• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Nguyên Anh

Hội viên
 • Số nội dung

  388
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  2

Nguyên Anh last won the day on Tháng 6 26 2012

Nguyên Anh had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

137 Excellent

About Nguyên Anh

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

708 lượt xem hồ sơ
 1. NA thấy 1 điểm tương đồng trong kinh Phật, kinh Phật cũng đã diễn giải rằng, vật chất cũng là ý thức, là niệm, niệm là tinh thần, hiện tượng tinh thần tích lũy liên tục biến thành vật chất. Hiện tượng vật chất chỉ là 1 huyễn tướng do ý niệm liên tục tích lũy sanh khởi. Bồ Tát Di Lặc nói đại ý rằng, trong 1 giây có khoảng ít nhất từ 1.280.000.000.000.000 đến 1.600.000.000.000.000 niệm liên tục sanh diệt, do đó không cách chi ta phát hiện được các hiện tượng (vật chất, kể cả tinh thần, đều là 1) này là giả (ngoại trừ từ Như Lai bậc Bát Địa trở lên đến Phật mới nắm bắt được các tế niệm này). Nó cũng giống như hiệu ứng 24 hình 1 giây trong điện ảnh nhưng nhanh hơn nhiều.
 2. Tôi thì chưa bao giờ bị cả. Nhưng có 1 vài lần cảm giác chuẩn bị như sắp bị đè (nghĩa là mơ màng gần không kiểm soát được ý thức của mình) thì tôi niệm Phật. Thế là hết. Chả bị cái quái gì đè nữa cả. Niệm Phật đi, trước lúc đi ngủ. Tới lúc trong mơ mà vẫn niệm được thì chúc mừng bạn. Thân, NA
 3. À vâng Sư Phụ, cách gọi tên và hình tượng ngày trong tiếng Nhật cũng tương tự như vậy ạ. Tuầnshûしゅう週Ngày trong tuầnyôbiようび曜日Thứ haigetsuyôbiげつようび月曜日月 = nguyệt, trăngThứ bakayôbiかようび火曜日火 = hỏa, lửaThứ tusuiyôbiすいようび水曜日水 = thủy, nướcThứ nămmokuyôbiもくようび木曜日木 = thảo, câyThứ sáukin'yôbiきんようび金曜日金 = lkim, vàngThứ bảydoyôbiどようび土曜日土 = thổ = đấtChú nhậtnichiyôbiにちようび日曜日日 = nhật = mặt trời
 4. Nguyên Anh xin kính chúc sư phụ và các anh chị em một xuân mới bình yên và hạnh phúc !
 5. Hấp dẫn quá, chờ Sư Phụ bình tiếp :) Ủa mà sư phụ sao mấy con chuột này chết hết vậy ? Sự sống gì kỳ vậy ?
 6. Đám cưới hồi nào lẹ vậy ta. Xin chúc mừng Thiên Anh và bà xã sống với nhau luôn được hạnh phúc. Tình yêu, sự tin tưởng, và thủy chung sẽ giúp 2 vợ chồng vượt qua hết mọi khó khăn. Thân chúc răng long đầu bạc !
 7. NA ủng hộ bác Xuyền 500.000, QTV chuyển giùm về trung tâm, NA sẽ ghé lấy. NA sẽ chuyển sớm cho QTV cuối tuần sau do đang bận công tác. Cám ơn nhiều Thân, NA
 8. NA muon mua cuon Sach nay, QTV co tk vietbcombank ko ? Cam on
 9. Vậy mua zippo đi anh, Mỹ chính gốc, chắc để bữa nào mua cho sư phụ, nhưng Sư Phụ chơi đóm không, đâu có biết quẹt :)
 10. Cám ơn thầy rất nhiều, quá nhiều điều để học từ thầy, mỗi lần nghe lại 1 lần thấm. Kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe ! Ôi, kiến thức thật là đẹp và đầy mê hoặc. Trí tuệ thật thần thánh !
 11. Sao đăng ký mua sách lại nằm trong topic này vậy sư phụ ? khó thấy quá. Sư Phụ cho con đặt 5 cuốn ạ.
 12. Con kính chúc sư phụ luôn dồi dào sức khỏe và nhiều niềm vui ạ !
 13. Người cuối cùng nắm bí quyết “chiếc bàn ma thuật” 04/09/2012 3:35 Ông là người cuối cùng của làng mộc Văn Hà nức tiếng một thời (xã Tam Thành, H.Phú Ninh, Quảng Nam) nắm giữ bí quyết chế tác những chiếc bàn tự xoay. Chúng tôi gọi đó là “chiếc bàn ma thuật” bởi chỉ cần áp nhẹ bàn tay lên mặt bàn, trong một thời gian ngắn, mặt chiếc bàn tự chuyển động tròn đều với tốc độ tăng dần một cách kỳ bí. Câu chuyện về chiếc bàn này có nhiều “dị bản”, tuy nhiên chỉ ông - người làm ra nó - kể mới thực sự chính xác. Chiếc bàn tự hành Tên khai sinh là Đinh Thạch nhưng người dân địa phương thường gọi ông là Thẩm, một lão thợ mộc giàu kinh nghiệm, thầy của không biết bao thế hệ thợ mộc thành danh. Ông năm nay đã 93 tuổi nhưng tay đục, tay cưa vẫn rắn rỏi. Nói về “chiếc bàn ma thuật”, ông bỗng hào hứng bởi khi lùi về quá khứ, ông được gặp lại mình của thời trai trẻ. Thời mà tự tay mình, ông có thể làm ra những bàn có mặt tự thân nó có thể quay được mà đến nay khoa học vẫn chưa có sự giải thích nào thỏa đáng. Chiếc bàn tự xoay khởi nguyên tại làng mộc Văn Hà. Và chỉ có người Văn Hà mới biết cách làm nên những chiếc bàn đó. Nhưng trải qua nhiều biến cố của lịch sử, đến thời điểm những năm 30 thế kỷ trước, người Văn Hà cũng không còn nhớ cách làm chiếc bàn này. Năm đó ông Thẩm hơn 20 tuổi, đã có 3 năm tuổi nghề. Bàn tay ông khéo léo đến mức chạm trổ hình thù thế nào trên gỗ cũng y như thật. Thế nên ông được cha và các bác cho đi theo dựng nhà gỗ cho người ta tại H.Tiên Phước (Quảng Nam). Như một sự tình cờ thiên định, ông được một ông lão cho xem chiếc bàn này. “Hồi đó, tôi được nhiều người kể về chiếc bàn tự xoay nhưng tìm mãi khắp làng cũng không thấy. Nhiều người bảo những chiếc bàn tại H.Tiên Phước là do thợ mộc làng tôi làm ra nhưng hỏi cách làm thì không ai biết. Mãi đến khi tôi được một cụ ông cho xem, tôi mới hình dung được cách làm như thế nào. Làm được bàn và để bàn tự xoay phải có một bí quyết”, ông Thẩm nói. Mày mò tự làm với tâm niệm, ngôi làng nơi khai sinh chiếc bàn thì ít ra cũng có một cái để “nói chuyện với con cháu”, ông Thẩm ngày đêm nghiên cứu. Rã từng chi tiết để nắm nguyên lý, cuối cùng ông đã làm nên chiếc bàn có mặt tròn y như cái ông đã nhìn thấy. Nhưng bàn vẫn không thể tự xoay, bởi theo ông Thẩm dù chiếc bàn đã được hoàn thiện, nhưng cái cốt lõi là khung giá đỡ không phải là gỗ mít. Ông Thẩm phải tháo ra đóng lại thì chiếc bàn mới có thể tự quay. “Bí quyết rồi một ngày tôi sẽ tiết lộ. Còn vật liệu để làm nên chiếc bàn này tiên quyết phải là lõi gỗ mít. Lõi gỗ phải già, trên 40 năm càng tốt hoặc gỗ mít chưa già lắm nhưng lại cũ, để lâu. Nguyên cả bàn là gỗ mít hoặc lẫn lộn các loại gỗ khác nhau đều được, tuy nhiên để bàn xoay, mặt bàn, gọng đỡ, giá đỡ phải là gỗ mít”, ông Thẩm cho biết. Theo ông Thẩm, “chiếc bàn ma thuật” được người làng Văn Hà làm ra với mục đích để đựng đồ cúng bái. Trong các dịp giỗ tổ tiên hay lễ tết, người làng ông thường dùng chiếc bàn này để đựng lễ vật biểu thị sự trang nghiêm và tôn kính. Để thuận tiện cho việc bài trí các món ăn, người ta thiết kế mặt bàn gắn chân đế thông qua một trục cố định. Khi cúng, người ta có thể dùng tay xoay tròn mặt bàn. Nhưng rồi nhiều lần dùng bàn để cúng bái, người ta đã vô tình phát hiện tính năng tự xoay hết sức đặc biệt.Từ phát hiện tình cờ Hiện tại làng Văn Hà chỉ còn một chiếc bàn tại nhà anh Trần Ngọc Tuấn (39 tuổi). Đã nhiều người đến xem chiếc bàn tự xoay và ngỏ ý mua nhưng anh quyết không bán. Anh Tuấn cho biết: “Chiếc bàn có cấu trúc 3 phần. Trong đó, phần chân đế là gỗ mun có đầu gọt hình trụ tròn để tạo thành khớp nối với mặt bàn. Giữa khớp nối này, người ta còn thiết kế một khung tạo thành khối hình chữ nhật, gồm 8 trụ nhỏ bằng gỗ mun”. Theo ông Thẩm, khi chế tác phải tuân theo nguyên mẫu với kích thước định sẵn. Tổng chiều cao của bàn là 80 cm, trong đó, khung khối hình chữ nhật gắn liền mặt bàn với chân đế cao khoảng 20 cm. Quan trọng nhất là mặt bàn phải rộng 65 cm và nhất thiết đúng với quy định này. Để “khởi động” vòng xoay của bàn, người sử dụng cần phải đi chân trần tiếp xúc trực tiếp với mặt đất. Tùy vào số người đặt tay lên mặt bàn mà thời gian để mặt bàn chuyển động có thể nhanh hay chậm. Vậy nên, hôm chúng tôi đến, vợ anh Tuấn là chị Nguyễn Thị Thôi (35 tuổi) đã nhờ thêm 3 đứa cháu trai đến cùng đặt tay vào mặt bàn để bàn tự quay nhanh hơn. Sắp xếp mọi thứ, ba người cùng úp tay vào mặt bàn. Quả nhiên, sau khoảng ba phút, phía dưới mặt bàn bắt đầu phát tiếng kêu rắc rắc, rồi dần xoay theo chiều kim đồng hồ. Điều khiến những người chứng kiến kinh ngạc là mặc dù chiếc bàn đã rất cũ và giữa khớp nối này khá chắc, có vẻ như đã lâu chưa được xoay nhưng khi úp hờ bàn tay thì mặt bàn lại tự chuyển động. Khi rút bàn tay ra, mặt bàn dừng lại đột ngột. Tiếp tục theo sự hướng dẫn của ông Thẩm, chúng tôi đặt ngửa bàn tay lên mặt bàn. Và cũng chỉ sau ba phút, mặt bàn lại tự xoay, lần này theo chiều ngược kim đồng hồ. Hỏi về nguyên tắc tự xoay của chiếc bàn, ông Thẩm thật bụng: “Tôi cho rằng, chiếc bàn hoạt động theo nguyên tắc cấu khí âm - dương nào đó rất đặc biệt. Tôi có bí quyết để làm chiếc bàn nhưng để giải thích tại sao mặt bàn tự xoay thì tôi chưa làm được”. Ông Thẩm năm nay tuổi cũng đã cao và chỉ còn ông nắm giữ bí quyết làm chiếc bàn này. Tuy nhiên, chị Thôi (vợ anh Tuấn) tâm sự, ông sẽ truyền lại bí mật này cho chồng chị. Hoàng Sơn BẠN ĐỌC PHẢN HỒI Nguyễn Đình SơnCó lần tôi lên Lâm Đồng và cũng gặp 2 chiếc bàn trong một ngôi chùa nào đó không nhớ rõ, nhưng 2 chiếc bàn này quay không phải giống như bài viết, mà là theo sự điều khiển của lý trí con người, tức là lúc đặt sấp bàn tay lên mặt bàn, khi muốn quay theo chiều kim đồng hồ thì ta chỉ cần nghĩ quay phải còn khi muốn quay ngược chiều kim đồng hồ thì ta suy nghĩ là quay trái (không giống đặt sấp tay và ngửa tay như bài viết) là mặt bàn sẽ quay.hotewaBàn này ở Đà Lạt có 2-3 cái thì phải, mình đã thử rồi, bàn còn có thể xoay theo suy nghĩ nữa, nếu áp tay vào bàn và nghĩ "bên trái" thì bàn sẽ xoay trái, nếu nghĩ bên phải thì bàn sẽ "xoay phải". Lúc đầu thì mình không tin cứ tưởng người thử chung xoay nhưng khi một mình làm thử thì thật sự kinh ngạc. Cha ông ta giỏi thật.
 14. Gặp "thần nước" với tuyệt kỹ nhìn xuyên lòng đất 20/08/2012 09:03:10 Mặc dù đã 73 tuổi nhưng hễ ai gọi điện, dù cách xa hàng trăm km, ông vẫn vui vẻ xách “bảo bối” lên đường. Người đàn ông kỳ lạ ấy đã dùng chính “dòng điện” chạy trong cơ thể để điều khiển hai que sắt hình chữ L, “bắt” dòng nước nằm sâu trong lòng đất phải lộ diện giúp dân. Hơn 60 năm nhìn xuyên thấu lòng đất và 20 năm lặn lội ngược xuôi lên rừng xuống biển đi bắt mạch nước, ông Trần Huy Hoàng (73 tuổi, ở xóm 12, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã được nhiều người vinh danh là “thần nước”. Mục sở thị “bảo bối” của “thần nước” Với biệt tài “bắt mạch” nước trăm phát trăm trúng, ông Trần Huy Hoàng được nhiều người vinh danh là “thần nước”. Và đến nay, ngôi vị đó vẫn chưa có ai “tranh” được. Hơn 60 năm gắn bó với nghề, ông là “vị thần” cứu cánh cho hàng trăm gia đình và hàng ngàn héc-ta cà phê, cao su… Có lẽ vì cái biệt tài đó mà chúng tôi không quá nhiều khó khăn để tìm được nhà ông. Dẫu đó chỉ là ngôi nhà nằm sâu trong con hẻm ngoằn nghèo của huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). “ Thần nước” 73 tuổi Trần Huy Hoàng đang biểu diễn khả năng đặc biệt của mình.Rót nước mời khách, ông Hoàng hồ hởi chia sẻ, từ đầu mùa nắng đến giờ, ông “chạy sô” suốt ngày. “Thần nước” vừa trở về từ chuyến đi “bắt mạch” dài ngày cho đồng bào các huyện miền Tây Nghệ An. Nghỉ ngơi ở nhà vài hôm cho lại sức rồi ông lại vào với người dân miền Nam. Buổi nói chuyện với chúng tôi bị gián đoạn liên tục vì chuôn điện thoại của ông kêu dồn. Đó chủ yếu là các cuộc gọi cầu khẩn nhờ bắt giùm mạch nước. Ông Hoàng cho biết, từ đầu năm đến giờ không mấy khi có mặt ở nhà. Bởi lịch làm việc của ông kín mít. “Thần nước” cho biết, nhiều lúc, do cường độ làm việc quá dày đặc, trong khi tuổi đã bước sang “xưa nay hiếm” nên ông thấy có phần mệt mỏi. Tuy nhiên, vì biết người dân không có nước uống nên chỉ cần nghe ở đâu có nhu cầu “xin” mạch nước là ông lại tức tốc sắp xếp hành lý, dụng cụ đồ nghề lên đường. Những chuyến đi rong ruổi khắp các miền Nam - Bắc, đồng bằng hay tít các huyện miền núi xa xôi, ông cụ 73 tuổi này vẫn không nề hà. “Thần nước” cười, ông bảo: Chỉ cần nơi đâu đang đói nước là ông sẵn sàng xách “bảo bối” đi. Nhắc đến “bảo bối”, ông “à!” lên một tiếng rồi đi vào phòng lấy ra hai que sắt hình chữ L ra khoe với chúng tôi. Theo quan sát của PV, hai chiếc que sắt nhỏ bằng chiếc đũa được mài nhọn một đầu. Chỉ vào đồ nghề nhỏ gọn của mình, ông bảo: “Cái la bàn của tui đó. Nếu không có nó thì tui không thể tìm ra được nguồn nước”. Thấy khuôn mặt khách có phần tò mò, nghi ngại, ông vui vẻ thể hiện cho chúng tôi xem. “Thần nước” đứng phắt dậy, hai tay cầm hai đầu que sắt, tập trung cao độ vào chúng. Lạ thay hai qua sắt bỗng dưng cử động, lúc đầu chậm rồi mạnh dần. Ông cho biết, người ta cũng cầm que này thử đã nhiều nhưng không ai có khả năng tìm được mạch nước ngoài ông. Mặc dù có người làm cho nó cử động được nhưng không đạt đến độ bắt được mạch nước. “Để lôi được những mạch nước nằm sâu trong lòng đất lên phục vụ cho bà con, tôi phải vận dụng dòng điện trong người để điều khiển hai que sắt này. Chiếc que lắc mạnh về hướng nào là mạch nước ở hướng đó”, ông Hoàng chia sẻ thêm. Hai que di chuyển theo hướng mọc và lặn của mặt trời. Sau một hồi lắc lư, hai que chĩa thẳng về đâu thì đích thị ở đó có mạch nước. Việc “bắt mạch” đòi hỏi phải có sự tập trung cao độ. Ông dồn hết mọi giác quan trong cơ thể để “mở” “con mắt thần” dò mạch nước. Tuy nhiên, vì sao “thần nước” có thể dò trăm phát trăm trúng đến nay không ai giải thích được. Tuy nhiên, sự tập trung cao độ khi làm việc khiến ông mất sức rất nhiều. Thỉnh thoảng thời tiết thay đổi, ông lại thấy nhức buốt ở đầu. Ông Hoàng tiết lộ với PV, từ ngày rong ruổi với cái nghề chẳng giống ai này, ông chưa bao giờ béo. Mặc dù, vợ và các con chăm sóc ông rất chu đáo. Nhiều người nhìn thấy ông cứ cầm hai que sắt đi đi lại lại nghĩ rằng việc bắt mạch nước đơn giản. Nhưng kỳ thực, công việc này tiêu tốn khá nhiều năng lượng. Nếu trong người nếu mệt mỏi, không thoải mái hoặc vội vàng hấp tấp đều không thể “bắt” được nước. Trong Nam ngoài Bắc, ông đều đã đặt chân đến “biểu diễn” tài nghệ của mình. Tuy nhiên, “thần nước” bảo, điều ông vui nhất là làm cho những người tin tưởng tuyệt đối vào khả năng thần kỳ của mình. “Đến những nơi được mọi người tôn trọng, tôi thấy phấn khởi lắm. Phát hiện ra mạch nước sẽ được họ tin tưởng ghi nhận và yêu quý. Người dân hiểu tôi làm thật chứ không nghi ngờ này nọ”, ông Hoàng tâm sự. Được biết, “mắt thần” của ông Hoàng không có phản ứng với các mạch nước đã qua tiếp xúc không khí. Nhưng chỉ cần dưới lòng đất có mạch nước ngầm tự nhiên, ông sẽ “bắt” được chính xác, dù mạch nước ở sâu hàng trăm mét. Ông Hoàng có thể “nhìn” được về độ lớn nhỏ của mạch nước, hướng đi của dòng chảy…Tuy nhiên, ông không thể dò được độ nông sâu của mạch nước. Chính vì thế, việc khoan tìm nguồn nước có lúc gặp khó khăn. Không ít trường hợp người ta đào mãi không thấy nước đã nghi ngờ khả năng của ông. “ "Bảo bối” giúp “Thần nước” Hoàng bắt mạch nước trăm phát trăm trúng.60 năm đi giải con khát cho đời Năm 1950, ông Hoàng bắt đầu phát hiện ra mình có khả năng kỳ diệu này. Khi đó, nước ta đang chiến tranh loạn lạc, dân chúng đói nghèo. Mùa hè năm ấy, trời hạn hán, cậu bé Hoàng mới tròn 11 tuổi đã tự mình đi dò mạch nước để cứu sống mình và bà con xung quanh. Nghe cha dạy, người xưa có kinh nghiệm đi đến đâu thấy có mạch giếng nước thì họ sẽ xây dựng chùa chiền ở đó nên ông cũng tập tành dựa vào đó để suy luận tìm mạch. Năm 14 tuổi, ông theo cụ thân sinh học nghề và bắt đầu công việc giúp dân. Ngày trước, cha ông Hoàng cũng làm nghề bắt mạch. Nhưng ông cụ chỉ dùng xâu tiền trinh chứ không dùng que sắt. Theo ông Hoàng, cách “thăm nước” từ đời cha truyền cũng chính xác nhưng khá mất công và tốn thời gian. Sau đó, ông cải tiến sang dùng kim đồng hồ có chất sắt. “Thần nước” cứ rà đi rà lại trên mặt đất, tuy nhiên, dụng cụ này cũng không khả quan hơn “bí quyết” cha truyền lại là mấy. Sau một thời gian tập tành, đi nhiều, tích lũy được thêm kinh nghiệm, cộng với sự gợi ý của nhiều người, ông đã chế tạo ra “bảo bối” đang dùng. Bắt đầu từ năm 1994, ông sử dụng hai que sắt hình chữ L rong ruổi giúp dân. Đến nay khi tuổi đã cao, chân đã mỏi, ông Hoàng đã nghĩ đến sự nghỉ ngơi. Tuy nhiên, trong lòng vẫn canh cánh nỗi lo thất truyền. Ông Hoàng có tám người con. Họ đều đã chọn cho mình một công việc ổn định và không ai theo nghề của ông. Tâm sự về nghề, ông bảo: “Cuộc đời tôi đã trải qua không biết bao công việc, từ đốt vôi, làm gạch ngói, chăn nuôi bò sữa…nhưng vì tâm huyết với cái nghề “thăm nước” nên cuối cùng không công việc nào thành công cả. Tại tôi thấy, nước cần lắm, nên khi người dân gọi, tôi không làm ngơ được”. Nhiều người nghĩ ông làm nghề này chắc kiếm được nhiều tiền, nhưng ông Hoàng khẳng định, mình làm việc không phải vì tiền. Khi giúp làng trên xóm dưới, ông không bao giờ lấy công. Vì với ông việc “bắt mạch thăm nước” là sứ mệnh mà cuộc đời mình đã được giao phó, nên khi sức đã muốn nghỉ nhưng chỉ một cú điện thoại cầu cứu, bàn chân ông lại cứ thế bước đi. Chưa ai học được “tuyệt chiêu” của “thần nước” Được biết hiện nay, “thần nước” 73 tuổi này vẫn đang mong muốn làm sao có thể truyền được khả năng đặc biệt này cho nhiều người. Mặc dù ông sẵn sàng dạy “nghề” miễn phí cho bất kỳ ai có nhu cầu học nhưng đến nay vẫn chưa có “đệ tử” nào luyện được “chiêu” bắt mạch nước. Ông Hoàng cho biết, thời gian vừa qua cũng có một vài giáo sư ngoài Hà Nội vào để tìm hiểu, thử sức. Tuy nhiên, người nào có khả năng thì cũng chỉ làm cho que sắt hơi nhúc nhích. Duy chỉ có cô con gái út hiện đang làm kế toán cho một doanh nghiệp là có triển vọng hơn cả. Nhưng cô gái này chia sẻ, cô không có ý định nối nghiệp cha. Ông Hoàng cũng tiết lộ thêm, cách đây không lâu, có một thầy địa lý, phong thủy ở Sài Gòn vô nhà ông xin được học nghề. Ở người đàn ông này toát ra một dòng điện có thể điều khiển được hai que sắt hình chữ L ấy. Tuy nhiên, người này chỉ muốn dừng lại ở cấp độ hiểu biết thêm một khả năng chứ không có ý định gắn bó lâu lài. (Theo Người Đưa Tin)
 15. Nguyên Anh xin phép đóng góp 300.000 vào quỹ, không đóng góp cho trường hợp nào cụ thể. NA đã chuyển khoản ngày 4-8-2012