• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Vo Truoc

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  787
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  13

Everything posted by Vo Truoc

 1. Tiên thiên, Hậu thiên Bát quái là đồ hình mô tả thứ tự vận động của dòng Dương khí qua các yếu tố ADNH của sự vật ở thời kỳ Tiên thiên và Hậu thiên. Đúng vậy. Nhưng để ứng dụng tốt và hiểu các ứng dụng đó cần nắm được ý nghĩa, công dụng của các đồ hình. Kỳ lạ nhỉ, tất cả cùng tuân thủ, riêng Vũ trụ thì không! Thực ra không có một chút mâu thuẫn nào đâu bạn ạ. Đó là câu trả lời cho kết thúc của vũ trụ mà cho đến bây giờ khoa học vẫn còn mù mờ. Cái này tôi đang viết cho chặt chẽ, kín kẽ. Xin trình bày sau khi hoàn chỉnh. Nếu đưa lên ngay, chỉ tổ gây nên những tranh biện vô bổ, không hồi kết như tôi đã kinh nghiệm được trên diễn đàn này.
 2. Thời kỳ Tiên thiên là thời kỳ Vũ trụ còn sơ khởi, mâu thuẫn âm dương chưa bộc lộ. Mọi quan hệ của các yếu tố Vũ trụ là đồng tương sinh, nên Vũ trụ phát triển rất mạnh mẽ, tương ứng với thời kỳ lạm phát trong lý thuyết Bigbang. Quan hệ các yếu tố âm dương thời kỳ này được mô tả bằng Tiên thiên bát quái. Sau đó, khi âm dương phát triển tới một mức độ nào đó, mâu thuẫn âm dương xuất hiện và phát triển, nảy sinh các quan hệ tương sinh tương khắc. Thời kỳ này gọi là thời kỳ Hậu thiên. Lúc đó, Tiên thiên bát quái suy biến thành Hậu thiên Bát quái khi nguyên lý trong âm có dương, trong dương có âm được thực hiện.Sau thời kỳ Hậu thiên sẽ là thời kỳ suy đồi rồi tiêu biến của Vũ trụ. Hiện nay chúng ta đang sống trong thời kỳ Hậu thiên. Không thời gian chỉ là một trong những phương tiện thể hiện sự biến đổi của thực tại trong quá trình tương tác âm dương mà thôi. Trong học thuyết ADNH, không thời gian không có lý do tự thân mà phải gắn liền với vật chất, thể hiện thuộc tính của vật chất. Không có khái niệm không thời gian chung chung như trong khoa học phương Tây. Thuộc tính của vật chất thể hiện trong không thời gian là Thập Thiên can, 12 Địa chi, Ngũ hành. Bảng Lạc thư Hoa giáp là cấu trúc ADNH của thời gian một sự vật bất kỳ. Hà đồ là cấu trúc ADNH của không gian trên bắc bán cầu. Vo Truoc.
 3. Rồi cũng sẽ đến lúc ấy thôi, VinhL ạ! Vì nếu không nhân loại sẽ tự hủy diệt. Chỉ có điều còn lâu lắm và trước khi đến lúc đó, nhân loại còn phải trả giá nhiều. "Mười phần chết bảy còn ba Chết hai còn một mới ra thái bình" (Sấm trạng Trình) Học thuyết ADNH chỉ rõ rằng, vạn sự đều có xu hướng tiến tới trạng thái âm dương hài hòa. Nhưng trước đó thì "vật cùng tắc biến, vật cực tắc phản" dài dài. Một học thuyết XH hoàn thiện hơn sẽ xuất hiện và dần dần đi vào cuộc sống.
 4. Bác Liêm Trinh không hiểu ý tôi. Tôi không bình luận về công lao của cụ Trạng Trình mà chỉ muốn trả lời câu hỏi của Nhật Tâm là cụ có thông hiểu hết học thuyết ADNH hay không mà thôi. Nếu thông hiểu tại sao cụ không phục hồi nó dưới dạng hoàn thiện?Theo tôi đọc được, cụ Trạng học ADNH từ mẹ cụ là Nhữ Thị Thục, con gái quan thượng thư Nhữ Văn Lan. Cụ học thày Lương Đắc Bằng. Tương truyền Lương Đắc Bằng là người giỏi lý học, đã đem sách Thái ất thần kinh ra dạy cho học trò, nhưng có những điều trong sách ấy Lương Đắc Bằng cũng không hiểu được mà chỉ có Nguyễn Bỉnh Khiêm sau này mới tinh thông. Sau đó cụ còn được sở học của Hoàng Đình Ái (1527-1607) (Quan Thái Úy, ông có học thức rộng, thông binh pháp, cầm quân nghiêm chỉnh, trong thì tham mưu cho vua, ngoài thì đánh dẹp binh biến, tự mình trải vài trăm trận, đánh đâu được đấy, làm cả tướng võ, tướng văn, không phân biệt thứ bậc, uy quyền, ưu đãi sĩ phu, giữ gìn pháp độ. Mọi người đều phục.) Tóm lại cụ có nhiều cơ duyên và sự thông minh tài trí của cụ giúp cụ trở thành người uyên thâm lý học, có công với văn hóa nước nhà. Nhưng theo tôi, cụ cũng chỉ nhận được các phương pháp ứng dụng rất sâu sắc của tiền nhân Lý học chứ chưa sở đắc được những cơ sở học thuyết ADNH từ cội rễ ngõ hầu có thể phục hồi học thuyết ADNH nguyên gốc. Tuy mới chỉ như thế mà thành công của cụ đã làm kinh ngạc mọi thế hệ tri thức hiện đại thì đủ biết học thuyết ADNH vĩ đại đến như thế nào. Cũng giống như cụ, trước kia có Trương Lương, Gia Cát Lượng, Trần Đoàn, ... cũng chỉ nhận được sách ứng dụng học thuyết ADNH xưa và nổi danh thiên hạ với những sự nghiệp lẫy lừng. Nhưng tất cả các vị ấy chưa vị nào để lại trước tác có tính hệ thống, minh định (ít nhất là những khái niệm cơ bản như thế nào là Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, ...) thì chắc chắn các vị cũng chỉ mới sở đắc những phương pháp ứng dụng, có thể rất sâu và tinh tế, chứ chưa tới những cơ sở gốc rễ một cách có hệ thống của học thuyết ADNH. Tôi không tin rằng nếu các cụ thông suốt và viết ra từ gốc thì chúng ta cũng không thể hiểu bởi vì chúng ta được di truyền trí thông minh của các cụ. Tôi tin rằng chúng ta từng bước có thể phục hồi học thuyết ADNH nếu chúng ta cần mẫn lao động, nghiên cứu, phóng khoáng tư duy, không bị lệ thuộc vào bất cứ định kiến nào, đặc biệt nắm chắc cái chìa khóa Văn hóa Việt cổ. Chúc Nhật Tâm tiến tới trong nghiên cứu học thuyết ADNH.
 5. Thật ra tôi đọc câu ấy đã lâu lắm rồi nên có lẽ không chính xác tuyệt đối, nhưng ý tứ không sai. Nay Nhật Tâm hỏi, tôi trích lại nguyên văn như sau:Lão tử Đạo Đức kinh, chương XLI: "Thượng sĩ văn Đạo Cần nhi hành chi Trung sĩ văn Đạo Nhược tồn nhược vong Hạ sĩ văn đạo Đại tiếu chi Bất tiếu, bất túc dĩ vi Đạo" Nguyễn Hiến Lê dịch như sau: Thượng sĩ nghe Đạo Cố gắng theo liền Trung sĩ nghe Đạo Thoạt nhớ thoạt quên Hạ sĩ nghe Đạo Cười lớn bỏ qua Nếu không cười, sao đủ gọi đó là Đạo. Đoạn văn này cũng đơn giản, Vô Tâm chắc hiểu rõ mà. Khái niệm vể Đạo xưa nay người ta bàn rất nhiều nhưng chẳng ai thống nhất được và hậu quả là hàng nghìn năm nay, học thuyết ADNH vẫn không thể nào sáng rõ thêm, hầu như bị thất truyền (trừ một vài người tự cho là hiểu rõ nhưng chẳng thể kiểm chứng. Nói vui như anh Thiên Sứ là: "họ nói như vậy") Cái cách hiểu mà Nhật Tâm nói tôi đã được nghe đàm luận từ rất lâu rồi, cũ rồi và cũng không có cải thiện nào cả. Hơn nữa, với cách hiểu của tôi về Đạo, tôi cho đó là sai lầm cơ bản. Nếu Đạo chỉ đơn giản như vậy thì phương Tây họ đã phát triển học thuyết ADNH tới tận cùng rồi vì khái niệm 2 mặt đối lập là của họ mà. Khi đã sai lầm từ bước đầu tiên, sơ cấp ấy thì chắc chắn tương lai không thể có. Để cố gắng bảo thủ cái công sức đã bỏ ra vô ích, người ta đi đến ngụy biện, khúc thuyết là điều dễ hiểu.Tôi cho rằng, nếu ai đó cứ định nghĩa về Đạo theo lối cũ, không có đột phá thì chắc chắn lại sa vào con đường thất bại cả ngàn năm nay bao con người tài trí vẫn chỉ cố bám quanh cái vỏ của học thuyết ADNH mà thôi. Chế độ phong kiến hay Nho học không phải là nguyên nhân sự bế tắc trong nghiên cứu học thuyết ADNH. Nguyên nhân này có tính lịch sử, liên quan tới lịch sử 5000 năm văn hiến của Việt tộc như anh Thiên Sứ đã tâm huyết bấy nay. Không phải đâu, tôi chẳng chờ ai cả và nói chung tất cả chúng ta đừng chờ ai cả. Hãy tự nghiền ngẫm, tìm hiểu và ngiên cứu. Tôi chỉ lưu ý rằng, như anh Thiên Sứ nói, chìa khóa nằm ở di sản văn hóa Việt. Tôi không dám võ đoán cổ nhân. Nhưng tôi xin lưu ý rằng, cụ Trạng cũng được truyền thụ lại sách xưa. Có nhiều bằng chứng cho thấy điều đó. Nhưng một sự thật hiển nhiên rằng, bao lớp người tài trí đọc và nghiên cứu về cụ cũng không phục hồi được học thuyết ADNH.Tôi vội quá, khi khác trao đổi tiếp. Cám ơn!
 6. Hiểu Thái cực như thế này là sai lầm căn bản ngay từ điểm xuất phát và chắc chắn nó lại dẫn đến ngõ cụt như bao người luẩn quẩn ở đó hàng ngàn măm nay, rồi sẽ lại dẫn đến ngụy biện và khúc thuyết thôi bạn ạ. Muốn phục hồi học thuyết ADNH cần có tư duy đột phá. Một tư duy đột phá không bao giờ được các bộ óc cũ tán thưởng cả:"Bất đại tiếu chi bất túc dĩ vi Đạo" (Lão Tử - Đạo Đức kinh)
 7. Anh Thiên Sứ đổi chỗ Thủy/Hỏa chỉ ở trong bảng Lục thập Hoa giáp thành Lạc thư Hoa giáp; Tốn/Khôn trong Hậu thiên Bát quái Văn vương thành Hậu thiên Bát quái Lạc Việt thôi. Đương nhiên, những chỗ nào là kết quả ứng dụng của Lục thập Hoa giáp và Hậu thiên Bát quái cũng biến đổi theo, chứ không phải tùm lum chỗ nào cũng đổi. Khi đổi anh ấy lý luận đàng hoàng, rất chi tiết, viết thành sách hẳn hoi, mọi người đều có thể tham khảo rất tiện lợi ngay trên chính diễn đàn này. Muốn phản biện anh ấy cần nhắm vào lý luận đó.Một số người không chịu nghiên cứu kỹ lưỡng, đọc ba chớp ba nháng mà đã vội vào phản đối, không có phong cách của người nghiên cứu nghiêm túc. Phản biện một người có trình độ như anh Thiên Sứ mà có thể phản biện một cách hời hợt như thế sao ? Viết mà chưa suy nghĩ kỹ thì bạn đọc sẽ đánh giá mình như thế nào ? Vài lời góp ý chân thành !
 8. Một công việc văn hóa lại được thực hiện rất vô văn hóa, có lẽ bởi những người vô văn hóa!!!
 9. Tôi thật ngạc nhiên khi biết đây là quan điểm của người 'làm khoa học" !Còn tôi, tôi chỉ viết khi đã tự mình nghiên cứu, khảo sát và là thấy đúng đắn ít nhất đối với cá nhân mình. Chỉ cần một tý lợn cợn thôi là tôi đã không viết nữa. Thôi thì có lẽ cũng do cuộc sống vốn đa dạng, phong phú ! Thứ nhất, các cụ không phải "cởi trần đóng khố" mà trình độ văn minh của các cụ, có lẽ, còn lâu những người được coi là thông thái thời đại ngày nay mới bằng được.Thứ hai, chính những kẻ xuyên tạc rằng các cụ "cởi trần đóng khố" mới làm cho "con cháu của cụ đến giờ Âm Dương cũng mỗi người hiểu một đằng" bằng sức mạnh bạo tàn của gươm đao và vó ngựa trong những cuộc hủy diệt, đánh tráo văn hóa. Còn chính các cụ đã để lại cho con cháu những hướng dẫn tinh tế và minh triết có thể tìm được tri thức chân chính của tổ tiên thông qua những di sản văn hóa phi vật thể trải qua hàng ngàn năm. Thật đáng buồn khi một người trẻ tuổi có học mà còn u mê về tổ tiên như vậy. Nhưng cũng có không ít người trẻ tuổi đang dần dần tỉnh ngộ. Thật tốt lành thay !
 10. Cám ơn Qusar về thông tin !Tôi không rành vật lý lý thuyết. Tôi xin hỏi, các khoa học có quan điểm chính thống như thế nào về thí nghiệm này ? Không lẽ một thí nghiệm đơn giản như vậy đủ để bác bỏ TTĐ hay sao ? Thân ái !
 11. Tôi thật bái phục, không phải về kiến thức và ý tưởng của anh, mà do sự "dũng cảm" của anh khi công bố lý thuyết này !!! Hình như anh là người được đào tạo bài bản về vật lý thì phải. Hic !
 12. Tùy anh thôi !!!
 13. Tôi không đủ tài năng để đưa ra khái niệm đó. Khái niệm này được nói đến bằng những cách diễn đạt khác nhau trong Lão tử là Thái cực, trong Phật pháp là Tâm thức từ mấy nghìn năm nay rồi. Chỉ có điều là hầu hết hậu sinh bị lệ thuộc vào cái biết tương đối của mình mà không thấy được mà thôi.
 14. Tôi thấy thật dễ hiểu và cũng chỉ rõ cái ngoài không thời gian đã từng tồn tại là Thái cực (Bởi vì "khi ấy" không thời gian còn chưa xuất hiện).Theo cách hiểu thông thường Vũ trụ là không thời gian và toàn bộ những gì tồn tại trong không thời gian đó. Với Vũ trụ này, tôi đã khẳng định nó có khởi nghuyên và kết thúc. Khởi nguyên của nó là Thái cực và kết thúc của nó cũng là Thái cực. Còn nếu hiểu cái Vũ trụ là cái "Vũ trụ" vừa nói trên và gồm thêm cả Thái cực thì cái Vũ trụ đó mới được hiểu là "vũ trụ không có khởi nguyên và kết thúc, "không có kết quả mà thiếu đi nguyên nhân - một chuỗi vô hạn các nguyên nhân và kết quả dẫn từ đây về quá khứ"." như bạn Daretolead quan niệm. Nói chung, nếu tư duy theo khoa học Phương tây hiện hành thì kêu trời như bạn là chắc chắn. Nhưng với tôi, nó rất giản dị, rõ ràng và dễ hiểu.
 15. Để tránh hiểu nhầm, từ "Vũ trụ" trong bài viết trên của tôi là chỉ đến, theo cách hiểu thông thường, toàn bộ những cái tồn tại trong không thời gian chứ không bao gồm những cái ngoài không thời gian (nếu nó tồn tại !). Tôi cho rằng cái "Vũ trụ" đó có khởi nguyên và kết thúc cũng như không thời gian có khởi nghuyên và kết thúc. Còn Vũ trụ theo cách hiểu là toàn bộ tồn tại, kể cả trong và ngoài không thời gian (Thái cực là cái tồn tại khi không thời gian còn chưa xuất hiện, nên có thể coi Thái cực là cái tồn tại ngoài không thời gian) thì tôi cũng thống nhất là "vũ trụ không có khởi nguyên và kết thúc, "không có kết quả mà thiếu đi nguyên nhân - một chuỗi vô hạn các nguyên nhân và kết quả dẫn từ đây về quá khứ"." như Daretolead vậy.
 16. Xin lỗi, tôi không có ý tranh luận gì với ai ở đây. Tôi chỉ phát biểu tri kiến của mình và tôi biết chắc chắn rằng nhiều người phản đối. Mọi người cứ việc tranh luận, đối với tôi mọi sự đã quá rõ ràng, nằm trong một hệ thống logic nhất quán (tức là một lý thuyết hoàn chỉnh) và không giống cách hiểu của mọi người về các vấn đề đang tranh luận đó. Tôi không cố gắng tìm điểm tương đồng giữa Lý học Đông phương với khoa học hiện đại mà tôi nhìn khoa học hiện đại dưới nhãn quang Lý học Đông phương và tôi nhận thấy rằng, khoa học hiện đại chỉ là một góc nhỏ, trường hợp riêng của Lý học Đông phương mà thôi, và còn nhiều điểm chưa hoàn thiện có thể hiệu chỉnh bằng Lý học Đông phương. Cái "phương pháp khoa học - luôn đi tìm những nguyên do đằng sau các hiệu ứng." sẽ tắc tỵ khi ta truy nghuyên đến những hiện tượng "đầu tiên". Tôi không nói như vậy mà tôi nói rằng, "trước Thái Cực" là khái niệm vô nghĩa, và dĩ nhiên, không ai đi nghiên cứu cái vô nghĩa, không tồn tại cả.Hình như tôi là người đầu tiên đưa khái niệm "đột biến lượng tử" trên diễn đàn này vào lý luận âm dương và bị "nhiệt liệt" phản đối !!! Ở trên diễn đàn, người ta bàn nhiều tới cái khởi nguyên của Vũ trụ mà không thấy ai bàn đến cái kết thúc của Vũ trụ theo Lý học Đông phương ! Lạ nhỉ !!!
 17. Tôi đã nói, không có khái niệm "trước Thái cực". Suy luận sai lầm !
 18. "Trước Thái cực là gì ?" là một câu hỏi vô nghĩa. Bởi vì lúc "lúc đó" chưa có không thời gian. Khi âm dương sinh ra từ Thái cực thì không thời gian mới xuất hiện để thể hiện sự vận động, tương tác âm dương.
 19. Tôi chỉ nêu kết quả nghiên cứu của mình mà không phân tích cụ thể ví dụ, bởi vì, ngay cách hiểu âm dương còn chúng ta còn chưa thống nhất được, thì phân tích xa hơn chỉ đi đến tranh biện không hồi kết, vô ích và mất hòa khí. Các bạn hãy tự chiêm nghiệm lấy, ví dụ đời sống một con người từ lúc sơ sinh tới khi già chết. Sau chiêm nghiệm, các bạn có thể không thống nhất với tôi thì cũng tùy các bạn, tôi không miễn cưỡng.Nếu muốn hiểu logic của tôi thì xin đọc "Cơ sở học thuyết ADNH" - Vô Trước trên diễn đàn này. Đó là bài viết còn sơ lược nhưng tương đối đúng tinh thần của tôi. Thân ái !
 20. Tôi xin nói rõ hơn.Một sự vật hình thành và phát triển và tiêu biến có thể chia làm 3 thời kỳ: + Khi mới hình thành: Âm thăng Dương thăng. Âm Dương đồng biến. Thời kỳ này sự vật phát triển mạnh mẽ. + Trong giai đoạn phát triển: Âm thăng, Dương giáng; Âm giáng, Dương thăng. Tóm lại Âm Dương nghịch biến. Thời kỳ này, sự vật phát triển cân bằng, Âm Dương hài hòa. + Trong giai đoạn tiêu hủy: Âm giáng, Dương giáng. Âm dương đồng biến. Thời kỳ này, sự vật suy đồi và dần tiêu hủy Thân ái !
 21. Tôi thì lại thấy có :- Âm thăng, Dương thăng. Âm giáng, Dương giáng. - Âm Thăng, Dương giáng. Âm giáng, Dương thăng. Mệnh đề trên chỉ phản ánh một trường hợp hay một giai đoạn phát triển của sự vật. Thân ái !
 22. Thỉnh thoảng mới có một chút thời gian, tôi xin phân tích một ý nhỏ về tính chặt chẽ trong chứng minh của bài viết. Mọi đối tượng trong Vũ trụ sở dĩ được xác định là do mối liên hệ của nó đối với các đối tượng khác. Không có cái gì được coi là tồn tại nếu không có những mối liên hệ của nó với phần còn lại của Vũ trụ. Nói cách khác, một đối tượng là tập hợp các mối liên hệ (thông tin) của nó với toàn Vũ trụ. Định lý 10 trong bài viết xác định rằng Có nghĩa là Tâm thức Vũ trụ chứa toàn bộ mọi đối tượng.Mặt khác, Tâm thức Vũ trụ là giao của mọi đối tượng, hay mọi đối tượng chứa Tâm thức Vũ trụ. Theo logic trong chứng minh định lý 4 thì Tâm thức Vũ trụ trùng với mọi đối tượng. Như vậy, logic bài viết đưa đến kết luận: Tâm thức Vũ trụ là ... toàn Vũ trụ !!! Nếu ta theo logic A trùng B, B trùng C thì A trùng C thì lại đi đến kết luận: Mọi đối tượng trong Vũ trụ là như nhau (Vì đều là Tâm thức Vũ trụ cả !!!) Rõ ràng đây không phải kết luận phù hợp với nhận thức phổ biến. Có vài nhận xét như trên, mong ACE chỉ giáo !
 23. Anh Thiên Sứ thân mến !Những ý tưởng của tác giả không có gì mới so với Lý học Đông phương. Có thể nói, những luận điểm trong bài viết là một cách diễn đạt khác của một số luận điểm của Lý học Đông phương mà thôi, còn chính xác hay không thì cần xem xét kỹ hơn. Cái đặc sắc ở đây là toán học hóa những ý tưởng đó. Nhưng đúng hay sai, chính xác hay gần đúng thì cần nghiên cứu thêm. Còn cảm giác cá nhân thì em thấy giống như ngày đi học phổ thông phải giải các bài ngụy biện toán học vậy. Ví dụ như bài chứng minh mọi tam giác đều cân! Nhiều bài cũng rất khó và thú vị.
 24. Anh Thiên Sứ thân mến !Em không phản biện gì, chỉ hỏi cái mà mình chưa rõ thôi. Để đánh giá được, em cần biết định nghĩa chính xác của đối tượng, các phép toán liên quan đến đối tượng được xử dụng trong bài viết (phép giao, phép hợp), một số tính chất cơ bản của các phép toán đó. Khi đó mới có thể xem xét xem logic bài viết có đủ chặt chẽ, đúng đắn hay không. Ví dụ: Ở đây phải thừa nhận giao của mọi đối tượng là một đối tượng. Cần phải biết chính xác đối tượng là gì? Giao của các đối tượng là gì? Sau đó xét xem giao của các đối tượng có phải là một đối tượng hay không? Cái đối tượng đó có khác đối tượng ban đầu không? Khác như thế nào? Một đối tượng có thể chia nhỏ ra nhiều đối tượng được không? Hai đối tượng giống hệt nhau là hai đối tượng, hay la một đối tượng duy nhất ? ....Chỉ khi làm rõ được những vấn đề đó mới có thể thừa nhận tính đúng đắn của định lý trên. Bài viết theo phong cách toán, cần hiểu logic của nó chính xác như toán. Cách chứng minh định lý này đưa đến điều em thắc mắc, muốn làm rõ ở bài trên: Anh Thiên Sứ thân mến !Xin đừng hiểu là em phản bác mà là muốn làm rõ. Chưa hiểu thì hỏi thôi. Thật ra em rất thích tính độc đáo, toán học hóa của bài viết. Thân ái ! (À, hình như anh đi xa. Em ghé chơi mà thấy khóa cửa. Hôm nào về, anh em mình làm vài ly bia nhé !)
 25. Lý thuyết được viết chính xác như toán học ! Thật hay! Tuy nhiên, lý thuyết dựa trên phép toán liên quan tới các đối tượng, không giống liên quan tới tập hợp. Có ACE nào biết cơ sở toán học của các phép toán này xin pót lên để chúng ta cùng tham khảo, đối chiếu thì mới có thể khẳng định được tính đúng đắn của lý thuyết trên. Một số định lý của lý thuyết (định lý 4 và 6) phải dựa vào kết luận khó hình dung hay cần phải chứng minh chặt chẽ trong lý thuyết về các đối tượng đó, như: Giao của ba đối tượng là một đối tượng. Nếu 1 đối tượng mất đi thì giao đó mất đi kéo theo các đối tượng ban đầu cũng mất đi ? (thật khó hình dung ! cần phải chứng minh) Ví dụ: Giao của ba đối tượng A, B và C là D. D sẽ là một đối tượng không ? Nếu C mất đi thì D cũng mất đi ư ? Thế vẫn còn A, B và giao của A, B chứ ? Xin được chỉ giáo !