• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Tuyết Minh

Hội viên
 • Số nội dung

  1.758
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  3

Everything posted by Tuyết Minh

 1. Cháu cảm ơn bác, cháu vẫn nhớ cách xem bác dạy. Có điều vì đương số tiền hậu bất nhất, trước đây thì khẳng định với cháu là al ngày 18-7 Nay lại khẳng định là âl ngày 19-7. Nên trước đây cháu xem 2 lá số khác với hai lá số Thất sát và thiên cơ. Và lúc đó cũng không biết có sự trùng lặp về lá số với người khác ạ. Vậy là thêm một lần được kiểm chứng lá số giống nhau nhưng không phải sinh đôi ạ.
 2. Mỹ điều B-1 về Thái Bình Dương để răn đe Trung Quốc Cập nhật lúc :6:09 AM, 14/07/2012 Mỹ đang điều động các máy bay chiến lược B-1 từ Afghanistan về châu Á - Thái Bình Dương, nơi được coi là trọng tâm chiến lược của nước này trong thời gian tới. (ĐVO) Với sự điều động này, địa bàn hoạt động của các máy bay ném bom chiến lược B-1 không phải là sa mạc Afghanistan nữa mà là biển cả Thái Bình Dương. "Khả năng của B-1 đặc biệt phù hợp với phương thức tác chiến từ khoảng cách xa và những thách thức độc nhất trong khu vực Thái Bình Dương và chúng tôi sẽ tiếp tục đưa các máy bay này về "hội tụ" ở Thái Bình Dương phục vụ chiến lược quốc phòng mới của tổng thống", Thiếu tướng Michael Homes, Phó trợ lý Tham mưu trưởng các hoạt động không quân Lầu Năm Góc nói. Khi tới thăm Cam Ranh, Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta nhấn mạnh: "Một trong những nguyên tắc trong chiến lược của chúng tôi là khả năng phản ứng nhanh, triển khai nhanh chóng, linh hoạt các lực lượng dựa trên công nghệ. Trong một khu vực rộng lớn như ở châu Á - Thái Bình Dương, sự nhanh nhẹn sẽ cực kỳ quan trọng với chúng tôi". Đối tượng là Trung Quốc Dù Quân đội Mỹ không nói thẳng ra mục tiêu của sự điều động nhưng cũng dễ nhận ra đó là Trung Quốc. Một quan chức Không quân Mỹ cho biết, lực lượng này đang làm việc với Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DARPA) để trang bị cho máy bay B-1 tên lửa chống tàu tầm xa có thể “chăm sóc” chiến hạm đối phương xa "hàng trăm dặm". Hồ sơ của Lầu Năm Góc cũng cho thấy, trong vài năm tới, các máy bay ném bom B-1 sẽ được cải tiến và sửa đổi hàng loạt để tăng cường khả năng chiến đấu. "Với việc Trung Quốc đang trở nên hung hăng và táo bạo hơn trong các hoạt động xung quanh vùng biển của họ, B-1 có thể đóng một vai trò như con bài trong cuộc chơi trên Thái Bình Dương giữa Mỹ và Trung Quốc", chuyên gia phân tích quân sự John Pike của trang mạng Global Security nói. Trong một bài trình bày mới đây về khả năng của các máy bay ném bom, Không quân Mỹ cho rằng, kể cả trong điều kiện không được tiếp nhiên liệu, B-1 vẫn có thể tấn công hầu hết các mục tiêu của Trung Quốc trên biển Đông bằng 24 tên lửa không - đối - biển/đất tầm xa (JASSM). Những tên lửa hành trình này có thể bắn trúng các mục tiêu di chuyển như tàu chiến. Máy bay ném bom chiến lược B-1. Thách thức không nhỏ Trung Quốc đang phát triển chiến lược “chống tiếp cận”. Theo đó, nước này phát triển các tên lửa tầm xa có thể phá hủy tàu sân bay hoặc các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực, buộc Mỹ tránh xa “địa bàn” của Bắc Kinh. Trong bối cảnh đó, việc điều động các máy bay B-1 về Thái Bình Dương cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Trước hết là khả năng đối phó của nó trước các hệ thống phòng không tiên tiến của Trung Quốc. Barry Watts, một cựu phi công của Không quân Mỹ cho rằng, B-1 không có khả năng tàng hình và được trang bị các tính năng tiên tiến như B-2. Vì vậy, các hệ thống phòng không tiên tiến sẽ là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nó. “Nó (B-1) không phải là một nền tảng máy bay tàng hình. Việc thâm nhập hệ thống phòng không sẽ là một vấn để thực sự”, ông Watts nói. Tuy nhiên, theo Đại tá Been, người có nhiều kinh nghiệm lái máy bay B-1 thì tự tin, với tốc độ và khả năng bay cao, bay xa và mang được nhiều vũ khí, và đặc biệt là các tên lửa tầm xa, B-1 sẽ chứng tỏ được vai trò quan trọng của nó ở Thái Bình Dương. “Nó sẽ tiêu diệt các kẻ thù ngay ở cánh cổng các quân cảng bằng tên lửa tầm xa”, Đại tá Been nói.
 3. Trung Quốc đưa 30 tàu cá đến Trường Sa Báo chí Trung Quốc cho hay 30 tàu cá của tỉnh Hải Nam hôm qua đồng loạt tiến về phía quần đảo Trường Sa, nơi Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Trung Quốc sẽ nghiên cứu Biển Đông Bài học từ thế đối đầu ở Biển Đông Các tàu cá xếp hàng trước khi ra khơi đến quần đảo Trường Sa. Ảnh: China Daily Theo giới chức Trung Quốc, đây là một trong những hoạt động đánh cá chung lớn nhất trong lịch sử tỉnh Hải Nam. Đội tàu cá này gồm một tàu hậu cần có trọng tải 3.000 tấn và 29 tàu cá. Các tàu chia thành nhiều nhóm khác nhau khi tham gia vào hoạt động đánh cá rầm rộ kéo dài 20 ngày. Đứng đầu 30 tàu là một chỉ huy trưởng, 3 chỉ huy phó và một tổ điều khiển có nhiệm vụ sắp xếp và phối hợp hoạt động của từng nhóm tàu, China Daily dẫn lời ông Zhang Huazhong, giám đốc cục thủy hải sản thành phố Tam Á cho biết. Điểm đến của hoạt động này là ngư trường quanh khu vực Đảo đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Lu Guangxian, một trong các thuyền trưởng, cho biết các tàu trong đội 30 chiếc nói trên "hoàn toàn khác trước". Chúng có hệ thống định vị riêng và các thủy thủ trên tàu "rất chuyên nghiệp". Trước đây ngư dân Hải Nam cũng tổ chức nhau lại thành đội để đi đánh bắt, nhưng lần này lại có sự tham gia tổ chức của hội nghề cá địa phương. Họ nói rằng việc tổ chức là nhằm "thử nghiệm cho việc đánh bắt xa bờ" và sẽ thường xuyên đi đến Trường Sa hơn nữa. Việc Trung Quốc tổ chức đội tàu ngư dân diễn ra chỉ ít ngày sau khi nước này cử bốn tàu hải giám vào Biển Đông với cái gọi là nhiệm vụ tuần tra các đảo ở Trường Sa. Tàu Trung Quốc đã thực hiện diễn tập đội hình ở đảo Châu Viên và bãi Chữ Thập, đều là những nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Các hoạt động này bị truyền thông Việt Nam lên án là phi pháp. Việt Nam cũng kịch liệt phản đối các hành động xâm phạm chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam mà Trung Quốc thực hiện trong thời gian qua như lập thành phố Tam Sa, mời thầu dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Anh Ngọc
 4. Xin lỗi chủ topic kia vì làm loãng, chuyển sang topic này chính chủ nhé. Post lại ảnh nhé: http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/26146-mong-cac-ban-trong-dien-dan-tu-van-giup-tuong-mao-cua-minh/page__p__177876__fromsearch__1#entry177876 Post lại 1 số điểm bạn đã cung cấp:http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/21936-con-chao-cac-co-cac-chu-cac-bac-cac-anh-cac-chi/page__st__20 - Tính hướng ngoại thích đi lại không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ - Tính cách lúc thì cô độc ít tâm sự, lúc lại nói nhiều có phần đanh đá dễ mất lòng - Bị bệnh về thận và răng - Người nhỏ mặt dài, nhưng người đầy đặn, mày thưa, mắt có quầng - Bố mẹ vất vả, khắc khẩu, bố có bệnh về huyếp áp Lá số trên mệnh thất sát hãm tại Tuất+ tuần. Sơ sơ có 1 số điểm khác như sau: - Bát tọa+ tuần: cằm ngắn hay lẹm - tả hữu+ tuần chân mày đậm, ngắn - tật: thái âm+Đà+ tuyệt: mắt nhỏ kém Phượng+Đà: tai có tật hay có tỳ vết, Thái âm (H): thường có bệnh về phụ nữ, hay đau bụng phụ nữ, kinh nguyệt ko đều. Sơ sơ vậy đã khác đi với những j bạn xác nhận và ảnh post lên. Chờ bác lên chỉ bảo vậy
 5. Philippines tố Trung Quốc 'hăm dọa' Ngoại trưởng Philippines hôm qua lên án Trung Quốc "hai lòng" và "hăm dọa" trên Biển Đông, trong cuộc họp của các nước trong khu vực nhằm làm dịu những căng thẳng gần đây. > Clinton: 'Đừng hăm dọa' > Trung Quốc thử tàu sân bay > Đội tàu cá Trung Quốc đi Trường Sa Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 45. Ảnh: AFP "Khi một nước lớn muốn gây áp lực, hăm dọa, hai lòng và đe dọa sử dụng vũ lực, gây tổn hại đến quyền chủ quyền và quyền tài phán của Philippines thì cộng đồng quốc tế cần quan tâm đến việc này", AFP dẫn một tài liệu chính thức cho biết lời ông Albert del Rosario phát biểu trong cuộc họp. Ngoại trưởng Philippines nhắc đến căng thẳng kéo dài hàng tháng nay giữa các tàu của Trung Quốc và Philippines xung quanh bãi cạn không người Scarborough/ Hoàng Nham mà cả Bắc Kinh và Manila cùng tuyên bố chủ quyền. Ông del Rosario nói Bắc Kinh ngày càng thể hiện thái độ quả quyết đối với các tuyên bố chủ quyền ở khu vực kể cả nơi có hay không có tranh chấp trên Biển Đông và là "mối đe dọa cho hòa bình và ổn định" cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương. "Nếu không được kiểm soát, những căng thẳng này sẽ leo thang thành những cuộc chiến mà không nước nào mong muốn", Ngoại trưởng Philippines phát biểu trong diễn đàn của khu vực ASEAN, nơi có sự hiện diện của cả Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Philippines rất nỗ lực thúc đẩy Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á thống nhất và đi đến thỏa thuận với Trung Quốc về Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) nhằm ngăn chặn những xung đột có thể xảy ra trên biển. Mỹ cũng ủng hộ việc thông qua Bộ quy tắc mà theo các nhà phân tích là giải pháp hữu hiệu để xóa tanbất đồng và làm dịu những căng thẳng trong vùng biển có vị trí quan trọng và được đánh giá có trữ lượng tài nguyên lớn của khu vực trong thời gian qua. Ngoại trưởng Mỹ Clinton hôm qua phát biểu kêu gọi các quốc gia trong khu vực nên giải quyết các tranh chấp chủ quyền một cách mềm mỏng, "không ép buộc, không có sự hăm dọa, không có những đe dọa và không sử dụng vũ lực". Hồi đầu tuần, nước chủ nhà Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 45, Campuchia, cho biết các nước đã đạt được những điểm quan trọng trong nội dung của dự thảo COC, tiến tới bước thảo luận với Trung Quốc. ASEAN cho biết sẽ sử dụng các biện pháp trong khuôn khổ luật pháp quốc tế bao gồm Công ước quốc tế về Luật biển để làm cơ sở cho các tranh chấp. Tuy nhiên, Bắc Kinh muốn giải quyết tranh chấp với từng quốc gia riêng lẻ. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nói COC không nên cố gắng giải quyết toàn bộ các tranh chấp trên biển giữa Trung Quốc và sẽ thảo luận với ASEAN về văn bản này để xây dựng lòng tin giữa các nước, khi các điều kiện đã "chín muồi". Căng thẳng gia tăng trong thời gian gần đây khi Philippines và Việt Nam phản đối những hành động của Trung Quốc trong khu vực. Vụ chạm mặt tại bãi cạn không người Scarborough/Hoàng Nham giữa Philippines với Trung Quốc đã kéo dài ba tháng nay. Tháng trước, Việt Nam cũng phản đối quyết định của Trung Quốc mời thầu tại các lô dầu khí trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Vũ Hà
 6. Anh longphibaccai vi không biết thôi Sư Phụ ạ. Kính mong Sư Phụ bớt giận
 7. http://diendan.lyhoc...ac-anh-cac-chi/ Topic cũ của bạn đây. Bạn lấy dương lịch vào ngày 18-8-1989. Theo lịch tầu là ngày 17-7, lịch việt là 18-7(trình TVLV của diễn đàn LHĐP đang theo lịch Tầu). Vì thế khi đó tôi đã kiểm tra 4 lá số thuộc 2 ngày này Còn gia đình bạn khẳng định ngày 19-7 thì theo lịch Tầu là 18-7. Một số điểm sai khác: http://www.thoigian.com.vn/?mPage=P80D03 Lịch tầu-ta có nhiều thời điểm sai khác, nên mới có chuyện có năm TQ ăn tết sớm hơn Việt Nam. Trên diễn đàn từ trước tới giờ có rất nhiều người rơi vào trường hợp sai khác này, và có người thì lịch tầu đúng, có người lịch ta đúng (Thật khó hiểu!).Chị ntpt có topic trong mục trao đổi học thuật về việc kiểm nghiệm 2 lịch này, bạn có thể xem tham khảo. TM ko ép là bạn sai hay đúng giờ. Cũng chỉ nêu quan điểm cá nhân, chờ bác giải đáp. Xác định giờ sinh rất mất công, nhưng có chính xác lá só thì mới cho ra kết quả chính xác được. Nếu sai, lời giải sai sẽ có nhiều người khi ngờ tính chính xác của tử vi. Ảnh: http://diendan.lyhoc...__1#entry177876 Bởi vậy rất cần bạn cung cấp giờ sinh dương lịch, để đỡ công kiểm tra, nếu không phải check 6 lá số sẽ mất nhiều thời gian công sức. Chờ bác xem cho sẽ học được rất nhiều điều.
 8. Lần trước bạn lấy nhờ xem là lấy giờ DL mà, vì lá số Thiên đồng tôi vẫn nhớ rõ. Bạn cứ chắc chắn đi, mọi người sẽ tìm đúng giờ sinh cho bạn
 9. No comment. Từ đầu tôi đã không muốn nói chuyện với anh - NGƯỜI MÀ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TỬ VI CÒN CHƯA NẮM ĐƯỢC, lại hay đi chém gió lừa người Bác tôi tên là Hải, và tôi chỉ muốn học bác tôi mà thôi, từ đầu tôi chỉ nhờ bác xác định giờ sinh cho đương số. Và đưa ra ý kiến cá nhân chờ bác chỉ bảo. Thân chào
 10. Tôi đã nói rõ với bạn rằng, bạn rơi vào sự sai khác lịch tầu- ta, không phảo tôi tự động lấy giờ sinh cho bạn! Lần đầu tiên lên diễn đàn bạn lấy la số Thiên Đồng, sau đó là Phá Quân, sau đó lại Thiên Đồng, giờ là Thất Sát, tôi vì muốn học bác và vì xưa nay những trường hợp sai khác lihcj Tầu - Ta chúng tôi vẫn hay để ý, để xem lịch nào chính xác. Tôi không có ý bắt ép chị cái gì cả.Nếu chị ko hài lòng, tôi sẽ ko nói j thêm nữa
 11. Cháu vừa kiểm tra lại lịch, lần trước cháu xem lại là sai khác giữa ngày 17 và 18aal. Bác cháu mình chờ đương số xác định rõ sinh ngày dương lịch ngày nào. Hic. Mỗi lần bảo 1 ngày sinh, 1 giờ sinh khác nhau. Thật ko biết làm thế nào
 12. http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cháu nhớ lâu lắm rồi chị này hỏi cháu, cháu thiên về giờ Phá Quân . Kính nhờ bác chỉ dạy cho cháu chỗ này ạ P/s: Dạo này bác và anh QT trở lại, cháu rất vui. Cháu mong bác nhiều lắm
 13. Bác kính mến, cho phép cháu được chen ngang ạ. Vì bản thân nick lethuhien này lập đến 3 topic, với 3 lá số khác nhau, cũng chưa rõ bản thân mình sinh đúng giờ nào cả. Vì người này sinh rơi vào chỗ sai khác lịch tầu lịch ta, lại sinh giữa gianh 2 canh giờ ạ.Cháu kính nhờ bác xác định giờ sinh nầy ạ
 14. Trung Quốc muốn né Biển Đông ở diễn đàn an ninh Bắc Kinh tỏ ý không muốn đưa những tranh chấp trên Biển Đông ra bàn thảo tại Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) sẽ diễn ra vào ngày mai. Bãi đá Scarborough/Hoàng Nham, nơi Trung Quốc và Philippines có vụ tranh chấp chủ quyền từ đầu tháng 4. Ảnh: NASA Khi 10 nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã trao đổi về vấn đề Biển Đông tại một hội nghị ở Campuchia mới đây, Trung Quốc vẫn cho rằng tranh chấp trên vùng biển này chỉ nên được giải quyết trực tiếp giữa các nước có liên quan. "Cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao tại Diễn đàn Khu vực ASEAN là một cơ sở quan trọng để xây dựng lòng tin lẫn nhau và tăng cường hợp tác, nhưng đó không phải là nơi phù hợp để bàn về vấn đề Biển Đông", phát ngôn viên ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân nói. Trung Quốc tỏ ý sẵn sàng trao đổi với khối ASEAN về một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông nhằm giảm các căng thẳng, nhưng lại cho rằng bất cứ thỏa thuận nào cũng sẽ không thể được sử dụng để giải quyết các tuyên bố chủ quyền chồng lấn. "Khi các điều kiện chín muồi, Trung Quốc muốn trao đổi với các nước ASEAN về việc thiết lập COC", AFP dẫn lời ông Lưu Vi Dân nói hôm 9/7. "Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng COC không nhằm giải quyết các tranh chấp, mà nhằm xây dựng lòng tin lẫn nhau và đẩy mạnh hợp tác". Lưu khẳng định Bắc Kinh không muốn vấn đề này được nêu lên khi các bộ trưởng ngoại giao ASEAN gặp những người đồng cấp Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và các nước khác tại Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) tại Phnom Penh ngày mai. Trước đó, sau Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN hôm qua, chủ nhà Campuchia cho biết các nước thành viên đã thống nhất những điểm căn bản trong dự thảo về COC. Đạt được một bộ quy tắc ứng xử nhằm giải quyết hòa bình các tranh chấp trên Biển Đông là mục tiêu hàng đầu của ASEAN. Philippines, quốc gia đang trong cuộc đối đầu với Trung Quốc ba tháng qua trên một bãi cạn, đang đi đầu vận động ASEAN thống nhất lập trường khi bàn COC với Trung Quốc. Diễn đàn khu vực ARF ngày mai có sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Tại Hà Nội hôm qua, bà Clinton nhấn mạnh rằng Mỹ ủng hộ các nỗ lực của Việt Nam trong nỗ lực có được giải pháp ngoại giao để làm giảm căng thẳng tại Biển Đông. Mỹ trông đợi các bên đạt được thỏa thuận về COC, bà cho biết. Cũng tại ARF năm 2010, Clinton từng gây chú ý đặc biệt khi phát biểu rằng Mỹ có lợi ích quốc gia trong việc đảm bảo an ninh và tự do hàng hải ở Biển Đông. Trong thời gian qua, khi ASEAN và Trung Quốc hướng tới việc thông qua bộ Quy tắc Ứng xử Biển Đông, nhiều diễn biến gây lo ngại đã xảy ra trên vùng biển này. Mới đây nhất, Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc mời thầu phi pháp tại 9 lô dầu khí nằm trọn vẹn trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam trên Biển Đông. Việt Nam cực lực phản đối hành động này, đồng thời yêu cầu phía Trung Quốc hủy bỏ việc làm nói trên. Nhiều học giả và chuyên gia quốc tế cũng nhận định 9 lô dầu khí mà Trung Quốc mời thầu đều thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhật Nam
 15. Đóng cửa mỏ sắt do người Trung Quốc khai thác Sau 4 năm hoạt động, mỏ sắt Phong Hanh (huyện Tuy An, Phú Yên) do Công ty Luyện kim Sơn Giang (100% vốn Trung Quốc) làm chủ đầu tư khai thác buộc phải đóng cửa vì hết hạn giấy phép và gây ô nhiễm môi trường. Ngày 9/7, ông Zhu Yue Jin, Tổng giám đốc Công ty Luyện kim Sơn Giang cho biết, trong thời gian 10 tháng sẽ hoàn tất việc san gạt, khôi phục 800.000 m3 đất đá, bùn thải, đồng thời trồng và chăm sóc cây xanh trong 2 năm. Tổng kinh phí để đóng cửa mỏ sắt, phục hồi 18 trong số 21 ha vùng mỏ lên tới 18 tỷ đồng. Theo Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Phú Yên Nguyễn Như Thức, Sở đang khẩn trương thẩm định đề án, trình UBND tỉnh và đề nghị Sơn Giang cấp tốc triển khai khôi phục môi trường, tránh nguy cơ vỡ bờ bao hồ bùn trong mùa mưa. Mỏ sắt Phong Hanh. (Ảnh: Báo Phú Yên) Trước đó, ngày 29/6, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu Công ty Luyện kim Sơn Giang khẩn trương hoàn tất hồ sơ Đề án đóng cửa mỏ sắt Phong Hanh, nộp về Sở Tài nguyên Môi trường chậm nhất ngày 9/7. Tỉnh nêu rõ: "không cho phép công ty tận thu quặng đuôi trong bùn thải tại các bãi thải khi gấy phép đã hết hạn". Mỏ sắt Phong Hanh do Công ty Luyện kim Sơn Giang (100% vốn Trung Quốc) làm chủ đầu tư khai thác từ năm 2008. Ngày 30/11/2011, giấy phép khai thác hết hạn nhưng công ty vẫn tuyển quặng từ bãi thải hồ chứa bùn số 1, gây bức xúc cho người dân và chính quyền địa phương. Trong quá trình hoạt động, công ty này nhiều lần vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ môi trường, khai phá núi, đào một hồ chứa bùn rửa quặng có thể tích 30.000 m3 và đào trái phép hồ chứa bùn rộng hơn 1.000 m2 ngoài khu vực cho phép. Hai hồ chứa này cao hơn mặt ruộng của dân 5 - 8 m và thường xuyên rò rỉ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đất sản xuất cũng như khu dân cư. Năm 2011, Công ty Luyện kim Sơn Giang bị xử phạt 143 triệu đồng do vi phạm về môi trường và khai thác khoáng sản ngoài khu vực cho phép. Ngày 22/5, công ty này lại bị tỉnh Phú Yên xử phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng do hết thời hạn khai thác mỏ sắt Phong Hanh nhưng không hoàn thổ, phục hồi môi trường. Lần này, UBND tỉnh kiên quyết đóng của mỏ sắt, yêu cầu Công ty Sơn Giang phục hồi môi trường. Theo Thiên Lý VNE
 16. Thế anh cao thấp lùn béo thế nào ? cha mẹ còn đủ ko có ai có duyên chấp nối? Không Kiếp tháng 10 cũng đỡ đc phần nào
 17. “PetroVietnam vẫn khai thác dầu khí bình thường trên Biển Đông” (Dân trí) - Chiều 9/7, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Phùng Đình Thực khẳng định, PVN vẫn tiếp tục khai thác dầu khí bình thường trên Biển Đông, sau sự kiện Trung Quốc mời thầu phi pháp 9 lô dầu khí trên vùng thềm lục địa của Việt Nam. Phản đối việc “lập thành phố”, mời thầu trái luật của Trung Quốc Đâu là thật, đâu là giả? Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2012 của PVN đạt 30,1 nghìn tỷ đồng. Tại cuộc họp báo về tình hình kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) chiều 9/7, ông Phùng Đình Thực, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết: Các hoạt động hợp đồng cũng như hoạt động hợp tác của PVN với các đối tác nước ngoài để thăm dò dầu khí tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam mà Trung Quốc mời thầu trái phép vẫn diễn ra bình thường. Hiện tại, Tập đoàn đã gửi thư cho Tổng công ty Dầu khí hải dương quốc gia Trung Quốc (CNOOC) và các nhà thầu đang hoạt động ở Việt Nam để tái khẳng định rằng 9 lô dầu khí mà phía Trung Quốc mời thầu đều thuộc thềm lục địa của Việt Nam theo Công ước Liên Hiệp Quốc 1982. Theo đó, Tập đoàn Dầu khí vẫn đang thực hiện công tác thăm dò với 3 đối tác nước ngoài của Nga, Mỹ và Ấn Độ tại 9 lô nói trên. Tái khẳng định lời mời thầu của Trung Quốc là không có giá trị, ông Thực nói: “Phía Trung Quốc hiện chưa có tuyên bố gì khác so với hoạt động mời thầu. Sự việc vẫn bình thường và PVN tiếp tục khai thác ở Biển Đông". Do đó, PVN đã chuẩn bị các phương án sản xuất của mình, đặc biệt là việc phối hợp công tác với công ty dầu khí nước ngoài để họ yên tâm đầu tư, đồng thời Tập đoàn cũng có phương án phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để giải quyết các vấn đề trên. Cũng tại cuộc họp báo, ông Phùng Đình Thực cho biết: Tổng vốn đầu tư ngoài ngành của PetroVietnam khoảng 5.000 tỷ đồng. Tập đoàn đã hoàn thành đề án tái cấu trúc giai đoạn 2012 - 2015 trình Thủ tướng ngày 28/3/2012 và hiện nay đang tiếp thu ý kiến của các Bộ liên quan để Chính phủ phê duyệt làm cơ sở thực hiện. Tuy nhiên, về vấn đề thoái vốn đầu tư ngoài ngành, PetroVietnam kiến nghị không thoái vốn 100% do một số lĩnh vực có tính đặc thù vì đã thực hiện trên 10 năm. Cụ thể, PetroVietnam đang đề xuất với Chính phủ giữ lại 20% vốn tại Tổng công ty tài chính dầu khí Việt Nam (PVF) thay vì phải thoái 100% vốn tại công ty này. Còn với Tổng công ty Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI), tập đoàn đề xuất vẫn nắm 18% vốn. Theo giải thích từ ông Thực, do PVF đóng vai trò là đơn vị thu xếp vốn cho tập đoàn, trong khi PVI giúp tập đoàn bảo hiểm những rủi ro trong quá trình khai thác dầu khí nên nếu thoái vốn hoàn toàn sẽ gây khó khăn cho PVN. Hiện PetroVietnam đang báo cáo Chính phủ về vấn đề này. "Nếu Chính phủ không đồng ý, PetroVietnam sẽ thực hiện đúng theo lộ trình thoái hoàn toàn 100%", ông Thực nói. Theo quy định, những doanh nghiệp không có ngành nghề kinh doanh chính là tài chính, bất động sản thì đến 2015 phải thoái vốn khỏi lĩnh vực này, tuy nhiên trừ một số trường hợp đặc biệt mà Chính phủ cho phép. Trả lời về khoản 21.000 tỷ đồng mà PetroVietnam bị coi là "quên chưa nộp" vào ngân sách Nhà nước, ông Thực cho hay: PetroVietnam chấp hành ngiêm túc về nghĩa vụ nộp thuế và quy định hiện hành về sử dụng tiền đầu tư để lại. Sau khi nộp ngân sách, số tiền được để lại (50%) được PVN đầu tư đúng cho 12 công trình trọng điểm theo quy định. Và sở dĩ có con số 21.000 tỷ mà dư luận đề cập là do có sự "khác biệt" về thời điểm, nên có lúc giữa Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và PVN tính khác nhau. Liên quan đến các dự án sản xuất xăng sinh học ethanol, ông Thực cho biết: Việt Nam không bắt buộc sử dụng như một số nước trong khu vực, trong khi vừa qua có sự hiểu nhầm cho rằng, các sự cố gây cháy xe là có nguyên nhân do xăng ethanol càng khiến cho việc tiêu thụ xăng này khó khăn. Hiện nay, PVN mới bán được 9.000 tấn xăng ethanol, còn lại là phải xuất khẩu. Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012, theo PVN, tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn đạt 380,6 nghìn tỷ đồng, đạt 57,6% kế hoạch năm, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, tổng lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 30,1 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Tập đoàn nộp ngân sách Nhà nước 81,2 nghìn tỉ đồng (theo chỉ tiêu tài chính hợp nhất - tổng doanh thu 6 tháng đạt 203 nghìn tỷ đồng). Kết quả này bằng 129,1% kế hoạch 6 tháng và 60,2% kế hoạch năm, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng trong 6 tháng qua, tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 13 triệu tấn, bằng 52,4% kế hoạch năm; sản lượng khai thác dầu thô đạt 8,13 triệu tấn, đạt 51,4% kế hoạch năm; sản lượng khai thác khí đạt 4,87 tỷ m3, bằng 54,1% kế hoạch năm; xuất bán dầu thô 8,1 triệu tấn đạt 51,3% kế hoạch năm. Nguyễn Hiền
 18. số này không giầu được, kinh doanh không thuận. Tốt nhất là làm công chức, chức vị cũng khá, mệnh hội tam hóa nên cuộc đời cũng khá giả nhiều, nhưng đừng mong giầu
 19. lấy lá số của diễn đàn, và đặt câu hỏi cụ thể nhé
 20. Giờ chưa hết tháng mà, nếu tháng này không xin được việc, thì còn ở nhà chơi vài tháng nữa, từ tháng 9 âl trở đi mới có cơ hội
 21. Chúc mừng sinh nhật chú Túy Lão Chúc chú và gia đình mạnh khỏe, bằng an!
 22. Chị miêu tả thêm về bản thân, và lấy thêm lá số trước 17h để xác định giờ sinh. Dạng ngừoi hơi thấp tới trung bình, hơi mập, chân mày nhạt, khuôn mặt hơi dài nhưng đầy đặn? tính tình cô độc ít tâm sự, thường hay giữ kín trong lòng, thích người khác nói năng em ái với mình mới dễ nghe.Mắt kém, bệnh về thần kinh hay đau đầu stress, có thêm bệnh về dạ dầy. Có người anh/chị cả nào chết non hay sơ sẩy gì?
 23. chiij có thêm bệnh gì về hô hấp hay bị ngẹtt khó thở/ hay thuở nhỏ hay bị sốt nóng có thêm bệnh về thần kinh? Năm ngoái sức khỏe bố mẹ hay bản thân có vấn đề gì xẩy ra ko?