• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Vo Truoc

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  787
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  13

Everything posted by Vo Truoc

 1. Côngly thân mến. Các anh chị em trên diễn đàn thân mến! Ở đây các bạn đã đề cập tới khái niệm định mệnh. Vấn đề này đã được bàn luận và có nhiều trường phái. Gần đây anh Thiên Sứ có cả một quyển sách bàn về định mệnh là "Định mệnh có thật hay không". Tiếc rằng tôi chưa được đọc. Tôi xin dùng những luận điểm trong chuyên mục "Cơ sở học thuyết ADNH" của tôi để bàn sơ về vấn đề này. Tôi cho rằng, học thuyết ADNH nếu là học thuyết tổng quát như anh Thiên Sứ khẳng định thì nó phải giải quyết được vấn đề định mệnh mà không cần viện dẫn tới những luận điểm của học thuyết nào khác. Trong "Cơ sở học thuyết ADNH" tôi đã trình bày rằng một sự vật sở dĩ tồn tại, phát triển và tiến hóa được là do cơ chế có những giá trị mới được tạo ra, những giá trị cũ bị mất đi trong quá trình rương tác âm dương. Những giá trị mới đó vốn tồn tại sẵn trong Vũ trụ dưới dạng mầm mống do "Đạo hàm chứa và bao trùm tất cả" ("Cơ sở học thuyết ADNH" - Vô Trước). Khi gặp điều kiện thuận lợi của trường khí tương tác âm dương, những mầm mống ấy có điều kiện phát triển trở thành hiện thực. Nếu không nó vẫn ở trong dạng mầm mống mà thôi. (Những giá trị đã tồn tại khi gặp điều kiện không thuận lợi trong trường khí tương tác âm dương sẽ dần tiêu biến đi, tức là trở về trạng thái mầm mống trong "Đạo"). Sau đó, chúng lại tham gia vào quá trình tươnh tác âm dương làm sự vật phát triển. Trường khí âm dương trong Vũ trụ cùng các qui luật của nó ở thời điểm này coi như có sẵn, là một tồn tại khách quan và thực tế. Như vậy, vấn đề định mệnh có thật hay không phụ thuộc vào việc những mầm mống giá trị mới trong Vũ trụ (do bản thể của nó là Đạo trùm chứa và bao hàm tất cả) xuất hiện có theo qui luật có thể biết trước được hay không. Nếu bản thể của Vũ trụ là Đạo trùm chứa và bao hàm tất cả thì đương nhiên nó phải bao hàm vô số các qui luật xuất hiện các mầm mống giá trị mới khác nhau. Điều đó có nghĩa là, những mầm mống giá trị mới của sự vật xuất hiện vô số và hoàn toàn mang tính xác xuất. Sự phát triển của sự vật phụ thuộc vào 2 yếu tố: - Yếu tố 1: Trường khí ân dương và qui luật của nó là cái đã có sẵn, đang tồn tại thực tế. - Yếu tố 2: Qui luật xuất hiện của các giá trị mới Nếu sự phát triển của sự vật phụ thuộc nhiều hơn vào yếu tố 1 thì tương lai của nó mang tính xác suất ít hơn. Đó là những sự vật có qui mô lớn, tốc độ thay đổi nhỏ. Nếu sự phát triển của sự vật phụ thuộc nhiều hơn vào yếu tố 2 thì tương lai của nó mang tính xác suất nhiều hơn. Đó là những sư vật có qui mô nhỏ, thốc độ thay đổi lớn. Điều này đồng nghĩa với kết luận: Tương lai của một sự vật có qui mô nhỏ, biến đông nhanh mang tính xác suất hơn tương lai của sự vật có qui mô lớn, biến động chậm. Trên qui mô lớn nhất là toàn vũ trụ thì ta nói, tương lai của Vũ trụ hoàn toàn xác định, nó bất biến. Đó là cơ sở của chân như "không tăng, không giảm, không sinh, không diệt" trong Phật học. Khi qui mô càng nhỏ, tính xác xuất của tương lai càng tăng, và khi đến tầm cỡ hạt electron thì các nhà khoa học phải thừa nhận rằng vị trí của nó trong nguyên tử hoàn toàn xác xuất. Phân tích trên chính là cơ sở cho nghuyên lý bất định Heiydenberg trong vật lý lượng tử. Từ đây có thể kết luận rằng, định mệnh là có thật trong cái tuyệt đối (Vũ Trụ) nhưng không có thật trong cái tương đối. Tính xác xuất của tương lai càng tăng khi qui mô sụ vật càng nhỏ, tốc độ biến thiên lớn. Môn tử vi có thể đoán tương đối đúng số phận một con người nhưng chắc chắn không thể đoán được ngày mai anh ta bước chân trái hay chân phải ra khỏi nhà khi đi chơi! Mong anh em đóng góp ý kiến.
 2. Chẳng nhẽ biết đau đớn hay khó khăn thì nhất định định linh hồn phải là vật chất hay sao? Thế giới phi vật chất không biết đau đớn hay khó khăn ư? Chưa chắc đâu bạn ạ!
 3. Anh Thiên Sứ đã phát biểu và tôi đồng tình rằng không coi những giải mã truyền thuýet như là những bằng chứng dùng để chứng minh. Những giải mã chỉ nên được coi như những gợi ý cho hướng tư duy thôi. Vì vậy, khi đưa ra luận điểm theo hướng giải mã cần nhấn mạnh những luận cứ chứng minh (và phản biện cũng vậy) mới có tính thuyết phục.
 4. Anh Thiên Sứ Kính mến!Cách nạp can theo sách Tàu thì em biết kém lắm, anh giỏi hơn rất nhiều, em không dám trình bày. Em chỉ đọc tham khảo bài viết của anh thôi. Nhưng cách nạp của em thì hoàn toàn không tham khảo sách Tàu về phương pháp luận, chỉ tham khảo kết quả thôi. Kẹt một nỗi là em còn một số cân nhắc trong logic của mình nên cần nghiên cứu thêm, em sẽ pót sau. Anh có thể bảo rằng thế thì lúc ấy hẵng hay, viết trước mà làm gì! Em đã có lời phân trần trước là mong anh nhận xét về mặt kết quả để em hoàn thiện logic của mình. Mong anh thông cảm.
 5. Xin lỗi anh Thiên Sứ! Quả thật anh chỉ đặt vấn đề chỉnh sửa cách nạp chi. Em cũng có nghiên cứu vấn đề này, nhưing còn một số điều cần suy nghĩ thêm về lý luận cho chặt chẽ. Khi nào xong, em sẽ pót. Nhưng kết quả có lẽ như sau, mong anh góp ý: Ở cách nạp can chi này, em chưa đưa ra lý luận. Nhưng về mặt hình thức, em xin nêu mấy ý như sau: - Phù hợp với lý luận quái Khôn nạp chi bắt đầu ở Sửu của anh. - Phù hợp với đổi chỗ Tốn Khôn trong Hậu thiên Bát quái Lạc Việt của anh. - Phù hợp đổi chỗ Cấn Chấn trong đồ hình Hà đồ trong chuyên mục "Cơ sở học thuyết ADNH" của em trên diễn đàn. - Phù hợp qui luật thứ tự vận động của các Thiên can trên đồ hình ở trên: Tuy nhiên có nhiều sai lệch về can, chi so với cách nạp của anh ở các quái Khàm, Chấn, Cấn, Ly, Tốn, Đoài. Chỉ giống ở mỗi 2 quái Càn và Khôn mà thôi. Kính anh!
 6. Côngly đặt vấn đề rất hay. Tôi xin dùng những quan điểm của mình đã trình bày ở các phần trên, dựa vào học thuyết ADNH mà tôi trình bày trong chuyên mục "Cơ sở học thuyết ADNH" để trả lời một số câu hỏi của Congly. Nếu có gì chưa được như ý mong anh chị em thông cảm. Congly viết: Đó là do Linh hồn là thực thể phi vật chất, nó không thể tác động tới các giác quan con người và các thiết bị khoa học vốn được thiết kế để nhận biết một tác động vật chất. Nhưng con người vẫn có thể cảm nhận được nó vì nó thực sự tồn tại và có thể tác động đến con người (bằng con đường phi vật chất hoặc gián tiếp thông qua vật chất). Bằng con đường tu tập rất công phu theo những phương pháp được lưu truyền lại từ xa xưa mà có lẽ ngày đó rất phổ biến, rõ ràng, người ta có thể thấy rõ linh hồn và thậm chí còn có thể tác động tới nó. (nhiều vị tu tập ở Ấn Độ, Tây Tạng, ... khẳng định điều này bằng kinh nghiệm bản thân)
 7. Cám ơn VinhL! Anh Thiên Sứ viết: Em cũng thấy vậy. Nhưng em không nói phương pháp luận của anh liên quan tới việc đổi chỗ Tốn Khôn mà em nói nó phù hợp với việc này vì rõ ràng là như vậy (liên quan và phù hợp là 2 vấn đề không phải lúc nào cũng đồng nhất): Em không có ý phủ nhận phương pháp luận của anh mà chỉ nêu một vài băn khoăn, thắc mắc khi thấy sự thiếu qui tắc trên phương diện hình thức mà thôi. Em hoàn toàn chưa bình luận gì về bản chất vấn đề.
 8. Anh Thiên Sứ kính mến! Anh viết: Em đã đọc và rất khâm phục anh. Nhưng em xin có vài ý kiến như sau:- Phân tích của anh chúng minh một cách sắc sảo rằng cổ thư chữ Hán có rất nhiều điều phi lý chứng tỏ tác giả học thuyết ADNH không phải là người Hoa hạ. - Theo em biết, anh đã chứng minh không chỉ trong nạp chi cho các hào của quẻ Dịch mà cổ thư chữ Hán truyền lại có sự sai lệch mà còn trong nhiều đồ hình quan trọng khác của học thuyết ADNH như Hà đồ, Lục thập Hoa giáp, Phong thủy, ... cũng được cổ thư chữ Hán truyền lại với nhiều sai lệch. Kết luận logic là còn nhiều đổ hình, kiến thức khác chắc chắn cũng chịu chung số phận mà ta chưa nhận biết cụ thể sai lệch nào? mức độ ra sao? chỉnh sửa thế nào? Điều này dẫn đến sự hoang mang, thiếu tự tin cho người dự đoán và thếu tin cậy cho nghười nghe đoán. - Bài viết của anh cũng dựa trên những nguyên lý do cổ thư chữ Hán truyền lại một cách hợp lý hơn với những tiêu chí hợp lý hình thức chứ chưa phải là sự chứng minh rốt ráo. Theo em, sự hợp lý hình thức chưa là sự chứng minh có tính thuyết phục, nó cũng gần giống như sự giải mã mà thôi (có thể ở trường hợp này nó cao hơn giải mã một chút nhưng chưa phải sự chứng minh hoàn hảo theo một logic, lý thuyết nhất quán). Hơn nữa, với những hợp lý anh chỉnh sửa em cũng nhận thấy một vài điều chưa hợp lý về mặt hình thức trong các chỉnh sửa ấy như sau: Nạp can chi cho các hào của quẻ dịch mà cổ thư truyền lại như sau: Anh dựa vào nguyên lý Hà đồ phối Hậu thiên Bát quái Lạc Việt chỉnh sửa lại như sau: So sánh 2 bảng ta thấy sự chỉnh sửa của anh gồm 2 điểm: - Đổi chỗ nạp chi giữa 2 quái Tốn và Khôn, phù hợp với đề xuất đổi chỗ Tốn - Khôn trong Hậu thiên Bát quái VV của anh thành Hậu thiên Bát quái Lạc Vệt. - Đổi chỗ các nạp chi của nội quái và ngoại quái trong nạp chi cho quái Chấn. Nều biểu diễn sự thay đổi này trên đồ hình anh vẽ trong sách "Hà đồ trong văn minh Lạc Việt" ta thấy: Trên đồ hình ta thấy rõ qui luật CÀN khởi ở Tý, Khảm khởi ổ Dần, Cấn khởi ở Thìn, Chấn khởi ở Ngọ, Khôn khời ở Sửu, Ly khời ở Mão. Nhưng theo qui luật đã đúng với 6 quái ấy thì Tốn đáng lẽ khởi ở Tỵ và Đoài khởi ở Mùi thì chỉnh sửa của anh lại cho ngược lại, Tốn khởi ở Mùi và Đoài khởi ở Tỵ. Tuy em chưa dám kết luận đúng sai thế nào nhưng rõ ràng ở đây có cái gì đó chưa được hợp lý về mặt hình thức. Cũng trên đồ hình ta thấy, các Thiên can Nhâm Quí, Giáp Ất, Mậu Kỷ sắp xếp liên tiếp nhau thuận theo chiều kim đồng hồ thì Canh Tân ngược chiều kim đồng hồ còn Bính Đinh lại cách 2 bước. Rõ ràng qui luật bị phá vỡ nghiêm trọng. Tuy những tình tiết phá vỡ qui luật đó là hình thức, nhưng em cho rằng nó tàng chứa một sai lệch nào đó liên quan đến sự chính xác trong các chỉnh sửa của anh. Mong anh xem xét. Kính anh.
 9. Anh Thiên Sứ kính mến! Anh viết Em nói thế vì trong Thuyết tương đối của Anhxtanh, có công thức liên quan giửa khối lượng và năng lượng là A = m.c2. Nếu anh gắn năng lượng với vật chất thì cũng là gắn với khối lượng rồi, dù là khối lượng tĩnh hay động. Tất nhiên, trong trường hợp anh phủ nhận công thức liên hệ giữa khối lượng và năng lượng thì lại là chuyện khác. Em sợ rằng, khi đó, năng lượng phải được định nghĩa lại và có lẽ phải đổi tên khái miện "năng lượng" mới đó cho đỡ bị nhầm lẫn.
 10. Em sợ rằng, người ta chẳng khi nào chịu thừa nhận đâu. Họ sẽ lý giải một kiểu nào đó và thua keo này bày keo khác thôi. Phải thừa nhận rằng lòng kiên nhẫn, niềm tin, tham vọng của họ vô bờ bến.
 11. Anh Thiên Sứ kính mến. Em rất tôn trọng quan điểm của anh. Em chỉ muốn anh hiểu là em không phủ nhận năng lượng trong khái niệm vật chất mà thôi.
 12. Linh hồn là gì? Linh hồn chẳng qua là tập hợp những yếu tố phi vật chất, hình thành qua các tương tác âm dương, song song tồn tại và kết hợp chặt chẽ, tương tác qua lại với những yếu tố vật chất hình thành cơ thể con người. Khi con người chết đi, các thành phần vật cấu tạo nên cơ thể con người mất liên kết, tan rã và phân tán vào thiên nhiên chứ không mất đi và lại tham gia vào những liên kết khác. Linh hồn cũng chịu chung số phận vì chúng mất liên kết với thể xác. Những yếu tố phi vật chất cấu tạo nên linh hồn cũng mất liên kết, tan rã và phân tán vào thiên nhiên phi vật chất (vốn song song tồn tại với thế giới vật chất) chứ không mất đi và lại tham gia vào những lên kết khác. Trong những trường hợp cụ thể và đặc biệt, khi thể xác chết đi, linh hồn không hoặc ít bị phân tán và tạo ra nhiều hiện tượng, hiệu ứng mà ta gọi là thần bí, tâm linh. Linh hồn chỉ là một phần rất nhỏ trong thế giới phi vật chất cũng giống như con người là rất nhỏ trong thế giới vật chất vậy. Cũng như vật chất, linh hồn và nói chung toàn bộ thế giới phi vật chất dù kỳ bí đến đâu cũng phải tuân thủ những qui luật của học thuyết ADNH, học thuyết tổng quát mà nhân loại đã có được mà tự đánh mất đi đến nay vẫn còn đang mày mò tìm kiếm lại. Xưa kia, khi học thuyết ADNH còn chưa bị thất truyền, tổ tiên ta có cả một hệ thống lý thuyết cũng như thực hành để có thể giao tiếp được với linh hồn. Nhưng theo thời gian, cùng với sự thất truyền của học thuyết ADNH, các phương pháp ấy cũng bị mai một, thất truyền theo, còn rơi rớt lại một số lễ nghi, hình thức (cầu đảo, gọi hồn, thần quyền, ...), nhiều khi bị lợi dụng và bị liệt vào mê tín dị đoan cũng tương tự như những mảnh còn sót lại của học thuyết ADNH vậy. Hy vọng rằng, cùng với sự phục hồi học thuyết ADNH như anh Thiên Sứ đã tiên tri thì những phương pháp chủ động giao tiếp với linh hồn đó cũng được phục hồi.
 13. Nếu Tinh thần là vật chất, nó phải có năng lượng. Có nghĩa là nó có khối lượng nào đó (A = c.m2). Khối lượng đó càng lớn nếu Tinh thần có sức mạnh lớn. Nếu người nào đó có sức mạnh tinh thần lớn, đôi khi cực lớn thì họ sẽ nặng hơn nhiều so với một anh ngốc! Thật phi lý! Tôi không hình dung được mợt ai đó có 2 kg tinh thần!
 14. Anh Thiên Sứ kính mến! Anh viết: Hình như anh hiểu chưa đúng ý em. Em hoàn toàn không phủ nhận năng lượng trong khái niệm vật chất mà em khẳng định nó như là một điều kiện tiên quyết. Em chỉ cho rằng, ngoài vật chất ra còn tồn tại nhiều thứ khác nữa không phải là vật chất, không có năng lượng mà vẫn tương tác với nhau và tương tác với vật chất. Em nghĩ em đã viết rất rõ quan điểm đó như sau: Mong anh xem lại.
 15. VinhL thân mến! Tôi đã nói rồi, Vũ trụ chỉ là danh từ tôi "gượng" mà dùng để chỉ tất cả những cái gì tồn tại. Nếu nói phi vũ trụ nghĩa là nói phi tồn tại thì hiển nhiên là không tồn tại nghĩa là không có. Vũ trụ (hay tất cả tồn tại) là cái tướng, hay cái thể hiện của Thái cực chứ không phải Thái cực. Nói cho cùng cũng không có cái gọi là Thái cực hay Thái cực không phải là một "cái". Thái cực là bản thể, Vũ trụ (hay tất cả mọi thứ tồn tại) là tướng (hay là những biểu hiện), tương tác âm dương là dụng (cái nguyên tắc vận động) của chân lý tối thượng (Chân như). Đó là cái thế chân vạc không thể tách rời. Nhà Phật nói:" Ly bàn thể vô hiện tướng"," Ly hiện tướng vô bản thể" là thế. Diễn đạt nôm na như thế này cũng được: Gọi "Chân như" là chân lý tối thượng, tuyệt đối thì "Thái cực" là bản thể của "Chân như", Vũ trụ (hay tất cả mọi thứ tồn tại) là biểu hiện của "Chân như" (tướng), tương tác âm dương là dụng của "Chân như". Chúng không tách rời nhau được, thiếu một trong 3 cái thì hai cái kia trở nên vô nghĩa, không tồn tại. Do đó, cách đặt vấn đề của VinhL là không có ý nghĩa trong quan điểm này. Nếu VinhL có cách nhìn theo thế chân vạc Thể Tướng Dụng của nhà Phật như thế chắc chắn VinhL hiểu rõ ý tôi trình bày.
 16. Anh Thiên Sứ kính mến. Thái cực tồn tại nhưng không thể Thái cực là vật chất. Nó là cái không thể mô tả, diễn đạt bằng ngôn từ. Thái cực không phân biệt, không có không gian, không có thời gian, không có tương tác, và cũng không có năng lượng, nhưng Thái cực chứa mầm mống của tất cả những thứ đó và những thứ khác nữa. Rõ ràng Thái cực không phải là là vật chất nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Thái cực vẫn là tồn tại nhưng không phải là vật chất và cũng không phải là phi vật chất. Tất cả những mô tả về Thái cực đều là "gượng" mà nói, tức là tương đối gần giống thôi. Do đó, em không thể đồng ý coi Thái cực là một thể chứa đầy năng lượng.Em đã trình bày trong chuyên mục "Cơ sở học thuyết ADNH" như sau: Điều kiện đầu tiên và duy nhất của tương tác là có sự phân biệt, nghĩa là có âm, dương. Trong quá trình tương tác mới xuất hiện năng lượng và những thứ khác nữa và gọi chung là Vạn tượng.Những thứ xuất hiện trong tương tác âm dương đó mà có năng lượng thì gọi là vật chất, những thứ cũng xuất hiện trong tương tác âm dương đó mà không có năng lượng gọi là phi vật chất. Tất cả chúng đều tương tác âm dương với nhau. Như vậy, trong vạn tượng, cái gì hàm chứa năng lượng gọi là vật chất. Cái gì không hàm chứa năng lượng gọi là phi vật chất. Chúng đều tồn tại và có thể tương tác được với nhau vì có sự phân biệt. Theo quan niệm này, định nghĩa của anh về vật chất hoàn toàn phù hợp, và em rất thống nhất: Nhưng: và: thì em không đồng ý.Trên cơ sở em đã trình bày ở trên, em vẫn cho rằng "phi vật chất" vẫn tồn tại và vẫn tương tác với Vật chất mà không cần năng lượng, miễn là có phân biệt âm dương. Vật chất, phi vật chất chẳng qua là những biểu hiện khác nhau của Thái cực - bản thể của Vũ trụ (tồn tại) - trong quá trình tương tác âm dương mà thôi. Chúng đều hàm chứa âm dương và do đó chúng phải tương tác với nhau Học thuyết ADNH không định nghĩa vật chất cũng như không định nghĩa năng lượng không phải cổ nhân không biết về nó mà là vì nó không có vai trò quan trọng trong với các vị ấy trong nghiên cứu của mình. Cái mà cổ nhân quan tâm hơn, cho là mấu chốt là các tương tác âm dương và những phát triển của nó là ngũ hành, bát quái, ... Kính anh!
 17. VinhL hỏi: Đây chỉ là một trò chơi của chữ nghĩa. Không có khái niệm "phi vũ trụ". Thực ra là "vũ trụ" là danh từ tôi "gượng" dùng để chỉ tất cả những cái gì "tồn tại" mà thôi. Nếu VinhL lại hỏi cái gì là "phi tồn tại" thì biết trả lời ra sao? Chẳng nhẽ lại bảo "phi tồn tại" là cái "phi tồn tại"! Cái tồn tại phải thể hiện được sự tồn tại của nó thông qua khả năng tương tác với những cái khác.Anh Thiên Sứ viết: Nếu hiểu theo nghĩa vật chất là tất cả những cái gì tồn tại, có thể tương tác được với những cái khác (không đưa ra điều kiện năng lượng) thì em nhất trí. Như vậy, nếu vật chất được định nghĩa như sau thì em hoàn toàn thống nhất:Tất cả các dạng tồn tại tương tác được với nhau đều là vật chất. (Ở đây, "tương tác" được hiểu theo nghĩa là "làm thay đổi") Với định nghĩa này thì em hoàn toàn nhất trí với những diễn giải ở trên của anh về vật chất. Em chỉ kỵ cái chữ "năng lượng" mà thôi. Theo em, năng lượng không phải là đều kiện tiên quyết của vật chất. Nhưng tương tác là điều kiện tiên quyết.
 18. Anh Thiên Sứ kính mến! Chính tác phẩm đầu tiên của anh xuất bản "Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại" là nguồn cảm hứng cho em nghiên cứu học thuyết ADNH mà trước kia em không có ý định này. Do đó em rất biết ơn và kính trọng anh. Nhưng vì học thuật mong anh thông cảm cho những gì em có thể không thống nhất với anh. Bởi vậỵ, khi nghiên cứu học thuyết ADNH, em không cho rằng luận điểm:"Không thể có cái gì phi vật chất nhưng lại chứa đựng năng lượng để tương tác với vật chất" là chân lý hiển nhiên và điều này không mâu thuẫn với tiêu chí: Một lý thuyết được coi là khoa học sẽ không phủ nhận những chân lý được khoa học phát hiện trước đó, bởi vì nó ra đời sau học thuyết ADNH. Hơn nữa, hoàn cảnh ra đời của nó là khi học thuyết ADNH đã bị thất truyền. Em cũng không cho rằng khi mình nói tồn tại phi vật chất là do học thuyết ADNH không định nghĩa vật chất. Chẳng qua là khi nghiên cứu học thuyết ADNH em không thấy sự cần thiết có định nghĩa về vật chất, và do đó sự tồn tại của phi vật chất là kết luận rút ra trong nghiên cứu mà thôi (nếu cách đây 2 năm thì em không thể hình dung đến điều này và chắc chắn đồng ý với quan điểm trên của khoa học). Cũng giống như một nhả khoa học khi xưa trả lời Hoàng đế Napoleon khi ngài không thấy Thượng đế trong lý thuyết của ông này: "Tâu bệ hạ, thần không cần giả thiết này (Thượng đế) trong lý thuyết của thần". Học thuyết ADNH đã bị thất truyền và muốn phục hồi nó phải hết sức cẩn trọng đặc biết đối với những khái niệm cơ bản nhất, nếu không, sai một ly sẽ đi một dặm. Em vẫn cho rằng, vật chất, phi vật chất, năng lượng, tâm linh, ... là những biểu hiện khác nhau của bản thể vũ trụ là Đạo trong vận động tương tác âm dương ở những điều kiện khác nhau, những qui ước khác nhau tuân thủ những qui luật của học thuyết ADNH mà thôi. Những nguyên lý của học thuyết ADNH đúng cho tất cả mọi đối tượng dù nó là vật chất hay phi vật chất, hữu hình hay vô hình, khoa học hay phi khoa học, tự nhiên hay xã hội, vật lý hay toán học, .... Chỉ có như vậy, học thuyết ADNH mới có thể là học thuyết thống nhất vũ trụ. Mong anh tham khảo và lượng thứ. Kính anh!
 19. VinhL thân mến! Theo tôi, học thuyết ADNH không nghiên cứu chỉ có vật chất mà nó nghiên cứu bản thể vũ trụ (thể) cùng tất cả các biểu hiện của nó (tướng) trong tương tác Âm dương (dụng) và do đó, nó là học thuyết bao trùm Vũ trụ. Học thuyết ADNH không định nghĩa cụ thể vật chất mà coi những cái ta vẫn thấy như là vật chất chỉ là một biểu hiện của thực tướng vũ trụ mà thôi và còn rất nhiều những biểu hiện khác nữa mà có khi hiện nay ta chẳng có tý khái niệm nào về chúng. Không phải chúng không tồn tại mà do ta chưa biết đó thôi. Khái niệm vật chất là những khái niệm do con người đặt ra trong quá trình nghiên cứu tự nhiên không theo phương pháp của học thuyết ADNH và thay đổi rất nhiều theo thời gian tùy theo nhận thức của con người lúc đó. Ví dụ như khái niệm vật chất khá rộng của anh Thiên Sứ đưa ra ở trên. Nhưng nếu cho rằng: thì không chính xác. Tôi cho rằng, năng lượng cũng chỉ là một biểu hiện bản thể Vũ trụ mà thôi và các tương tác không nhất thiết phải bao hàm trao đổi năng lượng. Còn vô số những tồn tại mà không cần có năng lượng. Câu nghi vấn của anh Thiên Sứ: tôi cho rằng hoàn toàn có thể. Không một luận điểm nào của học thuyết ADNH phủ nhận những tương tác ấy cả. Không một luận điểm nào của học thuyết ADNH đòi hỏi phải có đều kiện năng lượng cho các tương tác âm dượng.Còn khoa học đương đại thì coi điều kiện tiên quyết của tương tác là phải có năng lượng bởi vì nó không phải là học thuyết ADNH và tỏ ra lúng túng khi vấp phải những thực tế tương tác phi vật chất. Khi không tìm thấy vai trò năng lượng trong các tương tác mà thực tế sảy ra thì hoặc cho là mê tín, hoặc cho là có năng lương nhưng rất nhỏ hay ở dưới dạng nào đó mà sau này họ sẽ tìm ra! Một ngày nào đó, toàn bộ nền khoa học đương đại sẽ được viết dưới dạng học thuyết ADNH thì VinhL sẽ thấy, cái gọi là lực chẳng qua là một trong các cách mô tả những tương tác âm dương mà thôi, và do đó, năng lượng cũng chỉ là cách một trong những hệ quả của phép mô tả đó. Năng lượng không phải là bản chất của vũ trụ mà chỉ là một trong những biểu hiện của bản thể vũ trụ mà thôi. Do đó, tồn tại những cái phi năng lượng mà vẫn tương tác với nhau và với chúng ta tức là tồn tại phi vật chất, thậm chí còn nhiều hơn cái gọi là vật chất nhiều lần (bởi vì năng lượng hay vật chất chỉ là một trong vô số biểu hiện của bản thể vũ trụ). Theo quan điểm này thì dự báo sự không thành công của thí nghiệm về vật lý mà các nhà khoa học đang dự định thực hiện của anh Thiên Sứ là hoàn toàn dễ hiểu.
 20. Anh Thiên Sứ viết Tại sao? Điều này liệu có chắc không? Có cái gì còn huyền ảo, khó nắm bắt hơn cả tâm linh nữa không? Nếu coi năng lượng là khả năng sinh công thì phải chăng mọi tương tác thì phải chứa năng lượng tức là sinh công? Theo tôi, những vấn đề này chưa chắc khẳng định ngay được. Chẳng qua chúng ta biết mỗi một dạng tương tác là năng lượng nên nghĩ rằng đã có tương tác thì phải có trao đổi năng lượng mà thôi. Thế nếu tồn tại những tương tác mà không cần thông qua năng lượng thì sao? Liệu có khả năng này không? Tại sao lại không nhỉ? Nếu quan niệm như vậy thì có lẽ bản thể của vũ trụ là một cái gì đó chứa đầy năng lượng. Nói cách khác ta đồng nhất khái niệm Đạo của học thuyết ADNH với năng lượng. Liệu điều đó có chắc là chân lý hay không? Theo tôi, bản thể của Vũ trụ là Đạo (thể), không thể định nghĩa chính xác, nằm ngoài mọi diễn đạt, vô thủy, vô chung, chỉ gượng mà mô tả, trùm chứa và bao hàm tất cả. Những khái niệm vật chất, tâm linh, năng lượng, ... chỉ là những biểu hiện khác nhau của nó trong những điều kiện nhất định của chính nó, và những biểu hiện khác còn vô số, không thể kể hết. Những biểu hiện đó (tướng) là do tương tác âm dương (dụng) mà ra. Tương tác âm dương vô cùng rộng lớn, bao gồm cả tương tác trao đổi năng lượng và nhiều thứ khác nữa mà ta còn chưa biết. Tuy nhiên, trong khi còn chưa nắm rõ bản chất những tương tác khác, tôi cũng ủng hộ các nghiên cứu qui tương tác về năng lượng cho đến khi chúng ta gặp những mâu thuẫn không thể giải quyết được do quan niệm này gây ra. Nhưng khi đã xuất hiện các mâu thuẫn ấy thì phải mạnh dạn thay đổi tư duy. Ngày nay đã xuất hiện lác đác những mâu thuẫn như vậy trong các nghiên cứu khoa học đỉnh cao và rất nhiều trong cuộc sống mà, hoặc người ta gọi là mê tín, hoặc giải thích một cách khiên cưỡng nhân danh khoa học hay thần quyền. Do đó, lúc này cũng là lúc cần có những quan niệm mới đúng đắn hơn. Phải chăng những tương tác mà ta chưa biết đó không có qui luật? Không, chúng có qui luật và qui luật đó được mô tả trong học thuyết ADNH - học thuyết tổng quát bao trùm vũ trụ - bởi vì đối tượng nghiên cứu của học thuyết ADNH là Đạo - bản thể vũ trụ - vả các vận động tương tác của nó (tương tác âm dương). Vì vậy, tôi tin tưởng sâu sắc luận điểm của anh Thiên Sứ rằng, học thuyết ADNH chính là học thuyết mà nhân loại cần trong tương lai, và do đó, chắc chắn nó sẽ được phục hồi và phát triển rực rỡ xứng đáng với tầm cỡ của nó.
 21. Tại sao cái gì cũng qui về vật chất vậy? Chẳng nhẽ ngoài vật chất ra không còn cái gì khác nữa hay sao?Theo tôi, Linh hồn và thế giới tâm linh là ... Linh hồn và thế giớ tâm linh, vậy thôi. Và là đó định nghĩa chính xác nhất. Theo học thuyết ADNH, bản thể Vũ trụ là Đạo, trùm chứa và bao hàm tất cả. Cái tướng của nó là vạn tượng, cái lý của nó là các tương tác âm dương ("Cơ sở học thuyết ADNH" - Vô Trước). Do đó, thế giới vật chất hay tâm linh, Linh hồn, ... cũng không thể ngoài nó. Đó chẳng qua là những "tượng" trong vạn tượng mà thôi. Hoạt động của chúng cũng phải tuân thủ theo những qui luật tương tác âm dương ngũ hành. Chúng ta quen nhìn thế giới vật chất và tưởng rằng chỉ có vật chất mà thôi và cái gì cũng qui về vật chất cả. Và do đó, chúng ta không thể giải quyết được hết những mâu thuẫn nảy sinh từ tính khiên cưỡng đó. Học thuyết ADNH, về nguyên tắc, có khả năng giải quyết rốt ráo tất cả các vấn đề trong Vũ trụ này, kể cả các vấn đề bạn Congly nêu ra vì đó là học thuyết tổng quát, bao trùm vũ trụ. Còn giải quyết như thế nào thì lại là vấn đề khác, phụ thuộc vào mức độ am hiểu học thuyết đó của chúng ta. Phải nói là, trong thời điểm hiện nay, còn vô cùng khiêm tốn.
 22. VinhL thân mến! Anh chị em trên diễn đàn thân mến> VinhL hỏi: Anh Thiên Sứ trả lời: Sau đó diễn ra hành loạt các trao đổi mà vấn đề VinhL đưa ra vẫn chưa được giải quyết.Tôi xin trao đổi cùng VinhL và tất cả các anh chị em trên diễn đàn về đề tài này, chỉ sử dụng các kiến thức trong chuyên mục "Cơ sở học thuyết ADNH" - Vô Trước mà thôi. Phương pháp tương tự tôi cũng dùng để lý giải về giờ quan sát trong chuyên mục đó. Muốn hiểu phương pháp an cung Mệnh thì đầu tiên ta phải biết Mệnh là gì, đặc tính ADNH của nó ra sao, chu kỳ vận động như thế nào. Chỉ khi làm sang tỏ và thống nhất được với nhau về điểm này ta mới có thể cùng nhau bàn tiếp những vấn đề liên quan. Dựa trên “Cơ sở học thuyết ADNH” trong chuyên mục nghiên cứu của mình cùng với những qui tắc do cổ thư truyền lại (tuy không lý giải) tôi xin đưa ra nguyên lý cơ sở cho cách an cung Mệnh như sau, mong các anh chị em tham khảo và góp ý. Trước hết, ta đưa ra khái niệm cấu trúc ADNH của một sự vật (trong đó, số mệnh của con người cũng chỉ là một sự vật mà thôi). Một sự vật là một tập hợp đầy đủ các yếu tố, quyết định chủ yếu tới sự biểu hiện, vận động và phát triễn của nó thông qua tương tác giữa các yếu tố đó và trong sự tương tác với các yếu tố bên ngoài. Trong sự vật có đầy đủ mọi yếu tố ADNH. Những yếu tố ADNH của sự vật được biểu diễn trên đồ hình bằng nhiều cách khác nhau, trong đó, mô hình biểu diễn các yếu tố ADNH của sự vật thông qua các cung Địa chi bố trí theo chiều tương sinh: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi dược gọi là mô hình ADNH Địa chi của sự vật. Trong mô hình ADNH Địa chi của sự vật, cung Tý là cung đầu của Dương thể hiện bản chất, đặc điểm riêng cùa bản thân sự vật gọi là cung Mệnh. Bản chất của Mệnh bị chi phối rất mạnh, đến mức quyết định, bởi trường khí AD của Vũ trụ khi sự vật ra đời. Trong quá trình phát triển của sự vật, bên cạnh tác động của trường khí AD của Vũ trụ, trường khí của bản thân sự vật lại có vai trò quyết định nhất do tính chất nội tại của nó. Nhưng trường khí nội tại của bản thân sự vật là do Mệnh quyết định. Từ đó ta thấy tầm quan trọng rất lớn cùa trường khí AD của Vũ trụ tại thời điềm ra đời của sự vật ảnh hưởng tới quá trình phát triển của nó. Đó là lý do vì sao tất cả các môn dự đoán số phận con người đều lấy mốc tính toán vào thời điểm sinh. Sự tác động của trường khí AD của Vũ trụ tới cung Mệnh làm cho sự vật tiến hóa không ngừng. Hay nói cách khác, mệnh là yếu tố con của trường khí vũ trụ, tiến hóa theo thời gian nên nó phải vận hành theo chiều dòng Hóa khí tức là nghịch chiều tương sinh (xem “Cơ sở Học thuyết ADNH”- Vô Trước). Học thuyết ADNH đã xây dựng nên cấu trúc ADNH của thời gian đến đơn vị nhỏ nhất là giờ, do đó, cổ nhân chọn Mệnh vận động nghịch theo giờ để xem xét sự vật một cách chi tiết nhất. Mặt khác, bản chất của Mệnh được quết định bởi bản chất của trường khí AD của vũ trụ, do đó, tuy vận hành nghịch trong chu kỳ thời gian nhỏ nhưng trong chu kỳ thời gian lớn, nó vẩn phải vận động theo chiều tương sinh (thuận) theo vận hành của trường khí Vũ trụ. Điều đó cũng giống như một người trên tàu hỏa tuy đi ngược chiều con tàu trên toa nhưng vẫn vận động cùng chiều với con tàu vậy. Trong trường hợp này, cổ nhân chọn chu kỳ thời gian lớn mà Mệnh vận động cùng với trường khí Vũ trụ là tháng. Tóm lại, Mệnh là yếu tố Trường khí của tháng vận hành tiến hóa theo chu kỳ giờ. Thân (cung Thân) là trường khí của tháng vận hành theo chu kỳ giờ. Tại thời điểm đầu tháng nào, Thân và Mệnh có cùng bản chất với tháng nên đồng cung ở Địa chi tháng đó. Sau đó, cứ mổi giờ, Thân di chuyển thuận chiều tương sinh một bước, Mệnh di chuyển nghịch chiều tương sinh một bước. Do đó, ta có bảng xác định cung Thân và cung Mệnh trong Tử vi như sau: Do sự vận động của cung Mệnh theo giờ nghịch chiều tương sinh nên các yếu tố còn lại trong 12 yếu tố sự vật theo mô hình cấu trúc ADNH Địa chi được bố trí trong Tử vi là theo chiều thuận là: Mệnh, Phụ mẫu, Phúc đức, Điền trạch, Quan lộc, Nô bộc, Thiên di, Tật ách, Tài bạch, Tử tức, Phu (Thê), Huynh đệ. Qua đây ta cũng thấy, các môn dự đoán học cho số mệnh con người vốn có bản chất là dự đoán sự phát triển của mọi sự vật dựa trên tương tác ADNH của các yếu tố Vũ trụ và bản thân sự vật. Do đó, các lá số Tử vi, Tử bình, Tứ trụ, Bát tự, ... cũng có thể ứng dụng cho bát kỳ một sự vật nào khác, chỉ có điều, phải biến hóa đi cho phù hợp mà thôi. Logic này vì giới hạn thời gian và diễn đàn nên còn sơ sài, mong anh chị em góp ý.
 23. Tôi cho rằng tôi đang nói chuyện với những con người bình thường về việc đời chứ không phải nói chuyện với các vị phật về việc đời hay đạo. Khi chưa là thánh chớ làm như thánh, hài hước lắm! Ngọn núi tuy không là ngọn núi nhưng vẫn là ngọn núi. Việc đời tuy là huyễn ảo nhưng vẫn là việc đời. Thấy được không mà không thấy cái không ấy là có thì chưa rốt ráo đâu.
 24. Thôi, các bạn ơi. Mất hòa khí làm gì vì những điều vô bổ. Bình tĩnh lại đi nào. Qua những tư liệu này, tôi càng ý thức nhiều hơn về những giá trị tinh thần, văn hóa của cha ông đã bị đánh cắp. Chúng ta là con cháu, hậu duệ thì phải có nghĩa vụ làm sáng tỏ điều này. Diễn đàn được xây dựng cũng vì mục tiêu đó mà. Và chúng ta tham gia dễn đàn này chẳng nhẽ không vì mục tiêu ấy hay sao ? Chúng ta cũng không nên quan trọng hóa phân biệt người Tàu và người Việt. Thưc ra, cái gọi là người Tàu chỉ là sự hợp huyết của người Việt với một chủng tộc du mục gốc Mông cổ mà thôi.Và tôi cho rằng quá 80% là máu Việt vì trong quá trình hợp huyết đó người Việt đông hơn, sinh đẻ nhiều hơn dân du mục (du mục chỉ thiện chiến và tàn bạo hơn thôi còn sinh đẻ thì kém). Cả về văn hóa cũng có quá trình và tính chất tương tự như vậy. Cái gọi là văn hóa Tàu, theo tôi, đó cũng chỉ là sự giao thoa giữa văn hóa Việt với văn hóa du mục. Kết quả tạo ra nền văn hóa, cơ bản là Việt có thêm một số nét bổ khuyết từ du mục. Điều đó cũng tốt thôi. Nói cho cùng, người Tàu chính là người anh em sớm rời gia đình Việt của chúng ta ra ngoài do nhiều lý do lịch sử làm cho ta và họ cứ tưởng nhau là người xa lạ, nhưng thực ra rất là gần gũi. Cái chúng ta không đồng ý là thái độ phân biệt, khi dễ nhau, tự mãn, bóp méo lịch sử, cái gì cũng giành lấy về mình mà coi rẻ người khác, coi rẻ nguồn gốc của mấy người anh em đã rời xa gia đình lâu quá đến nỗi quên cả nguồn gốc đích thực, tự bịa ra lai lịch của mình. Chúng ta cũng không đồng ý với sự thiếu hiểu biết về tổ tiên rực rỡ của chính mình dẫn đến tự ty, hèn yếu. Do đó, chúng ta mới phải góp sức với nhau làm sáng tỏ lịch sử. Mặt khác, chúng ta càng phải có ý thức tìm tòi một con đường chấn hưng nước nhà, làm cho kinh tế hùng mạnh, nhân dân ấm no hạnh phúc, đạo đức, tình người được tôn trọng để xứng đáng với tổ tiên một thời rực rỡ. Sau nhiều năm tìm tòi, nghiên cứu, tôi hoàn thành một học thuyết phát triển xã hội mà theo tôi chính là con đường hữu hiệu nhất để phát triển cả về kinh tế cũng như dân chủ, đạo đức cho nước nhà. Nhưng thời chưa tới, lãnh đạo chảng ai thèm lắng nghe tuy rằng chẳng ai phản biện được điểm nào khi đọc nó. Tôi cũng muốn pót lên để anh chị em tham khảo nhưng diễn đàn không chấp nhận vì cho là chính trị, sợ rắc rối. Thế nên đành xếp xó vậy. Phục hưng dân tộc Viết còn rất lắm cam go, hiện nay ta chỉ mới bắt đầu thôi. Thân mến.
 25. Các anh chị em trên diễn đàn thân mến. Anh chị em cho tôi hỏi, căn cứ vào đâu người ta nạp Ngũ hành cho Địa chi theo đồ hình sau được xử dụng rất nhiều trong các môn dự đoán học: