• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Vo Truoc

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  787
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  13

Everything posted by Vo Truoc

 1. Vâng, cám ơn anh! Nhưng phải in ra hay có thể để trong USB hoặc Email. Anh cho em biết nhé. Em không rành việc này. Kính anh!
 2. Ô, thế thì hay quá! Em chúc anh thành công! Em sẽ theo dõi. Nhưng sao lại là "cố gắng cuối cùng"? Em mong anh không bao giờ từ bỏ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Em cám ơn anh! Em sẽ cố gắng. Nhưng nếu vậy, em nhờ anh một việc. Em mong anh có thể giúp em chuyển bàn thảo của em tới GS Đào Vọng Đức để ông đọc và thẩm định về chuyên môn Vật lý được không ạ. Em biết anh có quan hệ tốt với GS Đào Vọng Đức. Cám ơn anh!
 3. Anh Thiên sứ tân mến! Anh viết: Đúng vậy, tốt nhất là không phải ta tự chức, vừa tốn kém lại bị chụp mũ đánh bóng tên tuổi, ảnh hưởng tới mục tiêu. Phải làm sao cho các nhà khoa học hàng đầu, thông qua các tổ chức của họ chính thức mời ta hội thảo. Điều này dĩ nhiên rất khó, nhưng nếu cái “lý thuyết mồi” đủ quan trọng với họ do nó có thể giải quyết rốt ráo những vấn đề mà họ đang lúng túng thì khả năng này là có thể. Ban đầu, có thể mục tiêu của họ không giống ta, chỉ quan tâm tới cái “lý thuyết mồi” thôi vì nó giải quyết vấn đề của họ. Nhưng sau đó, khi họ hiểu được, những luận điểm chính của lý thuyết đó được rút ra từ học thuyết ADNH của người Lạc Việt thì tình thế sẽ thay đổi. Lúc đó, khó có một thế lực nào, kể cả chính trị có thể làm điều ngược lại.Viễn cảnh phục hồi Văn hóa Việt sẽ được xã hội hóa ngày càng sâu rộng, và thành công sẽ rất hiển nhiên. Xác định như thế nên cũng nhiều năm ròng rã, bất chấp hoàn cảnh cá nhân khó khăn, em đã xây dựng xong “lý thuyết mồi” đó trên cơ sở và phương pháp luận của học thuyết ADNH Lạc Việt. Lý thuyết này đảm bảo: - Mọi luận điểm của nó được suy ra từ học thuyết ADNH Lạc Việt. - Phương pháp luận là khai triển logic những luận điểm của học thuyết ADNH Lạc Việt (khác hẳn ADNH của Tàu) - Ngôn ngữ là khoa học đương đại mà mọi sinh viên trung bình năm thứ 3 có thể hiểu được. (miễn là biết các phép tính vi phân, tích phân thông thường) - Chủ đề lả Vật lý cơ bản. - Tầm cỡ là lý thuyết Vật lý cơ bản tổng quát nhất cho tới hiện nay, có thể thống nhất thuyết tương đối và lượng tử. Thuyết tương đối chỉ là một trường hợp riêng khi cho hệ số k = 1. Có thể giải quyết tốt tất cả những nghịch lý hiện tại trong khoa học hiện đại (xin lưu ý, em nói là “tất cả”). Chỉ rõ những giới hạn của Vật lý hiện đại và chỉ rõ trong trường hợp tổng quát thì như thế nào. Năm 1916 Eistein công bố thuyết tương đối trọng, thì tới nay, đúng 100 năm, “thuyết tuyệt đối” ra đời trên cơ sở nền văn hiết Lạc Việt 5000 năm huy hoàng phía nan Dương tử. Điều này thật thú vị, đủ khiến ch các nhà khoa học hàng đầu chú ý. Vấn đề còn lại là, liệu cái “lý thuyết mồi” đó có đủ tầm cỡ như vậy hay không thì em có thể cùng anh tham khảo để anh tự đánh giá. Kính anh!
 4. Anh Thiên Sứ thân mến! Em đã theo dõi nỗ lực của anh đã lâu, em hiểu những suy nghĩ của anh. Anh viết: Vấn đề là ở chỗ, làm thế nào để có những cuộc hội thảo đó. Anh viết: Sự không hiệu quả của những buổi thuyết trình đó có những nguyên do sau: - Tầm cỡ những người được mời chưa xứng. - Động cơ những người được mời chưa phù hợp, có những động cơ không trong sáng - Những người được mời không có nhu cầu với mục tiêu của chuyên đề nên thảo luận không có tính xây dựng - “Ngôn ngữ” nói chuyện không hiểu nhau Cái anh yêu cầu “một cuộc hội thảo tầm mức xứng đáng” thực chất cũng chỉ là buổi thuyết trình không vướng vào các lý do trên mà thôi. Như vậy, rõ ràng những buổi thuyết trình vẫn là cần thiết. Vấn đề là ở chỗ tầm cỡ, nhu cầu, động cơ và “ngôn ngữ” của bổi thuyết trình. Nếu muốn tổ chức được buổi thuyết trình như vậy, cần một “lý thuyết mồi” đảm bảo: - Thỏa mãn tốt 2 “điều kiện tiên quyết” mà anh đề cập ở bài trước. - Tầm cỡ đủ lớn. - Giải quyết tốt những vấn đề đang bế tắc của khoa học hiện đại (có như vậy mới tạo ra được nhu cầu và động cơ của những người tham gia) - Ngôn ngữ trình bày là ngôn ngữ khoa học đương đại (Có như vậy người ta mới nghe và hiểu được) Đương nhiên, quá trình này cũng cần không ít thời gian, nhưng đầu tiên phải có được cái “lý thuyết mồi” đó. Anh Thiên sứ thân mến! Em cho rằng, em đang sở hữu cái “lý thuyết mồi” có đủ những đặc diểm đó. Vì thế, em muốn trao đổi với anh và cùng anh hành động vì mục tiêu cuối cùng của em cũng giống anh: “nền văn hiến Việt trải gần 5000 năm lịch sử, một thời huyền vĩ ở bờ Nam sông Dương Tử, cội nguồn đích thực của nền văn minh Đông phương”. Kính anh!
 5. Anh Thiên Sứ thân mến! Như vậy, với câu hỏi của em, anh khẳng định là phục hồi được. Cám ơn anh!, em cũng cho là như vậy dù sẽ rất khó khăn. Để phục hồi được, anh có 2 điều kiện tiên quyết. 1. “chỉ có nền văn hiến Việt trải gần 5000 năm lịch sử, một thời huyền vĩ ở bờ Nam sông Dương Tử, cội nguồn đích thực của nền văn minh Đông phương mới có thể phục hồi được lý thuyết này.” Em thống nhất với quan điểm này. Nhưng em xin hỏi lại cho rõ, phải chăng anh muốn nói, chỉ khi “nền văn hiến Việt trải gần 5000 năm lịch sử, một thời huyền vĩ ở bờ Nam sông Dương Tử” được chứng minh xong thì bước mới tiếp theo là phục hồi học thuyết ADNH? Em chắc anh không nghĩ vậy nhưng hỏi lại cho rõ thôi, anh đừng hiểu lầm! Em nghĩ rằng, 2 quá trình này (Phục hồi nền văn hiến Việt trải gần 5000 năm lịch sử, một thời huyền vĩ ở bờ Nam sông Dương Tử và phục hồi học thuyết ADNH) phải cùng diễn ra một cách song song, quan hệ với nhau rất chặt chẽ và biện chứng, cái này hỗ trợ cái kia và ngược lại. 2. Về điều kiện tiên quyết thứ 2: “Tức là nó sẽ không có sự tổng hợp từ những tri thức nền tảng và những phương tiện thí nghiệm trực quan. Mà - vì tính đặc thù của nó, chưa có tiền lệ trong lịch sử văn minh nhân loại - chúng ta phải thẩm định tính đúng đắn của một học thuyết khoa học trên cơ sở tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học được coi là đúng.” Và quan hệ của nó với điều kiện thứ nhất, em cũng thống nhất với anh. Còn “Cho nên kịch bản tiếp theo với tôi chỉ còn là thuyết trình , chứng minh, trả lời các câu hỏi. Sau đó là những buổi thuyết trình và giảng dạy về học thuyết này ở Harvar, Nasa hoặc Viện Hàn lâm khoa học Anh Quốc chẳng hạn. “ thì em thấy khó thực hiện ngay được mà nó phải qua những giai đoạn quá độ không đơn giản. Em nghĩ rằng, để có những buổi thuyết trình ấy, trước tiên phải tạo được sự chú ý của giới khoa học (đương nhiên là chân chính) bằng cách giải quyết được những vấn đề mà chính họ còn đang lúng túng bằng một lý thuyết ( tuân thủ 2 điều kiện trên) mà họ có thể hiểu được (đương nhiên bằng những ngôn ngữ khoa học của họ chứ không thể bằng ngôn ngữ chuyên ngành của học thuyết ADNH mà họ vốn mù tịt và nghi ngờ, thành kiến). Sau đó, những buổi thuyết trình về cái “ lý thuyến mồi” đó mới có thể được tổ chức. Trong các buổi thuyết trình đó thì mục tiêu của chúng ta mới có thể triển khai thuận lợi được khi anh chỉ ra rằng: “Thưa các ngài, cái lý thuyết này chỉ là một phần rất nhỏ của nền văn hiến Việt trải gần 5000 năm lịch sử, một thời huyền vĩ ở bờ Nam sông Dương Tử, cội nguồn đích thực của nền văn minh Đông phương. Còn theo ADNH của Tàu thì nó trái ngược hoàn toàn” Không biết có phải thế không? Kính anh!
 6. Vất vả cho anh rồi! Em đợi và sau đó muốn bàn với anh một phương án xem giúp ích được gì không cho vấn đề này. Kính anh!
 7. Anh Thiên Sứ thân mến! Theo anh, có khả năng phục hồi lý thuyết này không? và kịch bản sẽ như thế nào, nếu có thể? Kính anh!
 8. 16/15/2008 Kính thưa các anh chị em diễn đàn Lyhocdongphuong! Học thuyết Âm dương Ngũ hành là học thuyết thống nhất vũ trụ mà chủ nhân của nó chính là nền văn hoá huyền vĩ Văn Lang – cội nguồn của dân tộc Việt Nam ta - 5000 năm trước đã từng rực rỡ, huy hoàng phía nam sông Dương Tử. Đó là quan điểm nhất quán, sáng tạo, có tính đột phá của anh Thiên Sứ mà tôi rất hâm mộ. Lấy cảm hứng từ quan điểm đó mà tôi vốn trước kia không quan tâm lắm đến học thuyết này, “kính nhi viễn chi” thôi, chú tâm vào những bài nghiên cứu, tranh luận về học thuyết này trên các diễn đàn lịch sử, lý số. Tôi nhận thấy rằng, học thuyết huyền vĩ này của tổ tiên ta đã bị che lấp, thất truyền hành ngàn năm, chỉ còn sót lại một số ít ỏi những mảnh vỡ đã bị biến dạng dưới dạng những ứng dụng cụ thể, không hoàn chỉnh cả về thực hành cũng như lý thuyết bằng văn tự của chính nền văn hoá đã đập vỡ nó. Không nhận thức được điều đó thì thôi, nhưng đã biết được thì bổn phận của mỗi chúng ta trước tổ tiên là phải đóng góp một phần, dù là nhỏ bé của mình theo từng hoàn cảnh, phục hưng, tôn vinh văn hoá Việt. Một phần quan trọng trong những đóng góp đó là phục hồi lại học thuyết Âm dương Ngũ hành nguyên thuỷ. Đó là một công việc vô cùng khó khăn nhưng không phải không làm được nếu tất cả chúng ta cùng nhiệt tâm, kiên trì, sáng tạo, khoa học và đặc biệt phải có với tấm lòng trong sạch, không vụ lợi hướng tới tổ tiên. Theo dõi các bài nghiên cứu tranh luận trên các diễn đàn, tôi cho rằng chúng ta đang thiếu hẳn sự sáng tỏ bản chất hệ thống khái niệm căn bản của học thuyết Âm dương Ngũ hành, một phương pháp luận đúng đắn xuất phát từ bản chất của những đối tượng mà ta nghiên cứu. Chúng ta phải thiên về sự hợp lý hình thức, những “tượng”, “số” mang nặng suy diễn chủ quan của mỗi chúng ta, rất khó thống nhất ý kiến và phản ánh không đầy đủ, trọn vẹn đối tượng đó. Hơn nữa, chúng ta phải lệ thuộc vào những tài liệu chữ Hán còn sót lại, lưu truyền đã hàng ngàn năm, chắc chắn đã có rất nhiều sai lệch dễ làm chệch hướng tư duy đúng đắn. Ngoài ra, sự trì trệ tư duy, sự câu nệ bảo thủ, những toan tính, đố kỵ, tự ái, … cũng cản trở sự sáng tạo, đồng tâm hiệp lưc của chúnh ta. Xưa kia, các cụ của chúng ta chắc chắn cũng quan sát thực tại khách quan, chiêm nghiệm thực tế, dùng trí tuệ của mình phát minh ra học thuyết Âm dương Ngũ hành. Ngày nay, thực tại khách quan đó vẫn còn hiện hữu. Chúng ta – con cháu các cụ - đương nhiên phải được thừa hưởng trí thông minh đó. Chúng ta lại có bao nhiêu lợi thế so với các cụ do thời đại mình mang lại. Hơn nữa, lại được những gợi ý vẫn còn vô cùng giá trị từ những “mảnh vỡ văn minh” của các cụ còn sót lại... Chẳng có lý do gì chúng ta không thể nghĩ ra được cái mà các cụ đã nghĩ ra từ hàng mấy ngàn năm trước, và nhất định phải tốn ít thời gian hơn. Tâm niệm những điều đó, lại được anh Thiên Sứ gợi ý rằng, chúng ta chỉ có thể phục hồi lại được học thuyết Âm dương Ngũ hành từ những giá trị của nền văn minh sản sinh ra nó – nền văn minh tộc Việt, tôi chẳng tự lượng sức mình, cố gắng xây dựng “Cơ sở học thuyết Âm dương Ngũ hành” và trình ra đây để cùng anh chị em trong diễn đàn thảo luận, cũng là để tỏ một phần tấm lòng tôi với tổ tiên tộc Việt. Suy nghĩ còn nhiều chỗ chưa thấu đáo, diễn tả còn nhiều chỗ chưa hết ý, mong anh chị em lượng thứ. VÔ TRƯỚC
 9. Như vậy, Võ sư Lương Ngọc Huỳnh cuối cùng vẫn đúng tuy khá gay cấn ! Có phải không các bạn ?
 10. Thì vẫn như thế xưa nay mà !!!
 11. Chắc lại lơ đi thôi (nói là không để ý), sau khi hết bão thì lại lựa thế chém gió !!!
 12. HungNguyen viết: Theo bài viết, võ sư Huỳnh không "đánh võ đài cả ngàn trận toàn thắng" mà chỉ là đánh khi bị thách đấu cả ngàn trận, hạ đối thủ không quá 1 phút. Nói chung không "chính thống". Nói như trên dễ bị hiểu nhầm, mặc dù có thể ông Huỳnh là cao thủ thực sự vì ông đã là chưởng môn khai sáng một võ phái khá lớn ở Việt Nam (Phái Lâm Sơn Động). Một chưởng môn khai sáng có khả năng đó cũng không có gì khó hiểu. Hơn nữa, ông Huỳnh cò có khả năng khí công rất "thần kỳ" và đã biểu diễn có kiểm chứng hẳn hoi là có thể vận công cho tim ngừng đập, huyết áp về zero (máy không đo được) không phải mấy phút mà cả ngày, thân nhiệt thay đổi, thân nhiệt bên phải và bên trái khác nhau ... Quả là dị nhân!!! Tuy nhiên, về vụ làm mưa hay đuổi mưa thì thật là ... "quá dị", nhiều người không ... tin. Nhưng võ sư Huỳnh chấp nhận kiểm chứng cơ mà. Vậy thì giới khoa học VN hãy tổ chức kiểm chứng đi, cũng không tốn kém gì nhiều, so với vụ "hạt của Chúa" thì quá rẻ! Nhưng các nhà khoa học VN thì chỉ biết ngồi trước bàn phím mà "chém gió" chê bai thôi!!! Chẳng trách nghe anh Thiên Sứ nói là Giáo sư - Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu buồn là "Khoa học VN đang tuyệt tự"!!! Thân ái.
 13. Chẳng có cái "Lý học" nào kết luận như thế cả!!! Thực ra, câu hỏi này là câu hỏi triết học về quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân (quả trứng) và kết quả (con gà) chứ không nên hiểu theo "nghĩa đen", con gà đang cục tác ngoài sân hay quả trứng gà ta vừa luộc sáng nay, như vậy. Theo luật nhân quả thì nguyên nhân phải có trước kết quả, hay quả trứng (nguyên nhân) có trước con gà (kết quả). Đương nhiên hiểu nguyên nhân phải hiểu theo nghĩa rất rộng của từ này, nó là tổng hợp của tất cả những trạng thái trước đó và những qui luật phát triển khách quan của thực tại. Như vậy, quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả như sau: Tổng hợp trạng thái hiện hữu và những qui luật phát triển khách quan của thực tại là nguyên nhân (con gà) dẫn đến sự phát triển tới thực tại tương lai (con gà) và tổng hợp của cái thực tại tương lai đó và những qui luật phát triển khách quan lại là nguyên nhân của thực tại kế tiếp ... Nhưng cái thực tại đầu tiên, vốn có là nguyên nhân cho Vũ trụ vật chất mà ta đang sống chính là Thái cực hay Thái cực chính là nguyên nhân (quả trứng) hình thành và phát triển của Vũ trụ ngày nay (con gà). Kết luận này đúng là của Lý học và đã biết từ lâu! Khoa học ngày nay chưa tiến hóa tới tầm này! Thân ái!
 14. Thiên cơ khả lậu ... từ từ !!! Nhưng đại khái sẽ thế nào hả anh Thiên Sứ?
 15. Dĩ nhiên thu hồi phải bằng máu!
 16. Nó xây thì khó, ta phá mấy hồi! Không chừng sau "canh bạc cuối cùng", ta thu hồi lại, đỡ phải xây !!!
 17. Em đã gửi, gồm 7 file. Anh nhận được chưa?
 18. Hình như lho6ng gửi được. Anh cho em EMail mới theo địa chỉ của em: Tranquangcmc@gmail.com
 19. Anh Thiên Sứ thân mến! Em hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh. Để tiện cho anh đọc, em gửi cho anh những bài của anh Quang Nhật em đã ghi và hệ thống lại dạng word. Email của anh vẫn như cũ phải không ạ.
 20. A, vừa mới thấy bài này đã được post trên chính diễn đàn này của chúng ta! : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/5647-hanh-lang-trao-doi-cac-bai-viet-cua-nhatnguyen52/
 21. Bạch Thu Tâm Quả chuông này đúng là bảo vật quốc gia! Cũng về quả chuông cùng loại như thế này, tôi xin trích một đoạn viết về nó mà tôi đã đọc lâu rồi trên trang web http://www.nhatnguyen.tk nhưng bây giờ đã bị die rồi. ACE tham khảo. Chuông cổ ...nói thật. Trang web của ngành bảo tàng bộ Văn hóa thông tin có bài : Chuông cổ long đong mãi xóm nghèo Bài minh văn được khắc bằng chữ Hán trên thân chuông Thanh Mai. Đây là quả chuông được tìm thấy ở văn chỉ thôn Nhật Tảo, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Quả chuông này khá độc đáo với dáng chuông thon thả, nhỏ nhắn (cao 31cm, đường kính miệng 18,7cm, cân nặng 5,4kg). Đỉnh chuông phẳng, miệng hơi loe vát. Giống chuông Thanh Mai, trên thân quả chuông này có nhiều đường chỉ đúc nổi và nám tròn nổi. Giữa thân chuông có năm đường chỉ ngang chia thân chuông làm hai phần. Dọc thân chuông, mỗi bên có năm đường chỉ khác chia tiếp thân chuông thành 8 ô (4 ô dưới để trơn, 4 ô trên khắc đầy chữ Hán). Giao điểm giữa các đường chỉ nổi có 4 núm tròn để làm nơi gõ chuông. Xung quanh núm tròn có trang trí 12 cánh hoa tròn nổi. Quai chuông tạo hình động vật uốn cong, tuy nhiên hai con vật này rất khó nhận dạng. Hai con quay đầu về hai phía, phần thân nối liền nhau thành một khối. Ðầu con vật to khỏe, hai mắt lớn hình thoi, hai sừng cong có các khía ngang, bờm đơn giản, thân mập có phủ vảy, chân thon cao. Về mặt bố cục, hình tượng này gần gũi với bố cục trang trí quai chuông Thanh Mai và trang trí trán bia thời Tùy ở Thanh Hóa. Minh văn trên chuông ghi rõ niên đại và nơi đúc là: Giao Chỉ huyện, Hạ Từ Liêm thôn, thời Càn Hòa lục niên Mậu Thân tuế, tứ nguyệt, nhị thập cửu nhật (thôn Hạ Từ Liêm, huyện Giao Chỉ, ngày 29/4 năm Mậu Thân, niên hiệu Càn Hòa thứ sáu). Tìm hiểu trong sử liệu các triều đại Việt Nam thì không có niên hiệu Càn Hòa mà niên hiệu Càn Hòa là thuộc về thời vua nước Nam Hán Lưu Thạnh, đóng đô ở Quảng Châu trong thời Ngũ đại thập quốc ở Trung Quốc. Càn Hòa thứ sáu là năm 948. Chính nước này, 10 năm trước đó (938) đã phái quân sang Việt Nam và bị đại bại trên sông Bạch Ðằng. Giải thích việc có niên hiệu Nam Hán ghi trên thân chuông của nước Việt Nam vào lúc Việt Nam đã độc lập, GS. Tống Trung Tín – Viện trưởng viện khảo cổ học cho rằng: “Lật lại các trang sử cũ của Việt Nam thì thấy tuy Ngô Quyền đã xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa (Ðông Anh, Hà Nội) nhưng vẫn chưa đặt niên hiệu. Sau khi Ngô Quyền mất năm 944, cho đến khi triều Ngô chấm dứt năm 965, các đời Dương Tam Kha, Ngô Tấn Nam Vương, Ngô Thiên Sách Vương cũng đều không có niên hiệu. Chính vì vậy, minh văn trên chuông vẫn sử dụng niên hiệu nước ngoài. Ðó cũng chính là sự thật lịch sử Việt Nam thời đó đang ở buổi đầu giành và củng cố nền độc lập...”. Hết phần trích . Thắc mắc ... Đại Việt sử ký toàn thư chép : “Kỷ Hợi (939) năm thứ nhất (Tấn, Thiên Phúc năm thứ 4). Mùa xuân vua (Ngô Quyền) mới xưng vương, lập Dương thị làm hoàng hậu, đặt trăm quan, chế định triều nghi, phẩm phục “ Đã có hoàng hậu thì Ngô quyền phải là hoàng đế chứ sao chỉ xưng vương? Đã đặt trăm quan chế định triều nghi, phẩm phục ̣... mà lại không có niên hiệu ...thì ‘chiếu , chế , văn thư ‘của vua và triều đình ghi mốc thời gian ra sao ? với 1 vương quốc, ‘Niên hiệu’ khẳng định sự tồn tại của triều đại trong lịch sử. Vì vậy, kể từ những năm đầu công nguyên, không thể có vương triều với đủ triều nghi mà lại không có niên hiệu. Đại Việt sử ký toàn thư thì ghi niên đại triều Ngô theo niên hiệu của vua Tàu bắc triều (Tấn, Thiên Phúc năm thứ 4) còn dân thì phải ‘mượn’ niên hiệu của vua ‘nước địch’ (Nam hán – 10 năm trước bị Ngô Quyền đánh cho tan tác trên sông Bạch đằng ) để xài đỡ ... thật là kỳ cục ngộ nghĩnh. Những điều này phản ánh sự vô cùng lúng túng của sử gia khi xử lý những thông tin của thời kỳ lịch sử này ...
 22. Anh Thiên Sứ thân mến! Ban đầu, khi đọc “Sử thuyết Họ Hùng” của anh Nguyễn Quang Nhật theo kiểu lướt qua, em thấy thật vô cùng khó chấp nhận, cực kỳ vô lý, có cảm giác tác giả như một kẻ điên rồ… nhưng phải thừa nhận rằng tác phẩm rất công phu, nghiêm túc, lời văn hoàn toàn không phải hạng “chém gió” thường thấy mà lúc nào cũng đau đáu vì văn hóa Việt. Em nghĩ, không lẽ người ta bỏ tình cảm, công sức lao động nghiêm túc, khổng lồ như thế để cho ra cái vớ vẩn hay sao? Thử đọc kỹ xem sao. Em bắt đầu đọc lại từ đầu, lần lượt và em đã vô cùng kinh ngạc tới mức choáng váng, đảo lộn gần như hoàn toàn những hiểu biết về sử Việt trước kia của mình, thay thế bởi bức tranh tuy chưa phải tất cả đều đã sáng tỏ rõ ràng nhưng có thể thấy vô cùng kỳ vĩ, hoành tráng về Việt tộc. Quan điểm Cội nguồn Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, một thời huy hoàng ở bờ nam sông Dương Tử và là cội nguồn đích thực của văn minh Đông phương huyền vĩ của anh rõ ràng đã được mô tả một cách kỹ lưỡng qua từng thời kỳ, triều đại, nhân vật lịch sử tuy có lẽ không hoàn toàn giống như anh quan niệm về từng vấn đề cụ thể. Có lẽ em chưa đủ kiến thức lịch sử để có thể tự tin khẳng định là đúng hay sai, nhưng tự trong sâu thẳm tiềm thức, em thấy một cái gì đó rất lớn và đúng đắn. Hình như hồn thiêng sông núi đang mượn tay anh Nguyễn Quang Nhật chặt đứt đuôi con nòng nọc hay sao? Vì thế, em mới viết:” Có lúc em nghĩ rằng, rồi nghìn năm nữa qua đi, hai cái tên mà hậu thế còn nhớ về thời đại này có lẽ chỉ là Hồ Chí Minh và Nguyễn Quang Nhật!”. Nếu anh thu xếp được thời gian thì nên đọc. Kính anh!
 23. Cái này tùy anh thôi, nhưng theo em, tác giả cũng không bao giờ phủ nhận các tiêu chí khoa học như anh vừa nói, mà lại luôn lấy đó làm cơ sở càng không phủ nhận truyền thống văn hóa và sử Việt, thậm chí còn rất tôn vinh. Lập luận của tác giả lại căn cứ rất nhiều về tính hợp lý, rất nhiều tư liệu liên quan và đa dạng. Tác phẩm này cũng không phản biện quan điểm của anh. Do đó, em đã nói, nếu không có thời gian thì anh không nên đọc. Em đã lường trước vấn đề. Có lúc em nghĩ rằng, rồi nghìn năm nữa qua đi, hai cái tên mà hậu thế còn nhớ về thời đại này có lẽ chỉ là Hồ Chí Minh và Nguyễn Quang Nhật! Kính anh!
 24. Em cũng đoán thế, nhưng trong đó có những 3 ông Triệu Đà lận! Có nghĩa là, có tới 3 nhân vật bị chép lúc thì chung, lúc thì lẫn lộn thành 1 ông Triệu Đà: Triệu Đà = Lý Bôn = Lưu Bang = Triệu Quang Phục khởi nghĩa ở Thái Bình (Việt nam). Logic và Luận cứ thì rất nhiều và đa dạng. So với quan điểm của anh: "nước Nam Việt của nhà Triệu mà vị vua khai quốc là Triệu Đà là một nhà nước của Việt tộc ở nam Dương Tử." cũng không sai, nhưng đi xa hơn rất nhiều! Nếu anh đọc không theo thứ tự trên, anh khó mà hiểu nổi hoặc rất dễ hiểu sai logic của tác giả. Còn nếu không có đủ thời gian thì tốt nhất là anh đừng đọc! Thân ái!
 25. Đường link này anh Thiên Sứ ạ : http://nhat.1forum.biz/ Có điều, đây là tác phẩm rất đồ sộ, có rất nhiều quan điểm, kết luận, giả thuyết gây “sốc” trái hẳn với nhận thức lâu nay, nhưng lại nằm trong một hệ thống tương đối nhất quán, đồng thời phương pháp luận cũng không như những gì ta hay gặp, tư liệu thật công phu, uyên bác , đa dạng và bất ngờ. Do đó, để tránh những phản ứng “tự nhiên” do quá trái với quan niệm cũ, ta cần đọc một cách lần lượt, kiên trì bắt đầu từ những bài cũ nhất tới mới hơn chứ không nên đọc ở giữa chừng, sẽ rất khó tiếp nhận. Theo em, cần đọc bắt đầu từ mục: “Tác phẩm” – “Sử thuyết Hùng-Việt” gồm 37 bài. Sau đó mới đọc tới mục “Biên khảo” “Tham khảo”. Cũng đọc từ bài cũ nhất. Thân ái!