• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Vo Truoc

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  787
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  13

Everything posted by Vo Truoc

 1. Daretolead thân mến!Ở đây chỉ là trao đổi nhanh thôi, chưa có ý nghĩa học thuật chính thức. Vì thế chưa "danh chính" những khái niệm cho nó "ngôn thuận". Khi người khác hiểu chưa đúng ý mình muốn nói thì mình diễn đạt lại thôi. Còn khi đã viết có tính học thuật thì phải rất chặt chẽ trong từng khái niệm mình xử dụng dù là nhỏ nhất, mỗi khai triển đều phải có logic rõ ràng. Đối với tôi, bây giờ chưa phải lúc ấy. Thân mến!
 2. Hoangnt viết: Quan niệm của tôi như sau:Tri thức khoa học là hệ thống kiến thức về Thực tại, có tính logic, qui luật của con,người. Khoa học là hệ thống những phương pháp để tìm ra và ứng dụng những tri tthức khoa học đó. Do Thực tại có 3 mặt không thể tách rời Bản thể-Tướng-Lý, nên nghiên cứu Thực tại, để rút ra những kết luận hữu ích phục vụ con người, từ xưa tới nay, có thể chia làm 3 lĩnh vực chính: Đạo học, Lý học và Khoa học thực nghiệm. Đạo học là môn khoa học nghiên cứu Thực tại thông qua mặt Bản thể (Đạo) trong cái thế chân vạc Bản thể - Tướng – Lý của nó,để có thể nhận biết bản thể của Thực tại, giúp con người có thể giải thoát, đồng nhất với Vũ trụ. Đối tượng nghiên cứu chính của Đạo học là “Đạo” - Bản thể của Thực tại. Lý học là môn khoa học nghiên cứu Thực tại thông qua mặt Lý trong cái thế chân vạc Bản thể - Tướng – Lý của nó, để có thểnhận biết những qui luật vận động, phát triển của Thực tại, rút ra những kết luận nhằm phục vụ cuộc sống của con người. Đối tượng nghiên cứu chính của Lý học là cái “Lý” của Thực tại. Khoa học thực nghiệm là môn khoa học nghiên cứu thực tại thông qua mặt Tướng trong cái thế chân vạc Bản thể - Tướng – Lý của nó, để có thể nhận biết những qui luật vận động, tương tác của vạn vật, rút ra những qui luật tự nhiên, phục vụ cuộc sống của con người. Đối tượng nghiên cứu chính của Khoa học thực nghiệm là cái “Tướng” của thực tại. Như vậy, Đạo học, Lý học, Khoa học thực nghiệm có những đối tượng và phương pháp khác nhau, nhưng đều là những môn khoahọc nghiên cứu Thực tại, có chung mục tiêu phục vụ con người. Do đó, sẽ là sai lầm nếu chúng ta không nhận thức được rằng, những lĩnh vực nghiên cứu đó thực chất nằm trong một tổng thể thống nhất và bổ xung, hoàn thiện lẫn nhau, là tri thức của con người về Thực tại. Thay vào đó, lại chỉ biết thượng tôn lĩnh vực của mình mà bài xích những lĩnh vực khác, làm cho hiểu biết của con người trở nên phiến diện, thiếu đầy đủ, thì thật là u mê và nông cạn. Hoangnt viết: Tôi xin nói rõ ý tôi. Theo thôi, ý thức là một dạng hay một biểu hiện của vật chất chứ không phải bản thân ý thức là vật chất. Cũng như Lực là một dạng hoạt động (tương tác) của vật chất chứ bản thân Lực không phải là vật chất. Mỗi cá thể con người là một cấu trúc của trường khí âm dương (vật chất). Cấu trúc này rất phức tạp và có nhiều lớp, mỗi lớp có những đặc trưng riêng về tương tác âm dương. Thân xác ta là một lớp (thô) trường khí ADNH đặc trưng bởi các hoạt động lý hóa. Còn có nhiều lớp nữa tinh tế hơn, trong đó có một lớp có đặc trưng hoạt động là ý thức. Các lớp này hoạt động thống nhất, phụ thuộc nhau nhưng cũng độc lập tương đối với nhau trong một đối tượng xác định gọi là con người. Do tính độc lập tương đối với nhau, nên khi thể xác tan rã (chết), một số lớp không mất đi ngay mà còn tồn tại trong một thời gian và điều kiện nhất định, nhưng cuối cùng cũng sẽ mất đi. Cái đó gọi là linh hồn. Hoangnt viết: Theo tôi không phải vậy. Vật chất (bao hàm tất cả cái mà chúng ta nhận biết và chưa nhận biết) được sinh ra từ Đạo thì không thể tồn tại vĩnh cửu từ vô thủy đến vô chung được. Trong thự nhiên, chỉ duy nhất Đạo vô thủy vô chung, tất cả cái còn lại đều có sinh có diệt. Vật chất không phải là Đạo thì tất cũng có sinh có diệt. Hoangnt viết: "Không tồn tại hạt cơ bản" là muốn nói không tồn tại cái hạt cơ bản như các nhà khoa học đang mô tả thôi, chứ không có nhĩa là không tồn tại cái cấu trúc trường khí ADNH khởi đầu, từ đó sinh ra các cấu trúc khác trong đó có những hạt vật chất. Và cái quan niệm vô cùng lớn, vô cùng bé này cũng không phải là lý do anh Thiên Sứ tiên tri là không có hạt cơ bản. Hoangnt viết: Như đã nói ở trên, tôi không coi vật chất tồn tại vĩnh cửu, do đó nó có sinh có diệt chứ không chỉ chuyển hóa. Do đó các khai triển tiếp theo không phải là quan niệm của tôi. Hoangnt viết: Theo tôi, Vũ trụ tuy không có biên nhưng vẫn có giới hạn về không thời gian. Cũng ttương tự như một hình cầu không có biên nhưng có kích thước giới hạn. Chỉ có điều hình cầu này được mô tả trong không gian 4 chiều. Hoangnt viết: Tôi muốn nói rằng, Tâm Vũ trụ chỉ là một điểm hình học (chứ không phải là vật chất) tại một vị trí đặc biệt trong không gian, mà Như vậy, có nhiều vấn đề dị biệt trong cách hiểu của chúng ta vể những vấn đề trên, nên tôi xin trao đổi với Hoangnt để tham khảo. Thân mến.
 3. Thuyết vụ nổ Bigbang hiện nay chưa hoàn chỉnh và các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu. Do đó, chưa thể nói đúng hay sai một cách tổng quát. Cũng như học thuyết ADNH cũng chưa phục hồi được nhiều. Tuy nhiên, cả hai cùng có những ứng dụng được ghi nhận tương đối phù hợp với thực tế. Vì vậy, so sánh tính đúng sai của chúng chỉ mới có thể phân tích một vài luận điểm cơ bản mà thôi, chưa thể đưa ra kết luận đúng sai toàn cục được.Bỏ qua những chi tiết, những ngôn ngữ dễ gây hiểu lần, về đại cục, nội dung chính của thuyết Bigbang là: Kích thước Vũ trụ trong quá khứ đã từng rất nhỏ, gần như một điểm, bỗng lớn lên rất nhanh chóng đang ngày càng lớn lên với những trung tâm vật chất chuyển động ngày càng xa nhau với tốc độ ngày càng lớn. Quan niệm này, theo tôi, không mâu thuẫn gì với học thuyết ADNH và phù hợp với thực tế khách quan. Cá nhân tôi ủng hộ quan điểm này. Còn những chi tiết mô tả trạng thái thời điểm đầu tiên nhưmột điểm kỳ dị, hay thời điểm trước đó, nguyên nhân, động lực vụ nổ, … thì cho đến nay, khoa học cũng chưa có kết luận đồng thuận. Do đó, ta chưa thể có kết luận cuối cùng được. Những mô hình mô phỏng trên máy tính dựa vào các dữ liệu đầu vào gồm các dữ liệu quan trắc cùng những qui luật, nguyên lý xử lý chúngchỉ thể hiện một giả thuyết mà thôi, hoàn toàn không có nghĩa là chắc chắnđúng. Tuy nhiên, điều này cũng rất cần thiết để có thể hoàn thiện lý thuyết ngày càng gần thực tế hơn. Nói chung, sự bền bỉ, lao động nghiêm túc, tôn trọng sự thực khách quan, cầu thị, … của các nhà khoa học quả là đáng khâm phục, tuy có một vài sự kiêu căng thái quá, phủ nhận những lý thuyết khác làm hạn chế một phần thành công. Đó cũng là sự thường tình. Tuy nhiên, theo cá nhân tôi, các nhà khoa học hiện nay thiếu một lý thuyết hữu hiệu để tiến tới chân lý, đó chính là học thuyết ADNH đã được phục hồi. Khi chưa có lý thuyết đó, họ không thể thành công và cứ miệt mài lao động, dựng ra lý thuyết nào đó rồi lại bác bỏ, ... tốn kém vô cùng. Được cái là những hệ quả của các nghiên cứu đó, tức là sản phẩm phụ, nhiều khi có giá trị kinh tế rất lớn, bù đắp cho sự tốn kém đó. Các bạn có thể cho là tôi cực đoan duy ý chí. Nhưng tôi có lý do vững chắc để nói như vậy.
 4. Tôi xin bàn qua các vấn đề của bạn với cách nhìn của tôi. Có gì không thống nhất cũng là lẽ thường tình !- Ý thức - Vật chất: Vật chất là Trường khí âm dương ngũ hành. Một sự vật là một cấu trúc tương đối ổn định của trường khí ADNH. Ý thứclà một dạng hoạt động của vật chất (trường khí ADNH) phản ánh thực tại khách quan - Hữu hạn - vô hạn là khái niệm chỉ một đặc tính có giới hạn và không có giới hạn về một mặt nào đó. Trong tự nhiên, ngoài bản thể - Đạo, không có cái gì thực tồn tại lại là vô hạn tuyệt đối. - Vô cùng lớn - vô cùng bé là một dạng của Vô hạn và Hữu hạn (đã bàn). - Hữu hình - vô hình là một thuộc tính cùa sự vật chỉ sự xác định được hay không xác định được nó trong không gian cụ thể, giới hạn. - Không – Có: khái niệm chỉ sự không thực tồn tại và thực tồn tại. Trong nhà Phật thì "Không - Có" là khái niệm chỉ sự không thực sự tồn tại và thực sự tồn tại như đã thấy và quan niệm. - Cái chung của vật chất có nhiều thứ: Vận động, năng lượng, Khí âm, Khí dương, tương tác … Không hiểu bạn muốn nói về cái gì. Năng lượngchỉ là một thuộc tính của vật chất chỉ khả năng biến đổi trong tương tác. - Qui luật – Bất qui luật: Đó là những khái niệm chỉ thuộc tính vận động của vật chất có khả năng tiên đoán hay không tiên đoán được trạng thái của nó trong tương lai. Vũ trụ vận động trong quan hệ biện chứng chặt chẽ giữa qui luật và ngẫu nhiên. Tính qui luật luôn được thể hiện trong sự phong phú, đa dạng của ngẫu nhiên. Cái phong phú đa dạng của ngẫu nhiên luôn được ‘quản lý’ trong khuôn khổ các qui luật. - Sinh – Diệt: Sinh là sự trở nên hiện hữu của một mầm mống trong Đạo. Diệt là sự trở về dạng mầm mống trong Đạo của một hiện hữu. Vạn sự có sinh ắt có diệt. Chỉ có Đạo không sinh, không diệt. - Ngắn hạn – Vĩnh cửu là một dạng của Vô hạn và Hữu hạn (đã bàn). Trong tự nhiên chỉ có Đạo – bản thể của Thực tại - là vĩnh cửu. - Tâm – Biên: Khái niệm khá rộng, tùy định nghĩa. Nhưng vớicác hiểu thông thường về không gian, theo tôi, Vũ trụ có giới hạn, không có biên, và có Tâm. Tâm Vũ trụ là điểm khởi đầu, đứng yên tuyệt đối. Có nhĩa là: đứng ở bất cứ đâu trong Vũ trụ, hay trong bất cứ hệ qui chiếu thực tế nào, cũng quan sát thấy, vận tốc Tâm Vũ trụ bằng 0.
 5. Tôi không thể tin nổi !!!Tôi có thể thông cảm và tha thứ nhiều thứ. Nhưng cái này thì không bao giờ !
 6. Câu này rất hay, có thể đây là một phương pháp đơn giản, trực quan, đại chúng, dễ hiểu mà không kém phần chính xác để quán xét tiếng Việt và Tàu xem ai bắt chước ai!!!Cứ cho một anh Tây nào đó phát âm xem anh ta "nhại lại" tiếng nào dễ hơn. Đương nhiên tiếng khó hơn phải là tiếng gốc vì bắt chước thì dễ hơn là phát hiện. Tàu nhại tiếng ta thì khó chứ ta nhại tiếng tàu thì dễ ợt !
 7. "Chu Diên" có nghĩa như thế nào nhỉ ? Liệu có liên quan gì tới danh xưng nhà Chu không nhỉ ?
 8. Bạn sang đọc bài của anh Lãn Miên về vấn đề này ở đây. Hy vọng bạn sẽ thỏa mãn.
 9. Bi kịch ở chỗ, nhiều khi sai lầm vẫn cứ diễn ra. Trong thời kỳ hưng vượng, người ta thường đi quá mức. Đó là mầm mống của sự suy sụp, trong Phúc có họa. Trong Họa có phúc. Tuy TQ không phải chủ nhân học thuyết ADNH nhưng họ cũng có chút liên quan. Hy vọng họ thừa hưởng chút ít cái minh triết trong đó để hành động đúng mực hơn, tránh được tai họa cho họ và cho cả ta.
 10. Em cũng đồng ý là không im lặng, nhất là trong thời điểm hiện tại. Nhưng khi phát biểu, phản biện cần chín chắn và hiệu quả, đúng mực đúng thời điểm. Phát biểu quá mức lại mang đến phản tác dụng . Theo em, phát biểu như ông PCT trước đại chúng trong thời điểm này phản tác dụng cho quảng bá văn hóa Việt.
 11. Em cũng biết vậy. Em nói là nói về lời ông ấy được phát tán rộng rãi thôi (cụ thể là trên mạng), và hậu quả có thể ảnh hưởng tới những người khác, tạo sự ngộ nhận không cần thiết trong con mắt những người khác về những nghiên cứu nghiêm túc, chứ không nói về diễn đàn mình.Thực ra, diễn đàn mình có nhiều người lẳng lặng nghiên cứu chứ phát biểu thì rất biết kiềm chế. Thân ái!
 12. Những phát biểu như thế này chỉ nên có trong nội bộ những người đồng quan điểm, không nên vội đưa ra đại chúng bởi vì trong điều kiện hiện tại, cái hại nhiều hơn cái lợi.Bởi vì sao vậy? Một phát biểu phủ định người khác, đề cao cái của mình mà chưa đưa ra được những luận cứ thuyết phục người nghe thì dù có đúng cũng chỉ gây nên phản ứng tiêu cực. Giả sử PCT ngộ được đấy là chân lý mà ông đã mất, không đủ thời gian khai triển thì chỉ nên nói trong nội bộ người đồng chí hướng để họ chứng minh sau này. Nếu nói rộng rãi trước, những phản ứng phụ sẽ gây khó khăn cho quá trình chứng minh trong tương lai. Còn nếu đó không phải chân lý thì chỉ chuốc lấy tiếng cười chê! Cá nhân tôi cũng cho rằng, trong di sản văn hóa Việt, trong đó có ngôn ngữ, còn ẩn chứa nhiều giá trị minh triết mà ta chưa dễ thấy ngay được. Nhưng khai quật được những giá trị đó thì không phải dễ dàng, nếu không muốn nói cực kỳ khó khăn, và đa phần nọi người hiện nay rất nghi ngờ. Vậy nếu đồng quan điểm thì tốt nhất hãy cần cù khai quật nó, nghiên cứu tìm tòi, khi có những thành tựu nhất định hãy tuyên bố này nọ trong mức độ phù hợp với kết quả. Những nhận định vượt trên kết quả đã làm được chỉ nên có trong nội bộ những người đồng chí hướng để định hướng những tìm tòi tiếp theo. Nếu nói quá sớm, cái hại cho chính mục tiêu đó nhiều hơn cái lợi. Hơn nữa, những tri thức nhân loại mà các triết gia trên là đại diện chắc chắn có không ít giá trị và đã được kiểm định, thử thách hàng ngàn năm chứng tỏ độ bền vững của nó. Phủ nhận họ, hay ít nhất là coi thường họ rất cần thận trọng. Vì thế, dù đúng hay sai, trong hoàn cảnh hiện tại, câu phát biểu trên theo tôi là tiêu cực, có hại cho văn hiến Việt hơn là có lợi! Tưởng là đề cao nhưng kết quả thì ngược lại.
 13. Tôi thì tôi tin, một bàn tay có ngón dài ngón ngắn. Nước TQ bao la cũng có người sáng suốt, người ngu tối. Chúng ta nên phân biệt để tăng bạn, bớt thù. Ngày xưa, khi chiến tranh với Pháp, Mỹ, ở đó cũng nhiều người không đồng thuận với chính phủ của họ. Tuy nhiên, cần tỉnh táo. Khi nhà cầm quyền kích động tinh thần dân tộc cực đoan thì hậu quả không lường (cho họ và cho cả ta). Một anh hàng xóm như TQ mà bỏ được cái kiểu tự sướng, bành trướng thì thật quá tốt.Tất nhiên, tốt nhất là quan hệ hữu hảo, nhưng đừng chèn ép nhau. Khi đó, tôi nghĩ chúng ta sẵn sàng hợp tác tạo điều kiện cho họ bảo đảm hành lang năng lượng qua Biển Đông, thâm chí giúp nhau khi khó khăn, và họ cũng sẽ có hành động đáp ứng xứng đáng. Lúc đó mới thật là cả hai cùng thắng. Nhưng cậy nước lớn chèn ép nhau, dẫn đến chiến tranh thì họ sẽ mất hết Biển Đông, một giọt dầu qua đây cũng phải trả bằng máu. Như Nguyễn Trung Trực nói: " Bao giờ người Pháp nhổ hết cỏ nnướcc VN thì mới hết người VN đánh Tây". Hàng ngàn năm nay họ không làm nổi, ngày nay lại càng không làm nổi. Hàng ngàn năm nay ta đã làm nổi, trong điều kiện còn khó khăn hơn, thì tất nhiên, giờ đây ta càng chắc chắn làm được. Lúc bấy giờ thì đúng là cả hai đều thua. Người TQ không ngu đần đâu, họ hiểu rõ điều đó. Nhưng nhiều khi mấy cái đấu ngu tối nhưng quá nóng có khi lại dẫn dắt xã hội. Đó mới là bi kịch!!! Kiểu gì thì ta cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi tình huống, đặc biết là tình huống xấu nhất. Cứ lẳng lặng mà làm, nhưng thực chất. Chẳng việc gì phải to mồm cả. Cái thùng càng rỗng thì kêu càng to! Cũng phải luôn luôn ghi nhớ rằng, tranh thủ được bên ngoài, bạn bè là tốt, nhưng mấu chốt vẫn là nội lực của ta, nếu không muốn bị phản bội, bán đứng. Bác Hồ đã nói" Không có gì quí hơn độc lập tự do". Ngẫm kỹ thấy câu này thật quá hay!!!
 14. Với cái đám lính toàn con thừa tự này mà TQ cũng dám giao chiến với VN ư ?!!!
 15. Giải thích thế này tầm thường quá, chẳng có tý minh triết nào cả !!! Chính những lối tư duy hợp lý ở mức độ hời hợt đã dẫn đến hiểu sai lệch hoàn toàn sự hiểu biết về văn hóa dân tộc. Nói cách khác, nó là một nguyên nhân làm lu mờ lịch sử con cháu họ Hùng. Những Ngô Thì Sỹ, Đào Duy Anh, Trần Trọng Kim, Trần Quốc Vượng, Ngô Tất Tố, ... và học trò đều nằm trong tấn bi kịch này cho dù có lẽ họ không cố ý. Tôi tin rằng, đằng sau những cái "lạ" trong những gì cha ông đã ngàn đời lưu lại ẩn dấu những yếu tố rất minh triết mà nhiều khi ta chưa hiểu ra. Cần phải tư duy nhiều hơn nữa.
 16. Người Việt Nam yêu hòa bình, không muốn chiến tranh là vì hiểu rõ những đau khổ, mất mát do chiến tranh. Chứ nói thực, khi có chiến tranh, Trung Quốc không phải đối thủ, thậm chí dưới tầm khá xa.
 17. Cái ông điển hình cho cái gọi là "sự hợm hĩnh vô thức" này cũng đòi lảm "thầy" anh Thiên Sứ ư ? mà bảo rằng buồn !!! Cái kiểu tư duy như ông thì trẻ con cũng tư duy được như thế. Thật tầm thường, chẳng có gì mới mẻ.Tôi nghĩ anh Thiên Sứ gọi GS Đào Vọng Đức là thày vì kính trọng tuổi tác, đạo đức, trình độ, tư duy,... và có chút tri kỷ khi có người hiểu mình, chứ có lẽ GS Đức cũng chưa từng giảng bài cho anh Thiên Sứ lần nào. Ở đời tìm được tri kỷ hiếm lắm. Nhưng anh Thiên Sứ nên cẩn thận, kẻo cái bọn "tư duy ở trần đóng khố" lại lu loa lên là anh mượn danh thày Đức để "đánh bóng tên tuổi" đấy. Ở đời còn lắm kẻ tiểu nhân, suy bụng ta ra bụng người lắm!!!
 18. Người Việt Nam không bao giờ muốn chiến tranh, nhưng khi có chiến tranh, khổ thì khổ thật, nhưng luôn chiến thắng. Người Việt nhỏ bé hiền hòa nhưng lại là một dân tộc thiện chiến (không phải hiếu chiến). Nếu chiến tranh với TQ sảy ra, dù không muốn, chắc chắn có rất nhiều đau thương, gian khổ. Nhưng dù sao cũng không thể bì với sự khốc liệt của những năm tháng kháng chiến trước kia. Đồng thời, một số cơ hội sẽ được mở ra:- Thú nhất là sự đoàn kết dân tộc sẽ được củng cố. - Thứ hai là thanh lọc bớt những phần tử cơ hội trong xã hội, đặc biệt là trong giới cầm quyền. - Thứ 3 là cơ hội duy nhất cho sự thu hồi trọn vẹn lãnh thồ Hoàng Sa, Trường sa. Vấn đề còn lại là sự chuẩn bị âm thầm nhưng khôn ngoan, tích cực cho tình huống xấu nhất. Thú thực, nếu có chiến tranh với TQ, tôi thấy thật đáng thương cho dân TQ, một đám trọc phú mới thoát kiếp ăn mày đã huênh hoang kệch kỡm, quên hết những năm tháng nhục nhã ê chề, vênh vang chà đạp người khác mà không biết rằng, có cái nhục nhã ê chề mới không kém phần khốc liệt đang chờ đợi chúng .
 19. Từ xưa tới nay, trong hầu hết các cuộc tranh chấp, ngưởi VN hay nín nhịn, mềm mỏng. Nhưng chưa bao giờ nín nhịn, mềm mỏng có hiệu quả làm đối phương tỏ ra biết điều. Nín nhịn chỉ có ý nghĩa là tranh thủ thời gian chuẩn bị tích cực cho tương lai, hoàn toàn không có ý nghĩa giải quyết xung đột. Nếu LD cho rằng nín nhịn sẽ dần dần giải quyết được vấn đề thì sẽ là sai lầm nghiêm trọng. Tinh thần cách mạnh luôn luôn ở thế tiến công mà các thế hệ trước luôn giữ vững đâu rồi?Chúng ta hãy tranh thủ thời gian, chuẩn bị tích cực cho tình huống xấu nhất, mặc dù không mong muốn điều đó sảy ra. Nhưng nó sẽ sảy ra nếu chúng ta chỉ nín nhịn tiêu cực. Muốn nó không sảy ra, chỉ có các chuẩn bị tích cực.
 20. Ồ! Vậy thì xin lỗi!Nếu tôi hiểu nhầm thì tốt quá! Thân mến!
 21. Bạn hiểu nhầm rồi. Không ai tìm nguyên nhân tai nạn khủng khiếp này từ thày bói cả, mà đang tìm nguyên nhân từ các điều bạn nói. Ở đây chỉ bàn đến khía cạnh dự báo theo lý học Đông phương có độ tin cậy đáng king ngạc. Hai vấn đề này khác hẳn nhau, không thể lẫn lộn được. Bởi vì đây là trang web nghiên cứu lý học nên đề cập đến những khía cạnh liên quan tới lý học chứ không phải trang web về kỹ thuật an toàn, xã hội hay pháp luật... Tôi nghĩ, bạn đã vào đây thì tất biết rõ điều nàyThân mến!
 22. Thật đáng căm phẫn!!! Rồi đây, trên dương thế chúng sẽ bị nghìn đời phỉ nhổ! Dưới suối vàng chúng làm sao dám ngẩng mặt nhìn liệt tổ liệt tông!
 23. Nguyên lý vận động, ý nghĩa các đồ hình tôi đã trình bày khá kỹ trong chuyên mục rồi. Khá dài. Bạn hãy chịu khó đọc vậy.Tuy nhiên, tôi đã phát triển và hoàn thiện thêm nhiều. Khi có dịp thuận tiện xin trình bày cùng các bạn. Thân mến!
 24. Vũ trụ vận động do Khí âm "động". Vũ trụ bảo tồn, cản trở vận động do khí dương "tịnh". Sự tương tác theo hai hướng "tịnh" và "động" đạt sự cân bằng tạm thời trong một trạng thái, gọi là trạng thái quân bình âm dương. Vũ trụ vật lý tồn tại và bền vững trong trạng thái âm dương quân bình này. Những hằng số vật lý, những định luật bảo toàn, nguyên lý tương ứng, ... chỉ là những biểu hiện cụ thể của trạng thái quân bình âm dương mà thôi. Tuy nhiên, mọi trạng thái quân bình âm dương luôn là quân bình động, tất yếu phải có lúc, những định luật bảo toàn, nguyên lý tương ứng, ... trên bị phá vỡ. Chỉ có điều, chắc là còn rất lâu, dăm chục tỷ năn nữa chả hạn!!!Tuy nhiên, ngay thời hiện tại cũng đã tồn tại những giới hạn mà những định luật và nguyên lý trên không có giá trị. Ví dụ, trong lĩnh vực vật lý: thời gian và kích thước Plank, bên trong lỗ đen Vũ trụ, ... là những đối tượng mà trạng thái quân bình âm dương chưa xác lập, những định luật vật lý hiện hành không áp dụng được cho chúng. Hay nhiều quá trình tâm lý, xã hội, ... cũng không phải dễ dàng có chỗ đứng cho các hằng số, định luật, nguyên lý đó, ngay cả đối với "lưỡi dao cạo của ông Occam" cũng vậy!!! bởi vì, ở đây, quá trình quân bình âm dương luôn luôn bị phá vỡ và tái lập trong thời gian mà ta dễ dàng nhận biết. Vật lý hiện đại được xây dựng trên nền tảng của trạng thái quân bình âm dương, do đó, những định luật, nguyên lý của nó cũng không còn đúng trong trạng thái chưa quân bình âm dương. Học thuyết ADNH mô tả cả các trạng thái quân bình cũng như chưa quân bình âm dương và đương nhiên nó đúng và áp dụng được cho cả hai trường hợp đó. Học thuyết ADNH bao trùm tất cả!
 25. Trong "Cơ sở học thuyết ADNH" em có những phân loại sau:- Trường khí âm dương sơ cấp: các hạt vật chất vật lý, như anh nói, có thể tương ứng với "tinh" - Trường khí âm dương thứ cấp bậc 1 sinh ra bởi trường khí âm dương sơ cấp (hạt vật chất), có thể tương ứng với "Khí" - Trường khí âm dương thứ cấp bậc 2, sinh ra bởi trường khí âm dương sơ cấp và thứ cấp bậc 1 tương tác với môi trường xung quanh, có thể tương ứng với "Thần" - ... Linh hồn là tập hợp tất cả trường khí âm dương thứ cấp của một con người. Sự sinh ra của trường khí âm dương, hay bất cứ cái gì, xuất phá từ một mầm mống chưa bộc lộ trong Đạo (Bản thể của Thực tại, hàm chứa và bao trùm tất cả) gặp điều kiện thuận lợi (có sự hỗ trợ của trường khí âm dương lân cận) phát triển thành hiện thực. Trong các trường khí âm dương đó, chỉ duy nhất trường khí âm dương sơ cấp có khối lượng, hình dáng hình học, mà ta đo được, do xuất hiện từ thời Tiên thiên, không thời gian còn rất đậm đặc, sau đó tan vỡ ra mà thành. Các trường khí âm dương còn lại xuất hiện trong thời kỳ Hậu thiên, không thời gian đã dãn không thể co lại được nên không có khối lượng và hình dáng hình học xác định. Tất cả các cơ chế biến đổi đó đều được suy ra từ khái niệm Đạo, âm động, dương tịnh. Kính anh tham khảo!