• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Vo Truoc

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  787
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  13

Everything posted by Vo Truoc

 1. Anh Thiên Sứ thân mến!Dạo này quá lu bu (cũng chỉ com áo gạo tiền thôi, chắc anh hiểu hoàn cảnh em) không viết gì được, nhưmg em vẫn theo dõi diễn đàn và rất thích mục "Chiến lược và sự kiện" của anh. Hôm nào rảnh em sẽ ghé thăm anh. Sách của Trịnh Xuân Thuận mà anh đề cập là quyển “Những con đưòng của ánh sáng” - được Viện hàn lâm Pháp quốc (Một tổ chức có uy tín Quốc tế trong lĩnh vực khoa học) tặng giải thưởng lớn MORON 2007- Nhà xuất bản Trẻ 2008 - tập 1 trang 208 có đoạn: "“Từ sự khuếch đại kinh hoàng này, người ta (“người ta” ở đây phải được hiểu là những đại diện đủ tư cách của giới khoa học – Vô Trước) suy ra rằng năng lượng của Vũ trụ khởi thủy là vô cùng nhỏ ". Tiện thể, em cũng xin báo anh biết, trên cơ sở học thuyết ADNH Lạc Việt, em đã xây dựng (coi như xong 99%), em tạm gọi là "Thuyết tuyệt đối" về Vật lý mà "Thuyết tương đối" chỉ là trường hợp riêng tương tự như Cơ học Newton là trường hợp riêng của Thuyết tương đối vậy. Khi nào có điều kiện em sẽ viết hoàn chỉnh theo phong cách Vật lý hiện tại. Em hy vọng đó là một đóng góp nhỏ của em cho vinh danh học thuyết ADNH của Việt tộc vậy. Kính anh!
 2. Nhu vậy, theo Dala, Ý thức không phải là hiện tượng Tự nhiên ư???Theo tôi, ý thức cũng là hiện tượng tự nhiên. Chỉ có điều, Vật lý hiện đại không có khả năng nghiên cứu nó mà thôi. Đó cũng là một giới hạn của khoa học hiện đại. Do đó, theo tôi, chẳng thể tìm được TOE bằng con đường của khoa học ngày nay, cho dù họ có thống nhất được tất cả các loại lực tự nhiên hay các lý thuyết vật lý đang biết đi chăng nữa. Học thuyết ADNH mới là một lý thuyết khoa học nghiên cứu và có khả năng nghiên cứu "tất tần tật" những hiện tương của tự nhiên, kể cả những thứ mà vật lý học chẳng có tý khái niệm nào (ví dụ như tâm linh, linh hồn, tâm lý, phong thủy, tướng số, ...). Thân ái!
 3. Đôi lời góp ... vui! Ở đây, NASA muốn nói về "nước" có công thức hóa học là H2O. Nhận thức không nhất thiết phải có tốc độ lớn hơn so với vật được nhân thức. Nhận thức có thể dựa vào lịch sử và phát triển trên cơ sở suy luận, kinh nghiệm và thông tin. Nếu thiếu thông tin vẫn có thể suy luận theo kinh nghiệm và lịch sử, tuy nhiên, khả năng tiên tri có thể kém chính xác hơn. Nếu vạn vật trong Vũ trụ có cùng lịch sử ra đời, thì về nguyên tắc vẫn có thể tiên tri được dù gần đây, chằng có thông tin nào của đối tượng cần tiên tri do "nó" ... "chạy" nhanh quá!!! (sai số chắc là lớn!!!). Cái này thì hiển nhiên rồi. Đến đứa trẻ con cũng đúng trong "hệ thống" của nó mà!Điều này chỉ là nói về tính "không sai" (không mâu thuẫn) trong suy luận logic thôi. Nhung vấn đề là ở chỗ, nó có phù hợp với thực tế khách quan hay không mà thôi. Giới hạn nào của thực tế khách quan đó? Có giới hạn nào cho lý thuyết của họ không? Thật ra, cả Newton và Einstein đều đúng trong miền giới hạn nhất định của thực tế khách quan tương ứng với lý thuyết của họ (khi bỏ qua một vài sai số). Nhưng mâu thuẫn là ở chỗ, họ và hầu hết những người theo họ lại cứ nghĩ rằng lý thuyết của họ đúng trong mọi trường hợp, nghĩa là trong toàn Vũ trụ. Nhưng ngay cả những người không nghĩ mhư thế cũng khó mà chỉ ra miền xác định cho lý thuyết của họ. Einstein đã chỉ ra miền xác định của Newton, vậy ai sẽ chỉ ra miền xác định của Einstein ? Vì tính không giới hạn của mình, chắc chắn Lý học Đông phương sẽ đảm nhận thành công vai trò đó. Có lẽ không lâu nữa đâu! Thân ái!
 4. Các nhà khoa học trên toàn thế giới đang "mê tín" một cách rất ... khoa học!!! Còn anh Thiên Sứ đang ..."chánh tín" một cách rất ... ADNH!!!
 5. Theo tôi, bạn không nên đọc tạp nham nếu mới tìm hiểu vì học thuyết thất truyền, sách viết loạn cào cào, như đám rừng, nhiều khi mâu thuẫn, đôi khi tác giả cũng không hiểu gì hoặc hiểu sai, kể cả các tên tuổi lớn. Bạn nên đọc một dòng nhất quán về những khái niệm cơ bản ban đầu rồi tham khảo, so sánh, đối chiếu rộng ra và không câu nệ vào sách viết mà phải dựa vào tư duy của chính mình. Cái dòng nhất quán đó hiện nay, theo tôi bạn nên đọc các tác phẩm của anh Thiên Sứ lần lượt là:- Thời Hùng Vương truyền thuyết và huyền thoại - Những bí ẩn của Lục thập Hoa Giáp - Hà đồ trong Văn minh Lạc Việt ... Rồi từ đây đọc rộng ra cùng với tư duy của chính mình, so sánh đối chiếu với những hiện tượng xã hội mà mình quan sát thấy. Tôi thấy sách về ADNH từ xưa tới nay giống như một đống hỗn độn ngọc trai và mảnh sành, đất cát ... thậm chí cả chất độc hại. Bạn phải dựa vào tư duy của mình để sàng lọc thôi. Chúc bạn thành công! Thân ái!
 6. Tôi tin rằng, các anh ấy cũng thống nhất như vậy.Thân ái!
 7. Tôi cũng biết điều này và cũng nghĩ đúng là bọn "cời trần đóng khố" trong học thuật, không chỉ thời cổ mà ngay trong thời hiện đại này, chúng vẫn tiếp tục "cởi trần đóng khố"!!!Tôi chỉ nói lại những quan điểm của các tác giả đó thôi. Có lẽ tôi chưa đủ trình độ, hiểu biết để nói lời khẳng định Sử thuyết đúng hay sai, nhưng tôi phải thừa nhận rằng, những nghiên cứu đó rất công phu, tỷ mỉ. Chỉ có những người sắc sảo, đầy nhjiệt huyết, không vụ lợi mới có thể làm được. Quả là theo Sử thuyết họ Hùng, cuộc chiến Ân Thương - Văn Lang thực chất là cuộc nội chiến trong cộng đồng Việt tộc với chiến thắng thuộc về Văn Lang (Hùng Chiêu Vương - Văn Vương nhà Chu). Theo Sử thuyết, trước thời đó, trong cộng đồng Việt tộc đã sảy ra tối thiểu 2 cuộc nội chiến nữa gọi là cuộc chiến Hùng - Thục. Thực ra, theo Sử thuyết, thời đó chỉ có nội chiến chứ chẳng thể có "ngoại chiến" được vì khắp Dương tử và nam Hoàng Hà chỉ có mỗi Việt tộc sing sống, các sắc dân khác có thể tồn tại nhưng còn ít và chưa có ảnh hưởng gì lớn... Cái gọi là Tứ Di cũng chỉ là Việt tộc xuất hiện do hậu quả cuộc nội chiến Hùng Thục lần thứ 2... Nói chung, những luận diểm của Sử thuyết thật khiến nhiều người vô cùng kinh ngạc, chưa từng nghĩ đến dù có đầu óc lãn mạn đến đâu. Nhưng nó lại được đặt ra trên những tư liệu, sự kiện đáng để ta suy ngẫm. Đương nhiên, những tác giả khác thường như thế bị "ném đá" rất nhiều. Tôi xin nói lại lần nữa, đó là quan điểm của Sử thuyệt họ Hùng chứ tôi không đủ khả năng đưa ra các luận điểm đó. Thân ái.
 8. Ở đây, Bách Việt trùng cửu chỉ nêu những sự kiện khảo cổ có trong thực tế. Gọi là thời Thương Chu là nói về cách phân loại hiện hành trong giới khảo cổ chứ không phải nhận định của tác giả. Qua đó tác giả chỉ ra những mâu thuẫn trong cách nhận thức cổ sử của giới chính thống. Qua bài này, Bách Việt Trùng Cửu muốn nói rằng, cái mà các nhà sử học chính thống gọi là văn hóa nhà Thương, Chu đó đã hiện diện rất lâu ở toàn cõi Đông Dương này rồi, trước khi xuất hiện cái gọi là người Hán. Hệ quả là Thương Chu là các triều đại Bách Việt, chẳng liên quan gì đến người Hán cả. Người Hán đã thực hiện một vụ đáng cắp Tổ tiên, đánh cắp văn hóa. Đây là Vụ đánh cắp vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Bách Việt Trùng Cửu là người theo Sử thuyết họ Hùng của anh Nhatnguyên (trên diễn đàn này) - Nguyễn Quang Nhật, theo đó thì Thương Chu là những triều đại Bách Việt, đứng đầu là những vị Hùng Vương (Hùng Huy Vương, Hùng Vỹ Vương, Hùng Chiêu Vương, Hùng Ninh Vương, Hùng Tạo Vương - 5 vị hay 5 thời, trong đó Hùng Chiêu Vương chính là Văn Vương nhà Chu đóng đô ở ... Hà nội!). Đó là tôi nói lại quan điểm của Sử thuyết họ Hùng (tác giả Nguyễn Quang Nhật) có sử tán đồng nhiệt thành của anh Văn Nhân, Bách Việt Trùng Cửu, Minh Xuân, ... Sự nhiên cứu của những tác giả này quả là hết sức công phu. Thân ái
 9. Anh Thiên Sứ viết: Tôi thống nhất. Cám ơn anh.Nhưng tôi cũng nhấn mạnh rằng, cuối cùng chúng cũng biến mất. Vũ trụ trở về trạng thái Thái cực, khởi nguyên của một chu kỳ mới. Hoangnt viết: Theo lý thuyết ADNH mà tôi đang nghiên cứu thì có sự khác nhau đó, chủ yếu về mặt khái niệm. "Đạo" là mặt "Bản thể" của Thực tại gồm 3 mặt Bản thể - Tướng - Lý. Trong 3 mặt đó, chỉ có Bản thể là tự có, còn Tướng và Lý có sinh và tất yếu có diệt. Khi Tướng, Lý chưa sinh, Thực tại chỉ là Bản thể, không có Tướng cũng chẳng có Lý. Trạng thái đặc biệt đó của Thực tại gọi là Thái cực. Khi đó, Thái cực đồng nhất với Bản thể là "Đạo" vì chưa có Tướng - Lý. Về mặt khái niệm học thuật thì "Đạo" là một trong 3 mặt của Thực tại, còn Thái cực lại là một trạng thái của Thực tại, nghĩa là một Thực tại, khi Tướng - Lý mất đi. Khi âm dương xuất hiện, Tướng - Lý cũng xuất hiện theo thì trạng thái Thái cực của Thực tại biến mất, thay vào đó là trạng thái Vũ trụ, nhưng "Đạo" vẫn tồn tại như một trong 3 mặt của Thực tại, tương tác với 2 mặt Tướng - Lý làm Vũ trụ biến đổi và phát triển. Khi Thực tại là Thái cực thì mọi khái niệm đều chưa có, vì vậy, đương nhiên cũng chẳng có Hữu hạn hay Vô cùng. Vì vậy, nói Thái cực hay Đạo là vô cùng thì không có nghĩa hay " Tự thân nó đã vô cùng" là phát biểu vô nghĩa. Hoangnt viết: Câu này cũng không chuẩn vì khởi nguyên Thái cực chẳng có gì có thể dùng để so sánh cả.Hoangnt viết: Có logic nào không?Cái tỷ trọng cực lớn ấy, theo tính toán của tôi không lớn hơn 1.3x10^121602453 lần so với mật độ vật chất của cái mà khoa học ngày nay gọi là chân không tuyệt đối trên mặt đất này. Có nghĩa là chẳng phải vô cùng. Bên trong nó cũng chẳng có cấu trúc nào mà cực kỳ đều đặn, một không gian phẳng lặng, chẳng có những hạt này hạt nọ. Nếu người ta thấy có bức xạ nào đó thì cũng chỉ xuất hiện ở ngoài rìa. Khi Vũ trụ hình thành từ Thái cực qua một đột biến lượng tử cực kỳ nhỏ bé, sau đó lớn lên nhanh chóng về mật độ, khối lượng, kể cả không gian và thời gian nhưng hoàn toàn chẳng có sự tan vỡ nào hết mà phình ra rất đồng đều, cho tới mật độ tới hạn cực lớn bởi vì quan hệ âm dương khi đó đồng tương sinh. Lúc đó Vũ trụ trong thời Tiên thiên. Sau đó, Vũ trụ mới phình ra bằng theo kiểu tan vỡ, không còn đồng đều nữa, mới có những mảnh to nhỏ khác nhau mà ta gọi là hạt vật chất, hành thinh, thiên hà, ... do quan hệ âm dương trở thành nghịch biến: Âm thịnh dương suy, Dương thịnh Âm suy, đó là thời kỳ Hậu thiên mà các nhà khoa học ghi nhận như một vụ nổ Bigbang vì cái kiểu phình ra bằng cách tan vỡ đó trông giống như một vụ nổ. Hoangnt viết: Tại sao phức tạp thì là Dương thịnh Âm suy mà không phải là ngược lại. Dương "tịnh" còn Âm "động" thì sự phức tạp là thể hiện tính "động" chứ? Tại sao Hoangnt biết tương tác phức tạp nhất đã hình thành, không lẽ không còn tương tác phức tạp hơn ư? Qui luật vận động chung của Vũ trụ là tương quan Âm/Dương ngày càng tăng, vì thế, độ phức tạp của tương tác cũng chỉ ngày càng tăng mà thôi. Chỉ cần nhìn những hiện tượng xã hội cũng thấy rõ điều này. Đó là lý do vì sao mũi tên thời gian chỉ trôi theo một chiều, Entropy luôn tăng, nhiệt độ chỉ truyền từ cao xuống thấp ... Thân mến.
 10. Hoangnt viết: Phật Thích ca nhận định như thế không có nghĩa là nhận định bừa mà chắc Ngài có phương pháp hẳn hoi, chỉ là chưa nói rõ ra mà thôi. Thuyết Lượng tử có luận điểm về tính "không chắc chắn" của thế giới vi mô, cho thấy, về mặt lý thuyết, mọi sự đều có thể sảy ra. Thực ra vấn đề đơn giản hơn nhiều. Trước tiên chúng ta phải hiểu cơ chế về sự hình thành và phát triển của một hiện tượng bất kỳ trong Vũ trụ, sau đó chúng ta mới có thể nhận định được, liệu sự sống có thể được hình thành ngoài Trái đất hay không, hay ví tiền của tôi có thể tự nhiên xuất hiện trong túi ngài Obama hay không, nếu có thì xác xuất là bao nhiêu. Lý thuyết ADNH tôi đang nghiên cứu phục hồi cho câu trả lời về vấn đề đó. Vì thế, đây không phải như Hoangnt viết:” đây chỉ là nhận định” vu vơ, thiếu cơ sở. Hoangnt viết: Cái này là kết quả tính toán theo phương trình của tôi khi nghiên cứu sự hình thành và phát triển của Vũ trụ. Tôi có một hệ thống các phương trình như vậy và nó có nhiều khác biệt so với khoa học hiện đại.Hoangnt viết: Không gian và cả thời gian là 2 trong 3 mặt không thể táchrời của vật chất, như bài trước tôi đã viết: Vật chất không tự thân mà có mà nó được sinh ra từ Thái cực (Tự thân mà có chỉ có “Đạo”, bản thể của Thực tại mà thôi), nhất là ban đầu nó vô cùng nhỏ bé (nhưng > 0), do đó, không gian và cả thời gian cũng không tự thân mà có, nó phải được sinh ra cùng với vật chất và cũng như vật chất, ban đầu nó vô cùng nhỏ bé. Cái gì được sinh ra thì không thể lớn vô cùng. Qui luật chung của sự phát triển Vũ trụ là tương quan âm/dương luôn tăng thể hiện ra bằng sự lớn lên không ngừng của không gian và sự trôi một chiều của mũi tên thời gian. Vì thế, không gian có giới hạn, không phải vô cùng và đang lớn lên mạnh mẽ.Hoangnt viết: Đây chỉ là quan sát cục bộ trong Vũ trụ, còn về tổng thể, Vũ trụ đang ngày càng giảm mật độ vật chất.Hoangnt viết: Sự tan rã của Vũ trụ là chắc chắn, không thể đảo ngược cũng giống như sự già đi rồi chết của một con người dù anh có tu luyện nội công thâm hậu, uống bao nhiêu nhân sâm, thuốc bổ, thâm chí áp dụng công nghệ sinh học …cũng chỉ kéo dài một chút mà thôi. Nhưng ta cũng đừng quá lo lắng vì thời gian cho Vũ trụ còn rất lâu. Theo các nà khoa học, có tới 75% vật chất trong Vũ trụlà vật chất tối, có nhĩa là, cho tới nay, mới có 25% vật chất Tiên thiên phân rã, mà sự phân rã 25% đó cũng còn rất lâu nữa mới tới tiêu hủy. Như vậy, Vũ trụ mới như chàng trai 25 tưổi thôi ! Nhưng quá trình già đi là điều chắc chắn đangdiễn ra !Thân mến!
 11. Giới hạn của sự đậm đặc dẫn đến sự tan rã của Vũ trụ, theo các tính toán sơ bộ của tôi nhỏ hơn 1.3x10^121602453 lần so với mật độ vật chất của cái mà khoa học ngày nay gọi là chân không tuyệt đối trên mặt đất này. Nếu sự sống được hiểu như là trên trái đất này thì xác xuất sảy ra sự sống bên ngoài Trái đất cực kỳ nhỏ bé, gần như bằng zero. Xác xuất này cũng tương tự như xác xuất ví tiền của tôi, không vì một lý do gì, tự nhiên lại nằm trong túi cùa của ông Obama vậy. Nhưng sự sống nếu được hiểu rộng hơn thì xác xuất sảy ra ở bên ngoài Trái đất sẽ lớn hơn. Độ lớn của xác suất đó tùy thuộc vào cách hiểu về khái niệm sự sống. Vũ trụ đang phát triển hay tan rã cũng tùy vào cách hiểu của chúng ta về thế nào là phát triển, thế nào là tan rã. Nếu hiểu phát triển là tăng dần kích thước không gian thì Vũ trụ đang phát triển (kích thước không gian ngày càng tăng). Nếu hiểu phát triển là sự tăng lên về khối lượng hay mật độ vật chất thì Vũ trụ đang tan rã. Nhưng qui luật chung của Vũ trụ là tương quan Âm/Dương luôn tăng. Hiện nay chúng ta đang sống ở thời kỳ Hậu thiên với quan hệ âm dương nghịch biến (âm thịnh dương suy và dương thịnh âm suy), nhưng nhìn chung tương quan âm dương luôn tăng, kích thước hình học của Vũ trụ ngày càng lớn, khối lượng và mật độ vật chất ngày càng giảm. Sau thời kỳ Hậu thiên sẽ là thời kỳ Suy đồi với quan hệ âm dương đồng giảm, kích thước Vũ trụ tăng mạnh mẽ hơn, khối lượng và mật độ vật chất suy giảm nhanh chóng. Sau thời kỳ Suy đồi là thời kỳ Tiêu hủy. Vũ trụ mờ nhạt dần rồi mất hẳn, Trạng thái Thái cực xuất hiện. Thân mến.
 12. Hành động này của ông Obama thật đáng nể !!!
 13. Giống BigBang không có nghĩa là Bigbang với những chi tiết của nó mà khoa học mô tả. Theo tôi, về sự lớn lên của kích thước Vũ trụ thì các nhà khoa học đã đúng.Làm sao lại hiểu Thái cực là mật độ khí ban đầu được. Trong trạng thái Thái cực, Khí còn chưa được sinh ra mà, cả không thời gian cũng thế, thì ngay cả khái niệm mật độ cũng không tồn tại huống chi "mật độ vật chất". Thái cực không giống như bất kỳ cái gì mà chúng ta đã thấy. Tư duy về Thái cực mà máy móc qui nạp, nội suy như thế thì không bao giờ tránh được sai lầm. Không phải khoa học không thể vượt qua những giới hạn đó, học thuyết ADNH cũng là một khoa học và những giới hạn đó thật đơn giản để vượt qua: - Vũ trụ nguyên do nào mà có.?: Vũ trụ được sinh ra từ Thái cực do một đột biến lượng tử. - Không thể hiểu được khởi nguyên vũ trụ: Khởi nguyên của Vũ trụ là Thái cực. - Không thể nắm bắt được hạt vật chất nhỏ nhất: Hạt vật chất nhỏ nhất không tồn tại - Không thể biết được tính vô hạn của vũ trụ: Vũ trụ là hữu hạn (ít nhất là về kích thước} - Không nhận thức được tính tuyệt đối trong vạn vật: Tính tuyệt đối trong vạn vật là "Đạo" - Không hiểu được tư duy con người từ đâu mà có, từ đó không thể giải thích được "linh hồn tồn tại hay không" - sự thật phản ánh là có: Tư duy con người là phản ánh của hoạt động vật chất. Linh hồn tồn tại va là một cấu trúc trường khí âm dương dạng thứ cấp. ... Về phân bố của 4 mùa, theo đồ hình Hoangnt cung cấp, nếu có ghi khoảng các từ Trái đất tới mặt trời ở 4 vị trí thì nhận định của tôi chính xác về 4 mùa. Không gian là thuộc tính của vật chất, do đó, bất cứ nơi nào có không gian thì cũng có nghĩa là vật chất (Khí) đang tồn tại ở đó. Chính vì thế, không có không gian mà ở đó không có gì, hay không gian hư vô không tồn tại. Do đó, khía niệm chân không cũng vô nghĩa hay tiên đề của Einstein không chính xác. Đành rằng chúng ta có thể tách vật chất ra khỏi không thời gian để tiện cho sứ quán xét. Nhưng kết quả quán xét đó chỉ đúng trong những trường hợp mà ảnh hưởng của sự tách bạch đó không lớn. Nhưng khi xét đến những trường hợp cực đoan, như thời gian ban đầu, lỗ đen Vũ trụ, ... thì kết quả sẽ sai lệch lớn. Giới khoa học ngày nay thừa nhận rằng, không thể áp dụng được những định luật vật lý co các trường hợp đó. Đặc biệt, đối với những quán xét trìu tượng, triết học thì sai lệch sẽ rất lớn, thậm chí dẫn đến sai lầm. Thân mến!
 14. Hoangnt vẫn tách vật chất (hay "Khí" ) khỏi không gian, chưa nhận thức thấy tính nhất thể của chúng. Hơn nữa, Hoangnt còn cho rằng tư duy, nhận thức của chúng ta quyết định thuộc tính của tự nhiên (Trích: “chúng không có tính tuyệt đối là do quy ước của tư duy nhận thức tự nhiên của chúng ta”) mà không thấy rằng, ngược lại, tư duy nhận thức của chúng ta chỉ là một phản ánh của tương tác âm dương hay chỉ là một phản ánh của tự nhiên mà thôi. Theo tôi, đó là một sai lầm. Đối với tôi, Vật chất là một thể thống nhất không thể tách rời của trường khí âm dương (Khí) và không thời gian: Khí (trường khí âm dương) + Không gian + Thời gian = Vật chất Ý thức chỉ là một trong muôn vàn phản ánh của hoạt động vật chất mà thôi Vật chất cũng không tự thân tồn tại, mà nó được sinh ra. Trước khi vật chất được sinh ra, Vũ trụ là Thái cực. Khi mới sinh ra (do kết quả của một đột biến lượng tử từ Thái cực), Vũ trụ cực kỳ nhỏ bé về cả khối lượng cũng như không gian, thời gian. Sau đó, Vũ trụ lớn lên rất nhanh, không thời gian trương nở rất mạnh, nhưng khối lượng còn trương nở mạnh hơn nhiều làm cho mật độ Khí tăng lên nhanh chóng, hay cực kỳ đậm đặc (chứ không phải “loãng ra”). Đó là thời kỳ Tiên Thiên, âm dương đồng tương sinh. Khi Vũ trụ đạt giá trị đậm đặc tới hạn, thời kỳ Hậu Thiên bắt đầu. Cái khối Vũ trụ Tiên thiên đó, đang từ thời kỳ âm dương đồng tương sinh, dần dần trở thành âm thịnh dương suy hoặc dương thịnh âm suy và bắt đầu tan vỡ, mật độ Khí mới “loãng ra”. Những hạt vật chất, những Thiên hà, hạt cơ bản, …chính là những mảnh Tiên thiên chưa tan vỡ hết đó. Chính những mảnh vỡ Tiên thiên đủ lớn làm cho các nhà khoa học tưởng là “Vật chất tối” đầy bí ẩn, nhưng thật ra nó chẳng khác gi cái lõi của một hạt vật chất thông thường. Sự tan vỡ của Vũ trụ Tiên thiên là do khí âm động sinh ra. Khí dương “tịnh” cản trở quá trình ta vỡ (rời ra xa nhau) đó, làm cho những phần Khí chưa tan vỡ, co cụm lại thành những trung tâm có mật độ vật chất lớn hơn bằng nhiều cách mà một trong những cách dễ dàng nhận thấy nhất chính là lực hấp dẫn. Như vậy, rõ ràng “các trung tâm đậm đặc phải là sự hội tụ của "khí" Âm.” như Hoangnt nhận định là sai lầm, mà nó phải là nơi khí dương mạnh nhất. Đó cũng là lý do vì sao mùa Đông (thuộc Thủy – dương, Trái đất lại gần mặt trời nhất, và ngược lại, mùa Hạ, thuộc Hỏa – âm, Trái đất xa mặt trời nhất) Sự đậm đặc của vật chất cũng giống như sự bé nhỏ của không gian. Như vậy, không thời gian nơi nào lớn hơn chỉ có nghĩa là mật độ vật chất (khí) nhỏ hơn mà thôi. Khoảng cách giữa các hạt vật chất thể hiện mức độ loãng ra của Khí trong không gian giữa chúng. … Tóm lại, những vấn đề trên chỉ là chia sẻ cho vui chứ khi nào có thời gian tôi sẽ viết lại một cách chi tiết, hệ thống và logic hoàn chỉnh, có công thức tính toán đàng hoàng. Thân mến!
 15. Xin lỗi làm anh buồn!Em cũng chẳng vui gì. Khổ nỗi đời nó vẫn cứ thế.
 16. Được như thế thì thiên hạ đại thái bình rồi anh Thiên Sứ ơi!Khoa học cũng chỉ là một lĩnh vực xã hội thôi, cũng đủ mọi cung bậc cả, có thể tỷ lệ nặng nhẹ khác nhau chút xíu. Việc mình tính thì mình cứ tính, tùy theo tình thế thôi. Bác Hồ nói: "Không có gì quí hơn độc lập tự do" mà!!! Chung qui cũng chỉ vì tương tác âm dương ! Khí dương "tịnh" nên cứ trì kéo cái cũ. Khí âm "động" nên muốn đổi thay khi thấy trì trệ. Hiện nay tương quan âm/dương mới chỉ được như vậy. Cái cũ còn chưa đủ yếu để nói "Không có" nhưng cũng không còn đủ mạnh để nói "Có". Cái mới còn chưa đủ mạnh để nói câu tương tự. Em e rằng anh không đợi được đến lúc "Có thì nói có. Không thì nói không" đó đâu! Muốn nhanh thì phải làm sao cho cái mới mạnh lên. Chẳng phải chỉ trong vấn đề "Hạt của Chúa" đâu, mà trong nhiều vấn đề khác cũng có tình trạng tương tự. Tỷ như vấn đề "Việt sử 5000 năm văn hiến" của anh chẳng hạn !!!
 17. Vì không có nên "một chương mới trong lịch sử văn minh nhân loại" mới thực sự bắt đầu. Còn nếu họ xác định là có thì còn lâu "một chương mới trong lịch sử văn minh nhân loại" mới bắt đầu được vì sai lầm lại tiếp tục nối tiếp sai lầm!
 18. Tính liên tục về không gian của Vũ trụ là chắc chắn. Không có không gian hư vô. Cái gọi là khoảng cách giữa hạt nhân nguyên tử và các điện tử chính là một cấu trúc của trường khí âm dương khi mật độ khí dương đủ loãng mà thôi. Cái lực hấp dẫn mà các nhà khoa học không hiểu tại sao lại có đó chính là sự thể hiện tính "tịnh" của khí dương trong trường khí âm dương tràn ngập Vũ trụ. Sự trương nở và tan vỡ của Vũ trụ chỉ là sự lớn lên về không gian và sự loãng ra về mật độ khí dương của trường khí âm dương trong Vũ trụ. Vũ trụ chỉ là một cấu trúc trường khí âm dương với những trung tâm có mật độ khí dương khác nhau mà thôi. Sở dĩ có những trung tâm đậm đặc đó là do tính "tịnh" của khí dương. Sở dĩ có những nơi có mật độ khí dương loãng (tạo thành những khoảng cách) là do tính "động" của khí âm. Không thời gian và trường khí âm dương không thể tách rời mà là điều kiện của nhau. Không gian lớn hay nhỏ chỉ biểu hiện mật độ khí dương của trường khí âm dương loãng hay đậm đặc mà thôi. Vì thế không thời gian không có tính tuyệt đối. Sự tồn tại của không thời gian chỉ là sự thể hiện tính "động" của khí âm. Nếu trường khí âm dương không tồn tại ở đâu thì không thời gian ở đó cũng không có lý do tồn tại. Vì thế không thể có sự gián đoạn của không thời gian trong Vũ trụ vì đơn giản là khi không thời gian không tồn tại (bị gián đoạn) thì cũng không có vật chất (trường khí âm dương) hay không phải là thành phần của Vũ trụ. Tôi đã tìm ra công thức liên hệ giữa kích thước không thời gian và mật độ khí dương phân bố trong Vũ trụ.Hạt vật chất từ thiên hà cho tới các hạt cơ bản chỉ là những "trung tâm" có không thời gian có mật độ khí dương đủ lớn. Khoảng các giữa chúng chỉ là không thời gian có mật độ khí dương đủ nhỏ. Cái gọi là hữu hình cũng chỉ là không thời gian có mật độ khí dương lớn, và ngược lại, cái gọi là vô hình cũng chỉ là không thời gian có mật độ khí dương nhỏ mà thôi. Đừng nghĩ rằng không gian truyền lực hấp dẫn mà thực chất không gian thể hiện lực hấp dẫn, một biểu hiện của tính "tịnh" của khí dương. Hai cái này khác nhau. Không có cái khí dương ấy thì đương nhiên không có cái thể hiện của cái tính "tịnh" của nó, và dĩ nhiên cũng không có cái "không thể tách rời" của nó là không gian. Cách suy nghĩ của hoangnt cũng là cách suy nghĩ của các nhà khoa học khi cứ tách rời vật chất và không gian nên mới thấy những "mâu thuẫn" đó. Thực chất không thời gian, vật chất, Vũ trụ là một chỉnh thể không thể tách rời, không thể có cái này mà không có cái kia được. Vài lời nói lại cho rõ. Thân mến!
 19. Rất tiếc khi phải nói thế này: Chúng ta đang phải sống trong một tình thế, một mơi trường mà những những cái xấu được hỗ trợ và ngày càng phát triển, những cái tốt bị phá hủy và ngày càng thui chột. Những người tốt dần dần ngày càng ít đi, ngày càng hãn hữu, ảnh hưởng ngày càng nhỏ, lu mờ, thậm chí hình ảnh của họ trở thành tấm gương cần phải tránh. Những người xấu dần ngày càng nhiều lên, ngày càng phổ biến, ảnh hưởng ngày càng lớn, lấn lướt, thậm chí hình ảnh xấu trở thành những tấm gương cần noi theo. Đó là những nét chính, đặc trưng của xã hội ta trong giai đoạn hiện tại. Trong một tình thế như vậy, những thứ gọi là bệnh hèn nhát, vô cảm, hòa cả làng, ... mà không phát triển, phổ biến thì thật không bình thường!!!, thậm chí còn nên gọi là "biết địch, biết ta", "thức thời", ... Không vào hùa với cái xấu đã là quí lắm rồi. Còn nhắm mắt làm điều tốt mà kết quả ngược lại, mình thiệt, xã hội thiệt, bọn xấu đắc chí, người tốt ngậm ngùi ... thì thà đừng làm còn hơn.
 20. Tính liên tục và lượng tử, tính tất định và bất định, tính qui luật và ngẫu nhiên, ... của Vũ trụ cũng như tính sóng hạt của vật chất mà thôi, chẳng có gì ghê gớm cả. Nếu hiểu rõ bản chất tính sóng hạt của vật chất thì nhận thức những "tính" kia cũng đơn giản thôi.Nếu "Hạt của Chúa - với khái niệm là một trường duy nhất tạo ra các hạt cơ bản." thì toàn bộ Vũ trụ này chính là một "Hạt của chúa " duy nhất đó. Thật ra, Vũ trụ này chỉ là một "trường khí âm dương" mà thôi. Những vận động, biểu hiện, ... của nó chỉ là kết quả của những tương tác âm dương. Các nhà khoa học mặc định cho rằng, Vũ trụ Vĩ đại này được cấu tạo từ những hạt vi mô, cơ bản và ra sức săn lùng hạt cơ bản nhất. Nhưng thực ra, Vũ trụ này là sự trương nở và tan vỡ của một hạt duy nhất vô cùng Vĩ đại, là chính Vũ trụ (đó mới chính là "Hạt của Chúa"), những hạt vi mô cũng như vĩ mô mà chúng ta quan sát được chỉ là những mảnh vỡ mà thôi. Liệu ta có thể biết cái mảnh vỡ nhỏ nhất bằng bao nhiêu không? Nếu những máy đo đủ mạnh, họ còn có thể phát hiện ra nhiều hạt còn nhỏ hơn hạt Hig vừa phát hiện nhiều lần!... Khi cái "Hạt của chúa" là chính Vũ trụ này ta vỡ hết, nghĩa là "Dương" tiêu tán hết thì trường khí âm dương cũng chẳng còn, Thực tại trở thành Thái cực và một chu kỳ mới lại bắt đầu bằng một đột biến lượng tử mới rất ngẫu nhiên và do đó chu kỳ Vũ trụ mới đó rất rất rất ... khó giống chu kỳ trước, nhưng tương tác âm dương thì phải như nhau. Thân mến!
 21. +Trong bài "Nghĩa chữ" (http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/17584-nghia-chu/) anh Lãn Miên có cách nhìn về chữ Việt bộ Tẩu như sau:Chữ VIỆT 越trong từ Bách Việt được Hứa Thận giả thích: VIỆT 越 (yuè) nghĩa là vượt qua (nguyên văn: độ dã), đọc VƯƠNG 王 PHẠT 伐 = VIỆT (wáng fá = wá; wá trật yuè). Đó chỉ là vận dụng qui luật lướt của tiếng Việt để đọc cho đúng âm của chữ nho. Nhưng nếu xem biểu ý của chữ VƯƠNG PHẠT 王 亻 戈 thì thấy ý là: “ vua ( vương 王) là người ( nhân 亻) cầm rìu đồng (qua 戈) đi “phạt ruộng” = phạt rọng ( tiếng Nghệ An) = phạt rộng (tức “mở vuông” là mở mang bờ cõi ” = vượt , như câu nông dân Việt vẫn nói “vượt đất đắp bờ” ). Có lẽ phần “giải tự” chữ Việt này của ông Hứa Thận là chính xác nhất về nguồn gốc từ “Việt” xuất hiện từ khi nào trong lịch sử. Hán thư thì viết rằng từ “Việt” xuất hiện vào thời Xuân Thu (?). Theo “giải tự” ở đây thì VIỆT= VƯƠNG PHẠT tức “ông vua đi chinh phạt” thì phải có sớm hơn rất nhiều, đó là sự kiện nổi tiếng lịch sử cổ đại là vụ vua Chu Văn Vương tức ông Tây Bá Cơ Xương vượt sông đi bắc phạt tiêu diệt vua Trụ nhà Thương, có lẽ từ đó người ta mới gọi quân của “ Vương Phạt” là quân “Việt”, trước đó thì họ chỉ gọi là dân Lạc của Lạc Quốc mà thôi. ( Nhưng Lạc Quốc như Hán thư viết nghĩa là gì sẽ giải thích ở dưới). Còn từ Việt thì nó có còn sớm hơn thời Chu Văn Vương nữa cơ, cụ thể trong từ chim VIỆT được Hứa thận giải thích là con chim thần (tức để thờ như hình chim trên trống đồng của người Lạc Việt) Như vậy ta có nên dùng chữ Việt bộ Tẩu để chỉ nước ta nữa chăng ? !!!
 22. Chính xác!!!
 23. Xưa nay những kẻ làm nên việc lớn, có mấy ai không nằm gai nếm mật, trăm đắng ngàn cay đâu! Chúng ta còn sướng chán so với những vị đó!"Trời thử lòng trao cho mệnh lớn Ta gắng chí khắc phục gian nan!" (Bình Ngô Đại cáo). Cũng chẳng nên trách mấy cậu sinh viên. Có chăng là trách mấy vị tai to mặt lớn có chỉ số Bo cao thôi!
 24. Anh Thiên Sứ viết: Đúng vậy! Không ai có thể thuyết phục những con bò bằng lý luận, cho dù lý luận đó có logic hay khoa học đến đâu. Nhưng những con bò có thể được dẫn dắt bằng một nắm cỏ!Em cho rằng, cần phải chỉ ra được ứng dụng của học thuyết ADNH nhân danh văn hiến Việt để giải quyết một số vấn đề mà nhân loại, hay chí ít là khoa học đang bế tắc một cách hiệu quả thì sẽ là một mắt xích đột phá cho những lý luận chứng minh sự kỳ vĩ của văn hiến Việt. Hy vọng rằng, đột phá đó sẽ tạo ra được một dòng thác mà các con bò đó phải trôi theo nếu không muốn chết chìm! Chúng ta sẽ tạo ra được đột phá đó! Thân ái!
 25. Điều này từ lâu đã quá hiển nhiên. Nhưng vấn đề là ở chỗ, cải tổ như thế nào? Lấy ai cải tổ đây? Khi mà cả hệ thống giáo dục như thế, các "Ráo sư", "Tiến xí",... hậu duệ của mấy ông "ở trần đóng khố" như thế! Hay chỉ là cái cớ để người ta vẽ ra đề án này, dự án nọ ... mà ....