• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Vo Truoc

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  787
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  13

Everything posted by Vo Truoc

 1. Qua phương pháp nạp ngũ hành cho 12 Địa chi trên hẳn các bạn cũng thấy là các Hành ấy đặc trưng cho bản chất của các Địa chi chứ chẳng phải là do có vì tinh tú nào hay đồ hình nào mà cổ thư truyền lại bắt nó phải phân bố như vậy. Dù cho các tinh tú trên trời có thay đổi thế nào đi nữa thì bản chất nạp Ngũ hành của 12 Địa chi cũng không thay đổi. Các vì tinh tú chẳng qua là các biểu tượng hình thức (không phải bản chất), còn các đồ hình cổ thư chẳng qua là sự ghi chép lại bản chất của nó mà thôi. Chúng ta nên tránh việc coi nội dung quyển sách làm nên bản chất của học thuyết mà chính bản chất học thuyết mới làm nên nội dung quyển sách. Tất nhiên, khi học thuyết bị thất truyền thì vài tờ còn sót lại của quyển sách cũng có ý nghĩa lớn để tham khảo, gợi mở cho công việc phục hồi lại nội dung học thuyết nhưng nó không thể được coi là bản chất học thuyết mà thậm chí trong quá trình phục hồi học thuyết nó còn được hiệu đính lại cho chính xác hơn, tránh hiện tượng tam sao thất bổn.
 2. Tôi cũng tin như vậy, nhưng chúng ta có thể chẳng thể hiểu hay thậm chí chẳng có khái niệm nào về những ông bạn láng giềng đó do đó chẳng thể tiếp xúc gì được. Mà giả sử có tiếp xúc được thì khả năng họ "chăn nuôi" chúng ta cũng rất lớn. Thật nguy hiểm.Đôi khi tôi có ý nghĩ rằng, cái nền văn minh ấy thực ra đang tồn tại song song với chúng ta, hàng ngày tác động đến chúng ta mà ta không biết, lại cho rằng những "tiếp xúc" ấy là mê tín, huyền bí như thế giới tâm linh chẳng hạn. Chẳng qua do trình độ thấp kém của chúng ta hay bản chất cái gọi là văn minh, sự sống khác nhau giữa họ và chúng ta mà ta gọi là mê tín mà thôi. Thật lạ lùng các nhà khoa học cứ săn tìm những tín hiệu của họ ở đâu đâu mà không chú ý đến những trường hợp họ rất nhiều lần tiếp xúc với chúng ta qua những hiện tượng kỳ bí, tâm ling như Phan thị Bích Hằng chẳng hạn. Chẳng qua chúng ta định kiến hình dung trước họ phải như thế này hay như thế khác mà thôi. Phải chăng thế giới tâm linh chính là một ông hàn xóm của chúng ta tronh cái vũ trụ mênh mông này.
 3. Những hạn chế, khó khăn về dự đoán tương lai mà bài báo viết là những hạn chế, khó khăn của phương pháp khoa học mà thôi. Mặc dù khoa học đã đạt được nhiều thành tựu vĩ đại, nhưng Không thể loại trừ rằng không có những phương pháp khác hữu hiệu hơn. Học thuyết ADNH có thể là phương pháp hữu hiệu hơn, rốt ráo hơn đó nếu được nghiên cứu phục hồi như vốn có. Khi nào nhân duyên hội đủ thì học thuyết này mới phục hưng được và sẽ cho thấy sự ngây thơ, ấu trĩ của những cái mà hầu hết nhân loại đang coi là đỉnh cao tri thức. Mỗi một cố gắng, dù nhỏ, của chúng ta là một đóng góp cho nhân duyên ấy mau đến.
 4. Anh Thiên Sứ thân mến! Cám ơn anh khen ngợi. Anh thấy tế nào thì cứ sửa chữa và phát triển. Nghiên cứu mà. Cốt ra cái gì có lợi cho sự nghiệp chunh phục hưng văn hóa Việt là được. Giữa anh em mình để ý làm gì tiểu tiết, anh sửa còn ngon lành hơn em mà.
 5. VinhL thân mến! Rất vui và cám ơn khi VinhL có nhã ý trao đổi, chia sẻ hiểu biết. Email của tôi là: tranquangbsg@yahoo.com. Những cách trùng quái đó chỉ nêu lên mà không chỉ rõ lý do cũng như ứng dụng hoặc chỉ căn cứ vào các biểu hiện vẻ ngoài của các quái. Nếu chỉ căn cứ vào tính qui luật hình thức thuần túy thì sẽ có rất nhiều cách lý giải và cách trùng khác nhau mà khó có thể kết luận ai có lý hơn ai. Tôi muốn biết các hệ quả khi ứng dụng, giải nghĩa tại sao thứ tự là như vậy chứ khác đi thì gây hậu quả xấu khi áp dụng ... Tóm lại làm sao cho những tư duy bình thường có thể hiểu được chứ nếu muốn hiểu thì phải diện bích ngồi thiền vài chục năm thì tôi ... , xin lỗi, không kham nổi. Thú thật, tôi cũng không hiểu nổi những "biến" trong các quẻ là cái gì, tại sao lại "biến" như vậy. Làm thế nào lại "biến" được như thế. Chắc không đơn giản là cứ đổi đại các hào từ âm sang dương và ngược lại... Cám ơn VinhL.
 6. Anh chị em trên diễn đàn thân mến! Như vậy, tôi đã trình bày nội dung, ý nghĩa và phương pháp lập bảng Hoa giáp hoàn toàn bằng logic mà không phải viện dẫn bất cứ một tiên đề "tượng số" (phải thuộc lòng mà không cần hiểu ý nghĩa) nào do cổ thư truyền lại. Các anh chị em cũng thấy nó thật dễ hiểu, không một chút kỳ bí, hoàn toàn logic mà một người có tư duy bình thường nào cũng có thể hiểu. Thế mà suốt hàng ngàn năm nghiên cứu, các học giả Trung hoa, nơi được coi là nguồn gốc của nó, lại thấy " hoàn toàn bí ẩn" như Thiệu Vĩ Hoa đánh giá. Điều này chỉ có thể giải thích là bảng Hoa giáp không thuộc văn minh Hoa Hạ và do đó họ đã sai lầm về phương pháp nghiên cứu. Thực chất đây là bảng mô tả Vận khí và Bản mệh của một sự vật theo thời gian dưới sự chi phối của Vũ trụ, ở đó, Vận khí được coi như là một sự vật thành phần con của Vũ trụ. Cách lập bảng đó như sau: - Vẽ bảng 9 hàng 60 cột - Cột đầu tiên ghi các Địa chi bắt đầu từ Tý ---> Hợi liên tiếp hết 60 cột được 5 vòng Địa chi. - Cột thứ 2 ghi các Thiên can bắt đầu từ Nhâm ---> Quí liên tiếp hết 60 cột được 6 vòng Địa chi. - Cột thứ 3 ghi các hành của Thiên can tương ứng cột 2. Cứ 2 cột là một hành, theo chiều tương sinh từ Thủy, cho hết 60 cột được 30 ô hành - Cột thứ 4 ghi Hành vận khí. Cứ 2 cột là một hành, bắt đầu từ Thủy theo chiều tương sinh liên tiếp 3 bước thì nhảy cách một bước đến hết 60 cột được 20 ô hành. - Cột thứ 5 ghi quan hệ giũa Thiên can và Vận khí. Cứ qua 6 cột hay 3 hành là một quan hệ, lần lượt là: Thiên can hòa Vận khí, Thiên can sinh Vận khí, Thiên can khắc Vận khí, Vận khí khắc Thiên can, Vận khí sinh Thiên can và lặp lại. - Cột thứ 6 ghi Hành của Bản mệhh. Cứ 2 cột là một hành, bắt đầu từ Mộc (Thủy - Vận khí sinh Mộc bản mệnh) theo chiều tương sinh liên tiếp 3 bước thì nhảy cách một bước đến hết 60 cột được 20 ô hành. - Cột thứ 7 ghi quan hệ giũa Thiên can và Bản mệnh. Cứ qua 6 cột hay 3 hành là một quan hệ, lần lượt là: Thiên can sinh Bản mệnh, Thiên can khắc Bản mệnh, Bản mệnh khắc Thiên can , Bản mệnh sinh Thiên can, Thiên can hòa Bản mệnh và lặp lại. - Cột thứ 8 ghi thời kỳ Sinh, Vượng, Mộ của Vận khí và Bản mệnh.Cứ 2 cột hay 1 hành ghi lần lượt Sinh, Vượng, Mộ cho tới hết 60 cột. - Cột thứ 9 ghi lần lượt 60 đơn vị thời gian trong Hoa Giáp. Ta thu được bảng Lạc Thư Hoa Giáp như sau: Trong bảng Hoa giáp này, ngoài những tính chất mà anh Thiên Sứ đã trình bày trong nhiều tác phẩm của mình, cón có những tính chất mà bài viết đã nêu sau: - Hành của thời kỳ Mộ của sự vật cũ bao giờ cũng khắc hành của thời kỳ Sinh của sự vật mới tiếp theo. Vì, như trên ta biết, Mộ của sự vật cũ sinh Mầm mống của sự vật mới. Đồng thời, Mầm mống sự vật mới sinh Sinh của sự vật mới. Do đó, Mộ của sự vật cũ phải khắc Sinh của sự vật mới. - Hành của thời kỳ Sinh (Vượng, Mộ) sự vật mới luôn “sinh” hành của thời kỳ Sinh (Vượng, Mộ) sự vật cũ trước nó. Điều này phù hợp với kết kết luận ở trên là sự vật tiến hóa theo chiều dòng Hóa khí ngược chiều tương sinh. - Hành thời kỳ Sinh (Vượng) này chính là hành của thời kỳ sau nó 4 bước ở thời kỳ Vượng (Mộ). Đó chính là cơ sở nguyên lý “cách bát sinh tử” của thuyết Âm dương Ngũ hành cổ truyền (vì mỗi hành kéo dài 2 đơn vị thời gian cho 2 Thiên can và 2 Địa chi) - Hành thời kỳ Mộ này sinh hành của thời kỳ sau nó 4 bước đang ở thời kỳ Sinh - Trong thời kỳ một sự vật gồm 3 bước Sinh, Vượng, Mộ, các hành vận động theo chiều tương sinh Căn cứ vào bảng và qui luất đã trình bày, đánh trọng só cho các yếu tố Hành, Thiên can, Địa cho ta có thể tìm được các công thức tính nhanh bảng Lạc thư Hoa giáp như chuyên mục đã pót.
 7. VinhL nghiên cứu nhiều thứ lắm và rất có tư duy độc lập! VinhL có thể cho biết ý nghĩa và những ứng dụng của thứ tự trùng quái của Phục Hy và Văn Vương không?
 8. Anh Thiên Sứ và các anh chị em trên diễn đàn thân mến! Thật ngượng khi được anh Thiên Sứ khen ngợi vì tôi còn làm được quá ít. Anh Thiên Sứ đề nghị em pót cách tìm bảng Lạc thư Hoa Giáp của mình vào chuyên mục này vì trong chuyên mục "Cơ sở Học thuyết ADNH" - Vô Trước em trình bày khó xem. Vậy, em xin biên tập lại và pót lên đây mong anh Thiên Sứ và các anh chịu em khác chỉ bảo. Phương pháp của em hoàn toàn dựa vào logic, không dùng bất cứ một tiên đề "tượng số" nào, là một phần trong chuyên mục "Cơ sở học thuyết ADNH" - Vô Trước, nên có lẽ cần tham khảo chuyên mục này trước. Vận động tiến hóa của một sự vật – dòng Hóa khí Như phần nghiên cứu khái niệm Hành (trong chuyên mục “Cơ sở học thuyết ADNG” – Vô Trước trên diễn đàn này) ta đã biết, sự xuất hiện Kim, Mộc nằm trong xu hướng giải quyết mâu thuẫn âm dương đang ngày càng gay gắt, làm mâu thuẫn này giảm đi để sự vật phát triển thuận lợi. Nếu mâu thuẫn này không được giải quyết, và ngày càng gay gắt, các hành Thủy, Hỏa ngày càng suy yếu, Kim, Mộc ngày càng hưng thịnh dẫn đến quan hệ tương sinh Mộc sinh Hỏa, Kim sinh Thủy sẽ chuyển thành tương thừa, Hỏa khắc kim sẽ chuyển thành tương vũ, làm cho Thủy và Hỏa bị tiêu diệt, sự vật cũ bị tiêu biến đi và sinh ra sự vật mới với quan hệ âm dương mới do Mộc, Kim của sự vật cũ đóng vai trò Âm, Dương. Như vậy, ta có sơ đồ sau: Sơ đồ cho thấy, kết quả của quá trình tiến hoá là sự tiêu huỷ của sự vật cũ và sinh ra sự vật mới có quan hệ sinh đối với sự vật cũ. Nói cách khác, sự tiến hoá có chiều ngược với chiều tương sinh. Điều đó có nghĩa là: Giả sử có một sự vật là thành phần và thuộc một hành nào đó của sự vật khác lớn hơn bao trùm nó. Khi sự vật đó tiến hóa, nó sẽ không còn thuộc hành cũ nữa và di chuyển sang một hành mới của sự vật lớn. Sự di chuyển này ngược với chiều tương sinh trong sự vật lớn. Như vậy, sự tiến hoá của sự vật cũng theo một trật tự nhất định trong sự vật chứa sự vật đang tiến hoá. Trật tự này có thể hình dung như một dòng khí gọi là dòng Hoá khí vận động trong sự vật làm cho các yếu tố của sự vật tiến hoá không ngừng. Chiều của dòng Hoá khí ngược với chiều tương sinh: Thuỷ - > Kim - > Thổ - > Hoả - > Mộc Hay: Hoả - > Mộc - > Thuỷ - > Kim - > Thổ Vận động của sự vật con trong một sự vật lớn Một sự vật từ khi hình thành tới khi bị huỷ diệt phải trải qua 5 thời kỳ phát triển liên tiếp sau: - Thời kỳ Mầm mống: Những yếu tố cơ bản mới có mầm mống hình thành mà chưa phát triển. Thời kỳ này xuất hiện khi sự vật trước bắt đầu suy giảm. - Thời kỳ Sinh: Những yếu tố cơ bản của sự vật hình thành và phát triển nhanh chóng. Sự vật trước bắt đầu tiêu vong. - Thời kỳ Vượng: Mọi yếu tố cơ bản của sự vật phát triển mạnh mẽ và ổn định. Các yếu tố cơ bản của thời kỳ trước đã hoàn toàn bị tiêu vong. - Thời kỳ Mộ: Những yếu tố cơ bản của sự vật bắt đầu suy giảm, mâu thuẫn âm dương làm suy yếu sự vật. Bắt đầu hình thành các mầm mống của các yếu tố cơ bản của sự vật mới. - Thời kỳ Huỷ: Những yếu tố của sự vật bắt đầu tiêu vong, những yếu tố của sự vật mới bắt đầu phát triển nhanh chóng. Biểu diễn các thời kỳ tiến hóa đó của sự vật trên đồ thị ta được: Giả sử sự vật phát triển, sinh hoá trong lòng một sự vật khác lớn hơn bao trùm, chi phối. Ở mỗi thời điểm, nó sẽ thuộc một hành nào đó trong sự vật lớn, các thời kỳ của nó vận đông theo chiều Ngũ hành tương sinh trong sự vật lớn. Theo phân tích ở trên thì : - Mộ thời kỳ trước sinh Mẩn mống thời kỳ sau. - Mầm mống sinh Sinh - Sinh sinh Vượng - Vượng sinh Mộ - Mộ sinh Hủy Mỗi thời kỳ của sự vật cũ thuộc một hành của sự vật lớn. Ký hiệu các hành theo chiều tương sinh là I, II, III, IV, V và mô tả quá trình tiến hóa của sự vật trong sự vật lớn ta được đồ thị sau: Qua đồ thị trên ta thấy hành của một thời kỳ sự vật mới sinh hành thời kỳ tương ứng của sự vật cũ. Sự xuất hiên của sự vật mới khi sự vật cũ bị tiêu vong ngược chiều tương sinh hay theo chiều dòng Hoá khí như đã phân tích ở phần trên. Mặt khác, khi các sự vât cũ, mới nối tiếp nhau ra đời, tiêu vong môt cách xen kẽ như thế, biểu hiện của sự vât là biểu hiện của 3 thời kỳ trội hơn là Sinh, Vượng, Mộ còn các thời kỳ Mầm mống và Huỷ mờ nhạt đi. Do đó, hành của sự vật được thể hiện nổi bật là hành của 3 thời kỳ Sinh, Vượng, Mộ còn hành của Mầm mống, Hủy bị “lặn” đi. Căn cứ vào đồ thị trên ta thấy các nguyên tắc sau: - Hành của thời kỳ Mộ của sự vật cũ bao giờ cũng khắc hành của thời kỳ Sinh của sự vật mới tiếp theo. Vì, như trên ta biết, Mộ của sự vật cũ sinh Mầm mống của sự vật mới. Đồng thời, Mầm mống sự vật mới sinh Sinh của sự vật mới. Do đó, Mộ của sự vật cũ phải khắc Sinh của sự vật mới. - Hành của thời kỳ Sinh (Vượng, Mộ) sự vật mới luôn “sinh” hành của thời kỳ Sinh (Vượng, Mộ) sự vật cũ trước nó. Điều này phù hợp với kết kết luận ở trên là sự vật tiến hóa theo chiều dòng Hóa khí ngược chiều tương sinh. - Hành thời kỳ Sinh (Vượng) này chính là hành của thời kỳ sau nó 4 bước ở thời kỳ Vượng (Mộ). Đó chính là cơ sở nguyên lý “cách bát sinh tử” của thuyết Âm dương Ngũ hành cổ truyền (vì mỗi hành kéo dài 2 đơn vị thời gian cho 2 Thiên can và 2 Địa chi) - Hành thời kỳ Mộ này sinh hành của thời kỳ sau nó 4 bước đang ở thời kỳ Sinh - Trong thời kỳ một sự vật gồm 3 bước Sinh, Vượng, Mộ, các hành vận động theo chiều tương sinh Tổng hợp các lý luận trên ta được sơ đồ: Giả sử rằng, hành của sự vật lớn vận hành theo chiều tương sinh bắt đầu từ Thủy liên tiếp là Thủy > Mộc > hỏa > Thổ > Kim > … Sự vật con vận hành trong sự vật lớn theo nguyên tắc như mô tả ở trên cũng bắt đầu từ Thủy. Theo các phân tích ở trên, ta thu được các hành của sự vật con vận hành như sau: Qua sơ đồ này ta thấy quan hệ giữa sự vật lớn và sự vật con có 5 thời kỳ rõ rệt, mỗi thời kỳ gồm 3 hành liên tiếp, tổng cộng trải qua15 hành tất cả, thể hiện qua quan hệ giữa các hành của chúng: - Thời kỳ Lớn hòa Con. - Thời kỳ Lớn sinh Con. - Thời kỳ Lớn khắc Con. - Thời kỳ Con khắc Lớn. - Thời kỳ Con sinh Lớn. Bảng Lục thập hoa giáp Áp dụng các lý luận trên cho đơn vị thời gian ta thấy: Giả sử vũ trụ vận động theo thời gian qua 5 hành theo chiều tương sinh bắt đầu từ hành Thủy như đã xét ở trên. Vận khí như là một yếu tố con trong sự vận hành của vũ trụ (thể hiện như các thời kỳ Sinh, Vượng, Mộ) và sinh Bản mệnh của sự vật. Áp dụng các qui tắc Sinh, Vượng, Mộ ở trên khi coi Vũ trụ là sự vật lớn còn Vận khí là sự vật con, ta xây dựng đồ hình liên hệ giữa Thiên can và Vận khí như thể hiện trên đồ hình sau: + Trên đồ hình, Hành Thiên can bắt đầu từ Thuỷ, vận động theo chiều tương sinh. Vận khí cũng bắt đầu từ Thủy. + Ở Thời kỳ đầu tiên, Thiên can hoà Vận khí thể hiện cái tính của thời kỳ bắt đầu - Tiên thiên, khi mâu thuẫn trong tương tác âm dương còn chưa thể hiện rõ. +Tiếp theo cứ 3 hành một thời kỳ: Thiên can sinh Vận khí, Thiên can khắc Vận khí, Vận khí khắc Thiên can, Vận khí sinh Thiên can. + Các thời kỳ Sinh, Vượng, Mộ của Vận khí được thể hiện trên đồ hình bằng đường gấp khúc Như vậy, hành vận động qua 15 bước thì lặp lại chu kỳ thời gian có hành Thiên can và Vận khí trùng nhau. Tiếp theo, Vận khí sinh bản mệnh được thể hiên bằng đồ hình như sau: Các Hành Thiên can còn được chia nhỏ thành Thiên can gồm 10 yếu tố bắt đầu từ hành Nhâm thuộc hành Thuỷ: Nhâm, Quí, Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân. Bàn chất các Thiên can, ta đã nghiên cứu trong chuyên mục “Cơ sở học thuyết ADNH” – Vô Trước trên diễn đàn, đặc trưng cho tác động từ Vũ trụ tới sự vật cần khảo sát. Đồng thời, vận động của sự vật cũng chia ra thành 12 Địa chi bắt đầu từ Tý, thể hiện đặc trung của sự vật trong thời gian tiến hoá. Thêm các yếu tố Thiên can, Địa chi vào đồ hình vừa dựng, tiếp tục nó cho tới khi kết thúc chu kỳ gồm các khoảng thời gian mà đặc trưng là các yếu tố Thiên can, Địa chi, Vận khí, Bản mệnh không lặp lại ta được bảng phân bố thởi gian như sau, gồm 60 khoảng: Áp dụng bảng phân bố đó cho thời gian mỗi khoảng là 1 năm, vẽ lại trên đồ hình dạng hình tròn, ta thu được bảng Lạc thư hoa giáp. Như vậy, bảng Lạc thư Hoa giáp chính là bảng mô tả vận động của Vận khí và Bản mệh của một sự vật theo thời gian dưới sự chi phối của Vũ trụ, ở đó, Vận khí được coi như là một sự vật thành phần con của Vũ trụ.
 9. Tôi cũng có đọc một số tư liệu về Đề Thám và cũng nghi ngờ kiểu người Pháp công bố về cái chết của vị anh hùng này. Tôi cũng rất mong chúng ta tìm lại được mộ cụ. Tôi vốn rất hâm mộ các nhà ngoại cảm, đặc biệt là Phan Thị Bích Hằng. Không biết các nhà ngoại cảm có ý kiến thế nào về vấn đề này. Tôi có nghe phong thanh về sự tham gia của các nhà ngoại cảm nhưng chưa thấy kết luận nào của họ. Tôi nghe nói, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã tìm thấy mộ của nhiều nhân vật lịch sử như Hoàng Công Chất, Lương Ngọc Quyến, Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Phong Sắc, ... thì chắc chắn chị có thể cho biết những thông tin về Đề Thám. Anh chị em nào có thông tin về vấn đề này xin chia sẻ.
 10. Anh Thiên Sứ, Thanhdc, Vinh L thân mến! Cám ơn các anh vì đã quan tâm. Em thật thấy ngượng khi anh Thiên Sứ khen ngợi vì cái em làm còn quá bé nhỏ so với những gì anh đã làm. Thực ra tôi không có nhầm công thức đâu, Thanhdc ạ. Tôi viết như thế là có dụng ý cho dễ nhớ vì thấy được qui luật, có thể tính nhẩm hay bấm trên đầu ngón tay thôi. Kết quả không thay đổi khi tôi viết X = 6 - (TC-ĐC)mod5 (khi X= 6 được tính là 1) hay viết (6-TC+ĐC)mod5 trong bảng Hoa giáp, nhưng dễ thực hiện hơn khi bấm trên đầu ngón tay. Tôi cũng tính ra công thức H = (ĐC+TC)mod5 khi đặt 1(Tý-Ngọ, Sửu-Mùi) ... nhưng tôi không viết ra vì công thức tính Hành và số thứ tự năm cần xét trong Lục thập hoa giáp cần thống nhất về cách đánh trọng số. Không thể đánh trọng số khi tính Hành một cách, đến khi tính vị trí trong Thạp lục hoa giáp lại bằng cách khác. Vấn đề là ở chỗ phương pháp tìm ra công thức đó. Thưa anh Thiên Sứ, anh đề nghị em viết lại cách tìm bảng Lục thập hoa giáp của em vì trong chuyên mục em viết khó xem quá. Em sẽ viết nhưng phải sắp xếp lại vì nó liên quan đến những nguyên lý em trình bày ở các phần trước nên cần chút thời gian. Thực ra trong chuyên mục "Cơ sở học thuyết ADNH" mà em hân hạnh được trình bày trên diễn đàn, em đã bàn đến hầu hết các khái niệm, nguyên lý cơ bản của học thuyết này bằng logic (chứ không bằng "tượng số") chỉ trừ những ứng dụng thực tế từng môn mà thôi. Em đang cố gắng ứng dụng nó lý giải cho từng môn cụ thể, khi nào có kết quả mong anh thẩm định dùm. Chân thành cảm ơn.
 11. Anh Thiên Sứ, Thanhdc, Vinh L thân mến! Cám ơn các anh vì đã q
 12. Điều này thì nhất trí hoàn toàn.Thực ra, tôi là người rất hâm mộ Đề Thám. Nếu bức thư trên quả thật là của Đề Thám thì hẳn là tôi sung sướng lắm. Nhưng những vấn đề thế này phải hết sức thận trọng. Theo tôi được đọc thì Đề Thám tuy hết sức tài giỏi, nhưng cụ ít chữ, vất vả từ nhỏ (mồ côi cha mẹ, được người cậu bế lên Yên Thế thành dân ngụ cư, không được đi học). Hơn nữa, bài thơ trên thật lưu loát, hào sảng, so với thời bấy giờ thì mới quá cả về thể loại và ngôn từ. Tôi nghĩ khó có khả năng tác giả là Đề Thám
 13. Anh chị em trên dễn đàn thân mến! Tôi xin pót lên đây kiến giải của tôi về nạp Ngũ hành cho 12 Địa chi. Thực ra kiến giải này là tiếp tục mục VII.2 của đề tài "Cơ sở học thuyết ADNH" (mà tôi hân hạnh có dịp trao đổi với các bạn trong chuyên mục "Những bài nghiên cứu của Vo Truoc" trên diễn đàn này) khi xây dựng cấu trúc ADNH của thời gian (Lúc đó, tôi chưa nghiên cứu ra vấn đề này). Vì vậy, để hiểu bài viết, xin các bạn quan tâm đọc trước những kiến thức liên quan trong chuyên mục đó. Phương pháp của tôi thuần túy logic, không dựa vào bất cứ một "tượng số" nào của cổ thư truyền lại * Nạp Ngũ hành cho 12 Địa chi: Ta có thể coi sự vật tiến hóa qua 12 Địa chi như là một sự vật có đầy đủ Ngũ hành của nó rồi tiến hành nạp Ngũ hành cho các yếu tố tương ứng 12 Địa chi. Tý là Thủy + nằm trong bán phần dương. Nó là yếu tố tĩnh nhất trong phần tĩnh, hay dương nhất trong phần dương, nên theo ý nghĩa, nó phải thuộc hành Thủy của sự vật. Hợi là Kim + thuộc Thiếu âm của phần dương, tức là yếu tố động nằm trong tĩnh. Dậu là Hỏa + thuộc Thái âm của phần dương, tức là yếu tố động nhất ở trong tĩnh. Do đó, cả Hợi và Dậu đều là động ở trong tĩnh, âm ở trong dương. Nói cách khác, Hợi và Dậu đều là Thiếu âm hay thuộc hành Kim của sự vật. Nhưng do Dậu (Hỏa +) động hơn Hợi (Kim +) nên, Dậu thuộc Âm Kim, Hợi thuộc Dương Kim. Tuất là Thổ + ở trong dương, hay nó là Chung của dương. Trong quá trình phát triển của sự vật, Chung tuy là Trung tính (cân bằng âm dương), nhưng các yếu tố của nó có xu hướng động hơn lên do sự vật, theo đồ hình, đang vận động từ dương (tĩnh) sang âm (động). Do đó, Chung (Tuất) có xu hướng động lên trong dương. Hơn nữa, về phân bố theo thời gian, nó nằm giữa Dương Kim và Âm Kim. Do đó, Tuất phài thuộc Kim. Mặt khác, ở trong bán phần dương, Tuất là Thổ + (dương) nên khi xét cả 2 bán phần, Tuất thuộc Kim thì phải là Dương Kim. Thân là Mộc + thuộc thiếu âm nằm trong bán phần dương hay là yếu tố tĩnh nằm trong tĩnh. Do bản chất tĩnh nên nó không thể thuộc hành Kim. Do vị trí tương sinh của nó với Dậu (âm Kim) nên Thân phải thuộc âm Thổ. Mùi là Thổ 2 do thành phần động nhất hay âm nhất (Thủy - ) sinh nên nó phải tuộc âm Thổ. Lý luận tương tự cho bán phần âm của sự vật khi lưu ý dương tính trong bán phần này là tính động, ta thu dược kế quả: Ngọ thuộc Hỏa; Thìn, Tỵ thuộc âm Mộc; Mão thuộc dương Mộc; Sửu, Dần thuộc dương Thổ. Vậy, nạp Ngũ hành cho 12 Địa chi như sau: TÝ ....................................THỦY SỬU, DẦN .......................DƯƠNG THỔ MÃO .................................DƯƠNG MỘC THÌN, TỴ ..........................ÂM MỘC NGỌ ..................................HỎA MÙI, THÂN ......................ÂM HỎA DẬU ..................................ÂM KIM TUẤT, HỢI ........................DƯƠNG KIM Nếu bố trí trên mô hình 8 ô theo chiều tương sinh ta được:
 14. Thực ra không khó nhớ đâu, VinhL ạ. Chẳng qua là chưa quen thôi. Tôi thấy công thức của tôi đơn giản hơn (chỉ có 1 phép cộng và một phép lấy mod), cộng trừ các số nhỏ hơn, cũng có thể đếm trên đầu ngón tay và còn cho biết số thứ tự của năm trong Hoa giáp cũng như Sinh, Vượng, Mộ và cả các quan hệ giữa Thiên can và Vận khí, Bản mệnh. Nhược điểm của nó là số ứng với các hành khác với độ số hành truyền thống.Tôi còn khoái ở chỗ đây là công thức 100% made in VN, không tham khảo bất cứ một sách nào của Tàu.
 15. Huygenn viết: Tôi đề nghị VinhL đổi công thức bao giờ vậy ? Tôi chỉ bình luận: Nợi dung câu viết trên hoàn toàn không giống như bạn diễn giải. Thậm chí tôi còn tán dương VinhL: Huygenn viết: Bạn hơi quá khích đấy.Tôi chỉ cống hiến cho diễn đàn một phương pháp tính khác và hoàn toàn không bình luận gì về ưu nhược của nó: Thế mà bạn lại viết với tinh thần như vậy. Thật đáng buồn!
 16. Đao Hoa thân mến! Tôi luôn hiểu chân tình của bạn và rất cảm kích. Nhưng chỉ bởi hướng tư duy khác nhau nên nhiều chỗ không hiểu ý nhau, thuần túy trên phương diện học thuật mà thôi. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận, kiến thức của bạn theo trường phái "tượng số" là rất cao cường. Tiếc rằng tôi lại không đồng tình với phương pháp nghiên cứu của trường phái ấy. Tôi rất trân trọng những trao đổi với bạn.Tôi cũng thừa nhận rằng cổ nhân đã phát triển học thuyết ADNH tới mức hoàn thiện và chúng ta chẳng thể phát minh thêm điều gì mới. Nhưng cái tôi nói đến là phương pháp nghiên cứu để có thể hiểu được học thuyết ADNH của cổ nhân chứ không phải là làm cái gì mới cả. Vì tôi nhận thấy những hạn chế của phương pháp "tượng số" nên mới đề xuất phương pháp khác mà thôi. Tôi đã dùng phương pháp logic xây dựng từ những khái nệm cơ bản ban đầu nghiên cứu ADNH và từ chỗ cách đây hơn 2 năm tôi luôn "kính nhi viễn chi" với học thuyết này, tôi đã xây dựng được "cơ sở học thuyết ADNH", và hầu hết những nguyên lý cơ bản (không phải các ứng dụng, do tôi chưa có đủ thời gian nghiên cứu) của nó tôi đã sâu chuỗi, lý giải được trong một hệ thống logic tương đối chặt chẽ. Tôi hiểu khối lượng công việc còn rất khổng lồ nên mới kêu gọi mọi người chung tay theo phương pháp này. Vài hôm nữa tôi sẽ xin trình bày trên diễn đàn kiến giải về nạp Ngũ hành cho 12 Địa chi của mình bằng phương pháp hoàn toàn dựa trên suy luận logic, xử dụng những kiến thức trong chuyên mục "Cơ sở học thuyết ADNH" của mình. Mong bạn và các anh chị em đóng góp ý kiến. Thân mến.
 17. Phở có nguồn gốc từ món sáo trâu của quê tôi - thành phố Nam định. Tôi có người bạn luôn tự tào rằng, làng của anh ta là quê hương của phở. Quả thực là gần như cả làng anh ta đều có nghề phở. Tất cà các quán phở Bắc Hải ở Tp HCM đều là người làng anh ta. Ở ngoài Bắc, đối với người sành phở thì phở Nam Định còn ngon hơn phở Hà nội. Phở Hà nội là do Nam Định truyền lên.
 18. Bài thơ nói là của cụ Đề Thám gửu Bá Phức như trên, tôi cho rằng không phải. Đây là một bài thơ của mộy vị tù Cộng sản dựa vào sự tích quan hệ giữa Đề Thám và Bá Phức để thể hiện ý chí của mình, trả lời địch khi chúng cho một người bạn cũ dụ dỗ. Bài thơ này đã được xuất bản khá lâu trong một tuyển tập thơ nào đó mà tôi đã đọc. Vì thích giọng thơ hào sảng, tôi đã thuộc từ lâu, có một số dị biệt với bài thơ trên nhưng chắc chắn là từ một bài thơ. Tôi xin chép ra đây bản mà tôi thuộc cách đây có đến hơn 20 năm: Đọc những lời trong thư cha dụ dỗ. Dòng lệ con hoen ố mảnh nhung y. Nhớ ngày nào ôm chí lớn ra đi. Trong quá khứ cha ghi nhiều kiêu hãnh Kìa lưỡi kiếm máu kẻ thù còn dính Bỗng anh hùng tim lạnh bởi hư vinh Ngoài phong ba vùng vẫy bóng nghê kình Tham mồi béo nộp mìmh cho ngư phủ. Trên rừng xanh tung hoành oai mãnh hổ Hám mồi ngon vò võ chốn chuồng con Bả vinh hoa làm chết cả tâm hồn Nhưng nào chuyển kẻ lòng son dạ sắt Mây Nùng Lĩnh còn mịt mờ u uất Sóng Nhị Hà còn chứa chất căm hờn Thì đời con là của cả giang sơn Dẫu thịt nát xương tan đâu dám kể Rồi những lúc cha vui vầy vị kỷ Là khi con rầu rĩ khóc non sông Đên canh trường cha nệm gấm chăn bông Nơi rừng thẳm con nằm chông nếm mật Cha hít thở hương trầm bay bát ngát Pha lẫn mùi máu thịt của lê dân Thì mũi con ngẹt thở cổ khô khan Tai vẳng tiến hồn oan trong thảm cảnh Cha ngực đầy mề đay kim khánh Con bên mình lóng lánh kiếm tiêm cừu Cha say mê bên thiếu nữ yêu kiều Con tận tụy với tình yêu Tổ Quốc Ngiã là cha mang tài năng trí óc Xem vinh thân là mục đích cuối cùng Thì con đây đem xương trắng máu hồng Để cứu vớt non sông làn chí nguyện Cha với con là hai trận tuyến Cha một đường và con tiến một đưồng Thôi từ nay hai chữ cương thường Con mở rộng để tôn thờ Tổ Quốc Buổi đoàn viên cha đừng mong ước Cuộc gặp mặt là đại bác thần công Bức thư này là bức thư cuối cùng Và cha chỉ là cha trong dĩ vãng Thôi hạ bút cho tâm tình gián đoạn Để nghe đời kết án kẻ gian phi Thanh kiếm thần ta tuốt sẵn chờ mi Tuy ngưỡng mộ và kính trọng Đề Thám, chúng ta cũng cần cẩn trọng với những tư liệu nếu không lại làm hại cho vị anh hùnh dân tộc náy
 19. Cám ơn bạn VinhL đưa ra công thức tính nhẩm nạp âm ngũ hành khá hay dựa vào Hợp kỷ biện phương thư và Thừa số học. Chỉ tiếc rằng nó chỉ đúng với bảng Lục thập Hoa giáp mà không đúng với Lạc thư Hoa Giáp của anh Thiên Sứ. Các bạn cũng đã biết, anh Thiên Sứ đã chứng minh bảng Lục thập Hoa giáp mà cổ thư truyền lại là không chính xác và đưa ra bảng Lạc thư Hoa giáp thay thế. Trong chuyên mục "Cơ sở Học thuyết ADNH" tôi cũng lập ra bảng Hoa giáp, đồng thời chỉ rõ cơ sở lý thuyết của nó bằng phương pháp lôgíc, hoàn toàn độc lập với phương pháp của anh Thiên Sứ, được kết quả chính xác là bảng Lạc thư Hoa giáp. Điều này gián tiếp khẳng định tính đúng đắn của Lạc thư Hoa giáp và lý thuyết trong chuyên mục "Cơ sở Học thuyết ADNH". Bạn VinhL đề nghị đổi Thủy - Hỏa để có thể dùng công thức của mình cho Lạc thư Hoa giáp, tuy kết quả chính xác nhưng logic thì có cái gì đó không ổn (không thể dùng công thức từ một nguyên lý bị sai lệch cho nguyên lý đúng). Trong khi nghiên cứu của mình, tôi cũng đưa ra công thức tính nạp âm Ngũ hành cho các đơn vị thời gian như sau, đúng vói Lạc thư Hoa giáp mà không đúng với Thập lục Hoa giáp của cổ thư. Xin chia sẻ với các anh chị em trong diễn đàn như sau: Đặt trọng số Địa chi, Thiên can: ĐC = 1 (Tý, Sửu), 2 (Dần, Mão), 3 (Thìn, Tỵ), 4 (Ngọ, Mùi), 5 (Thân, Dậu), 6 (Tuất, Hợi) TC = 1 (Giáp, Ất), 2 (Bính, Đinh), 3 (Mậu, Kỷ), 4 (Canh, Tân), 5 (Nhâm, Quí) Tính H = (ĐC+TC)mod5 (nếu ĐC < = 3). H = (ĐC+TC-3)mod5 (nếu ĐC > 3) Nếu: H = 4, Mệnh Thủy H = 3, Mệnh Hỏa H = 2, Mệnh Kim H = 1, Mệnh Mộc H = 0, Mệnh Thổ (Chiều giảm dần của H từ 4 tới 0 là chiều tương khắc của các hành bắt đầu từ Thủy) Mệnh thuộc Sinh khi ĐC = 1;4, Vượng khi ĐC = 2;5, Mộ khi ĐC = 3;6 Ngoài ra, hành của Vận khí xác định theo nguyên tắc: Vận khí sinh Bản mệnh. Vị trí đơn vị thời gian đang xét trong 60 đơn vị thởi gian của Hoa giáp tính theo công thức: X = 6 - (ĐC - TC)mod5, khi X = 6 được tính bằng 1 X là số thứ tự của vòng Địa chi trong Hoa giáp (1 Hoa Giáp có 5 vòng Địa chi) Căn cứ vào hành của Thiên can, Vận khí, Bản mệnh có thể biết thời điểm khảo sát có đặc tính gì. Ví dụ: Năm Ất Dậu: ĐC = 5 (Thân, Dậu) > 3 TC = 1 (Giáp, Ất) H = (5 + 1 - 3)mod5 = 3 ----> Mệnh Hỏa vượng (Sơn đầu Hỏa - Lạc thư Hoa giáp) ----> Vận khí Mộc vượng, Thiên can Kim (Tân) ---> Thiên can khắc Vận khí (Kim khắc Mộc), Bản mệnh khắc Thiên can (Hỏa khắc Kim) X = 6 - (5 - 1)mod5 = 2 ---> Ất Dậu thuộc vòng Địa chi thứ 2 trong Hoa Giáp, tức là năm thứ 22 của Hoa giáp (bắt đầu 12 đếm từ Tý đến Dậu đươc 22)
 20. Anh chị em trên diễn đàn thân mến! Rất vui vì câu hỏi của tôi trên diễn đàn được cả ba cao thủ hang đầu của diễn đàn là Thiên Sứ, Đào Hoa và VinhL cho ý kiến. Tôi xin sơ lược lại những ý kiến đó như sau: Đầu tiên là bạn VinhL cho rằng nạp ngũ hành cho 12 Địa chi là do vị trí trên bầu trời của 28 tinh tú và theo bảng Lạc thư Hậu thiên bát quái cửu cung. Sau đó anh Đào Hoa chỉnh lại: sự nạp Ngũ hành đó là do sự biến hóa Tiên thiên bát quái và Hậu thiên bát quái Văn Vương qua Lạc thư. Anh Thiên Sứ thì cho rằng người ta căn cứ vào Hà đồ để làm điều đó và Ngũ hành của Lạc thư không liên quan đến Ngũ hành của 12 Địa chi, thậm chí còn đưa ra ý kến: cách nạp Ngũ hành cho 12 Địa chi (của cổ thư truyền lại) mà tôi hỏi là sai. Tất cả các ý kiến trên đều không có lý giải chặt chẽ mà chỉ dựa vào sự tương ứng và gán chủ quan theo nhận định được cho là hợp lý đối với mỗi người và ai cũng chỉ ra được sự không hợp lý lắm trong giả thích của người khác. Cuối cùng, tôi cũng không thể hiểu nổi ý kiến của ai là chính xác, chính xác ở điểm nào và ý kiến của ai không chính xác, không chính xác ở điểm nào. Nếu có một cao thủ nào nữa tham gia, tôi cũng không chắc tình hình trên có được cải thiện hay không. Tại sao lại có tình trạng này trong khi những người cho ý kiến đều là những cao thủ trên diễn đàn mà mọi người đều biết và có thái độ hết sức thiện chí ? Đồng thời đồ hình trên là rất cơ bản, làm cơ sở trong các môn dự đoán học, rất quen thuộc với mọi người. Có lẽ ai cũng có thể biết được nguyên nhân là do cơ sở học thuyết ADNH đã bị thất truyền. Nhưng nếu muốn phục hồi nó thì, qua các thảo luận trên cho thấy, phương pháp tư duy dựa vào sự gán ghép “tượng, số” chỉ có thể tìm ra được một vài mâu thuẫn trong quá trình tam sao thất bổn mà không thể dẫn đến thành công, chỉ bổ xung vào những thất bại trong hàng ngàn năm nay của bao lớp tiền nhân tài trí. Để thành công, chúng ta phải cùng nhau khai phá con đường khác (tất nhiên không phải bằng cách ngồi thiền như có 1 bạn đề nghị !) tuy không bỏ qua những thành tựu của con đường cũ. Tôi cho rằng con đường tư duy logic là hợp lý trong thời đại ngày nay. Thân ái.
 21. Chào VinhL. Tôi xin trả lời các ý kiến của VinhL như sau: VinhL viết: Điều này thì hiển nhiên rồi. Nhưng Điều này thì tôi cho rằng chưa chắc chắn. Khi đặt tên cho một sự vật nào đó, người ta có thể dựa vào nguồn gốc của sự vật nhưng cũng có thể dựa vào đặc điểm, hoặc tính chất, hoặc biểu tượng, hoặc … vô số lý do, thậm chí dựa vào một kỷ niệm nào đó. Tôi nghiêng về khả năng, cái tên Tử vi Đẩu số dựa vào biểu tượng của yếu tố chính hơn là dựa vào nguồn gốc. Thuyết ADNH mà tôi trình bày không căn cứ vào “trường khí và năng lực của các thiên thể” mà ngược lại, “trường khí và năng lực của các thiên thể” tuân theo các qui luật của nó. Nói cách khác, phạm vi của nó rộng hơn nhiều tường khí của các thiên thể. Dĩ nhiên, khi các thiên thể thay đổi thì sẽ có những biến đổi tương ứng của trường khí vũ trụ nhưng các qui luật của thuyết ADNH không bị ảnh hưởng. Cũng giống như khi các thiên thể thay đổi như thế nào đi nữa thì định luật vạn vật hấp dẫn của Niuton vẫn thế mà thôi. Tuy nhiên, tôi cũng phải quan sát tự nhiên để tìm hiểu bản chất học thuyết ADNH, nhưng khi tìm ra các qui luật của ADNH thì thấy chúng chi phối các hiện tượng tự nhiên chứ không phải ngược lại. Điều này chứng tỏ rằng, học thuyết ADNH không thuộc sở hữu của người Hoa Hạ và là lý do cho những cố gắng phục hồi học thuyết vĩ đại này. Tôi mơ ước một ngày nào đó, những câu hỏi “tại sao” này sẽ được trả lời đầy đủ. Thứ nhất, tôi không dám “chỉ giáo” cho bất cứ ai, nhất là cho VinhL. Tuy tôi không thích kiểu tranh luận trên Vietlyso về chủ đề sự tương quan giữ Mộc tinh và sao Thái tuế, nhưng dù sao cũng thấy phần nào những lập luận cho rằng sao Thái Tuế trong Tử Vi không phải là Mộc tinh là có logic. Cái tôi không thích ở đây là phong cách, mục tiêu, ứng xử … chứ không phải là nội dung cuộc tranh luận. Vì thế mà tôi không tham gia Vietlyso nữa. Theo nghiên cứu của tôi, vòng sao Thái tuế, không những có trong Tử vi mà còn có mặt trong nhiều môn dự đoán học khác nữa, chính là sự mô tả chủ khí của năm vận hành trong thời gian một năm qua 12 Địa chi. Nó chẳng là hệ quả của một thiên thể nào cả, mà nếu có một thiên thể nào gắn bó với nó, thì chẳng qua đó là một biểu tượng của nó do sự trùng hợp một số đặc điểm mà thôi. Các sao khác cũng có ý nghĩa biểu tượng cho trường khí hay một nhóm trường khí một cách tương tự. Ý nghĩa của 12 Địa chi tôi đã trình bày trong chuyên mục “Đại cương cơ sở học thuyết ADNH”. Thân mến.
 22. Thật chí lý!Tôi cho rằng, nếu tồn tại một nền văn minh ngoài Trái đất thì sự tiến hóa sẽ cách nhau quá xa, tỷ như đối với ta họ cỡ như loài tảo hoặc là ngược lại, và thật tai hại khi trường hợp này sảy ra. Chưa kể rằng chiều hướng, bản chất sự sống và tiến hóa khác nhau. Chẳng thể hiểu nhau nếu có tiếp xúc. Sự trùng hợp về thời điểm, chiều hướng, bản chất có xác xuất hầu như bằng zero và ngay trong trường hợp ấy sảy ra thì 50% chúng ta sẽ bị hủy diệt (bài học tìm ra châu Mỹ vẫn còn đó)
 23. VinhL thân mến! Trong chuyên mục "Cơ sở học thuyết ADNH" của mình, Vô Trước viết: Do đó, tôi cho rằng đề xuất: là một sai lầm vì nếu như vậy ta đã lấy một hiện tượng, một hình thức không chính xác thay cho bản chất.Hình như trên Vietlyso cũng có một cuộc tranh luận nảy lửa về vấn đề này với kết quả không được hay cho lắm. Thực ra, khi bạn đến nhà một ai đó, để nhớ đường, bạn thường lấy một cái gì đó làm chuẩn, ví dư như cái cây, cột điện, ... làm chuẩn. Các sao trong các môn dự đoán theo học thuyết ADNH cũng chỉ là những cái mốc chuẩn tương tự mà thôi. Khi tôi hẹn bạn đi nhậu ở quán cây bàng thì không có nghĩa chúng ta sẽ dùng quả bàng làm mồi nhậu.
 24. Cái này chẳng ăn nhập gì với điều tôi viết cả.
 25. Tôi nghĩ rằng, anh Thiên Sứ rất tự tin ở cái "biết" của mình, chẳng sợ "đồ đó là của mình hay của người khác". Nhưng anh Thiên Sứ vẫn gắng sức là vì trách nhiệm xã hội, tấm lòng với sự thực, với dân tộc, với tổ tiên. Chúng ta nên tiếp sức.