• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Vo Truoc

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  787
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  13

Everything posted by Vo Truoc

 1. Còn một "trường phái" khác rất công phu và độc đáo, không chỉ về nhân vật Triệu Đà mà còn về toàn bộ cổ sử Việt của tác giả Nguyễn Quang Nhật, xin giới thiệu anh tham khảo ở trên diễn đàn này: http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/danh-muc/28-c%C3%A1c-b%C3%A0i-nghi%C3%AAn-c%E1%BB%A9u-c%E1%BB%A7a-nhatnguyen52/ hoặc http://nhat.1forum.biz. Thân ái!
 2. Làm sao mà em nhầm được! Khởi khởi nguyên Vũ trụ - Thái cực - không có giới hạn đó cũng chỉ là thực tại, những cái "thật có". Không lẽ học thuyết ADNH cho cả cái không có thật!!! Do đó, cách nói của em cũng có thể là: Giới hạn của học thuyết ADNH là không có giới hạn. Các cách nói đó của em và của anh là tương đương.
 3. Giới hạn triết học của thuyết ADNH, như tên của nó, là mọi thực tại = Không có giới hạn nào về bất cứ một phương diện nào cho thuyết Âm Dương Ngũ hành. Nó là lý thuyết thống nhất, nên mô tả sự vô cùng của vũ trụ. Bất cứ ai cho rằng thuyết ADNh có giới hạn thì chỉ là một cái nhìn chưa thấu đáo về nó. Đây là kết luận của tôi. !!! Hi hi ... !!!
 4. Giới hạn triết học của thuyết ADNH, như tên của nó là mọi thực tại.
 5. Ồ, có rất ... rất ... nhiều các trường phái như vậy, không như vậy, .... Họ cứ việc theo quan điểm của họ. Tôi rất tôn trọng, nhưng không quan tâm lắm nên không bàn được. Thân mến!
 6. Phật giáo không quan niệm cực đoan như thế. Cách nói đó là hướng dẫn cho người có căn nguyên còn thấp! Cấp cao Phật giáo luôn phủ định cấp thấp hơn. Cấp cao nhất thì không còn gì để phủ định nữa! Cái này nói ra nó dài lắm!!! Thân ái!
 7. Tôi cho rằng không nên cực đoan như vậy. Trước kia, tôi đã viết nay nhắc lại: " Quán về Thực tại ta phải quán trên cái thế chân vạc Bản thể - Tướng – Lý của nó như thế. Bản thể (Đạo) - Tướng (Vạn tượng) – Lý (tương tác âm dương) là 3 mặt không thể tách rời của Thực tại. Nếu nghiên cứu Thực tại mà thiếu một trong ba mặt đó thì không thể thấy được chân tướng của nó. Khoa học là hệ thống kiến thức có tính logic, qui luật của con người đối với Thực tại. Do Thực tại có 3 mặt không thể tách rời như thế, sự nghiên cứu Thực tại để rút ra những kết luận hữu ích phục vụ con người từ xưa tới nay có thể chia làm 3 lĩnh vực chính: Đạo học, Lý học và Khoa học thực nghiệm. Đạo học là môn khoa học nghiên cứu Thực tại thông qua mặt Bàn thể (Đạo) trong cái thế chân vạc Bản thể - Tướng – Lý của nó, để có thể nhận biết bản chất của Thực tại, giúp con người có thể giải thoát, đồng nhất với Vũ trụ. Đối tượng nghiên cứu của Đạo học là Đạo - Bản thể của Thực tại. Lý học là môn khoa học nghiên cứu Thực tại thông qua mặt Lý trong cái thế chân vạc Bản thể - Tướng – Lý của nó, để có thể nhận biết những qui luật vận động, phát triển của Thực tại trong tương tác âm dương, rút ra những kết luận nhằm phục vụ cuộc sống của con người. Đối tượng nghiên cứu của Lý học là cái Lý của Thực tại. Khoa học thực nghiệm là môn khoa học nghiên cứu thực tại thông qua mặt Tướng trong cái thế chân vạc Bản thể - Tướng – Lý của nó, để có thể nhận biết những qui luật vận động, tương tác của vạn vật, rút ra những qui luật tự nhiên phục vụ cuộc sống của con người. Đối tượng nghiên cứu của Khoa học thực nghiệm là cái Tướng của thực tại. Như vậy, Đạo học, Lý học, Khoa học thực nghiệm có những đối tượng và phương pháp khác nhau nhưng đều là những môn khoa học nghiên cứu Thực tại có chung mục tiêu là phục vụ con người. Sẽ là sai lầm nếu chúng ta không nhận thức được rằng, những lĩnh vực nghiên cứu đó thực chất nằm trong một tổng thể thống nhất và bổ xung, hoàn thiện lẫn nhau là tri thức của con người về Thực tại. Thay vào đó, lại chỉ biết thượng tôn lĩnh vực của mình mà bài xích những lĩnh vực khác, làm cho tri thức của con người trở nên phiến diện, thiếu đầy đủ, thì thật là u mê và nông cạn." Vinh tham khảo nhé. Tôi nghị rằng, khi học thuyết ADNH, học thuyết bao trùm Vũ trụ, được tổ tiên người Việt kế thừa được phục hồi và phát triển thì thời kỳ vàng son của nhân loại sẽ đến. Nhưng có lẽ còn rất lâu. Vài lời chia sẻ.
 8. Xác xuất này sảy ra còn nhỏ hơn rất nhiều so với xác xuất một con rùa sống dưới đáy đại dương sau 1000 năm mới nổi lên một lần lại chui lọt đầu vào một cái lỗ trên mảnh gỗ có đường kính vừa khít đầu nó, được một thủy thủ tàu Titanic vô ý đánh rơi xuống biển trước khi con tàu này gặp nạn vậy! Nghĩa là xác xuất gần như bằng zero! Thân ái!
 9. Tôi nghĩ rằng, đây chỉ là một cách diễn đạt tác động của qui luật thế giới tự nhiên vào cuộc sống của nhân loại mà thôi. Khi đã " vượt qua tam giới và ra khỏi ngũ hành " thì không còn "tư ý" nữa, thì chính là "qui luật thế giới tự nhiên" vậy. Vạn sự trong đó có cả nhân loại vận động do tương tác âm dương và theo những qui luật của tương tác đó. Khi mâu thuẫn âm dương quá lớn sẽ dẫn đến trạng thái "Vật cùng tắc biến, vật cực tắc phản" và sự vật sẽ chuyển hóa sang chu kỳ phát triển khác theo những qui luật của thế giới tự nhiên. Có lẽ người xưa "nhân cách hóa" cho những qui luật đó thành các "đấng cứu nhân độ thế" đang tác động lên số phận của nhân loại nên nói như vậy chăng. Thân ái!
 10. Về lý thuyết thì không sai, nhưng có lẽ rất hiếm người làm và chủ động điều khiển được chuyện đó.
 11. Mỗi vật đều có trường khí âm dương riêng của nó, có thần khí riêng của nó, chưa kể nó có thể còn được cao nhân "trì chú" có khả năng "hấp dẫn" những "Thần khí" khác nữa nên tác động tới vạn vật xung quanh khác nhau ngoài những hiệu ứng vật lý thông thường, do đó gây nên những hiệu ứng khác nhau. Chỉ có điều những phương pháp tạo ra hiệu ứng đó đã thất truyền hay chỉ còn lưu lại với một số ít người như những phương pháp ứng dụng một cách máy móc, thiếu hay không rõ cơ sở lý luận nhưng lại đạt hiệu quả cao. Do đó ta mới thấy "kỳ lạ", "thần bí" và một số người phủ nhận nó gọi là "mê tín dị đoan". Thân ái!
 12. Tôi không biết "tuổi thọ" của các pháp thân của các ngài đó là bao lâu, nhưng chắc chắn rằng, cuối cùng tất cả đều tan biến kể cả Vũ trụ này, rồi bắt đầu một chu kỳ khác. Cái gì có sinh tất có tử!
 13. Với anh lúc nào em chả yên tâm!
 14. Cái "pháp thân" mà Vinh nói đến như thế này thì trong lý thuyết của tôi gọi là trường khí âm dương thứ cấp hay "Thần khí". Trường khí âm dương thứ cấp (Thần khí) này sinh ra từ Bản thể (Đạo) do sự tồn tại và vận động của trường khí âm dương sơ cấp là các thực thể vật lý của thân xác ta, và nó là một hiện tượng khách quan chứ không phải do tưởng tượng ra. Thần khí sinh ra từ Bản thể (Đạo) trong điền kiện tồn tại và vận động của thường khí âm dương sơ cấp nên nó có liên hệ mật thiết nhưng đồng thời có tính độc lập tương đối với thân xác ta, mà nôm na gọi là "Linh hồn". Do sinh sau, ở thời Hậu thiên nên mật độ Thần khí nhỏ hơn mật độ tới hạn của trường khí âm dương nhiều lần nên Thần khí hay Linh hồn vô hình đối với chúng ta. Vì tính độc lập ấy nên khi thân xác tan rã (chết), linh hồn vẫn tồn tại. Do là một cấu trúc trường khí âm dương và có được sinh ra nên sớm muộn gì Thần khí cũng sẽ tan rã mà thôi. Tuy nhiên, Linh hồn ta rã sớm hay muộn lại phụ thuộc độ bền vững của nó hay phụ thuộc vào công phu tu luyện của ta khi còn sống. Vài lời chia sẻ vắn tắt. Thân ái!
 15. Như vậy, anh phải định nghĩa trước: "năng lượng là gì?" Định nghĩa này cũng không dễ dàng khi chưa định nghĩa vật chất là gì?. Theo em, năng lượng là một thuộc tính của vật chất. Nếu lấy thuộc tính của một đối tượng để định nghĩa đối tượng thì lấy gì để định nghĩa thuộc tính? Cái khó là ở chỗ đó. Kính anh!
 16. Không phải như vậy. Ở bài trước tôi đã viết: Vật chất vô hình hay hữu hình đều có năng lượng và tôi còn có công thức tính cho chúng: E = k.m.c2. Đối với trường hợp mật độ tới hạn, k = 1 là công thức của Einstein. Đối với vật chất vô hình, k < 1 và có công thức tính đàng hoàng. Thực chất năng lượng (vật lý) chỉ là thuộc tính của vật chất trong khả năng đáp ứng một xu thế vận động mà thôi. Một hạt vật chất (có mật độ trường khí âm dương tới hạn) phân rã hết ra thì biến thành trường khí âm dương trong không gian mà nó hiện diện, là đáp ứng cho xu hướng làm nó phân rã, giải phóng ra một năng lượng đúng bằng năng lượng là đã từng là đáp ứng cho xu hướng tập trung trường khí âm dương trong không gian đó thành hạt vật chất. Do đó, trong cả 2 trường hợp, trường khí âm dương vẫn thế, chỉ khác nhau về mật độ mà thôi nhưng năng lượng rõ ràng có sự thêm vào và giải phóng ra. Khi ta ném ra một vốc cát hay ta gom các hạt cát lại thành một vốc thì ta cũng không thể nói, công ta gom lại biến thành vốc cát hay vốc cát biến thành năng lượng ta ném nó ra!!! Do đó, nói " Vật chất là năng lượng cô đọng hết mức , Năng lượng là vật chất tan rã hết mức " là lẫn lộn giữa đối tượng và thuộc tính của đối tượng đó dù chúng có liên quan.
 17. Con người có lòng dũng cảm nhưng lòng dũng cảm không phải là một con người! Cũng như vậy, năng lượng chỉ là một thuộc tính trong nhiều thuộc tính của vật chất nên năng lượng không phải là vật chất. Tuy nhiên, trong vật lý, năng lượng tỷ lệ với khối lượng nên dễ gây ngộ nhận năng lượng là vật chất. Học thuyết ADNH đã thất truyền, không còn những tiêu chí để xác định chính xác một khái niệm nào đó của học thuyết này. Do đó những người nghiên cứu phải tự xây dựng những khái niệm đó trong hệ thống lý thuyết của mình sao cho có tính hệ thống, hợp lý, thuyết phục và phù hợp với hiện thực khách quan... Có lẽ sang năm, tôi sẽ cố gắng xuất bản quyển sách của mình về học thuyết ADNH trong đó có một chương về vật lý. Lúc đó mới có thể trao đổi chính thức được. Bây giờ thì chỉ có thề nói một vài kết quả mà không có dẫn giải cặn kẽ nên khó thuyết phục, dễ gây hiểu lầm không cần thiết. Xin đợi vậy! Thân ái!
 18. Theo tôi, vạn vật hữu hình cũng như vô hình trong Vũ trụ đều là trường khí âm dương bao gồm 2 mặt không thể tách rời là Khí âm dương (hay gọi tắt là "Khí" = Khí dương + Khí âm) và không thời gian. Trường khí âm dương là "cái tướng" của thực tại gồm 3 mặt không thể tách rời là "Bản thể" (Đạo), "Tướng", "Lý". Các hạt vật chất là một "cục Khí" có độ đậm đặc (mật độ) tới hạn. Không thời gian được "lấp đầy" Khí có mật độ nhỏ hơn mật độ tới hạn. Nói cách khác, Khí chính là vật chất, nó hữu hình khi có mật độ tới hạn, nó vô hình khi mật độ nhỏ hơn mật độ tới hạn. Không thời gian chỉ tồn tại cùng với Khí (hay vật chất) mà không thể tự thân tồn tại. Khí có 2 loại sơ cấp và thứ cấp. Khí sơ cấp là đối tượng môn vật lý. Khí thứ cấp có ví dụ như linh hồn, Khí phong thủy, vía, ... Tương tác trong Vũ trụ thực chất chỉ là tương tác âm dương của Khí âm và Khí dương trong Khí mà thôi (đối với vật chất vật lý hay linh hồn, phong thủy, ... đều có cùng bản chất). Tương tác có hai loại. Tương tác truyền năng lượng (động tính - thuộc âm) có tốc độ tới hạn c, môi trường tương tác là không thời gian. Tương tác cảm ứng (tuộc dương), môi trường tương tác là "Bản thể" (Đạo), không truyền năng lượng, tốc độ là lớn vô cùng, ngay lập tức. ... Nói chung còn rất nhiều những quan điểm "chưa được khoa học công nhận". Nhưng chân lý không phụ thuộc vào việc có được công nhận hay không. Nhưng việc này làm trì hoạn thời điễm hiie6n3 lộ của chân lý. Thân ái!
 19. Không hiểu Vinh muốn nói pháp thân nào? Khái niệm pháp thân trong Phật giáo cũng rất đa đoan. Vinh cần định nghĩa chính xác khái niệm "pháp thân" mới có thể bàn được. Phải chăng Vinh muốn nói "pháp thân" ở đây là "thân xác"? Thân mến!
 20. Khối lượng thông tin không quan trọng bằng phương pháp xử lý thông tin! Ngày xưa, Trương Lương chỉ sở hữu được 01 quyển sách của Hoàng Thạch công mà có thể làm thày bậc đế vương, "ngồi trong màn trướng, quyết thắng ngoài ngàn dặm" đủ thấy phương pháp quan trọng thế nào. Chỉ với lượng thông tin ít ỏi nhưng người tài giỏi (có phương pháp xử lý thông tin tốt) vẫn thành công lớn. Cực đoan hơn, còn có những bậc "không ra khỏi nhà vẫn biết việc thiên hạ". Ngày nay, thông tin quá nhiều do công nghệ TT phát triển (Âm quá thịnh) nhưng do phương pháp xử lý không theo kịp (Dương suy) nên cũng không hiệu quả. Tốt nhất là âm dương hài hòa! Tôi thấy rất nhiều bạn trẻ biết rất nhiều điều (thông tin) nhưng kiến thức cũng như khả năng rất hạn chế. Thế hóa ra là biết nhiều mà ... chẳng biết gì! Đương nhiên, nếu với cái "đám mây thông tin" trên mà đi kèm với một khả năng xử lý thông tin tương ứng thì quá tốt. Nhưng tôi e rằng còn ... quá xa! Ấy mà tôi còn lo rằng, Âm quá thịnh có khi còn triệt luôn cà Dương thì ... gay!
 21. Quá đơn giản, lỗ đen chỉ là một mảnh vỡ ra từ khối Vũ trụ Tiên thiên mà thôi!
 22. Như thế cũng cao rồi!!! Còn hơn tôi,Tôi phải bù thêm tiền cho người mua cũng ... 50.000 VND! Không biết cái đám "cộng đồng..." ấy giá bao nhiêu nhỉ? Chắc không rẻ đâu! Được đào tạo kỹ lắm mà.
 23. Hoanghnt đặt câu hỏi thì tôi trả lời và chỉ trả lời vào ý ấy thôi, không bàn đến những mặt mung lung khác. Hoangnt nên bàn đúng vấn đề đang hỏi. Ta đang nói về giới hạn của học thuyết thì nói về đối tượng và phương pháp, cái quyết định tới giới hạn đó chứ liên quan gì đến mục đích ở đây mà bàn tới! Mục đích là cái chủ quan, thì ai chả muốn cao nhất. Còn bản chất học thuyết là như thế nhưng nó đã thất truyền, những gì còn sót lại thì lại là vấn đề khác, không phải vấn đề mà chúng ta trao đổi. Trao đổi học thuật mà cứ ông nói (về con) gà, bà nói (về con) vịt thì chẳng có lợi ích gì cả, mất thời gian, thậm chí hiểu lầm, có hại. Hoangnt phải hiểu rằng, những gì còn sót lại của học thuyết ADNH là cục kỳ nhỏ bé so với cái nó đã có. Vậy thì đừng nên lấy cái còn lại chút ít đó mà xác định hạn chế của học thuyết ADNH. Tại sao không nghĩ rằng, chỉ với một chút ít vớ vẩn nhất rơi rớt lại sau mấy nghìn năm thất truyền cũng đù làm ngơ ngẩn những cái đầu thông thái nhất của khoa học đang thời cực thịnh hiện tại thì đủ biết tầm vóc thực của nó như thế nào. Tại sao Hoangnt biết rằng học thuyết ADNH không mô tả rõ Thái cực như thế nào? Vớ vẩn như tôi cũng mô tả được nữa là này học thuyết ADNH chưa thất truyền!!! Nếu hoangnt không thống nhất cũng không sao cả.
 24. Ngày nay, cái gì người ta cũng suy ra tiền cả ư !!! Không biết có đến lúc nghười ta có lập ra công thức tính giá trị của lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, ... , một người bạn,... hay thậm chí của bố và mẹ là bao nhiêu $ không nhỉ ??? !!! Ngành giáo dục mà như thế này sao ?
 25. Học thuyết ADNH là không có giới hạn mà thôi - Bác Votruoc có thể giải thích một cách tổng thể chăng! Hoangnt thân mến! Cũng không có gì khó cả, sự tin tưởng đó là có lý do, không phải duy ý chí! Một học thuyết bất kỳ sở dĩ có giới hạn bởi vì đối tượng và phương pháp nghiên cứu của nó. Ví dụ về môn Vật lý là môn, có thể nói, có giới hạn rộng lớn nhất của khoa học hiện đại: Đối tượng nghiên cứu của vật lý là vật chất (theo định nghĩa của vật lý là các hạt và trường) với phương pháp là khảo sát, thí nghiệm rồi khái quát hóa, lý thuyết hóa dựa trên những kết quả khảo sát, thí nghiệm đó. Vì thế, vật lý chỉ có giới hạn trong các trường và hạt của các nhà khoa học, trong điều kiện có thể tạo được của những thí nghiệm, khảo sát. Nhưng thế giới này rộng lớn hơn nhiều so với những hạt, trường và điều kiện thí nghiệm mà vật lý có thể đạt được đó. Do đó, giới hạn của vật lý rất rõ ràng. Ngay trong môn vật lý, nhiều kết luận của thuyết tương đối không phù hợp với thuyết lượng tử. Giới hạn của những môn khoa học khác cũng được xác định một cách tương tự, còn hạn hẹp hơn. Còn học thuyết ADNH thì sao? Đối tượng nghiên cứu của học thuyết ADNH là toàn bộ thực tại, bao gồm khởi nguyên Vũ trụ là Thái cực, Bản thể của thực tại (Đạo), cái “Tướng” của thực tại (toàn bộ những biểu hiện có thể nhận tức được), cái “Lý” của thực tại (Các qui luật vận động của thực tại), cái thực thể hình thành mọi yếu tố của thực tại, hữu hình cũng như vô hình …là “Khí” (Âm, Dương, và không thời gian) Phương pháp nghiên cứu là quan sát, chiêm nghiệm, đối chiếu, chỉnh sửa … Với đối tượng và phương pháp nghiên cứu như vậy, giới hạn của học thuyết ADNH chính là toàn bộ thực tại. Nói cách khác, học thuyết ADNH không có bất cứ một giới hạn nào. Thân ái!