
 13. Giá xăng đột ngột tăng 400 đồng/lít (Dân trí) - Ngay sau khi liên Bộ Tài chính - Công thương công bố mức chênh lệch giá cơ sở và giá bán lẻ, Petrolimex đã lập tức tăng giá các mặt hàng xăng dầu từ 22h hôm nay (20/7). Xăng A92 tăng 400 đồng/lít. Tin chính thức từ Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết, từ 22h hôm nay (20/7), giá bán lẻ các loạt xăng A92 và A95 tăng 400 đồng/lít, điêzen tăng 400 đồng/lít, dầu hỏa dân dụng tăng 300 đồng/lít. Giờ tăng giá trái khoáy cùng với việc doanh nghiệp chủ động đưa ra thông báo khiến nhiều người bất ngờ Như vậy, mức giá sau lần điều chỉnh của các mặt hàng xăng dầu như sau: xăng A95 giá 21.500 đồng/lít, xăng A92 giá 21.000 đồng/lít, dầu điêzen 0,05S giá 20.300 đồng/lít, dầu điêzen 0,25S giá 20.250 đồng/lít, dầu hỏa dân dụng giá 20.150 đồng/lít. Việc tăng giá xăng bán lẻ trong nước của Petrolimex diễn ra gần 1 ngày sau khi giá dầu thô tại Mỹ và giá xăng A92 tại thị trường Singapore tăng mạnh cuối phiên giao dịch ngày 19/7. Cụ thể, chốt phiên giao dịch đêm qua trên sàn New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 8 đã tăng 2,79 USD, tương đương 3,1% lên mức 92,66 USD/thùng. Như vậy trong vòng 7 ngày qua, giá dầu thô tại Mỹ đã tăng 10% và là chuỗi ngày đi lên dài nhất kể từ ngày 24/2. Cùng lúc đó dầu thô Brent cũng đắt thêm 2,5%, lên mức 107,8 USD/thùng. Giá xăng A92 giao ngay FOB Singapore cũng có một ngày đầy biến động. Kết thúc phiên giao dịch 19/7, giá xăng A92 đã tăng vọt 3,37% lên mức 116,6 USD/thùng. Đây là mức cao nhất kể từ ngày 17/5 khi giá dầu ở mức 117,3 USD/thùng. Tuy nhiên, thời điểm tăng giá vào lúc 22 giờ, cùng với việc liên Bộ Tài chính - Công thương không công bố việc tăng giá xăng toàn hệ thống như thông lệ, mà đơn vị lên tiếng là Petrolimex không khỏi khiến nhiều người bất ngờ. Trước thời điểm Petrolimex công bố tăng giá xăng dầu chỉ một giờ, liên Bộ Tài chính - Công thương chỉ có thông báo gửi các doanh nghiệp đầu mối, cho biết mức chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành của các mặt hàng xăng dầu theo cách tính của các Bộ này. Cụ thể, mức chênh giữa giá cơ sở và giá bán lẻ xăng A92 trước điều chỉnh là +390 đồng/lít, với dầu điêzn là +412 đồng, dầu hỏa là + 348 đồng và dầu mazut là +71 đồng. Thông báo của liên Bộ nói: "Đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chủ động rà soát lại phương án giá, cách tính giá đã đăng ký để quy định giá bán xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến của giá cơ sở và phù hợp với các quy định tại Nghị định số 84; tự chịu trách nhiệm về quyết định giá và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời báo cáo Liên Bộ Tài chính - Công Thương tình hình thực hiện để Liên Bộ theo dõi, giám sát theo quy định". Sự thay đổi so với thông lệ này, cùng với nội dung thông báo của liên Bộ về việc các doanh nghiệp đầu mối "chủ động rà soát lại phương án giá" và "tự chịu trách nhiệm về quyết định giá và kết quả kinh doanh" được nhìn nhận không chỉ là một "bất ngờ lạ", mà là biểu hiện cho thấy các doanh nghiệp đang dần được quyền chủ động trong mức giá bán lẻ theo Nghị định 84. Đến thời điểm này (23h 30 ngày 20/7), một số doanh nghiệp đầu mối khác chưa thấy công bố động thái điều chỉnh giá. Hồng Kỹ
 14. Năm sau có cơ hội cao kết hôn, nếu không phải chờ tới năm Thân. Vợ có dạng người cao, nặng xương, trán cao khuôn mặt xinh đẹp nhưng trông hơi chín hơi tuổi, chân mày sắc đậm, mắt to hay lộ, có mái tóc rất đẹp, là con trưởng hay đoạt trưởng, tính tình thẳng thắn, dứt khoát, nóng nẩy, nhưng đa tình. Cưới xin dễ dàng, vợ chồng thường bất hòa, chồng nể vợ hơn, một trong hai có tình ngoại, lấy nhau sớm chia ly
 15. a lấy lá số để nhận được tư vấn nhé
 16. TQ vừa lập Tam Sa, vừa tận thu cá ở Trường Sa Trung Quốc hôm qua đã thành lập ủy ban tổ chức hội đồng nhân dân của Tam Sa, nghĩa là chính thức bắt đầu việc thành lập chính quyền tại đây. TQ ngang ngược đánh bắt cá ở Trường Sa 30 tàu Trung Quốc xâm phạm Trường Sa Philippines phản đối TQ lập thành phố Tam Sa Khánh Hòa, Đà Nẵng phản đối TQ lập "thành phố Tam Sa" Tại phiên họp lần thứ 32, Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân (ĐHĐBND) tỉnh Hải Nam đã thông qua quyết định trên. Theo đó, Ủy ban sẽ bầu ra ủy ban bầu cử, triệu tập hội nghị lần thứ nhất ĐHĐBND khóa 1, từ đó hội nghị bầu ra Ủy ban Thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch UBND, chánh án Tòa án nhân dân trung cấp và viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân. Tân Hoa xã đưa tin, số lượng đại biểu ĐHĐBND khóa 1 nói trên sẽ gồm 60 người và Ủy ban Thường vụ gồm 15 người. Theo Ủy ban phát triển du lịch tỉnh Hải Nam, các tour du lịch tới Tam Sa có thể chính thức ra mắt vào cuối năm nay. Trước kế hoạch lập thành phố Tam Sa của Trung Quốc nhằm đặt hầu như toàn bộ Biển Đông dưới thẩm quyền của một thành phố mới, cả Philippines và Việt Nam đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Các nhà ngoại giao Philippines đã triệu tập đại sứ Trung Quốc Mã Khắc Thanh, trao công hàm phản đối. Tàu Trung Quốc đã bắt đầu đánh bắt trái phép tại quần đảo Trường Sa, vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Ảnh: THX Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cho biết, tuyên bố của Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Philippines ở Biển Đông tại những vùng lãnh thổ rõ ràng thuộc về Manila bao gồm một số đảo, vỉa đá ngầm, bãi cạn Scarborough, thềm lục địa và ngoài khơi bờ biển phía tây nước này. Tại Việt Nam vào cuối tháng 6, trước thông tin phía Trung Quốc thành lập cái gọi là "thành phố Tam Sa" với phạm vi quản lý bao gồm huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và huyện đảo Hoàng Sa (thành phố Đà Nẵng), lãnh đạo hai tỉnh, thành phố trên đã lên tiếng phản đối quyết định trên của phía Trung Quốc. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định huyện đảo Trường Sa là một bộ phận không tách rời của lãnh thổ Việt Nam và trực thuộc quyền quản lý hành chính của tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ quyết định sai trái và phi pháp này. Đánh bắt phi pháp ở Trường Sa Không lâu sau khi công bố kế hoạch lập thành phố Tam Sa, một đội tàu cá với sự yểm trợ của tàu ngư chính lớn nhất Trung Quốc đã từ Hải Nam tiến thẳng ra Trường Sa. Theo Tân hoa xã, đội tàu cá lớn nhất của Trung Quốc từ trước tới nay đã bắt đầu đánh bắt tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam từ đêm 15/7. Đây là lần đầu tiên, một đội tàu lớn như vậy của Trung Quốc tới Trường Sa. Đội tàu này gồm một tàu hậu cần trọng tải 3.000 tấn và 29 tàu có thể mang trọng tải hơn 140 tấn/tàu. Nhật báo Trung Quốc cho hay, đội tàu trên tới bãi Chữ thập và bắt đầu đánh bắt cá từ chiều 15/7. Đến sáng 17/7, chúng đổi địa điểm đánh bắt tới bãi Su Bi, cách Chữ thập khoảng 200 km. Các bãi đá này đều đã được Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Ngày 13/7, đại diện Ủy ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh rằng, hoạt động khai thác của ngư dân Trung Quốc ở khu vực quần đảo Trường Sa là phi pháp, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này. "Lập trường của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được khẳng định nhiều lần. Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc có trách nhiệm giáo dục, hướng dẫn ngư dân tôn trọng chủ quyền, lãnh thổ của Việt Nam, tuân thủ luật pháp quốc tế", đại diện Ủy ban Biên giới quốc gia nói. Trung Quốc có tuyên bố chủ quyền chồng lấn với bốn quốc gia Đông Nam Á (Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei) ở Biển Đông. Bắc Kinh đã đưa ra yêu sách chủ quyền với hầu như toàn bộ vùng biển, kể cả các khu vực sát cạnh bờ biển nước khác. Mới đây, Trung Quốc đã có tranh chấp chủ quyền với Philippines ở bãi cạn Scarborough ở Biển Đông. Bãi cạn này nằm cách đảo Luzon của Philippines chỉ khoảng 230km (tức là trong phạm vi 200 hải lý được quy định trong Công ước LHQ về Luật biển - UNCLOS). Trong khi đó, khu vực đất liền gần nhất của Trung Quốc là tỉnh Hải Nam cũng cách bãi cạn Scarborough đến 1.200km. Mặc dù đã ký UNCLOS - một công ước quốc tế đưa ra các giới hạn về vùng biển lân cận mà một quốc gia có thể xem là lãnh hải hay vùng đặc quyền kinh tế của họ, nhưng Trung Quốc vẫn khẳng định, bản thân UNCLOS không thể giúp giải quyết các tranh chấp trong khu vực. Thái An (tổng hợp)
 17. Nga bắt giữ 36 ngư dân Trung Quốc Cập nhật lúc :9:57 AM, 18/07/2012 Theo tin từ Lãnh sự quán Trung Quốc, Nga đã tạm giữ 2 tàu đánh cá cùng 36 ngư dân Trung Quốc trên tàu tại vùng Viễn Đông Primosky. (ĐVO) Đại diện chính quyền Nga tại thành phố cảng Vladivostok, người chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động ven biển tại vùng Viễn Đông Primorsky, cho biết: Hai chiếc tàu này bị bắt giữ vì đã xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế Nga. Nhà chức trách cho biết thêm, sau khi phía Nga và thuyền trưởng của những tàu cá bị bắt giữ thương thảo, các tàu cá sẽ phải nộp tiền phạt. Phía Nga cũng đang xem xét liệu có phạt tất cả các ngư dân hay không. Hai tàu cá này xuất phát từ thành phố Uy Hải, phía đông tỉnh Sơn Đông. Một tàu cá bị bắt tại cảng Nakhodka, còn một tàu đang đi về phía cảng này thì bị bắt giữ. Chấm đỏ là cảng Nakhodka, nơi 1 tàu cá Trung Quốc bị bắt giữ. Một tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nga đã bắn chỉ thiên, sau đó thì bắn thật để ngăn một trong hai tàu cá này lại. Tuy nhiên, không ai bị thương trong vụ việc này. Đây không phải là lần đầu tiên lực lượng bảo vệ bờ biển Nga đụng độ với các tàu cá Trung Quốc trong vùng Viễn Đông Primosky, nhưng sự việc như lần này rất hiếm khi xảy ra. >> Cảnh sát biển Nga bắn cháy tàu cá Trung Quốc Hiền Thảo (theo China.org.cn)
 18. Lá số này thể hiện con người có tài, chính trực thằng thắn liêm khiết hiếm có. Tuy nhiên có lẽ tính cách như vậy thật khó sống trong thời đại bây giờ, lúc thành công cũng lên tới lúc có chức vị cao nhiều người mơ ước, gặp thời loạn khó khăn lại càng dễ lập được công danh hiển hách, nhưng đường quan lộ gập gềnh, hoạch phát lại hoạch phá, luôn phải đề phòng cẩn thận. Về tình duyên lận đận, lấy vợ càng muộn càng tốt, khó tránh 2-3 lần đò, sau này kết hôn một trong 2 có tình ngoại, sớm dẫn tới chia ly. Năm nay có bạn gái, do mai mối mà nên, có thể vào tháng 6,7, 11 âl
 19. Sinh 5-6h sáng sao lại lấy lá số 7h?
 20. Lời tiên tri: năm 2012 Việt Nam có nhiều phát minh, tiến bộ về quân sự ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Việt Nam chế tạo máy ngắm cho pháo Mỹ Trước tình hình bộ phận máy ngắm M21A1 trên pháo xe kéo 105mm bị hư hỏng nhiều, các cán bộ nhà máy Z133 đã tiến hành nghiên cứu cải tiến thành công thiết bị này. Máy ngắm hướng M21A1 là bộ phận quan trọng trong hệ thống ngắm của pháo 105mm. Máy ngắm hướng dùng để lắp kính ngắm gián tiếp, lấy góc hướng và phần tử bắn gián tiếp cho pháo. Qua quá trình khai thác, sử dụng, hiện nay số lượng cụm máy ngắm hướng M21A1 của pháo 105mm bị hư hỏng là khá lớn. Các đơn vị không có chi tiết dự phòng để thay thế nên ảnh hưởng đến tính đồng bộ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của pháo. Việc nghiên cứu chế tạo cụm máy ngắm hướng cũng chưa đạt được nhiều kết quả tích cực vì chi tiết có kết cấu phức tạp, yêu cầu độ chính xác cao. Đặc biệt, hệ thống đo lường của máy ngắm M21A1 sử dụng đơn vị theo tiêu chuẩn Ansi (tiêu chuẩn của Anh, Mỹ) mà không dùng hệ mét như nước ta. Hơn nữa, tất cả các mối lắp ghép của cụm máy ngắm đều sử dụng ren hệ Anh… nên việc nghiên cứu thiết kế gặp khó khăn. Pháo 105mm trong đợt diễn tập bắn đạn thật. Đáp ứng nhu cầu sửa chữa, thay thế máy ngắm hướng, các cán bộ, kỹ sư Nhà máy Z133 (Tổng cục Kỹ thuật) đã nghiên cứu cải tiến thành công cụm máy ngắm hướng M21A1. Việc cải tiến được thực hiện theo hướng chuyển toàn bộ các lắp ghép ren từ hệ Anh sang hệ mét; các lắp ghép vòng bi theo tiêu chuẩn Ansi sang hệ GOST và SKF thông dụng; các bộ truyền trục vít, bánh vít được thiết kế phù hợp với điều kiện trang bị và công nghệ hiện có ở nước ta. Ngoài ra, các tác giả còn cải tiến cụm cốc kính ngắm lắp kính ngắm gián tiếp M12A2 để có thể lắp được kính ngắm gián tiếp PG của Nga và kính ngắm PG do Việt Nam sản xuất mà vẫn bảo đảm được các yêu cầu kỹ, chiến thuật của máy ngắm... Đến nay, Nhà máy Z133 đã hoàn toàn làm chủ được công nghệ chế tạo máy ngắm hướng từ khâu tạo phôi đến gia công các chi tiết, cụm chi tiết; tổng lắp, hiệu chỉnh trên pháo… Sản phẩm máy ngắm hướng cải tiến (ký hiệu M21A1CT) đã được chế tạo, thử nghiệm thành công và đã được sản xuất để đồng bộ cho các lô pháo 105mm sửa chữa lớn tại Nhà máy Z133, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của vũ khí, trang bị. Theo báo Quân đội Nhân dân ------------------------------------------------------------ Việt Nam thay động cơ cho các xe quân sự Trước tình hình các loại xe quân sự dùng động cơ xăng tiêu hao lượng nhiên liệu lớn, Viện kỹ thuật cơ giới đã tiến hành nghiên cứu cải tiển thay thế bằng động cơ tiết kiệm nhiên liệu hơn. Quân đội ta đang quản lý số lượng lớn xe máy sử dụng động cơ xăng do Liên Xô (trước đây) và một số nước Đông Âu, Trung Quốc sản xuất. Các loại xe máy quân sự động cơ xăng biên chế trong quân đội theo các nhóm nhiệm vụ dự trữ, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hoạt động thường xuyên. Xe máy quân sự động cơ xăng khi hoạt động tiêu thụ lượng nhiên liệu rất lớn, trong khi giá xăng ngày càng nâng cao, yêu cầu chỉ tiêu, định mức tiết kiệm xăng dầu cấp bách hơn. Để khai thác hiệu quả các loại xe máy quân sự, tiết kiệm nhiên liệu, việc nghiên cứu diesel hóa các loại xe máy động cơ xăng trở nên rất cần thiết. Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự được giao nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng quy trình công nghệ diesel hóa, thay thế các loại động cơ xăng của xe máy quân sự. Yêu cầu đặt ra trong nghiên cứu thay thế động cơ xăng bằng động cơ sử dụng nhiên liệu diesel cho xe máy quân sự là tận dụng tối đa các bệ, khung xe cơ sở; xe máy hoạt động ổn định, tin cậy, giữ được các tính năng kỹ thuật, chiến thuật đã có, công suất hoạt động tương đương trở lên, đồng thời nâng cao tính tiện nghi và dễ khai thác, bảo đảm kỹ thuật thuận lợi. Cano BMK-150 cùng các loại xe vận tải quân sự khác được thử nghiệm cải tiến động cơ. Từ yêu cầu trên, các nhà khoa học Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự đã triển khai nhiều đề tài nghiên cứu thiết kế cải tiến xe máy quân sự; khảo sát các loại xe máy hiện có; lựa chọn các phương án thay thế, lắp ráp động cơ diesel. Các nhà khoa học chú ý các đặc tính kỹ thuật khi lựa chọn động cơ mới, tính toán lắp đặt các cụm phụ trợ trong cấu hình và kích thước choán chỗ của động cơ. Từ kết quả nghiên cứu, Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự ứng dụng nghiên cứu cải tiến, thay thế động cơ xăng bằng động cơ diesel cho nhiều loại xe máy quân sự. Các nhà khoa học của Viện còn phối hợp với Cục Xe-Máy (Tổng cục Kỹ thuật) nghiên cứu lắp ráp động cơ thế hệ mới chạy bằng nhiên liệu diesel công suất từ 100 đến 200 mã lực thay thế động cơ xăng của tàu cuốc phục vụ cho nhiệm vụ vận tải. >> Lữ 971 thích nghi với chiến tranh hiện đại Trên hướng nghiên cứu diesel hóa các loại xe cơ giới quân sự, Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự đã mở các đề tài nghiên cứu thiết kế, ứng dụng động cơ diesel của Liên bang Nga, Hàn Quốc lắp ráp thay thế động cơ xăng của xe ô tô URAL, ZIL-130, ZIL-131, GAZ-53, GAZ-66, xe PAZ chở quân… Đến nay đã có hàng chục xe ô tô ZIL-130, ZIL-131 được diesel hóa và cải tiến đồng bộ, đưa vào trang bị. Các xe ô tô ZIL-130, ZIL-131 lắp động cơ diesel được sử dụng để vận chuyển, chuyên chở nước phục vụ các đơn vị thi công đường tuần tra biên giới rất hiệu quả. Xe bọc thép chở quân BTR-152 sau cải tiến. Thực hiện nhiệm vụ Tổng cục Kỹ thuật giao, các nhà khoa học Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự triển khai nghiên cứu cải tiến, đồng bộ thành công thế hệ xe thiết giáp BTR-152. Đây là loại xe do Liên Xô viện trợ, qua nhiều năm hoạt động đã xuống cấp, việc bảo đảm kỹ thuật gặp nhiều khó khăn. Viện đã nghiên cứu thiết kế, tính toán, lựa chọn loại động cơ diesel tương thích về đặc tính kỹ thuật, thay thế động cơ xăng của xe; cải tiến hệ thống lái (có trợ lực), khung, mui và nội thất của xe; phục hồi, cải tiến hệ thống bơm lốp tự động, lắp thêm đèn tín hiệu, còi và đèn ưu tiên. >> VN 'hồi sinh' xe thiết giáp chở quân BTR-152 Xe BTR-152 sau khi đã cải tiến có tính năng kỹ thuật, chiến thuật hơn hẳn, nhất là khả năng cơ động leo dốc, tăng tốc, chuyển hướng. Xe BTR-152 còn được lắp hệ thống điều hòa, làm mát và tiện nghi hơn, bảo đảm tốt khả năng chở quân cơ động đường dài. Nghiên cứu thay thế động cơ diesel hóa cho các phương tiện, xe máy công binh là một trong những hướng ưu tiên của Quân đội ta. Binh chủng Công binh đã phối hợp với Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự nghiên cứu diesel hóa xe máy của bộ cầu nổi PMP. Ca-nô BMK-150M là thành phần quan trọng trong việc triển khai bộ phà PMP vượt sông, sử dụng động cơ xăng, hiện nay đã xuống cấp, công suất hạn chế. Cùng với sự tham gia tư vấn của Viện Kỹ thuật Hải quân, các nhà khoa học Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự đã nghiên cứu thiết kế, sử dụng động cơ diesel YC4F90-21 thay thế cho các động cơ xăng máy chính M70CPE. Động cơ diesel mới có tổng công suất hệ động lực lớn hơn, nhờ đó làm tăng vận tốc của ca-nô. >> Việt Nam cải tiến thành công ca nô BMK-150 Qua thử nghiệm thực tế, ca-nô sử dụng động cơ diesel YC4F90-21 ưu điểm vượt trội, hoạt động tin cậy trong điều kiện khắc nghiệt. Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự hoàn thiện thiết kế, quy trình công nghệ và chuyển giao cho các nhà máy chế tạo, góp phần phục hồi các bộ cầu nổi PMP có trong trang bị của quân đội ta. Trên cơ sở diesel hóa ca-nô BMK-150M, các nhà khoa học Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự tiếp tục triển khai diesel hóa các loại động cơ xăng của trang bị xe máy công binh, góp phần bảo đảm trang bị phục vụ huấn luyện, bảo đảm cơ động vượt sông của Quân đội ta. Theo báo Quân đội Nhân dân
 21. Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam tuần tra biển Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản nói rằng nước này sẽ giúp Việt Nam tăng cường khả năng tuần tra ven biển. Tàu tuần tra Cảnh sát biển Nhật Bản. (ĐVO) Thông tin trên được đài truyền hình NHK của Nhật Bản cho biết sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Koichiro Gemba với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tại Hà Nội hôm 14/7. Hai vị Bộ trưởng đã thảo luận về tình hình căng thẳng trong khu vực, cụ thể là các tranh chấp ở Biển Đông. Hai bên đã nhất trí rằng cần phải tuân thủ luật pháp quốc tế và không hành động đơn phương.Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh cho biết, lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam không được trang bị như Lực lượng Cảnh sát biển Nhật Bản. Đáp lại, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Koichiro Gemba tuyên bố, Nhật Bản sẽ giúp đỡ Việt Nam xây dựng một cơ sở giáo dục và đạo tào nhân lực. Hai bộ trưởng cũng đã thảo luận về việc Nhật sẽ trợ giúp Việt Nam về kinh tế. Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã yêu cầu Nhật Bản hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân và nói rằng điện hạt nhân là rất cần thiết cho sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Gemba có chuyến thăm Việt Nam sau khi ông tham dự một loạt cuộc họp của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tại Phnom Penh, Campuchia. >> Học viện Ngoại giao thành lập Viện Biển Đông >> Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ thăm VN Phạm Thái (theo NHK)
 22. Vẫn chưa nhận ra vấn đề. Bạn cứ đọc cẩn thận lời bác nói. LÁ SỐ CỦA BẠN KHÔNG PHẢI THẤY SÁT HÃM+TUẦN TẠI TUẤT ĐÂU. Còn việc lịch Tầu Ta, bao nhiêu năm và bao nhiêu người chưa kết luận được, bạn cũng không nên vôi vàng mà lên tiếng.
 23. Năm nay hạn tuế đà kỵ, vướng tai tiếng hoặc kiện tụng (có thể lại bị ngừoi nữ lớn tuổi hơn đặt điều hãm hại). Tháng này còn đỡ, sang tháng 7 âl mới tận xui, cứ bình tĩnh nhé