• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Cóc Vàng

Hội viên
 • Số nội dung

  992
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

55 Excellent

About Cóc Vàng

 • Rank
  Khi sư diệt tổ
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

3.027 lượt xem hồ sơ
 1. Kính chào quý vị và anh chị em ! Cóc Vàng tôi sau một thời gian khá dài tham gia và học hỏi trên diễn đàn này đã được tiếp thu nhiều kiến thức quý báu của quý vị và anh chị em ! Thời gian tới phần vì công việc vất vả và bận rộn hơn ,phần vì tôi đã được anh Bùi Nguyên Quân nhận dạy huyền không , phần vì cũng muốn sắp xếp thời gian để học hỏi một số lĩnh vực của anh Điện Bàn . Vậy nên quỹ thời gian của tôi không còn nữa nên tôi quyết định thôi không tham gia diễn đàn nữa ! Chia tay lý học đông phương tôi cũng thấy rất quyến luyến và áy náy ! Tuy nhiên tôi vẫn luôn cổ vũ và ủng hộ nhiệt thành quý vị và anh chị em trong sự nghiệp phục hồi sử Việt . Trong thời gian tôi tham gia diễn đàn chắc không tránh khỏi những thiếu sót với quý vị và anh chị em ! Vì vậy thành thật mong quý vị và anh chị em lượng thứ ! Cóc Vàng xin chân thành cảm ơn quý vị và anh chị em đã ủng hộ và chỉ bảo trong thời gian qua ! Chào trân trọng !
 2. bác ơi 2 bài bác post trong mục Mỗi Ngày Một Chiêu Thức đều bị lỗi ảnh. Bác copy từ bài giảng ra hay ảnh bác upload lên. Nếu bác tự upload ảnh thì bác dùng cái dropbox.com, bác mở cái account của bác xong thì bác lưu ảnh forever, không lo bị mất hay bị xóa.

  Bác click vào link này để mở account nhé nếu bác muốn dùng :)

  http://db.tt/GL96Zho

  Em gửi message cho bác nhưng hòm th...

 3. Chào bạn ! Bạn cần phải cung cấp tuổi của người lớn tuổi nhất trong nhà ( Quan hệ họ hàng ...của người ấy với bạn như thế nào ) ; Nếu cung cấp được cả số đo của căn hộ nữa thì tốt ( Nhà chung cư thì lấy luôn hướng cửa chính ấy ) Rồi các anh ấy sẽ tư vấn cho bạn .
 4. Nga làm sống dậy cây 30.000 năm tuổi(Dân trí) - Từ mô quả lấy từ trong hang sóc nằm trong tầng đất bị đóng băng vĩnh cửu ở Siberia, niên đại 30.000 năm, các nhà khoa học Nga đã tìm cách làm sống dậy toàn bộ một cây trong cuộc thử nghiệm tiên phong mở đường cho phương thức làm sống dậy các loài khác. Cây 30.000 năm tuổi được làm sống dậy.<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "> Theo các nhà nghiên cứu, cây cánh hẹp Silene là cây lâu đời nhất được tái sinh và nó hoàn toàn tươi tốt, nở hoa trắng và cho hạt có thể trồng được.Thử nghiệm trên chứng tỏ rằng tầng đất bị đóng băng vĩnh cữu là nơi lưu giữ tự nhiên của các dạng sống cổ đại. Các nhà nghiên cứu Nga đã công bố phát hiện của họ vào ngày hôm qua trên tạp chí khoa học của Mỹ. “Chúng tôi nhận thấy cần tiếp tục nghiên cứu tầng đất bị đóng băng vĩnh cửu để tìm kiếm “hồ” gen cổ đại, mà theo lý thuyết đã biến mất khỏi bề mặt trái đất từ rất lâu”, các nhà khoa học cho biết trong bài báo. Trước đó, các nhà nghiên cứu Canada đã làm tái sinh một số cây có niên đại nhỏ hơn rất nhiều từ các hạt được tìm thấy trong các hang đóng băng. Svetlana Yashina, thuộc Viện tế bào lý sinh của Học viện khoa học Nga, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, cho biết cây được tái sinh trông rất giống với phiên bản cây hiện đại. Loại cây này hiện vẫn được trồng ở cùng khu vực tại đông bắc Siberia. “Đây là một cây có thể phát triển được tốt và nó cũng thích nghi rất tốt”, Svetlana Yashina cho hay qua điện thoại trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn AP từ phòng thí nghiệm của bà ở thị trấn Pushchino. Bà hi vọng nhóm của bà có thể tiếp tục nghiên cứu và làm tái sinh nhiều loài cây khác. Nhóm nghiên cứu Nga đã tìm thấy quả của cây sau khi nghiên cứu hàng chục hang hóa thạch bị giấu trong trầm tích đá trên bờ phải của hạ lưu sông Kolyma, đông bắc Siberia. Lớp trầm tích có niên đại từ 30.000-32.000 năm trước. Lớp trầm tích này gắn kết với nhau rất chặt và thường không bị băng lọt vào, làm cho nước khó có thể thấm qua. Chính điều này đã tạo ra phòng lạnh tự nhiên tuyệt vời cách biệt hoàn toàn với lớp bề mặt. “Những con sóc đã đào hang dưới lớp băng, với kích thước bằng quả bóng. Đầu tiên chúng bỏ cỏ khô và sau đó là lông động vật vào để tạo thành nơi bảo quản tuyệt vời”, Stanislav Gubin, một trong những nhà nghiên cứu cho biết. Gubin đã mất nhiều năm rà soát khắp khu vực để tìm các hang sóc. Các hang nằm sâu 38m dưới bề mặt hiện tại, trong lớp chứa xương động vật có vú lớn, như voi ma mút. Gabin cho rằng nghiên cứu chứng tỏ mô của cây có thể sống trong lớp bảo quản băng đá hàng chục ngàn năm, mở ra hi vọng về khả năng tái tạo lại các động vật có vú Kỷ băng hà. “Nếu may mắn, chúng tôi có thể tìm thấy một số mô sóc đóng băng”, Gubin cho biết. “Và con đường này có thể dẫn chúng tôi tới việc tái tạo voi ma mút”. Các nhà khoa học Nhật cũng đã nghiên cứu khu vực này để tìm kiếm di tích của voi ma mút, nhưng Gubin hi vọng người Nga sẽ là những người đầu tiên tìm thấy mô động vật đóng băng có thể dùng để tái tạo. “Đây là vùng đất của chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng tìm thấy chúng trước”, ông cho hay. Phan Anh Theo AP Hy vọng khoa học sẽ tìm ra và làm sống dậy những bằng chứng sống còn tiềm ẩn của người việt !
 5. Hàng vạn người thành kính dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng(Dân trí) - Sáng nay 31/3 (tức 10/3 âm lịch), đại lễ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng tại khu di tích đền Hùng long trọng diễn ra với sự tham dự của nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hàng vạn người dân. Tham dự đại lễ có nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch UBMTTQVN Huỳnh Đảm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và du lịch Huỳnh Vĩnh Ái, ông Nguyễn Doãn Khánh - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ, ông Hoàng Dân Mạc - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam… cùng đại diện lãnh đạo nhiều tỉnh thành trên cả nước và hàng vạn người dân về dự Quốc giỗ. Đúng 7h sáng nay, đại lễ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng đã long trọng được tổ chức. Đúng 7h sáng, đại lễ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng đã long trọng được tổ chức. Đoàn đại biểu hành lễ từ chân núi Nghĩa Lĩnh qua Nghi môn, đền Hạ, đền Trung, lên Đền Thượng. Các chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam rước Quốc kỳ, cờ hội dẫn đoàn hành lễ. Tiếp đến là 14 thiếu nữ đội hương, hoa, lễ vật và 100 thanh niên rước cờ hội tượng trưng cho hình ảnh “Con Rồng, cháu Tiên” thể hiện cội nguồn dân tộc. Đúng 7h30 phút, tiếng chiêng, trống âm vang khắp núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng cẩn cáo với ông cha tiên tổ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cùng đại diện các vị đại biểu vào dâng hương hàng lễ tại thượng cung. Đoàn hành lễ thành kính tưởng nhớ các vua Hùng trước đền Thượng. Trước Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hoàng Dân Mạc đọc Chúc văn khẳng định ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày quốc lễ của dân tộc, ca ngợi công lao các vua Hùng; ca ngợi tinh thần quật khởi, kiên cường của các thế hệ người Việt Nam. Bài chúc văn khẳng định truyền thống yêu nước và lòng biết ơn sâu sắc của con dân đất Việt với các vị vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước. Qua bài chúc văn, khối đại đoàn kết dân tộc trong lao đông sản xuất, xây dựng và bảo vệ tổ quốc được khẳng định. Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn dâng hoa tại bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Ðại đoàn Quân Tiên phong ở ngã năm Ðền Giếng. Gặp gỡ, trò chuyện với đồng bào cả nước về dự lễ Giỗ Tổ, Chủ tịch Quốc hội mong muốn đồng bào cả nước và tỉnh Phú Thọ chung tay xây dựng Khu di tích lịch sử đền Hùng cho xứng tầm với di tích đặc biệt quan trọng của quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các vị đại biểu dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng. Cũng trong ngày chính hội Giỗ Tổ Hùng vương, mặc dù trời đổ mưa khá dày hạt nhưng hàng vạn người dân từ khắp mọi miền đất nước đã hội tụ về mảnh đất cội nguồn, thành kính dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên tổ. Anh Nguyễn Thanh Thắng từ Bắc Giang về đền Hùng chia sẻ: “Được về đền Hùng ngày hôm nay, tôi cảm thấy mình vô cùng phấn khởi và vui mừng được dâng hương tỏ lòng biến ơn đến các bậc cha ông tổ tiên”. Ông Nguyễn Xuân Các - Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết ước tính trong 6 ngày diễn ra đại lễ, đền Hùng sẽ đón khoảng 6 triệu lượt du khách về hành hương. Năm nay, lễ giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì và có sự tham gia của các tỉnh: Điện Biên; Nghệ An, TP Hải Phòng và TP Đà Nẵng theo Đề án tổ chức Giổ Tổ Hùng Vương hàng năm. Nhiều đoạn đường về đền Hùng ùn tắc. Hiện nay, nghi lễ thờ cúng Hùng Vương đang thực hiện ở 1.417 đền thờ trong cả nước. Theo thống kê, những địa phương có đền thờ các Vua Hùng đông nhất là Phú Thọ (326 điểm), Hà Nội (425), Bắc Ninh (168), Vĩnh Phúc (62), TP.Hồ Chí Minh (14)… Công tác chuẩn bị cho lễ rước năm nayrất chu đáo bởi tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đang được UBND tỉnh Phú Thọ lập hồ sơ đề nghị UNESCO tôn vinh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Dưới đây là một số hình ảnh PV Dân trí ghi nhận tại đại lễ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng: Các vị đại biểu chuẩn bị trước giờ khai lễ. <br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "> <br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "> Các chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam rước Quốc kỳ, cờ hội dẫn đoàn hành lễ.<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "> Ông Hoàng Dân Mạc - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đọc Chúc văn tưởng nhớ các vua Hùng. <br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "> Hàng vạn đồng bào cả nước hướng về đất Tổ. <br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">Anh Thế - Quốc Đô
 6. Chào anh chị em ! Theo tôi anh chị em đã học PT nên đăng ký sử dụng phần mền PC của anh Sơn , nó không những nhanh mà còn chính xác nên sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cho chúng ta . Khi chúng ta thực hành PT mà khách hàng thấy chúng ta làm việc phân cung điểm hướng trên máy tính và in ra giấy rồi trả hồ sơ tư vấn cho khách hàng thì họ sẽ thấy chúng ta làm việc rất chuyên nghiệp ,điều đó sẽ rất thuyết phục và ưu việt hơn hẳn những " ông thầy hiện nay vẫn đi tư vấn ở các làng quê " Mong rằng tất cả anh chị em sẽ cùng sử dụng PMPC này để động viên anh Sơn tiếp tục sáng tạo .
 7. Bài 3: Lý giải ngôi đình 'xe tăng kéo không đổ' - Lý giải bí hiểm xung quanh chuyện cả 4 chiếc xe tăng dùng dây xích và mìn dây cố đánh sập, nhưng ngôi đình vẫn không hề suy chuyển và cây thiêng biết tránh đạn ở Quảng Nam. >> Bí ẩn về ngôi đình 'xe tăng kéo không đổ' >> Huyền thoại cây thiêng biết tránh bom đạn Giải mã bí ẩn ngôi đình thiêng và cây né đạn bomTrở lại chuyện ngôi đình xe tăng bắn không hỏng, dấu tích của dây xích và mìn dây được lính Mỹ quấn vào hai hàng cột giữa đình vẫn còn. Tôi vẫn không thể nào tin được tại vì sao cả 4 chiếc xe tăng dùng dây xích và mìn dây cố đánh sập, nhưng ngôi đình vẫn không hề suy chuyển. Ông Phiến giải thích, sở dĩ ngôi đình không đổ sập là nhờ sự liên kết chắc chắn của hệ thống cột và xuyên tránh.Những người thợ xây dựng nên ngôi đình này đã tính toán rất kỹ cho ngôi đình chịu được bão lớn nhất. Ngôi đình cổ này được xây dựng theo kiểu nhà rường 3 gian, 2 chái có tới 24 cột bằng gỗ mít khá lớn, chia thành 6 hàng, mỗi hàng 4 cột. Bên trên cột là những vì kèo và mái đình kết cấu với nhau thành một khối vững chắc. Với 24 cột và sườn nhà liên kết chắc chắn, cộng với 3 bức tường, hai bên tả, hữu và phía hậu, xây dựng rất dày và kiên cố. Chính vì vậy mà lính Mỹ dùng tới sức kéo của 4 chiếc xe bọc thép cũng không thể kéo ngã. "Đây là điều có thể minh chứng vì sao ngôi đình tồn tại hàng trăm năm qua với nhiều cơn bão khủng khiếp tràn qua vùng đất này mỗi năm vẫn không hề hấn gì với ngôi đình" - ông Phiến lý giải. Hàng năm, các trường học ở Tam Kỳ thường tổ chức những chuyến đi cho học sinh về thăm địa đạo Kỳ Anh và nghe kể chuyện đình thiêng và huyền thoại về cây rõi. Còn chuyện cây rõi thiêng biết né đạn bom vẫn tồn tại đến ngày nay, tôi đã đi hỏi rất nhiều cụ bô lão trong làng Thạch Tân. Tất cả đều bảo với tôi rằng đó là cây rõi mà họ phong là cây thần của làng.Còn tại sao nó tồn tại, nhiều người bảo rất khó giải thích. Để đi tìm lời giải cho cây thiêng biết né đạn bom ở làng Thạch Tân, tôi may mắn gặp một sĩ quan chỉ huy lực lượng pháo binh chế độ cũ nay đã bước sang tuổi 80 trong một lần ông tình cờ về thăm quê Quảng Nam. Ông nguyên là đại tá chỉ huy lực lượng pháo binh chế độ cũ đóng tại khu căn cứ Tuần Dưỡng. Hỏi chuyện về cây thiêng ở đình làng Thạch Tân biết né đạn bom, ông Ngọc cười và hỏi tôi có biết tại sao cây rõi cổ thụ đó vẫn tồn tại mà không bị bom đạn chiến tranh tàn phá không? Tôi lắc đầu. Ông giải thích rằng: Trên bản đồ tác chiến của lực lượng pháo binh thường chấm tọa độ khi bắt đầu khai hỏa. Mà tọa độ phải được xác định bởi mốc. Chính cây rõi cổ thụ làng Thạch Tân là một mốc tọa độ trên bản đồ tác chiến. Mỗi lần khai hỏa cho các loại pháo dọn đường đều lấy cây rõi làm mốc tọa độ. Mà trên bản đồ tác chiến, các mốc tọa độ phải được bảo vệ. Chính vì vậy mà cây rõi làng Thạch Tân không hề trúng đạn bom suốt hai cuộc chiến tranh khốc liệt và trở thành cây thiêng với bao huyền thoại mà người dân làng Thạch Tân tin rằng cây biết né đạn bom. Bí ẩn dưới lòng địa đạo Bên cạnh cây thiêng và ngôi đình xe tăng kéo không đổ là địa đạo. Chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình đi tìm những điều bí ẩn nơi vùng đất này. Theo tài liệu lịch sử được ghi lại, cả hệ thống địa đạo Kỳ Anh kéo dài hơn 38 km bắt đầu từ làng Thạch Tân xuống sát ven biển Vĩnh Bình, Kim Đới thuộc xã biển Tam Thăng. Đây là địa đạo được đào sâu dưới lòng đất cát trong vòng 6 năm. Bắt đầu từ năm 1965 và kết thúc vào năm 1970. Một miệng cửa hầm địa đạo nằm dưới đình làng Thạch Tân đã được trùng tu bằng bê tông. Tại đây có kho lương thực và trạm xá tiền phương Anh Hồ Xuân Ấn, một người con của vùng đất Tam Thăng bảo với tôi rằng, ngay cả bản thân anh lúc đầu cũng đã từng đặt câu hỏi tại sao lớp cha anh mình lại đào được địa đạo dưới lòng bãi cát trắng?Khi lần từng bước chân trong lòng địa đạo quê mình, anh vẫn không thể nào tin và tự hỏi làm sao người dân quê anh đào được hơn 38 km địa đạo xuyên lòng bãi cát trắng Đem câu chuyện hỏi ông Hồ Xuân Quang, một trong hàng nghìn người từng tham gia đào địa đạo trong những năm chiến tranh. Ông Quang bây giờ đã bước sang tuổi 70, nhưng vẫn nhớ như in ngày đầu đào địa đạo Kỳ Anh mà ông bảo mỗi m địa đạo thấm bao máu mồ hôi và nước mắt của người dân Tam Thăng. “Bắt đầu từ ngày 1 tháng giêng năm 1965, quân và dân Tam Thăng bắt đầu công cuộc đào địa đạo để bám trụ chiến đấu…” - ông Quang nhớ lại. Trong hồi ức của mình, ông Quang vẫn chưa quên những đau thương ngày đầu đào địa đạo. Đó là 12 du kích của địa phương anh dũng hy sinh khi 100 m địa đạo đầu tiên mới được đào. Đó là vào cuối tháng giêng năm 1965, khi một lực lượng lớn lính Mỹ tràn vào làng, sau mấy trận giao tranh bất thân thắng bại. Để bảo toàn lực lượng, 12 du kích rút xuống địa đạo mới được đào hơn 100 m. Hai giếng nước quan trọng cũng là hai cửa địa đạo. Đây là nơi người dân ra ám hiệu cho quân giải phóng dưới địa đạo biết địch đã rút. Lính Mỹ phát hiện và bủa vây lực lượng bao vây ngay miệng địa đạo. Lựu đạn cay, chất độc bắt đầu được ném xuống. Cả 12 du kích quyết định ôm nhau ngồi chết ngạt không đầu hàng vì sợ lộ ý đồ đào địa đạo, bọn Mỹ sẽ cho xe tăng và phi pháo san bằng.Để đào được 38 km địa đạo xuyên qua bãi cát trắng và nối thông với các làng từ Thạch Tân xuống Kim Đới, Vĩnh Bình là cả một kỳ công. "Ngay dưới lòng cát trắng là tầng đá cóc rất mềm, nhưng gặp gió là là trở nên rất cứng" -ông Quang giải thích. Nhưng trên tầng đá cóc vẫn là cát rất dễ bị sạt lở? Ông Quang bảo rằng địa đạo khi đào qua bãi cát trắng họ dùng tre chống đỡ. Còn phần lớn địa đạo người dân đào dưới hàng rào tre quanh vườn. "Chính nhờ rễ tre đan dày bện chặt nên không bị sạt lở. Cũng nhờ bờ rào tre và cây cối này đã che chắn và ngụy trang khiến địch không thể biết được địa đạo ở đâu…" - ông Quang giải thích. Một góc địa đạo Kỳ Anh đã được trùng tù bằng bê tôngĐể hình thành địa đạo liên hoàn này, toàn bộ người dân Kỳ Anh từ già đến trẻ thức trắng suốt hơn 6 năm ròng từ nhà này đào nối thông với nhà kia trong làng và kéo dài hơn 38 km dưới lòng bãi cát trắng. Mãi đến sau này, những bí ẩn dưới lòng bãi cát trắng Tam Thăng mới dần được hé lộ. Rất nhiều lời giải thích cho những bí ẩn nơi ngôi đình cổ, địa đạo và cây rõi thiêng nơi đình làng Thạch Tân. Nhưng với tôi vẫn nhớ như in trong chuyến đi về Thạch Tân, nhà báo Duy Hiển bảo rằng: ”Chính nền văn hóa nhân văn đã thắng nền văn minh vật chất bạo tàn, phi nghĩa”. Không biết điều đó có đúng không. Tôi chỉ biết cây rõi linh thiêng, địa đạo và ngôi đình cổ đến nay vẫn trường tồn và là nhân chứng qua bao cuộc bể dâu nơi vùng đất đau thương này… Vũ Trung
 8. Chào VSA ! Tôi đang tập tọe NC mà vẫn thấy huyền không khi sắp xếp phi tinh rất chệch choạc anh ạ >
 9. “Rắn Thần” quẫy đạp, hàng loạt người chết? (kỳ 5) 13/03/2012 06:11 (VTC News) - Không hiểu do trùng khớp thế nào, mà hầu hết những gia đình tham gia phá núi Dưỡng Chân, chỗ hình đuôi con rùa đều gặp họa sát thân. Tin liên quan Cột điện giết người và những cái chết biết trước (kỳ 4) Những cái chết kỳ lạ ở chân núi hình quy ẩn xà (kỳ 3) Chặt đầu “Rùa Thần” khiến nhiều người chết đuối? (kỳ 2) Lời đồn ngôi đền và quả núi thiêng ở Hải Phòng (kỳ 1) Sự kiện: Ông trưởng làng Mỹ Cụ (Chính Mỹ, Thủy Nguyên, Hải Phòng) Trần Văn Ngoang cũng xác nhận việc những gia đình sống ở phía Tây núi Rùa, được đồn đại là đuôi con rùa đều gặp cảnh chết chóc lạ lùng. Mấy thanh niên chết trẻ, mấy người vợ bỏ chồng về với đất lại là cháu ông. Ông Ngoang vạch cỏ dẫn tôi lên đỉnh núi Rùa, rồi vòng về hướng Tây. Phía đuôi con rùa này đã bị đào nham nhở, vẫn còn đất đỏ lộ ra, vết máy xúc cào. Nhiều chỗ vách núi dựng đứng cao tới 20m, sâu hoắm. Vết tích móc núi lấy đất ở phía Tây núi Dưỡng Chân, nơi được đồn là đuôi rùa. Dọc vách núi ấy, vô số đường hầm xây bằng gạch lộ ra. Có đường hầm bị máy xúc múc đi gần hết, có đường hầm mới bắt đầu lộ ra. Thậm chí, tôi đang đi với ông Ngoang ở sát vách núi, chân dẫm lên lớp đất đỏ, bỗng sụt một cái, lộ ra một ngôi mộ gạch. Theo ông Ngoang, tất cả những gia đình phá núi lấy đất đều đã trúng mộ gạch và thu được ít nhiều đồ cổ. Sau khi lấy đồ cổ, họ cho máy xúc múc hết cả gạch chở đi làm nguyên liệu san lấp mặt bằng. Ông M. dùng cả gạch lấy từ mộ Hán để chêm dây phơi. Ngay sườn núi sát khu vườn nhà ông M. cũng lộ ra mấy dấu tích hầm mộ. Khắp vườn nhà ông vương vãi gạch từ mộ Hán. Thậm chí, ông buộc dây phơi quần áo cũng chêm bằng viên gạch cổ cho chắc chắn. Tôi đang chụp ảnh, nhòm ngó những vách mộ, thì một người đàn bà có khuôn mặt buồn rười rượi đi tới chào ông Ngoang và tôi. Hóa ra là bà Nguyễn Thị T., là vợ ông M. Bà T. mời tôi và ông Ngoang vào nhà uống nước. Ngôi nhà trống hoác, chỉ có mấy bao thóc vứt chềnh ềnh giữa nhà. Bàn thờ ở góc nhà, khung ảnh chàng trai khôi ngô tuấn tú được phủ bởi tấm vải voan mỏng màu hồng. Đau lòng trước cái chết của con nên có thời gian bà T. phát điên. Bà T. kể với giọng buồn: “Đấy là cháu K. nhà tôi. Cháu mất 3 năm trước, lúc 26 tuổi. Cháu học giỏi lắm, nhưng nhà nghèo, nên không đi thi đại học được. Năm 18 tuổi, cháu nó to khỏe, nhanh nhẹn, chịu khó, nên được nhận làm công nhân ở nhà máy Lilama. Cả nhà trông mong vào cháu. Vậy mà…”. Theo bà T., tối hôm đó, K. từ nhà máy về chơi, nên gọi hai cậu bạn cùng xóm đến nhà ăn uống vui vẻ. Lâu ngày không gặp nhau, nên trò chuyện khuya lắm. Tối ấy, hai cậu bạn ngủ luôn lại nhà. Sớm hôm sau, hai cậu bạn dậy ra về, nhưng K. vẫn ngủ. Ông Lê Văn M. thấy con ngủ muộn thì vào gọi. Nhưng gọi mãi không thấy K. thưa. Ông M. sờ vào người con thì con trai ông đã lạnh ngắt từ bao giờ. Di ảnh con trai bà T. Điều khủng khiếp tiếp tục xảy đến với gia đình, là đúng 49 ngày sau cái chết của K., gia đình lại đón nhận cái chết lạ lùng của anh L., 40 tuổi, cách nhà K. mấy mảnh vườn, là anh em con bá con dì với K. Hôm trước, mọi người còn thấy anh L. đi lại ngoài đường, bơi bì bõm dưới sông. Thế nhưng, sớm hôm sau, bà D., là chị gái bà T., gọi mãi không thấy con dậy. Anh L. đã chết tự bao giờ, thân thể lạnh ngắt. Rồi tiếp sau đó thời gian, anh N., cũng là người trong họ, khi bế con về ông ngoại chơi, chả hiểu sao đứa bé đang rất khỏe mạnh, bỗng chết ngay trên tay bố. Làm tang ma cho con, cho cháu một thời gian, thì đến vợ ông M., tức bà T. phát điên. Việc bà T. phát điên do chính lời bà kể. Không hiểu do quá đau buồn vì cái chết của con, hay do “Thần Rùa, Thần Rắn” quở trách, mà bà lại lâm vào hoàn cảnh như vậy. Bà Tâm dẫn chúng tôi ra bụi tre trên sườn núi sau nhà bà với dáng vẻ rón rén sợ sệt. Đứng trên bụi tre bà chỉ mấy nóc nhà nằm ngay sát đuôi rùa, từng phá núi đào đất đi bán. Dọc ven quả núi bị đào nham nhở, đứt long mạch đó là nơi trú ngụ của đại gia đình anh em, bố con ông Tr., R., S., X., N., Th., rồi các gia đình các anh T., N., xa hơn chút, phía sườn Bắc là nhà ông L.… Những gia đình này đều có người chết bất đắc kỳ tử. Ông Ngoang chỉ dấu tích mộ Hán lộ ra do các gia đình đào đất núi Dưỡng Chân. Khởi đầu cho sự thương tâm là gia đình ông Trần Văn R.. Ông R. đẻ được hai cậu con trai, thì một bị tật nguyền, khoèo tay, khoèo chân. Nhà nghèo, nên khi có doanh nghiệp mua đất, ông R. bán tích cực nhất. Cách đây 6-7 năm gì đó, cậu con đòi lấy vợ bên xã Kỳ Sơn. Ông R. tổ chức cưới xin cho con đàng hoàng, chỉ thiếu có nhạc sống xập xình. Đêm trước ngày cưới, cậu con trai đòi thuê dàn nhạc, bố bảo thôi, vì nhà nghèo, cưới xin tiết kiệm, nhạc nhẽo làm gì. Giận bố, tủi hổ với bạn bè, S. tu nguyên chai thuốc sâu và chết ngay tại chỗ. Rạp đã mắc, cỗ bàn đã chuẩn bị xong xuôi, và mấy chục mâm cỗ cưới biến thành cỗ đám ma đầy nước mắt. Chuyện này, ông trưởng làng Mỹ Cụ Trần Văn Ngoang vẫn còn nhớ như in và nhắc lại ông vẫn rất buồn, bởi S. là cháu ông. Chồng đào núi, vợ chết Tiếp theo, bi kịch lan tới nhà ông chú của S., là anh Trần Văn X. Theo người dân trong xóm thì anh X. cũng đào núi hăng hái nhất, đục đuôi cụ rùa đến sát đỉnh, xúc đi hàng ngàn xe đất đá. Anh X. đã đào tung mấy hầm gạch trong lòng núi, nhưng chẳng rõ có thu được nhiều của quý không. Ông Thớ kể rằng, ông từng xem máy xúc múc hết cả mộ gạch. Mỗi mộ gạch phải chở mấy xe tải mới hết. Mộ Hán lộ ra khỏi vách núi. Anh X. đào núi được 3 năm thì vợ anh qua đời. Lý do vợ anh qua đời là vì con chó hàng xóm cắn. Mà con chó có to lớn, dữ dằn gì cho cam, nó bé tý bằng cái hoa chuối. Con chó đớp một cái vào chân, chỉ xước nhẹ, nên chị vợ chả để ý. Thời gian sau, chị kêu mệt, rồi qua đời khi mới 37 tuổi, để lại 2 đứa con cho anh X. nuôi.< Hàng xóm sát vách nhà anh X. là anh Trần Văn T. cũng gặp cảnh trớ trêu giống hệt anh X. Anh T. cũng tích cực đào đất đá ở núi Dưỡng Chân bán, một là kiếm tiền, hai là mở rộng vườn tược. Đào đất được 2 năm, thì cô con gái mới chập chững biết đi của anh mắc bệnh lạ, cứ rụng tóc sạch sẽ, rồi bé bỏ bố mẹ về với tổ tiên. Cái chết con gái không làm vợ chồng anh T. sợ hãi “Thần Rùa”. Chỉ đến khi vợ anh, chị Nguyễn Thị Ng., đột nhiên kêu mệt, nằm nghỉ trên giường vài hôm, rồi tắt thở không rõ nguyên nhân, mới khiến anh T. hoảng hồn, tin vào lời đồn bị “Thần Rùa” quở phạt. Chị Ng. hoàn toàn khỏe mạnh, không mắc bất cứ căn bệnh gì. Chị mất đột ngột khi mới 30 tuổi. Sau cái chết của vợ và con, anh T. không dám đụng vào núi Rùa nữa, làm lễ cúng bái ghê lắm. Ngôi mộ Hán này đã bị một gia đình múc gần hết, chỉ còn một chút vách mộ bám trong núi. Cũng là hàng xóm với anh X., anh T., và cũng rơi vào thảm cảnh giống hệt là anh N. Anh N. cũng cho máy xúc vào vườn nhà mình đục núi múc đất bán. Thật thương tâm, vợ anh, chị Kh., cũng chết bất đắc kỳ tử khi mới 35 tuổi. Chẳng ai rõ chị Kh. mắc bệnh gì. Chị Kh. là phụ nữ rất khỏe mạnh, xốc vác, làm lụng mọi việc từ trong nhà đến đồng áng, nên cái chết của chị gây sốc cho cả xóm. Người thì bảo “Thần Rùa” gọi đi, người thì bảo con rắn quẫy đuôi nên chết. Sau vụ chết chóc hàng loạt xảy đến với tất cả những gia đình tham gia đào núi, những gia đình này đã tổ chức đi xem bói. Ông thầy bói tên Duy ở Trại Sơn cách làng 10km bảo quả núi này hình quy ẩn xà, tức con rắn quấn chặt con rùa. Do đó, việc các gia đình phá tung phần đất hình con rắn đã giết con rắn, làm động long mạch, nên không tránh được tai kiếp. GS Ngô Đức Thịnh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn Hóa Việt Nam: “Không nên kết luận một cách dễ dãi”. Quan điểm về long mạch và chuyện trấn yểm để quyết định đời sống của một cộng đồng dân cư là có tồn tại. Trong dân gian cũng truyền tụng rất nhiều các câu chuyện về trấn yểm từ thời An Dương Vương xây thành cổ loa hay việc trấn yểm phía Tây thành Thăng Long… Ngay cả trong cuộc sống hiện đại, rất nhiều người vẫn tin vào việc trấn yểm để xua đuổi tà khí mang lại điều tốt đẹp cho gia chủ, chính vì lẽ đó, “thầy phong thủy” và các “dịch vụ phong thủy” mỗi ngày thêm nở rộ. Bản thân tôi đã từng chứng kiến không ít chuyện trấn yểm khi xây dựng chùa chiền, nhà cửa… Tuy nhiên, việc đúng - sai hoặc có - không chuyện trấn yểm hay long mạch có linh nghiệm không, ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của nhân dân, đến giờ phút này chưa một ai có đủ tri thức hoặc thẩm quyền để khẳng định. Nhưng có một sự thật cần thừa nhận là đời sống tâm linh trong nhân dân đang trỗi dậy mạnh mẽ và cần được tôn trọng. Người dân có quyền bày tỏ niềm tin của mình trước những vấn đề mang tính tâm linh, tín ngưỡng; nhưng đối với các ngành khoa học thì chuyện "thánh vật" cần được tiếp tục nghiên cứu và thận trọng khi đưa ra những kết luận. Tôi thấy xung quanh chuyện này có nhiều dư luận trái chiều. Nhiều người mặc dù không nói là không có trấn yểm nhưng cách nói và hướng nhìn nhận sự việc thực chất là phủ định. Tôi nghĩ không nên vội vã và dễ dãi như thế. Lê Trang ghi Còn tiếp…
 10. Nay tối thứ 7 ,chắc giờ còn đang bận dỗ dành động vật cao cấp khác giới ở chỗ nào đó thôi ......
 11. Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt xâm phạm Hoàng Sa 15/03/2012 22:45 | Quốc tế Sự kiện: Trường Sa, Hoàng Sa, Biển Đông, Trung Quốc, Việt Nam, Lương Thanh Nghị (VTC News) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị một lần nữa khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thời gian gần đây, Trung Quốc tiếp tục có các hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Một số động thái gần đây: Công ty Dầu khí Ngoài khơi quốc gia Trung Quốc (CNOOC) đã tiến hành mời thầu dầu khí 19 lô ở khu vực phía Bắc Biển Đông trong đó có lô 65/24, cách đảo Cây (Tree Island) thuộc quần đảo Hoàng Sa khoảng 01 hải lý. Ngày 2/3/2012, biên đội tàu hộ vệ 11 của Trung Quốc tiến hành huấn luyện bắn đạn thật ở vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa. Ngày 7/3/2012, tại kỳ họp thứ 5 Chính hiệp khóa XI, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Trung Quốc đã phát biểu về việc Tổng cục Du lịch Trung Quốc và chính quyền tỉnh Hải Nam đang hợp tác để mở rộng hoạt động du lịch tại quần đảo Hoàng Sa. Ngày 12/3, trên “Diễn đàn cường quốc” của mạng Nhân dân, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Cục trưởng Cục văn vật quốc gia Trung Quốc cho biết trong giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 12, Trung Quốc sẽ xây dựng trung tâm khảo cổ dưới đáy “Nam Hải” (Biển Đông) và trạm công tác “Tây Sa” (Hoàng Sa). Chính quyền tỉnh Hải Nam tổ chức cuộc đua thuyền buồm Cúp Ty Nam từ Tam Á đến quần đảo Hoàng Sa vào ngày 28/3/2012. Trước những hoạt động trên của phía Trung Quốc, hôm nay 15/3/2012, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nêu rõ: “Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Những hoạt động nêu trên của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa; vi phạm luật pháp quốc tế; trái với tinh thần Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông ký năm 2002 giữa ASEAN và Trung Quốc, đi ngược lại nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước và không có lợi cho việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ông Lương Thanh Nghị nhấn mạnh: "Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, chấm dứt các hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông.” PV.
 12. Nga sắp có hàng loạt tên lửa phòng không mới Bộ Quốc phòng Nga vừa ký hợp đồng 3 năm với nhà sản xuất Almaz-Antei, để trang bị nhiều hệ thống tên lửa phòng không S-300V4 cho quân đội nước này. > Nga sẽ có thêm 400 tên lửa liên lục địa > Nga kích hoạt hệ thống cảnh báo tên lửa Hệ thống tên lửa phòng không S-300. Ảnh: RIA NovostiBộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov và giám đốc hãng sản xuất hệ thống tên lửa phòng không Almaz-Antei, Vladislav Menshchikov đã ký thỏa thuận về việc giao nhận các hệ thống S-300V4 (SA-12 Giant/Gladiator). "Theo hợp đồng này, 3 tiểu đoàn S-300V4 sẽ được giao và được đưa tới hoạt động tại quân khu phía nam của nước Nga", RIA Novosti dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga. S-300 là một tổ hợp các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa có khả năng đối phó với tất cả các mối đe dọa từ trên không, gồm cả các máy bay không người lái, trực thăng và chiến đấu cơ, cũng như các tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Hệ thống S-300 nổi tiếng là một trong những hệ thống tên lửa phòng không giàu năng lực nhất trên thế giới. S-300V4 là biến thể hiện đại hóa đời mới nhất của mẫu S-300V và có khả năng hoạt động tốt hơn, nhờ vào việc sử dụng các thiết bị được nâng cấp. S-300V4 có thể được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đặt tên tương đương là SA-23. Quân đội Nga gần đây có những động thái cho thấy việc tăng cường hiện đại hóa vũ khí khí tài. Trong một bài viết được đăng trên nhật báo chính phủ Rossiiskaya Gazeta trước cuộc bầu cử tổng thống, Thủ tướng kiêm tổng thống đắc cử Vladimir Putin cho hay: "Trong vòng một thập kỷ tới, các lực lượng vũ trang Nga sẽ nhận được hơn 400 tên lửa đạn đạo liên lục địa với cả bệ phóng trên biển cũng như trên bộ, 8 tàu ngầm phóng tên lửa đạn đạo, khoảng 20 tàu ngầm tấn công, hơn 50 chiến hạm và khoảng 100 máy bay quân sự". Hà Giang
 13. Con chào sư phụ ạ ! Cung khôn thì nguy hiể quá sư phụ ơi ! Chiều qua con đi viếng một đám tang : Nhà này cứ ốm đau suốt .... chăn nôi và làm ăn thì cứ nôi lợn chết ,nuôi gà ,gà toi . Vợ mới chết trẻ mới bố mộ xong ,hôm qua chồng 57 tuổi lại phải cảm chết nốt ..... nhà này rất nhiều điều không may nữa mà là xóm hay xì xào .... Vì là người cùng làng nên khi đến viếng bí mật quan sát kỹ thì con thấy giếng nước và công trìn phụ phạm cung khôn ( Đông Nam ) ; Ngoài ra cổng cửa còn bị thoát khí nữa sư phụ ạ ! Chào sư huynh Thiên Đồng ! Đệ đang ở trong lớp học nên gõ trộm ! Huynh nói rất là chí lý : MMột em gái xinh đẹp mặc một cái áo vá thì chỗ vá tuy kín nhưng không thể đẹp đẽ bằng một em gái khác cũng xinh như vậy mà lại mặc một chiếc áo lành lặn được ! Cóc đã được sự tư vấn của SP Thiên Sứ thì đã là rất quý, lại thêm các đệ muội Vusonganh, Tuấn Dương, Tuyết Minh, Phạm Hùng hổ trợ nữa. Cho nên Cóc cứ lóc cóc mà mần. Nhưng mà phong thủy như con người, người rụng răng mà xài răng giả thì ăn cũng được nhưng gặp phải món ngon hơi dai hơi cứng thì đôi khi cũng phiền hoặc tiếc chút vậy thôi. Giải pháp tình thế phong thủy đôi khi cũng như cái hàm răng giả vậy à. CV cảm ơn sư phụ và sư huynh !
 14. Đúng vậy cụ ơi !Ngay đó đọc sách Tàu - Cứ 4 cung xấu là để WC và Bếp . Thế thì giờ mới cần huynh Thiên Đồng và ACE bày cho cách chế phục nó ; Còn lấp thì quá đơn giản khi có nhiều tiền !