• Thông báo

    • Administrator

      NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

      NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
    • Bá Kiến®

      Nội quy Lý Học Plaza

      Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
      Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
      HCM: TP Hồ Chí Minh
      HN: Hà Nội
      [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
      Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
      Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
      Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
      Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Vo Truoc

Hội Viên Ưu Tú
  • Số nội dung

    787
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    13

Everything posted by Vo Truoc

  1. Qua đoạn trích trên, ông Thiện không "mắng" Phật Thích Ca và Giê Su, ông chỉ không đánh giá cao các vị đó như chúng ta mà thôi.Có lẽ ông ấy đã "Ngộ" được cái gì đó mà ta chưa biết, nhưng đừng vội vàng kết luận rằng đó là sự ngông cuồng. Khi đọc những bài viết của anh Lãn Miên trên diễn đàn này, tôi lờ mờ nhận ra rằng, có lẽ ông Thiện không "hoang tưởng" như nhiều người nghĩ. Nền văn hóa Việt quá kỳ vĩ mà khả năng của mỗi chúng ta có hạn. Những hồi chuông anh Thiên Sứ đã gióng lên rất có ý nghĩa, đặc biệt ở thời điểm này!
  2. Đây chỉ là cách nhấn mạnh vấn đề trong tình thế hiện tại mà thôi.Chống tam những theo kiểu cũ rõ ràng thất bại là chắc chắn. Tham nhũng sẽ tràn lan hơn và nhấn chìm chế độ, dân tộc. Một dân tộc anh hùng có thể lụi tàn vì sự ty tiện!!! Xương máu bao thế hệ có thể bị đổ xuống sông xuống biển vì sự tham lam, ích kỷ. Xét về khía cạnh này, tham nhũng nguy hiểm không kém phần phản quốc, thâm chí còn nguy hiểm hơn do bề ngoài có vẻ nhẹ nhàng nhưng hậu quả thì tệ không kém. Muốn chống tham nhũng hiệu quả trong điều kiện hiện tại chỉ có duy nhất một cách là phát động một cuộc "Chiến tranh nhân dân chống tham nhũng và tệ nạn xã hội" hệt như trước kia ta đã phát động chiến tranh nhân dân chống Pháp và Mỹ vậy. Điều đó có thể làm được nhưng vấn đề là chính quyền không làm và cũng không muốn làm ví quyền lợi ty tiện của họ. Một đất nước văn hiến, anh hùng nay sao thảm hại thế này!!!
  3. Nói hoàn hảo nhất hay xấu xa nhất là khi xét theo một quan điểm nào đó. Cụ thể, có lẽ Hoangnt muốn nói theo quan điểm của loài người.Nhưng cũng theo quan điểm tốt xấu của chính loài người, con người không phải là tạo vật hoàn hảo nhất, mà con người là tạo vật xấu xa nhất của Vũ trụ cho tới thời điểm này . Trong Vũ trụ không có tạo vật nào độc ác, ích kỷ, bạo thiên nghịch địa, tàn hại môi trường dữ dội như con người, thậm chí tàn độc ngay với chính đồng loại của mình. Chính họ đã tạo ra cái mà Đức Phật đau lòng gọi là "bể khổ vô bờ", đến nỗi Nguyễn Công Trứ phải ước "Kiếp sau xin chớ làn người".!!! Sự xấu xa của loài người bền vững đến nỗi không ít lần những vị Thiên Sứ như Thích Ca, Lão Tử, Jêxu ... muốn ra tay cứu rỗi mà không thể lay chuyển, ngày càng xấu xa hơn. Những thành tựu lao động của họ càng làm cho cái xấu xa ấy qui mô và tàn khốc hơn mà thôi...Ôi! Nói đến sự xấu xa của cái tạo vật Thiên nhiên được gọi là con người thì không bao giờ hết được! Đó chính là do cái "âm động" đã phát triền theo thời gian quá mạnh lấn át cái "dương tịnh" mà thành. Biết đến bao giờ mới đạt quân bình âm dương đây? Haizzz!!!!
  4. Tôi cũng đã đọc một vài bài viết và thấy, cái nhà ông Nguyễn Khắc Thuần này là một trong những nhân vật tiên phong trong đám "cộng đồng" "cởi trần đóng khố" thôi. Tôi chẳng hy vọng gì nhiều!
  5. Chống tham nhũng chẳng khó gì! Vấn đề là đại đa số những người cầm cân nảy mực bậc dưới và bậc trung không muốn chống vì đó là nguồn sống chủ yếu của họ? Những người cầm cân nẩy mực bậc cao phải thỏa thiệp thì mới có người làm việc và mang lại lợi ích cho mình!!! Những lý tưởng, đạo đức cao đẹp thì họ đã quên lâu rồi! Người muốn chống thì không có đủ lực lượng, cơ chế. Cái cơ chế sản xuất này tất yếu sinh ra tình trạng tham nhũng, cũng như cây nào ta quả ấy thôi! Muốn chống tham nhũng phải có những thay đổi về chất, chứ cải cách sửa chữa vớ vẩn không ăn thua!
  6. Dạy sử, đặc biệt là sử VN đang quá bất cập là rõ rồi, nhưng vấn đề là, cải cách lại trong điều kiện trình độ và nhận thức của đội ngũ "cầm cân nảy mực" hiện nay rất "Ở trần đóng khố" còn nguy hiểm hơn!!! Cái cũ lạc hậu nhưng cái mới chưa định hình mà vội vã thay đổi còn tệ hại hơn gấp nhiều lần. Không khéo họ lại dạy cho con cái chúng ta và công bố với thế giới rằng thời Hùng Vương không chỉ "ở trần đóng khố" mà còn "săn bắt, hái lượm", "sống trong hang đá" hay "làm tổ trên cây".... Các cuộc khới nghĩa kháng chiến anh hùng lại thành những cuộc phản loạn cát cứ... nghịch với quá trình tiến bộ ... VN chỉ là đứa con ngỗ ngịch nhân loạn mà tách khỏi nước mẹ TQ ... thì sao? Rồi đám "cộng đồng trong nước và thế giới" hoan hô nhiệt liệt nữa không chừng!!!Thời chưa tới mà hành động thì tất thất bại!!!
  7. Khổ quá! Chẳng nhẽ cứ phải để anh Thiên Sứ nói huỵch toẹt ra rằng, không xứng! mất thì giờ! anh ấy không thèm trả lời ư!!! Phải tự hiểu chứ lỵ!
  8. Em không khẳng định thông tin trên nhất định là chính xác, mà chỉ muốn đưa ra một thông tin mà thôi. Những kết luận của mỗi người về lịch sử được đưa ra dựa trên những dữ liệu lịch sử được xử lý qua hệ thống phương pháp luận và quan điểm của người đó. Vấn đề là ở chỗ, sự tin cậy của những dữ liệu lịch sử mà chúng ta có được, kể cả về sự kiện cũng như tinh thần của nó, có nhiều bằng chứng cho thấy, thiếu chắc chắn vì nhiều lý do, chủ yếu là lý do chính trị, phi khoa học. Vì thế, khi xử dụng những thông tin lịch sử cần phải phối hợp, đối chiếu, phân tích rất cẩn trọng và kỹ càng trên tinh thần khách quan và khoa học. Cá nhân em thấy có đầy rẫy những dữ lệu lịch sử thiếu tin cậy, thậm chí sai lạc hoàn toàn do những tính toán mờ ám trong cổ sử ta cũng như Tàu. Nếu không cẩn trọng, xử dụng luôn các thông tin đó, chúng ta sẽ đi đến những kết luận sai lầm, đáng tiếc. Cái khó khi nghiên cứu cổ sử là thiếu thông tin, nhưng nhận biết được những thông tin sai lệch đã được "gia công, chế biến" do những âm mưu đen tối còn khó hơn gấp nhiều lần. Muốn làm được điều đó, trước tiên phải nhận thức được tình thế đó, đối mới cách tư duy. Sau đó phải tích lũy rất nhiều những dữ liệu lịch sử khác để đối chiếu, phân tích. Đồng thời phải phối hợp nhiều kiến thức khoa học khác để tìm thấy sự thực ở đâu trong các dữ liệu đó, .... Nói chung là rất mệt!!!
  9. Có thông tin sau về Triệu Đà. Không biết đúng sai như thế nào, các bạn tham khảo: TRIỆU ĐÀ (258-137 Tr.CN) có tên thực là Nguyễn Cẩn. Ông có dòng dõi là vua Hùng của Lạc Việt – con của Hùng Dực Công, Cháu của Hùng My Vương (Hùng vương thứ 18). Mẹ mất sớm, dì ghẻ lại gian ác, ông phải sống với ông bà ngoại bị mù loà và được Chử Đồng Tử truyền cho nghề đánh cá để nuôi ông bà ngoại. Một người Bắc tên là Nhâm Hiệu – làm bộ tướng trong nhà Hùng Dực Công - thấy Nguyễn Cẩn tướng mạo khôi ngô, biết có thể lập được nghiệp lớn, bèn cho vàng bạc để gửi Chử Đồng Tử nuôi ông bà ngoại và khuyên Nguyễn Cẩn sang Bắc quốc lập nghiệp, sau này trở về đánh lại Thục Phán An Dương Vương, cứu lại giang sơn Lạc Việt của các Vua Hùng (http://www.hoangsa.net/forum/showthread.php?t=16613&page=2). Những thông tin về Triệu Đà, hay nhiều vấn đề khác nữa, lấy từ sử Tàu có nhiều cái rất tùy tiện, không đáng tin cậy ngay, chỉ nên để tham khảo. Khi xử dụng cần đối chiếu, xem xét nhiều phía.
  10. Nếu xây xong, chắc lại trưng bày những "bằng chứng" lịch sử nước ta "mấy ngàn năm" từ "nhà nước sơ khai" của "15 bộ lạc" chuyên "cởi trần đóng khố" được đám tội phạm, du thủ du thực người Hán do Tần Thủy Hoàng và Hán Vũ Đế bắt đi đày, giáo hóa, nên mới được như ngày nay chứ gì !!! Trong cái giai đoạn còn tư duy kiểu "ở trần đóng khố" này thì tốt nhất đừng "giở giói" ra làm gì. Hãy cải tạo cái đầu trước rồi làm gì thì làm !!!
  11. Tôi thì không khoái chữ "NHẪN", mà khoái chữ "HỶ XẢ" hơn! Người thực hành chữ "Nhẫn" vẫn đầy "ứng suất" trong mình. Chỉ "Hỷ xả" mới thực là thanh thản.
  12. Tôi thật ngạc nhiên về lối tư duy “ chất phác” này của các nhà khoa học nếu đúng là họ tư duy như thế về khối lượng!Theo thuyết ADNH, toàn bộ Vũ trụ này chỉ là một khối trường khí âm dương. Mọi hạt vật chất chỉ là những cấu trúc khác nhau của trường khí âm dương trong không thời gian. Trường khí âm dương thì có Khí âm và Khí dương (Khí). Khí dương có thuộc tính “tịnh” nên cản trở chuyển động, và do đó nó tạo thành khối lượng của vật chất. Như vậy, khối lượng của vật chất là thuộc tínhcủa chính vật chất đó, thể hiện lượng Khí dương chứa trong hạt. Hoàn toàn chẳng phải nó tương tác với cái hạt gì đó thì mới tạo thành khối lượng. Khí âm có thuộc tính “động”, do đó nó là nguyên nhân vận động của mọi dạng vật chất. Vật chất vận động nhanh hay chậm do tương quan của Khí âm Khí dương trong hạt quyết định. Đồng thời, trường khí âm dương của hạt vật chất chịu tương tác của trường khí âm dương lân cận. Do đó, vận động của hạt vật chất trong không gian còn cịu sự tương tác của môi trường. Cứ cái kiểu tư duy “chất phác” một cách “đáng yêu” và “khoa học” như vậy, chắc sau này họ còn “sáng tạo” (“bịa”) và “phát hiện” ra các hạt khác tinh vi hơn như hạt“ đố kỵ”, “vị tha”, “vui vẻ”, “buồn bực”, … tác động lên con người và ra sức chế tạo các máy móc nhằm phát hiện chúng!
  13. Để minh chứng mình không nói “long phong” về sự sáng tạo một cách khiên cưỡng dựa trên một nền tảng sai lầm, mà tôi gọi là “bịa”ra một cách khoa học, của một số công trình khoa học, tôi đơn cử một ví dụ. Ai cũng biết, Louis de Broglie, một nhà khoa họcPháp nhận giải Nobel vật lý năm 1929 bởi công thức lưỡng tính sóng hạt. λ = h/p Công thức này thực chất dựa trên dựa trên công việc của Max Planck và Albert Einstein về ánh sáng, được tổng quát hóa trong vật chất nói chung, rằng không chỉ hạt ánh sáng mà rằng bất kỳ di chuyển của hạt hoặc của vật thểt đều có một sóng liên quan vớ bước sóng λ được tínhtheo công thức trên với h là hằng số Plank và p là động lượng. Như vậy Louis de Broglie đã dựa trên các công trình của Max Planck và Albert Einstein về ánh sáng một cách hình thức, không biết được bản chất thật của nó nên đề xuất (“bịa”) công thức thật gọn gàng, đẹp mắt. Mà ngay cả Max Planck và Albert Einstein cũng chẳng nắm được bản chất thật công trình của mình nên cũng vỗ tay. Các thực nghiệm đều chứng tỏ tính đúng đắn của công thức trên, do đó, tất cả đồng loạt ca ngợi Louis de Broglielà thiên tài, có một dự cảm khoa học tuyệt vời và trao giải Nobel vật lý năm1929. Nhưng nếu hiểu bản chất của vấn đề, chứ không chỉ dựa vào tính hợp lý hình thức thì công thức đúng của nó như thế này: λ = h(1+1/γ)/(ζp) Rõ ràng khác khá nhiều so với công thức của Louisde Broglie. Các nhà thực nghiệm cũng không phát hiện được sai lầm vì họ chỉ có thể kiểm chứng công thức khi γ khá lớn, thậm chí người ta cũng không có ý niệm phải thực nghiệm kiểm tra với γ nhỏ hơn thì sẽ thấy sự bất cập của công thức trên. Còn thông số ζ thì cho đến nay, giới khoa học cũng chưa có ý niệm thì nói sao được về kiểm chừng. Họ chỉ hành động như một cái máy. Sau này chắc giới khoa học cười xòa thông cảm cho thời còn bị “hạn chế về mặt nhận thức”. Còn một số công trình khác cũng được “bịa”ra một cách tương tự, có nghĩa là sáng tạo một cách khiên cưỡng dựa trên một nền tảng sai lầm. Thân ái! Vô Trước
  14. Đúng ra khi đưa những nhận xét bất thường với nhận thức chung, tôi nên viết rõ thêm những khai triển và lý giải. Nhưng không có thời gian, nên viết hơi muộn, lại bị phản ứng kiểu thành kiến, thiếu xây dựng nên mất hứng thôi, chẳng muốn viết nữa. Thật ra cũng không muốn mất thì giờ vô bổ với VL làm gì vì thấy điều đó thật vô ích. Nhưng để tránh hiểu nhầm với một số bạn có thiện chí, tôi xin viết mấy dòng. Thực chất, tôi rất quan tâm đến những kết quả thực nghiệm của các nhà khoa học, coi đó là những bằng chứng khách quan, cơ sở của các nghiên cứu, nhưng tôi có nhiều điểm không đồng ý với cách xử lý kết quả của họ. Cái tôi nghi ngờ là cái lý thuyết để lý giải của các nhà khoa học chứ không phải là những kết quả thực nghiệm. Không phải như bị VL chụp mũ: “Như Vo Truoc không tin vào thực nghiệm của các nhà Khoa Học nên cho rằng …”. Rồi triển khai: “Với những người như Vo Truoc thì bất kỳ một bằng chứng khoa học nào được tìm ra thì đều không tin và câu cửa miệng của họ là: "họ bịa (nghĩa là KHÔNG CÓ... , BỊP BỢM...) ra một cách "khoa học" mà thôi". Theo những người như Vo Truoc thì nền văn minh ngày nay có được là do những cái đầu "Viện Sĩ" của họ làm lên chắc?...” Những người hay chụp mũ thường là nông cạn, hẹp hòi. … tốt nhất là tránh xa họ ra. Khi tôi đã viết về một chủ đề nào đó trên diễn đàn, bao giờ cũng đã nghiên cứu kỹ và cái viết ra chỉ là một phần rất nhỏ. Theo những nghiên cứu của tôi, nền khoa học đã đạt được nhiều thành quả to lớn trong nhận thức thế giới tư nhiên. Nhưng nền tảng lý thuyết của những thành công ấy lại có rất nhiều (chứ không phải một vài) sai lầm cơ bản, do nhận thức chủ quan, đơn giản . Tuy nhiên, sai số do những sai lầm ấy gây ra vẫn còn đủ nhỏ trong những miền ứng dụng cụ thể nên những thành tựu mà khoa học đạt được vẫn lớn lao, khiến cho người ta cứ tưởng rằng chúng hoàn toàn đúng đắn trong mọi miền xác định. Những sai số ấy cũng tương tự như sai số của cơ học Niuton so với thuyết tương đối vậy. Nhưng khi khoa học càng phát triển, miền ứng dụng của những lý thuyết đó mở rộng ngày càng không giới hạn thì “niềm tin” sai lầm ấy sẽ dần dần gây ra những khó khăn ngày càng lớn. Khi những mâu thuẫn chưa đủ lớn và rõ ràng, người ta có thể nghĩ ra rất nhiều cách lý giải để “cứu vãn”, mà tôi gọi là “bịa ra” để ám chỉ tính khiên cưỡng dựa trên sai lầm. Nhưng cứ mỗi khi họ tưởng “giải quyết” được mâu thuẫn này lại xuất hiện mâu thuẫn khác lớn hơn, khó giải quyết hơn gấp bội. Cứ như vậy, sẽ đến lúc mà không thể giải quyết mâu thuẫn thì cái “lâu đài” khoa học cũ sẽ phải sụp đổ và một “lâu đài” mới sẽ lại mọc ra. Có điều, chắc còn lâu lắm! Nhưng điều đó là chắc chắn và lịch sử khoa học đã có nhiều lần như thế. Để nhân loại đỡ tốn công, phí sức, tinh thần cũng như vật chất, có một lý thuyết có thể hiệu chỉnh thành công những sai lầm đang âm thầm tồn tại của khoa học, ngõ hầu đưa khoa học vào thời kỳ phát triển mới mạnh mẽ hơn, nhân văn hơn. Đó chính là học thuyết âm dương ngũ hành – học thuyết bao trùm Vũ trụ của nền văn hiến Lạc Việt mà anh Thiên Sứ hay nói là “một thời huyền vĩ phía nam sông Dương tử”. Học thuyết ADNH hiệu chỉnh các luận điểm cơ bản của khoa học như thế nào thì có lẽ tôi cần viết ở bài khác, nơi khác dài hơi hơn. Nhưng tôi xin liệt kê một số nền tảng của khoa học hiện tại mà tôi “hiệu chỉnh” là: - Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng. - Hai tiên đề của Einstein. - Các biến đổi Lorent - Nguyên lý không gian đồng tính và đẳng hướng - Bản chất tính sóng, hạt của vật chất - Vụ nổ Big Bang. … Các bạn thấy đấy, nếu tôi đúng thì khoa học còn cái gì? Chắc chỉ còn lại … các kết quả thực nghiệm!!! Do đó, tôi cũng không mong mình đúng lắm, nhân loại đỡ tốn bao công sức. Xưa kia, khi không lý giải được các “mâu thuẫn” gặp phải, người ta “bịa ra” các vị thần. Khi chấp nhận có các vị thần, người ta cho rằng phải có một vị thủ lĩnh. Vì thế Ngọc Hoàng thượng đế ra đời. Vị Thủ lĩnh phải thực hiện vai trò cai quản, điều phối, kết quả cả một Thiên đình được dựng lên. Rồi căn cứ vào vị trí, vai trò các thần, chân dung họ được vẽ ra rất cụ thể và khá … logic, từ quần áo, râu tóc, phép thuật, … Khi Đạo Phật xuất hiện, để dung hòa, giải quyết mâu thuẫn, họ lại tiếp tục dựng lên thế giới Tây Phương cực lạc cũng đầy đủ ban bệ một cách rất … logic…. làm hàng xóm với Thiên đình, có thể thỉnh thoảng giúp đỡ và tham vấn lẫn nhau. Cứ như vậy, cả một thế giới song song được xây dựng và hầu hết … cộng đồng đều công nhận. Khoa học ngày nay cũng có nhiều nét tương đồng! Thân ái! Vô Trước
  15. Theo tôi, câu: "Vật chất biến đổi thành năng lượng. năng. Năng lượng biến đổi thành vật chất" là câu nói hình tượng cho "vui tai" thôi, dùng để chỉ sự tương quan trong công thức E = mc2 mà thôi, chứ chúng không thể "biến" thành nhau được! Năng lượng là một đại lượng dùng để đo thuộc tính có thể biến đổi của vật chất thì không thể biến thành vật chất và ngược lại được, mà chỉ có ý nghĩa tương ứng. Cũng như một cái xe ô tô có giá 1 tỷ đồng. Thì khi bán được 1 tỷ đồng không có nghĩa cái xe đó "biến" thành một tỷ đồng bạn đang cầm trên tay. Khi dùng tiền mua được cái xe đó cũng không có nghĩa 1 tỷ đồng đó "biến" thành cái xe để bạn ngồi sau tay lái. Rõ ràng phải thông qua một cơ chế mua bán phức tạp để qui ước tương ứng như thế thôi. Năng lượng và vật chất cũng tương tự như vậy. Khi ta có 1 năng lượng từ một hạt vật chất, ta phải thông qua một cơ chế tương tác, gây nên một sự biến đổi. Sự biến đổi đó có thể là một thay đổi về khối lượng m. Sự biến đổi đó được định lượng là một năng lượng nào đó, ví dụ A. Như vậy, không hẳn có nghĩa m biến thành A mà chỉ có nghĩa là sự thay đổi khối lượng m tạo ra một thay đổi A tương ứng trong quá trình tương tác. Chiều ngược lại cũng tương tự. Còn cái hạt của chúa mà các nhà khoa học đang tìm bằng cách bắn phá vật chất với năng lượng cao ấy thì còn lâu mới tới hạt cơ bản cuối cùng. Họ mà có cái máy mạnh hơn nhiều lần thì còn cho ra những sản phẩm còn "cơ bản" hơn nữa. Giả sử khi tới cái cơ bản "cuối cùng" thì cũng là lúc hạt cơ bản đó, hoặc cả Vũ trụ này "biến mất" tức là trở về Thái cực. Chu kỳ mới lại bắt đầu!!! Những cái hạt này, rồi năng lượng tối, ấm, ảo, .... chỉ là những sản phẩm nối tiếp nhau của cái sai lầm đầu tiên là ... Định luật bảo toàn năng lượng mà thôi! Khi không cịu từ bỏ định luật này trong nghiên cứu những miền ngoài giới hạn của nó, các nhà khoa học gặp phải một lô những mâu thuẫn. Để thoát khỏi những mâu tuẫn đó, họ sáng tạo ra đủ thứ như vật chất tối, hạt của chúa, .... y như ngày xưa người ta sáng tạo ra thần Dớt, Chúa Trời, ... vậy. Chỉ có điều, họ bịa ra một cách "khoa học" mà thôi. Thế là trở thành Thiên tài và nhận giải Noben!
  16. Tôi hiểu chứ. Thì tôi cũng trả lời cái ý muốn tìm của RIN86 mà! Cái "khởi nguồn của sự phát triển lành mạnh, thuận theo tự nhiên" đó chính là trạng thái quân bình âm dương.
  17. Tôi cho rằng, cái gì cũng vậy, thái quá thì bất cập. Trạng thái lý tưởng nhất là quân bình âm dương.Ở đây, đàn ông, đàn bà, trẻ em, con chó, ... đều là những lực lượng xã hội tương tác với nhau theo những qui luật âm dương. Xã hội đạt được trạng thái tốt nhất là quân bình âm dương khi những lực lượng đó phát huy được cao nhất một cách tự nhiên thuộc tính âm dương của chúng làm cho cuộc sống tinh thần và vật chất trở nên dễ chịu nhất có thể được. Ngược đãi hay quá tôn sùng phụ nữ, trẻ em, con chó hay đàn ông ... đều không tốt. Mỗi lực lượng đều nên được đặt đúng vị trí của chúng và tiêu chuẩn của cái đúng ấy chính là mức độ văn minh, phát triển, nhân đạo, ... của xã hội. Tuy nhiên, do điều kiện lịch sử, mỗi xã hội đều có trạng thái âm dương hiện tại khác nhau, do đó, tương quan âm dương trong trạng thái quân bình cũng không giống nhau và quá trình chuyển biến cũng khác nhau. Vì thế chẳng thể áp dụng một cách máy móc những biện pháp của xã hội này vào xã hội khác mà không nghiên cứu kỹ lưỡng, khôn ngoan, tùy vào hoàn cảnh thực tế nếu không muốn phản tác dụng. Vài lời bàn góp.
  18. Phải chăng đây mới là nguồn gốc thực của tên gọi Đạo Đức Kinh (Lão Tử). Chứ cách giải thích truyền thống chữ "Đạo" với nghĩa gốc là con đường tôi thấy khiên cưỡng thế nào ấy, không rõ được bản chất vấn đề. Cám ơn anh Lãn Miên!
  19. Đến nay, tôi vẫn rất ấn tượng với bài phân tích chuyện tình Trương Chi Mỵ Nương trong tác phẩm "Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại" của anh Thiên Sứ. Theo tôi, đó là bài phân tích hay nhất về câu truyện này cho tới nay mà tôi được đọc! Cám ơn anh Thiên sứ. Anh Thiên sứ, trong bài đó, đánh giá truyện tình Trương Chi Mỵ Nương là đỉnh kim tự tháp văn học nhân loại về tình yêu đôi lứa. Giáo sư Trần Văn Giàu cũng nói truyện Thánh Gióng là truyện anh hùng thần thoại hay nhất trên thế giới mà ông từng được đọc dù ông rất uyên bác về mảng này trong văn học thần thoại thế giới. Truyện Thạch Sanh theo tôi cũng là một tác phẩm hàng đầu trong nền văn học loài người tự cổ chí kim. Không lẽ những nghệ sỹ có được trí tuệ, sự tinh tế, tao nhã, nội tâm sâu sắc ... đến như thế, làm cho đám "comple, cà vạt" còn phải ngước nhìn mà "ở trần đóng khố" và "ăn hang ở hốc" hay sao ?! Đánh giá "về mức độ văn minh" của những nghệ sỹ sáng tạo nên những tác phẩm bất hủ như thế mà cái đám "cộng đồng" ấy thông thấy ngượng mồm ư! Chẳng cần đầu óc cao siêu cũng thấy Việt tộc 5000 văn hiến là có cơ sở, thậm chí còn xa hơn!
  20. Thật tuyệt vời !!! Đây là tin tốt lành nhất mà tôi được biết trong năm 2011! Nhưng tất cả cũng chỉ mới bắt đầu ! Các anh Thiên Sứ, Nhatnguyen52, Văn Nhân, Lãn Miên ... hãy chuẩn bị kỹ lưỡng cho "những trận đánh lớn" sắp tới !
  21. ACE thân mến! Theo tôi, đây là diễn đàn học thuật Lý học Phương Đông. Do đó, chúng ta bàn các vấn đề chủ yếu dưới giác độ lý học Phương Đông có đối chiếu, so sánh với các trường phái học thuật khác chứ nếu bàn bạc các vấn đề bằng mọi trường phái học thuật mà ta biết thì chủ đề sẽ vô cùng mung lung không rút ra được nhiều lợi ích, thậm chí còn mất hòa khí vì sở học mỗi người khác nhau nhiều về mức độ và trường phái. Mặt khác, để chủ đề hấp dẫn, hàm lượng tri thức cô đọng, mỗi vần đề chúng ta nên nghiên cứu kỹ lưỡng trước rồi hãy viết ra cho mạch lạc. Không nên coi diễn đàn như một "bản nháp" khi tư duy, vì thế chưa nghiên cứu kỹ, viết một đoạn rồi bỏ lửng vấn đề làm mất hứng người đọc, do mạch tư duy mỗi người khác nhau nhiều. Thân!
  22. Tôi chịu bạn rồi!!!Thân mến!
  23. Người có tài khác ngưởi thường ở chỗ, họ biết nhìn qua những cái hợp lý để thấy cái không hợp lý. Từ cái không hợp lý đó chỉ ra cái hợp lý. Để làm được điều đó, đầu tiên họ dùng cái "mẫn cảm" cá nhân để thấy những cái còn bị che lấp. Sau đó họ dùng tri thức để làm sáng tỏ nó.
  24. Cái gì có sinh ắt có diệt. Linh hồn có sinh ra tất có diệt vong.Mọi tương tác trong Vũ trụ đều là tương tác âm dương. Tương tác âm dương là sự hỗ trợ của trường khí âm dương cho một xu thế nào đó từ trạng thái mầm mống có khả năng trở thành hiện thực. Tương tác âm dương có 2 loại âm và dương: Trực tiếp thuộc dương và cảm ứng thuộc âm. Sự giao tiếp của con người (một cấu trúc của trường khí âm dương) với linh hồn (một cấu trúc trường khí âm dương thứ cấp) cũng chỉ là tương tác âm dương và cũng chỉ có hai loại tương tác đó. Người bình thường không giao tiếp được với linh hồn do những "tư ý" nhiễu loạn, gây nên "ồn ã" không còn nhận ra những tương tác của linh hồn khác tới mình. Người có khả năng thiền định tốt làm cho tâm mình tĩnh lặng, những "nhiễu loạn" do "tư ý" rất nhỏ, có thể thấy được trác động của các linh hồn và do đó có thể giao tiếp được với linh hồn tùy vào công phu thiền định. Những người có khả năng ngoại cảm là do cấu trúc "Thần khí" (trường khí âm dương thứ cấp) của họ có tính đặc biệt nào đó tránh được những nhiễu loạn do "tư ý" cũng có khả năng giao tiếp với linh hồn với mức độ tùy thuộc vào cái cấu trúc đặc biệt ấy. Thân mến.
  25. Cái gì đến sẽ đến thôi!Khi những điều kiện chín muồi, tự khắc lao động sẽ kết tinh thành kết quả tương ứng. Hiện nay, trong hầu hết mọi phương diện, điều kiện, thời cơ chưa tới, mà theo tôi còn khá lâu. Vì thế không nên sốt ruột. Chúng ta hãy cứ tự cố gắng bền bỉ nghiên cứu, chuẩn bị nhiều tài liệu, bằng chứng, kiến giải, ... Càng cố gắng, bền bỉ, khôn ngoan, hiệu quả bao nhiêu thì cái ngày ấy càng đến nhanh hơn. Chắc chắn sẽ có ngày ấy!