• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Vo Truoc

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  787
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  13

Everything posted by Vo Truoc

 1. Anmay thân mến! Nếu thiền mà còn phải ngồi thiền thì cũng thường thôi, chưa cao lắm đâu. Sống thiền cao hơn nhiều! Tất nhiên dùng phương pháp nào đối với mỗi người còn tùy nhân duyên. Tuy ngón tay không phải mặt trăng nhưng cũng nhờ nó mà ta thấy mặt trăng. Nhưng nếu theo ngón tay mà vẫn không thấy mặt trăng (do chỉ sai) thì tốt nhất ta theo những cái khác hay hơn (ví dụ như cành cây chẳng hạn) miễn là thấy mặt trăng. Hà tất cứ nhất định phải nhìn theo ngón tay mà cả ngàn năm nay ta cố gắng cũng chưa thấy mặt trăng.
 2. VinhL thân mến! Vấn đề này tôi đã sai và đính chính lại trong chuyên mục "Lý học Đông phương \ Bắc đẩu Thất tinh" khi trả lời bạn Ru Bi rồi mà. Phải ngược lại mới đúng. Tuy nhiên, không ảnh hưởng tới bản chất những luận điểm của tôi trong chuyên mục " Đại cương Cơ sở học thuyết ADNH"Những nghiên cứu của các bạn về sự tương quan giữa các đồ hình của học thuyết ADNH với thiên văn rất hay. Nhưng theo tôi, dù có hay đến đâu cũng không chứng minh hay làm sáng tỏ được bản chất của tương tác ADNH, nên ứng dụng hay phát triển sẽ rất khó khăn. Quan điểm của tôi vẫn là: Tuy nhiên, tôi vẫn rất thích thú với những kết quả thú vị của các bạn. Nhưng thú thực, nếu cứ tư duy theo kiểu "tượng", "số" thì mỗi vấn đề nảy sinh sẽ có hàng chục cách lý giải khác nhau tùy thuộc vào trí tưởng tượng của mỗi người và chẳng thể kết luận được cái nào sai, cái nào đúng. Thực tế ứng dụng đã cho ta nhiều ví dụ như vậy.Tôi cho rằng, các nhà nghiên cứu hàng ngàn năm nay đã cố gắng tìm hiểu học thuyết ADNH bằng phương pháp đó, kết quả như thế nào chắc các bạn đã rõ. Có thể nói, ngày càng mờ mịt. Nếu ta không có cách tư duy khác thì cũng chỉ bổ xung cho chuỗi thất bại đã trải dài hàng ngàn năm đó mà thôi. Chẳng nhẽ điều đó không nhắc nhở bạn phải đổi mới phương pháp nghên cứu hay sao? Thân mến!
 3. Nghiên cứu Phật học và học thuyết ADNH, tôi cho rằng, học thuyết ADNH chính là học thuyết thống nhất vũ trụ như anh Thiên Sứ khẳng định và Phật học, về bản chất, chính là sự khai thác học thuyết ADNH ở góc độ nhân sinh quan giúp con người đạt được giác ngộ. Không một luận điểm nào của Phật học mâu thuẫn với học thuyết ADNH, mà trái lại làm sáng tỏ hơn và khai thác, ứng dụng một cách tài tình. Phật học được nghiên cứu và để lại nhiều trước tác sâu sắc, tương đối rõ ràng, còn học thuyết ADNH khá mịt mờ và sai lệch, biến dạng theo thời gian. Do đó, nghiên cứu Phật học giúp ích rất nhiều cho nghiên cứu học thuyết ADNH. Xin có mấy lời bàn góp.
 4. Nếu ta cho rằng, học thuyết ADNH là học thuyết thống nhất vũ trụ thì chắc chắn nó không chỉ xuất phát từ quan sát thiên văn, vì thiên văn chỉ là một lĩnh vực của tự nhiên mà thôi, đặc biệt, các sao quan sát được cũng càng nhỏ hẹp hơn nữa so với toàn vũ trụ. Những quan sát thiên văn phù hợp với học thuyết ADNH chứ không phải học thuyết này xuất phát từ các quan sát thiên văn. Sự phù hợp của các quan sát thiên văn với học thuyết ADNH chỉ chứng minh cho tính đúng đắn của học thuyết ADNH chứ không phải là nguồn gốc của nó. Nguồn gốc học thuyết ADNH phải là sự tổng hợp của tất cả các quan sát tự nhiên, tâm linh, tình cảm, ... chứ thiên văn chỉ là một phần rất nhỏ. Chỉ có như vậy học thuyết ADNH mới có thể đảm trách vai trò học thuyết thống nhất vũ trụ.Vì vậy, đối với tôi, các quan sát thiên văn chỉ có giá trị kiểm chứng, gợi ý nghiên cứu, nó tương đương với quan sát sự vận động phát triển của bất kỳ sự vật nào khác. Người xưa từng nói, một hạt bụi cũng chứa toàn vũ trụ mà. Đó là ý kiến của cá nhân tôi, xin chia sẻ cùng VinhL. Thân mến!
 5. VinhL thân mến!Lường thiên xích là đồ hình đường vận động của dòng khí âm qua các yếu tố trong sự vật. Dòng khí âm là dòng thứ tự các hiệu ứng tương tác trong sự vật làm cho sự vật phát triển, biến đổi thoát ra khỏi trạng thái cũ. Quĩ đạo dòng khí âm là: KHẢM -> KHÔN -> CẤN -> TỐN -> THỔ -> CÀN -> LY -> CHẤN -> ĐOÀI. Đồ hình bạn đưa ra là Lường thiên xích trên mô hình Lạc thư. Trên các mô hình khác, ví dụ như Hà Đồ có quĩ đạo Lường thiên xích khác. Vì ý nghĩa của nó như thế nên các môn dự đoán học phương Đông cổ như Thái ất, Kỳ môn độn Giáp, Cửu cung phi tinh... xử dụng Lường thiên xích như những nguyên lý căn bản bởi vì bản chất các môn đó là nghiên cứu ảnh hưởng của các dòng khí âm, dương, ... trong vũ trụ ảnh hưởng như thế nào tới một sự vật. Nguyên lý của Lường thiên xích hay nguyên lý vận động dòng khí âm qua các yếu tố của sự vật tôi đã trình bày kỹ lưỡng trong chuyên mục " những bài nghiên cứu của Vô trước", chắc VinhL có đọc qua nhưng không chú ý. Thân mến.
 6. Diễn đàn của chúng ta là diễn đàn học thuật về lý học Đông phương. Như một số quan niệm đã được công khai cho rằng, học thuyết ADNH là học thuyết thống nhất Vũ trụ thì đương nhiên nó cũng rất có hiệu lực trong khoa học xã hội, cụ thể là nghiên cứu chính trị - kinh tế học. Tôi đã ứng dụng một phần kiến thức âm, dương, tam tài nghiên cứu và có kết quả là một công trình nghiêm túc về chính trị - kinh tế học. Không biết tôi có thể đưa kết quả nghiên cứu của mình lên diễn đàn không. Tôi xin đảm bảo đó là một công trình nghiêm túc, đứng đắn, có tính xây dựng hoàn toàn không chống đối chính quyền mà còn giúp chính quyền hữu hệu trong xây dựng nước nhà, làm sáng tỏ hơn học thuyết Mác. Tổng biên tập tạp chí cộng sản khu vực phía Nam GS-TS Trương Giang Long đã đọc và khuyến khích. Nếu được, ban điều hành cho tôi một chuyên mục riêng để pót bài và trao đổi.Xin cảm ơn!
 7. Anh chị em trong diễn đàn xin cho Vo Truoc hỏi, có tài liệu nào lý giải cơ sở cách an sao Tử vi không. Sao Tử vi là gì ? và tại sao lại an như thế ? Những sách tôi đọc chỉ mô tả cách an sao Tử vi thôi, hoàn toàn không lý giải tại sao lại an như thế. Cám ơn nhiều!
 8. Rất cám ơn anh Trần Phương về thông tin này. Nó đã hoá giải cho tôi nỗi băn khoăn bấy nay về cái "chợ tình" mà mấy tay nhà báo ngu xuẩn đầu độc dân ta. Bạn nên viết một bài về vấn đề này trên phương tiện thông tin đại chúng.
 9. Anh chị em diễn đàn thân mến. Tôi xin đưa lên đây vài bài thuốc dân gian chữa một số bệnh khá phổ biến mà rất đơn giản, hiệu quả mà bản thân gia đình đã xử dụng rất mỹ mãn: - Chữa bỏng nước sôi: Mẹ tôi kể, ngày xưa, em ông ngoại tôi bị sâu quảng (bệnh này bây giờ ít gặp nhưng xưa kia khá phổ biến) ở mắt cá chân, tuổi cao, mắt lại kèm nhèm. Chẳng biết thế nào mà bước ngay vào nồi riêu cua mới bắc ra khỏi bếp. Ông thét lên một tiếng và ngất xỉu. Ông ngoại tôi hô con cháu ... tè được lưng một cái chậu rồi ngâm luôn chân cụ vào. Thế mà chân cụ không hề phồng rộp mà còn hết luôn bệng sâu quảng! Tôi nói chuyện với các bác sỹ. Chẳng ai tin! Cá nhân tôi khi xưa ở Liên xô cũng có lần đạp chân vào cái ấm điện mà anh bạn Nga đang đun nước sôi sùng sục. Mặc cho anh bạn cuống lên, tôi nhảy cò cò vào Toa lét và hô anh ta ... tè vào chỗ bỏng! Hôm sau khỏi luôn, chẳng phồng rộp gì cả, trừ một vài chỗ kẽ chân, do lúc đó đột xuất nên cả tôi và anh bạn Nga không đủ liều lượng nước tiểu cho thấm đến đấy. Anh này kinh ngạc vô cùng! Cách này tôi chỉ nói đến bỏng nước sôi và phải áp dụng ngay sau khi bị bỏng chứ các trường hợp khác thì tôi ... chưa thử! - Chữa sâu răng: Lấy vỏ cây duối ( ngoài Bắc nhiều, trong Nam tôi không thấy, lá nó ráp, vỏ sần sùi) cỡ 5 x 5 cm (dày khoảng 0.5 cm) cạo sơ, rửa sạch, đập dập rồi ngâm rượu mạnh. Sau 2 tuần, tước lấy khoảng 1 mm đặt vào chỗ sâu rồi cắn chặt răng lại. Khoàng 10 ngày là khỏi và không bao giờ bị sâu nữa, đồng thời răng cũng chắc hơn. - Chữa bệnh viêm xoang: Cách đây khoảng 20 năm, mẹ tôi bị viêm xoang rất nặng. Cái bệnh này ở ngoài Bắc khổ lắm. Nghe người ta nói, sắc lá, hoa cứt lợn (trong Nam gọi là cây ngũ sắc, nhưng mà cũng không thấy có nhiều) thì chữa được. Mẹ tôi làm theo nhưng chỉ hơi đỡ, không khỏi bao nhiêu. Mẹ tôi nghĩ, hay là nó loãng quá nên không hiệu quả. Mẹ tôi sai em tôi đi lấy nguyên hai bao tải cây hoa cứt lợn cả cành lẫn lá, rửa sạnh, chặt ra khoảng 3 cm rồi nhồi nhét thật chặt vào một cái nồi lớn, cho mấy hạt muối một chút xíu nước cho khỏi khô rồi đun riu riu lửa, cô lấy thật đặc dược khoảng 2 lít rồi cho vào tủ lạnh. Cứ trước bữa ăn, mẹ tôi uống một ly nhỏ, ngày 3 lần khoảng 150ml. Uống xong là mẹ tôi khỏi bệng xoang cho tới ngày nay. Cây hoa cứt lợn có tính tiêu độc, các bệnh viêm nhiễn tiềm ẩn cũng mất luôn khi còn trong mầm mống.
 10. Kính thưa các anh chị em trên diễn đàn! Âm lịch và Dương lịch khác nhau vì chúng xuất phát từ những nền văn minh khác nhau và do đó sở tính toán của chúng khác nhau. Chúng ta đều biết cơ sở của dương lịch chính là nền khoa học mà ngày nay đang thịnh hành. Nhưng Âm lịch có cơ sở lý thuyết chính là học thuyết ADNH đã bị thất truyền chỉ còn sót lại những mảnh vỡ đã bị biến dạng nhiều theo thời gian. Chúng ta chỉ có thể hiểu đúng Âm lịch khi phục hồi được học thuyết bị thất truyền đó. Những người đồng quan điểm với anh Thiên Sứ, trong đó có tôi, cho rằng học thuyết ADNH là học thuyết thống nhất Vũ trụ mà cho đến ngày nay khoa học còn chưa vươn tới được. Như vậy, cơ sở của Âm lịch là rất cao siêu chứ không đơn giản như những gì chúng ta hiểu được trong lúc này. Sự bất tiện của nó chỉ biểu hiện sự kém cỏi của chúng ta mà thôi. Ý tưởng từ bỏ nó chỉ là "ếch ngồi đáy giếng" không biết được sự lớn lao của Vũ trụ. Tuy nhiên, muốn con ếch thấy được Vũ trụ là thế nào thì phải giải phóng nó khỏi cái giếng. Căn cứ vào những dữ liệu thể hiện trong Âm lịch và những ứng dụng của nó trong nhiều môn dự đoán học, tôi cho rằng đó là một loại lịch để xác định những yếu tố của trường khí Vũ trụ vận hành như thế nào chứ không đơn giản chỉ phản ánh vận động của Mặt Trời và Mặt Trăng. Cố nhiên ứng dụng của nó trong nông nghiệp là quan trọng sát sườn, nhưng không phải chỉ có thế. Như vậy, Âm lịch (chính xác hơn là Lịch cổ truyền Đông phương) là một loại lịch Vũ trụ, và khoa học ngày nay còn rất xa mới có được một loại lịch tương đương. Vậy, chúng ta cần phải phục hồi lại học thuyết ADNH nguyên thuỷ mới có hy vọng hiểu được nhửng ưu việt của Âm lịch. Trong khi chờ đợi, chúng ta tối thiểu phải giữ nguyên hiện trạng. Liệu chúng ta có hy vọng làm được điều đó không? Tôi cho rằng, với điều kiện ngày nay hơn hẳn cổ nhân, với trí thông minh chắc chắn được di truyền lại, thực tế Vũ trụ vẫn còn đó, nhất định chúng ta sẽ làm được trong tương lai không xa. Cái chúng ta còn thiếu hiện nay chính là một tư duy đột phá, dẫn đến một ứng dụng có ý nghĩa toàn cầu, sau đó, một công tác tổ chức nghiên cứu qui mô toàn xã hội. Chúng ta hãy thử nhìn xem, khoa học hiện đại được tổ chức qui mô và bền bỉ như thế nào mới phát triển được như vậy. Công việc của ý tưởng này còn vô cùng to lớn, xuất phát điểm còn rất thấp (Nội một cái Kiến Dần hay Kiến Tý ... và những khái niệm cơ bản nhất của thuyết ADNH chúng ta còn mù mờ, mỗi người một phách nữa là những hệ quả phức tạp hơn), do đó, đòi hỏi thời gian lâu dài, nhiều thế hệ tiếp bước ngay từ lúc này mới có hy vọng thành công. Tôi hy vọng rằng, khoảng 100 năm nữa tình thế sẽ có bước đổi thay quan trọng.
 11. VinhL thân mến! VinhL viết: Bạn hiểu chưa đúng ý tôi rồi. Tôi chẳng xây dương một lý thuyết gì mới cả. Tôi chỉ cho rằng học thuyết ADNH là học thuyết thống nhất rất kỳ vĩ của Tổ tiên ta. Chỉ tiếc rằng, do các biến động lịch sử đã bị thất truyền, những gì còn sót lại không đầy đủ vả bị sai lệch nhiều. Vì lòng tôn kính tổ tiên, vì học thuật, tôi dựa trên những gì còn sót lại đó, cố gắng tìm bản chất vấn đề, phục hồi lại học thuyết kỳ vĩ đó của tổ tiên mà thôi. Tôi muốn nâng cao cái xác xuất đúng khi ứng dụng học thuyết ADNH. Tôi không bất kính với cổ thư, tôi chỉ cho rằng bên cạnh những cái đúng còn có nhiều biến dạng do tam sao thất bổn và hậu sinh không hiểu hết ý cổ nhân cứ nhắm mắt làm theo. Nói một cách hình ảnh là tôi đang cố gắng phục hồi lại một cái bình quí của tổ tiên đã bị đập vỡ qua những mảnh còn sót lại. Thật khó khăn khi số mảnh còn sót lại đó quá ít ỏi lại còn lẫn với những mảnh của cái bình khác cùng sỏi đá nữa. Do đó, cái sai, đúng của tôi chỉ là cái sai, đúng khi cố gắng phục hồi học thuyết ADNH mà thôi.Cổ thư đối với tôi cũng rất quan trọng, đặc biệt trong gợi mở tư duy, đề xuất vấn đề, so sánh đối chiếu và kiểm tra kết quả. Tôi rất trân trọng nhiệt tình và khả năng của VinhL trong học thuật, nhưng tôi sẽ rất tiếc cho bạn nếu chẳng may một công trình tốn bao tâm huyết của bạn lại bị phủ định nếu bạn dựa vào một luận điểm nào đó của cổ thư đã bị sai lệch mà không biết. Nếu tôi không nhầm thì đã có nhiều cao nhân chỉ ra không ít sai lệch quan trọng trong cổ thư. Chẳng có gì đảm bảo rằng không có những sai lệch khác nữa. Tôi cũng không kỳ vọng rằng những số liệu thiên văn tôi muốn biết chính xác hoàn toàn, tôi hiểu thế nào là dung sai. Nhưng tôi vẫn muốn biết trong khoảng sai số người ta quan sát được. Tìm hiểu số đo của góc Â, ngoài sự cần thiết cho lý thuyết tôi đang ấp ủ cón qua đó có thể chỉ ra sự có lý của học thuyết ADNH so với khoa học hiện đại. Chào bạn!
 12. Cám ơn Đào Hoa!Tôi đã nói nhiều lần rằng tôi không tư duy theo lối "tương, Số" mà muốn tìm hiểu bản chất thông qua logic.
 13. VinhL thân mến. Theo lý thuyết tôi trình bày trên chuyên mục của mình "Cơ sở học thuyết ADNH" thì có những 3 Ngũ Hoàng Thổ tinh là Âm, Dương, Vượng đóng ở 3 cung khác nhau (giả sử là A, D, V) mà Ngũ Hoàng Thổ tinh cổ thư truyền lại chỉ là Âm thôi. Ý nghĩa của nó là nơi mà các hiệu ứng biến đổi (âm), bảo tồn (dương), phát triển (vượng) vận động tới. Những hoạt động của các yếu tố thuộc cung A có xu hướng làm cho hành Thổ biến động xa rời bản chất cân bằng của nó. Những hoạt động của các yếu tố thuộc cung D có xu hướng ngược lại. Và những hoạt động của các yếu tố thuộc cung V có xu hướng làm hành Thổ hưng Vượng. Như vậy, ta có nhiều cách điều chỉnh tác động của mình đến sự vật hay dự đoán tương lai của nó thông qua 3 cung A, D, V. Ví dụ, muốn sự vật ổn định, cân bằng thì giảm hoạt động của A, tăng cường D và V (Cái này mà ứng dụng cho Y học có vẻ hay đây!). Ta cũng có nhiều thông tin hơn để dự đoán tương lai. Ví dụ như thấy cung A vượng, D tù, V suy thì chắc chắn sự vật sẽ lâm vào sự biến động hỗn loạn do Ngũ hành không có Thổ cầm cân nảy mực. Như vậy bạn cũng thấy, nếu không có học thuyết làm cơ sở lý luận thì có rất nhiều cách lý giải khác nhau và chẳng thể phân định đúng sai được. Nhưng lý giải của tôi có học thuyết mà tôi đang xây dựng làm cơ sở, lại có gấp 3 lần thông tin, chẳng hơn cứ suy diển chủ quan hay nhắm mắt làm theo cổ thư hàng ngàn năm trước mà chưa biết đúng sai thế nào ư.
 14. Xin lỗi Đào Hoa! Tôi không có ý nghi ngờ số liệu của bạn mà chỉ muốn nói là, khi tôi viết sách đưa ra số liệu này thì phải có chỉ rõ nguồn cho độc giả biết thôi. Chảng nhẽ lại viết " nguồn: Lý học Đông phương - Đào Hoa". Mong bạn thông cảm!
 15. Nhân bài về cái yếm của phụ nữ Việt, tôi thấy vào thời xa xưa dân Việt đã sống rất văn minh. Thì cứ thử xem cái áo ngực phụ nữ ngày nay hình như cũng mới được phát minh cách đây vài trăm năm và còn hết sức thô thiển. Không biết trước đó người phương Tây xử lý làm sao cái vụ này nhỉ! Ngoài ra, cái tăm nghe đâu người phương Tây cũng mới biết dùng. Họ làm vệ sinh miệng thế nào sau bữa ăn khi cách đây không xa họ chưa biết dùng tăm và chưa có thuôc & bàn chải đánh răng, nhất là khi thực đơn của họ rất nhiều thịt. Cón ông bà ta từ thời Hùng Vương đã sỉa tăm, ăn trầu, mặc yếm đào, ... Thật là văn minh và lịch lãm so với thời bấy giờ. Thật nực cười khi các nhà " pha học" của ta được cộng đồng các nhà "pha học" thế giới hình dung người cởi trần, đóng khố, đi chân đất, mặc yếm đào, sỉa tăm, ăn trầu ...!
 16. Cám ơn Đao Hoa. Tôi cũng có thể suy luận như thế căn cứ vào mốc tính Nhất bạch Thuỷ tinh hay năm Giáp Tý đầu tiên do cổ thư truyền lại. Nhưng tôi vẫn hỏi là do ý của tôi là cần có sự khẳng định từ các quan sát Thiên văn học thực tế chính xác của khoa học hiện đại, cụ thể ngày nay họ đo đạc được góc  bàng bao nhiêu, chính xác trục trái đất quay 1 vòng tiến động mất bao nhiêu năm (kể cả số lẻ để tính nhuận). Bởi vì, khi xây dựng xong lý thuyết một cách kỳ công mà phải huỷ bỏ nó chỉ vì sự không chính xác của một số liệu thực tế thì ... đau quá! Những số liệu thực tế ấy cũng sẽ là bằng chứng cho tính thuyết phục của lý thuyết về Tam nguyên-Cửu tinh mà tôi đang tìm cách phục hồi. Không biết số liệu của Đào Hoa như trên có xuất phát từ quan sát Thiên văn của khoa học hiện đại hay không, và nếu có thì xin cho biết nguồn. Rất cám ơn bạn!
 17. Lạ quá, anh Đào Hoa. Trục Trái đất tự quay 1 vòng tiến động hết 25920 năm thì 1 năm quay được 360/25920 = 0.0139 độ, làm sao mà mỗi tuần gần nủa độ được. Hơn nữa, phương trục Trái đất thì đâu phụ thuộc vị trí (đất nước) tính. Tôi nghĩ có lẽ mình hiểu lầm nhau chăng?Theo tôi, do tốc độ quay tiến động của trục trái đất rất nhỏ (khoảng 1.4 độ trong 100 năm) nên vói thời gian ngắn theo năm thì nó hầu như có một phương cố định (song song). Phương của nó xác dịnh bằng 2 thông số: 1) độ nghiêng khoảng 23.5 độ so với trục pháp tuyến với mặt phảng quỹ đạo Trái đất, 2) Góc  mà tôi đang muốn hỏi được thể hiện trên hình vẽ. Theo tôi, góc  sẽ quyết định rất nhiều đến tính toán Trường khí Cửu tinh trong Thái Ất, Độn Giáp, là thông số quyết định cho thời điểm Thất tinh hợp bích, mốc Nhất bạch - Thuỷ tinh đầu tiên, là cơ sở để biết theo lịch Kiến Tý, Kiến Sử, Kiến Dần, Kiến Mão, ... hay Kiến gì khác. Do đó, đối với tôi nó rất có ý nghĩa. Tôi xin nói rõ ý câu hỏi của tôi như thế, monh anh hiểu rõ ý tôi và chia sẻ hiểu biết. Cám ơn anh rất nhiều vì sự quan tâm, nhiệt tình!
 18. Tôi loay hoay mãi với cái phần mềm này mà vẫn không tính được góc Â. Mong bạn nào biết được chia sẻ kiến thức. Tôi xin trả công bằng một học thuyết Tam nguyên - Cửu vận mới rất thú vị với nhiều đột phá.
 19. Những lý luận này của VinhL, nếu nằm trong một hệ thống logic nhất quán thì chắc là hay lắm và sẽ đầy đủ hơn. Nếu không, người ta có thể đưa ra hàng lô những lý luận chủ quan khác và chẳng thể kết luận được đúng sai như thế nào.
 20. Thiên Sứ viết: Rất đồng ý và cám ơn Thiên Sứ!Theo tôi, có lẽ GS Trần Ngọc Thêm hơi quá khi đặt vấn đề "Văn hoá chửi". Nhưng cũng phải nói rằng cái "Chửi" của người Việt cũng khá độc đáo, được nâng lên đến tầm nghệ thuật, chỉ phải cái nó hơi ... phản văn hoá! Có lẽ chỉ nên coi như là một nét ... độc đáo trong sinh hoạt cộng đồng của người Việt. Nhưng "văn hoá ẩm thực" thì có thể lắm chứ. Chỉ có điều cái danh xưng nghe nó ... thế nào ấy! Riêng nói về chửi, hay nói tục, thì chắc rằng mỗi dân tộc đều có cái độc đáo của mình. Ví dụ người Nga cũng rất hay nói tục, còn hơn người Việt mình, không chỉ ở giới bình dân. Cái độc đáo của họ là tuy nói tục nhưng có nghĩa hẳn hoi, nhằm diễn đạt, nhấn mạnh những suy nghĩ khá ... nghiêm túc. Tôi đã từng nghe họ nói câu chuyện bình thường hàng giờ, trong đó không dưới 70% từ tục tĩu trong mỗi câu! Tôi xin kể một kỷ niệm vui! Có lần, tôi và anh bạn Nga tranh luận về chủ đề: Tiếng Việt phong phú hơn hay tiếng Nga phong phú hơn? Tôi thì cho rằng tiếng Việt phong phú hơn và ra sức chứng minh cho điều đó. Còn anh bạn Nga dĩ nhiên là cũng không kém theo chiều ngược lại. Cuối cùng chúng tôi thoả thuận: Anh bạn Nga sẽ chửi tục bằng tiếng Nga xem bao lâu thì có từ lặp lại. Và tôi sau đó cũng sẽ chửi bằng tiếng Việt và sẽ kiểm tra tương tự. Cuộc thi diễn ra và tôi không khó khăn gì, sau 2 phút, phát hiện từ tục bị lặp khi anh ta chửi. Đến lượt tôi chửi, anh ta nghe. Tôi liền đọc bài "Hịch tướng sĩ". Quả là thiên cổ hùng văn! Tôi "chửi" thật hùng hồn, mạnh mẽ. Tay chân sỉa sói lung tung. Chỉ sau khoảng 5 phút là anh ta giơ tay chịu thua! Hôm sau, tôi thấy anh ta nói với một người bạn nước ngoài: " Tiếng Việt Nam phong phú lắm! Thằng Q nó chửi một tiếng đồng hồ liền mà không từ nào lặp lại từ nào!"
 21. VinhL thân mến! Trước kia, tôi vốn là người không quan tâm lắm đến học thuyết ADNH và cũng không có ý định tìm hiểu kỹ vì tôi thấy nó rất lung tung, mâu thuẫn, thiếu logíc, hay áp đặt, đọc không vô. Nhưng tôi quan tâm nhiều đến khía cạnh triết học của nó. Vào khoảng năm 2000, tôi được đọc những quyển sách đầu tiên của anh Thiên Sứ, vì văn hoá dân tộc, cảm hứng mới nổi lên, tôi mới bắt đầu từng bước để ý nghiên cứu nó. Nhưng tôi chỉ quan tâm tìm cách phục hồi lý thuyết nguyên thuỷ (đầu tiên là mấy cái đồ hình Hà đồ, Lạc thư, đổi chỗ Tốn-Khôn của Hậu thiên Bát quái, ... ) mà hầu như quan tâm rất ít đến ứng dụng . Tôi bắt tay vào xây dựng lý thuyết này mới chỉ hơn 1 năm nay. Do đó, nhiều những vấn đề ứng dụng cụ thể tôi còn chưa có thời gian tìm hểu. Sau này hẵng hay. Nếu có bạn nào có kinh nghiệm kiểm chứng những điều tôi viết trên thực tế thì tôi rất hoan nghênh, kể cả khi tôi không đúng. Nhưng tôi cũng xin nhắc lại, mọi thứ chỉ thuyết phục khi nó được lý luận một cách logic, ít nhất là tương đối chặt chẽ (vì chặt chẽ ở đây khó quá!). VinhL thử thực hiện đề xuất của mình xem. Cám ơn. ( À, mà tại sao Ngũ hoàng Thổ lại là đệ nhất sát tinh nhỉ ?. Hành Thổ hiền lắm mà. Hay là tại Thổ khắc Thuỷ? Hay là tại cổ thư bảo thế! Có kiểm chứng cụ thể nào không nhỉ ?).
 22. Thì cũng như khái niệm "Đạo", "âm", "dương"... thôi mà. Ngôn ngữ bao giờ cũng có giới hạn của nó. Các định nghĩa còn hạn chế hơn. Trên đời có biết bao nhiêu thứ ta cảm được mà gọi thành tên thì lại thấy khó." Đạo khả Đạo, phi thường Đạo. Danh khả danh, phi thường danh" (Lão Tử) Để tạm khắc phục điều đó, có lẽ ta cứ đưa ra cả lô định nghĩa Văn hoá rồi tổng hợp lại là được. Có lẽ sẽ có một nồi lẩu ngon! Khi không định nghĩa chính xác được, có lẽ cảm nhận là con đường tốt nhất.
 23. Chào VinhL Ở ví dụ đầu, tôi thực hiện theo bảng cục số của cổ thư truyền lại. Còn ở dưới tôi tính toán lại theo bảng độ số mới trong bài viết. Do có sự sai biệt trong cách tính toán độ số ở chỗ: Cổ thư tính theo đồ hình Hậu thiên Bát quái Văn Vương, còn đồ hình tôi tính toán ở đây là Hà đồ. Chính vì vậy có sự sai biệt mà bạn đã thấy. Vấn đề là ở chỗ ai đúng, ai sai hay cả hai đều sai. Đương nhiên không có trường hợp cả hai đều đúng!Theo tôi, tính theo đồ hình Hậu thiên Bát quái Văn Vương là sai vì đó là sự áp đặt không lý luận biện minh và anh Thiên Sứ, Trần Quang Bình đã phân tích khá rõ điều này. Còn cách tính của tôi có logic qui luật rõ ràng, nhất quán trong một hệ thống từ thấp tới cao. Không chỉ có sai biệt ở điểm này mà còn khá nhiều sai biệt nữa mà tôi đã trình bày khá rõ trong bài viết. Mong bạn tìm hiểu. Khi có quá nhiều sai biệt so với cổ thư, tôi cũng không khỏi giật mình! Nhưng suy nghĩ kỹ, tôi thấy không có gì phải hoảng hốt. Khoa học là như vậy đấy. Những sai khác này cho thấy: - Học thuyết ADNH tuy kỳ vĩ nhưng đã bị thất truyền, bị biến dạng rất nhiều, cần phải chung tay xây dựng lại di sản tuyệt vời này của tổ tiên. - Sự biến dạng của học thuyết làm cho nó bị hiểu sai nên hàng mấy nghìn năm học thuyết này không thể phát triển lên được. - Người Hoa Hạ không phải là chủ sở hữu của học thuyết ADNH. - Chúng ta hoàn toàn có khả năng phục hồi lại học thuyết ADNH nếu tư duy đúng hướng, không bị câu nệ, lệ thuộc vào đâu. (nick name của tôi là Vô Trước mà !) Trong lý thuyết của tôi không đề cập đến tháng, ngày, mà chỉ nói về tiết khí và vòng Thiên can 10 giờ và một tiết khí chính xác bằmhh 1/8 năm (1 vòng quay của Trái đất quanh Mặt trời). Còn sự chuyển tiếp các tiết khí do tính Sinh, Vượng, Mộ quyết định. Cái này trong bài không đề cập tới.
 24. 4. Ảnh hưởng dương, vượng của trường khí Vũ trụ trong năm tới Trái đất. Ảnh hưởng âm của trường khí Vũ trụ tới Trái đất là ảnh hưởng thông qua trường khí cảm ứng trên Trái đất bằng những dòng khí âm có tác dụng tạo nên xu hướng biến đổi, phát triển, tạo ra cái mới trong sự vật. Ảnh hưởng dương của trường khí Vũ trụ tới Trái đất cũng đặc trưng bằng dòng khí dương có xu hướng bảo tồn, ổn định, trở về bản chất những yếu tố của sự vật. Ảnh hưởng vượng của trường khí Vũ trụ tới Trái đất lại đặc trưng bằng dòng vượng khí có tác dụng phát triển hưng vượng cho những yếu tố tương ứng trong sự vật. Sự so sánh các ảnh hưởng âm, dương, vượng theo bảng sau: Tiến hành khảo sát ành hưởng dương, vượng của trường khí Vũ trụ lên Trái đất tương tự như đối với ảnh hưởng âm ta thấy có thể xác định các cung ảnh hưởng âm theo tiết khí, vòng thiên can, giờ sang ảnh hưởng dương, vượng như sau: a/.Ảnh hưởng theo mùa: b. Ảnh hưởng theo tiết: c. Ảnh hưởng theo tiết khí: d. Ảnh hưởng theo vòng Thiên can: Muốn xác định độ số thời diểm khảo sát ở cung nào (cột nào) ta căn cứ vào bảng phù đầu nghi Giáp sau: e. Ảnh hưởng theo giờ: Khi xác định được độ số của cung ảnh hưởng theo vòng Thiên can (x1), lập bảng Nghi Kỳ vá ghi độ số can Mậu là độ số đó (x1): Thứ tự x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, là các cung, tùy theo khảo sát ảnh hưởng âm, dương, vượng theo thứ tự: - Đối với ảnh hưởng âm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - Đối với ảnh hưởng dương: 1, 3, 8, 4, 9, 7, 2, 5, 6 - Đối với ảnh hưởng vượng: 1, 8, 3, 2, 7, 5, 4, 9, 6 Hoặc theo bảng sau: Xem Thiên can giờ khảo sát, căn cứ vào bảng Nghi Kỳ vừa lập ta biết được cung ảnh hưởng của trường khí Vũ trụ tới Trái đất theo giờ. e. Cung cảm ứng: - Cảm ứng theo thời gian vòng Thiên can: Cung vòng Thiên can cảm ứng lên địa bàn vào cung có độ số tương ứng theo nguyên tắc: + Nam-Khôn, Nữ-Cấn đối với ảnh hưởng âm. + Nam-Càn, Nữ-Đoài đối với ảnh hưởng dương. + Nam-Càn, Nữ-Khôn đối với ảnh hưởng Vượng - Cảm ứng theo giờ: Đếm từ độ số Cung Sao vòng Thiên can (âm, dương, Vượng) bắt đầu từ Địa chi của cung này tới Địa chi giờ khảo sát theo chiều thuận hay nghịch tùy vào bảng độ số các Sao ở trên (thuận hay nghịch) theo thứ tự dưới đây ta được độ số cung Sao cảm ứng theo giờ vòng Thiên can của ành hưởng âm từ Mặt trời tới sự vật trên Trái đất. Địa chi Sao Vòng Thiên can ------------------> Địa chi giờ khảo sát Độ số Sao vòng Thiên can -------------------> Độ số cung cảm ứng + Thứ tự đếm đối với ảnh hưởng âm: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,2,3,4,5,6,7,8,9, … + Thứ tự đếm đối với ảnh hưởng dương: 1,3,8,4,9,7,2,5,6,1,3,8,4,9,7,2,5,6, ... + Thứ tự đếm đối với ảnh hưởng vượng: 1,8,3,2,7,5,4,9,6,1,8,3,2,7,5,4,9,6, … Như vậy, qua phần nghiên cứu này ta đã xem xét ảnh hưởng của trường khí Vũ trụ tới Trái đất theo thời gian tới đơn vị nhỏ nhất là giờ một cách tương đối toàn diện (gồm đủ các tương tác âm, dương, vượng). Kết quả được tổng kết trong bảng sau: + S : Sao đại diện trường khí Vũ trụ ảnh hưởng tới Trái đất gồm 8 Sao: Nhất bạch Nhị hắc Tam bích Tứ lục Ngũ hoàng Lục bạch Thất xích Cửu tử + T : Tiết: gồm 8 tiết trong năm: Đầu, cuối của 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông + Quái: Quái đại diện tính chất của Sao. Có 8 Quái là: CÀN, KHẢN, CẤN, CHẤN, TỐN, ĐOÀI, LY, KHÔN. + Cung tiết khí: T- : Độ số cung ảnh hưởng âm của trường khí theo tiết. T+ : Độ số cung ảnh hưởng dương của trường khí theo tiết. T> : Độ số cung ảnh hưởng vượng của trường khí theo tiết + Cung vòng Thiên can: * Cung Chủ: TP- : Độ số cung ảnh hưởng âm của trường khí theo vòng thiên can hay Trực phù (Trực phù âm) TP+: Độ số cung ảnh hưởng dương của trường khí theo vòng thiên can hay Trực phù dương TP>: Độ số cung ảnh hưởng vượng của trường khí theo vòng thiên can hay Trực phù vượng * Cảm ứng lên sự vật: TS- : Độ số cung cảm ứng ảnh hưởng âm của trường khí theo vòng thiên can hay Trực sử (Trực sử âm) TS+: Độ số cung cảm ứng ảnh hưởng dương của trường khí theo vòng thiên can hay Trực sử dương TS>: Độ số cung cảm ứng ảnh hưởng vượng của trường khí theo vòng thiên can hay Trực sử vượng + Cung giờ: * Cung Chủ: tp- : Độ số cung ảnh hưởng âm của trường khí theo giờ hay Sao sa Trực phù (Trực phù âm) xuống Địa bàn tp+: Độ số cung ảnh hưởng dương của trường khí theo giờ hay Sao sa Trực phù dương xuống Địa bàn tp>: Độ số cung ảnh hưởng vượng của trường khí theo giờ hay Sao sa Trực phù vượng xuống Địa bàn * Cảm ứng lên sự vật: ts- : Độ số cung cảm ứng ảnh hưởng âm của trường khí theo giờ hay Sao sa Trực sử (Trực sử âm) xuống Địa bàn ts+: Độ số cung cảm ứng ảnh hưởng dương của trường khí theo giờ hay Sao sa Trực sử dương xuống Địa bàn ts>: Độ số cung cảm ứng ảnh hưởng vượng của trường khí theo giờ hay Sao sa Trực sử vượng xuống Địa bàn Ví dụ: Cần biết sự việc ra sao vào giờ Tân Mão, ngày Giáp Dần, tiết Đông chí, Hạ nguyên. Bước 1: Xác định số thứ tự vòng Thiên can trong Tiết khí: Theo bảng trên, giờ Tân Mão thuộc phù đầu nghi Giáp Thân, vòng thiên can thứ 3 của tiết khí Đông chí, tiết cuối Đông, quái Khảm độ số 1, Sao Nhất bạch. Bước 2: Xác định Trực phù, Trực sử theo bảng Theo bảng này: - Ảnh hưởng âm: + Trực phù âm TP- độ số 6 ---> THIÊN TÂM / 6 + Trực sử âm TS- độ số 6 ---> KHAI MÔN /6 - Ảnh hưởng dương: + Trực phù dương TP+ độ số 7 ---> THIÊN TRỤ / 7 + Trực sử dương TS+ độ số 7 ---> KINH MÔN / 7 - Ảnh hưởng Vượng: + Trực phù vượng TP> độ số 7 ---> THIÊN TRỤ / 7 + Trực sử vượng TS> độ số 7 ---> KINH MÔN / 7 Bước 3: Xác định Sao sa Trực phù: Lập bảng Nghi Kỳ: (độ số cột 1, 2, 3 tương ứng cho ảnh hưởng âm, dương, vượng) Theo bảng Nghi Kỳ này thì độ số ứng với giờ Tân Mão là: + Ảnh hưởng âm: độ số tp- = 9, Trực phù âm: THIÊN TÂM / 9 + Ảnh hưởng dương: độ số tp- = 6, Trực phù dương: THIÊN TRỤ / 6 + Ảnh hưởng vượng: độ số tp- = 9, Trực phù vượng: THIÊN TRỤ / 9 Bước 4: Xác định Sao sa Trực sử: Lập bảng (độ số cột 1, 2, 3 tương ứng cho ảnh hưởng âm, dương, vượng) Theo bảng Nghi Kỳ này thì độ số ứng với giờ Tân Mão là: + Ảnh hưởng âm: độ số ts- = 4, Trực phù âm: KHAI MÔN / 4 + Ảnh hưởng dương: độ số ts- = 2, Trực phù dương: KINH MÔN /2 + Ảnh hưởng vượng: độ số ts- = 4, Trực phù vượng: KINH MÔN / 4 Bước 5: Lập hệ thức lượng Độn Giáp: - Đối với ảnh hưởng âm: THIÊN TÂM / 6 KHAI MÔN /6 THIÊN TÂM / 9 KHAI MÔN / 4 - Đối với ảnh hưởng dương: THIÊN TRỤ / 7 KINH MÔN / 7 THIÊN TRỤ / 6 KINH MÔN /2 - Đối với ảnh hưởng vương: THIÊN TRỤ / 7 KINH MÔN / 7 THIÊN TRỤ / 9 KINH MÔN / 4 Tóm tắt kết quả trong bảng như sau: Như vậy, hệ thức lượng Độn Giáp chúng ta lập được phong phú, nhiều thông tin gấp 3 lần so với cổ thư chũ Hán truyền lại. Điều quan trọng là ta đã hiểu bản chất của các thông tin đó là gì. Các cung Trực phù, Trực sử, Sao sa Trực phù, Sao sa Trực sử, Cung tiết khí thực chất là các cung cư ngụ của Sao Tiết (ở ví dụ này là sao Nhất bạch thuộc quái Khảm). Các sao khác cư ngụ ở các cung còn lại theo đồ hình phân bố các Sao đã nghiên cứu ở trên. Ở ví dụ này, sự phân bố các Sao như sau: - Sao Tiết: Sao Nhất bạch đóng ở cung cục số 1, quái Khảm. Các Sao khác phân bố như sau: Sao Tiết khí: Cả 3 ảnh hưởng âm, dương, vuợng đều thể hiện sao Nhất Bạch đóng ở cung cục số 1, quái Khảm (Cung tiết khí đều là 1). Trong trường hợp tổng quát, có thể chúng ở các cung khác nhau. Các Sao ảnh hưởng theo Tiết khí phân bố như sau: - Sao vòng Thiên can: + Sao vòng Thiên can ảnh hưởng âm cũng chính là sao Tiết khí (Nhất bạch), nhưng đóng ở cung có cục số là 6. + Sao vòng Thiên can ảnh hưởng dương cũng chính là sao Tiết khí (Nhất bạch), nhưng đóng ở cung có cục số là 7. + Sao vòng Thiên can ảnh hưởng vượng cũng chính là sao Tiết khí (Nhất bạch), nhưng đóng ở cung có cục số là 7. Phân bố các sao khác như sau: - Sao theo giờ: Sao theo giờ cũng là Sao vòng Thiên can hay sao Tiết khí (Nhất bạch) nhưng đóng ở các cung khác nhau. + Trực phù âm, dương, vượng đóng ở các cung 9, 6, 9 có phân bố các sao như sau: + Trực sử âm, dương, vượng đóng ở các cung 4, 2, 4 có phân bố các sao như sau: Như đã biết, sao cảm ứng lên sự vật khong đóng ở cung trung ương. Các sao này khi lâm lào trung cung thì tuỳ theo sự vật tính âm hay dương mà phân bố vào các cung khác theo nguyên tắc ứng với ảnh hưởng âm, dương hay vượng là “Nam-Khôn Nữ-Cấn”, “Nam-Càn Nữ-Đoài” hay “Nam-Càn Nữ-Khôn”. Do đó, Trực sử trong trường hợp này như sau: · Đối với trường hợp sự vật dương tính: · Đối với trường hợp sự vật âm tính: Tổng hợp các kết quả ví dư trên ta được bảng phân bố ảnh hưởng của truờng khí Vụ trụ tới Trái đất vào giờ Tan Mão, ngày Giáp Dần, tiết Đông chí, Hạ nguyên như sau: (Những ô tô màu đỏ chỉ cung Sao chủ đóng)
 25. 3. Môn Độn Giáp và trường khí Vũ ảnh hưởng tới Trái đất: Trong môn Độn giáp các Sao Trực phù, Trực sử tương ứng với ảnh hưởng âm của trường khí Vũ trụ lên Trái đất như những nghiên cứu trên như sau: - Cung Sao âm ảnh hưởng của trường khí Vũ trụ tới Trái đất theo vòng Thiên can (Cung chủ) được gọi là Trực phù. - Cung Sao âm ảnh hưởng của trường khí Vũ trụ tới Trái đất theo giờ (Cung chủ) được gọi là Trực phù sa Địa bàn. - Cung Cảm ứng Sao âm ảnh hưởng của trường khí Vũ trụ tới Trái đất theo vòng Thiên can lên sự vật trên Trái đất được gọi là Trực sử. - Cung cảm ứng Sao âm ảnh hưởng của trường khí Vũ trụ tới Trái đất theo giờ lên sự vật trên Trái đất được gọi là Trực sử sa Địa bàn. Như vậy, thực chất của môn Độn Giáp theo cổ thư truyền lại là một môn khảo sát trường khí của Vũ trụ ảnh hưởng tới Trái đất, trong việc dự đoán tương lai. Để chứng minh điều đó, tôi xin mô tả lại những nét chính trong việc xác định các Sao cơ bản nhất của môn này là Trực phù, Trực Sử, Trực phù sa Địa bàn, Trực sử sa Địa bàn qua một ví dụ. Ví dụ: Cần biết sự việc ra sao vào giờ Tân Mão, ngày Giáp Dần, tiết Đông chí, Hạ nguyên. Bước 1: Tra bảng Nghi kỳ, biết được tiết Đông chí, Hạ nguyên thuộc Dương Độn 4 cục: Bước 2: Lập bảng Nghi Kỳ. Bảng Nghi Kỳ là bảng có cấu trúc sau, cho Dương Độn và Âm Độn: + Dương độn + Âm độn Mậu Tân Ất Mậu Tân Ất Kỷ Nhâm Bính Kỷ Nhâm Bính Canh Quí Đinh Canh Quí Đinh Chiều mũi tên là chiều tăng dần của số cục các Sao cho các Thiên can. Can Mậu được ghi cục số của quẻ độn. Ở ví dụ này là dương độn 4 cục, can Mậu được ghi số 4. Bảng Nghi Kỳ có các độ số như sau: + Dương độn Mậu 4 Tân 7 Ất 3 Kỷ 5 Nhâm 8 Bính 2 Canh 6 Quí 9 Đinh 1 Bước 3: Xác định Trực Phù, Trực Sử: Căn cứ vào bảng Phù đầu nghi Giáp để xem giở khảo sát tương ứng với Can nào trong bảng Nghi Kỳ: Như vậy, giờ Kỷ Sửu thuộc phù đầu nghi Giáp Thân, tương ứng (ẩn trong)Can Canh. Trên bảng Nghi Kỳ can Canh có độ số 6. Theo bảng sau xác định Trực Phù, Trực sử: Như vậy Trực phù và Trực sử là: THIÊN TÂM / 6 KHAI MÔN / 6 Bước 4: Xác định Trực phù gia vào cung nào trên Địa bàn: Giờ khảo sát là Tân Mão có can Tân độ số 7 trên bảng Nghi Kỳ nên Trực phù gia vào cung 7 trên Địa bàn. THIÊN TÂM / 7 Bước 5: Xác định Trực Sử gia vào cung nào trên Địa bàn: Muốn xác định Trực Sử gia trên cung nào phải theo các qui tắc sau a. Xác định giờ khảo sát thuộc phù đầu nghi nào b. Tính từ Địa chi phù đầu nghi đó cho tới giờ khảo sát bắt đầu từ độ số của Trực sử, ta biết được Trực Sử gia vào cung số mấy trên địa bàn (tính theo Địa chi) Nếu Trực Sử được cung Trung (số 5) thì với dương độn Trực Sử gia Tử Môn, âm độn thì Trực Sử gia Sinh Môn. Trở lại ví dụ trên ta thấy: - Theo bảng phù đầu nghi Giáp, giờ Kỷ Sửu thuộc phù đầu nghi Giáp Thân, có độ số Trực sử là 6 Giáp Thân, Canh 6 Ất Dậu 7 Bính Tuất 8 Đinh Hợi 9 Mậu Tý 1 Kỷ Sửu 2 Canh Dần 3 Tân Mão 4 Vậy, Trực Sử gia lạc cung 4 – KHAI MÔN / 4 Như vậy, hệ thức lượng Độn Giáp là: THIÊN TÂM / 6 KHAI MÔN / 6 THIÊN TÂM / 7 KHAI MÔN / 4 Người ta căn cứ vào hệ thức lượng Độn Giáp này để dự đoán về sự vật khảo sát. So sánh cách tíng Trực phù, Trực Sử, Cung sa Trực phù, Cung sa Trực Sử trên Địa bàn với của cổ thư truyền lại qua ví dụ trên với cách xác định ảnh hưởng âm của trường khí Vũ trụ tới Trái đất ta thấy có sự trùng hợp hoàn toàn sau: - Trực phù trùng hợp với cung cư ngụ của Sao âm theo vòng Thiên can - Trực sử trùng hợp với cung cảm ứng của Sao âm theo vòng Thiên can lên sự vật. - Sao sa Trực sử trùng hợp với cãm ứng của Sao âm theo giờ lên sư vật. Duy nhất có sai biệt đối với Sao sa Trực phù so với cung cảm ứng Sao âm theo giờ. Tuy nhiên, sự sai biệt này hoàn toàn không tồn tại nếu bảng Nghi Kỳ khi xác định Sao sa Trực phù cổ thư truyền lại ghi độ số can Mậu bằng độ số cùa chính sao Trực phù. Nếu đó thực sự là sai lệch thì là một sai lệch rất nhỏ về mặt kỹ thuật do tam sao thất bổn nhưng hệ quả lại rất lớn do dẫn đến khác biệt nghiêm trọng về dữ liệu và kết quả dự đoán (thật đúng câu: sai một ly, đi một dặm). Ở đây ta thấy một sự không nhất quán về việc xác định Sao sa Trực phù so với Sao sa Trực sử về mặt kỹ thuật: Việc xác định Sao sa Trực sử phải căn cứ vào độ số Trực sử còn xác định Sao sa Trực phù không cần căn cứ vào độ số Trực phù. Tuy đây là sự không nhất quán về hình thức nhưng cũng cho ta sự nghi ngờ về sự sai sót của cổ thư sau hàng thiên nhiên kỷ lưu truyền mà thiếu hẳn một cơ sở lý thuyết kiểm chứng. Như vậy, theo tôi, cổ thư truyền lại đã có sự sai lệch trong thuật toán xác định Sao sa Trực phù. Thuật toán này chính xác là phải ghi độ số can Mậu trong bảng Nghi Kỳ khi xác định Sao sa Trực phù trên Địa bàn bằng độ số của Trực phù đã được xác định trước đó. Ở ví dụ trên, cách xác định Sao sa Trực phù phải theo bảng Nghi Kỳ ban đầu này: Mậu 4 Tân 7 Ất 3 Kỷ 5 Nhâm 8 Bính 2 Canh 6 Quí 9 Đinh 1 Để được Sao sa Trực phù có độ số là 7 (Tân) Theo lý thuyết của bài nghiên cứu thì khi xác định Sao sa Trực phù phải theo bảng Nghi Kỳ sau có độ số can Mậu là 6, chính là độ số của Trực phù đã tìm được ở bước trước: Mậu 6 Tân 9 Ất 5 Kỷ 7 Nhâm 1 Bính 4 Canh 8 Quí 2 Đinh 3 Ta được sao sa trực phù có độ số 9 (Tân) Như vậy, hệ thức lượng độn giáp, theo tôi, trong ví dụ này phải là: THIÊN TÂM / 6 KHAI MÔN / 6 THIÊN TÂM / 9 KHAI MÔN / 4 Tổng hợp các phân tích trên, tôi đề xuất cách tính hệ thức lượng Độn Giáp như sau qua ví dụ trên: Ví dụ: Cần biết sự việc ra sao vào giờ Tân Mão, ngày Giáp Dần, tiết Đông chí, Hạ nguyên. Bước1: Xác định phù đầu Nghi Giáp (Số thứ tự vòng Thiên can trong Tiết khí) theo bảng sau: Giờ Tân Mão, phù đầu nghi Giáp Thân, vòng Thiên can thứ 3 Bước 2: Xác định Trực phù, Trực sử theo bảng sau: Theo bảng, tiết Đông chí, Hạ nguyên, vòng Thiên can thứ 3 có độ số là 6, thuận (Dương Độn). Theo bảng sau: Trực phù, Trực sử là: THIÊN TÂM / 6 KHAI MÔN / 6 Bước 3: Xác định Sao sa Trực phù: Bảng Nghi Kỳ với can Mậu có độ số của Trực phù là 6 Mậu 6 Tân 9 Ất 5 Kỷ 7 Nhâm 1 Bính 4 Canh 8 Quí 2 Đinh 3 Giờ Tân Mão, độ số 9. Vậy, Sao sa Trực phù độ số là: THIÊN TÂM / 9 Bước 4: Xác định Sao sa Trực sử: Phù đầu nghi Giáp Thân, tính đến Tân Mão có độ số 4 như sau (chiều thuận – Dương Độn) Giáp Thân 6 Dậu 7 Tuất 8 Hợi 9 Tý 1 Sửu 2 Dần 3 Mão 4 Vậy, Sao sa Trực sử là: KHAI MÔN / 4 Bước 5: Xác định hệ thức lượng Độn Giáp: Hệ thức lượng Độn Giáp là: THIÊN TÂM / 6 KHAI MÔN / 6 THIÊN TÂM / 9 KHAI MÔN / 4 Nếu Sao sa Trực sử theo cách tính trên có độ số là 5 thì phải theo nguyên tắc Nam – Khôn, Nữ Cấn hau Nam 5 -> 2, Nữ 5 -> 3. Thông số ảnh hưởng trường khí Vũ trụ tới Trái đất là: Qua các phân tích ở trên ta thấy: + Thực chất môn Độn giáp là môn dự đoán tương lai căn cứ vào ảnh hưởng của trường khí âm của Vũ trụ lên sự vật trên Trái đất ở những thời điểm khác nhau. Ý nghĩa các Sao Trực phù, Trực sử, Sao sa Trực phù, Sao sa Trực sử … là các yếu tố quan trọng của môn dự đoán này được làm rõ, xua tan đi những ý nghĩa thần bí, khó hiểu suốt mấy ngàn năm. Đồng thời mở ra cơ hội phát triển và truyền bá môn học này ngày càng phong phú, rõ ràng, chính xác hơn. + Các khái niệm như Thiên can Giáp bị ẩn đi, Ất kỳ, Bính kỳ, Đinh kỳ tượng trưng cho Mặt trời, Mặt trăng và các Tinh tú trong môn Độn giáp cổ truyền là do người đời sau giải thích áp đặt, khiên cưỡng, võ đoán, thiếu cơ sở vì bị thất truyền. + Trong việc xác định Trực phù của Độn giáp cổ truyền có qui tắc: nếu dữ kiện là giờ Giáp, ta phải chuyển sang độ số giờ Ất. Qui tắc này là khiên cưỡng, thiếu lý luận, không chính xác. Trong lý thuyết trường khí này, vẫn có Thiên can Giáp trong tính toán độ số của Trực phù. Trong trường hợp này, độ số Trực phù của Thiên can Giáp trùng với độ số Trực phù của Thiên can Mậu chứ không phải Ất như cổ thư bị sai lệch. Do đó, có thể nói rằng, nếu Thiên can Giáp bị ẩn đi thì nó ẩn vào Thiên can Mậu (độ số của Giáp và Mậu như nhau), và lý do bị ẩn của Giáp là tính chất đầu âm của nó ( đứng đầu chu kỳ âm của các Thiên can là Giáp, Ất thuộc Mộc; Bính, Đinh thuộc Hoả). + Trong Độn giáp cổ truyền, các Sao Thiên bồng, Thiên nhậm, Thiên xung, Thiên Phụ, Thiên Anh, Thiên nhuế, Thiên trụ,Thiên tâm, Thiên cầm là các Khí Vũ trụ. Trong lý thuyết trường khí này, đó chỉ là các cung mà Sao biểu tượng trường khí Vũ trụ cư ngụ mà thôi. + Các khái niệm Lục nghi, Tam kỳ trong Độn giáp cổ truyền thực chất chỉ là thuật toán để xác định ảnh hưởng của trường khí Vũ trụ tới Tái đất chứ không mang một ý nghĩa lý luận cơ bản nào về trường khí. + Các nghiên cứu trên của tôi không chỉ chỉnh sửa lại thuật toán Nghi Kỳ trong việc xác định sao sa Trực phù, mà còn xử dụng đồ hình Hà đồ của tôi trong việc xác định tính chất của trường khí, không dùng Hậu thiên Bát quái Văn Vương như trong cổ thư truyền lại nên sự sai khác càng trở nên lớn hơn nhiều, đặc biệt là các độ số các cung (cục), sao, … + Nếu những phân tích của tôi là đúng, và tôi tin chắc thế do tính nhất quán của logic xuyên suốt có thể sâu chuỗi hành loạt vấn đề cơ bản, khúc mắc hàng ngàn năm của nó, thì có thể thấy sự sai lệch rất quan trọng trong cổ thư truyền lại không chỉ trong môn Độn Giáp mà có thể nói là trong hầu hết các môn dự đoán học cổ truyền. Điều đó lý giải cho kết quả dự đoán khi thì đúng, khi thì sai mà nhiều thế hệ dự đoán vẫn gặp phải, đến nỗi, một học thuyết kỳ vĩ như học thuyết ADNH bị coi là thiếu cơ sở, mê tín, phi khoa học, làm giảm đi đáng kể kho tàng tri thức của nhân loại. Đồng thời văn hóa của dân tộc ta, dân tộc chính thống kế thừa học thuyết này của cổ nhân, không được đặt đúng vị trí xứng đáng của nó. Đây quả là vấn đề làm nản lòng rất nhiều người trong chúng ta. Để giải quyết điều này, chỉ có cách cùng bắt tay vào phục hồi lại học thuyết ADNH đã bị thất truyền bằng lao động sáng tạo không mệt mỏi, không bị “chấp” vào bất cứ một cái gì của tất cả chúng ta mà thôi. Độn giáp chỉ nghiên cứu ành hưởng âm của trường khí Vũ trụ tới Trái đất. Thế còn các ảnh hưởng dương, vượng, … thì sao? Vậy, tiếp sau đây tôi xin trình bày các nghiên cứu của mình về các ảnh hưởng này.