• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Vo Truoc

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  787
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  13

Everything posted by Vo Truoc

 1. Khi phát biểu bạn cần nghiên cứu kỹ vấn đề đã. Phải làm chủ hoàn toàn kiến thức đã tiếp thu, sau đó mới xem có vấn đề gì không. Nếu có mới tư duy và sáng tạo ra phương án giải quyết. Sự học gồm 3 bước lần lượt, không nhảy cóc được:- Bước 1: Thuần túy tiếp thu kiến thức của người - Bước 2: Hoàn toàn làm chủ kiến thức đã học - Bước 3: Sáng tạo phát triển thêm. Khi ấy phát biểu của mình mới có trọng lượng và đóng góp thêm vảo kiến thức chung. Chứ phát biểu như thế này anh Thiên Sứ gọi là phát biểu "long phong" đấy. Không tin bạn hỏi anh ấy xem. Thân mến!
 2. Thực ra, kết luận đúng như sau: Tích số Vận tốc ánh sáng trong không gian với độ co không gian trên quĩ đạo của nó là hằng số: c.γ = 300.000km/s Hệ số γ thể hiện ảnh hưởng của không thời gian tới tốc độ ánh sáng.
 3. Em cho rằng câu này không sát nghĩa với cái mà Einstein muốn nói. Ông ta có lẽ chỉ muốn nói rằng tốc độ ánh sáng chỉ là tốc độ tới hạn của những hạt vật chất có khối lượng mà thôi. Về điểm này, nếu như thế, thì em cho rằng ông ta đúng. Nhưng Vũ trụ không chỉ có những hạt vật chất có khối lượng mà có thể còn nhiều thứ khác nữa, và tốc độ của chúng không bị giới hạn bởi tốc độ ánh sáng c.Nếu anh quan niệm " có thuộc tính vật chất" là như thế, tuy rằng cũng còn rất khó minh định bởi còn phụ thuộc sự cảm nhận (cảm giác), thì em cũng cho rằng, không thời gian không có "thuộc tính vật chất". Em cho rằng, Không thời gian là một mặt không thể tách rời của vật chất, nó thể hiện một phần thuộc tính cơ bản của vật chất là vận động, biến đổi. Không thể có không thời gian tách rời vật chất và ngược lại, cũng không thể có vật chất tách rời không thời gian. Khi không thời gian biến mất hay vật chất biến mất, và hệ quả là năng lượng cũng biến mất thì đương nhiên, Thực tại trở về Thái cực, hay nói như cách diễn đạt của anh "chính là /0/ tuyệt đối. Vậy, ngày nay, khi đã có vật chất, không thời gian thì rõ ràng cái "/0/ tuyệt đối" kia cũng không còn, hay mất đi. Đó là lý do em cho rằng khi Vũ trụ hình thành thì Thái cực (một trạng thái của Thực tại khi âm dương, hay Vật chất, chưa được sinh ra) mất đi, nhưng Bản thể của nó là Đạo (Bản thể của Thực tại) vẫn hiện diện vì Thực tại vẫn hiện diện. Ở đây ta cũng thấy rằng, năng lượng, cùng với Vật chất được sinh ra từ khởi nguyên Vũ trụ là Thái cực. Nói cách khác, đây là sự vi phạm định luật bảo toàn năng lượng nếu công nhận khởi nguyên của Vũ trụ là Thái Cực!!! Em đã suy nghĩ nhiều về vấn đề này và thấy được giới hạn của định luật bảo toàn năng lượng. Kính anh!
 4. Chẳng có sự nhầm lẫn nào ở đây cả! Chỉ là không hiểu ý nhau trong diễn đạt mà thôi.Nếu cùng được đào tạo trong một hệ thống như nhau thì tự khắc hiểu đúng ý nhau thôi. Khoa học về đại thể vẫn đúng với thực tế khách quan về những nguyên lý mà nó phát biểu, chỉ có một số vấn đề cần xét kỹ hơn về cách hiểu và phạm vi xác định mà thôi. Thân mến!
 5. Người ta nói không gian cong là bởi vì khi biểu diễn, mô tả nó bằng toán học thấy giống như những đối tượng cong vốn là những khái niệm đã có từ trước trong toán học. Chứ không nên hiểu không gian như cành cây bị cong. Về mặt bản chất, chỉ là không thời gian có độ co dãn khác nhau ở những vị trí khác nhau do có sự hiện diện của khối lượng mà thôi.Những khái niệm như " mang tính vật chất", " thuộc tính vật chất" phải làm rõ thì mới bàn được. Chưa chắc mọi người có cách hiểu giống nhau về những khái niệm đó. Kính anh!
 6. Ở trên tôi đã nói rất rõ, Bản thể là một mặt không thể tách rời của Thực tại. Còn Linh hồn là một cấu trúc trường khí âm dương nên là một thực tại. Đạo Phật nói rõ: Ly bản thể vô hiện tướng. Ly hiện tướng, vô bản thể. Do đó cách nói sau không có nghĩa: Hiện tượng Trục hồn chỉ là hiện tượng khi trường khí âm dương thứ cấp (Linh hồn) tạm thời tách khỏi trường khí âm dương sơ cấp (Thể xác) của nó mà thôi. Chúng có thể tách nhau được vì sau khi hình thành, trường khí âm dương thứ cấp có tính độc lâp tương đối với trường khí âm dương sơ cấp, như đứa con tuy mẹ đẻ ra nhưng cũng có thể tạm thời xa mẹ! Tuy nhiên, khi xa mẹ, đứa con có thể thấy bất an và lại muốn xà vào lòng mẹ!Trạng thái Linh hồn nói chuyện qua trung gian là nhà ngoại cảm chỉ là một phương thức tương tác của những trường khí âm dương thứ cấp (Linh hồn) mà thôi. Có nhiều hình thức tương tác khác nữa, trực tiếp hay gián tiếp. Tóm lại, khi xác định Linh hồn như thế (một cấu trúc trường khí âm dương thứ cấp) ta có thể nghiên cứu thế giới tâm linh như với một trường khí âm dương bình thường thông qua các khảo sát hiện tượng xuất hiện trong thực tế. Nói cách khác, ta có thể có một phương pháp nghiên cứu thế giới tâm linh. Thân mến!
 7. Không gian, Thời gian là thuộc tính của vật chất chứ không phải ngược lại. Học thuyết ADNH không coi không thời gian vốn có và độc lập, hay không có không thời gian tuyệt đối tách rời vật chất. Ở đâu không có vật chất và các tương tác của nó thì cũng không có không thời gian. Không thời gian chỉ có nghĩa khi gắn với vật chất mà nó thể hiện. Nói thuộc tính của không thời gian là nói thuộc tính của vật chất mà nó thể hiện.Ví dụ nói phương Bắc hành Thủy là nói thuộc tính trường khí âm dương ở phương Bắc thuộc hành Thủy chứ không phải bản thân phương Bắc theo nghĩa không gian là hành Thủy.
 8. Thêm một ví dụ khác: Trong nghiên cứu "Cơ sở học thuyết ADNH" của mình, em suy ra được ngay chính bảng Lục Thập Hoa giáp như Lạc Thư Hoa Giáp mà anh đã chứng minh. Hơn nữa, em còn thấy ý nghĩa của nó không đơn thuần là ứng dụng cho thời gian quay của Trái đất quanh mặt trời mà có ý nghĩa tổng quát hơn nhiều. Có như thế, học thuyết ADNH mới xứng đáng là học thuyết thống nhất.Đó cũng là một minh chứng cho tính hợp lý của phương pháp em theo đuổi. Kính anh!
 9. Tất nhiên là thế rồi. Em đang gắng làm việc.Việc so sánh với tri thức khoa học hiện đại thì em đã suy ra từ 'Cơ sở học thuyết ADNH" hầu hết các luận điểm cơ bản nhất của Vật lý hiện đại, từ thuyết tương đối tới Cơ học lượng tử. Và do có góc nhìn mới còn có thể phát hiện những giới hạn, sai biệt nhất định của những nguyên lý đó. Cũng từ nghiên cứu đó, em nhận thấy luận điểm cùa anh Lê Văn Cường trong diễn đàn mình về vận tốc ánh sáng là đúng đắn. Do rất nhiều người có học vị chuyên ngành phản đối nên em rất thận trọng khi xem xét luận điểm đó. Với phương pháp luận hoàn toàn khác, em cũng suy ra được kết luận giống anh Cường. Tuy nhiên, vì có nhiều kết luận dễ gây phản ứng nên em phải thận trọng khi công bố, cẩn thời gian để hoàn thiện. Có lẽ khoảng 1 đến 2 năm nữa, em xin nhờ anh đọc và bình phẩm về kết quả nghiên cứu của mình. Có lẽ anh là người duy nhất em có thể nhờ việc này! Kính anh!
 10. Trong nghiên cứu "Cơ sở học thuyết ADNH" tôi có định nghĩa rõ ràng trường khí âm dương là gì, từ đâu sinh ra, vận động ra sao, các loại trường khí âm dương, ... Sơ lược nét chính thế này: Trường khí âm dương theo cách xuất hiện phân làm 2 loại: Thứ cấp cà sơ cấp "Khí" chính là một cách gọi khác của trường khí âm dương. Thần khí là trường khí âm dương thứ cấp. Các hạt vật chất Vật lý là những cấu trúc khác nhau của trường khí âm dương sơ cấp, hình thành từ thời Tiên thiên, trong không thời gian. Do tính đậm đặc của không thời gian thời Tiên thiên mà những cấu trú trường khí âm dương thứ cấp (hạt vật chất) có khối lượng, kích thước không gian. Do được hình thành trong thời Hậu Thiên, trường khí âm dương thứ cấp (Thần khí) không có kích thước không gian và khối lượng xác định nên vô hình, khó nắm bắt. Bất kỳ một hạt hay một nhóm hạt vật chất nào (trường khí âm dương sơ cấp) cũng kèm theo một Thần khí của nó (trường khí âm dương sơ cấp) Thần khí của Trái đất chính là trường khí âm dương mà mọi người vẫn xem Phong Thủy. Thần khí của con người chính là cái ta vẫn gọi là linh hồn. Trường khí âm dương thứ cấp hình thành và liên hệ chặt chẽ với trường khí âm dương sơ cấp nhưng khi hình thành rồi vẫn có thể tồn tại độc lập. Thần khí cũng như mọi dạng trường khí âm dương khác có thể tồn tại, phát triển hay mất đi tùy thuộc vào điều kiện quanh nó. Vì thế, linh hồn có thể tồn tại lâu sau khi chết nhưn cũng không phải là bất tử. Thân mến!
 11. Anh Lê văn Cường thân mến! Anh cho hỏi, anh biết có bao nhiêu người ủng hộ lý thuyết của anh ? Nếu đã có N người thì mong anh ghi nhận tôi là người thứ N+1! mặc dù phương pháp luận của tôi không giống của anh nhưng ra cùng một kết quả. Thân ái!
 12. Các nhà khoa học cho rằng, đường đi của ánh sáng bị lệch đi như vậy không phải do "những dạng vật chất được hình thành bởi chính các vật thể đó để có thể tương tác với đường đi của ánh sáng." mà là do không gian bị cong đi khi có sự hiện diện của khối lượng làm quĩ đạo hạt ánh sáng cong theo. Vì thế mà ánh sáng sẽ chuyển động theo đường trắc địa của không gian cong đó. Quan sát quĩ đạo hạt ánh sáng người ta có thể biết được hình dáng của không gian như thế nào. Do đó, họ không thấy "tấm thảm của SW Hawking" "mơ hồ" tý nảo cả mà là một phương tiện tốt để nghiên cứu không gian. Vì thế, dù không thừa nhận khái niệm "Khí" họ cũng vẫn thấy lý thuyết của họ rất ổn. Kính anh!
 13. Chúa là tay nghiện chơi súc sắc. Ông ta chơi súc sắc ở mọi nơi, mọi lúc. Nhưng cái hay là Chúa chơi súc sắc rất có qui luật chứ không phải cứ hứng lên là chơi. Chính vì vậy, Thế giới này phát triển một cách hết sức ngẫu nhiên trong những qui luật chặt chẽ. Cũng vì ông mà vị trí một hạt vật chất rất minh định vì tính hạt, mà cũng rất mù mờ vì tính sóng.
 14. Những khái niệm như Tinh, Khí, Thần, ... được đề cập nhiều từ xa xưa trong nhiều môn khác nhau, nhưng tôi chưa thấy ở đâu minh định được đó là cái gì, bản chất như thế nào, vận động và tương tác ra sao, tại sao lại thế, ...?Do đó, vấn đề không phải là tên gọi mà là nội dung hàm chứa trong đó. Có thể gọi là Tâm linh, Tinh, Khí, Thần, Vía, Linh hồn,... hay A, B, C, D, ... đều được cả. Nhưng nội dung của chúng là gì mới là cái quan trọng nhất, chứ không phải là tên gọi. Tuy nhiên, tên gọi cũng nên sao cho thể hiện được phần nào đó nội dung, phù hợp mức độ nào đó với thực tế và tập quán ... để dễ bề nhận thức, phổ biến trong điều kiện xã hội hiện tại.
 15. Trong nghiên cứu "Cơ sở học thuyết ADNH" đang xây dựng, tôi gọi những đối tượng của thế giới Tâm linh, như cách hiểu thông thường, là Thần khí, mà bản chất là trường khí âm dương thứ cấp. Xin đóng góp một phương án về tên gọi.Thân mến!
 16. "Tính thấy" - Đạo, bản thể của Thực tại không phải là trường khí âm dương, sơ cấp cũng như thứ cấp.
 17. Theo lý thuyết em đang xây dựng không có khái niệm "tính thấy". Nếu khái niệm này trùng với khái niệm "Đạo" là bản thể của Thực tại thì nó không là một đối tượng tâm linh vì không phải là trường khí âm dương, mà là bản thể của moi Thực tại trong đó có các đối tượng tâm linh. Những hạt vật chất vật lý là cấu trúc khác nhau của trường khí âm dương sơ cấp. Các đối tượng tâm linh là những cấu trúc khác nhau của trường khí âm dương thứ cấp. Đạo là bản thể của mọi Thực tại, do đó là bản thể của mọi trường khí âm dương thứ cấp cũng như sơ cấp.Thông thường người ta hay coi "Đạo" thuộc lĩnh vực tâm linh bởi vì đó là thứ duy nhất người ta có thể dùng quán xét tâm linh. Thực ra, Đạo "cao" hơn tâm linh nhiều. Nói cách khác, có thể coi Đạo hay "Tính thấy" tham gia vào mọi lĩnh vực khoa học cũng như tâm linh ví nó bao trùm tất cả. Kính anh!
 18. Theo tôi, người Việt cổ nắm được kỹ thuật cho thép không gỉ còn cao cường hơn. Thanh kiếm của Việt vương Câu Tiễn chôn dưới đất suốt gần 2500 năm, khi đào lên còn sắc bén lạ thường, trông hầu như mới đúc xong vậy. Tôi có xem đoạn Video thử độ sắc bén của nó, thật tuyệt vời.
 19. Theo nghiên cứu của tôi về Cơ sở học thuyết ADNH thì:Tâm linh là những vận động, tương tác của trường khí âm dương thứ cấp.
 20. Hoàng nt viết: Tại sao bạn biết "thiên hà, núi đá, biển, sông hồ... không thể nhận thức chính nó" ? Trịnh Công Sơn đã viết: "Về sau sỏi đá cũng cần có nhau" mà.
 21. Bản thể Vũ trụ hàm chứa bất cứ cái gì, huống chi là nhận thức."Bản thể - Đạo hàm chứa và bao trùm tất cả"
 22. Một cá nhân không thể hoàn chỉnh được một học thuyết thống nhất. Nhưng viết một lý thuyết cơ sở với những nguyên lý chính và một số môn ứng dụng lý thuyết cơ sở đó thì em nghĩ có thể làm được. Thực tế, em đã ứng dụng cho một số môn như Vật lý, Độn giáp, Triết học, Chính trị kinh tế học, Phật học và đã hình dung được những nét cơ bản, rất khả quan, chỉ còn là vấn đề thời gian và viết ra thôi. Những môn khác từ từ nghiên cứu thêm, chắc cũng làm kịp thêm vài môn. Khi có được những kết quả thuyết phục (vấn đề là ở chỗ này) thì việc phát triển học thuyết sẽ là việc của nhiều người khác và khi đó sẽ rất mạnh mẽ. Chỉ mong sao cuộc sống sinh nhai giành cho em đủ thời gian thực hiện những dự định này, Em vẫn biết anh là người đàng hoàng, quân tử và rất có cảm tình cá nhân với anh. Việc em nghiên cứu ADNH cũng xuất phát từ đọc những tác phẩm của anh. Hơn nữa, em cũng tham gia Diễn đàn mình từ những ngày đầu và rất yêu quí diễn đàn. Cám ơn anh đã ưu ái!
 23. Hay thật, anh thống kê khá đầy đủ những công việc em đã lên kế hoạch cho mình. Kế hoạch này sẽ chiếm toàn bộ thời gian còn lại của em trên cõi đời này, nhưng cũng đáng bỏ công. Tuy nhiên, vẫn phải kiếm sống và sinh hoạt như những người khác. Do đó, phải có cách nghiên cứu song song với sinh sống mà vẫn hiệu quả. Có một điều rất hay là học thuyết ADNH rất phù hợp cho kiểu nghiên cứu đó!
 24. Cám ơn anh Thiên Sứ về lời khuyên chân thành.Nội dung em viết là theo kết quả nghiên cứu của mình không liên quan chút nào tới việc công nhận hay phủ định ai, nhất lại là đối với anh. Cái em viết, giả sử hữu ích cho ai thì xin cứ tự nhiên, còn vô ích thì chỉ là của cá nhân em thôi, không liên quan tới người khác. Em có nghe:" người quân tử hành động như nước chảy mây trôi, không mắc vào đâu cả". Nếu cái "nước chảy" "mây trôi" ấy mắc vào đâu, dù là chút xíu, em sẽ vui vẻ từ bỏ ngay và lại tiêu dao tự tại, không phải bận tâm về những thứ đó!
 25. Tôi thật ngạc nhiên.Không biết Hoangnt đã nghiên cứu Bản thể luận của nhà Phật chưa nhỉ? Nếu chưa thì tôi nghĩ rất nên nghiên cứu. Nếu rồi thì tôi rất ngạc nhiên với những phân tích nhu vậy!