• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

hunter

Hội viên
 • Số nội dung

  82
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by hunter

 1. Ngọ - Hợi tuyệt thì sau này con trai sẽ sống xa gia đình, ko thích ở cùng. Con gái 2017 hợp mẹ hơn cha, sinh đứa này ra thì công việc của cha hơi lộn xộn, có thể đổi việc mới vất vả hơn đấy. Nếu muốn tốt thì sinh ngay 1 đứa 2018 Mậu Tuất để cân bằng lại. Còn không thì chịu khó vài năm, đến năm 2024 Giáp Thìn sinh đứa út là ổn thôi! Thân mến. Kính thưa chú Thiên Luân, nhà cháu có tuổi vợ chồng như thế này nhưng con gái sinh năm 2015 thì năm sinh con hợp tuổi có giống như thế này không ạ? Nếu giống thì nhà cháu đã lỡ năm 2018 (cháu bầu nhưng sảy sớm), nhờ chú giúp cháu xem 2019 và 2020 thì năm nào đỡ xấu hơn đơợc không ạ? Đến 2024 cách xa quá, nếu lúc đó còn có khả năng mang thai thì chúng cháu nhất định sẽ sinh thêm bé út. Cho cháu hỏi thêm, nhà cháu cưới năm 2014 là năm tam tai của chồng. giờ đọc lại bài viết cũ của chú thì mới biết. Không biết có cách gì hóa giải không, vì sau khi cưới thì kinh tế khó khăn, nợ nần nhiều, chồng thường xuyên xa nhà. Kính mong chú hữu duyên giải đáp giùm cháu. Chúc chú sức khỏe và cảm ơn chú nhiều!
 2. Chào các bác, các anh chị trên diễn đàn. Cháu xin phép nhờ các bác xem giúp cháu ạ: Chồng sinh 16-10 -1983 Quý Hợi - Thiên Thượng Hỏa Vợ sinh 08-12-1989 Kỷ Tị - Đại Lâm Mộc Con gái đâu sinh 16 - 09 - 2015 Ất Mùi - Sa Trung Kim Cháu muốn sinh bé tiếp thì những năm nào sẽ hợp ạ? Cháu xin cảm ơn trước!
 3. Nhờ mọi người giup cháu với,cháu có một cái xe máy ( bố đẻ đứng tên) để chồng đi công trình,tối ngày hôm kia (26/05/2016DL) thợ của chồng lấy xe đi và giờ chưa về,điện thoại không liên lạc được. Nếu mất xe,không chỉ mất tài sản mà còn ảnh hưởng tới uy tín của chồng cháu với nhà ngoại. Kính nhờ mọi người giúp cháu xem liệu có lấy lại được xe không ạ. Cháu gieo quẻ vào lúc 14 giờ 02 phút ngày 28/05/2016 DL. Rất mong được các bác giúp đỡ ạ,cháu xin cảm ơn trước
 4. Cháu chào bác Haithienha và các bác trong diễn đàn. Thời gian này diễn đàn không cho phép đăng ký thành viên mới nên cháu dùng tạm tài khoản của vợ. Thưa bác,cháu đang thực sự bế tắc khi tuổi đã nhiều nhưng chưa có gì trong tay,càng làm ăn càng nợ nần và quả thật chưa nuôi nổi vợ con,vẫn phải nương nhờ nội ngoại nhiều. Cuối năm nay vợ cháu sinh bé đầu lòng mà công việc của cháu giờ không đâu vào đâu hết. Mong được bác xem giúp cháu có thể thoát khỏi hiện trạng u ám này và có một tương lai sáng sủa hơn không? Sau này vợ chồng cháu có thoát được kiếp thuê nhà không ạ? Có những hạn lớn nào cháu còn phải trải qua nữa không thưa bác? Cháu xin phép cubg cấp một số thông tin về bản thân:cháu là con cả trong gia đình có 3 anh em trai,cha là giáo viên về hưu. Hiện cha mẹ cháu vẫn đang sống xa quê,dù trong tỉnh,vì trc đây cha mẹ lên miền núi dạy học và xây nhà ở đó,cha mẹ cháu muốn về quê nhưng chưa bán đc nhà. Cháu đã từng làm nhiều nghề và đi nhiều nơi trong nước. Năm ngoái cháu lấy vợ và đầu nănm nay thì có tang bà nội. Mong được bác chiếu cố xem giúp lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Quanglinh&date=1983,11,20,14,0&year=2015&gender=m&view=screen&size=2 Cháu cảm ơn bác nhiều
 5. cháu chào bác Haithienha cùng các bác,các anh chị trong diễn đàn. đã lâu rồi nay cháu lại làm phiền bác. Cháu đã lấy chồng hồi đầu năm nay và sau đó 1 tháng rưỡi thì bà nội cháu mất. chồng cháu sinh năm 1983 và cùng quê, chúng cháu cưới cũng đc gần 1 năm rồi nhưng chưa có bé, 2 bên gia đình đang giục lắm ạ. Cháu mong được bác Haithienha đi qua nghía lá số của cháu với. Cháu cảm ơn bác nhiều ạ. lá số của cháu: www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=lasovo+&date=1990,1,4,6,0&year=2015&gender=f&view=screen&size=2 cháu xin lỗi vì đăng nhập bằng điện thoại nên không biết cách add link lá số. cháu sinh vào giờ Mão ngày 08 tháng 12 năm Kỷ Tị ạ. có gì sai sót mong bác bỏ qua.
 6. năm mới cháu kính chúc bác sức khỏe dồi dào và gia đình an khang thịnh vượng. Bác ơi,đúng như bác xem cho cháu,ra tết cháu biết tin có bé luôn,nhưng giờ bé mới chỉ 4 tuần thôi ạ. cháu vẫn lo lo vì lời bác nói nhưng cháu sẽ cố gắng giữ gìn hết sức có thể. mong bác luôn khỏe và yêu đời để góp sức cho.diễn đàn ngày một phát triển.
 7. dạ cháu cảm ơn bác nhiều ạ. cháu sẽ chú ý giữ gìn trong mọi chuyện. chúc bác nhiều niềm vui và sức khỏe. nếu có tin vui cháu sẽ khoe bác ạ.
 8. Cháu chào bác Haithienha cùng các thành viên khác trong diễn đàn! Thưa bác, sang năm cháu 26 tuổi và bước qua đại vận mới, cháu nghe nói sang đại vận mới thì sẽ có nhiều sự thay đổi trong cuộc sống, có thể là bước ngoặt của cuộc đời. Hiện tại cháu đang thất nghiệp, mặc dù cháu muốn đi làm ở Hà Nội nhưng bố mẹ cháu không cho phép và có ý xin vào Nhà nước. Trước đây cháu có may mắn được bác xem giúp lá số và bảo cháu đi làm ở xa, nguyên văn "không đi cũng sẽ khiến cho phải đi" nên cháu rất băn khoăn, bởi bố cháu quyết tâm không cho cháu đi và bố cháu gia trưởng lắm. Cháu xin phép được đăng lá số lên đây, mong bác xem giúp cháu sang năm sau, tức đại vận mới của cháu có điều gì cần chú ý không ạ? - Cháu có xin được việc không, có đi xa được không ạ? - Sức khỏe cháu cần chú ý điều gì không? Lá số của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cháu mong tin bác ạ.
 9. Cuối cùng cũng được bác dòm ngó tới topic của cháu, thấy mình thật may mắn hết sức :P Cháu cảm ơn bác!!! Bác ơi cho cháu hỏi thêm xíu nữa ạ: - Năm tới cháu không biết có đi xa được không, nhưng đại vận 10 năm này của cháu có đi được không ạ? - Nghe bác nói chuyện tình cảm của cháu mà sợ, cháu cũng hơi thắc mắc, năm nay cháu đang có quan hệ tình cảm với 1 anh sn 1983 nhưng do cv của cả 2 chưa ra gì nên gia đình cháu không ưng. Cháu nghĩ năm sau nếu tình cảm không thuận lợi thì chỉ có thể là chia tay anh này chứ chưa hề nghĩ đến chuyện như bác nói. Cháu lo quá. Bác dặn cháu tháng 3-9 al là khoảng thời gian có thể sẽ quen người này hay là khoảng thời gian "dính líu" (nếu có) ạ? Chúc bác cuối tuần vui vui :)
 10. hihi, cháu lại chờ tin từ bác :)
 11. Mong tin bác Haithienha, chúc Bác có một cuối tuần vui vẻ
 12. Cháu vẫn chờ tin bác ạ, mà cháu dùng từ "đại vận" có đúng không ạ, hình như "đại hạn" mới đúng :) Mong tin bác!
 13. Chào các bác trên diễn đàn! Tối qua cháu vừa lập account trên diễn đàn và sau khi nhấp vào link xác nhận thì đã được thông báo là đăng ký thành công. Nhưng sáng nay cháu vào tài khoản thì không thể đăng nhập được, do cháu dùng chung username và password cho một số diễn đàn nên không thể sai mật khẩu được. Cháu sử dụng chức năng quên mật khẩu thị bị báo là không tồn tại account. Mong các bác giúp cháu với ạ, account của cháu là TBinh Cháu xin chân thành cảm ơn.
 14. Cháu chào bác Haithienha! Chuẩn bị qua năm mới rồi, cháu kính mong bác xem giúp vận hạn của cháu trong năm 2012 ạ: - Theo đúng tiến độ thì tháng 6 DL cháu sẽ tốt nghiệp, cháu có thể ra trường theo đúng tiện độ trong năm này không thưa bác? - Lần trước bác và chị Tuyết Minh có xem cho cháu và bảo sang năm cẩn thận sức khỏe mẹ, cháu muốn hỏi thêm là mẹ cháu cần chú ý ốm đau bệnh tật hay đi đường ạ? Và, thưa bác, cháu hỏi có gì sai mong bác bỏ qua, cháu có đọc trong sách thì thấy Thái Âm tượng trưng cho mẹ và cả bà nội nữa, năm sau tiểu hạn của cháu rơi vào Thái Âm bị Tuần thì có thể là bà hoặc mẹ phải không ạ? Bà nội cháu sang năm mới là 95 tuổi rồi, dạo này bà cũng yếu hơn. - Thưa bác, qua năm mới cháu cần phải chú ý gì đặc biệt không ạ? Lá số của cháu: Lá số Hunter Kính mong bác xem giúp cháu.
 15. Thưa bác, tháng 6 DL năm nay cháu không đủ điều kiện để thi TN rồi Cháu phải học lại 1 môn đến tận tháng 12 DL mới thi final nhưng lúc đó sát lịch thi TN của trường, không biết có kịp không. Kính nhờ bác xem giúp cháu năm nay có xuất ra khỏi trường được không ạ? Cháu cảm ơn bác nhiều!
 16. Kính nhờ các bác xem hạn năm nay giúp cháu về học tập và công việc ạ. Theo lịch thì tháng 6 DL này cháu thi TN ra trường nhưng nay lại bị thiếu điểm 1 môn (cháu thấy làm bài được nhưng phúc tra không lên điểm) nên chưa đủ điều kiện thi. Kì sau mới có lớp tổ chức học lại môn này và tháng 12 DL có đợt thi TN nữa nhưng đến lúc đó có thể môn học của cháu chưa kết thúc. Cháu rất lo trong năm nay không ra trường được. Mong các bác xem giúp cháu bao giờ mới có thể ra trường, và tạm thời có thể xin được việc làm gì k? Vì kì sau cháu chỉ học 1 môn nên mỗi tuần đến trường 1 buổi thôi ạ. Mong được các bác xem cho cháu, đây là lá số của cháu: My link Cháu cảm ơn nhiều ạ.
 17. Em cảm ơn chị ạ.Chị ơi, nếu năm sau mà k ra trường được nữa thì em không lấy được bằng mất Chẳng lẽ số em lại học hành be bét thế này sao :( Chị ơi, vậy có thể xem lúc nào em kiếm được việc làm không ạ? Giờ em đang rất lo, thời gian thì có rất nhiều mà chẳng làm được cái gì hết, vì tinh thần không tốt.
 18. Em cảm ơn chị ạ, có vẻ khó lắm chị ơi :( Thế năm nay cơ hội ra trường có cao không chị? Em sẽ cố gắng nhưng tháng 12 còn phụ thuộc vào lịch của khoa và trường có chồng chéo nhau không.
 19. Em chào anh Thiên Đồng ạ, em lại làm phiền anh lần nữa. Năm ngoái anh có xem và bảo năm nay em ra trường được, nhưng em chưa nói thời gian cụ thể thi Tốt nghiệp. Anh xem giúp em tháng 6 DL này em có ra trường được không ạ, hiện tại em còn bị vướng một số giấy tờ và điểm một môn nữa nên giờ khá là rắc rối ạ. Mong anh giúp em, em cảm ơn anh nhiều. Em tuổi Kỷ Tị, hỏi vào lúc 17h04 ngày 26/04/2012 DL
 20. Cháu cảm ơn bác Haithienha. Kính chúc bác luôn khỏe mạnh và vui vẻ.
 21. Kính mong bác xem giúp năm nay cháu có ra trường suôn sẻ được không ạ?
 22. Cháu cảm ơn bác ạ. Cháu đang là sinh viên nên vẫn còn ở trọ, đúng là trước đây cháu hay thay đổi chỗ trọ nhưng gần 2 năm nay cháu chỉ ở một chỗ thôi. Trong học hành cháu cũng lười :( Thưa bác, cháu đang dùng máy 2 sim nên có một sim nữa không biết có tốt cho cháu không, mong bác xem giúp: 01633261614 Số kia cháu đã dùng khá lâu rồi nên giờ cũng không biết đổi sang số như thế nào thì mới hợp với mình, như chú "Kẻ Ham Học" nói ấy ạ. Kính mong bác chỉ dạy. Cháu cảm ơn bác nhiều.
 23. Cháu kính nhờ bác Hạt Gạo Làng xem giúp cháu số này với ạ: Nữ ( 1989) : 094 393 6xxx Cháu cảm ơn bác nhiều!
 24. Kính mong bác Haithienha xem cho cháu ạ