• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Vo Truoc

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  787
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  13

Everything posted by Vo Truoc

 1. Theo tôi, nếu bạn ở bên này sông, muốn qua bờ bên kia (Đáo bỉ ngạn) thì có nhiều cách: Hoặc là bơi qua, hoặc là đi trên một cây cầu, hoặc đu dây, khinh công, hoặc đi máy bay, thậm chí nhảy qua nếu sông không quá rộng, ... Chứng quả cũng vậy. Đức Phật đã chứng quả, sách ví như "Đáo bỉ ngạn" (Qua bờ bên kia), bằng tu tập công phu và thiền định. Nhưng không phải chỉ có duy nhất một phương pháp này mà đó chỉ là phương pháp Đức Phật đã chỉ dạy chúng sinh, chứ Đức Phật không bao giờ ngụ ý rằng đó là phương pháp duy nhất đúng. Sau này Lục tổ Huệ năng còn có phương pháp "Đốn ngộ" "Trực chỉ chân tâm, kiến tính thành Phật" cơ mà! Do đó, người tu tập chân chính không câu nệ phương thức, cái gì tiện lợi, hiệu quả trong môi trường của mình mà có lợi nhất cho tu tập thì dùng. Nếu không có sáng kiến gì mới thì cứ theo cách của Đức Phật đã chỉ dạy thôi! Không nên định kiến chê bai phương thức khác mà gây trở ngại cho chính mình và người. Nhưng cũng đừng bạ gì cũng theo thành ra "đẽo cày giữa đường". Cái này cũng tùy vào nhân duyên của mỗi người. Lần trước tôi có viết:"Cỏ cây hoa lá không cầu chứng Đạo vì đã đạt Đạo" là diễn đạt không chính xác, mà tôi muốn nói rằng: "Cỏ cây hoa lá không cầu chứng Đạo vì chưa rời xa Đạo nhiều ". Chỉ có con người chúng ta phát triển nhất, hay nói cách khác là cái Khí âm đã lớn mạnh nhiều, lấn át Khí dương (Qui luật tương quan âm/dương luôn tăng) nên nảy sinh tư ý thành bản ngã (vô minh) nên ngày càng xa Đạo chuốc lấy khổ não. Cũng vì thế mới lại nảy sinh mong muốn thoát khổ, chứng Đạo. Thiền định là một phương pháp cổ nhân phát minh để dần dần tiêu diệt tư ý (Vô minh) tiến tới chứng Đạo cho mỗi cá nhân mà thôi. Bản chất của thiền chính là diệt trừ tư ý làm nảy sinh trí huệ giúp con người chứng Đạo. Giả sử rằng có những phương pháp khác có thể tiêu diệt tư ý, làm nảy sinh trí huệ thì cũng tốt cho tu tập đâu kém gì thiền định. Tuy nhiên, tìm ra phương pháp ấy quá khó.
 2. Đại Vũ là tổ nhà Hạ. Cống hiến lớn nhất của ông cho dân tộc ông là trị thủy và không có nhân vật nào khác trong sử cổ sử TQ có công trị thủy so sánh được với ông. Truyền thuyết Việt tộc cũng cho thấy, Sơn tinh là người có cống hiến lớn lao nhất cho Việt tộc là trị thủy trong toàn bộ cổ sử Việt. Hiện “có quan điểm cho rằng nó (Việt tộc) là hậu đại của Hạ Vũ v.v” (Vương Chấn Ninh – Trung Quốc). Nếu quan điểm này đúng thì hầu như chắc chắn rằng, Sơn tinh và Hạ Vũ chỉ là một người được chép bởi hai dòng sử khác nhau. Nếu quan điểm này sai, thì chưa chắc đã phải. So sánh nhiều tình tiết khác liên quan thì khả năng quan điểm này đúng rất cao.
 3. Xưa nay người ta chiết tự chữ Hán (Nho) chứ chưa từng nghe chiết tự chữ Việt hay tiếng Việt. Nay mới thấy rải rác những ví dụ và chiết tự chữ Việt thật là rất minh triết, sâu sắc. Có lẽ đây là một chủ đề rất mới, một hướng nghiên cứu thú vị. Nếu có thể, anh Lãn Miên mở một Topic về chiết tự chữ Việt thì hay quá.Cám ơn anh!
 4. NA và Dare à! Các bạn đã trao đổi với nhau tới từng ấy dòng rồi mà không thể thống nhất với nhau thì tốt nhất là Stop đi, mất thời gian làm gì? Qua từng ấy dòng mọi người tạm hiểu các bạn rồi. Trên diễn đàn, trao đổi học hỏi nhau, thông cảm nhau mà thêm được gì vào kiến thức cũa mình thì tốt. Nếu không thì chẳng nên tốn công tốn thời gian vô bổ với nhau làm gì. Dầu sao thì Trái đất vẫn quay kia mà!
 5. Khi tác giả đưa ra tiên đề mọi đối tượng đều vận động thì đương nhiên mọi đối tượng đều có liên hệbời chúng vận động (nếu ta hiểu khái niệm liên hệ rộng như tác giả). Khái niệm liên hệ của tác giả rộng tới nỗi, nếu ta nói 2 đối tượng nào đó không liên hệ với nhau thì bản thân câu nói đó đã là một liên hệ nên ý nghĩa câu nói trên trở thành vô nghĩa!Mặt khác, ta cũng có thể rút ra từ logic này của tác giả rằng, mối liên hệ duy nhất giữa các đối tượng là vận động, chỉ bởi vì tác giả đưa ra có một tiên đề duy nhất, cho tới nay, là mọi đối tượng đều vận động. Nếu có thêm tiên đề nào nữa thì có lẽ có thêm một mối liên hệ! Như vậy, về bản chất, định lý 3 cũng chỉ là cái rút ra từ tiên đề này, cũng hiển nhiên giống như từ định nghĩa Vũ trụ suy trực tiếp ra hai cái định lý 1 và 2 vậy Theo tôi, định lý này và mối liên hệ phổ biến mà Hêghen đã đề cập chẳng liên quan gì tới nhau, chúng khác nhau về bản chất. Cái này thì là phát biểu đời thường, chứ không phải toán học nũa, từ các kết luận trên. Tuy nhiên cũng không có gì đặc sắc, mới mẻ vì rất nhiều lý thuyết đã đề cập tới. <br style="">Cả cái đoạn này cũng chỉ là hệ quả trực tiếp của cái tiên đề trên mà thôi. Cái chung của tất cả thì gọi là TVT. Trong trường hợp cực đoan thì TVT là cái chung đã được tác giả chỉ ra dưới dạng tiên đề (không tranh cãi) là vận động, hay TVT là vận động!!! Tóm lại, bằng ngôn ngữ toán học, cả đoạn dài trên nội dung chỉ là thế này trong ngôn ngữ đời thường: Vũ trụ là tất cả mọi thứ, do đó nó vô cùng vô tận và duy nhất. Mọi thứ trong Vũ trụ đều vận động, do đó, mọi thứ đều phải có liên hệ , có cái chung (ít nhất là cùng vận động). Tâm Vũ trụ là cái chung ấy (trongtrường hợp cực đoan thì TVT là khái niệm vận động). Nếu quan niệm như các khái niệm tác giả định nghĩa, trong nội dung các định nghĩa ấy, thì tôi không thấy có gì sai về logic. Tuy nhiên, có phản ánh đúng thực tại khách quan không thì lại là chuyện khác. Trước mắt, tôi thấy công trình này của tác giả phủ định học thuyết ADNH khi cho ra cái tiên đề: mọi đối tượng (như cách hiểu tổng quát của khái niệm này) đều vận động, vì khi đó, Đạo, Thái Cực đều vận động, không còn chí tịnh như học thuyết ADNH quan niệm. Mặt khác, không có cái gì mới, so với kiến thức chung, được phát hiện trong bài viết, ngoại trừ cách xác định những khái niệm của riêng tác giả, và cách diễn đạt theo ngôn ngữ toán những cái có thể diễn đạt dễ dàng bằng ngôn ngữ thông thường. Hoangnt ơi, dài quá. Có lẽ tôi chỉ bàn đến đây thôi, vì không thấy gì đặc sắc. Hơn nữa lại không có nhiều thời gian. Thân mến.
 6. Cái tiên đề này sẽ phủ nhận Đạo của tôi và Thái cực của anh TS đây!Nhưng vì là Tiên đề mà, khỏ cần tranh luận !
 7. Có vấn đề rồi đây !!!
 8. Hoangnt chú ý. Những khái niệm đang nói là khái niệm của tác giả công trình này, chứ không phải khái niệm của tôi, bạn, hay khái niệm phổ biến trong cộng đồng. Chúng rất khác nhau. Hết sức chú ý đừng lẫn lộn. Tôi thì không quan niệm Vũ trụ như tác giả quan niệm nên Vũ trụ của tôi không phải là vô cùng. Tôi trao đổi cái Vũ trụ này là trao đổi về cái Vũ trụ của tác giả chứ không phải cái Vũ trụ của tôi. Khi bình luận phải căn cứ vào định nghĩa của tác giả về khái niệm được bình luận chứ không được phát triển thêm. Nếu ta phát triển thêm thao suy nghĩ của ta thì không phải của công trình này rồi, miễn bình luận.
 9. Tôi không nghĩ cái cơ chế thu Vũ trụ lại có kiểu bong bóng ấy!Tôi cho là thế này: Mỗi cái gì được sinh ra và mất đi đều là kết quả của tương tác âm dương. Khi quan hệ âm dương cân bằng thì sinh nhiều nhất, mất ít nhất. Khi âm quá lớn thì mất nhiều hơn sinh. Vũ trụ vận động theo qui luật tương quan âm/dương luôn tăng. Đến một lúc nào đó, âm quá lớn hơn dương. cái sinh ra thì ít mà mất đi thì nhiều. Kết quả dần dần Vũ trụ tự tiêu biến hết cả âm lẫn dương. Khi hết cả âm lẫn dương thì Thái cực xuất hiện. Chẳng có gì co lại hay thu lại cả, chì mờ nhạt dần rồi mất hẳn. Đó là sự tiêu vong của Vũ trụ. Tiêu vong chứ không phải chuyển hóa. Mọi vật chất, năng lượng sẽ mất đi chứ chẳng chuyển hóa đi đâu cả. Đáng thương thay cái định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng của các nhà khoa học!!! Đến lúc đó, tôi chân thành chia buồn cùng họ!!! Chẳng thể có vụ co lớn ngược Bigbang nào cả, một ông già không thể trở lại thời sơ sinh bằng cách lần lượt qua trung niên, thanh nên, thiếu niên rồi nhi đồng. Nhưng mà trình bày chặt chẽ nó dài dòng lắm. Tôi chỉ chia sẻ nhanh vậy thôi. Thân mến.
 10. Bài ông này dài, mà mình bận quá, không viết dài hơi được. nay Hoangnt đưa lên từng phần nhỏ rồi ta cùng xem xét nhé. Tôi thấy định nghĩa này là cách diễn đạt bằng ngôn ngữ toán câu: "Vũ trụ là tất cả những gì tồn tại"Tất cả những gì tồn tại, không phân biệt chủ thể và những hoạt động của chúng, ... Nghĩa là bất cứ cái gì tồn tại, kể cả các khái niệm trừu tượng, lẫn những thực thể, ... Như vậy định lý 1 và 2 đều là hiển nhiên đúng cho định nghĩa này, khỏi cần chứng minh!!! Cách viết như tác giả là cách nói câu trên bằng ngôn ngữ toán mà thôi. Còn cái tiên đề này thì bình tường thôi, mọi lý thuyết về Vũ trụ quán xét một cách trực quan đều thấy. Chỉ có điều coi cái này là tiên đề thì không xuất sắc lắm. Bởi vì, theo học thuyết ADNH, tôi cho rằng, nó là hệ quả của âm động chứ không cần thiết phải nâng lêm mức tiên đề. Đó là nói theo lý thuyết của tác giả. Nhưng tôi cho rằng, khi đánh đồng tất cả, chủ thể cũng như hoạt động của nó vào một phạm trù Vũ trụ sẽ gây khó khăn cho khai triển sau này. Tóm lại, đoạn này có thể phát biểu ngắn gọn như sau: Vũ trụ là tất cả. Do đó nó là vô cùng và duy nhất. Còn phát biểu bằng ngôn ngữ toán học như tác giả thì hơi lằng nhằng phức tạp mà chỉ cùng một kết quả như cách nói trên. Cũng giống như tôi mua 5 quả bưởi, mỗi quả 20 000 đồng. Tôi đưa 100 000 và nói: Tôi trà chị 100 000. Là xong. Còn tác giả đưa 5 tờ 20 000 và nói: Tôi trà chị 5 nhân 20 000 bằng 100 000 đống cho 5 quả bưởi!!! Không sai, nhưng phức tạp. Hoàngnt pot tiếp từng đoạn vừa phải để ta cùng quán xét nhé! Thân mến.
 11. Thôi thì mỗi người một chí hướng!
 12. Dare viết: Chân nhân bất lộ tướng. Người đã chứng Đạo thì không ai có thể nhận thấy điều ấy, nếu họ không chủ động xuất lộ vì những lý do nào đó.Rất cần bàn luận, phân tích về Đạo chứ, sao lại nói không thể. Chỉ là không thể đạt Đạo bằng cách bàn luận, phân tích thôi.Bàn luận, phân tích không bao giờ dẫn đến hiểu Đạo, không thể diễn tả chính xácđược Đạo, nhưng có thể gợi mở tiềm thức để dần dần hiểu Đạo hơn. Dare là điển hình của cách tư duy phương Tây nhìn vào Lý học phương Đông. Thân mến !
 13. Nguyên Anh viết: Ồ! Cái này là cả một lý thuyết đấy NA ạ. Hơi dài! Mà dạo này tôi lu bu quá. Hơn nữa không phù hợp với Topic này. Để khi khác tôi sẽ trình bày cho NA xem toàn bộ lý thuyết của mình về những vấn đề đó. Tiêu chí của tôi là: tất cả mọi khái niệm, mọi suy luận logic đều phải được giải thích cặn kẽ,đối tượng chỉ cần học hết phổ thông trung học.Thông cảm nhé! Dare thân mến! Tôi hỏi và cũng biết Dare sẽ trả lời đại loại như vậy. Tôi nghiên cứu triết học từ rất lâu rồi, không nên hỏi tôi đại loại như chú có biết cái xyz vớ vẩn nào đó là gì không nhé. Sở dĩ tôi hỏi Dare như vậy vì tôi biết chắc chắn chủ nghĩa duy vật biện chứng không bàn sâu được những vấn đề đó và Dare cũng không thể trả lời hơn như thế được. Không phải Dare dở mà đó là hạn chế của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Còn biện chứng ADNH cũng bàn tất cả những vần đề đó, nhưng ở mức độ sâu hơn rất nhiều. Ví dụ nhé: Dare viết: Chủ nghĩa duy vật biện chứng chỉ nói về chất chung chung, nhờ đó chúng mới khác với sự vật, hiện tượng khác. Trong khi đó, phạm trù Chất được duy vật ADNH phân thành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ với những thuộc tính đặc trưng và quan hệ giữa chúng.Dare viết: Chủ nghĩa duy vật biện chứng không phân biệt được sự khác nhau trong các thời kỳ phát triển của sự vật trong thời kỳ ổn định nên cho rằng chúng vật vẫn vận động như nó đang vận động.Trong khi đó, biện chứng ADNH phân ra tới 60 thời kỳ khác nhau, có đặc trưng riêng, của thời kỳ này, được đặc trưng bởi 10 can, 12 địachi và 5 hành. Dare viết: Chủ nghĩa duy vật biện chứng không phân biệt được quan hệ giữa hai cái chất này. (Xin nói chính xác hơn là cái chất cũ lặn đi thôi, chứ không mất đâu;cái chất mới nổi bật lên chứ nó xuất hiện trước đấy rồi).Trong khi đó, biện chứng ADNH chỉ rõ quan hệ giữa cái chất mới và cũ theo chiều Ngũ hành tương sinh. Dare viết: Khác hơn thì rõ rồi, nhưng Chủ nghĩa duy vật biện chứng không biết khác như thế nào. Trong khi đó, biện chứng ADNH chỉ rõ sự kác biệt đó theo chiều Ngũhành tương sinh.Dare viết: Không mất đi thì đương nhiên có vai trò, nhưng vai trò gì, Chủnghĩa duy vật biện chứng không biết. Trong khi đó, biện chứng ADNH biết được chúng nhập hành Thổ.Dare viết: Biết bao nhiêu cái có sẵn sao chỉ có hai mặt này trở thành 2 mặc đối lậpcủa thời kỳ sau. Chỉ có Đạo không cần lý do xuất hiện thôi, còn bất cứ cái gì khác đều có lý do xuất hiện. Thực ra Chủ nghĩa duy vật biện chứng cũng biết 2 mặt đó từ đâu mà ra, tại sao chúng trở thành 2 mặt đối lập của thời kỳ sau. Có lẽ Dare chưa nói ra đó thôi. Nhưng Chủ nghĩa duy vật biện chứng không biết quan hệ giũa 2 mặt thời kỳ sau quan hệ thế nào với 2 mặt thời kỳ trước. Trong khi đó, biện chứng ADNHchỉ rõ chúng quan hệ ngjịch chiều tương sinh. Rõ ràng không có vấn đề gì của Chủ nghĩa duy vật biện chứng mà biện chứng ADNH không bàn tới, mà bàn kỹ lưỡng hơn, chi tiết hơn, khoa học hơn và sâu sắc hơn nhiều. Nhưng có rất nhiều những vấn đề mà biện chứng ADNH bàn tới nhưng Chủ nghĩa duy vật biện chứng chẳng có tý khái niệm nào. Nói như vậy, không phải tôi đánh giá thấp Chủ nghĩa duy vật biện chứng, mà theo tôi, Chủ nghĩa duy vật biện chứng vẫn là đỉnh cao của triết học phương Tây. Nhưng như thế lại càng thấy, biện chứng ADNH thật tuyệt vời !. Học thuyết ADNH quả là học thuyết thống nhất, bao trùm Vũ trụ!!! Thân mến.
 14. Ông bà ta nói: Chưa đánh người thì mặt đỏ như vang. Đến khi đánh người thì mặt vàng như nghệ. Xưa kia tôi những tưởng người TQ thâm thúy, sáng suốt lắm. Hóa ra thật nông cạn và ngu xuẩn qua những đại biểu này của họ!!! Thật nhẹ cả người khi những đối thủ vớ vẩn thế này.
 15. Nguyên Anh viết: Không phải thế. Tôi chẳng bi quan hay lạc quan đâu. Cứ tự nhiên thôi. Tôi chẳng cầu chứng Đạo, nhưng nếu chứng Đạo thì cũng ... chẳng từ chối !!! Dễ tính mà !!! He He !!!Ở trên tôi đã viết: người hiểu Đạo thì không cầu chứng Đạo. Chỉ những người chưa hiểu Đạo mới cầu chứng Đạo. Nhưng Nguyên Anh ạ, tôi không khoái cái kiểu chứng Đạo khi Vũ trụ bị diệt vong trở về Thái Cực đâu. Đấy không phải là trở về nhà mà là bị tóm cổ lôi về !!! Nhân Dare viết về duy vật biện chứng, tôi muốn hỏi, khi lượng tăng dần nhưng chưa đạt ngưỡng biến đổi về chất thì sự vật vận động ra sao ? đặc tính của nó có biến đổi không ? nếu biến đổi thì qui luật như thế nào ? Rồi khi lượng biến đổi về chất qua một bước nhảy vọt, thì cái chất ấy biến đổi ra sao ? Cứ cho là theo đường xoáy trôn ốc, cái sau cao hơn cái trước đi, thì cao hơn như thế nào ? Quan hệ thời kỳ sau với thời kỳ trước ra sao ? Rồi 2 cái mặt đối lập của thời kỳ trước nó có vai trò gì trong thời kỳ sau ? Hai mặt đối lập thời kỳ sau từ đâu mà ra ? Lý do nào làm nó xuất hiện ? Quan hệ của nó với 2 mặt đối lập của thời kỳ trước như thế nào ? Tôi không thấy duy vật biện chứng bàn những vấn đề ấy, hay có bàn mà tôi không biết. Mong được chỉ giáo! Thân mến.
 16. Thiên Đồng viết: Không phải đâu. Cái này trong triết học duy vật biện chứng gọi là "lượng biến đổi thành chất". Còn trong học thuyết ADNH thì là "vật cùng tắc biến' hay "Vật cực tắc phản" đó mà.Hoangnt viết: Nếu họ động tâm sau đó trở lại cân bằng thì có nghĩa là họ chưa đạt Đạo hoặc đạt Đạo nhưng chưa đủ bền vững.Thiên Đồng viết: Những câu nói của các Đại tôn sư này dùng để chỉ điểm cho người khác, cần phải được hiểu trong bối cảnh trao đổi, chứ hiểu theo kiểu nghĩa đen, văn tự thuần túy thì không thấy hết ý đâu, thậm chí hiểu sai tâm ý các vị ấy. Tri giả bất ngôn, Ngôn giả bất tri mà ! Mọi lời của các vị ấy chỉ như ngón tay chỉ Mặt Trăng, nhằm giúp người khác nương theo để thấy được Mặt Trăng mà thôi, chứ ngón tay ấy không phải là Mặt Trăng. Vì thế, đối với mỗi vị trí, địa hình khác nhau thì hướng của ngón tay cũng khác nhau, nhưng thống nhất ở chỗ, cùng hướng tới Mặt Trăng.
 17. Con người thường sợ chết, thích sống. Vì sao vậy? Đó là vì con người chẳng qua là một cấu trúc của trường khí âm dương, và Khí Dương vốn có tính bảo tồn trạng thái hiện tại, thể hiện thuộc tính của nó gây nên tâm lý ham sống sợ chết mà thôi. Khí Âm thì động, biến đổi nên con người mong muốn phát triển, tham lam, bay nhảy, ... Vậy, nếu linh hồn có thực thì sao? Tôi cho rằng, nếu có thực, linh hồn cũng là một cấu trúc của trường khí âm dương, nó cũng sợ chết ... tức là sợ đầu thai !!! và cũng muốn mãi mãi ... là linh hồn !!! Bạn không muốn đầu thai làm chó, mèo, ...? Đúng vậy. Nhưng bạn cũng phải hiểu rằng, chó mèo, ... cũng hoàn toàn không muốn đầu thai làm ... người !!! Tất cả những cái đó chẳng qua là sự thể hiện thuộc tính của trường khí âm dương mà thôi. Người đạt Đạo đã làm cho trường khí âm dương linh hồn của họ chuyển hóa tới cái Chung (xem Tam tài: Âm Dương Chung - Vô Trước), thông được với Đạo, nên Khí Âm và khí Dương không còn mâu thuẫn mà thống nhất với nhau, nên họ không còn sợ chết nhưng cũng không ... thích chết! không còn ham sống nhưng cũng không ... ghét sống! Thản nhiên ra vào sống chết mà chẳng động tâm. Phân tích những cái đó, tôi muốn nói rằng, học thuyết ADNH đúng là học thuyết thống nhất. Nó không chỉ bao trùm khoa học thực nghiệm, xã hội học, triết học ... mà còn có thể làm cơ sở cho cả Đạo học, Tâm lý học, Tôn giáo, Thần học, ... Thật tuyết vời !!! Thật đáng tôn vinh chủ nhân của nó là Việt tộc !!! Tôi chưa chứng Đạo đâu và có lẽ không bao giờ chứng Đạo. Tôi không đủ bản lĩnh. Cùng lắm là tôi hiều Đạo một chút thôi.
 18. Hoa lá cỏ cây không cầu chứng Đạo vì đã chứng Đạo.
 19. Thiên Đồng viết: Chứng Đạo bằng con đường phân tích luôn sa vào vòng luẩn quẩn như thế đấy!!!Thực ra, hiểu Đạo và chứng Đạo khác nhau rất xa. Nhiều người hiểu Đạo nhưng rất ít người chứng Đạo. Cũng giống như nhiều người biết đường tới đỉnh Everest, nhưng rất ít người lên tới đỉnh. Tuy nhiên, muốn chứng Đạo thì cần hiểu Đạo đã. Nhưng những người hiểu Đạo rồi (nhưng chưa chứng Đạo) thì không cầu chứng Đạo nữa, bởi vì càng cầu càng xa Đạo. Oái oăm là ở chỗ ấy! Những người chưa chứng Đạo, mà cầu chứng Đạo, là vì họ chưa hiểu Đạo. Những người hiểu Đạo không cầu chứng Đạo nữa, nhưng họ có cách tiếp tục sống sao cho ngày càng đưa người ta tới gần Đạo hơn. Vấn đề ở chỗ tại sao chúng nhân lại cầu chứng Đạo? Chẳng phải là cầu thoát khổ, cầu hạnh phúc hay sao? Nếu vậy thì có nhiều cách, ít khó khăn hơn, chứ đâu chỉ có một cách là chứng Đạo khó hơn lên trời! Vài lời góp vui!
 20. Có lẽ là giả thật. Tuy không có gì xấu, nhưng không có "mùi Phật"!!!
 21. Thì tôi đã nói trước rồi, ở đây chưa phải là tôi trình bày như một học thuật, chỉ là bàn vui, san sẻ tư duy, thế thôi. Còn trình bày như một học thuật thì phải khác nhiều, có khởi đầu, khai triển thống nhất các khái niệm một cách chặt chẽ, không thể hiểu nước đôi. Tuy nhiên, Dare chắc cũng thấy, tôi có đưa ra một số định nghĩa của mình khi trao đổi phải đề cập tới, như: Vật chất là trường khí âm dương, Năng lượng là thuộc tính vật chất chỉ khả năng biến đổi của vật chất, Ý thức là một hoạt động của vật chất phản ánh hiện thực khách quan chứ bản thân ý thức không phải là vật chất, ... Tôi cũng đã nói rõ với Dare rằng khái niệm vật chất tôi dùng không là phạm trù triết học như mọi người thường nghĩ mà cụ thể là trường khí âm dương. Còn trường khí âm dương là cái gì, từ đâu mà ra, cấu trúc ra sao, tại sao tôi lại gọi là vật chất, ... thì rõ ràng phải trình bày ở một chỗ khác vì dài dòng lắm. Tóm lại, đối với tôi, trong topic này chỉ là trao đổi suy nghĩ một cách vui vẻ, tham khảo lẫn nhau chứ không phải tranh luận học thuật. Học hỏi được nhau cái ý tưởng gì thì tốt, không cũng chẳng sao.Dare viết: Tôi có cách hiểu của tôi về Đạo, bản chất thì như Lão Tử, nhưng tôi khai thác một số ý dùng cho mục đích khai triển tiếp theo và trình bày thực dụng, dễ hiểu, chứ không hoàn toàn như Lão Tử, rất khó hình dung nhất là đối với những người quen tư duy khoa học hiện đại và rất khó khai triển tiếp cho những luận điểm khoa học. Đạo tuy bất khả tư nghị nhưng nó lại là bản thể của tất cả, nên theo tôi, nếu nắm được nó, nó không những có thể "bàn luận để tìm lời giải về thế giới" (trích Dare) mà còn là còn là phương thức tốt nhất. Nếu nắm được Đạo, ta có cơ hội triển khai kiến thức từ đỉnh kim tự tháp xuống, vừa đầy đủ, khó sai lầm mà nếu có sai lầm thì hiệu chỉnh cũng dễ dàng hơn do đã có một cái chuẩn tin cậy là đỉnh Kim tự tháp tri thức (Đạo). Khoa học ngày nay, theo tôi đang đi ngược từ chân kim tự tháp lên đỉnh, vất vả và tốn kém hơn nhiều. Khái niệm Đạo dĩ nhiên là tốt cho vấn đề tu dưỡng Đạo đức con người, nhưng nó cũng tốt cho mọi lĩnh vực khác y như thế, bởi vì nó bao trùm tất cả. Nếu dùng học thuyết ADNH nghiên cứu khoa học, cụ thể là vật lý, ta sẽ có lời giải cho rất nhiều những vấn đề khúc mắc một cách đơn giản và bất ngờ. Nếu dùng học thuyết ADNH cho lý thuyết xã hội, lời giải cho sự phát triển thế giới mới thật trọn vẹn, thịnh vượng và nhân ái...Theo tôi, bất kỳ một lý thuyết khoa học hiện đại nào cũng có "miền xác đinh" của nó. Miền xác định của học thuyết ADNH là toàn bộ thực tại, nói cách khác, học thuyết ADNH không có miền xác định, mà nó là học thuyết của tất cả. Do đó, học thuyết ADNH có thể làm cơ sở cho mọi lý thuyết học thuật, và vì thế là học thuyết thống nhất Vũ trụ. Thân mến! Đọc thấy Hoannt viết, tôi viết thêm. Hoangnt viết: Thực ra muốn chứng Đạo thì tu 10 kiếp cũng chưa chắc toại nguyện. Vậy không lẽ chịu không có cách nào hiểu thế giới hay sao?Không phải vậy. Chúng ta không cần lên tới Mặt trời nhưng vẫn có thể ứng dụng những lợi ích của Mặt trời mà! Đạobất khả tư nghị nhưng vô cùng vô tận, thì ta cũng chỉ cần hiểu vài ba thuộc tính của nó cũng đã dư xài rồi, đâu cần tu ngàn năm làm gì!!! Tôi chỉ cần vài ba đặc tính của Đạo là đã rõ được những gì tôi cần rõ rồi. Còn nếu chứng được Đạo có lẽ đã dời lấp càn khôn !!!
 22. Hoangnt thân mến Hoangnt viết: Để rõ ràng hơn, ta lấyví dụ là Hệ mặt trời đang vận động trong hệ Ngân Hà (Thiên Hà), hệ này lại đangvận động một hệ lớn hơn... chúng vận động có quy luật, vậy cái gì đang điềukhiển chúng?. Cái gì đang điều khiển chúng ư? Đó là cái “Lý” Hoangnt viết: các nhà khoa học đưa ra các quy ước như lực lytâm chẳng hạn, được xác định và là tương tác giữa các hành tinh, vậy thì lực lytâm này phải chăng chỉ là "Tương tác" hay "Vật chất". Cácnhà khoa học cho tới nay, xác định có 4 loại lực lớn trong Vũ trụ thì phải (?),chúng đều là các trạng thái của Vật chất Nói đúng hơn, chúng đều là các tương tác của vật chất. Hoangnt viết: Như vậy, các quy ướcđược tạo ra nhằm định vị cho một Hiện thực khách quan, vậy thì Hiện thực kháchquan này phải: là Vật chất hoặc là Thời gian hoặc là Không gian. Hiện thực khách quan này là Thực tại, gồm 3 mặt Bản thể, Tướng, Lý. Vật chất + Không gian + Thời gian chỉ là một phần của cái Tướng. Hoangnt viết: Nếu Đạo là bất khả tư nghìthì rõ ràng người xưa không thể xác định được thế nào là Đắc Đạo? vậy Ai sẽ làngười đắc đạo. Nếu chúng ta nhận định Đạo cũng là một Hiện thực khách quan thìhoàn toàn xác định được Đạo, tuy nhiên có lẽ chúng ta không thể nắm bắt chúngmột cách cụ thể (toàn hảo) bởi tính "ẩn" của Đạo trong Vật chất vìchúng là tế vi nhất của toàn thể Vũ trụ. Không kết luận như vậy được. Đạo bất khả tư nghị thì không thể đạt Đạo bằng phương pháp “tư nghị” (phân tích, so sánh …) được, chứ không có nghĩa là không đạt được Đạo bằng các phương pháp khác. Các phương pháp đạt Đạo của người xưa không có chút phân tích nào cả (hoặc chỉ có một chút ở giai đoạn đầu, cấp thấp nhằm tiến tới loại bỏ phân tích), ngược lại, phân tích lý trí là cái đầu tiên phải tránh (sở chi chướng). Khi đạt Đạo, thì Đạo chẳng ẩn tý nào mà hiện ra thật rõ ràng, chẳng tế vi chút nào mà thật cụ thể, to lớn. Hoangnt viết: Bởi Đạo có trong Ta vàtrong toàn thể Vũ trụ nhưng không đồng nghĩa tất cả các biểu hiện đều là Đạo.Theo Hoangnt thì: - Đạo có trong tất cả có vẻ giống như mọi Vật chất đều chứa Năng lượng. Nănglượng là cái chung tạo sự biến đổi Vật chất chứ không hàm ý có chung các thuộctính của vật chất. - Đạo có trong Ta và điều khiển Ta: nếu đúng, thì ý thức của ta không là củaTa. Nếu sai, mâu thuẫn ý nghĩa Đạo chính là mầm mống tạo sự vận động có quyluật của Vật chất. Nếu nửa đúng, nửa sai: bởi Ta không biết trong ta có Đạo đang điều khiển Ta, vìý thức của ta cho ta biết điều này thì rõ ràng Ta phải tìm Nó ngay chính trongTa tức Đạo có thể được xác định thông qua một số biểu hiện (Tượng) của nó. Cách phân tích như vậy chắc chắn chỉ dẫn đến cách hiểu sai lầm về Đạo mà thôi. Đầu tiên thì thấy thuận lợi, càng khai triển sâu càng dần bộc lộ khó khăn và cuối cùng là bế tắc và mâu thuẫn. Hoangnt viết: Một vì dụ cụ thể khác,Vũ trụ là không thể tạo ra được cái máy bay chẳng hạn, nếu không tồn tại conngười tức con người "thay mặt Vũ trụ" tạo ra một sản phẩm độc đáokhắc phục giới hạn di chuyển của xác thân. Con người chẳng qua là một phần của Thực tại, một phần của Vũ trụ. Do đó, tạo ra cái máy bay ấy cũng do Vũ trụ tạo ra. Cái mầm mống máy bay ấy vốn có sẵn trong Đạo. Khi gặp trường khí âm dương phù hợp (con người và hoàn cảnh kinh tế, kỹ thuật, xã hội, lịch sử,…) mầm mống ấy trở thành hiện thực mà thôi. Cái quá trình đó gọi là Nhân Duyên giả hợp! Tôi chỉ bình luận thêm thôi. Nhưng để dễ trao đổi vào cái chính, Hoangnt nên viết sau các dẫn chứng những kết luận, nhận định của mình chứ nhiều khi tôi không hiểu bạn định kết luận gì sau những dẫn dắt đó. Thân mến!
 23. Hoangnt thân mến! Hoangnt viết: Vậy thì F cũng chỉ là quy ước của sự biến đổi vật chất đặc trưng tại mỗi thời gian trong mọt không gian quy ước (nhưng là thực tại) hay "sự biến đổi vật chất" thực chất cũng là vật chất nhưng mang những thuộc tính cho riêng nó trong khôngthời gian quy ước trên. Tôi không hiểu bạn phân tích như vậy để dẫn đến kết luận gì về ý thức và vật chất. Phải chăng muốn nói lực F cũng là vật chất? hay lực F là ý thức? Phải chăng Lực “F cũng chỉ là sự qui ước của sự biến đổi vật chất” (trích) lại có thể là chính vật chất? hay, Lực F là cái khái niệm qui ước để ta dễ dàng mô tả, nhận thức thì lại chính là ý thức? Phải chăng những qui ước để mô tả cái gì đó lại có thể là chính cái đó? Tôi không quan niệm như vậy. Đối với tôi những cái để mô tả cái gì đó không phải là chính cái đó. Lực F không phải là ý thức cũng không phải là vật chất. Nó chỉ là những khái niệm dùng mô tả tương tác của vật chất. Cái chủ thể tương tác, để được mô tả ấy, mới là vật chất (cái búa, hòn đá). Cái hành vi mô tả (đưa ra các khái niệm) và lĩnh hội cái mô tả ấy là hoạt động phản ánh thực tại khách quan (tương tác giữa cây búa và hòn đá,…) của của một chủ thể khác (vật chất) mà hoạt động đó có đặc trưng là ý thức. Như vậy, ý thức là đặc trưng của vận động, tương tác của cái chủ thể (vật chất) đó nhằm phản ánh thực tại khách quan chứ không phải là bản thân chủ thể đó. Không nên lẫn lộn giữa một con người với những hoạt động của anh ta dù rằng anh ta và hoạt động của anh ta liên quan mật thiết. Lòng dũng cảm của một con người, thể hiện hoạt động của anh ta, nhưng không phải là con người,cũng như lực F, thể hiện tương tác vật chất, nhưng cũng không phải là vật chất. Hoangnt viết: Chúng ta cũng đã nhận thấy vật chất đang vận động có quy luật trong khi đó các trạng thái của vạn vật là vô kể (bảng tuần hoàn Menđelêép chắc còn thiếu), và cũng để giải thích được sự khởi thủy của vật chất trong việc xây dựng một học thuyết thống nhất thìngười xưa đưa ra khái niệm Đạo - Bản thể là vậy. Tôi không thấy sự liên kết logic với câu sau: Cho nên, Hoangnt mớinhận định và sẽ luận thêm Ý thức có phải là thuộc tính đặc trưng của Đạo haykhông. Do đó, tôi không có bình luận gì. Nhưng theo tôi, ý thức cũng không phải là thuộc tính đặc trưng của Đạo. Thuộc tính đặc trưng của một đối tượng là khái niệm chỉ ra một đặc tính mà khi thấy có sự hiện diện của nó tất có sự hiện diện của đối tượng đó và ngược lại. Đạo là bản thể của mọi thực tại hiện diện khắp nơi nên có thể nói Đạo không có thuộc tính đặc trưng hay tất cả mọi thuộc tính đều là thuộc tính đặc trưng của Đạo. Hoangnt viết: Do Đạo - Bản thể có ởtrong mọi trạng thái vật chất và là nguyên nhân tạo ra sự vận động có quy luật,nên tự thân nó không chúng ta không thể xác định cụ thể Đạo là dạng vật chất gìtuy nhiên có thể có khả năng nhận ra được các đặc trưng của nó và đặc ra cácquy ước: - Xem nó như là dạng vật chất tế vi nhất tồn tại trong mọi trạng thái của vậtchất trong Vũ trụ. - Bởi nó là tế vi nhất, mặt khác động lực vận động của vật chất được xem làtrường khí âm dương, thì trường khí này phải là trường khí tế vi nhất tức cơbản nhất. - như vậy trong thân thể chúng ta cũng có trường khí âm dương tế vi này. Vì cơthể là vô số trạng thái vật chất, thì khả năng phải có các "dòng trườngkhí âm dương cơ bản" nối kết tới các bộ phận. - Nếu ta xác định được các dòng khí này và dùng ý thức điều khiển nó thì rõràng: Ý thức phải là tế vi hơn nó hay chính là biểu hiện của Đạo vậy. Đây là cách tư duy điển hình của khoa học thực nghiệm. Theo tôi, với cách này không bao giờ đi tới khái niệm đúng đắn về Đạo, bởi lẽ, Đạo bất khả tư nghị, không giống như bất cứ cái gì mà chúng ta từng thấy để so sánh, không thể dùng bất cứ cách phân tích nào mà ta có thể nhận biết. Thân mến!
 24. Dare thân mến!Dare viết: Theo thôi, Đạo là bản thể của Thực tại, vô thủy vô chung và bất khả tư nghị. Do đó, Đạo chẳng phải phạm trù cũng chẳng phải thực thể … là những khái niệm hàn lâm sau một hồi đối chiếu phân tích, so sánh mà có, bởi vì Đạo có trước tất cả những cái để phân tích đó. Mọi diễn đạt về Đạo có cố gắng lắm cũng chỉ là gần đúng. Những gì tôi viết là nhận thức, hiểu biết của tôi sau trải nghiệm của mình, dùng để xây dựng học thuyết ADNH, không còn phụ thuộc vào những định nghĩa hàm lâm phổ biến. Tôi không quan niệm vật chất như phạm trù triết học mà ngày nay người ta vẫn quan niệm. Đối với tôi, vật chất là trường khí âm dương. Tôi cũng không quan niệm ý thức chỉ có ở con người và cũng không quan niệm não người mới là cơ sở của ý thức. Tất nhiên, tôi hiểu tầm quan trọng của bộ não và tính cao cấp của ý thức con người so với những sinh vật còn lại. Vì thế, tôi phải xây dựng lại tất cả những khái niệm đó trên cơ sở học thuyết ADNH. Đối với tôi, vật chất (trường khí âm dương) trong quá trình hình thành và phát triển từ mức sơ cấp (những hạt vật chất) sinh ra nhiều mức thứ cấp khác nhau, nhưng đều là những cấu trúc của trường khí âm dương. Chỉ mức sơ cấp là hữu hình còn những mức thứ cấp đều vô hình. Mỗi mức vật chất đó có đặc trưng tương tác khác nhau như vía, ý thức, vô thức .... Có một mức thứ cấp mà đặc trưng tương tác của nó được gọi là ý thức. Như vậy, ý thức là hoạt động của vật chất (trường khí âm dương thứ cấp) có đặc trưng tương tác ý thức, chứ không phải là vật chất. Dare viết: Tôi không cho là như vậy: Ngã không phải là bản thể và do đó, không tự thân mà có. Phật không bác bỏ bất cứ một cái gì, mà chỉ tùy vào căn cơ từng người, giúp người ta phương pháp nhận chân thực tại tiến tới giải thoát, đồng với bản thề là Đạo mà thôi. Đầu tiên phải diệt trừ cữ "Hữu" để thấy được chữ "Không". Khi ngộ được chữ “Không” vẫn cần phải ngộ lại chữ “Hữu”, khi ngộ được cả ‘Không” lẫn “Hữu” cũng chưa phải đã viên mãn, mà còn phải "Phi không, Phi hữu” rồi “Diệc hữu, Diệc không” nữa. Thiên nan vạn nan!!! Đủ thấy, Phật không bác bỏ gì cũng không khẳng định gì, thậm chí không có khái niệm khẳng định hay bác bỏ, mà chỉ là nhận chân Thực tại.Nhận chân Thực tại là thấy rõ bản thể (Đạo) của Thực tại nhuần nhuyễn với cái Lý và cái Tướng của nó thật hữu cơ, như là một tổng thể không tách rời => cái Một. Khi nhận chân được Thực tại thì cũng là lúc con người được giải thoát, đồng với Bản thể là Đạo. Thân mến.
 25. Hoangnt viết: Mâu thuẫn ở chỗ này:Hoangnt viết: Nếu vật chất tồn tại vĩnh cửu thì nó phải tự có và không thể được sinh ra từ bất cứ một cái gì. Do đó, câu: Là mâu thuẫn. Vả lại, không thể có cái vừa là mẹ vừa là con được!!!Lập luận như vậy là mâu thuẫn. Mâu thuẫn ấy xuất phát từ luận điểm: Đối với tôi, Đạo hoàn toàn có thể tách rời vật chất. Chỉ có vật chất không tách rời Đạo mà thôi. Hai cái này không đồng nhất. Trước khi vật chất được sinh ra, Đạo vẫn tồn tại, chẳng phải là Đạo tách rời vật chất hay sao? Hoangnt viết: Tôi cho rằng, Vật chất chỉ là một mặt Tướng trong 3 mặt Bản thể -Tướng - Lý của Thực tại mà thôi. Do đó, vật chất hữu hạn, thậm chí biến mất mà Đạo vẫn tồn tại, không ảnh hưởng gì tới tính vô hạn của Đạo cả. Cũng như vậy, Vũ trụ chỉ là một dạng tồn tại trong một thời kỳ của Thực tại khi âm dương, hay vật chất, đã được sinh ra, và nó cũng không vô hạn. Thời kỳ kia lại là khi âm dương (vật chất) chưa được sinh ra, Tướng và Lý chưa xuất hiên, Thực tại đồng với Bản thể của nó là Đạo (3 mặt Bản thể, Tướng, Lý chỉ còn một mặt là Đạo) gọi là Thái Cực. Do đó, tôi không thấy có gì mâu thuẫn khi cho rằng vật chất không vĩnh cửu, còn Đạo thì vĩnh cửu. Hoangnt viết: Tôi không cho rằng mùi hoa hồng là vật chất, nó chỉ là phản ánh hoạt động của vật chất mà thôi. Cũng như vậy, Lực phản ánh hoạt động tương tác của vật chất, chứ Lực không là vật chất. Tương tự, Ý thức là phản ánh hoạt động của vật chất chứ không phải là vật chất. Ý thức của con người tác động vào vật chất là do tác động của phần vật chất mang đặc trưng tương tác ý thức với vật chất khác, cũng như ta thấy hùi thơm của hoa hồng là do các phân tử mang mùi thơm của hoa tác động vào khứu giác của ta mà thôi. Cần phân biệt vật chất mang ý thức và ý thức. Ý thức là phản ánh hoạt động của vật chất có đặc trưng tương tác ý thức (mang ý thức), chứ không phải ý thức là bản thân vật chất ấy. Tuy nhiên, tôi cũng xin nói rõ, thân xác con người thuộc lớp vật chất thô (trường khí âm dương) có đặc trưng tương tác lý hóa chứ không phải đặc trưng tương tác ý thức. Tồn tại lớp vật chất tinh tế hơn, của con người, mang đặc trưng tương tác ý thức. Chính những phần vật chất tinh tế đó tương tác với nhau làm ta tưởng rằng, ý thứccũng là vật chất.Tóm lại, chúng ta có rất nhiều điểm khác nhau về những vấn đề này. Tôi chỉ phát biểu quan điểm của mình để bạn tham khảo, không có ý định áp đặt, mà cũng không thể áp đặt được! Thân mến!