• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Cóc Vàng

Hội viên
 • Số nội dung

  992
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Cóc Vàng

 1. Chào anh chị em trên diễn đàn ! Có câu truyện thế này làm tôi cứ phân vân mãi : Nhà cô em họ tôi có một cơ sở kinh doanh nhà hàng ăn uống và dịch vụ câu cá giải trí gọi là : AO CÂU VƯỜN SOÀI " tại địa phận thôn Tằng My, Nam Hồng,Đông Anh,Hà Nội . Tại đây có một con rùa to ( bằng cái mân cơm nho nhỏ ) đã chết và được ướp được để làm cảnh ,một đêm cách đây mấy tháng bỗng trời đổ mưa to sấm chớp đùng đùng .......... Sáng ra thì không thấy con rùa đâu nữa,mọi người ai cũng thấy lạ vì ở đây bảo vệ rất ghiêm ngặt nên truyện có ai lợi dụng trời tối nên lấy mất là ít sảy ra,kể cả truyện có ai nghịch gợm mà triêu nên mang đi chỗ khác . Nghĩ vậy nên em tôi cử người đi tìm quanh quẩn trong khu vực ao câu nhưng chẳng thấy đâu . Đến gần trưa khi không đi tìm nữa mọi người ngồi uống nước ở cái bàn đá ngay lối cửa vào nhà hàng thì chợt thấy con rùa nằm ở cách đó vài mét ,khu vực này có mấy cái chậu cây cảnh nên kín đáo và khất tầm nhìn ....... Tuy mọi người đều thấy lạ nhưng cũng chẳng biết giải thích thế nào nên đành nghĩ có ai đó là nhân viên trong ao câu đùa nghịch thôi. Đến một hôm gần đây ,lại một đêm mưa to và có sấm chớp ,sáng ra chẳng thấy con rùa đâu nên mọi người lại gật mình nhớ lại truyện mấy tháng trước và kéo nhau đi tìm , lần này thì thấy chú ta nằm ở ngoài vườn cách chỗ chú ta được đặt vài chục mét . Không ai lại tin con Rùa chết có thể tự di chuyển được nhưng cũng không thể lý giải được là tại sao hai lần nó lại nằm ở đó . Các yếu tố có người di chuyển nó đi được kiểm tra và phân tích kỹ đều thấy nó không thể sảy ra . Xin anh chị em kiến giải ! Xin chào !
 2. Xin chào quý vị ! Vậy là Rùa của chúng ta mới đúng là rùa chứ không phải là con Giải vớ vẩn của Trung Quốc . http://vietnamnet.vn/vn/index.html Đã chắc chắn rùa Hồ Gươm là 'cụ bà' Cập nhật lúc 23/04/2011 11:29:31 AM (GMT+7) Sau hơn nửa tháng đưa rùa Hồ Gươm về chân Tháp Rùa chữa bệnh, vấn đề được không chỉ giới khoa học mà nhiều người dân đặc biệt quan tâm là đây có phải loài mới hay không? Chiều qua (22-4), kết quả này chính thức được GS-TS Lê Trần Bình (Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội, nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học) công bố.Rùa Hồ Gươm (Rafetus Vietnamensis) Đây là tên gọi chính thức của cá thể rùa Hồ Gươm theo cách gọi trong nước cũng như theo danh pháp quốc tế được GS Lê Trần Bình khẳng định thông qua kết quả phân tích ADN. Phương pháp giám định gene được lựa chọn là dùng gene ti thể - một trong những phương pháp hiện đại nhất thế giới hiện nay - để xác định loài. Ba mẫu (máu, bông dùng rửa vết thương và một ít da) đã được sử dụng để giải mã gene. “So sánh mẫu gene thu được từ cá thể rùa Hồ Gươm với một số mẫu gene rùa khổng lồ hiện được lưu giữ tại chùa Hưng Ký (Hà Nội) và Quảng Phú (Thanh Hóa) đã được phân tích trước đó cho thấy giống nhau một cách tuyệt đối. Đây là loài động vật đặc hữu của cả nước, có vùng phân bố thuộc lưu vực ba con sông là sông Hồng, sông Mã, sông Đà ở miền Bắc Việt Nam” - GS Lê Trần Bình khẳng định. Nhân viên y tế bôi thuốc chữa bệnh ngoài da cho rùa Hồ Gươm. Ảnh: Hà Hồng Theo GS Lê Trần Bình, năm 2003, ông đã công bố mẫu cá thể rùa lưu giữ ở chùa Hưng Ký có tên khoa học là Rafetus Vietnamensis. Năm 2010, ông và các cộng sự tiếp tục công bố kết quả đề tài nghiên cứu khoa học “So sánh hình thái và phân tích DNA (nhận dạng gene - PV) mẫu rùa mai mềm nước ngọt của Việt Nam gần với rùa hồ Hoàn Kiếm”. Phân tích hình thái hộp sọ của các mẫu vật thu được cho thấy, rùa lớn mai mềm của Việt Nam khác với rùa Rafetus swinhoei (còn được gọi là giải Thượng Hải). Trình tự giải mã gene cũng cho kết quả tương tự. Phân tích phát sinh loài cho thấy rùa lớn mai mềm của Việt Nam tạo thành một nhóm riêng biệt, gần Rafetus swinhoei và Rafetus euphraticus. Điều này cho thấy, rùa lớn mai mềm nước ngọt của Việt Nam là loài mới, chưa từng được nghiên cứu phân loài và có thể đặt tên là Rafetus vietnamensis. Hiện trên Ngân hàng dữ liệu bò sát quốc tế cũng đã xuất hiện tên gọi nêu trên. GS-TS Lê Trần Bình cho biết thêm: “Chúng tôi chưa so sánh giữa cá thể rùa Hồ Gươm với cá thể rùa Đồng Mô (Sơn Tây, Hà Nội). Thực tế, đã có thông tin cho rằng, rùa Đồng Mô tương đồng với cá thể rùa Hưng Ký. Nếu chiếu theo tính chất bắc cầu, thì rùa Hồ Gươm cũng tương đồng với rùa Đồng Mô. Tuy nhiên, trong khoa học không ai làm thế. Cũng không thể khẳng định rùa Hồ Gươm có cùng loài với hai cá thể đang sống ở Trung Quốc vì nước này chưa công bố lên ngân hàng gene quốc tế. Từ dữ liệu gene có được, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, đặc biệt là hướng đến xây dựng sơ đồ tiến hóa của loài này”. Cũng theo kết quả giải mã gene, cá thể rùa Hồ Gươm được xác định là thuộc giống cái. Điều này hoàn toàn phù hợp với nhận định trước đó của nhiều chuyên gia thông qua phân tích kích thước, đuôi, màu da, độ bóng của da và vai có răng cưa hay không. Cần đẩy nhanh tiến độ cải tạo môi trường Hồ Gươm Tại cuộc họp của Tổ khám, chẩn đoán, chữa trị cho rùa Hồ Gươm tổ chức chiều qua, các chuyên gia khẳng định rằng, việc chữa trị cho rùa có nhiều tín hiệu tích cực. Đến nay, sức khỏe của rùa Hồ Gươm tốt hơn so với khi bắt đầu chữa trị là ngày 4-4. Những vết thương trên mai, cổ, chân và diềm mai đều dần lành trở lại. Tuy nhiên, nếu quá trình cải tạo môi trường Hồ Gươm không được đẩy nhanh tiến độ thì việc sớm đưa rùa trở lại với hồ sẽ phải chậm lại. Chăm sóc rùa Hồ Gươm tại bể dưỡng thương. Ảnh: Đan Nhiễm TS Lê Xuân Rao, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết, những ngày tới sẽ làm mái che tại bể dưỡng thương nơi rùa đang sống nhằm đề phòng thời tiết quá nắng nóng, ảnh hưởng đến sức khỏe của cá thể này. Ở đây cũng cho thiết kế một đài phun nước để làm mát và cung cấp thêm ôxi. Ngoài ra, Sở cũng kiến nghị với thành phố cho phép đưa rùa ra bể quây rộng khoảng 1.000m2 tại chân Tháp Rùa để rùa có điều kiện tái hòa nhập với môi trường sống tự nhiên bấy lâu. Riêng về công tác chữa trị, dự kiến khoảng một tuần/lần sẽ đưa rùa lên để kiểm tra và bôi thuốc. Trong quá trình cải tạo hồ, nhất thiết cần có sự giám sát thường xuyên các chỉ số môi trường để không ảnh hưởng đến sức khỏe của rùa.< Được biết, UBND thành phố Hà Nội đã giao cho các ngành chức năng khẩn trương nạo vét bùn, cải tạo môi trường Hồ Gươm. Những ngày gần đây, công việc này đã được đẩy nhanh tiến độ và có thể hoàn thành trong khoảng 2 tháng tới. (Theo HNM)
 3. Kính chào quý vị và anh chị em ! Cóc Vàng tôi sau một thời gian khá dài tham gia và học hỏi trên diễn đàn này đã được tiếp thu nhiều kiến thức quý báu của quý vị và anh chị em ! Thời gian tới phần vì công việc vất vả và bận rộn hơn ,phần vì tôi đã được anh Bùi Nguyên Quân nhận dạy huyền không , phần vì cũng muốn sắp xếp thời gian để học hỏi một số lĩnh vực của anh Điện Bàn . Vậy nên quỹ thời gian của tôi không còn nữa nên tôi quyết định thôi không tham gia diễn đàn nữa ! Chia tay lý học đông phương tôi cũng thấy rất quyến luyến và áy náy ! Tuy nhiên tôi vẫn luôn cổ vũ và ủng hộ nhiệt thành quý vị và anh chị em trong sự nghiệp phục hồi sử Việt . Trong thời gian tôi tham gia diễn đàn chắc không tránh khỏi những thiếu sót với quý vị và anh chị em ! Vì vậy thành thật mong quý vị và anh chị em lượng thứ ! Cóc Vàng xin chân thành cảm ơn quý vị và anh chị em đã ủng hộ và chỉ bảo trong thời gian qua ! Chào trân trọng !
 4. Chào bạn ! Bạn cần phải cung cấp tuổi của người lớn tuổi nhất trong nhà ( Quan hệ họ hàng ...của người ấy với bạn như thế nào ) ; Nếu cung cấp được cả số đo của căn hộ nữa thì tốt ( Nhà chung cư thì lấy luôn hướng cửa chính ấy ) Rồi các anh ấy sẽ tư vấn cho bạn .
 5. Nga làm sống dậy cây 30.000 năm tuổi(Dân trí) - Từ mô quả lấy từ trong hang sóc nằm trong tầng đất bị đóng băng vĩnh cửu ở Siberia, niên đại 30.000 năm, các nhà khoa học Nga đã tìm cách làm sống dậy toàn bộ một cây trong cuộc thử nghiệm tiên phong mở đường cho phương thức làm sống dậy các loài khác. Cây 30.000 năm tuổi được làm sống dậy.<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "> Theo các nhà nghiên cứu, cây cánh hẹp Silene là cây lâu đời nhất được tái sinh và nó hoàn toàn tươi tốt, nở hoa trắng và cho hạt có thể trồng được.Thử nghiệm trên chứng tỏ rằng tầng đất bị đóng băng vĩnh cữu là nơi lưu giữ tự nhiên của các dạng sống cổ đại. Các nhà nghiên cứu Nga đã công bố phát hiện của họ vào ngày hôm qua trên tạp chí khoa học của Mỹ. “Chúng tôi nhận thấy cần tiếp tục nghiên cứu tầng đất bị đóng băng vĩnh cửu để tìm kiếm “hồ” gen cổ đại, mà theo lý thuyết đã biến mất khỏi bề mặt trái đất từ rất lâu”, các nhà khoa học cho biết trong bài báo. Trước đó, các nhà nghiên cứu Canada đã làm tái sinh một số cây có niên đại nhỏ hơn rất nhiều từ các hạt được tìm thấy trong các hang đóng băng. Svetlana Yashina, thuộc Viện tế bào lý sinh của Học viện khoa học Nga, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, cho biết cây được tái sinh trông rất giống với phiên bản cây hiện đại. Loại cây này hiện vẫn được trồng ở cùng khu vực tại đông bắc Siberia. “Đây là một cây có thể phát triển được tốt và nó cũng thích nghi rất tốt”, Svetlana Yashina cho hay qua điện thoại trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn AP từ phòng thí nghiệm của bà ở thị trấn Pushchino. Bà hi vọng nhóm của bà có thể tiếp tục nghiên cứu và làm tái sinh nhiều loài cây khác. Nhóm nghiên cứu Nga đã tìm thấy quả của cây sau khi nghiên cứu hàng chục hang hóa thạch bị giấu trong trầm tích đá trên bờ phải của hạ lưu sông Kolyma, đông bắc Siberia. Lớp trầm tích có niên đại từ 30.000-32.000 năm trước. Lớp trầm tích này gắn kết với nhau rất chặt và thường không bị băng lọt vào, làm cho nước khó có thể thấm qua. Chính điều này đã tạo ra phòng lạnh tự nhiên tuyệt vời cách biệt hoàn toàn với lớp bề mặt. “Những con sóc đã đào hang dưới lớp băng, với kích thước bằng quả bóng. Đầu tiên chúng bỏ cỏ khô và sau đó là lông động vật vào để tạo thành nơi bảo quản tuyệt vời”, Stanislav Gubin, một trong những nhà nghiên cứu cho biết. Gubin đã mất nhiều năm rà soát khắp khu vực để tìm các hang sóc. Các hang nằm sâu 38m dưới bề mặt hiện tại, trong lớp chứa xương động vật có vú lớn, như voi ma mút. Gabin cho rằng nghiên cứu chứng tỏ mô của cây có thể sống trong lớp bảo quản băng đá hàng chục ngàn năm, mở ra hi vọng về khả năng tái tạo lại các động vật có vú Kỷ băng hà. “Nếu may mắn, chúng tôi có thể tìm thấy một số mô sóc đóng băng”, Gubin cho biết. “Và con đường này có thể dẫn chúng tôi tới việc tái tạo voi ma mút”. Các nhà khoa học Nhật cũng đã nghiên cứu khu vực này để tìm kiếm di tích của voi ma mút, nhưng Gubin hi vọng người Nga sẽ là những người đầu tiên tìm thấy mô động vật đóng băng có thể dùng để tái tạo. “Đây là vùng đất của chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng tìm thấy chúng trước”, ông cho hay. Phan Anh Theo AP Hy vọng khoa học sẽ tìm ra và làm sống dậy những bằng chứng sống còn tiềm ẩn của người việt !
 6. Hàng vạn người thành kính dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng(Dân trí) - Sáng nay 31/3 (tức 10/3 âm lịch), đại lễ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng tại khu di tích đền Hùng long trọng diễn ra với sự tham dự của nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hàng vạn người dân. Tham dự đại lễ có nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch UBMTTQVN Huỳnh Đảm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và du lịch Huỳnh Vĩnh Ái, ông Nguyễn Doãn Khánh - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ, ông Hoàng Dân Mạc - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam… cùng đại diện lãnh đạo nhiều tỉnh thành trên cả nước và hàng vạn người dân về dự Quốc giỗ. Đúng 7h sáng nay, đại lễ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng đã long trọng được tổ chức. Đúng 7h sáng, đại lễ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng đã long trọng được tổ chức. Đoàn đại biểu hành lễ từ chân núi Nghĩa Lĩnh qua Nghi môn, đền Hạ, đền Trung, lên Đền Thượng. Các chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam rước Quốc kỳ, cờ hội dẫn đoàn hành lễ. Tiếp đến là 14 thiếu nữ đội hương, hoa, lễ vật và 100 thanh niên rước cờ hội tượng trưng cho hình ảnh “Con Rồng, cháu Tiên” thể hiện cội nguồn dân tộc. Đúng 7h30 phút, tiếng chiêng, trống âm vang khắp núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng cẩn cáo với ông cha tiên tổ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cùng đại diện các vị đại biểu vào dâng hương hàng lễ tại thượng cung. Đoàn hành lễ thành kính tưởng nhớ các vua Hùng trước đền Thượng. Trước Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hoàng Dân Mạc đọc Chúc văn khẳng định ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày quốc lễ của dân tộc, ca ngợi công lao các vua Hùng; ca ngợi tinh thần quật khởi, kiên cường của các thế hệ người Việt Nam. Bài chúc văn khẳng định truyền thống yêu nước và lòng biết ơn sâu sắc của con dân đất Việt với các vị vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước. Qua bài chúc văn, khối đại đoàn kết dân tộc trong lao đông sản xuất, xây dựng và bảo vệ tổ quốc được khẳng định. Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn dâng hoa tại bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Ðại đoàn Quân Tiên phong ở ngã năm Ðền Giếng. Gặp gỡ, trò chuyện với đồng bào cả nước về dự lễ Giỗ Tổ, Chủ tịch Quốc hội mong muốn đồng bào cả nước và tỉnh Phú Thọ chung tay xây dựng Khu di tích lịch sử đền Hùng cho xứng tầm với di tích đặc biệt quan trọng của quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các vị đại biểu dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng. Cũng trong ngày chính hội Giỗ Tổ Hùng vương, mặc dù trời đổ mưa khá dày hạt nhưng hàng vạn người dân từ khắp mọi miền đất nước đã hội tụ về mảnh đất cội nguồn, thành kính dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên tổ. Anh Nguyễn Thanh Thắng từ Bắc Giang về đền Hùng chia sẻ: “Được về đền Hùng ngày hôm nay, tôi cảm thấy mình vô cùng phấn khởi và vui mừng được dâng hương tỏ lòng biến ơn đến các bậc cha ông tổ tiên”. Ông Nguyễn Xuân Các - Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết ước tính trong 6 ngày diễn ra đại lễ, đền Hùng sẽ đón khoảng 6 triệu lượt du khách về hành hương. Năm nay, lễ giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì và có sự tham gia của các tỉnh: Điện Biên; Nghệ An, TP Hải Phòng và TP Đà Nẵng theo Đề án tổ chức Giổ Tổ Hùng Vương hàng năm. Nhiều đoạn đường về đền Hùng ùn tắc. Hiện nay, nghi lễ thờ cúng Hùng Vương đang thực hiện ở 1.417 đền thờ trong cả nước. Theo thống kê, những địa phương có đền thờ các Vua Hùng đông nhất là Phú Thọ (326 điểm), Hà Nội (425), Bắc Ninh (168), Vĩnh Phúc (62), TP.Hồ Chí Minh (14)… Công tác chuẩn bị cho lễ rước năm nayrất chu đáo bởi tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đang được UBND tỉnh Phú Thọ lập hồ sơ đề nghị UNESCO tôn vinh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Dưới đây là một số hình ảnh PV Dân trí ghi nhận tại đại lễ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng: Các vị đại biểu chuẩn bị trước giờ khai lễ. <br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "> <br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "> Các chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam rước Quốc kỳ, cờ hội dẫn đoàn hành lễ.<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "> Ông Hoàng Dân Mạc - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đọc Chúc văn tưởng nhớ các vua Hùng. <br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "> Hàng vạn đồng bào cả nước hướng về đất Tổ. <br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">Anh Thế - Quốc Đô
 7. Chào anh chị em ! Theo tôi anh chị em đã học PT nên đăng ký sử dụng phần mền PC của anh Sơn , nó không những nhanh mà còn chính xác nên sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cho chúng ta . Khi chúng ta thực hành PT mà khách hàng thấy chúng ta làm việc phân cung điểm hướng trên máy tính và in ra giấy rồi trả hồ sơ tư vấn cho khách hàng thì họ sẽ thấy chúng ta làm việc rất chuyên nghiệp ,điều đó sẽ rất thuyết phục và ưu việt hơn hẳn những " ông thầy hiện nay vẫn đi tư vấn ở các làng quê " Mong rằng tất cả anh chị em sẽ cùng sử dụng PMPC này để động viên anh Sơn tiếp tục sáng tạo .
 8. Lạ kỳ cây thị tiêu diệt mọi xe ủi mon men lại gần 03/01/2012 12:51 Mọi máy ủi, máy xúc cứ đến gần định "triệt hạ" cây thị thì lần nào cũng vậy, khi thì xích bỗng nhiên đứt, khi thì máy móc đang gầm rú bỗng nhiên chết lặng... Nhiều năm nay, du khách đi qua khu vực trung tâm thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đều không khỏi tò mò đặt câu hỏi vì sao trước Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao (TTVHTTTT) thành phố lại có một cây thị lù lù “án ngữ”. Lạ một điều là khu vực trước đây đầy bóng cây xanh, nhưng kể từ khi quy hoạch thì chỉ duy nhất cây thị này là không ai dám đụng đến, nay nằm chơ vơ giữa bãi đất trống thênh thang. Mọi loại máy móc đều “quy hàng” Câu chuyện bắt đầu từ hơn 10 năm trước đây, ngày ấy khu vực còn sum suê những cây cổ thụ tựa như một cánh rừng. Ông Lê Việt Cường, Phó Giám đốc trung tâm cho biết, tại khu đất định xây dựng nhiều công trình lớn này, máy móc ầm ào san bằng mọi chướng ngại vật, mọi cây cổ thụ đều đã được di dời nhưng riêng cây thị thì “có vấn đề”. Máy ủi, máy xúc cứ đến gần định “triệt hạ” cây thì lần nào cũng vậy, khi thì xích bỗng nhiên đứt, khi thì máy móc đang gầm rú bỗng nhiên chết lặng. Cây thị ma ám ở Móng Cái. Chuyện lạ này lặp đi lặp lại nhiều lần, đến khi cả khu vực đã hóa thành bãi đất trống thì riêng cây thị vẫn “kiên cường bám trụ”. Bỏ phương án dùng máy móc di dời cây, người ta thuê nhân công chặt gốc nhưng “có cho vàng cũng không ai dám làm”. “Cuộc chiến” giữa cây và máy tiếp tục giằng co, cơ quan chức năng tiếp tục nhiều lần điều máy móc đến thì những chuyện lạ nêu trên cứ lặp lại. “Chỉ riêng trong năm 2011, chúng tôi đã 3 lần định di dời cây, một lần đầu năm, hai lần giữa năm nhưng lần nào cũng thế, cứ tiến đến gần cây là tự dưng máy… sinh bệnh”, ông Cường nói. Ông Bùi Bá Quảng, Giám đốc Trung tâm xác nhận sự việc: “Một số cây cổ thụ lớn hơn cây thị rất nhiều đã được di dời đi nơi khác nhưng riêng cây thị thì bất di bất dịch”. Người ta tuân thủ nguyên tắc “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” nên đã thắp hương “xin cây” nhiều lần nhưng “thần cây” có lẽ không chấp nhận. “Lúc đầu chúng tôi cho rằng xe hỏng là do máy móc hoặc có vấn đề từ người lái xe. Chúng thôi đã khắc phục bằng cách thay xe nhiều lần, đổi lái xe liên tục, vậy mà xe vẫn không sao đến gần được. Nếu có đến gần thì bỗng nhiên chết máy, nhưng khi đưa xe đến khu vực khác làm việc thì lại nổ ầm ầm bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra”, vẫn lời ông Quảng. Theo lời vị giám đốc này, thậm chí còn có lần xe đứt hẳn xích khiến người ta phải thay toàn bộ xích mới cho xe. Có lần người lái xe hoa mắt, khi đến gần cây bỗng nhiên rời vô lăng nhảy xuống đất ra về. Có người lái xe sau khi không “tấn công” được cây thì hoảng sợ nhất quyết xin chuyển công trình. “Vậy “tương lai” của cây thị sẽ ra sao?”. “Chúng tôi đành thống nhất giữ nguyên cây thị ở vị trí đó”, ông Giám đốc trả lời. Cây gieo rắc tai họa? Để phần nào “giải mã” những bí ẩn của cây thị, chúng tôi hỏi địa chỉ của gia đình đã từng sở hữu mảnh vườn có cây thị trên thì được biết, khi thành phố bồi thường để giải phóng mặt bằng, gia đình đó đã chuyển sang một vùng khác định cư. Cụ Hoàng Xuân Thâm (80 tuổi, một người dân ngụ phường Hòa Lạc) là một trong số it người biết chuyện kể lại, cây thị vốn của một gia đình hàng xóm nhà bố mẹ vợ ông. Khi khu đất trên là khu dân cư, cụ thấy chủ nhân hay thắp hương bên gốc cây nhưng chưa khi nào thấy người chủ hái quả hay chặt cành. Cụ Nguyễn Thị Bẩu (81 tuổi), người ngày trước từng ở gần khu vực cho biết trước đây khi vùng này chưa được quy hoạch, cây thị mọc trong vườn của một gia đình người Hoa Kiều. Lúc đó, cây sai trĩu trịt quả và to một cách lạ thường, có thể lớn như quả bưởi, tròn xoe thơm lừng cả xóm. Sau khi những người Hoa Kiều này rời đi thì một gia đình người Việt Nam đến ở. Bất thường xảy ra kể từ khi đến ở, người trong nhà ấy chẳng ai khỏe khoắn bình thường. “Họ cứ suốt ngày ốm đau, có người bị dị tật. Bà mẹ già có một cái bướu rất to ở cổ, miệng thì méo xệch; cô cháu gái thì đôi chân dị dạng. Nhất là ông bố suốt ngày ho như muốn nổ phổi. Họ đã thuốc thang chạy chữa rất lâu, còn lập cả bát hương trên cây thị nhưng những căn bệnh ấy đã không thuyên giảm mà còn gây hoang mang, sợ hãi cho cả làng”, bà lão thuật lại. Không hiểu những căn bệnh kỳ quái đó có phải do họ “sống chung” với cây thị lạ nên bị, hay đó chỉ là số đen đủi nên mắc bệnh? “Chẳng ai dám động đến cây thị dù hàng năm nó vẫn đơm hoa kết trái và cho rất nhiều quả”, cụ trầm tư nhớ lại. Bí ẩn chưa lời giải Không một người dân địa phương nào biết cây thị có từ lúc nào. Riêng cụ Khâm thì nhớ lại một vài chuyện lạ liên quan đến cái cây khẳng khiu “chẳng hiểu chứa điều thần bí gì mà quanh nó có những chuyện khó có thể giải thích”. Ông cụ cho biết, những năm kháng chiến chống Pháp, ngày ấy Móng Cái còn có tên huyện Hải Ninh và bọn giặc “trời đánh” không có chuyện gì xấu xa là không làm, từ cướp của, giết người dân vô tội cho đến hãm hiếp con gái nhà lành. Rồi nghe người dân kháo nhau về cây thị linh thiêng mọc ở bên kia sông, chúng cười khẩy khinh bỉ, cho rằng đó chỉ là lời đồn đại của những kẻ nhát gan, yếu bóng vía. Để ra oai, một tên quan Tây đã trèo lên bẻ cành thị rồi “phóng uế” ngay dưới gốc cây. Sáng ngày hôm sau, bọn lính giặc nháo nhác vì không thấy tên quan Tây đó đâu nữa. Chúng hò nhau đi tìm, lục tung từng con phố, từng nhà dân nhưng dấu vết đồng bọn vẫn biệt tăm. Vài ngày sau đó, xác tên giặc được tìm thấy ở bờ sông cách cây thị một quãng đường. “Không ai rõ tên giặc chết vì du kích ta trừ khử hay hắn mất mạng vì nguyên nhân nào. Chỉ biết là đêm hôm đó, gió cứ rít lên từng cơn dài trên ngọn cây thị. Từ đó, quân Pháp cấm bọn lính bén mảng đến gần cây thị”, ông cụ thuật lại. Chuyện xưa thì ít người chứng kiến nên dù sao cũng có hơi hướng truyền thuyết. Nhưng câu chuyện cách đây khoảng hai năm thì người dân sống xung quanh cây thị thì ai ai cũng quả quyết “Đừng có dại mà trêu vào cây thị”. Cuối năm 2009. Một tốp thanh niên địa phương kế bên đi qua, nghe người dân kể và để “chứng tỏ bản lĩnh” liền dừng xe trèo lên cây thị hái quả, rồi ra chơi ở bãi biển Trà Cổ cách đó không xa. Ngay đêm đó, những tai ương liên tiếp xảy ra với họ, người thì bị đánh, bị cướp; người thì bỗng dưng lăn đùng ra ốm sốt vật vã. Tra hỏi rõ ngọn ngành câu chuyện, vài ngày sau người thân của các thanh niên vội vã đội “mâm lớn mâm bé” ra thắp hương nghi ngút bên gốc cây, còn mời cả “thầy cúng cao tay” về cúng giải hạn. “Nào là ngựa giấy, thuyền giấy, tiền vàng âm phủ và đồ vàng mã khác cứ cháy ngùn ngụt. Những tưởng cúng khấn xong thì sẽ được bình an. Ai ngờ chính người thanh niên bị đánh và cướp xe ấy chưa đầy hai tháng sau mất mạng vì gặp tai nạn giao thông”, một người dân thuật lại. Cũng không ai kiểm chứng được việc nhóm thanh niên bị cây “trả thù” hay đó chỉ là những tai nạn rủi ro có thể gặp trong cuộc sống, nhưng từ đó cây cổ thụ ngày càng “nổi tiếng” hơn, ai ai cũng tránh xa. Người ta cũng lấy làm lạ về sức sống diệu kỳ của cây: Toàn bộ gốc cây mục ruỗng, chỉ còn trơ phần vỏ dày khoảng nửa gang tay, bốn cành lớn thì đã gãy do nắng mưa dầu dãi, do gió bão quật đổ. Vào mùa rụng lá, cây như một cây chết với bốn “cánh tay” khẳng khiu vươn lên nền trời ở độ cao khoảng 8m. Vậy mà đến mùa ra lá, “cây chết” này lại bật ra những mầm xanh li ti, những cành non lại đâm trồi nảy lộc như chứng tỏ sức sống bất diệt. Không ai rõ cây “có hồn” hay không, nhưng câu chuyện máy móc cứ đến gần cây là chết lặng thì có lẽ rất cần các nhà khoa học kiểm chứng, để du khách ngang qua khỏi phải đặt câu hỏi ngạc nhiên: “Vì sao hàng chục năm qua, cây vẫn “ngang nhiên án ngữ” như “trêu ngươi” con người giữa trung tâm thành phố?”. Nguyễn Hường/PLVN Tags: Phóng sự khám phá, chuyện lạ Việt Nam, chuyện không tin nổi, ngoại cảm tìm mộ, ma quái
 9. Bài 3: Lý giải ngôi đình 'xe tăng kéo không đổ' - Lý giải bí hiểm xung quanh chuyện cả 4 chiếc xe tăng dùng dây xích và mìn dây cố đánh sập, nhưng ngôi đình vẫn không hề suy chuyển và cây thiêng biết tránh đạn ở Quảng Nam. >> Bí ẩn về ngôi đình 'xe tăng kéo không đổ' >> Huyền thoại cây thiêng biết tránh bom đạn Giải mã bí ẩn ngôi đình thiêng và cây né đạn bomTrở lại chuyện ngôi đình xe tăng bắn không hỏng, dấu tích của dây xích và mìn dây được lính Mỹ quấn vào hai hàng cột giữa đình vẫn còn. Tôi vẫn không thể nào tin được tại vì sao cả 4 chiếc xe tăng dùng dây xích và mìn dây cố đánh sập, nhưng ngôi đình vẫn không hề suy chuyển. Ông Phiến giải thích, sở dĩ ngôi đình không đổ sập là nhờ sự liên kết chắc chắn của hệ thống cột và xuyên tránh.Những người thợ xây dựng nên ngôi đình này đã tính toán rất kỹ cho ngôi đình chịu được bão lớn nhất. Ngôi đình cổ này được xây dựng theo kiểu nhà rường 3 gian, 2 chái có tới 24 cột bằng gỗ mít khá lớn, chia thành 6 hàng, mỗi hàng 4 cột. Bên trên cột là những vì kèo và mái đình kết cấu với nhau thành một khối vững chắc. Với 24 cột và sườn nhà liên kết chắc chắn, cộng với 3 bức tường, hai bên tả, hữu và phía hậu, xây dựng rất dày và kiên cố. Chính vì vậy mà lính Mỹ dùng tới sức kéo của 4 chiếc xe bọc thép cũng không thể kéo ngã. "Đây là điều có thể minh chứng vì sao ngôi đình tồn tại hàng trăm năm qua với nhiều cơn bão khủng khiếp tràn qua vùng đất này mỗi năm vẫn không hề hấn gì với ngôi đình" - ông Phiến lý giải. Hàng năm, các trường học ở Tam Kỳ thường tổ chức những chuyến đi cho học sinh về thăm địa đạo Kỳ Anh và nghe kể chuyện đình thiêng và huyền thoại về cây rõi. Còn chuyện cây rõi thiêng biết né đạn bom vẫn tồn tại đến ngày nay, tôi đã đi hỏi rất nhiều cụ bô lão trong làng Thạch Tân. Tất cả đều bảo với tôi rằng đó là cây rõi mà họ phong là cây thần của làng.Còn tại sao nó tồn tại, nhiều người bảo rất khó giải thích. Để đi tìm lời giải cho cây thiêng biết né đạn bom ở làng Thạch Tân, tôi may mắn gặp một sĩ quan chỉ huy lực lượng pháo binh chế độ cũ nay đã bước sang tuổi 80 trong một lần ông tình cờ về thăm quê Quảng Nam. Ông nguyên là đại tá chỉ huy lực lượng pháo binh chế độ cũ đóng tại khu căn cứ Tuần Dưỡng. Hỏi chuyện về cây thiêng ở đình làng Thạch Tân biết né đạn bom, ông Ngọc cười và hỏi tôi có biết tại sao cây rõi cổ thụ đó vẫn tồn tại mà không bị bom đạn chiến tranh tàn phá không? Tôi lắc đầu. Ông giải thích rằng: Trên bản đồ tác chiến của lực lượng pháo binh thường chấm tọa độ khi bắt đầu khai hỏa. Mà tọa độ phải được xác định bởi mốc. Chính cây rõi cổ thụ làng Thạch Tân là một mốc tọa độ trên bản đồ tác chiến. Mỗi lần khai hỏa cho các loại pháo dọn đường đều lấy cây rõi làm mốc tọa độ. Mà trên bản đồ tác chiến, các mốc tọa độ phải được bảo vệ. Chính vì vậy mà cây rõi làng Thạch Tân không hề trúng đạn bom suốt hai cuộc chiến tranh khốc liệt và trở thành cây thiêng với bao huyền thoại mà người dân làng Thạch Tân tin rằng cây biết né đạn bom. Bí ẩn dưới lòng địa đạo Bên cạnh cây thiêng và ngôi đình xe tăng kéo không đổ là địa đạo. Chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình đi tìm những điều bí ẩn nơi vùng đất này. Theo tài liệu lịch sử được ghi lại, cả hệ thống địa đạo Kỳ Anh kéo dài hơn 38 km bắt đầu từ làng Thạch Tân xuống sát ven biển Vĩnh Bình, Kim Đới thuộc xã biển Tam Thăng. Đây là địa đạo được đào sâu dưới lòng đất cát trong vòng 6 năm. Bắt đầu từ năm 1965 và kết thúc vào năm 1970. Một miệng cửa hầm địa đạo nằm dưới đình làng Thạch Tân đã được trùng tu bằng bê tông. Tại đây có kho lương thực và trạm xá tiền phương Anh Hồ Xuân Ấn, một người con của vùng đất Tam Thăng bảo với tôi rằng, ngay cả bản thân anh lúc đầu cũng đã từng đặt câu hỏi tại sao lớp cha anh mình lại đào được địa đạo dưới lòng bãi cát trắng?Khi lần từng bước chân trong lòng địa đạo quê mình, anh vẫn không thể nào tin và tự hỏi làm sao người dân quê anh đào được hơn 38 km địa đạo xuyên lòng bãi cát trắng Đem câu chuyện hỏi ông Hồ Xuân Quang, một trong hàng nghìn người từng tham gia đào địa đạo trong những năm chiến tranh. Ông Quang bây giờ đã bước sang tuổi 70, nhưng vẫn nhớ như in ngày đầu đào địa đạo Kỳ Anh mà ông bảo mỗi m địa đạo thấm bao máu mồ hôi và nước mắt của người dân Tam Thăng. “Bắt đầu từ ngày 1 tháng giêng năm 1965, quân và dân Tam Thăng bắt đầu công cuộc đào địa đạo để bám trụ chiến đấu…” - ông Quang nhớ lại. Trong hồi ức của mình, ông Quang vẫn chưa quên những đau thương ngày đầu đào địa đạo. Đó là 12 du kích của địa phương anh dũng hy sinh khi 100 m địa đạo đầu tiên mới được đào. Đó là vào cuối tháng giêng năm 1965, khi một lực lượng lớn lính Mỹ tràn vào làng, sau mấy trận giao tranh bất thân thắng bại. Để bảo toàn lực lượng, 12 du kích rút xuống địa đạo mới được đào hơn 100 m. Hai giếng nước quan trọng cũng là hai cửa địa đạo. Đây là nơi người dân ra ám hiệu cho quân giải phóng dưới địa đạo biết địch đã rút. Lính Mỹ phát hiện và bủa vây lực lượng bao vây ngay miệng địa đạo. Lựu đạn cay, chất độc bắt đầu được ném xuống. Cả 12 du kích quyết định ôm nhau ngồi chết ngạt không đầu hàng vì sợ lộ ý đồ đào địa đạo, bọn Mỹ sẽ cho xe tăng và phi pháo san bằng.Để đào được 38 km địa đạo xuyên qua bãi cát trắng và nối thông với các làng từ Thạch Tân xuống Kim Đới, Vĩnh Bình là cả một kỳ công. "Ngay dưới lòng cát trắng là tầng đá cóc rất mềm, nhưng gặp gió là là trở nên rất cứng" -ông Quang giải thích. Nhưng trên tầng đá cóc vẫn là cát rất dễ bị sạt lở? Ông Quang bảo rằng địa đạo khi đào qua bãi cát trắng họ dùng tre chống đỡ. Còn phần lớn địa đạo người dân đào dưới hàng rào tre quanh vườn. "Chính nhờ rễ tre đan dày bện chặt nên không bị sạt lở. Cũng nhờ bờ rào tre và cây cối này đã che chắn và ngụy trang khiến địch không thể biết được địa đạo ở đâu…" - ông Quang giải thích. Một góc địa đạo Kỳ Anh đã được trùng tù bằng bê tôngĐể hình thành địa đạo liên hoàn này, toàn bộ người dân Kỳ Anh từ già đến trẻ thức trắng suốt hơn 6 năm ròng từ nhà này đào nối thông với nhà kia trong làng và kéo dài hơn 38 km dưới lòng bãi cát trắng. Mãi đến sau này, những bí ẩn dưới lòng bãi cát trắng Tam Thăng mới dần được hé lộ. Rất nhiều lời giải thích cho những bí ẩn nơi ngôi đình cổ, địa đạo và cây rõi thiêng nơi đình làng Thạch Tân. Nhưng với tôi vẫn nhớ như in trong chuyến đi về Thạch Tân, nhà báo Duy Hiển bảo rằng: ”Chính nền văn hóa nhân văn đã thắng nền văn minh vật chất bạo tàn, phi nghĩa”. Không biết điều đó có đúng không. Tôi chỉ biết cây rõi linh thiêng, địa đạo và ngôi đình cổ đến nay vẫn trường tồn và là nhân chứng qua bao cuộc bể dâu nơi vùng đất đau thương này… Vũ Trung
 10. Chào VSA ! Tôi đang tập tọe NC mà vẫn thấy huyền không khi sắp xếp phi tinh rất chệch choạc anh ạ >
 11. “Rắn Thần” quẫy đạp, hàng loạt người chết? (kỳ 5) 13/03/2012 06:11 (VTC News) - Không hiểu do trùng khớp thế nào, mà hầu hết những gia đình tham gia phá núi Dưỡng Chân, chỗ hình đuôi con rùa đều gặp họa sát thân. Tin liên quan Cột điện giết người và những cái chết biết trước (kỳ 4) Những cái chết kỳ lạ ở chân núi hình quy ẩn xà (kỳ 3) Chặt đầu “Rùa Thần” khiến nhiều người chết đuối? (kỳ 2) Lời đồn ngôi đền và quả núi thiêng ở Hải Phòng (kỳ 1) Sự kiện: Ông trưởng làng Mỹ Cụ (Chính Mỹ, Thủy Nguyên, Hải Phòng) Trần Văn Ngoang cũng xác nhận việc những gia đình sống ở phía Tây núi Rùa, được đồn đại là đuôi con rùa đều gặp cảnh chết chóc lạ lùng. Mấy thanh niên chết trẻ, mấy người vợ bỏ chồng về với đất lại là cháu ông. Ông Ngoang vạch cỏ dẫn tôi lên đỉnh núi Rùa, rồi vòng về hướng Tây. Phía đuôi con rùa này đã bị đào nham nhở, vẫn còn đất đỏ lộ ra, vết máy xúc cào. Nhiều chỗ vách núi dựng đứng cao tới 20m, sâu hoắm. Vết tích móc núi lấy đất ở phía Tây núi Dưỡng Chân, nơi được đồn là đuôi rùa. Dọc vách núi ấy, vô số đường hầm xây bằng gạch lộ ra. Có đường hầm bị máy xúc múc đi gần hết, có đường hầm mới bắt đầu lộ ra. Thậm chí, tôi đang đi với ông Ngoang ở sát vách núi, chân dẫm lên lớp đất đỏ, bỗng sụt một cái, lộ ra một ngôi mộ gạch. Theo ông Ngoang, tất cả những gia đình phá núi lấy đất đều đã trúng mộ gạch và thu được ít nhiều đồ cổ. Sau khi lấy đồ cổ, họ cho máy xúc múc hết cả gạch chở đi làm nguyên liệu san lấp mặt bằng. Ông M. dùng cả gạch lấy từ mộ Hán để chêm dây phơi. Ngay sườn núi sát khu vườn nhà ông M. cũng lộ ra mấy dấu tích hầm mộ. Khắp vườn nhà ông vương vãi gạch từ mộ Hán. Thậm chí, ông buộc dây phơi quần áo cũng chêm bằng viên gạch cổ cho chắc chắn. Tôi đang chụp ảnh, nhòm ngó những vách mộ, thì một người đàn bà có khuôn mặt buồn rười rượi đi tới chào ông Ngoang và tôi. Hóa ra là bà Nguyễn Thị T., là vợ ông M. Bà T. mời tôi và ông Ngoang vào nhà uống nước. Ngôi nhà trống hoác, chỉ có mấy bao thóc vứt chềnh ềnh giữa nhà. Bàn thờ ở góc nhà, khung ảnh chàng trai khôi ngô tuấn tú được phủ bởi tấm vải voan mỏng màu hồng. Đau lòng trước cái chết của con nên có thời gian bà T. phát điên. Bà T. kể với giọng buồn: “Đấy là cháu K. nhà tôi. Cháu mất 3 năm trước, lúc 26 tuổi. Cháu học giỏi lắm, nhưng nhà nghèo, nên không đi thi đại học được. Năm 18 tuổi, cháu nó to khỏe, nhanh nhẹn, chịu khó, nên được nhận làm công nhân ở nhà máy Lilama. Cả nhà trông mong vào cháu. Vậy mà…”. Theo bà T., tối hôm đó, K. từ nhà máy về chơi, nên gọi hai cậu bạn cùng xóm đến nhà ăn uống vui vẻ. Lâu ngày không gặp nhau, nên trò chuyện khuya lắm. Tối ấy, hai cậu bạn ngủ luôn lại nhà. Sớm hôm sau, hai cậu bạn dậy ra về, nhưng K. vẫn ngủ. Ông Lê Văn M. thấy con ngủ muộn thì vào gọi. Nhưng gọi mãi không thấy K. thưa. Ông M. sờ vào người con thì con trai ông đã lạnh ngắt từ bao giờ. Di ảnh con trai bà T. Điều khủng khiếp tiếp tục xảy đến với gia đình, là đúng 49 ngày sau cái chết của K., gia đình lại đón nhận cái chết lạ lùng của anh L., 40 tuổi, cách nhà K. mấy mảnh vườn, là anh em con bá con dì với K. Hôm trước, mọi người còn thấy anh L. đi lại ngoài đường, bơi bì bõm dưới sông. Thế nhưng, sớm hôm sau, bà D., là chị gái bà T., gọi mãi không thấy con dậy. Anh L. đã chết tự bao giờ, thân thể lạnh ngắt. Rồi tiếp sau đó thời gian, anh N., cũng là người trong họ, khi bế con về ông ngoại chơi, chả hiểu sao đứa bé đang rất khỏe mạnh, bỗng chết ngay trên tay bố. Làm tang ma cho con, cho cháu một thời gian, thì đến vợ ông M., tức bà T. phát điên. Việc bà T. phát điên do chính lời bà kể. Không hiểu do quá đau buồn vì cái chết của con, hay do “Thần Rùa, Thần Rắn” quở trách, mà bà lại lâm vào hoàn cảnh như vậy. Bà Tâm dẫn chúng tôi ra bụi tre trên sườn núi sau nhà bà với dáng vẻ rón rén sợ sệt. Đứng trên bụi tre bà chỉ mấy nóc nhà nằm ngay sát đuôi rùa, từng phá núi đào đất đi bán. Dọc ven quả núi bị đào nham nhở, đứt long mạch đó là nơi trú ngụ của đại gia đình anh em, bố con ông Tr., R., S., X., N., Th., rồi các gia đình các anh T., N., xa hơn chút, phía sườn Bắc là nhà ông L.… Những gia đình này đều có người chết bất đắc kỳ tử. Ông Ngoang chỉ dấu tích mộ Hán lộ ra do các gia đình đào đất núi Dưỡng Chân. Khởi đầu cho sự thương tâm là gia đình ông Trần Văn R.. Ông R. đẻ được hai cậu con trai, thì một bị tật nguyền, khoèo tay, khoèo chân. Nhà nghèo, nên khi có doanh nghiệp mua đất, ông R. bán tích cực nhất. Cách đây 6-7 năm gì đó, cậu con đòi lấy vợ bên xã Kỳ Sơn. Ông R. tổ chức cưới xin cho con đàng hoàng, chỉ thiếu có nhạc sống xập xình. Đêm trước ngày cưới, cậu con trai đòi thuê dàn nhạc, bố bảo thôi, vì nhà nghèo, cưới xin tiết kiệm, nhạc nhẽo làm gì. Giận bố, tủi hổ với bạn bè, S. tu nguyên chai thuốc sâu và chết ngay tại chỗ. Rạp đã mắc, cỗ bàn đã chuẩn bị xong xuôi, và mấy chục mâm cỗ cưới biến thành cỗ đám ma đầy nước mắt. Chuyện này, ông trưởng làng Mỹ Cụ Trần Văn Ngoang vẫn còn nhớ như in và nhắc lại ông vẫn rất buồn, bởi S. là cháu ông. Chồng đào núi, vợ chết Tiếp theo, bi kịch lan tới nhà ông chú của S., là anh Trần Văn X. Theo người dân trong xóm thì anh X. cũng đào núi hăng hái nhất, đục đuôi cụ rùa đến sát đỉnh, xúc đi hàng ngàn xe đất đá. Anh X. đã đào tung mấy hầm gạch trong lòng núi, nhưng chẳng rõ có thu được nhiều của quý không. Ông Thớ kể rằng, ông từng xem máy xúc múc hết cả mộ gạch. Mỗi mộ gạch phải chở mấy xe tải mới hết. Mộ Hán lộ ra khỏi vách núi. Anh X. đào núi được 3 năm thì vợ anh qua đời. Lý do vợ anh qua đời là vì con chó hàng xóm cắn. Mà con chó có to lớn, dữ dằn gì cho cam, nó bé tý bằng cái hoa chuối. Con chó đớp một cái vào chân, chỉ xước nhẹ, nên chị vợ chả để ý. Thời gian sau, chị kêu mệt, rồi qua đời khi mới 37 tuổi, để lại 2 đứa con cho anh X. nuôi.< Hàng xóm sát vách nhà anh X. là anh Trần Văn T. cũng gặp cảnh trớ trêu giống hệt anh X. Anh T. cũng tích cực đào đất đá ở núi Dưỡng Chân bán, một là kiếm tiền, hai là mở rộng vườn tược. Đào đất được 2 năm, thì cô con gái mới chập chững biết đi của anh mắc bệnh lạ, cứ rụng tóc sạch sẽ, rồi bé bỏ bố mẹ về với tổ tiên. Cái chết con gái không làm vợ chồng anh T. sợ hãi “Thần Rùa”. Chỉ đến khi vợ anh, chị Nguyễn Thị Ng., đột nhiên kêu mệt, nằm nghỉ trên giường vài hôm, rồi tắt thở không rõ nguyên nhân, mới khiến anh T. hoảng hồn, tin vào lời đồn bị “Thần Rùa” quở phạt. Chị Ng. hoàn toàn khỏe mạnh, không mắc bất cứ căn bệnh gì. Chị mất đột ngột khi mới 30 tuổi. Sau cái chết của vợ và con, anh T. không dám đụng vào núi Rùa nữa, làm lễ cúng bái ghê lắm. Ngôi mộ Hán này đã bị một gia đình múc gần hết, chỉ còn một chút vách mộ bám trong núi. Cũng là hàng xóm với anh X., anh T., và cũng rơi vào thảm cảnh giống hệt là anh N. Anh N. cũng cho máy xúc vào vườn nhà mình đục núi múc đất bán. Thật thương tâm, vợ anh, chị Kh., cũng chết bất đắc kỳ tử khi mới 35 tuổi. Chẳng ai rõ chị Kh. mắc bệnh gì. Chị Kh. là phụ nữ rất khỏe mạnh, xốc vác, làm lụng mọi việc từ trong nhà đến đồng áng, nên cái chết của chị gây sốc cho cả xóm. Người thì bảo “Thần Rùa” gọi đi, người thì bảo con rắn quẫy đuôi nên chết. Sau vụ chết chóc hàng loạt xảy đến với tất cả những gia đình tham gia đào núi, những gia đình này đã tổ chức đi xem bói. Ông thầy bói tên Duy ở Trại Sơn cách làng 10km bảo quả núi này hình quy ẩn xà, tức con rắn quấn chặt con rùa. Do đó, việc các gia đình phá tung phần đất hình con rắn đã giết con rắn, làm động long mạch, nên không tránh được tai kiếp. GS Ngô Đức Thịnh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn Hóa Việt Nam: “Không nên kết luận một cách dễ dãi”. Quan điểm về long mạch và chuyện trấn yểm để quyết định đời sống của một cộng đồng dân cư là có tồn tại. Trong dân gian cũng truyền tụng rất nhiều các câu chuyện về trấn yểm từ thời An Dương Vương xây thành cổ loa hay việc trấn yểm phía Tây thành Thăng Long… Ngay cả trong cuộc sống hiện đại, rất nhiều người vẫn tin vào việc trấn yểm để xua đuổi tà khí mang lại điều tốt đẹp cho gia chủ, chính vì lẽ đó, “thầy phong thủy” và các “dịch vụ phong thủy” mỗi ngày thêm nở rộ. Bản thân tôi đã từng chứng kiến không ít chuyện trấn yểm khi xây dựng chùa chiền, nhà cửa… Tuy nhiên, việc đúng - sai hoặc có - không chuyện trấn yểm hay long mạch có linh nghiệm không, ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của nhân dân, đến giờ phút này chưa một ai có đủ tri thức hoặc thẩm quyền để khẳng định. Nhưng có một sự thật cần thừa nhận là đời sống tâm linh trong nhân dân đang trỗi dậy mạnh mẽ và cần được tôn trọng. Người dân có quyền bày tỏ niềm tin của mình trước những vấn đề mang tính tâm linh, tín ngưỡng; nhưng đối với các ngành khoa học thì chuyện "thánh vật" cần được tiếp tục nghiên cứu và thận trọng khi đưa ra những kết luận. Tôi thấy xung quanh chuyện này có nhiều dư luận trái chiều. Nhiều người mặc dù không nói là không có trấn yểm nhưng cách nói và hướng nhìn nhận sự việc thực chất là phủ định. Tôi nghĩ không nên vội vã và dễ dãi như thế. Lê Trang ghi Còn tiếp…
 12. Nay tối thứ 7 ,chắc giờ còn đang bận dỗ dành động vật cao cấp khác giới ở chỗ nào đó thôi ......
 13. Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt xâm phạm Hoàng Sa 15/03/2012 22:45 | Quốc tế Sự kiện: Trường Sa, Hoàng Sa, Biển Đông, Trung Quốc, Việt Nam, Lương Thanh Nghị (VTC News) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị một lần nữa khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thời gian gần đây, Trung Quốc tiếp tục có các hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Một số động thái gần đây: Công ty Dầu khí Ngoài khơi quốc gia Trung Quốc (CNOOC) đã tiến hành mời thầu dầu khí 19 lô ở khu vực phía Bắc Biển Đông trong đó có lô 65/24, cách đảo Cây (Tree Island) thuộc quần đảo Hoàng Sa khoảng 01 hải lý. Ngày 2/3/2012, biên đội tàu hộ vệ 11 của Trung Quốc tiến hành huấn luyện bắn đạn thật ở vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa. Ngày 7/3/2012, tại kỳ họp thứ 5 Chính hiệp khóa XI, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Trung Quốc đã phát biểu về việc Tổng cục Du lịch Trung Quốc và chính quyền tỉnh Hải Nam đang hợp tác để mở rộng hoạt động du lịch tại quần đảo Hoàng Sa. Ngày 12/3, trên “Diễn đàn cường quốc” của mạng Nhân dân, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Cục trưởng Cục văn vật quốc gia Trung Quốc cho biết trong giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 12, Trung Quốc sẽ xây dựng trung tâm khảo cổ dưới đáy “Nam Hải” (Biển Đông) và trạm công tác “Tây Sa” (Hoàng Sa). Chính quyền tỉnh Hải Nam tổ chức cuộc đua thuyền buồm Cúp Ty Nam từ Tam Á đến quần đảo Hoàng Sa vào ngày 28/3/2012. Trước những hoạt động trên của phía Trung Quốc, hôm nay 15/3/2012, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nêu rõ: “Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Những hoạt động nêu trên của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa; vi phạm luật pháp quốc tế; trái với tinh thần Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông ký năm 2002 giữa ASEAN và Trung Quốc, đi ngược lại nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước và không có lợi cho việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ông Lương Thanh Nghị nhấn mạnh: "Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, chấm dứt các hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông.” PV.
 14. Nga sắp có hàng loạt tên lửa phòng không mới Bộ Quốc phòng Nga vừa ký hợp đồng 3 năm với nhà sản xuất Almaz-Antei, để trang bị nhiều hệ thống tên lửa phòng không S-300V4 cho quân đội nước này. > Nga sẽ có thêm 400 tên lửa liên lục địa > Nga kích hoạt hệ thống cảnh báo tên lửa Hệ thống tên lửa phòng không S-300. Ảnh: RIA NovostiBộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov và giám đốc hãng sản xuất hệ thống tên lửa phòng không Almaz-Antei, Vladislav Menshchikov đã ký thỏa thuận về việc giao nhận các hệ thống S-300V4 (SA-12 Giant/Gladiator). "Theo hợp đồng này, 3 tiểu đoàn S-300V4 sẽ được giao và được đưa tới hoạt động tại quân khu phía nam của nước Nga", RIA Novosti dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga. S-300 là một tổ hợp các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa có khả năng đối phó với tất cả các mối đe dọa từ trên không, gồm cả các máy bay không người lái, trực thăng và chiến đấu cơ, cũng như các tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Hệ thống S-300 nổi tiếng là một trong những hệ thống tên lửa phòng không giàu năng lực nhất trên thế giới. S-300V4 là biến thể hiện đại hóa đời mới nhất của mẫu S-300V và có khả năng hoạt động tốt hơn, nhờ vào việc sử dụng các thiết bị được nâng cấp. S-300V4 có thể được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đặt tên tương đương là SA-23. Quân đội Nga gần đây có những động thái cho thấy việc tăng cường hiện đại hóa vũ khí khí tài. Trong một bài viết được đăng trên nhật báo chính phủ Rossiiskaya Gazeta trước cuộc bầu cử tổng thống, Thủ tướng kiêm tổng thống đắc cử Vladimir Putin cho hay: "Trong vòng một thập kỷ tới, các lực lượng vũ trang Nga sẽ nhận được hơn 400 tên lửa đạn đạo liên lục địa với cả bệ phóng trên biển cũng như trên bộ, 8 tàu ngầm phóng tên lửa đạn đạo, khoảng 20 tàu ngầm tấn công, hơn 50 chiến hạm và khoảng 100 máy bay quân sự". Hà Giang
 15. Hay quá ! Đã tìm được thuốc chữa AIDS Các nhà khoa học Ural (LB Nga) đã có một phát minh quan trọng. Họ đã tìm ra được thuốc chữa đại dịch của thế kỷ: bệnh AIDS. Loại thuốc chữa AIDS này sẽ được kiểm tra và đưa vào sản xuất vào năm sau. Theo dự kiến, năm 2012 họ sẽ tiến hàng sản xuất quy mô lớn. Hiện nay, loại thuốc được cả loài người chờ đợi này, mang tên “Profital” đang ở giai đoạn cuối cùng là thử nghiệm lâm sàng trên người và tỏ ra vô cùng công hiệu. Các nhà khoa học khiêm tốn cho rằng, thuốc có khả năng giúp con người phòng tránh được nhiễm HIV kéo dài hàng tháng, trang Sbio của Nga cho hay. Trong quá trình thử nghiệm ban đầu, người ta đã xác định rằng khi dùng thuốc bệnh nhân sẽ tránh được nhiễm virus hàng tháng trời. Để kiểm nghiệm lại những dự đoán của mình, các nhà khoa học đã chọn một nhóm người đã bị nhiễm virus làm suy giảm khả năng miễn dịch và tiến hành điều trị. Dự doán của họ hoàn toàn được khẳng định. Người ta không phát hiện thấy bất cứ một dấu hiệu nào về sự có mặt của virus sau khi điều trị. Giáo sư Serguei Rodionov, đứng đầu nhóm nghiên cứu tuyên bố: Nhóm của ông đã sẵn sàng triển khai việc sản xuất trên quy mô công nghiệp và bán ra trên thị trường dược phẩm quốc tế. Chất chủ đạo của thuốc là “Protein anpha” mà các nhà khoa học đã biết từ lâu. Đó là protein do bào thai sản sinh ra. Nhờ tính chất của mình, nó phong toả các phản ứng tự miễn dịch của cơ thể, và tiêu diệt các virus nằm ở bên trong tế bào. Từ những thành công trong nghiên cứu, các nhà khoa học hy vọng 42 triệu bệnh nhân AIDS trên thế giới sẽ thoát khỏi án tử hình của căn bệnh nan y số 1 của hành tinh, trở lại với cuộc sống bình thường. Như vậy là, việc sản xuất dược phẩm mới này sẽ được tiến hành trong tháng tới tại Novouralsk. Phòng kiểm nghiệm thuốc đã khởi công xây dựng. Hiện nay, 40 chuyên gia nước ngoài đã đến làm việc tại khu vực giới hạn để triển khai việc lắp ráp thíêt bị, tổ chức dây chuyền sản xuất. Ngoài ra, giáo sư Rodionov cho biết sẽ tuyển lựa hàng chục sinh viên xuất sắc để đào tạo làm việc trong nhà máy. Quỹ tư nhân Skolkovo sẽ cấp học bổng để họ thực tập ở nước ngoài. Cơ sở sản xuất có diện tích 5.000 mét vuông, áp dụng công nghệ vi mô hiện đại.Mỗi mẻ sản xuất chỉ là 10kg “Profital”. Mỗi gam thuốc sẽ bào chế thành 30.000 liều, nếu tính thành tiền là hơn 8 triệu đôla. Bảo Châu .thuốc chữa , AIDS
 16. Con chào sư phụ ạ ! Cung khôn thì nguy hiể quá sư phụ ơi ! Chiều qua con đi viếng một đám tang : Nhà này cứ ốm đau suốt .... chăn nôi và làm ăn thì cứ nôi lợn chết ,nuôi gà ,gà toi . Vợ mới chết trẻ mới bố mộ xong ,hôm qua chồng 57 tuổi lại phải cảm chết nốt ..... nhà này rất nhiều điều không may nữa mà là xóm hay xì xào .... Vì là người cùng làng nên khi đến viếng bí mật quan sát kỹ thì con thấy giếng nước và công trìn phụ phạm cung khôn ( Đông Nam ) ; Ngoài ra cổng cửa còn bị thoát khí nữa sư phụ ạ ! Chào sư huynh Thiên Đồng ! Đệ đang ở trong lớp học nên gõ trộm ! Huynh nói rất là chí lý : MMột em gái xinh đẹp mặc một cái áo vá thì chỗ vá tuy kín nhưng không thể đẹp đẽ bằng một em gái khác cũng xinh như vậy mà lại mặc một chiếc áo lành lặn được ! Cóc đã được sự tư vấn của SP Thiên Sứ thì đã là rất quý, lại thêm các đệ muội Vusonganh, Tuấn Dương, Tuyết Minh, Phạm Hùng hổ trợ nữa. Cho nên Cóc cứ lóc cóc mà mần. Nhưng mà phong thủy như con người, người rụng răng mà xài răng giả thì ăn cũng được nhưng gặp phải món ngon hơi dai hơi cứng thì đôi khi cũng phiền hoặc tiếc chút vậy thôi. Giải pháp tình thế phong thủy đôi khi cũng như cái hàm răng giả vậy à. CV cảm ơn sư phụ và sư huynh !
 17. Đúng vậy cụ ơi !Ngay đó đọc sách Tàu - Cứ 4 cung xấu là để WC và Bếp . Thế thì giờ mới cần huynh Thiên Đồng và ACE bày cho cách chế phục nó ; Còn lấp thì quá đơn giản khi có nhiều tiền !
 18. Quá đúng ! Gạch xếp thì sẽ chưa thật kín nên bản thân cái phòng đó cũng chưa đạt tiêu chuẩn ,hơn nữa phía sau là hướng Bắc lại trống trải và giáp với cánh đồng lớn nên mùa Đông gió rất mạnh nên mà lại chưa có mái nên không hiệu quả lắm . Tuy nhiên lúc này nó tạm thời là PA tối ưu nhất ,ít nhất là về mặt tâm lý cho bà xã . Vài hôm nữa CV sẽ căng giây thép làm cái giàn hoa giấy ,tối đến mà bực mình thì ra có kê cái bàn pha gói cà phê nhim nhi cho hết tức vậy . ACE cũng thông cảm ,nhất là anh Nhị ... anh tham gia trồng cây thành hàng rào ở đó là rất hay nhưng tôi tìm gần năm nay mà giống cây Thanh Táo ( Cây Xinh Tưới ) bây giờ gần như tiệt chủng rồi nên không tìm được . Những loại cây khác thì thường mọc thưa và không xanh tốt quanh năm nên cũng không thích hợp . Cây này nếu tôi nhớ nhầm thì ở nhà Bác Hồ trong làng Sen có trồng làm hàng rào ,cách đây hơn nghìn năm các cụ vẫn dùng trồng quanh nhà làm hàng rào đấy - Nó chính là cây rào phong thủy nhưng nay mọi người ít để ý thôi . Phục tài mến đức của huynh Thiên Đồng nên hỏi xem còn chiêu nào hay hơn thôi ,còn CV thì vừa xếp tường gạch xong và vào đây gõ mấy chữ . Chào người anh em Vosonganh nhé ! CV này đi nhâm nhi ly Cà Phê tự thưởng cho một chiêu thử nghiệm của mình đây .
 19. Hồi đó có chú Tuấn Dương + Cô Tuyết Minh + Chú Phạm Hùng đến chơi ,lúc đó mọi người mới học lớp nâng cao ,cũng bàn ra tính vào mỗi người một ý nhưng chẳng có PA nào được mọi người thống nhất và cũng chẳng thấy có chút gì ở lớp cao cấp nên chưa lamg được . Loanh quanh vẫn là PA xây phòng bổ xung - Nhưng như vậy thì lại phải tốn tiền mà lại chưa lo được ,vậy nên vẫn chờ phương án khác cho đỡ tốn kém & Và CV vẫn chờ khi nào sưu tầm được các PA hay trong dân gian thì áp dụng . Nhiều lần được chứng kiến tài năng của huynh Thiên Đồng nên nay thấy sư huynh xông xênh mở mục này nên mạnh giạn hỏi xem còn chiêu nào hay không để vận dụng thôi ! CV tuyệt nhiên không có nghi ngờ gì trình độ của anh chị em cả ,ở ngoài Hà Nội có mấy ACE cùng học thỉnh thoảng vẫ ngặp nhau Hoặc ĐT cho nhau chắc rất hiểu tính cách của CV . Vấn đề là ở chỗ các PA ấy thật sự chưa tiện do điều kiện GĐ mà thôi . Nay quyết định áp dụng cách xếp gạch ( Xếp thật khít và nhau ) nhưng chưa làm được mái che không hiểu hiệu quả đến đâu ? PA này coi như một thí nghiệm . Giờ G đã đến và trong ngày nay là sẽ xong - Nhưng nể phục trình độ của sư huynh nên muốn xin ý kiến chỉ đạo cho vững tâm mà ! Xin cảm ơn mọi người vì đã quan tâm !
 20. Chào huynh & người anh em Vosonganh ! Cái nhà của đệ vẫn bị khuyết cung khảm và cung cấn mà . Sáng nay bàn với anh chủ thầu xây dựng chuyên sửa chữa cho nhà CV từ năm 2005 đến nay và được trả lời : Riêng phần nề đã hết 60.000.000 triệu cho cái phòng sau nhà ấy để cho nhà trở thành vuông vức . Đành chọn giải pháp xếp gạch chung quang đã : Kính các huynh !
 21. Có mấy giải pháp sau : 1.Xây phòng bổ xung cho căn nhà đầy đặn : Lúc nàyvới đệ là không tưởng ! 2.Có người anh em khuyên tại góc Đông bắc của nhàchôn một cột cao & Che một đèn sáng hắt vào phần nhà bị khuyết là xong ? 3.Vài người đi trước khuyên trồng cây rạng bụi thấpthành bờ tường quanh chỗ khuyết coi như một phòng cũng coi như nhà hết khuyết ? VD : Cây thanh táo ( Có nơi gọi là cây Sinh Tưới )nhưng đệ kiếm mãi mà không có ; vậy tác dụng của cây này thế nào ?<br style="mso-special-character:line-break"> 4.Loay hoay mãi thế là bà xã của đệ khuyên mua mấy trăm viên gạch lục xếp quâynhư bức tường cao khoảng 30 Cm thế là coi như có thêm một phòng lấp vào chỗkhuyết đó - Bao giờ có tiền lấy luôn gạch đó xây thành phòng . Và ngày hômnay đệ đang thực hiện lời khuyên ấy ! Huynh xem cóđược không ,nếu huynh bảo chẳng có tác dụng gì lập tức tối nay đệ rỡ ra luôn -Huynh làm ơn phán luôn đệ sẽ dịn cơm chờ bên máy tính để chờ lời vàng ý ngọc củahuynh. Xin cảm ơn !
 22. Chà !!! Cóc Vàng tôi tuổi Tuất ,thế này thì chẳng biết năm nào mới hết khổ ? ======================== Phương Pháp Hóa Giải Xung Thái Tuế Năm 2012 - Nhâm Thìn 2/11/2012 10:12:31 PM Theo phong tục truyền thống Á Đông vào đầu mỗi năm thì lại có một vị Minh Thần cai quản một năm giáng trần để cai quản mọi sự trần thế trong suốt một năm đó, thường được coi là Minh Thần túc trực, gọi là Thái Tuế, tổng cộng có 60 vị Thái Tuế ứng với 60 Hoa Giáp luân chuyển. Do Thái Tuế Thần đa số là Võ tướng xuất thân, cho nên trong Đạo Giáo coi toàn bộ đó là “Đại Tướng Quân”. Mà mỗi năm mỗi vị đều có hình tượng khác biệt, tay cầm Pháp Khí cũng không giống nhau, điều đó biểu thị cho sự lưu chuyển mỗi năm mỗi khác. Như vị Thái Tuế cầm bút, đại biểu cho một năm chính trị biến động; Nếu là vị cầm Thương xách Kiếm tất biểu thị cho một năm phát triển mạnh mẽ các đường lối, chiến thuật chiến lược. Thái Tuế cũng gọi là Thái Tuế Tinh Quân, trên trời ứng là Mộc Tinh ( Sao Mộc), Mộc Tinh có chu kỳ khoảng 12 năm một quanh mặt trời, cho nên cổ nhân mới lấy đó làm Tuế Tinh hoặc Thái Tuế; Lưu Niên Thái Tuế cũng gọi là Thái Tuế Tinh Quân, hoặc vì sợ phạm húy (bày tỏ sự tôn trọng) nên gọi là Giả Tuế Quân, cũng là thuộc Tinh Thần ( khái niệm sao biểu tượng cho yếu tố thời gian). Dân gian từ xưa đã có tập tục thờ cúng Thái Tuế rất rộng rãi. Năm 2012 - Nhâm Thìn trực Thái Tuế là Bành Thái Đại Tướng Quân, ở phương Đông Nam, các tuổi phạm Thái Tuế năm nay gồm có: 1. Tuổi Thìn: Là trực Thái Tuế, chính đồng phương vị, ứng vào các việc nhiều biến động, dễ bị ưu phiền, dễ có bệnh tật, nhiều ngáng trở. Xưa có câu nói "Đối Đầu Thái Tuế, Vô Hỷ Tất Hữu Hung". Đặc biệt Long là Tự Hình cho nên tuổi thìn năm nay còn ứng là Hình Thái Tuế, chủ về nhiều thị phi, thân tâm mệt mỏi, hay bị dây dưa vào các chuyện lôi thôi. Đồng thời do Thìn cùng Thân và Tý đang ở vào trong Hạn Tam Tai nên càng xấu thêm. 2. Tuổi Tuất: Là tuổi Xung Thái Tuế, năm nay ắt là nhiều sóng gió, có nhiều áp lực, gặp nhiều chuyện gãy đổ. 3. Tuổi Mão: Tuổi Mão năm Tân Mão - 2011 là phạm Thái Tuế, liền sang năm 2012 lại bị hại Thái Tuế, chủ về trong công tác có nhiều áp lực, bị tiểu nhân ám hại, vận thế lên xuống vô chừng. Luận về phạm Thái Tuế thì cũng không nhất định được là quá xấu, nhưng thực tế là do từ trường của cung Hoàng Đạo ảnh hưởng mạnh đến Từ Trường Cơ Thể mà gây ra các sự nhiễu động, bởi vậy người ta đối với những việc lớn Làm Nhà, Khởi Nghiệp, Hôn Nhân, Giá Thú...muốn làm vào các năm Phạm Thái Tuế thì cần suy nghĩ lựa chọn cho cẩn thận. Nếu như nhập hạn lưu niên của Bản Thân (Xem qua Tử vi hoặc Tử bình) được tốt, ắt là thêm tốt, vạn nhất nếu xấu thì càng xấu thêm. Nhưng bất luận thế nào thì vào năm phạm Thái Tuế cũng nên làm Hóa Giải, để có thể chuyển xấu thành tốt, Tâm An Thì Thân An. Phương pháp hóa giải: Trong các Niên Thần thì Thái Tuế tức là đứng đầu, nắm trong tay Họa Phúc, Cát Hung, Thọ Yểu...của nhân gian. Bởi thế ngay từ đầu năm nên có lễ cúng Thái Tuế cầu phúc lộc giải tai họa. Đó là cách giải Thái Tuế thứ nhất. Thứ hai dùng Nhị Hợp để hóa Thái Tuế, như năm nay là Thìn tức biểu tượng là con rồng, có thể đeo hình tượng Chim Phượng hoặc Gà để hòa hợp Thái Tuế tức gọi là "Long Phụng Trình Tường" đặc biệt do chỗ này là chỗ đóng của Sao Cang Kim Long nên cần đeo hình Phụng, Gà bằng ngọc, mã não, màu trắng hoặc vàng là thích hợp. Bởi Thái Tuế là Chí Đức Chí Tôn Linh Thần, chỉ có thể sinh không thể khắc. Lấy Thổ sinh Kim là hợp Đạo Lý ! Người tuổi Thìn cũng có thể thể đeo hoặc mang trong người mặt Ngọc Bội Tý Thìn, đây chính là "Vọng Tử Thành Long" chủ về thành đạt, thăng tiến, như vậy thì có thể chuyển nguy thành an, danh tài thành đạt. Người tuổi Tuất năm nay là Xung Thái Tuế, tức cũng là có Ngũ Quỷ nhập Mệnh, Ngũ Quỷ là sao chủ về âm ám, có thể nói khó tránh phá tài, quan tư, thị phi...bởi thế người tuổi Tuất ngoài việc Hóa Thái Tuế cho tốt, rất cần bày trên bàn hoặc đầu giường một bức tượng bằng Ngọc Thạch màu xanh "Song Khuyển Củng Nhật - Hai con chó chầu vào mặt trời" hoặc cũng có thể làm thành mặt dây đeo trên người, ngoài ra có thể dùng vòng tay"Hợi Mão Mùi Bát Quái Thủ Liên" chắc chắn sẽ được tăng gia vận khí, chuyển hung thành cát, hóa giải khí xấu... Phương pháp Tế Bái: Cúng Bái Thái Tuế là bước căn bản để hóa giải Thái Tuế, có người có thể cho đây là sự mê tín dị đoan, nhưng thực ra có nhiều cái đã chứng minh rằng tuy không giải thích được, nhưng vẫn cứ tồn tại trên thực tế. Tin thì có, không tin thì không có, tin mà không mê mới thật sự là Tin. Bài Vị Thái Tuế Năm 2012 Nhâm Thìn Bái Thái Tuế có thể làm tại chùa miếu, nhưng cũng có thể tự làm tại nhà mình, chỉ cần thành tâm tất nhiên sẽ có hiệu quả. Và thật sự không ai có thể làm tốt cho mình bằng chính mình. Cách đơn giản nhất là chọn một ngày tốt trong tháng 1 âm lịch (sau tết) tiến hành bày lễ lạt cúng giải Thái Tuế. Nếu làm trong năm thì nên chọn ngày tốt để thượng Bài vị. Nên sắp một bàn riêng, trên bày ảnh Quán Thế Âm Bồ Tát, dưới đặt bài Vị Thái Tuế (mua ở các cửa hàng bán vật khí Phong thủy chuyên nghiệp) nếu không có thì dùng bút viết trên một tờ giấy đỏ dòng chữ (từ trên xuống) "Trực Niên Thái Tuế Nhâm Thìn Bành Thái Đại Tướng Quân Thần Vị". Lễ vật đầy đủ gồm: Dùng một bát hương mới, rượu ba chén, đũa ba đôi, đồ mã gồm áo Thái Tuế, Vàng Kim Nguyên Bảo(Vàng Thoi), tiền vàng, bộ thế thân. Viết tên tuổi, địa chỉ lên áo Thái Tuế, để cho Thái Tuế biết mà chứng cho...và một bản in Đại Bi Chú (Bằng Phạn Ngữ tốt hơn). Thịt nướng, gà, đường miếng, mứt quả, bánh bột lọc, táo đỏ cùng hoa quả, cũng có thể dùng thêm đồ chay. Đầu tiên bày bài vị Thái Tuế, thể hiện sự Tôn Kính, bài vị màu đỏ trên đó đề tên tuổi vị Thái Tuế đương niên (như hình trên). Cúng xong có thể đặt treo Bài Vị hoặc Phù Trấn Thái Tuế ở phòng khách, chỗ thờ thần linh, dưới bàn thờ phật, chỗ thờ táo quân……….Cần nhất là chỗ đó phải sạch sẽ an tĩnh. Có thể để chỗ cửa ra vào hoặc cửa sổ đang phạm Thái Tuế đặt một bát hương (dùng luôn bát hương vừa cúng) và treo Thái Tuế Phù nơi đó. Sau đó thành tâm đốt hương nến, kính cẩn đọc các bài khấn nguyện sau: “Nam Mô A Di Đà Phật ! Phụng Thỉnh Bành Thái Tinh Quân Đại Tướng Quân, tín chủ tên.... tuổi..., năm nay lưu niên bản mệnh phạm Sát Tinh, hiện hướng Thái Tuế Tiên Sư thành Tâm cầu xin, giúp đỡ suy khí kiếp tai đều lui, hóa hiểm thành an, năm nào cũng là vận tốt, thân thể khỏe mạnh, công tác buôn bán lợi lạc, vạn sự như ý tài vận hanh thông…….”(3 lần) Bài Nguyện như Sau: Phụng thỉnh Tam tinh Chiếu Hiệu Lệnh, Thiên Thượng Nhật Nguyệt lai cộng ứng, Nam Đẩu Bắc Đẩu thôi Ngũ Hành! Úm Phật Hiển Linh sắc chân lệnh, Bát Quái Tổ Sư kỳ trung hình, ngọc chỉ phụng lệnh Thái Tuế Tân Mão Niên, Trực Niên Bành Thái Đại Tướng Tinh Quân đáo thử trấn, Thất Tinh Ngũ Lôi hộ lưỡng biên, Lục Giáp thần tướng đáo cung tiền, Lục Đinh thiên binh thủ hậu doanh, Thiên Cung Tứ Phúc Thần Cộng giáng, chiêu tài tiến bảo tối đương minh, đệ tử nhất tâm tam khấu Bái, bái thỉnh Thái Tuế Tinh Quân bảo an ninh, Trấn Trạch Quang Minh Nhân Tôn Kính, các gia bình an Vạn Sự hưng, bảo mệnh hộ thân thả trấn trạch, trực niên Thái Tuế lai giáng lâm. Cấp Cấp như luật lệnh. (7 Lần) Tiếp theo đó tụng thêm Đại Bi Chú, Bát Nhã Tâm Kinh (3 lần) Sau khi bẩm cáo xong, đợi hương cháy một nửa, đem tiền vàng đồ mã hướng về phía Thái Tuế đương niên (năm 2012 là hướng Đông Nam) mà bái, sau đó đem đốt, sau đó đem ba chén rượu đổ dưới đất. Hoàn thành. Sau đến cuối năm, sau ngày 23 tháng chạp thì làm lễ tạ Thái Tuế. Hàng tháng nên cúng vào ngày rằm, mùng một và ngày vía Thái Tuế (ngày 19/7). TRỌNG HÙNG fengshui
 23. Chúc mừng sinh nhật huynh Thiên Đồng ! Sư huynh rất cần sức khỏe đó ,hồi này không thấy huynh viết lách gì cả ,mà ở nớp cao cấp thì vắng tanh .
 24. Cóc Vàng chép được bài này chuyển lên để làm tư liệu tham khảo ,mong ai hiểu về đạo mẫu thì phân tích với . Sơ lược về tín ngưỡng thờ Mẫu và Tam, Tứ Phủ...Dành cho ai quan tâm.... Đăng ngày: 16:27 26-04-2011Thư mục: Văn hoá- Xa Hoi 1.MỞ ĐẦU: Đã từ lâu tâm linh, tín ngưỡng đã đóng vai trò rất quan trọng đối với người dân Việt.Trong đó tín ngưỡng thờ Mẫu là tập tục phổ biến và có từ lâu đời. Đó là tập tục thờ các vị nữ thần có từ thời nguyên thuỷ với các nữ thần đại diện cho thiên nhiên như Mẹ Đất, Mẹ Nước, Mẹ Lúa… đến các vị nữ anh hùng , các vị Công Chúa, Hoàng Hậu, hay bà Tổ cô của dòng họ, bà Tổ nghề của một làng nghề… trong dân gian.Các vị nữ thần thường được nhân gian suy tôn là Thánh Mẫu .Đó vừa là vị thần có quyền năng màu nhiệm vừa là người mẹ bao dung che chở cho đàn con thơ, vừa huyền bí lại vừa gần gũi.Một tín ngưỡng có sức ảnh hưởng rộng rãi ở nước ta là tín ngưỡng thờ Mẫu và tam,tứ phủ với nghi lễ đặc trưng là hầu đồng (hầu bóng, lên đồng...).Trong tín ngưỡng này, Thánh Mẫu được tôn thờ là vị thần chủ quyền năng cai quản toàn vũ trụ.Theo quan điểm đó vũ trụ được chia ra làm ba miền (ứng với tam phủ) hoặc bốn miền (ứng với tứ phủ). ================================================== 2.QUAN NIỆM VỀ TAM PHỦ , TỨ PHỦ:Quan điểm thứ nhất * Tam phủ gồm : 1. Đệ Nhất Thiên Phủ 2. Đệ Nhị Địa Phủ 3. Đệ Tam Thoải Phủ * Tứ phủ gồm :1. Đệ Nhất Thiên Phủ (cõi trời) 2. Đệ Nhị Địa Phủ ( cõi đất) 3. Đệ Tam Thoải Phủ ( miền sông nước) 4. Đệ Tứ Nhạc Phủ ( miền núi rừng) Quan điểm thứ haiSự sắp xếp theo thứ tự trên của các phủ ( Thiên, Địa, Thuỷ, Nhạc) có lẽ theo lịch sử xuất hiện của tam, tứ phủ.Theo quan điểm đó thì tam phủ có truớc và tứ phủ có sau với sự ra đời của nhạc phủ.Trong các khoa cúng và các bản chầu văn ngày nay hầu như đều ghi thứ tự tứ phủ là Thiên, Địa, Thuỷ, Nhạc.Song song với đó quan niệm tứ phủ với một trật tự khác cũng rất phổ biến đó là Thiên ,Nhạc ,Thuỷ , Địa với danh hiệu của bốn phủ như: * Tam phủ gồm : 1. Đệ Nhất Thiên Phủ 2. Đệ Nhị Nhạc Phủ 3. Đệ Tam Thoải Phủ * Tứ phủ gồm :1. Đệ Nhất Thiên Phủ (cõi trời) 2. Đệ Nhị Nhạc Phủ ( miền núi rừng) 3. Đệ Tam Thoải Phủ ( miền sông nước) 4. Đệ Tứ Địa Phủ ( cõi đất) Quan điểm này ngày nay rất phổ biến và nhiều người không còn biết đến sự sắp xếp trật tự tứ phủ như xưa kia nữa.Quan niệm thứ tự của tứ phủ như vậy cũng rất hợp lý theo mặt không gian từ cao xuống thấp.Cao nhất là tầng trời (Thiên); sau đó đến vùng cao nguyên rừng núi ( Nhạc); sau đến vùng đại dương sông nước (Thuỷ hay còn đọc chệch là thoải),rồi mới đến vùng địa phủ.Tứ Phủ được đặc trưng bởi bốn màu àu đỏ (thiên phủ); Màu xanh (nhạc phủ) ; Màu trắng (thoải phủ) ; Màu vàng (địa phủ). Để dễ theo dõi ta lập bảng tổng hợp sau: Tín ngưỡng thờ tam phủ tứ phủ thật diệu kỳ, tuy có nhiều quan điểm khác nhau nhưng lại không hề mâu thuẫn bởi vì chung quy lại đó đều là tôn thờ Thánh Mẫu tôn thờ toàn vũ trụ . ================================================== 3.TAM TÒA THÁNH MẪU: Tam tòa Thánh Mẫu được coi là ba vị Thánh Mẫu quyền năng tối cao,tương ứng với tam phủ và tứ phủ như vừa trình bày . Xét quan điểm thứ nhất, trong các khoa cúng thưởng thỉnh danh hiệu các vị Thánh Mẫu như sau:1. Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên ,Cửu Trùng Thanh Vân Công Chúa 2. Mẫu Đệ Nhị Địa Tiên, Liễu Hạnh Công Chúa 3. Mẫu Đệ Tam Thuỷ Cung, Xích Lân Công Chúa 4. Mẫu Đệ Tứ Nhạc Tiên, Sơn Lâm Công Chúa Có bốn vị thánh Mẫu tương ứng với bốn phủ nhưng tam tòa Thánh Mẫu thì chỉ nói về ba trong số bốn vị Thánh Mẫu mà thôi. Chính vì vậy nên có nhiều quan điểm về thứ bậc trong Tam Tòa Thánh Mẫu. Ta thường gặp 2 quan điểm sau: Hai quan điểm này dường như giống trong quan điểm về tam phủ đã nói ở trên ( thiên - địa- thoải và thiên - nhạc -thủy). Có điều Mẫu Liễu Hạnh được coi là thần chủ là khởi nguồn của tín ngưỡng này nên cả trong hai quan điểm đều có nói đến ngài. Quan điểm thứ nhất thường thấy trong các bản văn cúng, các bản chầu văn. Quan điểm thứ hai lại rất thường gặp trong việc thờ tự. Mẫu Liễu Hạnh vừa là Mẫu Địa Tiên vừa được coi là Thiên Tiên Thánh Mẫu .Thần tượng của ngài thường được tôn trí với trang phục màu đỏ và ngự bên trái là Mẫu Thượng Ngàn ( trang phục màu xanh) và bên phải là Mẫu Thoải ( trang phục màu trắng): Nhiều nơi thờ tam tòa Thánh Mẫu là tam thế giáng sinh của Mẫu Vân Hương ( Mẫu Liễu Hạnh) ứng với ba lâng giáng trần của ngài : lần đầu ở Vỉ Nhuế, Đại Yên, Nam Định lần thứ hai ở Phủ Giày, Nam Định và lần thứ ba ở Đông Thành, Kẻ Sóc, Nghệ An ( có ý kiến cho rằng lần thứ ba Mẫu giáng là ở Nga Sơn Thanh Hóa).Cụ thể như cung Mẫu trong phủ chính Tiên Hương, cung Mẫu đền Dâu ( Ninh Bình)... đều thờ tam thế Vân Hương Thánh Mẫu. Ta cũng thường gặp nhiều nơi ban thờ đề tam tòa Thánh Mẫu nhưung chỉ tôn trí một pho tượng Mẫu mà thôi. Xét về mặt lịch sử có lẽ tam toà Thánh Mẫu xuất phát từ tục thờ tam phủ ứng với ba vị Mẫu Thiên Địa Thoải, mặc dù tín ngưỡng sau này đổi thành tứ phủ nhưng tam toà Thánh Mẫu vẫn không đổi. Tam toà không chỉ nói về số lượng ,số đếm thông thường mà còn nói về sự bao quát, đầy đủ mà người xưa đã xây dựng.Số ba có thể nói là một số thiêng chúng ta thấy có Tam giới (Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới), Tam thời (Quá khứ, Hiện tại, Tương lai), Tam vô lậu học (Giới, Định, Tuệ)…Ngoài ra thì người phương đông cũng thường dùng số lẻ trong việc thờ cúng .Với quan niệm số lẻ là sự cân bằng âm dương (số lẻ là tổng của số lẻ và số chẵn)….Tam tòa Thánh Mẫu cũng ứng với tam thân Thánh Mẫu , là biểu tượng của quyền năng thâu tóm toàn vũ trụ , Bởi lẽ, xét về tâm linh thì bốn vị Mẫu chính là đại diện cho một vị Thánh Mẫu duy nhất đó là người mẹ của tâm linh.mà cũng có thể đơn giản đó là biểu tượng của người mẹ bất diệt trong lòng người dân Việt Nam ================================================== 4.HỆ THỐNG CHƯ THẦN TRONG TÍN NGƯỠNG: Tín ngưỡng tam tứ phủ dưới ảnh hưởng của Phật giáo và đạo giáo (Trung Hoa) tôn thờ chư Phật , Bồ Tát... và rất nhiều vị thần như Vua Đế Thích, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Thập Điện Minh Vương, Bát Hải Long Vương….Các vị thần được nhắc đến khá đầy đủ trong bản văn Công Đồng.Tuy nhiên với tín ngưỡng bản địa thờ các vị thần nước Nam thì các vị thần của đạo giáo cũng khá mờ nhạt, đa số người ta chỉ biết tới Ngọc Hoàng Thượng Đế (Vua Cha Ngọc Hoàng) và Bát Hải Long Vương (Vua Cha Động Đình).Còn lại các vị thánh đa số là các vị thần bản địa và được chia làm các hàng bậc rõ rệt như sau: - Tam Bảo: Chư Phật, Bồ Tát... - Các vị Vua cha như Ngọc Hoàng Đại Đế.,Vua Cha Bát Hải... - Tam Toà Thánh Mẫu - Hàng Quan Lớn (Ngũ vị tôn Quan) - Hàng Thánh Chầu (Thập Nhị Chầu Bà ) - Hàng Thánh Hoàng (Thập vị thánh Hoàng) - Hàng Thánh Cô (Thập nhị Tiên Cô) - Hàng Thánh Cậu (Thập nhị Thánh Cậu) - Các vị Thánh khác ( không được xét vào hàng tứ phủ) - Thanh xà, bạch xà, ngũ hổ... Hệ thống chư vị thánh thần trong tín ngưỡng tứ phủ đã được xây dựng từ thời xưa. Nhiều khảo cứu dẫn đến kết luận khởi đầu là việc thờ Mẫu Vân Hương ( Mẫu Liễu Hạnh) từ thời Hậu Lê, sau đó là sự phát triển đưa thêm nhiều vị nữa vào thờ và đưa Mẫu Vân Hương thành ngôi vị thần chủ cao nhất ( ứng với Tam Tòa Thánh Mẫu) .Đến ngày nay hệ thống chư thần tứ phủ đã được xem là cố định. Các vị thánh khác được phối hợp thờ cùng tứ phủ , hay thậm chí được các thanh đồng hầu bóng giá đó nhưng vẫn được coi là vị thần ngoài tứ phủ . Lấy thí dụ như các giá Chúa Tây Thiên, Chúa Nguyệt Hồ, Bà Chúa Kho,... .Các đền thờ những vị thần địa phương những vẫn kết hợp thờ tứ phủ, và khi hầu bóng các giá đó thường gọi là giá thánh thủ đền. Các vị thủ đền có thể được hầu riêng trước khi hầu tứ phủ như giá chúa Nguyệt Hồ được hầu sau giá Mẫu (Thánh Mẫu vẫn được coi là cao nhất nên phải hầu ngài đầu tiên) và trước khi hầu các giá tứ phủ ( thường bắt đầu là giá các quan lớn). Cũng có trường hợp các vị thánh bản đền được hầu sau khi thỉnh giá cuối cùng của một hàng nào đó. Thí dụ có thể hầu giá bà chúa kho sau giá chầu bé, hầu giá Chúa Thác Bờ sau giá Chầu Bé, hầu giá cô cam đường sau giá Cô Bé.Cũng nhiều trường hợp các vị thần ngoài tứ phủ lại được coi là tương ứng với vị thánh trong tứ phủ: ví dụ như giá chúa bà năm phương có thể hầu sau giá chầu đệ tứ và sau giá chầu năm ( coi Chuá Bà Năm Phương tương ứng với ngôi vị số năm trong hàng chầu), hầu giá Chúa Thác Bờ sau giá Chầu Đệ Nhị và sau giá Chầu Tam ( coi Chúa Thác Bờ tương ứng với ngôi vị số ba trong hàng chầu)Mặt khác tín ngưỡng thờ Mẫu Tam, Tứ Phủ còn chịu ảnh hưởng của Phật giáo, đa số các chùa miền Bắc đều có thờ Mẫu với quan điểm “tiền Phật, hậu Mẫu” .Ngoài ra tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ Phủ còn kết hợp thờ với các tín ngưỡng dân gian khác như tín ngưỡng thờ Trần Triều, thờ các vị thần địa phương (Chủ yếu là nữ thần), thờ ngũ hổ, thanh xà bạch xà,thổ công,thần núi, ….Nói đến tứ phủ (cũng như tam phủ) là nói đến toàn vũ trụ.Vì thế khi nói Tứ Phủ Thánh Chầu,Tứ Phủ Thánh Hoàng….người ta liên tưởng tới toàn bộ chư thánh Chầu,Thánh Hoàng…chứ không phải đích danh chỉ một vài vị.Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn linh muốn nói đến toàn bộ chư thần, với sự linh diệu của tín ngưỡng thờ Mẫu Như vậy tín ngưỡng thờ Tam, Tứ Phủ có một quan niệm rất bao quát, không chỉ thờ cố định số lượng các vị thần mà là tôn thờ toàn vũ trụ.Và tất cả cũng có khi đơn giản gần gũi đó chỉ là một vị thần ,đó là Thánh Mẫu.Thánh Mẫu là người mẹ luôn che chở dạy dỗ, thương yêu muôn loài.Tuỳ vào căn duyên mà biến hiện ,hóa thân phù đời giúp nước.Vì thế khi đặt câu hỏi có bao nhiêu vị Thánh Mẫu thì chúng ta có thể trả lời có muôn vàn vị Thánh Mẫu, nhưng cũng có thể trả lời là chỉ có một vị Thánh Mẫu duy nhất ,đó chính là điều kỳ diệu của tâm linh, như năm chữ : vạn pháp duy tâm tạo vậy ================================================== 5.CÁC NGHI LỄ TRONG TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU: 1- Hành hương , đi lễ cầu an tại các đền phủ. 2- Lập đàn cúng lễ các nghi lễ như Tụng kinh , dâng sao giải hạn, di cung hoán số, trả nợ tào quan, thí thực.. 3- Đội bát nhang (tôn nhang bản mệnh) 4- Dâng văn thờ 5- Hầu bóng 6- Các nghi lễ khác..... 6.GIỚI THIỆU CÁC VỊ THÁNH QUA MỘT SỐ BỨC TRANH THỜ*Tranh Tứ Phủ Công Đồng Tứ phủ công đồng là bức tranh thờ chung tất cả các vị thánh tứ phủ ( công: chung, đồng là cùng).Tranh vẽ các vị thánh đại diện cho các hàng bậc như sau: - Trên cùng là đức quán thế âm bồ tát, ngài đại diện cho Tam bảo : Phật, Pháp, Tăng trong đạo Phật. Theo huyền tích lưu lại thì Vân Hương Thánh Mẫu ( Mẫu Liễu Hạnh) quy y tam bảo và là đệ tử của đức Phật sau này ngài nên chính quả được tương truyền là Mã Hoàng Bồ Tát. Trong các đền thờ có thể thờ phật mẫu chuẩn đề, Phật Thích Ca, hay tam thế Phật.. làm đại diện - Hàng thứ hai : là Đức Ngọc Hoàng thượng đế ( ngồi giữa), hai bên là hai quan hầu cận ( thường là quan nam tào, bắc đẩu) .Có nhiều nơi thờ tam phủ ba vua (ba vị vua cha) là ba vị vua ứng với tam phủ thiên ,địa ,thoải là ngọc hoàng thượng đế ( thiên phủ), Diêm vương ( địa phủ), bát hải long vương( thoải phủ) , thông thường trong tam vị vua cha thì vua cha ngọc hoàng và vua bát hải là có ghi chú thích danh hiệu còn vị vua thứ ba thường để trống và không có chú thích gì, Theo phúc yên thì vị này có thể coi là địa phủ thần vương ( diêm vương) hay nhạc phủ thần vương ( nhạc phủ) đều được. Nhiều người cho rằng các vị vua này là xuất phát từ đạo giáo bên Trung Hoa ( có người còn cho rằng tam vị vua thờ là tam thanh: thái thanh, thượng thanh, ngọc thanh) nhưng rõ ràng Tam vị Vua Cha là các vị thần ứng với tín ngưỡng thờ tam phủ, tứ phủ và đã được Việt hóa khá nhiều. Vua Động Đình Hồ Bát Hải Long Vương được thờ ở đền Đồng Bằng Thái Bình, Vua cha Ngọc Hoàng được dân gian gọi với tên dân dà là ông trời ( ông giời)....Các vị Vua cha tuy có thứ bậc cao hơn Thánh Mẫu nhưng lại không có sức ảnh hưởng và ngôi vị thực sự trong tâm linh người Việt. - Hàng thứ ba : là tam tòa Thánh Mẫu: Mẫu Đệ Nhất (áo đỏ), Mẫu Đệ Nhị (áo xanh), Mẫu Đệ Tam (áo trắng). - Hàng thứ tư : là ngũ vị tôn quan : Quan Đệ Nhất ( áo đỏ), Quan Đệ Nhị ( áo xanh), Quan Đệ Tam ( áo Trắng), Quan Đệ Tứ (áo vàng), Quan Đệ Ngũ (áo xanh da trời đậm) - Hàng thứ năm : là tứ phủ thánh Chầu với các vị đại diện là Chầu Đệ Nhất ( áo đỏ), Chầu Đệ Nhị ( áo xanh), Chầu Đệ Tam ( áo trắng), Chầu Đệ Tứ (áo vàng), Chầu Lục ( phía ngoài cùng bên phải), Chầu Bé ( phía ngoài cùng bên trái) - Hàng thứ sáu: là tứ phủ thánh hoàng với đại diện là ông Hoàng Cả ( áo đỏ), Hoàng Bơ ( áo trắng), Hoàng Bảy ( áo xanh lam đậm). Hoàng Mười ( áo vàng) - Hàng thứ bảy : là tứ phủ thánh cô ( bên trái) và tứ phủ thánh cậu ( bên phải). +Phía bên trái có các vị đại diện là Cô Bơ ( áo trắng), Cô Tư ( áo vàng), Cô Chín (áo hồng) và Cô Bé Thượng Ngàn ( áo chàm xanh). + Phía bên phải có các vị đại diện là Cậu Cả ( áo đỏ), Cậu Bơ ( áo trắng), Cậu Tư ( áo vàng), và Cậu Bé ( áo xanh) Qua bức tranh ta thấy các vị thánh đại diện ở mỗi hàng đều tương ứng với tứ phủ (một cách tương đối) :Thiên phủ ( màu đỏ hoặc hồng) Nhạc Phủ ( màu xanh lá cây, xanh chàm..) Thoải Phủ ( màu trắng) Địa Phủ ( màu vàng) Tín ngưỡng thờ Mẫu , tam, tứ phủ là tín ngưỡng tôn thờ toàn vũ trụ ( thiên địa thủy nhạc) có thờ cả nam thần-nữ thần; thiên thần- nhân thần ; Các vị hiển tích ở miền xuôi cũng như miền ngược..... Cao hơn hết là Thánh Mẫu , người mẹ của tâm linh luôn có lòng bao dung độ lượng thương xót chúng sinh. Cửa Mẫu luôn rộng mở để chờ đón chúng ta, những khi vui hãy tìm đến Mẹ, lúc ta buồn hãy mở lòng tâm sự với Mẹ, Lúc khốn khó lại tìm đến mẹ để cầu xin mẹ che chở giúp đỡ chúng ta. Hãy an tâm trong cuộc sống bởi ta đã có mẹ, luôn có mẹ và mãi mãi có Mẹ. Mẹ là tất cả: Mỗi người mỗi nước mỗi non Đã về cửa mẹ như con một nhà... *Tranh Tam Phủ Công Đồng Tranh thờ tam phủ Trong bức tranh: - phía trên cùng là Quán Âm Bồ Tát ( dân gian hay gọi là Phật Bà Quán Âm), hai bên có kim đồng ngọc nữ hầu cận - hàng thứ hai là tam phủ ba vua ( tam vị đức vua, ba vị vua cha..) gồm + Thiên Phủ Thần Vương ( áo đỏ) + Nhạc Phủ Thần Vương ( áo xanh) + Thoải phủ long vương ( áo trắng) và hai vị quan hầu cận - hàng thứ ba là tam tòa Thánh Mẫu: + Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên ( áo đỏ) + Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn ( áo xanh) + Mẫu Đệ Tam Thoải Cung ( áo trắng) Tam phủ gồm ba phủ ( thượng thiên- thượng ngàn -thoải phủ).*Một số bức tranh thờ khác Tranh tứ phủ công đồng Tranh Ngọc Hoàng và các vị thần theo đạo giáo Trung Hoa BA VỊ TAM THANH Thánh Hoàng cuỡi tam đầu cửu vĩ Chầu Lục và các cô hầu cận Chầu Bé ( Đền Bắc Lệ) Cô Bơ Thoải -------------- Một số bài văn khấn tứ phủ. ----------------- Ngày hôm nay, kim niên kim nguyệt cát nhật lương thời, đệ tử con nhất tâm tưởng vạn tâm cầu, tu thiết nhang hoa lễ vật tờ đơn cánh sớ, mang miệng về tâu mang đầu tới bái yết cửa đình thần tam tứ phủ. Trên Mẫu độ, dưới gia hộ Mẫu thương, vuốt ve che chở độ trì cho con 3 tháng hè 9 tháng đông, đầu năm chí giữa nửa năm chí cuối, tứ thời bát tiết phong thuận vũ hòa, tai qua nạn khỏi. Mẫu cho con sáng hai con mắt, bằng hai bàn chân. Mẫu ban lộc dương, Mẫu tiếp lộc âm, cho lộc mùa xuân, cho tài mùa hạ, cho con tươi hơn lá, đẹp hơn hoa, phúc lộc đề đa tiền tài mang tới. Mẫu cho con lộc ăn lộc nói, lộc gần lộc xa, hồ hết lại có, hồ vơi lại đầy, điều lành mang đến điều giữ mang đi. Mẫu cứu âm độ dương, cứu đường độ chợ, vuốt ve che chở nắn nở mở mang, cải hung vi cát cải hạo vi tường. Mẫu phê chữ đỏ, Mẫu bỏ chữ đen, cho con được chăm sự tốt vạn sự lành, trên quý dưới yêu, trên vì dưới nể. Cho con gặp thầy gặp bạn, cầu người được người, cầu của được của. Mẫu ban danh ban diện ban quyền, cho con có lương có thực có ngân có xuyến, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an, trồng cây đắp phúc cho con được nở cành xanh lad, phúc lộc đề đa, cho trên thuận dười hòa trên bảo dưới nghe, trên đe dưới sợ, nước chảy một dòng thuyền trôi một bến. Năm xung Mẫu giải xung, tháng hạn Mẫu giải hạn cho gia trung con được trong ấm ngoài êm, nhân khang vật thịnh, duyên sinh thọ trường. Đệ tử con người trần mắt thịt, việc âm chưa tường việc dương chưa tỏ, tuổi con còn trẻ, tóc con còn xanh, ăn chưa sạch bạch chưa thông, không biết kêu sao cho thấu tấu sao cho tường. Con biết tới đâu con tâu tới đó, 3 điều không sảy, 7 điều không sai, trăm tội Mẫu xá, vạn tội Mẫu thương. Mẫu xá u xá mê, xá lỗi xá lầm, soi đường chỉ lối cho con biết đường mà lội, biết lối mà lần. Hôm nay đệ tử con lễ bạc tâm thành, con giàu một bó con khó một nén, giàu làm kép hẹp con làm đơn, thiếu Mẫu cho làm đủ, vơi Mẫu cho làm đầy. Mẫu chấp kỳ lễ vật, chấp lễ chấp bái, chấp lời kêu tiếng tấu của con, bay như phượng lượn như hoa tới cửa Mẫu ngồi, tới ngai Mẫu ngự, cho con sở nguyện như ý sở cầu tòng tâm. Con niệm nam mô a di đà Phật (3 lần) ---------------- Văn khấn Công Đồng Tứ Phủ Nam mô A Di Đà Phật(5 lễ) Nhất thiết cung kính,nhất tâm kính lễ thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo(3 lần) Nam mô Phật,Nam mô Pháp,Nam mô Tăng Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật(3 lần) Nam mô đại từ,đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát(3 lần) Con sám hối con lạy chín phương trời 10 phương chư phật,chư đại Bồ Tát,chư Thánh Hiền Tăng. Đệ tử con muôn trung bách bái,nhất tâm cung thỉnh: -Tam Phủ công đồng,Tứ Phủ Vạn linh -Tam vị đức Vua cha,Đức tam thập tam thiên thiên chúa Đế Thích Đế hoàn nhân tiên Thánh đế cung duy Hiệu Thiên Trí Tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Huyền cung cao thượng đế tối linh ngọc bệ hạ,Đức Vua cha Bát Hải Động Đình Thủy quốc Long Vương:Trấn Tây An Nam Tam Kì Linh Ứng Vĩnh Công đại vương Thượng đẳng tối linh thần. -Thiên tiên Cửu Trùng Vương Mẫu,Cửu thiên huyền nữ Phạm Thị Chân Nhân bán thiên Mão Dậu công chúa cập thị tòng bộ chúng -Tam Tòa Thánh Mẫu tối tú anh linh:Đệ Nhất thiên tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh công chúa,đệ nhị thượng ngàn,Lê Mại Đại Vương, Diệu Tín,Diệu Nghĩa thiền sư Bạch Anh Quản trưởng sơn trang công chúa,Đệ Tam Thoải Phủ Xích Lân Long Nữ công chúa. -Trần triều hiển thánh nhân vũ Hưng Đạo Đại Vương Quốc Công Tiết Chế Thượng đẳng phúc thần ngọc bệ hạ. Trần triều vương phụ,vương mẫu,vương phi phu nhân,vương huynh ,vương đệ,vương tử,vương hôn,vương nữ,vương tế,vương tôn chư vị tướng tá bộ hạ các quan công đồng Trần Triều uy phong lẫm liệt. -Cung thỉnh Tam vị Chúa Mường:đệ nhất Tây Thiên,đệ nhị Nguyệt Hồ,đệ tam Lâm Thao _Chúa Bà Cà Phê ,Tiên Chúa Thác Bờ-Hòa Bình công chúa,Ngũ Phương Bản Cảnh Chúa bà bạch hoa công chúa tối tú tối linh,hội đồng chúa bói,hội đồng chúa chữa,hội đồng chúa Mán,hội đồng chúa Mường,lục cung chúa chầu các bộ sơn trang,sơn lâm công chúa,tam thập lục cung công chúa,lục thập hoa giáp thần nương. -Cung thỉnh tứ phủ chầu bà,Năm tòa quan lớn,10 dinh các quan.Bát bộ sơn trang thập nhị tiên cô trên ngàn dưới thoải,Thủ điện công chúa tối tú tối linh.Con kính lạy tứ phủ quan hoàng.Kim niên đương cai Thái Tuế Chí đức tôn thần,đương cảnh thành hoàng bản thổ liệt vị đại vương.Đức hoàng triều đức hoàng quận.Thượng Thanh Bản Mệnh nguyên thần chân quân,Thiên Tào Hoa Giáp thủ mệnh công chúa,Ông thủ đầu đồng chầu bà quyền cai bản mệnh giáng phúc lưu ân trừ tai giải ách.Tứ phủ thánh cô,tứ phủ thánh cậu,cậu bé bản đền,cô bé bản đền.Ngũ lôi thiên tướng, ngũ hổ đại thần chư vị các quan, thiên thiên lực sĩ ,vạn vạn tinh binh,binh hùng tướng mạnh,chư tư quan tướng,giáng đền giáng phủ,tế thế cứu dân.Thanh Xà đại tướng,Bạch Xà đại quan.Thổ công chúa đất chư vị tôn thần bản sứ. Con kính lạy công đồng các giá ,hội đồng các quan ,trên ngàn dưới thoải ,18 cửa rừng,12 cửa bể,cửa đình thần tam tứ phủ tối tú anh linh,tối cao,tối sáng,tận thương tận độ! Hôm nay là ngày...tháng...năm... Đệ tử con là.....(tuổi)thê........(tuổi)sinh nam tử.....(tuổi)nữ tử.............v.v............. đồng gia quyến đẳng Ngụ tại địa chỉ:............................................ ...................... Ngày hôm nay cát nhật đương thời,đệ tử con tâm thành chí nguyện 1 dạ 1 lòng mộ đạo ân cần,đường xa không quản mưa nắng không nề,nhất tâm về bái yết cửa cha cửa mẹ của đình thần tam tứ phủ.Cúi xin Phật thánh thương xót giáng đền giáng phủ ,xe loan giá ngự, chấp lễ chấp bái,chứng minh công đức, giáng phúc lưu ân cho quốc thái dân an,mưa thuận gió hòa,thiên hạ thái bình,muôn nhà được hưởng ấm no hạnh phúc,phù hộ độ trì cho gia đình con được toàn gia an lạc công việc hanh thông,người người được chữ bình an,tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng,lộc tài tăng tiến,tâm đạo mở mang sở cầu tất ứng sở nguyện tòng tâm,ngũ phúc lâm môn,thân tâm an lạc, quả đạo viên thành,đầy thuyền mãn quả,gia đạo hưng thịnh.Có lộc có tài có ngân có xuyến để trên lo được việc thánh dưới gánh được việc trần,thần hôn phụng sự cửa đình thần tam tứ phủ được mãn chiều xế bóng.Xin các Ngài thương lời con kêu nhận lời con khấn,nhất tội ngài nhất xá,vạn tội ngài vạn thương! Dãi tấm lòng thành cúi xin Phật Thánh Chúa Tiên anh linh chứng giám!!! Cung thỉnh công đồng Tổ tiên nội ngoại,Tổ Cô Mãnh Tướng,cậu bé cô bé tại gia đẳng đẳng chư vị chân linh sống vi anh tử vi linh về hầu cửa Phật cửa Thánh trên tấu thượng thiên,dưới tấu tòa vàng thoải phủ,kêu thay lạy đỡ cho con cháu cháu chắt của Tổ được kêu thấu,tấu nổi,đắc lễ đắc bái đắc yêu đắc cầu.Đức Tổ cao minh tận thương tận độ!!! ---------------- con nam mo a di da phat (3 lan ) con lay chin phuong troi muoi phuong phat chu phat muoi phuong 10 phuong chu phat ngu phuong ngu phat thap phuong thap phat de tu con nhat tam cung thinh tam phu cong dong tu phu van linh van phep van linh muon trung bach bai nhat tam cung thinh tam vi duc vua cha duc vua cha de thich thien phu chi ton duc vua cha ngoc hoang thuong de duc vua cha bat hai dong dinh de tu con an may cong duc tam toa thanh mau doi co hau can de nhat thien tien quynh hoa dung lieu hanh cong chua sac phong che thang hoa dien dai vuong gia phong tien huong thanh mau de nhi truong son lam son trang cong chua thanh tien le mai dai vuong ngoc be ha dieu tin dieu nghja thien su de tam thoai phu xich lan long nu bach ngoc ho chung thuy tinh cong chua thanh tien ngoc be ha nhat tam cung thinh duc dai vuong tran trieu hien thanh quoc cong tiet che nhan vu hung dao dai vuong tran quoc tuan thuong dang phuc than ngoc be ha sam hoi duc ong de tam dong hai nhj vi vuong co de nhat vuo9ng co de nhi vuong co quyen thanh cong chua dai hoang cong chua co be cua suot cau be cua ong con sam hoi vuong phu vuong mau vuong tu vuong ton ngu phuong ngu nhac kiep bac linh tu cung thinh tam vi chua muong chua thuong dong cuong tuan quan de nhi to chua boi nguyet ho chua de tam thac bo hoa binh cong chua de tu con an may cong duc cua hoi dong chua muong chua man bat bo son trang thap nhj tien nang sam hoi cac toa son lam son trang tren ngan duoi thoai cung thinh ngu vi ton ong hoi dong quan lon nhat tam cung thinh tu phu chAU BA nhat tam kieu thinh ong cai dau dong ba chua ban menh cung thinh tu phu quan hoang \ ong bo thoai phu ong bay bao ha tran thui tren dat lao cai ong muoi tran thu nghe an sam hoi tu phu thanh co tu phu thanh cau nhat tam kieu thinh co be ban den cau be ban phu vao tau cha ra bach me sam hoi cac bong cac gia cac toa cac vi thu den thu dien cong chua cung thinh nam dinh ngu ho bach xa dai tuong ngayhom nay de tu con dau doi lenh menh lm toi con nguoi duong the so he thien cung cha cham linh me bat dong nhat a1 long tong 1 dao quy goi dap dau keu trc cua cha cua me de mau do cho con duoc yen can yen so yen so thien dinh tren mau tau de dinh duoi ha trinh cac cung .mau vuot mau ve mau che mau cho nan no mo mang trong cay dap goc no canh sanh ngon.cho con cau tai dac cay tai sai canh loc .cho tron gia chung nuoc chay mot dong thuyen do 1 ben de 3 thanng he chin thang thu co tai co loc de tren lo viec thanh duoi ganh vac vc tran .mau cho con cao tay boi gioi tay dong de cuu nguoi kho do ng me .tran gian con nham vo so loi vo cung am chua tuong duong chua to nham mau doi loi mau tha cho con tai qua nan khoi cho vo tai vo nan vo han vo lo .cac un cac tieu hoc hanh thong mjh sang suot Nguồn trích dẫn (0)