• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

laviedt

Hội viên
 • Số nội dung

  362
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by laviedt

 1. LAVIEDT BUỒN THÂN THẾ* Lụy văn chương , không lụy thêm sầu Thục nữ cũng thể đấng mày râu Gặp may: hớp cháo thiên đường mộng Vô phúc: gạch phang vỡ toác đầu Lều vẹo chơ vơ chờ mặc khách Nẻo rừng lê bước vượt cô lâu Tri âm tri kỷ ai mà chẳng Muôn kiếp phong trần với bể dâu. *Mượn ý bài thơ "Buồn Thân Thế" của Nữ sĩ Bích Hoàng
 2. Quangnx ,một nhà khoa học luôn có nhiều phát kiến phát minh rất sáng tạo. Trong những giờ phút rảnh rất hiếm hoi anh miệt mài tìm hiểu về mối liên hệ giữa khoa học tự nhiên và lý học .Anh đặc biệt tâm đắc với phát hiện về sự tương đồng giữa qui tắc an sao của tử vi và biểu diễn Root system cua E7, mà anh gọi là "Đề tài Đại số Lie E7 và Tử vi". Xin mạn phép anh Quangnx được giới thiệu với bạn đọc bài viết từ trang blog của tác giả. Lý học lý thuyết E7 và Tử vi Đại số Lie ngoại lệ E7 và Tử Vi 1. Mở đầu Con số 14 từ ngôi Sao 14 cánh ở tâm của Trống đồng Ngọc lủ tôi nghĩ chắc phải mang thông điệp hoặc một ý tứ nào đó rất thông thái từ tiền nhân, theo tôi không đơn giản chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hoặc chỉ là một họa tiết trang trí hay là một kiểu nghi biểu tôn giáo. Tử vi cũng có 14 Chính tinh, bài Tây có 52 lá, bài Tarot có 78 lá... và trên thực tế người ta thường dùng chúng như các công cụ để tiên đoán về vận mệnh của con người. Hệ Can Chi được sử dụng trong Lý học để phân hoạch thời gian, nó có chu kỳ 60 và mỗi cung có ý nghĩa rất riêng mang tính chương trình. Với bán kỳ là 30, có sự liên hệ nào không trong khi nhóm Lie ngoại lệ E8 - 248 chiều cũng có biểu diễn 240 chiều phân hoạch theo 30 cung ?... Biểu diển 240 root system của E8 - 248 chiều Thiên bàn, Địa bàn trong Tử vi chia thành 12 cung phải chăng chúng có sự liên hệ nào đó đến các nhóm Lie ngoại lệ G2, F4, E6 và E7 vì cấu trúc biểu diễn của các nhóm này cũng chia thành 12 cung ?... Để dự đoán các sự kiện mang tính vĩ mô Lý học Đông phương lại có môn Thái ất, với 16 cung phải chăng Thái ất có mối quan hệ nào đó đến đối tượng toán học rất đặc biệt là Sedenion ?... Trong bài viết này chúng ta sẽ quan tâm đặc biệt đến cấu trúc của Tử vi và đối tượng toán học E7 - 133 chiều. Việc đầu tiên chúng ta hãy thử đếm xem Tử vi trên thực tế ứng dụng có tất cả bao nhiêu sao. Hãy đếm một cách tự nhiên, không có sự gò ép, hể có sao nào được biểu diễn trên Địa bàn của Tử vi là ta đếm dù sao đó có lặp lại 2 lần như trong trường hợp các cặp Tuần lộ không vong và Triệt lộ không vong. Theo cách này, Lá số của Tử vi Lạc Việt có đúng 126 sao. Các Lá số trên website xemtuong.com, tuviglobal.com … chỉ đếm được 113 vì người ta đã bỏ qua 4 sao Thiên sát, Ấm sát, Nguyệt sát, Quan sách và chưa kể đến 9 sao lưu động (113 + 4 + 9 = 126). Về chi tiết 126 sao trong Tử vi gồm: + Vòng chính tinh: Tử vi, Liêm trinh, Thiên đồng, Vũ khúc, Thái dương, Thiên cơ - Thiên phủ, Thái âm, Tham lang, Cự môn, Thiên tướng, Thiên lương, Thất sát, Phá quân (14 sao). + Vòng Thái tuế: Thái tuế, Thiếu dương, Tang môn , Thiếu âm, Quan phù, Tử phù, Tuế phá, Long đức, Bạch hổ , Phúc đức, Điếu khách, Trực phù (12 sao). + Vòng Lộc tồn: Lộc tồn, Lực sĩ, Thanh long, Tiểu hao, Tướng quân,Tấu thơ, Phi liêm, Hỷ thần, Bệnh phù, Đại hao, Phục binh, Quan phủ (12 sao). + Vòng tràng sinh: Trường sinh. Mộc dục, Quan đới, Lâm quan, Đế vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng (12 sao). + Vòng Thiên mã: Thiên mã, Hoa cái, Kiếp sát, Thiên sát, Nguyệt sát, Đào hoa (6 sao). + Thiên quan, Thiên phúc, Thiên trù, Thiên khôi, Thiên việt, Lưu hà, Văn tinh, Bác sĩ, Kình dương, Đà la, Quốc ấn, Đường phù (12). + Hóa lộc, Hóa quyền, Hóa khoa, Hóa kỵ (4 sao). + Thiên khốc, Thiên hư, Long trì, Phượng các, Hồng loan, Thiên hỉ, Thiên đức, Nguyệt đức, Giải thần (9 sao) + Thiên hình, Tả phù, Hữu bật, Thiên giải, Địa giải, Thiên riêu, Thiên y, Âm sát (8 sao). + Địa kiếp, Địa không, Văn xương, Văn khúc, Thai phụ, Phong cáo (6 sao). + Thiên không, Cô thần, Quả tú, Phá toái, Quan sách (5 sao). + Tam thai - Bát tọa (2 sao) + Ấn quang - Thiên quý (2 sao). + Thiên tài - Thiên thọ - Đẩu quân (3 sao). + Thiên thương - Thiên sứ (2 sao). + Hỏa tinh, Linh tinh (2 sao) + Thiên la - Địa võng (2 sao). + Triệt, Tuần (tính là 4 sao, do mỗi sao được gọi tên 2 lần và được an trên 2 cung của Địa bàn). + Lưu Thái tuế, Lưu Lộc tồn, Lưu Thiên mã, Lưu Tang môn, Lưu Thiên hư, Lưu Thiên khốc, Lưu Bạch hổ, Lưu Kình dương, Lưu Đà la (9 sao). Tổng cộng ta có : 14 + 12 + 12 + 12 + 6 + 12 + 4 + 9 + 8 + 6 + 5 + 2 + 2 + 3 + 2 + 2 + 2 + 4 + 9 = 126. Ngoài ra, rất có thể người ta đã không kể đến 7 sao nữa vì 133 mới là con số đủ so với chuổi số đặc biệt 14, 52, 78, 133 và 248. Nhưng với con số 126 sao như trong Tử vi Lạc Việt đã là mô hình tốt, trong biểu diễn nhóm Lie E7 người ta cũng chỉ thể hiện 126 root đỉnh. Lưu ý các phép (+) ở đây là phép lấy tổng trực tiếp trong lý thuyết biểu diễn, chúng làm thay đổi bậc kích thước của đa tạp, không phải là tổng của các giá trị đại số. Thật hay, nếu chúng ta kể đến 7 sao còn lại của vòng Tướng tinh vốn không còn được kể đến trong các Lá số tử vi Việt Nam gồm có “Tướng tinh - Phan an – Tuế dịch -Tức Thân - Tai Sát - Chỉ Bối - Vong Thần” thì ta đã được con số 126 + 7 = 133, tức là đúng bằng kích thước của nhóm Lie ngoại lệ E7 – 133 chiều. Về nguyên tắc chúng ta sẽ dựa vào những điều đã được chứng minh chắc chắn về các nhóm Lie ngoại lệ, đại số Octonion, đại số Clifford… cũng như về các cấu trúc octonionic để khảo sát các cấu trúc khả dĩ tương đồng của Tử vi, ta không làm điều ngược lại. Ngoài ra cũng nên lưu ý rằng, việc người ta có thể đã bỏ bớt một số sao mà theo họ là ít quan trọng trong kinh nghiệm giải đoán khi xây dựng một số lá số Tử vi là việc bình thường. Mục đích chính lâu nay vẫn là để “coi bói” chứ không phải là làm toán. Ngay trong khoa học người ta cũng thường giải các bài toán trong điều kiện hạn chế… phù hợp với các ứng dụng cụ thể hơn là giải chính xác. 2. Về các nhóm Lie và Ma phương Freudenthal-Tits... Chúng ta đã biết, Tự nhiên tồn tại và chỉ tồn tại 5 nhóm Lie “ngoại lệ”. Nhóm G2-14 chiều là nhóm bé nhất trong bộ 5 nhóm Lie ngoại lệ G2-F4-E6-E7-E8. Nhóm E7-133 chiều-126 root đỉnh là đối tượng mà chúng ta đang quan tâm. Chỉ có một số ít cấu trúc “đa tạp + nhóm” là nhóm Lie. Nhóm Lie của các phép biến đổi trong không gian n-chiều chỉ gồm 4 họ, chúng liên quan đến các không gian đối xứng chẳng hạn như không gian chiếu và các mặt cầu nhiều chiều. Cụ thể ta có: An - nhóm các phép biến đổi unitarity trong không gian phức n chiều CPn = SU(n+1)/S(U(n)xU(1)), mặt cầu S(2n+1) = SU(n+1)/SU(n) Bn - nhóm các phép quay trong không gian thực có số chiều lẻ, mặt cầu trên đó có số chiều chẵn S(2n) = SO(2n+1)/SO(2n) Cn - nhóm các phép biến đổi trong không gian quaternion n chiều HPn = Sp(n+1)/Sp(n)xSp(1), mặt cầu S(4n+3) = Sp(n+1)/Sp(n) Dn - nhóm các phép quay trong không gian thực có số chiều chẵn, mặt cầu trên đó có số chiều lẻ S(2n+1) = SO(2n+2)/SO(2n+1) Bn, Dn là nhóm các phép quay thực, gọi là nhóm Spin(2n+1) và Spin(2n) An là nhóm các phép quay phức tổng quát, gọi là nhóm unitarity SU(n+1) Cn là nhóm các phép quay quarternion tổng quát, gọi là nhóm symplectic Sp(n) Ngoài ra ta chỉ có 5 nhóm Lie khác gọi là các nhóm Lie ngoại lệ : G2, F4, E6, E7, và E8. Các nhóm Lie ngoại lệ đều liên hệ đến các octonion, chúng không làm thành một họ vô hạn do tính không kết hợp của các octonion. G2 là nhóm tự đẳng cấu của các octonion. G2 có 14 chiều, biểu diễn không tầm thường nhỏ nhất là 7 chiều F4 là nhóm tự đẳng cấu của các ma trận octonion 3x3. F4 có 52 chiều - 48 root đỉnh, biểu diễn không tầm thường nhỏ nhất là 26 chiều. E6 là nhóm F4 mở rộng với binion (đại số phức). E6 có 78 chiều – 72 root đỉnh và biểu diễn không tầm thường nhỏ nhất là 27 chiều. E7 là nhóm F4 mở rộng với quarternion. E7 có 133 chiều – 126 root đỉnh và biểu diễn không tầm thường nhỏ nhất là 56 chiều. E8 là nhóm F4 mở rộng với octonion. E8 có 248 chiều – 240 root đỉnh và biểu diễn không tầm thường nhỏ nhất cũng là 248 chiều. Các nhóm F4 - E6 - E7 - E8 tương ứng với quan hệ của octonion-real, octonion-complex, octonion-quaternion and octonion-octonion. Chỉ số n của An, Bn, Cn, Dn và các con số của G2, F4, E6, E7, E8 thể hiện hạng của nhóm Lie tương ứng với đại số con Cartan Abel lớn nhất của chúng (theo quan điểm của đại số Lie). Đó cũng là kích thước của không gian Euclide theo giản đồ vector root vốn là những đối xứng xác định nhóm Weyl của chúng. Với S3 = SU(2) = Spin(3) = Sp(1) và J3(O)o - 26 chiều là ma trận octonion traceless 3x3 của đại số Jordan ngoại lệ, ta có: E6 = F4 + J3(O)o. E6/(Spin(10)xU(1)) có 78 – 45 – 1 = 32 chiều thực hay 16 chiều phức và nó là mặt phẳng chiếu Rosenfeld (CxO)P2 E7 = F4 + SU(2) + (S3 x J3(O)o). E7/(Spin(12)xSU(2)) có 133 – 66 – 3 = 64 chiều thực hay 32 chiều phức và nó là mặt phẳng chiếu Rosenfeld (HxO)P2 E8 = F4 + G2 + (S7 x J3(O)o). E8/Spin(16) có 248 – 120 = 128 chiều thực và nó là mặt phẳng chiếu Rosenfeld (OxO)P2 Để xác định mặt cầu nào là nhóm Lie, đầu tiên ta xét các phép quay thỏa bảng nhân nhóm. Ta chỉ có các phép quay của các mặt cầu trong không gian của các đại số có phép chia định chuẩn gồm R, C, H và O. Riêng với số thực R là mặt cầu 0 - chiều nên ta không xét. Vậy thì ta sẽ có các đại số phức C, đại số quarternion H và đại số octonion O. Họ An chứa các phép quay phức trong mặt cầu đơn vị S1 - S1 là một nhóm Lie. Họ Bn và Cn đều chứa các phép quay quarternion trên mặt cầu đơn vị S3 - S3 cũng là một nhóm Lie. Họ Dn chứa nhóm Lorentz trong không gian 4 chiều, gồm 2 phiên bản của S3 (3 rotate và 3 boost). Tuy nhiên, S7 không phải là một nhóm Lie do tính không kết hợp của các octonion. Tính không kết hợp của octonion sẽ làm cho S7 giãn nở do nhận dạng Jacobi của các octonion khác không. Do đó S7 chỉ là một mặt cầu đơn vị 7 chiều trong đại số có phép chia định chuẩn octonion. Cụ thể S7 giãn nở theo tích xoắn (x) của S7 (x) S7 (x) G2 - 28 chiều tương ứng với nhóm Lie D4 hay Spin(8). Spin(8) là nhóm các phép quay trong không gian 8 chiều – không gian của các octonion. Spin(8) vừa là nhóm Lie tiêu chuẩn D4, vừa tồn tại trong các nhóm Lie ngoại lệ của các octonion, do đó Spin(8) là một nhóm Lie rất đặc biệt với 28 chiều. Đây cũng là nhóm thể hiện siêu đối xứng triality. Siêu đối xứng triality D4 Đến đây chúng ta lại có sự tương đồng về kích thước của nhóm Spin(8) – 28 chiều và con số 28 trong “Nhị thập bát tú” của Lý học. Các cấu trúc E6 - E7 - E8 có thể xây dựng dựa trên Ma phương Freudenthal-Tits, ma phương này thể hiện mối quan hệ giữa Đại số có phép chia định chuẩn (R, C, H, O) và Đại số ma trận. Trong đó: Đại số có phép chia định chuẩn định nghĩa các hàng của Ma phương. Đại số Jordan định nghĩa các cột của Ma phương. Và Đại số Lie định nghĩa các phần tử của Ma phương. Đại số Jordan là đại số của các ma trận Hermitian với tích đối xứng. Đại số Lie là đại số của các ma trận phản - Hermitian với tích phản xứng. Ma phương Freudenthal-Tits bao gồm tất cả các Đại số Lie ngoại lệ, nhưng chỉ chứa một vài đại số Lie tiêu chuẩn A, B, C, và D. Ta có bảng: + Các cột là các đại số Jordan J = R, J3®, J3©, J3(H), J3(O) (J3(K) là đại số của các ma trận Hermitian 3x3 trên K) + Các hàng là các đại số A = R, C, H, O + Các phần tử ma phương 4x5 là các đại số Lie L được tạo thành bởi qui tắc: L = Der(A) + (A0xJ0) + Der (J) Trong đó Der là phép lấy vi phân, + là tổng trực tiếp, x là tích tensor, A0 là các phần tử thuần ảo của A, R0=S0, C0=S1, H0=S3, O0=S7 và J0 là các phần tử trace - zero của đại số Jordan J. Sn là đại số của các vector tangent trên mặt cầu n-chiều. S0, S1, S3 là các đại số Lie và S7 là một đại số Malcev. Lưu ý: A1 = SU(2), A2 = SU(3), A5 = SU(6), C3 = Sp(3), D6 = SO(12) (Spin(12) và G2, F4, E6, E7, và E8 là các đại số Lie ngoại lệ. Xét kích thước của các đại số Lie : Nếu Aij có k – kích thước thì Aii thực, kích thước ma trận là 3k + 3. Nếu trace = tổng các phần tử trên đường chéo = 0, kích thước ma trận sẽ là 3k + 2 chiều. Do đó đối với: R: 3x1 + 2 = 5 C: 3x2 + 2 = 8 H: 3x4 + 2 = 14 O: 3x8 + 2 = 26 Ma phương Freudenthal-Tits có thể định dạng E8. Bắt đầu với D4 = Spin(8) ta có: 28 = 28 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 Thêm 2 spinor và 1 vector ta được F4: 52 = 28 + 8 + 8 + 8 + 0 + 0 + 0 Bây giờ, "phức hóa" phần 8+8+8 của F4 ta được E6: 78 = 28 + 16 + 16 + 16 + 1 + 0 + 1 Kế tiếp, "quaternion hóa" phần 8+8+8 của F4 ta được E7: 133 = 28 + 32 + 32 + 32 + 3 + 3 + 3 Cuối cùng, "octonion hóa" phần 8+8+8 của F4 ta có E8: 248 = 28 + 64 + 64 + 64 + 7 + 14 + 7 3. Về sự tương đồng hình thức biểu diễn của nhóm G2 và nhóm 14 Chính tinh Không gian biểu diễn root system của G2-14 chiều - 12 root đỉnh thể hiện như hình 1. Biểu diễn trên mặt phẳng được phân thành 2 lớp 6/8 như hình 2. Tương tự như trong hình 2, với đúng 14 chính tinh của Tử vi ta có 2 lớp 6/8 đã được đặt tên : Tử vi – Liêm trinh – Thiên đồng – Vũ khúc – Thái dương – Thiên cơ và Thiên phủ - Thái âm– Tham lang – Cự môn – Thiên tướng – Thiên lương – Thất sát – Phá quân. Các trục màu đỏ sẽ được gọi là trục Tử vi và trục màu xanh được gọi là trục Thiên phủ. 4. Về sự tương đồng hình thức biểu diễn của nhóm F4 và nhóm 48 sao có cấu trúc riêng Xin lưu ý khái niệm có cấu trúc riêng (đặc biêt) được dùng ở đây xét theo nghĩa có cấu trúc biểu diễn rất riêng đã được thể hiện trên Địa bàn. Theo nghĩa này ta có: + Vòng chính tinh: Tử vi, Liêm trinh, Thiên đồng, Vũ khúc, Thái dương, Thiên cơ - Thiên phủ, Thái âm, Tham lang, Cự môn, Thiên tướng, Thiên lương, Thất sát, Phá quân (14 sao). + Vòng Thái tuế: Thái tuế, Thiếu dương, Tang môn , Thiếu âm, Quan phù, Tử phù, Tuế phá, Long đức, Bạch hổ , Phúc đức, Điếu khách, Trực phù (12 sao). + Vòng Tràng sinh: Trường sinh. Mộc dục, Quan đới, Lâm quan, Đế vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng (12 sao). + Vòng Thiên mã: Thiên mã, Hoa cái, Kiếp sát, Thiên sát, Nguyệt sát, Đào hoa (6 sao) . + Triệt - Tuần (4 sao) Tổng cộng ta có: 14 + 12 + 12 + 6 + 4 = 48 sao, ta tạm gọi là nhóm 48 sao có cấu trúc riêng hay 48 sao đặc biệt theo nghĩa đơn giản là để phân biệt với nhóm các sao còn lại trên Địa bàn. Không gian biểu diễn của F4 - 52 chiều , 48 root đỉnh biểu diễn trên mặt phẳng được thể hiện như ở hình 3. Biểu diễn root system của F4 trong mối liên hệ đến Tử vi được thể hiện ở hình 4. Một cách hình thức ta có: + 14 chính tinh tương ứng với các root vector trên đỉnh 2 ngôi sao 6 cánh và 2 root vector biểu thị bằng 2 hình tròn nhỏ màu vàng. + 12 sao của vòng Thái tuế tương ứng với 12 root vector trên vòng tròn màu đỏ. + 12 sao của vòng Tràng sinh tương ứng với 12 root vector trên vòng tròn màu xám. + 6 sao vòng Thiên mã tương ứng với 6 đỉnh trong của 6 tam giác màu vàng. + 2 sao Triệt và 2 sao Tuần tương ứng với các root vector biểu thị bằng 2 hình tròn nhỏ màu đỏ và 2 hình tròn nhỏ màu xanh. 5. Về sự tương đồng hình thức biểu diễn của nhóm E7 và các sao của Tử vi E6 = F4 + (S1 x J3(O)o) có 72 root đỉnh biểu diễn như hình 5. Ta có E7 = F4 + SU(2) + (S3 x J3(O)o) , trong đó có 52 chiều của F4 + 3 chiều của SU(2) + 78 chiều của (S3xJ3(O)o) = 133 chiều. Không gian biểu diễn của E7-133 chiều - 126 root đỉnh biểu diễn trên mặt phẳng được thể hiện như ở hình 6. E7 = E6 + U(1) + J3(O) x (1 + 1*) Ma trận octonionic J3(O) :( 8 + 8 + 8 + 1 + 1 + 1= 27 chiều, trong đó ký hiệu O biểu thị các Octonion) Biểu diễn 126 root system khác của E7 trong mối liên hệ khả dĩ đến Tử vi có thể được thể hiện ở hình 7. E7 = F4 + SU(2) + (S3 x J3(O)o) Ma trận traceless octonionic J3(O)o :(12 + 12 + 1 + 1 = 26 chiều) Xét biểu diễn E7 trên hình 7, bộ 48 sao trung tâm trong Tử vi một cách hình thức gồm: + Vòng chính tinh: Tử vi, Liêm trinh, Thiên đồng, Vũ khúc, Thái dương, Thiên cơ - Thiên phủ, Thái âm, Tham lang, Cự môn, Thiên tướng, Thiên lương, Thất sát, Phá quân (14 sao). + Vòng Thái tuế: Thái tuế, Thiếu dương, Tang môn , Thiếu âm, Quan phù, Tử phù, Tuế phá, Long đức, Bạch hổ , Phúc đức, Điếu khách, Trực phù (12 sao). + Vòng tràng sinh: Trường sinh. Mộc dục, Quan đới, Lâm quan, Đế vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng (12 sao). + Vòng Thiên mã: Thiên mã, Hoa cái, Kiếp sát, Thiên sát, Nguyệt sát, Đào hoa (6 sao). + Triệt - Tuần (4 sao) Với 78 sao còn lại biểu diễn trên Địa bàn của Tử vi một cách hình thức ta tạm xếp làm 3 nhóm 26 sao: + Lộc tồn, Lực sĩ, Thanh long, Tiểu hao, Tướng quân,Tấu thơ, Phi liêm, Hỷ thần, Bệnh phù, Đại hao, Phục binh, Quan phủ + Thiên quan, Thiên phúc, Lưu hà, Thiên trù, Văn tinh, Thiên khôi, Thiên việt, Kình dương, Đà la, Bác sĩ, Quốc ấn, đường phù + Thiên la, Địa võng + Thiên không, Cô thần, Quả tú, Phá toái, Quan sách + Thiên khốc, Thiên hư, Long trì, Phượng các, Hồng loan, Thiên hỉ, Thiên đức, Nguyệt đức, Giải thần, Tả phù, Hữu bật, Thiên giải, Địa giải, Thiên riêu, Thiên y, Âm sát + Hóa lộc, Hóa quyền, Hóa khoa, Hóa kỵ + Tam thai, Bát tọa + Ấn quang, Thiên quý + Thiên tài, Thiên thọ, Đẩu quân + Thiên thương, Thiên sứ + Văn xương, Văn khúc, Thai phụ, Phong cáo, Hỏa tinh, Linh tinh, Địa không, Địa kiếp + Lưu Thái tuế, Lưu Lộc tồn, Lưu Thiên mã, Lưu Tang môn, Lưu Thiên hư, Lưu Thiên khốc, Lưu Bạch hổ, Lưu Kình dương, Lưu Đà la 6. Cấu trúc root system của Nhóm G2 và sự tương đồng với qui tắc an sao của 14 Chính tinh Chi tiết hơn bây giờ ta sẽ xét qui tắc an sao của vòng Tử vi trong sự tương đồng khả dĩ với cấu trúc root vector của nhóm G2. Xem hình 8. Ta biết theo Tử vi thì :”Sau khi an sao Tử Vi, theo chiều thuận cách sao Tử vi 3 cung an sao Liêm trinh, cách Liêm trinh 2 cung an sao Thiên đồng, tiếp theo Thiên đồng là sao Vũ khúc, sau Vũ khúc là Thái dương, cách Thaí dương 1 cung an sao Thiên cơ”. Tương tự, ta xét qui tắc an sao của vòng Thiên phủ. Theo Tử vi: “sau khi an sao Thiên phủ, theo chiều thuận, lần lượt mỗi cung an một sao, theo thứ tự: Thái âm, Tham lang, Cự môn, Thiên tướng, Thiên lương, Thất sát. Cách Thất sát 3 cung an sao Phá Quân”. 7. Cấu trúc root system của Nhóm F4 và sự tương đồng với qui tắc an sao của 48 sao trung tâm 48 sao trung tâm gồm: + Vòng chính tinh: Tử vi, Liêm trinh, Thiên đồng, Vũ khúc, Thái dương, Thiên cơ - Thiên phủ, Thái âm, Tham lang, Cự môn, Thiên tướng, Thiên lương, Thất sát, Phá quân (14 sao). + Vòng Thái tuế: Thái tuế, Thiếu dương, Tang môn , Thiếu âm, Quan phù, Tử phù, Tuế phá, Long đức, Bạch hổ , Phúc đức, Điếu khách, Trực phù (12 sao). + Vòng tràng sinh: Trường sinh. Mộc dục, Quan đới, Lâm quan, Đế vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng (12 sao). + Vòng Thiên mã: Thiên mã, Hoa cái, Kiếp sát, Thiên sát, Nguyệt sát, Đào hoa (6 sao). + Triệt - Tuần (4 sao) Chi tiết hơn bây giờ ta sẽ xét qui tắc an sao của 48 sao trung tâm trong sự tương đồng khả dĩ với cấu trúc root vector của nhóm F4. Xem hình 9. Xét lá số: giờ tuất, ngày 1, tháng 3 năm kỷ mão Cung an Mệnh: ngọ Cục: thổ ngũ cục Tử vi: ngọ Tử vi an tại ngọ. Trục tử vi tương ứng với trục Tý – Ngọ màu đỏ, trục thiên phủ tương ứng với trục Thìn – Tuất màu xanh và Thiên phủ sẽ được an tại Tuất (ngọ tương ứng với tuất, tý tương ứng với thìn). Tương tự như mục 4, các sao của vòng Tử vi tương ứng với các đỉnh của ngôi sao 6 cánh ở trung tâm, các sao của vòng Thiên phủ sẽ tương ứng với các đỉnh của ngôi sao 6 cánh lớn ở ngoài và 2 root màu vàng tương ứng với các sao Thất sát và Phá quân như trên hình 9. Tiếp theo: Vòng Thái tuế có 12 sao tương ứng với 12 root nằm trên vòng tròn màu đỏ. Vòng Tràng sanh có 12 sao tương ứng với 12 root nằm trên vòng tròn màu xám. Vòng Tướng tinh thiếu hay vòng Thiên mã gồm 6 sao: Thiên mã, Hoa cái, Kiếp sát, Thiên sát, Nguyệt sát, Đào hoa nằm đúng trên các root thuộc 6 đỉnh phía trong của 6 tam giác màu vàng. Tương tự ta xét vài lá số khác: 8. Cấu trúc root system của Nhóm E6 và qui tắc an sao của 72 sao trung tâm Tuy chưa thật tường minh nhưng vẫn còn một khả năng khác, cấu trúc của Tử vi có bố cục trung tâm là nhóm E6 (xem hình 6). Trường hợp này 72 sao trung tâm có thể gồm: + Vòng chính tinh: Tử vi, Liêm trinh, Thiên đồng, Vũ khúc, Thái dương, Thiên cơ - Thiên phủ, Thái âm, Tham lang, Cự môn, Thiên tướng, Thiên lương, Thất sát, Phá quân (14 sao). + Vòng Thái tuế: Thái tuế, Thiếu dương, Tang môn , Thiếu âm, Quan phù, Tử phù, Tuế phá, Long đức, Bạch hổ , Phúc đức, Điếu khách, Trực phù (12 sao). + Vòng tràng sinh: Trường sinh. Mộc dục, Quan đới, Lâm quan, Đế vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng (12 sao). + Vòng Lộc tồn: Lộc tồn, Lực sĩ, Thanh long, Tiểu hao, Tướng quân,Tấu thơ, Phi liêm, Hỷ thần, Bệnh phù, Đại hao, Phục binh, Quan phủ (12 sao). + Vòng Thiên mã: Thiên mã, Hoa cái, Kiếp sát, Thiên sát, Nguyệt sát, Đào hoa (6 sao) + Triệt - Tuần (4 sao) + Vòng 12 sao sẽ được chọn thích hợp theo qui tắc an sao tử vi đã biết ? Hoặc với cấu trúc khác: + Vòng chính tinh: Tử vi, Liêm trinh, Thiên đồng, Vũ khúc, Thái dương, Thiên cơ - Thiên phủ, Thái âm, Tham lang, Cự môn, Thiên tướng, Thiên lương, Thất sát, Phá quân (14 sao). + Vòng Thái tuế: Thái tuế, Thiếu dương, Tang môn , Thiếu âm, Quan phù, Tử phù, Tuế phá, Long đức, Bạch hổ , Phúc đức, Điếu khách, Trực phù (12 sao). + Vòng tràng sinh: Trường sinh. Mộc dục, Quan đới, Lâm quan, Đế vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng (12 sao). + Vòng Lộc tồn: Lộc tồn, Lực sĩ, Thanh long, Tiểu hao, Tướng quân,Tấu thơ, Phi liêm, Hỷ thần, Bệnh phù, Đại hao, Phục binh, Quan phủ (12 sao). + Vòng Tướng tinh: Tướng tinh, Phan an, tuế dịch, Tức thân, Hoa cái, Kiếp sát, Thiên sát, Nguyệt sát, Chỉ bối, Đào hoa, Tai sát, Vong thần (12 sao). + Triệt - Tuần (4 sao) + Vòng 6 sao sẽ được chọn thích hợp theo qui tắc an sao tử vi đã biết ? Xét lá số: giờ ngọ, ngày 12, tháng 6 năm mậu thân Cung an Mệnh: sửu Cục: kim tứ cục Tử vi: thìn Hoặc (còn tiếp)
 3. CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH THIÊN SỨ. CHÚC ANH LUÔN VUI KHỎE VÀ VẠN SỰ CÁT TUỜNG. Laviedt
 4. Laviedt hồi này bận rộn nên cập nhật thông tin hơi muộn ,có lỗi quá . Xin được gửi lời chúc mừng sinh nhật chị Wildlavender, chúc chị luôn được vui khỏe và an bình . Laviedt
 5. HỘI GIÓNG LÀNG PHÙ ĐỔNG. Ai đã nghe câu ca dao này mà lại không muốn một lần về dự hội Gióng : Ai ơi mùng chín tháng Tư Không đi hội Gióng cũng hư mất đời. Và nhận lời mời của Nncuong thổ công đất làng Gióng, đúng ngày chủ nhật 9/04 âl đoàn anh chị em thành viên cùng sinh hoạt trên diễn đàn LHĐP đã lên đường về dự hội làng PHù Đổng. Hàng năm tại đình làng Phù đổng có mở hội kỷ niệm Đức Phù Đổng Thiên Vương, tục gọi là Đức thánh Gióng rất linh đình và trang trọng. Hội đền Phù Đổng Thiên Vương hay còn gọi là hội Gióng rất vui với cuộc rước lịch sử diễn lại trận đánh giặc Ân của Đức Thánh Gióng . Chuyến du lịch về dự hội đã thành công mỹ mãn. Anh chị em trong đoàn có được một chuyến đi đầy hấp dẫn về một vùng quê cách không xa Hà nội mà vẫn mang đầy sắc vẻ dân dã rất Việt nam với những bụi tre san sát , những cây tre vươn cao mạnh mẽ như sức mạnh lớn vụt lên của chú bé Phù đổng ngày nào. Về với hội Gióng, chúng ta được chứng kiến sự nỗ lực giữ gìn các nghi thức truyền thống, giữ gìn một tài sản văn hóa . Chúng ta có dịp cảm nhận được sự hiện hữu của quá khứ với hiện tại, của mỗi cá nhân và cộng đồng, hồi hộp với khoảnh khắc hòa nhập thiêng liêng vào lịch sử huyền ảo. Bạn đọc quan tâm có thể tìm được rất nhiều bài viết và hình ảnh liên quan đến Hội Gióng trên đủ mọi phương tiện thông tin đại chúng nên ở đây chỉ xin đưa vài nét riêng về chuyến đi . Mới sáng sớm, đã chen chân không lọt, người dân náo nức về dự hội Gióng: Nhờ có sự giúp đỡ của nncuong là thổ công dẫn đường: Nncuong: chú lái cứ theo anh... Nên xe chúng tôi đã mau chóng có được chỗ đậu: Trước tiên , chúng tôi đến thắp hương tại đền Mẫu /thờ thân mẫu của Thánh Gióng/: Từ trái sang: kimphong-Bunny-Tintin-Laviedt-Thanh Vân-thuhien-Việt -hoaichan(đứng sau) nncuong và phamthaihoa chụp hình. Bên trong đền Mẫu,ở hai bên ban thờ: Bên trong đền, có rất nhiều các cụ, các bà ,các cô về dự hội, thắp hương xong ngồi nghỉ chân ngay ở trong đền. Đền có tiền sảnh rộng rãi, hai bên rộng và thoáng để mọi người ngồi nghỉ. Ở bên ngoài đền , hai bên cũng có những dãy nhà ngang bằng gỗ, nền gạch hoa khá là sạch sẽ ,thoáng mát ,có chiếu trải . Khách có thể nghỉ ngơi, đem đồ ăn mang theo ra cùng dùng , nhìn rất vui vẻ . Ngôi đền thờ Thành Gióng, giản dị và uy nghiêm : Phía bên ngoài đền ,bên tay phải (ở trong nhìn ra) : Ngựa mầu đỏ tượng cho thời chiến và cầu lửa. Bên tay trái : Ngựa mầu trắng tượng cho thời bình và cầu nước. Mảnh phù điêu hoa văn mang dáng dấp thời Lý với hình âm dương Lạc Việt , còn sót lại sau nhiều lần trùng tu, được biết có niên đại ít nhất 600 - 800 năm. : Hình người Việt cổ mặc trang phục như những nhân vật trong múa rối nước còn lưu truyền đến ngày nay: Để vào được hậu cung nơi đặt tượng Thánh Gióng, phải bước qua một cái cửa gỗ hẹp và thấp với bậu cửa gỗ cao tới đầu gối . Trong hậu cung Đức Phù Đổng Thiên Vương Trong hậu cung còn giữ được hơn chục viên gạch ghi rõ niên hiệu thời Lý được tìm thấy ngay ở khu vực đền này , nhưng lúc đó đông nghẹt người không thể nào chụp ảnh ghi hình lại được. Sân đền còn giữ được sự yên tĩnh với hoa trắng thanh tao Mầm xanh sức sống trên thân cây đại thụ già nua Đàm đạo trong sân đền dưới bóng cây cổ thụ bên những cành hoa trắng ,nncuong với cách nói chuyện cuốn hút ,luôn say mê với đề tài lịch sử và tỏ ra có hiểu biết rộng: Từ trái sang :Thanh Vân-nncuong-kimphong-Tintin-thuhien-Bunny-hoaichan Buổi trưa tại nhà nncuong. Anh chị em chúng tôi được nncuong và gia đình đón tiếp rất chu đáo, ăn uống và nghỉ ngơi lấy sức để theo dõi những trận đánh ngoạn mục sẽ diễn ra vào đầu giờ chiều: Thanh Vân-thuhien(áo trắng) hoaichan(bên trái)-kimphong Từ trái sang:bunny-phamthaihoa-kimphong-Thanh Vân-thuhien-nncuong-Laviedt-Việt-Tintin) Buổi chiều , hội Gióng với những trận đánh diễn ra sôi động ,rất có trình tự và quy mô được bắt đầu sau một hồi trống cái vang rền do một già làng râu dài, dáng vẻ quắc thước khởi trống, được hai chú hầu cầm ô che nắng hai bên. Năm nào cũng có những pha rượt đuổi chí chết giữa những lính đội với những người thừa cơ xông vào cướp bát ,cướp chiếu. Năm nay cũng thấy một trận săn chạy rầm rầm , chỉ đứng bên ngoài xem từ xa mà cũng thấy hồi hộp . Nghe nói là người này cố cướp một cái bát . Tục truyền rằng cướp được những thứ này , người nào có được nó sẽ đem lại may mắn nhiều mặt cho họ . Vào khoảng 5 giờ chiều, lễ hội kết thúc khi quân ta toàn thắng. Ông Gióng cưỡi ngựa bay lên trời qua hình tượng một chùm bóng bay lớn màu đỏ rực rỡ mang theo hình ông Gióng cưỡi ngựa được thả tung bay lên cao ,cao mãi . Thật là một cảm nhận bồi hồi khó tả . Xin chào tạm biệt hội Gióng để năm sau đến hẹn lại lên . Sang năm 2010 là năm tròn và là 1000 năm Thăng Long nên hội Gióng sẽ được tổ chức rất hoành tráng. Hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau . Người ra về cũng lại đông nghìn nghịt. Chúng tôi ngồi bên quán chờ cho bớt người, dùng món bánh đúc chính hiệu do kimphong khất thực được của sư Thầy với vị nồng nồng nguyên chất rất đặc trưng , ngon tuyệt: Cùng chia sẻ. Từ trái sang:Tintin-Thanh Vân-Bunny-Việt-kimphong Và nghe câu quan họ liền anh liền chị như lướt theo thuyền chơi vơi trên mặt hồ làm da diết lòng người: Trầu này trầu tính trầu tình Ăn vào cho đỏ môi mình môi ta... Kìa ánh mắt ai trao cho nhau tình tứ: Thương nhau đứng ở đằng xa Con mắt liếc lại bằng ba đứng gần... Nhưng cuộc vui nào chẳng đến lúc phải ra về , mà sao mãi dùng dằng không nỡ dứt : Người về ta chẳng cho về Ta nắm vạt áo ta đề bài thơ... Chào tạm biệt hội Gióng , chào những con người làng quê Phù Đổng mến khách. Chào bé nhỏ xinh xinh, con gái rượu của nncuong. Hẹn gặp lại. Một lần nữa Laviedt xin được thay mặt anh chị em trong đoàn cảm ơn nncuong và gia đình. Laviedt *Hội diễn trận buổi chiều máy ảnh của Laviedt hết pin nên ko chụp tiếp được,mọi người thông cảm .
 6. Hi...Vinhl , It`s so nice From you My Dear friend Words are Not Enough For me This time To Say Thanks... Wish You The best And May God Bless You... In hope To Meat Each other One day May Dream Comes true...! Laviedt
 7. Cảm ơn Somenhanbai, Muộn còn hơn không , bạn nhỉ? :lol: Cảm ơn lời chúc đẹp nhé, lời nào cũng đẹp, Queen xin nhận hết . Và cũng xin chúc bạn vui, may mắn nhé. Laviedt
 8. Laviedt cảm ơn Đào Hoa đã nhớ đến và có lời chúc mừng. " Late is better than never " cơ mà em nhỉ :) . Chúc Đào Hoa luôn tươi thắm như hoa đào mùa xuân ấy nhé. Laviedt
 9. @Ô là..chào nàng Tin tin. Cảm ơn nàng nhiều đã nhớ đến Q, Q sẽ cố gắng để những lời chúc của nàng thành...sự thật hiển nhiên :lol: . Mà nàng ơi thời gian trôi nhanh lắm, chớp mắt là lại cuối năm ngay thôi. Gì chứ kẹo Tây in chi chít chữ Tây thì dễ mà , chỉ e không biết nàng có dám thả phanh...nhai kẹo không thôi :lol: . @Mờ nàng Tintin và chàng em Cay Cùng đều không giành được danh hiệu "quán quân mừng muộn" nhá , giải đó còn dành cho một người đến sau đây hi :lol: . Queen Laviedt
 10. Rất cảm ơn các bạn Caoduyzi, Minh Châu ,Hkeikun, Trần Phương, Hoaichan và Memphisto79 đã nhớ đến Queen Laviedt và có lời chúc mừng ,Q xin nhận hết những lời chúc lành đó :lol: . Những Bạn đã có lời mừng bằng thơ, nhất định sẽ có dịp Queen mời diện kiến và có thơ cảm tạ lại. :lol: Chúc các bạn luôn được vui khỏe. Một lần nữa cảm ơn các bạn nhiều. Laviedt
 11. Ồ...Queen cảm ơn hai em Vothuong và Phương2t đã nhớ đến Q mà có lời chúc mừng. Cũng chúc hai em có những ngày sinh nhật vui vẻ và may mắn. Hy vọng sẽ có dịp gặp lại hai em và hàn huyên nhỉ. Queen Laviedt
 12. Laviedt rất vui và xin được cảm ơn anh Thiên Sứ, các bạn Wildlavender, Lão Nông và các em Phạm Cương, Hiepsimathi_1410, Kimphong, Phuc Anh, Bunny, NgMilano, Liên Hương, Hoangtrieuhai, Phuongly, Nncuong, LinhAnh, Vuthuysongngu,Thanh Vân, Rin86, Phamthaihoa, Lê Bá Trung... đã nhớ và dành tình cảm quý mến cho Laviedt nhân dịp: Ngày này chừng ấy năm về trước Lavi đã đến dự cuộc chơi... :lol: Một lần nữa chân thành cảm ơn anh Thiên Sứ và các bạn,các em. Chúc anh và các bạn, các em luôn vui khỏe . LAVIEDT P/s.: Laviedt cũng mong anh Thiên Sứ, các anh chị, các bạn và các em ,những người có dành chút tình quý mến cho Laviedt thông cảm dùm vì thời gian này do vướng bận nhiều việc nên không có điều kiện để vào tư vấn giúp các bạn hội viên giải đáp những điều băn khoăn, gỡ rối những trái tim tơ vò trong ma hồn trận của quan hệ tình cảm...là lĩnh vực sở trường của Nữ Hoàng Tình Yêu. :lol: Hy vọng với thời gian khi có điều kiện, Laviedt sẽ lại đem chút tài mọn của mình để giúp những bạn quan tâm cần đến.
 13. Laviedt xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới chị Wildlavender và gia đình.
 14. "Truy lùng" bài thuốc chữa chứng liệt người: Thoát kiếp liệt giường hNguồn:http://giadinh.net.vn/home/20090325081543863p0c1000/truy-lung-bai-thuoc-chua-chung-liet-nguoi-thoat-kiep-liet-giuong.htm Giadinh.net - Hàng trăm người bị tai biến mạch máu não dẫn đến di chứng liệt nửa người (án thân bất toại) ở Tiền Giang được cứu bằng một bài thuốc dân gian độc đáo.Khỏi bệnh sau 3 lần đắp thuốc Cụ bà Nguyễn Thị Gòn, trú tại ấp Mỹ Hòa, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang năm nay đã 80 tuổi. Hàng ngày, cụ Gòn tự tay nấu cơm bằng bếp củi, dẫn cháu dạo chơi quanh vườn... Trông cụ mạnh khỏe như thế, ít ai biết cách đây 12 năm, cụ Gòn bị liệt phải nằm một chỗ, chuyện ăn uống tắm gội đều trông cậy vào người khác. Cụ Gòn kể, năm đó cụ 68 tuổi. Vốn là người bị chứng cao huyết áp, cụ và con cháu trong nhà luôn thủ sẵn các loại thuốc trị chứng bệnh này. Thế nhưng, cơn tai biến mạch máu não ập đến thình lình, qua một đêm cụ trở thành người hư nhược: Miệng méo xệch, tay và chân bất động. Đang khổ sở với cảnh đời bệnh tật, một hôm con trai cụ Gòn là anh Ba Thiện nói đã tìm được người chữa chứng liệt cho cụ. Người bó thuốc trị liệt cho cụ Gòn chẳng phải xa lạ mà chính là cháu họ gọi cụ bằng cô. Ông này làm thuốc, đặt vào lòng bàn tay, bàn chân của cụ rồi bó lại, dặn cụ 24 giờ mới bỏ thuốc ra, đúng một tuần sau tiếp tục bó. Cụ Gòn đã 80 tuổi vẫn tự mình làm việc nhà sau cơn bạo bệnh (Ảnh: Đ:D. Sau khi tháo bỏ thuốc được vài giờ, cụ Gòn và cả nhà không thể tin nổi khi những ngón tay bị liệt đã có thể cử động. Đến trước ngày bó thuốc lần thứ 2, cụ Gòn đã có thể giơ tay lên đầu. Sau lần bó thuốc thứ 2, cụ Gòn có thể tự gượng ngồi dậy. Đến lần bó thuốc thứ 3, cụ đã gượng đứng dậy, dựa thành giường đi lại. Cụ Gòn khẳng định, cụ chỉ bó thuốc đúng 3 lần và 3 tháng sau cụ đã hồi phục hoàn toàn. “Sau 3 tháng, tôi đã đi đứng bình thường, rồi cầm rựa bửa mớ củi” - cụ Gòn nói. Trường hợp ông Sáu Hỷ đã ngoài 60 tuổi trú ở ấp Hòa Khánh, huyện Cái Bè, Tiền Giang còn ấn tượng hơn. Cách đây 7 năm, ông cũng bị án thân bất toại, nằm một chỗ, miệng ú ớ gọi con giúp chuyện sinh hoạt cá nhân. Chịu đựng cảnh này tròn 4 tháng, nghe tin có người biết bài thuốc lạ chuyên trị chứng liệt, gia đình ông mời ông Bé (người đang “sở hữu” bài thuốc lạ) đến chữa giúp. Sau khi tháo bỏ thuốc bó lần đầu khoảng 4 giờ, cả gia đình ông bất ngờ đến sửng sốt khi nghe tiếng ông Sáu cười khanh khách, ngón tay của ông liên tục cử động. Từ dạo ông Sáu Hỷ được trị khỏi chứng liệt, hơn 20 trường hợp khác phải nằm liệt giường do di chứng tai biến mạch máu não cũng được ông Bé bó thuốc chữa khỏi. Cứ người này được trị xong lại giới thiệu người khác, số người may mắn được khỏi chứng liệt nhờ bài thuốc dân gian độc đáo của ông Bé trên địa bàn huyện Cái Bè đã lên đến hàng trăm người. Tại khu vực chợ An Cư thuộc ấp Mỹ Hòa, ai cũng phải lấy làm lạ bởi bà Năm Đực trước đây phải ngồi xe lăn vì liệt do tai biến, nay có thể chống gậy đi chợ mua rau mỗi sáng. Bà Năm Đực cũng được ông Bé bó thuốc bằng “bài thuốc lạ”. “Bài thuốc lạ” của ông Bé Trao đổi với PV Báo GĐ&XH ngày 21/3, anh Ba Thiện - con trai cụ Gòn cho biết, một người quen chung nghề lái mua lúa ở chợ Hòa Lạc, Phú Tân, An Giang vừa nhờ anh mua thêm thuốc để bó tiếp. Sau khi bó một lần, bệnh nhân này đã có dấu hiệu bình phục, các ngón tay đã cử động được nên lập tức tìm thuốc bó thêm. Thấy chúng tôi thắc mắc về chuyện làm sao có thể tự bó thuốc mà không cần ông Bé, Ba Thiện giải thích: Ông Bé chỉ đến nhà làm thuốc và bó thuốc lần đầu, sau đó bày cách để người nhà tự làm thuốc và tự bó cho người thân. Với kinh nghiệm làm thuốc, bó thuốc, Ba Thiện đọc vanh vách cách làm thuốc: Cỏ rau trai một nắm, cỏ lá xoài một nắm, lòng trắng trứng gà 3 hột, nhớt cá lóc lấy ra từ 3 con (khoảng 1kg) và phần thuốc của ông Bé. Giã nhuyễn cỏ, trộn với tất cả, đắp vào lòng bàn tay, bàn chân và bó lại. Tay bệnh nặng bó trước, tay bệnh nhẹ bó sau. Điểm mấu chốt của bài thuốc này là các vị thuốc của ông Bé. Theo những bệnh nhân được trị khỏi chứng liệt, ông Bé không tiết lộ điểm mấu chốt này nhưng cũng không dựa vào bí mật này để trục lợi, thu tiền của bệnh nhân làm giàu bản thân. Một lần bó thuốc hết 50.000đ, trong đó có tiền thuốc ông phải mua từ tiệm thuốc đông y, tiền xăng và tiền... cà phê. Đã có nhiều người khỏi chứng liệt có ý đền đáp ơn của ông Bé bằng số tiền nhiều hơn, tuy nhiên ông Bé từ chối. Chiều 21/3, theo hướng dẫn của Ba Thiện, chúng tôi đến nhà ông Bé cách ngã ba Cái Bè khoảng 1 km. Khi biết chúng tôi có người thân tại Thuộc Nhiêu đang cần điều trị, ông Bé hẹn 9h ngày 23/3 sẽ đến xem xét và bó thuốc. Trò chuyện thêm với người được các bệnh nhân yêu mến gọi bằng “thầy Bé”, chúng tôi mới biết thêm ông nguyên là thầy giáo cấp II về hưu. Ông Bé kể có người chú ruột bị tai biến nằm liệt giường, chữa trị hết cách vẫn không được. Nghe danh thầy Ba Hảo ở ấp Mỹ Hòa, huyện Mỹ An, Đồng Tháp có nghề chuyên trị phong tê bại xụi, ông mò tìm đến. Sau khi lui tới đôi lần, ông Bé trình bày nguyện vọng được học bài thuốc chữa chứng liệt do tai biến mạch máu não để trị cho ông chú ruột. Thấy ông Bé là người chính trực lại có lòng thương người, thầy Ba Hảo đồng ý truyền lại bài thuốc quý nhưng bắt ông Bé phải thề trước bàn thờ Tổ không được thu tiền bệnh nhân để làm giàu. Vốn dĩ ông Bé học để trị cho ông chú, không hề nghĩ đến chuyện “làm thầy thuốc” nên dập đầu thề trước bàn thờ. Ông Bé không ngờ sau khi chữa trị cho ông chú thành công, hàng xóm láng giềng đồn đại gần xa khiến hết người này đến người kia nhờ ông giúp đỡ. Vậy là ông bắt đầu một hành trình lang thang ngày này tháng nọ bó thuốc trị liệt khắp vùng... Sau khi Giadinh.net.vn đăng tải bài viết "Truy lùng" bài thuốc chữa chứng liệt người: Thoát kiếp liệt giường, tòa soạn của chúng tôi nhận được rất nhiều thông tin phản hồi của bạn đọc muốn biết địa chỉ và số điện thoại của ông Bé để có thể liên hệ chữa bệnh cho người thân của mình. Quý độc giả quan tâm, có thể liên hệ theo số điện thoại của ông Bé: Số điện thoại nhà riêng: 0733923819 Số điện thoại di động: 0917283741 Địa chỉ nhà ông Bé: Thị trấn Cái Bè (cách ngã ba Cái Bè 1 km, hỏi nhà ông Bé chữa bệnh liệt giường) - Huyện Cái Bè - Tỉnh Tiền Giang. Đỗ Bá - Thanh Giang
 15. *Cảm ơn nàng cachua nhiều nhé. *Và để tiện cho việc theo dõi, kết toán Laviedt xin được nêu ở đây số tiền 2000.000 vnd đã gửi Phạm Cương /VPĐD Hà nội để giúp Trường Tiểu học Nà Ớt - Sơn la . Laviedt
 16. LAVIEDT BẾN XƯA My Lăng Bến nước Chơ vơ Thuyền neo Đợi khách Hững hờ Nước trôi... Canh tàn Bình rượu Cạn rồi Còn đây Trăng Giãi vàng Nơi Bến buồn... Đìu hiu Tĩnh mịch Quạnh hồn Tơ vương nào Phủ Đêm buồn Bến xưa...