• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Vo Truoc

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  787
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  13

Everything posted by Vo Truoc

 1. Bác Liêm Trinh thân mến! Tôi không có ý định nghi ngờ học thuyết Darwin trên tổng thể, ví dụ nguồn gốc loài người. Nhưng trên từng tiến trình của nó, do điều kiện khoa học bấy giờ có lẽ còn hạn chế, thì có thể còn nhiều điều phải bàn. Vì thế, cái tôi muốn tránh ở đây là những kết luận với những từ mà tôi cho rằng hơi cực đoan như "tyệt đối đúng" hay "không thể sai", ... thôi bác ạ. Mong bác hiểu ý tôi. Tôi không so sánh Lý học Đông phương với khoa học hiện đại như thế này bao giờ. Có lẽ cách diễn đạt bị hiểu nhầm thôi. Tôi cho rằng, Thực tại có 3 mặt hữu cơ không thể tách rời là Bản thể, Lý và Tượng. Do đó, khoa học (theo cách hiểu chung nhất) cũng có ba lĩnh vực. - Thứ nhất là Đạo học, lấy Bản thể là đối tượng nghiên cứu nhằm phục vụ lợi ích của con người, lấy tu luyện tâm linh làm phương pháp, lấy thực chứng tâm linh làm tiêu chuẩn . Kết quả là những tôn giáo ra đời. - Thứ hai là Lý học, lấy cái Lý của thực tại làm đối tượng nghiên cứu, lấy quan sát vận động của sự vật làm phương pháp, lấy chiêm nghiệm làm tiêu chuẩn . Kết quả là nhiều môn mà Lý học Đông phương là tiêu biểu ra đời từ thời thượng cổ. - Thứ ba là khoa học lấy Vạn tượng (vật chất hữu hình) làm đối tượng nghiên cứu, lấy thực nghiệm kiểm chứng làm tiêu chuẩn. Kết quả ta có nền khoa học hiện đại ngày nay. Tùy hoàn cảnh khác quan, điều kiện lịch sử từng thời kỳ mà môn này hay môn kia hưng thịnh hơn. Hiện nay khoa học đang thắng thế. Mỗi môn đều có cái hay, dở riêng, không chống nhau mà hỗ trợ nhau trong mục tiêu phục vụ con người. Do đó, lấy cái này kỳ thị cái kia là thiển cận. Trong lịch sử loài người, vật chất xã hội từ rất ít sau đó tăng dần đến nhiều như ngày nay. Theo chiều tăng dần đó, Đạo học đầu tiên phát triển và hưng thịnh. Của cải vật chất tăng đến mức trung, Lý học thắng thế. Khi của cải xã hội tăng mạnh thì khoa học thắng thế. Quá trình phát triển chu kỳ xoáy trôn ốc đang chuẩn bị chu kỳ mới, tất nhiên ở mức phát triển cao hơn về chất so với trước kia. Vì thế, tôi nói phục hồi không có nghĩa là y như trước mà đương nhiên phải có bước phát triển cao hơn. Quá trình đó là khách quan không thể đảo ngược dù ai thích hay không thích. Lão tử nói: "động thiện thời". Tôi thật chẳng quan tâm đến việc Mặt trời tắt đi và phải di dân! Quá nhiều việc cần quan tâm thiết thực hơn. Lịch sử loài người cho đến nay chỉ là cái chớp mắt của Vũ trụ. Một đứa trẻ sơ sinh không suy nghĩ nhiều đến việc chuẩn bị hậu sự cho mình! Kính bác!
 2. Có lẽ không cần dùng nhiều thuyết như thế đâu bác Liêm Trinh ạ. Chỉ cần dùng 1 thuyết ADNH là đủ! Nhưng trước tiên phải phục hồi học thuyết ADNH đầy đủ đã. Trên diễn đàn này và nhiều nguồn khác có một số bài đã đưa những bằng chứng nghi ngờ thuyết tiến hóa của Darwin cụ thể về nguồn gốc loài người. Có thể Darwin đúng trong tổng thể, nhưng chưa phù hợp trong những luận điểm cụ thể.Kính bác!
 3. Anh Lãn Miên thân mến! Tôi rất ngưỡng mộ anh vì những kiến thức uyên bác về Cổ sử Việt. Đọc Sử Thuyết họ Hùng tôi xin hỏi, Nhà Minh còn gọi là giặc Ngô, tức là cùng giống họ Hùng. Cớ sao chúng tàn phá văn hóa Việt tàn độc đến thế, còn dữ dội hơn cả Mã Diện? Cám ơn anh.
 4. Nếu Big Bang không phải là điểm khởi đầu của thời gian thì đương nhiên có Vũ trụ trước Big Bang. Từ giây 0 đến 10 mũ -33 giây (là thời điểm sảy ra Big Bang) thì theo học thuyết ADNH, trong thời kỳ này Vũ trụ ở thời Tiên thiên. Vũ trụ lúc này đồng nhất, có phân biệt nhưng thống nhất, không mâu thuẫn, tất thảy đồng tương sinh. Có thể hình dung Vũ trụ là một khối Khí ("Khí" theo quan niệm học thuyết ADNH chứ không phải theo khoa học) đồng nhất có một khối lượng và kích thước nào đó. Trong Vũ trụ lúc này không có những khái niệm như hạt hay sóng, ... Chỉ có khối lượng (một khái niệm mô tả độ lớn của khối Khí đó) cùng với khả năng có thể biến đổi tiềm tàng trong nó gọi là năng lượng. Một số những mảnh vỡ của khối Tiên thiên đó, chưa vỡ tiếp còn tồn tại đến ngày nay, như là những đối tượng mà Khoa học gọi là "năng lượng tối", "lỗ đen Vũ trụ", ... Nghe nói nó chiếm tới 75 phần trăm vật chất trong Vũ trụ đó. Nếu vậy, Vũ trụ còn trẻ lắm, như một chàng trai mới hai mươi tuổi !!! Đó là những "tàn dư" sau vụ nổ lớn tương tự như "bức xạ dư" đã được khẳng định vậy.
 5. Vạn sự có sinh ắt có diệt. Vũ trụ cũng vậy. Nếu Vũ trụ là cái gì đó được sinh ra nó sẽ bị diệt vong. Nếu hiểu Vũ trụ vốn có, không có sinh, tất không có diệt và tồn tại mãi mãi. Vũ trụ luôn vận động và phát triển. Chỉ có điều, trong phát triển thì thời kỳ sau phải khác thời kỳ trước. Do đó, sự tuần hoàn của Vũ trụ là không thể. Thời kỳ sau phải khác vể chất với thời kỳ trước đó. Do đó không thể có "vụ co lớn" (the Big Crunch) như khoa học hiện đại đặt giả thuyết, cũng như một người khị đã quá già không thể lại trở về trung niên, thanh niên, thiếu niên rồi trẻ sơ sinh!!!. Học thuyết ADNH cho rằng chỉ có "Đạo" là vốn có, không sinh nên không diệt, thường hằng, bất biến. Còn tất cả các thứ khác, không đồng nhất với Đạo, đều có sinh tất có diệt, kể cả Vũ trụ.
 6. Rubi thân mến! Cần phải hiểu chữ "mạnh" theo nghĩa tổng quát, rộng hơn.
 7. Tôn Tử có phải người Cao Ly không thì tôi không biết, nhưng nghĩ, khi một học giả tuyên bố nghiêm túc thì cần xem xét cứ liệu và luận lý của họ rồi hãy có ý kiến. Nhiều khi xem xét kỹ mà ý kiến cũng không giống nhau nữa là. Những người này trình độ họ không vừa đâu! Chẳng nên quá tự tôn mà cũng chẳng nên quá tự ty. Cần khách quan và sáng suốt. Ý kiến cho Tôn Tẫn là người Cao Ly cũng không có gì ghê gớm, chỉ là quá "muỗi" so với những ý kiến trên diễn đàn của chúng ta. Này nhé: - Trên diễn đàn này, có bài viết rất công phu và uyên bác cho rằng, Bàn cổ, Phục Hy, Thần Nông, Nhà Hạ, Nhà Thương, Ngiêu, Thuấn, Lưu Bang, Lưu Bị, Hạng Võ, Câu Tiễn, Tôn Quyền, Văn Vương, Lão Tử,.... đều là người Việt tuốt. Tóm lại, toàn bộ cổ sử Tàu là sự đánh tráo cổ sử Việt. - Còn theo mấy anh Tàu thì các vị vua Việt như Triệu Đà, Lý Công Uẩn, Nhà Trần và tất nhiên cả Trần Hưng Đạo, Hồ Quí Ly và dẫn đến Quang Trung, Nguyễn Ái Quốc, ... đều là người Tàu ráo. Thậm chí cà nước Việt Nam mình cũng chỉ là một quân, huyện của Tàu thôi. Còn dân Việt là do mấy thằng lưu manh bị đi đày của Tàu hòa huyết với đám "cởi trần, đóng khố" bản địa mà thành. - Ngay cả toàn bộ anh Cao Ly cũng có ý kiến cho là người U Việt, tức là Việt rồi. - Rồi Phong Thủy, Tử vi, Độn giáp, Chữ Nôm, chữ Nho, ... hay toàn bộ học thuyết ADNH cũng trong tình trạng tương tự. Ăn thua gì một cuốn binh pháp! Tất cả những kết luận đó đều có lý lẽ mà viết ra thì được cả một thư viện sách đó! Ai đúng, ai sai, ai có quyền phán xét? Cho nên, việc Tôn Tẫn lả Tàu hay Cao Ly chỉ là chuyện nhỏ mà thôi! Tôi không thích, nhưng nhiều khi cũng phải công nhận rằng, trên thực tế, lý lẽ thuộc về kẻ mạnh nếu muốn nhanh. Lý lẽ thuộc về chân lý thì hơi bị lâu. Bằng chứng là suốt mấy ngàn năm rồi mẹ Cóc vẫn chưa được những đứa con nòng nọc của mình thừa nhận. Vậy chúng ta cần phải mạnh lên nếu muốn giành lại những gì vốn của chúng ta một cách mau chóng. Bằng không thì lại chờ đợi như mấy ngản năm từng chờ đợi, cho tới khi thế giới này được ngự trị bởi Chân lý.
 8. Những phân tích của Hoangnt về bảng 60 Hoa giáp, Hà đồ gắn với các Sao thực nào đó trên bầu trời hay toàn Vũ trụ rồi cho rằng những đồ hình đó là kết quả quan sát Thiên văn chỉ là tưởng tượng và gán ghép. Khi có số liệu về các ngôi sao đó thì chắc chắn sẽ không khớp. Chỉ nội một điều là các chu kỳ trong học thuyết ADNH rất chẵn (20, 60, 180,129.600...) còn chu kỳ các ngôi sao rất lẻ đã thấy sự không ăn khớp, chưa kể đến sai số tích lũy, ...Tóm lại, sự phân chia đó phải dựa theo một lý thuyết khác, có tham khảo nhưng không phụ thuộc vào các quan trắc Thiên văn. Hướng ngiên cứu ADNH dựa vào sự tương ứng với Thiên văn học theo tôi là không hiệu quả, dễ sai lầm, ngộ nhận, không thấy được bản chất, cùng lắm thì thấy được một vài sự tương ứng nào đó vội nâng lên thành qui luật một cách hình thức, trong khi cái quan trọng nhất của qui luật là cái bản chất. Nhưng tại sao học thuyết ADNH lại có nói nhiều về các sao. Đó là vì qui luật vận động của các sao đó rất ít thay đổi theo thời gian. Nếu gán được học thuyết ADNH tương ứng với các sao đó thì sẽ được một cách ghi lại học thuyết này thật bền vững, thành một thứ "sách trời" rất độc đáo mà ở đâu ai cũng có thể tra cứu được nếu hiểu biết về nó. Nhưng cách "ghi" như vậy không phải là bản chất vấn đề. Bảng chữ cái không quyết định nội dung một quyển sách. Đồng thời, hàng mấy ngàn năm qua đi, sai lệch bắt đầu xuất hiện và lớn dần ... và không ai biết hiệu chỉnh ra sao nếu không biết được bản chất học thuyết. Thân mến!
 9. Hoangntt thân mến! Như vậy, bạn đã rõ hết về 60 Hoa giáp rồi còn gì! Mọi thứ đối với bạn, như trình bày, thật rõ ràng rồi, đâu còn gì phải thắc mắc. Chúc mừng bạn! Nhưng tôi thấy, các hành tinh trên thực tế không vận động như bạn nói. "Dưới đây là một vài thông số cơ bản về các hành tinh trong Hệ Mặt Trời Sao Thuỷ - Mercury Hành tinh này được đặt tên tương ứng với từ Hermes trong tiếng Hy Lạp, tên gọi của vị thần truyền tin có đôi giầy có cánh có thể bay đi khắp mọi nơi nhanh hơn cả gió cuốn. Quả đúng như vậy, Sao Thuỷ là hành tinh gần Mặt Trời nhất và có chu kì năm (chu kì quay quanh Mặt Trời) nhỏ nhất trong số các hành tinh, khi quan sát từ Trái Đất, bạn sẽ thấy rõ nó hoàn thành một vòng quay quanh Mặt Trười nhanh như thế nào. *Các số liệu: - Khoảng cách từ Mặt Trời : 0,39 AU (57,9 triệu km) - Chu kì quay quanh Mặt Trời: 87,96 ngày (ngày Trái Đất) - Chu kì tự quay : 58,7 ngày - Khối lượng : 3,3 x 10­23 kg - Đường kính: 4.878km - Nhiệt độ bề mặt: đêm khoảng 100K còn ngày là khoảng 700K - Số vệ tinh: không Sao Kim – Venus Mỗi năm sẽ có vài tháng bạn thấy Sao Mai mọc lên buổi sớm ở chân trời Đông và vài tháng khác lại thấy Sao Hôm lúc Mặt rời lặn ở chân trời Tây. Chúng rất đẹp và rất sáng, cả 2, thật ra đều là một hành tinh duy nhất – Sao Kim. Nó là thiên thể sáng nhất bầu trời đêm của chúng ta (không tính Mặt Trăng), vẻ đẹp của nó làm người thời xưa đặt tên nó là Venus, theo tiếng Hy Lạp là Aphrodite – nữ thần tình yêu và sắc đẹp. *Các số liệu: - Khoảng cách từ Mặt Trời : 0,723 AU (108,2 triệu km) - Chu kì quay quanh Mặt Trời: 224,68 ngày - Chu kì tự quay: 243 ngày - Khối lượng : 4,87x1024 kg - Đường kính: 12.104 km - Nhiệt độ bề mặt: 726K - Số vệ tinh: không Trái Đất – Earh *Các số liệu: - Khoảng cách từ Mặt Trời : 1 AU (149,6 triệu km) - Chu kì quay quanh Mặt Trời: 365,26 ngày - Chu kì tự quay: 24 giờ - Khối lượng : 5,98x1024 kg - Đường kính: 12.756km - Nhiệt độ bề mặt: 260 – 310K - Số vệ tinh: 1 - Mặt Trăng Sao Hoả - Mars Hành tinh có màu đỏ như lửa, trong khi người phương Đông gọi nó là “Hoả” thì ở phương Tây, nó được gắn cho cái tên Mars – tên của thần chiến tranh Ares trong thần thoại Hy Lạp - vị thần hiếu chiến mà mỗi nơi thần đi qua thì luôn để lại một màu đỏ của lửa và máu. *Các số liệu: - Khoảng cách từ Mặt Trời : 1,524 AU (227,9 triệu km) - Chu kì quay quanh Mặt Trời: 686,98 ngày - Chu kì tự quay: 24,6 giờ - Khối lượng : 6,42x1023 kg - Đường kính: 6.787km - Nhiệt độ bề mặt: 150 – 310K - Số vệ tinh: 2 – Phobos và Deimos Sao Mộc – Jupiter Là hành tinh lớn nhất hệ Mặt Trời, Sao Mộc hoàn toàn xứng đáng với cái tên Jupiter, mà theo tiếng Hy Lạp là Zeus – chúa tể của các vị thần. Sao Mộc cũng là hành tinh có nhiều vệ tinh nhất cũng như nhiều hiện tượng được quan tâm trong số 8 hành tinh của Hệ Mặt Trời. *Các số liệu: - Khoảng cách từ Mặt Trời : 5,203 AU (778,3 triệu km) - Chu kì quay quanh Mặt Trời: 29,456 năm - Chu kì tự quay: 9,84 giờ - Khối lượng : 1,9x1027 kg - Đường kính: 142.796km - Nhiệt độ bề mặt: 120K (nhiệt độ lớp khí bề mặt) - Số vệ tinh: 63 vệ tinh đã được đặt tên và nhiều vật thể nhỏ chuyển động xung quanh. Sao Thổ - Saturn Nhiều người coi đây là hành tinh đẹp nhất trong số 7 hành tinh của Hệ Mặt Trời (không tính Trái Đất) do cái vành đai (Saturn’s ring) tuyệt đẹp của nó. Sao Thổ được đặt tên là Saturn, theo tiếng Hy Lạp là Cronus – cha của thần Zeus, người bị thần Zeus lật đổ khỏi vị trí cai quản các vị thần. *Các số liệu: - Khoảng cách từ Mặt Trời : 9,536 AU (1.427 triệu km) - Chu kì quay quanh Mặt Trời: 29,45 năm - Chu kì tự quay: 10,2 giờ - Khối lượng : 5,69x1026 kg - Đường kính: 120.660km - Nhiệt độ bề mặt: 88K - Số vệ tinh: 56 vệ tinh đã đặt tên và rất nhiều thiên thạch lớn nhỏ trong vành đai quay quanh. Sao Thiên Vương – Uranus Hành tinh này được phát hiện ra vào ngày 13/3/1781 bởi nhà thiên văn William Herschel. Nó được đặt tên theo tên của Uranus - thần bầu trời, cha của Cronus, tức là ông nội của thần Zeus, người từng bị Cronus giết chết để cướp ngôi. *Các số liệu: - Khoảng cách từ Mặt Trời : 19,18 AU (2.871 triệu km) - Chu kì quay quanh Mặt Trời: 84,07 năm - Chu kì tự quay: 17,9 giờ - Khối lượng : 8,68x1025 kg - Đường kính: 51.118km - Nhiệt độ bề mặt: 59K - Số vệ tinh: 27 Sao Hải Vương – Neptune Được phát hiện ngày 23 tháng 9 năm 1846, hành tinh này được đặt tên là Neptune do nó có màu xanh như nước biển. Neptune theo tiếng Hy Lạp là Poseidon – anh trai của thần Zeus, vị thần cai quản tất cả các đại dương trên thế giới. *Các số liệu: - Khoảng cách từ Mặt Trời : 30,06 AU (4.497,1 triệu km) - Chu kì quay quanh Mặt Trời: 164,81 năm - Chu kì tự quay: 19,1 giờ - Khối lượng : 1,02x1026 kg - Đường kính: 48.600km - Nhiệt độ bề mặt: 48K - Số vệ tinh: 13 " Thân mến!
 10. Chúc mừng anh Thiên Sứ! Thành công này mới chỉ là bước nhỏ ban đầu mà đã có không ít phản ứng "rác rưởi". Con đường phục hưng văn hóa Việt còn vô chùng chông gai cho dù đó là chân lý. Mong anh có đủ nhiệt huyết, dũng khí, sự sáng suốt tiếp tục con đường còn dài và khó khăn của chúng ta: Phục hưng văn hóa Việt, trả lại đúng vị trí xứng đáng cho văn hóa Việt. Chúc mừng anh! Còn những kẻ tâm địa nô lệ, hẹp hòi, xấu xa, ngu xuẩn kia rồi cũng sẽ có lúc phải về với đất. Lúc đó họ còn mặt mũi nào nhìn thấy liệt tổ liệt tông nữa!
 11. Muốn biết nguyên lý nào lập ra 60 Hoa giáp thì trước tiên cần biết Thập thiên can, 12 Địa chi là cái gì? ý nghĩa của nó? Sau phải biết Vận khí là cái gì? Sinh Vượng Mộ là gì thì dễ hơn, nhưng cần biết ngoài sinh vượng mộ còn gì khác không? Chắc chắn là còn, tạo sao không xét đến? Khi rõ được những vấn đề đó thì lập ra 60 Hoa giáp không khó và hiểu rõ ý nghĩa, nội dung của từng yếu tố được đề cập. Còn các qui luật khác như Cách bát sinh tử, Lục khí,... chỉ là hệ quả rút ra sau khi bảng 60 Hoa giáp được lập.Sau đó ta sẽ thấy, 60 Hoa giáp không chỉ nói về Thời gian và khí hậu trên Trái đất và các thuộc tính ADNH của nó mà nó chính là cấu trúc ADNH của thời gian cho một sự vật bất kỳ, từ con người, xã hội, số phận, ... đến các thiên thể. Khi rõ những vấn đề đó thì ứng dụng mới phong phú, mạch lạc, chính xác. Qua đó có thể thấy, người xưa đã rất hoàn thiện học thuyết ADNH và tính bao trùm, tổng quát của nó. Thân mến!
 12. Mục tiêu của anh Thiên Sứ là sự phục hưng của văn hiến Việt. Xá gì một bọn người ô trọc không hiểu, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Dầu sao anh cũng bước đầu đạt được một phần thành công. Chúc mừng anh!
 13. Tôi không rành vấn đề này và cũng thấy rất thú vị. Có lẽ phải hỏi anh Thiên Sứ hay bác Lãn Miên may ra mới trả lời đúng đắn được.
 14. Bạn hơi bị lạc quan quá!Vạn sự có sinh thì có diệt. Kéo dài tuổi thọ, sóng khỏe thì được chứ không thể trường sinh bất lão. Thiên nhiên luôn có lý do của nó, nhiều khi rất thâm sâu. Ông già tạo hóa kém cỏi đến mức không biết duy trì cái đuôi nhiễm sắc thể đến nỗi phải mượn con người ra tay? Hay ông thử trí thông minh của con người? Khi cân bằng âm dương bị phá vỡ thì tai họa khôn lường.
 15. Can thiệp sâu vào tự nhiên là điều rất bất đắc dĩ của những người hiểu biết và tác hại lớn đến cá nhân người đó cũng như lâu dài cho cộng đồng. Người có đạo hành động thuận theo tự nhiên, lợi mình và lợi người. Anh Thiên Sứ tham gia vụ này có mục tiêu sâu xa và rất trong sáng, chấp nhận thiệt thòi, phiền phức mà nhiều người không hiểu được hay dùng cái tâm ô trọc của mình nhận xét sẽ chuốc lấy nghiệp không nhỏ. Chúc anh thành công với mục tiêu của mình (cũng là của cả dân Việt).
 16. Nhật Tâm viết: Tôi có nghiên cứu những vấn đề đó và chẳng gặp một tý khó khăn nào với những quan niệm của tôi về Vũ trụ mà ngược lại, chính những quan điểm ấy giúp tôi sáng tỏ hơn. Qui luật Thái cực là như thế nào nhỉ, theo Nhật Tâm? Và tại sao thời gian có 1 chiều dương lại không tuân theo qui luật đó?Chắc Nhật Tâm thấy không gian thì có chiều âm dương thì thời gian cũng phải như thế. Trước tiên, Nhật Tâm phải hiểu Vũ trụ là gì, từ đâu ra, tại sao như thế, không gian, thời gian là gì, nó có vai trò như thế nào trong việc mô tả Vũ trụ thì lúc ấy thấy thời gian có 1 chiều dương là lẽ đương nhiên và không gian có 2 chiều âm dương cũng là lẽ đương nhiên. Nhật Tâm chưa hiểu thời gian trong thiền định, giác quan thứ 6, ... rồi. Không phải ở đó thời gian có 2 chiều âm dương mà thời gian, không gian ở đó là Một, nhận thức trực tiếp. Còn cái thời gian Vũ trụ là thời gian thể hiện vận động và tương tác âm dương, nó chỉ có 1 chiều dương thôi. Hai cái đó khác nhau. Khái niệm bên trong bên ngoài vũ trụ khi quan niệm vũ trụ là hệ kín, có gới hạn nhưng không có biên thì chỉ là tư duy logic toán học thuần túy thôi. Tôi cho rằng Vũ trụ lả một hệ kín, có giới hạn nhưng không có biên. Do đó không bàn đến bên trong bên ngoài Vũ trụ. Cái đó đương nhiên nhưng chắc còn lâu lắm vì quá nhiều vấn đề cần đề cập và tôi quá bận. Hơn nữa, rút kinh nghiệm lần trước, tôi sẽ chỉ pót khi đã tương đối hoàn chỉnh.
 17. Hoangnt thân mến!Tôi chỉ đưa kết luận của tôi khi nghiên cứu học thuyết ADNH mà thôi, không có ý định tranh biện. Lý giải rõ ràng thì chưa đủ thời gian và điều kiện. Sẽ có một ngày nào đó nhưng chưa phải bây giờ. Hoanhnt thông cảm. Tuy nhiên, tôi thấy Hoanhnt không hiểu ý của tôi muốn trình bày (có lẽ do vội vàng, không đọc kỹ). Nhật Tâm thân mến! Nhật Tâm viết: Cái này anh Thiên Sứ đã đề cập nhiều lần trên diễn đàn này. Cá nhân tôi đồng ý với anh Thiên Sứ: Đó là một sự hiểu biết sai lệch của giới Lý học TQ về học thuyết ADNH khi đưa vào khái niệm Vô cực. Kinh dịch không có khái niệm Vô cực mà là do Tống nho đưa thêm vào và sai về bản chất học thuyết ADNH. Cái này Nhật Tâm sa vào chiết tự chữ nghĩa một cách hình thức rồi. " học thuyết ADNH" chỉ là cái tên để gọi, tuy có phản ánh một phần nội dung đề cập nhưng không phải là tất cả. Vấn đề là nội dung. Trong học thuyết ADNH, ở trạng thái Thái cực thì âm dương chưa được sinh ra. Có lẽ Nhật Tâm muốn nói tới 2 chiều âm, dương của không thời gian khi đề cập tính đẳng hướng. Tôi cho rằng, học thuyết ADNH không quan niệm có chiều âm của thời gian và đó là đúng đắn. Về chiều âm của thời gian, tôi cho rằng chỉ là một thể hiện của tính lgic hình thức trong khoa học. Không gian tại sao lại có 2 chiều âm và dương? tại sao hiện nay lại chỉ có 3 chiều không gian? Đã bao giờ không gian chỉ có 2 chiều, hay 1 chiều hay không? Những vấn đề này tôi sẽ đề cập khi viết xong "Cơ sở học thuyết ADNH". Đúng vậy, tương tự như Hawking mô tả mà tôi đọc được ở đâu đó.Tuy nhiên, tôi không nói sự "đóng băng" nào đó như Nhật Tâm vừa đề cập, mà tôi nói sự "tiêu biến đi" của Vũ trụ và trở về Thái cực. Đó là kết luận của tôi khi nghiên cứu ADNH, không có tham khảo ý tưởng của ai.
 18. Tôi vẩn nhớ và nghĩ MM đã quên. Tôi lại đợi vậy.Chưa xuất bản đâu MM ạ, chắc còn khá lâu. Cái gì cũng phải có thời của nó.
 19. Không thể được vì đó là một hễ thống chặt chẽ các luận điểm liên quan tới những khái niệm cơ bản nhất của học thuyết ADNH. Khi thống nhất các luận điểm này thì tiến hành thêm một số suy luận logic (không phức tạp lắm) là dẫn đến các luận điểm của khoa học hiện đại. Hoangnt nói rằng Hậu thiên bát quái phối Hà đồ phản ánh vận động của các hành tinh trên bầu trời Trái đất. Trên các hành tinh khác, bầu trời của nó hoàn toàn khác với bầu trời Trái đất thì Hậu thiên bát quái phối Hà đồ làm sao áp dụng được? hoặc phải thay đổi đến mức chẳng thể nhận ra được. Nguyên lý thay đổi như thế nào? Thay đổi theo bầu trời trên các hành tinh đó hay sao? Nếu vậy phải mất hàng ngàn năm khảo sát bầu trời ở đó rồi mới xây dụng nên Hậu thiên bát quái phối Hà đồ tương ứng được. Ấy là tôi chưa nói đến nguyên lý xây dựng như thế nào vẫn còn chưa rõ.Theo tôi, học thuyết ADNH nếu là học thuyết thống nhất thì vận động của các hành tinh phải tuân theo những qui luật của nó chứ không phải là nó được xây dụng chỉ dựa vào những quan sát Thiên văn. Quan sát thiên văn chỉ giúp làm rõ, khẳng định tính đúng đắn của học thuyết ADNH mà thôi. Cũng giống như các thiên thể tuân theo định luật vạn vật hấp dẫn nhưng định luật đó không phải là kết quả của quan sát vận động của các thiên thể mà là kết quả của quả táo rơi trúng đầu ... Niuton. Vận động của Phi tinh là vận động của Khí âm qua những yếu tố ADNH của sự vật, cũng giống như Hậu thiên bát quái là vận động của dòng khí dương qua các yếu tố ADNH của sự vật. Hà đồ là cấu trúc ADNH của không gian Bắc bán cầu. Ba đồ hình này có ý nghĩa rất riêng biệt. Tôi cho rằng không có lý do gì để phối chúng với nhau. Hình Hà đồ của tôi khác các hình Hà đồ đã biết. Nó như sau: Càn 6 Khảm 1 Chấn 8 Đoài 9 Thổ 5,10 Cấn 3 Tốn 4 Ly 7 Khôn 2
 20. "Sách trời" ở đây nên hiểu là chân lý. Còn muốn hiểu theo nghĩa đen thì tham khảo ở đây: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...showtopic=14386
 21. Thế nếu chúng ta khảo sát trên mặt trăng hay sao Hỏa thì dùng đồ hình nào? Hà đồ, Lạc thư có được không? Có cần điều chỉnh hay cứ thế mà dùng? Còn ở một hành tinh xa xôi khác nào đó thì sao?
 22. Thái cực là trạng thái ban đầu của Vũ trụ. Đúng vậy. Thái cực chí tịnh, thuần khiết, đồng nhất, không có bất cứ sự phân biệt nào thì không thể có âm với dương trong Thái cực được. Sau đó âm dương nảy sinh bằng một độ biến lượng tử và tương tác, vận động hình thành Vũ trụ ngày nay. Một trong hai qui luật cơ bản của Vũ trụ là tương quan Âm/Dương luôn tăng (Cái này qui định mũi tên thời gian và entropia chỉ có một chiều) làm cho đến một lúc nào đó âm sẽ quá lớn hơn dương, Vũ trụ bước vào thời kỳ suy đồi rồi tiêu biến hẳn. Âm dương bị tiêu diệt, mất đi, và Vũ trụ lại trở về Thái cực (không còn âm dương). Một đột biến lượng tử mới lại sinh ra âm dương với hình thức mới và tiếp tục tương tác vận động hình thành một chu kỳ tiếp theo với một Vũ trụ mới khác hẳn Vũ trụ của chu kỳ trước. Không nên nghiên cứu ADNH bằng cách xoay ngược xuôi các đồ hình, khéo lắm cũng chỉ thấy được cái qui luật hình thức chứ thiếu hẳn logic bản chất. Cách ấy cùng lắm chỉ dùng để tham khảo, gợi mở tư duy thôi chứ không có ý nghĩa nghiên cứu bản chất vấn đề. Thân mến!
 23. Hà đồ là cấu trúc ADNH của không gian trong trường hợp tổng quát áp dụng đối với bán cầu bắc của trái đất. Đối với bán cầu nam thì sẽ khác, phải dùng đồ hình khác.
 24. Tôi không thấy logic. Tại sao nó là hình thức duy nhất sau Thái cực thì không thể trở về Thái cực được? Thật ra nó không thể trở về thời kỳ Tiên thiên được thì đúng hơn. Điều đó tương đương với "vụ co lớn" (the Big Crunch) của khoa học hiện đại vậy. Một ông già không bao giờ trở về thời kỳ sơ sinh được!Theo tôi, Vũ trụ phát triển đến một mức nào đó sẽ suy đồi và tiêu biến (âm dương cũng biến mất), trở về Thái cực và một chu kỳ mới lại bắt đầu, rất ngẫu nhiên và không giống như chu kỳ trước. Ngoài dòng Dương khí còn có dòng Âm khí và nhiều dòng khí khác nữa. Không có sự tương ứng nào giữa công thức E = mc^2 cả mà công thức vĩ đại này của Einstein là hệ quả của cái khác trong học thuyết ADNH.Dòng Dương khí hay Âm khí chẳng qua là dòng thứ tự lan truyền của các hiệu ứng dương và âm trong các tương tác âm dương qua các yếu tố ADNH mà thôi. Nó không phải là dòng chuyển động vật chất thực. Khí của Đông phương học trong lý thuyết tôi đang viết là một thực tại tạo thành môi trường cho các tương tác âm dương mà tôi gọi là trường khí âm dương. Vũ trụ chỉ là một cấu trúc phức tạp của trường khí âm dương phân bố thành nhiều tầng, lớp trong không thời gian, vận động và tương tác không ngừng. Không thời gian là cái dùng để biểu hiện của sự biến đổi và tương tác đó. Khối lượng là thông số chỉ độ lớn của trường khí âm dương tập trung trong một cấu trúc nào đó. Năng lượng là thuộc tính của trường khí âm dương về khả năng vận động và biến đổi. Xuất phát từ đây, bằng một vài biến đổi toán học đơn giản ta có thể suy ra toàn bộ học thuyết tương đối rộng của Einstein. Cũng trên cơ sở học thuyết ADNH như vậy, ta có thể suy ra tất cả các luận điểm của khoa học hiện đại (trong đó có cơ học lượng tử) và bổ xung, hiệu chỉnh một số luận điểm cho chính xác hơn. Bạn cần chú ý rằng, ở đây, các luận điểm của khoa học được suy ra từ học thuyết ADNH chứ không phải đơn thuần là sự tương ứng, liên tưởng.