• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

NguyenHoang2010

Hội viên
 • Số nội dung

  70
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About NguyenHoang2010

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. da, còn nữa, dạo này em hay mơ thấy trẻ em lắm. Có lúc thì mơ thấy trẻ sơ sinh, có lúc mơ thấy đang bế trẻ con, bình thường thì em chỉ mơ thấy 1 em bé trong 1 giấc mơ, mỗi lần mơ đều thấy 1 em bé khác nhau. Hôm trước em mơ thấy đứa cháu gái con bà chị họ, nó được 3 tuổi ạ, nhưng trong giấc mơ của em đứa cháu gái lại là con trai. Em thực sự không hiểu giấc mơ có điềm gì và em "đang được nhắc nhở" điều gì không? Một lần khác thì em lại mơ thấy mình bay được, em bay đi nhiều nơi và có bế trẻ con trên tay. hic hic. Em cảm thấy lo lắng lắm ạ, sức khỏe của em có gì đáng quan tâm phải không ạ?. Còn ngoài đời thật, mọi việc diễn ra với em cũng không được suôn sẻ vui vẻ gì, hay là em đang bị rơi vào một quãng hụt hẫng của cuộc đời?
 2. Các cô chú anh chị ơi, cho em hỏi là sao dạo này em lại hay nằm mơ thấy ác mộng lắm ạ. Có thể là do sức khỏe của em yếu đi hay là sức đề kháng kém nên hay bị nằm mơ. ? Ngày nào em cũng bị ngủ mơ, không bao giờ ngủ được đủ giấc, đến nỗi em cảm thấy sợ ngủ. Cứ chợp mắt một lúc là lại bị thấy ác mộng cho dù em nằm ngủ ở bất cứ nơi nào. Có lúc còn bị không nhúc nhích cựa quậy gì được trong giấc mơ mặc dù em thấy đầu óc mình như đang tỉnh, giống như bị bóng đè nhưng thực ra em cũng không biết bị bóng đè là như thế nào. Ác mộng của em thường là gặp nhiều người lạ, họ săn lùng hay truy đuổi em làm em phải chạy, trốn, v.v. Cứ sau mỗi lần bị kéo vào giấc mơ như vậy em tỉnh dậy mệt nhoài và có khi còn không nhấc người ra khỏi giường được, người thì lằn hết lên vì nằm đè lên tay chân, thường là em tỉnh dậy thấy mình nằm sấp. Lâu dần em đã thành ra bị mất ngủ trầm trọng, nhưng đi mua thuốc ngủ thì cửa hàng thuốc không bán. Mọi người cho em biết là em bị rơi vào mê hồn trận gì vậy và nó có ý nghĩa gì không ạ? Có điềm gì mà em cần phải chú ý? và em nên làm gì để cải thiện tình hình này với ạ. Em cám ơn nhiều...
 3. Cầu chúc bình an cho haiphuong, chồng bạn và gia đình. Mọi người sẽ luôn mong tin tốt lành từ bạn.
 4. Đúng là giờ thì là do quy ước, nhưng thử tính xem một đứa trẻ thông thường sẽ không xem tử vi cho đến sau 13 tuổi, mà nếu cha mẹ không bấm tử vi cho thì chúng cũng không xem tử vi làm gì. Rồi cho đến lúc bọn nhỏ lớn khoảng 30 tuổi... vậy thì lúc đó đi xem tử vi sẽ phải đem theo một bảng quy chiếu về giờ mới : "ngày này, tháng này, năm này... giờ địa phương đã được đổi từ GMT + 7 sang +8 ? vậy giờ sinh đúng của bạn là xyz... " Mà mình thấy giờ như hiện tại là đúng rồi nhỉ, nắng lên đúng giờ mà trời tối cũng đúng giờ. Vì đất nước mình thời tiết ôn hòa nên cả năm đều có sáng / tối cố định, nếu đổi sang +8 thì nó sẽ sáng muộn và tối sớm. Tức là lúc đó 6gio trời mới sáng và 5 giờ chiều đã tối om? Vậy thì làm sao kinh tế phất triển được khi số giờ lao động ngắn đi? :lol:
 5. Kính thưa chú Thiên Sứ, Cháu vẫn chưa hiểu lắm về việc giải thích thay đổi về giờ này. Chẳng hạn như năm 2011 người ta tiến hành thay đổi giờ cho Vietnam thì con cái cháu sinh ra sau này sẽ tính theo giờ địa phương tức là giờ vietnam mới hay giờ cũ? Ví dụ con cháu sinh năm 2012 vào lúc 7 giờ sáng, nếu mà chưa đổi giờ thì vẫn tính là 7 giờ , còn nếu tăng giờ thì sẽ tính là 8 giờ sáng? Vậy mình sẽ bấm tử vi theo giờ nào hả chú? Vài lời thắc mắc mong được chú chỉ dạy. Cháu cám ơn chú nhiều.
 6. Chào chị songthu, Theo em thì cô này là người có trực giác tốt hoặc có khả năng trời phú hơn người. Còn về việc cô ấy không tin vào số mệnh nhưng vẫn gặp nhiều may mắn đó là do "số cô ấy đã đẹp sẵn" rồi, không cần phải nghiên cứu về số nữa. Theo em thấy tất cả những người nói không tin vào số mệnh thì đều là những người muốn gì được nấy, nghĩ gì là có nấy cho nên họ thấy không cần thiết phải xem hướng xem ngày, v.v. Chỉ có những người công danh trắc trở lận đận, gặp lúc khó khăn thì mới tìm đến những môn khoa học huyền bí để mong tìm một lời giải đáp "tại sao thế này, tại sao thế kia..." Những người gặp khó khăn, trong lúc đau khổ thì sẽ tìm hiểu xem số phận mình như thế nào. Còn phàm là những người đầy đủ sung túc và không có chuyện xui nào xảy ra, họ sẽ chẳng bao giờ bỏ thời gian để tìm hiểu xem số mệnh họ sẽ là gì đâu chị ạ, chỉ cố gắng sống nhân hậu để hưởng phúc đức là họ thấy yên tâm rồi.
 7. Thành kính chia buồn cùng chị Lavender và gia quyến. A Di Đà Phật !
 8. Chị ơi, mấy hôm nay em đều đi ngang qua khu vực cầu thanh đa mong giúp được gì đó cho ông cụ nhưng đều không thấy người bán rong nào trên cầu cả. Ông ấy đã bị chuyển chỗ rồi hả chị?
 9. Cháu cám ơn chú hoangtrieuhai ạ. Cháu không biét "quả cầu gương" nhìn ra sao. "Quả cầu" nghĩa là hình tròn, không phải cái đĩa tròn. "gương" nghĩa là soi được. Vậy cho nên cháu đi hỏi khắp nơi quả cầu gương nhìn như thế nào thì ko ai biết hết nên cuối cùng là ko tìm được món này ạ. Tuy nhiên Cháu đã treo trong WC một quả cầu pha lê có mài nhiều cạnh như kim cương rồi. Về phần cầu thang thì cháu thấy nó đã cố định ở vị trí đó, cháu có muốn sửa lại cũng ko được. Vả lại từ cửa chính vào đến vùng cầu thang có tới 2 3 lớp cửa kính thế thì khí cũng khó lòng bay lên được lầu trên. Nếu có thể chú chỉ cho cháu cách đón sinh khí từ phía cổng trời đằng sau vào ạ. Có thể là treo chuông gió, gắn gương, quả cầu, v.v. ? Chú ơi chú cho cháu hỏi về các hướng tốt cho tuổi cháu với chú. - Hướng nhà tốt. - Hướng ngồi làm việc tốt - Hướng quay đầu ngủ tốt. (còn hướng gì tốt nữa chú chỉ cho cháu luôn để cháu đỡ thắc mắc chú ạ, hì hì) :) Cháu cám ơn chú nhiều.
 10. Chú Thiên Sứ ơi chú bỏ sót cháu rồi... :P
 11. Em có một số thắc mắc này không hiểu, xin được giải thích thêm ạ. Ở trên tài liệu bảo là tuổi Dần thì Đào hoa năm ở cung Mão / sơn Mão. Mà ở dưới này lại là "tại Dậu". Vậy thì cách tính nào là đúng ? Còn ở đây người Dần này lại có Đào hoa tại sơn Ngọ? Vậy xin cho em hỏi cách tính như thế nào và cách nào là đúng nhất ? Trân trọng.
 12. Kính thưa chú Thiên Sứ, cháu đã có bản phác họa mặt bằng nhà cháu rồi đó ạ. Trong phòng cháu có WC riêng nhưng lại nằm đúng hướng Tây Bắc, hình như hướng này là một trong những hướng tốt theo tuổi Tuất của cháu. Chú nhìn qua cho cháu cái sơ đồ nhà nha chú. Cháu cám ơn chú nhiều ạ.
 13. Cháu cám ơn chú Thiên Sứ nhiều ạ. Cháu sẽ cố gắng phác họa sơ đồ nhà ạ. Đây là sơ đồ nhà cháu chú ơi. Phòng cháu nằm ở lầu 1, góc cuối (cháu có đánh dấu bằng cái nốt màu đỏ) 1. Trệt 2. Lầu 1 .
 14. Các bạn Tuất thân mến, Tớ tiếp tục ghi lại những kinh nghiệm tớ có được cho các bạn để tham khảo. Các bạn nhớ là tớ chỉ là tham khảo thôi nha, tớ chỉ là phàm nhân người trần mắt thịt thôi chứ không phải cao nhân gì cho nên tin hay không là tùy các bạn. Ở đây các cao nhân thường chê tuổi Tuất cho nên chắc sẽ không có ai giúp đỡ đâu. Tuổi Tuấn thông minh sành điệu tự thân vận động đi. Có gì sai hi vọng các cao nhân sẽ giúp đỡ kịp thời để không làm cho thế hệ Tuất bị lầm đường lạc lối. 1. sau khi đặt bình hoa nho nhỏ kia thì ngay sau đó tớ đã nhận được nhiều cuộc điện thoại hơn hàng ngày (ghê quá). Nhưng mà tớ vẫn chưa kiếm ra cái bình màu lục cho nên sẽ quyết tìm mua cái bình này sớm và... to hơn. 2. Mua đồ trang sức bằng đá mã não để đeo + thạch anh hồng để lăn tay + thạch anh tím để xua đuổi tà khí đặt trong phòng. Những thứ này các bạn cứ đeo cho đẹp với một niềm tin mãnh liệt là nó sẽ đem lại may mắn thì bạn sẽ được may mắn - theo phong thủy tâm linh.(1) Những loại đá này chỉ hợp với phái nữ thôi nha, các bạn nam thì phải đeo ngọc bội cẩm thạch xanh thì mới hiệu quả. Để thư thả rồi tớ sẽ gợi ý thêm cho các bạn các kiểu màu sắc phong thủy, ô tô phong thủy, xe máy phong thủy, tóc phong thủy, v.v. đảm bảo các bạn sẽ trở nên cực kì năng động :P Hẹn gặp lại. (1) "Phong thủy tâm linh" là một cụm từ thường gặp ở một số trường phái phong thủy, các bạn muốn hiểu rõ hơn hãy google nhé :rolleyes:
 15. Ôi, gặp lại bạn ntpt là mình mừng nữa rồi. Lâu lắm không gặp bạn t khỏe chứ. Chúc cho mẹ bạn được nhiều an lành nhé. Về lá số của mình, đúng là ta nên chốt hạ là giờ MIêu như chú Học trò nói đi cho đỡ phải suy nghĩ :P Mình trả lời cho bạn kiểm chứng lá số nhé (mình trả lời rất chân thành nha chỉ với mục đích là giúp cho trình độ luận tử vi của bạn ntpt tăng lên thôi, và cũng để cho các bạn khác cùng ngẫm nghĩ suy luận cho lên tay) : mình là người dứt khoát lắm, và đúng là rất lạnh lùng sắt đá như bạn nói. Trước giờ gia đình mình toàn là người làm công chức nhà nước nên chưa ai bị phá sản bao giờ. (cái này chắc do bạn nhìn vào cái sao thiên không của mình à? ) . Mũi của tớ rất cao, rất đẹp, rất xinh và ...chắc cũng kín. Hơ, chắc chỉ có nhìn tận mặt mới biết thôi vì mình cũng rõ thế nào là kín vì nếu kín thì làm sao thở ? hic hic... Vâng, em đúng là giờ Miêu ạ. Nttp có thấy gì đáng nói trên lá số của em thì cứ nói cho em biết nha lỡ lại có gì hay :P nttp cứ tự nhiên mượn trường hợp của em làm ví dụ. Thắc mắc càng nhiều em càng học được nhiều. Em cũng mong được các chú haithienha, giaback, hoc tro, quoc tuan, và các sư phụ cùng quan tâm trả lời. Câu hỏi mà bạn nttp đang hỏi cũng là câu hỏi cháu không biết phải tìm câu trả lời ở đâu... Trân trọng.