• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

HMH

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  20
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by HMH

 1. HMH có đọc câu "cầu thang phạm trung cung" trong diễn đàn tư vấn 1 lần (nay lục lại ko nhớ rõ ở bài nào ); các anh chị vui lòng tư vấn một lần nữa cho HMH là khi nào cầu thang phạm trung cung? nếu phạm sẽ ảnh hưởng ko tốt như thế nào? và cách hóa giải? Xin cám ơn và chúc ngày cuối tuần vui vẻ. HMH
 2. Chào chị Wild, Góp một ít gởi đến những mảnh đời bất hạnh vào cuối năm, HMH vừa chuyển khoản 500.000đ cho Quỹ từ thiện qua tài khoản chị Phan Thị Thanh Tâm tại NH Đông Á. Chị vui lòng kiểm tra dùm nhé. Chúc chị nhiều sức khỏe. HMH
 3. Chào chị Willavender, HMH vừa chuyển số tiền 500.000đ cho Quỹ từ thiện theo số tk của chị Phan Thị Thanh Tâm tại NH Đông Á. Chị vui lòng kiểm tra dùm HMH nhé. Cám ơn chị và chúc chị 1 ngày vui. HMH
 4. Xin chào, Cám ơn bạn đã giải đấp. Do bận việc nên đến nay mới quay lại diễn đàn. Do nhà HMH cao 3 tầng và phía tâm điểm đối xứng phía trên khá cao nên treo đèn theo phương án trên khó khả thi quá. HMH có thể treo đèn trang trí tròn màu đỏ gần khu vực đó (phạm trung cung) thì có hóa gảiii được phần nào ko? Hoặc còn phương án nào khác để hóa giải ko ban? Một lần nữa xin cám ơn bạn. HMH
 5. Cám ơn Thiên Luân đã giải đáp. Nếu HMH xác đinh tâm nhà là cả khuôn viên bao gồm cả sân trước và sau thì ko cầu thang ko phạm trung cung. Và nếu xác đinh tâm nhà chỉ trong khuôn viên các cột kết cấu xây dựng gồm nhà và sân sau như file hình đính kèm) thì HMH thấy rỏ là nó phạm trung cung. Hoảng quá . Nên hóa giải thế nào Thiên Luân tư vấn giúp nhé. Xin cám ơn rất nhiều. HMH
 6. Hi Đại Phúc, Hôm nay HMH cũng tháo chạy, và mấy 20% số vốn. HH
 7. Chào thầy Thiên Sứ, HMH đã nhận được tập thơ thầy Thiên Sứ tặng (thông qua chị của HMH đã gặp thầy Thiên Sứ vào 17/02/2011). Nhận được tập thơ của thầy Thiên Sứ tặng, HMH mới chợt nhận ra đã lâu rồi mình ko có tịnh tâm để cho tinh thần và thân thể thanh thản... HMH xin cám ơn thầy Thiên Sứ về tập thơ và lời nhắc nhở. Chúc thầy Thiên sứ một ngày vui. HMH. TB: Àh, mà thầy Thiên Sứ vui thì ko làm thơ mà đi nhậu, thôi thì chúc thầy Thiên Sứ ... hạnh phúc. Hihihi
 8. Chào chị Wildlavender, HMH mới chuyển 300.000đ vào quỹ từ thiện qua TK NH Đông Á của chị Phạm Thi Thanh Tâm. Chị vui lòng kiểm tra. Cám ơn chị. Chúc một chị ngày vui, HMH
 9. Chào bạn Văn Lang SP Thiên Sứ nói "mùng 10.1", vậy là là âm lịch hay "10.1 DL" ? Tất cả các quẻ thì sử dụng âm lịch mà phải không bạn? HMH
 10. Xin chào cả nhà, HMH cũng có chơi CK (cá lòng tong thôi :D ) và cũng thích nghiên cứu LVDT của chú Thiên Sứ để áp dụng vào cuộc sống tuy nhiên khả năng tiếp thu hạn chế nên chưa nghiên cứu LVDT được. Mong có được cái duyên để các bạn trong diễn dàn chia sẻ về TTCK . Hôm nay HMH đã mua PVX, NTB. Cám ơn các bạn. HMH
 11. Kính gởi Chú Thiên sứ và các anh chị em, Trong hình đính kèm có 2 dãy nhà phố liên kế và nhìn từ trên cao xuống 2 dãy nhà phố này kết hợp lại sẽ có hình dạng chữ L. Phía đối diện dãy nhà trước kia là ao cá rất rộng, và hiện giờ phân nữa ao cá đã được xây dựng thành trường dạy nghề, phân nữa ao cá còn lại cũng đã được san lấp. Trước kia HMH được nghe nói là chính ao cá rộng lớn này làm "đứt long mạch" của vị thế đất nên dãy nhà phố liên kế đối diện sẽ khó kinh doanh dù là vị trí đường đông đúc dân cư. HMH muốn hỏi: 1. Điều mà HMH nghe được có chính xác? 2. Hiện nay ao cá đã được lấp như trên hình thì long mạch có được "nối lại" ? Nếu có thì sẽ mất thời gian là bao lâu? 3. Những ảnh hưởng xấu của vị thế đất có long mạch bị "đứt". Xin chân thành cám ơn.
 12. Kính gởi Chú Thiên Sứ, Dạ. HMH sẽ đợi ạh vì HMH có niềm tin vào phong thủy của chú. Cám ơn chú đã hồi âm. HMH
 13. UP không nhận được phản hồi :D chắc mọi người lo Đại lễ 1000 năm, đành chờ tiếp vậy.
 14. Chị Wildlavender thân mến, HMH đã chuyển 200.000đ vào TK NH Đông Á mà chị đã nhắn tin. Một lần nữa cám ơn chị. Thân mến, HMH
 15. Chị Wildlavender thân mến, HMH là người mới của diễn đàn này và rất quan tâm tâm đến chuyên mục "Những mảnh đời cần cứu giúp". Tuy nhiên do điều kiện đi lại và thời gian nên HMH ko chuyển tiền qua ngân hàng Vietcombank được như mong muốn. Chị có thể vui lòng mở thêm tài khoản ở ngân hàng khác, như ngân hàng Đông Á chẳng hạn để HMH và có thể nhiều người khác tiện tham gia không ạh. Chỉ là 1 ý kiến nhỏ, nếu có gì không phải hoặc không đúng mong chị vui lòng bỏ qua chị nhé. Chúc chị và các thành viên vui khỏe. Thân mến HMH.
 16. Xin chào Thầy Thiên Sứ và các anh chị em, Do hoàn cảnh nên gia đình HMH hiện nay ở nhà thuê. Do trước kia đọc sách Phong thủy (Tàu) nên cứ nghĩ mình nên chọn thuê nhà theo hướng Đông tứ trạch. Và điều kiện này ko dễ dàng chút nào, cuối cùng sau hơn 12 lần chạy vòng vòng xem nhà mệt mõi, đành phải chọn ngôi nhà hướng Tây với ý nghĩ rằng mình sẽ sắp xếp đồ đạc theo hướng Đông tứ trạch sau. (HMH thích ngôi nhà này vì nó có sân thoáng mát, cây xanh, khu vực an ninh yên tĩnh, tiền thuê vừa túi và gần chổ làm :D ). Có lẽ cũng đó cũng là cái "duyên", vì sau đó HMH gặp trang Web Lý học Đông phương. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/eyelash.gif Hôm nay HMH xin nhờ Thầy Thiên Sứ và các anh chị em của diễn đàng giúp tư vấn những vấn đề như sau: 1. Bố trí đồ vật trong nhà như hình vẽ đã hợp lý và đúng phong thủy? 2. Nhà vệ sinh tọa Đông Nam thì sẽ ảnh hưởng xấu đến gia chủ ra sao? Cách hóa giải? 3. Hầm phân và nươc thải tọa hường Đông nhưng ngay cửa sau nhà thì ảnh hưởng xấu ra sao? Cách hóa giải? 4. HMH cần thay đổi gì hoặc làm gì để (phong thủy) hợp lý và tốt hơn cho cuộc sống? Gia đình HMH gồm: Chồng sinh năm 1964, HMH sinh năm 1970, con gái sinh năm 2004 và con trai sinh năm 2006. Nhà thuê hiện nay hướng Tây 251 độ. Xin trân trọng cám ơn sự tư vấn của Thầy Thiên Sứ và các anh chị em. HMH
 17. Xin chào Thầy Thiên Sứ và các anh chị em, Cám ơn mọi người đã xem và tư vấn cho HMH. :D @Hoangtrieuhai - Bàn thờ sẽ được đặt lại theo hướng cửa như tư vấn (đâu lưng với tủ chén). - Bếp hiện đang tọa Đông Bắc hướng Tây và Tây Bắc như sơ đồ là ko ổn ???. HMH chưa hiểu "Bếp đặt hướng TB" là như thế nào, xin vui lòng giải thích rỏ hơn. - HMH sẽ sử dụng cây để làm gờ cao 5 cm cho cửa sau nhà và nhà vệ sinh như tư vấn. - Còn vị trí ngủ thì khó khăn quá ... HMH ko biết nên bố trí ở đâu vì nhà khá nhỏ. Nếu vẫn giũ nguyên vị trí đó thì có cách gì hóa giải ko ? @Thiên Đồng - HMH mới thuê và dọn vào nhà này ở hôm thứ 7 tuần trước, nghĩa là mới ngủ được 2 đêm. Đêm đầu tiên thì HMH thức trắng ko ngủ được, đêm thứ 2 thì ngủ được hơn 1 tí. :D - Chủ nhân của nhà này thì đang rao bán nó nhưng họ muốn giá cao quá nên chưa bán được và cho HMH thuê thời hạn là 1 năm. - Tình cảm vợ chồng HMH hiện nay rất tốt, 2 bé của HMH cũng khá ngoan. HMH cầu mong và hy vọng tương lai cũng được như hiện nay. Thiên Đồng có thể xem giúp mong ước của HMH có được như ý ko. Xin cám ơn. HMH
 18. http://i841.photobucket.com/albums/zz331/HMH2512/sodo1.jpg Xin lỗi mọi người về việc chèn hình ảnh sơ đồ nhà. Có hướng dẫn chi tiết mà làm ko tốt tí nào. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/crying.gif p/s: hth đã giúp bạn đưa hình lên
 19. IMG]http://i841.photobucket.com/albums/zz331/HMH2512/sodo1.jpg[/img]
 20. Xin chào các anh chị em, Tôi mới tham gia diễn đàn và đang học hỏi. Xin mạn phép được chen ngang và hỏi Vusonganh phần khối được gạch ngang màu đỏ trong sơ đồ là gì (ý nghĩa) ? Trân trọng và Cám ơn. HMH