• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

diệu tâm

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  10
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About diệu tâm

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. ôi hành động của chị làm em xúc động đến khóc !em thì không có hành động đẹp như chị và lòng từ bi giống như chị,khi em biết lòng từ bi của em bị lừa gạt em buồn bực lắm nhiều khi mất cả ngủ,nhưng đọc xong bài của chị em cảm kích vô cùng và em sẽ tỉnh ngộ hơn cho bản thân mình,cám ơn chị!
 2. Cám ơn bạn nhiều chúc bạn luôn AN LẠC,và cùng nhau vãng sanh vào Thế giới cực lạc nhé!
 3. Ủa mình thấy Thiền gia ĐỨC MINH vì có lòng tốt nên post bài thần học gia tăng trí huệ chứ đâu có ý gì xấu đâu sao quản trị????tại mấy bạn kia hỏi nên Thiền gia ĐỨC MINH mới trả lời vậy thôi mà !chứ nội dung của bài văn trên cháu thấy ok lắm muh,thôi dù sao con cũng cám ơn Thiền gia ĐỨC MINH nhiều nhiều!!!
 4. chị Wildlavender Thân Mến!em có chuyện này muốn hỏi nhờ chị,mong chị giúp em,số là em lúc 16tuổi em không tin chuyện có ma,nên có 1 lần em đã thử khi lên mộ của Bà Nội em ở nghĩa địa ,bên cạnh mộ Nội em có 1 cái mộ của 1 thanh niên chết trẻ và em thử và nói là"sao anh chết sớm vậy nếu không em thích anh rồi" thế là him theo em về nhà,và năm 18tuổi him đã ngủ(quan hệ )với em,tiếp đó em không có bạn trai hoặc có những lời xua đuổi bạn trai nào thích em,cho đến năm em 24tuổi gặp 1 vị cao nhân giỏi về bùa,phép ,... giải và cưới em,sau khi em rời khỏi gia đình là em cũng hết bịnh bị đè mỗi đêm,nhưng ...3 năm trước ba em phát bịnh nói nhãm và thường đòi giết mẹ em,lấy dao vượt mẹ em,mẹ em sợ nên chạy trốn ở nhà bà con ,và ba em ở nhà thắt cổ chết,sau đó chưa đầy 7.7=49 ngày thì chú 6 ba em cũng thắt cổ chết luôn,sau đó đến chú 7 em cũng đòi thắt cổ chết và nằm mơ thường thấy chú 6 về rủ đi ,.....sau đó cả dòng họ sợ quá nên đi nhờ Thầy và cả dòng họ đội sớ mới an ổn đến bây giờ ,vấn đề em muốn hỏi có phải tại em dẫn người âm đó về nhà nên mới có chuyện xảy ra thế không ah?em rất buồn từ khi ba em mất vì em nghĩ lỗi tại em! :D
 5. Em cám ơn chị Wildlavender!!!
 6. Chú Thiên Sứ ơi! con là thành viên mới ,đọc những mẫu chuyện của Chú thật cảm động nhưng ......con chỉ nói cảm nhận của con,xin Chú cho con lời khuyên Nhiều lần đi chùa con thấy người ta bán chim ,bán cá,.... con rất muốn mua và phóng sanh ,nhưng một thoáng suy nghỉ như vầy nè ,nên con không mua và không dám nhìn họ.Con nghĩ"nếu mình mua giúp họ phóng sanh thì tốt cho mình(mang lại sự thanh thản vì làm việc tốt),và sự giải thoát cho chú chim và những con cá ,nhưng...những ngươi buôn bán sau khi buôn may bán đắt thì họ càng bắt nhiều hơn,càng bất chấp hơn và ....họ kinh doanh tốt thì họ mở nhiều chi nhánh hơn....v.v.v...thế thì con mua giúp họ chẳng chẳng khác nào con tiếp tay cho họ???",xin Chú cho con ý kiến,cho nên về sau con có gặp thật lòng con không dám nhìn những người bán chim cũng như những con chinm hay con cá bị nhốt trong lòng ,mà con lém lém đi lướt qua!nhưng lòng con rất buồn!!!
 7. LỜI TỰANước có nguồn ,cây có cội.Chúng ta ,từ vô thủy đến nay đã trãi vô số kiếp ,chỉ biết được sinh thân ta là cha mệ mà quên mất người Mẹ linh tính của ta,là Vô_Cực_Lão Mẫu(Diêu Trì Phật Mẫu),Đấng Chí Tôn ,ở Tiên _Thiên ngày đêm mong đợi những người con đang lạc loài ở cõi phàm sớm trở về đoàn tụ"HOÀNG MẪU(DIÊU TRÌ PHẬT MẪU)HUẤN TỬ THẬP GIỚI"là huấn thủ do Đấng Chí _Tôn từ bi đích thân xuống phàm ,qua trung gian đồng _tử mà phê thành.Nội dung trong thư,đã tiết lộ những gì mà xưa nay mà Thánh Phật chưa từng nói đến.Chúng ta đều là nguyên_ Phật_Tử đèu ở Tiên _Thiên ,vì khai Thiên lập địa mới phụng mệnh xuống phàm,để tạo thành thế gian.Trải qua các hội Dần ,Mẹo,Thìn,Tỵ,Ngọ đã hơn năm vạn năm,nay khí số tiến dần đến hội Mùi ,và vạn vật dần dần sẽ từ hữu trở về vô.Nay đương thời phổ độ ,là lúc phản bổn hoàn nguyên.Nhưng hoàng hôn đã đến mà vẫn chưa thấy những người con lạc lối trở về,Đấng Từ Mẫu mới phê sách Thập Huấn để dặn dò,đinh ninh.Mong rằng đọc xong huấn thư của Mẹ,chúng ta đều noi gương Thánh Phật,phát tâm phổ độ chúng sinh,cùng nhau rời khỏi bể khổ ,như thế mới làm tròn được đạo hiếu đối với người Mẹ linh tính của ta Dịch giả kính tựMùa xuân năm Đinh sửu 1997Nỏth Pôtmac,Mảyland,Hoa Kỳsao chép Nguyễn Mỹ Trân Email:Thammy_tran@yahoo.com Thơ Hộ giá của Chư Thiên Tiên Phật(rằm tháng 6_nhuận ,năm tân dậu_1941)Một làn gió nhẹ thoáng lướt quaTường vân gió nhẹ thoáng lướt qua Tường vân tụ đỉnh ý chan hòaSắc mây từng đóm kim quang hiệnTiên Phật nhiễm nhiễm xuống Thiên_ Thai*****Chúng ta đây là****Chư Thiên Thần Thánh ,cùng hầuMẫu giá ,rời Bồng _Doanh ,đến Phật _Đàn ,tham gia xongĐại chúng túc tịnh ,đợiMẹ phê thư ,mọi người chí thành,bọn ta ngưng bút,đại chúng chớ ồn,Ha ha chỉMây đen bay tứ phía,Đại kiếp xảy liên miênThiên ân cứu trần thế ,Vương _Đạo quảng bá truyền******Chúng ta là****Tứ Đại Thiên_Vương ,suất Nhị _Thập Bát _TúBộ Lôi,Bộ Phong,Bộ Hổ,Bộ Long,hộ Mẫu giá,rời Tiên _Thiên,tiến Phật _Các,tham bái Thượng _Đế,ngưng bút không phê,hầu đứng hai bên ,Oa oa ,chỉ.Tề thu bát _quái lẫn Cữu _cung,Đại _Thiên thế _giới lên pháp châuTrượng sáu kim_thân chứng diệu quả ,kim cang bất hoại thoats sa_bà***Ta là**Bát _Đại_Kim_Cang,hộ Mẫu giá ,rời Tây_Phương ,tham khấu Thượng _Đế,không phê huấn từ.Oa oa,chỉNgủ gật Nam_Thiên_Môn,quên hết ngày tháng xuânChợt ngửi mùi hương khói,Mở mắt liền xoay thân ,ngồi lênTiên_Lộc ,Bạch _hạc theo sau,minh cong lại lưng gù ,tóc bạc như kim châm***Ta là***Nam _Cực _Thọ_Tinh,suất Bát_Tiên,hầu Mẫu giá ,giáng lâm Đông _Thổ,hành lễ xong,ngừng bút ngọc,ha ha ,chỉVạn giáo phát triển,Tà thuyết dị đoanThần kỳ quái dị,đốt phù luyện đanTrăm loài khác biệt,Thần Thánh Phật TiênTứ _quýngũ_bàn,cùng tụ Đông _ThổĐại hội tam_ nguyên ,Mạt _hậu_nhất _trước truyềnCon đường Bồ _Đề,Sợi dây kim_ tuyếnCứu độ cửu nhị,Phản bản hoàn nguyênPhật tính lên Thuyền,Quang minh vô lượngThần nhiên diệu lý,Phàm trần lập côngKhông nên trì hoãn ,cùng chứng Đại_La_Tiên****Chúng ta là***Tam_Thiên Chủ_Khảo,Viện_Trưởng Mậu_Điền,theo hộThánh giá ,rời Tiên_Thiên,tham báiThánh _Mẫu,huynh đệ bình an,mọi người túc tịch,ta không nhiều lời,Oa oa ,chỉ.Tham ngộ huyền diệu chân lý,Thiền_cơ linh diệu vô lườngMinh_sư chỉ điểm tâm tính,Huynh đệ siêu thoát phàm trần***Ta là***Ngộ _Thiền Sư_Huynh ,suất ban chữ Ngộ,cùng hộThánh _Mẫu ,rời Diêu_Kinh,đến Phật_Đàn,thâm bái Thánh _giángừng bút ngọc,ha ha ha ,chỉ cơĐại_Đạo phổ truyền,độ hóa trần gianPhàm trần lập đại công,Xuất chúng phản hồi triều****Ta là****Mẫu _mãnh Đại_Soái,suất toàn ban chữ Mậuhộ Thánh_Gía ,giáng phàm trần,tham lạyLão Mẫu,chẳng muốn nhiều lời,oa oa ,chỉGiáo dục chín châu.Hóa độ toàn cầuBồ_Đề giác lộ,tát bà ưu du***Ta đây là***Giáo hóa Bồ_Tát,suất toàn ban bộ chữ Vân,hầuThánh_Gía ,bước vào Phật Đường Sùng _Hoa,tham yếtLão Mẫu không nhiều lời ,ha ha ,chỉÝ Trời quán khắp trần,Bố trí giáng Thần _BinhTrời người một nhịp cầu,Tướng soái cùng một lòng****Ta là***Lôi _Bộ Đại_Soái,suất Bát _Bộ Lôi_Thaàn,hộThượng_Đế,giáng phàm trần ,hành lễ tham bái,không dám nhiều lời,oa oa ,chỉĐất thái Trời trong Nhật sáng,Tạng kinh Pháp _Hoa phóng quangCổ đạo tế thế hóa phàm,Phật Tiên cùng lái Pháp _hàng***Ta là***Địa_Tạng Cổ_Phật, hầuMẫu giá,giáng Phật _Các ,hành lễ xong,không nhiều lời,ha ha ,chỉTrăm bối ngàn rối tựa kiến bò,Cửu lục trục ba đào,Lòng như cắt,lệ tuôn tràoNhìn Thiên thời,sắp mãn hồi,sắc chỉ làm sao giaoHòa _Thượng Tế_Điên,Nam_Bình Tế _Công,Thầy của các con,hầuLão Mẫu,giáng Phật đình,khấu báiVô_Hoàng Thượng_Đế,hiền đồ an ninhLão Mẫu phê thư,lòng tồn chí thành,Thiên thời khẩn cấpThật lòng tiến hành,kỳ công đại quả,sớm ngày hoàn thànhThầy trò dắt nhau đồng báiMẫu nhan,niềm hy vọng của Thầy là thế,ha ha ,chỉQuan khẩu mở rộng,trực dăng thánh _vựcThuần nhiên chí thiện,tràn đầy ánh quang****Ta***Quan_Thánh,Thuần _Dương, hộMẫu _giá,rời miền Cực_Lạc,tiến đàn tham lạy Mẫu _tọa ,đứng hầu hai bên,ha ah ,chỉTay cằm bát trượng sà mâu ,Pháp luật một mảy không dungKẻ nào to gan vi phạm,Gặp ta tính mệnh khó đào***Ta đây là***Pháp _Luật chủ,Hoàn _Hầu Đại_Đế,cùng Nhạc Nguyên_Soái,hộMẫu _giá,đến Phật Đường,tham lạyLão Mẫu,đứng hầu hai bên ,oa oa,chỉ.Trôi khổ_hải,trôi nghiệt _hải,cuồn cuộn trôi đi không trở lạiNơi khổ hải,là ngục tù ,Thuyền vàng giữa biển đổ lên bờNhất _Quán Pháp _hàng du bốn bể,Đáp không đúng thuyền uỏngdcoong phu****Ta la****Nguyệt Tuệ Bồ Tát,hầuMẫu giá,đến Phật Đàn,hành lễ xong ,không phê lờiCác con bình an,Ta không nhiều lời,ha ha ,chỉÔ hô hạo tai,thống khổ bi ai ,thủy kiếp phát hiện,Lửa đốt càn khôn,hóa thành màu trắng,cang phong hạ giángQủi khóc Thần ai***Ta đây là***Nam Hải Bồ Tát,Phổ Hiền Bồ Tát,Văn Thù Bồ Tát,hầuVô Hoàng Thượng Đế giáng xuống phàm Trần,hành lễ tham lạiKhông dám nhiều lời,ha ha ,cchỉChỉ lạy Chúa,tu Thanh chân,Huyền cơ hảo diệu chẳng ai hayChỉ đọc Kỏan khó thoát tử,Mau bái Chân Sư phản Diêu_Trì***Ta là****Hồi _Giáo Chân_Thần,Mục _Hàn Mặc _Đức ,hầuMẫu gia đến Phật _Các,Hành lễ xong ,ngừng bút không nói,ha ha ,chỉSắc thân phục hoạt tren Thánh _giá,Lập giáo Do _Thái huyền diệu đaThánh kinh mặc chỉ chân diệu ý,tán tụng Thượng_Đế bằng thi ca***Ta đây***Da_Tô Cơ_Đốc,hầuChân _Chúa,giáng Đông_Thổ,tham lạyMẫu giá ,mặc đảo,ngừng bút không nói,ha ha ,chỉCốc _Thần bất tử tàng huyền _tẫn,Khả đạo khả danh chẳng là chânĐạo_Đức năm ngàn ý vô tận,Mau bái Cung_Trường sớm quy căn***Ta là***Thái Thượng Lão Quân ,hầuThánh giá đến Phật _Thần hành lễ xong,không phê lời,ha ha ,chỉBồ_Đề tuệ giác Ta_ bà_ ha,Ba_La_Mật_Đa tính Di_ĐàChân không phi không pháp phi pháp,như tự tại tức là Ta**Ta đây là***Tây_Thiên_Như _Lai,hầuMẫu giá,đến Phật_Đàn,hành lễ xong,đứng hầu Đàn,ha ha ,chỉCùng lý tận đạt chí thiệnQuét sạch nhân dục Thiên_lý hiệnCùng thần biết hóa biết nơi chốn,Định tĩnh an lự thấy bản nguyên***Ta đây là***Đại_Thành_Chí_Thánh Văn_Tuyên_Vương Khổng _Tử,hầuMẫu giá,đến Phật_Đình,tham lạyThượng_Đế,ngừng bút không phê,ha ha ,chỉBạch _Dương cờ phiến treo giữa không ,Hoa trắng bay ngập bầu trờiDương _quan đại_lộ đạt căn nguyên,áo mũ phẩm hạnh đoan trangGiáo hóa vạn quốc tụ trung_ nguyên,Tổ chưởng quyền hành tam_thiênChủ trì pháp lệnh thiên hạ truyền,Sư đồ cùng bạn thu viên****Ta là***Bạch _Dương Giáo _Chủ,Nho_Đồng Kim_Công,theo hầuMẫu giá ,đến Phật _Đình,tham yết Lão _Mẫu ,ngừng bút ngọc ,ha ha,chỉTường vân ngũ sắc phiêu,Bảo _liễu rời Thiên_TriềuĐồng _Tử quạt bữu phiến,Thánh giá xuống Đông _giao***Hai ta là***Vân Bảo Nhị Đồng,theoMẫu giá,đến Phật đàn,hành lễ xong ,lắng ngheMẫu phê thư ,hi hi ,chỉNhớ con lòng đứt ruột,não nùng bi thươngCực _Lạccố _hương rất thê lương,sai hết Tiên_Phật,giáng phàm để cứu nguyên_hoàngThan các con còn chưa tỉnh giấc mộng hoàng _lương làm khổ lòng Mẹ,phải đích thân xuống phàm độ hóa thế gianMẹ giáng ngàn vạn lời trong huyết thư,đều như gió thổi qua tai****Ta đây là***Vô_Hoàng Thượng _Đế,Vạn _Linh Chân_Tể,suất chúng Phật _tử,đến gặp hoàng Thượng_Đế,Vạn_Linh Chân_Tể,suất chúng Phật _tử đến gặp hoàng _thai,các con đứng vững ,nghe Mẹ mở lòng,Mẹ nay phê thư ,cảnh cáo con đứng vững ,nghe Mẹ mở lòng,Mẹ nay phê thư,cảnh cáo con mê,tam _tài yên tĩnh,Mẹ tái phê bài.Trước làm lời tựa,sau là ý thưLỜI TỰA CỦA VÔ CỰC LÃO MẪUBút vàng chấm xuống tỏa hào quangBút ngọc xoay chuyển động khôn cànNgàn lời đánh thức mê_tân lộVăn hay chữ chữ tỉnh người mêĐạo là ví như con đường,có đường mới có lối đi,nhưng có sự khác biệt giữa những con đường gần và xa,cao và thấp,gồ ghề và bằng phẳng,sáng và tốiĐi theo con đường chính tức là Thiên_Đàng đi vào con đường tà sẽ sa vào Địa_ Ngục hắc ám.Đạo tuy có ngàn vạn ,nhưng đều không phải là con đường chính đưa đến chỗ giải thoát Nay Mẹ giáng sợ dây Kim_Quang,một con đường dẫn tới Tiên _Thiên,một bước là có thể đạt đến cứu cánh ,siêu Khí _)Thiên và vượt tượng_Thiên,đi thẳng đến Thánh _vực Nay đương trực thời kì Bạch _Dương,Mẹ sai Di_Lạc chưởng Thiên_Bàn,Cung_Trường xiển dương,tuyên hóa Đại _Đạo,cùng bàn công việc thu viên cứu vãn chúng sinh trong tam _tào rời khỏi cảnh khổ của nước lửa,thu vạn bàng môn quy về Chân _lý,tập ngàn đạo môn hội họp nơi Tam _Nguyên.Nay đương lúc Đai_Đạo phổ truyền,từ các nơi khai đạo đến nay,số người đắc đạo có trên hàng ngàn ,hàng vạn,nhưng số người thành tâm tu hành lại ít như sao hôm ,khó tuyển được những người có tài rường cột ,khó bạt những người có tài lương _đốngMẹ quan sát Phật_tử các vùng ,mọi người đều biếng nhác,tuy có ít người có lòng tinh tiến,nhưng lại thiếu ý chí cương quyết và lo9ngf dũng cảmNay Chư Thiên Tiên Phật thường giáng bút giáo huấn,mong các con hãy lập ý chí xung thiên,phát nguyện lớnVì lời nói không đi đôi với thực hành,lập nguyện mà không làm tròn lời nguyền,Tiếc thay!Thấy cảnh này ,Mẹ không khỏi nhỏ hai hàng huyết lệ.Đau lòng thay!Cũng vì thế ,Mẹ giáng Tinh_Nhất Đại _Đạo,trùy thư phê huấn,răn giới các Nguyên _Phật _Tử của Mẹ phải đốc lực tinh tiến trên con đường tu hànhGiây phút tốt đẹp đáng giá ngàn vàng.Cơ hội lỡ mất sẽ trở thành mối sầu vạn cổHá không phản tỉnh suy nghỉ hay sao!Nay Mẹ giáng huấn thư,diệu ý thật bao la,mong các con của Mẹ hãy tự tham ngộ lấy .Nơi có cuốn sách này ,ngàn Phật vạn Tổ đều cung kính hộ trì,Thần_Minh phù hộ.Nếu người nào không kính trọng,tất nhiên sẽ mắc nạn vào thânKhi Mẹ phê viết xong,nên in thành sách ,làm một định lý ,vạn đời không đổi,xiển dương sự tinh vi ảo diệu của vị lai,chớ đem sách của Mẹ bỏ hoang hơi hộc tủ ,mà phải ân cần tuyên hóa tiễn thi hành,Mong các con sớm ngộ tâm tính,cùng nhau dắt tay trở về miền Thánh _Vực Mong các con hãy thực hành lời huấn của Mẹ.Đây là lời tựa,nay Mẹ ngừng bút xuống đàn ,và sẽ phê tiếp,.NgừngGIỚI CÁO THỨ NHẤTThư giáng đông _thổ thuật căn nguyênPhản bổn hoàn nguyên bái Thiên_NhiênNơi đường chữ_ thập điểm linh khiếu Giới cáo nhi nữ đốc sức tiềnMột giới cáo ,nguyên_phật_tử lắng nghe nguồn cộiĐộng bút vàng ,đem huyền cơ tiết lộ nơi đây Hồi ức lại ,Trời chưa phân,một khí hỗn độnYểu minh minh,vô nhân một khối hư _linhChín sáu ức ,nguyên _phật _tử,Tiên_Thiên cùng tụ Không sầu muộn,không phiền não ,an nhàn tự nhiênTiên huynh đệ,Tiên tỉ muội,vây quần bên MẹTheo Mẹ đến ,theo Mẹ đi ,nữa bước không rời Nước Cực_Lạc,vui thỏa thích ,thiêu _dao mặc ýCỡi Thanh _Long ,cỡi Phụng_Hoàng,vô _lượng tôn nghiêmKhông sợ lạnh,không sợ nóng,vô quản vô thúcKhông âm dương,không đối đãi ,chí lý thuần _nhiênLúc nhàn hạ,tiêu dao du,ngoạn thưởng Tiên cảnhNhững lúc buồn ,hoặc đánh cờ,hoặc khảy đàn TiênĐói thì ăn quả Tiên đào ,quỳnh_tương làm rượuMặc áo Tiên ,đi giầy vân,lộng lẫy vô cùngNơi Vô_Cực.,miền Thánh _vực,cảnh đẹp chí thiệnTĩnh mà ứng ,thông vạn hóa ,căn nguyên muôn loàiTừ lúc giao,hội Tý thời,khí số đã đếnMẹ Hạ lệnh,sai thất Phật,trị lý càn khônVạn tám năm,khí số định ,Trời mới thành tựu Cho đến thời ,hội Sửu mãn ,Địa mới hoàn thànhKhí thanh thăng,thành Thiên_bàn ,bố trí tinh đẩuKhí trược giáng ,tạo nên Địa mới thành tựuCho đến thời ,hội Sửu mãn ,Địa mới hoàn thànhKhí thanh thăng,thành Thiên _bàn,bố trí tinh đẩuKhí trược giáng ,tạo nên Địa,kết thành núi sông Đến hội Dần ,Trời đất giao,nhật nguyệt cùng chiếuHợp âm dương,hun đúc thành ,vạn laọi chúng sinhLẽ huyền_diệu,nơi Tiên_Thiên,vạn vật sinh hóaVô_cực tĩnh,Thái _Cực động ,Hoàng _Cực càn khônĐạo là lý,lý tức Đạo,hư _linh chí diệuĐạo sinh Nhất ,Nhất sinh Nhị,Nhị lại sinh TamNhất bản chia,thành vạn thù ,từ vô đến hữuLẽ ảo _diệu,dẫn Thần _Tiên,cũng khó nên lờiTrời đã thành,Địa cũng tựu,vạn vật toàn vẹnNơi Đông _Thổ,không người khói ,thiếu gái cùng traiVào thời đó.thực vô nài,Mẹ mới dùng kế Chín sáu ức,nam và nữ,cùng xuống trần gianNhiều lần sai,nguyên_phật_tử,giáng hạ Đông_ thổMột lần xuống ,một lần về,không muốn trị phàmThật vô nài,Mẹ nghĩ cách ,tạo thành huyết tửuTam_San_Ba,làm say hết ,Bồ_ Tát Phật nam Thiết một hồ ,gọi Tiên_Trì ,cùng nhau tắm gộiMẹ thu hồi ,Tiên y hài ,trở về Lý_ThiênChúng Phật_tử ,khi tỉnh rượu,không thấy mặt MẹLại không thấy ,Tiên y hài,lòng càng hoang mangMẹ đau lòng ,thật chẳng nở,lớn tiếng kêu gọi Hỡi các con,hãy xuống phàm,tạm rời Tiên_ThiênNếu Mẹ đem ,Tiên y hài,giao cho Phật _tửKhông một ai,muốn hạ phàm ,trị vì thế gian Bẻ lấy cành ,cùng lá cây,che nắng chống lạnhGặp lúc đói ,ăn tùng bách,khát uống nước tuyềnChúng Phật _Tử ,nghe lời Mẹ ,đau thương vô tảHỏi Mẹ rằng ,đến lúc nào ,mới đặng về nhàMẹ trả lời ,đến tam _kỳ ,đại khai phổ độMẹ viết thư,báo con hay,độ con về Trời Chúng Phật_tử,lòng còn nghi,lớn tiếng than khócMẹ nói rằng ,lấy hợp đồng ,giao con làm bằng Chúng Phật_tử ,từ lúc đó,bôn ba Đông _thổCó nam nữ,có phu phụ,thành lập thế gianTình Mẫu tử,chia Đông Tây,lòng đau như cắtChúng Phật tử,nơi phàm trần,chịu khổ vô vànTính đến nay,đã trải qua,sáu vạn năm tải Nghĩ đến con,chịu cực khổ,lòng Mẹ giáng Chân_ ĐạoSai tam Phật,bạn mạt _hậu,phổ độ thu viênLời của Mẹ,đều chân thật,nói rõ tường tậnMong Phật_tử,mau cầu Đạo,Nhất _Quán chân truyềnCon đường vàng,dẫn Phật _tử,theo Mẹ về TrờiKhông tỉnh ngộ,chìm bể khổ,vĩnh viễn trầm luânNói đến đây,Mẹ phải nhỏ,hai hàng huyết lệNgưng bút vàng,nghỉ giây lát Mẹ tiếp tục phê NgừngGIỚI CÁO THỨ HAIThiên _Đạo xiển phát Thánh mạch truyềnSắc lệnhk tam Phật bạn thu viênKhông bái Thiên_Nhiên bái Chân _ĐạoNgàn đời vạn kiếp khó thoát thânTái khuyên răn,nguyên _phật_tử,lắng nghe chân lýThời buổi này ,tam kỳ kiếp,đau khổ bất khamTrời sắp già ,đất sắp tàn ,khí số sắp tậnMẹ không nỡ ,nhìn tai kiếp,làm hại thân conMở văn vận,thả đường sáng,giáng hạ Kim_TuyếnĐem Thiên_Đạo,là Nhất_Quán,truyền khắp càn khônSai Di_Lạc,chưởng Thiên_Bàn,vsnj bàng quy chínhMệnh Thiên_Nhiên,chưởng Đạo_Bàn,Linh_Diệu hóa thânBan Di _Lạc,chưởng sắc lệnh,vạn Thần trợ ĐạoSai chư Phật,giáng cơ bút,Đại_Đạo tuyên truyềnNơi Tiên_Thiên,Mẹ không giữ,Tiên Phật Thần ThánhChúng Bồ_Tát ,cùng Tiên_Chân,đầu thai xuống phàmTrời đất lớn,sao lớn bằng ,Thiên_Mệnh của MẹThuận lý sống,nghịch lý vong,trời vực chia phânKỳ Phổ _độ ,chưa từng có,không tiền khoáng hậuChân kỳ duyên,từ vạn cổ,nay gặp thời cơTrên độ Tiên,dưới độ quỷ,giữa độ thiện tínThu ngàn môn,lẫn vạn giáo ,cùng về cội nguồnThuyền mạt _hậu,là Nhất_Quán ,thiên cơ huyền diệuĐắc nhất chỉ ,mở khóa vàng,hiện ra kim_thânTruyền hợp đồng ,về Linh_Sơn,lấy làm bằng chứngKế điểm huyền,mở huệ nhãn,pháp _môn Bạch_DươngSau cùng truyền,vô_tự_kinh,thông thiên thần chúNiệm chân kinh,Tiên Phật Thánh,đều đến hộ trìĐắc Thiên_Đạo,được ghi danh,ở nơi Thiên _bảngSau Hộ _khẩu,nơi Địa_Phủ,tự nhiên xóa tênSáng nghe Đạo,chiều được chứng,nhờ nơi nhất chỉĐiểm huyền_quan,vật vô giá,trực phản Diêu_LâmThượng thượng_thừa,một bướt siêu,thật là giản dịThoát phàm_thể,thành Thánh_thể,cực _lạc trường xuânĐó chẳng phải ,lời nói xuông,có bằng có chứngLấy sắc thân ,chứng minh được,Đai_Đạo chí tônĐông không cứng ,Hạ không thối,dung nhan tươi tốtĐó là ,thoát phàm _thể ,đắc chứng Kim_thânNếu không tin,gọi chân _linh ,lâm đàn nghiệm chứngMọi sự việc ,điều chân thực,không có dối hưChân Thiên_Đạo ,chân Thiên_Mệnh,tam giới như mộtCó đạo_thống ,Tổ Tổ truyền ,cho đến thời nayNhị cửu bàn,thpời kỳ cuối ,Cung_Trường ứng vậnTu tại gia,như xuất gia,tăng nhân trong nhàĐến thời nay,chân cơ triển,truyền khắp thiên hạChư Tiên Phật,chúng Thánh Thần,cùng giáng Đông_LâmHiển mầu nhiệm,ở khắp nơi,người mê thức tỉnhHoặc giáng cơ,hoặc mượn khiếu ,cứu độ nguyên_chânLái Pháp _Thuyền,cứu cửu nhị,lên bờ thoát khổ Việc tam_thiên ,do người hành,Trời nhờ đến người Mọi người đều ,phải ân cần ,chuyên tâm tinh tiếnThay thế trời ,tuyên hóa Đạo,trợ giúp Sư TônĐạo nhờ người,mới phát triển,người cần Trời giúpTrời người hợp,thật hoạt bát,kiến lập công huânNay Đạo vụ ,ở phương bắc ,lâu nay khai hóaKhó tuyển được ,người đại hiền ,lương_đống nhân tài Nay Thiên_Đạo,đang trong lúc ,nữa mờ nữa sáng Chớ để lỡ ,mất cơ hội ,giờ tốt ngày lànhMẹ vì thế mới phê sách "Huấn Tử Thập Giới"Nay thúc giục,con của mẹ ,cùng nhau hiểu lờiTu Thiên_Đạo,đều không ngoài,khai xiển độ hóaPhát lòngg từ,dùng lời nói,dạy người không nguôiLập chí hướng ,không thối chuyển ,lòng phát đại nguyệnĐã lập nguyện,phải thực hành,sửa mình hóa ngườiChỉ mang danh,không thực tiễn,chẳng nên việc lớnkhó trở về,miền Cực _Lạc,uổng tu một đờiHoặc chỉ là,cầu thể diện,hời hợt phô diễnPhút cuối cùng,cũng rơi vào,bể khổ trầm luânĐi một bước,ngừng một bước,nữa đường hoang phếĐánh tàn linh ,áp am sơn,khó được chuyển thânMẹ mong con,chúng Phật _tử,hãy sớm giác ngộDũng mãnh tiến,có thủy chung ,chân quả tất tha nhfNgoại công đầy,nội công tròn,chúng sinh độ hóaQủa thượng thừa,ngàn đài_sen ,lập tại cõi phàmDù con là,Đại_La_Tiên,hay Phật giáng thếKhông công quả,không chân thiện,khó về Diêu _LâmNghe Mẹ khuyên,chớ buông lung,lòng thành chóng phátNếu do dự,chậm một bướt,khó lập công huânLà lãnh tụ,là đàn chủ,trách nhiệm trọng đạiMột người ngu,vạn người trụy,hại mình hại ngườiNgười minh triết ,có trí tuệ,lớn như biển cảDẫn người hiền,hóa đại chúng,đều tu thành chânNay hiển dụ,bạn _sự _viên,đàn_ chủ lãnh_tụPhát nguyện lớn,chí cương nghị,tịnh tiến siêng năngDùng pháp nào,độ chúng sinh,rời khỏi bể khổDùng pháp nào ,thúc dục người,cùng phát lòng thànhTâm như mây,tùy biến hóa,ý như nước chảyTùy cao thấp,tùy vuông tròn,uốn nắn tự nhiên Theo thói đời ,là tội lỗi,lấy lý làm chuẩnQuét tham sân,diệt si ái ,thanh tĩnh pháp _thânCông càng cao ,càng nguy hiểm,thời nên cẩn thậnLên đỉnh cao,khi rơi xuống,vạn trượng vực sâuTrèo càng cao,té càng nặng,đó là định lýKẻ thông minh, há có thể, làm việc ngu siSợ tam_úy,nghĩ cửu_tư,nói lamf cùng bướcTuân tam_tỉnh,giữ _tứ vật,mới là hiền_chânTuân lời hành,đăng Thánh _vực,hưởng trọn cực_lạcKhông tuân huấn,mặc ý hành,Địa ngục có phầnLại phê thêm,một bài huấn,Phật tử ghi nhớTam_Tài nghỉ,tâm thanh tĩnh,đợi Mẹ tái phêNgừngGIỚI CÁO THỨ BADuy Đạo độc tôn,Mẹ độc tônSinh khắc chế hóa Mẹ phân thânTam_giới thập phương Mẹ làm chủDưỡng dục Thánh phàm một linh cănTam giơpí cáo,nguyên_phật_tử,sớm minh tâm tínhNgộ chân lý,tham Thiên-_Đạo,chân không bái khôngHữu tất vô,vô tức hữu,hữu vô một thểSắc là không,không là sắc ,phi sắc phi khôngThời ban sơ,khí chưa phân,một thể hổn độnMột khối lý,không thanh vị,yểu yểu minh minhVô _Cực động,sinh Thái _Cực,âm dương phân địnhChia tam tài ,phân tứ tượng,lại sinh ngũ hànhChia lục hầu ,liệt thất chính,cửu cung bát quáiChia thuận nghịch ,hiện tròn thuyết ,phát sinh muôn loàiLuận ảo diệu,bàn hư vô,mấy ai hiểu thấuCổ linh_quang,là chân lý,chí thanh chí hưVô âm dương,vô đối đãi,không tăng không giãmLại vô hình,lại vô tượng,cũng chẳng ngoạn khôngKhông màu sắc,không nóng lạnh,không độnh không tĩnhVạn hóa nguyên,chân huyền cơ,ẩn chứa nơi đâyGiữa ẩn phí ,vô sắc tướng,chí huyền chí diệuNhìn không thấy ,lóng không nghe,bao la sắc khôngKhông biến động,không hiểu rõ,vô vi sinh hóaChân_Chúa_Tể,là trung tâm,hóa dcj muôn linhCao vô thượng,siêu cửu trùng,vượt ngoài không sắcSâu vô đáy,bao địa phủ,thập điện u minhQuán càn khôn,thông tam giới,khắp nơi khắp chốnTrời và đất ,cùng vạn loại ,rời lý thành khôngCưỡng nói Đạo,xưng Chân_Nhất ,hóa sinh vũ trụVô_Cực_Lý ,là căn nguyên,Trời đất muôn linhĐạo ở Trời,Trời trong thanh,bàn cờ xoay chuyểnBố tinh đẩu,vận nhật nguyệt,một khí lưu hànhĐạo tại Đất ,Đất ngưng kết ,thành sông thành núiSinh muôn loài,dưỡng vạn vật,nhờ Nhất mà thànhĐạo nơi người,người mới có,vận động tri giácNgười có Đạo,nhưng không hay ,khó thoát luân hồiLý tam giáo ,chỉ có một ,đều do Mẹ giángNgười truyền Đạo,tức là truyền chân lý hư tinhLão Kim_Đan,Phật Xá_Lợi,Nho là Thiên_TínhĐều chỉ là,một linh_quang,cùng lý khác danhNgàn đời nay,pháp không hai,Đạo là duy nhấtTiên Phật Thánh,truyền tâm _ấn,đều cùng một tôngHiểu một pháp,rõ vạn pháp,pháp pháp đều hiểuNgàn kinh Phật,vạn Thánh thư,một lý quán thôngKhi tam Thánh ,trở về trời,niết bàn chỉ độĐường dây đứt,Đạo thất truyền,chỉ có giáo tôngCho đến nay,ba ngàn năm,không người minh hiểuVạn giáo xuất ,kì dị hiển,chân lý chưa minhNay đương lúc ,vận Trời đến ,đại khai phổ độHội Long_Hoa ,mở khoa thi,tuyển bạt anh hàoTrên thừa kế,Vô_Cực lý,chân truyền tam giáoDưới hướng Đạo,độ chúng sinh,cùng lên pháp thuyềnChân diệu _quyết ,thượng thượng thừa,mấy ai hiểu rõMuốn tìm chân,cầu cung Trường,Đại_Đạo tất thànhĐắc Thiên_Đạo,mau hành công,tu chân mượn giảĐạo tuy trống ,nhưng không rỗng,vạn loại thành khôngCuộc đời người ,như hạt gạo,giữa lòng biển cảTheo thủy triều,lên và xuống,không chia Đông TâyTửu sắc tài,làm mê hoặc,bản lai Phật tínhTham thất tình,nhiễm nhục dục,che lấp bản linhLàn sóng dục.khóa ái tình ,không ngưng không dứtThâm vinh hoa ,luyến phú quý,mắc vòng lợi danhNhư đá lửa,như điện chớp,không được vĩnh cữuNhư hoa đàm,thật ngắn ngủi,nghiệt quả hình thànhNgười mê muội,há ngộ được,cõi trần là giảNgộ nhận khổ,cho là lạc,khác chi kiến ruồiKhoảng thời gian,một trăm năm,là ba vạn sáuSuy nghĩ kĩ,có mấy lúc,thân được an ninhThiếu rồi tráng ,tráng lại già,không lâu rồi chếtBiết bao nhiêu,nỗi cay đắng ,thật là thương tâmSinh lão bịnh tử,tử và khổ,mấy người thoát khỏiNghĩ thời gian,thật vô tình,trẻ biến thành giàĐến tay trắng ,đi tay không,khó mang một điếuChỉ để lại,một nắm mồ,hồn xuống suối vàngDù vương tôn,hay công hầu,lỗi phạt công thưởngTrả nhân_quả,súc chuyển người,người chuyển súc sinhTừ hội Dần ,tính đến nay,năm đã trên vạnVòng luân hồi,mãi xoay chuỷen,thê lương vô cùngRời xác này ,vào xác nọ,thay tên đổi họHọ Trương nam,họ Lý nữ,như người diễn tuồngCàng luân hồi,càng biến chuyển,tính càng mê muộiĐã quên mất,Mẹ Vô_Sinh,nơi cõi Tiên _ThiênTính của người,nơi Tiên_Thiên,Linh_Sơn một gốcThánh không tăng,phàm bất giảm,Thánh phàm cùng tôngNgười giác ngộ,là Thánh hiền,về nước Cực_LạcKẻ mê muội ,là phàm phu,vào cõi u minhTiên Phật Thánh,đều là người,tu hành đắc chứngNào thấy ai,khi sinh ra,đã là Phật TiênMẹ mong con,chúng Nhi Nữ,hiểu rõ chân ngụyBỏ đường mê,bái Chân _Sư,phản bổn hoàn nguyênPhê đến đây,Tam _Tài mệt,đình chỉ cơ bútĐể tam_tài,nghỉ lót dạ,Mẹ mới tái phêNgừngGIỚI CÁO THỨ TƯTrong chân có giả giả có chânNgộ thấu chân giả định siêu trầnPhàm trần lập công quảng tuyên hóaHóa thế quy căn cùng cầu ChânBốn giới cáo ,nguyên_phật_tử,chân công tu luyênCảnh hồng trần ,là bể khổ,sóng gió mông mênhCuộc đời người ,như phù du,thật là ngắn ngủiCó mấy ai,thoát khỏi được,Thập_Điện_Diêm_VươngSuốt ngày đêm,khổ lao lục,bôn ba Nam Bắc Như trâu ngựa,chịu cực khổ,giữa chốn đồng hoangCuộc đời người ,vài mươi năm,sinh lão bịnh tửMuôn ngàn cảnh,như sương mai,gặp nắng sẽ tanTranh danh lợi,tham phú quý,lưu lãng sinh tửTham vợ đẹp,thương con cái,một giấc Hàm_đanCảnh thê lương,nơi hồng tràn,thật là khó tảCó thất tình ,và lục dục,mê hoặc nhi langMặc cho con,tích đủ của,gia tài vô sốNgàn thửa ruộng,thu vạn đấu,ngày ăn vài thăngMặc cho con,có lầu cao,đại hạ rộng lớnCũng chẳng qua ,ngủ tám thước,chỉ nằm một giườngMặc cho con,có vàng bạc,chất cao như núiQuy âm phủ,không mang được,một đồng đi theoDù cho con,mặc lụa là,y phục lộng lẫyCũng chẳng qua,ngừa nóng lạnh,chóng gió che thânMặc cho con,trên bàn tiệc,cao lương mỹ vịVì ngon miệng,sát sinh linh,tội ác khó đàoMặc cho con,mãi ăn chơi,ngày đêm hưỡng lạcMột trăm năm,như giấc mộng,một kiếp phù duMặc cho con,thê thiếp đẹp,con cái hiếu thảoKhi chia tay,nơi suối vàng ,cảnh thật thê lươngThan một tiếng ,đời ngủ trựợc,nước mắt tuôn chảyMong tất cả ,con của Mẹ,chớ nên mê lòngNơi trần thế ,thật ví như,hý _Trường một cảnhAi là tổ ,ai là cháu,ai là mẹ conNếu ngộ được,cảnh đời giả,cả nhà tu ĐạoCùng hành công,cùng lập đức,cùng về cõi TiênNơi hậu Thiên,tu Chân_Đạo,gia đạo hòa thịnhKhi công thành,về Tiên_Thiên,cùng tụ một nhàKỳ duyên này ,thật ảo _diệu,xưa chưa từng thấy Chỉ tiếc than,lòng người còn,chưa tỉnh nồi kêNgười vì danh,đã nhất phẩm,lòng còn ham muốnKẻ vì lời ,đã trăm vạn ,vãn còn tham lamChỉ biết tham,chỉ biết ham,không suy không nghĩQuên mất đi,đường sinh tử,xuống gặp Diêm _Vương Sớm tỉnh ngộ,sớm tu chân,siêu thoát tam_ giới Mê tâm tính,nơi Địa _ngục,ảm đạm thê lươngTrời và vực,chia hai đường ,chỉ một tâm niệmTâm niệm sai ,một khoảnh khắc ,vĩnh viễn bi thươngNỗi thống khổ,nơi Địa _phủ,khó nói khó giảngĐài nghiệt kính,soi một lần,tội lỗi rõ ràngNếu hành thiện,có cơ may,kiếp sau hưởng phúcKhi phúc hết ,vẫn phải trụy,chẳng dược lâu dàiNếu tác nghiệt,chịu báo ứng,có miệng khó cãiĐài nghiệt kính,hiển nhân quả,tự chuốt lấy hìnhCó núi đao,có vạc dầu,hình phạt đủ loạiNào cưa lớn,nào cối sắc,chó uống máu canhCầu nại hà,rơi biết bao,già trẻ lớn béMười tám tầng,đại Địa _ngục,trông thật thãm thươngThật rùng rợn,thật khủng khiếp,không dám mô tảPhê đến đây,không nhịn được,nước mắt tuôn tràoLỡ sa chân,thành mối sầu,thiên thu vạn cổMất thân người ,vĩnh trôi dạt,khó về cố hươngNghe Mẹ khuyên,tu Thiên_Đạo,tinh thần chấn phấnLập chí kiên,phát đại nguyện,tâm tựa kim cangCửu tổ con,dưới âm phủ,ngày đêm mong đợiTrông đợi con,hành công đức,thoát kiếp luân hồiÝ niệm sai ,chẳng những là,một mình mình chịuLại liên lụy,đến cửu tổ,thương khóc suối vàngAps âm_san,sáu vạn năm,đau thương vô tảĐợi hạ nguyên,gặp phổ độ,mới lên từ hàngNếu hạ nguyên,có cơ may,gặp kì phổ độPhải chăng được,kiếp thân người,càu được chân truyềnTrong lúc này,nhân cơ hội,mau hành mau tiếnTinh đường mê,đi theo Mẹ,trở về Diêu_BangPhê đến đây nghỉ một lúc ,Mẹ tái lên đànNgừng bút vàng,lừoi trong huấn,con hãy tường thamNgừngGIỚI CÁO THỨ NĂMThiên vận luân chuyển thời tam thuTam tai bát nạn khắp Diêm phùChín chín hạok kiếp nào ai thoátCứu thế là nhờ Nhất _Quán châuNăm giới cáo ,nguyên phật tử,thực tu thực tiễnThức thời vận,hiểu ý trời,mới là người hiềnNay đương là ,thời mạt kiếp,Đạo kiếp cùng giángTrời đất đổi ,sơn hà thay,quái tượng biến thiênLòng của mẹ,nguyên là lấy,nhân từ làm gốcNhưng tại sao,đại hạo kiếp,lại giáng đông lâmCon không nghĩ,từ xưa đến nay,nào có kiếp sốThời thịnh trị,Nghiêu Thuấn vũ,an lạc du duLòng người ngay,lòng Trời thuận,không có kiếp giángLòng người tà,cảm ác nghiệt,hạo kiếp hoành lưuNhìn phàm trần,phong tục nay,ngày càng ô hạLễ kỹ cương ,của Thánh hiền,không người noi theoHọc gian tham,học quỷ quyệt,lường gạt dối tráBại nhân luân,hoại cang thường ,một lời khó tảQuân không quân,thần không thần,triều cang bất chínhPhu baats phu,tử bất tử,thế phong suy đồiPhu bất nghĩa,phụ mất quy,nhân đức bạ hoạiAnh khoong thương,em khoong không nhường,kết thành oán thùTình bạn bè ,không giữ tín,lời xuôi hành ngượcNgũ luân suy ,bát _ đức phế,không người tuân theoVề kẻ sĩ ,chỉ nói suông,không hành theo lýNgười làm nông,không hiểu lý,như dại như sikể làm công ,không cần mẫn,mất đi thực chấtLà thương gia,bán hàng giả,lường gạt người gnuNgười tu Phật,đã không giữ tam_ quy ngủ_ giới Kẻ tu Tiên,bỏ chân pháp,đi vào đường tàVề nho_sĩ,chưa hiểu lý,tự xưng là ThánhNhìn cảnh này,Mẹ không khỏi,đau thươpng trong lòngThời buổi này,nếu không có,đại kiếp hạ giángKhắp thế gian ,khó tìm được,một người hiền lươngGiáng tam_tai,cùng bát nạn,đao binh thủy hỏaChín chín kiếp,tám mươi mốt,giáng khắp hoàn cầuLại sai xuống,ngũ đại ma,đại náo Đông_ThổDùng vạn pháp,liên hoàn kế,thu hết ác tàSố Trời đến,số Đất mãn,khí số đã đếnĐó cũng là,người tạo nghiệt,kết thành oán thùSáu vạn năm,đại thanh toán,ứng nơi trần thếNgọc và đá,thiện và ác,phân chia rõ ràngDùng huệ nhãn,nhìn cõi trần,lệ nhòa đôi mắtThấy mây đen,giăng mịt mù,khắp cả trời xanhKhắp bốn bể,nổi yêu phong,không nơi yên tỉnhNạn can qua,loạn trộm cướp ,làm khổ lòng ngườiNạn ôn dịch,nạn đói rét,hạn lụt đều cóKhắp thiên hạ,tuyệt ngũ cốc,mùa màng thất thuLoại tai này,và kiếp nọ,chưa phải kì lạSợ nhất là ,nước lửa gió,quét sạch hoàn cầuBốn mươi chín,ngày tối đen,trời trăng không sángMở Địa _Phủ ,thả quỷ hồn,đi tìm oán thùLàn khí âm,tối như mực,hàn quang khắp tỏaĐến đòi nợ,mệnh hoàn mệnh ,thiếu nợ traả tiềnKiếp cang_phong,quét càn khôn,phá hoại vũ trụQuét khí tượng,rửa tam giới,biến đổi thế gianMặc cho con,kim_ cang thể,mình đồng da sắtKhó thóat được,chân kiếp hoả ,tính mệnh khó tồnTuy hạo kiếp,nơi Đông _Thổ,đều do Mẹ giángNơi Tiên_Thiên,Mẹ ngày đêm,rơi lệ khóc thanKhông nỡ nhìn,đá và ngọc,cùng hủy một lúcGiáng kim_ tuyến,hiện linh_ quang,chèo lái Pháp _ThuyềnNgàn vạn đường,không đường nào,dẫn tới sinh lộĐường sinh lộ,là Nhất_Quán,Thiên_Đạo mau cầuVì tưởng nhớ,con của Mẹ,bôn ba tứ phíaViết ngàn thư,cùng vạn lời,gởi xuống trần_gianChỉ lo sợ hạo kiếp đến,con Mẹ bị hạiMẹ vì thế,mới khổ công,viết sách phê thưGọi một tiếng,con của Mẹ hiền lương hiếu thảoHãy nhanh bước,tiến lên bờ,gia công tu hànhĐắc Thiên_Đạo,không nên có ba lòng hai ýLấy huệ kiếm,chặt dây oan,dứt lòng lợi danhLuyến cảnh phàm,nào hay được,thế giới là giảLấy huệ nhãn,nhìn cảnh đời,sầu khổ bất khamMặc cho con,có muôn nghìn,vạn loại diệu kếKhi số đến,cũng phải chịu,tai kiếp lưu đầyTrong mười phần,chết đi bẩy,ba phần chịu khổNhìn thảm trạng,xương thành núi,máu chảy thành sôngNếu còn tham,luyến cảnh phàm,bội lý quên ThánhChín chín kiếp,đánh tàn _linh,địa ngục lao tùMuốn thoát kiếp,muốn tránh tai,mau lập công quảMẹ ra lệnh,sai Tiên Phật,hộ con bình anNgười tỉnh ngộ,đi theo Mẹ,trở về Vô_ CựcKhông tỉnh ngộ,gặp hạo kiếp,đánh vào ngục laoChư Phật tử,cùng tống giá,theo Mẹ hồi phảnVề đến nơi,tiếp tục phê,lời vàng lưu đờiLuiGIỚI CÁO THỨ SÁUTrong sáng một minh_ChâuThượng _Đế tặng con giữVô hoàng trùy giác lộLão _Mẫu chỉ đường mêTaTạo_vật Chân_Chúa,Vô _Hoàng Lão_Mẫu,suất thị giá,đến Đông _Thổ,Phật tử đứng hai bên,nghe Mẹ phê thưChân Đạo,Chân Lý,Chân Thiên_MệnhNgười tu phải chân tâm thực hànhÝ niệm sai lầm xa ngàn dặmNhư lưới băng mỏng vào ngục sâuSáu giới cáo,nguyên Phật tử,chuông vàng mau gõMẹ Vô_Sinh ,tưởng niệm con,lòng nóng như thiêuLo Phật tử,mê tâm tính,không nghe lời MẹĐem sách Mẹ,để một bên,chẳng nhìn chẳng xemCon ngoan ngạnh,như sắt đá,khó lòng khuyên hóaVì độ thế,lao tâm lực,nhiều lần xuống phàmViệc tam_kì,cực trọng đại,khổ tâm phí sứcSai nghìn Phật,mệnh vạn Tổ,cùng giáng Đông_GiaoDùng nghìn phương,lẫn vạn kế,không thấy hiệu quảNhioều lần gửi,huyết lệ thư,cũng uổng công laoKhổ cho Mẹ,vô phương kế,lớn tiến than khócNgjhĩ đến đây,nước mắt Mẹ,như mưa tuôn tràoMuốn chỉ độ ,không hóa thế,mặc con trôi dạtLòng Mẹ từ,lại không nỡ,để con gặp taiMẹ vì thế ,mới giáng cơ,phê sách"Thập_Giới"Răn các con,mau giác ngộ,thoát cảnh Trần laoỞ trên đời ,trăm điều thiện,chữ hiếu đứng đầuKhông tròn hiếu,sao xứng đáng,là bậc anh hàoMẹ mong con,trước mặt Mẹ,chớ nên bất hiếuPhải tuân hành,lời Mẹ dặn,mới là con ngoanLà hiếu tử,không cần Mẹ,vừa dò vừa dặnThể lòng Mẹ,phát lòng thành,để Mẹ bớt loKể từ nay,lập mục tiêu,tinh_tiến tu ĐạoThể lòng Mẹ,phải ra sức,cứu rỗi đồng bàoTrong bốn bể,là huynh đệ,ra tay cứu vớtChánh kỷ trước ,thành người sau,độ hóa trần hiêuTự lập trước,lập người sau,là điều căn bảnTự đạt trước,lại đạt người,cảnh tỉnh người mêNgười giác trước,giác người sau,cùng đăng giác lộLà Tiền _Nhân,phaỉo yêu thương,nâng tiếng hậu sinhĐã kéo người ,cứu đến cùng,mới là anh hàoĐộ một người ,một người thành,mới hợp ý MẹChớ nên bỏ,người nữa đường,không hỏi không hanĐương thời hạ,Thiên thời cấp,thật là khẩn cấpMau lập công,mau bồi đức,Đại_Đạo xiển dươngCây trồng sớm,trổ bông nhanh,mau kết thành tráiChậm một bước,trồng trễ mùa,hoa trái đều khôngTu Thiên_Đạo,không phân biệt,giàu nghèo phú quýKhông phân biệt ,nam hay nữ,đều phải siêng laoBần xả thân,phú xả tài,cùng là hành ĐạoTài Pháp thí,phúc tuệ đầy,được hưởng hồng thanhMau khai Đạo,mau xiển Đạo,chớ nên trì hoãnCòn trì hoãn ,còn do dự ,khó lập công laoKhiếu về văn,dùng lời văn,thay Trời hành ĐạoThiên về võ,ra sức lực,không ngại gian laoLấy nhân lực,lấy tài lực,giúp người thành ĐạoƠn của Trời,là vô tư,độ lượng bao laNgười bạn Đạo,được thành công,đều nhờ trời giúpChẳng phải là,người lãnh tụ,có sức tài ba Người tu Đạo,đều nhờ vào,lời nguyền quảng đạiNhờ Phật ăn,cậy Phật mặc,khó tránh Thiên _lôiVì cứu thế ,quên thân mình,bôn ba điên đảoTiên Phật Thánh,vì trợ Đạo,cũng chịu gian laoPhụng mệnh Mẹ,xuống phàm trần,chúng sinh độ hóaChân Thiên _Đạo,có ấn chứng,chẳng dối chẳng hưĐạo của Mẹ,nếu không thực,là hư là giảLời nguyện con,Mẹ gánh chịu,con hãy yên lòngMẹ nào muốn,ra lời nặng,để con thêm tội.Ai!Tuy như thế ,kẻ mê muội,lòng vẫn còn nghiVào thời này,lập công quả,vạn tám thánh nghiệpHưởng Thanh_Phúc,hưởng hồng _phúc,khoái lạc tiêu daoLòng hăng hái,sức phấn khởi,một mực tinh tiếnDù thí mệnh,cũng phải tu,ý chí kiên laoLập Phật _đường ,độ chúng sinh,một việc đại thiệnHoặc khai hoang,hoặc gieo giống,lập đại công laoNếu tuân theo,lời của Mẹ,khai hoang gieo giốngMẹ ra lệnh ,sai Tiên Phật,trợ con thành côngNay Thiên_Đạo,đang trong lúc,nữa minh nữa ámLà thời cơ,lập kì công,rạng rỡ anh hàoTuy thời thế,tùy cơ duyên,cẩn thận hành sựChân ThiênĐạo,đương ngầm tuyển,chọn người hiền lươngNào ai hay,Trời đang mở,khoa thi chiêu tuyểnHy Thánh Hiền,Hy Tiên Chân,do sức cần laoBa nghìn sáu ,bốn vạn tám,mọi người có phậnNgười chậm chạp,tất đến sau,sẽ khóc sẽ thanHiễu rõ được,thời cơ vận,theo Mẹ hồi phảnTâm si mê,không thức thời,tai kiếp đàoMong Phật tử,phải tri hành,hỏa tốc tuyên hóaTâm thanh tĩnh,nghĩ vài phút,Mẹ tiếp tục phêNgừngGIỚI CÁO THỨ BẢYVô phùng khóa vàng vô_phùng_thápVô phùng chìa khóa mở tháp raMinh _Sư nhất chỉ ơn khó báoBáu vật vô giá phóng quang hàoBẩy giới cáo,nguyên Phật tử,lệ rơi thấm áoVì nhớ thương,chúng nhi nữ,mê muội trần aiNơi Tiên Thiên,Mẹ ngày đêm,bi ai thương khócVì nhớ con,khóc đâu lòng,đứt cả ruột ganKhông tỉnh ngộ ,đối với Mẹ,nào có liên hệChỉ lo sợ,tai kiếp đến,khó tránh khó đàoNghe Mẹ khuyen,mau tỉnh ngộ,tu thân lập mệnhThể lòng Mẹ,nhớ ơn Thầy,mới là hiền tàiChịu Minh_Sư,điểm quan _khiếu,ơn dày khó báoNặng như núi,sâu như biển,tạc dạ ghi lòngKhông có Sư,điểm Quan _Khiếu,làm sao thoát khổHá có thể,rời sinh tử,khỏi kiếp tránh taiBạt Tổ Tiên,ấm con cháu,đều nhờ Sư đứcCác con nên,báo Sư ơn,nghe Thầy an bàiNgười tu hành,nếu trái ý,vi phạm Sư mệnhTrời trách phạt,ngũ lôi khiển,cửu Tổ khóc thanTuân mệnh Thầy,trọng Thiên _Đạo,đáng bậc hiền sĩHọc quân tử,vui sắc mặt,hòa nhã khiêm cungTrọn đạo người ,hợp Đạo Trời,đôn luân tận tínhHành lễ nghĩa,giữ cang_thường,nghiêm nghị chính trungĐạo ngũ luân,cùng bát đức,làm trai phải giữĐạo tam tòng,cùng tứ đức,phận gái nên tuânHọc trung tính,hành nhân nghĩa,mau lập công đứcXem đạo hữu,như tay chân,cùng một Mẹ sinhKhông phân biệt,hoặc khen chê,kẻ hiền người ngốcNam hoặc Nữ,bần hay phú,phân trắng chia đenLà lãnh tụ,độ lượng lớn,bao núi chứa biểnThường chỉ đạo,bậc hậu học,khai đạo cùng nhauChí nam nhi,phải nhẫn nại,co duỗi như ýVượt sông núi,chịu gió sương,không núng không naoNghe công sợ,nghe lỗi mừng,có lỗi biết sữaThế mới là,hào kiệt sĩ,lương đống nhân tàiLà hậu học,kính Tiền Nhân,cùng lòng hòa khíLà Tiền _Nhân,thương hậu học,dìu dắt hướng tiềnĐương kim hạ,Thiên thời gấp ,nỗ lực hướng thượngLơpì vàng ngọc,Mẹ đã dặn,chớ nên phụ lòngĐã là người ,đều có lỗi,biết lỗi phải sữaĐã có lỗi ,không biết sữa,khó về Diêu _ĐàiTrước hành công,sau lầm lỗi,công trước không tínhTrước có lỗi ,sau có công,công lỗi tiêu trừNếu như biết ,sữa lỗi trước,tái lập công quảTất nhiên là,công ghi công,không phụ hiền tàiCông đức nhiều,tội lỗi ít,Thiên _Bàn ghi rõLỗi lầm nhiều,công đức nhỏ,chịu họa mắc taiSổ trương mục,nơi Tiên _Thiên,tường tận ghi rõChưa hành công ,sưa lỗi trước,mới là anh tàiTừ xưa nay,tu Thiên _Đạo,là chuyện không dễNay phổ _độ khác thời cổ,do Mẹ an bàiMẹ từ bi,thí ơn lớn,càn khôn cùng độNên Phật_quy,đã rộng rãi,giảm khảo giảm maThời buổi này,tu Thiên_Đạo,thật là dể dãiKhông chịu nạn,không gặp tai,khác với cổ xưaTuy chịu cực,phí tâm sức,bôn ba Nam BắcĐộ Phật _Tử,về cố hương,Mẹ tặng đài senTuy chịu cực,trải phong sương,dầm mưa giải nắngMột phần khổ,một phần công,rực rỡ quang vinhTuy bị người,chế và nhạo,ra lời hủy bángKhi đến thời,mới rõ được,ai hiền ai nguTuy chịu oan,bị hiểu lầm,nuốt cay ngậm đắngTrời không phụ,công và lao,ghi chép rõ ràngKhông tranh cường ,so dài ngắn,cũng không háo thắngTồn tâm tính,dưỡng hạo _nhiên,Bồ _Đề nở hoaTuy gặp ma,khảo tâm tính,có nghịch có thuậnKhông ma khảo,không thành Phật,là lẽ đương nhiênTuy cho rằng,kẻ ác mạnh,người hiền nhu nhhượcNgày báo ứng ,người hành ác,như sương ban maiTừ xưa nay,tu Đai_Đạo,đều có ma hạiĐạo một thướt ,ma một một trượng,kim cổ như nhauCũng chẳng phải,vì ác nghiệt,mới gặp hủy bángNgười không căn,sao ngồi được,ngàn lá đài senNgười bạc phước,căn không hậu,tâm tính không vữngTuy đắc Đạo,vẫn thối chí,khó về Bồng LaiCon chớ tưởng ,người tu hành,là khờ là dạiThực tu hành,lập kì công,cõi trần vẻ vangCon không nghĩ,tam giáo Thánh,khai hóa lập giáoChịu vạn khổ,hưởng hồng thanh,vĩnh viễn không suyCho đến nay,ba nghìn năm,Thần người cúng báiChứng Đại_Đạo,trở về Trời,muôn thuở lưu danhVào thời đó,nơi Đạo_Bàn,chỉ là tra bổSao sánh bằng,thời tam kì,phổ độ đại khaiBa nghìn sáu ,liệt Thánh vị,chùa chiền uy vũBốn vạn tám,chứng Hiền vị ,tề hưởng hông thanhChứng Thánh Hiền,quý ở nơi,chân tâm thực tiễnRạng Tổ _tông,ấm con cháu,thiện đức trường tồnNăng phụng hành,chứng thượng phẩm,trái ngược sẽ trụyTam _tài nghĩ,ngồi thiền định,đợi Mẹ phê bàiNgừngGIỚI CÁO THỨ TÁMVạn cổ kì duyên nhiều ảo _diệuTam kì mạt kiếp Trời mở khoaTam nguyên vận hội Long_Hoa tuyểnTuyển khảo Phật tử chứng Đại LaTam giới cáo ,nguyên Phật tử,lòng buồn tê táiĐưa mắt nhìn,chúng nhi nữ còn mê trần saNhận vui giả,chịu chân khổ,ngày đêm lao lựcĐối Chân _Đạo,chẳng thiết tha,ứng phó qua loaBiết bao người,tham cảnh phàm,bội lý quên ThánhBiết bao người,sợ ma khảo,lý này bất biếnNhư luyện kim,như dũa ngọc,ngọc đẹp vàng ròngNgọc không giũa,không thành khí,lời nói không giảLà vàng thật,trải trăm luyện,càng luyện càng tinhMuốn lấy cây,làm cột trụ,phải trừ cành nhánhLàm công trình,cất cao ốc,nền móng phải bềnỞ nơi người,nếu so sánh,cunghf chung một lýChịu đả kích,chịu mài dũa,trí huệ mới khaiNhà nghèo khó,mới rõ được,người con hiếu thảoTrong nước loạn,mới xuất hiện,báo quốc tôi trungTrải cuồng phong,mới biết được,cây cỏ vững chắcKhông khảo trừng ,sao phân biệt,kẻ ngụy người chânNếu luận thảo,người tu hành,chẳng riêng một aiLấy ngón tay,đếm không hết,lược thuật vài truyệnKhương _thái_ công ,bán bột mì,không người hỏi hanChịu ma khảo,luyện tâm tính,ý chí cương quyếtChâu Văn_Vương,nơi Dữu _lý,bảy năm tù đàyTuy đoán được,số Trời định,không hờn không oánLại còn có,Khổng _Trọng _Ni,cũng bị nguy nanQua Tống Vệ,chịu tai ách,phạt đàn tiêu tíchNơi Trần Thái,bị tuyệt lương,nhịn đói bảy ngàyKẻ phàm phu,đều cho rằng,Thánh _nhân ngu dạiKhưu_Trường_Xuân,lúc tu Đạo,trăm điều khổ cựcGặp nạn đói,bảy tám lần,vẫn không sờn lòngDiệu_Thiện nữ,vì tu Đạo,bị trảm bị giảoTôn_Bất_Nhị,lấy vạc dầu,hủy hoại nhung nhanLấy cảnh khảo,thời hiện tại,sánh với thời cổMa khảo ít,không đáng kể,nhẹ hơn trăm bềQua cơn khảo mới rõ được căn cơ cao thấpCó ma luyện,tự tính Phật,mới tỏa hào quangMa và khảo,là bậc thang,thành Tiên Phật ThánhHiểu thấu được,cảnh giả tạo,sẽ đạt Niết_ BànMẹ sắp đặt,định diệu kế,huyền diệu vô kểDùng sóng gió,che ngoài cửa,tối ngoài sáng trongTu Thiên_Đạo,nếu không có,ma khảo đoạn luyệnKẻ ăn chơi,chốn lầu xanh,đều lên Thiên _ĐàngKhông có khảo,làm sao rõ,ngun hiền chan giảLàm sao tuyển ,người chân tuy,lên ngồi đài senChớ nói rằng,tu thiên _tước,mới có khảo nghiệmCầu chân _tước,cũng phải trãi,mười năm sách đènKhông rõ khảo,nên thối chí,làm khổ lòng Mẹ Vì thương con,lòng bi thương,lệ rớt sa bànMẹ vì con,đã nhiều lần,viết thư nhắn nhủThư Mẹ gửi,không một người,hiểu rõ nguyên cănNay dặn dò,sao không thức tỉnhNếu chắp mê,trái lời Mẹ,sẽ áp âm sơnKêu một tiếng con của Mẹ,sớm rõ tâm tínhMặc ngàn ma ,cùng vạn khảo,lòng vẫn không naoĐạo tâm vững,ý chí bền,trước sau không đổiLòng chí thành,ma khảo dứt,tâm như thái hưTừ ngàn xưa,người tu đạo,lội sông vượt núiRời vợ con,bỏ gia sản,đi khắp chân trờiVượt ngàn núi,lội vạn sông,khó gặp chân phápGiầy sắt mòn,vẫn không gặp,Chân_Đạo,Minh_SưChịu ma khảo,khổ trăm điều,không sao kể xiếtLòng chí thành,mới cảm động,các bậc Chân tuLại thử nghiệm,tấm lòng thành,chân thật không giảMới truyền pháp,tìm hang động,tu luyện hoàng nhaBa ngàn công,tám trăm quả,đắc thành chánh quảCũng chẳng qua ,đạt khí Thiên,tạm hưởng vinh_hoaHiện kim thời,tu Thiên_Đạo,thật là dể dãiThọ điểm trước,tu hành sau,độ hóa trần saHợp thời thế,ứng thời vận,Thiên_Cơ mới lộMẹ khai ơn,người tu hành,nữa Tiên nữa phàmNay đương lúc,Thiên thời cấp,khinh phàm trọng ThánhPhải ân cần,và thực tiễn,không nên vui nhànMuôn vạn lời ,trong huyết thư,mong con tỉnh ngộĐây chẳng phải,văn khuyên đời,chớ nên xem thườngMẹ vì con,phí tâm huyết ,lòng như tơ rốiChúng Phật tử,nhớ trong lòng,Phật pháp tuyên dươngPhê đến đây,Mẹ ngưng bút,tam tài tạm nghỉMẹ lên Đàn,mượn cơ bút,tam tài tạm nghỉMẹ lên Đàn,mượn cơ bút,tiếp tục phê thưNgừng bútGIỚI CAÓ THỨ CHÍNTâm không ví như mảnh trăng sángTính chẳng là tuyết nở hoa maiTâm không nhiễm trần chân không hiệnThanh khiết vô nhiễm tỏa hào quangChín giới cáo,nguyên Phật tử,lệ rơi ướt áoChỉ vì con,lòng Mẹ mới,buồn phiền lo âuĐạo tuy có,trăm nghìn đường,nhưng đều không chínhNếu không đi,con đường vàng,khó về Diêu _KinhĐương thời hạ,bàng môn thịnh,vạn giáo tề phátMẹ lo sợ,chúng Phật tử,đi vào đường tàNghìn bàn môn,vạn giáo phái,đều do Mẹ giángTruyền sách trước,gửi thư sau,báo trước tam_kìThời chưa đến,Mẹ không giáng,Thiên_Đạo Nhất _QuánLại nhìn thấy,chúng Phật tử,tâm tính đã mêMẹ mới giáng hạ ,nghìn bàng môn,hành hương lạy núiKhóa tâm viện,buộc ý mã,hành thiện tích côngBái Chân_Sư,cầu Chân _Đạo,cùng về Cố_HươngThời cơ đến,Mẹ tiết lộ,thiên cơ diệu lýThời thu viên,đã đến lúc,vạn giáo quy cănMẹ giáng Đạo,hóa Tam _Thiên,lấy tên Nhất _QuánĐộ tam_tào,cứu bốn bể,cùng lên thang mâyLời Mẹ nói,câu câu thực,không một lời giảCó bằng cứ,có ứng nghiệm,khả dĩ chứng minhTam_giáo quy,về Nhất_lý,Nhất quy về ĐạoTừ Nhất bản,tán vạn thù,Nhất là căn nguyênMuốn tu Đạo,cần phải hiểu,con đường nguồn cộiĐường nguồn cội,không hiểu rõ,làm sao về TrờiThời thu viên,truyền phép báu,thượng _thừa bí quyếtĐạo bí ẩn,từ vạn cổ,nay ở tam_kỳNếu không tin,Mẹ lại lấy,chân lý minh chứngĐem cương lĩnh,của tam giáo,giảng nghĩa thuyết minhNhất là một,không đối đãi,Tiên _Thiên Chân _LýNho Nhất _Quán,Thích quy Nhất,thủ Nhất Đạo TiênMinh tâm tính,quan tự tại,nhà Phật đã giảngTồn tâm tính,khắc phục công,công phu Đạo NhoTu tâm tính,để phục mệnh,pháp của Đạo LãoTâm tính này,là thực thể,chí linh chí hưTu Đạo Tiên,thường thanh tĩnh,tam_phẩm nhất lýNho sĩ luyện,tri định tĩnh,Thiên _Lý không mêPhật giáo nói,không và tĩnh,chỉ là một thểLý tam _giáo,quy một lý,tính hợp Vô_CựcNhà Phật giảng,giữ tam quy,thọ trì ngũ giớiTụ tam_hoa,triều ngủ khí,pháp của Đạo TiênHành tam cương,giữ ngủ thường ,lễ của Nho giáoĐương thời hạ,truyền Nhất Quán,tam giáo một nhàKhông sát sanh,là nhân ái,khí mộc phản bảnKhông trộm cắp,giữ trung nghĩa,khí kim tụ ngưngKhông tà dâm,giữ lễ tiết,chân hỏa luyện tínhKhông uống rượu,có trí tuệ,chân thủy hợp hòaKhông vọng ngữ,giữ chữ tín,thổ khí quy bảnNgủ khí triều,ngủ giới thanh,ngũ thường tụ tềLuận tam_giáo,tuy khác biệt,không ngoài một lýNếu hai lý,tức không chính,ngoại Đạo bàng mônTừ Phục_Hy,vẽ bát quái,chân dịch xuất hiệnĐó là lúc Đại_Đạo giáng,trong thời sơ khaiHội Thanh_Dương,mệnh Nhiên _Đăng,hạ phàm giáng thếĐộ hai ức,nguyên Phật Tử,trở về Thiên ĐàngThời Hồng _Dương,sai Thích _Ca,xuống phàm cứu thếLại độ thêm,hai ức người,trở về Tây PhươngThanh Hồng kì,cùng độ được,bốn ức Phật tửCòn để lại,cửu nhị ức,bể khổ còn mêNay Bạch Dương,Đại_Đạo triển,Di _Lạc ứng vậnMệnh Thiên_Nhiên,chưởng Đạo Bàn,độ hóa Trung TâyNơi Tiên Thiên,Mẹ không giữ,Tiên Phật Thần ThánhĐều đầu thai,cùng hóa thế,trợ giúp Thánh cơĐộ bần trước,kế độ phú,sau độ khanh tướngĐộ vương _hầu,độ vạn quốc,cùng lên Niết _BànNay đương lúc,Thiên thời cấp,nỗ lực gắng sứcChí cương nghị,với lòng thành,tuyên hóa kẻ mêLuật Trời đất,tuy cao rộng,sao bằng Đại_ĐạoThiên_mệnh lớn,Mẫu mệnh lớn,chí cực chí linhNếu tuân theo,lời trong huấn,thực tâm bàn đạoMẹ sẽ sai,chư Tiên Phật,giúp con bình anTrong tương lai,còn nhiều việc,cực kì trọng đạiChẳng bao lâu,Thiên thời đến,hiển hóa chân cơNgàn bàng môn,cùng vạn giáo,đồng thời xuất hiệnNiệm phù chú,hô phong vũ,đá chạy cát bayChỉ Trời mở,chỉ đất lở,dời núi lật biểnNgồi trên ghế,bay lên trời,yêu pháp lạ kìThuật âm dương,độn ngũ hành,cỡi mây giá vụĐầy đủ loại,yêu ma thuật,không sao kể vơiĐến thời đó,con của Mẹ,nên nhớ lời dặnChớ chạy theo,mất linh quang,chịu cảnh thê lươngSố Trời định,đến tam kì,vạn giáo xuất hiệnMẹ lập kế,có dụng ý,chí diệu chí huyềnViệc Tam Thiên,cùng chủ quyền,do Mẹ chắp chưởngThời kì đến,Mẹ ra lệnh,pháp thuật đều tanVạn Tiên trận,đủ thứ pháp,náo nhiệt hoa mắtDi_Lạc ngốc,Tế điên khùng,hiển sức thần thôngCờ hạnh hoàng,cằm nơi tay,không trung vùng vẫyHô một tiếng,chư Thần thối,tất cả quy banPháp không còn,thuật cũng hết,Thần Thánh không giúpPháp thuật hết,chỉ còn lại,hai tay trắng khôngVạn bàng môn,bái Di Lạc,cùng quy chính lýGiúp Tế Công,hiện Phật quang,Đạo quán thập phươngNgười giàu có,quay ngược lại,lại người nghèo khổĐạo đức triển,khắp toàn cầu,Trung ngoại như nhauNgười thông minh,có trí tuệ,hãy sớm tu ĐạoChớ đợi thuyền,đã thủng lỗ,chảy giữa lòng sôngPhê đến đây,tam tài mệt,Mẹ ngừng cơ bútHãy Thiền định,tâm thanh tĩnh,đợi Mẹ tái phêNgừngGIỚI CÁO THỨ MƯỜIThời đến mở rộng cửa Vân _ThànhĐáp trúng tam bảo là Nguyên HoàngBát Đại Kim Cang uy nghiêm hiệnKhẩu lệnh không đúng xuống suối vàngMười giới cáo,nguyen Phật tử ,sách Mẹ viết xongViệc thu viên,cực trọng đại,chớ nên xem thườngĐạo tam cực,truyền một lý,trở về bến ngộKhắp thiên hạ,khắp hoàn cầu,đều trổ liên _hoaLuận Đại_Đạo,chia tam thừa,chân lý vô thượngLý là thượng.Khí là Trung,Tượng là Hạ thừaNgoài nơi Trời,còn có Trời,lời nói không giảLý Vô_Cực,Khí Thái Cực,Hoàng Cực càn khônCảnh Vô_Cực,Là Thánh vực ,cực _lạc thanh tĩnhCảnh Thái _Cực,là cõi phàm,gồm động thực vậtTừ tam _Thừa,mới phân biệt,Thánh hiền phàm phuTu nguyên _thần,luyện tính lý,thượng thừa chí diệuGiáng Long_hổ,chuyển pháp luân,tham thiền trung thừaCòn hạ _thừa,thật khó nói,chắp hình chắp tướngKẻ gõ mỏ,người tụng kinh,khó siêu thoát phàmThời mạt pháp,Mẹ giáng hạ,Mạt _hậu Nhất _trướcNgười nghe thành,người đắc siêu,hy Thánh hy HiềnNhất thập bát,tiểu Nhi đồng,Trung _Châu trấn giữNổ phích lích,đánh thức tỉnh,đại địa càn khônKhắp vạn quốc,lẫn cửa châu,đều cùng tận độNgàn Thần Thánh,vạn Tiên Phật,cùng tụ trung nguyênHội tam _tào,sẽ tính toán,Bạch _Dương định vịSẽ quét sạch,kẻ ác nghiệt,giữ người hiền lươngĐem bể khổ,của thế gian,hóa thành Liên_QuốcCõi Đông_Thổ,sẽ biến thành,tịnh Thổ Tây _ThiênThế giới Phật,bốn mươi năm,khoái lạc vô tậnDứt sát nghiệp,quy nẻo thiện,mệnh vật an toànCảnh thái _hòa,đến thế gian,Lân Phụng xuất hiệnSóng gió yên,vui thanh bình,cùng nhau chúc mừngTa thương người,người kính ta,không còn tranh đấuNăm ngày gió,mười ngày mưa,sống thời trời NghiêuChư Tiên Phật,hết lời nguyền,chúng sinh độ tậnTổ Di_ Lạc,lên bảo _đài,điểm tướng phong TiênCon của Mẹ,rời bể khổ,cùng về bến giácPhật Thiên_Nhiên,dẫn nguyên nhân,cùng triều Mẫu nhanGiây phút ấy,nỗi lòng Mẹ,mới hết gánh nặngCác con đều,có công lớn,hớn hở trong lòngNgười nào đó,khai hoang trước,tài ba xuất chúngNgười nào đó ,lập kì công,đoạt chức khôi nguyênNgười nào đó,tài pháp thí,chức thăng thượng phẩmNgười nào đó,xả thân mình,phẩm vị tôn nghiêmNgười nào đó,lập Phật Đường,Kim Tiên được chứngNgười nào đó,tuyên hóa Đạo,được ngồi tòa senNgười nào đó,tận hết lòng,quả chứng Tiên vịNgười nào đó,vì ân cần,thăng thưởng vô biênĐến thời đó,chia tam thừa,vị liệt cửu phẩmNgười Phật tử,có công lớn,không xiết vui mừngCòn tại thế,chưa về Trời,ngoại vương nội ThánhHưởng vinh hoa,cùng phú quý,tự tại an nhiênChúng Phật tử,đã niết_bàn,trở về tịnh ThổThoát phàm thai,thành Thánh thể,Đại _La Kim _TiênVội mặc lên,bộ ão Tiên,kim quang rực rỡCắm bông vàng,đội mũ Tiên,giầy mây trổ senBái kiến Mẹ,Đấng Vô Sinh,lấy tay dìu dắtKêu một tiếng,con yêu quý,nay mới về nhàKể từ nay,Mẹ không sai,con xuống Đông ThổKhông còn vì,đời ngũ trợc,chịu cảnh gian laoĂn Tiên_đào,cùng Tiên_quả,quỳnh tương nước ngọcMừng vô hạn,vui khó tả.khoái lạc vô biênHiển thần thông,thật mầu nhiệm,quán thông trời đấtDùng pháp bảo,của Tiên _gia,xoay chuyển càn khônChân pháp thân,nhật nguyệt soi,không ảnh không tíchVào nước lửa,không cháy chìm,tuổi thọ vô cươngKhông còn bị,trời và đất,âm dương chi phốiKhông sợ nóng,không sợ lạnh,không sợ gió sươngĐi xuyên qua,kim và thạch,không gặp trở ngạiĐến vô hình,đi vô tích ,du khắp tam thiênChín đời Tổ,và thất huyền,cùng nhau thoát khổVề phẩm vị,huyền lẫn Tổ,đều được sắc phongQuần Phật tử,Cung Vô_Cực,thiết lập yến tiệcHội Long_Hoa,tụ quần chân,Phật Thánh Thần TiênTừng người một,đến trước mặt,yết kiến Hoàng MẫuMẹ Vô_Sinh,cực mừng rỡ,nói không nên lờiRót một ly,rượu Bồ Đề,chúc mừng Phật tửChúng Phật tử,nơi bàn tiệc,khoái lạc vô biênVô_Cực Thiên,đại Đoàn tụ,vui mừng vô tậnCung Vô _Cực,vỗ tay cười ,trời đất cùng vuiThế mới hay,tu Thiên_Đạo,chí tôn chí quýCon của Mẹ,không hổ danh,là đấng hiền lươngPhê đến đây,đã hoàn tất,thu hồi kim bútĐem lời Mẹ,tạc vào lòng,ngày đêm chớ quênSách của Mẹ,lấy tên là,Huấn Tử Thập GiớiTĩnh một lúc,Mẹ tiếp tục,viết thêm vài lờiNgừngLời Dặn Dò của Vô Cực Lão MẫuHuấn Thư Hoàn tất trấn Trung HoaQuảng bá tuyên hóa độ thiện giaHiền lương cùng lên Bồ _đề ngạnNhi nữ công thành ngồi Liên HoaCầm bút dặn dò chúng Nhi nữTuân lời Mẹ dặn thiết thực hànhMong con hết lòng và hết sứcĐánh thức người si khỏi cảnh mêCực Lạc cố hương nay vắng lạnhTiên Phật cứu thế giáng cõi ĐôngBốn ức cùng nhau hạ phàm giớiNào ai hiểu rõ được căn nguyênMinh tâm kiến tính thấy cố _chủLúc hối vỗ ngực lại giẫm chânThì giờ quý báo chớ bỏ lỡGà vàng tam sướng Đại_Đạo hoànhThừa lúc nữa ẩn và nữa hiểnTuân lời Mẹ dặn thiết thực hànhNếu thư sao chép không đúng chữHạ đàn hiệu đính cùng sửa saiChép xong kinh này mau ấn loátPhổ biến lưu truyền Mẹ đẹp lòngKhuyên hóa độ chúng lập công đứcCứu rỗi chúng sinh rời vực sâuSách phê đến đây Mẹ ngừng bútSuất chúng Phật tử về Diêu KinhGiây phút ly biệt lòng như cắtHỏi con phải chăng thiết thực hànhMẹ hỏi câu này rơi huyết lệChớ xem lời Mẹ như gió bayThiên -đàng Địa -ngục tùy con chọnBiếng nhác chểnh mảng xuống vực sâuMẹ không phê tiếp biệt Nhi nữRơi hàng huyết lệ phản Thiên_ĐìnhLuiHẾT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 8. Nhà tiên tri Juselino sanh năm 1960 tại nước Ba Tây. Ông từng dự đoán nhiều sự kiện và các thảm họa đã xảy ra trên thế giới bao gồm sự kiện 911, chiến tranh Iraq và sự bại trận của Tổng thống Saddam Hussein cùng sự bị bắt giữ và xử tội của ông ta, trận động đất cùng sóng thần (tsunami) tại quần đảo Indonesia, và sự tạ thế của đức Giáo hoàng Phao Lồ đệ nhị. Vào ngày 30 tháng 4 năm 1997, Juselino đã gửi đến cho tổng thống nước Indonesia một lá thư về sự dự đoán của ông là vào ngày 26 tháng 12 năm 2004, vào lúc 7 giờ, sẽ có một trận động đất với cường độ 8.9 và nó sẽ tạo nên một cơn sóng thần cao đến 10 mét. Juselino nhận được thư phúc đáp của vị Tổng thống này là: “……. có rất nhiều sự việc mà chúng tôi không thể không đi làm nhưng chúng tôi không thể giải quyết những việc chưa phát sinh. “ Juselino cũng có rất nhiều dự đoán rất kinh hồn và đồng thời cũng đang sắp sửa tới trước mắt của chúng ta. Năm 2008: vào tháng 7, tại Nhật Bản, sẽ có một trận động đất và cơn sóng thần với chiều cao 30 mét. Vào ngày 17 tháng 12, tại Mỹ, sẽ có khủng bố xảy ra. Vào ngày 18 tháng 9, tại Trung Quốc, sẽ có một cuộc động đất với cường độ trên 9.1 Địa điểm xảy ra động đất là Nam Kinh (Linh ?) và đảo du lịch Hải Nam là trung tâm địa chấn. Cơn sóng thần cao của nó cao đến 30 mét, sẽ mang đến sự tử vong cho hàng triệu người. Tuy rằng sau Thế Vận Hội Olympic mới có động đất này, trước Thế Vận Hội đã có các triệu chứng báo hiệu là các cơn động đất nhỏ. Vì chính phủ Trung Quốc đang đổ dồn hết sức lực để lo cho việc tổ chức Thế Vận Hội nên sẽ lờ đi các cơn tiền chấn này, không chuẩn bị trước các sách lược để đối phó. Chính phủ Trung Quốc cũng có ý muốn ém nhẹm sự kiện này. Những hành động này của chính phủ Trung Quốc, nếu có, thì sẽ mang đến tai họa thảm khốc và trùng hợp với câu trích dẫn của Mr. “Time Traveler” John Titor rằng “Thế Vận Hội Olympic 2004 tại Hy Lạp sẽ là cái cuối cùng của thế giới. Năm 2010: tại nhiều quốc gia ở Phi Châu, nhiệt độ sẽ lên cao đến 58 độ Celcius và đồng thời có sự khan hiếm nước nghiêm trọng. Vào ngày 15 tháng 6, thị trường Stock Dow Jones của NewYork sẽ bị sụp đổ và kinh tế toàn cầu sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm. Năm 2011: phương pháp trị liệu ung thư thành công, nhưng đồng thời có một loại bệnh độc lạ xuất hiện. Người nào bị nhiễm cơn bệnh này thì sẽ chết ngay sau đó 4 tiếng đồng hồ. Năm 2013: ngoài bệnh ung thư bướu não, phương cách trị liệu các bệnh ung thư khác đều thành công. Tại vùng quần đảo Canary của Tây Ban Nha, từ ngày 1 cho đến ngày 25 tháng 11, vì sự bộc phát của núi lửa, địa chấn phát sanh ra. Tiếp sau đó sẽ có một cơn sóng thần với độ cao 150 mét. Khi dồn vào đến quần đảo Canary, nó còn cao đến 80 mét. Tại Mỹ và Ba Tây cũng chịu ảnh hưởng của cơn sóng thần, nước biển sẽ tràn sâu vào đất liền khoảng từ 15 đến 20 dặm Anh. Ngoài biển, trước cơn sóng thần này, nước biển sẽ rút xuống 6 mét và các loài chim bay đầy trên bầu trời. Năm 2014: có một tiểu hành tinh đến gần và sẽ có sự va chạm với địa cầu. Sự va chạm này có thể mang đến sự diệt vong nhân loại. Năm 2015: trong tháng 11, nhiệt độ trung bình của trái đất sẽ đạt đến 59 độ Celcius và thế giới đại loạn sẽ phát sinh. Năm 2016: vào trung tuần tháng 4, Typhoon sẽ phát sinh tại Trung Quốc; một số thành phố lớn bị phá hoại. Tổng thống Mỹ George W. Bush sẽ khẩn cấp nhập viện về bệnh trạng ảnh hưởng đến tính mạng. Năm 2026: vào tháng 7, tại San Francisco sẽ xảy ra một cuộc động đất kinh thiên động địa (The Big One) vô tiền khoáng hậu. Đất tại lằn nứt Saint Antonio bị phá và làm tiểu bang California bị sụp đổ. Rất nhiều núi lửa sẽ phát sinh và các cơn sóng thần cao trên 150 mét. Từ những dự đoán của Juselino, nhiệt độ của địa cầu đến năm 2012 tại Phi Châu sẽ đạt đến 58 độ Celcius và nạn thiếu nước trầm trọng sẽ xảy ra. Sự gia tăng nhiệt độ tiếp tục gia tăng đến năm 2015 sẽ đạt tới 59 độ Celcius; nhiều người bị nóng chết và nhân loại trên toàn cầu bị rơi vào khủng hoảng. Bất luận như thế nào, sự gia tăng nhiệt độ của địa cầu thì nhanh chóng hơn là sự suy đoán của các khoa học gia trên thế giới đã cho là rất chậm. Những sự kiện này nếu đúng thì thời gian cho nhân loại không còn lai bao nhiêu ! Năm 2007: những thời gian cuối của năm 2007 là thời gian cảnh tỉnh cho nhân loại. Mr Juselino kỳ vọng rằng trên thế giới có sự biến chuyển ý thức hệ rất là lớn. Người Chiêm Tinh Đoán Biết Tương lai của Nhân Loại và Địa Cầu Juselino sanh năm 1960 chức nghiệp hiện tại là giáo sư. Đang sống với 1 vợ và 4 con gái, sinh hoạt rất là thanh đạm. Ông là người rất thẳng thắn, công minh. Tất cả những lờì tiên đoán về những đại nạn phát sinh của ông đều ghi đầy đủ rõ ràng ngày tháng năm. Để cho bất cứ nhũng người nào muốn xác thực tính chân thực của các dự đoán này, Juselino đã đem đăng ký các lời giải đoán này trong Bưu Điện Ba Tây để làm phương tiện xác định. Những dự đoán của Juselino đã liên tục phát sinh. Nếu trong mộng của thấy được những chuyện mà đối tượng là một cá nhân thì ông sẽ chỉ nói với riêng biệt với cá nhân đó thôi. Nhưng nếu đối phương là một vị nguyên thủ quốc gia hoặc là người có địa vị trong xã hội có sức ảnh hưởng rất lớn đến xã hội, thì ngoài cá nhân của người đó ra, Juselino cũng thông báo cho các sơ quan sở tại như các cơ quan thông tin của nhà nước và quần chúng. Juselino và những người tiên đoán khác có chỗ không giống nhau là những gì Juselino thấy được trong mộng thì hoàn toàn được bộc lộ và trực tiếp truyền đạt đến đương sự. Ngoài ra, như đã tường thuật như trên, những sự kiện được tiên đoán đều được đăng bộ và có những chỉ dẫn rõ ràng cho những người nào muốn đến sao lục tìm tòi các lời tiên đoán này. Juselino cũng bỏ vào các điện tín mà ông đã gửi đến cho các đương sự. Thường thường Juselino phải mất từ 3 đến 4 giờ mỗi ngày để giải quyết việc sắp xếp các hồ sơ tiên tri này. Có khi Juselino cũng phải chi trả nhiều tiền cho các dịch vụ đăng ký, đăng bộ, gửi thư, đánh fax mà tất cả tiền bạc đều chỉ từ bản thân cá nhân của Juselino, từ sự tiết kiệm tiền bạc trong cuộc sống thanh bần dạy học của ông. Có người hỏi Juselino từ tuổi nào thì ông đã bắt đầu có sự tiên tri từ giấc mộng của ông. Juselino đáp rằng việc này đã khởi sự từ lúc năm ông lên 9 tuổi (năm 1969). Trong 1 giấc mộng, ông có thể thường trông thấy được 3 sự kiện và có lúc nhiều nhất lên đến 9 sự kiện. Juselino nói rằng những giấc mộng từ sự bất tri bất giác của ông. Ông không có khả năng tự chủ với các giấc mộng này. Vào lúc ông 19 tuổi, Juselino đã có dịp gặp nhà tiên tri nổi tiếng. Francisco Shabiz. Ông Francisco đã 2 lần được đề nghị cho giải Nobel. Ông này là một người có đặc dị công năng (phép thần thông) đồng thời cũng là một nhà từ thiện. Từ sau sự gặp gỡ này, cho đến ngày nay, tổng số các sự kiện mà Juselino dự đoán đã lên đến hơn 80 ngàn. Hồi tưởng lại một sự kiện Juselino đã dự đoán trên thế giới và đã trở thành thực tế là việc ám sát công nương Dianna: Vào ngày 4 tháng 3 năm 1997, từ sở Bưu điện Bazil, một thư cảnh cáo đã gửi cho Dianna. Trong thư, Juselino nói: “Tôi nhận được tin tức từ Thượng Đế cho biết rằng có người ác ý thiết kế mưu sát Ngài bằng một tai nạn xe cộ. Bảy vị Thiên sứ đã nói với tôi rằng, trong viêc xe cộ này, sanh mạng của Ngài cũng bị mất đi. Các chuyên gia sẽ cho là một tai nạn bình thường, không phải là sư ám sát nhưng mà họ hoàn toàn trật lất hết. Người hung thủ sát nhân là người thân cận Ngài. Việc này sẽ xảy ra trước năm 2000.” Juselino cũng đem sự cảnh cáo này đến cho các tờ báo lớn nhất của nước Anh như là Times, Daily Telegrah và Gardian. Nhưng tin tức này bị ém nhẹm không được đăng tải, Đến 5 tháng sau đó, vào tháng 8 năm 1997, khi tai nạn xe cộ này đã xảy ra như lời Juselino, báo chí Anh mới làm rùm beng việc này lên. Và đúng như Juselino nói, chính quyền Anh đã xem việc này như là một tai nạn xe cộ không cần lưu ý. Sự chính xác của lời tiên tri không chỉ làm cho thế giới chấn động mà còn là sự chấn động rằng sự âm mưu ám sát từ Hoàng Gia Anh. Mặc dầu Juselino dự đoán rằng là việc này phát sinh ra trước năm 2000 nhưng ông đã có gửi cho tổng thống Ba Tây Cardodo 2 năm trước đó (thư này có đóng mộc đăng ký) đề cập từ khoảng từ 1997 và 1998 Vương phi Dianna sẽ bị tử nạn. Trung Tâm Mậu dịch Thế giới (trung tâm 2 tầng lầu ở New York): Năm 1989, Juselino gửi tổng thống Mỹ và lãnh sự quán Anh ở Mỹ cũng nhận được thư cảnh cáo (ngày 26 tháng 10 năm 1989). Lá thư cảnh cáo này có đăng ký tại Panama trong văn phòng thị thực của ông Klicheeba. Trong thư cảnh cáo này, Juselino nói rằng, vào năm 1993, trung tâm mậu dịch thế giới sẽ bị một sự công kích lần thứ nhất, nhưng không xác định ngày tháng rõ ràng. Tuy nhiên, ông đã cho biết sự công kích lần thứ 2 vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Cũng như sự dự đoán của Juselino, 3 năm sau đó, vào ngày 26 tháng 2 năm 1993, có một vụ nổ ở bãi đậu xe làm khá nhiều người chết. Và lần thứ hai, 12 năm sau, sự kiện 911 đã làm kinh động toàn thế giới. Những sự việc làm cho mọi người kinh ngạc hơn là, sau 911, sự bùng nổ chiến tranh giữa A Phú Hãn và Iraq. Iraq bị thua trận và tổng thống Saddam Hussein sẽ chạy đến trung bộ của thành phố Dawool để lẫn trốn trong đó. Như các vị đã biết, tất cả mọi việc Juselino đoán đều đã phát sinh. Thư cảnh cáo này cũng có gửi cho Tổng thống Mỹ Bush cha ngày 28 tháng 10 năm 1989. Dự báo thư này cũng gửi cho Bill Clinton. Trong thư cho Bill Clinton, Juselino trình bày sự quan tâm đến sự khủng bố tại Manhantan, “Hai toà nhà sẽ bị một quả cầu bao vây. Có thể có người sẽ xem đó là một việc giỡn chơi, không cho đó là 1 việc thành thực vì thế tôi mới gửi thư đến các tờ báo Mỹ để hy vọng được đăng tải.” Như trên tường thuật, với tất cả sự kiện phát sinh trong xã hội như vậy, Juselino đều công khai thông báo. Ông không chỉ thông báo mà vẫn còn đem nội dung công hàm đến cho các nhà báo. Nhưng cho đến nay, hầu như không có một đài truyền thông nào tiếp nhận một cách công khai và loan báo các sự kiện này cho thế giới biết. Cũng như ở Miami, nhà báo Helleroot có gửi thư trả lời cho Juselino như thế này: “Cơ quan thông tin của chúng tôi có nhận thư của ông vào ngày 26 htháng 10 năm 1989 là ông có đoán Trung Tâm Mậu dịch ở Manhantan sẽ bị khủng bố vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, chúng tôi đánh giá cao sự tiên đoán này sau đó ông cũng có ** đoán Mỹ sẽ có chiến tranh với Iraq và Saddam Hussein sẽ bỏ chạy vào Trung bộ của Iraq tên là Dawool. Những tình tiết xảy ra rất chính xác nhưng chúng tôi không dám tiết lộ vì sợ rằng mang đến sự khủng hoảng trong quần chúng…” Đối với sự trốn chạy của Saddam Hussein phát sinh vào ngày 13 tháng 9 năm 2001. trong thư Juselino gửi thư đến tổng thống Bush mô tả về chỗ hầm núp của Juselino. Ông có cho biết ngoài hầm trú ẩn, nằm sát bên con song Chigulus, có một tờ báo viêt về Noah’s Ark. Trên hầm này có một miếng gỗ đậy và chỗ ra vào của miệng hầm có những rác rưởi che để che mắt thiên hạ. Sau này, người ta đọc lại tất cả chi tiết tường thuật về chỗ này thì thấy đúng tất cả. Thực tế, những dự đoán kinh thiên động địa của Juselino vẫn không ngừng. Về vấn đề Saddam Hussein bị bắt thì chúng ta biết là ông bị kết tội và bị kết án tử hình vào ngày 30 tháng 12 năm 2006 sẽ bị tử hình. Và sau đó, quốc hội Iraq và Shiai đối nghịch với nhau rất kịch liệt, nhất thời mở ra cuộc nội loạn. Ngày đêm đều làm chết rất nhiều người. Sự phán tội cho Saddam Hussein và nội chiến của Iraq tất cả đều đúng với sự tiên đoán Juselino. Trong lá thư 3 mà ông đã gửi đến đài phát thanh Pass FM của vào ngày 29 tháng 5 năm 2006: “Quốc hội Iraq phán Saddam Hussein có tội có thể bị tử hình vào ngày 30 tháng 12 năm 2006. Toàn quốc Iraq vì việc này trở thành sự đấu tranh và cướp đi nhiều sanh mạng”. Ngoài những việc này ra, trong mộng Juselino cũng thấy được thiên tai nhân họa của thế giới. Với khả năng nhìn thấu tương lai nhân loại, ông không phải là người bình thường. Về cơn sóng thần ở Indonesia, tại đảo Sumatra, Juselino có gửi thư cảnh cáo đến đại sứ quán Ấn Độ tại Ba Tây 8 năm trước. Thư cảnh cáo này có nôi dung “vào ngày 26 tháng 12 năm 2004, ở Indonesia đảo Sumatra tỉnh Ache sẽ phát sinh động đất với cường độ 8.9 Soeharto. LỜI TỰANước có nguồn ,cây có cội.Chúng ta ,từ vô thủy đến nay đã trãi vô số kiếp ,chỉ biết được sinh thân ta là cha mệ mà quên mất người Mẹ linh tính của ta,là Vô_Cực_Lão Mẫu(Diêu Trì Phật Mẫu),Đấng Chí Tôn ,ở Tiên _Thiên ngày đêm mong đợi những người con đang lạc loài ở cõi phàm sớm trở về đoàn tụ"HOÀNG MẪU(DIÊU TRÌ PHẬT MẪU)HUẤN TỬ THẬP GIỚI"là huấn thủ do Đấng Chí _Tôn từ bi đích thân xuống phàm ,qua trung gian đồng _tử mà phê thành.Nội dung trong thư,đã tiết lộ những gì mà xưa nay mà Thánh Phật chưa từng nói đến.Chúng ta đều là nguyên_ Phật_Tử đèu ở Tiên _Thiên ,vì khai Thiên lập địa mới phụng mệnh xuống phàm,để tạo thành thế gian.Trải qua các hội Dần ,Mẹo,Thìn,Tỵ,Ngọ đã hơn năm vạn năm,nay khí số tiến dần đến hội Mùi ,và vạn vật dần dần sẽ từ hữu trở về vô.Nay đương thời phổ độ ,là lúc phản bổn hoàn nguyên.Nhưng hoàng hôn đã đến mà vẫn chưa thấy những người con lạc lối trở về,Đấng Từ Mẫu mới phê sách Thập Huấn để dặn dò,đinh ninh.Mong rằng đọc xong huấn thư của Mẹ,chúng ta đều noi gương Thánh Phật,phát tâm phổ độ chúng sinh,cùng nhau rời khỏi bể khổ ,như thế mới làm tròn được đạo hiếu đối với người Mẹ linh tính của ta Dịch giả kính tựMùa xuân năm Đinh sửu 1997Nỏth Pôtmac,Mảyland,Hoa Kỳsao chép Nguyễn Mỹ Trân Email:Thammy_tran@yahoo.com Thơ Hộ giá của Chư Thiên Tiên Phật(rằm tháng 6_nhuận ,năm tân dậu_1941)Một làn gió nhẹ thoáng lướt quaTường vân gió nhẹ thoáng lướt qua Tường vân tụ đỉnh ý chan hòaSắc mây từng đóm kim quang hiệnTiên Phật nhiễm nhiễm xuống Thiên_ Thai*****Chúng ta đây là****Chư Thiên Thần Thánh ,cùng hầuMẫu giá ,rời Bồng _Doanh ,đến Phật _Đàn ,tham gia xongĐại chúng túc tịnh ,đợiMẹ phê thư ,mọi người chí thành,bọn ta ngưng bút,đại chúng chớ ồn,Ha ha chỉMây đen bay tứ phía,Đại kiếp xảy liên miênThiên ân cứu trần thế ,Vương _Đạo quảng bá truyền******Chúng ta là****Tứ Đại Thiên_Vương ,suất Nhị _Thập Bát _TúBộ Lôi,Bộ Phong,Bộ Hổ,Bộ Long,hộ Mẫu giá,rời Tiên _Thiên,tiến Phật _Các,tham bái Thượng _Đế,ngưng bút không phê,hầu đứng hai bên ,Oa oa ,chỉ.Tề thu bát _quái lẫn Cữu _cung,Đại _Thiên thế _giới lên pháp châuTrượng sáu kim_thân chứng diệu quả ,kim cang bất hoại thoats sa_bà***Ta là**Bát _Đại_Kim_Cang,hộ Mẫu giá ,rời Tây_Phương ,tham khấu Thượng _Đế,không phê huấn từ.Oa oa,chỉNgủ gật Nam_Thiên_Môn,quên hết ngày tháng xuânChợt ngửi mùi hương khói,Mở mắt liền xoay thân ,ngồi lênTiên_Lộc ,Bạch _hạc theo sau,minh cong lại lưng gù ,tóc bạc như kim châm***Ta là***Nam _Cực _Thọ_Tinh,suất Bát_Tiên,hầu Mẫu giá ,giáng lâm Đông _Thổ,hành lễ xong,ngừng bút ngọc,ha ha ,chỉVạn giáo phát triển,Tà thuyết dị đoanThần kỳ quái dị,đốt phù luyện đanTrăm loài khác biệt,Thần Thánh Phật TiênTứ _quýngũ_bàn,cùng tụ Đông _ThổĐại hội tam_ nguyên ,Mạt _hậu_nhất _trước truyềnCon đường Bồ _Đề,Sợi dây kim_ tuyếnCứu độ cửu nhị,Phản bản hoàn nguyênPhật tính lên Thuyền,Quang minh vô lượngThần nhiên diệu lý,Phàm trần lập côngKhông nên trì hoãn ,cùng chứng Đại_La_Tiên****Chúng ta là***Tam_Thiên Chủ_Khảo,Viện_Trưởng Mậu_Điền,theo hộThánh giá ,rời Tiên_Thiên,tham báiThánh _Mẫu,huynh đệ bình an,mọi người túc tịch,ta không nhiều lời,Oa oa ,chỉ.Tham ngộ huyền diệu chân lý,Thiền_cơ linh diệu vô lườngMinh_sư chỉ điểm tâm tính,Huynh đệ siêu thoát phàm trần***Ta là***Ngộ _Thiền Sư_Huynh ,suất ban chữ Ngộ,cùng hộThánh _Mẫu ,rời Diêu_Kinh,đến Phật_Đàn,thâm bái Thánh _giángừng bút ngọc,ha ha ha ,chỉ cơĐại_Đạo phổ truyền,độ hóa trần gianPhàm trần lập đại công,Xuất chúng phản hồi triều****Ta là****Mẫu _mãnh Đại_Soái,suất toàn ban chữ Mậuhộ Thánh_Gía ,giáng phàm trần,tham lạyLão Mẫu,chẳng muốn nhiều lời,oa oa ,chỉGiáo dục chín châu.Hóa độ toàn cầuBồ_Đề giác lộ,tát bà ưu du***Ta đây là***Giáo hóa Bồ_Tát,suất toàn ban bộ chữ Vân,hầuThánh_Gía ,bước vào Phật Đường Sùng _Hoa,tham yếtLão Mẫu không nhiều lời ,ha ha ,chỉÝ Trời quán khắp trần,Bố trí giáng Thần _BinhTrời người một nhịp cầu,Tướng soái cùng một lòng****Ta là***Lôi _Bộ Đại_Soái,suất Bát _Bộ Lôi_Thaàn,hộThượng_Đế,giáng phàm trần ,hành lễ tham bái,không dám nhiều lời,oa oa ,chỉĐất thái Trời trong Nhật sáng,Tạng kinh Pháp _Hoa phóng quangCổ đạo tế thế hóa phàm,Phật Tiên cùng lái Pháp _hàng***Ta là***Địa_Tạng Cổ_Phật, hầuMẫu giá,giáng Phật _Các ,hành lễ xong,không nhiều lời,ha ha ,chỉTrăm bối ngàn rối tựa kiến bò,Cửu lục trục ba đào,Lòng như cắt,lệ tuôn tràoNhìn Thiên thời,sắp mãn hồi,sắc chỉ làm sao giaoHòa _Thượng Tế_Điên,Nam_Bình Tế _Công,Thầy của các con,hầuLão Mẫu,giáng Phật đình,khấu báiVô_Hoàng Thượng_Đế,hiền đồ an ninhLão Mẫu phê thư,lòng tồn chí thành,Thiên thời khẩn cấpThật lòng tiến hành,kỳ công đại quả,sớm ngày hoàn thànhThầy trò dắt nhau đồng báiMẫu nhan,niềm hy vọng của Thầy là thế,ha ha ,chỉQuan khẩu mở rộng,trực dăng thánh _vựcThuần nhiên chí thiện,tràn đầy ánh quang****Ta***Quan_Thánh,Thuần _Dương, hộMẫu _giá,rời miền Cực_Lạc,tiến đàn tham lạy Mẫu _tọa ,đứng hầu hai bên,ha ah ,chỉTay cằm bát trượng sà mâu ,Pháp luật một mảy không dungKẻ nào to gan vi phạm,Gặp ta tính mệnh khó đào***Ta đây là***Pháp _Luật chủ,Hoàn _Hầu Đại_Đế,cùng Nhạc Nguyên_Soái,hộMẫu _giá,đến Phật Đường,tham lạyLão Mẫu,đứng hầu hai bên ,oa oa,chỉ.Trôi khổ_hải,trôi nghiệt _hải,cuồn cuộn trôi đi không trở lạiNơi khổ hải,là ngục tù ,Thuyền vàng giữa biển đổ lên bờNhất _Quán Pháp _hàng du bốn bể,Đáp không đúng thuyền uỏngdcoong phu****Ta la****Nguyệt Tuệ Bồ Tát,hầuMẫu giá,đến Phật Đàn,hành lễ xong ,không phê lờiCác con bình an,Ta không nhiều lời,ha ha ,chỉÔ hô hạo tai,thống khổ bi ai ,thủy kiếp phát hiện,Lửa đốt càn khôn,hóa thành màu trắng,cang phong hạ giángQủi khóc Thần ai***Ta đây là***Nam Hải Bồ Tát,Phổ Hiền Bồ Tát,Văn Thù Bồ Tát,hầuVô Hoàng Thượng Đế giáng xuống phàm Trần,hành lễ tham lạiKhông dám nhiều lời,ha ha ,cchỉChỉ lạy Chúa,tu Thanh chân,Huyền cơ hảo diệu chẳng ai hayChỉ đọc Kỏan khó thoát tử,Mau bái Chân Sư phản Diêu_Trì***Ta là****Hồi _Giáo Chân_Thần,Mục _Hàn Mặc _Đức ,hầuMẫu gia đến Phật _Các,Hành lễ xong ,ngừng bút không nói,ha ha ,chỉSắc thân phục hoạt tren Thánh _giá,Lập giáo Do _Thái huyền diệu đaThánh kinh mặc chỉ chân diệu ý,tán tụng Thượng_Đế bằng thi ca***Ta đây***Da_Tô Cơ_Đốc,hầuChân _Chúa,giáng Đông_Thổ,tham lạyMẫu giá ,mặc đảo,ngừng bút không nói,ha ha ,chỉCốc _Thần bất tử tàng huyền _tẫn,Khả đạo khả danh chẳng là chânĐạo_Đức năm ngàn ý vô tận,Mau bái Cung_Trường sớm quy căn***Ta là***Thái Thượng Lão Quân ,hầuThánh giá đến Phật _Thần hành lễ xong,không phê lời,ha ha ,chỉBồ_Đề tuệ giác Ta_ bà_ ha,Ba_La_Mật_Đa tính Di_ĐàChân không phi không pháp phi pháp,như tự tại tức là Ta**Ta đây là***Tây_Thiên_Như _Lai,hầuMẫu giá,đến Phật_Đàn,hành lễ xong,đứng hầu Đàn,ha ha ,chỉCùng lý tận đạt chí thiệnQuét sạch nhân dục Thiên_lý hiệnCùng thần biết hóa biết nơi chốn,Định tĩnh an lự thấy bản nguyên***Ta đây là***Đại_Thành_Chí_Thánh Văn_Tuyên_Vương Khổng _Tử,hầuMẫu giá,đến Phật_Đình,tham lạyThượng_Đế,ngừng bút không phê,ha ha ,chỉBạch _Dương cờ phiến treo giữa không ,Hoa trắng bay ngập bầu trờiDương _quan đại_lộ đạt căn nguyên,áo mũ phẩm hạnh đoan trangGiáo hóa vạn quốc tụ trung_ nguyên,Tổ chưởng quyền hành tam_thiênChủ trì pháp lệnh thiên hạ truyền,Sư đồ cùng bạn thu viên****Ta là***Bạch _Dương Giáo _Chủ,Nho_Đồng Kim_Công,theo hầuMẫu giá ,đến Phật _Đình,tham yết Lão _Mẫu ,ngừng bút ngọc ,ha ha,chỉTường vân ngũ sắc phiêu,Bảo _liễu rời Thiên_TriềuĐồng _Tử quạt bữu phiến,Thánh giá xuống Đông _giao***Hai ta là***Vân Bảo Nhị Đồng,theoMẫu giá,đến Phật đàn,hành lễ xong ,lắng ngheMẫu phê thư ,hi hi ,chỉNhớ con lòng đứt ruột,não nùng bi thươngCực _Lạccố _hương rất thê lương,sai hết Tiên_Phật,giáng phàm để cứu nguyên_hoàngThan các con còn chưa tỉnh giấc mộng hoàng _lương làm khổ lòng Mẹ,phải đích thân xuống phàm độ hóa thế gianMẹ giáng ngàn vạn lời trong huyết thư,đều như gió thổi qua tai****Ta đây là***Vô_Hoàng Thượng _Đế,Vạn _Linh Chân_Tể,suất chúng Phật _tử,đến gặp hoàng Thượng_Đế,Vạn_Linh Chân_Tể,suất chúng Phật _tử đến gặp hoàng _thai,các con đứng vững ,nghe Mẹ mở lòng,Mẹ nay phê thư ,cảnh cáo con đứng vững ,nghe Mẹ mở lòng,Mẹ nay phê thư,cảnh cáo con mê,tam _tài yên tĩnh,Mẹ tái phê bài.Trước làm lời tựa,sau là ý thưLỜI TỰA CỦA VÔ CỰC LÃO MẪUBút vàng chấm xuống tỏa hào quangBút ngọc xoay chuyển động khôn cànNgàn lời đánh thức mê_tân lộVăn hay chữ chữ tỉnh người mêĐạo là ví như con đường,có đường mới có lối đi,nhưng có sự khác biệt giữa những con đường gần và xa,cao và thấp,gồ ghề và bằng phẳng,sáng và tốiĐi theo con đường chính tức là Thiên_Đàng đi vào con đường tà sẽ sa vào Địa_ Ngục hắc ám.Đạo tuy có ngàn vạn ,nhưng đều không phải là con đường chính đưa đến chỗ giải thoát Nay Mẹ giáng sợ dây Kim_Quang,một con đường dẫn tới Tiên _Thiên,một bước là có thể đạt đến cứu cánh ,siêu Khí _)Thiên và vượt tượng_Thiên,đi thẳng đến Thánh _vực Nay đương trực thời kì Bạch _Dương,Mẹ sai Di_Lạc chưởng Thiên_Bàn,Cung_Trường xiển dương,tuyên hóa Đại _Đạo,cùng bàn công việc thu viên cứu vãn chúng sinh trong tam _tào rời khỏi cảnh khổ của nước lửa,thu vạn bàng môn quy về Chân _lý,tập ngàn đạo môn hội họp nơi Tam _Nguyên.Nay đương lúc Đai_Đạo phổ truyền,từ các nơi khai đạo đến nay,số người đắc đạo có trên hàng ngàn ,hàng vạn,nhưng số người thành tâm tu hành lại ít như sao hôm ,khó tuyển được những người có tài rường cột ,khó bạt những người có tài lương _đốngMẹ quan sát Phật_tử các vùng ,mọi người đều biếng nhác,tuy có ít người có lòng tinh tiến,nhưng lại thiếu ý chí cương quyết và lo9ngf dũng cảmNay Chư Thiên Tiên Phật thường giáng bút giáo huấn,mong các con hãy lập ý chí xung thiên,phát nguyện lớnVì lời nói không đi đôi với thực hành,lập nguyện mà không làm tròn lời nguyền,Tiếc thay!Thấy cảnh này ,Mẹ không khỏi nhỏ hai hàng huyết lệ.Đau lòng thay!Cũng vì thế ,Mẹ giáng Tinh_Nhất Đại _Đạo,trùy thư phê huấn,răn giới các Nguyên _Phật _Tử của Mẹ phải đốc lực tinh tiến trên con đường tu hànhGiây phút tốt đẹp đáng giá ngàn vàng.Cơ hội lỡ mất sẽ trở thành mối sầu vạn cổHá không phản tỉnh suy nghỉ hay sao!Nay Mẹ giáng huấn thư,diệu ý thật bao la,mong các con của Mẹ hãy tự tham ngộ lấy .Nơi có cuốn sách này ,ngàn Phật vạn Tổ đều cung kính hộ trì,Thần_Minh phù hộ.Nếu người nào không kính trọng,tất nhiên sẽ mắc nạn vào thânKhi Mẹ phê viết xong,nên in thành sách ,làm một định lý ,vạn đời không đổi,xiển dương sự tinh vi ảo diệu của vị lai,chớ đem sách của Mẹ bỏ hoang hơi hộc tủ ,mà phải ân cần tuyên hóa tiễn thi hành,Mong các con sớm ngộ tâm tính,cùng nhau dắt tay trở về miền Thánh _Vực Mong các con hãy thực hành lời huấn của Mẹ.Đây là lời tựa,nay Mẹ ngừng bút xuống đàn ,và sẽ phê tiếp,.NgừngGIỚI CÁO THỨ NHẤTThư giáng đông _thổ thuật căn nguyênPhản bổn hoàn nguyên bái Thiên_NhiênNơi đường chữ_ thập điểm linh khiếu Giới cáo nhi nữ đốc sức tiềnMột giới cáo ,nguyên_phật_tử lắng nghe nguồn cộiĐộng bút vàng ,đem huyền cơ tiết lộ nơi đây Hồi ức lại ,Trời chưa phân,một khí hỗn độnYểu minh minh,vô nhân một khối hư _linhChín sáu ức ,nguyên _phật _tử,Tiên_Thiên cùng tụ Không sầu muộn,không phiền não ,an nhàn tự nhiênTiên huynh đệ,Tiên tỉ muội,vây quần bên MẹTheo Mẹ đến ,theo Mẹ đi ,nữa bước không rời Nước Cực_Lạc,vui thỏa thích ,thiêu _dao mặc ýCỡi Thanh _Long ,cỡi Phụng_Hoàng,vô _lượng tôn nghiêmKhông sợ lạnh,không sợ nóng,vô quản vô thúcKhông âm dương,không đối đãi ,chí lý thuần _nhiênLúc nhàn hạ,tiêu dao du,ngoạn thưởng Tiên cảnhNhững lúc buồn ,hoặc đánh cờ,hoặc khảy đàn TiênĐói thì ăn quả Tiên đào ,quỳnh_tương làm rượuMặc áo Tiên ,đi giầy vân,lộng lẫy vô cùngNơi Vô_Cực.,miền Thánh _vực,cảnh đẹp chí thiệnTĩnh mà ứng ,thông vạn hóa ,căn nguyên muôn loàiTừ lúc giao,hội Tý thời,khí số đã đếnMẹ Hạ lệnh,sai thất Phật,trị lý càn khônVạn tám năm,khí số định ,Trời mới thành tựu Cho đến thời ,hội Sửu mãn ,Địa mới hoàn thànhKhí thanh thăng,thành Thiên_bàn ,bố trí tinh đẩuKhí trược giáng ,tạo nên Địa mới thành tựuCho đến thời ,hội Sửu mãn ,Địa mới hoàn thànhKhí thanh thăng,thành Thiên _bàn,bố trí tinh đẩuKhí trược giáng ,tạo nên Địa,kết thành núi sông Đến hội Dần ,Trời đất giao,nhật nguyệt cùng chiếuHợp âm dương,hun đúc thành ,vạn laọi chúng sinhLẽ huyền_diệu,nơi Tiên_Thiên,vạn vật sinh hóaVô_cực tĩnh,Thái _Cực động ,Hoàng _Cực càn khônĐạo là lý,lý tức Đạo,hư _linh chí diệuĐạo sinh Nhất ,Nhất sinh Nhị,Nhị lại sinh TamNhất bản chia,thành vạn thù ,từ vô đến hữuLẽ ảo _diệu,dẫn Thần _Tiên,cũng khó nên lờiTrời đã thành,Địa cũng tựu,vạn vật toàn vẹnNơi Đông _Thổ,không người khói ,thiếu gái cùng traiVào thời đó.thực vô nài,Mẹ mới dùng kế Chín sáu ức,nam và nữ,cùng xuống trần gianNhiều lần sai,nguyên_phật_tử,giáng hạ Đông_ thổMột lần xuống ,một lần về,không muốn trị phàmThật vô nài,Mẹ nghĩ cách ,tạo thành huyết tửuTam_San_Ba,làm say hết ,Bồ_ Tát Phật nam Thiết một hồ ,gọi Tiên_Trì ,cùng nhau tắm gộiMẹ thu hồi ,Tiên y hài ,trở về Lý_ThiênChúng Phật_tử ,khi tỉnh rượu,không thấy mặt MẹLại không thấy ,Tiên y hài,lòng càng hoang mangMẹ đau lòng ,thật chẳng nở,lớn tiếng kêu gọi Hỡi các con,hãy xuống phàm,tạm rời Tiên_ThiênNếu Mẹ đem ,Tiên y hài,giao cho Phật _tửKhông một ai,muốn hạ phàm ,trị vì thế gian Bẻ lấy cành ,cùng lá cây,che nắng chống lạnhGặp lúc đói ,ăn tùng bách,khát uống nước tuyềnChúng Phật _Tử ,nghe lời Mẹ ,đau thương vô tảHỏi Mẹ rằng ,đến lúc nào ,mới đặng về nhàMẹ trả lời ,đến tam _kỳ ,đại khai phổ độMẹ viết thư,báo con hay,độ con về Trời Chúng Phật_tử,lòng còn nghi,lớn tiếng than khócMẹ nói rằng ,lấy hợp đồng ,giao con làm bằng Chúng Phật_tử ,từ lúc đó,bôn ba Đông _thổCó nam nữ,có phu phụ,thành lập thế gianTình Mẫu tử,chia Đông Tây,lòng đau như cắtChúng Phật tử,nơi phàm trần,chịu khổ vô vànTính đến nay,đã trải qua,sáu vạn năm tải Nghĩ đến con,chịu cực khổ,lòng Mẹ giáng Chân_ ĐạoSai tam Phật,bạn mạt _hậu,phổ độ thu viênLời của Mẹ,đều chân thật,nói rõ tường tậnMong Phật_tử,mau cầu Đạo,Nhất _Quán chân truyềnCon đường vàng,dẫn Phật _tử,theo Mẹ về TrờiKhông tỉnh ngộ,chìm bể khổ,vĩnh viễn trầm luânNói đến đây,Mẹ phải nhỏ,hai hàng huyết lệNgưng bút vàng,nghỉ giây lát Mẹ tiếp tục phê NgừngGIỚI CÁO THỨ HAIThiên _Đạo xiển phát Thánh mạch truyềnSắc lệnhk tam Phật bạn thu viênKhông bái Thiên_Nhiên bái Chân _ĐạoNgàn đời vạn kiếp khó thoát thânTái khuyên răn,nguyên _phật_tử,lắng nghe chân lýThời buổi này ,tam kỳ kiếp,đau khổ bất khamTrời sắp già ,đất sắp tàn ,khí số sắp tậnMẹ không nỡ ,nhìn tai kiếp,làm hại thân conMở văn vận,thả đường sáng,giáng hạ Kim_TuyếnĐem Thiên_Đạo,là Nhất_Quán,truyền khắp càn khônSai Di_Lạc,chưởng Thiên_Bàn,vsnj bàng quy chínhMệnh Thiên_Nhiên,chưởng Đạo_Bàn,Linh_Diệu hóa thânBan Di _Lạc,chưởng sắc lệnh,vạn Thần trợ ĐạoSai chư Phật,giáng cơ bút,Đại_Đạo tuyên truyềnNơi Tiên_Thiên,Mẹ không giữ,Tiên Phật Thần ThánhChúng Bồ_Tát ,cùng Tiên_Chân,đầu thai xuống phàmTrời đất lớn,sao lớn bằng ,Thiên_Mệnh của MẹThuận lý sống,nghịch lý vong,trời vực chia phânKỳ Phổ _độ ,chưa từng có,không tiền khoáng hậuChân kỳ duyên,từ vạn cổ,nay gặp thời cơTrên độ Tiên,dưới độ quỷ,giữa độ thiện tínThu ngàn môn,lẫn vạn giáo ,cùng về cội nguồnThuyền mạt _hậu,là Nhất_Quán ,thiên cơ huyền diệuĐắc nhất chỉ ,mở khóa vàng,hiện ra kim_thânTruyền hợp đồng ,về Linh_Sơn,lấy làm bằng chứngKế điểm huyền,mở huệ nhãn,pháp _môn Bạch_DươngSau cùng truyền,vô_tự_kinh,thông thiên thần chúNiệm chân kinh,Tiên Phật Thánh,đều đến hộ trìĐắc Thiên_Đạo,được ghi danh,ở nơi Thiên _bảngSau Hộ _khẩu,nơi Địa_Phủ,tự nhiên xóa tênSáng nghe Đạo,chiều được chứng,nhờ nơi nhất chỉĐiểm huyền_quan,vật vô giá,trực phản Diêu_LâmThượng thượng_thừa,một bướt siêu,thật là giản dịThoát phàm_thể,thành Thánh_thể,cực _lạc trường xuânĐó chẳng phải ,lời nói xuông,có bằng có chứngLấy sắc thân ,chứng minh được,Đai_Đạo chí tônĐông không cứng ,Hạ không thối,dung nhan tươi tốtĐó là ,thoát phàm _thể ,đắc chứng Kim_thânNếu không tin,gọi chân _linh ,lâm đàn nghiệm chứngMọi sự việc ,điều chân thực,không có dối hưChân Thiên_Đạo ,chân Thiên_Mệnh,tam giới như mộtCó đạo_thống ,Tổ Tổ truyền ,cho đến thời nayNhị cửu bàn,thpời kỳ cuối ,Cung_Trường ứng vậnTu tại gia,như xuất gia,tăng nhân trong nhàĐến thời nay,chân cơ triển,truyền khắp thiên hạChư Tiên Phật,chúng Thánh Thần,cùng giáng Đông_LâmHiển mầu nhiệm,ở khắp nơi,người mê thức tỉnhHoặc giáng cơ,hoặc mượn khiếu ,cứu độ nguyên_chânLái Pháp _Thuyền,cứu cửu nhị,lên bờ thoát khổ Việc tam_thiên ,do người hành,Trời nhờ đến người Mọi người đều ,phải ân cần ,chuyên tâm tinh tiếnThay thế trời ,tuyên hóa Đạo,trợ giúp Sư TônĐạo nhờ người,mới phát triển,người cần Trời giúpTrời người hợp,thật hoạt bát,kiến lập công huânNay Đạo vụ ,ở phương bắc ,lâu nay khai hóaKhó tuyển được ,người đại hiền ,lương_đống nhân tài Nay Thiên_Đạo,đang trong lúc ,nữa mờ nữa sáng Chớ để lỡ ,mất cơ hội ,giờ tốt ngày lànhMẹ vì thế mới phê sách "Huấn Tử Thập Giới"Nay thúc giục,con của mẹ ,cùng nhau hiểu lờiTu Thiên_Đạo,đều không ngoài,khai xiển độ hóaPhát lòngg từ,dùng lời nói,dạy người không nguôiLập chí hướng ,không thối chuyển ,lòng phát đại nguyệnĐã lập nguyện,phải thực hành,sửa mình hóa ngườiChỉ mang danh,không thực tiễn,chẳng nên việc lớnkhó trở về,miền Cực _Lạc,uổng tu một đờiHoặc chỉ là,cầu thể diện,hời hợt phô diễnPhút cuối cùng,cũng rơi vào,bể khổ trầm luânĐi một bước,ngừng một bước,nữa đường hoang phếĐánh tàn linh ,áp am sơn,khó được chuyển thânMẹ mong con,chúng Phật _tử,hãy sớm giác ngộDũng mãnh tiến,có thủy chung ,chân quả tất tha nhfNgoại công đầy,nội công tròn,chúng sinh độ hóaQủa thượng thừa,ngàn đài_sen ,lập tại cõi phàmDù con là,Đại_La_Tiên,hay Phật giáng thếKhông công quả,không chân thiện,khó về Diêu _LâmNghe Mẹ khuyên,chớ buông lung,lòng thành chóng phátNếu do dự,chậm một bướt,khó lập công huânLà lãnh tụ,là đàn chủ,trách nhiệm trọng đạiMột người ngu,vạn người trụy,hại mình hại ngườiNgười minh triết ,có trí tuệ,lớn như biển cảDẫn người hiền,hóa đại chúng,đều tu thành chânNay hiển dụ,bạn _sự _viên,đàn_ chủ lãnh_tụPhát nguyện lớn,chí cương nghị,tịnh tiến siêng năngDùng pháp nào,độ chúng sinh,rời khỏi bể khổDùng pháp nào ,thúc dục người,cùng phát lòng thànhTâm như mây,tùy biến hóa,ý như nước chảyTùy cao thấp,tùy vuông tròn,uốn nắn tự nhiên Theo thói đời ,là tội lỗi,lấy lý làm chuẩnQuét tham sân,diệt si ái ,thanh tĩnh pháp _thânCông càng cao ,càng nguy hiểm,thời nên cẩn thậnLên đỉnh cao,khi rơi xuống,vạn trượng vực sâuTrèo càng cao,té càng nặng,đó là định lýKẻ thông minh, há có thể, làm việc ngu siSợ tam_úy,nghĩ cửu_tư,nói lamf cùng bướcTuân tam_tỉnh,giữ _tứ vật,mới là hiền_chânTuân lời hành,đăng Thánh _vực,hưởng trọn cực_lạcKhông tuân huấn,mặc ý hành,Địa ngục có phầnLại phê thêm,một bài huấn,Phật tử ghi nhớTam_Tài nghỉ,tâm thanh tĩnh,đợi Mẹ tái phêNgừngGIỚI CÁO THỨ BADuy Đạo độc tôn,Mẹ độc tônSinh khắc chế hóa Mẹ phân thânTam_giới thập phương Mẹ làm chủDưỡng dục Thánh phàm một linh cănTam giơpí cáo,nguyên_phật_tử,sớm minh tâm tínhNgộ chân lý,tham Thiên-_Đạo,chân không bái khôngHữu tất vô,vô tức hữu,hữu vô một thểSắc là không,không là sắc ,phi sắc phi khôngThời ban sơ,khí chưa phân,một thể hổn độnMột khối lý,không thanh vị,yểu yểu minh minhVô _Cực động,sinh Thái _Cực,âm dương phân địnhChia tam tài ,phân tứ tượng,lại sinh ngũ hànhChia lục hầu ,liệt thất chính,cửu cung bát quáiChia thuận nghịch ,hiện tròn thuyết ,phát sinh muôn loàiLuận ảo diệu,bàn hư vô,mấy ai hiểu thấuCổ linh_quang,là chân lý,chí thanh chí hưVô âm dương,vô đối đãi,không tăng không giãmLại vô hình,lại vô tượng,cũng chẳng ngoạn khôngKhông màu sắc,không nóng lạnh,không độnh không tĩnhVạn hóa nguyên,chân huyền cơ,ẩn chứa nơi đâyGiữa ẩn phí ,vô sắc tướng,chí huyền chí diệuNhìn không thấy ,lóng không nghe,bao la sắc khôngKhông biến động,không hiểu rõ,vô vi sinh hóaChân_Chúa_Tể,là trung tâm,hóa dcj muôn linhCao vô thượng,siêu cửu trùng,vượt ngoài không sắcSâu vô đáy,bao địa phủ,thập điện u minhQuán càn khôn,thông tam giới,khắp nơi khắp chốnTrời và đất ,cùng vạn loại ,rời lý thành khôngCưỡng nói Đạo,xưng Chân_Nhất ,hóa sinh vũ trụVô_Cực_Lý ,là căn nguyên,Trời đất muôn linhĐạo ở Trời,Trời trong thanh,bàn cờ xoay chuyểnBố tinh đẩu,vận nhật nguyệt,một khí lưu hànhĐạo tại Đất ,Đất ngưng kết ,thành sông thành núiSinh muôn loài,dưỡng vạn vật,nhờ Nhất mà thànhĐạo nơi người,người mới có,vận động tri giácNgười có Đạo,nhưng không hay ,khó thoát luân hồiLý tam giáo ,chỉ có một ,đều do Mẹ giángNgười truyền Đạo,tức là truyền chân lý hư tinhLão Kim_Đan,Phật Xá_Lợi,Nho là Thiên_TínhĐều chỉ là,một linh_quang,cùng lý khác danhNgàn đời nay,pháp không hai,Đạo là duy nhấtTiên Phật Thánh,truyền tâm _ấn,đều cùng một tôngHiểu một pháp,rõ vạn pháp,pháp pháp đều hiểuNgàn kinh Phật,vạn Thánh thư,một lý quán thôngKhi tam Thánh ,trở về trời,niết bàn chỉ độĐường dây đứt,Đạo thất truyền,chỉ có giáo tôngCho đến nay,ba ngàn năm,không người minh hiểuVạn giáo xuất ,kì dị hiển,chân lý chưa minhNay đương lúc ,vận Trời đến ,đại khai phổ độHội Long_Hoa ,mở khoa thi,tuyển bạt anh hàoTrên thừa kế,Vô_Cực lý,chân truyền tam giáoDưới hướng Đạo,độ chúng sinh,cùng lên pháp thuyềnChân diệu _quyết ,thượng thượng thừa,mấy ai hiểu rõMuốn tìm chân,cầu cung Trường,Đại_Đạo tất thànhĐắc Thiên_Đạo,mau hành công,tu chân mượn giảĐạo tuy trống ,nhưng không rỗng,vạn loại thành khôngCuộc đời người ,như hạt gạo,giữa lòng biển cảTheo thủy triều,lên và xuống,không chia Đông TâyTửu sắc tài,làm mê hoặc,bản lai Phật tínhTham thất tình,nhiễm nhục dục,che lấp bản linhLàn sóng dục.khóa ái tình ,không ngưng không dứtThâm vinh hoa ,luyến phú quý,mắc vòng lợi danhNhư đá lửa,như điện chớp,không được vĩnh cữuNhư hoa đàm,thật ngắn ngủi,nghiệt quả hình thànhNgười mê muội,há ngộ được,cõi trần là giảNgộ nhận khổ,cho là lạc,khác chi kiến ruồiKhoảng thời gian,một trăm năm,là ba vạn sáuSuy nghĩ kĩ,có mấy lúc,thân được an ninhThiếu rồi tráng ,tráng lại già,không lâu rồi chếtBiết bao nhiêu,nỗi cay đắng ,thật là thương tâmSinh lão bịnh tử,tử và khổ,mấy người thoát khỏiNghĩ thời gian,thật vô tình,trẻ biến thành giàĐến tay trắng ,đi tay không,khó mang một điếuChỉ để lại,một nắm mồ,hồn xuống suối vàngDù vương tôn,hay công hầu,lỗi phạt công thưởngTrả nhân_quả,súc chuyển người,người chuyển súc sinhTừ hội Dần ,tính đến nay,năm đã trên vạnVòng luân hồi,mãi xoay chuỷen,thê lương vô cùngRời xác này ,vào xác nọ,thay tên đổi họHọ Trương nam,họ Lý nữ,như người diễn tuồngCàng luân hồi,càng biến chuyển,tính càng mê muộiĐã quên mất,Mẹ Vô_Sinh,nơi cõi Tiên _ThiênTính của người,nơi Tiên_Thiên,Linh_Sơn một gốcThánh không tăng,phàm bất giảm,Thánh phàm cùng tôngNgười giác ngộ,là Thánh hiền,về nước Cực_LạcKẻ mê muội ,là phàm phu,vào cõi u minhTiên Phật Thánh,đều là người,tu hành đắc chứngNào thấy ai,khi sinh ra,đã là Phật TiênMẹ mong con,chúng Nhi Nữ,hiểu rõ chân ngụyBỏ đường mê,bái Chân _Sư,phản bổn hoàn nguyênPhê đến đây,Tam _Tài mệt,đình chỉ cơ bútĐể tam_tài,nghỉ lót dạ,Mẹ mới tái phêNgừngGIỚI CÁO THỨ TƯTrong chân có giả giả có chânNgộ thấu chân giả định siêu trầnPhàm trần lập công quảng tuyên hóaHóa thế quy căn cùng cầu ChânBốn giới cáo ,nguyên_phật_tử,chân công tu luyênCảnh hồng trần ,là bể khổ,sóng gió mông mênhCuộc đời người ,như phù du,thật là ngắn ngủiCó mấy ai,thoát khỏi được,Thập_Điện_Diêm_VươngSuốt ngày đêm,khổ lao lục,bôn ba Nam Bắc Như trâu ngựa,chịu cực khổ,giữa chốn đồng hoangCuộc đời người ,vài mươi năm,sinh lão bịnh tửMuôn ngàn cảnh,như sương mai,gặp nắng sẽ tanTranh danh lợi,tham phú quý,lưu lãng sinh tửTham vợ đẹp,thương con cái,một giấc Hàm_đanCảnh thê lương,nơi hồng tràn,thật là khó tảCó thất tình ,và lục dục,mê hoặc nhi langMặc cho con,tích đủ của,gia tài vô sốNgàn thửa ruộng,thu vạn đấu,ngày ăn vài thăngMặc cho con,có lầu cao,đại hạ rộng lớnCũng chẳng qua ,ngủ tám thước,chỉ nằm một giườngMặc cho con,có vàng bạc,chất cao như núiQuy âm phủ,không mang được,một đồng đi theoDù cho con,mặc lụa là,y phục lộng lẫyCũng chẳng qua,ngừa nóng lạnh,chóng gió che thânMặc cho con,trên bàn tiệc,cao lương mỹ vịVì ngon miệng,sát sinh linh,tội ác khó đàoMặc cho con,mãi ăn chơi,ngày đêm hưỡng lạcMột trăm năm,như giấc mộng,một kiếp phù duMặc cho con,thê thiếp đẹp,con cái hiếu thảoKhi chia tay,nơi suối vàng ,cảnh thật thê lươngThan một tiếng ,đời ngủ trựợc,nước mắt tuôn chảyMong tất cả ,con của Mẹ,chớ nên mê lòngNơi trần thế ,thật ví như,hý _Trường một cảnhAi là tổ ,ai là cháu,ai là mẹ conNếu ngộ được,cảnh đời giả,cả nhà tu ĐạoCùng hành công,cùng lập đức,cùng về cõi TiênNơi hậu Thiên,tu Chân_Đạo,gia đạo hòa thịnhKhi công thành,về Tiên_Thiên,cùng tụ một nhàKỳ duyên này ,thật ảo _diệu,xưa chưa từng thấy Chỉ tiếc than,lòng người còn,chưa tỉnh nồi kêNgười vì danh,đã nhất phẩm,lòng còn ham muốnKẻ vì lời ,đã trăm vạn ,vãn còn tham lamChỉ biết tham,chỉ biết ham,không suy không nghĩQuên mất đi,đường sinh tử,xuống gặp Diêm _Vương Sớm tỉnh ngộ,sớm tu chân,siêu thoát tam_ giới Mê tâm tính,nơi Địa _ngục,ảm đạm thê lươngTrời và vực,chia hai đường ,chỉ một tâm niệmTâm niệm sai ,một khoảnh khắc ,vĩnh viễn bi thươngNỗi thống khổ,nơi Địa _phủ,khó nói khó giảngĐài nghiệt kính,soi một lần,tội lỗi rõ ràngNếu hành thiện,có cơ may,kiếp sau hưởng phúcKhi phúc hết ,vẫn phải trụy,chẳng dược lâu dàiNếu tác nghiệt,chịu báo ứng,có miệng khó cãiĐài nghiệt kính,hiển nhân quả,tự chuốt lấy hìnhCó núi đao,có vạc dầu,hình phạt đủ loạiNào cưa lớn,nào cối sắc,chó uống máu canhCầu nại hà,rơi biết bao,già trẻ lớn béMười tám tầng,đại Địa _ngục,trông thật thãm thươngThật rùng rợn,thật khủng khiếp,không dám mô tảPhê đến đây,không nhịn được,nước mắt tuôn tràoLỡ sa chân,thành mối sầu,thiên thu vạn cổMất thân người ,vĩnh trôi dạt,khó về cố hươngNghe Mẹ khuyên,tu Thiên_Đạo,tinh thần chấn phấnLập chí kiên,phát đại nguyện,tâm tựa kim cangCửu tổ con,dưới âm phủ,ngày đêm mong đợiTrông đợi con,hành công đức,thoát kiếp luân hồiÝ niệm sai ,chẳng những là,một mình mình chịuLại liên lụy,đến cửu tổ,thương khóc suối vàngAps âm_san,sáu vạn năm,đau thương vô tảĐợi hạ nguyên,gặp phổ độ,mới lên từ hàngNếu hạ nguyên,có cơ may,gặp kì phổ độPhải chăng được,kiếp thân người,càu được chân truyềnTrong lúc này,nhân cơ hội,mau hành mau tiếnTinh đường mê,đi theo Mẹ,trở về Diêu_BangPhê đến đây nghỉ một lúc ,Mẹ tái lên đànNgừng bút vàng,lừoi trong huấn,con hãy tường thamNgừngGIỚI CÁO THỨ NĂMThiên vận luân chuyển thời tam thuTam tai bát nạn khắp Diêm phùChín chín hạok kiếp nào ai thoátCứu thế là nhờ Nhất _Quán châuNăm giới cáo ,nguyên phật tử,thực tu thực tiễnThức thời vận,hiểu ý trời,mới là người hiềnNay đương là ,thời mạt kiếp,Đạo kiếp cùng giángTrời đất đổi ,sơn hà thay,quái tượng biến thiênLòng của mẹ,nguyên là lấy,nhân từ làm gốcNhưng tại sao,đại hạo kiếp,lại giáng đông lâmCon không nghĩ,từ xưa đến nay,nào có kiếp sốThời thịnh trị,Nghiêu Thuấn vũ,an lạc du duLòng người ngay,lòng Trời thuận,không có kiếp giángLòng người tà,cảm ác nghiệt,hạo kiếp hoành lưuNhìn phàm trần,phong tục nay,ngày càng ô hạLễ kỹ cương ,của Thánh hiền,không người noi theoHọc gian tham,học quỷ quyệt,lường gạt dối tráBại nhân luân,hoại cang thường ,một lời khó tảQuân không quân,thần không thần,triều cang bất chínhPhu baats phu,tử bất tử,thế phong suy đồiPhu bất nghĩa,phụ mất quy,nhân đức bạ hoạiAnh khoong thương,em khoong không nhường,kết thành oán thùTình bạn bè ,không giữ tín,lời xuôi hành ngượcNgũ luân suy ,bát _ đức phế,không người tuân theoVề kẻ sĩ ,chỉ nói suông,không hành theo lýNgười làm nông,không hiểu lý,như dại như sikể làm công ,không cần mẫn,mất đi thực chấtLà thương gia,bán hàng giả,lường gạt người gnuNgười tu Phật,đã không giữ tam_ quy ngủ_ giới Kẻ tu Tiên,bỏ chân pháp,đi vào đường tàVề nho_sĩ,chưa hiểu lý,tự xưng là ThánhNhìn cảnh này,Mẹ không khỏi,đau thươpng trong lòngThời buổi này,nếu không có,đại kiếp hạ giángKhắp thế gian ,khó tìm được,một người hiền lươngGiáng tam_tai,cùng bát nạn,đao binh thủy hỏaChín chín kiếp,tám mươi mốt,giáng khắp hoàn cầuLại sai xuống,ngũ đại ma,đại náo Đông_ThổDùng vạn pháp,liên hoàn kế,thu hết ác tàSố Trời đến,số Đất mãn,khí số đã đếnĐó cũng là,người tạo nghiệt,kết thành oán thùSáu vạn năm,đại thanh toán,ứng nơi trần thếNgọc và đá,thiện và ác,phân chia rõ ràngDùng huệ nhãn,nhìn cõi trần,lệ nhòa đôi mắtThấy mây đen,giăng mịt mù,khắp cả trời xanhKhắp bốn bể,nổi yêu phong,không nơi yên tỉnhNạn can qua,loạn trộm cướp ,làm khổ lòng ngườiNạn ôn dịch,nạn đói rét,hạn lụt đều cóKhắp thiên hạ,tuyệt ngũ cốc,mùa màng thất thuLoại tai này,và kiếp nọ,chưa phải kì lạSợ nhất là ,nước lửa gió,quét sạch hoàn cầuBốn mươi chín,ngày tối đen,trời trăng không sángMở Địa _Phủ ,thả quỷ hồn,đi tìm oán thùLàn khí âm,tối như mực,hàn quang khắp tỏaĐến đòi nợ,mệnh hoàn mệnh ,thiếu nợ traả tiềnKiếp cang_phong,quét càn khôn,phá hoại vũ trụQuét khí tượng,rửa tam giới,biến đổi thế gianMặc cho con,kim_ cang thể,mình đồng da sắtKhó thóat được,chân kiếp hoả ,tính mệnh khó tồnTuy hạo kiếp,nơi Đông _Thổ,đều do Mẹ giángNơi Tiên_Thiên,Mẹ ngày đêm,rơi lệ khóc thanKhông nỡ nhìn,đá và ngọc,cùng hủy một lúcGiáng kim_ tuyến,hiện linh_ quang,chèo lái Pháp _ThuyềnNgàn vạn đường,không đường nào,dẫn tới sinh lộĐường sinh lộ,là Nhất_Quán,Thiên_Đạo mau cầuVì tưởng nhớ,con của Mẹ,bôn ba tứ phíaViết ngàn thư,cùng vạn lời,gởi xuống trần_gianChỉ lo sợ hạo kiếp đến,con Mẹ bị hạiMẹ vì thế,mới khổ công,viết sách phê thưGọi một tiếng,con của Mẹ hiền lương hiếu thảoHãy nhanh bước,tiến lên bờ,gia công tu hànhĐắc Thiên_Đạo,không nên có ba lòng hai ýLấy huệ kiếm,chặt dây oan,dứt lòng lợi danhLuyến cảnh phàm,nào hay được,thế giới là giảLấy huệ nhãn,nhìn cảnh đời,sầu khổ bất khamMặc cho con,có muôn nghìn,vạn loại diệu kếKhi số đến,cũng phải chịu,tai kiếp lưu đầyTrong mười phần,chết đi bẩy,ba phần chịu khổNhìn thảm trạng,xương thành núi,máu chảy thành sôngNếu còn tham,luyến cảnh phàm,bội lý quên ThánhChín chín kiếp,đánh tàn _linh,địa ngục lao tùMuốn thoát kiếp,muốn tránh tai,mau lập công quảMẹ ra lệnh,sai Tiên Phật,hộ con bình anNgười tỉnh ngộ,đi theo Mẹ,trở về Vô_ CựcKhông tỉnh ngộ,gặp hạo kiếp,đánh vào ngục laoChư Phật tử,cùng tống giá,theo Mẹ hồi phảnVề đến nơi,tiếp tục phê,lời vàng lưu đờiLuiGIỚI CÁO THỨ SÁUTrong sáng một minh_ChâuThượng _Đế tặng con giữVô hoàng trùy giác lộLão _Mẫu chỉ đường mêTaTạo_vật Chân_Chúa,Vô _Hoàng Lão_Mẫu,suất thị giá,đến Đông _Thổ,Phật tử đứng hai bên,nghe Mẹ phê thưChân Đạo,Chân Lý,Chân Thiên_MệnhNgười tu phải chân tâm thực hànhÝ niệm sai lầm xa ngàn dặmNhư lưới băng mỏng vào ngục sâuSáu giới cáo,nguyên Phật tử,chuông vàng mau gõMẹ Vô_Sinh ,tưởng niệm con,lòng nóng như thiêuLo Phật tử,mê tâm tính,không nghe lời MẹĐem sách Mẹ,để một bên,chẳng nhìn chẳng xemCon ngoan ngạnh,như sắt đá,khó lòng khuyên hóaVì độ thế,lao tâm lực,nhiều lần xuống phàmViệc tam_kì,cực trọng đại,khổ tâm phí sứcSai nghìn Phật,mệnh vạn Tổ,cùng giáng Đông_GiaoDùng nghìn phương,lẫn vạn kế,không thấy hiệu quảNhioều lần gửi,huyết lệ thư,cũng uổng công laoKhổ cho Mẹ,vô phương kế,lớn tiến than khócNgjhĩ đến đây,nước mắt Mẹ,như mưa tuôn tràoMuốn chỉ độ ,không hóa thế,mặc con trôi dạtLòng Mẹ từ,lại không nỡ,để con gặp taiMẹ vì thế ,mới giáng cơ,phê sách"Thập_Giới"Răn các con,mau giác ngộ,thoát cảnh Trần laoỞ trên đời ,trăm điều thiện,chữ hiếu đứng đầuKhông tròn hiếu,sao xứng đáng,là bậc anh hàoMẹ mong con,trước mặt Mẹ,chớ nên bất hiếuPhải tuân hành,lời Mẹ dặn,mới là con ngoanLà hiếu tử,không cần Mẹ,vừa dò vừa dặnThể lòng Mẹ,phát lòng thành,để Mẹ bớt loKể từ nay,lập mục tiêu,tinh_tiến tu ĐạoThể lòng Mẹ,phải ra sức,cứu rỗi đồng bàoTrong bốn bể,là huynh đệ,ra tay cứu vớtChánh kỷ trước ,thành người sau,độ hóa trần hiêuTự lập trước,lập người sau,là điều căn bảnTự đạt trước,lại đạt người,cảnh tỉnh người mêNgười giác trước,giác người sau,cùng đăng giác lộLà Tiền _Nhân,phaỉo yêu thương,nâng tiếng hậu sinhĐã kéo người ,cứu đến cùng,mới là anh hàoĐộ một người ,một người thành,mới hợp ý MẹChớ nên bỏ,người nữa đường,không hỏi không hanĐương thời hạ,Thiên thời cấp,thật là khẩn cấpMau lập công,mau bồi đức,Đại_Đạo xiển dươngCây trồng sớm,trổ bông nhanh,mau kết thành tráiChậm một bước,trồng trễ mùa,hoa trái đều khôngTu Thiên_Đạo,không phân biệt,giàu nghèo phú quýKhông phân biệt ,nam hay nữ,đều phải siêng laoBần xả thân,phú xả tài,cùng là hành ĐạoTài Pháp thí,phúc tuệ đầy,được hưởng hồng thanhMau khai Đạo,mau xiển Đạo,chớ nên trì hoãnCòn trì hoãn ,còn do dự ,khó lập công laoKhiếu về văn,dùng lời văn,thay Trời hành ĐạoThiên về võ,ra sức lực,không ngại gian laoLấy nhân lực,lấy tài lực,giúp người thành ĐạoƠn của Trời,là vô tư,độ lượng bao laNgười bạn Đạo,được thành công,đều nhờ trời giúpChẳng phải là,người lãnh tụ,có sức tài ba Người tu Đạo,đều nhờ vào,lời nguyền quảng đạiNhờ Phật ăn,cậy Phật mặc,khó tránh Thiên _lôiVì cứu thế ,quên thân mình,bôn ba điên đảoTiên Phật Thánh,vì trợ Đạo,cũng chịu gian laoPhụng mệnh Mẹ,xuống phàm trần,chúng sinh độ hóaChân Thiên _Đạo,có ấn chứng,chẳng dối chẳng hưĐạo của Mẹ,nếu không thực,là hư là giảLời nguyện con,Mẹ gánh chịu,con hãy yên lòngMẹ nào muốn,ra lời nặng,để con thêm tội.Ai!Tuy như thế ,kẻ mê muội,lòng vẫn còn nghiVào thời này,lập công quả,vạn tám thánh nghiệpHưởng Thanh_Phúc,hưởng hồng _phúc,khoái lạc tiêu daoLòng hăng hái,sức phấn khởi,một mực tinh tiếnDù thí mệnh,cũng phải tu,ý chí kiên laoLập Phật _đường ,độ chúng sinh,một việc đại thiệnHoặc khai hoang,hoặc gieo giống,lập đại công laoNếu tuân theo,lời của Mẹ,khai hoang gieo giốngMẹ ra lệnh ,sai Tiên Phật,trợ con thành côngNay Thiên_Đạo,đang trong lúc,nữa minh nữa ámLà thời cơ,lập kì công,rạng rỡ anh hàoTuy thời thế,tùy cơ duyên,cẩn thận hành sựChân ThiênĐạo,đương ngầm tuyển,chọn người hiền lươngNào ai hay,Trời đang mở,khoa thi chiêu tuyểnHy Thánh Hiền,Hy Tiên Chân,do sức cần laoBa nghìn sáu ,bốn vạn tám,mọi người có phậnNgười chậm chạp,tất đến sau,sẽ khóc sẽ thanHiễu rõ được,thời cơ vận,theo Mẹ hồi phảnTâm si mê,không thức thời,tai kiếp đàoMong Phật tử,phải tri hành,hỏa tốc tuyên hóaTâm thanh tĩnh,nghĩ vài phút,Mẹ tiếp tục phêNgừngGIỚI CÁO THỨ BẢYVô phùng khóa vàng vô_phùng_thápVô phùng chìa khóa mở tháp raMinh _Sư nhất chỉ ơn khó báoBáu vật vô giá phóng quang hàoBẩy giới cáo,nguyên Phật tử,lệ rơi thấm áoVì nhớ thương,chúng nhi nữ,mê muội trần aiNơi Tiên Thiên,Mẹ ngày đêm,bi ai thương khócVì nhớ con,khóc đâu lòng,đứt cả ruột ganKhông tỉnh ngộ ,đối với Mẹ,nào có liên hệChỉ lo sợ,tai kiếp đến,khó tránh khó đàoNghe Mẹ khuyen,mau tỉnh ngộ,tu thân lập mệnhThể lòng Mẹ,nhớ ơn Thầy,mới là hiền tàiChịu Minh_Sư,điểm quan _khiếu,ơn dày khó báoNặng như núi,sâu như biển,tạc dạ ghi lòngKhông có Sư,điểm Quan _Khiếu,làm sao thoát khổHá có thể,rời sinh tử,khỏi kiếp tránh taiBạt Tổ Tiên,ấm con cháu,đều nhờ Sư đứcCác con nên,báo Sư ơn,nghe Thầy an bàiNgười tu hành,nếu trái ý,vi phạm Sư mệnhTrời trách phạt,ngũ lôi khiển,cửu Tổ khóc thanTuân mệnh Thầy,trọng Thiên _Đạo,đáng bậc hiền sĩHọc quân tử,vui sắc mặt,hòa nhã khiêm cungTrọn đạo người ,hợp Đạo Trời,đôn luân tận tínhHành lễ nghĩa,giữ cang_thường,nghiêm nghị chính trungĐạo ngũ luân,cùng bát đức,làm trai phải giữĐạo tam tòng,cùng tứ đức,phận gái nên tuânHọc trung tính,hành nhân nghĩa,mau lập công đứcXem đạo hữu,như tay chân,cùng một Mẹ sinhKhông phân biệt,hoặc khen chê,kẻ hiền người ngốcNam hoặc Nữ,bần hay phú,phân trắng chia đenLà lãnh tụ,độ lượng lớn,bao núi chứa biểnThường chỉ đạo,bậc hậu học,khai đạo cùng nhauChí nam nhi,phải nhẫn nại,co duỗi như ýVượt sông núi,chịu gió sương,không núng không naoNghe công sợ,nghe lỗi mừng,có lỗi biết sữaThế mới là,hào kiệt sĩ,lương đống nhân tàiLà hậu học,kính Tiền Nhân,cùng lòng hòa khíLà Tiền _Nhân,thương hậu học,dìu dắt hướng tiềnĐương kim hạ,Thiên thời gấp ,nỗ lực hướng thượngLơpì vàng ngọc,Mẹ đã dặn,chớ nên phụ lòngĐã là người ,đều có lỗi,biết lỗi phải sữaĐã có lỗi ,không biết sữa,khó về Diêu _ĐàiTrước hành công,sau lầm lỗi,công trước không tínhTrước có lỗi ,sau có công,công lỗi tiêu trừNếu như biết ,sữa lỗi trước,tái lập công quảTất nhiên là,công ghi công,không phụ hiền tàiCông đức nhiều,tội lỗi ít,Thiên _Bàn ghi rõLỗi lầm nhiều,công đức nhỏ,chịu họa mắc taiSổ trương mục,nơi Tiên _Thiên,tường tận ghi rõChưa hành công ,sưa lỗi trước,mới là anh tàiTừ xưa nay,tu Thiên _Đạo,là chuyện không dễNay phổ _độ khác thời cổ,do Mẹ an bàiMẹ từ bi,thí ơn lớn,càn khôn cùng độNên Phật_quy,đã rộng rãi,giảm khảo giảm maThời buổi này,tu Thiên_Đạo,thật là dể dãiKhông chịu nạn,không gặp tai,khác với cổ xưaTuy chịu cực,phí tâm sức,bôn ba Nam BắcĐộ Phật _Tử,về cố hương,Mẹ tặng đài senTuy chịu cực,trải phong sương,dầm mưa giải nắngMột phần khổ,một phần công,rực rỡ quang vinhTuy bị người,chế và nhạo,ra lời hủy bángKhi đến thời,mới rõ được,ai hiền ai nguTuy chịu oan,bị hiểu lầm,nuốt cay ngậm đắngTrời không phụ,công và lao,ghi chép rõ ràngKhông tranh cường ,so dài ngắn,cũng không háo thắngTồn tâm tính,dưỡng hạo _nhiên,Bồ _Đề nở hoaTuy gặp ma,khảo tâm tính,có nghịch có thuậnKhông ma khảo,không thành Phật,là lẽ đương nhiênTuy cho rằng,kẻ ác mạnh,người hiền nhu nhhượcNgày báo ứng ,người hành ác,như sương ban maiTừ xưa nay,tu Đai_Đạo,đều có ma hạiĐạo một thướt ,ma một một trượng,kim cổ như nhauCũng chẳng phải,vì ác nghiệt,mới gặp hủy bángNgười không căn,sao ngồi được,ngàn lá đài senNgười bạc phước,căn không hậu,tâm tính không vữngTuy đắc Đạo,vẫn thối chí,khó về Bồng LaiCon chớ tưởng ,người tu hành,là khờ là dạiThực tu hành,lập kì công,cõi trần vẻ vangCon không nghĩ,tam giáo Thánh,khai hóa lập giáoChịu vạn khổ,hưởng hồng thanh,vĩnh viễn không suyCho đến nay,ba nghìn năm,Thần người cúng báiChứng Đại_Đạo,trở về Trời,muôn thuở lưu danhVào thời đó,nơi Đạo_Bàn,chỉ là tra bổSao sánh bằng,thời tam kì,phổ độ đại khaiBa nghìn sáu ,liệt Thánh vị,chùa chiền uy vũBốn vạn tám,chứng Hiền vị ,tề hưởng hông thanhChứng Thánh Hiền,quý ở nơi,chân tâm thực tiễnRạng Tổ _tông,ấm con cháu,thiện đức trường tồnNăng phụng hành,chứng thượng phẩm,trái ngược sẽ trụyTam _tài nghĩ,ngồi thiền định,đợi Mẹ phê bàiNgừngGIỚI CÁO THỨ TÁMVạn cổ kì duyên nhiều ảo _diệuTam kì mạt kiếp Trời mở khoaTam nguyên vận hội Long_Hoa tuyểnTuyển khảo Phật tử chứng Đại LaTam giới cáo ,nguyên Phật tử,lòng buồn tê táiĐưa mắt nhìn,chúng nhi nữ còn mê trần saNhận vui giả,chịu chân khổ,ngày đêm lao lựcĐối Chân _Đạo,chẳng thiết tha,ứng phó qua loaBiết bao người,tham cảnh phàm,bội lý quên ThánhBiết bao người,sợ ma khảo,lý này bất biếnNhư luyện kim,như dũa ngọc,ngọc đẹp vàng ròngNgọc không giũa,không thành khí,lời nói không giảLà vàng thật,trải trăm luyện,càng luyện càng tinhMuốn lấy cây,làm cột trụ,phải trừ cành nhánhLàm công trình,cất cao ốc,nền móng phải bềnỞ nơi người,nếu so sánh,cunghf chung một lýChịu đả kích,chịu mài dũa,trí huệ mới khaiNhà nghèo khó,mới rõ được,người con hiếu thảoTrong nước loạn,mới xuất hiện,báo quốc tôi trungTrải cuồng phong,mới biết được,cây cỏ vững chắcKhông khảo trừng ,sao phân biệt,kẻ ngụy người chânNếu luận thảo,người tu hành,chẳng riêng một aiLấy ngón tay,đếm không hết,lược thuật vài truyệnKhương _thái_ công ,bán bột mì,không người hỏi hanChịu ma khảo,luyện tâm tính,ý chí cương quyếtChâu Văn_Vương,nơi Dữu _lý,bảy năm tù đàyTuy đoán được,số Trời định,không hờn không oánLại còn có,Khổng _Trọng _Ni,cũng bị nguy nanQua Tống Vệ,chịu tai ách,phạt đàn tiêu tíchNơi Trần Thái,bị tuyệt lương,nhịn đói bảy ngàyKẻ phàm phu,đều cho rằng,Thánh _nhân ngu dạiKhưu_Trường_Xuân,lúc tu Đạo,trăm điều khổ cựcGặp nạn đói,bảy tám lần,vẫn không sờn lòngDiệu_Thiện nữ,vì tu Đạo,bị trảm bị giảoTôn_Bất_Nhị,lấy vạc dầu,hủy hoại nhung nhanLấy cảnh khảo,thời hiện tại,sánh với thời cổMa khảo ít,không đáng kể,nhẹ hơn trăm bềQua cơn khảo mới rõ được căn cơ cao thấpCó ma luyện,tự tính Phật,mới tỏa hào quangMa và khảo,là bậc thang,thành Tiên Phật ThánhHiểu thấu được,cảnh giả tạo,sẽ đạt Niết_ BànMẹ sắp đặt,định diệu kế,huyền diệu vô kểDùng sóng gió,che ngoài cửa,tối ngoài sáng trongTu Thiên_Đạo,nếu không có,ma khảo đoạn luyệnKẻ ăn chơi,chốn lầu xanh,đều lên Thiên _ĐàngKhông có khảo,làm sao rõ,ngun hiền chan giảLàm sao tuyển ,người chân tuy,lên ngồi đài senChớ nói rằng,tu thiên _tước,mới có khảo nghiệmCầu chân _tước,cũng phải trãi,mười năm sách đènKhông rõ khảo,nên thối chí,làm khổ lòng Mẹ Vì thương con,lòng bi thương,lệ rớt sa bànMẹ vì con,đã nhiều lần,viết thư nhắn nhủThư Mẹ gửi,không một người,hiểu rõ nguyên cănNay dặn dò,sao không thức tỉnhNếu chắp mê,trái lời Mẹ,sẽ áp âm sơnKêu một tiếng con của Mẹ,sớm rõ tâm tínhMặc ngàn ma ,cùng vạn khảo,lòng vẫn không naoĐạo tâm vững,ý chí bền,trước sau không đổiLòng chí thành,ma khảo dứt,tâm như thái hưTừ ngàn xưa,người tu đạo,lội sông vượt núiRời vợ con,bỏ gia sản,đi khắp chân trờiVượt ngàn núi,lội vạn sông,khó gặp chân phápGiầy sắt mòn,vẫn không gặp,Chân_Đạo,Minh_SưChịu ma khảo,khổ trăm điều,không sao kể xiếtLòng chí thành,mới cảm động,các bậc Chân tuLại thử nghiệm,tấm lòng thành,chân thật không giảMới truyền pháp,tìm hang động,tu luyện hoàng nhaBa ngàn công,tám trăm quả,đắc thành chánh quảCũng chẳng qua ,đạt khí Thiên,tạm hưởng vinh_hoaHiện kim thời,tu Thiên_Đạo,thật là dể dãiThọ điểm trước,tu hành sau,độ hóa trần saHợp thời thế,ứng thời vận,Thiên_Cơ mới lộMẹ khai ơn,người tu hành,nữa Tiên nữa phàmNay đương lúc,Thiên thời cấp,khinh phàm trọng ThánhPhải ân cần,và thực tiễn,không nên vui nhànMuôn vạn lời ,trong huyết thư,mong con tỉnh ngộĐây chẳng phải,văn khuyên đời,chớ nên xem thườngMẹ vì con,phí tâm huyết ,lòng như tơ rốiChúng Phật tử,nhớ trong lòng,Phật pháp tuyên dươngPhê đến đây,Mẹ ngưng bút,tam tài tạm nghỉMẹ lên Đàn,mượn cơ bút,tam tài tạm nghỉMẹ lên Đàn,mượn cơ bút,tiếp tục phê thưNgừng bútGIỚI CAÓ THỨ CHÍNTâm không ví như mảnh trăng sángTính chẳng là tuyết nở hoa maiTâm không nhiễm trần chân không hiệnThanh khiết vô nhiễm tỏa hào quangChín giới cáo,nguyên Phật tử,lệ rơi ướt áoChỉ vì con,lòng Mẹ mới,buồn phiền lo âuĐạo tuy có,trăm nghìn đường,nhưng đều không chínhNếu không đi,con đường vàng,khó về Diêu _KinhĐương thời hạ,bàng môn thịnh,vạn giáo tề phátMẹ lo sợ,chúng Phật tử,đi vào đường tàNghìn bàn môn,vạn giáo phái,đều do Mẹ giángTruyền sách trước,gửi thư sau,báo trước tam_kìThời chưa đến,Mẹ không giáng,Thiên_Đạo Nhất _QuánLại nhìn thấy,chúng Phật tử,tâm tính đã mêMẹ mới giáng hạ ,nghìn bàng môn,hành hương lạy núiKhóa tâm viện,buộc ý mã,hành thiện tích côngBái Chân_Sư,cầu Chân _Đạo,cùng về Cố_HươngThời cơ đến,Mẹ tiết lộ,thiên cơ diệu lýThời thu viên,đã đến lúc,vạn giáo quy cănMẹ giáng Đạo,hóa Tam _Thiên,lấy tên Nhất _QuánĐộ tam_tào,cứu bốn bể,cùng lên thang mâyLời Mẹ nói,câu câu thực,không một lời giảCó bằng cứ,có ứng nghiệm,khả dĩ chứng minhTam_giáo quy,về Nhất_lý,Nhất quy về ĐạoTừ Nhất bản,tán vạn thù,Nhất là căn nguyênMuốn tu Đạo,cần phải hiểu,con đường nguồn cộiĐường nguồn cội,không hiểu rõ,làm sao về TrờiThời thu viên,truyền phép báu,thượng _thừa bí quyếtĐạo bí ẩn,từ vạn cổ,nay ở tam_kỳNếu không tin,Mẹ lại lấy,chân lý minh chứngĐem cương lĩnh,của tam giáo,giảng nghĩa thuyết minhNhất là một,không đối đãi,Tiên _Thiên Chân _LýNho Nhất _Quán,Thích quy Nhất,thủ Nhất Đạo TiênMinh tâm tính,quan tự tại,nhà Phật đã giảngTồn tâm tính,khắc phục công,công phu Đạo NhoTu tâm tính,để phục mệnh,pháp của Đạo LãoTâm tính này,là thực thể,chí linh chí hưTu Đạo Tiên,thường thanh tĩnh,tam_phẩm nhất lýNho sĩ luyện,tri định tĩnh,Thiên _Lý không mêPhật giáo nói,không và tĩnh,chỉ là một thểLý tam _giáo,quy một lý,tính hợp Vô_CựcNhà Phật giảng,giữ tam quy,thọ trì ngũ giớiTụ tam_hoa,triều ngủ khí,pháp của Đạo TiênHành tam cương,giữ ngủ thường ,lễ của Nho giáoĐương thời hạ,truyền Nhất Quán,tam giáo một nhàKhông sát sanh,là nhân ái,khí mộc phản bảnKhông trộm cắp,giữ trung nghĩa,khí kim tụ ngưngKhông tà dâm,giữ lễ tiết,chân hỏa luyện tínhKhông uống rượu,có trí tuệ,chân thủy hợp hòaKhông vọng ngữ,giữ chữ tín,thổ khí quy bảnNgủ khí triều,ngủ giới thanh,ngũ thường tụ tềLuận tam_giáo,tuy khác biệt,không ngoài một lýNếu hai lý,tức không chính,ngoại Đạo bàng mônTừ Phục_Hy,vẽ bát quái,chân dịch xuất hiệnĐó là lúc Đại_Đạo giáng,trong thời sơ khaiHội Thanh_Dương,mệnh Nhiên _Đăng,hạ phàm giáng thếĐộ hai ức,nguyên Phật Tử,trở về Thiên ĐàngThời Hồng _Dương,sai Thích _Ca,xuống phàm cứu thếLại độ thêm,hai ức người,trở về Tây PhươngThanh Hồng kì,cùng độ được,bốn ức Phật tửCòn để lại,cửu nhị ức,bể khổ còn mêNay Bạch Dương,Đại_Đạo triển,Di _Lạc ứng vậnMệnh Thiên_Nhiên,chưởng Đạo Bàn,độ hóa Trung TâyNơi Tiên Thiên,Mẹ không giữ,Tiên Phật Thần ThánhĐều đầu thai,cùng hóa thế,trợ giúp Thánh cơĐộ bần trước,kế độ phú,sau độ khanh tướngĐộ vương _hầu,độ vạn quốc,cùng lên Niết _BànNay đương lúc,Thiên thời cấp,nỗ lực gắng sứcChí cương nghị,với lòng thành,tuyên hóa kẻ mêLuật Trời đất,tuy cao rộng,sao bằng Đại_ĐạoThiên_mệnh lớn,Mẫu mệnh lớn,chí cực chí linhNếu tuân theo,lời trong huấn,thực tâm bàn đạoMẹ sẽ sai,chư Tiên Phật,giúp con bình anTrong tương lai,còn nhiều việc,cực kì trọng đạiChẳng bao lâu,Thiên thời đến,hiển hóa chân cơNgàn bàng môn,cùng vạn giáo,đồng thời xuất hiệnNiệm phù chú,hô phong vũ,đá chạy cát bayChỉ Trời mở,chỉ đất lở,dời núi lật biểnNgồi trên ghế,bay lên trời,yêu pháp lạ kìThuật âm dương,độn ngũ hành,cỡi mây giá vụĐầy đủ loại,yêu ma thuật,không sao kể vơiĐến thời đó,con của Mẹ,nên nhớ lời dặnChớ chạy theo,mất linh quang,chịu cảnh thê lươngSố Trời định,đến tam kì,vạn giáo xuất hiệnMẹ lập kế,có dụng ý,chí diệu chí huyềnViệc Tam Thiên,cùng chủ quyền,do Mẹ chắp chưởngThời kì đến,Mẹ ra lệnh,pháp thuật đều tanVạn Tiên trận,đủ thứ pháp,náo nhiệt hoa mắtDi_Lạc ngốc,Tế điên khùng,hiển sức thần thôngCờ hạnh hoàng,cằm nơi tay,không trung vùng vẫyHô một tiếng,chư Thần thối,tất cả quy banPháp không còn,thuật cũng hết,Thần Thánh không giúpPháp thuật hết,chỉ còn lại,hai tay trắng khôngVạn bàng môn,bái Di Lạc,cùng quy chính lýGiúp Tế Công,hiện Phật quang,Đạo quán thập phươngNgười giàu có,quay ngược lại,lại người nghèo khổĐạo đức triển,khắp toàn cầu,Trung ngoại như nhauNgười thông minh,có trí tuệ,hãy sớm tu ĐạoChớ đợi thuyền,đã thủng lỗ,chảy giữa lòng sôngPhê đến đây,tam tài mệt,Mẹ ngừng cơ bútHãy Thiền định,tâm thanh tĩnh,đợi Mẹ tái phêNgừngGIỚI CÁO THỨ MƯỜIThời đến mở rộng cửa Vân _ThànhĐáp trúng tam bảo là Nguyên HoàngBát Đại Kim Cang uy nghiêm hiệnKhẩu lệnh không đúng xuống suối vàngMười giới cáo,nguyen Phật tử ,sách Mẹ viết xongViệc thu viên,cực trọng đại,chớ nên xem thườngĐạo tam cực,truyền một lý,trở về bến ngộKhắp thiên hạ,khắp hoàn cầu,đều trổ liên _hoaLuận Đại_Đạo,chia tam thừa,chân lý vô thượngLý là thượng.Khí là Trung,Tượng là Hạ thừaNgoài nơi Trời,còn có Trời,lời nói không giảLý Vô_Cực,Khí Thái Cực,Hoàng Cực càn khônCảnh Vô_Cực,Là Thánh vực ,cực _lạc thanh tĩnhCảnh Thái _Cực,là cõi phàm,gồm động thực vậtTừ tam _Thừa,mới phân biệt,Thánh hiền phàm phuTu nguyên _thần,luyện tính lý,thượng thừa chí diệuGiáng Long_hổ,chuyển pháp luân,tham thiền trung thừaCòn hạ _thừa,thật khó nói,chắp hình chắp tướngKẻ gõ mỏ,người tụng kinh,khó siêu thoát phàmThời mạt pháp,Mẹ giáng hạ,Mạt _hậu Nhất _trướcNgười nghe thành,người đắc siêu,hy Thánh hy HiềnNhất thập bát,tiểu Nhi đồng,Trung _Châu trấn giữNổ phích lích,đánh thức tỉnh,đại địa càn khônKhắp vạn quốc,lẫn cửa châu,đều cùng tận độNgàn Thần Thánh,vạn Tiên Phật,cùng tụ trung nguyênHội tam _tào,sẽ tính toán,Bạch _Dương định vịSẽ quét sạch,kẻ ác nghiệt,giữ người hiền lươngĐem bể khổ,của thế gian,hóa thành Liên_QuốcCõi Đông_Thổ,sẽ biến thành,tịnh Thổ Tây _ThiênThế giới Phật,bốn mươi năm,khoái lạc vô tậnDứt sát nghiệp,quy nẻo thiện,mệnh vật an toànCảnh thái _hòa,đến thế gian,Lân Phụng xuất hiệnSóng gió yên,vui thanh bình,cùng nhau chúc mừngTa thương người,người kính ta,không còn tranh đấuNăm ngày gió,mười ngày mưa,sống thời trời NghiêuChư Tiên Phật,hết lời nguyền,chúng sinh độ tậnTổ Di_ Lạc,lên bảo _đài,điểm tướng phong TiênCon của Mẹ,rời bể khổ,cùng về bến giácPhật Thiên_Nhiên,dẫn nguyên nhân,cùng triều Mẫu nhanGiây phút ấy,nỗi lòng Mẹ,mới hết gánh nặngCác con đều,có công lớn,hớn hở trong lòngNgười nào đó,khai hoang trước,tài ba xuất chúngNgười nào đó ,lập kì công,đoạt chức khôi nguyênNgười nào đó,tài pháp thí,chức thăng thượng phẩmNgười nào đó,xả thân mình,phẩm vị tôn nghiêmNgười nào đó,lập Phật Đường,Kim Tiên được chứngNgười nào đó,tuyên hóa Đạo,được ngồi tòa senNgười nào đó,tận hết lòng,quả chứng Tiên vịNgười nào đó,vì ân cần,thăng thưởng vô biênĐến thời đó,chia tam thừa,vị liệt cửu phẩmNgười Phật tử,có công lớn,không xiết vui mừngCòn tại thế,chưa về Trời,ngoại vương nội ThánhHưởng vinh hoa,cùng phú quý,tự tại an nhiênChúng Phật tử,đã niết_bàn,trở về tịnh ThổThoát phàm thai,thành Thánh thể,Đại _La Kim _TiênVội mặc lên,bộ ão Tiên,kim quang rực rỡCắm bông vàng,đội mũ Tiên,giầy mây trổ senBái kiến Mẹ,Đấng Vô Sinh,lấy tay dìu dắtKêu một tiếng,con yêu quý,nay mới về nhàKể từ nay,Mẹ không sai,con xuống Đông ThổKhông còn vì,đời ngũ trợc,chịu cảnh gian laoĂn Tiên_đào,cùng Tiên_quả,quỳnh tương nước ngọcMừng vô hạn,vui khó tả.khoái lạc vô biênHiển thần thông,thật mầu nhiệm,quán thông trời đấtDùng pháp bảo,của Tiên _gia,xoay chuyển càn khônChân pháp thân,nhật nguyệt soi,không ảnh không tíchVào nước lửa,không cháy chìm,tuổi thọ vô cươngKhông còn bị,trời và đất,âm dương chi phốiKhông sợ nóng,không sợ lạnh,không sợ gió sươngĐi xuyên qua,kim và thạch,không gặp trở ngạiĐến vô hình,đi vô tích ,du khắp tam thiênChín đời Tổ,và thất huyền,cùng nhau thoát khổVề phẩm vị,huyền lẫn Tổ,đều được sắc phongQuần Phật tử,Cung Vô_Cực,thiết lập yến tiệcHội Long_Hoa,tụ quần chân,Phật Thánh Thần TiênTừng người một,đến trước mặt,yết kiến Hoàng MẫuMẹ Vô_Sinh,cực mừng rỡ,nói không nên lờiRót một ly,rượu Bồ Đề,chúc mừng Phật tửChúng Phật tử,nơi bàn tiệc,khoái lạc vô biênVô_Cực Thiên,đại Đoàn tụ,vui mừng vô tậnCung Vô _Cực,vỗ tay cười ,trời đất cùng vuiThế mới hay,tu Thiên_Đạo,chí tôn chí quýCon của Mẹ,không hổ danh,là đấng hiền lươngPhê đến đây,đã hoàn tất,thu hồi kim bútĐem lời Mẹ,tạc vào lòng,ngày đêm chớ quênSách của Mẹ,lấy tên là,Huấn Tử Thập GiớiTĩnh một lúc,Mẹ tiếp tục,viết thêm vài lờiNgừngLời Dặn Dò của Vô Cực Lão MẫuHuấn Thư Hoàn tất trấn Trung HoaQuảng bá tuyên hóa độ thiện giaHiền lương cùng lên Bồ _đề ngạnNhi nữ công thành ngồi Liên HoaCầm bút dặn dò chúng Nhi nữTuân lời Mẹ dặn thiết thực hànhMong con hết lòng và hết sứcĐánh thức người si khỏi cảnh mêCực Lạc cố hương nay vắng lạnhTiên Phật cứu thế giáng cõi ĐôngBốn ức cùng nhau hạ phàm giớiNào ai hiểu rõ được căn nguyênMinh tâm kiến tính thấy cố _chủLúc hối vỗ ngực lại giẫm chânThì giờ quý báo chớ bỏ lỡGà vàng tam sướng Đại_Đạo hoànhThừa lúc nữa ẩn và nữa hiểnTuân lời Mẹ dặn thiết thực hànhNếu thư sao chép không đúng chữHạ đàn hiệu đính cùng sửa saiChép xong kinh này mau ấn loátPhổ biến lưu truyền Mẹ đẹp lòngKhuyên hóa độ chúng lập công đứcCứu rỗi chúng sinh rời vực sâuSách phê đến đây Mẹ ngừng bútSuất chúng Phật tử về Diêu KinhGiây phút ly biệt lòng như cắtHỏi con phải chăng thiết thực hànhMẹ hỏi câu này rơi huyết lệChớ xem lời Mẹ như gió bayThiên -đàng Địa -ngục tùy con chọnBiếng nhác chểnh mảng xuống vực sâuMẹ không phê tiếp biệt Nhi nữRơi hàng huyết lệ phản Thiên_ĐìnhLuiHẾT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 9. Nhà tiên tri Juselino sanh năm 1960 tại nước Ba Tây. Ông từng dự đoán nhiều sự kiện và các thảm họa đã xảy ra trên thế giới bao gồm sự kiện 911, chiến tranh Iraq và sự bại trận của Tổng thống Saddam Hussein cùng sự bị bắt giữ và xử tội của ông ta, trận động đất cùng sóng thần (tsunami) tại quần đảo Indonesia, và sự tạ thế của đức Giáo hoàng Phao Lồ đệ nhị. Vào ngày 30 tháng 4 năm 1997, Juselino đã gửi đến cho tổng thống nước Indonesia một lá thư về sự dự đoán của ông là vào ngày 26 tháng 12 năm 2004, vào lúc 7 giờ, sẽ có một trận động đất với cường độ 8.9 và nó sẽ tạo nên một cơn sóng thần cao đến 10 mét. Juselino nhận được thư phúc đáp của vị Tổng thống này là: “……. có rất nhiều sự việc mà chúng tôi không thể không đi làm nhưng chúng tôi không thể giải quyết những việc chưa phát sinh. “ Juselino cũng có rất nhiều dự đoán rất kinh hồn và đồng thời cũng đang sắp sửa tới trước mắt của chúng ta. Năm 2008: vào tháng 7, tại Nhật Bản, sẽ có một trận động đất và cơn sóng thần với chiều cao 30 mét. Vào ngày 17 tháng 12, tại Mỹ, sẽ có khủng bố xảy ra. Vào ngày 18 tháng 9, tại Trung Quốc, sẽ có một cuộc động đất với cường độ trên 9.1 Địa điểm xảy ra động đất là Nam Kinh (Linh ?) và đảo du lịch Hải Nam là trung tâm địa chấn. Cơn sóng thần cao của nó cao đến 30 mét, sẽ mang đến sự tử vong cho hàng triệu người. Tuy rằng sau Thế Vận Hội Olympic mới có động đất này, trước Thế Vận Hội đã có các triệu chứng báo hiệu là các cơn động đất nhỏ. Vì chính phủ Trung Quốc đang đổ dồn hết sức lực để lo cho việc tổ chức Thế Vận Hội nên sẽ lờ đi các cơn tiền chấn này, không chuẩn bị trước các sách lược để đối phó. Chính phủ Trung Quốc cũng có ý muốn ém nhẹm sự kiện này. Những hành động này của chính phủ Trung Quốc, nếu có, thì sẽ mang đến tai họa thảm khốc và trùng hợp với câu trích dẫn của Mr. “Time Traveler” John Titor rằng “Thế Vận Hội Olympic 2004 tại Hy Lạp sẽ là cái cuối cùng của thế giới. Năm 2010: tại nhiều quốc gia ở Phi Châu, nhiệt độ sẽ lên cao đến 58 độ Celcius và đồng thời có sự khan hiếm nước nghiêm trọng. Vào ngày 15 tháng 6, thị trường Stock Dow Jones của NewYork sẽ bị sụp đổ và kinh tế toàn cầu sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm. Năm 2011: phương pháp trị liệu ung thư thành công, nhưng đồng thời có một loại bệnh độc lạ xuất hiện. Người nào bị nhiễm cơn bệnh này thì sẽ chết ngay sau đó 4 tiếng đồng hồ. Năm 2013: ngoài bệnh ung thư bướu não, phương cách trị liệu các bệnh ung thư khác đều thành công. Tại vùng quần đảo Canary của Tây Ban Nha, từ ngày 1 cho đến ngày 25 tháng 11, vì sự bộc phát của núi lửa, địa chấn phát sanh ra. Tiếp sau đó sẽ có một cơn sóng thần với độ cao 150 mét. Khi dồn vào đến quần đảo Canary, nó còn cao đến 80 mét. Tại Mỹ và Ba Tây cũng chịu ảnh hưởng của cơn sóng thần, nước biển sẽ tràn sâu vào đất liền khoảng từ 15 đến 20 dặm Anh. Ngoài biển, trước cơn sóng thần này, nước biển sẽ rút xuống 6 mét và các loài chim bay đầy trên bầu trời. Năm 2014: có một tiểu hành tinh đến gần và sẽ có sự va chạm với địa cầu. Sự va chạm này có thể mang đến sự diệt vong nhân loại. Năm 2015: trong tháng 11, nhiệt độ trung bình của trái đất sẽ đạt đến 59 độ Celcius và thế giới đại loạn sẽ phát sinh. Năm 2016: vào trung tuần tháng 4, Typhoon sẽ phát sinh tại Trung Quốc; một số thành phố lớn bị phá hoại. Tổng thống Mỹ George W. Bush sẽ khẩn cấp nhập viện về bệnh trạng ảnh hưởng đến tính mạng. Năm 2026: vào tháng 7, tại San Francisco sẽ xảy ra một cuộc động đất kinh thiên động địa (The Big One) vô tiền khoáng hậu. Đất tại lằn nứt Saint Antonio bị phá và làm tiểu bang California bị sụp đổ. Rất nhiều núi lửa sẽ phát sinh và các cơn sóng thần cao trên 150 mét. Từ những dự đoán của Juselino, nhiệt độ của địa cầu đến năm 2012 tại Phi Châu sẽ đạt đến 58 độ Celcius và nạn thiếu nước trầm trọng sẽ xảy ra. Sự gia tăng nhiệt độ tiếp tục gia tăng đến năm 2015 sẽ đạt tới 59 độ Celcius; nhiều người bị nóng chết và nhân loại trên toàn cầu bị rơi vào khủng hoảng. Bất luận như thế nào, sự gia tăng nhiệt độ của địa cầu thì nhanh chóng hơn là sự suy đoán của các khoa học gia trên thế giới đã cho là rất chậm. Những sự kiện này nếu đúng thì thời gian cho nhân loại không còn lai bao nhiêu ! Năm 2007: những thời gian cuối của năm 2007 là thời gian cảnh tỉnh cho nhân loại. Mr Juselino kỳ vọng rằng trên thế giới có sự biến chuyển ý thức hệ rất là lớn. Người Chiêm Tinh Đoán Biết Tương lai của Nhân Loại và Địa Cầu Juselino sanh năm 1960 chức nghiệp hiện tại là giáo sư. Đang sống với 1 vợ và 4 con gái, sinh hoạt rất là thanh đạm. Ông là người rất thẳng thắn, công minh. Tất cả những lờì tiên đoán về những đại nạn phát sinh của ông đều ghi đầy đủ rõ ràng ngày tháng năm. Để cho bất cứ nhũng người nào muốn xác thực tính chân thực của các dự đoán này, Juselino đã đem đăng ký các lời giải đoán này trong Bưu Điện Ba Tây để làm phương tiện xác định. Những dự đoán của Juselino đã liên tục phát sinh. Nếu trong mộng của thấy được những chuyện mà đối tượng là một cá nhân thì ông sẽ chỉ nói với riêng biệt với cá nhân đó thôi. Nhưng nếu đối phương là một vị nguyên thủ quốc gia hoặc là người có địa vị trong xã hội có sức ảnh hưởng rất lớn đến xã hội, thì ngoài cá nhân của người đó ra, Juselino cũng thông báo cho các sơ quan sở tại như các cơ quan thông tin của nhà nước và quần chúng. Juselino và những người tiên đoán khác có chỗ không giống nhau là những gì Juselino thấy được trong mộng thì hoàn toàn được bộc lộ và trực tiếp truyền đạt đến đương sự. Ngoài ra, như đã tường thuật như trên, những sự kiện được tiên đoán đều được đăng bộ và có những chỉ dẫn rõ ràng cho những người nào muốn đến sao lục tìm tòi các lời tiên đoán này. Juselino cũng bỏ vào các điện tín mà ông đã gửi đến cho các đương sự. Thường thường Juselino phải mất từ 3 đến 4 giờ mỗi ngày để giải quyết việc sắp xếp các hồ sơ tiên tri này. Có khi Juselino cũng phải chi trả nhiều tiền cho các dịch vụ đăng ký, đăng bộ, gửi thư, đánh fax mà tất cả tiền bạc đều chỉ từ bản thân cá nhân của Juselino, từ sự tiết kiệm tiền bạc trong cuộc sống thanh bần dạy học của ông. Có người hỏi Juselino từ tuổi nào thì ông đã bắt đầu có sự tiên tri từ giấc mộng của ông. Juselino đáp rằng việc này đã khởi sự từ lúc năm ông lên 9 tuổi (năm 1969). Trong 1 giấc mộng, ông có thể thường trông thấy được 3 sự kiện và có lúc nhiều nhất lên đến 9 sự kiện. Juselino nói rằng những giấc mộng từ sự bất tri bất giác của ông. Ông không có khả năng tự chủ với các giấc mộng này. Vào lúc ông 19 tuổi, Juselino đã có dịp gặp nhà tiên tri nổi tiếng. Francisco Shabiz. Ông Francisco đã 2 lần được đề nghị cho giải Nobel. Ông này là một người có đặc dị công năng (phép thần thông) đồng thời cũng là một nhà từ thiện. Từ sau sự gặp gỡ này, cho đến ngày nay, tổng số các sự kiện mà Juselino dự đoán đã lên đến hơn 80 ngàn. Hồi tưởng lại một sự kiện Juselino đã dự đoán trên thế giới và đã trở thành thực tế là việc ám sát công nương Dianna: Vào ngày 4 tháng 3 năm 1997, từ sở Bưu điện Bazil, một thư cảnh cáo đã gửi cho Dianna. Trong thư, Juselino nói: “Tôi nhận được tin tức từ Thượng Đế cho biết rằng có người ác ý thiết kế mưu sát Ngài bằng một tai nạn xe cộ. Bảy vị Thiên sứ đã nói với tôi rằng, trong viêc xe cộ này, sanh mạng của Ngài cũng bị mất đi. Các chuyên gia sẽ cho là một tai nạn bình thường, không phải là sư ám sát nhưng mà họ hoàn toàn trật lất hết. Người hung thủ sát nhân là người thân cận Ngài. Việc này sẽ xảy ra trước năm 2000.” Juselino cũng đem sự cảnh cáo này đến cho các tờ báo lớn nhất của nước Anh như là Times, Daily Telegrah và Gardian. Nhưng tin tức này bị ém nhẹm không được đăng tải, Đến 5 tháng sau đó, vào tháng 8 năm 1997, khi tai nạn xe cộ này đã xảy ra như lời Juselino, báo chí Anh mới làm rùm beng việc này lên. Và đúng như Juselino nói, chính quyền Anh đã xem việc này như là một tai nạn xe cộ không cần lưu ý. Sự chính xác của lời tiên tri không chỉ làm cho thế giới chấn động mà còn là sự chấn động rằng sự âm mưu ám sát từ Hoàng Gia Anh. Mặc dầu Juselino dự đoán rằng là việc này phát sinh ra trước năm 2000 nhưng ông đã có gửi cho tổng thống Ba Tây Cardodo 2 năm trước đó (thư này có đóng mộc đăng ký) đề cập từ khoảng từ 1997 và 1998 Vương phi Dianna sẽ bị tử nạn. Trung Tâm Mậu dịch Thế giới (trung tâm 2 tầng lầu ở New York): Năm 1989, Juselino gửi tổng thống Mỹ và lãnh sự quán Anh ở Mỹ cũng nhận được thư cảnh cáo (ngày 26 tháng 10 năm 1989). Lá thư cảnh cáo này có đăng ký tại Panama trong văn phòng thị thực của ông Klicheeba. Trong thư cảnh cáo này, Juselino nói rằng, vào năm 1993, trung tâm mậu dịch thế giới sẽ bị một sự công kích lần thứ nhất, nhưng không xác định ngày tháng rõ ràng. Tuy nhiên, ông đã cho biết sự công kích lần thứ 2 vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Cũng như sự dự đoán của Juselino, 3 năm sau đó, vào ngày 26 tháng 2 năm 1993, có một vụ nổ ở bãi đậu xe làm khá nhiều người chết. Và lần thứ hai, 12 năm sau, sự kiện 911 đã làm kinh động toàn thế giới. Những sự việc làm cho mọi người kinh ngạc hơn là, sau 911, sự bùng nổ chiến tranh giữa A Phú Hãn và Iraq. Iraq bị thua trận và tổng thống Saddam Hussein sẽ chạy đến trung bộ của thành phố Dawool để lẫn trốn trong đó. Như các vị đã biết, tất cả mọi việc Juselino đoán đều đã phát sinh. Thư cảnh cáo này cũng có gửi cho Tổng thống Mỹ Bush cha ngày 28 tháng 10 năm 1989. Dự báo thư này cũng gửi cho Bill Clinton. Trong thư cho Bill Clinton, Juselino trình bày sự quan tâm đến sự khủng bố tại Manhantan, “Hai toà nhà sẽ bị một quả cầu bao vây. Có thể có người sẽ xem đó là một việc giỡn chơi, không cho đó là 1 việc thành thực vì thế tôi mới gửi thư đến các tờ báo Mỹ để hy vọng được đăng tải.” Như trên tường thuật, với tất cả sự kiện phát sinh trong xã hội như vậy, Juselino đều công khai thông báo. Ông không chỉ thông báo mà vẫn còn đem nội dung công hàm đến cho các nhà báo. Nhưng cho đến nay, hầu như không có một đài truyền thông nào tiếp nhận một cách công khai và loan báo các sự kiện này cho thế giới biết. Cũng như ở Miami, nhà báo Helleroot có gửi thư trả lời cho Juselino như thế này: “Cơ quan thông tin của chúng tôi có nhận thư của ông vào ngày 26 htháng 10 năm 1989 là ông có đoán Trung Tâm Mậu dịch ở Manhantan sẽ bị khủng bố vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, chúng tôi đánh giá cao sự tiên đoán này sau đó ông cũng có ** đoán Mỹ sẽ có chiến tranh với Iraq và Saddam Hussein sẽ bỏ chạy vào Trung bộ của Iraq tên là Dawool. Những tình tiết xảy ra rất chính xác nhưng chúng tôi không dám tiết lộ vì sợ rằng mang đến sự khủng hoảng trong quần chúng…” Đối với sự trốn chạy của Saddam Hussein phát sinh vào ngày 13 tháng 9 năm 2001. trong thư Juselino gửi thư đến tổng thống Bush mô tả về chỗ hầm núp của Juselino. Ông có cho biết ngoài hầm trú ẩn, nằm sát bên con song Chigulus, có một tờ báo viêt về Noah’s Ark. Trên hầm này có một miếng gỗ đậy và chỗ ra vào của miệng hầm có những rác rưởi che để che mắt thiên hạ. Sau này, người ta đọc lại tất cả chi tiết tường thuật về chỗ này thì thấy đúng tất cả. Thực tế, những dự đoán kinh thiên động địa của Juselino vẫn không ngừng. Về vấn đề Saddam Hussein bị bắt thì chúng ta biết là ông bị kết tội và bị kết án tử hình vào ngày 30 tháng 12 năm 2006 sẽ bị tử hình. Và sau đó, quốc hội Iraq và Shiai đối nghịch với nhau rất kịch liệt, nhất thời mở ra cuộc nội loạn. Ngày đêm đều làm chết rất nhiều người. Sự phán tội cho Saddam Hussein và nội chiến của Iraq tất cả đều đúng với sự tiên đoán Juselino. Trong lá thư 3 mà ông đã gửi đến đài phát thanh Pass FM của vào ngày 29 tháng 5 năm 2006: “Quốc hội Iraq phán Saddam Hussein có tội có thể bị tử hình vào ngày 30 tháng 12 năm 2006. Toàn quốc Iraq vì việc này trở thành sự đấu tranh và cướp đi nhiều sanh mạng”. Ngoài những việc này ra, trong mộng Juselino cũng thấy được thiên tai nhân họa của thế giới. Với khả năng nhìn thấu tương lai nhân loại, ông không phải là người bình thường. Về cơn sóng thần ở Indonesia, tại đảo Sumatra, Juselino có gửi thư cảnh cáo đến đại sứ quán Ấn Độ tại Ba Tây 8 năm trước. Thư cảnh cáo này có nôi dung “vào ngày 26 tháng 12 năm 2004, ở Indonesia đảo Sumatra tỉnh Ache sẽ phát sinh động đất với cường độ 8.9 Soeharto. LỜI TỰANước có nguồn ,cây có cội.Chúng ta ,từ vô thủy đến nay đã trãi vô số kiếp ,chỉ biết được sinh thân ta là cha mệ mà quên mất người Mẹ linh tính của ta,là Vô_Cực_Lão Mẫu(Diêu Trì Phật Mẫu),Đấng Chí Tôn ,ở Tiên _Thiên ngày đêm mong đợi những người con đang lạc loài ở cõi phàm sớm trở về đoàn tụ"HOÀNG MẪU(DIÊU TRÌ PHẬT MẪU)HUẤN TỬ THẬP GIỚI"là huấn thủ do Đấng Chí _Tôn từ bi đích thân xuống phàm ,qua trung gian đồng _tử mà phê thành.Nội dung trong thư,đã tiết lộ những gì mà xưa nay mà Thánh Phật chưa từng nói đến.Chúng ta đều là nguyên_ Phật_Tử đèu ở Tiên _Thiên ,vì khai Thiên lập địa mới phụng mệnh xuống phàm,để tạo thành thế gian.Trải qua các hội Dần ,Mẹo,Thìn,Tỵ,Ngọ đã hơn năm vạn năm,nay khí số tiến dần đến hội Mùi ,và vạn vật dần dần sẽ từ hữu trở về vô.Nay đương thời phổ độ ,là lúc phản bổn hoàn nguyên.Nhưng hoàng hôn đã đến mà vẫn chưa thấy những người con lạc lối trở về,Đấng Từ Mẫu mới phê sách Thập Huấn để dặn dò,đinh ninh.Mong rằng đọc xong huấn thư của Mẹ,chúng ta đều noi gương Thánh Phật,phát tâm phổ độ chúng sinh,cùng nhau rời khỏi bể khổ ,như thế mới làm tròn được đạo hiếu đối với người Mẹ linh tính của ta Dịch giả kính tựMùa xuân năm Đinh sửu 1997Nỏth Pôtmac,Mảyland,Hoa Kỳsao chép Nguyễn Mỹ Trân Email:Thammy_tran@yahoo.com Thơ Hộ giá của Chư Thiên Tiên Phật(rằm tháng 6_nhuận ,năm tân dậu_1941)Một làn gió nhẹ thoáng lướt quaTường vân gió nhẹ thoáng lướt qua Tường vân tụ đỉnh ý chan hòaSắc mây từng đóm kim quang hiệnTiên Phật nhiễm nhiễm xuống Thiên_ Thai*****Chúng ta đây là****Chư Thiên Thần Thánh ,cùng hầuMẫu giá ,rời Bồng _Doanh ,đến Phật _Đàn ,tham gia xongĐại chúng túc tịnh ,đợiMẹ phê thư ,mọi người chí thành,bọn ta ngưng bút,đại chúng chớ ồn,Ha ha chỉMây đen bay tứ phía,Đại kiếp xảy liên miênThiên ân cứu trần thế ,Vương _Đạo quảng bá truyền******Chúng ta là****Tứ Đại Thiên_Vương ,suất Nhị _Thập Bát _TúBộ Lôi,Bộ Phong,Bộ Hổ,Bộ Long,hộ Mẫu giá,rời Tiên _Thiên,tiến Phật _Các,tham bái Thượng _Đế,ngưng bút không phê,hầu đứng hai bên ,Oa oa ,chỉ.Tề thu bát _quái lẫn Cữu _cung,Đại _Thiên thế _giới lên pháp châuTrượng sáu kim_thân chứng diệu quả ,kim cang bất hoại thoats sa_bà***Ta là**Bát _Đại_Kim_Cang,hộ Mẫu giá ,rời Tây_Phương ,tham khấu Thượng _Đế,không phê huấn từ.Oa oa,chỉNgủ gật Nam_Thiên_Môn,quên hết ngày tháng xuânChợt ngửi mùi hương khói,Mở mắt liền xoay thân ,ngồi lênTiên_Lộc ,Bạch _hạc theo sau,minh cong lại lưng gù ,tóc bạc như kim châm***Ta là***Nam _Cực _Thọ_Tinh,suất Bát_Tiên,hầu Mẫu giá ,giáng lâm Đông _Thổ,hành lễ xong,ngừng bút ngọc,ha ha ,chỉVạn giáo phát triển,Tà thuyết dị đoanThần kỳ quái dị,đốt phù luyện đanTrăm loài khác biệt,Thần Thánh Phật TiênTứ _quýngũ_bàn,cùng tụ Đông _ThổĐại hội tam_ nguyên ,Mạt _hậu_nhất _trước truyềnCon đường Bồ _Đề,Sợi dây kim_ tuyếnCứu độ cửu nhị,Phản bản hoàn nguyênPhật tính lên Thuyền,Quang minh vô lượngThần nhiên diệu lý,Phàm trần lập côngKhông nên trì hoãn ,cùng chứng Đại_La_Tiên****Chúng ta là***Tam_Thiên Chủ_Khảo,Viện_Trưởng Mậu_Điền,theo hộThánh giá ,rời Tiên_Thiên,tham báiThánh _Mẫu,huynh đệ bình an,mọi người túc tịch,ta không nhiều lời,Oa oa ,chỉ.Tham ngộ huyền diệu chân lý,Thiền_cơ linh diệu vô lườngMinh_sư chỉ điểm tâm tính,Huynh đệ siêu thoát phàm trần***Ta là***Ngộ _Thiền Sư_Huynh ,suất ban chữ Ngộ,cùng hộThánh _Mẫu ,rời Diêu_Kinh,đến Phật_Đàn,thâm bái Thánh _giángừng bút ngọc,ha ha ha ,chỉ cơĐại_Đạo phổ truyền,độ hóa trần gianPhàm trần lập đại công,Xuất chúng phản hồi triều****Ta là****Mẫu _mãnh Đại_Soái,suất toàn ban chữ Mậuhộ Thánh_Gía ,giáng phàm trần,tham lạyLão Mẫu,chẳng muốn nhiều lời,oa oa ,chỉGiáo dục chín châu.Hóa độ toàn cầuBồ_Đề giác lộ,tát bà ưu du***Ta đây là***Giáo hóa Bồ_Tát,suất toàn ban bộ chữ Vân,hầuThánh_Gía ,bước vào Phật Đường Sùng _Hoa,tham yếtLão Mẫu không nhiều lời ,ha ha ,chỉÝ Trời quán khắp trần,Bố trí giáng Thần _BinhTrời người một nhịp cầu,Tướng soái cùng một lòng****Ta là***Lôi _Bộ Đại_Soái,suất Bát _Bộ Lôi_Thaàn,hộThượng_Đế,giáng phàm trần ,hành lễ tham bái,không dám nhiều lời,oa oa ,chỉĐất thái Trời trong Nhật sáng,Tạng kinh Pháp _Hoa phóng quangCổ đạo tế thế hóa phàm,Phật Tiên cùng lái Pháp _hàng***Ta là***Địa_Tạng Cổ_Phật, hầuMẫu giá,giáng Phật _Các ,hành lễ xong,không nhiều lời,ha ha ,chỉTrăm bối ngàn rối tựa kiến bò,Cửu lục trục ba đào,Lòng như cắt,lệ tuôn tràoNhìn Thiên thời,sắp mãn hồi,sắc chỉ làm sao giaoHòa _Thượng Tế_Điên,Nam_Bình Tế _Công,Thầy của các con,hầuLão Mẫu,giáng Phật đình,khấu báiVô_Hoàng Thượng_Đế,hiền đồ an ninhLão Mẫu phê thư,lòng tồn chí thành,Thiên thời khẩn cấpThật lòng tiến hành,kỳ công đại quả,sớm ngày hoàn thànhThầy trò dắt nhau đồng báiMẫu nhan,niềm hy vọng của Thầy là thế,ha ha ,chỉQuan khẩu mở rộng,trực dăng thánh _vựcThuần nhiên chí thiện,tràn đầy ánh quang****Ta***Quan_Thánh,Thuần _Dương, hộMẫu _giá,rời miền Cực_Lạc,tiến đàn tham lạy Mẫu _tọa ,đứng hầu hai bên,ha ah ,chỉTay cằm bát trượng sà mâu ,Pháp luật một mảy không dungKẻ nào to gan vi phạm,Gặp ta tính mệnh khó đào***Ta đây là***Pháp _Luật chủ,Hoàn _Hầu Đại_Đế,cùng Nhạc Nguyên_Soái,hộMẫu _giá,đến Phật Đường,tham lạyLão Mẫu,đứng hầu hai bên ,oa oa,chỉ.Trôi khổ_hải,trôi nghiệt _hải,cuồn cuộn trôi đi không trở lạiNơi khổ hải,là ngục tù ,Thuyền vàng giữa biển đổ lên bờNhất _Quán Pháp _hàng du bốn bể,Đáp không đúng thuyền uỏngdcoong phu****Ta la****Nguyệt Tuệ Bồ Tát,hầuMẫu giá,đến Phật Đàn,hành lễ xong ,không phê lờiCác con bình an,Ta không nhiều lời,ha ha ,chỉÔ hô hạo tai,thống khổ bi ai ,thủy kiếp phát hiện,Lửa đốt càn khôn,hóa thành màu trắng,cang phong hạ giángQủi khóc Thần ai***Ta đây là***Nam Hải Bồ Tát,Phổ Hiền Bồ Tát,Văn Thù Bồ Tát,hầuVô Hoàng Thượng Đế giáng xuống phàm Trần,hành lễ tham lạiKhông dám nhiều lời,ha ha ,cchỉChỉ lạy Chúa,tu Thanh chân,Huyền cơ hảo diệu chẳng ai hayChỉ đọc Kỏan khó thoát tử,Mau bái Chân Sư phản Diêu_Trì***Ta là****Hồi _Giáo Chân_Thần,Mục _Hàn Mặc _Đức ,hầuMẫu gia đến Phật _Các,Hành lễ xong ,ngừng bút không nói,ha ha ,chỉSắc thân phục hoạt tren Thánh _giá,Lập giáo Do _Thái huyền diệu đaThánh kinh mặc chỉ chân diệu ý,tán tụng Thượng_Đế bằng thi ca***Ta đây***Da_Tô Cơ_Đốc,hầuChân _Chúa,giáng Đông_Thổ,tham lạyMẫu giá ,mặc đảo,ngừng bút không nói,ha ha ,chỉCốc _Thần bất tử tàng huyền _tẫn,Khả đạo khả danh chẳng là chânĐạo_Đức năm ngàn ý vô tận,Mau bái Cung_Trường sớm quy căn***Ta là***Thái Thượng Lão Quân ,hầuThánh giá đến Phật _Thần hành lễ xong,không phê lời,ha ha ,chỉBồ_Đề tuệ giác Ta_ bà_ ha,Ba_La_Mật_Đa tính Di_ĐàChân không phi không pháp phi pháp,như tự tại tức là Ta**Ta đây là***Tây_Thiên_Như _Lai,hầuMẫu giá,đến Phật_Đàn,hành lễ xong,đứng hầu Đàn,ha ha ,chỉCùng lý tận đạt chí thiệnQuét sạch nhân dục Thiên_lý hiệnCùng thần biết hóa biết nơi chốn,Định tĩnh an lự thấy bản nguyên***Ta đây là***Đại_Thành_Chí_Thánh Văn_Tuyên_Vương Khổng _Tử,hầuMẫu giá,đến Phật_Đình,tham lạyThượng_Đế,ngừng bút không phê,ha ha ,chỉBạch _Dương cờ phiến treo giữa không ,Hoa trắng bay ngập bầu trờiDương _quan đại_lộ đạt căn nguyên,áo mũ phẩm hạnh đoan trangGiáo hóa vạn quốc tụ trung_ nguyên,Tổ chưởng quyền hành tam_thiênChủ trì pháp lệnh thiên hạ truyền,Sư đồ cùng bạn thu viên****Ta là***Bạch _Dương Giáo _Chủ,Nho_Đồng Kim_Công,theo hầuMẫu giá ,đến Phật _Đình,tham yết Lão _Mẫu ,ngừng bút ngọc ,ha ha,chỉTường vân ngũ sắc phiêu,Bảo _liễu rời Thiên_TriềuĐồng _Tử quạt bữu phiến,Thánh giá xuống Đông _giao***Hai ta là***Vân Bảo Nhị Đồng,theoMẫu giá,đến Phật đàn,hành lễ xong ,lắng ngheMẫu phê thư ,hi hi ,chỉNhớ con lòng đứt ruột,não nùng bi thươngCực _Lạccố _hương rất thê lương,sai hết Tiên_Phật,giáng phàm để cứu nguyên_hoàngThan các con còn chưa tỉnh giấc mộng hoàng _lương làm khổ lòng Mẹ,phải đích thân xuống phàm độ hóa thế gianMẹ giáng ngàn vạn lời trong huyết thư,đều như gió thổi qua tai****Ta đây là***Vô_Hoàng Thượng _Đế,Vạn _Linh Chân_Tể,suất chúng Phật _tử,đến gặp hoàng Thượng_Đế,Vạn_Linh Chân_Tể,suất chúng Phật _tử đến gặp hoàng _thai,các con đứng vững ,nghe Mẹ mở lòng,Mẹ nay phê thư ,cảnh cáo con đứng vững ,nghe Mẹ mở lòng,Mẹ nay phê thư,cảnh cáo con mê,tam _tài yên tĩnh,Mẹ tái phê bài.Trước làm lời tựa,sau là ý thưLỜI TỰA CỦA VÔ CỰC LÃO MẪUBút vàng chấm xuống tỏa hào quangBút ngọc xoay chuyển động khôn cànNgàn lời đánh thức mê_tân lộVăn hay chữ chữ tỉnh người mêĐạo là ví như con đường,có đường mới có lối đi,nhưng có sự khác biệt giữa những con đường gần và xa,cao và thấp,gồ ghề và bằng phẳng,sáng và tốiĐi theo con đường chính tức là Thiên_Đàng đi vào con đường tà sẽ sa vào Địa_ Ngục hắc ám.Đạo tuy có ngàn vạn ,nhưng đều không phải là con đường chính đưa đến chỗ giải thoát Nay Mẹ giáng sợ dây Kim_Quang,một con đường dẫn tới Tiên _Thiên,một bước là có thể đạt đến cứu cánh ,siêu Khí _)Thiên và vượt tượng_Thiên,đi thẳng đến Thánh _vực Nay đương trực thời kì Bạch _Dương,Mẹ sai Di_Lạc chưởng Thiên_Bàn,Cung_Trường xiển dương,tuyên hóa Đại _Đạo,cùng bàn công việc thu viên cứu vãn chúng sinh trong tam _tào rời khỏi cảnh khổ của nước lửa,thu vạn bàng môn quy về Chân _lý,tập ngàn đạo môn hội họp nơi Tam _Nguyên.Nay đương lúc Đai_Đạo phổ truyền,từ các nơi khai đạo đến nay,số người đắc đạo có trên hàng ngàn ,hàng vạn,nhưng số người thành tâm tu hành lại ít như sao hôm ,khó tuyển được những người có tài rường cột ,khó bạt những người có tài lương _đốngMẹ quan sát Phật_tử các vùng ,mọi người đều biếng nhác,tuy có ít người có lòng tinh tiến,nhưng lại thiếu ý chí cương quyết và lo9ngf dũng cảmNay Chư Thiên Tiên Phật thường giáng bút giáo huấn,mong các con hãy lập ý chí xung thiên,phát nguyện lớnVì lời nói không đi đôi với thực hành,lập nguyện mà không làm tròn lời nguyền,Tiếc thay!Thấy cảnh này ,Mẹ không khỏi nhỏ hai hàng huyết lệ.Đau lòng thay!Cũng vì thế ,Mẹ giáng Tinh_Nhất Đại _Đạo,trùy thư phê huấn,răn giới các Nguyên _Phật _Tử của Mẹ phải đốc lực tinh tiến trên con đường tu hànhGiây phút tốt đẹp đáng giá ngàn vàng.Cơ hội lỡ mất sẽ trở thành mối sầu vạn cổHá không phản tỉnh suy nghỉ hay sao!Nay Mẹ giáng huấn thư,diệu ý thật bao la,mong các con của Mẹ hãy tự tham ngộ lấy .Nơi có cuốn sách này ,ngàn Phật vạn Tổ đều cung kính hộ trì,Thần_Minh phù hộ.Nếu người nào không kính trọng,tất nhiên sẽ mắc nạn vào thânKhi Mẹ phê viết xong,nên in thành sách ,làm một định lý ,vạn đời không đổi,xiển dương sự tinh vi ảo diệu của vị lai,chớ đem sách của Mẹ bỏ hoang hơi hộc tủ ,mà phải ân cần tuyên hóa tiễn thi hành,Mong các con sớm ngộ tâm tính,cùng nhau dắt tay trở về miền Thánh _Vực Mong các con hãy thực hành lời huấn của Mẹ.Đây là lời tựa,nay Mẹ ngừng bút xuống đàn ,và sẽ phê tiếp,.NgừngGIỚI CÁO THỨ NHẤTThư giáng đông _thổ thuật căn nguyênPhản bổn hoàn nguyên bái Thiên_NhiênNơi đường chữ_ thập điểm linh khiếu Giới cáo nhi nữ đốc sức tiềnMột giới cáo ,nguyên_phật_tử lắng nghe nguồn cộiĐộng bút vàng ,đem huyền cơ tiết lộ nơi đây Hồi ức lại ,Trời chưa phân,một khí hỗn độnYểu minh minh,vô nhân một khối hư _linhChín sáu ức ,nguyên _phật _tử,Tiên_Thiên cùng tụ Không sầu muộn,không phiền não ,an nhàn tự nhiênTiên huynh đệ,Tiên tỉ muội,vây quần bên MẹTheo Mẹ đến ,theo Mẹ đi ,nữa bước không rời Nước Cực_Lạc,vui thỏa thích ,thiêu _dao mặc ýCỡi Thanh _Long ,cỡi Phụng_Hoàng,vô _lượng tôn nghiêmKhông sợ lạnh,không sợ nóng,vô quản vô thúcKhông âm dương,không đối đãi ,chí lý thuần _nhiênLúc nhàn hạ,tiêu dao du,ngoạn thưởng Tiên cảnhNhững lúc buồn ,hoặc đánh cờ,hoặc khảy đàn TiênĐói thì ăn quả Tiên đào ,quỳnh_tương làm rượuMặc áo Tiên ,đi giầy vân,lộng lẫy vô cùngNơi Vô_Cực.,miền Thánh _vực,cảnh đẹp chí thiệnTĩnh mà ứng ,thông vạn hóa ,căn nguyên muôn loàiTừ lúc giao,hội Tý thời,khí số đã đếnMẹ Hạ lệnh,sai thất Phật,trị lý càn khônVạn tám năm,khí số định ,Trời mới thành tựu Cho đến thời ,hội Sửu mãn ,Địa mới hoàn thànhKhí thanh thăng,thành Thiên_bàn ,bố trí tinh đẩuKhí trược giáng ,tạo nên Địa mới thành tựuCho đến thời ,hội Sửu mãn ,Địa mới hoàn thànhKhí thanh thăng,thành Thiên _bàn,bố trí tinh đẩuKhí trược giáng ,tạo nên Địa,kết thành núi sông Đến hội Dần ,Trời đất giao,nhật nguyệt cùng chiếuHợp âm dương,hun đúc thành ,vạn laọi chúng sinhLẽ huyền_diệu,nơi Tiên_Thiên,vạn vật sinh hóaVô_cực tĩnh,Thái _Cực động ,Hoàng _Cực càn khônĐạo là lý,lý tức Đạo,hư _linh chí diệuĐạo sinh Nhất ,Nhất sinh Nhị,Nhị lại sinh TamNhất bản chia,thành vạn thù ,từ vô đến hữuLẽ ảo _diệu,dẫn Thần _Tiên,cũng khó nên lờiTrời đã thành,Địa cũng tựu,vạn vật toàn vẹnNơi Đông _Thổ,không người khói ,thiếu gái cùng traiVào thời đó.thực vô nài,Mẹ mới dùng kế Chín sáu ức,nam và nữ,cùng xuống trần gianNhiều lần sai,nguyên_phật_tử,giáng hạ Đông_ thổMột lần xuống ,một lần về,không muốn trị phàmThật vô nài,Mẹ nghĩ cách ,tạo thành huyết tửuTam_San_Ba,làm say hết ,Bồ_ Tát Phật nam Thiết một hồ ,gọi Tiên_Trì ,cùng nhau tắm gộiMẹ thu hồi ,Tiên y hài ,trở về Lý_ThiênChúng Phật_tử ,khi tỉnh rượu,không thấy mặt MẹLại không thấy ,Tiên y hài,lòng càng hoang mangMẹ đau lòng ,thật chẳng nở,lớn tiếng kêu gọi Hỡi các con,hãy xuống phàm,tạm rời Tiên_ThiênNếu Mẹ đem ,Tiên y hài,giao cho Phật _tửKhông một ai,muốn hạ phàm ,trị vì thế gian Bẻ lấy cành ,cùng lá cây,che nắng chống lạnhGặp lúc đói ,ăn tùng bách,khát uống nước tuyềnChúng Phật _Tử ,nghe lời Mẹ ,đau thương vô tảHỏi Mẹ rằng ,đến lúc nào ,mới đặng về nhàMẹ trả lời ,đến tam _kỳ ,đại khai phổ độMẹ viết thư,báo con hay,độ con về Trời Chúng Phật_tử,lòng còn nghi,lớn tiếng than khócMẹ nói rằng ,lấy hợp đồng ,giao con làm bằng Chúng Phật_tử ,từ lúc đó,bôn ba Đông _thổCó nam nữ,có phu phụ,thành lập thế gianTình Mẫu tử,chia Đông Tây,lòng đau như cắtChúng Phật tử,nơi phàm trần,chịu khổ vô vànTính đến nay,đã trải qua,sáu vạn năm tải Nghĩ đến con,chịu cực khổ,lòng Mẹ giáng Chân_ ĐạoSai tam Phật,bạn mạt _hậu,phổ độ thu viênLời của Mẹ,đều chân thật,nói rõ tường tậnMong Phật_tử,mau cầu Đạo,Nhất _Quán chân truyềnCon đường vàng,dẫn Phật _tử,theo Mẹ về TrờiKhông tỉnh ngộ,chìm bể khổ,vĩnh viễn trầm luânNói đến đây,Mẹ phải nhỏ,hai hàng huyết lệNgưng bút vàng,nghỉ giây lát Mẹ tiếp tục phê NgừngGIỚI CÁO THỨ HAIThiên _Đạo xiển phát Thánh mạch truyềnSắc lệnhk tam Phật bạn thu viênKhông bái Thiên_Nhiên bái Chân _ĐạoNgàn đời vạn kiếp khó thoát thânTái khuyên răn,nguyên _phật_tử,lắng nghe chân lýThời buổi này ,tam kỳ kiếp,đau khổ bất khamTrời sắp già ,đất sắp tàn ,khí số sắp tậnMẹ không nỡ ,nhìn tai kiếp,làm hại thân conMở văn vận,thả đường sáng,giáng hạ Kim_TuyếnĐem Thiên_Đạo,là Nhất_Quán,truyền khắp càn khônSai Di_Lạc,chưởng Thiên_Bàn,vsnj bàng quy chínhMệnh Thiên_Nhiên,chưởng Đạo_Bàn,Linh_Diệu hóa thânBan Di _Lạc,chưởng sắc lệnh,vạn Thần trợ ĐạoSai chư Phật,giáng cơ bút,Đại_Đạo tuyên truyềnNơi Tiên_Thiên,Mẹ không giữ,Tiên Phật Thần ThánhChúng Bồ_Tát ,cùng Tiên_Chân,đầu thai xuống phàmTrời đất lớn,sao lớn bằng ,Thiên_Mệnh của MẹThuận lý sống,nghịch lý vong,trời vực chia phânKỳ Phổ _độ ,chưa từng có,không tiền khoáng hậuChân kỳ duyên,từ vạn cổ,nay gặp thời cơTrên độ Tiên,dưới độ quỷ,giữa độ thiện tínThu ngàn môn,lẫn vạn giáo ,cùng về cội nguồnThuyền mạt _hậu,là Nhất_Quán ,thiên cơ huyền diệuĐắc nhất chỉ ,mở khóa vàng,hiện ra kim_thânTruyền hợp đồng ,về Linh_Sơn,lấy làm bằng chứngKế điểm huyền,mở huệ nhãn,pháp _môn Bạch_DươngSau cùng truyền,vô_tự_kinh,thông thiên thần chúNiệm chân kinh,Tiên Phật Thánh,đều đến hộ trìĐắc Thiên_Đạo,được ghi danh,ở nơi Thiên _bảngSau Hộ _khẩu,nơi Địa_Phủ,tự nhiên xóa tênSáng nghe Đạo,chiều được chứng,nhờ nơi nhất chỉĐiểm huyền_quan,vật vô giá,trực phản Diêu_LâmThượng thượng_thừa,một bướt siêu,thật là giản dịThoát phàm_thể,thành Thánh_thể,cực _lạc trường xuânĐó chẳng phải ,lời nói xuông,có bằng có chứngLấy sắc thân ,chứng minh được,Đai_Đạo chí tônĐông không cứng ,Hạ không thối,dung nhan tươi tốtĐó là ,thoát phàm _thể ,đắc chứng Kim_thânNếu không tin,gọi chân _linh ,lâm đàn nghiệm chứngMọi sự việc ,điều chân thực,không có dối hưChân Thiên_Đạo ,chân Thiên_Mệnh,tam giới như mộtCó đạo_thống ,Tổ Tổ truyền ,cho đến thời nayNhị cửu bàn,thpời kỳ cuối ,Cung_Trường ứng vậnTu tại gia,như xuất gia,tăng nhân trong nhàĐến thời nay,chân cơ triển,truyền khắp thiên hạChư Tiên Phật,chúng Thánh Thần,cùng giáng Đông_LâmHiển mầu nhiệm,ở khắp nơi,người mê thức tỉnhHoặc giáng cơ,hoặc mượn khiếu ,cứu độ nguyên_chânLái Pháp _Thuyền,cứu cửu nhị,lên bờ thoát khổ Việc tam_thiên ,do người hành,Trời nhờ đến người Mọi người đều ,phải ân cần ,chuyên tâm tinh tiếnThay thế trời ,tuyên hóa Đạo,trợ giúp Sư TônĐạo nhờ người,mới phát triển,người cần Trời giúpTrời người hợp,thật hoạt bát,kiến lập công huânNay Đạo vụ ,ở phương bắc ,lâu nay khai hóaKhó tuyển được ,người đại hiền ,lương_đống nhân tài Nay Thiên_Đạo,đang trong lúc ,nữa mờ nữa sáng Chớ để lỡ ,mất cơ hội ,giờ tốt ngày lànhMẹ vì thế mới phê sách "Huấn Tử Thập Giới"Nay thúc giục,con của mẹ ,cùng nhau hiểu lờiTu Thiên_Đạo,đều không ngoài,khai xiển độ hóaPhát lòngg từ,dùng lời nói,dạy người không nguôiLập chí hướng ,không thối chuyển ,lòng phát đại nguyệnĐã lập nguyện,phải thực hành,sửa mình hóa ngườiChỉ mang danh,không thực tiễn,chẳng nên việc lớnkhó trở về,miền Cực _Lạc,uổng tu một đờiHoặc chỉ là,cầu thể diện,hời hợt phô diễnPhút cuối cùng,cũng rơi vào,bể khổ trầm luânĐi một bước,ngừng một bước,nữa đường hoang phếĐánh tàn linh ,áp am sơn,khó được chuyển thânMẹ mong con,chúng Phật _tử,hãy sớm giác ngộDũng mãnh tiến,có thủy chung ,chân quả tất tha nhfNgoại công đầy,nội công tròn,chúng sinh độ hóaQủa thượng thừa,ngàn đài_sen ,lập tại cõi phàmDù con là,Đại_La_Tiên,hay Phật giáng thếKhông công quả,không chân thiện,khó về Diêu _LâmNghe Mẹ khuyên,chớ buông lung,lòng thành chóng phátNếu do dự,chậm một bướt,khó lập công huânLà lãnh tụ,là đàn chủ,trách nhiệm trọng đạiMột người ngu,vạn người trụy,hại mình hại ngườiNgười minh triết ,có trí tuệ,lớn như biển cảDẫn người hiền,hóa đại chúng,đều tu thành chânNay hiển dụ,bạn _sự _viên,đàn_ chủ lãnh_tụPhát nguyện lớn,chí cương nghị,tịnh tiến siêng năngDùng pháp nào,độ chúng sinh,rời khỏi bể khổDùng pháp nào ,thúc dục người,cùng phát lòng thànhTâm như mây,tùy biến hóa,ý như nước chảyTùy cao thấp,tùy vuông tròn,uốn nắn tự nhiên Theo thói đời ,là tội lỗi,lấy lý làm chuẩnQuét tham sân,diệt si ái ,thanh tĩnh pháp _thânCông càng cao ,càng nguy hiểm,thời nên cẩn thậnLên đỉnh cao,khi rơi xuống,vạn trượng vực sâuTrèo càng cao,té càng nặng,đó là định lýKẻ thông minh, há có thể, làm việc ngu siSợ tam_úy,nghĩ cửu_tư,nói lamf cùng bướcTuân tam_tỉnh,giữ _tứ vật,mới là hiền_chânTuân lời hành,đăng Thánh _vực,hưởng trọn cực_lạcKhông tuân huấn,mặc ý hành,Địa ngục có phầnLại phê thêm,một bài huấn,Phật tử ghi nhớTam_Tài nghỉ,tâm thanh tĩnh,đợi Mẹ tái phêNgừngGIỚI CÁO THỨ BADuy Đạo độc tôn,Mẹ độc tônSinh khắc chế hóa Mẹ phân thânTam_giới thập phương Mẹ làm chủDưỡng dục Thánh phàm một linh cănTam giơpí cáo,nguyên_phật_tử,sớm minh tâm tínhNgộ chân lý,tham Thiên-_Đạo,chân không bái khôngHữu tất vô,vô tức hữu,hữu vô một thểSắc là không,không là sắc ,phi sắc phi khôngThời ban sơ,khí chưa phân,một thể hổn độnMột khối lý,không thanh vị,yểu yểu minh minhVô _Cực động,sinh Thái _Cực,âm dương phân địnhChia tam tài ,phân tứ tượng,lại sinh ngũ hànhChia lục hầu ,liệt thất chính,cửu cung bát quáiChia thuận nghịch ,hiện tròn thuyết ,phát sinh muôn loàiLuận ảo diệu,bàn hư vô,mấy ai hiểu thấuCổ linh_quang,là chân lý,chí thanh chí hưVô âm dương,vô đối đãi,không tăng không giãmLại vô hình,lại vô tượng,cũng chẳng ngoạn khôngKhông màu sắc,không nóng lạnh,không độnh không tĩnhVạn hóa nguyên,chân huyền cơ,ẩn chứa nơi đâyGiữa ẩn phí ,vô sắc tướng,chí huyền chí diệuNhìn không thấy ,lóng không nghe,bao la sắc khôngKhông biến động,không hiểu rõ,vô vi sinh hóaChân_Chúa_Tể,là trung tâm,hóa dcj muôn linhCao vô thượng,siêu cửu trùng,vượt ngoài không sắcSâu vô đáy,bao địa phủ,thập điện u minhQuán càn khôn,thông tam giới,khắp nơi khắp chốnTrời và đất ,cùng vạn loại ,rời lý thành khôngCưỡng nói Đạo,xưng Chân_Nhất ,hóa sinh vũ trụVô_Cực_Lý ,là căn nguyên,Trời đất muôn linhĐạo ở Trời,Trời trong thanh,bàn cờ xoay chuyểnBố tinh đẩu,vận nhật nguyệt,một khí lưu hànhĐạo tại Đất ,Đất ngưng kết ,thành sông thành núiSinh muôn loài,dưỡng vạn vật,nhờ Nhất mà thànhĐạo nơi người,người mới có,vận động tri giácNgười có Đạo,nhưng không hay ,khó thoát luân hồiLý tam giáo ,chỉ có một ,đều do Mẹ giángNgười truyền Đạo,tức là truyền chân lý hư tinhLão Kim_Đan,Phật Xá_Lợi,Nho là Thiên_TínhĐều chỉ là,một linh_quang,cùng lý khác danhNgàn đời nay,pháp không hai,Đạo là duy nhấtTiên Phật Thánh,truyền tâm _ấn,đều cùng một tôngHiểu một pháp,rõ vạn pháp,pháp pháp đều hiểuNgàn kinh Phật,vạn Thánh thư,một lý quán thôngKhi tam Thánh ,trở về trời,niết bàn chỉ độĐường dây đứt,Đạo thất truyền,chỉ có giáo tôngCho đến nay,ba ngàn năm,không người minh hiểuVạn giáo xuất ,kì dị hiển,chân lý chưa minhNay đương lúc ,vận Trời đến ,đại khai phổ độHội Long_Hoa ,mở khoa thi,tuyển bạt anh hàoTrên thừa kế,Vô_Cực lý,chân truyền tam giáoDưới hướng Đạo,độ chúng sinh,cùng lên pháp thuyềnChân diệu _quyết ,thượng thượng thừa,mấy ai hiểu rõMuốn tìm chân,cầu cung Trường,Đại_Đạo tất thànhĐắc Thiên_Đạo,mau hành công,tu chân mượn giảĐạo tuy trống ,nhưng không rỗng,vạn loại thành khôngCuộc đời người ,như hạt gạo,giữa lòng biển cảTheo thủy triều,lên và xuống,không chia Đông TâyTửu sắc tài,làm mê hoặc,bản lai Phật tínhTham thất tình,nhiễm nhục dục,che lấp bản linhLàn sóng dục.khóa ái tình ,không ngưng không dứtThâm vinh hoa ,luyến phú quý,mắc vòng lợi danhNhư đá lửa,như điện chớp,không được vĩnh cữuNhư hoa đàm,thật ngắn ngủi,nghiệt quả hình thànhNgười mê muội,há ngộ được,cõi trần là giảNgộ nhận khổ,cho là lạc,khác chi kiến ruồiKhoảng thời gian,một trăm năm,là ba vạn sáuSuy nghĩ kĩ,có mấy lúc,thân được an ninhThiếu rồi tráng ,tráng lại già,không lâu rồi chếtBiết bao nhiêu,nỗi cay đắng ,thật là thương tâmSinh lão bịnh tử,tử và khổ,mấy người thoát khỏiNghĩ thời gian,thật vô tình,trẻ biến thành giàĐến tay trắng ,đi tay không,khó mang một điếuChỉ để lại,một nắm mồ,hồn xuống suối vàngDù vương tôn,hay công hầu,lỗi phạt công thưởngTrả nhân_quả,súc chuyển người,người chuyển súc sinhTừ hội Dần ,tính đến nay,năm đã trên vạnVòng luân hồi,mãi xoay chuỷen,thê lương vô cùngRời xác này ,vào xác nọ,thay tên đổi họHọ Trương nam,họ Lý nữ,như người diễn tuồngCàng luân hồi,càng biến chuyển,tính càng mê muộiĐã quên mất,Mẹ Vô_Sinh,nơi cõi Tiên _ThiênTính của người,nơi Tiên_Thiên,Linh_Sơn một gốcThánh không tăng,phàm bất giảm,Thánh phàm cùng tôngNgười giác ngộ,là Thánh hiền,về nước Cực_LạcKẻ mê muội ,là phàm phu,vào cõi u minhTiên Phật Thánh,đều là người,tu hành đắc chứngNào thấy ai,khi sinh ra,đã là Phật TiênMẹ mong con,chúng Nhi Nữ,hiểu rõ chân ngụyBỏ đường mê,bái Chân _Sư,phản bổn hoàn nguyênPhê đến đây,Tam _Tài mệt,đình chỉ cơ bútĐể tam_tài,nghỉ lót dạ,Mẹ mới tái phêNgừngGIỚI CÁO THỨ TƯTrong chân có giả giả có chânNgộ thấu chân giả định siêu trầnPhàm trần lập công quảng tuyên hóaHóa thế quy căn cùng cầu ChânBốn giới cáo ,nguyên_phật_tử,chân công tu luyênCảnh hồng trần ,là bể khổ,sóng gió mông mênhCuộc đời người ,như phù du,thật là ngắn ngủiCó mấy ai,thoát khỏi được,Thập_Điện_Diêm_VươngSuốt ngày đêm,khổ lao lục,bôn ba Nam Bắc Như trâu ngựa,chịu cực khổ,giữa chốn đồng hoangCuộc đời người ,vài mươi năm,sinh lão bịnh tửMuôn ngàn cảnh,như sương mai,gặp nắng sẽ tanTranh danh lợi,tham phú quý,lưu lãng sinh tửTham vợ đẹp,thương con cái,một giấc Hàm_đanCảnh thê lương,nơi hồng tràn,thật là khó tảCó thất tình ,và lục dục,mê hoặc nhi langMặc cho con,tích đủ của,gia tài vô sốNgàn thửa ruộng,thu vạn đấu,ngày ăn vài thăngMặc cho con,có lầu cao,đại hạ rộng lớnCũng chẳng qua ,ngủ tám thước,chỉ nằm một giườngMặc cho con,có vàng bạc,chất cao như núiQuy âm phủ,không mang được,một đồng đi theoDù cho con,mặc lụa là,y phục lộng lẫyCũng chẳng qua,ngừa nóng lạnh,chóng gió che thânMặc cho con,trên bàn tiệc,cao lương mỹ vịVì ngon miệng,sát sinh linh,tội ác khó đàoMặc cho con,mãi ăn chơi,ngày đêm hưỡng lạcMột trăm năm,như giấc mộng,một kiếp phù duMặc cho con,thê thiếp đẹp,con cái hiếu thảoKhi chia tay,nơi suối vàng ,cảnh thật thê lươngThan một tiếng ,đời ngủ trựợc,nước mắt tuôn chảyMong tất cả ,con của Mẹ,chớ nên mê lòngNơi trần thế ,thật ví như,hý _Trường một cảnhAi là tổ ,ai là cháu,ai là mẹ conNếu ngộ được,cảnh đời giả,cả nhà tu ĐạoCùng hành công,cùng lập đức,cùng về cõi TiênNơi hậu Thiên,tu Chân_Đạo,gia đạo hòa thịnhKhi công thành,về Tiên_Thiên,cùng tụ một nhàKỳ duyên này ,thật ảo _diệu,xưa chưa từng thấy Chỉ tiếc than,lòng người còn,chưa tỉnh nồi kêNgười vì danh,đã nhất phẩm,lòng còn ham muốnKẻ vì lời ,đã trăm vạn ,vãn còn tham lamChỉ biết tham,chỉ biết ham,không suy không nghĩQuên mất đi,đường sinh tử,xuống gặp Diêm _Vương Sớm tỉnh ngộ,sớm tu chân,siêu thoát tam_ giới Mê tâm tính,nơi Địa _ngục,ảm đạm thê lươngTrời và vực,chia hai đường ,chỉ một tâm niệmTâm niệm sai ,một khoảnh khắc ,vĩnh viễn bi thươngNỗi thống khổ,nơi Địa _phủ,khó nói khó giảngĐài nghiệt kính,soi một lần,tội lỗi rõ ràngNếu hành thiện,có cơ may,kiếp sau hưởng phúcKhi phúc hết ,vẫn phải trụy,chẳng dược lâu dàiNếu tác nghiệt,chịu báo ứng,có miệng khó cãiĐài nghiệt kính,hiển nhân quả,tự chuốt lấy hìnhCó núi đao,có vạc dầu,hình phạt đủ loạiNào cưa lớn,nào cối sắc,chó uống máu canhCầu nại hà,rơi biết bao,già trẻ lớn béMười tám tầng,đại Địa _ngục,trông thật thãm thươngThật rùng rợn,thật khủng khiếp,không dám mô tảPhê đến đây,không nhịn được,nước mắt tuôn tràoLỡ sa chân,thành mối sầu,thiên thu vạn cổMất thân người ,vĩnh trôi dạt,khó về cố hươngNghe Mẹ khuyên,tu Thiên_Đạo,tinh thần chấn phấnLập chí kiên,phát đại nguyện,tâm tựa kim cangCửu tổ con,dưới âm phủ,ngày đêm mong đợiTrông đợi con,hành công đức,thoát kiếp luân hồiÝ niệm sai ,chẳng những là,một mình mình chịuLại liên lụy,đến cửu tổ,thương khóc suối vàngAps âm_san,sáu vạn năm,đau thương vô tảĐợi hạ nguyên,gặp phổ độ,mới lên từ hàngNếu hạ nguyên,có cơ may,gặp kì phổ độPhải chăng được,kiếp thân người,càu được chân truyềnTrong lúc này,nhân cơ hội,mau hành mau tiếnTinh đường mê,đi theo Mẹ,trở về Diêu_BangPhê đến đây nghỉ một lúc ,Mẹ tái lên đànNgừng bút vàng,lừoi trong huấn,con hãy tường thamNgừngGIỚI CÁO THỨ NĂMThiên vận luân chuyển thời tam thuTam tai bát nạn khắp Diêm phùChín chín hạok kiếp nào ai thoátCứu thế là nhờ Nhất _Quán châuNăm giới cáo ,nguyên phật tử,thực tu thực tiễnThức thời vận,hiểu ý trời,mới là người hiềnNay đương là ,thời mạt kiếp,Đạo kiếp cùng giángTrời đất đổi ,sơn hà thay,quái tượng biến thiênLòng của mẹ,nguyên là lấy,nhân từ làm gốcNhưng tại sao,đại hạo kiếp,lại giáng đông lâmCon không nghĩ,từ xưa đến nay,nào có kiếp sốThời thịnh trị,Nghiêu Thuấn vũ,an lạc du duLòng người ngay,lòng Trời thuận,không có kiếp giángLòng người tà,cảm ác nghiệt,hạo kiếp hoành lưuNhìn phàm trần,phong tục nay,ngày càng ô hạLễ kỹ cương ,của Thánh hiền,không người noi theoHọc gian tham,học quỷ quyệt,lường gạt dối tráBại nhân luân,hoại cang thường ,một lời khó tảQuân không quân,thần không thần,triều cang bất chínhPhu baats phu,tử bất tử,thế phong suy đồiPhu bất nghĩa,phụ mất quy,nhân đức bạ hoạiAnh khoong thương,em khoong không nhường,kết thành oán thùTình bạn bè ,không giữ tín,lời xuôi hành ngượcNgũ luân suy ,bát _ đức phế,không người tuân theoVề kẻ sĩ ,chỉ nói suông,không hành theo lýNgười làm nông,không hiểu lý,như dại như sikể làm công ,không cần mẫn,mất đi thực chấtLà thương gia,bán hàng giả,lường gạt người gnuNgười tu Phật,đã không giữ tam_ quy ngủ_ giới Kẻ tu Tiên,bỏ chân pháp,đi vào đường tàVề nho_sĩ,chưa hiểu lý,tự xưng là ThánhNhìn cảnh này,Mẹ không khỏi,đau thươpng trong lòngThời buổi này,nếu không có,đại kiếp hạ giángKhắp thế gian ,khó tìm được,một người hiền lươngGiáng tam_tai,cùng bát nạn,đao binh thủy hỏaChín chín kiếp,tám mươi mốt,giáng khắp hoàn cầuLại sai xuống,ngũ đại ma,đại náo Đông_ThổDùng vạn pháp,liên hoàn kế,thu hết ác tàSố Trời đến,số Đất mãn,khí số đã đếnĐó cũng là,người tạo nghiệt,kết thành oán thùSáu vạn năm,đại thanh toán,ứng nơi trần thếNgọc và đá,thiện và ác,phân chia rõ ràngDùng huệ nhãn,nhìn cõi trần,lệ nhòa đôi mắtThấy mây đen,giăng mịt mù,khắp cả trời xanhKhắp bốn bể,nổi yêu phong,không nơi yên tỉnhNạn can qua,loạn trộm cướp ,làm khổ lòng ngườiNạn ôn dịch,nạn đói rét,hạn lụt đều cóKhắp thiên hạ,tuyệt ngũ cốc,mùa màng thất thuLoại tai này,và kiếp nọ,chưa phải kì lạSợ nhất là ,nước lửa gió,quét sạch hoàn cầuBốn mươi chín,ngày tối đen,trời trăng không sángMở Địa _Phủ ,thả quỷ hồn,đi tìm oán thùLàn khí âm,tối như mực,hàn quang khắp tỏaĐến đòi nợ,mệnh hoàn mệnh ,thiếu nợ traả tiềnKiếp cang_phong,quét càn khôn,phá hoại vũ trụQuét khí tượng,rửa tam giới,biến đổi thế gianMặc cho con,kim_ cang thể,mình đồng da sắtKhó thóat được,chân kiếp hoả ,tính mệnh khó tồnTuy hạo kiếp,nơi Đông _Thổ,đều do Mẹ giángNơi Tiên_Thiên,Mẹ ngày đêm,rơi lệ khóc thanKhông nỡ nhìn,đá và ngọc,cùng hủy một lúcGiáng kim_ tuyến,hiện linh_ quang,chèo lái Pháp _ThuyềnNgàn vạn đường,không đường nào,dẫn tới sinh lộĐường sinh lộ,là Nhất_Quán,Thiên_Đạo mau cầuVì tưởng nhớ,con của Mẹ,bôn ba tứ phíaViết ngàn thư,cùng vạn lời,gởi xuống trần_gianChỉ lo sợ hạo kiếp đến,con Mẹ bị hạiMẹ vì thế,mới khổ công,viết sách phê thưGọi một tiếng,con của Mẹ hiền lương hiếu thảoHãy nhanh bước,tiến lên bờ,gia công tu hànhĐắc Thiên_Đạo,không nên có ba lòng hai ýLấy huệ kiếm,chặt dây oan,dứt lòng lợi danhLuyến cảnh phàm,nào hay được,thế giới là giảLấy huệ nhãn,nhìn cảnh đời,sầu khổ bất khamMặc cho con,có muôn nghìn,vạn loại diệu kếKhi số đến,cũng phải chịu,tai kiếp lưu đầyTrong mười phần,chết đi bẩy,ba phần chịu khổNhìn thảm trạng,xương thành núi,máu chảy thành sôngNếu còn tham,luyến cảnh phàm,bội lý quên ThánhChín chín kiếp,đánh tàn _linh,địa ngục lao tùMuốn thoát kiếp,muốn tránh tai,mau lập công quảMẹ ra lệnh,sai Tiên Phật,hộ con bình anNgười tỉnh ngộ,đi theo Mẹ,trở về Vô_ CựcKhông tỉnh ngộ,gặp hạo kiếp,đánh vào ngục laoChư Phật tử,cùng tống giá,theo Mẹ hồi phảnVề đến nơi,tiếp tục phê,lời vàng lưu đờiLuiGIỚI CÁO THỨ SÁUTrong sáng một minh_ChâuThượng _Đế tặng con giữVô hoàng trùy giác lộLão _Mẫu chỉ đường mêTaTạo_vật Chân_Chúa,Vô _Hoàng Lão_Mẫu,suất thị giá,đến Đông _Thổ,Phật tử đứng hai bên,nghe Mẹ phê thưChân Đạo,Chân Lý,Chân Thiên_MệnhNgười tu phải chân tâm thực hànhÝ niệm sai lầm xa ngàn dặmNhư lưới băng mỏng vào ngục sâuSáu giới cáo,nguyên Phật tử,chuông vàng mau gõMẹ Vô_Sinh ,tưởng niệm con,lòng nóng như thiêuLo Phật tử,mê tâm tính,không nghe lời MẹĐem sách Mẹ,để một bên,chẳng nhìn chẳng xemCon ngoan ngạnh,như sắt đá,khó lòng khuyên hóaVì độ thế,lao tâm lực,nhiều lần xuống phàmViệc tam_kì,cực trọng đại,khổ tâm phí sứcSai nghìn Phật,mệnh vạn Tổ,cùng giáng Đông_GiaoDùng nghìn phương,lẫn vạn kế,không thấy hiệu quảNhioều lần gửi,huyết lệ thư,cũng uổng công laoKhổ cho Mẹ,vô phương kế,lớn tiến than khócNgjhĩ đến đây,nước mắt Mẹ,như mưa tuôn tràoMuốn chỉ độ ,không hóa thế,mặc con trôi dạtLòng Mẹ từ,lại không nỡ,để con gặp taiMẹ vì thế ,mới giáng cơ,phê sách"Thập_Giới"Răn các con,mau giác ngộ,thoát cảnh Trần laoỞ trên đời ,trăm điều thiện,chữ hiếu đứng đầuKhông tròn hiếu,sao xứng đáng,là bậc anh hàoMẹ mong con,trước mặt Mẹ,chớ nên bất hiếuPhải tuân hành,lời Mẹ dặn,mới là con ngoanLà hiếu tử,không cần Mẹ,vừa dò vừa dặnThể lòng Mẹ,phát lòng thành,để Mẹ bớt loKể từ nay,lập mục tiêu,tinh_tiến tu ĐạoThể lòng Mẹ,phải ra sức,cứu rỗi đồng bàoTrong bốn bể,là huynh đệ,ra tay cứu vớtChánh kỷ trước ,thành người sau,độ hóa trần hiêuTự lập trước,lập người sau,là điều căn bảnTự đạt trước,lại đạt người,cảnh tỉnh người mêNgười giác trước,giác người sau,cùng đăng giác lộLà Tiền _Nhân,phaỉo yêu thương,nâng tiếng hậu sinhĐã kéo người ,cứu đến cùng,mới là anh hàoĐộ một người ,một người thành,mới hợp ý MẹChớ nên bỏ,người nữa đường,không hỏi không hanĐương thời hạ,Thiên thời cấp,thật là khẩn cấpMau lập công,mau bồi đức,Đại_Đạo xiển dươngCây trồng sớm,trổ bông nhanh,mau kết thành tráiChậm một bước,trồng trễ mùa,hoa trái đều khôngTu Thiên_Đạo,không phân biệt,giàu nghèo phú quýKhông phân biệt ,nam hay nữ,đều phải siêng laoBần xả thân,phú xả tài,cùng là hành ĐạoTài Pháp thí,phúc tuệ đầy,được hưởng hồng thanhMau khai Đạo,mau xiển Đạo,chớ nên trì hoãnCòn trì hoãn ,còn do dự ,khó lập công laoKhiếu về văn,dùng lời văn,thay Trời hành ĐạoThiên về võ,ra sức lực,không ngại gian laoLấy nhân lực,lấy tài lực,giúp người thành ĐạoƠn của Trời,là vô tư,độ lượng bao laNgười bạn Đạo,được thành công,đều nhờ trời giúpChẳng phải là,người lãnh tụ,có sức tài ba Người tu Đạo,đều nhờ vào,lời nguyền quảng đạiNhờ Phật ăn,cậy Phật mặc,khó tránh Thiên _lôiVì cứu thế ,quên thân mình,bôn ba điên đảoTiên Phật Thánh,vì trợ Đạo,cũng chịu gian laoPhụng mệnh Mẹ,xuống phàm trần,chúng sinh độ hóaChân Thiên _Đạo,có ấn chứng,chẳng dối chẳng hưĐạo của Mẹ,nếu không thực,là hư là giảLời nguyện con,Mẹ gánh chịu,con hãy yên lòngMẹ nào muốn,ra lời nặng,để con thêm tội.Ai!Tuy như thế ,kẻ mê muội,lòng vẫn còn nghiVào thời này,lập công quả,vạn tám thánh nghiệpHưởng Thanh_Phúc,hưởng hồng _phúc,khoái lạc tiêu daoLòng hăng hái,sức phấn khởi,một mực tinh tiếnDù thí mệnh,cũng phải tu,ý chí kiên laoLập Phật _đường ,độ chúng sinh,một việc đại thiệnHoặc khai hoang,hoặc gieo giống,lập đại công laoNếu tuân theo,lời của Mẹ,khai hoang gieo giốngMẹ ra lệnh ,sai Tiên Phật,trợ con thành côngNay Thiên_Đạo,đang trong lúc,nữa minh nữa ámLà thời cơ,lập kì công,rạng rỡ anh hàoTuy thời thế,tùy cơ duyên,cẩn thận hành sựChân ThiênĐạo,đương ngầm tuyển,chọn người hiền lươngNào ai hay,Trời đang mở,khoa thi chiêu tuyểnHy Thánh Hiền,Hy Tiên Chân,do sức cần laoBa nghìn sáu ,bốn vạn tám,mọi người có phậnNgười chậm chạp,tất đến sau,sẽ khóc sẽ thanHiễu rõ được,thời cơ vận,theo Mẹ hồi phảnTâm si mê,không thức thời,tai kiếp đàoMong Phật tử,phải tri hành,hỏa tốc tuyên hóaTâm thanh tĩnh,nghĩ vài phút,Mẹ tiếp tục phêNgừngGIỚI CÁO THỨ BẢYVô phùng khóa vàng vô_phùng_thápVô phùng chìa khóa mở tháp raMinh _Sư nhất chỉ ơn khó báoBáu vật vô giá phóng quang hàoBẩy giới cáo,nguyên Phật tử,lệ rơi thấm áoVì nhớ thương,chúng nhi nữ,mê muội trần aiNơi Tiên Thiên,Mẹ ngày đêm,bi ai thương khócVì nhớ con,khóc đâu lòng,đứt cả ruột ganKhông tỉnh ngộ ,đối với Mẹ,nào có liên hệChỉ lo sợ,tai kiếp đến,khó tránh khó đàoNghe Mẹ khuyen,mau tỉnh ngộ,tu thân lập mệnhThể lòng Mẹ,nhớ ơn Thầy,mới là hiền tàiChịu Minh_Sư,điểm quan _khiếu,ơn dày khó báoNặng như núi,sâu như biển,tạc dạ ghi lòngKhông có Sư,điểm Quan _Khiếu,làm sao thoát khổHá có thể,rời sinh tử,khỏi kiếp tránh taiBạt Tổ Tiên,ấm con cháu,đều nhờ Sư đứcCác con nên,báo Sư ơn,nghe Thầy an bàiNgười tu hành,nếu trái ý,vi phạm Sư mệnhTrời trách phạt,ngũ lôi khiển,cửu Tổ khóc thanTuân mệnh Thầy,trọng Thiên _Đạo,đáng bậc hiền sĩHọc quân tử,vui sắc mặt,hòa nhã khiêm cungTrọn đạo người ,hợp Đạo Trời,đôn luân tận tínhHành lễ nghĩa,giữ cang_thường,nghiêm nghị chính trungĐạo ngũ luân,cùng bát đức,làm trai phải giữĐạo tam tòng,cùng tứ đức,phận gái nên tuânHọc trung tính,hành nhân nghĩa,mau lập công đứcXem đạo hữu,như tay chân,cùng một Mẹ sinhKhông phân biệt,hoặc khen chê,kẻ hiền người ngốcNam hoặc Nữ,bần hay phú,phân trắng chia đenLà lãnh tụ,độ lượng lớn,bao núi chứa biểnThường chỉ đạo,bậc hậu học,khai đạo cùng nhauChí nam nhi,phải nhẫn nại,co duỗi như ýVượt sông núi,chịu gió sương,không núng không naoNghe công sợ,nghe lỗi mừng,có lỗi biết sữaThế mới là,hào kiệt sĩ,lương đống nhân tàiLà hậu học,kính Tiền Nhân,cùng lòng hòa khíLà Tiền _Nhân,thương hậu học,dìu dắt hướng tiềnĐương kim hạ,Thiên thời gấp ,nỗ lực hướng thượngLơpì vàng ngọc,Mẹ đã dặn,chớ nên phụ lòngĐã là người ,đều có lỗi,biết lỗi phải sữaĐã có lỗi ,không biết sữa,khó về Diêu _ĐàiTrước hành công,sau lầm lỗi,công trước không tínhTrước có lỗi ,sau có công,công lỗi tiêu trừNếu như biết ,sữa lỗi trước,tái lập công quảTất nhiên là,công ghi công,không phụ hiền tàiCông đức nhiều,tội lỗi ít,Thiên _Bàn ghi rõLỗi lầm nhiều,công đức nhỏ,chịu họa mắc taiSổ trương mục,nơi Tiên _Thiên,tường tận ghi rõChưa hành công ,sưa lỗi trước,mới là anh tàiTừ xưa nay,tu Thiên _Đạo,là chuyện không dễNay phổ _độ khác thời cổ,do Mẹ an bàiMẹ từ bi,thí ơn lớn,càn khôn cùng độNên Phật_quy,đã rộng rãi,giảm khảo giảm maThời buổi này,tu Thiên_Đạo,thật là dể dãiKhông chịu nạn,không gặp tai,khác với cổ xưaTuy chịu cực,phí tâm sức,bôn ba Nam BắcĐộ Phật _Tử,về cố hương,Mẹ tặng đài senTuy chịu cực,trải phong sương,dầm mưa giải nắngMột phần khổ,một phần công,rực rỡ quang vinhTuy bị người,chế và nhạo,ra lời hủy bángKhi đến thời,mới rõ được,ai hiền ai nguTuy chịu oan,bị hiểu lầm,nuốt cay ngậm đắngTrời không phụ,công và lao,ghi chép rõ ràngKhông tranh cường ,so dài ngắn,cũng không háo thắngTồn tâm tính,dưỡng hạo _nhiên,Bồ _Đề nở hoaTuy gặp ma,khảo tâm tính,có nghịch có thuậnKhông ma khảo,không thành Phật,là lẽ đương nhiênTuy cho rằng,kẻ ác mạnh,người hiền nhu nhhượcNgày báo ứng ,người hành ác,như sương ban maiTừ xưa nay,tu Đai_Đạo,đều có ma hạiĐạo một thướt ,ma một một trượng,kim cổ như nhauCũng chẳng phải,vì ác nghiệt,mới gặp hủy bángNgười không căn,sao ngồi được,ngàn lá đài senNgười bạc phước,căn không hậu,tâm tính không vữngTuy đắc Đạo,vẫn thối chí,khó về Bồng LaiCon chớ tưởng ,người tu hành,là khờ là dạiThực tu hành,lập kì công,cõi trần vẻ vangCon không nghĩ,tam giáo Thánh,khai hóa lập giáoChịu vạn khổ,hưởng hồng thanh,vĩnh viễn không suyCho đến nay,ba nghìn năm,Thần người cúng báiChứng Đại_Đạo,trở về Trời,muôn thuở lưu danhVào thời đó,nơi Đạo_Bàn,chỉ là tra bổSao sánh bằng,thời tam kì,phổ độ đại khaiBa nghìn sáu ,liệt Thánh vị,chùa chiền uy vũBốn vạn tám,chứng Hiền vị ,tề hưởng hông thanhChứng Thánh Hiền,quý ở nơi,chân tâm thực tiễnRạng Tổ _tông,ấm con cháu,thiện đức trường tồnNăng phụng hành,chứng thượng phẩm,trái ngược sẽ trụyTam _tài nghĩ,ngồi thiền định,đợi Mẹ phê bàiNgừngGIỚI CÁO THỨ TÁMVạn cổ kì duyên nhiều ảo _diệuTam kì mạt kiếp Trời mở khoaTam nguyên vận hội Long_Hoa tuyểnTuyển khảo Phật tử chứng Đại LaTam giới cáo ,nguyên Phật tử,lòng buồn tê táiĐưa mắt nhìn,chúng nhi nữ còn mê trần saNhận vui giả,chịu chân khổ,ngày đêm lao lựcĐối Chân _Đạo,chẳng thiết tha,ứng phó qua loaBiết bao người,tham cảnh phàm,bội lý quên ThánhBiết bao người,sợ ma khảo,lý này bất biếnNhư luyện kim,như dũa ngọc,ngọc đẹp vàng ròngNgọc không giũa,không thành khí,lời nói không giảLà vàng thật,trải trăm luyện,càng luyện càng tinhMuốn lấy cây,làm cột trụ,phải trừ cành nhánhLàm công trình,cất cao ốc,nền móng phải bềnỞ nơi người,nếu so sánh,cunghf chung một lýChịu đả kích,chịu mài dũa,trí huệ mới khaiNhà nghèo khó,mới rõ được,người con hiếu thảoTrong nước loạn,mới xuất hiện,báo quốc tôi trungTrải cuồng phong,mới biết được,cây cỏ vững chắcKhông khảo trừng ,sao phân biệt,kẻ ngụy người chânNếu luận thảo,người tu hành,chẳng riêng một aiLấy ngón tay,đếm không hết,lược thuật vài truyệnKhương _thái_ công ,bán bột mì,không người hỏi hanChịu ma khảo,luyện tâm tính,ý chí cương quyếtChâu Văn_Vương,nơi Dữu _lý,bảy năm tù đàyTuy đoán được,số Trời định,không hờn không oánLại còn có,Khổng _Trọng _Ni,cũng bị nguy nanQua Tống Vệ,chịu tai ách,phạt đàn tiêu tíchNơi Trần Thái,bị tuyệt lương,nhịn đói bảy ngàyKẻ phàm phu,đều cho rằng,Thánh _nhân ngu dạiKhưu_Trường_Xuân,lúc tu Đạo,trăm điều khổ cựcGặp nạn đói,bảy tám lần,vẫn không sờn lòngDiệu_Thiện nữ,vì tu Đạo,bị trảm bị giảoTôn_Bất_Nhị,lấy vạc dầu,hủy hoại nhung nhanLấy cảnh khảo,thời hiện tại,sánh với thời cổMa khảo ít,không đáng kể,nhẹ hơn trăm bềQua cơn khảo mới rõ được căn cơ cao thấpCó ma luyện,tự tính Phật,mới tỏa hào quangMa và khảo,là bậc thang,thành Tiên Phật ThánhHiểu thấu được,cảnh giả tạo,sẽ đạt Niết_ BànMẹ sắp đặt,định diệu kế,huyền diệu vô kểDùng sóng gió,che ngoài cửa,tối ngoài sáng trongTu Thiên_Đạo,nếu không có,ma khảo đoạn luyệnKẻ ăn chơi,chốn lầu xanh,đều lên Thiên _ĐàngKhông có khảo,làm sao rõ,ngun hiền chan giảLàm sao tuyển ,người chân tuy,lên ngồi đài senChớ nói rằng,tu thiên _tước,mới có khảo nghiệmCầu chân _tước,cũng phải trãi,mười năm sách đènKhông rõ khảo,nên thối chí,làm khổ lòng Mẹ Vì thương con,lòng bi thương,lệ rớt sa bànMẹ vì con,đã nhiều lần,viết thư nhắn nhủThư Mẹ gửi,không một người,hiểu rõ nguyên cănNay dặn dò,sao không thức tỉnhNếu chắp mê,trái lời Mẹ,sẽ áp âm sơnKêu một tiếng con của Mẹ,sớm rõ tâm tínhMặc ngàn ma ,cùng vạn khảo,lòng vẫn không naoĐạo tâm vững,ý chí bền,trước sau không đổiLòng chí thành,ma khảo dứt,tâm như thái hưTừ ngàn xưa,người tu đạo,lội sông vượt núiRời vợ con,bỏ gia sản,đi khắp chân trờiVượt ngàn núi,lội vạn sông,khó gặp chân phápGiầy sắt mòn,vẫn không gặp,Chân_Đạo,Minh_SưChịu ma khảo,khổ trăm điều,không sao kể xiếtLòng chí thành,mới cảm động,các bậc Chân tuLại thử nghiệm,tấm lòng thành,chân thật không giảMới truyền pháp,tìm hang động,tu luyện hoàng nhaBa ngàn công,tám trăm quả,đắc thành chánh quảCũng chẳng qua ,đạt khí Thiên,tạm hưởng vinh_hoaHiện kim thời,tu Thiên_Đạo,thật là dể dãiThọ điểm trước,tu hành sau,độ hóa trần saHợp thời thế,ứng thời vận,Thiên_Cơ mới lộMẹ khai ơn,người tu hành,nữa Tiên nữa phàmNay đương lúc,Thiên thời cấp,khinh phàm trọng ThánhPhải ân cần,và thực tiễn,không nên vui nhànMuôn vạn lời ,trong huyết thư,mong con tỉnh ngộĐây chẳng phải,văn khuyên đời,chớ nên xem thườngMẹ vì con,phí tâm huyết ,lòng như tơ rốiChúng Phật tử,nhớ trong lòng,Phật pháp tuyên dươngPhê đến đây,Mẹ ngưng bút,tam tài tạm nghỉMẹ lên Đàn,mượn cơ bút,tam tài tạm nghỉMẹ lên Đàn,mượn cơ bút,tiếp tục phê thưNgừng bútGIỚI CAÓ THỨ CHÍNTâm không ví như mảnh trăng sángTính chẳng là tuyết nở hoa maiTâm không nhiễm trần chân không hiệnThanh khiết vô nhiễm tỏa hào quangChín giới cáo,nguyên Phật tử,lệ rơi ướt áoChỉ vì con,lòng Mẹ mới,buồn phiền lo âuĐạo tuy có,trăm nghìn đường,nhưng đều không chínhNếu không đi,con đường vàng,khó về Diêu _KinhĐương thời hạ,bàng môn thịnh,vạn giáo tề phátMẹ lo sợ,chúng Phật tử,đi vào đường tàNghìn bàn môn,vạn giáo phái,đều do Mẹ giángTruyền sách trước,gửi thư sau,báo trước tam_kìThời chưa đến,Mẹ không giáng,Thiên_Đạo Nhất _QuánLại nhìn thấy,chúng Phật tử,tâm tính đã mêMẹ mới giáng hạ ,nghìn bàng môn,hành hương lạy núiKhóa tâm viện,buộc ý mã,hành thiện tích côngBái Chân_Sư,cầu Chân _Đạo,cùng về Cố_HươngThời cơ đến,Mẹ tiết lộ,thiên cơ diệu lýThời thu viên,đã đến lúc,vạn giáo quy cănMẹ giáng Đạo,hóa Tam _Thiên,lấy tên Nhất _QuánĐộ tam_tào,cứu bốn bể,cùng lên thang mâyLời Mẹ nói,câu câu thực,không một lời giảCó bằng cứ,có ứng nghiệm,khả dĩ chứng minhTam_giáo quy,về Nhất_lý,Nhất quy về ĐạoTừ Nhất bản,tán vạn thù,Nhất là căn nguyênMuốn tu Đạo,cần phải hiểu,con đường nguồn cộiĐường nguồn cội,không hiểu rõ,làm sao về TrờiThời thu viên,truyền phép báu,thượng _thừa bí quyếtĐạo bí ẩn,từ vạn cổ,nay ở tam_kỳNếu không tin,Mẹ lại lấy,chân lý minh chứngĐem cương lĩnh,của tam giáo,giảng nghĩa thuyết minhNhất là một,không đối đãi,Tiên _Thiên Chân _LýNho Nhất _Quán,Thích quy Nhất,thủ Nhất Đạo TiênMinh tâm tính,quan tự tại,nhà Phật đã giảngTồn tâm tính,khắc phục công,công phu Đạo NhoTu tâm tính,để phục mệnh,pháp của Đạo LãoTâm tính này,là thực thể,chí linh chí hưTu Đạo Tiên,thường thanh tĩnh,tam_phẩm nhất lýNho sĩ luyện,tri định tĩnh,Thiên _Lý không mêPhật giáo nói,không và tĩnh,chỉ là một thểLý tam _giáo,quy một lý,tính hợp Vô_CựcNhà Phật giảng,giữ tam quy,thọ trì ngũ giớiTụ tam_hoa,triều ngủ khí,pháp của Đạo TiênHành tam cương,giữ ngủ thường ,lễ của Nho giáoĐương thời hạ,truyền Nhất Quán,tam giáo một nhàKhông sát sanh,là nhân ái,khí mộc phản bảnKhông trộm cắp,giữ trung nghĩa,khí kim tụ ngưngKhông tà dâm,giữ lễ tiết,chân hỏa luyện tínhKhông uống rượu,có trí tuệ,chân thủy hợp hòaKhông vọng ngữ,giữ chữ tín,thổ khí quy bảnNgủ khí triều,ngủ giới thanh,ngũ thường tụ tềLuận tam_giáo,tuy khác biệt,không ngoài một lýNếu hai lý,tức không chính,ngoại Đạo bàng mônTừ Phục_Hy,vẽ bát quái,chân dịch xuất hiệnĐó là lúc Đại_Đạo giáng,trong thời sơ khaiHội Thanh_Dương,mệnh Nhiên _Đăng,hạ phàm giáng thếĐộ hai ức,nguyên Phật Tử,trở về Thiên ĐàngThời Hồng _Dương,sai Thích _Ca,xuống phàm cứu thếLại độ thêm,hai ức người,trở về Tây PhươngThanh Hồng kì,cùng độ được,bốn ức Phật tửCòn để lại,cửu nhị ức,bể khổ còn mêNay Bạch Dương,Đại_Đạo triển,Di _Lạc ứng vậnMệnh Thiên_Nhiên,chưởng Đạo Bàn,độ hóa Trung TâyNơi Tiên Thiên,Mẹ không giữ,Tiên Phật Thần ThánhĐều đầu thai,cùng hóa thế,trợ giúp Thánh cơĐộ bần trước,kế độ phú,sau độ khanh tướngĐộ vương _hầu,độ vạn quốc,cùng lên Niết _BànNay đương lúc,Thiên thời cấp,nỗ lực gắng sứcChí cương nghị,với lòng thành,tuyên hóa kẻ mêLuật Trời đất,tuy cao rộng,sao bằng Đại_ĐạoThiên_mệnh lớn,Mẫu mệnh lớn,chí cực chí linhNếu tuân theo,lời trong huấn,thực tâm bàn đạoMẹ sẽ sai,chư Tiên Phật,giúp con bình anTrong tương lai,còn nhiều việc,cực kì trọng đạiChẳng bao lâu,Thiên thời đến,hiển hóa chân cơNgàn bàng môn,cùng vạn giáo,đồng thời xuất hiệnNiệm phù chú,hô phong vũ,đá chạy cát bayChỉ Trời mở,chỉ đất lở,dời núi lật biểnNgồi trên ghế,bay lên trời,yêu pháp lạ kìThuật âm dương,độn ngũ hành,cỡi mây giá vụĐầy đủ loại,yêu ma thuật,không sao kể vơiĐến thời đó,con của Mẹ,nên nhớ lời dặnChớ chạy theo,mất linh quang,chịu cảnh thê lươngSố Trời định,đến tam kì,vạn giáo xuất hiệnMẹ lập kế,có dụng ý,chí diệu chí huyềnViệc Tam Thiên,cùng chủ quyền,do Mẹ chắp chưởngThời kì đến,Mẹ ra lệnh,pháp thuật đều tanVạn Tiên trận,đủ thứ pháp,náo nhiệt hoa mắtDi_Lạc ngốc,Tế điên khùng,hiển sức thần thôngCờ hạnh hoàng,cằm nơi tay,không trung vùng vẫyHô một tiếng,chư Thần thối,tất cả quy banPháp không còn,thuật cũng hết,Thần Thánh không giúpPháp thuật hết,chỉ còn lại,hai tay trắng khôngVạn bàng môn,bái Di Lạc,cùng quy chính lýGiúp Tế Công,hiện Phật quang,Đạo quán thập phươngNgười giàu có,quay ngược lại,lại người nghèo khổĐạo đức triển,khắp toàn cầu,Trung ngoại như nhauNgười thông minh,có trí tuệ,hãy sớm tu ĐạoChớ đợi thuyền,đã thủng lỗ,chảy giữa lòng sôngPhê đến đây,tam tài mệt,Mẹ ngừng cơ bútHãy Thiền định,tâm thanh tĩnh,đợi Mẹ tái phêNgừngGIỚI CÁO THỨ MƯỜIThời đến mở rộng cửa Vân _ThànhĐáp trúng tam bảo là Nguyên HoàngBát Đại Kim Cang uy nghiêm hiệnKhẩu lệnh không đúng xuống suối vàngMười giới cáo,nguyen Phật tử ,sách Mẹ viết xongViệc thu viên,cực trọng đại,chớ nên xem thườngĐạo tam cực,truyền một lý,trở về bến ngộKhắp thiên hạ,khắp hoàn cầu,đều trổ liên _hoaLuận Đại_Đạo,chia tam thừa,chân lý vô thượngLý là thượng.Khí là Trung,Tượng là Hạ thừaNgoài nơi Trời,còn có Trời,lời nói không giảLý Vô_Cực,Khí Thái Cực,Hoàng Cực càn khônCảnh Vô_Cực,Là Thánh vực ,cực _lạc thanh tĩnhCảnh Thái _Cực,là cõi phàm,gồm động thực vậtTừ tam _Thừa,mới phân biệt,Thánh hiền phàm phuTu nguyên _thần,luyện tính lý,thượng thừa chí diệuGiáng Long_hổ,chuyển pháp luân,tham thiền trung thừaCòn hạ _thừa,thật khó nói,chắp hình chắp tướngKẻ gõ mỏ,người tụng kinh,khó siêu thoát phàmThời mạt pháp,Mẹ giáng hạ,Mạt _hậu Nhất _trướcNgười nghe thành,người đắc siêu,hy Thánh hy HiềnNhất thập bát,tiểu Nhi đồng,Trung _Châu trấn giữNổ phích lích,đánh thức tỉnh,đại địa càn khônKhắp vạn quốc,lẫn cửa châu,đều cùng tận độNgàn Thần Thánh,vạn Tiên Phật,cùng tụ trung nguyênHội tam _tào,sẽ tính toán,Bạch _Dương định vịSẽ quét sạch,kẻ ác nghiệt,giữ người hiền lươngĐem bể khổ,của thế gian,hóa thành Liên_QuốcCõi Đông_Thổ,sẽ biến thành,tịnh Thổ Tây _ThiênThế giới Phật,bốn mươi năm,khoái lạc vô tậnDứt sát nghiệp,quy nẻo thiện,mệnh vật an toànCảnh thái _hòa,đến thế gian,Lân Phụng xuất hiệnSóng gió yên,vui thanh bình,cùng nhau chúc mừngTa thương người,người kính ta,không còn tranh đấuNăm ngày gió,mười ngày mưa,sống thời trời NghiêuChư Tiên Phật,hết lời nguyền,chúng sinh độ tậnTổ Di_ Lạc,lên bảo _đài,điểm tướng phong TiênCon của Mẹ,rời bể khổ,cùng về bến giácPhật Thiên_Nhiên,dẫn nguyên nhân,cùng triều Mẫu nhanGiây phút ấy,nỗi lòng Mẹ,mới hết gánh nặngCác con đều,có công lớn,hớn hở trong lòngNgười nào đó,khai hoang trước,tài ba xuất chúngNgười nào đó ,lập kì công,đoạt chức khôi nguyênNgười nào đó,tài pháp thí,chức thăng thượng phẩmNgười nào đó,xả thân mình,phẩm vị tôn nghiêmNgười nào đó,lập Phật Đường,Kim Tiên được chứngNgười nào đó,tuyên hóa Đạo,được ngồi tòa senNgười nào đó,tận hết lòng,quả chứng Tiên vịNgười nào đó,vì ân cần,thăng thưởng vô biênĐến thời đó,chia tam thừa,vị liệt cửu phẩmNgười Phật tử,có công lớn,không xiết vui mừngCòn tại thế,chưa về Trời,ngoại vương nội ThánhHưởng vinh hoa,cùng phú quý,tự tại an nhiênChúng Phật tử,đã niết_bàn,trở về tịnh ThổThoát phàm thai,thành Thánh thể,Đại _La Kim _TiênVội mặc lên,bộ ão Tiên,kim quang rực rỡCắm bông vàng,đội mũ Tiên,giầy mây trổ senBái kiến Mẹ,Đấng Vô Sinh,lấy tay dìu dắtKêu một tiếng,con yêu quý,nay mới về nhàKể từ nay,Mẹ không sai,con xuống Đông ThổKhông còn vì,đời ngũ trợc,chịu cảnh gian laoĂn Tiên_đào,cùng Tiên_quả,quỳnh tương nước ngọcMừng vô hạn,vui khó tả.khoái lạc vô biênHiển thần thông,thật mầu nhiệm,quán thông trời đấtDùng pháp bảo,của Tiên _gia,xoay chuyển càn khônChân pháp thân,nhật nguyệt soi,không ảnh không tíchVào nước lửa,không cháy chìm,tuổi thọ vô cươngKhông còn bị,trời và đất,âm dương chi phốiKhông sợ nóng,không sợ lạnh,không sợ gió sươngĐi xuyên qua,kim và thạch,không gặp trở ngạiĐến vô hình,đi vô tích ,du khắp tam thiênChín đời Tổ,và thất huyền,cùng nhau thoát khổVề phẩm vị,huyền lẫn Tổ,đều được sắc phongQuần Phật tử,Cung Vô_Cực,thiết lập yến tiệcHội Long_Hoa,tụ quần chân,Phật Thánh Thần TiênTừng người một,đến trước mặt,yết kiến Hoàng MẫuMẹ Vô_Sinh,cực mừng rỡ,nói không nên lờiRót một ly,rượu Bồ Đề,chúc mừng Phật tửChúng Phật tử,nơi bàn tiệc,khoái lạc vô biênVô_Cực Thiên,đại Đoàn tụ,vui mừng vô tậnCung Vô _Cực,vỗ tay cười ,trời đất cùng vuiThế mới hay,tu Thiên_Đạo,chí tôn chí quýCon của Mẹ,không hổ danh,là đấng hiền lươngPhê đến đây,đã hoàn tất,thu hồi kim bútĐem lời Mẹ,tạc vào lòng,ngày đêm chớ quênSách của Mẹ,lấy tên là,Huấn Tử Thập GiớiTĩnh một lúc,Mẹ tiếp tục,viết thêm vài lờiNgừngLời Dặn Dò của Vô Cực Lão MẫuHuấn Thư Hoàn tất trấn Trung HoaQuảng bá tuyên hóa độ thiện giaHiền lương cùng lên Bồ _đề ngạnNhi nữ công thành ngồi Liên HoaCầm bút dặn dò chúng Nhi nữTuân lời Mẹ dặn thiết thực hànhMong con hết lòng và hết sứcĐánh thức người si khỏi cảnh mêCực Lạc cố hương nay vắng lạnhTiên Phật cứu thế giáng cõi ĐôngBốn ức cùng nhau hạ phàm giớiNào ai hiểu rõ được căn nguyênMinh tâm kiến tính thấy cố _chủLúc hối vỗ ngực lại giẫm chânThì giờ quý báo chớ bỏ lỡGà vàng tam sướng Đại_Đạo hoànhThừa lúc nữa ẩn và nữa hiểnTuân lời Mẹ dặn thiết thực hànhNếu thư sao chép không đúng chữHạ đàn hiệu đính cùng sửa saiChép xong kinh này mau ấn loátPhổ biến lưu truyền Mẹ đẹp lòngKhuyên hóa độ chúng lập công đứcCứu rỗi chúng sinh rời vực sâuSách phê đến đây Mẹ ngừng bútSuất chúng Phật tử về Diêu KinhGiây phút ly biệt lòng như cắtHỏi con phải chăng thiết thực hànhMẹ hỏi câu này rơi huyết lệChớ xem lời Mẹ như gió bayThiên -đàng Địa -ngục tùy con chọnBiếng nhác chểnh mảng xuống vực sâuMẹ không phê tiếp biệt Nhi nữRơi hàng huyết lệ phản Thiên_ĐìnhLuiHẾT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Mau đi tìm DI LẠC TÔN PHẬT hạ sanh để thọ "Tam Ấn".nẾU MUỐN BIẾT THÊM CHI TIẾT HÃY LIÊN LẠC VỚI DIỆU TÂM (0886)0989055900 HOẶC EMAIL:Thammy_tran@yahoo.com chúc mọi người AN LẠC