• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Blue cloud

Hội viên
 • Số nội dung

  131
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

6 Neutral

About Blue cloud

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Nhờ Bác Hạt Gạo Làng xem giúp cho Blue Cloud sim số này với ạ : 0938990526 . BlueCloud sinh 15/12/1967 (DL) vào lúc 19h30 Nhờ bác xem giúp số này có làm ăn đươc không ạ .cám ơn bác nhiều ạ
 2. cám ơn NTPT đã ghé thăm nhé
 3. cháu chào chú Hải Thiên Hà. Cháu mong chú xem giúp cháu năm nay cháu có thể tìm được công việc không ạ và nếu có thi vào khoảng bao lâu ạ . và cháu có thể kinh doanh được không ạ . Cháu cám ơn chú rất nhiều .cháu chúc Chú được dồi dào sức khỏe và vạn sự an lành Đây là link lá số của cháu.http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=ph%E1%BA%A1m+th%E1%BB%8B+thanh+v%C3%A2n&date=1967,12,15,18,30&year=2012&gender=f&view=screen&size=2
 4. chắc anh Thiên Đồng Quên Blue Cloud rồi Hix
 5. Bác Túy lao ui dạo này bác có khỏe không?

 6. Chào Anh Thiên Đồng Nhờ Anh xem dùm cho Blue Cloud Tuổi Đinh Mùi xem vào 19h10 phút ngày 25/2 /2012 01-Nhờ Anh xem dùm năm nay có tìm được việc làm không? 02-Năm nay có thể làm ăn được không? Cám Ơn Anh Thiên Đồng nhiều .chúc Anh mọi sự tốt lành
 7. Blue Cloud tuổi Đinh Mùi xem vào ngày 23/2/2012 vào lucs16h40 xin hỏi 3 câu 1. nhò anh xem dùm năm nay Blue Cloud có tìm đuọc việc làm không ? vì hiện giò đàng thất nghiệp 2 nếu muốn kinh doanh có đuọc không? 3 nâm nay có gập tình duyên không? chúc Anh Thiên Đồng đuoc nhiều súc khỏe vạn sụ tốt lành đến vói anh
 8. Quầng thâm mắt - biểu hiện bệnh gì? Quầng thâm mắt không chỉ là biểu hiện của việc thiếu ngủ, mà còn là biểu hiện của các bệnh dưới đây: Suy thận Biểu hiện: 2 mắt không có thần, xuất hiện quầng thâm đen. Theo quan niệm y học truyền thống, quầng thâm đen do thận bị suy nhược gây ra. Thận bị suy sẽ khiến 2 mắt bị thiếu tinh khí, bị mất thần, và làm xuất hiện quầng thâm đen. Cuộc sống sinh hoạt không điều độ trong thời gian dài, “yêu” quá độ rất dễ khiến mắt bị thâm đen.  Cách phòng tránh: Không để cơ thể quá mệt mỏi, không thức khuya, có cuộc sống sinh hoạt điều độ. Đồng thời củng cố tâm hồn, giữ tâm trạng vui vẻ, thoải mái, không để tâm trạng bị kích thích quá độ. Ăn nhiều các thực phẩm giàu canxi như canh xương…, hoặc các thực phẩm thanh mát như đậu xanh… Bệnh gan Biểu hiện: Vùng da trên khuôn mặt, xung quanh mắt đều sẫm màu. Mắt có quầng thâm đen là một biểu hiện bên ngoài của bệnh gan mãn tính, đặc biệt khi chức năng gan không bình thường trong thời gian dài, hoặc ở người bị phù gan mắt càng xuất hiện quầng thâm đen lâu. Khoảng 20% người bị bệnh gan thường xuất hiện “quầng đen” ở những vùng cơ thể lộ ra ngoài như khuôn mặt, vùng quanh mắt… Cách phòng tránh: Cách chữa trị bệnh gan mãn tính cần dựa chủ yếu vào chế độ ăn uống và tĩnh dưỡng. Cần cung cấp dưỡng chất song song với việc làm giảm gánh nặng cho gan để hồi phục lại các tế bào gan đã bị tổn thương, hồi phục lại chức năng gan. Nên nạp nhiều protein cho cơ thể, để đảm bảo cung cấp đủ cho việc hồi phục và tái sinh của các tế bào gan. Nên ăn nhiều thịt, trứng, và chế phẩm từ sữa. Nhằm đảm bảo cho nhu cầu hàm lượng glycogen trong tế bào gan, cần cung cấp đủ lượng carbonhydrate và vitamin. Đồng thời, cần kiên trì chế độ ăn ít béo, giúp giảm nhẹ gánh nặng cho gan và có lợi cho quá trình hồi phục sức khoẻ. Kinh nguyệt không đều Biểu hiện: Xuất hiện quầng thâm mắt trong thời gian dài. Đồi với chị em phụ nữ, việc xuất hiện quầng thâm mắt trong thưòi gian dài có thể do đau bụng kinh, hoặc kinh nguyệt không đều gây ra. Theo Đông y, kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh là do hàn khí bị ách tắc, khiến khí huyết không lưu thông. Quầng thâm mắt cũng là biểu hiện bên ngoài của việc khí huyết không lưu thông trong cơ thể. Ngoài ra, lượng kinh ra quá nhiều, hoặc chị em có hiện tượng xuất huyết tử cung cũng dễ bị quầng thâm mắt. Cách phòng tránh: Nếu quầng thâm mắt do kinh nguyệt không đều, chị em cần điều tiết lại cơ thể. Bệnh dạ dày mãn tính Biểu hiện: Quầng thâm mắt có màu hơi sẫm, xuất hiện màu xanh dương nhạt, phạm vi tương đối lớn. Những người bị viêm dạ dày mãn tính nếu chức năng tiêu hoá, hấp thụ bị suy giảm trong thời gian dài, dạ dày bị viêm đi viêm lại nhiều lần, quầng thâm mắt sẽ càng nặng hơn. Người bị suy nhược thần kinh, có bệnh về nội tạng cũng dễ xuất hiện quầng thâm mắt. Cách phòng tránh: Bệnh viêm dạ dày mãn tính, ngoài việc chữa trị, quan trọng nhất là việc cân bằng chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày. Cần có chế độ ăn uống hợp lý, kiêng ăn uống quá nhiều, quá no, cần chú ý vệ sinh thực phẩm, không để dạ dày vốn bị suy nhược lại phải chịu thêm kích thích. Khi dạ dày ổn định, quầng thâm mắt sẽ tự biến mất. Vấn đề về mũi Biểu hiện: Hắt xì nhiều khiến xuất hiện quầng thâm mắt. Quầng thâm mắt cũng có liên quan đến các vấn đề về mũi. Nếu ngày nào ngủ dậy bạn cũng hắt xì, chảy nước mũi trong thời gian dài sẽ khiến tĩnh mạch phía dưới mắt bị chảy máu làm xuất hiện quầng thâm. Do đó, nếu mũi bạn quá mẫn cảm, dễ bị viêm sẽ rất dễ làm xuất hiện quầng thâm mắt. Cách phòng tránh: Ngoài việc tích cực chữa bệnh viêm mũi, bạn cần tránh những nơi sương khói mù mịt, để tránh gây kích thích cho mũi. Đồng thời, không để không khí lạnh xâm nhập vào khí quản dẫn đến việc dị ứng gây hắt xì. Khi hắt xì không nên quá mạnh, tránh gây áp lực làm vỡ các mao mạch máu. Phạm Thúy Theo people
 9. Mục sở thị' thú cưng 'rợn tóc gáy' của teen Việt Nuôi động vật cảnh luôn là thú chơi hấp dẫn đặc biệt với nhiều người Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ. Theo dòng thời gian, sở thích này cũng có những thay đổi chóng mặt Đẹp mê hồn ‘thiên đường ếch nhái’ giữa Hà Nội Uống cà phê với... rắn, thằn lằn và nhện ở Hà Nội Cách đây khoảng 1, 2 thập niên, động vật cảnh ở Việt Nam chủ yếu là các loài chim và cá cảnh, đôi khi người nuôi kiếm được đôi rùa tam đảo, chú sóc bụng đỏ đem về nhà nuôi là cũng hơi bị “khác người”. Nhưng ngày nay, giới trẻ đang phát sốt với một trào lưu mới: nuôi những loài động vật kỳ quái đến từ ngoại quốc.Đứng đầu bảng trong số những vật nuôi “lạ” này là những loài bò sát và lưỡng cư có nguyên quán từ các khu rừng rậm thuộc nhiều châu lục khác nhau trên thế giới, từ châu Phi đến Nam Mỹ. Những đại lý bán động vật cảnh của Việt Nam thường nhập chúng từ các trại nuôi ở Trung Quốc hoặc Thái Lan để phục vụ như cầu của người chơi trong nướcTùy chủng loại và kích cỡ mà mỗi vật nuôi như vậy có giá dao động từ vài trăm nghìn đồng cho đến hàng trăm USD. Không chỉ tốn kém, việc nuôi vật nuôi khủng cũng rất lắm công phu Trao đối với Đất Việt, anh Nguyễn Minh Nghĩa, chủ quán Pet café - nơi nuôi và trưng bày khá nhiều loài bò sát “quái dị” ở Hà Nội cho biết: Để các loài động vật này có thể thích nghi được với điều kiện sống ở Việt Nam, người nuôi cần nghiên cứu nhiều tài liệu liên quan đến đặc điểm tập tính từng loài, từ đó tạo nên môi trường phù hợp với chúng, qua việc tạo nền chuồng, bố trí ánh sáng, sưởi ẩm, cung cấp thức ăn... Khi có đủ kiến thức rồi thì nuôi các loài động vật này không hề khó.Theo những người nuôi vật nuôi “khủng”, trái với vẻ ngoài rất đáng sợ, tất cả các loài này đều hiền lành, vô hại với con người. Chúng cũng nằm trong danh mục được phép mua bán trên thị trường quốc tế Dưới đây là một số thú cưng“rợn tóc gáy” đang được ưa chuộng ở Việt Nam: Với cái đầu xù xì đầy vẻ dữ tợn và chiếc mai lởm chở gai góc, rùa cá sấu (alligator snapping turtle) được nhiều người coi là loài xấu xí nhất trên quả đất. Ở mức độ trưởng thành cực đại, loài rùa khủng khiếp này có thể nặng đến 80kg. Những cá thể rùa cá sấu được bán ở Việt Nam thường nặng từ vài kg trở xuống, giá dao động từ 1,5 đến 5 triệu đồng. Thường được gọi là “khủng long 6 sừng”, giống axolotl của Mexico là một trong những loài động vật kỳ dị nhất thế giới. Trong suốt cuộc đời, loài lưỡng cư này duy trì hình dạng như một ấu trùng chưa trưởng thành. Ngoài ra, giông axolotl còn có khả năng tái sinh đặc biệt những phần thân thể bị mất như chi, thậm chí là cả não và tủy sống. Để sở hữu con quái thú” này ở Việt Nam, người nuôi cần bỏ ra trên dưới 500.000 đồng. Tắc kè hoa (chameleon) sinh sống ở một số khu rừng nhiệt đới thuộc châu Phi và Nam Á. Loài bò sát chậm chạp này nổi tiếng với cái lưỡi dài dính nhớp nháp và khả năng thay đổi màu sắc giống với môi trường để ngụy trang trước tầm mắt kẻ thù. Chúng có giá từ 1-1,5 triệu đồng cho mỗi con. Có nguyên quán từ vùng rừng núi phía Nam Trung Quốc, cá cóc lửa (emperor newt) có thế khiến nhiều người rùng mình với hình thù như một con thằn lằn trở nhẫy với những đốm đỏ dọc theo chiếc lưng màu đen. Loài lưỡng cư ưa sống trong môi trường ẩm ướt này được rao bán với giá dao động từ 400-700.000 đồng cho 1 cặp. Kỳ nhông Nam Mỹ (iguana) gây ấn tượng mạnh mẽ bằng ngoài hình rất “hầm hố”. Tuy rất được ưa chuộng, nhưng loài này cũng rất khó nuôi nhốt do đòi hỏi những điều kiện khắt khe về chế độ thức ăn, nhiệt độ… Giá của kỳ nhông Nam Mỹ tùy thuộc kích cỡ, từ vài trăm nghìn cho những cá thể “baby” đến trên 5 triệu đồng cho cá thể dài 1m. Ếch pacman nổi tiếng là một vật nuôi “dễ thương” bởi hình dáng béo ú của mình. Loài ếch Nam Mỹ này được cho là rất có tình cảm với người nuôi yêu thương, chăm sóc chúng, thể hiện ở việc có thể âu yếm, đùa nghịch với chúng. Giá của ếch pacman dao động từ vài trăm nghìn đến trên 1 triệu đồng tùy màu sắc, kích cỡ. Đến từ Trung Mỹ, nhện tarantula là một trong những loài nhện lớn và lông lá nhất thế giới. Chúng có thể đạt đến độ dài 10cm khi trưởng thành. Trái với vẻ ngoài "sát thủ ", loại nhện này được cho là hiền lành và vô hại với con người. Giá của mỗi chú nhện tarantula từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Tegu là một loài thằn lằn to lớn của Nam Mỹ, với chiều dài khi trưởng thành có thể đạt đến 1,5m. Chúng có nhiều màu sắc khác nhau như đen- trắng, vàng, đỏ và xanh da trời. Giá cho mỗi chú tegu dao động từ 1-5 triệu đồng tùy kích cỡ. Mỗi khi gặp nguy hiểm, thằn lằn rồng (frilled dragon) dựng đứng chiếc màu rộng hai bên đầu lên khiến nhiề đối thủ phải giật mình khiếp đảm. Chúng cũng có thể chạy bằng 2 chân nhanh như… người. Loài bò sát có quê quán từ châu Úc này được bán với giá trên dưới 2 triệu đồng cho mỗi con ở Việt Nam. Cũng đến từ Úc, quỷ gai (thorny devil) sở hữu một thân hình đẹp đến “sởn gai ốc” với hàng trăm chiếc gai tua tủa nhô ra trên thân thể. Trái với vẻ ngoài gai góc, loài bò sát này khá hiền lành và vô hại. Chúng được bán với giá lên đến 600 USD tại một số cửa hàng ở Việt Nam.
 10. Nhờ Thiên Đông Luận quẻ dùm cho Blue Cloud Tuổi .Đinh mùi ngày 29 tháng 5 năm 2011 .vào lúc 20h 10 phút 1 -Nhờ Thiên Đông xem dùm cho BC có xin được việc trong thời gian tói không.? 2-Công việc hiện tại có tiến triển được không? 3-dự định đi xa có tốt không? .chúc Thiên đồng được vạn sự như ý ,vui vẻ và hạnh phúc .
 11. Bài thuốc chữa bệnh gút 28/05/2011 16:38 Bệnh gút, y học cổ truyền còn gọi là chứng thống phong. Theo lương y Phạm Như Tá, thống phong là do ngoại tà xâm nhập cơ thể gây tắc nghẽn kinh lạc, khí huyết ứ trệ tại các khớp, gây ra đau và cử động các khớp khó khăn .Những biểu hiện Gút là căn bệnh thường gặp, với biểu hiện đau các khớp. Thường có 2 thể cấp và mãn tính. Với trường hợp cấp tính - đau dữ dội kèm sưng tấy đột ngột ở khớp bàn chân, ngón chân cái. Thường đau nhiều vào ban đêm. Cũng có thể bị ở các vị trí khác như, ngón chân, cổ chân, đầu gối... Các khớp thường có màu đỏ sẫm, ấn vào đau nhiều hơn; khớp hoạt động hạn chế. Cơn đau cấp tính có thể kéo dài 2-3 ngày (hoặc 5-6 ngày) rồi bệnh khỏi, không để lại di chứng, nhưng sau đó thường tái phát. Trường hợp đau mãn tính - thường do bệnh cấp tính chuyển thành, biểu hiện bệnh là viêm ở nhiều khớp, tái phát nhiều lần. Các khớp bị bệnh đau nhiều, kéo dài, tại khớp có thể sưng nóng đỏ đau, khớp bị dị dạng, co duỗi khó khăn, và xuất hiện các nốt u cục nổi lên xung quanh khớp, dưới da, ở vành tai (chuyên môn gọi hạt là tôphi) - những cục u này mềm, không đau, bên trong chứa một chất trắng như phấn. Bệnh tiến triển lâu ngày có thể gây tổn thương thận như viêm thận, sạn tiết niệu, tiểu máu, suy thận cấp và mãn tính. Tỳ giải Tri mẫu Thạch cao Mộc thông - Ảnh: H.Mai Bài thuốc Theo lương y Phạm Như Tá, khi áp dụng phép trị, cần chú ý đến giai đoạn phát triển của bệnh. Chẳng hạn với thể cấp tính chủ yếu dùng phép “thanh nhiệt thông lạc khu phong trừ thấp”. Đối với thể mãn tính thường kèm theo đàm thấp, ứ huyết, hàn ngưng, nên tùy chứng mà dùng các phép hóa đàm, trừ thấp, hoạt huyết thông lạc, ôn kinh, tán hàn. Đồng thời chú ý đến mức độ hư tổn của âm dương, khí huyết, can thận mà bồi bổ thích hợp. Nếu là thể cấp tính thì dùng bài thuốc gồm các vị: thạch cao 40-60g (nấu trước), quế chi 4-6g, bạch thược, xích thược, tri mẫu (mỗi loại 12g), dây kim ngân 20-30g, phòng kỷ, mộc thông, hải đồng bì (mỗi loại 10g), cam thảo 5-10g. Đem sắc uống ngày 1 thang, dùng trong thời gian bệnh biểu hiện sưng nóng đỏ đau. Với trường hợp đau mãn tính, nhiều khớp sưng to đau kéo dài, co duỗi khó..., thì dùng bài thuốc gồm các vị: chế ô đầu, tế tân (mỗi loại 4-5g), tỳ giải, xích thược, toàn đương quy (mỗi loại 12g), mộc thông, uy linh tiên (mỗi loại 10g), thổ phục linh 16g, ý dĩ nhân 20g, quế chi 4-6g. Đem sắc ngày dùng một thang. Cách sắc (nấu) các bài thuốc như sau: Nước đầu cho các vị thuốc vào nồi cùng 3 chén nước, nấu còn lại 1 chén, chiết nước ra. Nước thứ hai cho tiếp 2 chén nước vào nồi thuốc, nấu còn lại nửa chén. Hòa hai nước lại chia làm 3 lần dùng trong ngày. Hạ Mai
 12. .có gì thì báo cho Blue cloud với nhé. blue Cloud chỉ có một người thôi.SDT 0903990526
 13. Bác Học Trò làm cho Blue Cloud tí nữa là sặc nước rồi đấy
 14. Chống viêm loét bằng thực phẩm 19/05/2011 15:23 (TNO) Việc nhiễm khuẩn Helicobacter pylori (H.pylori) có thể gây viêm loét dạ dày hoặc thậm chí gây ung thư dạ dày. Thế nhưng, theo tạp chí Reader’s Digest dẫn nguồn tin từ các bác sĩ Canada, các vết loét trên da, viêm loét dạ dày có thể trị bằng các thực phẩm sau:1. Mật ong Mật ong có tác dụng kháng khuẩn, có thể dùng trị bỏng. Nhờ chống lại khuẩn H.pylori nên mật ong có tác dụng giúp các vết loét lở trên da mau lành. 2. Bông cải xanh Các loại rau nhà họ cải như bông cải xanh, súp lơ… chứa sulforaphane, hợp chất có thể tiêu diệt khuẩn H.pylori. Trong một cuộc khảo sát, sau khi những bệnh nhân xét nghiệm dương tính với khuẩn H.pylori được yêu cầu ăn nửa chén bông cải xanh hai lần mỗi ngày trong suốt một tuần, 78% trong số này đã có kết quả âm tính với khuẩn H.pylori. Nhiều cuộc nghiên cứu trên chuột cũng cho thấy, chất sulforaphane có thể tiêu diệt khuẩn H.pylori trong đường tiêu hóa. Ngoài ra, ăn bông cải xanh còn giúp cung cấp nhiều vitamin C và chất xơ cho cơ thể, đây là hai chất có tác dụng chống viêm loét. Ăn trái cây chứa chất xơ giúp chống viêm loét dạ dày - Ảnh: Shutterstock 3. Bắp cải Các nhà khoa học cho biết, a-xít amin glutamine trong bắp cải có đặc tính chống loét lở. Glutamine có thể giúp bảo vệ ruột, đồng thời cải thiện dòng máu lưu thông đến dạ dày. Điều này đồng nghĩa với việc glutamine không chỉ giúp ngừa viêm loét mà còn giúp các vết loét trong dạ dày, ruột mau lành. Bạn có thể ăn hai chén bắp cải sống mỗi ngày. 4. Sữa chua Sữa chua chứa vi khuẩn “tốt” có thể ngăn chặn khuẩn H.pylori hoành hành, đồng thời giúp các vết loét mau lành. Theo tạp chí Reader’s Digest, một cuộc khảo sát ở Thụy Điển cho thấy, những ai ăn sữa chua ít nhất 3 lần/tuần ít bị loét dạ dày hơn so với nhóm ít khi dùng tới sữa chua. 5. Trái cây Ăn nhiều trái cây, rau quả, ngũ cốc giúp cung cấp nhiều chất xơ cho cơ thể, chất giúp ngừa viêm loét. Một số cuộc khảo sát cho thấy, những ai ăn nhiều chất xơ thường ít có nguy cơ bị u loét. Cụ thể, theo một cuộc khảo sát 47.806 nam giới ở Mỹ, những ai hằng ngày ăn hơn 11g chất xơ từ rau củ giảm được 32% nguy cơ bị viêm loét tá tràng. Huỳnh Thiềm