• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

thieukim

Hội viên
 • Số nội dung

  111
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

5 Neutral

About thieukim

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Gì mà thất vọng? Ngày 1/3/1012 là ngày gì? Đó là ngày Giáp Thìn, tháng Quý Mão, năm Nhâm Tí, có liên can gì đến tứ trụ năm tân hợi-tháng tân sửu-ngày giáp tí-giờ giáp tuất ??? Tôi chỉ nói là khi chuyển can chi sang ngày dương lịch thì phải biết rõ ngày nào như trong 3 ngày đã nêu ra, vì chúng đều là ngày Giáp Tí đúng với tứ trụ được đưa ra. Tôi không hề tính kiểu làm sao cho đúng với các sự việc đã xảy ra, chẳng khác gì ông bạn cũng cứ gọt chân cho vừa giầy, như ông bạn thường trách khứ người khác vậy!
 2. Việc tính ngày giao tiết rõ rệt của những nhân vật lịch sử quá xa xưa thật ra thì khó trúng chính xác, vì từ can chi mà đổi sang ngày dương lịch không phải chỉ có 1 ngày trùng hợp. Ông Thiệu Ung sinh vào đời Tống nên chỉ có thể là trong khoảng từ năm 960 - 1279 là thời của nhà Tống. Ta lấy can chi Tân Hợi là năm thì có ba năm 1011, 1071 và 1251 trong mốc thời gian này. Tôi cũng đã tính kỹ càng lại, thì tiết Tiểu Hàn năm Tân Hợi của các năm này đổi sang dương lịch thì có các ngày sau : 21.1.1012 6.1.1072 21.1.1252 Nếu cho là giửa đời Tống thì dĩ nhiên phải chọn ngày 6.1.1072. Từ ngày 6 đếm nghịch lại tiết Tiểu Hàn (30.12.1071) thì có 8 ngày, chia 3, được 2, dư 2, giờ sinh là giờ Tuất gần sang ngày mới nên kể như 4 tuổi vào đại vận. Tôi gia thêm 1 tuổi là vì tuổi mụ, tức là đại vận 5 tuổi âm bắt đầu. Xem lại các năm từ đó thì thấy năm 46 tuổi ở đại vận Bính Thân và năm tử 66 tuổi rơi vào đại vận Giáp Ngọ vậy. Nếu tính đầu đời Tống hay cuối đời Tống thì đại vận 8, 9 tuổi, rơi vào cách xem của bác là đúng. Vậy câu hỏi là Thiệu Ung sinh vào đầu, giữa hay cuối nhà Tống?
 3. Theo tứ trụ : Tân Hợi, Tân Sửu, Giáp Tí, Giáp Tuất lại là nam nhân sinh năm âm, thì đại vận phải là : (sau tháng Tân Sửu) đếm nghịch là Canh Tí, Kỉ hợi, Mậu Tuất, Đinh Dậu, Bính Thân, Ất Mùi, Giáp Ngọ. đại vận bắt đầu từ 5 tuổi, cho nên năm 46 tuổi rơi vào đại vận BÍNH THÂN (tính đại vận Đinh Dậu là sai) năm chết là năm 66 tuổi rơi vào đại vận Ất Mùi là sai, vì 66 tuổi là năm ĐINH TỊ, đại vận GIÁP NGỌ ! Qua đó thì các giải thích khác đều phải tính toán lại toàn bộ. Vài dòng góp ý!
 4. Đây là nam mà sao mọi người tính đại vận nghịch chiều như con gái? Đúng ra là Nhâm Tuất - Quí Hợi - Giáp Tý- Ất Sửu - Bính Dần Vận hiện tại là GIÁP TÝ.
 5. cuối năm sau nhâm thìn mới khá, cố gắng thôi.
 6. Trước hết là chào bác Hà Uyên. Nghe nói bác đã có tuổi cao, nên phần học thuật xin nhường bác ở ghế trên, tôi cũng xin học hỏi thêm. Tôi rất thích xem các số trẻ con nên mới dám vào bàn. Tôi đã mò ra rồi, chính là bác xem thuyết Tứ đại không vong, sinh tuần Giáp Tí nên bác nói rằng ngũ hành Thủy thiếu. Chỗ này tôi không có kinh nghiệm, nhưng chính thực ra cũng không khác gì mấy với môn Tứ trụ. Vì sinh tháng Sửu và chuẩn bị sang Xuân, thủy không còn sức lực nữa, nó giống như đi nghỉ hưu thế mà. Còn về có bán lên chùa không hay tìm mẹ nuôi thì để bố mẹ cháu nhỏ quyết, chứ cả hai thứ này cũng là để dựa vào một lực lượng khác nuôi dưỡng cháu nhỏ cho thêm sinh khí. Theo bát tự tử bình thì cho rằng Mộc và Thủy là dụng hỉ thần thì đúng, nhưng 2 đại vận đầu đâu có mộc và thủy? nên thuận theo hành thổ mà đi cái đã, mãi tới Mậu Thìn (24 tuổi) mới thấy có thủy và Đinh mão (34 tuổi) mới có mộc thủy đều hòa, cuộc sống khởi sắc lên.
 7. Phần này lạ lẫm với tử bình quá. Chắc là môn học khác. Vì trong trụ có Tý có Ngọ, dù gì đi nữa thì cũng không gọi là "khuyết" (thiếu mất hẳn). Nó vẫn có mặt ở đó, không thể lờ đi được, tử bình chỉ có tính nó suy hay là nó vượng. Tí xung Ngọ, Sửu xung Mùi là 2 đặc điểm xấu của tứ trụ trên. Trụ ngày Giáp khắc trụ ngày Canh. Như thế là trụ ngày và trụ giờ gọi là thiên khắc địa xung, không tốt chút nào. Có vài cách chữa mẹo là cho làm con nuôi họ khác, vì Nhâm là thiên ấn là đứng giữa 2 can Giáp Canh để hóa giải. Ở nơi vượng thủy là đúng, vì tứ trụ thủy suy. Nên làm trước đại vận 4 tuổi Canh Ngọ bắt đầu!
 8. đúng là ở diễn này này cậu chưa chửi ông già nào là "m..d.." cả, nhưng thấy bóng ních của cậu thì đúng là ai cũng liên tưởng nhớ tới chuyện đó, vì nó xảy ra quá ồn ào, diễn đàn Lý học VN có bao nhiêu đâu mà không biết? ngựa non háu đá như cậu thì ai cũng chừa, chỉ có là chừa trước hay chừa sau mà thôi. Hãy đọc lại các câu trên cậu viết coi, vế sau là đá vế đầu rồi, tuy muốn tỏ ra rất là kiêm nhường nhưng cái mùi háu đá nó hăng vô tội vạ!
 9. Hết thuốc chữa thật !!!!!!!! Nơi đâu có bóng cậu này thì sẽ có tì vết trong đạo đức và luận bàn học thuật. Trách ai cơ chứ? Sự kiếm khuyết của giáo dục ở nhà trường hay chính trong gia đình người này?
 10. Copernicus (sinh vào thế kỷ 14) là nhà thiên văn học không thể nhầm lẫn với ai khác được trong thuyết "nhật tâm" (mặt trời là trung tâm) và trái đất chuyển động xoay quanh mặt trời. Copernicus có thể là người Đức sinh tại Ba Lan. Còn Galileo Galilei là người Ý, sinh sau Copernicus tới gần 100 năm! và là người ủng hộ bênh vực cho thuyết của Copernicus vững chắc nhất. Hai vị này không thể nào quên và nhầm lẫn được khi nghiên cứu cả...phong thủy phương đông, hìhì, bác phongthuysinh à!
 11. Bạn Liêm Trinh nói đúng, thực sự ra thì "chẳng thà bóp mũi nó" là một câu nói than trời than đất của ông bà cha mẹ mà thôi, chứ ai nỡ làm cái chuyện vừa phi pháp vừa bất nhân như vậy. Sinh được 1 đứa con là trời cho, nhưng cũng tại đất không lành, thời không tới, ngũ hành không đủ nên đâm ra chướng! cũng hi vọng với thời gian khi thằng con hỗn láo đó bị cháu nội chửi lại mới sáng mắt ra, còn bây giờ hiện tại thì không có thuốc gì chữa nó được cả. thân kính
 12. Nếu biết có thằng con gọi là nghịch tặc chửi cả người già người trẻ thì chẳng thà bóp mũi nó từ khi mới sanh ra đời là hơn, cho nó học chữ nào là mất chữ đó, làm gì có chuyện "đa thư loạn mục" hả bạn Liêm Trinh kính mến ? :rolleyes:
 13. có những người chỉ biết có mỗi một ông Thiệu vĩ hoa thì nói chuyện với họ chỉ tổ lùng bùng lình bình thêm! :lol:
 14. cái ngày nghe ngộ ngộ hì hì, khoa TB đâu có phải chỉ căn cứ theo 4 chi? còn thiên can thì sao? can tàng như thế nào? người đặt vấn đề có thấu hết vòng trường sinh tử tuyệt mà 10 can phải đi qua chưa?