• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

cat88

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  44
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

9 Neutral

About cat88

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 22/11/1977

Contact Methods

 • Website URL
  http://

Xem hồ sơ gần đây

426 lượt xem hồ sơ
 • jig

 1. Thưa bác Haithienha, Gửi anh Quốc Tuấn, Cháu xin được feedback lại một số điểm mà bác và anh đã xem cho cháu cách đây 4 năm: 1. Việc học: Đúng như Bác nói, năm 2010 và 2011 cháu đều không đi du học được. Mặc dù giấy tờ đã gần như đầy đủ..chỉ thiếu có 1 chút nhưng cuối cùng vẫn không thể xuất ngoại. 2. Tình cảm: Cả Bác và anh đều nói năm 26t cháu khó thoát khỏi kết hôn: thực tế đúng năm cháu bước vào tuổi 26, cháu có một mối tình, nhưng đã không đi đến đâu và kết thúc luôn trong năm đó. 3. Công việc: Như anh Quốc Tuấn có nói, "công việc của cháu từ năm 25t -> hết 34t gặp nhiều trở ngại. 35t mới có cơ hội chuyển sang kinh doanh và có thể thành công". Từ năm 25t đến nay công việc của cháu liên tục thay đổi, vị trí cháu làm khá tốt, lương cũng không tệ, công việc không ổn định là do tự bản thân cháu cảm thấy không hài lòng và tự xin nghỉ, tự tìm công việc khác chứ không ai gây trở ngại khó khăn gì. --> Vậy nhiều trở ngại mà anh Tuấn có nhắc đến đều là do tự bản thân cháu tạo ra cho mình, tính cách tạo nên số phận là thế này phải không thưa Bác? Tháng 3 AL: xin nghỉ việc ở cty Hàn, chuyển từ Bắc vào Nam Tháng 4 AL: xin được việc trợ lí phó tổng giám đốc cty Đài Loan --> làm được 1 tháng xin nghỉ. Tháng 5 AL: chuyển qua công ty Nhật làm bên Quản lí sản xuất --> đến nay được tròn 4 tháng và lại muốn nạp đơn xin nghỉ. Cháu đang rất băn khoăn, nhờ Bác giúp đỡ cháu đưa ra quyết định cuối cùng: 1. Công việc: + Cháu có nên chuyển việc tiếp hay nên đợi đến năm sau? + Năm 2015 cháu có cơ hội đi nước ngoài học lên cao hơn? 2. Tình cảm: + Cuối năm nay cháu gặp người sẽ là chồng cháu sau này, năm 28t or 29t kết hôn? ( Bác đã xem cho 1 bạn có lá số gần giống cháu và Bác đã nói năm 26t bạn ấy có một mối tình nhưng ko đi đến đâu, năm 28t gặp người yêu và kết hôn 29t, cháu thấy có thể ứng vào cháu vì lá số của cháu và bạn ấy tương đồng) 3. Hạn năm 2015: Cháu xin nhờ Bác xem cho cháu 1 số thay đổi lớn năm 2015 mà cháu có thể gặp phải. Cháu xin cảm ơn Bác rất nhiều, cháu mong nhận được hồi âm của Bác! Cháu Thương, PS: Chúc Bác sức khỏe để mãi có thể giúp đỡ mọi người như hiện nay. Cuộc sống của cháu đã thay đổi rất nhiều từ khi "gặp" Bác và theo dõi những bài viết, những lời khuyên của Bác dành cho mọi người! Xin cảm ơn Bác rất nhiều vì đã chia sẻ kinh nghiệm sống của Bác. Cháu gửi lại link lá số thưa Bác: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=anhanh&date=1988,12,28,13,45&year=2014&gender=f&view=screen&size=2
 2. Thưa bác Haithienha, Gửi anh Quốc Tuấn, Cháu xin được feedback lại một số điểm mà bác và anh đã xem cho cháu cách đây 4 năm: 1. Việc học: Đúng như Bác nói, năm 2010 và 2011 cháu đều không đi du học được. Mặc dù giấy tờ đã gần như đầy đủ..chỉ thiếu có 1 chút nhưng cuối cùng vẫn không thể xuất ngoại. 2. Tình cảm: Cả Bác và anh đều nói năm 26t cháu khó thoát khỏi kết hôn: thực tế đúng năm cháu bước vào tuổi 26, cháu có một mối tình, nhưng đã không đi đến đâu và kết thúc luôn trong năm đó. 3. Công việc: Như anh Quốc Tuấn có nói, "công việc của cháu từ năm 25t -> hết 34t gặp nhiều trở ngại. 35t mới có cơ hội chuyển sang kinh doanh và có thể thành công". Từ năm 25t đến nay công việc của cháu liên tục thay đổi, vị trí cháu làm khá tốt, lương cũng không tệ, công việc không ổn định là do tự bản thân cháu cảm thấy không hài lòng và tự xin nghỉ, tự tìm công việc khác chứ không ai gây trở ngại khó khăn gì. --> Vậy nhiều trở ngại mà anh Tuấn có nhắc đến đều là do tự bản thân cháu tạo ra cho mình, tính cách tạo nên số phận là thế này phải không thưa Bác? Tháng 3 AL: xin nghỉ việc ở cty Hàn, chuyển từ Bắc vào Nam Tháng 4 AL: xin được việc trợ lí phó tổng giám đốc cty Đài Loan --> làm được 1 tháng xin nghỉ. Tháng 5 AL: chuyển qua công ty Nhật làm bên Quản lí sản xuất --> đến nay được tròn 4 tháng và lại muốn nạp đơn xin nghỉ. Cháu đang rất băn khoăn, nhờ Bác giúp đỡ cháu đưa ra quyết định cuối cùng: 1. Công việc: + Cháu có nên chuyển việc tiếp hay nên đợi đến năm sau? + Năm 2015 cháu có cơ hội đi nước ngoài học lên cao hơn? 2. Tình cảm: + Cuối năm nay cháu gặp người sẽ là chồng cháu sau này, năm 28t or 29t kết hôn? ( Bác đã xem cho 1 bạn có lá số gần giống cháu và Bác đã nói năm 26t bạn ấy có một mối tình nhưng ko đi đến đâu, năm 28t gặp người yêu và kết hôn 29t, cháu thấy có thể ứng vào cháu vì lá số của cháu và bạn ấy tương đồng) 3. Hạn năm 2015: Cháu xin nhờ Bác xem cho cháu 1 số thay đổi lớn năm 2015 mà cháu có thể gặp phải. Cháu xin cảm ơn Bác rất nhiều, cháu mong nhận được hồi âm của Bác! Cháu Thương, PS: Chúc Bác sức khỏe để mãi có thể giúp đỡ mọi người như hiện nay. Cuộc sống của cháu đã thay đổi rất nhiều từ khi "gặp" Bác và theo dõi những bài viết, những lời khuyên của Bác dành cho mọi người! Xin cảm ơn Bác rất nhiều vì đã chia sẻ kinh nghiệm sống của Bác.
 3. Tôi mượn nick của cô em họ vì đã đăng kí nhưng không hiểusao vẫn chưa post được lên diễn đàn, mong ban quản trị thông cảm ! Đây là lần đầu tiên tôi xem lá số nên nhờ anh Haithienhakiểm tra giúp tôi giờ sinh : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguyen+Tuan+Anh&date=1977,11,22,6,15&year=2013&gender=m&view=screen&size=2 Thông tin về bản than : Gia đình : Ba mẹ tôi là giáo viên nghèo, Ba tôi là trưởng ( tuy trên Ba có 1 bác nhưng bác mất sớm) . Tôi có 1 em gái lấy chồng xa. Vợ chồng tôi hay cãi vã, tôi có 2 con - 1 trai 1 gái. Sức khỏe : Hồi 5 tuổi, tôi phải nằm viện mấy tháng vì bị thận, còn lại coi như khoe mạnh và ít ốm vặt. Tôi hay hút thuốc ( 1 bao/ngày), đợt tết ho nhiều nên đã giảm. Công việc : Trước đây tôi làm nhà nước, trong thời gian này, con đường của tôi cũng khá rộng mở, lên chức nhanh nhưng rời bỏ vị trí đó cũng nhanh. Nhưng sau đó vì nhiều lí do tôi nhảy ra ngoài làm doanh nghiệp chuyên về xây dựng. + Năm 2011, tôi bị thua lỗ, phải bán xe bán đất trả nợ nhưng vẫnkhông trả hết, sau phải trốn.+ Năm 2012, tầm nửa cuối năm trở đi tôi làm ăn khá hơn, mua lạiđược xe. + Năm 2013, đầu năm đến giờ tôi không dám làm ăn lớn, có hơi trục trặcvới ông anh chung vốn thành lập công ty. Tuần vừa rồi tôi gây tai nạn xe hơi,đâm phải cậu bé rồi đưa vào viện, may mắn bé hồi phục nhanh và đã được ra việnchiều nay. Tuy vậy người nhà bé vẫn gây khó khăn cho tôi về giấy tờ. Mong anh xem giúp giờ sinh đã chính xác ? Nếu cần thêm thôngtin gì để xác minh xin anh cứ hỏi. Tôi rất mong anh Haithienha tư vấn 3 vấn đề sau: 1. Nhờ anh xem giúp từ giờ đến cuối năm tôi còn hạn gì khôngvà tôi có nên đầu tư làm ăn? Tôi cần chú đến vấn đề gì ? Có 1 dự ánvới đối tác nước ngoài xảy ra vào tháng sau, theo anh liệu tôi có nên nhận vụ này không thưa anh? 2. Vì năm nay là năm tuổi nên tôi hạn chế đầu tư, có nhiều dự án nhưng tôi không dám mạnh tay. Năm 2014 liệu có khả quan không thưa anh ? 3. Tôi ra ngoài hay được người có chức quyền giúp đỡ, điều này anh có thấy trong lá số của tôi ? Liệu tôi có nên nhận sự nâng đỡ của họ không ? Ngược lại, hình như người làm ( dưới tôi ) thì đôi phần không ưng tôi lắm ? Tôi có nên cẩn thận với người hùn vốn hay với người làm ? Rất cảm ơn anh đã dành thời gian để đọc !!! Mong nhận đượclời khuyên của anh. Thân, NTA
 4. Bác về Việt Nam mà chỉ ưu ái mỗi Sài Gòn là UNFAIRRR . Không chơi kiểu đi chơi với 1 bên để 1 bên thèm đâu Bác uiiiiiiiiiiiiiiiiiiii http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif
 5. Em xin phép các bạn đang chờ được trả lời và xin phép admin cho em spam diễn đàn một chút ạ!! :D Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, cháu xin gửi lời chúc đến các bác các anh chị đã dành thời gian, nhiệt tình tư vấn giúp mọi người. Cháu đặc biệt gửi riêng lời chúc đến bác Haithienha nhân ngày nhà giáo. Bác ơi, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Bác không dạy những kiến thức giáo khoa...nhưng từ Bác cháu học về cuộc đời. Riêng với cháu, cháu đã tìm được cho mình lối đi, lý tưởng và cách sống cho riêng mình, và cuộc sống dường như thay đổi và tốt đẹp hơn rất nhiều từ khi có duyên được đọc những lời khuyên , những kinh nghiệm sống mà Bác chia sẻ qua lời tư vấn cho mỗi lá số...Cháu tin Bác đã làm thay đổi tư tưởng sống của không chỉ riêng một mình cháu. Cảm ơn Bác, một người Thầy trong lòng cháu. Cháu gửi đến Bác lòng kính trọng và a bunch of e-flower nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Mong Bác có một ngày 20.11 vui vẻ và mong Bác cảm nhận được tấm lòng của mọi người dành cho bác qua diễn đàn vì cháu biết có rất rất nhiều lòng kính trọng dành cho Bác như một người Thầy. ( PS: thầy thật ko phải thầy bói xem voi đâu nhé Bác) :D Cháu Thương,
 6. To vaio: cat quên mất, nhà cat cũng xảy ra tranh chấp đất đai, nhưng đã ngã ngũ rồi, chú thứ 2 chiếm hết đất và bán đi hết rồi vaio ạ. xảy ra vào tầm hè, chỉ buồn là anh em họ hàng lục đục, giờ tình cảm chẳng còn như xưa, chứ nhà cat có nhà riêng nên bán hay ko bán đất của ông bà thì cũng ko ảnh hưởng đến nhà cat, hic, hi vọng nhà vaio sẽ suôn sẻ hơn. Cố lên nhé!! everything will be fine.. Cat.
 7. Vâng đúng rồi chị ạ, em có lá số gần giống với vaio88, bọn em đã post lá số lên diễn đàn cách đây hơn 1 năm và sau đó giữ liên lạc cho đến bây giờ. Em chỉ có cách tả-hữu giáp cung tài là khác thôi ạ. Em vẫn mong ngóng và dõi theo câu trả lời của bác haithienha cho vaio88, vì những điều vaio88 hỏi cũng là những gì em muốn hỏi, những thay đổi trong cuộc đời của vaio88 cũng là những thay đổi của em dù thời gian xảy ra ko trùng nhau. tuy sinh khác giờ, ngày và tháng sinh nhưng rốt cuộc thì cuộc đời 2 người khá giống nhau ạ. đặc biệt tính cách thì rất giống..Ex: cả 2 chúng em đều có anh chị em 2 dòng, cách đây 1 năm vaio thắc mắc lẽ ra cung phụ mẫu của chúng em như vậy thì phải có người đi nước ngoài nhưng bố mẹ vaio vẫn ở VN, còn ba em đi từ lúc emchưa sinh. mấy tháng gần đây vaio nhắn tin cho em bảo bố vaio cũng vừa đi nước ngoài rồi. Thưa Bác haithienha, cháu có em khác dòng máu, toàn là trai, nhưng vaio thì hiện tại chưa có? bác thử xem cung huynh đệ của vaio có nói lên điều đó ko ạ, nếu có thì là bộ sao nào hả bác? Cung tử của bọn cháu có khốc khách, nghĩa là có 8/10 khả năng là lấy chồng khác dòng máu ạ? Bác ơi, cháu ko lấy chồng nước ngoài đâu, hicccc,mẹ cháu từ mặt cháu luôn ấy... mà khả năng này ko phải là ko xảy ra, vì dù cháu học tài chính ngân hàng nhưng cháu giao tiếp khá tốt bằng tiếng anh, và cũng có nhiều người nước ngoài thích cháu và .. Bác bảo là năm sau vaio có chuyển đổi trong công việc rất tốt, bác có thể xem giúp vaio là vào tháng mấy được không ạ, vì nếu vaio có chuyển đổi thì cháu chắc cũng thế. đây là topic của vaio nên cháu không tiện post lá số mình lên để hỏi nên mong bác xem giúp vaio với ạ. Mong tin của bác ạ, Cháu cat.
 8. Cảm ơn hhtt, nếu nhớ ko nhầm cat88 gặp Hoàng buổi offline PTLV K3 đợt hè rồi thì phải. ^^ cat88 có vài dòng chia sẻ: Đại hạn năm 12t của cat88 rơi vào cung phúc đức, tiểu hạn rơi vào thiên di, vận hạn đó có đúng bộ sao như vận hạn năm sau.Nên mình "thấm" cái hạn có bộ sao này rồi..đúng là tiền mất tật mang_ko sai một chữ. Cái hạn HỎA TINH này rơi đúng vào bản thân mình chứ ko phải là cháy nhà.., năm đó mình bị " BỎNG LỬA", do anh mình vô tình gây ra(PHỤC TƯỚNG?), chân phải (tật ách có HỮU BẬT) lửa bén vào bốc cháy toàn bộ , để lại vết thương khá nặng và vài năm sau có liên quan đến phẫu thuật dao kéo cái chân đó do để lại di chứng.( HÌNH KIẾP) hì, xem phim chiến tranh thấy ng nào bị bốc cháy như đuốc rồi chạy lăng quăng ấy, mình hồi bị cháy cũng the same thế..ng rừng rực lửa chạy quanh nhà..vui phết^^ Có thể nào cái hạn mình đã bị, năm sau lại rơi vào cái hạn đó, thì mình cũng sẽ lại bị tiếp nhưng hình thức xảy ra khác nhau chăng?? hoặc cũng có thể mình sẽ ko bị nữa?? Xin các bác đã có kinh nghiệm về vận hạn cho cat88 được chia sẻ thắc mắc và được hiểu thêm vận hạn của mình. Cảm ơn hhtt đã quan tâm, thanks!! cat88.
 9. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Thưa bác Haithienha: - Trước đây bác có khẳng định năm nay cháu ko thể xuất ngoại, đúng ạ, dù thủ tục gần như đã xong! - Mong bác xem giúp cháu vận hạn năm tới có gì đáng chú ý được không ạ. - Thưa bác, bác có nói năm tới cháu có khả năng xuất ngoại, nhưng khả năng ko cao, nếu năm sau ko đi đc, thì sau này cũng ko có cơ hội, điều này làm cháu băn khoăn nên chưa vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Bác có thể xem lại giúp cháu năm sau cháu có sự thay đổi hay di chuyển nào ko ạ. Cháu xin cảm ơn! Kính chúc bác và những người xem tử vi trong diễn đàn sức khỏe!!!
 10. oanhhhhhh!!!!! hì, cung điền của oanh đẹp hơn của th nhiều mà!! bác ơi, nhìn qua thì tưởng là cung điền của oanh xấu nhưng có nhật cự vượng chiếu, không kiếp ở vị trí này lại đắc địa gặp hao nghĩa là điền sản được mua đi bán lại rất mau lẹ phải ko thưa bác?? hì, nói nhảm tí để up bài hộ oanh!! have a nice weeken to all!!
 11. thanks QT đã reply!! cảm ơn vì đã giải đáp khúc mắc của bọn mình nhé, mình đã rất thắc mắc về việc này, mình ko nghĩ sẽ có ai "lừa" đc mình đâu, trừ khi cố tính để bị lừa vaio nhỉ, :D http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif mình với vaio đã liên lạc với nhau, dù ng trong nam, ng ngoài bắc, nhưng thực sự cả 2 ko thể ngờ lại có người giống mình nhiều đến thế.. bọn mình giống nhau từ việc mắt cận bao nhiêu độ, mắt phải nặng hơn mắt trái những 4độ, lệch thế mà vẫn giống nhau, có phải vì thái âm + triệt ko nhỉ? thái âm + triệt cũng có nghĩa mẹ nặng căn?? cả về mẹ bọn mình cũng giống nhau, tính cách cuộc đời cơ bản là giống... tính cách bọn mình thì khỏi phải bàn, như đi guốc trong bụng nhau, may mà thành bạn, chứ thành kẻ thù chắc .. chuyện gia đình cơ bản cũng giống nhau, chỉ khác cách thức xảy ra thế nào. ... trong số 1 vài điểm khác mình thấy có điểm khác nổi trội là mình có 1 cái tật ko do bẩm sinh và vaio ko có. năm mình lớp 6 or 7 gì đấy bị bỏng khá nặng, và để lại sẹo toàn chân phải( hữu bật ở tật ách, do đó mình có cách tả hữu giáp tài mà vaio ko có) . trong cung mệnh của mình có 1 bộ sao,( mình ko nhớ gồm sao nào) nhưng có bộ sao đó nó có nghĩa mình phải có 1 cái tật thì mới tốt. nếu có ai biết bộ sao này có thể chỉ cho mình để mình xem vaio có ko nhé!! vaio cũng bị bỏng hồi nhỏ, nhưng nhẹ thôi, chỉ để lại 1 vết sẹo nhỏ, 1 đốt tay thôi phải ko vaio nhỉ?? Tử vi thực sự là 1 logic , nếu xâu chuỗi cuộc đời mình lại với nhau, những biến cố xảy ra trong cs của minh, mình cảm nhận đc 1 sự sắp đặt rất logic, có nhân và có quả. vd nhé,mình trật ĐH năm đầu, chắc ai cũng cho đó là hạn xấu? là 1 sự thất bại?? mình cũng đã từng nghĩ thế, nhưng đến bây giờ mình thầm cảm ơn mình đã trật ĐH, mình thật MAY MẮN vì đã trật ĐH năm đầu,năm sau mình thi lại tr khác, cuộc đời mình thay đổi vì năm đó mình trật ĐH và giờ mình học 1 tr khác, cs mình hoàn toàn thay đổi. trong cuộc sống mình xảy ra nhiều biến cố, và sau này mình mới biết nhờ biến cố đó mình mới có ngay fhoom nay, thế nên mình chỉ muốn chia sẻ, nếu ai đó đang rơi vào 1 vận hạn hay khó khăn gì đó, đừng quá lo lắng, cs là 1 sự sắp xếp rất logic...chưa chắc đó đã là hạn " xấu" với bạn đâu!!! cs của mình thú vị hơn khi nhờ diễn đàn mình quen biết 1 soul mate của mình, vai o nhỉ, chúng mình thức sự giống nhau và đang dành thời gian để tìm hiểu tử vi và khám phá những cái giống và khác nhau giữa 2 người... have a nice day to all!! thân,
 12. hì, mình chưa hỏi, nhưng tình duyên chắc lân đận, nhưng bọn mình đâu phải 2 đời chồng, đừng lo mà. cuộc sống cũng ko nghèo khổ cô đơn đến già đâu, cung tử mình thấy đẹp mà, he.. thân mình cư phúc đức, còn bạn lại cư thiên di, sau này chắc khác nhau nhiều.. mình sướng nhất câu này của bác HTH " ăn hiếp chồng" ha ha, bọn mình ko bị chồng đè đầu cưỡi cổ đâu, mà ngược lại đấy, hạnh phúc hay không nằm trong tay mình.. mình mail cho bạn nick chat, email và cell number nhé.. bạn up bài lên hỏi bác HTH về cái bộ thai-phục-vượng-tướng nhé, bạn đừng hỏi nhiều mình đọc thấy loạn hết cả lên, hic..bác HTH ko có nhiều tjan đâu, hỏi ngắn gọn thui. năm 25t, có bộ thai-phục-vượng-tướng, thiếu vượng, nhưng có hồng, đào, thì liệu có khả năng có thai ko? và nếu có thì chắc là bị lừa rùi, (he , biết đâu cố tình để bị lừa nhỉ :D), và năm 26t có phải là kết hôn ko? năm 26 thấy có hỉ tín, hic,..đây là topic của bạn nên mình cũng ko tiện hỏi, nhưng bộ sao này của bạn giống mình, bạn up lá số của bạn lên nhờ bác xem giúp nhé, mình học hỏi luôn.. he, giống nhau thật nhưng ko đến 90% đâu, bạn ở đâu vạy có ở hà nội ko? hôm nào offline đê!!
 13. he, giống nhau thật nhưng ko đến 90% đâu, bạn ở đâu vạy có ở hà nội ko? hôm nào offline đê!!
 14. hic, xin lỗi bạn, mình ko có ý định chen ngang đâu, vì trước đây bác HTH đã xem qua lá số cho mình rồi. mình up lên chỉthyyccckhnnlthungnguynnhungvncmmthyyk muốn bạn so sánh lá số của mình với bạn, và để mọi người thích tử vi học hỏi thôi. bạn nói bố mẹ bạn li dị rồi? nhà mình cũng the same, chỉ khác chưa ra tòa chính thức nhưng xa cách, mình ko gặp ba từ khi mình 2,5t đến năm 21t mới gặp lại, chắc cung phụ mẫu của mình có thêm thiên giải nên tình hình chưa đến mức như nhà bạn. he nhà mình cũng có anh em 2 dòng như nhà bạn, "đà la+ hóa kị" thì phải. mình muốn hỏi qua về " thiên không" ở cung mệnh của bạn, mình nghĩ thiên không ở mệnh có ý nghĩa là 1 người luôn có chí hướng, tư tưởng đi xa, với mình chuẩn 200% luôn, mình luôn nung náu ý định đi nước ngoài học và làm việc 1 thời gian, đi nhiều nơi trên thế giới..lúc nào cũng hừng hực tư tưởng đó( nó bắt đầu nhen nhóm từ năm 21t), nhưng như bác HTH nói, lá số bọn mình cơ hội đi nước ngoài thấp, mình đã thất bại 1 lần, giờ tiếp tục làm lại thủ tục, nhưng mât hi vọng quá, năm sau có khả năng đi nhưng cơ hội ko cao??? bác HTH có nói thế..hic bạn chắc có nhiều bạn bè, nhưng vẫn cảm thấy cô độc?? bạn đi ra ngoài chắc đc nhiều ng quý mến, bạn dễ gần, dễ nói chuyện? trong bạn như kiểu luôn có 2 con người ngự trị và luôn đấu tranh? dáng người bạn chắc nhỏ hơn mình, cao, hơi gầy, da trắng?? hêh dáng bạn có chuẩn ko?? xin lỗi nhé, mình hơi bận nên ko thăm diễn đàn thường xuyên đc, mình sẽ mail cho bạn địa chỉ email của mình and cell number as well. have a nice daygnuucunhinhnhncnc
 15. hi cả nhà ạ!! khóa học PTLV 3 đã kết thúc rồi đúng ko ạ? em đã theo học lớp PTLV 3 và có đi offline 1 lần ở hà nội, nhưng vì lí do cá nhân, em đã ko vào dđ từ lâu lắm rồi ạ!! giờ vào mới thấy mọi ng phản ánh chuyện khóa lớp PTLV3. hic, Đợt đó em bận làm giấy tờ đi nước ngoài và việc riêng của gia đình nên đã ko vào đc DĐ. em giờ muốn theo học lại, và muốn coppy bài giảng của sư phụ ạ, có ace nào lớp PTLV 3 có ko ạ, cho em xin 1 bản đc ko ạ!! PS: à lần đó em có hỏi các huynh và sư phụ về phong thủy chỗ cổng thành cổ ấy ạ, đến giờ mọi việc vẫn bình yên và chưa có ai bị gì ạ!!! em xin lỡi vì đã ko post đc cái bản đồ vùng đó lên như anh thiênđông đề nghị, cảm ơn các huynh quan tâm, hi vọng đc tiếp tục học các huynh ạ. he, ko biết mọi ng lướp PTLV 3 giờ thế nào nhỉ?? cả mấy tháng rồi em ko vào, ko đc update thông tin, có ace nào ở PTLV3 đọc đc bài này thì share cho em ít thông tin với ạ!! thanks in advance^_^