• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Vo Truoc

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  779
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  12

Vo Truoc last won the day on Tháng 11 9 2018

Vo Truoc had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

335 Excellent

1 Người theo dõi

About Vo Truoc

 • Rank
  Hội viên chính thức
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  http://

Xem hồ sơ gần đây

770 lượt xem hồ sơ
 1. Các nhà khoa học không tự nhiên đưa ra quan niệm không thời gian tương đối hay tuyệt đối một cách vô căn cứ, mà nó xuất phát từ các công thức thu được trong quá trình tính toán. Những luận điểm của sự tương đối trong thuyết tương đối bắt nguồn từ các công thức biến đổi Lorentz. Nếu những quan điểm đó sai là do những công thức đó sai hay chưa cính xác Những quan điểm về "tuyệt đối" của bạn chỉ dựa vào trực quan đơn giản, hơn nữa, không có sự hỗ trợ của những tính toán lý thuyết cũng như thực nghiệm nên tính thuyết phục không cao, theo tôi là không đúng.
 2. Tôi không bàn đến những luận điểm khác cùa Ts Vũ Huy Toàn, tôi chỉ quan tâm đến quan điểm về vấn đề hệ qui chiếu quán tính của ông. Rõ ràng các nhà khoa học mới chỉ chứng minh chặt chẽ các công thức của mình trong HQC quán tính (v = const) nhưng đã vội mở rộng cho các trường hợp vận tốc bất kỳ và lơ đi vấn đề là công thức chỉ mới được chứng minh co trường hợp v = const. Có thể mở rộng đó không sai với thực tế khách quan nhưng vẫn không được chứng minh chặt chẽ về lý thuyết. Vì thế mới có những "bắt bẻ" cùa TS Vũ Huy Toàn và về lý thuyết mà nói, bắt bẻ đó không sai. Mặt khác, ngay Einstein đã bị chỉ ra sự thiếu logic khi đưa ra công thức này, mặc dù công thức đúng. Rõ ràng, logic dẫn đến công thức này và cách chứng minh của tôi trong "Cơ sở học thuyết ADNH" (Tập 1) rất đơn giản và tự nhiên, "thoáng" hơn nhiều so với thuyết tương đối, mà lại tổng quát hơn.
 3. So với bản đã post trên diễn đàn này, sách "Cơ sở học thuyết ADNH" (Tập 1) đã xuất bản của tôi có một số chỉnh sửa. Tôi đã đề nghị quả trị viên cho chỉnh sửa nhưng không được đáp ứng. Do đó, tuy bản chất không thay đổi, nưng chắc sẽ có một số sai lệch. Bạn nên lưu ý khi nghiên cứu.
 4. Mời bạn tham khảo mục VI.8 nói về đoạn chứng minh của tiến sỹ Ngô Thanh Vân theo địa chỉ dưới đây: https://vuhuytoan.files.wordpress.com/2007/07/2-cosocuavlyhochiendai.pdf
 5. Xin lỗi vì không hiểu ý bạn. Như đã thông tin trước, tác phẩm "Cơ sở học thuyết Âm dương Ngũ hành" (Tập 1) của tôi đã được xuất bản (cuối tháng 10). Tập 1 gồm 2 chương: Chương I: Chân tướng Thực tại, Chương II: Thuyết tuyệt đối. Nếu bạn quan tâm và cho địa chỉ chính xác, tôi có thể tặng bạn một cuốn theo đường bưu điện và mong chờ phản biện của bạn.
 6. Bạn nói về sự già đi nhanh hơn của một người so với một người khác khi được sinh ra cùng một thời điểm là "nghịch lý" hay trái với logic thông thường là không chính xác. Trong cuộc sống thường nhật, thậm chí người ít tuổi trông già hơn người nhiều tuổi hơn là hết sức phổ biến và bình thường. Nguyên do là sự già cả không chỉ phụ thuộc vào thời điểm sinh ra mà còn phụ thuộc hoàn cảnh, điều kiện sống của đối tượng. Trong cái gọi là nghịch lý song sinh, hai anh em song sinh nhưng lại sống một thời gian khá dài trong hai điều kiện sống khác nhau: một người như chúng ta, còn người kia trên tàu Vũ trụ có tốc độ cao và thời gian trên đó trôi chậm hơn, và do đó, anh ta trẻ hơn là chuyện thuận lý chứ không có gì là nghịch lý cả. Cũng tương tự như 2 anh em song sinh nhưng số phận trớ trêu làm một người sống trong vất vả, nghèo khó còn người kia trong lầu son gác tía thì người kia trẻ hơn người khác là hết sức bình thường. Nếu anh ta không trẻ hơn thì mới là không thuận lý của thuyết tương đối. Trong cái gọi là nghịch lý đấu súng của bạn đưa ra, thứ tự sự trúng đạn của anh A và B không chỉ phụ thuộc vào sự chêng lệch về thời điểm nổ súng mà còn phụ thuộc vào tốc độ bay của viên đạn, tốc độ chuyển động của người quan sát. Nếu anh B nổ súng trước nhưng tốc độ viên đạn chậm hơn thì anh ta vẫn có khả năng trúng đạn trước như thường. Mà tốc độ của viên đạn lại phụ thuộc vào chuyển động của người quan sát. Nếu bạn đặt bài toán đấu súng một các chi ly, như cho thời gian nổ súng trước của B so với A là dt, vận tốc các viên đạn do B và A bắn là Vb, Va, vận tốc chuyển động của người quan sát là Vqs, ... và tính toán theo các công thức của thuyết tương đối hẹp thì không thấy có gì là “nghịch lý” ở đây cả. Bài toán chỉ gặp nghịch lý khi thứ tự chết (chứ không phải thứ tự bắn) của A và B tùy thuộc người quan sát. Tuy nhiên, điều này không sảy ra hay ngịch lý không hiệu lực. Anh đã biết, tôi không phải là người ủng hộ thuyết tương đối hẹp, nhưng tôi luôn khách quan trong những suy luận khoa học.
 7. Những kết luận bạn đưa ra tôi chưa thấy sự vô lý (nghịch lý) nào cho thuyết tương đối ở đây cả. Mong anh phân tích kỹ hơn. Trong thuyết tương đối hẹp, người bắn trước trúng đạn trước cũng là điều bình thường mà, không phải là nghịch lý. "Nghịch lý" 2 anh em sinh đôi cũng không có gì nghịch lý cả, bình thường thôi. Tóm lại mong bạn chỉ rõ tính bất hợp lý trong "nghich lý đấu súng" của bạn Lúc ấy bạn có một lý thuyết khác chứ không phải học thuyết Âm dương Ngũ hành nữa. Thực ra do không hiểu những khái niệm được cổ nhân đưa ra nên nhiều người hết sức tùy tiện thêm cái này cái kia, sửa cái này cái kia ... làm rối mù lên. Tuy nhiên, do học thuyết đã thất truyền và sai lệch, do đó phải chỉnh sửa lại là yêu cầu tất yếu. Sử lý được mâu thuẫn này không phải là đơn giản
 8. Thuyết tuyệt đối là một phát triển biện chứng của vật lý lý thuyết giống như sự phát triển từ cơ học Niu-tơn lên thuyết tương đối vậy, nó mở đường cho mọi ứng dụng công nghệ vào cuộc sống một cách vô tiền khoáng hậu, không thể đánh giá trước được. Dựa trên thuyết tuyệt đối, tôi đang nghiên cứu cơ sở của một loại động cơ hoàn toàn mới, tạm gọi là động cơ viba sử dụng lực hấp dẫn nhân tạo làm lực đẩy. Hôm rồi, đọc thấy một bài báo nêu 9 thách thức trí tuệ nhân loại trong thế kỷ 21, và tôi nhận thấy, thuyết tuyệt đối có thể giải quyết tất cả 9 thách thức ấy một cách dễ dàng. Hơn nữa, thuyết tuyệt đối tôi viết chỉ là một phần nhỏ (1 chương) trong tác phẩm "Cơ sở học thuyết Âm dương Ngũ hành" sắp xuất bản. Nói cách khác, nó là một ứng dụng của học thuyết này. Nếu thuyết tuyệt đối đúng, được giới khoa học chấp nhận thì đó chính là sự trở về của một học thuyết cổ xưa mà bà Vanga đã tiên đoán: Học thuyết Âm dương Ngũ hành. Học thuyết này, như anh Thiên Sứ tin tưởng, chính là học thuyết bao trùm Vũ trụ, học thuyết của mọi thứ (Theory of Evrethinh: TOE) mà nhân loại đang tìm kiếm. Khi đó, không chỉ khoa học thực nghiệm mà toàn bộ các khoa học khác như Xã hội học, Lý học, Tâm linh, Tôn giáo. ... đều sẽ bước sang một kỷ nguyên mới rực rỡ hơn. Mặt khác, theo anh Thiên Sứ, học thuyết Âm dương Ngũ hành là cơ sở cho nền văn hiến Văn Lang - cội nguồn Việt tộc - một thời rực rỡ ở miền nam sông Dương tử. Do đó, sự trở lại của học thuyết Âm dương Ngũ hành chính là mở đầu sự phục hưng văn hiến Việt rực rỡ 5000 năm trước. Như vậy, thuyết tuyệt đối có ý nghĩa vô cùng to lớn, không chỉ cho nhân loại nói chung mà còn cho văn hiến Việt tộc nói riêng.
 9. Trong thuyết tuyệt đối: Etp = (E02 + Eđ2)0.5 Thực ra cũng không có gì mới, trong thuyết tương đối có công thức tương tự: Etp2 = E02 + (pc)2. => Eđ = pc Chỉ là vấn đề khái niêm thôi. Nhưng nó giúp tôi trong vấn đề tính sóng hạt của vật chất trong thuyết tuyệt đối
 10. Thuyết tuyệt đối giải những bài toán đó không tiện bằng cơ học cổ điển. Thuyết tuyệt đối giải những bài toán như: Giả sử khởi nguyên Vũ trụ có khối lượng m = 2.34.10-9 (kg), bán kính R = 4.35.10-32 (m), độ co dãn không thời gian ζ = 8.756.1016. Hỏi thời gian từ khởi nguyên đó tới vụ nổ Bigbang là bao nhiêu. Sau Bigbang tới khi ζ = 1 là bao lâu. Lúc đó, vận tốc nở ra của Vũ trụ là bao nhiêu? kích thước Vũ trụ là bao nhiêu?. Vận tốc nở ra của Vũ trụ tại thời điểm Bigbang? ... Đại loại như thế. Những bài toán này cơ học cổ điển không giải được mà thuyết tương đối cũng không, nhưng thuyết tuyệt đối thì có thể.
 11. Trong thuyết tuyệt đối, có thêm khái niệm véc tơ động năng Eđ = pc khác với động năng vô hướng Ek. Khái niệm động năng vô hướng vẫn được xử dụng như trong thuyết tương đối. Véc tơ động năng Eđ dùng để tính toán tần số cho tính sóng hạt chứ không dùng Ek như thuyết tương đối. Do có định luật bảo toàn động lượng nên có định luật bảo toàn véc tơ động năng. Quan hệ độ lớn vec tơ động năng và động năng vô hướng như sau: Eđ/Ek = [(γ +1)/(γ -1)]0.5. Chúng ta lưu ý rằng, năng lượng đặc trưng cho khả năng sinh công, mà động năng chỉ có thể sinh công theo hướng chuyển động. Do đó, cần bổ xung khái niệm véc tơ động năng. Mặt khác, năng lượng hàm chứa trong hạt vật chất có khả năng sinh công theo mọi hướng, nên nó là đại lượng vô hướng. Do đó, tôi đưa khái niệm véc tơ năng lượng cho động năng. Đối với năng lượng vô hướng, tôi chuyển về véc tơ năng lượng có phương vuông góc với không gian 3 chiều của hệ qui chiếu, tức là chiều thứ tư của không gian 4 chiều chứa không gian 3 chiều của cúng ta. Khi đưa khái niệm này, tôi giải quyết được nghịch lý về chiều của năng lượng như vừa trình bày ở trên, đồng thời có cơ sở lý thuyết cho xác định tần số sóng của hạt vật chất chuyển động (sóng De Broglie). Nói chung vấn đề này hơi chi tiết quá, khó trình bày hết ý của mình được trong một diễn đàn như thế này. Bạn tạm hiểu rằng, thuyết tuyệt đối bên cạnh các khái niệm năng lượng cổ điển còn bổ xung thêm khái niệm vec tơ năng lượng là được
 12. Đúng vậy. Tôi lưu ý, động năng trong thuyết tuyệt đối là một đai lượng vec tơ có phương và chiều của vận tốc.
 13. Tôi lại thấy, Hố đen trong thuyết tương đối mới ly kỳ, trong thuyết tuyệt đối mới đơn giản vì không có đường chân trời sự kiện, cũng chẳng có sự cầm tù vật chất, ánh sáng nào. Chỉ có khối lượng lớn trong một không gian nhỏ. Lực hấp dẫn tuy lớn nhưng lực đẩy Archimed cũng lớn bù lại nên tổng lực không quá lớn. Tổng lực này bằng zero tại vị trí cách bề mặt hố đen 2.52GM/c2. Ở khoảng cách nhỏ hơn, lực đẩy Archimed lớn hơn lực hấp dẫn, hạt vật chất bị đẩy ra. Ở khoảng cách lớn hơn, lực hấp dẫn lớn hơn lực đẩy Archimed, hạt vật chất bị lỗ đen hút. Điều đó dẫn đến thế năng lớn nhất ở ngay trên bề mặt hố đen chứ không phải ở xa vô cùng như thuyết tương đối khẳng định. Chính thế năng lớn này là năng lượng tối làm Vũ trụ có thể nở ra mãi mãi. Cũng chính Khí (vật chất) tràn ngập không gian là vật chất tối mà thuyết tương đối không biết, còn các nhà khoa học đang ra sức tìm kiếm mà không thấy. Các công thức về lực hấp dẫn, động năng, thế năng anh đề cập như trên chỉ cho trường hợp vận tốc nhỏ, khoảng cách xa chứ không phải cho trường hợp tổng quát. Trong trường hợp tổng quát, lực hấp dẫn, động năng, thế năng tính theo công thức: Lực hấp dẫn: Phd = Edζ /(Qdl). Động năng: Eđ = E0(γ2 – 1)0.5 Thế năng: N = E0ʃ(1/ τ 2 –exp(1- τ ))d τ / τ
 14. Có sự khác nhau rất lớn giữa lý thuyết về hố đen trong thuyết tương đối và tuyệt đối. Theo thuyết tuyệt đối, không tồn tại cái gọi là đường chân trời sự kiện. Hố đen cũng không thể cầm tù được hạt ánh sáng, thâm chí cũng không cầm tù được một hạt vật chất thông thường. Vật chất bên trong hố đen chỉ là một khối không thời gian cực kỳ đồng đều có độ co dãn ζ = Q, chẳng có hạt vật chất thông thường như ta vẫn biết nào, kể cả hạt ánh sáng. Do không có hạt vật chất nào để bức xạ nên ta thấy nó đen chứ không phải do lực hấp dẫn cầm tù chúng. Thuyết tuyệt đối phát hiện một lực mà khoa học hiện đại chưa biết, đó là lực đẩy Archimed trong không gian. Ở gần lỗ đen, lực này rất lớn, lớn hơn cả lực hấp dẫn. Lực đẩy Archimed không cho phép một hạt vật chất nào có thể rơi vào bề mặt hố đen. Do đó, lỗ đen không thể cầm tù hạt vật chất nào cả, huống chi là ánh sáng. Khối lượng hố đen suy giảm theo thời gian bằng công thức: M = M0.exp(-Ht)
 15. Trong thuyết tuyệt đối không có khái niệm độ cong của không thời gian, thay vào đó là khái niệm độ co dãn không thời gian ζ. Ở gần khối lượng lớn thì ζ càng lớn. Sự khác nhau của ζ tạo nên lực hấp dẫn và làm ánh sáng biến thiên về hướng tương tự như thấu kính. Thuyết tuyệt đối giải thích các hiện tượng rơi, sự uốn cong của ánh sáng thông qua độ co dãn không thời gian ζ.