• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thiên_Địa_Nhân

Hội viên
 • Số nội dung

  208
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

19 Good

1 Người theo dõi

About Thiên_Địa_Nhân

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday 03/12/1972

Contact Methods

 • Website URL
  http://

Xem hồ sơ gần đây

1.376 lượt xem hồ sơ
 1. Nguyễn Văn Hiệp đã đóng 2.000.000đ ngày 14.10.2016 qua techcombank Thái Bình. Nick: hoangthanhland@gmail.com (thiên_địa_nhân). Trân trọng.
 2. Đăng kí lớp phong thủy Lạc Việt UD15 - Họ và tên: Nguyễn Văn Hiệp - Đ/c: Thanh Xuân, Hà nội - mail: hoangthanhland@gmail.com - đt: 0912083033
 3. Cho nên các sử gia nói dân việt là hậu duệ của tàu khựa thì chỉ có đúng trở lên. Môt kẻ có thể là học cao như tahotu còn tin vào điều đó thì 90 triệu dân này ra sao? Ngay xưa thầy dạy tôi địa chất còn tuyên bố ," dân việt nam giờ đến 80% có dòng máu hán". Đấy là giáo sư, tiến sỹ còn như thế. Chính họ bị nhồi nhét từ ngày cắp đít đến trường mẫu giáo của nền giáo giục nước nhà. Nếu sự thật như bạn nói thì già đình ông thừa tướng đó và mấy cái vong hồn kia chi phối 1 phần nền văn hóa phương đông hay sao, hay mấy đứa con ông ấy là thượng đế? Kiêp trước nghiện(nát) rượu à?
 4. Hình này quê tôi nhiều lắm, trong các đền chùa cổ. Có nơi mới xây cũng sử dụng hình này. Quí vị hay xem phim tàu hay Hong Kong thi cũng thấy rất nhiều. Tiếc rằng nhiều nơi những ngôi chùa , đền, miếu... mới xây dựng vẫn xài cái có 2 chấm
 5. 4 năm là ít.
 6. Tỉnh hà Tĩnh cấp cho thầy Yên mấy ngàn mét vuông đất để xây trung tâm chuyên chữa bệnh. Mùng 9 này thầy Yên vào SG đó bạn!
 7. Thuyết Big Bang có thể sai Tin Đa Chiều - Đăng ngày: 8:21 PM - 21/08/2012 / 0 Ý kiến Sự khởi đầu của vũ trụ có thể không phải từ vụ nổ Big Bang như chúng ta vẫn nghĩ lâu nay, mà lại giống quá trình nước đóng băng, một nhóm nhà vật lý học ở ĐH Melbourne và ĐH RMIT cho biết. Họ cho biết bằng cách tìm hiểu những vết nứt và kẽ hở trên các loại tinh thể – trong đó có băng – thì cách hiểu của chúng ta về vũ trụ có thể thay đổi hoàn toàn. James Quach, trưởng nhóm nghiên cứu, nói rằng đây là giả thuyết mới nhất đối trên hành trình truy lùng nguồn gốc và bản chất của vũ trụ. “Người Hy Lạp cổ đại băn khoăn rằng vật chất được làm từ thứ gì: có phải từ một chất liền mạch hay các nguyên tử rời rạc? Với những kính hiển vi hiện đại nhất, chúng ta đã khám phá ra vật chất được cấu tạo từ các nguyên tử,” Quach nói. “Hàng nghìn năm sau, Albert Einstein giả thuyết rằng không gian và thời gian là liên tục và êm ả, nhưng giờ chúng ta tin rằng giả thuyết này có thể không đúng ở một chừng mực nào đó”. C139013 Có thể vũ trụ không phải sinh ra từ một vụ nổ lớn như chúng ta vẫn nghĩ lâu nay. Ảnh minh hoạ “Thuyết mới, được đặt tên là Quantum Graphity, cho rằng không gian có thể được tạo thành từ những hạt rất nhỏ và vô hình, giống như các nguyên tử tí hon. Những hạt vô hình này có thể so sánh với những điểm ảnh làm nên một bức ảnh. Thách thức hiện nay là những khối làm nên vũ trụ vô cùng nhỏ và không thể nhìn thấy trực tiếp”. Tuy nhiên, James Quach và các đồng nghiệp tin rằng họ có cách để nhìn những nguyên tử đó một cách gián tiếp. “Hãy nghĩ vũ trụ thời nguyên sơ giống như một chất lỏng. Sau đó khi vũ trụ mát đi, nó được tinh thể hoá để trở thành ba chiều không gian và một chiều thời gian như chúng ta thấy ngày nay”. Nếu giải thích theo cách vũ trụ trở nên mát hơn, chúng ta có thể nghĩ rằng trong vũ trụ nhất định phải có các khe nứt, tương tự như những khe nứt hình thành khi nước đóng băng. Theo PGS. Andrew Greentree, một số vết nứt như thế có thể nhìn thấy được. “Ánh sáng và các loại hạt khác sẽ bẻ cong hoặc phản chiếu những kẽ nứt đó, vì thế nên trên lý thuyết, chúng ta có thể tìm ra những kẽ nứt đó,” PGS. Greentree nói. Nhóm nghiên cứu đã tính toán một số hiệu ứng nếu những điều trên đây được kiểm nghiệm bằng chứng cứ. Có thể một ngày nào đó các nhà khoa học có thể sẽ trả lời được câu hỏi vũ trụ là liên tục, bằng phẳng hay được làm từ các hạt nhỏ xíu.
 8. Theo tôi thì pháp tu Mật tông có gì đó tương đồng với các pháp tu của đạo gia. Đó chính là sự cưỡng cầu (quán tưởng) hay vận khí theo ý chí đến các trung tâm huyệt đạo của cá nhân đó cho nhanh đạt đến sự đắc đạo theo thời gian. Còn phật giáo nguyên thủy tu để cơ thể đạt đến sự tương thông với qui luật vũ trụ tự khai mở các huyệt đạo hấp thụ sinh khí trời đất dẫn đến sự đắc đạo.
 9. Ảnh 0744 là thư kêu gọi các chí sĩ các tiên sơn các động phủ vì một công việc của nhà chùa năm phật lịch 2585. Ảnh 0749-0752 là những hình vẽ, thực sự không hiểu là gì cả.

 10. Ảnh 0696-0699 là thư ủy nhiệm của Tưởng Trung Chính chủ tịch Quốc Dân đảng giao cho cô Trần Ngọc Quỳnh tức Trinh là phụ trách tổ chức 535 có nhiệm vụ chuyển tiền của các tổ chức tài chính vào NH Mỹ, đồng thời đề nghị NH đổi hết số tiền đó thành mênh giá 1oo se ri năm 1934 có âm ảnh cho an toàn. Kèm theo là các hướng dẫn NH nhận biết cô Trần và các việc giao cô Trần làm.

  Ảnh 0744 là thư nhà...

 11. Hình như thầy Yên đang ở Vân Đồn, Quảng Ninh chữa bệnh đó bạn.
 12. Ôi, chắc người chụp để lá bùa lên bàn khi chụp. Dưới mặt bàn bằng kính có để vài cái ảnh ky niệm thôi. Sợ gì chứ bạn! Ma còn chẳng sợ thì sợ gì mấy ông ma giấy.
 13. Hoài nghi hạt mới không phải "hạt của Chúa" Cập nhật lúc 16h47' ngày 11/07/2012 Ba nhà khoa học Ian Low, Joseph Lykken và Gabe Shaughnessy của Đại học Cornell vừa bày tỏ sự nghi ngờ về việc CERN thực sự tìm thấy gì bên trong máy gia tốc hạt LHC. Tuần trước, giới khoa học xôn xao trước thông tin các tín hiệu phát hiện được bên trong LHC đã chứng minh sự tồn tại của hạt Higgs boson, hay còn được gọi là “Hạt của Chúa”, kết thúc một hành trình tìm kiếm miệt mài, rộng khắp trong giới vật lý suốt 5 thập kỷ qua. Tuy nhiên, chỉ một tuần sau, các nhà khoa học của Đại học Cornell công khai bày tỏ rằng họ không “dám chắc” đấy có chính xác là hạt Higgs hay không, trang DailyMail đưa tin. Đại học Cornell cho rằng còn xa mới có thể khẳng định chắc chắn CERN đã tìm ra hạt Higgs. “Tín hiệu cộng hưởng mới mà các thí nghiệm của ATLAS và CMS phát hiện thấy bên trong máy gia tốc hạt lớn LHC có thể là hạt Higgs boson được miêu tả trong Mô hình Chuẩn (Standard Model)”, họ viết. Tuy nhiên, ngay sau đó, Low, Lykken và Shaughnessy đã chỉ ra rằng, còn xa mới có thể khẳng định hạt này chính là hạt Higgs “mô hình chuẩn” mà giới khoa học đã săn tìm hàng thập kỷ nay. “Một giả hạt Higgs (imposter) vẫn có thể sở hữu những số đo phù hợp với tín hiệu cộng hưởng mà LHC mới quan sát được”. Chính vì thế, các nhà nghiên cứu khuyến cáo rằng giới vật lý nên thận trọng tiếp cận phát hiện này, và sự thiếu chắc chắn “là quá lớn” để có thể đưa ra một tuyên bố mang tính khẳng định trong trường hợp này. Bản thân các nhà khoa học tại CERN cũng đang phân tích dữ liệu có được kỹ càng hơn để kiểm tra xem phát hiện của họ có phù hợp với hạt Higgs “Mô hình chuẩn” hay không, hay lại thuộc về một loại hạt còn bí hiểm hơn. Một trong những nguyên nhân khiến CERN thận trọng là vì loại hạt mới tuy có cách hành xử rất giống hạt Higgs boson nhưng lại nhẹ hơn so với dự kiến. Điều này mở ra khả năng của việc có thể tồn tại nhiều hơn một loại hạt Higgs boson. Và nếu như vậy thật thì giới vật lý sẽ phải có cách hiểu mới về vật chất tối - loại vật chất bí hiểm được cho là cấu thành nên một phần tư vũ trụ này. Theo khoahoc.com.vn
 14. Trong PLC nói đến việc tu trực tiếp lên tầng cao, rồi PLC là phép tu cao tầng. Thời Chánh Pháp trong ngàn người tu chỉ 1 vài người đặc quả vị Phật, huống hồ nay là thời mạt pháp. Không biết từ năm 1992 phổ truyền "Đại pháp" ra đến nay trong PLC có bao nhiêu đệ tử đã thành Phật? Ngày xưa phật xả thân cắt 1 phân cơ thể cho con chim đói, nhưng PLC thì bị xẻ thịt moi gan cho lũ "Diều hâu" gây lên cảnh thương tàn cho dân chúng. Nhục thân, kim thân bất hoại, xá lợi là những bằng chứng sự thật của các cao tăng chứng quả, ấy vậy mà trong PLC cũng đưa ra giảng giải "nhai lại" trong kinh phật. Sau nay chết không biết LHC và các để tử của PLC có để lại xá lợi và Nhục thân hay không?
 15. Hoa ưu đàm tiếp tục khai nở tại Quảng Bình ( 2:23 PM | 04/07/2012 ) Sáng ngày 03-7-2012, Hoa Ưu Đàm lại tiếp tục khai nở tại tỉnh Quảng Bình tiếp nối cho sự kiện Hoa ưu đàm bà la truyền thuyết 3000 năm mới khai nở đã liên tục nở rộ trên khắp lãnh thổ Việt Nam trong thời gian qua. Vào lúc 9h00 sáng, trong lúc đang phơi áo quần blue cho các nhân viên y tế tại Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Bố Trạch, chị Hồng đã phát hiện 28 bông hoa Ưu Đàm khai nở trên dây phơi bằng đồng. Chị Hồng biết được đây là hoa Ưu Đàm vì hôm trước đã đọc được trên một bài báo đưa tin loài hoa này khai nở ở Phú Yên, và gần đây nhất là khai nở ở một trạm xá trong huyện nhà. Một số hình ảnh về hoa Ưu Đàm mọc ở Bệnh viện Đa Khoa huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ngày 03-7-2012: Bệnh viện Đa Khoa huyện Bố Trạch Hoa Ưu Đàm khai nở trên dây phơi bằng đồng Có 28 bông hoa Ưu Đàm đã khai nở Khoa Y tế công cộng nơi Hoa Ưu Đàm khai nở Quyển 8 kinh "Huệ Lâm Âm Nghĩa" của nhà Phật viết: "Hoa Ưu Đàm do điềm lành linh dị sinh ra; đây là một loại hoa của Trời, thế gian không có. Nếu một đấng Như Lai hoặc Đức Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện nơi thế giới con người, loài hoa này sẽ xuất hiện nhờ đại đức và đại ân của Ngài." Kinh Phật cũng ghi lại rằng Đức Chuyển Luân Thánh Vương là vị vua lý tưởng, người sẽ cai trị thế giới không phải bằng vũ lực mà bằng công lý. Những ai dùng thiện để đối đãi với người khác sẽ có cơ hội được gặp Đức Chuyển Luân Thánh Vương, bất kể người đó thuộc tôn giáo nào – Phật giáo, Cơ Đốc giáo, Khổng giáo… Trong hai thập niên qua, nhiều người trên thế giới đã bắt gặp một loại hoa được tin là hoa Ưu Đàm. Hoa Ưu Đàm được tìm thấy lần đầu tiên ở Hàn Quốc vào năm 1997. Sau đó, nó xuất hiện ở Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Úc, và Mỹ. Loài hoa này cũng được thấy mọc trên các loại thực vật khác, kim loại, và cả tượng Phật. (Theo tientri.net)