• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Vo Truoc

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  787
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  13

Everything posted by Vo Truoc

 1. Anh Thiên Sứ viêt!: Em cho rằng, phục hồi học thuyết ADNH không nhất thiết là chỉ đi giải mã những mật ngữ đó. Cái quan trọng là phải xây dựng được một cơ sở hệ thống lý thuyết hoàn chỉnh, logic, không có mâu thuẫn, phù hợp với thực tế khách quan cả quá khứ cũng như hiện tại và tương lai. Những giải mã di sản văn hóa Việt hay của những nền văn hóa khác chỉ có giá trị so sánh, gợi mở tư duy, định hướng nghiên cứu để giải quyết các vấn đề gặp phải khi phát triển lý thuyết mà thôi và hoàn toàn không có giá trị trong lý luận chặt chẽ. Do đó, cái hội thảo này đối với em chẳng có ý nghĩa gì trong việc chứng minh học thuyết ADNH là học thuyết thống nhất.Đối với em, những cái trán sói, mắt kính đít chai chỉ là những bằng chứng cho thấy sức khỏe có vấn đề mà thôi!
 2. Cám ơm Hoangnt.Những vấn đề đó tôi đã giải quyết hết trong nghiên cứu của mình. Nói chung, tôi đã phát triển, sửa chữa và hoàn thiện thêm rất nhiều những nội dung trong đó. Tuy nhiên, khi nào hoàn thiện tạm vừa ý tôi mới pot lên. Hy vọng sẽ có ngày đó. Thân mến.
 3. Anh TS kính mến! Anh viết: Tất nhiên em biết ít nhất là một người, và người ấy là em. Em cũng ủng hộ quan điểm này khi đọc sách của anh và cũng đặt cho mình nhiệm vụ chứng minh nó. Nhưng vì hoàn cảnh, trình độ, sở trường, sở đoản của mình, cách của em không thể giống cách của anh. Cách của em là tìm cách phục hồi lại học thuyết ADNH trong một hệ thống logic nhất quán, phù hợp với thời hiện tại và chứng minh nó có thể làm cơ sở cho tất cả các môn học thuật còn lại. Trước mắt, áp dụng cho Vật lý, là môn cơ bản nhất của khoa học hiện đại. Tuy khả năng có hạn, nhưng bước đầu em cũng đạt một số kết quả làm em vừa ý, nhưng cần hoàn thiện thêm rất nhiều. Anh thử nghĩ xem, nếu thành công thì cũng là một cách chứng minh học thuyết ADNH là lý thuyết thống nhất tuy không giống cách của anh.Chuyên đề cơ sở học thuyết ADNH trên diễn đàn em đã sửa chữa vả phát triển khá nhiều, có lẽ không còn nhận ra nữa. Em nghĩ, em sẽ trình bày khi nào hoàn thiện chứ không vội vã như trước. Anh viết: Rõ ràng cách của ông cha ta đã làm có thể phù hợp nhất với hoàn cảnh lịch sử ngày xưa của các cụ nhưng ngày nay chưa chắc đã phù hợp vì rất nhiều thứ đã thay đổi. Về tính hiệu quả của cách ông cha đã làm, trong điều kiện ngày nay, ai cũng thấy là còn nhiều hạn chế. Nếu học thuyết ADNH còn lưu truyền đến ngày nay trong thể toàn vẹn của nó thì em thừa nhận tính hiệu quả đó. Nhưng đàng này thì không phải vậy. Bằng chứng là học thuyết ADNH đối với đa phần xã hội còn rất mù mờ, đã bi sai lệch nhiều mà chính anh đã phải xử lý. Tất nhiên điều đó có lý do lịch sử, nhưng lịch sử đã thay đổi nhiều, đòi hỏi nhiều thứ phải biến đổi cho phù hợp. Điều đó rất biện chứng mà.Anh viết: Thực ra em viết: Rõ ràng em không nói: như anh diễn đạt mà em đã chỉ rõ vai trò của nhiều nền văn minh khác nữa. Tuy nhiên, vai trò của di sản văn hóa Việt là vô cùng quan trọng. Em không hy vọng gì vào cái hội thảo đó, mà nếu có, đã chắc gì cái tiêu chí đưa ra đã là đúng đắn.Anh viết: Theo em. hai cái đó, học thuyết ADNH và lịch sử Việt 5000 năm văn hiến, sẽ không tách rời nhau, và chỉ tôn nhau thêm thôi. Việc chứng minh học thuyết ADNH phục hồi từ văn hóa Việt là học thuyết thống nhất là một cách gián tiếp chứng minh lịch sử Việt 5000 năm văn hiến rất kỳ vĩ. Đồng thời, di sản lịch sử 50000 năn văn hiến Việt càng làm rõ hơn học thuyết ADNH mà thôi. Tuy nhiên, câu viết này thể hiện rõ mục tiêu của anh. Câu này còn thể hiện nhiệt huyết và tính không vụ lợi của anh trong việc chứng minh lịch sử Việt 5000 năm văn hiến nhưng phi thực tế. Chẳng có ai nhận quà tặng đó của anh đâu. Không phải là nó không có giá trị mà đơn giản là không thể. Rất nhiều người có mong muốn như thế với tâm huyết của mình. Ví dụ, như em cũng sẽ tặng không bản quyền về học thuyết "Chủ nghĩa Công bản" của mình cho bất kỳ ai có thể đưa được nó ra công luận.Thân mến!
 4. Cái này thì anh không đúng rồi! Vấn đề là mỗi người có cách làm của mình tùy hoàn cảnh và năng lực. Cái này anh cũng hơi chủ quan!Nhưng không sao, thời gian còn nhiều mà. Cái này thì rất đúng. Tuy nhiên, cần khảo sát nhiều nền văn minh nữa. Trong hoàn cảnh hiện nay, nếu chỉ ra rằng, học thuyết ADNH với tư cách là học thuyết thống nhất có thể suy ra được tất cả những luận điểm chính của khoa học hiện đại, từ thuyết tương đối tới cơ học lượng tử, bao gồm cả những công thức cơ bản nhất của chúng, đồng thời có thể giải quết các bế tắc đang mắc phải hay chỉnh lý đúng đắn một số vấn đề cơ bản thì đó là một bước tiến quan trọng thuyết phục mọi người về tính bao trùm và thống nhất của học thuyết ADNH. Dần dần, còn phải chứng tỏ được vai trò cơ sở của học thuyết ADNH trong những lĩnh vực khác như triết học, y học, chính trị, xã hội, thần học, tôn giáo ... Điều này cần công sức của rất nhiều người. Hơn nữa, việc phục hồi và trình bày học thuyết này một cách có hệ thống theo ngôn ngữ ngày nay chứ không phải ngày xưa, giải quyết thuyết phục các sai biệt cũng không dễ dàng gì. Muốn người khác công nhận mình thì trước tiên nội bộ phải tương đối thống nhất. Hiện nay, cách hiểu học thuyết ADNH chín người thì mười ý cũng là một vấn đề lớn. Kính anh!
 5. Em chỉ confirm lại thôi, chứ em cũng biết anh sẽ nói vậy.Em cũng đồng ý. Vấn đề của em là trình bày tất cả những ý tưởng đó và học thuyết ADNH trong một hệ thống sao cho có logic thật khoa học, chặt chẽ, hạn chế tối đa những cách diễn đạt theo kinh nghiệm sống, lập lờ hai mặt, huyền bí,... dễ hiểu cho tất cả mọi người như những môn khoa học truyền thống khác. Cái này cũng không đơn giản. Em đang từng bước thực hiện. Cám ơn anh.
 6. Cám ơn anh!Vậy sau cái giây "0" ấy thì sao? Đạo, hay Thái cực còn tồn tại không? Hay chúng mất đi? Nếu còn thì dưới dạng nào? Mong anh chỉ điểm!
 7. Anh Thiên Sứ viết: Như vậy, theo anh khái niệm "Đạo" và "Thái cực" là như nhau có phải không ạ?
 8. Quan điểm 'Lạc Việt là Bách Việt" đồng thời "Lạc Việt ở Việt Nam" có thể nào thể hiện một thực tế rằng, nguồn gốc Việt, tự ban đầu, từ Việt nam như "Sử thuyết" của anh Nhatnguyen52 không nhỉ?Nếu vậy, cả hai quan điểm trên không mâu thuẫn.
 9. Nói chung ở đây trao đổi thông tin thì bổ ích. Nhưng trao đổi học thuật thì mạch tư duy, phương pháp luận khác nhau đồng thời chưa có cái cơ sở chung nên cũng khó hiểu ý nhau! Thôi vậy.
 10. Em cũng tin như vậy. Nhưng, vấn đề là phải xác định khái niệm này như thế nào cho chặt chẽ trong một học thuyết. Nếu không, người ta sẽ đánh giá lý thuyết của mình là tùy tiện và ngụy biện.
 11. Nhưng anh nói: Như vậy có mâu thuẫn không?Hơn nữa, anh định nghĩa: Vậy, Thái Cực có năng lượng và tương tác?Tương tác như thế nào? Với cái gì? Cái tương tác với nó là cái khác nó hay chính nó? Nếu với chính nó thì Thái cực vốn không có phân biệt, chí tịnh thì làm sao tương tác? Nó tương tác với chính nó thì hình dung thế nào đây? Nếu với cái khác nó thì chẳng hóa là phân biệt âm dương rồi sao? Cái gì là dương? Cái gì là âm? Thái cực là dương hay âm? Năng lượng của Thái cực là cái gì? Có đo được bằng Jun hay không? Anh đừng hiểu là phản bác mà em muốn tìm hiểu quan điểm của anh thôi.
 12. Vâng, thế là được rồi.Tôi cho rằng, vật chất dù phức tạp đa dạng đến đâu cũng chỉ là những là những cấu trúc của trường khí âm dương trong không thời gian mà thôi Thân mến!.
 13. Tôi xin bổ xung thêm dòng này trong trả lời câu 1:"Như vậy, trong "chuỗi vận động" đó, cái Bản thể ( Đạo của tôi hay Thái cực của anh TS) hiện diện khắp nơi trong Thực tại.
 14. Tôi xin có vài lời về câu trả lời của NA.NA viết: Tôi cho rằng, theo định nghĩa của tôi, Thái cực tuy không phải là Vật chất nhưng cũng hoàn toàn không phải là thuộc tính của vật chất. Định nghĩa Thái cực của tôi chỉ rõ, Thái cực là một trạng thái của Thực tại khi âm dương chưa xuất hiện. Như vậy, Thái cực là một thực tại chứ không phải là thuộc tính.NA viết: vậy cho tôi hỏi:- Tại sao lại nói: "Vật chất tự nó không nhận thức được." ? Nguyên lý nào khẳng định như vậy? Hay đó là "tiên đề" tức là điều công nhận không cần lý do? - Nếu Thái cực là Vật chất thì câu:"Vậy cái gì nhận thức được vật chất? Chính là Thái Cực - Tính thấy." lại mâu thuẫn với câu:"Vật chất tự nó không nhận thức được." - Nếu Thái cực không phải là Vật chất thì khi Vật chất không nhận thức được chính nó thì Thái cực lại càng không nhận thức được vật chất! ("không ở trong chăn sao biết chăn có rận") - Nếu Thái cực vừa là vật chất vừa không phải là vật chất thì cái gì làm cho ta khẳng định nó nhận thức được vật chất? Thân mến!
 15. Tôi xin trả lời mấy câu hỏi cùa NA Câu 1: Trong "Cơ sở học thuyết ADNH tôi viết":"Chân tướng của Thực tại bao gồm 3 mặt thống nhất không thể tách rời: Bản thể, Tướng (Cái hiển lộ ra), Lý (cái cách hiển lộ) củanó" "Quán về Thực tại ta phải quán trên cái thế chân vạc Bảnthể - Tướng – Lý của nó như thế. Bản thể(Đạo) - Tướng (Vạn tượng) – Lý (tương tác âm dương) là 3 mặt không thể tách rờicủa Thực tại. Nếu nghiên cứu Thực tại mà thiếu một trong ba mặt đó thì khôngthể thấy được chân tướng của nó." Như vậy Bản thể của Thực tại (hay Thái cực của anh TS) không hề mất đi mà luôn, luôn tồn tại cùng với Thực tại. Bản thể là một mặt của thực tại chứ không là một phần, có cũng được, không có cũng được của Thực tại. Một đồng xu không thể mất đi một mặt sấp hay ngửa của nó. Đã có một cái gì gọi là thực tại cũng đương nhiên tồn tại cái Bản thể của nó là Đạo (Theo Vô Trước hay Thái cực theo TS). Câu 2: Hai trạng thái của Thực tại ở hai thời kỳ kế tiếp nhau, không đồng thời, là Thái cực (Theo Vô Trước) và Vũ trụ (Theo Vô Trước) khác nhau, có phân biệt. Khi đối đãi với nhau, Thái cực mang tính dương vì chí tịnh, Vũ trụ mang tính âm vì vận động không ngừng.Trên bình diện toàn bộ Thực tại, khi Vũ trụ chưa xuất hiện, Thực tại chưa phân âm dương, chưa có cả khái niệm âm dương, trạng thái Thực tại là Thái cực. Thái cực không âm cũng chẳng dương, chí tịnh và thuần khiết. Khi Vũ trụ (thuộc âm) xuất hiện mới phân âm dương. Cái mới xuất hiện đó đối đãi với cái đang tồn tại, thuộc dương thì phải thuộc âm. Thái cực là cái đã có, thuộc dương, chí tịnh thì cái đối đãi với nó phải mới có, thuộc âm, vận động. Vì thế nên nói, dương trước âm sau, âm thuận tùng dương (vì cái tính dương được lấy làm đối tượng so sánh để cho âm đối đãi), dương tịnh âm động. Trên bình diện toàn bộ của Thực tại, khi ta lấy thời kỳ Vũ trụ động để đối đãi ta mới thấy thời kỳ Thái cực là thời kỳ thuộc dương của Thực tại chứ bản thân Thái cực không phân âm dương. Cũng như sở dĩ ta nói Thái cực chí tịnh là do sau này có khái niệm động rồi mới thấy Thái cực chí tịnh chứ trong Tái cực thì tính "tịnh" hay "động" cũng chưa xuất hiện. Như vậy, "thời kỳ Thái cực" là thời kỳ thuộc dương trong các thời kỳ của Thực tại (chứ bản thân Thái cực chưa phân âm dương) khi ta quán xét Thực tại (chứ không phải quán xét Thái cực) trong toàn bộ quá trình tồn tại của nó. Và như vậy, "thời kỳ Vũ trụ (Vạn tượng)" của Thực tại thuộc âm. Đó là lý do cổ nhân biều tượng Thái cực là hình tròn, đồng với dương (bánh dày) còn Vạn tượng (Vũ trụ) hình vuông (bánh Chưng) đồng với âm. Đó cũng là nguồn gốc của nguyên lý vật chất trong Vũ trụ vận động và biến đổi không ngừng trong khoa học vì Vũ trụ thuộc âm, động. Tôi không thấy mâu thuẫn nào ở đây cả. Câu 3: Cái trìu tượng hay không trìu tượng cũng thuộc phạm trù Thực tại. Đương nhiên, theo cách quan niệm của tôi, Thái cực và Đạo không đồng nhất. Đạo chỉ là một mặt của Thực tại còn Thái cực là chính Thực tại. Vì vậy, ở thời kỳ Thái cực, Đạo vẩn là bàn thể của Thái cực, nhưng trong 3 mặt Thể Tướng Lý, mà Lý và Tướng chưa xuất hiện thì Đạo - Bản thể và Thái cực chỉ là một. Như vậy, ở thời kỳ Thái cực, Thái cực và Bản thể đồng nhất. Ờ thời kỳ Vũ trụ, Thái cực (theo Vô Trước) mất đi (hay được thay thế bằng Vũ Trụ) do trạng thái Thực tại đã có phân biệt âm dương, nhưng Đạo (theo Vo Trước hay Thái cực theo TS) vẫn tồn tại như một mặt hữu cơ của Thực tại là Bản thể trong 3 mặt Thể Tướng Lý.Thân ái! (Tôi thêm vài dòng (in đậm) cho rõ hơn, thế nào lại ra như này, một bài mới!!! Các bạn thông cảm nhé!)
 16. Tôi xin trả lời mấy câu hỏi cùa NACâu 1: Trong "Cơ sở học thuyết ADNH tôi viết":"Chân tướng của Thực tại bao gồm 3 mặt thống nhấtkhông thể tách rời: Bản thể, Tướng (Cái hiển lộ ra), Lý (cái cách hiển lộ) củanó" "Quán về Thực tại ta phải quán trên cái thế chân vạc Bảnthể - Tướng – Lý của nó như thế. Bản thể(Đạo) - Tướng (Vạn tượng) – Lý (tương tác âm dương) là 3 mặt không thể tách rờicủa Thực tại. Nếu nghiên cứu Thực tại mà thiếu một trong ba mặt đó thì khôngthể thấy được chân tướng của nó." Như vậy Bản thể của Thực tại (hay Thái cực của anh TS) không hề mất đi mà luôn, luôn tồn tại cùng với Thực tại. Bản thể là một mặt của thực tại chứ không là một phần, có cũng được, không có cũng được của Thực tại. Một đồng xu không thể mất đi một mặt sấp hay ngửa của nó. Đã có một cái gì gọi là thực tại cũng đương nhiên tồn tại cái Bản thể của nó là Đạo. Câu 2: Hai trạng thái của Thực tại ở hai thời kỳ kế tiếp nhau, không đồng thời là Thái cực (Theo Vô Trước) và Vũ trụ (Theo Vô Trước) khác nhau, có phân biệt. Khi đối đãi với nhau, Thái cực mang tính dương vì chí tịnh, Vũ trụ mang tính âm vì vận động không ngừng.Trên bình diện toàn bộ Thực tại, khi Vũ trụ chưa xuất hiện, Thực tại chưa phân âm dương, chưa có cả khái niệm âm dương, trạng thái Thực tại là Thái cực. Thái cực không âm cũng chẳng dương, chí tịnh và thuần khiết. Khi Vũ trụ (thuộc âm) xuất hiện mới phân âm dương. Cái mới xuất hiện đó đối đãi với cái đang tồn tại, thuộc dương thì phải thuộc âm. Thái cực đã có, thuộc dương, chí tịnh thì cái đối đãi với nó phải mới có, thuộc âm, động. Vì thế nên nói, dương trước âm sau, âm thuận tùng dương, dương tịnh âm động. Trên bình diện toàn bộ của Thực tại, khi ta lấy thời kỳ Vũ trụ động để đối đãi ta mới thấy thời kỳ Thái cực là thời kỳ thuộc dương của Thực tại chứ bản thân Thái cực không phân âm dương. Cũng như sở dĩ ta nói Thái cực chí tịnh là do sau này có khái niệm động rồi mới thấy Thái cực chí tịnh. Câu 3: Cái trìu tượng hay không trìu tượng cũng thuộc phạm trù Thực tại. Đương nhiên, theo cách quan niệm của tôi, Thái cực và Đạo không đồng nhất. Đạo chỉ là một mặt của Thực tại còn Thái cực là chính Thực tại. Vì vậy, ở thời kỳ Thái cực, Đạo vẩn là bàn thể của Thái cực, nhưng trong 3 mặt Thể Tướng Lý, mà Lý và Tướng chưa xuất hiện thì Đạo - Bản thể và Thái cực chỉ là một. Như vậy, ở thời kỳ Thái cực, Thái cực và Bản thể đồng nhất. Ờ thời kỳ Vũ trụ, Thái cực mất đi do trạng thái Thực tại đã có phân biệt âm dương, chỉ còn Đạo tồn tại như một mặt hữu cơ của Thực tại là Bản thể trong 3 mặt Thể Tướng Lý.Thân ái!
 17. Thưa anh Thiên Sứ, vậy Thái cực có là vật chất hay không?
 18. Lúc nào chúng ta chẳng tương tác với linh hồn đủ loại. Chỉ có điều vì vô minh che lấp, chúng ta không nhận ra mà thôi. Ví dụ: Lúc nào chúng ta cũng tương tác với trường khí trong Phong thủy vốn là "linh hồn Trái đất". Nhưng những người làn Phong Thủy nhận thấy còn những người khác, đặc biệt mấy ông Tây đâu có nhận ra!
 19. Hoangnt không hiểu ý tôi đã viết ở topic Định nghĩa Chiều là gì. Rõ ràng tôii đã viết: Nghĩa là chỉ có một.Ở đây tôi cũng thấy rõ, khái niệm Thái cực của tôi và anh Thiên Sứ không giống nhau. Cái anh Thiên Sứ gọi lả Thái cực chính là cái trong Topic "Cơ sở học thuyết ADNH" tôi gọi là Đạo - bản thể của Thực tại. Như vậy, đó là chỉ lẫn lộn cách gọi hay cách đặt tên khái niệm của chúng tôi thôi, còn không thay đổi về bản chất của khái niệm. Nếu các bạn thay từ Đạo của tôi bằng từ Thái cực của anh Thiên Sứ thì nội dung của chúng, tôi thấy không sai biệt. Tất nhiên, không phải tự nhiên mà tôi đặt ra cách gọi khác như thế mà do nó cần thiết cho những khai triển tiếp theo trong sự diễn giải vận động phát triển kế tiếp của Vũ trụ. Trong khai triển của mình về Thực tại, cái trạng thái của Thực tại đầu tiên khi âm dương chưa phân biệt, cái Lý chưa xuất lộ, cái tướng đồng với bản thể là Đạo tôi gọi là Thái cực. Như vậy, Thái cực (của tôi) là trạng thái Thực tại khi nó đồng với Bản thể (Đạo của tôi hay Thái cực của anh Thiên Sứ). Sau khi âm dương xuất hiện, cái Tướng xuất lộ, Thực tại không còn đồng với Bản thể (Thái cực của anh Thiên Sứ) của nó nữa thì trạng thái của Thực tại là Tháí cực (của Vô Trước) cũng mất đi, thay vào đó là Vũ trụ. Vũ trụ lần lượt qua các thời kỳ Tiên thiên, Hậu Thiên, Suy đồi, Tiêu biến lại trở về trạng thái không có âm dương, vô sai biệt, đồng với Bản thể (Thái cực của anh Thiên Sứ) là Thái cực (của Vô trước). Các chu kỳ đó cứ tiếp diễn liên tục ... Bản thể của Thực tại: Đạo (là Thái cực của anh Thiên Sứ) Trạng thái củaThực tại: ... Thái cực (Vô trước) ---> Vũ trụ (Tiên thiên ---> Hậu Thiên ---> Suy đồi ---> Tiêu hủy) ---> Thái cực (Vô trước)... Thân mến!
 20. Đấy không phải định nghĩa mà là tính chất của Ete. Trong Viki, người ta định nghĩa Ete như sau: "Ête là một khái niệm thuộc vật lý học đã từng được coi như là một môi trường phi vật chất lấp đầy toàn bộ không gian. Ý tưởng về môi trường như thế cần thiết để cho sóng điện từ có thể lan truyền đi được." Có thể định ngĩa này chưa chuẩn, nhưng vấn đề là ở chỗ, Ete không phải là thành phần cấu tạo nên hạt vật chất chuyển động trong đó, mà chỉ là môi trường mà hạt vật chất chuyển động thôi.
 21. Trường khí ADNH không phải ete. Ete được quan niệm là môi trường mà vật chất vận động chứ không phải là vật chất, không tham gia thành phần cấu tạo nên vật chất.Ngược lại, trường khí ADNH lại là chính vật chất. Vật chất là những cấu trúc khác nhau của trường khí ADNH trong không thời gian.
 22. Tất cả thế giới vật chất, hay toàn Vũ trụ này chỉ là một trường khí ADNH mà thôi. Linh hồn hay trường sinh học hay các hạt vật chất vật lý cũng vậy, hay thậm chí các lỗ đen vũ trụ ... chỉ là những cấu trúc đa dạng của trường khí ADNH trong không thời gian. Chính vì cấu trúc không thời gian đa dạng khác nhau mà có cái hữu hình, có cái vô hình,...
 23. Đây có thể coi là bằng chứng khảo cổ được chưa hỡi các vị trong "giới nghiên cứu lịch sử và cộng đồng các nhà khoa học"? Cái các vị đòi bây giờ có rồi đấy! Các vị chắc lại đang nặn óc nghĩ cách giải thích khác, sao cho phủ nhận bằng được nền văn minh rực rỡ của dân tộc mình thì mới cam lòng! Các vị hãy cố gắng lên! Nhưng chân lý chỉ có một mà thôi. Rất cám ơn Nhạn Nam Phi!
 24. Cái trường khí ADNH trên Trái đất mà mọi người vẫn xem Phong thủy với "Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ" chính là linh hồn của Trái đất đấy! Rõ ràng linh hồn có thật, chẳng ở đâu xa mà ngay trước mắt!
 25. Các nhà khoa học hiện nay quan niệm linh hồn như thế này, và do đó, họ không thể nào hiểu được linh hồn. Dù họ có tiến bộ thêm 1000 năm nữa trong nghiên cứu bộ não hay sinh học nói chung mà không thay đổi quan niệm này thì cũng không đạt được kết quả gì trong nghiên cứu thế giới tâm linh, thậm chí chỉ thụt lùi mà thôi!