• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

hunter

Hội viên
 • Số nội dung

  82
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by hunter

 1. - Thưa bác, năm sau sức khỏe của cả mẹ và bà nội cháu đều phải cẩn thận hay chỉ là bà hoặc mẹ thôi ạ? - Còn sức khỏe của cháu có nghiêm trọng không ạ? Năm nay cháu cũng hay ốm đau nhưng chủ yếu là cảm cúm và đau răng ( có tiểu phẫu), đau dạ dày...nhưng bị liên tục và hầu như tháng nào cũng phải uống thuốc. Không biết 2012 cháu có bị nặng hơn về sức khỏe không ạ? - Cháu thấy có nhiều bạn cũng hỏi về chuyện tốt nghiệp ra trường và được bác trả lời nên muốn hỏi cho chuyện ra trường của mình luôn ạ. Cháu rất mong được bác ghé qua cho cháu vài lời.
 2. Cháu cảm ơn bác đã xem topic của cháu, bác ơi, vậy năm sau cả sức khỏe của cháu và mẹ/bà nội đều cần chú ý ạ?Bác xem giúp cháu có thể ra trường theo đúng tiến độ không ạ? Cháu kính chúc bác sức khỏe.
 3. Thưa Ban Quản Trị diễn đàn, cháu xin phép được đăng ký tham gia trên mục Trao Đổi Học Thuật ạ. Lần trước trong mục này có bài viết về Liêm Tham Tị Hợi, cung Phụ Mẫu của cháu có cách đó nhưng cháu không viết bài vào được nên mong được BQT diễn đàn cho phép. Cháu cũng đang tập đọc sách về Tử Vi nên mong muốn đc học hỏi thêm từ các bậc đi trước. Cảm ơn BQT nhiều.
 4. Em cảm ơn anh Thiên Đồng nhiều ạ, năm mới chúc anh sức khỏe và luôn vui vẻ
 5. Hình như hôm diễn đàn bị lỗi đã "ăn" mất mấy bài viết rồi, cháu cảm ơn chú Thiên Đồng đã xem cho cháu, cháu mạn phép hỏi thêm chú 2 câu nữa được không ạ: 1, Cháu có thể xuất ngoại du học được không ạ? nếu có thì có phải là năm 2013? 2, Sức khỏe mẹ cháu năm sau và những năm tới có gì cần chú ý không ạ? Cháu tuổi Kỷ Tị và hỏi vào lúc 12h43 ngày 04/12/2011> Mong tin của chú ạh. Cháu cảm ơn chú nhiều.
 6. Cháu kính nhờ chú Thiên Đồng xem giúp cháu với ạ: Tuổi: Kỷ Tỵ Hỏi vào ngày 23 tháng 11 năm 2011giờ 15h13 dương lịch. Câu hỏi 01: Tháng sau ( tháng 11 âm lịch) cháu có thi mấy môn quan trọng và dồn dập, kết quả có tốt không ạ? Câu hỏi 02: trong năm sau cháu có ra trường và xin được việc làm không ạ? Câu hỏi 03: bao giờ cháu có người yêu ạ? Cháu cảm ơn chú nhiều ạ.
 7. Em cảm ơn chị Tuyết Minh ạ, em chỉ hỏi 1, 2 lần thì chắc chưa đến 100 bài đâu, nhưng em sẽ dùng lại nick cũ vậy. Từ đợt gần đây mẹ em hay bị ốm và mệt hơn so với trước đây. Em cũng lo lắm.Tháng sau mẹ em sẽ đi khám lần nữa. Còn chuyện thi cử của em thì nếu tháng sau em thi không tốt thì chưa thể ra trường trong năm sau được chị ạ, nên em rất thắc mắc làm sao năm sau xin được việc, Mong chị và bác Haithienha luận cho em/cháu với ạ. Em/cháu xin cảm ơn nhiều.
 8. Cháu chào bác. Cháu hiện đang là sinh viên năm cuối, nếu không có gì thay đổi thì tháng 6 (DL) năm sau sẽ ra trường. Mong bác xem giúp cháu năm sau ra trường có suôn sẻ không và có xin được việc trong năm luôn không ạ? Số cháu đi theo đường kinh doanh hay quan lộc sẽ tốt hơn thưa bác?cháu có thể xuất ngoại học đc không ạ? Mong bác xem giúp chuyện tình duyên của cháu năm sau nữa ạ. Cháu cảm ơn bác nhiều. Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2
 9. Cảm ơn cat88 đã nói lên tất cả cảm xúc cũng như lòng tôn kính mà rất nhiều người dành cho bác Haithienha. Cháu kính chúc bác luôn mạnh khỏe để bọn cháu có thể học được từ bác những bài học đường đời qua các lá số. Cho em được gưi lời chúc tới chị Ntpt, anh Quốc Tuấn, chị TM, bác Túy Lão, bác Học Trò...sẽ luôn mạnh khỏe và nhiệt huyết với diễn đàn như từ trước đến nay.
 10. Hum nay sinh nhật bác Giaback,chúc bác luôn khỏe mạnh ^^

 11. Vâng ạ em biết chứ, mong mọi người giải lá số cho bác Nguyen doan, em không làm loãng topic của bác í nữa
 12. lá số này vị trí các cung và các chính tinh giống em, tuần triệt và VCD cũng cùng vị trí
 13. Cháu chào các bác mong các bác xem giúp cháu lá số này với ạh? http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=tac&ldate=6,6,12,8,4&year=2011&gender=f&view=screen&size=2 Trong mệnh của cháu bị tuần và cung Phu bị triệt thì có xấu lắm ko ạh? Đường công danh sự nghiệp sau này của cháu có tốt ko? Cháu có làm đúng nghề ko ạh? Cháu bao nhiêu tuổi thì có thể lập được gia đình. Cháu cảm ơn các bác!!
 14. Cháu cảm ơn bác ạ. Cháu tưởng lá số của cháu cung Tài Bạch là đẹp nhất. Thấy bác Haithienha nói vậy là cháu cũng yên tâm phần nào rồi. Dù sao cháu cũng có con, nhưng cháu có bị sinh ít nuôi nhiều như chị TM nói không ạ?
 15. Hức, nãy giờ buồn quá. Tính ra lá số của em chẳng được cung nào tốt, quan trọng nhất là cung Tử thì cực xấu, cung phu vợ chồng khắc khẩu, công việc không ra gì. Thế thì tiền vận lại tốt hơn hậu vận rồi. Mong ý kiến bác haithienha
 16. Em cảm ơn chị TM, chị cho em hỏi sinh nhiều nuôi ít ở đây nghĩa là sao ạ?
 17. Cảm ơn bác đã xem giúp cháu. Cháu mới đọc được ở sách viết cung Tử tức có phá quân thì hiếm và khó có con. Lá số của cháu có như thế không thưa bác? Cháu rất lo ngại vấn đề này. Mong bác xem giùm cháu cung Tử Cháu cảm ơn bác.
 18. Cảm ơn anh, email của em là hothu86@gmail.com Mong anh tìm giúp em ạ
 19. Cháu cảm ơn bác. Bác cho cháu hỏi thêm về đường công danh với ạ: cháu đang học ngành kế toán bằng tiếng Anh, không biết sau này có thể làm đúng nghề không. Công danh sự nghiệp của cháu như thế nào? Số của cháu có nghèo khổ không ạ? Mong bác xem giúp cháu với.
 20. Thưa bác Haithienha, cháu có Thân cư thiên di như vậy đi xa lập nghiệp có tốt không ạ? Hiện nay cháu đang học đại học ở Hà Nội, năm sau ra trường cháu muốn vào miền Nam làm việc không biết có được không? Mong bác xem giúp cháu ạ
 21. Cảm ơn anh vietbao đã xem giúp em, đúng là em có một em trai nữa,còn tốt tính hay không tùy người nhận xét. Hiện tại em vẫn đang đi học nên không nghĩ là 25t có thể lấy được chồng. Mong anh và bác Haithienha xem giúp cháu có đi xa lập nghiệp được không ạ?
 22. CHáu cảm ơn bác. Bác làm ơn cháu hỏi liệu cháu đi xa thì có tốt ko ah? Cung Phu của cháu bị Triệt và có cô thần như vậy là chuyện tình duyên của cháu không tốt phải không ah?
 23. Kính chào các bác cùng các anh chị trên diễn đàn. Mấy hôm trước cháu có gửi bài lên nhờ xác định giờ sinh và bác Haithienha đã giúp cháu xác định cháu sinh giờ Mão. Nay cháu muốn nhờ các bác giúp cháu xem rõ hơn về lá số tử vi của cháu. Đây là lá số của cháu: Lá số - Cung phụ mẫu của cháu có mắc họa về tù tội và đã xảy ra cách đây hơn 10 năm rồi. Liệu sau này cháu hoặc em cháu có bị hạn liên quan đến pháp lý vì các sao của cung này nưa không ạ? - Lần trước do không xác định rõ giờ sinh, cháu đã được bác Haithienha xem cho công danh sự nghiệp bình thường và phải lấy chồng thật muộn để tránh hìnhh khắc (34 tuổi). Giờ đã biết chính xác giờ sinh, cháu mong các bác xem lại giúp cháu về công việc và chuyện tình cảm ạ. Cháu xin cảm ơn các bác nhiều.
 24. Kính mong các bác và các anh chị xem qua lá số của cháu. Có phải lá số này xấu quá không ạ?