• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

sapa

Hội viên
 • Số nội dung

  253
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by sapa

 1. Chào anh, Thiên Sứ Sapa đã viết RÕ RÀNG như vầy: nhưng anh vẫn cố tình bất bình vô cớ rồi xúc phạm Sapa như sau: Anh không đáng để chúng tôi phải quan tâm đến mức , cần phải làm một phần mềm riêng ... Ví dụ, đây là cái link hình: 1. http://xa.yimg.com/kq/groups/2381123/hr/14...ngThienXich.jpg mà nếu bỏ nó vào ... giữa cái code sau: 2. [i m g]...[/i m g]" {lý ra phải viết chữ img nhưng phải viết rời mới hiển thị được} thì sẽ có cái hình tự động hiển lộ mà mình không cần phải bấm vào như cái hình link 1. Thế nhưng, khi Sapa bỏ cái link vào giữa thì bị biến dạng nên mới đề xuất nghi vấn; do đó, nếu lỗi lý do kỷ thuật mà không rõ tại sao (sau khi ban điều hành xét duyệt) thì Sapa sẽ thử cách khác bằng cách đổi tên file, thu size nhỏ, v.v... chứ không phiền hà gì thêm đâu mà anh nói ra điều khó chịu vậy. Mở một trang web, host thành viên mà lại có giọng điệu thiếu trách nhiệm như vậy mà anh không tự xét lại còn trách móc ai. Còn như, nếu Sapa vội vàng đề xuất nghi vấn mà các anh không có phá hoại thì Sapa sẽ tìm cách khác thế thôi. Miễn sao, tự trong lòng mỗi người đã hiểu mình có vu cáo, hèn hạ hay không thì tự biết. Nay Sapa chấm dứt nói về chuyện hình link bị biến dạng vì lý do kỷ thuật hay lý do gì khác. Sapa
 2. Chào bạn, Phapvan Câu này là của Lão Tử: "Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật" Thể theo ý của Phapvan là: thì Sapa chỉ đúc kết lại thôi: "Thể sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn Dụng" chứ không phải thay luôn vạn vật = dụng cho đúng ý của Sapa đâu nha. Do đó, ý vẫn là từ Phapvan thì có lời hỏi Phapvan như sau: Thể sinh nhất, vậy nhất này là gì và Dụng của nhất là chi? nhất sinh nhị, vậy nhị này là gì và Dụng của nhị là chi? nhị sinh tam, vậy tam này là gì và Dụng của tam là chi? tam sinh vạn Dụng, và tại sao phải tới tam mới sinh ra vạn Dụng? Vì rằng, nhất đăng (một cái đèn) cũng có Dụng của nhất đăng ... nhị đăng (hai cái đèn) cũng có Dụng của nhị đăng ... tam đăng (ba cái đèn) cũng có Dụng của tam đăng ... v.v... Trở lại ví dụ: cái ĐÈN. Pháp Vân có thể cho ví dụ như: Cái ĐÈN ... THỂ của cái ĐÈN là gì? DỤNG của cái ĐÈN là chi? v.v... Sapa
 3. Chào anh, Thiên Sứ Trước tiên, anh nên rõ là anh không có lý khi bảo rằng Sapa vu cáo hoặc cố tình cho là như anh viết ở trên mà rõ ràng Sapa đã viết như sau: Bằng chữ Nếu và dứt câu bằng dấu !? - có nghĩa là Sapa chờ sự trả lời và cũng đã nói rằng: Như vậy, Sapa đã có thành ý rất mực để giải quyết vấn đề nhưng anh thì cứ châm dầu vào lửa bằng luận điệu ta đây và phỉ báng Sapa hèn hạ, vu cáo v.v... Chẳng phải diễn đàn gần đây có sự thay đổi giao diện gì mới chăng như anh đã từng bảo Sắp tới đây, chúng tôi sẽ cải tổ diễn đàn v.v... thì nếu như đó là lý do kỷ thuật thì báo cho Sapa hay để sửa chửa hay tìm cách khác để đăng hình link chứ có đâu phải thách thức hay lời qua tiếng lại xích mích như trên. Sapa
 4. Chào anh, Thiên Sứ Quả nhiên, anh có đủ chức năng để sửa đổi bài viết mà không không lưu lại: "Bài viết được sửa bởi Thiên Sứ: Hôm nay, 04:05 PM " v.v... Vì rằng, rõ là mới đây khi đọc bài anh vừa đăng chỉ có một dòng: mà sau khi Sapa trả lời thì thấy cả mấy dòng khác nữa và ngay trên chính cái dòng trên cũng đã bị sửa chửa như sau: Cho nên, anh đừng giở trò bảo là Sapa vu cáo. Sự thật, chỉ là vậy! Như đã viết, nếu anh không hay biết gì về việc biến dạng hình link như thế nào thì để cho những kỷ thuật viên họ biết mà trả lời. Còn việc Sapa có đủ đẳng cấp phản biện anh hay không thì cứ để y những gì Sapa phản biện mà anh lại chẳng có lời nào kia kìa - thì thiên hạ rõ mà. Sapa Chào anh, Thiên Sứ Anh đừng chơi trò cảnh cáo vì rằng, nếu như anh hay ban điều hành tìm ra được lý do tại sao thì Sapa sẽ công khai xin lỗi nếu như không thì tự hỏi xem ai đã xúc phạm ai nhé! Sapa
 5. Chào anh, Thiên Sứ Vậy thì tại sao hình link bị biến dạng thành mặt cười!? Trong khi hình link của bài viết mới đây lại có thể hiển lộ: mà những hình link phản biện anh lại không thể hiển lộ ?? Nếu anh không hay biết gì thì hãy để cho ban điều hành tìm hiểu. Vậy thôi. Sapa
 6. Chào bạn, Thiên Đồng Như anh Thiên Sứ đã viết: thì là muốn nói đến tính chất BẨM SINH như trường hợp ra đời trong hình hài một cậu bé ở Scotland, May-Welby di cư tới Australia vào năm 7 tuổi. Sự phân biệt Âm Dương ở đây là Dương cho cậu bé này dù là cậu bé này có chuyển giới hoặc ngừng hoóc-môn. Sự so sánh đối đãi phản ánh bản chất NỔI TRỘI của Nam và Nữ không ở hoóc-môn hoặc bộ phận sinh dục bề mặt của một người mà là: NỮ - thì có buồng trứng, tử cung và khả năng SINH ĐẼ trong khi NAM - thì cơ quan sinh sản của phụ nữ là KHÔNG CÓ, là con số 0. Cho nên, có nhiều tin tức về chuyện Người đàn ông mang bầu thì phải hiểu rằng đó là một người đàn bà đã chuyển đổi giới tính bằng cách giải phẩu để có thêm bộ phận sinh vật Nam cùng được điều trị kích thích tố sinh dục Nam mà thôi. Người đàn bà chuyển giới thành đàn ông này phải ngừng điều trị hoóc-môn sinh dục Nam mới có thể mang bầu v.v... Do đó, cái chuyện của cậu bé trên đang ở tình trạng là một người đàn ông bất toàn do mất đi bộ phận sinh dục Nam cở như mấy người Thái Giám khi xưa chứ gì mà gọi là hay liệt vào loại phi giới tính. Nói lại việc anh Thiên Sứ bảo rằng: tính chất lưỡng tính của con giun vốn có trước cả lịch sử tiến hóa của văn minh nhân loại và kết luận: "Vạn vật cõng Âm, bồng dương" - với ngay cả con giun và người phi giới tính kia là không chuẩn ở vị thế con giun. Vì sao? Vì nếu như phân định Âm Dương bằng cách so sánh đối đãi phản ánh bản chất NỔI TRỘI về cơ quan sinh sản thì con giun dù mang bản chất lưỡng tính nhưng cái sự NỔI TRỘI của nó thuộc về Âm chứ không phải do sự lưỡng giới rồi chỉ còn biết phân loại Âm Dương theo sự: Lớn - Nhỏ Dài - Ngắn Lớn/Dài là Dương và Nhỏ/Ngắn là Âm mà có lần anh Thiên Sứ đã giảng giải. Anh đã không nhìn ra được cái bản chất NỔI TRỘI về Âm Dương trên cơ sở cơ quan sinh sản vậy. Sapa
 7. Chào anh, Thiên Sứ Hèn ư!? Sapa đã bỏ y cái link hình cũ vào thì không ra hình như ý muốn - chỉ biến thành mặt cười ... Sapa sửa cái link đó thành hình nhỏ hơn nên link cũng đổi khác đi - cũng lại biến thành mặt cười ... Vì rằng trong lúc viết bài, dùng chức năng (Xem trước bài viết) thì okay, hình như ý muốn hiện ra; nhưng sau khi bấm vào chức năng (Thêm trả lời) đưa bài lên thì bị - biến dạng thành mặt cười!? Như vậy, sự cố gì đã xảy ra nên Sapa có quyền nghi ngờ dụng ý của anh hoặc ban điều hành chứ ... Anh có thể trách Sapa quá vội vàng đề lên sự nghi ngờ điều kiện hóa bằng chữ Nếu chứ anh đừng có lợi dụng điều trên mà bình phẩm Sapa hạ tiện vậy chứ anh Thiên Sứ. Anh cũng có thể để cho hoặc nhờ ban điều hành kiểm tra lại giùm cho Sapa mà ... Sapa
 8. Chào bạn, Daretolead Tôi chỉ nêu kết quả nghiên cứu của mình mà không phân tích cụ thể ví dụ, bởi vì, ngay cách hiểu âm dương còn chúng ta còn chưa thống nhất được, thì phân tích xa hơn chỉ đi đến tranh biện không hồi kết, vô ích và mất hòa khí. Các bạn hãy tự chiêm nghiệm lấy, ví dụ đời sống một con người từ lúc sơ sinh tới khi già chết. Sau chiêm nghiệm, các bạn có thể không thống nhất với tôi thì cũng tùy các bạn, tôi không miễn cưỡng. Nếu muốn hiểu logic của tôi thì xin đọc "Cơ sở học thuyết ADNH" - Vô Trước trên diễn đàn này. Đó là bài viết còn sơ lược nhưng tương đối đúng tinh thần của tôi. Thân ái ! Bạn cũng thấy rồi đó, Vo Truoc đã nói: ngay cách hiểu âm dương chúng ta còn chưa thống nhất được, thì phân tích xa hơn chỉ đi đến tranh biện không hồi kết, vô ích và mất hòa khí thì đã có bao người bên tiêu đề: Luận ÂM DƯƠNG cứ nghĩ cái định nghĩa của mình mới là ĐÚNG nhất ấy sao ... Nhưng để chiêm nghiệm, Daretolead thử xét về điều này: Thử phân loại về ÂM - DƯƠNG thì có: Dương - biểu trưng giai đoạn phát triển và Âm - minh họa giai đoạn tiêu hủy thì ví dụ sau đây sẽ cho Daretolead cái suy xét cần thiết mà chiêm nghiệm: Như một EM BÉ được SINH ra đời và lớn dần lên đến tuổi trưởng thành rồi thành niên sang trung niên và tới già nua để TỬ. Đó là cả một chuổi vận động thay đổi không ngừng nhưng vẫn có thể để ta chia cắt phân loại: Dương - biểu trưng giai đoạn phát triển ... là hồi TRẼ mới SINH ra thì DA không có NHĂN và tóc không có BẠC và sự GIÀ NUA chưa đến vậy Âm thăng (lên), Dương giáng (xuống); Âm giáng (xuống), Dương thăng (lên) thế nào? Âm - minh họa giai đoạn tiêu hủy ... là tuổi ĐỜI chồng chất thì DA không còn CĂNG và TÓC không còn XANH và sinh LỰC hao mòn cùng thân thể đến hồi SUY nhược vậy Âm giáng (xuống), Dương giáng (xuống). Âm dương đồng biến nổi gì? Nếu nói SINH ra là DƯƠNG và chờ TỬ thì ngay giây phút thụ thai và tế bào phân chia để thành hình hài con người thì là cái CHẾT đang gặm nhắm ăn mòn rồi ... ÂM đang len lõi và lớn dần mới phải, phải không Daretolead? Do đó, ÂM DƯƠNG dễ nhìn ra có sự ĐỒNG HÀNH như là: LỢI bao nhiêu thì HẠI bấy nhiêu ... đều có 2 mặt của nó. Năng lượng NGUYÊN TỬ thật có LỢI vô cùng nhưng HẠI cũng không kém. Trên phương diện tôn giáo: THIỆN - ÁC người Đắc đạo hoặc Thánh Nhân phải là người không có nhân chủng ÁC nào cả; có tôn giáo lại vượt lên trên cả THIỆN - ÁC mới được coi là Giải Thoát v.v... Như vậy, sự phân chia ÂM DƯƠNG thành: Âm thăng (lên), Dương giáng (xuống); Âm giáng (xuống), Dương thăng (lên) là hổn tạp vì có khi: Âm thăng (lên), Dương giáng (xuống) hoặc có lúc: Âm giáng (xuống), Dương thăng (lên) chứ không cùng Âm thăng (lên), Dương giáng (xuống); Âm giáng (xuống), Dương thăng (lên) dưới tiêu đề: Trong giai đoạn phát triển. Ngay cả sự kết luận: Âm Dương đồng biến: thăng (lên) cho định nghĩa trong giai đoạn khi mới hình thành nếu nói SINH ra (DƯƠNG) và chờ TỬ (ÂM) thì Âm Dương đồng biến: giáng (xuống) là không thể nào; vì rằng: chờ TỬ (ÂM) cứ lớn thăng (lên) dần chứ chưa hề giảm giáng (xuống) bao giờ. Tất nhiên, nếu nói SINH ra (DƯƠNG) và chờ TỬ (ÂM) thì Âm Dương đồng biến: thăng (lên) là trở thành vô nghĩa vì: DƯƠNG của sự SINH ra với SINH LỰC phát triển từ yếu đến cao điểm rồi hao mòn và suy nhược đã không còn là chổ đứng trong giai đoạn phát triển: Âm thăng (lên), Dương giáng (xuống); Âm giáng (xuống), Dương thăng (lên) rồi. Vì trong giai đoạn phát triển bao gồm từ điểm (0,0) đến TỬ (1.00,0) thì Dương có thăng có giáng mà Âm thì cứ thăng (lên) tới mà thôi. Daretolead cứ từ từ chiêm nghiệm ... Sapa
 9. Chào bạn, Phapvan Phapvan nói rằng: vì mỗi người tự có lương tâm và chịu trách nhiệm về tư tưởng của chính mình thì chỉ là chịu trách nhiệm về tư tưởng của chính mình chứ có đối với tha nhân đâu!? Vì nếu quan niệm của mỗi người đều tự có lương tâm và chịu trách nhiệm về tư tưởng của chính họ thì Phapvan đã không phải: Tôi cố gắng trình bày dễ hiểu mạch lạc nhất , thông qua đây có thể giúp được một số bạn mới bắt đầu nghiên cứu lý học nắm được căn bản (hoặc có định hướng), nhằm tránh sự rối rắm ngụy trang của tư tưởng hòng tung hỏa mù đánh lạc hướng chủ đề rồi dần dà chuyển qua hướng khác như thế! Không ít những người thêu dệt thêm thắt ý kiến cá nhân vào một vài lý thuyết, ý tưởng cổ đại nào đó để dẫn dắt lệch lạc thì điều mà Phapvan lo lắng ở trên mới có cơ sở chứ, phải không? Do đó, Sapa cũng không có ý chi khác hơn Phapvan về vấn đề ở trên. Sapa
 10. Chào bạn, Phapvan Tuấn Dương hỏi: mà bạn lại đi trả lời như sau: Vì rằng, Sapa có viết: Pháp Vân đánh đồng Đạo với Thể nên ta có thể thay thế chữ Đạo thành Thể để viết lại câu này mà: "Thể sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật" ... thì hiểu theo Tuấn Dương : có khác ý Pháp Vân chỗ nào? Chẳng những thế, THỂ mà Pháp Vân đánh đồng với ĐẠO đó được định nghĩa là sao? Pháp Vân có thể cho ví dụ như: Cái ĐÈN ... THỂ của cái ĐÈN là gì? DỤNG của cái ĐÈN là chi? v.v... Sapa
 11. Nếu như SỰ THẬT bị SỢ HÃI đến BÔI XÓA và PHÁ HOẠI như trên thì anh Thiên Sứ hoặc Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương xin Sapa đừng đem SỰ THẬT soi sáng nữa để các anh còn làm ăn v.v... thì Sapa sẽ ráng suy nghĩ lại; chứ gì mà lại mất tư cách thế!? Sapa
 12. Chào Ban Điều Hành, Vì lý do gì mà những tấm hình làm chứng cứ phản biện anh Thiên Sứ bị thay đổi thành hình là thế nào? Vì hình của nó là: và Sapa
 13. Chào bạn, Phapvan Tôi hiểu theo giải thích trên thì Thái cực sinh âm, để đối đãi với âm mà nó sinh ra nên nó tự biến thành dương. Cái Âm được Thái cực sinh ra là thuần âm vô dương. Và âm này chưa được gọi là vật (vạn vật) vì chưa đủ âm dương. Sau đó nhờ sự đỗi đãi với cái sinh ra nó trong một môi trường gọi là trường khí âm dương. Vậy trường khí âm dương này cái gì sinh ra nó ? Vậy là Thái cực và trường khí âm dương khác nhau ? Bạn có nghĩ rằng, ý của bạn về chữ sinh có giống như ý nghĩa chữ sinh trong câu: Thái cực và cách mà nó sinh ra âm rồi tự mình thành dương khi đối đãi với cái âm vừa mới sinh ra đó hay không? Tuy nhiên, bạn đã đánh trúng cái điểm mấu chốt: Thái cực và cái Thái cực sinh ra. Cái Thái cực sinh ra được liệt vào thuộc tính ÂM. (thuần âm vô dương) Lẽ tất nhiên, dựa trên tiền đề Lý Học của bạn: "Vạn vật cõng âm và bồng dương" thì ÂM này chưa được gọi là vật (vạn vật) vì chưa đủ âm dương. Nếu theo Lão Tử: "Đạo sinh Nhất, Nhất sinh Nhị, Nhị sinh Tam - Tam sinh vạn vật" thì Cái Thái cực sinh ra có phải là NHẤT không? Cũng như, Thái Cực có phải là Đạo không lại là một vấn đề khác, phải không Phapvan? Phải đến TAM mới sinh Vạn Vật cơ mà ... Cho nên, rõ ràng cái câu: Thái cực và cách mà nó sinh ra âm rồi tự mình thành dương khi đối đãi với cái âm vừa mới sinh ra đó không thuộc tiền đề Lý Học Đông Phương rồi vậy! Phapvan thấy thế nào? Để rồi, sau khi Phapvan đánh trúng điểm mấu chốt trên thì lại có sự giải thích sau đây: Một cái "tính" quan trọng của Thái cực là hàm chứa mầm mống của tất cả mọi thứ. Phapvan so sánh với câu này xem: Thái Cực là trạng thái tuyệt đối, không lớn/ không nhỏ, không nhanh/ không chậm ... do anh Thiên Sứ phát kiến; Phapvan thấy điều gì? Theo như Vo Truoc suy luận rằng sự hàm chứa mầm mống của tất cả mọi thứ của Thái Cực thì Thái Cực phải bao gồm luôn cả Âm, Dương rồi; té ra, Thái Cực là thứ "cõng âm và bồng dương" rồi. Vậy cần gì phải có cái Thái cực sinh ra để cho nó là ÂM và Thái Cực mới tự mình thành dương khi đối đãi với cái ÂM vừa mới sinh ra đó - để mà cả 2 âm, dương tương tác trong một một môi trường gọi là trường khí âm dương kia. Còn nói gì, cái trường khí âm dương đó mới hình thành vạn vật trong quá trình tương tác âm dương luộm thuộm vậy để đi đến kết luận: Vì thế, vạn vật mới "cõng âm và bồng dương". Phapvan thấy thế nào? Chẳng lẽ, Thái Cực sinh ra phần ÂM trong nó để phần còn lại là DƯƠNG trong nó để Thái Cực tự mình thành dương đấy chăng? Phapvan thấy có ổn không? Sapa
 14. Chào bạn, TÂM NGHIÊN CỨU Nên nói là: TÂM NGHIÊN CỨU chưa tin Sapa rồi không thực hành, không thực hành thì không đến, không đến thì không thấy, không thấy thì chưa ngộ thôi. Có khi, vì Sapa không có duyên với bạn nên một lúc nào đó, có một người nào khác nói lại những gì Sapa đã nói với bạn thì lại vô. Bây giờ, hãy xem đó như là Sapa đang gieo hạt giống ở nơi bạn vậy ... Nghi là KHÔNG TIN; Không nghi là: KHÔNG KHÔNG TIN ... thì lẽ ra TÂM NGHIÊN CỨU tin đấy chứ! :) Sapa
 15. Chào anh, Thiên Sứ Anh đừng có vớ vẩn quá đi thôi. Chỉ anh cái link mà Hoangtrieuhai trích dẫn để anh thấy Sapa đã nói cái gì là: Tôi coi Đại An là quẻ Càn là không nhất quán không hả? Anh lại chẳng đọc hay sao mà cứ ăn nói phong long cả lên. Kế đến, Sapa đã có viết như thế đâu mà anh đòi: "Anh viết thì tự đi tìm lấy"? Bây giờ, anh lại định giở trò chụp mũ nữa à! Sapa cũng đã có viết: và Sapa đã đòi anh xác thực là Sapa nói: Tôi coi Đại An là quẻ Càn là không nhất quán ở đâu? Anh trả lời: Sao anh không hỏi Hải xem, Sapa đã viết cái câu do anh đặt điều ở đâu, như thế nào?? Vì anh chả biết ất giáp là đâu nên Sapa mới chỉ cho cái link từ bài viết #257 để anh bấm vào đấy mà xem câu hỏi của Hải xuất phát từ sự trích dẫn nào? Có phải, trích dẫn từ bài nói về Đại An, lục nhâm ấy mà Sapa đã bảo rằng: Tôi coi Đại An là quẻ Càn là không nhất quán không hả? Câu trả lời là: KHÔNG PHẢI VẬY Nhưng vì, anh đọc như không đọc và không chịu tìm hiểu cho kỷ càng trước khi phát biểu vụn vặt: Anh phải hiểu, bấm vào link đó là để biết chuyện gì - chứ có đâu kiểu "ông nói gà, bà nói vịt" và bây giờ thì anh hiểu rồi chứ!? Nếu như anh sợ mà né cái câu vấn nạn về "Tam Hợp Cục" liên quan đến Cục Trường sinh trong Tử Vi khi Sapa chất vấn anh dưới cái lô-gích: Âm THỔ - Khôn quản Tỵ cung sinh KIM cục mà chẳng lẻ: Dương THỔ - Càn quản Hợi cung sinh MỘC cục lại hợp lý và nhất quán ư? .. thì thôi; chứ gì mà kéo sang Đại An là quẻ Càn là không nhất quán để đặt điều rằng Sapa nói thế. Anh đã có hỏi Hải chưa? Anh nên rõ ràng những gì anh đang nói chứ ... Còn những khiếm khuyết và không nhất quán của anh thì ngay ở cái trang này, trong cái topic này cũng đã có chỉ ra kia cà và đây chỉ là một: Lập luận của anhThiên Sứ: Nếu một lý thuyết có tham vọng diễn đạt tính qui luật của mọi hiện tượng trong vũ trụ và có khả năng tiên tri thì nó phải xuất phát từ một nguyên lý thể hiện tính cân đối làm nền tảng để quán xét mọi hiện tượng. và hãy nhìn xem: đã thể hiện tính cân đối làm nền tảng ở chỗ nào nhé? Đó, "đã chỉ ra cái không nhất quán" bấy lâu nay rồi có thấy anh phản biện được gì đâu. Nói thật, cái câu mà anh thường hay ca nên để cho Sapa hát còn hay hơn. Anh không phải đẳng cấp phản biện Sapa. Nên Sapa không muốn dồn anh đến thế bí mãi. Sapa, bây giờ chân thành mà nói với anh như vậy. Sapa
 16. Chào anh, Thiên Sứ Anh giả bộ quên à!? Đã nêu lên rồi: Hiểu chứ, khi chữ M đứng 1 mình nó phải tự CẮT XÉN ra làm 2 phạm trù để minh họa Âm Dương. Thì cũng là, phải cói 2 đối tượng hoặc có 2 phạm trù để minh họa Âm Dương thôi. Chứ như không, thì đối đãi so sánh với cái gì ngoài nó chứ. Anh SAI là chỗ đó, theo định nghĩa thì là vậy - nhưng khi chữ M không có đối tượng nào khác ngoài nó để so sánh đối đãi thì anh lại CỐ mà so sánh với kết quả là chữ M bao gồm cả Âm lẫn Dương; chứ không phải M là Dương khi so sánh đối đãi với chữ N. Chưa hết, anh lại tự biện dẫn: Nhưng vậy thì còn đâu như những gì anh đòi là anh do anh phát kiến rằng: Thái Cực là trạng thái tuyệt đối, không lớn/ không nhỏ, không nhanh/ không chậm ... Anh phân chia, đối đãi và so sánh có cả Âm lẫn Dương trong chữ M đó kia mà ... Có phải: bởi vậy, anh hãy suy nghiệm cho chín chắn , hãy tham gia. Xem ra, bây giờ mà hỏi anh chữ Z có thể phân ra được đâu là Âm đâu là Dương thì anh chẳng dám hé môi để có nữa lời ... Anh giả vờ như không biết gì ư!? Bởi vậy, anh chỉ mãi có một câu tự tâng bốc mình để né đối diện với sự mất căn bản trầm trọng về Âm Dương trong học thuyết Đông Phương. Không phải chỉ mình Sapa nói anh SAI, chỉ ra anh SAI trong cái topic này mà ... còn nhiều người khác nữa. Anh đâu phải không hiểu rõ và không thấy rõ điều này! Trao đổi học thuật cái gì, khi anh cứ không chịu nhìn thấy những gì Sapa cũng như anh Vuivui chỉ cho anh thấy anh mâu thuẫn, anh sai rất nhiều thứ kia cà. Lý ra, anh không nên tham gia làm gì vì anh không chịu từ bỏ cố chấp để mở mang kiến thức cơ. Sapa
 17. Chào bạn, Hoangtrieuhai Nếu như Hoangtrieuhai không thể chỉ ra được cái SAI hay không nhất quán từ Sapa thì lẽ tất nhiên sự im lặng của Hoangtrieuhai đã có lý do ấy rồi. Cũng như, Sapa chỉ ra được cái khiếm khuyết, không nhất quán của sư phụ bạn, Thiên Sứ, và bạn cùng anh ấy đồng im lặng thì cũng đã rõ nghĩa đó mà ... Sapa
 18. Chào anh, Thiên Sứ Vâng! Có nhiều cách hiểu về sự im lặng; ví dụ: kết luận đó hiển nhiên không cần phải phản biện hay có thêm ý kiến gì nữa v.v... Tất nhiên, anh Thiên Sứ cũng có cách hiểu riêng mà - phải không? Đúng vậy, nếu như không có một người Nữ làm đối tượng so sánh. Đúng vậy, nếu như không có một quảng trống làm đối tượng so sánh. Sapa
 19. Chào bạn, Phapvan Bạn là người lập nên tiêu đề này và cũng đã viết là: Tôi nghĩ mệnh đề "Vạn vật cõng âm và bồng dương" là Tiên Đề Lý Học. và bạn cũng nói: Tất nhiên tôi sẽ trình bày theo cách mình nghĩ. thì bạn mới nên là người trình bày trước tiên. Góp ý hay phản biện là sau đó từ những thành viên khác sẽ tránh tình trạng mò mẫm hay phê bình nông nổi, cạn cợt v.v... Ví dụ như, bạn Vo Truoc đã trình bày theo cách bạn ấy nghĩ như sau: Có như vậy, sự phê bình, phản biện hay góp ý sẽ rõ ràng hơn ... mà Sapa sẽ phân tích cho Phapvan thấy sau. Nhưng trước tiên, Phapvan cũng nên có sự trình bày cái hiểu của mình ra như thế nhé. Sapa
 20. Chào bạn, Phapvan Bạn cứ trình bày thẳng đi, vì Sapa không muổn hiểu lầm ý bạn ... trong đề tài này. Sapa chủ trương dùng những lý lẽ của bạn xác nhận để góp ý hoặc phản biện. Sapa Chào bạn, Tuấn Dương Để xem, bạn Phapvan trình bày ý của bạn ấy ra sao rồi Sapa sẽ góp ý với cái hiểu của bạn. Sapa không muốn ảnh hưởng sự suy nghĩ của bạn ấy trước khi trình bày ... bổn ý. Sapa
 21. Chào bạn, Phapvan Anh Cutu1, có thể trình bày về "Âm và dương được " cõng" và "bồng" ở trong từng vật ra sao." theo cách anh hiểu ? Chân thành cám ơn anh Phapvan Lý ra, Phapvan có thể trình bày về "Âm và dương được " cõng" và "bồng" ở trong từng vật ra sao" theo cách bạn hiểu trước chứ? Vì bạn đã nghĩ về mệnh đề đó là Tiên Đề Lý Học cơ mà ... Bạn có thể có ví dụ đi kèm thì tốt hơn. Sapa
 22. Chào bạn, Phapvan Bạn tô màu và đậm nét lên chữ sinh như thế thì bạn hiểu nó ra sao? Sapa
 23. Chào bạn, TÂM NGHIÊN CỨU Tại sao phải có "lời"? Nghi vấn là sao? Là nghi ngờ và thấy cần tra vấn xem xét. Nghi ngờ thì là không tin. Không tin là do mình nghĩ theo quan kiến của mình. Quan kiến của mình là những kiến thức mình huân tập thành quan điểm cá nhân. Do đó, mình cần tra vấn xem xét sự việc bằng cách so sánh với những kiến thức mình sở hữu. Đồng, thì tin hay dễ dàng chấp nhận nên mới có câu: "Đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu" vì kiến thức có điểm tương đồng. Không đồng, thì có 2 trường hợp: 1. chưa hề biết hay có kiến thức tích lũy về sự việc đang xem xét 2. chưa hề biết nhưng kiến thức tích lũy về sự việc đang xem xét có ít nhiều sai biệt Kết quả (1) là nghe rồi để đó và tích lũy vào kho kiến thức. Kết quả (2) là bình phẩm về sự sai biệt dẫn đến tranh luận có tính thuyết phục. Không thuyết phục được thì bảo lưu quan điểm, còn như được thì sự sai biệt đã bị đánh đồng để trở nên có điểm tương đồng vậy. Cho nên, chỉ có tương đồng và chưa tương đồng mà thôi và được minh họa qua: gạch Dương (liền) mà gạch Âm thì (chưa liền) là thế! Trở lại, "ngoài lời ngoài ý" thì phải có câu đáp cho câu hỏi: Tại sao phải có "lời"? trước cái đã ... Như giải đáp được câu hỏi này thì không suy luận như sau: cũng như không đặt nghi vấn kế tiếp: Thế nên, TÂM NGHIÊN CỨU còn nghi điều gì? Sapa
 24. Chào anh, Thiên Sứ Tội anh quá! Anh càng chứng minh thì cũng chính là anh đang tự đào hố chôn mình. Này nhé, khi có 2 chữ M & N thì anh đem cơ sở "Dương - trước, Âm - sau" ra mà phân M là Dương và N là Âm. Rõ là, M mang thuộc tính Dương so sánh đối đãi với N mang thuộc tính Âm. Thế, khi chỉ hỏi 1 chữ M thôi, anh có thể phân Âm Dương đặng không - thì a-lê-hấp có ngay, được liền như hình minh họa sau đây: Giỏi đấy chứ! Bravo ... nên anh cao ngạo tuyên bố và hỏi đố: Hiểu chứ, khi chữ M đứng 1 mình nó phải tự CẮT XÉN ra làm 2 phạm trù để minh họa Âm Dương. Thì cũng là, phải cói 2 đối tượng hoặc có 2 phạm trù để minh họa Âm Dương thôi. Chứ như không, thì đối đãi so sánh với cái gì ngoài nó chứ. Anh có chạy đường trời, giỏi như Tôn Ngộ Không cũng không nhẩy ra khỏi bàn tay của Sapa. Đấy, căn bản của Âm Dương là thế mà anh còn chưa nắm bắt vững chải thì phải xét lại kiến thức phọt phẹt của anh đấy; không phải cố ráng nâng mình lên rồi vội chụp cơ hội để chê bai Sapa như ở dưới đây: Anh có hiểu điều đó không nhỉ, anh Thiên Sứ? Nhiều khi, Sapa tự hỏi: đến bao giờ cái băng nhảo tự tâng bốc của anh ở trên mới hết hát trước mặt Sapa đó nha ... Tại sao con người có 2 cái tai mà chỉ có 1 cái mồm? Sapa thường hay hỏi con cháu như thế và dạy chúng nó biết là: 2 cái tai để lắng nghe học hỏi suy nghiệm nhiều hơn là dùng cái mồm để mà nói những lời vô bổ, thiếu tư duy. Trước hết, là cám ơn anh đã CHO PHÉP Sapa được NÓI NĂNG ở diễn đàn này và để chỉ ra những khiếm khuyết trong luận thuyết của anh. Cũng may, anh là người Quân Tử truy cầu Chân Lý trong học thuật, chứ như không thì đã KHÔNG CHO PHÉP và BÓP MỒM Sapa rồi. Trở lại vấn đề trên, trí thiển mà ngôi cao ắt bị diệt vong - mà may thay, Sapa chỉ là bình dân bá tính trong diễn đàn này và cũng không có quyền cho hay không cho những người như Sapa tham gia hay không. Anh thì khác, ở ngôi cao cơ. Câu ở trên, anh đã có giải thích gì đâu. Chỉ là lời bình phẩm vô thưởng vô phạt chứa đầy sự chê bai chứ có nêu lên tính chất gì của THÁI CỰC, trước nó hoặc sau nó v.v... Nhưng thôi, Sapa bỏ qua cho anh đó và để xem anh có cao kiến gì không sau đây: Anh xác định như thế nào, bằng vào những suy diễn phiến diện cá nhân rồi viết sách thuộc loại "fiction" để bán đó à!? Ở Mỹ cũng có đầy rẫy những thứ sách thuộc loại "fiction" và ai ai cũng có thể tưởng tượng viết ra và có khi còn là "best seller" nữa kia. Thế nhưng, những gì anh viết trong sách của anh đang bị mổ xẻ và chỉ ra những khiếm khuyết ấy bên tiêu đề: Phản biện của Tubinh_giagia đó. Anh đã có phản biện được gì đâu ngoài những tự tâng bốc để rồi lãng tránh. Về phần bình phẩm của anh mới là anh đã nhầm tưởng Sapa nghĩ rằng: "Dương trước Âm sau" là do anh phát minh. Anh đâu có cái tài này và cái mà anh phát minh - nói đúng hơn là chế tác - như Lạc Việt "Hà Đồ Cửu Cung" hoặc Hậu Thiên Lạc Việt Bát Quái hoán vị Tốn-Khôn đã bị bể nát từ căn để ấy. Đương nhiên, việc phân chia "Dương trước Âm sau" là từ Cổ thư chữ Hán và tương ứng trong phạm trù như thế nào thì anh còn cần tìm hiểu kỷ hơn nữa; chứ không phải hiểu tơ lơ mơ mà đòi biện thuyết như vậy đâu. Lý ra anh phải hiểu: Trước - Sau là một khái niệm dẫn đến không thể tưởng ra hoặc đo lường vì rằng: trước N là M, trước M là L ... trước B là A và trước A là gì nào? Điều đó, Sapa đã thảy ra cho anh thấy trong bài viết trước nhưng anh không chịu tư duy đủ để thật hiểu những gì anh phê bình. Do đó, khái niệm Trước - Sau chỉ là tương đối dùng để đối đãi so sánh chứ không phải để phủ nhận hay chấp nhận thành một thành kiến của Nhị-Nguyên Luận. Trước khi viết bài này hồi đáp anh, thì Sapa đã có dịp đọc qua những khái niệm của anh về THÁI CỰC, ÂM DƯƠNG, TRƯỚC SAU v.v... và cũng nhìn thấy cả tập đoàn ủng hộ anh giờ đây mới có tiếng nói nhưng lại nháo bát cả lên. Để Sapa phân tích cho anh thấy rõ hơn một số vấn đề liên quan. Anh viết: Cái mà anh gọi là do anh phát kiến chỉ là do anh đọc ít hoặc đọc rồi làm của riêng nên mới tuyên bố vậy thôi. Anh hãy nghe Trịnh Huyền (đời Hán) đã viết: "Thái Cực là Đạo cực trung, là Khí thuần hòa chưa bị phân đôi." Thế nhưng, anh tuy dùng những ý niệm đó mà chưa tiêu hóa nổi thành ra mới có sự cao ngạo trí thiển như sau: Tôi chứng minh cho anh - để anh nhận thức rõ hơn là: Tính đối đãi, so sánh ngay chỉ trong một đối tượng. Ví như: chữ M là THÁI CỰC là tuyệt đối (là một khái niệm tách rời khỏi Âm Dương và không phải "Âm Dương" lẫn lộn) nếu không có chữ N là sau nó được sinh ra; thì mới có M - Dương - Trước và N - Âm - Sau thiết lập đúng không? Thế nên khi hỏi anh, chữ M đứng một mình có thể phân ra được đâu là Âm đâu là Dương không thì anh liền dõng dạc hô lên: Nhưng vậy thì còn đâu như những gì anh đòi là anh do anh phát kiến rằng: Thái Cực là trạng thái tuyệt đối, không lớn/ không nhỏ, không nhanh/ không chậm ... Anh phân chia, đối đãi và so sánh có cả Âm lẫn Dương trong chữ M đó kia mà ... Có phải: bởi vậy, anh hãy suy nghiệm cho chín chắn , hãy tham gia. Xem ra, bây giờ mà hỏi anh chữ Z có thể phân ra được đâu là Âm đâu là Dương thì anh chẳng dám hé môi để có nữa lời ... Tôi không hỏi nhây, mà chỉ cần anh xác định "có" hay "không" - một chữ mà thôi. Anh không dám xác định, hay nói chính xác hơn vì không đủ bản lĩnh và khả năng để viết có một chữ tự khẳng định mình một cách quân tử, nên mới bầy trò lặp đi lặp lại, Bây giờ anh dám xác định không. Tôi chỉ cần một chữ của anh cho câu hỏi của tôi. Có lẽ bây giờ anh nên tự xét lại lý luận của anh và cũng nên có câu trả lời rồi chứ! Tuy nhiên, còn phải dựa vào trí anh thiển hay cao mới có hồi kết cuộc vậy ... Chúc anh giải quyết và thông suốt được vấn đề này. Thể theo yêu cầu của anh, phải chỉ ra câu trả lời một cách trực tiếp cho anh đỡ suy nghĩ; thì okay … Vậy nếu cái gì đứng một mình mà các anh không phân biệt được Âm Dương các anh có OK không? Thực vậy, nếu cái gì đứng một mình thì không thể nào phân biệt được Âm Dương vì nó không có đối tượng để so sánh và đó là chuyện tất nhiên nên anh hỏi có OK không chỉ bằng thừa! Cũng như, chữ M mà anh CHIA CẮT đó để phân biệt Âm Dương là không OK. Sapa
 25. Chào bạn, Vo Truoc Không có đâu, vì Sapa đâu phải viết chỉ để cho một mình bạn đọc ... Tất nhiên, vì phép lịch sự khi trích dẫn lời bạn viết thì có câu chào hỏi, nhưng nếu bạn không muốn trao đổi với Sapa thì Sapa sẽ trích dẫn như một ý kiến cá nhân của ai đó mà bình phẩm thôi ... Nói về vô bổ hay không thì cùng một vấn đề - không ai có cái nhìn y như nhau nên có thể vô bổ với bạn mà người khác thì lại là có ích v.v... Sapa