• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

fujisu

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  35
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by fujisu

 1. Trước hết là xin lỗi rằng tôi không còn nhớ tác giả bài dưới đây là ai vì đã lưu lại trong máy lâu rồi, lúc đó quên không ghi lại nguồn, nhưng tình cờ đọc lại thấy hay quá nên chép lại ra đây cho ai thích tìm hiểu 2 khoa này đọc để biết thêm 1 dòng luận bàn. Mong rằng tác giả lượng tình tha thứ, và ai biết tác giả là ai xin cho hay. Trong bài này, nếu ghi nhận thì có 3 điểm cần chú ý theo tôi là 1. mặt trời làm chủ điểm cho sự tính toán của Tử bình, 2. mặt trăng đóng vai trò nòng cốt trong khoa tử vi 3. bảng lục thập hoa giáp vì thế mà được mã hóa chính xác trên lá số tử vi hay tám chữ của tử bình như thế nào. ---------------------------------------------------------------- Trước hết, như đã nói, tôi không thể nào biết ông Trần Đoàn nghĩ gì nên những điều tôi viết chẳng phải là tôi đoán ý ông Trần Đoàn mà là dựa theo những cái biết của khoa học hiện đại cộng với cái di sản khoa học đặc thù của Á đông mà người tây phương chưa được biết đến. Theo tôi cái lý tối hậu của khoa học, kể cả khoa học tây phương, là thuyết "vạn vật đồng nhất thể" của Á đông. Nhận ra lý "vạn vật đồng nhất thể" rồi thì sẽ thấy ngay rằng lý tuần hoàn là một mấu chốt để giải bài toán mệnh lý vì có thể coi đời một người chết già ứng với một chu kỳ tuần hoàn sinh thành trụ diệt, tương đồng với rất nhiều hiện tượng thiên nhiên trong cái vũ trụ vật chất mà chúng ta đang sống. Quý độc giả có nghiên cứu Tử Bình hẳn đã nhận ra rằng khoa này dựa trên một lý tuần hoàn nhất quán, đó là lý tuần hoàn của lục thập hoa giáp. Bởi vậy năm tháng ngày giờ trong khoa bát tự đều theo một lý tuần hoàn chung với chu kỳ là 60. Tôi xin lưu ý quý độc giả rằng khi chọn lục thập hoa giáp làm cái lý nhất quán, khoa Tử Bình đã phải trả bằng cái giá -mà tôi nghĩ khá đắt- là nó buôc lòng phải lờ đi một hiện tượng tuần hoàn có tính rất tự nhiên, đó là hiện tượng tuần hoàn của mặt trăng. Mà đã gạt bỏ tính tuần hoàn của mặt trăng rồi thì đâu còn lý do gì để coi mỗi chu kỳ của mặt trăng là một tháng cho phải phiền toái vì tháng nhuận, vì thế tháng của khoa Tử Bình hoàn toàn dựa trên tiết khí (lệ thuộc vào góc của trục trái đất so với mặt trời) là rât hợp lý. Khi muốn khảo sát một vấn đề bằng toán học, ta phải làm hai việc, một là tìm ra một cái lý toán học có tính xuyên suốt phù hợp với vấn đề cần khảo sát, hai là tìm giao điểm giữa cái lý ấy và thực tế để bảo đảm là có sự phù hợp giữa lý thuyết và thực tế (trong toán học gọi là điều kiện ban đầu hoặc điều kiện ngoại vi). Bằng ngôn ngữ khoa học, có thể nói cái lý toán học của Tử Bình là luật tuần hoàn của lục thập hoa giáp, và lý này được ghép vào thực tế bằng cách chọn liên hệ tương đối giữa trái đất với mặt trời làm chủ điểm. Câu hỏi là có cách nào vận dụng tính tuần hoàn của mặt trăng (mà khoa Tử Bình đã phải lờ đi) vào bài toán số mệnh hay không? Câu trả lời là có, và câu trả lời hùng hồn nhất mà ta biết thì chính là khoa Tử Vi vậy. Tóm lại, Tử Vi là một cách giải bài toán số mệnh, nhưng khác với Tử Bình ở chỗ là nó áp dụng lý tuần hoàn của mặt trăng vào bài toán số mệnh. Cái giá mà nó phải trả là phải coi mỗi ngày là một phần tử của một chu kỳ của mặt trăng. Gọi một chu kỳ của mặt trăng là một tháng thì yếu tố ngày chỉ có thể lên đến tối đa là 29 hoặc 30 (ngày) nên không thể nào thỏa cái lý của lục thập hoa giáp. Bởi vậy, Tử Vi không tính can chi của ngày, chỉ tính ngày từ 1 đến 29 hoặc 30 mà thôi. Tôi xin nhấn mạnh rằng Tử Vi bắt buộc phải coi lý tuần hoàn của mặt trăng là quan trọng, tại sao thế? Thưa, vì đó là ưu điểm chính của nó so với khoa Tử Bình. Giả như nó cũng không coi lý tuần hoàn của mặt trăng là quan trọng (tức là chủ trương như khoa Tử Bình) thì chẳng có lý do gì để nó có hy vọng chính xác tương đương với khoa Tử Bình, và như vậy thì chẳng có lý do gì để sáng lập ra khoa Tử Vi cho mệt óc. Phải lập luận dông dai vòng vo như thế để cốt lưu ý với quý vị nghiên cứu rằng, xin đừng vội cho rằng tính tháng trong Tử Vi bằng tiết khí thì chính xác hơn, bởi nếu tính như vậy là bỏ cái nền tảng của Tử Vi mà lấy cái nền tảng của Tử Bình. Đây là trường hợp chỉ được chọn một trong hai (chọn sai thì thành "râu ông nọ cắm cằm bà kia"), nên đừng nên mong là nhờ định tháng bằng tiết khí mà Tử Vi sẽ chính xác hơn. Hy vọng như vậy vấn đề "bất quá tiết" của Tử Vi đã được giải quyết bằng lý luận. Ở trên ta thấy xét hiện tượng thật thì Tử Bình đã chọn mặt trời làm chủ điểm và vì thế phải lờ mặt trăng đi. Còn Tử Vi thì ta biết đã chọn mặt trăng làm chủ điểm, vậy còn liên hệ giữa mặt trời với trái đất trong khoa Tử Vi thì sao? Để trả lời ta nhận xét: 1-Các giờ trong ngày không có vấn đề gì cả. Vẫn có thể dựa theo mặt trời. 2-Các ngày trong tháng dĩ nhiên phải theo mặt trăng. 3-Các tháng trong năm thì có vấn đề trầm trọng cần giải quyết. Vì coi mặt trăng là chủ điểm thì năm phải có 12 hoặc 13 tháng, mà không thể theo đúng chu kỳ của trái đất quanh mặt trời nữa. Nhưng nếu xử dụng 13 tháng thì lại có vấn đề với môi trường dùng để giải Tử Vi, tức là địa bàn, vì địa bàn chỉ có 12 cung nên phải đổi 13 tháng thành 12, do đó phải có tháng nhuận. Các đề mục từ 1 đến 3 trên đây chẳng có gì mới lạ mà chính là kiến thức cơ sở của khoa Tử Vi. Cần nhắc lại chỉ cốt để lưu ý với quý vị nghiên cứu rằng Tử Vi từ xưa đến nay ở hoàn cảnh không mấy gọn gàng như vậy là có lý do cả. Đừng tưởng sửa lại cho gọn gàng là giúp Tử Vi chính xác hơn, e làm nó thiếu chính xác hơn là đằng khác.
 2. Tránh "hung" tìm "cát" trên lý thuyết thì cũng dễ nếu ai cũng biết 1 môn lý số nào đó, vấn đề là có đúng có xảy ra như ý muốn hay không? Tại sao còn có câu "quân tử hỏi họa, tiểu nhân hỏi phúc" , thế là thế nào?
 3. Đang đọc những lời khủng khiếp trên kia, lại được bác Thiên Sứ nói rõ hơn tôi mừng quá, vì đúng thực là có khả năng lớn rằng người ta cóp nhặt rồi thêm mắm thêm muối cho tăng thêm phần kinh dị! Chỉ có một điều cần rút ra bài học là những đất nước được ghi nhận trong đó có thể là những đề tài lớn trong tương lai, thế thôi.
 4. Đêm qua tôi nằm mơ thấy mình đi ăn tiệc cưới, đột nhiên tới món thứ 3 thì nhìn chung quanh thấy quan khách nằm chết hết tất cả dưới chân bàn tiệc. Tôi có cảm nhận là bị ngộ độc vì món Cá! Tôi thấy mình hốt hoảng gọi điện thoại cho xe cấp cứu đến. Tất cả diễn ra rất là trình tự, không phải là ngắt quãng gì cả. Sáng ra tôi còn nhớ rất rõ và hoang mang.... Khi ra đường thì một lần giật mình vì 1 con mèo đen chạy vụt qua ! Đi một quãng lại cái con mèo đen đó chạy qua mặt một lần nữa! Lần nào nó cũng nhìn mình mới kỳ quặc chứ! Điềm này không biết là điềm gì đây....??? Cát bụi sẽ trở về với cát bụi chăng....???
 5. Không có con gì mà hung dữ tồi tệ ngu xuẩn bằng...CON NGƯỜI, chán lắm thay! Nhưng nguyên do là ở đâu? Nền học vấn thấp kém, dân trí thụt lùi, mê tín dị đoan được cho phép hoành hành! HÃY NHÌN VÀ HỌC HỎI CÁC NƯỚC TIẾN BỘ KHÁC, thế hệ mai sau còn có hy vọng gì không? Cứ nhìn lại video Hội Vặt Hoa ở Hà Nội Tết vừa rồi mà XẤU HỔ và CHÁN NẢN !
 6. Hay lắm, nếu diễn đàn này có nút "cám ơn" thì Rin86 chắc là mỏi cổ vì phải trả lời lại "không có chi" :D
 7. Tôi có kinh nghiệm ở 2 trường hợp phụ nữ chết yểu (trước 40) là cổ quá to so với mặt và cằm thì nhọn.
 8. Đâu có vấn đề bàn để kết luận môn nào chính xác hơn đâu? Bạn đọc kỹ lại bài đầu tiên đi. Dĩ nhiên rằng khi mang ra 1 ngày giờ sinh rồi xét với cả tử vi tử bình thì có khi sẽ lòi ra chuyện "tiết khí" đó. Tử vi lấy tháng âm lịch, tử bình tính tiết khí nên cơ bản là khác nhau chỗ đó. Tháng nhuần thì tử bình không có khó khăn gì, tử vi thì có rất nhiều trường hợp phải giải quyết, và cả ngày ta ngày tàu khác nhau lấy ngày nào?, v.v... Bạn cứ thử so sánh xem, chỉ cần là có thể giảng giải luôn cả 2 phương pháp cho người đọc hiểu.
 9. Điều mà tôi vẫn thỉnh thoảng đọc đâu đó, rằng các môn bói toán xuất phát từ Trung hoa mà mọi người đang tra cứu hiện thời chỉ có áp dụng lên NAM. Đàn ông xưa kia mới được xem xét công danh sự nghiệp, bởi thế mới nói là xem Quan mệnh, xem Tài mệnh, v.v..., còn đàn bà thì chỉ có biết lấy chồng đẻ con là chính. Đàn bà vì thế cho nên là chỉ xuất hiện trong các cung nô tài, phu thê mà thôi. Âm nam thì nói về năm sinh can âm, dương nam thì nói đến năm sinh can dương của đàn ông, chứ làm gì có số cho dương nữ hay âm nữ chính gốc? Sau này chắc là cải cách xem luôn cho nữ, vì xã hội thay đổi, vị trí nữ trồi lên, nếu xem số cũng y như phương pháp xưa thì hóa ra là nữ cũng như nam? Hay là các tổ sư lại đổi qua tráo lại vài chi tiết để giải đoán cho nữ? Vì vậy mà các khoa này lọng cọng chăng? Tôi thì đoan chắc rằng, Tử Vi, Tử bình còn có thể xem cho nữ được, chứ Hà lạc, Quỷ Cốc là không phải xem cho nữ, nếu cứ nhất định xem thì hơi bị gọi là gượng ép. Mọi người nghĩ sao?
 10. Có cái phim quảng cáo quay đàn bò trên đồng cỏ rồi chuyển sang tiệm mc donald với những miếng thịt nướng thơm phức là ý đồ của tổ chức muốn tẩy chay nhà hàng fast food này, nhưng có làm sao đâu, ăn vẫn ăn. Mấy con chim này ở thời chiến tranh thì số phận của nó như thế là hợp lý, chả ai quay phim, không ai biết gì. Nhưng thời bình thì khác. Con người ác vẫn là ác, thể hiện chỉ ở mức độ mà thôi.
 11. Thì đúng là quy ước cả... Nhưng tính tháng thì lấy chi Dần làm tháng đầu năm, can thì tính theo ngũ hổ độn , Giáp Kỷ lấy Bính làm đầu. Giờ thì tính theo Ngày, ngày Giáp, ngày Kỷ thì giờ Tí là Giáp Tí. Thế còn ngày quy ước ra sao? Ngày Giáp Tí trong năm lấy từ tính toán nào?
 12. Như vầy là năm sau là năm con trâu (kỉ sửu) thì dễ xem nhất, tuổi Sửu thì xem ngay Ngưu hồi sơn, tuổi Tí thì xem ngay Thử ngộ điền... Xem qua ngũ hành xung khắc thì hiểu cách giảng giải của bảng trên.
 13. Quả thiệt là li kì gay cấn hấp dẫn cho đến ... dòng chữ chót. Nghiệp báo không chừa cho anh ta một chỗ nhỏ nào để thoát!
 14. Bạn đã nhận được 2 pm của tôi rồi à? Không có chi, chẳng là vì hộp thư "send items" không có dấu hiệu gì nên tôi gửi đi gửi lại lần nữa cho chắc ăn vậy mà. Còn đoạn này rất chi là thắc mắc: Hồi nào đến giờ tôi học nằm lòng là thiên can dương Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm mà Vo Truoc nói khác, nên không nắm được luôn tinh thần bài viết trên...!
 15. Diễn đàn nào cũng bị trường hợp tư vấn chen ngang học thuật loạn xạ, có khi ngay trong 1 bài mà vừa hỏi vừa trao đổi nên đến nỗi các mod ngán ngẩm, chả biết đường nào mà lần, riết rồi lâu ngày bỏ luôn, bịnh này rất khó chữa trị, y như thành tật rồi. Mọi người phải tự ý thức gửi bài trúng chỗ! Chắc là phải in đậm hàng chữ này dán lên từng mục con!
 16. Thôi thì hiểu là hễ có chức có danh rồi, ban đầu thì hay nhầm lẫn tính tình thật của người này người kia, có khi bị lạm dụng thái quá vậy mà. Chúc khôiquyen nhiều thành công và không bị điên đầu, hehe.
 17. nncuong nói cũng hợp lý, vì tôi hiểu là "âm lịch thuần túy" chỉ có lịch Hồi giáo là chuẩn nhất bây giờ vẫn xài, còn lịch Trung quốc thì có thể đã từ lâu là lịch "âm dương lịch " rồi, tuy nhiên điều này tôi không rõ lắm... phải nghiên cứu lại. Cái đáng suy nghĩ là liệu mà sau thời gian đổi lịch (không phải một lần), các quy ước về can chi ngày thágn năm có còn chính xác không...? Tại sao ta cứ phải tin rằng hôm nay là ngày Mậu tuất chẳng hạn...?
 18. Theo tôi thì tử bình không "an Mạng" như tử vi thì quá rõ, không phải là một vấn đề theo nghĩa là khó khăn. Một bên thì dùng năm nạp âm để an mệnh gì, một bên thì so đo giữa can ngày và chi tháng là chính, vì chi tháng là mùa sinh, là tiết khí mà vạn vật sinh sôi nảy nở hay tử tuyệt. Còn "nghiên cứu sâu" hay chưa thì đúng là khoa tử bình cho đến bây giờ rất ít người nắm vững nó, có thể là vì, theo tôi là các cao thủ cứ phân vân so đo với tử vi chăng, hihi, cho nên có khi tẩu hỏa không thấy điều gì là đúng...
 19. Bạn nói về lịch pháp, theo tôi thì không phải ý của tác giả trên vì "âm lịch" hiện hành rõ là "âm dương lịch", không phải là cách tính theo "âm lịch" của các tổ sư khoa tử vi thời trước, chắc chắn phải là trước khi có lịch Julius (?) Nên chăng mà các hiện tượng sao này sao kia cộng với chu kỳ trăng mà mới ra Tử vi, mặt trời cũng có tính vào nhưng nằm luôn trong bài toán giữa các tinh thể, thế thì có lẽ theo ý tác giả đó là trọng điểm của khoa Tử vi.Còn khoa Tử bình thì dùng tiết khí làm chính, phân định mùa sinh rõ rệt, trong đó can chi nào rơi vào vị trí nào trong mùa thì sinh, vượng hay suy tuyệt....v.v... Cái cần nhận ra theo tôi thì tiết khí được tính 24 điểm theo quỹ đạo của trái đất xoay quanh mặt trời kể như mấu chốt của khoa này vậy thôi. Dĩ nhiên ở đây tùy theo khả năng suy đoán của mỗi người nên chưa bàn đến chuyện "bổ sung" 2 khoa cho nhau và không nói tới ưu khuyết điểm làm gì. Vấn đề này phải để cho các danh thủ thực sự để mắt tới, tôi thì tôi có cảm giác rằng khoa Tử Bình nếu muốn tham khảo chung thì nên dùng Phong thủy hay Hà lạc, không nên so sánh với Tử vi, vì có lẽ nếu nói đến "nhân sinh quan" của 2 khoa này thôi cũng đã khác biệt rối rắm lắm rồi...
 20. Xin lỗi vì tôi không vô đây đã lâu, không rõ người hỏi (đổi nick?) còn không? Trụ này chỉ có 2 cách dùng, một là tòng vượng cách là thổ nhiều, hai là dụng hỉ thần thủy sinh quan sát. Sức khỏe thì cơ bản rất tốt phải không? Vận từ 2000-2009 là vận Đinh Mão, Đinh là Ấn của trụ, Mão mộc thuộc Ất là Quan của trụ nên vận này chú trọng đến sự nghiệp là hành vận đúng thời, có thể dành được đầu bảng trong trường thí dụ vậy. Nếu kinh doanh thì trật lấc, hoặc muốn có kết quả thì chờ hơi lâu. Thận trọng trong khi giao tiếp. Vận từ 2010-2019, vận Bính Dần, sự nghiệp tốt lắm, tiền tài là thứ yếu. Những năm đầu vận thì chưa có gì, nhưng dần sẽ khá hơn. Vẫn phải coi chừng trong giao tiếp. Vận Ất Sửu là vận khó khăn đấy, có khi vì hậu quả của vấn đề gì trong vận trước mà lôi thôi đến công danh sự nghiệp và tổn tài vì nó. Qua vận trên thì vận Giáp Tí từ 40 tuổi trở đi là tốt, cả về địa vị và tài.
 21. Xem nào, ngày sinh dương lịch là 25.7.1972, sinh từ 15:00 đến 17:00 ? Trụ năm: rời quê hay xa nhà sớm, ít liên lạc với người thân Trụ tháng: trung niên làm ăn khá Trụ ngày: hôn nhân không thuận hòa, tính hơi nóng nảy, cứng cỏi Trụ giờ: phải đi nhiều vì công việc hoặc lo lắng cho con cái Nhật chủ: Đinh âm hỏa sinh tháng Mùi, tiết đại thử nóng nực Can yếu trong trụ: Giáp mộc (ấn), suy ra thì việc học hành không suông sẻ, không giữ tình liên lạc với cha mẹ hoặc không ở chung nhà lúc thiếu thời, ít được giúp đỡ. Can nhiều mà vượng: Đinh hỏa (tỉ), bạn bè ít, hôn nhân không thuận, làm việc nhiều; can Mậu thổ (thương quan) cũng nhiều là tính hay khoe trương và dễ nổi tiếng, thích bộc lộ và cũng dễ gây tiếng tăm vì tính nóng. Dụng thần: Mộc hay Hỏa, vận hay năm gặp may mắn là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Nhâm, Quí (vì thủy sinh mộc), Mão và Ngọ, hoặc hợp hóa giữa Nhâm/Đinh (hóa Mộc) Vận hiện hành: Tân Hợi (2006-2015), khắc xung với cả can Đinh và chi Tị của trụ ngày, nên mọi chuyện có thể đảo ngược với ý định của mình. Năm sau Kỉ Sửu có nhiều hành thủy là (sửu, hợi, tí) mà thủy là công việc làm, có thay đổi về chuyện làm ăn, sức khỏe hay gia đình. Nếu mà kinh doanh thì xem chừng các vụ đầu tư, hợp đồng, coi chừng vốn liếng.
 22. Ly Mật có học trò là Ly Hư Trung hay ngược lại? Chắc là dịch nhầm thôi, theo đoạn sau thì biết Ly Hư Trung là hậu bối, vậy được rồi. Ngoài ra, còn nhiều chữ khó hiểu, ngẫm lại mới thấy: 1. "Theo câu nói: Trời mở ở Ty, T‎y là chuyên vị của Thủy đứng đầu địa chi" , phải là Trời mở ở Tý (địa chi Tý đứng đầu) 2. "gặp Bình thì ngưng lại", ??? Bình là gì ??? 3. "Hai điều trên là hợp nghi lại thì có phúc hỷ kiêm toàn." ??? nghi là gì ??? 4. "vinh khổ qu‎ tiện", chắc là vinh khổ quý tiện ai biết?
 23. Đi ngang qua đây thấy câu hỏi này, lấy Nguyên Không Pháp Giám ra dòm lại thì có đồ hình bát quái cho thấy rõ tại sao mà Giáp đứng đầu bảng thiên can. Như bạn VinhL trả lời cũng phải, đó là do tên gọi đặt ra cho từng mốc thời gian quy định ra bốn mùa, 24 tiết khí, còn nói theo biến dịch của bát quái thì như sau: - Quẻ Khôn phân ra 3 khí Nhâm, Tý, Quý Nhâm là do quẻ Khôn đổi thượng hảo thành Cấn Tý là do quẻ Khôn đổi trung hào thành Khảm Quý là do quẻ Khôn đổi sơ hào thành Chấn - Quẻ Ly phân ra 3 khí Giáp, Mão, Ất Giáp là do quẻ Ly đổi thượng hào thành Chấn Mão là do quẻ Ly đổi trung hào thành Khảm Ất là do quẻ Ly đổi sơ hảo thành Cấn Qua đó, thấy là Giáp / Chấn (1 hào dương bắt đầu) nên đứng đầu thiên can là phải, đặt tên cho nó là Giáp nghĩa là "khai giáp", là vạn vật phá vỏ cứng mà đi ra, còn Nhâm duơng thủy nghĩa là "dương khí tiềm phục trong đất, muôn vật mang thai" thì làm sao đứng đầu bảng thiên can được? Tựu chung thì tên gọi Hán Việt ít ra cũng đã cho thấy lý do tại sao là Giáp rồi.
 24. Dưới lá số có phần giải đoán, nếu moong không phiền thì trả lời dùm những câu này có đúng hay không: 1 là con thứ? có anh em cùng cha khác mẹ? 2 thích đầu cơ, thích ăn mặc chưng diện ? 3 Dễ được cấp trên hay quý nhân giúp đỡ ? 4 Tính nhân từ đôn hậu ? 5 thành thực đáng tin, nghiêm túc thanh liêm, quy củ, hành sự theo lẽ công, vui vẻ với mọi người, lễ nghĩa nhân từ, khí chất hiên ngang? 6 có nét mặt không tươi vui, hơi khắc khổ ? 7 không có tổ nghiệp, cha ông nghèo? 8 tự mình phấn đấu làm nên cơ nghiệp? 9 ham mê tửu sắc? cám ơn, vì qua đó tôi sẽ kiểm được vài thứ, xong rồi sẽ xem lại cho
 25. Điều này hình như tôi có đọc ở 1 trang web, họ bàn luận rằng vì "cửu tinh liên châu" nên Giáp Tí thay đổi, mà giáp tí thay đổi tức là vận 20 năm thay đổi. Nhưng không rõ 9 tinh cầu nằm trên 1 đường thẳng vào năm 2000 hay không, tôi không rõ...Sự việc này nếu đúng kể ra thì "vĩ đại" thật , vì nó làm thay đổi tất cả các hệ thống bói toán. Bác nào rành về thiên văn học xin cho biết ý kiến.