• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Vo Truoc

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  787
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  13

Everything posted by Vo Truoc

 1. Phapvan thân mến!Một khẳng định dù có các tính như Phapvan nêu như Tính phổ quát, tính hiển nhiên, tính tất yếu, ... cũng chưa có nghĩa là Tiên đề. Tiên đề là khẳng định cơ bản nhất, hiển nhiên được công nhận đúng, không là hệ quả của bất cứ khẳng địnhi nào khác. Do đó, nếu "Vạn vật cõng âm và bồng dương" là tiên đề thì dù nó có đúng, cơ bản và hiển nhiên ta còn phải khẳng định rằng, nó không là hệ quả của bất cứ một phát biểu nào khác. Thân ái !
 2. Pháp vân thân mến ! Vì Phap vân nêu ý kiến, tôi mới trả lời theo quan điểm của mình chứ tôi hoàn toàn không muốn đi sâu vào vấn đề này ở đây vì chắc chắn ít ai hiểu được ý người viết về vấn đề phức tạp và tinh tế như thế bằng chỉ có mấy dòng. Tôi đã viết: Những người bình luận nông cạn chắc tự cho mình thông minh, vì chủ quan cho rằng người viết chưa nghĩ đến điều họ nghĩ. Họ không hiểu rằng, để viết được mấy dòng người ta phải đọc hàng nhà sách, đốt hết cả đống thuốc lá, uống hết cả thùng cà phê. Do đó, tôi không muốn phí thời gian đối thoại vô bổ với họ.Tôi hiểu anh Thiên Sứ vì đại cục Văn hóa Việt phải hạ mình đối thoại với họ, chứ nếu không, anh chẳng bao giờ để mắt tới họ đâu. Trí tuệ đã nông cạn thô thiển lại còn láo lếu. Tôi thì không có sứ mệnh như anh Thiên Sứ nên tôi có thể nói thẳng. Tôi đồng ý với Pháp Vân câu này và tôi luôn thực hiện điều đó: Thân ái !
 3. Bạn nghĩ thế nào cũng được. Nhưng theo tôi, đó là chân lý. Dựa vào luận điểm này, tôi giải quyết được tất cả những vấn đề mình gặp phải liên quan đến nó khi nghiên cứu học thuyết ADNH.
 4. @ Sapa Tôi vào diễn đàn không phải để tranh luận vô bổ. Do đó, xin miễn cho tôi được trao đổi với bạn. Xin lỗi, nếu làm bạn phật ý !
 5. Các bạn thân mến ! Do tiêu đề của topic là "Con người là một tiểu Vũ trụ" nên tôi xin bàn đến luận điểm này dưới giác độ học thuyết ADNH do tôi hiểu như sau: Học thuyết ADNH nghiên cứu, mô tả thực tại thông qua những khái niệm như âm, dương, Ngũ hành, Bát quái, ... , xây dựng lên những mô hình, cấu trúc, qui luật của nó. Tất cả những sự vật, hiện tượng của tồn tại đều được biểu diễn bằng những mô hình, phương pháp luận tương tự dù đó là những sự vật to lớn nhất là toàn Vũ trụ hay những sự vật nhỏ bé ly ti. Không chỉ "con ngưởi là một tiểu Vũ trụ" mà bất cứ một sự vật hay hiện tượng gì khác cũng đều là "tiểu vũ trụ" bởi vì mô hình và phương pháp luận như nhau, giống như đối với toàn Vũ trụ khi mô tả, khảo sát chúng. Cái khác nhau ở đây chỉ là cái "tiểu" và cái "đại" mà thôi. Cái khác nhau ấy thể hiện ở cái trạng thái ban đầu khi khảo sát. Đối với cái "Đại Vũ trụ" thì cái ban đầu ấy là Thái cực. Đối với cái "Tiểu Vũ trụ" thì cái ban đầu ấy là cái trạng thái sự vật khi vừa mới được sinh ra. Do đó, khi nói "con người là một tiểu Vũ trụ" là hàm ý nói mô hình, phương pháp luận khi nghiên cứu con người hay Vũ trụ là như nhau. Thân ái !
 6. Trong Lão Tử Đạo Đức kinh không có dấu phảy (",") nên mới có cách hiểu khác nhau như vậy. Cách hiểu có dấu phảy của anh được một vị túc nho thời Tống là Vương An Thạch lần đầu tiên đưa ra và được các vị Nho khác hoan ngênh nhiệt liệt, nhưng làm anh Thiên Sứ nhà ta bật cười và lấy nó như là một luận cứ về sự không thông hiểu học thuyết ADNH của người TQ. Nếu tôi không nhầm thì hình như có được anh Thiên Sứ đề cập đến trong một bài viết trên diễn đàn này mà bây giờ tôi chịu, không biết nằm đâu.Thôi được rồi, giả sử có tìm được cũng sẽ dẫn đến tranh luận không có kết thúc như bao cuộc tranh luận đang diễn ra trên diễn đàn này. Chúng ta, mỗi người cứ nên phát biểu luận điểm của mình. Tham khảo nhau được thì rất tốt, nếu không cũng không sao và còn rất nhiều những vấn đề khác để trao đổi. Bạn cứ việc quan niệm như vậy và sẽ có lý thuyết tương ứng. Còn tôi thì quan niệm như tôi đã viết và cũng có những kết luận tương ứng. Chúc bạn thành công ! Thân ái !
 7. Lão tử Đạo đức kinh viết:Vạn vật sinh ư hữu, hữu sinh ư vô. Vô danh Thiên Địa chi thỉ Hữu danh vạn vật chi mẫu Như vậy, học thuyết ADNH có quan niệm về một Vũ trụ có khởi thủy. Khởi thủy ấy chính là cái "Vô danh", "vô" được nhắc tới đó, mà ta tạm gọi là Thái cực. Thái cực không phải là một khái niệm dùng để mô tả mà là một thực tại khách quan. Cái nguyên nhân ấy chính là một đột biến lượng tử.
 8. Phap vân thân mến ! Như vậy, cái "Cái nguyên lý cơ bản Thái cực và cách mà nó sinh ra âm rồi tự mình thành dương khi đối đãi với cái âm vừa mới sinh ra đó." như tôi sơ lược trình bày với bạn ở trên không những suy ra "Vạn vật cõng âm và bồng dương" mà còn là cơ sở cho một số nguyên lý khác như sau: Âm dương là phạm trù có tính đối đãi, so sánh được hình thành từ khởi nguyên của Vũ trụ. Trong đó, dương chỉ những thuộc tính ban đầu của Vũ trụ, ngay tại thời điểm khởi nguyên, âm chỉ những thuộc tính đối đãi, so sánh với dương, được hình thành ngay sau thời điểm khởi nguyên đó. Do Thái cực chí tịnh là khởi nguyên của Vũ trụ, nên thuộc tính của dương là “tịnh”, có nghĩa là có xu hướng không biến đổi, giữ nguyên trạng thái hiện tại. Khi ấy, đối đãi so sánh với dương là âm, phải có tính “động”, có nghĩa là có xu hướng biến đổi trạng thái hiện tại ấy. (Chú ý, ta phải hiểu khái niệm "động", "tịnh" một cách tổng quát như thế chứ không đơn thuần là chuyển động cơ học. Chuyển động cơ học chỉ là một sự biến đổi trạng thái vị trí trong không gian mà thôi. Còn vô số những biến đổi khác của sự vật so với trạng thái hiện tại đều được coi là động) Âm, dương tuy đồng sinh từ Thái Cực, nhưng dương là thuộc tính ban đầu, làm cơ sở cho xác định âm đối đãi, nên nói, dương trước âm sau, âm thuận tùng dương. Vì thuộc tính âm động có xu hướng biến đổi trạng thái hiện tại nên sự vật mới biến đổi, vận động và phát triển. Nói cách khác, nguyên lý vạn vật đều vận động không ngừng cũng không phải tiên đề mà là hệ quả của cái cơ bản hơn. Vì thuộc tính của dương là tịnh, có xu hướng giữ nguyên trạng thái hiện tại nên cái vận động của sự vật mới khỏi hỗn loạn và tạo thành qui luật cho người ta nhận thức và dự đoán tương lai. Thân ái !
 9. Ấy là tôi diễn tả cho gọn như thế trong một bài viết trả lời ngắn trên diễn đàn. Chứ muốn hiểu cặn kẽ thì phải tốn giấy mực hơn.Đại khái tôi nói tương đối sơ lược như sau: Một cái "tính" quan trọng của Thái cực là hàm chứa mầm mống của tất cả mọi thứ. Khi có điều kiện thích hợp cái mầm mống ấy trở thành hiện thực. Khi âm dương tương tác thì cần thiết có cái môi trường để nó tương tác. Những mầm mống "môi trường" ấy gặp điều kiện thuận lợi phát triển thành hiện thực và được gọi là trường khí âm dương. Vậy trường khí âm dương là môi trường cho phép diễn ra tương tác âm dương, nó được sinh ra từ Thái cực bằng một đột biến lượng tử. Nói tổng quát, tất cả những cái gì tồn tại đều được sinh ra từ Thái cực, bắt đầu từ một mầm mống, xuất hiện như một đột biến lượng tử, gặp điều kiện thuận lợi phát triển thành hiện thực. Như vậy, Thái cực và trường khí âm dương hoàn toàn khác nhau, như mẹ khác với con vậy. Thân ái !
 10. Cái nguyên lý cơ bản đó là Thái cực và cách mà nó sinh ra âm rồi tự mình thành dương khi đối đãi với cái âm vừa mới sinh ra đó. Sau đó âm, dương tương tác trong một một môi trường gọi là trường khí âm dương . Cái trường khí âm dương đó mới hình thành vạn vật trong quá trình tương tác âm dương. Vì thế, vạn vật mới "cõng âm và bồng dương".
 11. Anh Thiên Sứ thân mến!Chính vì cách hiểu này của anh đã thay đổi hoàn toàn quan niệm của tôi trước kia về âm dương khi anh trình bày nó, chỉ bằng mấy dòng, trong tác phẩm "Thời Hùng Vương và bí mật Lục thập Hoa giáp" mà tôi hân hạnh đọc được vào quãng năm 2000. Chính nó làm tôi mạnh dạn nghiên cứu học thuyết ADNH mặc dù trước kia tôi không quan tâm mấy. Tuy anh có nhiều đóng góp trong nghiên cứu Lý học Đông phương, nhưng cá nhân tôi đánh giá, đây là đóng góp quan trọng nhất của anh. Một điều lý thú nữa là quan điểm này, như anh trình bày, được hướng dẫn từ những di sản văn hóa Việt qua câu "Mẹ tròn con vuông". Đó là điều rất có ý nghĩa. Kỳ lạ làm sao, nó trùng hợp với chi tiết trong Kinh thánh, Chúa Trời lấy mảnh xương sườn của Ađam để nặn ra Êva. Một lần nữa cám ơn anh!
 12. Còn tôi thì cho rằng, đó không phải Tiên đề mà là hệ quả suy ra từ cái cơ bản hơn.
 13. Vâng ! tôi đã hiểu thêm được nhiều về các quan điểm của khoa học hiện đại. Chỉ tiếc rằng với con mắt của tôi nhìn qua cặp kính ADNH thì nó lại hơi khác. Nếu tôi viết ra chắc chắn sẽ bị phản ứng dữ lắm. Do đó, tôi phải hoàn thiện nghiên cứu hơn cho kín cạnh thì mới dám viết. Cám ơn Quasar !
 14. Cảm ơn anh Quasar rất nhiều vì câu trả lời. Tôi xin hỏi thêm một chút. Khoa học có lý giải tại sao mà vận tốc lại làm co không thời gian hay coi đó như một hệ quả của tiên đề vận tốc ánh sáng trong chân không bằng c = const đối với mọi hệ qui chiếu ? Sở dĩ tôi làm phiền anh bằng những câu hỏi đó là vì tôi cũng đang nghiên cứu nhìn môn vật lý hiện đại dưới giác độ học thuyết ADNH và phải trả lời những câu hỏi như thế. Kết quả bước đầu cũng tạm ổn. Tôi muốn so sánh kết quả của tôi trong nghiên cứu đó với quan điểm chính thống của khoa học trong những vấn đề như thế. Vì anh là nhà khoa học được đào tạo bài bản về Vật lý, nên rất mong anh giúp xác nhận những câu hỏi đó. Chân thành cám ơn anh !
 15. Xin anh Quasar xác minh giùm một điều: Có phải việc đồng hồ nguyên tử chạy châm lại khi vận tốc của nó tăng lên đã được khẳng định bằng thực nghiệm ?Cám ơn anh !
 16. Quangnx thân mến ! Cám ơn bạn ! Không phải tôi không biết và không hiểu bài viết muốn nói về cái gì và tôi cũng có quan điểm tương tự bài viết về các kết luận triết học của nó. Cái tôi thấy hay ở đây là cách trình bày nó bằng ngôn ngữ khoa học chính xác. Nhưng trong bài có dùng những khái niệm toán học tôi không biết rõ mà không có giải thích, minh định. Do đó, tôi xin rút lại bất cứ nhận xét nào trước đây về bài viết này và không tham gia bình luận về nó nữa khi chưa đủ những thông tin cần thiết. Thân ái !
 17. Quangnx thân mến !Tôi không học toán sâu. Có lẽ chỉ mới biết giao của các tập hợp. Té ra khác với giao của các đối tượng. Bạn có thể cho mình biết, giao của các đối tượng là gì chứ ? Khác với giao các tập hợp ở chỗ nào ? Lúc ấy, tôi sẽ xem lại cách hiểu của mình. Vì trong bài viết: Do đó tôi tạm suy như vậy. Nếu không đúng, nhờ bạn chỉ dùm chỗ sai cho tôi được bổ xung kiến thức.Cám ơn !
 18. Tuy nhiên, tôi thấy logic lập luận của bài viết có một số vấn đề. Hiện nay tôi đang rất bận, không có điều kiện nghiên cứu kỹ và pót bài một cách đầy đủ. Tôi chỉ xin làm rõ một ý. Sau này, tôi sẽ xem xét toàn diện hơn.Đầu tiên xét định nghĩa Tâm thức: Thì trong phép giao, đối tượng sẽ có 2 phần. Một phần nằm trong phép giao với mợi đối tượng khác gọi là Tâm thức và phần còn lại . Nếu cái phần còn lại đó tồn tại mà không giao với tâm thức, và bản thân nó cũng là một đối tượng. Như vậy, mâu thuẫn với bản thân định nghĩa trên hay Tâm thức không tồn tại. Nếu cái phần còn lại đó không tồn tại, tức là Tâm thức lại chứa trọn vẹn mọi đối tượng. Như vậy, mọi đối tượng sẽ giao nhau trọn vẹn và do đó, chúng đồng nhất với nhau. Đó là điều vô lý vì các đối tượng rất khác nhau. Ngoài ra, còn nhiều vấn đề nữa, nếu chỉ xét qua, khó thấy khía cạnh "ngụy biện toán học" của bài viết. Nhưng nếu định nghĩa trên không đứng vững thì xét tiếp cũng không có ý nghĩa. Xin mọi người chỉ giáo cho cái chưa thấu đáo của tôi trong lập luận trên. Thân ái !
 19. Cám ơn anh quanhnx về bài sưu tầm ! Bài viết "Tâm thức Vũ trụ' của TS Đinh xuân Thọ rất hay và khá nhất quán, hợp lý trong logic của nó. Tuy nhiên, tôi không thấy việc xử dụng tiên đề 1 trong logic bài viết. Phải chăng nó không cần thiết (như vậy sẽ thừa) hay tác giả sẽ sử dụng trong phần khác. Tôi thấy, nên thay từ "ý thức" trong bài viết bằng từ "Tinh thần" thì hay hơn, tránh bị hiểu lầm với quan niệm thông thường về ý thức có chủ thể. Lưu ý rằng các khái niệm cần phải hiểu theo cách định nghĩa của tác giả trong bài viết, tránh hiểu theo quan điểm thông thường mà có khi bị ngộ nhận hay là thấy không hợp lý. Thực ra bài viết cũng không đưa ra quan niệm gì mới so với Lý học Phương đông mà chỉ trình bày một số ý tưởng của Lý học Phương đông một cách logic và hiện đại hơn mà thôi. Bài viết cũng chưa chỉ ra các qui luật vận động của Vũ trụ hoặc có thể có nhưng chưa được pót lên chăng. Cám ơn !
 20. Việc chúng ta chưa biết cái gì làm nên trường hạt đó để nó có thể tương tác được với nhau dù nó không có cấu trúc nội tại chưa thể bác bỏ sự tồn tại của hạt cơ bản.
 21. Anh quasar thân mến!Tôi nghĩ không tương đồng. Bởi Lý học phương Đông quan niệm khởi thủy Vũ trụ là Thái cực vốn không có cấu trúc, không có phân biệt. Do đó, không thể mô tả cấu trúc của nó như trên (bao gồm âm dương và các thuộc tính đó) Hơn nữa, những khái niệm cứng rắn, rỗng không, năng lượng ... phải xác định là như thế nào đã, có như quan niệm thông thường không ? Tại sao những cái đó phải "biến dịch tuần hoàn" ? tại sao dương phải biến trước, chứ không phải là ngược lại ? ... Tóm lại còn phải lý giải hợp lý rất nhiều thứ, tương đương với việc xây dựng cả một học thuyết lớn ! Khi xây dựng học thuyết, những khái niệm phải công nhận cần cố làm sao cho ít nhất, dễ nhận ra nhất và chỉ nằm ở một vài chỗ ban đầu thôi. Những cái còn lại phải được dẫn dắt một cách logic từ những cái được công nhận đó, hạn chế tối đa các phép gán không lý giải. Như vậy, tính thuyết phục mới cao. Ví dụ như bạn gán cho các quái những ý nghĩa về thời kỳ Vũ trụ có các độ cứng khác nhau như trên rất khó thuyết phục và có lẽ không tương đồng với Lý học Phương Đông về cách hiểu các Quái. Có thể những vấn đề đó bạn đã giải quyết hết, nhưng chưa tiện đưa lên. Nhưng vì chưa được đọc nên tôi có vài nhận xét nông cạn đó mong bạn đừng cười. Dù sao tôi cũng cám ơn bạn vì qua các bài viết tôi có được một số thông tin bổ ích cho mục tiêu của mình. Thân ái !
 22. Tôi xin bổ xung chút ít cho trọn vẹn:s = Y mod(3) s = 1 => Sinh s = 2 => Vượng s = 0 => Mộ
 23. Đúng đấy ! Đó là tiêu chí của bạn vả những người "vô minh" như bạn.Còn người có trí tuệ, tư duy, có cái tâm với chân lý, khoa học, dân tộc thì họ có những tiêu chí khác. Bạn có thể hỏi họ xem tiêu chí của họ như thế nào, có khác của bạn hay không ?
 24. Cái này có gì đâu mà bạn quan trọng hóa thế !Này nhé: Đồ hình trên là do sách cũ truyền lại, nói là của cổ nhân, và được một số học giả đăng lại. Còn tại sao họ sắp xếp như thế thì bạn phải hỏi lại cổ nhân thôi. Nhưng cổ nhân chết hết rồi, những giải thích khác là do người sau suy diễn mà ra, có thể đúng, có thể sai với ý cổ nhân. Bây giờ có Trời mới biết là ai sai ai đúng !!! Ai giải thích thế nào thì người ấy cho là họ đúng. Bạn phải tự đánh giá và rút ra kết luận thôi, theo những tiêu chí mà bạn cho là đúng, không ai làm hộ ai được. Nếu bạn hỏi cách đánh giá của tôi thì câu trả lời trong chuyên mục "Cơ sở học thuyết ADNH - Vô Trước" trên diễn đàn này. Thân ái !
 25. @ Nhân Vô Minh. Đúng vậy! Và đây là quyền chính đáng của mỗi người.Nhưng cách viết như Thiên Đồng hay anh Thiên Sứ hoàn toàn khác với điều bạn "nhận thấy": Thật ra, trong lịch sử, tất cả mọi học thuyết, tư tưởng, tôn giáo ... và cả khoa học đều có những thủ pháp tương tự như vậy để phổ biến ra đại chúng. Nhưng rất ít khi họ nói trước và rõ ràng như các anh Thiên Đồng và Thiên Sứ rằng, cái đó không phải là luận cứ chứng minh quan điểm của mình. Như thế là rất đường hoàng và minh bạch. Những người có thiện chí, khoa học luôn nhận thấy rõ điều đó.Thân ái!