• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Trang Bờm

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  19
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

10 Good

About Trang Bờm

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 21/06/1986

Contact Methods

 • Website URL
  http://
 • Yahoo
  lac_de_6

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Hà Nội
 1. Cháu cảm ơn chú huyencodieuly. Dạ,cháu cảm ơn bác Hoctro,bác có thể chỉ cho cháu rõ hơn trong năm 2011 có đại hạn nào được ko ạ? Cháu mới nhận lời yêu lần đầu tiên vào giữa năm 2010 nên không biết dại tình nghiêm trọng như thế nào ạ? Nếu được bác làm ơn chỉ cho cháu rõ hơn là hạn vào tháng nào trong năm 2011,cháu biết là hạn đến thì khó tránh nhưng chắc có cách nào để khiến cho hạn nhẹ bớt đi được ko ạ? Liệu hạn đấy có phải là cháu bị lừa dối về tình cảm không ạ?( Người yêu cháu không chung thủy...?). Cháu biết mình hơi tham lam rồi nhưng xin bác Hoctro giúp cháu. Cháu cảm ơn bác!
 2. Dạ,cháu cảm ơn bác Hoctro ạ. Cháu muốn hỏi bác Hoctro và các cô chú trên diễn đàn: Ai cũng khuyên cháu nên lấy chồng muộn( năm nay cháu được 26 tuổi âm lịch),nhưng cháu hơi mơ hồ về khái niệm muộn ạ :D . Cháu không biết muộn là 30 tuổi,40 tuổi hay nhanh hơn hoặc lâu hơn nữa ạ :D ,cháu xin mọi người chỉ cho cháu rõ hơn vì cháu tối dạ quá. Thưa bác Hoctro với 1 người từ nhỏ đến giờ chỉ mơ có được 1 cuộc sống bình thường như cháu dù có tham lam muốn xem rõ nhiều thứ nhưng với cháu quan trọng nhất là chuyện chồng con,anh em. Có người nói cung Phúc của cháu tốt,lại có người nói là xấu...Cháu mong bác xem giúp cháu chồng cháu có phải là người tương đối tốt ko ạ?Con cái cháu sau này có được tốt hơn cháu ko? Anh chị em của cháu có quá cực khổ không? Bố mẹ cháu liệu có được vui vẻ đến khi về với tổ tiên ko?( cháu cũng ko dám giấu là bố cháu rất đau lòng vì con cái,mẹ cháu là người đến sau,bố cháu sống rất có tình nên hay suy nghĩ và buồn phiền nhiều vì chị cháu(con của mẹ cả) không chấp nhận cháu)...Cháu xin được cảm ơn chú.
 3. Dạ,cảm ơn bác Vô Vi. Trang Bờm cũng thích cái đạo Vô Vi của Lão Tử mà không có học theo được:) Hic,cháu nhờ bác Hoctro xem giúp cháu lá số có được ko ạ?
 4. Cháu cảm ơn chú haithienha!
 5. "Thưở đất trời nổi cơn gió bụi Khách má hồng nhiểu nỗi truân chuyên" Đây là câu nói của 1 anh xem qua lá số tử vi của cháu tặng cho cháu. Cháu cũng có tập xem lá số tử vi nhưng kiến thức non kém nên không hiểu hết được. Cháu chỉ linh cảm là số cháu rất lận đận,cháu đã cố gắng tránh xa ko màng tới phấn đấu chức phận,cố gắng tìm những điều bình thường nhất trong cuộc sống nhưng không biết có vượt qua được các trắc trở trong lá số ko? Theo như lá số cháu có khá nhiều đời chồng,cung Điền Trach như thế thì ở đâu,đi đến đâu cũng như là 1 ngôi sao Chổi hây hại cho mọi người ở đó. Thực sự biết điều này cháu rất khổ tâm,xin các cô các bác chỉ cho cháu một số cách hóa giải hoặc làm giảm những trắn trở tình duyên trong lá số,và sự gây tổn hại cho mọi người. Cháu xin cảm ơn các bác,các cô chú và anh chị em trên diễn đàn. Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu từng ngày mong mỏi tin của các bác,các cô chú và anh chị em trên diễn đàn!
 6. Dạo gần đây do bận rộn công việc mình không qua thăm vợ chồng Haiphuong được,thật là mừng khi đọc được những chuyển biến tích cực về tình trạng của chồng Haiphuong. Cứ như là 1 điều kỳ diệu vậy,mình còn nhớ 1 thời gian sau khi bị tai nạn,Haiphuong có nói với mình với ánh mắt đượm buồn:" Tao cũng biết là anh Hải bị nặng nhưng tao không nghĩ là anh Hải bị nặng như thế này,đến bây giờ anh Hải vẫn chưa tỉnh ,tao nghe mọi người nói lại là lúc chuyển từ viện E lên Việt Đức,trong đêm hôm đó đã có lúc tình trạng của anh Hải tụt xuống 4 điểm ( thông thường 5 điểm các bác sĩ sẽ hết sức cố gắng cứu chữa kiểu còn nước còn tát nhưng 4 điểm là cầm chắc án tử thần) nhưng may mắn hôm đó là ca trực của 1 người bạn của anh Hải nên anh ấy đã làm hết sức,đã cố gắng giành giật sự sống lại cho anh Hải". Ngay cả người bạn thân của Trang Bờm và Haiphuong học trường Y khi nhìn bệnh án cũng lắc đầu nói là khó có thể qua được. Vậy mà hôm nay được thấy sự chuyển biến chưa phải là quá lớn nhưng thực sự rất đáng mừng,nó cho thấy sức khỏe của chồng Haiphuong ngày càng tiến triển tốt hơn và có dấu hiệu phục hồi,dấu hiệu của sự hồi sinh...Kỳ diệu thay sức mạnh của tình yêu,và trên cả là tình người ấm áp. Mừng vui với bạn,cảm kích trước tấm lòng của các bác,các cô,các chú,các anh chị trên diễn đàn Trang Bờm xin phép được viết vài dòng chia sẻ. Xin cảm ơn các bác,các anh,chị và các bạn trên diễn đàn và thật thiếu sót nếu không cảm ơn tới lòng nhân ái của chú Thiên Sứ đã cho Bờm thấy được tình người ấm áp,cho Haiphuong những động lực và niềm tin vào tình yêu và sự sống của chồng mình. Chúc tất cả bình an và sức khỏe!
 7. Dạ,mỗi ngày cô Đoan vẫn chữa cho chồng Haiphuong 2 lần qua điện thoại. Cô Đoan đã qua nhà Haiphuong chữa trực tiếp 2 lần,cô nói sẽ qua đó chữa cho chồng Haiphuong trực tiếp ít nhất 7 lần ạ.
 8. Vừa nhận được điện thoại của Haiphuong báo tin vui,Haiphuong không có điều kiện lên diễn đàn nhưng không thể đợi lâu hơn được nữa Bờm muốn viết vài dòng chia sẻ niềm vui này cùng các bác,các cô chú và anh chị em trên diễn đàn. Thời gian gần đây chồng Haiphuong đã có những phản ứng mang dấu hiệu tích cực của sự hồi phục _Từ 2 tuần nay chồng Haiphuong đã có những phản ứng với những lời nói xung quanh: ví dụ khi Haiphuong nói:” Anh ơi! Anh quay sang trái đi” thì chồng Haiphuong có phản xạ nhẹ quay sang trái,tương tự như vậy khi Haiphuong nói quay sang phải hay nâng đầu lên chồng Haiphuong đều có phản ứng theo lời nói. _Ngày hôm qua,tức ngày 13/10/2010,chồng Haiphuong bắt đầu tập ăn trực tiếp bằng miệng ( từ trước đến giờ chồng Haiphuong vẫn phải ăn qua ống xông) và đến hôm nay là được 2 ngày chồng của Haiphuong đã không cần đến sự hỗ trợ của ống xông mà mỗi lần ăn được gần 1 bát cháo Trong suốt thời gian vừa qua gia đình Haiphuong đã nhận được sự giúp đỡ hết mình của chú Thiên Sứ cũng như sự quan tâm chân thành từ các bác,các cô chú cùng các anh chị em trên diên đàn,nhờ những tình cảm ấm áp đó mà gia đình Haiphuong cũng như bản thân Haiphuong dã có niềm tin và hi vọng một ngày không xa nữa chồng của Haiphuong sẽ hồi phục. Dù cho gia đình Haiphuong không tha thiết gửi lời cảm ơn tới chú Thiên Sứ cùng toàn thể anh chị em trên diễn đàn thì bản thân Bờm cũng muốn gửi tới tất cả mọi người lòng biết ơn sâu sắc nhất vì đã cho Bờm cũng như rất nhiều bạn bè được biết và tin vào tình Người ấm áp trên thế gian này. Nhân đây,Bờm cũng muốn kể với mọi người một chuyện thay cho lời cảm ơn sâu sắc nhất của Bờm cùng gia đình Haiphuong tới chú Thiên Sứ: Cách đây hơn 1 tháng,trong giờ làm việc Bờm có nhận được điện thoại của Haiphuong: Vói giọng như nghẹn lại,Haiphuong nói những câu rời rạc trong điện thoại:” Chú ý từ chối mày ạ,chú ý nói không thể giúp được gì cho anh Hải trong lúc này,nếu như anh Hải tỉnh táo hơn,sức khỏe tốt hơn chú ý sẽ thử,chú ý rất lấy làm tiếc…Tao đã khóc,khóc nhiều lắm,chú nhìn tao ái ngại rồi bỏ ra khỏi phong…Tao không hiểu….”(suốt thời gian từ lúc tai nạn ập đến Haiphuong luôn tìm mọi cách,chỉ nghe nói ở đâu có ai,có thuốc gì,có cách nào… có thể giúp cho chồng Haiphuong tỉnh dậy là Haiphuong sẽ nhờ người tìm và đến năn nỉ nhờ giúp đỡ,và hôm nay Haiphuong đi gặp 1 vị bác sĩ rất có tiếng trong giới y học sau 3,4 lần hẹn)…Cuối cùng Haiphuong chỉ hỏi mình 1 câu rồi cúp điện thoại:” Tại sao cả 1 bác sĩ nổi tiếng như vậy cũng từ chối chữa trị cho anh Hải mà biết là có thể thất bại mà chú Sành ( là cái tên mà Bờm và Haiphuong lén gọi sau lưng chú Thiên Sứ) vần nhận lời giúp không có đến 1 giây do dự?”. Bờm cũng đem thắc mắc đó hỏi chú và nhận được câu trả lời: ‘ Đó là vì sự Nhân Đạo”. Sự Nhân Đạo đó đã đem đến cho những người đau khổ và đang tuyệt vọng kia 1 tia sáng hi vọng. Và đem đến cho chúng ta 1 tình Người ấm áp. Cháu xin cảm ơn chú Thiên Sứ cùng các bác,các cô chú và anh chị em trên diễn đàn. Xin kính chúc mọi người sức khỏe và an lành!
 9. Đại Lễ đã kết thúc với thời tiết tuyệt vời hơn cả mong đợi. Xin chúc mừng chú Thiên Sứ và các thành viên Trung tâm nghiên cứu Lý Học Phương Đông. Chúc mừng nền văn minh Lạc Việt gần 5000 năm của dân tộc:)
 10. " Trời se lạnh để có thể mặc "vét" cho oai,có nắng để chụp ảnh cho đẹp,đêm khuyến mại mưa rửa đường cho sạch...":(. Cái này ai cũng nhận thấy mà,sao ít người cảm ơn chú thế nhỉ :D .
 11. Bờm có đọc được bài viết lâu lắm rồi của 1 anh nhà báo cũng thông qua cái việc lướt web đọc blog lúc nhàn cư vi,có những câu như thế này xin được gửi đến chú Thiên Sứ: -Những kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thường đi ngay bên cạnh những người chính trực... -...Mỗi kẻ kịch liệt trỉ trích ta,thì ta lại tìm thấy một nhà phản biện...Kark Marx đã trở thành ân nhân của nhân loại,khi chính Chủ nghĩa tư bản đã điều chỉnh mọi phản biện sắc của ông.Châu Âu được như ngày hôm nay chính là nhờ Kark Marx. Chúc chú có sức khỏe để bảo vệ niềm tin vào bản thân mình,cho dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng đó hoàn toàn là sai lầm.Lý trí và lương tâm đông thuận thì chú cứ làm,mũ nỉ che tai. PS: Gửi chú TS Vũ Thế Khanh "Hơn nữa, tôi thấy rất "băn khoăn" khi ông Tuấn Anh tuyên bố: Đã là một phương pháp khoa học - tâm linh, thì cũng có thể thất bại! Nói như vậy, nếu Hà Nội có mưa trong 7 ngày Đại lễ thì ông ta đổ cho phương pháp khoa học được phép có xác xuất thất bại. Nếu 7 ngày đó trời không mưa một cách tự nhiên, thì ông ta sẽ lập tức vơ vào, hùng hồn tuyên bố đó là công trạng của mình. Nhiều đệ tử của ông ta sẽ được dịp tung hô sư phụ mình là người có thể thay đổi càn khôn trời đất, xứng đáng là con cháu của những ông tổ khoa học Kinh dịch bên bờ nam sông Dương Tử năm xưa..." Nếu băn khoăn và nghi ngờ những điều mà chú Tuấn Anh phát biểu,đã đang và sẽ làm thì thay vì lên đây khua môi múa mép( cháu xin lỗi chú nhưng do kiến thức của cháu có hạn nên không biết dùng từ khác thay thế cho chuẩn hơn) chú hoàn toàn có thể làm nhiều việc có ích hơn,xứng đáng với những kiến thức ở tầm "tiến sĩ" như chú để chứng minh chú đúng và chú Tuấn Anh chưa đúng.Cất công nghiên cứu và phát hiện ra"Nhiều dự báo không hơn khả năng của... loài vật".tại sao chú không tiếp tục nghiên cứu theo cái hướng này để giúp chỉ rõ ra là thời tiết trong dịp đại lễ này sẽ diễn biến như thế nào...?Khi mà mọi người dân,già trẻ gái trai,là người HN hay các tình thành khác đang làm hết sức mình để đóng góp cho Đại Lễ thì tại sao với chức danh"Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA" chú không làm cái gì thiết thực hơn 1 chút là ngồi mổ xẻ và thách đố người khác. Vài lời gửi đến chú! Cháu còn trẻ người non dạ nên có gì mạo phạm mong chú với hàm vị,học vị,...của mình mà bỏ quá cho. Cháu cảm ơn!
 12. Sáng hôm qua khi lướt đọc báo mạng mình thấy có cái tít ngay đầu báo “ Dị nhân thề sẽ đuổi được mưa suốt 7 ngày Đại Lễ”, mặc dù chẳng thích cái tên “ Dị nhân” tẹo nào ( vì từ khi biết chú Bờm thấy chú là người cực kỳ nhân hậu và còn đẹp lão nữa ấy chứ) nhưng vẫn thấy rất vui vì Bờm có được đọc trên diễn đàn ngay từ những ngày đầu chú tuyên bố cơ và có niềm tin tuyệt đối là chú làm được,nay thì có nhiều người biết hơn nữa vì hầu hết các báo mạng đều treo cái tít nài mà. Nhưng tối về lại đập ngay vào mắt mình cái tít “ Giới khoa học không tin dị nhân đuổi mưa”. Bờm trộm nghĩ,cũng lạ thật đấy,phải mất đến 1 triệu USD thì họ mới tin còn nay có một người làm không mất 1 xu thì họ nghi hoặc,họ lại còn đem cả một “ giới”( gọi là Giới khoa học) ra để phân tích, mổ xẻ 1 người nhận làm cái việc phải tốn cả triệu U SỜ ĐỜ( hay người ta hay gọi là ĐÔ) mà không lấy 1 xu. “Dị nhân thề đuổi mưa bị đánh tơi tả”,lặng người đi trước cái tít ở ngay “Trang chủ” của một tờ báo mạng.Bờm thấy thói đời thật lạ quá!Khi không thì chẳng thấy các vị giáo sư, tiến sĩ kia nói đến việc giúp đuổi mưa cho Đại Lễ,nay có người làm không công( chẳng ảnh hưởng gì đến miếng cơm manh áo,hàm vị học vị hay danh dự… của các vị cả) thì các vị đồng loạt phân tích, mổ xẻ, chĩa mũi rùi dư luận vào người mà các vị cho là “ ngạo mạn, ngông cuồng…”. Bờm được biết chú trong những lần lướt web đọc blog từ những năm 2005,2006…Bờm cũng biết rằng chuyện”cỏn con” này chẳng thấm tháp vào đâu so với những vất vả,những áp lực lên chú trong suốt quá trình đi chứng minh lịch sử gần 5000 năm của dân tộc( không phải của chú),có hay chăng nó chỉ tạo thêm 1 dấu lặng buồn nữa trong chú mà thôi nhưng chẳng hiểu sao Bờm cảm thấy nhói đau nơi ngực trái. Bờm chúc chú sức khỏe để tiếp tục chứng minh nền văn minh Lạc Việt – Bờm tin vào điều này, rất nhiều các bác,các cô, các chú và anh chị em trên diễn đàn tin điều này,và cả những người chưa từng được đọc qua diễn đàn cũng tin điều này….sự thật chính là chân lý nên con tin chú sẽ thành công ( dù sớm hay muộn)!
 13. cháu xin lấy lại lá số của mình:http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2
 14. SỐ 24 Kính thưa bác Huyencodieuly va cac anh chi em trên diễn đàn.Cháu đang vô cùng băn khoăn về việc nên Nam tiến hay ở lại Hà Nội( cháu đang làm việc ở Hà Nội ạ).Cháu muốn nhờ bác cùng các cô,cac chú,các bác và anh chị trên diễn đàn xem giúp cháu về chuyện công việc cũng như tình cảm là đi vào trong miền Nam thì tốt hơn hay ở lại Hà Nội vẫn hơn. Cháu xin cảm ơn tất cả mọi người. Đây là lá số của cháu:http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Tr%E1%BB%8Bnh+Tr%E1%BA%A7n+Huy%E1%BB%81n+Trang&date=1986,7,27,12,25&year=2010&gender=f&view=screen&size=2 Cháu là con lớn của của mẹ cháu nhưng là con gái thứ 3 của bố cháu.Sau cháu có 1 em trai sinh năm 199o,cháu sinh năm 1986,mẹ cháu sinh năm 1955.bố cháu sinh năm 1943. Kính mong mọi người xem giúp cháu.Mong tin bác và anh chị em từng ngày:)
 15. Vào ngày thứ 7( 03/07/2010),Trang Bờm có đến nhà Hải Phương cùng với chú Thiên Sứ,tình hình phong thủy có sai lệch như chú Thiên Sứ đã nói với các bạn.Hôm nay Trang Bờm đã điện thoại và được biết gia đình Hải Phương đã sửa lại phong thủy(cụ thể là hướng bếp và vị trí tủ) như lời chỉ dẫn của chú Thiên Sứ.Còn có bể cá thì gia đình cố gắng mua trong ngày hôm nay hoặc 1,2 ngày tới. Giờ đây gia đính nhất nhất nghe theo mọi hướng dẫn của chú Thiên Sứ,cầu mong cho chồng của Hải Phương sớm tỉnh dạy hoàn toàn.Gia đình vô cùng cảm ơn chú Thiên Sứ cũng như sự quan tâm giúp đỡ của các cô,các chú cũng như các anh chị em trên diễn đàn. Chúc mọi người sức khỏe và bình an!