• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Lãn Miên

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  595
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  19

Lãn Miên last won the day on Tháng 8 31 2016

Lãn Miên had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

839 Excellent

About Lãn Miên

 • Rank
  Hội viên chính thức
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

2.356 lượt xem hồ sơ
 1. Đề và Thuyết GS Cao Xuân Hạo: "Chẳng hạn, từ những năm 20 của thế kỷ XX những người làm từ điển Anh - Việt đã thấy ngay rằng (lạ thay!) tiếng Việt không có "tính từ", là vì nếu có thì không thể nào hiểu nổi tại sao người Việt nói Cha tôi già rồi mà không cần và không thể dùng một "động từ" như to be xen vào giữa (tức nói Cha tôi là già rồi)" . "Những cuốn sách đầu tiên viết về ngữ pháp tiếng Việt, - trừ một số ngoại lệ hiếm hoi như những tác phẩm của Trương Vĩnh Ký, Trần Trọng Kim, Phạm Duy Khiêm (đó là những người không phải chỉ biết tiếng Pháp), - đều do những người chỉ được học một thứ ngữ pháp duy nhất là ngữ pháp tiếng Pháp, hay có chăng cũng lại là một thứ tiếng châu Âu nào đó khác, cho nên dễ tưởng rằng đó là thứ ngữ pháp duy nhất mà một ngôn ngữ có thể có được. Thế là từ đó trở đi các thế hệ sau, tuy hầu hết không biết tiếng Pháp, đều coi sách vở của các bậc tiền bối như là hiện thân của chân lý và không có mấy ai thấy cần nghiên cứu lời ăn tiếng nói của người Việt nữa. Ngữ pháp sao chép từ tiếng Pháp trở thành một thứ tôn giáo nghiệt ngã: bất kỳ một nhận định nào về tiếng Việt cho thấy một cái gì không giống tiếng Pháp đều bị coi là tà thuyết. Từ đó, ta có thể hiểu tại sao 75% những câu thông dụng nhất của tiếng Việt không bao giờ được dạy ở nhà trường" ( Nguồn: internet <Cao Xuân Hạo>). Chính GS Cao Xuân Hạo đã giải quyết được vấn đề “théc méc” Ông nêu trên, khi chính ông đề xuất cái khẳng định: Phân tích câu nói của tiếng Việt không thể dùng ngữ pháp tiếng Pháp (cú pháp: chủ ngữ - vị ngữ - tân ngữ) mà phải dùng ngữ pháp vốn có của tiếng Việt (cú pháp: đề - thuyết) để mà phân tích. Đây là cách LM hiểu cái mà Ông khẳng định: Trong câu “Cha tôi già rồi” thì đề (cái người nói muốn nêu – đứng trước) là “Cha tôi”, còn thuyêt (cái đứng sau bổ nghĩa cho đề) là “già rồi”. Còn trong mỗi một trong hai mệnh đề tạo nên câu này thì mệnh đề “Cha tôi” lại có đề (cái chính yếu mà người nói muốn đề cập đến ) là “Cha”, nó có cái thuyết cho nó là “tôi” (ở đây “tôi” biểu ý là “của tôi” do vị trí đứng của nó trong mệnh đề này). Và mệnh đề “già rồi” lại có đề là “già” còn thuyết cho nó là “rồi” (ở đây “rồi” biểu ý là “đang hoàn tất” sụ già ở thì hiện tại, còn nếu muốn nhấn (tức nêu) thời điểm nào đó ở thì quá khứ thì phải nêu cái quá khứ là “đã” lên làm đề trong mệnh đề “đã già”, cả câu sẽ thành là “Cha tôi đã già” (là ở tại cái thời điểm xưa mà người nói đang muốn kể lại, hoặc cụ thể hơn cả câu sẽ là “Cha tôi khi đó đã già” – “Cha tôi là đề, “khi đó đã già” là thuyết). Ví dụ hai cảnh tôi gặp thật: Cảnh một, ở TP HCM, tôi đang đi xe máy, gặp cầu vượt chắn ngang ở ngã tư, tôi rẽ phải hỏi ông xe ôm đang ngồi vắt vẻo trên xe máy dựng trên vỉa hè, theo cách nói đúng “đề-thuyết” của người Nam Bộ, tôi lớn tiếng hỏi: “Đường Nguyễn Văn Linh (đề, cái Chính yếu mà tôi cần biết) đi lối nào huynh làm ơn chỉ giùm tôi chút (thuyết, cái Phụ bổ nghĩa cho đề)”. [ Câu nói này được các giáo viên phổ thông Hà Nội cho điểm là “ăn nói cộc lốc”. Giáo viên sẽ hướng dẫn cho cách đặt lại câu nói ấy theo đúng sách là : “Dạ thưa anh, anh làm ơn giúp chỉ cho tôi đến đường… thì đi ngả nào ạ”]. Tội nghiệp ông xe ôm nuốt vội miếng đang nhai, gói xôi sắn lót lá chuối đang xòe trên lòng bàn tay trái, ông dùng tay phải chỉ cho tôi: “Anh đi thẳng tới chân cầu vượt rồi quẹo trái lên cầu, qua cầu đi thẳng là tới. Nhưng đừng quẹo lên cầu ngay chân cầu nghe, cảnh sát chụp liền, mất năm chục ngàn đó, đi quá lên hai trăm mét có ngách queo trái lên cầu”. Cảnh hai ở Hà Nội, tôi đi xe máy đường Thái Hà đến ngã tư cắt Láng Hạ , có cầu vượt nằm ngang trước mặt, thì dừng do đèn đỏ cùng đông nghẹt xe máy cũng dừng lúc đó. Bỗng nghe “Ối!” phía sau, ngoái lại thấy cách hai xe máy cũng đang dừng có một xe máy thứ ba phía sau đổ nghiêng trái ra đường (chắc do đụng bờ vỉa hè hoặc do thắng gấp) và từ ông xe ôm, người độc nhất trên vỉa hè trống vắng vì phía trong của vỉa hè là con mương lớn song song với đường nên không có dãy nhà mặt tiền sát vỉa hè, đang ngồi vắt vẻo trên xe máy dựng trên vỉa hè ngay chỗ đó vang lên:”Chết cha mày chưa, đi với đứng!”. Tội nghiệp cô bé chủ xe người nhỏ nhắn đang lồm cồm đứng dậy ráng sức dựng chiếc xe tay ga láng coóng nặng nề của mình lên. Ông xe ôm, người duy nhất rảnh tay ở đó, vẫn ngồi vắt vẻo nhổ râu trên xe máy dựng vỉa hè (!).
 2. Ruột Thịt Ruột và Thịt là hai từ cụ thể, chỉ cái vật cụ thể. Cụ thể gần thì Ruột chỉ cái bộ lòng của động vật, gồm có Ruột non và Ruột già, trong hai từ ghép này thì Ruột là “đề”, non và già là “thuyết” bổ nghĩa cụ thể thêm cho cái “đề” đó. Cụ thể xa thì Ruột dùng chỉ chung cho bất cứ cái gì là cái ở bên trong, tức cái Âm. Như QT Tơi-Rỡi tạo từ là dẫn biến âm: Ruột = Rọt = Lót = Lõi = Lí 里 = Lõi Trong thiết Lòng, tiếp tục, Lòng = Tỏng = Tỏng Âm thiết Tâm, tiếp tục, Tâm 心 = Tấm = Tim. Biết Tỏng đã chuyển nghĩa thành từ trừu tượng, chỉ cái nghĩa là biết hết trong bụng người khác đang nghĩ gì. Theo QT Lướt (tức thiết) thì lướt từ đôi “Lõi Trong” = Lòng, nên Lòng là chỉ toàn bộ cái cụ thể bên trong của cơ thể động vật, gọi là Bộ Lòng, Đông Y chi tiết hóa nó thành Lục Phủ + Ngũ Tạng. Cũng là lướt “Toàn bộ bên Trong” = Tỏng, hay lướt lủn “Toàn trong Cả” = Tỏng. Cơ thể có bộ lòng là cái lõi trong, rồi đến ngoài cái lõi trong ấy là Thịt tức cơ bắp, rồi đến ngoài cùng là cái Vỏ =Dó = Da = Giáp 甲 = Giác = Xác 殼 . Từ dân gian Thịt là từ cụ thể chỉ cơ bắp, nhưng từ hàn lâm thì nhấn “Thịt Chi!” = Thỉ 豕, thành chữ Nho là bộ thủ Thỉ 豕,Thỉ 豕là một bộ thủ dùng để ghép thành các chữ chỉ con vật, như lợn là chữ Chư豬, voi là chữ Tượng象; cũng còn ghép tạo nên chữ Gia 家chỉ cái quan hệ sự sống dưới vòm trời: “Mái Hiên” = Miên 宀 (bộ thủ Miên宀) và Thỉ 豕(bộ thủ Thỉ 豕). Thịt chuyển nghĩa thành động từ Thịt có nghĩa là giết chết để ăn thịt, nên con mồi săn được gọi là Con Thịt, và giết nhau hay hại nhau gọi là Thịt Nhau. Do vị trí cụ thể trong cơ thể thì Ruột ở trong (là Âm), Thịt ở ngoài (là Dương), nên từ ghép Ruột Thịt là ghép theo cấu trúc Âm Dương (Hán ngữ gọi là Yin Yang) mà không thể đảo ngược ghép sai qui tắc là “Thịt Ruột” được vì như vậy nó sẽ thành một từ ngố. Từ ghép Ruột Thịt đã chuyển nghĩa thành một từ trừu tượng và chỉ sử dụng như ý trừu tượng là chỉ sự gắn bó keo sơn gần gũi của những cá thể cùng chung một mái nhà, hay một quốc gia, hay cùng dưới một bầu trời. Lướt thì “Ruột Thịt” = Rịt = Sít = Siết = Xiết. Rịt là đắp điếm băng bó cho khỏi máu chảy, hay như là “lá lành đùm lá rách”. Xiết là Buộc Chặt. tức Thít Chặt. Còn lướt “Thịt Ruột” = Thuột = Thuộc = Thắt = Chặt. Quan hệ Thắt Chặt hay quan hệ Thân Thuộc là đồng nghĩa. Nói lái như phát âm Nam Bộ thì Ruộc Thịt là Rịt Thuộc, Rịt nghĩa là gần gũi thân quen, như nhiều cây chung rừng thành ra Rậm Rịt (林森); Thuộc cũng nghĩa là gần gũi thân quen như nhiều người chung một cộng đồng thành ra Thân Thuộc 親屬. Nên không có chuyện là người ta lại muốn thịt nhau. Dưới đây là hai đoạn trích ý trong văn học dân gian ở cuốn “Tích thời hiền văn 昔 時 賢 文” (Văn hay thời xưa), LM chuyển thể câu viết: 1 Lòng tốt mệnh lại tốt thêm Vinh hoa phát đạt sớm hơn người đời Lòng tốt mà mệnh lại tồi Có được bất quá một đời bụng no Mệnh tốt mà lòng xấu xa Chặng trước e sợ khó đa giữ tròn Tâm mệnh đều chẳng song toàn Một kiếp nghèo khổ đến toan về già Nếu làm ơn nghĩa rải dày Người dưng khắp chốn chóng chày gặp nhau Chớ gieo oán nặng thù sâu Đường nguy chỗ hiểm biết đâu mà nhờ 心好而命好多 Tâm hảo nhi mệnh hảo đa 就會早點榮華發財 Tựu hội tảo điểm vinh hoa phát tài 心好而命又虧 Tâm hảo nhi mệnh hựu khuy 得的不過一生飽腸 Đắc đích bất quá nhất sinh bão trường 命好而心臭差 Mệnh hảo nhi tâm xú sai 前程恐怕難多保全 Tiền đồ khủng phạ nan đa bảo toàn 心命都不雙全 Tâm mệnh đô bất song toàn 一生窮苦到長老之 Nhất sinh cùng khổ đáo trường lão chi 如果思義廣施 Như quả ân nghĩa quảng thi 生人處處都歸相逢 Sinh nhân sở sở đô qui tương phùng 常常莫結怨仇 Thường thường mạc kết oán thù 路逢險處難於避迴 Lộ phùng hiểm sở nan vu tị hồi 2 Nghe Trời bặt chẳng âm thanh Tìm Trời biết ở thâm xanh xứ nào Trời đâu có phải xa cao Trời là chính ở chỗ vào lòng ta Người niệm ,Trời Đất biết mà Nếu không quả báo tại là Trời im Nhân gian mọi tiếng thì thầm Như sấm vang mạnh Trời lầm được chăng Việc mờ ám chốn nhân gian Mắt thần như chớp Trời làm lộ ngay Người mà sai phạm đong đầy Trời liền lập tức thành ngay quan tòa Làm sai hại rõ rành là Người ta chưa diệt, Trời đà diệt ngay Lừa người ắt tự chối bay Lừa lòng mình ắt lừa ngay đất Trời Người tốt Trời chẳng phụ người Lòng người thiện ác có Trời phân minh 聽天寂無聲音 Thính Thiên tịch vô thanh âm 尋天何處蒼深無窮 Tầm Thiên hà xứ thương thâm vô cùng 非高非遠的天 Phi cao phi viễn đích Thiên 天都正是在連人心 Thiên đô chính thị tại liền nhân tâm 人念天地必知 Nhân niệm Thiên Địa tất tri 若無果報天是有私 Nhược vô quả báo Thiên thì hữu tư 人間所有私言 Nhân gian sở hữu tư ngôn 如雷猛響天聞細詳 Như lôi mãnh hưởng Thiên văn tế tường 人間暗室虧心 Nhân gian ám thất khuy tâm 神目如電天尋陳鋪 Thần mục như điện Thiên tầm trần phô 人若惡錯滿行 Nhân nhược ác thác mãn hành 天必立即變成法官 Thiên tất lập tức biến thành pháp quan 作不善者顯明 Tác bất thiện giả hiển minh 人群不害誅行由天 Nhân quần bất hại chu hành do Thiên 欺人必自欺心 Khi nhân tất tự khi tâm 其心欺必坤乾也欺 Kỳ tâm khi tất Khôn Càn dã khi 天不負道心人 Thiên bất phụ đạo tâm nhân 人心善惡天分明詳 Nhân tâm thiện ác Thiên phân minh tường
 3. Báo Đài Loan đưa tin cuộc bầu cử dân chủ trực tiếp kết thúc, bà Thái Anh Văn người Nam Bộ Đài Loan, ứng cử viên thuộc đảng Dân Tiến đắc cử Tổng thống Đài Loan. Sau khi cử nội các, bà có bài phát biểu trước các nhà báo quốc tế. onlineopinions@appledaily.com.tw 作者:蔡英文 2016-01-16 Web Only調整字體尺寸 民主進步黨總統候選人蔡英文今(16)日偕同副總統候選人陳建仁、競總主委陳菊、秘書長吳釗燮、總幹事蘇嘉全及執行總幹事林錫耀召開國際記者會,發表感言。 謝謝各位國內外的媒體記者朋友,感謝大家的耐心等候。 今天,台灣人用選票寫下了歷史,完成了總統直選以來第三次的政黨輪替,以及第一次的「國會政黨輪替」。我要向所有在今天走進投票所、投下神聖一票的台灣人民,致上最深的敬意。無論投票給誰,民主精神的展現,就是這場選舉最大的意義。 在2016年,我們又一次地透過民主選舉,向全世界展現做為一個民主國家的驕傲,以及身為台灣人的光榮。我們也再一次告訴了國際社會:民主的價值,已經深入台灣人的血液;民主的生活方式,更將是2300萬人永遠的堅持。 在這裡,我要感謝兩位可敬的對手,國民黨的朱主席、和親民黨的宋主席。我感謝他們,展現了民主的風度,讓這次的大選能夠順利、圓滿。而過去這段時間的相互競爭,以及他們對我很多的指教,都將會是我鞭策自己不斷進步的動力。 我相信,政黨之間除了競爭,當然也可以合作。在新國會就職,到新政府上任之間的過渡期間,民進黨會依循憲政體制和現在的政府保持密切的溝通、協調,協助政府維持交接過程中的政局穩定、和正常運作。 我也會盡快和國內主要的政黨,共同來共商國是的機制,我們也希望藉由這個國是的共商機制,能夠經常就重大政策交換意見,讓台灣擺脫政治惡鬥的舊思維,迎接「新政治」的來臨。 此外,我要感謝投票支持蔡英文、陳建仁、民主進步黨和我們立委候選人的所有選民,讓民進黨重新站起來,並且再一次把治理國家的責任交給我們。 對我來說,這不只是一場選舉的勝利。這個結果,是在告訴我,人民期待一個更願意傾聽民意的政府,一個決策更透明的政府,一個有能力解決困難、照顧弱勢的政府,一個可以把國家帶到新時代的政府,還有,一個會堅定捍衛國家主權的政府。 我說過,從今天起,就是改革的第一里路。這些託付,將會是我推動改革的最大後盾。我承諾,2月1 號就職的新國會、以及5月20號上任的新政府,都會把實現這些期待,當作最重要的使命。 我們必須誠實面對,改革不可能一步到位,台灣眼前的挑戰也不會立即消失。但是在未來4年的任期,我一定會盡全力兌現我的承諾,為台灣晉升先進國家,展開各項必要的軟硬體建設,修復過去的政策錯誤,重建人民對政府的信賴,為下個階段的台灣發展,奠定最堅實的基礎。 藉由這個機會,我也要代表台灣人民,感謝國際友人,對於台灣民主選舉的關注和支持。做為國際社會的一份子,台灣願意積極參與國際合作,台灣也願意與全世界的盟友共享利益、共擔責任,並且為區域的和平穩定,做出最大的貢獻。 在這場選戰中,我曾經多次承諾,將會建立具有一致性、可預測性、可持續的兩岸關係。做為中華民國第14任總統當選人,我要在此重申,今年5月20日新政府執政之後,將以中華民國現行憲政體制、兩岸協商交流互動的成果、以及民主原則與普遍民意,做為推動兩岸關係的基礎。我也會秉持超越黨派的立場,遵循台灣最新的民意和最大的共識,致力確保海峽兩岸關係維持和平穩定的現狀,以創造台灣人民的最大利益和福祉。 我也要強調,兩岸都有責任盡最大努力,尋求一個對等尊嚴、彼此都能夠接受的互動之道,確保沒有挑釁,也沒有意外。今天選舉的結果,是台灣民意的展現,中華民國做為一個民主國家,是2300萬台灣人民的共同堅持,我們的民主制度、國家認同、與國際空間,必須被充分尊重,任何的打壓,都會破壞兩岸關係的穩定。 最後我要強調,我知道自己有一個很重大的責任,就是去團結這個國家。 這兩天,有一個新聞撼動了台灣社會。有一位在韓國發展的台灣藝人,一個16歲的女生,因為拿著中華民國國旗的畫面,而遭到打壓。這件事,引起了不分黨派的台灣人民普遍的不滿。這件事將會永遠提醒我,團結這個國家、壯大這個國家,並且一致對外,是我做為下一任中華民國總統,最重要的責任。 台灣還會有很多的挑戰,來自外部、也來自內部。選舉已經結束,所有選舉過程中的摩擦和爭執,也應該到此為止。我會和2300萬人一起向前走,共同打敗這個國家的困境,我們不會因為選舉而分裂,而是因為民主而團結。 謝謝大家。 onlineopinions@appledaily.com.tw Trích Phát biểu của bà Thái Anh Văn tổng thống Đài Loan trước các nhà báo quốc tế: Bất luận bầu phiếu cho ai, cuộc tuyển cử lần này thể hiện rõ ý thức dân chủ của nhân dân Đài Loan, đó là ý nghĩa lớn nhất của cuộc tuyển cử này, làm cho nhân dân Đài Loan có thể hãnh diện với thế giới là chúng tôi có một quốc gia dân chủ, đó là vẻ vang của chúng tôi. Chúng tôi thể hiện cho thế giới thấy rằng giá trị của dân chủ đã ăn sâu vào máu thịt của nhân dân Đài Loan và nhân dân Đài Loan kiên trì giữ mãi lối sống dân chủ. Tôi tin tưởng rằng giữa các chính đảng ngoài cạnh tranh ra đương nhiên còn có thể hợp tác. Đối với tôi, đây không chỉ là thắng lợi của một cuộc tuyển cử mà kết quả này dạy cho tôi rằng nhân dân luôn luôn mong có một chính phủ biết nghe theo ý dân, có quyết sách minh bạch, có năng lực giải quyết khó khăn, biết chiếu cố những tầng lớp yếu, một chính phủ biết đưa đất nước hội nhập thời đại mới, nhất là một chính phủ biết kiên quyết bảo vệ chủ quyền đất nước. Tôi nhấn mạnh rằng hai bờ (Đài Loan và Đại Lục) đều phải có trách nhiệm cố gắng tối đa tìm kiếm một đường lối đối xử tôn nghiêm bình đẳng mà hai bên có thể tiếp thụ được, bảo đảm không có trục trặc. Kết quả bầu cử hôm nay là thể hiện ý dân, thể hiện Trung Hoa Dân Quốc là một quốc gia dân chủ, là sự kiên trì đồng lòng của 23 triệu người Đài Loan, chế độ dân chủ và hòa hợp quốc gia của chúng tôi phù hợp không gian quốc tế tất phải được tôn trọng đầy đủ, mọi sự chèn ép đều là phá hoại sự ổn định trong quan hệ đôi bờ. Đài Loan còn rất nhiều thử thách từ bên ngoài và trong nội bộ. Trách nhiệm lớn nhất của tôi là đoàn kết quốc gia, cùng 23 triệu người Đài Loan tiến lên phía trước. Chúng ta vì dân chủ mà đoàn kết.
 4. Kẻ La, “Ai ơi chớ lấy Kẻ La. Muối dưa thì khú, muối cà thì thâm”. Đây có lẽ là câu chê của dân Kẻ Chợ đối với dân Kẻ La, rằng văn hóa ẩm thực của họ thua kém so với Kẻ Chợ. Kẻ La là làng của dân làm lưới. Lưới, nhấn mạnh “Lưới Ạ!” = La. La chỉ riêng loại lưới dùng để đánh bẫy chim. Chữ La 羅 viết hội ý bằng chữ Võng 罒 (là lưới) và chữ Duy 維 (là Giữ Gìn; “Giữ Kín” = Gìn; “Giữ Chi 之!” = Duy 維, chữ Duy 維 viết biểu ý bằng chữ Tơ 糸 để đan lưới và tá âm bằng chữ Chuy 隹, bộ thủ Chuy 隹 có nghĩa là chim, “Chim Chi 之!” = Chuy 隹, Hán ngữ gọi chim là “Nẻo” nên Hán ngữ không có bộ thủ Chuy 隹), La 羅 để chỉ loại lưới giữ kín chim không cho chúng thoát ra, lưới bẫy chim, gọi là La 羅. Loại lưới này do người Mường làm ra đầu tiên. TVGT: 古 cổ 者 giả 芒 Mường 氏 thị 初 sơ作 tác 羅 la (xưa tộc Mường là người đầu tiên làm ra lưới bẫy chim). Vậy Kẻ La là một làng của người Mường. Tên các làng Việt xưa đều bằng hai chữ, chữ đầu là chữ Kẻ chỉ người, chữ sau thường chỉ đặc điểm hoặc địa lý, hoặc thổ sản, hoặc nghề nghiệp. Chữ nho không có chữ Kẻ, chỉ có chữ đồng nghĩa với Kẻ là chữ nhấn mạnh “Dân Ạ!” = Gia 家 và “Dân Ạ!” = Giả 者, âm tiết của chúng quá xa âm tiết “kẻ”. Do vậy phải chọn chữ nho nào cận âm hơn để phiên âm từ Kẻ. Ở vùng Lưỡng Quảng (Quảng Đông, Quảng Tây) để phiên âm từ Kẻ bằng chữ nho thì nho đã chọn chữ nào “Cận âm với kẻ Hề 兮!” = Kê 雞, nên từ Kẻ được ký âm bằng chữ Kê 雞, hoặc chọn chữ nào “Khớp âm với kẻ Hề 兮!” = Khê 溪, nên chọn chữ Khê 溪 để phiên âm từ Kẻ (nhiều địa danh bắt đầu bằng Kê 雞 hay Khê 溪, do các học giả TQ ngày nay nêu ra các ví dụ cụ thể, nhưng không lý giải được vì các vị không biết tiếng Việt). Còn ở Hà Nội thì vì Hà Nội là đất Đô (kinh đô) do vậy khi phiên âm tên các làng có từ Kẻ ở đầu thì nho đã biết rằng kẻ này là kẻ Đô đấy, nên đã theo logic “Kẻ Đô” = Cổ mà dùng chữ Cổ 古 để phiên âm cho từ Kẻ của các làng ở Hà Nội. Do vậy HN có lắm làng tên nôm là Kẻ … mà tên chữ là Cổ …, ví dụ Kẻ Noi viết chữ là Cổ Nhuế, làng Cổ Nhuế thuộc tổng Chèm, sát nách hồ Tây HN, nhưng dân làng thì vẫn nói tiếng Kinh nhưng giọng Mường, chẳng khác gì giọng Sơn Tây. Xưa xây thành có nghĩa là xây cả tường Thành, cả nhà ở ( địa Ốc), gọi chung là xây Thành 城 Ốc 屋, tức gồm Thành Lũy 城 壘 và Cư Ốc 居 屋, chứ không phải Thành Ốc 城 屋 là cái thành hình trôn ốc, mặc dù thành đắp bằng đất như con đê bao hình tròn, ví dụ đê bao của thành Đại La gọi là La Thành (bây giờ là đường La Thành trên nền đê cũ). Còn cái thành quân sự nào đó xây trên cánh đồng làng Kẻ La thì có thể chữ nho viết là Thành 城 Cổ 古 La 羅, Hán văn viết là La 羅 Thành 城, rồi viết sai ra Loa 螺 Thành 城 (thành ốc), bởi Hán ngữ phát âm La 羅 và Loa 螺 đều là “Luo”. Hai nghìn năm trước thì chắc vẫn gọi con ốc là “Ốc” chứ chưa có gọi con ốc là Loa 螺. TVGT: 抱歉,没有收录汉字“螺” : Xin lỗi, chưa có thâu lục Hán tự “Loa 螺” [ www.cidianwang.com/shuowenjiezi ]
 5. Mới có chừng nấy thôi mà đã cảm động rồi, nếu ngẫm chữ Kinh 京 là tên gọi người Kinh 京 chắc còn thấy cảm động gấp bội, mặc dù người TQ không có lý giải chữ Kinh 京, họ chỉ có từ Kinh Đô 京 都. Từ Kinh Đô 京 都 theo Hán văn thì cái đề (cái chính) đứng ở sau là từ Đô 都, cái thuyết (cái phụ) đứng ở trước là từ Kinh 京, Kinh Đô 京 都 nghĩa theo Hán văn sẽ phải là cái “Đô của người Kinh” (dù rằng từ Đô vốn là từ gốc Việt : “Đất có cư ngụ đông Hộ” = “Đông Hộ” = Đô). Nếu nói tắt thì Hán ngữ phải túm cái đề là từ Đô, đô phía Nam thì Hán ngữ gọi là Nam Đô, đô phía Bắc thì Hán ngữ gọi là Bắc Đô (giống như gọi Cần Thơ là Tây Đô là gọi theo kiểu Hán văn). Từ Kinh 京 có nghĩa đen là “Con người văn Minh” = Kinh 京, đúng như biểu ý của chữ Kinh 京 là gồm Đầu 亠 + Mảnh 囗 thân (gọi tắt theo kiểu Việt văn là túm đề là chữ đầu tiếng Việt Đông đọc là Mảnh 囗 = Vuông 囗 ) + “Túc Nhiều” = Tiểu 小 , đại diện cho chân tay. TVGT: “Kinh là cái Cao của con người” (“Cao” đây nghĩa là “Cao Minh” = “Con người văn Minh” = Kinh, chứ không phải cao là cái chiều dài của cơ thể). Cổ thư: Thi 詩 Kinh 經 và Dịch 易 Kinh 經 xưa viết bằng chữ Thi 詩 Kinh 京 và Dị 易 Kinh 京 ( tức nghĩa theo Việt văn là Thơ của người Kinh 京, vì “Thơ Chi!” = Thi 詩; và Dịch của người Kinh 京, vì “Dịch Chi!” = Dị 易). Vậy Kinh 京 có nghĩa đơn giản nhất là “con người”, vì nó là “Kẻ tự xưng là Mình” = Kinh, chỉ có người Kinh mới có nhân xưng ngôi một là Mình, nhân xưng ngôi hai là “Mình Hai” = Mày (“Mày Chứ!” = Mừ là nhân xưng ngôi hai của tiếng Thái). Viết kiểu Việt văn thì: Kẻ Nam là người Nam, Kẻ Sở là người Sở, Kẻ Chăm là người Chăm, kẻ quê là người sống ở quê, kẻ chợ là người sống ở chợ, kẻ Đô là người sống ở “Đất đông Hộ” = Đô, từ Kẻ Đô viết bằng chữ nho là Kinh Đô 京 都. Kinh Đô 京 都 chuyển nghĩa thành chỉ thành phố đầu não của cả nước, gọi tắt kiểu Việt văn thì túm chữ đầu (cái đề) là Kinh 京. Kinh Đô phía Nam gọi tắt là Kinh Nam, Kinh Đô phía Đông gọi tắt là Kinh Đông. Hán ngữ đã dùng những chữ nho chỉ địa danh ấy nhưng gọi theo kiểu Hán văn thì ngược lại là Nam Kinh 南 京, Đông Kinh 東 京. Sau nhà Kim cũng dựa theo cách gọi đó mà gọi thủ đô của họ là Bắc Kinh. Cổ đại nếu những đất như Nam Kinh, Đông Kinh là của người Hãn thì sao không gọi là Nam Hãn, Đông Hãn (tương tự như nước Tây Hán, nước Đông Hán) mà lại gọi là Nam Kinh, Đông Kinh?
 6. Vào mạng 《Tân bản Trung Quốc địa đồ 》 bằng cách dán cái nhãn 《 新版中国地图 》 này vào Google, xem bản đồ thứ 2 từ phải sang trái. Khắc xem khắc thấy lố!
 7. 外交部:没必要过多解读新版中国地图(实录) 2014年06月25日18:03 中国新闻网 评论中大奖(91人参与) 收藏本文  中新网6月25日电 据外交部网站消息,外交部发言人华春莹25日主持例行记者会,就中方出版新版中国地图、印度副总统安萨里访华等答问。以下为外交部网站公布的答问实录:  问:中方日前出版了新版中国地图,同比例尺全图显示南海部分。中方这样做的用意是什么?  答:我注意到有关报道。中国地方地图出版机构编制出版各种版本的中国地图,目的是为了服务公众,没有必要对此做过多的解读。中国政府在南海问题上的立场是一贯和明确的,没有任何改变。 Thông tin trên báo điện tử Bộ ngoại giao TQ, người phát ngôn của Bộ NG, bà Hoa Xuên Oánh ngày 25/6 đã chủ trì cuộc họp báo. Trả lời câu hỏi: “Hôm trước TQ xuất bản Bản đồ Trung Quốc mới, hiển thị bộ phận Nam Hải cùng một tỉ lệ xích với toàn đồ. Trung Quốc làm việc này với dụng ý gì?”. Trả lời: “Tôi có chú ý tới thông tin liên quan. Cơ quan xuất bản bản đồ địa phương của TQ xuất bản các loại Địa đồ Trung Quốc, mục đích là để phục vụ công chúng, chẳng cần phải xem và phân tích quá nhiều về những cái đó. Lập trường của chính phủ TQ với vấn đề Nam Hải là nhất quán và rõ ràng, không có bất kỳ thay đổi nào. Bà Oánh bị ngọng vì câu hỏi của ký giả (“Ngạnh Họng”= Ngọng), không trả lời được về cái bản đồ có đường lưỡi bò, nên đổ vấy cho là các địa phương xuất bản. Rồi cố vớt cứng “lập trường nhất quán của chính phủ TQ…” Cái bản đồ lưỡi bò chính thức Bản đồ quốc gia của Trung Quốc đã được xuất bản đầu năm 2013. Coi bài báo dưới đây. Dịch đoạn đầu với đoạn cuối thôi nha Bản đồ Trung Quốc mới, lần đầu tiên thể hiện các đảo ở Nam Hải trên cùng một tỉ lệ xích với Đại Lục Bản đồ Trung Hoa nhân dân cộng hòa quốc toàn đồ 《中 华人民共和国全图》, Trung Quốc địa hình 《中国地形》 là do tập đoàn xuất bản bản đồ độc quyền quốc gia TQ phát hành. Trong những bản đồ mới này, lần đầu tiên các đảo ở Nam Hải được thể hiện trên cùng một tỉ lệ xích với Đại Lục, nhằm bảo vệ chủ quyền trên biển với đầy đủ chứng cứ trực quan. Không như các bản đồ cũ, trong bản đồ mới này các đảo ở Nam Hải (toàn bộ trong đường lưỡi bò có vẽ trên bản đồ) cùng với Đại Lục liền thành một mảnh. 新版中国地图首次将南海诸岛与大陆同比例展示 2013-01-11 15:13 来源:中国广播网我要评论 资料图:新编竖版《中国地形》地图 中广网北京1月11日消息(记者张庶卓)记者今天(11日)在国家测绘地理信息局了解到,国内首套全景展示中国陆海疆域的地图——新编竖版《中 华人民共和国全图》《中国地形》近日由中国地图出版集团独家最新推出。这套地图作为国家版图系列挂图的一部分,首次将南海诸岛与大陆同比例展示出来,为维 护我国海洋权益提供了更直观有力的证据。  在2013新版《中华人民共和国全图》中,以往在横版中国地图里作为缩略图放在右下角的“南海诸岛”插图,此次被全面展示出来。它将南海诸岛与大陆连在了一起,在图上可以清楚地看到南海诸岛内的主要岛屿、岛礁,以及与周边岛国、岛屿、岛礁的地理位置关系。  新编竖版中国地图编辑周北燕告诉记者,在原来的横版地图中,右下角南海诸岛仅作为插图,只有主图比例尺的二分之一,不可能标注很多,只能标注东 沙群岛、西沙群岛、中沙群岛、南沙群岛、永兴岛、黄岩岛、曾母暗沙等大的岛屿岛礁,很大一部分岛屿岛礁被忽略。而在此次推出的竖版地图中,南海诸岛和大陆 的比例尺是相同的。在1983年原中国地名委员会授权公布的《我国南海诸岛部分标准地名》中,共计标准地名287个,竖版中国地图标示了130多个主要岛 礁,这样就给读者一个更完整、直观的中国陆海疆域概念。  周北燕还特别指出,在新版《中华人民共和国全图》左下角还有一幅放大的钓鱼岛插图,较详细地表示了钓鱼岛及其附属岛屿与祖国大陆及台湾岛的位置关系。  此次同时推出的还有配套的竖版《世界地图》、《世界地形》以及分省挂图,有两全开和一全开两种规格,分别有覆膜和折叠两种形式可供选择。竖版地图直观性、装饰性更强,适合企事业单位、学校及家庭张挂。1月底,这套竖版地图产品将在全国范围内和公众见面。 对于读者比较关注的竖版中国地图与常见的横版中国地图相比有何特点,周北燕告诉记者,在同一开幅的幅面上竖版地图比横版地图的比例尺要小些,横 版比竖版的陆地展现得更大一些,而竖版海域展现得更直观、完整、详细。“在竖版地图设计编制过程中,我们尽量去弥补竖版地图陆地表示版面相对小的问题,除 居民点极稠密的省份,如河北、河南,个别县级居民点未表示外,其他省份县级居民点都标示出来了。在中国的北部和西部等省份,还标示了部分乡镇。读者最关心 的河流、居民点、界线、山脉、山峰、铁路、高速公路路网、国道路网等内容,也都标示出来了。竖版地图的优点在于全景展示了中国政区、地形特点和地理单元, 更加直观、一览性强、装饰效果好。”  对于新编中国地图的推出,中国地图出版集团总编辑徐根才对记者表示,竖版中国地图是国家版图的最佳表现形式。它首次将我国陆域和海域连为一体展 示出来,使公众对我国疆域分布有直观完整的印象。我国的海洋国土从没有这么完整的展示出来,尤其是明确标示了南海诸岛的主要岛屿、岛礁以及与周边岛国、岛 屿、岛礁的地理位置关系,而不是挤在角上成为插图。这对于提高全民的国家版图意识,维护我国海洋权益,彰显我国政治外交立场,具有十分重要的意义。 中国地图出版集团原副总编辑陆用森认为,竖版中国地图在编辑意识上有很大创新,首次以海陆一体的新形式直观展现中国。更为重要的是,它纠正了大 部分国人认为“我国版图是东西更宽而不是南北更长”的错误观念,让大家能正确地了解中国陆海疆域分布,增强海洋意识,自觉维护国家版图尊严。 Nguyên phó tổng biên tập Tập đoàn xuất bản địa đồ TQ, ông Lục Dụng Sâm cho rằng biên tập địa đồ Trung Quốc dọc này là một sáng tạo rất lớn để nâng cao ý thức hải dương cho người dân TQ, thấy rõ phân bố cương vực lục hải của TQ mà gột bỏ nhận thức sai lầm xưa nay của đại bộ phận dân chúng là cái hình bản đồ TQ chiều ngang dài hơn chiều dọc. Mà bây giờ phải tăng cường ý thức hải dương, phải nghiêm túc tự giác bảo vệ bản đồ quốc gia, là cái chiều dọc của ló dài hơn nhiều nần cái chiều ngang.
 8. Coi Trung cọng đòi dạy Việt cọng: (bài của Từ Hiểu Uy đăng trên Nhân Dân nhật báo bản hải ngoại) Dương Khiết Trì sang VN đàm phán biển Đông, khuyên VN hãy sớm quay đầu 杨洁篪访越谈南海 奉劝越南早日回头 372 字号:TT 2014-06-19 08:25:00 来源:人民日报海外版 责任编辑:徐晓威  在越南强力干扰中国公司在西沙群岛海域正常作业、导致紧张态势不断升级之时,中国国务委员杨洁篪前往越南,与越方举行中越双边合作指导委员会团长会晤。会谈中,中越双方均表示对双边关系的重视以及管控海上局势的意愿。一度剑拔弩张的南海局势稍稍得以缓解。 在当前中越关系出现波折、南海局势敏感紧张时期,中国高层官员借此平台与越南沟通,足见中方诚意和善意。中越双边合作指导委员会的成立,是基于 中越两国最高领导人在2006年达成的共识。双方委员会主席有举行年度会晤的做法。在当前越南单方面造成中越关系困局的背景,中国国务委员访越赴会,反 映出中国对两国合作历史、两党友谊以及人民感情的珍惜,也体现中方通过对话和沟通解决问题的意愿。  中国也是再次给越南提供悬崖勒马的机会。此前,中国已多次严正声明,西沙群岛是中国固有领土,不存在任何争议,要求越南停止对中方作业的干扰。 同时,中国反对越南将问题扩大化、复杂化、国际化。但越南一意孤行,在错误的道路上越走越远。此次杨洁篪在会谈中,再次对越南明确底线、晓以利害。中国希 望越南放弃不切实际的野心,停止制造新的争议,管控分歧,避免对双边关系造成更大伤害。  中国用心苦,奉劝越南“浪子回头”。但越南能否与中国相向而行仍是未知。就在杨洁篪访越前夕,越南总理阮晋勇要求国内减小对中国经济依赖。此 外,越南惯于利用与域外公司进行油气勘探合作的手段来“固化”其攫取的海洋权益,目前在此方面仍乐此不疲。而在国际仲裁问题上,越南也摩拳擦掌、跃跃欲 试。  尽管越方在委员会团长会晤中表示愿意遵守两国领导人就妥善处理双边关系中的敏感问题、避免使之干扰两党两国关系全局达成的重要共识,但 鉴于历史经验,越南仍让人心存疑虑。就在去年中国国家领导人访越之际,越南还与中国确认,将认真落实两国达成的指导解决中越海上问题的基本原则协议。一年 时间不到,越南就将承诺抛之脑后。更远些,在西沙主权问题上,越南出尔反尔的行径早将自己降格为“国际信誉等级极低”的国家。 此次会晤后,国际社会且看越南能否言行一致。 Trong khi VN ráo riết quấy nhiễu cty TQ tác nghiệp bình thường trên biển khu vực Tây Sa dẫn đến xung đột ngày càng nâng cấp, Dương Khiết Trì đến VN đàm phán với phía VN, hai bên biểu thị tôn trọng quan hệ hai nước và kiềm chế cục diện trên biển, dần dần hạ nhiệt thế cục để giải quyết lâu dài. Trong sóng gió quan hệ hai nước trước mắt, thời kỳ nhạy cảm trong cục diện biển Đông, quan chức cấp cao TQ dùng diễn đàn này để trình bày với phía VN thiện ý và thành ý của phía TQ. Uỷ ban hợp tác song phương được thành lập là dựa trên thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước đã ký kết năm 2006. Chủ tịch ủy ban của hai bên đã có những cuộc họp hàng năm. Trong tình cảnh do VN đơn phương tạo nên khó khăn cho quan hệ hai nước hiện nay, việc sang VN của Dương Khiết Trì thể hiện lịch sử TQ luôn hợp tác với VN, thể hiện TQ luôn quí trọng hữu nghị giữa hai đảng và tình cảm giữa nhân dân hai nước, cũng thể hiện TQ luôn mong muốn đối thoại và hiểu nhau để giải quyết vấn đề. TQ cũng một lần nữa cho VN một cơ hội vàng. Trước đây TQ đã nghiêm khắc tuyên bố quần đảo Tây Sa là lãnh thổ cố hữu của TQ, không tồn tại bất kỳ tranh chấp nào, yêu cầu VN dừng ngay quấy nhiễu TQ tác nghiệp. Đồng thời TQ phản đối VN khuyếch đại hóa, phức tạp hóa, quốc tế hóa vấn đề. Nhưng VN vẫn cứ độc hành, càng đi càng trượt xa trong sai lầm. Lần này Dương Khiết Trì trong hội đàm một lần nữa vạch rõ cho VN nhìn thấy lợi hại. TQ mong VN hãy từ bỏ dã tâm không thiết thực, dừng ngay việc tạo mới các tranh chấp, biết kiềm chế, tránh tạo ra tổn thương càng lớn cho quan hệ hai nước. TQ dụng tâm lương khổ, phụng khuyên VN “lãng tử hồi đầu”. Nhưng VN có đi cùng hướng với TQ hay không thì chưa rõ. Ngay trước ngày Dương Khiết Trì sang VN, Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu trong nước hãy giảm bớt sự ỷ lại kinh tế vào TQ. Ngoài ra VN còn có thủ đoạn lợi dụng các cty nước ngoài hợp tác thăm dò dầu khí để củng cố quyền lợi trên biển, trước mắt vẫn không mệt mỏi trong chiều hướng này. Còn trong vấn đề kiện ra tòa quốc tế thì VN cũng đang tấp tểnh muốn thử chơi. Mặc dù trong hội đàm, phía VN biểu thị mong muốn tuân thủ thỏa thuận của lãnh đạo hai nước xử lý song phương những vấn đề nhạy cảm trong quan hệ hai nước, tránh gây rối đến nhận thức chung đã đạt được về toàn cục quan hệ hai đảng hai nước, nhưng theo kinh nghiệm lịch sử thì VN vẫn làm cho người ta lo lắng. Thì chính vừa năm ngoái đây thôi, khi lãnh đạo TQ thăm VN, VN còn xác nhận với TQ rằng sẽ nghiêm túc thực hiện hiệp định đã thỏa thuận về nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển giữa hai bên. Chưa được một năm, VN đã vội vứt bỏ lời hứa đó khỏi đầu óc. Xa hơn tí nữa, trong vấn đề chủ quyền Hoàng Sa, VN thể hiện là một nước tự hạ thấp danh dự quốc tế của chính mình. Sau lần hội đàm này, để coi, dư luận quốc tế sẽ thấy là VN có thực làm như nói hay không.
 9. Hồng Lỗi trả lời tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại Giao TQ ngày 22/5/2014 (Báo Hoàn Cầu)  问:据报道,正在菲律宾访问的越南总理阮晋勇21日称,越南和菲律宾对中方违反国际法的许多做法导致当前形势极其危险深表关切,双方决心反对中方违反国际法的做法,呼吁其他国家和国际社会继续强烈谴责中方。中方对此有何评论? 答:5月2日以来,越方持续非法强力干扰中方企业在中国管辖海域的正常作业,严重侵犯了中方的主权、主权权利和管辖权,对航行自由和地 区和平稳定也造成了严重影响。中方反复要求越方立即停止干扰中方作业并撤离船只。但越方不仅继续干扰中方作业,还纵容国内涉华游行和打砸抢烧暴力活动,造 成中方重大人员伤亡和财产损失,现在又在国际上到处歪曲事实,混淆视听,对中国进行无理指责。谁在南海制造紧张,谁在破坏南海的和平稳定,谁在挑衅他国的 正当权益?事实胜于雄辩。越方现在需要和应该做的是,立即停止对中方作业一切形式的干扰,严惩打砸抢烧暴力犯罪分子,赔偿中方人员和企业的损失,确保中方 在越机构和人员的安全。 Hỏi: Theo báo , Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của VN đang thăm Phi ngày 21/5 nói Việt và Phi quan ngại sâu sắc tình hình cực kỳ nguy hiểm bởi những vi phạm luật pháp quốc tế của TQ ở Biển Đông, hai bên quyết tâm phản đối TQ vi phạm luật pháp quốc tế ở Biển Đông, kêu gọi các nước và các tổ chức xã hội quốc tế tiếp tục kịch liệt lên án TQ. Đối với việc này TQ có bình luận gì? Hồng Lỗi: Từ ngày 2/5 đến nay VN liên tục dùng sức mạnh quấy rối xí nghiệp đang tác nghiệp bình thường trong vùng biển thuộc TQ quản hạt, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền quản hạt của TQ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tự do hàng hải và hòa bình ổn định khu vực. TQ nhiều lần yêu cầu VN dừng ngay các hành động quấy rối tác nghiệp của TQ, rút hết các tàu ra khỏi khu vực. Nhưng VN không những vẫn tiếp tục quấy rối tác nghiệp lại còn dung túng cho biểu tình bài Hoa và bạo động đập phá gây thương vong cho người TQ và tổn thất nghiêm trọng tài sản của người TQ, bây giờ lại còn đi khắp thế giới bóp méo sự thật, xáo trộn nghe nhìn, chỉ trích vô lý TQ. Ai gây nên căng thẳng ở Biển Đông, ai phá hoại hòa bình ổn định ở Biển Đông, ai khiêu khích quyền lợi chính đáng của nước khác? Sự thực thắng ở hùng biện. Cái mà VN cần và phải làm bây giờ là lập tức dừng mọi hình thức gây rối TQ tác nghiệp, nghiêm trị phần tử bạo loạn đập phá, bồi thường cho nhân viên và xí nghiệp TQ bị tổn thất, bảo đảm an toàn cho nhân viên và các cơ quan TQ tại VN. 问:越方还称,将考虑对中方采取包括法律手段在内的一系列措施。中方对此有何回应? 答:西沙群岛是中国固有领土,不存在任何争议。 Hỏi: VN còn nói sẽ xem xét một loạt các biện pháp bao gồm cả thủ đoạn pháp luật. TQ sẽ có đối sách thế nào với việc này? Hồng Lỗi: Quần đảo Tây Sa là lãnh thổ cố hữu của TQ, không tồn tại bất kỳ tranh chấp nào.
 10. Theo PingguoRibao Đài Loan 凱道湧50萬人 林飛帆:馬總統立即出面回應 Như đã báo trước của Tổng chỉ huy Phong trào sinh viên Lâm Phi Phàm, là ngày chủ nhật 30/3 sẽ tiếp tục biểu tình. Ngày hôm nay có 500 ngàn người đang biểu tình tại Đài Bắc, đông nghẹt trên quảng trường và các ngã tư lớn dẫn đến quảng trường. Lúc 15.26 phút giờ Đài Bắc, Lâm Phi Phàm đã lên đọc diễn văn, đòi Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu phải lập tức ra mắt trả lời cho quần chúng 4 yêu cầu: Rút lại thỏa thuận thương mại với Đại Lục, chế định một cơ chế thẩm tra, lập pháp trước thẩm tra sau, triệu tập hội nghị hiến chính công dân. Lâm Phi Phàm nhấn mạnh hiện đã có 500 ngàn người đang biểu tình ở đây, và hô khẩu hiệu đòi Tổng thống Mã phải lập tức ra mắt trả lời, với sự đồng thanh hô to khẩu hiệu của 500 ngàn quần chúng biểu tình: “Ra mắt trả lời! Ra mắt trả lời! Nhân dân đại đoàn kết! Nhân dân đại đoàn kết! “
 11. Theo nghiên cứu nào mà có các ý kiến nhận xét của các bạn mạng trên một mạng TQ [ club.kdnet/dispbbs…] dưới đây: 2014/1/8 10:19:47 现在基因研究也表明,华夏最重要的一支就是经由缅甸再到青藏高原——河西走廊,黄土高原——中原的。Nghiên cứu gen ngày nay đã chứng minh rằng một chi chủ yếu của Hoa Hạ là từ Miến Điện lên cao nguyên Thanh Tạng, đó là hành lang phía tây, cao nguyên hoàng thổ chính là Trung Nguyên. 2014/1/8 10:39:08 越南是最正宗的华夏,日本算不上,日本只是旁支. Việt Nam là Hoa Hạ chính tông nhất, Nhật Bản không bì được, Nhật Bản chỉ là chi thứ. (Tổng hợp hai ý kiến trên thì có nghĩa là: Hoa Hạ ở Trung Nguyên hoàng thổ là Hoa Hạ lai Việt, còn chính tông Việt thì là ở Việt Nam ?)
 12. Vén sương mù phủ trên lịch sử Bách Việt Bài của 张天韵Trương Thiên Vận 张天韵01-08-2013 W: Quảng Tây tân văn 广西日报数字报刊 - 广西新闻网 (lược dịch) Vào những năm 70 thế kỷ trước tại huyện Điền Đông tỉnh Quảng Tây phát hiện được 8 ngôi mộ cổ thời Xuân Thu, cổ vật dưới mộ toàn là đồ đồng và đồ ngọc, chủ yếu là trống đồng và dao găm đồng. Trống đồng là totem của các tộc người vùng Tây Nam TQ và Đông Nam Ấ, có ngôn ngữ và tập tục gần gụi nhau, họ là hậu duệ cùng tông tộc của tiên nhân Bách Việt. Người Việt cổ đã từ Lĩnh Nam phát triển, đem ngôn ngữ và văn hóa đi bốn hướng Đông Tây Nam Bắc trong thời gian vài ngàn năm, hình thành nên Bách Việt.《汉书•地理志》曾说:“自交趾至会稽七八千里,百越杂处,各有种姓” Hán thư địa lý chí từng nói: Tự Giao Chỉ đến Cối Kê bảy tám ngàn dặm, Bách Việt tạp ở, các hữu chủng tính. 广西、广东、云南、贵州、福建、台湾、浙江、安徽、上海、湖北、湖南、江西等地区,当年都生活着百越族人. Theo sử thư ghi chép, tại các nơi của TQ ngày nay như Quảng Tây, Quảng Đông, Vân Nam, Phúc Kiến, Đài Loan, Triết Giang, An Huy, Thượng Hải, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây v.v. thời đó đều là người dân tộc Bách Việt sinh sống. Giáo sư Phạm Hoằng Qúi 范宏贵 Đại học dân tộc Quảng Tây nghiên cứu khảo cổ nhiều năm cho rằng các tộc người có totem trống đồng là có cùng cội nguồn Bách Việt, hậu duệ của họ như ngày nay phân bố rất rộng 今,百越族的后裔分布非常广泛,从广西、广东、云南、贵州、湖南、海南等省区,到东南亚的越南、老挝、泰国、缅甸等国家,远至印度东北部的阿萨姆邦广大地区 từ Quảng Tây, Quảng Đông, Vân Nam, Qúi Châu, Hồ Nam, Hải Nam v.v. đến các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Lào, Thái Lan, Miến Điện, xa đến tận bang A Sam ở đông bắc Ấn Độ. Những năm 80 thế kỷ trước, khảo cổ Quảng Tây khai quật di chỉ thành cổ bằng đất tại thôn Bách Ngân, Tường Châu, huyện Điền Đông, gọi di tích đó là “thành cổ Bách Ngân”. Thành xây bằng đất, móng rộng 12 mét, đoạn di tích thành cao 4 mét, quanh thành có hào nước bảo vệ, đây là thành quân sự. Di tích này minh chứng cho cuốn sách Lĩnh Ngoại Đại Đáp do Châu Khứ Phi soạn năm 1178 thời Nam Tống, kể rất kỹ về kinh tế, phong tục, sinh hoạt, sản vật , tài nguyên của vùng Lĩnh Nam tức Lưỡng Quảng ngày nay, là một trước tác quan trọng cho nghiên cứu lịch sử dân tộc 成书于1178年的《岭外代答》由南宋周去非所撰,记载了宋代岭南地区即今天两广一带的社会经济﹑少数民族的生活风俗,以及物产资源﹑山川﹑古迹等情况,成为民族历史研究非常重要的著作. Theo sách này ghi, đương thời vùng Quế Tây ngoài các con sông đường thủy còn có tất cả bốn con đường bộ, nối liền Vân Nam, Qúi Châu, Quảng Tây, Quảng Đông và vùng Đông Nam Á. Trong sách có địa danh Hoàng Sơn Trại, quyển ba viết: Trung Quốc thông đạo Nam Man tất phải từ Hoàng Sơn Trại. Năm 2011 giới khảo cổ Quảng Tây tiến hành khai quật một di tích cổ thành, thu được tiền bằng đồng thời Tống như Hoàng Tống Thông Bảo, Thánh Tống Thông Bảo, Nguyên Phong Thông Bảo…Sau đó ở khu vực lân cận còn thu được nơi tích tụ bát sứ chứng tỏ đây là khu phố buôn bán, đây chính là trung tâm thương mại mà trong sách Lĩnh Ngoại Đại Đáp nói cái tên Hoàng Sơn Trại. Giao thông thời đó đã khá phát triển, có bốn con đường qui tụ tại Hoàng Sơn Trại là đường từ Điền Đông đến Nam Ninh, đường đến Trinh Phong Qúi Châu, đường đến Miến Điện, đường qua Bảo Đức đến Việt Nam. Thời đó Tống Cao Tông đang chống kịch liệt quân Kim, lùi đến Hàng Châu khôi phục Tống triều, gọi là Nam Tống. Lịch sử Nam Tống chủ yếu là chống quân Kim xâm lăng, nhưng quân Tống thiếu ngựa chiến vì con đường lên Tứ Xuyên, Cam Túc, Thiểm Tây mua ngựa đã bị quân Kim chặn. Bởi vậy phải mua ngựa từ Đại Lý cách xa một nghìn km đưa lên, thời đó dân gian gọi ngựa đó là “quảng mã”. Lái ngựa dong được ngựa từ Vân Nam đến Điền Đông thì ngựa đã gầy còm. Họ buộc chân ngựa lại, cho ăn hai cân muối, rồi thả chăn vỗ béo lại rồi mới bán. Gần Hoàng Sơn Trại có thôn tên là Bình Mã chính là nơi xưa tập kết chọn ngựa. Lại có thôn Thượng Pháp mà tiếng Choang có nghĩa là Thợ Sắt, có di tích nhiều vũ khí, đó là nơi rèn khí giới và móng ngựa để giao cho quân đội nhà Tống. Sách trên có nói: ngựa Mán đến, rồi hàng hóa khác cũng đến ùn ùn. Hoàng Sơn Trại đúng là trung tâm giao dịch thương mại thời bấy giờ, nó tồn tại sầm uất được 300 năm. Đến năm 1259 vó ngựa kỵ binh Mông Cổ kéo đến, 6 vạn quân Tống ở Hoàng Sơn Trại chống quân Mông Cổ, thương vong nặng nề, thành phố nổi tiếng một thời Hoàng Sơn Trại bị san bằng thành bình địa, chỉ còn lại dấu tích ngày nay là những đoạn vỡ vụn rời rạc. Từ đó nó bị chôn vùi dưới lớp bụi đất. Nhưng con đường “Bách Việt cổ đạo” thì vẫn còn tồn tại. Ngày nay nó hồi sinh bằng hình thức mới, là hệ thống giao thông hiện đại kết nối các nền kinh tế, kết nối các dân tộc gần gụi huyết thống, ngôn ngữ, văn hóa.
 13. Cầu rồi còn phải thực thi Nói gì làm nấy đến khi quả thành: Quất Đủ Dừa Cầu Sung Sung Đủ Dừa Cầu Bầu Bầu Cầu Đủ Vú Bơm Bơm Cầu Dừa Đủ Sữa
 14. “中国百越民族史研究会第十六次年会暨岭南民族文化学术研讨会”,因故变更会议时间。现正式时间为2013年12月2—4日,会议地点在广州中山大学人类学系。 日程:12月2日:报到; 12月3—4日:学术研讨与考察 12月5日: 离会 主题: “岭南考古与民族文化”。拟设议题: (1)广东及华南百越考古研究的新发现、新进展; (2)南越、西瓯、骆越等岭南越族的历史、语言与文化; (3)岭南越族与海洋文化的关系; (4)越族文化的传承与岭南地区当代民族、社会与文化; (5)百越民族史的其他学术课题。 费用:往返差旅费自理,住宿费、伙食费、考察费等由会议举办方承担。 Hội nghiên cứu lịch sử dân tộc Bách Việt của Trung Quốc thông báo lại chính thức ngày họp Hội thảo lần thứ 16 tại khoa nhân loại học Đại học Trung Sơn Quảng Châu là từ 2 đến 4 tháng 12 năm 2013. Chủ đề của Hội thảo là “Khảo cổ Lĩnh Nam với văn hóa dân tộc”, gồm các tham luận đã đăng ký: (1) Phát hiện mới, tiến triển mới trong nghiên cứu khảo cổ Bách Việt ở Quảng Đông và Hoa Nam; (2) Lịch sử, ngôn ngữ và văn hóa của Nam Việt, Tây Âu, Lạc Việt và Việt tộc nói chung vùng Lĩnh Nam.; (3) Quan hệ của Việt tộc Lĩnh Nam với văn hóa biển; (4) Sự kế thừa văn hóa Việt tộc với xã hội, văn hóa của các dân tộc đương đại vùng Lĩnh Nam; (5) Các luận văn học thuật khác về lịch sử dân tộc Bách Việt.
 15. Nghiên Cứu 研 究 và Cứu Cánh 究 竟 là những từ gốc Việt chứ không phải là từ gốc Hán. Nghiên Cứu 研 究 Nghiên là quá trình Nghiền lâu dài cho đến kết quả cuối cùng. Nôi khái niệm Nghiền=Nghiên=Nghiện. Nghiền là cái động tác xay bột gạo nước bằng cối đá có thớt nghiền và mâm nghiền, như hai hàm răng nhai Ngấu Nghiến những hột gạo đã ngâm nước cho mềm. Kết quả cuối cùng của Nghiền là Chín ( số 9, trọn vẹn của cửu cung hay 9 ô). Nho viết Chín (số 9) bằng chữ Cửu 九. Chín trọn vẹn tức Cửu lắm, lướt lủn “Cửu Lắm”= Cứu 究. Nghiền nhiều thì “Nghiền Nghiền” = Nghiên 研 (biểu ý lấy Đá 石 mà “Khẻ Mãi”= Khai 开), 1+1=0. Nghiên là quá trình mần một việc cho đến kết quả cuối cùng. Kết quả cuối cùng phải là cái còn lại, là “Kết Lưu”= Cứu, đó là chữ Cứu 究 mà nho viết chữ Cứu 究 biểu ý bằng chữ Cửu 九 (chín) và chữ Huyệt 穴 (là khi gạo xay đã thành bột nước chảy xuống dưới huyệt, đọng lại “Kết Lưu”= Cứu ở đó). Nghĩa bóng theo biểu ý thì quá trình Nghiên Cứu là mần để đến kết quả cuối cùng, được hay là hỏng thì cũng là kết quả, nhưng đến lúc đủ “chín” đó thì người nghiên cứu cũng đủ “Kết Tuyệt”= Kiệt sức để có thể xuống huyệt. Nghiện là cứ ham một thứ hoài tức “Nghiền Nghiền”= Nghiện, 1+1=0, cuối cùng không được kết quả cũng được hậu quả, kết quả hay hậu quả cũng đều xuống huyệt (quả chắc hay quả lép cũng cuối cùng là rụng xuống đất hết). Cứu Cánh 究 竟 Cứu Cánh là Cuối Cùng = Cứu Cánh = Kết Quả. Chia tương quan Dương/Âm thì được Đầu/Đuôi tương ứng Có/Cuối tương ứng Ló/Lặn như mặt trời Tỏ/Tận trong một ngày. Tiếng Việt có 6 thanh điệu, chia đều hành hai nhóm Dương (nhóm 1) và Âm (nhóm 0). Chẳng phải ngẫu nhiên mà mỗi Quẻ dịch được tạo thành do 6 Kẻ (Kẻ=Thẻ=Thể). Mỗi Kẻ là một Gạch thẳng (liền hoặc đứt, liền tượng Dương, đứt tượng Âm). Nhấn mạnh động tác vẽ nên cái Gạch là “Gạch Đi!”= “Gạch Chi 之!”= Ghi. Nôi khái niệm: Ghi = Ký 記 = Kê 計 = Kế 計 = Kể. Sắc thái riêng của Kể là bằng lời, “Lời Kể”=Lể, nên có từ đôi Kể Lể để nhấn mạnh ý “nhiều”. Cái nét Kẻ (mềm hóa thành Kẻ=Vẽ) của quẻ dịch là cái Gạch = Vạch = Hoạch 劃 (Dao刂 khắc nên bức Họa 畫). Tất cả những từ có viết bằng chữ nho đều là những cái tố Việt, gọi là “Từ Ổ”=Tố. Ổ là cái Lõi (nhấn mạnh “Lõi Chi 之!”= Lí, nghĩa là bên trong) của cái NÔI khái niệm Việt. Những từ ghép như Hoạch Định 劃 定, Kế Hoạch 計 劃, Thống Kê ,統 計, Hội Kế 會 計, Kế Toán 計 算 v.v. dùng trong Hán văn đều là những từ có tố gốc Việt. Trong các Kẻ tạo nên Quẻ dịch thì ký tượng Dương bằng “Kẻ Liền”=Kiền=Càn,tượng 1. “Một Liền”=Miên=”Một Càn”=Man. Từ đôi Miên Man ý là liền tù tì không hề đứt. Mềm hóa thì Đứt=Dứt. “Đứt hoàn Toàn”=Đoạn. Đứt Hết = Đoạn Tuyệt. Ký tượng Âm bằng “Kẻ Đứt”=Cứt, tượng 0. Từ Cứt nghĩa là phủ định Không, trẻ con trước tuổi mẫu giáo vẫn biết như vậy. Cứt=Vứt=Vất=Bất 不 ,đều là từ phủ định. Nỏ=Bỏ=Bố (tiếng Tày)=Bất 不 , đều là từ phủ định. Nhấn mạnh “Bất Chứ!= Bu, Hán ngữ dùng từ này, phát âm “Pu 不” khi đọc chữ nho Bất 不. Mô là không, Cứt là không, lướt từ đôi “Mô Cứt”=Mứt=Mất=Thất失, hay “Mô Bất”=Mất=Thất失. Mứt=Mất tương tự như Nhứt=Nhất, tương ứng với Mô (0) và Một (1). Mai-Một là từ dính lấp lửng giữa Mô và Một, nói lên quá trình vật thể đang bị Mòn dần cho đến mất hẳn, nếu không được “ Kéo Níu”=Kíu=Cứu 救 gíữ lại. Từ Cứu 救 mà chữ nho viết vốn là một từ Việt của dân sông nước. Khi người hay vật bị nước cuốn trôi, người ta cố kéo níu lại, “Kéo Níu”=Kíu=Cứu 救 để vớt lên. Nên mới có từ Cứu Vớt mà không có từ Vớt Cứu. Hán ngữ đã phát âm mềm hóa từ Kíu của tiếng Việt là “Chiu 救” khi họ đọc chữ nho Cứu 救. Vật nào cũng có cái Da=Giỏ=Vỏ=Vách=Vành=Thành để bọc nó thì nó mới Thành cái vật thể nguyên chỉnh. Giống như trứng gà, nó hình thành từ trứng trước mới đến vỏ sau, là cái “Cuối Thành”= Cạnh, nhấn mạnh cho tròn thì là ‘Cạnh Cạnh”= =Cánh, 0+0=1. Trứng đến khi thành vỏ cứng mới là giai đoạn Cuối Cùng = Cứu Cánh = Kết Qủa, để có được quả trứng. Cây lúa sinh trưởng cũng đến giai đoạn Kết Qủa là giai đoạn Cuối Cùng của chu kỳ sinh trưởng của nó. Chỉ còn chờ cho đến khi vỏ hột lúa tức cạnh nó chín là hột lúa sẽ rụng để bắt đầu lại chu kỳ mới. Lướt lủn “Cạnh Chín”= Cánh, là bước cuối cùng. Đủ Chín là trọn vẹn ( 9 ô của cái bánh chưng do 4 sợi Lạt Hồng chia ra). Đủ số sợi lạt đó ( “Lạt mềm buộc Chật”= Luật) thì mới Níu giữ được cái bánh chưng có đủ 9 ô. “Của Chín”= Kín là đủ trọn vẹn 9 ô. Níu=Neo=Lẹo=Lưu (Lẹo Nhau = Lưu Giao, Hán ngữ dùng ngược là Giao Lưu. Có tục mới nên thanh. “Đời cha cho chí đời con, Đẽo vuông rồi lại đẽo tròn mới nên”). “Chín ô được Níu”= Chỉu. “Của Chỉu”=Kỉu=Cửu. Chữ nho Cửu 九 chỉ con số 9. Hán ngữ đọc chũ nho Cửu九 là “Chỉu 九”. Mặt Trời (Blơi=Lời=Trời) trong một ngày đều Đông Ló, Tây Lặn. Tây Lặn = Tây Lận = “Tây Tận”= Tần (vị trí nước Tần ở con số 9 , phía tây, trong chín ô của bản đồ dịch học). “Tần gây ra đánh Nhau”= Tàu. Hán ngữ phát âm chữ Tần 秦 là “Chín”, chữ Tận 盡 là “Chịn”. Nhưng có tiếng Việt nhấn mạnh “Chín A!” mới thành “China” do người Ấn Độ nghe sai. Sau Tây cứ thế theo người Ấn mà gọi Tàu là China.