• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

sapa

Hội viên
 • Số nội dung

  253
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by sapa

 1. Chào bạn, Battri Để đo chiều dài, dùng gang tay để đo - có gì là không được? Chiều dài A là 3 gang tay Chiều dài B là 7 gang tay Thời tiết nóng, lạnh - thân thể con người cũng cảm giác được mà ... Thức ăn giàu chất "kiềm" (vì bảng chỉ thị pH) như chuối không dùng lưỡi để nếm thì là "bất tri kỳ vị" rồi! Vị của chuối nó khác với chanh mà, phải không? Vì đã so sánh nhiều trạng thái rồi, chứ như chưa hề có mẫu chuẩn rồi thử nhìn xem 2 khúc cây này: Battri lấy mẫu chuẩn nào để so sánh? So sánh về điều gì?? Nếu trả lời được câu đó thì tự khắc có sự giải đáp ở phần dưới đây: Còn như chưa thông, thì từ từ chiêm nghiệm tư duy nhé, bạn Battri. Sapa
 2. Chào bạn, Đổng Lâm Sao bạn hỏng dám nghĩ xa hơn, biết đâu đồ hình Văn Vương, Lạc Thư và các hệ quả của nó trong phong thủy đạt được tính cân bằng, hài hòa là từ Lạc Việt luôn thể!? Bạn có nghĩ, biết đâu con cháu nó không biết giải mã của ông cha để lại rồi chế chiêu chế tác lung tung không? Sapa
 3. Chào bạn, Hoangtrieuhai Đó là lời nhận định từ Sapa, chẳng có gì là chủ quan và cũng không phải chụp mũ gì Hoangtrieuhai đâu; vì rằng: Lập luận của SP Thiên Sứ của Hoangtrieuhai: Nếu một lý thuyết có tham vọng diễn đạt tính qui luật của mọi hiện tượng trong vũ trụ và có khả năng tiên tri thì nó phải xuất phát từ một nguyên lý thể hiện tính cân đối làm nền tảng để quán xét mọi hiện tượng. và hãy nhìn xem: thì tính hợp lý và chính xác nền tảng lý thuyết của SP Thiên Sứ của Hoangtrieuhai ở chỗ nào? Hoangtrieuhai có thể phản biện và chứng minh được là bạn: hiểu và thông suốt đựợc tính hợp lý và chính xác nền tảng lý thuyết của SP Thiên Sứ. Cái gì ta cho là đúng , thì ta làm theo mà vấn đề lại là nhận ra được cái sự Đúng ấy chứ, phải không? Mời bạn ... Nếu như bạn không thể làm được điều này thì miễn bàn và Sapa sẽ không cần thiết phải đối thoại với Hoangtrieuhai nữa. Chuyện "áo thụng vái nhau" ... đề cao SP của mình mà không thể trình bày được tính hợp lý và chính xác nền tảng lý thuyết của SP mình - thì Sapa cũng sẽ chỉ biết cười, bỏ qua. Thì là như Hoangtrieuhai nói đó, xưa Hán nó đô hộ Lạc Việt cả ngàn năm - rồi nó cho Dịch để học, cho Nho để hành - thì nó không sang là gì? Lạc Việt từ mấy ngàn năm qua, có người nào sử dụng thứ Hà Đồ chế tác sang Cửu Cung chi Số đồ như SP Thiên Sứ của bạn đâu? Cả thế giới, có ai công nhận: Lạc Việt là Chủ Nhân của nền Lý Học Đông Phương? Cái gọi là Chủ Nhân - sang đấy chứ! Điều Hoangtrieuhai hỏi về Kim Khẩu Quyết - mắc gì đến chuyện: HKLV dựa trên một lý thuyết có tham vọng diễn đạt tính qui luật của mọi hiện tượng trong vũ trụ và có khả năng tiên tri mà nó lại xuất phát từ một nguyên lý đã không thể hiện tính cân đối làm nền tảng để quán xét mọi hiện tượng đâu. Với lại, chủ đề là Phản biện của Tubinh_giagia về những lập luận của Thiên Sứ - thì Hoangtrieuhai như có khả năng chứng minh lý thuyết của SP mình thể hiện tính cân đối làm nền tảng thì chứng minh đi; kéo sang chuyện khác mà làm gì. Sapa dựa thẳng vào tiêu chí của SP bạn đấy, rồi lấy đó chỉ ra cái không nhất quán ở trên về độ số, lường thiên xích giữa Lạc Việt "Hà Đồ" Cửu Cung chế tác" và Hoa Hạ "Lạc Thư" Cổ Điển rồi. Lý ra, đọc đến đây rồi phải có chút lóe sáng chứ nhỉ! Chẳng phải SP của Hoangtrieuhai đã nói rồi sao? Một lý thuyết có tham vọng diễn đạt tính qui luật của mọi hiện tượng trong vũ trụ và có khả năng tiên tri thì nó phải xuất phát từ một nguyên lý thể hiện tính cân đối làm nền tảng để quán xét mọi hiện tượng mà HKLV có phải xuất phát từ một nguyên lý thể hiện tính cân đối làm nền tảng để quán xét mọi hiện tượng đâu mà cứ biện bạch, kèo nài hoài... Cũng không có gì là lạ, bởi tư tưởng của ngàn năm Bắc thuộc người ta cứ tưởng mình bị Hán hóa... nên ráng định phá kén chui ra làm một con bướm đầy mầu sắc Lạc Việt đẹp đẽ nhưng tiếc thay - chỉ là con bướm đêm (ngài) thôi, phải không Hoangtrieuhai? Bướm Ngày "Lạc Thư" với "ma trận kỳ ảo" đã thể hiện tính cân đối toàn diện làm nền tảng. Bướm đêm (ngài) "Lạc Việt Hà Đồ chế tác" đã không thể hiện tính cân đối gì cả cơ để làm nền tảng. Sapa
 4. Chào bạn, Hoangtrieuhai Bằng những lời nhận xét cá nhân, không bằng chứng xác thực rồi cho rằng Lạc Việt là Chủ Nhân thì Hoangtrieuhai đã làm cái việc "thấy sang bắt quàng làm họ" rồi; do đó, chán tranh luận là phải (nói chung) chứ chả phải là "kiểu gì" mới chán. Bài "Kim Khẩu Quyết" đó là nói chung, lập luận trên Vận bàn thông qua Tam Nguyên Cửu Vận rồi xét phương vị của độ số Vận bàn đó trên Lạc Thư mà định Chính Thần và hướng đối nghịch là Linh Thần vậy thôi. Thế rồi, khi xét đến an tinh Sơn-Hướng trạch vận mà dùng lường thiên xích cổ, nghịch -thuận nên có thêm Sơn-Hướng tinh để tham dự phần cân nhắc - chứ không phải cứng ngắc. Vậy thì, Hoangtrieuhai lại cố gán ghép: Nếu KIM khẩu quyết mà dùng lường thiên xích cổ, nghịch -thuận và phán theo bài KIM khẩu quyết thì nó lộn phộc - chả có gì hay ho để chê bai Lường Thiên Xích của Lạc Thư Hoa Hạ đó ư!? Hoangtrieuhai thực sự bịt mắt trước tiền đề nền tảng mà SP của Hoangtrieuhai đã lập luận dựa trên Hà Đồ chế tác Cửu Cung Số chi đồ đã bị đập đổ. Đơn giản là vậy, mà ráng kéo sang chuyện khác mà làm gì à ... HKLV dựa trên một lý thuyết có tham vọng diễn đạt tính qui luật của mọi hiện tượng trong vũ trụ và có khả năng tiên tri mà nó lại xuất phát từ một nguyên lý đã không thể hiện tính cân đối làm nền tảng để quán xét mọi hiện tượng thì thử làm gì, hay ho gì hử!? Hoangtrieuhai còn chưa có khái niệm Âm Dương và tìm hiểu đặc tính của Âm Dương thì làm gì mà biết tiêu chí để xét xem có nhất quán hay không. Nếu như Hoangtrieuhai muốn chỉ ra học thuyết của người Hán về: quẻ Càn , là Cha - là Trời-là Con Ốc -Dương Kim là không nhất quan dựa trên tiêu chí nào - thì cứ việc đề lên. Sapa sẽ hướng dẫn Hoangtrieuhai hiểu cho đúng vậy, okay? Sapa
 5. Chào bạn, TÂM NGHIÊN CỨU TÂM NGHIÊN CỨU có thể hỏi: Sapa và Vuivui, ai nam, ai nữ, ai lớn, ai nhỏ v.v... rồi phân biệt vậy. Sapa
 6. Chào bạn, Battri Không rõ, Battri có phải là Vô Tri không vì Sapa đã có lời nhờ Hoangtrieuhai gửi giúp? Tuy nhiên, ai cũng được thôi và những gì Battri viết như sau: Có nghĩa là, nồng độ pH phản ảnh trên (giấy quỳ) chỉ là màu sắc và chỉ là màu sắc ấy thôi - nếu như Battri không so sánh màu đó với những màu khác để xác định(dung dịch) đó đâu là axít và đâu là kiềm v.v... Do đó, đặc tính của mỗi (dung dịch) đều có mỗi nồng độ pH cá biệt, nhưng sự cá biệt này không thể vì vậy mà tự bản thân nó đã được phân loại nếu như không có cái bảng chỉ thị pH cho các (dung dịch khác). Cái bảng này, chẳng qua cũng là do sự tích lủy qua quá trình so sánh giữa những đối tượng, môi trường với nhau như Sapa đã nói ngay từ bài viết trước cho Vô Tri. Tại vì người ta DỐT, do không biết hoán chuyển Mét ra Inch hoặc ngược lại. Nếu như họ biết: 1 inch = 2.54cm 1 m = 100 cm Xứ hàn hay xứ nhiệt đều có thể dùng nhiệt kế để đo và phân chia, phân biệt nếu muốn. Âm Dương lại là sao? Chỉ là sự khác biệt Âm Dương trong Dịch lại là gì? Cũng là, chỉ ra sự khác biệt khu biệt mà thôi ... Sapa
 7. Chào anh, Vuivui Khá lắm! Đọc rồi thấy nó vui vui làm sao ấy! Quả là, trí cao tới đâu thì hiểu âm dương tới đó ... Sapa
 8. Chào bạn, Hoangtrieuhai Nói thôi mà ... chẳng phải anh Hoa Hạ đó giờ được công nhận là Chủ Nhân của nền Lý Học Đông Phương đấy sao!? Như đã là: "không phải là chuyện người Hán đúng hay sai " và rồi đi kết luận rằng: "họ không bao giờ đúng" thì chữ Anh có từ: oxymoron (sharply dull) có nghĩa là đần độn sắc nét. Vì rằng, lối so sánh chứa đầy những mâu thuẫn trái ngược. Hoangtrieuhai có thể bảo là: lý thuyết Âm Dương Ngũ Hành không phải là của người Hoa Hạ hay lý thuyết Âm Dương Ngũ Hành không phải là của người Lạc Việt v.v.. với sự chứng minh; nhớ nhé! Rồi, chúng ta sẽ phân tích ai đúng ai sai sau. Vậy thì: ví dụ, người Hán chưa tìm ra cái đúng như Hoangtrieuhai cho là rồi thì ai tìm ra cái họ cho là đúng đâu? Chi là lối dùng từ ngữ thôi .... Vậy thì, Hoangtrieuhai đang chê bai SP của Hoangtrieuhai rồi đó! Lập luận của anh Thiên Sứ: Nếu một lý thuyết có tham vọng diễn đạt tính qui luật của mọi hiện tượng trong vũ trụ và có khả năng tiên tri thì nó phải xuất phát từ một nguyên lý thể hiện tính cân đối làm nền tảng để quán xét mọi hiện tượng. cũng đã thể hiện sự không nhất quán khi ứng dụng trong Huyền Không. Bài KIM KHẨU QUYẾT của Tăng Mạc Giảng, ở cuốn Thẩm thị huyền không học trong phần đối đáp giữa Thẩm Trúc Nhưng và các nhà phong thủy khác được giải thích dựa trên Lường Thiên Xích -ma trận kỳ ảo cân đối toàn diện đã không thể hiện được sự đúng đắn của nó. Trong sách Thẩm Thị Huyền Không, ông Thẩm giải thích :"câu trước dùng số Tiên Thiên, câu sau dùng số Hậu Thiên và "Tân Hợi hứa đồng luân" tức là Số 3 thông tới Số 4 tức chính là "đồng luân" . Tân Hợi hứa đồng luận chứ không phải luân. Có lẽ, Hoangtrieuhai không biết đó thôi, vì trong giới Huyền Không Phong Thủy ở Đài Loan và Hương Cảng đều không đánh giá cao thực học của ngài họ Thẩm này. Bài "Kim Khẩu Quyết" này chẳng qua là để nói về "Chính Thần, Linh Thần" qua các Vận (1-9) từ Thượng Nguyên đến Hạ Nguyên mà thôi; không nhất quán ra sao? Vinh danh nền Văn Hiến Việt - có ai cấm đâu à; nhưng Hoangtrieuhai sẽ không thể nào vinh danh nền Văn Hiến Việt bằng nền tảng lý thuyết của SP của Hoangtrieuhai. Sapa không phải cố gắng chỉ ra những điểm khiếm khuyết vì tự thân nó đã đập đổ ngay chính cái tiền đề căn để của luận thuyết đó. Sapa không bận tâm đến người Hán SAI đâu, chỉ là người Việt mà SAI do sự đổ thừa rằng nó [Hán] bất cập ??? Nó vô lý, Nó bậy bạ ???. Để từ đó, Bịa ra một học thuyết mới. Phải sáng tác ra một cái "thuyết" mới rồi chụp cho cái mũ thất truyền, sai lệch v.v... thì quả là đáng tội! Sapa
 9. Chào bạn, Hoangtrieuhai Nhân có bài viết của Vô Tri nhờ bạn gửi giúp - Sapa muốn bày tỏ đôi điều: Khi viết rằng: Âm Dương là hai (2) đại lượng - tất nhiên là phải có 2 cái rồi ... ... thì không thể nào bảo rằng: có thể xác định trạng thái tự thân của một đối tượng mà không cần phải so sánh với một đối tượng khác. Ví dụ : một người được gọi là đàn ông(dương) ... Vì rằng: gọi là đàn ông đây phải là so sánh với một đối tượng khác gọi là đàn bà. Còn nữa, những đặc tính thuộc âm và dương là:…(xin được miễn liệt kê) là do sự tích lủy qua quá trình so sánh giữa những đối tượng, môi trường với nhau. Cho nên: "gừng-quế" vẫn có đối tượng so sánh với "tính hàn" mà cặp "gừng-quế" bị liệt vào loại "tính đại nhiệt" chứ như không có đối tượng nào khác ngoài "gừng & quế" cả thì "gừng" và "quế" phải khác nhau. Do khác nhau - "ít nóng hơn" - mà có thể phân Âm Dương. Chứ không phải bảo là: so với Quế thì Gừng ít nóng hơn nhưng không thể nói gừng là âm quế là dương trong cặp ‘gừng quế’ . Ví dụ: Ly nước đá (a glass of ice water) Xét tính xem để mà ứng dụng vào Dịch như thế nào? Âm Dương của Dịch học chỉ là một phần của Khái niệm Âm Dương mà ở đây đang thảo luận về Âm Dương nói chung. Chuyên sâu hay nông cạn đều có cái tầm hiểu biết về Âm Dương tùy theo căn cơ trình độ ... Hoangtrieuhai có thể gửi giúp đến Vô Tri giùm hay không? Sapa
 10. Chào bạn, Vo Truoc “Âm Dương là một khái niệm mang tính so sánh đối đãi” Đó là điều tất nhiên, như không so sánh thì phân Âm Dương làm gì ... nhưng đó chẳng qua cũng không ngoài những gì Sapa đã có viết: và có lần đã trao đổi với Daretolead như sau: Bây giờ, quý vị lời qua tiếng lại chỉ vì: ai cũng bảo thủ ý kiến của mình thì luận bàn gì cho mắc công. Sapa
 11. Chào bạn, Phapvan Nếu như định nghĩa của Phapvan chỉ là (giả thuyết) và có cơ hội sai để chỉnh sửa lại - thì phải chăng (Tiền nhân cũng đã kiểm chứng) như vậy và đã truyền đạt đến hậu nhân chúng ta ngày nay? Có nghĩa là: khái niệm về Âm Dương do tiền nhân định nghĩa vẫn có thể còn chưa hoàn chỉnh, đầy đủ nhưng không có nghĩa là hoàn toàn sai. Những cái không sai hay chưa được kiểm chứng trong điều kiện có kết quả không như định nghĩa - thì phải chăng những định nghĩa từ Phapvan, Thiên Sứ, Cutu1 v.v... là thừa mứa trong kho tàng khái niệm Âm Dương? Anh Vuivui đã từng xác định: không có định nghĩa âm dương, mà chỉ có cái sự Hiểu về âm dương thế nào mà thôi. Nên, trí cao tới đâu thì hiểu về âm dương tới đó. thích đáng chứ, Phapvan nghĩ sao? Trích dẫn: (Nguồn: Bài viết #400)Sapa
 12. Chào anh, Thiên Sứ Nói về: nền Lý học Đông phương từ văn hóa Hán không phải vô cớ mà tồn tại và phát triển trong mấy ngàn năm qua, cho nên khi anh hay những người ủng hộ anh vì cảm tình với lý do anh đã nhân danh nền Lý học Đông Phương thuộc Văn Hiến Việt cần cẩn thận suy xét. Riêng anh, với lập luận: nếu một lý thuyết có tham vọng diễn đạt tính qui luật của mọi hiện tượng trong vũ trụ và có khả năng tiên tri thì nó phải xuất phát từ một nguyên lý thể hiện tính cân đối làm nền tảng để quán xét mọi hiện tượng. thì Hà Đồ trong Cửu Cung do anh chế tác đã đập phá cái nền tảng cân đối cần có này rồi. Trong khi, Lạc Thư cổ điển từ văn hóa Hán với "ma trận kỳ ảo" đã thể hiện tính cân đối toàn diện làm nền tảng thì anh đã không còn chỗ đứng để phát ngôn - huống là, anh cứ luôn phát biểu rằng: Nếu phải dựa trên nền tảng đã không còn xuất phát từ một nguyên lý thể hiện tính cân đối để quán xét mọi hiện tượng thì lý thuyết đó có còn tham vọng diễn đạt tính qui luật của mọi hiện tượng trong vũ trụ và có khả năng tiên tri nữa không? Hỏi, tức là trả lời trong trường hợp của anh đã được nêu trên. Tuy nhiên, như chúng ta quan sát 2 đồ hình trên thì sẽ thấy phương vị: 1,6,8,3 và trung cung: 5 sẽ không khác nhau nhưng ở phương vị: 2,7,4,9 thì không có sự tương đồng nào cả; cho nên, Huyền Không Phi Tinh giữa Huyền Không Lạc Việt và Huyền Không Tàu sẽ có sự sai số và sự kiện tiên đoán không đồng ắt xảy ra ở những vị trí trên. Tham khảo Huyền Không Phi Tinh sau đây: Có thể nói, gần như phân nữa sự tiên tri sẽ là khác biệt chứ không phải "sự sai khác giữa các yếu tố là không lớn nên sự đúng sai giữa hai bên là không lớn lắm" như Nhị Địa Sinh đã bình phẩm: (Nguồn: bài viết #10)Nói tóm lại, dựa trên tiền đề "Hà Đồ" và những lập luận liên quan của anh - Thiên Sứ - đã phơi bày sự bất cập ngay từ căn để mà có lẽ anh sẽ khó tiếp nhận những sự thật này ngay. Mong rằng, anh sẽ có sự ngừng lại và xét lại trước khi tiếp tục với tham vọng vinh danh nền văn hiến Việt. Sapa
 13. Chào anh, Thiên Sứ Chẳng phải Sapa đã viết cho Hoangtrieuhai rồi sao? Nếu như Hoangtrieuhai đã đọc và hiểu được ý mà Sapa muốn nói thì Hoangtrieuhai ắt biết sẽ làm sao ... Anh không cần phải mượn cớ phát huy. Vì rằng, Sapa đã hết lòng chỉ ra những khiếm khuyết của anh (mặc dù vẫn còn nhiều), để như anh có lòng bổ sung hoặc hoàn thiện luận thuyết của mình thì cũng đã khá đủ để anh bình tâm suy nghĩ lại một cách chánh tư duy chăng. Đó chẳng phải là hành vi truy cầu chân lý qua sự học hỏi lẫn nhau đấy sao? Chứ có phải hơn thua gì đâu mà anh cố lồng nó vào để rối loạn thị thính. Như anh, có thể phản biện được phần phần nào những phản biện Thiên Sứ do Sapa đã nêu lên thì mới chứng tỏ anh: tranh luận để cầu tìm chân lý - (chứ hỏng phải viện cớ có hứng hay không hứng rồi né tránh) Chẳng phải anh đã bảo là: tôi không có thời gian để giải thích cho từng người trong hàng tỷ người trên thế giới vốn có thói quen coi tất cả nền Lý học Đông phương từ văn hóa Hán. Nên tôi chọn anh là người cuối cùng tôi trà lời phản biện? Anh đã phản biện được gì? Sapa
 14. Chào bạn, Phapvan Định nghĩa không chưa đủ, phải có một vài ví dụ cụ thể minh họa chứ - phải không, Phapvan? Ở phần định nghĩa trên có phần phụ thuộc và giải thích tường tận hơn ở dưới đây: ... thế rồi, phần phụ thuộc đó được lấy ra, không còn nữa trong định nghĩa chỉnh hơn: Xem ra, định nghĩa của Phapvan đã bỏ đi phần: 2. Cụm từ "tương quan phụ thuộc", ý của Phapvan nghĩa: "tương quan" giữa sự vật này (sự vật, hiện tượng của thế giới tự nhiên, xã hội) so với sự vật kia, trong chính mỗi sự vật hiện tượng. "phụ thuộc" có nghĩa có Âm bởi có Dương và ngược lại. Nếu ở đâu có Âm thì nơi đó có Dương và ngược lại. "Tương quan phụ thuộc" , hễ Dương trưởng thì Âm tiêu và ngược lại. Hễ Dương chuyển thành Âm thì Âm chuyển thành Dương và ngược lại .v..v.. thì những ví dụ mà Sapa đề nghị Phapvan đưa ra vài cái ở trên - có lẽ sẽ phải suy nghĩ chín chắn trước khi trả lời vậy! Xem ra, chắc chắn định nghĩa của Phapvan về Âm Dương sẽ còn phải thay đổi, chỉnh sửa nhiều nữa ... Sapa
 15. Ông được mọi người tán tụng là một bậc tài đức vẹn toàn. - người ta tán tụng chứ có phải ông ta tự tán tụng mình đâu ... lúc bấy giờ danh dự của ngài đã bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng ngài vẫn thản nhiên. - rồi cũng mọi người cho rằng danh dự của ông bị tổn thương mà còn nghiêm trọng nữa; chứ ông ta thì thản nhiên là chuyện đương nhiên Ngài tận tình chăm sóc đứa bé và thường đi sang hàng xóm để xin sữa và các thức cần thiết khác để nuôi trẻ sơ sinh. - lòng từ, không xin sửa và các thứ cần thiết thì khác nào để một mạng người chết mất vậy thôi
 16. Chào anh, Thiên Sứ Thật ra, để ở đây mới thích hợp vì thuộc về Phong Thủy và tính dự báo, chứ ở bên kia trong "Phản biện của Tubinh_giagia" - chứ không phải (có cố ý không) là topic "Phản biện Tubinh_giagia" - chỉ là phân tích trên lý thuyết, lập luận có nhất quán hay không thôi. Nếu như muốn đổi tên cho topic đó là: "Phản biện Thiên Sứ" thì càng xác đáng hơn, vì có ai "Phản biện Tubinh_giagia" gì đâu à, phải không? Nếu như đưa sang DỰ BÁO VÀ CHỨNG NGHIỆM thì càng hay. Sapa
 17. Chào bạn, Hoangtrieuhai Có tạm dừng phản biện lý luận gì đâu, mà là Sapa phản biện từ Tử Vi đến Phong Thủy qua sự hoán vị Tốn-Khôn và sử dụng Hà Đồ cửu cung chế tác bởi SP của Hoangtrieuhai đó. Chỉ là SP của Hoangtrieuhai cứ viện cớ thoái thác và tránh đi thẳng vào những khiếm khuyết do Sapa chỉ ra mà thôi. Đây thuộc về phương diện phân loại đặc tính Âm Dương mà SP của Hoangtrieuhai còn đang vất vả định nghĩa cùng bị chất vấn ở bên topic: Luận ÂM DƯƠNG kia kìa. Nếu như Hoangtrieuhai muốn thảo luận thay SP hoặc hỏi gì ở Sapa từ phần trích dẫn trong bài viết này thì cứ tự nhiên. Trích lại và hỏi nhé ... Sapa
 18. Chào bạn, Thiên Đồng Ở Diễn Đàn Lý Học Đông Phương đây chuyên trị Huyền Không Lạc Việt mà, nên không thấy ai dùng "Huyền Không Tàu" là chuyện bình thường. Chứ bên ngoài diễn đàn này thì vô số trang nhà nhân danh Huyền Không Tàu đoán đủ thứ việc đấy; bước ra khỏi nhà này để thấy trời cao đất rộng đi Thiên Đồng à. :rolleyes: Khi ra khỏi nhà này rồi, thì Thiên Đồng tự đi tìm về so sánh đi rồi biết - có phải không! --//-- Chào bạn, Như Thông À! Thì ra bạn cũng biết nó SAI. Xác nhận vậy là đủ rồi ... mặc tình Tam Anh hay Anh Cô chiến Lã Bố đi nhé :lol: Sapa
 19. Chào bạn, Hoangtrieuhai Như Sapa đã nói đó: Hoangtrieuhai cứ việc vẽ ra xem ... Chứ nói thôi mà, sao lại chẳng được nhưng đó chẳng phải là cách kiểm chứng phổ quát. Vẽ như thế nào mà: ... nhớ nhé! Chắc hẳn, Hoangtrieuhai sẽ nhận thêm được nhiều điều phê binh hữu ích từ các cao thủ. Không có chi. Sapa
 20. Chào anh, Thiên Sứ Đâu tuần trước, có xem thấy anh nói vấn đề này nhưng nhằm cuối tuần cần nghỉ ngơi nên định tuần này sẽ đưa ... bài viết 238 vào topic lời tiên tri 2010. Cũng anh, anh đòi Sapa chứng minh cái luận điểm bị bế tắc về Tử Vi: tam hợp cục thuộc Kim của anh: ở trong tiêu đề này - thì Sapa cũng đã liền đưa Bài viết 335 lên nhưng nay anh lại viện cớ thoái thác rằng đây không phải chổ là thế nào? Còn ở topic "Phản biện của Tubinh_giagia" thì anh đổ thừa Sapa chen ngang, nhưng nói cho cùng bài viết 232 mà anh đã viết đó chỉ có đến cái câu: Dưới đây là nguyên văn bài gọi là phản biện của anh: rồi là nguyên văn nội dung trích dẫn bài 230 cho thành viên nncuong. Thế là Sapa liền trích dẫn hồi âm ngay và trong lúc hồi âm ấy - anh đã viết thêm những phần sau chăng với chữ đính kèm: Bài đang viết tiếp . Yêu cầu không chen ngang. Do đó, sau khi Sapa đăng rồi mới thấy nhưng không lẽ rút lại vì trong bài viết đó là bài viết cuối cho năm Kỷ Sửu và có lời chúc Tết anh luôn. Thật sự, nếu anh có thể lang bang khắp diễn đàn nhưng lại viện cớ "chưa có hứng vì [sapa] chen ngang., Nên hãy đợi vậy." thì có vẽ đang né tránh thì phải!? Sapa
 21. Chào bạn, Daretolead Chắc vậy quá, nên Thiên Đồng cũng lẳng lặn luôn: vì có lẽ Lý học Đông Phương thuộc Văn Hiến Việt không giúp gì được cho bạn ấy minh định đâu là Âm, đâu là Dương đó mà! Chúng ta sẽ thảo luận riêng nhé, vì Sapa chờ xem Thiên Đồng có biết gì để mà trả lời hay không? Còn nữa, bạn ấy đem cái luận thuyết: ra, bảo là mật khẩu của tổ tiên Hồng Bàng để lại nhưng xem chừng quá ư khẩu mật nên bạn ấy cũng nín thinh từ dạo ấy: May cái gì, vì có Lý Học Đông Phương thuộc Văn Hiến nào bảo Vợ lớn tuổi hơn Chồng là Dương đâu à ... Cứ gì, phải vinh danh hão huyền rồi may thay hở Thiên Đồng? Chuyện quá ư là bình thường, có gì phải phân tích - chẳng qua, vì cái lý sinh Trước sinh Sau của nền Lý học Đông Phương thuộc Văn Hiến Việt mà phải giải thích đó ư!? Chưa được thuận đó Thiên Đồng à ... Này nhé, Dương trước Âm sau nên Âm thuận tùng Dương phải không nào: Dương (Mẹ - trước) và Âm (Con cái - sau) nên mới bảo Âm thuận tùng Dương - có nghĩa là con cái thuận theo, sống theo Mẹ; ok ... Thế rồi, khi con cái trưởng thành lớn hết rồi - Con đâu Mẹ đó và Mẹ thuận theo, sống theo Con thì "Âm Dương đão điên thay đổi" rồi còn gì ... Nền Lý học Đông Phương thuộc Văn Hiến Việt, may ra giải thích thông suốt việc này chứ, Thiên Đồng!? Sapa Đấy, bạn Thiên Đồng đã chẳng có lời đáp mà còn lăm le bình phẩm nông nổi như sau: Chẳng trách, anh Vuivui phải bảo: Sapa
 22. Chào bạn, Hoangtrieuhai Ừ thì, theo hth cho dù là, mà .. mà! Nhưng Hoangtrieuhai nên nhớ người Việt Nam, Tàu tính từ mốc, tâm nào hay thuận chiều quay ra sao mà phân biệt người Mỹ, người Châu Âu là người Tây phương? Chứ có coi họ là người Đông phương đâu. Tức nhiên là phải hiểu là những người Mỹ, người Châu Âu ở phía Tây - nhưng tính làm sao, như thế nào? Thì chẳng lẽ Huyền Không khi định tâm ở Tây, ở Đông, ở Âu, ở Á không đồng à ... ? Thứ đến, Hoangtrieuhai có biết phân định ra sao mà trang diễn đàn này lấy cái tên là: Diễn đàn Lý học Đông phương mà không phải là Diễn đàn Lý học Tây phương vậy!? Hai chữ Đông, Tây này dựa trên cơ sở và tâm điểm nào để phân biệt vậy? Đó là gợi ý cho Hoangtrieuhai để xét lại phương pháp luận của mình. Chừng đó, thì nói về phi tinh chưa muộn vậy! Hoangtrieuhai cứ việc vẽ ra xem ... Chứ nói thôi mà, sao lại chẳng được nhưng đó chẳng phải là cách kiểm chứng phổ quát. Quan điểm của Hoangtrieuhai ở phần 1 cũng đã và đang bị vấn nạn kia mà. Sapa tìm hiểu thì được biết Sư Phụ của Hoangtrieuhai vận bàn, niên tinh lộn xộn và chỉ có cái là dùng dự đoán của Huyền Không "Lạc Thư" Tàu rồi đổi hướng theo Huyền Không "Hà Đồ" Lạc Việt thôi. Sự nhồi nắn này trúng trật là chuyện không tránh khỏi nên Sapa rất mong Sư Phụ của Hoangtrieuhai tham dự để chỉ ra những khiếm khuyết của anh ấy. Chỉ lo là anh ấy lại bận rộn, không thèm hay không dám nhỉ ... đối đầu với Sapa đó mà. Cứ lấy, Huyền Không Phi Tinh cho năm 2010 này làm chủ đề tiên tri đi - và chúng ta sẽ nhìn rõ vấn đề ngay. Sapa
 23. Chào bạn, Hoangtrieuhai Sapa có nói Hoangtrieuhai có ý định hơn thua gì ở đây đâu mà đính chính. 1. Nếu nhận định theo huyền không, mà lấy Viêt Nam hay Egypt là tâm thì Chile nó nằm ở đâu? Đó là câu hỏi thừa, không thích đáng ... 2. Tạm thời phân định theo 7 châu lục như hình đã đăng lên. Vậy thì châu lục Nam Mỹ ta định tâm thì Chile không nằm Tây Nam vậy nó nằm ở đâu? 3. Nếu một chú Pasa ở Ý Đại Lợi để nhận định theo Huyền không , thì Chile được coi là : South or South West? Cái này thì có thể bày tỏ quan điểm. Sapa không ngại mà tỏ bày mà Hoangtrieuhai có sẵn sàng trình bày quan điểm của Hoangtrieuhai hay không? PTS đề ý kiến thì để PTS mở đi ... Thế nhưng, Huyền Không Lạc Việt do anh Thiên Sứ chủ xướng thì phải có anh ấy tham dự và xác định những gì Hoangtrieuhai dự đoán mới thích đáng và khi ấy Sapa sẽ tham dự. Sapa
 24. Chào bạn, Wildlavender Wildlavender có biết: "Phu cư Thê" là trong lá số Tử Vi của đàn ông mới có và mắc gì đến ai (người nam hay nữ) vưỡn cứ phải dịu ngọt cúc cung cơm bưng rượu rót cho chàng? Tối nghĩa đó nha ... Nhiều người hiểu mà SAI hoặc còn THIẾU SÓT thì có phải vì vậy mà trở thành thói quen SAI không há, Wildlavender? Nói chứ, "thị phi" là từ Hán Việt nên phải dở tự điển Hán Việt ra mà dò thì Wildlavender sẽ có dịp biết thêm được đầy đủ nghĩa từ của "Thị Phi" đó. Vấn đề là có "tiêu hóa" được thì làm gì có phiền lụy phải không? Nếu như, với tôn chỉ "giúp gì được thì giúp" và "được thì được, không thì không" chấp nhận kết quả do mình đã tận sức rồi. Giống như hành động Bố Thí: Người ta không nhờ mà mình cứ một hai gài ép , đẩy đưa , nói tới nói lui , chèn người khác với cái ý tốt của mình , với sự giúp đỡ mình muốn giúp họ , thì họ nổi cáu lên , họ đánh mình , họ chửi mình , thì việc mình làm có còn là bố thí không ?? ... Gia đình người ta đang sống trong đổ vở , ngày nào cũng có gay go và nước mắt , mình thấy vậy mới cho lời khuyên nầy nọ , thì bỗng nhiên họ giận mình , họ nói họ không nhờ mình xía vô , mà ý của mình là tốt mà , muốn giúp họ hạnh phúc , v.v.. rồi mình giải thích ý tốt của mình , kết quả tốt mình mong họ có , v.v... thì có phải là mình bố thí hay là mình hại báo họ them vậy ?? ... Bố thí là cái tít , là sự đánh giá tùy người đối diện vậy ... Sapa
 25. Chào anh, Thiên Sứ Anh mới chép thêm vô hai chữ "Nam Mỹ" trong lời tiên tri 2010 đó à? Cũng may là Sapa đã có copy lại: LỜI TIÊN TRI THẾ GIỚI NĂM 2010 do Thiên Sứ thực hiện nên có thể chờ anh trả lời rồi trình bằng vậy. Anh muốn nói "không hề có chuyện động đất" hay "không hề có chuyện như giặc giã, cuớp bóc, chết chóc tù tội, hỏa tai, thị phi v.v... " ? Lưỡng Phá Quân hai số 7 ở phương Đông Nam này mà không có chuyện gì mới lạ. Thế nhưng, muốn nói đến những trận động đất lớn lên báo chí thì chắc là không. Chẳng lẽ những vùng xảy ra động đất nho nhỏ liên miên hoài cũng tính nữa sao. Cũng như, nếu xác định - theo huyền không Lạc Việt - Đông Nam có cặp Ngũ Hoàng chiếu thì chỉ có ở phương này mới có những trận động đất lớn lên báo chí xảy ra thôi ư!? Sapa