• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

songthu

Hội viên
 • Số nội dung

  99
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by songthu

 1. Cháu cảm ơn chú Thiên sứ ạ. Cháu là con gái ạ, hihihi
 2. "Tất cả người Việt - trong đó có tôi - yêu chuộng hòa bình và không muốn chiến tranh. Nhưng cá nhân tôi tin rằng: Bất cứ một kẻ thù nào âm mưu nô lệ người Việt thì hãy phải nhìn vào tấm gương oanh liệt của Việt sử trong hàng ngàn năm giữ nước. Xã tắc bao phen chồn ngựa đá. Non sông muôn thuở vững âu vàng. Trong hoàn cảnh hiện nay, ngài Tổng thống Hoa Kỳ đã đến đất nước này đúng lúc. Bởi vậy, ngài đã được người dân Việt nhiệt liệt chào đón ngài" Thật tuyệt vời ạ, cháu đọc các bài báo trên mạng nhưng không thấy có bài nào súc tích mà diễn tả được đầy đủ như vậy ạ. Cháu like, like, like, like.......... :wub:
 3. Cảm ơn chú Thiên Sứ đã cho cháu cùng tham gia giúp bé Hồng Hoa chữa bệnh. Chúc chú nhiều sức khỏe, cháu rất cảm phục những việc chú đang làm, nhất là vinh danh Việt sử 5.000 năm huy hoàng. Trân trọng. Ps: cháu nhờ qua tài khoản của cô Truong Thi Thuy để gui. Cháu cũng chưa được biết cô Thuy, nhờ qua trang của TT chú cảm ơn Thuy.
 4. Hôm nay mình mới vào diễn đàn này được vì mấy tuần vừa rồi gia đình có chuyện buồn, nên biết việc này hơi muộn. Hôm nay xin phép được ủng hộ chữa bệnh cho bé Hồng 01 triệu đồng qua tài khoản của Phạm Hùng. Xin cảm ơn.
 5. Dạ, cảm ơn Túy Lão nhiều. Nghe Túy Lão nói vậy cũng đỡ lo. Hôm trước nghe thầy khác phán từ giờ đến già cứ năm dần năm thân là nó phá sản, cả nhà buồn như mèo cắt tai. Cảm ơn Túy Lão, để mình nói cho bố mẹ mình yên tâm.
 6. Vâng, rất cảm ơn Túy Lão. Đúng là năm 2011 nhà mình đã trả nợ cho nó một lần, năm nay 2013 lại một lần nữa (nhưng năm nay vẫn là giải quyết hậu quả của những năm trước thôi). Túy Lão xem lại giúp với ạ, vì em trai mình dính vào mấy vụ kinh doanh nên mới bị vậy. Thế là mọi người trong gia đình bắt cậu này hứa không được kinh doanh nữa chỉ đi làm rồi lấy lương bình thường thôi. Mỗi lần nó ra khỏi nhà là cả nhà mình lại lo nơm nớp chỉ sợ nó vẫn hăng lên rồi kinh doanh thương mại gì đó. Sợ lắm Túy Lão ạ. Trân trọng cảm ơn Túy Lão nhiều.
 7. Cho Songthu xin mở hàng. Chào Túy Lão Em trai mình làm ăn đang gặp khó khăn nên mắc nợ khá nhiều. Mình có đứng ra giải quyết giúp nó. Mình đang rất lo lắng nên đi xem tử vi, người xem có nói rằng số của nó sẽ bị phá sản nhiều lần vì mệnh kiếp thân không lại có song hao gặp tuyệt. Mình lại càng lo lắng thêm. Mình tìm hiểu thêm thì có ý kiến lại cho rằng sinh tháng 4 thì không kiếp đỡ tác hại. Mệnh vô chính diệu có kiếp không và song hao thì cũng không đến nỗi nào. Mình đang rất lo, Túy Lão tư vấn giúp chị em mình với. Cảm ơn Túy Lão nhiều lắm. Em mình sinh lúc 05h15 ngày 28/5/1976 (40/4/bính thìn) http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=em+trai&date=1976,4,30,5,15&year=0&gender=m&view=screen&size=2 Song Thu
 8. Chào chị Wild, Em vừa chuyển 500.000đ (năm trăm ngàn đồng) vào quỹ từ thiện bằng ebank (đã báo chuyển thành công). Chị kiểm tra giúp em nhé. Em cảm ơn chị. Chúc chị một năm an lành, hạnh phúc.
 9. Có lẽ bà ấy không ở cung trăng thật, nhưng ở trong cung nên có bệnh thì đi thẳng tới phòng điều trị tự nguyện hoặc phòng ưu tiên gì gì đó của bệnh viện
 10. Kính gửi Bác Haithienha và mọi người, Năm ngoái các cao nhân đã đã dự đoán cung phu thê cho ST, bây giờ đã nửa cuối tháng 10AL, ST xin phép được hồi âm và mong có thể được tư vấn tiếp. Như bác Haithienha và phần lớp mọi người dự báo là năm nay ST sẽ "lên xe bông", và cũng có một vài người đoán là ST năm nay có nhiều thay đổi, đi du lịch....Đúng là mọi năm ST đi rất nhiều trong và ngoài nước (đi công tác, đi chơi) nhưng riêng năm nay lại đi rất ít và không đi nước ngoài. Còn "xe bông" thì chẳng thấy có cái xe nào để lên à, mà từ giờ đến hết năm thì chắc chắn là không có luôn. Thi lấy bằng lái xe thì toàn trượt. Kinh tế tạm ổn. Năm nay ST sửa nhà (lên thêm 1 lầu), tuy có bị một hàng xóm sinh chuyện kiện cáo nhưng đến giờ mọi việc cũng ổn. Quan hệ bạn bè đồng nghiệp nói chung vui vẻ. Tối nào ST cũng tụng kinh niệm Phật, và cảm nhận được sự yên lành trong thâm tâm. ST xin link lá số: - Giờ thìn: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=ST&date=1970,10,14,8,45&year=2011&gender=f&view=screen&size=2 - Giờ tị: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=ST&date=1970,10,14,9,15&year=2011&gender=f&view=screen&size=2 Chân thành cảm ơn bác Haithienha và mọi người.
 11. Kính gửi các bác, anh/chị, ST định sửa nhà, làm thêm một tầng nữa (nhưng KHÔNG động thổ), vậy có cần phải xem tuổi không ạ? Nếu có, năm nay ST có sửa được không (ST sinh năm 1970), em trai sinh năm 1976 (nếu trường hợp phải mượn tuổi). Trong tháng 10 âm lịch ngày nào có thể bắt đầu được ạ? Kính mong mọi người tư vấn giúp. Trân trọng cảm ơn.
 12. Xin cảm ơn Thiên Luân nhiều. ST
 13. Kính chào các bác, Cháu/em có việc gấp nên mượn nick của chị Song Thu, mong các bác thông cảm. Trước đây cháu/em được công ty cũ phân một mảnh đất (có nhà cấp 4), nhưng tháng 4/2010 cháu/em chuyển cơ quan, và hiện tại công ty cũ lấy lại nhà đất của cháu/em. Mấy năm gần đây cháu/em làm ăn hay thua lỗ nhiều, giờ lại có nguy cơ mất nhà đất. Mong các bác xem giúp cháu/em khi nào thoát khỏi vận hạn đen đủi này. Liệu cháu có giữ được nhà đất không? Khi nào thì làm ăn thuận lợi hơn ạ. Cháu/em có 2 con (trai và gái), người thấp, hơi đậm. Bố mẹ là công chức đã nghỉ hưu. Nhà có 3 anh chị em (2 trai, 1 gái), cháu/em là thứ 2. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=TMD&date=1977,8,9,20,0&year=0&gender=m&view=screen&size=2 Cháu/em xin cảm ơn các bác nhiều
 14. Cháu/em cảm ơn bác nhiều. Đành phải từ từ mà sống sót vậy phải không bác. Chúc các bác luôn mạnh khỏe. Chân thành, TMD
 15. Thực ra bây giờ em cũng chỉ mong đôi bên cùng có lợi, chứ công ty đừng lấy tất tần tật của em như thế. Do em có thành tích khi làm việc cho công ty mà họ phân cho em nhà đất đó. Chỉ vì muốn có nhiều thời gian cho con cái và gia đình hơn nên em đành chuyển cơ quan. Nơi em đang làm việc là cơ quan nhà nước chẳng cạnh tranh gì với công ty cũ cả. Nếu được họ trả cho một nửa thì em gom tiền mua một căn hộ nhỏ để ở thì tốt quá.
 16. Cháu/em thực sự biết ơn các bác đã trả lời nhanh như vậy. Vì quan điểm khác nhau mong bác Haithienha giải thích rõ hơn giúp cháu được không ạ. Nếu vậy thì khi nào khá hơn ạ. Cháu/em cảm ơn các bác nhiều.
 17. Mời các bác cứ gặp thì biết. Hai cô trên, mỗi cô tôi đều gặp tới ba lần. Sau sáu lần đó thì dù có nghe bao nhiều người nói hay nói tốt về các cô thì tôi cũng không thể tin nổi nữa.
 18. Kính nhờ các bác, ACE xem giúp em ST. Vì thấy mọi người nói bính thìn (1976) và nhâm tuất (1982) xung tuổi, xung mệnh quá nhiều. Vậy nếu lấy nhau thì có được không ạ? có gì để hóa giải không ạ? Rất mong mọi người tư vấn. ST chân thành cảm ơn.
 19. Trân trọng cảm ơn Thiên Luân
 20. Cảm ơn Thiên Luân, xin cho hỏi là sinh con năm nào thì được ạ?
 21. Theo ST hiểu thì đây là đề án đang được xây dựng. Mà khi người ta đang xây dựng thì người ta đưa kinh phí lên rất cao để khi được duyệt thì bị cắt đi là vừa. Khi đề án chưa được phê duyệt thì kinh phí này chưa thể nào là ngân sách 2011 của Bộ GDĐT được.
 22. Chị Wild à, SongThu xin gửi 300.000 đồng vào Quỹ từ thiện (vừa gửi chiều nay ạ) qua tài khoản của chị. Cảm ơn chị. Cầu Phật cho tất cả chúng ta đều được an lành.
 23. Chào bác Haithienha và mọi người, Năm ngoái ST được bác HTH và mọi người xem là năm nay có tin hỉ (lên xe bông). Nhưng giờ có vẻ như tình yêu đang vẫy tay chào tạm biệt , vậy làm sao cuối năm lên xe bông được đây ạ??? Từ đầu năm đến giờ ST thi lấy bằng lái xe trượt đến mấy lần rồi. Thi thử thì rất tốt, toàn 100 điểm, vậy cứ thi thật lại hỏng vì những lý do rất vớ vẩn. Bao nhiêu năm đi học đi làm phải thi rất nhiều lần vậy chưa bao giờ thi cử dở hơi như lần này. Cuối năm có thể ST sẽ thi lên ngạch, tăng lương, việc thi cử này có thuận lợi hơn không ạ? Chuyện gia đình thì em trai đã ly hôn rồi ạ. Từ đầu năm đến giờ được mỗi tiền là tạm ổn thôi ạ. ST xin đưa cả hai lá số tử vi: Giờ tỵ: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Giờ thìn: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Kính nhờ bác HTH và mọi người luận giải giúp. ST xin cảm ơn.
 24. Vâng ạ, bác HTH đã xác định giờ thìn. ST để 2 lá số để tiện theo dõi thôi ạ. Vậy bác HTH ơi, có nghĩa là năm nay ST phải cố gắng nỗ lực ạ??? Tức là gặp người thích mình nhưng mình không thích cũng phải cố gắng thích người ta ạ. ST hỏi vậy vì từ đầu năm đến giờ ST đã đề nghị hai người đừng bao giờ tìm gặp ST nữa. Còn một anh khác đã ưng ST, ST cũng ưng anh ta nhưng bây giờ anh ta thích một cô gái trẻ (vì sợ ST già rồi không sinh bé được nữa.). Nói chung đường tình duyên thì không đến nỗi nào nhưng đường phu thê thì rất tồi tệ. Cũng tại vì có một vài người biết xem cũng nói ST năm nay phải cố gắng nỗ lực cho chuyện kết hôn không thì hết cơ hội. ST cảm ơn bác HTH nhiều.
 25. ST mong bác HTH tư vấn thêm ạ.