• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

sapa

Hội viên
 • Số nội dung

  253
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by sapa

 1. Chào bạn, Vo Truoc Vương An Thạch đời nhà Tống so ra với Vương Bật đời nhà Đường thì đã sau này ba trăm mấy chục năm và Vương Bật thì không có phẩy giữa chữ Vô và danh đâu. Do đó, chớ suy luận kiểu bắt chộp một vài cái không giống như mình suy nghĩ rồi phê bình người khác không hiểu Đạo Đức Kinh nông cạn vậy. Cần đọc cho nhiều, hiểu cho sâu rồi phê bình chẳng muộn. Đồng ý với Vo Truoc, nếu được vậy thì quá tốt rồi - chỉ sợ sự bóp chẹt tư tưởng dùng cường quyền đoạt lý thôi ... Ghi lại quan niệm của Vo Truoc như sau: Thực tại khách quan là thế giới vật chất tồn tại dù cho có ý thức hay không có ý thức của con người ghi nhận ... vì khi có ý thức con người ghi nhận thì đã có cái tên gọi, so sánh vì có cái chỗ "giông giống nào đó. Như vậy, khác nào cái tạm gọi đó vẫn làm ta hình dung hoặc liên tưởng được nó như Vo Truoc trích dẫn đó: Vạn vật sinh ư hữu, hữu sinh ư vô. Vạn vật sinh từ Có, Có sinh từ Không ... ví dụ như: Cha Mẹ sinh ra Con Cái, Ông Bà Nội-Ngoại sinh ra Cha Mẹ v.v... và lần đến tận cùng của cái Có thủy tổ đầu tiên thì vẫn là Có. Nhưng trước khi Có con người hay vật chất thì dễ dàng suy ra là lúc ấy: Không có gì hay Chưa có gì cả! Thành ra, Vo Truoc viện dẫn: sự ĐỘT BIẾN lượng tử là đã thừa nhận Lượng Tử Có mặt rồi. Lúc chưa Có lượng tử thì vũ trụ này ra sao? Phải chăng, đó là chỗ bất khả tư nghị? Như vậy, có ý thức con người để ghi nhận mà cũng đến chỗ bất khả tư nghị thì tranh luận hay kết luận được gì? Sapa
 2. Chào anh, Thiên Sứ Cái gây rối của anh là trong tranh biện thì đối tượng của anh có quyền chất vấn lại - anh không trả lời trực tiếp vào câu hỏi. Nếu anh bảo rằng: Cái gây rối của anh là trong tranh biện thì đối tượng của anh có quyền chất vấn lại - anh không trả lời trực tiếp vào câu hỏi thì sao anh không nhìn lại bản thân anh có như thế không? Sapa đã có chất vấn anh nhiều điểm từ bên tiêu đề "Phản biện của Tubinh_giagia" và ngay cả trong tiêu đề này ... MÀ anh có trả lời trực tiếp vào câu hỏi đâu? Anh né tránh thì có. Thực chất, anh chỉ chọn lọc vấn nạn để rồi anh không được trả lời trực tiếp thì anh chụp mũ Sapa gây rối ... trong khi câu trả lời gián tiếp cần anh động não một chút sẽ hiểu thì anh phớt lờ rồi xóa bài vô lý do. Cái lý mà anh nói đó chỉ là do anh đoạt từ cưỡng lý chứ chẳng phải công lý. Nếu anh không hiểu câu trả lời gián tiếp trong bài Sapa viết mà anh xóa thì Sapa có thể chỉ ra câu trả lời rõ ràng trực tiếp được thôi. Anh đồng ý chứ!? Sapa
 3. Chào anh, Thiên Sứ Sapa đã gây rối điều gì, ngoài việc phân tích cái anh nghiên cứu chưa tới. Với lại, bài viết mà Sapa mới đăng có phạm lỗi hay nội quy gì mà anh xóa? Tất nhiên, Sapa lúc nào cũng có copy lại làm bằng ... Sapa
 4. Chào bạn, TÂM NGHIÊN CỨU Chỉ là dùng lời của bạn thôi, chẳng phải theo hướng nhân phẩm gì cả; rằng là: cứ hễ thấy phản đối thì đó là tâm tà hiển lộ. Do đó, để khỏi bị liệt vào thứ tà tâm hiển lộ ấy thì bạn tốt nhất nên đồng ý với tất cả bất kỳ ai nhé! :rolleyes: Sapa
 5. Chào bạn, Thiên Đồng Nếu câu đó là lời xác định thì nên dùng dấu (.) câu chứ không dùng dấu (?) đó Thiên Đồng. Tất nhiên, bạn không dám xác định đâu vì bạn không có cái khả năng như bạn đòi sẽ chứng minh ở trên; cũng như, Hoangtrieuhai đã lặng im sau bài viết# 273. Nhắc chừng, Thiên Đồng đó thôi ... vì có thể theo đám con nít chơi thả diều nó vui hơn và đỡ động não để chứng minh đó mà. Thế nhưng, nếu có thể - bạn hãy ráng giúp: Lập luận của anhThiên Sứ: Nếu một lý thuyết có tham vọng diễn đạt tính qui luật của mọi hiện tượng trong vũ trụ và có khả năng tiên tri thì nó phải xuất phát từ một nguyên lý thể hiện tính cân đối làm nền tảng để quán xét mọi hiện tượng. và hãy nhìn xem: thì tính hợp lý và chính xác nền tảng lý thuyết của anh Thiên Sứ ở chỗ nào nhé? Còn nữa, gần cả tuần rồi - đừng đợi đến Tết Công-Gô mới chứng minh nha Thiên Đồng ... Sapa
 6. Chào anh, Thiên Sứ Để Sapa trích lại cái định nghĩa của anh về khái niệm Âm Dương: rồi sẽ phân tích xem nó đúng sai chỗ nào ... Âm Dương là một khái niệm căn bản của thuyết Âm Dương Ngũ hành, mang tính so sánh đối đãi ... thì đó đã nói lên phải có 2 đối tượng hoặc có 2 phạm trù để minh họa Âm Dương. Như vậy, anh mới có thể phân biệt , so sánh đối đãi được giữa 2 chữ M và N rằng: chữ nào là ÂM và chữ nào là Dương. Cho nên, từ cái định nghĩa của anh dùng để phân biệt chữ M đứng một mình là Âm hay Dương thì vô hiệu - thế mà anh bảo: Định nghĩa của tôi rất rõ ràng và nó dùng để giải thích tất cả vạn hữu với định nghĩa đó về Âm Dương quả là khôi hài, anh nhỉ!? ... phản ánh bản chất của mọi hiện tượng trong tự nhiên, xã hội, cuộc sống và con người, từ những hạt vật chất nhỏ nhất cho đến những thiên hà khổng lồ và mọi sự tồn tại trong không thời gian trong lịch sử hình thành vũ trụ ... cũng chỉ là tất cả vạn hữu đó thôi cho ngắn gọn. ... sau Thái Cực là trạng thái khởi nguyên của vũ trụ theo thuyết Âm Dương ngũ hành. Nghĩa là, trạng thái khởi nguyên của vũ trụ theo thuyết Âm Dương ngũ hành là THÁI CỰC. Cũng có nghĩa là, trước THÁI CỰC anh không thể tưởng ra hoặc đo lường gì cả. Đang trong lúc là THÁI CỰC anh cũng chả biết gì nốt và chỉ sau khi THÁI CỰC mới có mệnh đề: Âm Dương. Như vậy, THÁI CỰC là một khái niệm tách rời khỏi Âm Dương và không phải "Âm Dương" lẫn lộn. (Câu anh hỏi: Cái gì đứng một mình thì không có Âm Dương sao? có chỗ gửi thác rồi đó) Thế rồi, VOILA ... Dương xuất hiện trước; Âm xuất hiện sau ... ?? Anh Thiên Sứ dám có mặt lúc Âm Dương vừa xuất hiện sau trạng thái khởi nguyên của vũ trụ lắm phải không, nên mới có cái cơ sở Dương - trước; Âm - sau mà anh tuyên bố đó giờ? Còn như, bảo Thái Cực là trạng thái khởi nguyên của vũ trụ theo thuyết Âm Dương ngũ hành thì cổ thư có câu: Thái Cực sinh Lưỡng Nghi chứ có bảo là Thái Cực sinh Dương - trước, Âm - sau đâu à ... Anh hiểu lệch lạc đến vậy hay sao hở anh Thiên Sứ? Cũng như, phải có cặp Nam-Nữ thì mới có thể so sánh đối đãi mà định Nam - Dương, Nữ - Âm chứ chỉ duy nhất có "Nam" thôi thì so sánh đối đãi với cái chi chi để bảo nó là Dương hay trước. Trước là vì có cái sau đó ... để so sánh đối đãi. Cho nên, ta có thể bảo: A trước B ; B sau A (hoặc ngược lại) Vì trước là trước cái gì? A trước, là trước B; chứ tự mình A không thể nói nó trước hay sau ... Dương hay Âm Vì sau là sau cái gì? B sau, là sau A; chứ tự mình B không thể nói nó sau hay trước ... là Âm hay Dương Như vậy, định nghĩa của anh nó be bét thế mà anh dám bảo: Định nghĩa của tôi rất rõ ràng và nó dùng để giải thích tất cả vạn hữu với định nghĩa đó về Âm Dương ư?? Một định nghĩa đúng thì ứng dụng đúng - nhưng định nghĩa của anh thì, thì cho anh xác định lại sau khi chiêm nghiệm lại những gì Sapa đã viết nhé. Sapa
 7. Chào anh, Thiên Sứ Không rõ anh giả bộ hay chẳng có đọc bài viết#543 ở trên mà vẫn còn hỏi nhây thế!? Anh đọc lại đi: Anh có bắt kịp cái Ý đó chưa? Bắt kịp thì hiểu câu trả lời màu xanh dương mà Sapa đã trả lời anh và cũng không đi hỏi cái câu vô vị kia ... Câu hỏi: Cái gì đứng một mình thì không có Âm Dương sao? Trả lời: Cái gì đứng một mình mà có thể phân ra được đâu là Âm đâu là Dương - thì OK ... Lẽ tất nhiên: Cái gì đứng một mình mà có thể phân ra được đâu là Âm đâu là Dương - thì OK ... nhưng anh có thể phân ra hay không? Đó là ý tứ của câu trả lời cho câu hỏi của anh. Sapa
 8. Chào anh, Thiên Sứ Chưa hiểu nổi vì lý do gì với một câu viết bằng tiếng Việt trong sáng như vầy: anh, Thiên Sứ, bịt mắt trước mọi khái niệm về Âm Dương của bất cứ ai - nếu người đó không thừa nhận điều anh ấy nói! mà anh lại có thể nghĩ ra một cách méo mó rồi bảo là: Tôi không bịt mắt ai cả. Câu đó chỉ là, để nhắc lại lời anh nói với bạn Cutu1 như vầy: Chứ Sapa có viết bảo rằng: Anh bịt mắt ai đâu và Sapa đã nói xấu gì ai?? Phải dài dòng họa may anh sẽ rõ hơn và câu trả lời mới có ép phê. Anh xem lại: Câu hỏi: Cái gì đứng một mình thì không có Âm Dương sao? Trả lời: Cái gì đứng một mình mà có thể phân ra được đâu là Âm đâu là Dương - thì OK ... Với câu hỏi của anh (màu đỏ) ở trên, là cái câu hỏi sau khi anh đã giải thích: và Sapa đã chất vấn lại như sau: Nhắc lại là để anh thấy rằng: anh CHIA CẮT chữ M khi nó đứng riêng một mình vì không có chữ N hay bất cứ chữ nào khác để anh so sánh để định thuộc tính Âm Dương cho nó. Do đó, anh mới hỏi vặn lại Sapa: Cái gì đứng một mình thì không có Âm Dương sao? Lẽ tất nhiên: Cái gì đứng một mình mà có thể phân ra được đâu là Âm đâu là Dương - thì OK ... nhưng anh có thể phân ra hay không? Đó là ý tứ của câu trả lời cho câu hỏi của anh. Thế nhưng, sau khi Sapa minh họa sự CẮT CHIA để phân ra đâu là Âm đâu là Dương của chữ M thể theo sự giải thích của anh: thì anh thấy đó, như Sapa đã viết: Anh đã né tránh vấn đề rồi đi vặn hỏi tiếp: Vậy nếu cái gì đứng một mình mà các anh không phân biệt được Âm Dương các anh có OK không? Rồi anh còn đòi câu trả lời đơn giản thôi - "Có" hoặc "Không" v.v... Thực ra, câu hỏi đó là để hỏi: các anh nhưng Sapa chỉ là một anh trong các anh ấy thôi nhá. Tuy nhiên, để cho hào hứng - anh Thiên Sứ cũng phải trả lời câu hỏi do chính anh đặt đó mới fair "phe" chứ, phải không. Do đó, câu trả lời sẽ là: PHÂN BIỆT những đề cử: cái gì đứng một mình để cho anh, các anh và Sapa cùng cho đáp án! Để xem, có anh nào phân biệt được hay không phân biệt được Âm Dương và các anh có OK không? Ví dụ: "Nam" hay "bCd" chỉ là một tổ hợp các chữ Cái mà anh đã dựa vào ngữ nghĩa của "Nam" để phân biệt thuộc tính của "Nam" là Dương như anh đã trao đổi với bạn Cutu1: Cho thấy, anh chỉ có thể phân biệt Âm Dương cho chữ N - M khi anh có 2 chữ để so sánh. Cũng như trong chữ "Nam" thì anh bảo rằng: là một trường hợp cấu trúc tập hợp trong một danh từ thì phải tùy góc nhìn để kết luận cái nào Âm cái nào Dương và lôi ra khái niệm: Đàn bà - đàn ông; Nam - Nữ thì Nam - Đàn ông là Dương. Nữ - Đàn bà là Âm chứ một mình cụm từ "Nam" (đứng một mình) thì anh không CHIA CẮT như kiểu phân tích chữ M (đứng một mình). Do đó, bạn Cutu1 phải cắt nghĩa ý của bạn ấy thêm cho anh hiểu (hay cố tình không hiểu?): Có lẽ bây giờ anh có phần nào hiểu rồi và có thể bắt đầu cuộc THI THỐ KHẢ NĂNG phân biệt: cái gì đứng một mình là Âm hay Dương được rồi chứ!? Cuộc thi này sẽ cho anh câu trả lời đầy đủ và tường tận hơn về câu anh hỏi nếu như anh thật sự tranh luận vì cầu tìm chân lý. Sapa
 9. Chào anh, Thiên Sứ Sapa đã viết như vầy: Có nghĩa là: anh, Thiên Sứ, bịt mắt trước mọi khái niệm về Âm Dương của bất cứ ai - nếu người đó không thừa nhận điều anh ấy nói! Nhưng không có nghĩa là, những người khác không thể tranh luận để thống nhất khái niệm về Âm Dương. Hy vọng, anh Thiên Sứ thật nên rõ điểm khác biệt này nhé. AI !? và là AI CHO AI !? Sapa
 10. Chào anh, Thiên Sứ Thì anh coi lại câu anh đã hỏi kia kìa: 1 - Có phải với vì dụ chữ M , anh quan niệm rằng: Cái gì đứng một mình thì không có Âm Dương sao? Hay là bây giờ anh cũng không rõ anh đã hỏi gì, ý tứ như thế nào à!? Sapa
 11. Chào bạn, Cutu1 Xem ra: Anh Thiên Sứ sẽ không phản biện bạn đâu, nếu bạn không thừa nhận điều anh ấy nói ... Vậy bạn có thừa nhận không? Rồi Sapa sẽ góp ý với bạn . Sapa
 12. Chào anh, Thiên Sứ Thật ra, là anh đang xác quyết DÙM Sapa đó chứ ... (tội Sapa nhỉ!?) Tại sao anh lại có thể từ câu anh hỏi: 1 - Có phải với vì dụ chữ M , anh quan niệm rằng: Cái gì đứng một mình thì không có Âm Dương sao? mà sau khi đọc cái câu trả lời: 1. Cái gì đứng một mình mà có thể phân ra được đâu là Âm đâu là Dương - thì OK .. lại có thể phăng ra rồi xác quyết cẩu thả như vầy: Tôi thấy anh trả lời như trên - Với cách trả lời đó thì anh đã xác quyết rằng: Anh có thấy anh chấm câu bằng cái dấu HỎI không vậy? Có nghĩa là, anh đang tự hỏi hay để hỏi Sapa - thì ít ra anh phải nghe Sapa nói chứ; chứ có phải cái kiểu TỰ HỎI DÙM rồi TRẢ LỜI DÙM vậy coi sao đặng. Giờ nói lại, anh có thật sự hiểu câu anh đã hỏi hay không? 1 - Có phải với vì dụ chữ M , anh quan niệm rằng: Cái gì đứng một mình thì không có Âm Dương sao? So sánh với cái câu này: Nếu cái gì đứng một mình mà không "có thể phân ra được đâu là Âm đâu là Dương" thì không Ok chăng? Phải phân tích để anh mới rõ hết ý và những ai khác đang không biết anh nói gì - như sau nhé: Khi so sánh giữa 2 chữ M và N - thì anh phải dựa vào thuận tự bảng chữ Cái để sử dụng cơ sở Dương - trước, Âm - sau mà liệt kê ra chữ nào thuộc tính ÂM, chữ nào thuộc tính DƯƠNG. Do đó, chữ M đứng trước chữ N thuận tự trên bảng chữ Cái mà anh phân định: M - Dương N - Âm Có nghĩa là anh dựa trên một bảng sắp xếp các chữ Cái theo ƯỚC ĐỊNH. Có nghĩa là: thuận tự bảng chữ Cái đó được dựa trên cơ sở nào mà sắp xếp thứ tự như thế để anh dựa vào rồi phân loại thuộc tính Âm Dương cho M và N? Đó là nói, khi có 2 chữ M và N làm ví dụ để so sánh; còn khi chỉ có 1 chữ M hoặc N thì sao? Bảng thuận tự chữ Cái có đó, sao anh không dựa vào mà lại đi CHIA CẮT chữ M ra để phân chia ÂM DƯƠNG? À! Chỉ vì anh bị Sapa chất vấn anh đến cùng: Như anh chẳng thể phân định được vì rằng: thì cũng dễ hiểu, vì chữ M tự bản thân nó không có chữ N làm đối tượng so sánh đối đãi. Do đó, trở lại vấn đề: Dương - tịnh, Âm - Động (cơ sở Thiên Sứ) Thì M (Dương - tịnh - trước) khi có N (Âm) xuất hiện (sau) M là vô lý ... Vì rằng: khi mà chỉ có M thôi và N chưa xuất hiện thì cái gì sinh ra và tạo nên N để bảo rằng N (sau M) mà định Âm Dương? Hỏi khó anh quá rồi, chịu thôi và không thể liệt chữ M một mình này là ÂM hay DƯƠNG được nên đành phải CHIA CẮT; thành ra chữ M mang luôn 2 thuộc tính khi: đứng một mình thì có Âm Dương cả thảy. Cũng vì thế, bạn Cutu1 mới viết rằng: Anh đã viết rõ và ngắn như thế này thì phải làm người khác hiểu là : Cái chữ M đó luôn dương - nhưng thực tế, anh đã cho nó bao gồm luôn cả Âm lẫn Dương cơ. Thật ra, Sapa hỏi anh một đàng anh lại đi trả lời một nẻo vì câu hỏi đó không dễ gì trả lời với sự hiểu biết giới hạn về Âm Dương của anh. Đương nhiên, trong vũ trụ này có những hiện tượng nằm ngoài Âm Dương đối đãi và đối lập - có gì là lạ. Như anh không biết thì có thể hỏi Sapa mà ... rồi Sapa cho ví dụ để xem anh có thể phân ra hay không ngay. Đoạn trên của anh viết, mới là CHỦ QUAN gớm đấy - vì rằng anh chỉ mới hỏi và chưa có câu trả lời đáp lại thì liền ụp vào những quan kiến của anh để kết luận vội vả và cẩu thả. Anh nên nhớ, không phải tất cả độc giả trên diễn đàn này đều có cái đầu rỗng tuếch cả và họ có thể nhìn thấy khả năng của anh tới đâu mà cũng như anh đã phản biện được Sapa điều gì rồi. Không có chi. Tuy anh không cám ơn gì Sapa, sau khi Sapa đã phân tích chữ M dựa trên lý luận của anh. Sapa
 13. Chào bạn, Cutu1 Hỏi hay! Đợi xem anh Thiên Sứ có biện minh gì được không rồi Sapa sẽ góp ý với bạn sau. Sapa
 14. Bắc Thang Lên Hỏi ông Trời Bắc thang lên hỏi ông Trời Lấy vợ lấy chỉ một ... người thôi sao ? Ông trời nói nhỏ thì thào Một vợ, nhưng có...nhiều đào Ô-Kê! Bắc thang lên hỏi ông Trời Con gái dưới thế dạo này... chảnh ghê Ông Trời giận quá đập bàn Nó chảnh, kệ nó mắc gì hỏi tao Bắc thang lên hỏi ông Trời Vợ con dữ quá tối ngày đánh con Ông Trời ổng trả lời rằng Mày ngu mày chịu hỏi gì nơi tao? Bắc thang lên hỏi ông Trời Ðời con đau khổ đã nhiều .... thấu chăng? Ông Trời cúi mặt than rằng Tao đây cũng khổ, cắn răng chịu đòn! Bắc thang lên hỏi ông Trời Vợ con nó quái, dữ như bà chằng Ông Trời ổng trả lời rằng Vợ tao còn dữ gấp trăm vợ mày Bắc thang lên hỏi ông Trời Kiếp này con có bỏ nàng được không Ông Trời ổng trả lời rằng Tao còn chưa được ... xá chi là mày Bắc thang lên hỏi ông Trời Vợ con dữ quá, con xin bỏ nàng Ông Trời ngó xuống trả lời Mày bỏ được nó thì tao ... con mày Bắc thang lên hỏi ông Trời Bấy lâu bị liệt ... vợ buồn vợ chê Sao mày lại quá u mê Via-gra thần dược ... vợ mê tới già! Bắc thang lên hỏi ông Trời Thuốc thang, rượu bỗ ... chẳng nào tới đâu Ông Trời vẻ mặt rầu rầu Thôi mày xuống tóc cạo đầu đi tu! Bắc thang lên hỏi ông Trời Vào chùa sư nữ trú trì được chăng ? Ông Trời nháy mắt cười rằng Chờ tao một tí ... tao theo với mày! = Tác giả vô danh = Người Tây: - Ăn chậm, đi lẹ, hôn công khai, tè lén. Người Việt: - Ăn lẹ, đi chậm, hôn lén, tè công khai! Người Tây: - Họp bàn thì tranh luận. Họp xong thì thống nhất ý kiến, triển khai thì nhất trí. Người Việt: - Họp bàn thì nhất trí. Họp xong mới bắt đầu tranh luận, lúc triển khai thì mỗi người mỗi ý !++ (sưu tầm)
 15. Chào bạn, TÂM NGHIÊN CỨU Lấy nick là TÂM NGHIÊN CỨU chi mà lại không chịu NGHIÊN CỨU cho tận tường à ... Trước khi cho TÂM NGHIÊN CỨU hiểu rõ ràng vấn đề thì Sapa muốn chỉ ra cho bạn thấy một điều: 1. Trần Phương, Thiên Sứ, Wildlavender cả 3 có cái NHÌN không méo mó như bạn vậy. (Nghĩa là, cùng một sự việc mà mỗi người có sự nhận định khác nhau dẫn đến) 2. Tại sao không ai khác, chỉ mình bạn lại đem việc Sapa đăng bài này để mà chỉ trích? Thì ra, như bạn tự thú: Có nghĩa là bạn đã liên kết vấn đề theo sự CHẤP TRƯỚC để có thể PHÓNG TƯỞNG ra bao điều từ cái TÂM SÂN của bạn như sau: Sự thật: - Sapa có tên trong một mailing-list nọ nên đã nhận toàn bộ nguyên văn (mà Sapa đã đăng lên) với subject: Bac Thang Lên Hoi ông Troi hồi hôm qua. Ít khi đọc được bài thơ thú vị tếu đến thế nên đọc suốt bài một cách thích thú. Đến chừng, tới phần cuối sau: = Tác giả vô danh = thì có phần: Người Tây - Người Việt xem ra có phần dí dỏm mà cũng có phần thực tế khi chợt nghĩ đến tiêu đề: Luận ÂM DƯƠNG hổm rày. Cũng hay hay, so sánh cũng khá xác đáng và có thể suy gẩm - vậy thôi. Có bao nhiêu, nhận được từ bài viết đó, đem đăng hết ... Lần đầu, đăng xong - xem lại, mới nghĩ thêm ra một điều rằng phần so sánh đó cũng khá xác đáng nhưng có thể ai đó nhậy cảm chăng về những gì đã xảy ra ở tiêu đề: Luận ÂM DƯƠNG mà xét nét bắt lôi Sapa chăng? Nghĩ thế, nên mở ra viết xác định lại rằng đó là [của ai đó] : (Sưu Tầm). Cẩn thận thế mà vẫn không yên với sự CHẤP TRƯỚC của TÂM NGHIÊN CỨU. Thiệt là .... Nếu nói: Cái này thì Sapa tự làm tự biết - thì rõ ra chỉ có Sapa mới là người duy nhất THẬT RÕ Ý SAPA chứ, có phải TÂM NGHIÊN CỨU đâu, phải không? Vậy thì, những lời lẽ chỉ trích chê bai Sapa ở dưới đây là do TÂM NGHIÊN CỨU thực sự SUY DIỄN: hay RÕ RÀNG BIẾT vì lý do gì Sapa đã đăng bài: Bắc Thang Lên Hỏi ông Trời kia? Đương nhiên, là hỏi lúc TÂM NGHIÊN CỨU chưa đọc được SỰ THẬT những gì mà Sapa vừa mới trình bày ... Hãy THÀNH THỰC với chính bản thân mình đi nhé. Tâm SÂN ngầm rất nguy hiểm, bạn nên nhớ lấy. Sapa
 16. Chào anh, Thiên Sứ 1. Cái gì đứng một mình mà có thể phân ra được đâu là Âm đâu là Dương - thì OK ... (Nhưng anh phải rõ, phân Âm Dương có 2 loại: Âm Dương - đối đãi, khác nhưng không đối xứng và Âm Dương - đối lập, đối xứng) Ví dụ: chữ M mà anh phân tích thuộc loại Âm Dương - đối đãi, khác nhưng không đối xứng Nhìn xem, cái gọi là Âm và cái gọi là Dương từ sự phân chia "tính từ phải sang trái thì nửa bên phải của chữ M là Dương; tính từ trái sang phải thì ngược lại [là Âm] của anh nó có KHÁC NHAU gì đâu!? Dựa trên cơ sở: Dương - Trước, Âm - Sau mà khi viết chữ M này: có phải ta vẽ từng nét từ trái (trước) sang phải (sau) không? Thế ra, "phần từ trái sang phải thì nửa bên trái của chữ M là Dương; tính từ phải sang trái thì ngược lại [là Âm] rồi. Khỏi nói, thì anh cũng biết anh SAI rồi; phải không à!? 2. Anh làm Sapa hơi ngạc nhiên với câu hỏi đó ... chẳng lẽ trước giờ anh không biết thế nào là Động, Tịnh ư!? Có lẽ anh hiểu nó như thế này hoặc thế kia nhưng không chắc Sapa hiểu sao nên hỏi phải không? Nếu vậy, thì lấy cái hiểu căn bản mà ai ai cũng hiểu: Tịnh Động Bây giờ, anh có thể trả lời câu hỏi mà Sapa đã dành cho anh hồi hôm qua rồi chứ: Nếu như vậy, tự bản thân chữ M đã có Âm-Dương rồi thì đâu là trước-sau, động-tĩnh hả anh Thiên Sứ!? Phần tính từ phải sang trái thì nửa bên phải của chữ M là Dương thì đó là phần Tịnh à? Tịnh ra sao? Phần tính từ trái sang phải thì ngược lại [là Âm] thì đó là phần Động ư? Động thế nào? Chuyện gì mà anh có vẽ kích thích vậy? Anh khó chịu khi bị Sapa chất vấn luận điểm của anh à? Nếu vậy, thì anh đóng cái topic: Luận ÂM DƯƠNG cho rồi ... Sapa
 17. Chào bạn, Anmay Ảnh rất sợ người đọc biết nhận xét lắm, Anmay à! Nên cứ phải dằn cái câu này hoài cho oai ấy: Còn những gì anh ấy nhại lại bằng các thay thế chữ M là Nam và chữ N là Nữ chỉ chứng tỏ rằng anh ấy không đủ khả năng để phản biện và bảo vệ luận điểm Dương - tĩnh, Âm - động của anh ấy thôi. Này anh Thiên Sứ, Hiểu rằng anh chưa hiểu đủ thế nào là Âm, thế nào là Dương ... Tại sao, vì Nam và Nữ là cặp Âm Dương đối lập trong khi chữ M và chữ N thì không phải; và do sự sắp đặt trong bảng chữ CÁI qua kiểu (it is unknown whether the earliest alphabets had a defined sequence) nên M trước N nhưng nó không mang ý nghĩa Âm Dương tích cực. Sau này hay trước đó, thứ tự đảo lộn thì thành ra Âm Dương lộn đảo ư ... Nếu như vậy, tự bản thân chữ M đã có Âm-Dương rồi thì đâu là trước-sau, động-tĩnh hả anh Thiên Sứ!? Phần tính từ phải sang trái thì nửa bên phải của chữ M là Dương thì đó là phần Tịnh à? Tịnh ra sao? Phần tính từ trái sang phải thì ngược lại [là Âm] thì đó là phần Động ư? Động thế nào? Bởi vậy, anh cần nắm rõ vấn đề Âm Dương trước khi giải thích để tránh đi vào ngõ cụt đấy nhé ... PS: Cứ phải góp ý với anh hoài vì để nhiều người còn ít hiểu biết hơn anh sẽ hiểu được từ những gì Sapa phân tích qua luận điểm của anh làm thí dụ. Họ sẽ có cái nhìn chính chắn hơn. Sapa
 18. Chào anh, Thiên Sứ Như vậy, trên cơ sở: Dương trước Âm sau thì chữ M trước chữ N nên M là Dương và N là Âm. Ok Thế thì, chỉ có một chữ: M thôi thì anh sẽ dựa trên cơ sở nào để định Âm Dương? Như anh chẳng thể phân định được vì rằng: thì cũng dễ hiểu, vì chữ M tự bản thân nó không có chữ N làm đối tượng so sánh đối đãi. Do đó, trở lại vấn đề: Dương - tịnh, Âm - Động (cơ sở Thiên Sứ) Thì M (Dương - tịnh - trước) khi có N (Âm) xuất hiện (sau) M là vô lý ... Vì rằng: khi mà chỉ có M thôi và N chưa xuất hiện thì cái gì sinh ra và tạo nên N để bảo rằng N (sau M) mà định Âm Dương? Sapa
 19. Chào bạn, TÂM NGHIÊN CỨU Chào nhau là một lối xả giao, không như TÂM NGHIÊN CỨU cứ nhảy đùng vào nói nọ nói kia ... Chào xong, thì trích dẫn lời người đó viết để nhận xét rồi có lời trao đổi, bình phẩm v.v... Có khi, chỉ dạy cho người đó biết những thứ họ chưa biết để trau dồi thêm kiến thức. Vậy thì, lời văn xác xác trầm trầm ở đâu hả TÂM NGHIÊN CỨU? Lại nói về phản đối, phản đối đã là nằm trong phần bình phẩm thì đó là tâm tà hiển lộ à ... ?? Nói vậy, chắc là không biết bao nhiêu bài viết của TÂM NGHIÊN CỨU đã không phản đối cái chi chi ... ư! Té ra, tâm tà của TÂM NGHIÊN CỨU đã hiển lộ đầy rẫy đấy. TÂM NGHIÊN CỨU đang nói về bản thân bạn đó hả? Bạn là người chánh à, chánh ra sao? Nói thử xem có được không nào ... Vế còn lại của bạn là sự phê bình không hơn không kém và cứ tự nhiên đi nhá; cũng như, Sapa có muốn phê bình bạn thế nào - mặc ý vậy thôi. Sapa
 20. Chào bạn, Đổng Lâm Thật à!? Thì là ... đồ hình Thiên Sứ, và chẳng những thế quý vị đều có thể là chủ nhân của một trong: 8! = 40320 đó nha. Nhanh tay kẻo hết ... Xem đây: là đồ hình Trần Quang Bình. Ừ! thì vậy đi bạn nhé. Sapa
 21. Chào anh, Thiên Sứ Nếu anh muốn viện cớ để né tránh phản biện với Sapa - thì Sapa vui lòng bỏ qua; chứ như anh cứ nhẩy vô nhẩy ra trong cái tiêu đề này để hỏi tới hỏi lui những gì anh hỏi và Sapa đã trả lời rồi thì chán quá! Thứ đến, anh phải nắm rõ vấn đề vì sao Sapa chỉ cho anh cái link đó để bấm ... Đó là, anh dám đặt điều bảo rằng: và Sapa đã đòi anh xác thực là Sapa nói: Tôi coi Đại An là quẻ Càn là không nhất quán ở đâu? Anh trả lời: Sao anh không hỏi Hải xem, Sapa đã viết cái câu do anh đặt điều ở đâu, như thế nào?? Vì anh chả biết ất giáp là đâu nên Sapa mới chỉ cho cái link từ bài viết #257 để anh bấm vào đấy mà xem câu hỏi của Hải xuất phát từ sự trích dẫn nào? Có phải, trích dẫn từ bài nói về Đại An, lục nhâm ấy mà Sapa đã bảo rằng: Tôi coi Đại An là quẻ Càn là không nhất quán không hả? Câu trả lời là: KHÔNG PHẢI VẬY Nhưng vì, anh đọc như không đọc và không chịu tìm hiểu cho kỷ càng trước khi phát biểu vụn vặt: Anh phải hiểu, bấm vào link đó là để biết chuyện gì - chứ có đâu kiểu "ông nói gà, bà nói vịt" và bây giờ thì anh hiểu rồi chứ!? Nếu như anh sợ mà né cái câu vấn nạn về "Tam Hợp Cục" liên quan đến Cục Trường sinh trong Tử Vi khi Sapa chất vấn anh dưới cái lô-gích: Âm THỔ - Khôn quản Tỵ cung sinh KIM cục mà chẳng lẻ: Dương THỔ - Càn quản Hợi cung sinh MỘC cục lại hợp lý và nhất quán ư? .. thì thôi; chứ gì mà kéo sang Đại An là quẻ Càn là không nhất quán để đặt điều rằng Sapa nói thế. Chiêu bài né tránh của anh đó giờ mà ... mới mẽ gì mà ca mãi. Thực chất, thì anh có phản biện nổi những gì Sapa đã chỉ ra những khiếm khuyết của anh đâu. Ý anh nói, chục người chục ý phản bác nhau ở trong tiêu đề: Luận ÂM DƯƠNG đầy mâu thuẫn kia là đủ chứng minh nền Văn Minh Lạc Việt ngày nay cũng còn mơ hồ về Lý học Đông phương đó à!? Chỉ link cho anh bấm là đã giúp anh khỏi mắc công đi tìm mà còn chẳng có lời cảm ơn ... Thiệt là! Sapa
 22. Chào bạn, Battri Phải cố gắng chiêm nghiệm tư duy đi chứ, đừng botay.com quá sớm ... Sapa
 23. Chào bạn, TÂM NGHIÊN CỨU Nữ sỹ yên tâm. Người chánh dùng tà pháp thì pháp cũng thành chánh. Daretolead mà yên tâm mới lạ! Người chân chánh thì không bao giờ dùng tà pháp, cho nên "người chánh" mà TÂM NGHIÊN CỨU nói ở trên lại là loại người nào? Vì rằng, thứ người chánh tà lẫn lộn mà dùng tà pháp thì bị tà nhiễm lâu lần thành tà nhân luôn đó - cũng như, nếu kẻ này dùng chánh pháp thì bị chánh nhiễm lâu dần trở nên chân chánh vậy! Nên cẩn thận dùng pháp ... Sapa
 24. Chào bạn, Thiên Đồng Ngay cả cái chuyện "con người và con cá voi" (đối tượng nào Âm? đối tượng nào Dương?) bạn chỉ còn đang học hỏi chưa rõ mà ... mà lạm bàn gì chuyện có là mâu thuẩn hay không về Âm Dương ở trên. Chẳng những thế, Sapa vấn nạn: Con Gà và Trứng Gà, cái nào có trước? Thì dựa vào nguyên tắc ước định trên: Dương - Trước và Âm - Sau, Con Gà và Trứng Gà - đâu là Âm, đâu là Dương? ... thì bạn cũng im lìm khuất bóng cớ sao cứ phải bon chen làm gì! Nội dung kiểu bàn loạn này, sao bằng lý luận có căn bản tí đi Thiên Đồng: Cha Mẹ là cặp Âm Dương và Cha: Dương, Mẹ: Âm Cao Thấp là cặp Âm Dương và Cao: Dương, Thấp: Âm Cho nên, khi Cha Mẹ còn ở chung với nhau nên có đủ: Âm Dương thì khi tách ra rồi Mẹ: Âm đi lên núi Cao: Dương và Cha: Dương xuống biển Thấp: Âm minh họa cho Âm Dương đủ đầy. Câu truyện có nội dung thâm thúy như vậy mà bị hậu nhân Văn Lang bàn bừa thì đáng tiếc quá! Tôi không cần bạn đồng ý hay công nhận, nhưng từ từ bạn suy nghiệm sẽ thấy. Sapa
 25. Chào anh, Thiên Sứ Chán wá! Mất cảm hứng tranh luận ... thì tranh luận làm gì? Cái mà anh chỉ ra "những mâu thuẫn bất hợp blý từ diễn biến lịch sử, nội dung đầy mâu thuẫn" chẳng khác nào cái tiêu đề: Luận ÂM DƯƠNG ỏm tỏi chẳng tới đâu đấy thôi. Chứ anh chứng minh Nền Văn Minh Hoa Hạ không phải chủ nhân của Lý học Đông phương cái gì ... Ví như, những tư tưởng, suy nghĩ cá nhân của các thành viên trong tiêu đề: Luận ÂM DƯƠNG đó đầy mâu thuẫn là đủ chứng minh nền Văn Minh Lạc Việt không phải chủ nhân của Lý học Đông phương vậy thôi. Anh nói họ không đúng ở chỗ nào? Trong khi, tiền đề lập luận của anh bể nát ra kia - không chịu lo bổ sung hoàn thiện mà cứ né đấy nhá! Anh không chịu đọc rồi cứ lâu lâu lại trổi lên nhịp điệu củ rích: hỏi thì nói trả lời rồi, xem mãi không thấy trả lời ở đâu. Thế à! Sapa bây giờ thì không rảnh trả lời anh ... Cứ né né rồi lâu lâu lại vào hỏi không đâu ra đâu vì anh có chịu theo dõi những gì đối đáp qua lại giữa Sapa và Hoangtrieuhai đâu ... Sapa nói: Tôi coi Đại An là quẻ Càn là không nhất quán ở đâu? Còn cái bài liên quan mà Hoangtrieuhai trích dẫn rồi đặt câu hỏi dưới đây: là từ bài viết #257 <---- bấm bào đây mà xem. Nên nhớ, Hoangtrieuhai đặt vấn đề "sách Hán cũng đâu có nhất quán" rằng Càn là Trời, là cha, là con ốc .v.v... thì phải chỉ ra nó đâu có nhất quán thế nào rồi mới nói chuyện tiếp được chứ. Như chỉ nói khơi khơi kiểu phản đối vì thấy lập luận của SP bạn ấy bị chỉ ra sự không thể hiện tính cân đối gì cả để làm nền tảng thì ... hơi buồn đấy! Chẳng biết, anh có phản biện được gì không hay lại né tiếp đề tài này ... Sapa