• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

sapa

Hội viên
 • Số nội dung

  253
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by sapa

 1. Chào anh, Vuivui Anh viết đoạn này mà Sapa thấy nó thấm thía làm sao nhưng anh đã đụng chạm đến nhiều người rồi đấy! Chẳng lẽ các bạn cẩn trọng lắm đấy ư!? Không sao đâu, cứ việc trình bày sở ngộ của các bạn để biết mình đó mà ... Sapa
 2. Chào anh, Thiên Sứ Để trả lời vui vui ... 00 là Âm 11 là Dương ... thì Không hoàn toàn Âm - thì gọi là 01 - number one ngon lành Không hoàn toàn Dương - thì gọi là 10 - number ten tệ quá Sapa
 3. Chào anh, Vuivui Đố ai định nghĩa được tình yêu ... là mấy ông thi sỡi cần chất xúc tác muôn chiều ấy cho định nghĩa để lấy hứng mà tiếp tục tác sáng ấy thôi. Nếu anh muốn, Tình Yêu vẫn định nghĩa được và thăng hoa là đằng khác cơ :rolleyes: chớ nó chưa hề chết bao giờ! Chào bạn, BGB Tình Yêu - trai gái, đồng tính, lưỡng tính, quê hương, đồng bào, nghệ thuật v.v... vốn dĩ có rất nhiều loại mà cái ví dụ trên của bạn là thứ Tình Yêu của trai gái nên mới bảo là của hai con người khác giới.-16. Thế nhưng, bạn đem con số 16 để nói về khái niệm Âm Dương Ngũ Hành thì chưa hết ý đâu ... vì nó có nhiều tầng lắm: * Con số 16 là con số chẵn (bạn muốn quy cho nó là âm hay dương tùy hỉ!) * Trong con số 16 có con số 1 và 6 (bạn muốn quy cho 1 và 6 là âm hay dương tùy hỉ!) * Nếu bạn hạn chế số 16 là một trong ngũ hành thì những con số còn lại như 23, 48, 59 v.v... và nhiều con số khác nữa không phải là 38, 49, 27, 5, 10 thì lại là hành gì? Chưa kể, 23, 48, 59 thì Âm và Dương của Ngũ hành lại ra sao?? Tuy nhiên, nếu thật sự muốn phân chia thì Sapa vẫn làm được; còn bạn? Cho nên, Âm Dương chỉ là do sự phân chia, phân biệt mà ra và đó cũng là định nghĩa về khái niệm Âm Dương vậy! Thấy đó, cũng là do phân biệt ra rằng có hai vấn đề riêng biệt để phân chia ra đâu là: Định nghĩa được tình yêu và Không định nghĩa được tình yêu Như thế, có nghĩa là khi ta rõ ràng rằng tình yêu là gì thì đồng thời ta định nghĩa được tình yêu là như thế nào ... do đó, các bạn có bắt kịp ý anh Vuivui chưa? Còn câu dưới đây: có thể viết lại như sau: Không định nghĩa được âm dương ngũ hành vì người ta đồng thời hiểu một cách lẫn lộn âm dương với ngũ hành. Sapa
 4. Chào bạn, Daretolead của bác sapa là chưa thỏa mãn vì đã dùng cách nói phủ định. Sapa đã dùng cách nói phủ định như thế nào? Sapa đã bắt đầu rằng: * Nếu Âm là Dương thì không ai thèm phân chia ra làm gì ... cũng như, * Nếu Dương là Âm thì không ai thèm phân chia ra làm chi thế! Ví dụ: o o thì Daretolead định nghĩa: o o đâu là Âm hay là Dương? và Sapa phủ định điều gì? Ví dụ: o o thì Daretolead định nghĩa: o o đâu là Âm hay là Dương? và Sapa phủ định điều gì? Định nghĩa được đó chứ - chứ phủ định gì, phải không? Lý ra, không cần đính kèm yếu tố hiển nhiên ở trên mà trong bài viết trước Sapa đã không đề cập là: sự vật phải có khả năng phân chia ra làm 2 phần để SO SÁNH nên mới có Âm có Dương chứ, phải không nào - Daretolead? Bây giờ, Daretolead còn có điểm nào bảo là Sapa dùng cách phủ định để phân định Âm Dương hay không? Sapa
 5. Chào anh, Thiên Sứ Chẳng phải đã có bao ý kiến về khái niệm Âm Dương là gì rồi đó chăng từ những thành viên đã lên tiếng!? Và cũng với chừng ấy ý kiến cũng đã đem nó ứng dụng để giải thích hiện tượng rồi cơ mà? Hay là chưa có sự thống nhất về khái niệm Âm Dương là gì thì Hán đúng Việt sai hoặc ngược lại v.v...? Mặc dầu, anh ra điều: * Thuyết Âm Dương Ngũ hành là một học thuyết nhất quán và hoàn chỉnh, miêu tả vũ trụ, thiên nhiên, cuộc sống, xã hội và còn người bởi ngôn từ và khái niệm của nó với hệ thống phương pháp luận của nó (Còn nó đúng hay nó sai, nó thuộc về Việt hay Tàu không phải là mục đích của cuộc trao đổi này), nhưng anh vẫn hướng dẫn rằng: Nó không thuộc về văn hóa Hán. Đã nói với anh nhiều lần: Thuyết Âm Dương Ngũ hành là một học thuyết xuất xứ từ Lý học Đông Phương chứ không phải của riêng Trung Quốc, Việt Nam, Đại Hàn hay Nhật Bản gì cả. Anh có thể nói rằng đó là QUY LUẬT VŨ TRỤ và nó vẫn tiếp tục vì rằng sẽ chẳng ai phản đối anh bao giờ. Anh phải rõ cái tham vọng của anh nó mới là cái không thể hiện thực và tiếp tục. Chào tất cả, Sẵn đã có bao ý kiến hoặc định nghĩa thế nào là: khái niệm Âm Dương nên Sapa cũng không ngại mà phân định nó như sau: * Nếu Âm là Dương thì không ai thèm phân chia ra làm gì ... cũng như, * Nếu Dương là Âm thì không ai thèm phân chia ra làm chi thế! Do đó Âm khác Dương, Dương khác Âm là định nghĩa căn bản tiên quyết. Thứ đến, khái niệm Âm Dương - tất nhiên là do THẤY nó khác nhau nên mới dựng lên khái niệm này và cái THẤY mới thật là sự kiện TỐI YẾU. Cho nên, cái THẤY này thuộc phạm trù nào - quý vị có thể trình bày cơ cấu của nó nếu có thể và khi đó chúng ta mới khả dĩ thấu triệt được căn nguyên của khái niệm Âm Dương. Xin cảnh cáo trước, đừng ai mơ tưởng rằng NÓ chỉ thuộc về văn hóa X, Y hay Z để mà vinh danh hảo huyền. Cẩn trọng, Sapa
 6. Chào anh, Hà Uyên CHÚC ANH SỨC KHỎE AN KHANG ! Mùa Xuân tự biết quay trở lại vì nó chưa lệch quỹ đạo đó anh ạ ... Sapa đã có gửi tin nhắn riêng cho anh. Sapa
 7. Chào anh, Thiên Sứ Đúng theo trình tự, bắt đầu từ khi anh Hà Uyên hỏi: 1. 2. 3. Nay bọn nào mà anh nói là phọt phẹt đó đã bày đặt coi ngày hử!? Anh không phải nói đến Sapa đấy chứ? Sapa
 8. Đâu có luật nhà Phật nào cấm không cho bắt kẻ trộm nộp quan hay bắt kẻ trộm lại cảnh cáo bao giờ; chỉ là, có thể nhà chùa chẳng bắt được và chuyện kể ra điều vì luật nhà Phật cấm nọ kia đó vậy! Thử hỏi hạt giống Bồ Đề đã gieo khi nào mà lúc sắp chết mới trổ? Tuy nhiên, theo Đại Thừa Phật Giáo thì ai ai cũng có hạt giống này ... Sân Hận - nó tàn phá tâm thức một cách ghê gớm, san bằng cả rừng công đức v.v... mà người tu hành rất nên chú ý; chẳng phải chỉ riêng người tu hành không thôi mà ngay với tất cả mọi người khi đối đãi với nhau. Có ai tự tìm hiểu: nguyên nhân của sân hận là như thế nào không nhỉ!? Người ta thường ví: Buông đồ đao xuống lập địa thành Phật có vẽ ứng hợp trong trường hợp này về lão trộm; nhưng không phải phủi bỏ nhân-quả cái rụp như thể tưởng đưa lên trời là xong. Chỉ có sự THÀNH TÂM SÁM HỐI RẤT MỰC mới có chuyển cơ về nơi Cực Lạc để mà tiếp tục tu tập đến khi thành chánh quả. Nhà sư nọ do chưa rõ sự THÀNH TÂM SÁM HỐI RẤT MỰC của lão trộm cũng như bao người cứ nghĩ bỏ đao giết người xuống là xong vậy và cứ nghĩ tàn ác như kia mà cũng về Niết Bàn thì mình có phần đàng hoàng hơn sao lại chẳng được ân thí tí gì … Bé Cái Lầm! Vì thù oán và ham muốn, nhà sư bị hóa kiếp thành ra cái bình vôi chứ không phải nhà sư bị Phật hóa kiếp thành bình vôi ngày ngày phải chịu khổ hình cho người ta ngoáy moi tận ruột lấy vôi ra để ăn trầu. Chẳng có Phật, Bồ Tát nào làm như thế - nhưng Thượng Đế thì khác – chớ làm Ngài phẩn nộ! Sapa
 9. Chào anh, Hà Uyên Ngày này bị bầm dập nhưng vì còn gốc rễ nên may là thứ cát thôi. Sapa
 10. Chào anh, Dienbatn Ở cái link thứ 3 phía trên: (..next=2614) anh có đề cập đến: Đây là một thuật toán hoàn toàn mới mà gần đây , Công trình chứng minh "Bổ đề cơ bản" của GS Toán học Ngô Bảo Châu được bình chọn là một trong 10 phát kiến khoa học nổi bật nhất thế giới 2009 chỉ là một phần rất nhỏ trong những gì mà Nguyễn Hoàng Phương đã viết trước khi mất.. mà GS. TS Nguyễn Hoàng Phương vẫn duy trì cái gọi là: Lạc Thư - Hình Vuông sao Thổ với Tốn (4) - Khôn (2) tại vị như xưa nay từ đồ hình Hậu Thiên Bát Quái Văn Vương. Xem ra, anh Thiên Sứ đã chứng minh sự chứng minh của GS. TS Nguyễn Hoàng Phương chưa đủ tính hợp lý bởi những điểm sau đây: Anh Dienbatn có ý kiến gì không? Sapa
 11. Chào anh, Thiên Sứ Cái này Sapa nói không sai đâu, cho dù là Phong Thủy Tàu hay Phong Thủy Lạc Việt (ông phong thủy Tàu thứ 16). Lý do, Phong Thủy Lạc Việt cũng chỉ là nhánh trổ từ Phong Thủy Tàu và vẫn còn dùng rất nhiều kinh nghiệm tài liệu của Tàu mà ra và chỉnh sửa, biến cải vài chỗ. Do đó, nhà Sapa ở là ở trên lưng (thế đất) của một con đồi mồi mà mỗi tối sau khi thiền quán xong thì Sapa hồi hướng luôn cho nó (để nó tu theo) nên chẳng có ông thầy phong thủy nào rõ đâu mà mời. Sapa
 12. Chào bạn, Làng xưa Phong Thủy ngày nay không còn là "trực giác" mà là "những bài tập" được "tập đi tập lại" rồi "sửa" và "sửa tới sửa lui" nhưng vẫn chưa hoàn hảo vì vẫn chưa thấu suốt. Mỗi một trường hợp là mỗi kết quả cá biệt mà chưa có câu trả lời rõ ràng vì sao: "đúng/xảy-ra với người này mà không đúng/xảy-ra với người khác." Sapa
 13. Chào anh, Thiên Sứ Phong Thủy nói chung đã được cộng đồng người Á Đông chấp nhận từ lâu và nay thì đã phát triễn mạnh ở Tây Phương vì nó đã trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống con người. Do đó, Phong Thủy mang danh Lạc Việt do anh hoán vị Tốn - Khôn vẫn còn đang chập chững nên con đường có thể còn dài là chuyện tất nhiên khỏi cần đoán. Nhưng để hướng tới "Phong Thủy Là Khoa Học" theo luận thuyết của anh thì còn sẽ gặp nhiều khó khăn nếu như không được bổ sung và hoàn thiện. Chúc anh may mắn! Sapa
 14. Chào anh Thiên Sứ và QTV3, Chỉ là nhắc chừng thôi, vì có lần anh Thiên Sứ đã viết: nên nay lại nhắc không biết khi nào thì anh Thiên Sứ lại tiếp tục để Sapa còn chỉ ra nhiều khiếm khuyết khác nữa? QTV có thể xóa hay anh Thiên Sứ sau khi đọc lời nhắc này rồi xóa để cho tranh luận được đảm bảo liền mạch. Cám ơn. Sapa
 15. Chào anh, Liêm Trinh Nếu không ngại, anh có thể cho Sapa biết tứ trụ của anh được không để mở mang tầm mắt! Sapa
 16. Chào anh, Thiên Sứ Tâm sự mà nói, những gì Sapa chỉ ra về những khiếm khuyết của anh mà đưa cho những đối tượng khác cao thủ hơn Sapa (theo sự nhận định của anh) để minh chứng thuyết Âm Dương Ngũ hành là lý thuyết thống nhất thì họ cũng chưa chắc gì phản biện lại Sapa được lời nào khi cùng nhìn ra lý thuyết của anh còn nhiều khiếm khuyết đến thế. Bằng chứng, là anh Vuivui do có đọc và đã nhìn thấy lý thuyết của anh còn cần những bổ sung xác đáng để hoàn thiện luận thuyết của anh cơ mà. Nhưng với những kẻ dốt hơn anh nhiều sẽ tưởng anh đúng và một khi họ có dịp đọc được những gì Sapa chỉ ra những khiếm khuyết ở lý thuyết của anh, họ cũng sẽ im lặng và lắng nghe để tìm hiểu cặn kẽ hơn. Những học sinh lớp 4 này sẽ được mở mang trí tuệ để có cái nhìn thoáng và rộng hơn mà lên lớp 9 hoặc còn cao hơn nữa. Nếu như anh không tin thì đó là quyền của anh và nếu như anh thật sự muốn biết thì hỏi ra xem có ai hiểu rõ lý thuyết của anh mà thế anh phản biện lại Sapa không nào? Nếu như không có ai hơn anh, té ra những cao thủ mà anh nói đó - chẳng qua còn chưa qua lớp 4 hay sao, anh nhỉ? Ah! Thì ra bây giờ anh phản biện có chọn lọc vì lẽ có rất nhiều vấn nạn mà Sapa đã đề ra cho anh nhưng anh né; tất nhiên, lần này anh đòi chứng minh thì cũng là tốt lắm rồi vậy. Sapa chẳng dám mong gì hơn ... vì cá nhân anh sẽ còn rất nhiều khó khăn, từ rất nhiều mặt trong cuộc sống xã hội và con người. Sapa chỉ bảo là anh còn nhiều khiếm khuyết, tất nhiên anh không thể hoàn thiện luận thuyết của anh thì anh còn cần phải tiếp tục trao giồi và chúng ta cùng học hỏi thêm lẫn nhau. Năm cũ sắp hết, năm mới sắp sửa đến - Sapa chúc cho anh được nhiều sức khỏe, tinh thần minh mẫn, thoáng đạt và tinh tấn luôn luôn trên con đường Lý Học Đông Phương! Sapa
 17. Chào bạn, nncuong Đúng vậy, câu phú phản ảnh một quá trình thu thập và tích lũy kinh nghiệm của các bậc đi trước nên nó có một sự ảnh hưởng không nhỏ trong sự giải đoán lá số Tử Vi. Người biết xem Tử Vi thì sẽ biết câu phú đó lý giải ra sao, cung ảnh hưởng thế nào và có sự đo lường tổng hợp mọi khía cạnh từ các tổ hợp sao đến liên hệ hợp-xung-giáp giữa các cung chứ không phải như người (có thể biết chút đỉnh hoặc chẳng biết gì hết) đi nhờ xem Tử Vi. Do đó, cô gái metocvang nọ vốn dĩ không rành về Tử Vi nên mới nói: Đã là 2 giờ sinh khác nhau, tất nhiên các tổ hợp sao ở các cung đều thay đổi và cách cục cũng đổi thay thì còn đâu có Thai ngộ Đào Hoa liên đới - thế nhưng, nếu chúng ta lần theo những thông tin cô gái đó cho biết là cô xem Tử Vi trực tuyến ở đâu thì sẽ minh bạch vậy. Như vậy, ta cứ làm theo với thông tin năm, tháng, ngày, giờ sinh của cô gái đó ở trang web xemtuong sẽ thấy giờ Dậu không có giải thích chuyện "tiền dâm hậu thú" do bởi Thai, Đào v.v... mà do cái câu: "Đàn bà, Thân có TUẦN: Sẽ không còn là con gái trước khi về nhà chồng (trích TỬ VI CHỈ NAM của Song-An, Đỗ-văn-Lưu trang 309). " giai do 2 lá số 2 giờ khác nhau, nhưng THÂN có Tuần vuốt đuôi ở giờ Dậu và THÂN có TUẦN đương đầu giờ Thân nên mới có cái kiểu có chức năng lập rồi giải thích lá số tự động ạ trong tích tắc! Thế thì cần gì các Thầy ngồi chiêm nghiệm hằng giờ để giải lá số chứ? Ậy, đầu đuôi câu chuyện là vậy - nhưng vì không tìm hiểu chu đáo, rõ ràng nên anh Thiên Sứ đã vội chụp lấy đó mà tuyên xưng Tử Vi Lạc Việt với luận điểm đổi chỗ Tốn Khôn. Trong quá trình đó, với tình cảnh: thì là trình Tử Vi Lạc Việt với luận điểm đổi chỗ Tốn Khôn theo đường link lá số do cô gái ấy lập tại đây: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 rõ là Đào Hoa gặp Mộc Dục như câu phú anh Thiên Sứ nhớ; hóa ra, chẳng phải không đúng trong trường hợp của cô gái ấy à!? Như vậy dẫn đến chuyện như nncuong nói: "Trình an sao này đúng, trình an sao kia sai. Tiếp đó nâng thêm 1 tầm nữa là học thuyết này đúng, học thuyết kia sai" đã xảy ra. Sẵn đây, nói về hệ quả trên lại là thuộc về đổi chỗ Tốn Khôn liên hệ Hà của anh Thiên Sứ vốn dĩ có sự không nhất quán trong hệ thống lý luận của anh ấy mà Sapa nói sẽ chỉ ra nhiều điều khiếm khuyết nữa từ sự hoán vị Tốn-Khôn đó; cho nên: .. Amato chớ lo ngại nguy cơ bị trệch hướng dù với ai có âm mưu gì đi nữa thì chủ đề này sẽ không bị loãng và có nguy cơ bị trệch hướng đâu. Nay nói qua, nhắc lại cơ cấu lập nên lá số Tử Vi với vòng Trường Sinh thì chúng ta dễ thấy tại sao vòng Trường Sinh bắt đầu từ 4 góc Dần, Thân, Tỵ, Hợi cho 4 Hành cục: Hỏa, Thủy, Kim, Mộc tương thích theo thứ tự đó. DẦN cung: khởi Trường Sinh cho HỎA Cục vì tuần tự từ Trường Sinh đến Lâm Quan, Đế Vượng nằm trong cung Tỵ và Ngọ là 2 cung thuộc hành HỎA. Thế nên, HỎA Cục bắt đầu Trường Sinh ở DẦN cung là hợp lý, lô-gích ... THÂN cung: khởi Trường Sinh cho THỦY Cục vì tuần tự từ Trường Sinh đến Lâm Quan, Đế Vượng nằm trong cung Hợi và Tí là 2 cung thuộc hành THỦY. Thế nên, THỦY Cục bắt đầu Trường Sinh ở THÂN cung là hợp lý, lô-gích ... TỴ cung: khởi Trường Sinh cho KIM Cục vì tuần tự từ Trường Sinh đến Lâm Quan, Đế Vượng nằm trong cung Thân và Dậu là 2 cung thuộc hành KIM. Thế nên, KIM Cục bắt đầu Trường Sinh ở TỴ cung là hợp lý, lô-gích ... HỢI cung: khởi Trường Sinh cho MỘC Cục vì tuần tự từ Trường Sinh đến Lâm Quan, Đế Vượng nằm trong cung Dần và Mão là 2 cung thuộc hành MỘC. Thế nên, MỘC Cục bắt đầu Trường Sinh ở HỢI cung là hợp lý, lô-gích ... ... và nhất quán. Thế thì, anh Thiên Sứ viện dẫn hoán vị Tốn-Khôn rồi cho quẻ Khôn mang hành THỔ (âm) và anh đã cho quẻ Càn mang hành THỔ (dương) như sau: Được thôi, tùy anh ấy lập luận cho quẻ Càn và Khôn cùng mang một hành Thổ (1 âm thổ, 1 dương thổ) thế nào đi nữa nhưng khi lý luận thì ít ra phải nhất quán và hợp lý chứ đâu lại: ... nghĩa là quẻ KHÔN quản cung TỴ nên Khôn Thổ sinh KIM, thành ra KIM Cục khởi Trường Sinh ở TỴ cung là do quẻ KHÔN tác động. Nếu như không phải do quẻ KHÔN sau khi hoán vị mới được vậy nên mới có sự hiệu chính từ nguyên lý căn để "Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ". "Đây cũng là một bằng chứng nữa chứng tỏ sự thất truyền và sai lệch của một hệ thống lý thuyết căn bản" (trích Tìm về cội nguồn Kinh Dịch) Đương nhiên, anh Thiên Sứ muốn nói đến là Hậu Thiên Văn Vương sai lệch đó thôi ... nhưng hãy nhìn sự lô-gích xem: Âm THỔ - Khôn quản Tỵ cung sinh KIM cục mà chẳng lẻ: Dương THỔ - Càn quản Hợi cung sinh MỘC cục lại hợp lý và nhất quán ư? Chẳng qua, vì anh ấy đã dẫn qui tắc Tam Hợp Cục sau đây: vì Tỵ (Âm Hỏa) tại sao lại có thể sinh Dậu (Âm Kim)? Thế anh ấy đã có tự hỏi tại sao chỉ có Tam Hợp Cục cho Kim, Mộc, Thủy, Hỏa mà không có Tam Hợp Cục cho Thổ không? Địa bàn Tử Vi chỉ có 12 chi/cung chia 3/tam-hợp thì chỉ được có 4 Tam-Hợp-Cục thôi là lẽ tất nhiên cho nên hệ thống lý luận đã chọn Tứ Chính (tức là 4 cung: Tí - Ngọ - Mão - Dậu là nơi Chính Vượng) cho 4 Hành: Thủy, Hỏa, Mộc và Kim. Do đó, trong: @ Thân – Tý – Thìn là tam hợp Thủy cục. Trong đó: Tý (Thủy) là Chính Vượng cho nên phải từ Thân (cung) sinh đến cung Tý (Thủy) và rồi Thủy tuyệt ở Thìn (cung). @ Dần – Ngọ – Tuất là tam hợp Hỏa cục. Trong đó: Ngọ (Hỏa) là Chính Vượng cho nên phải từ Dần (cung) sinh đến cung Ngọ (Hỏa) và rồi Hỏa tuyệt ở Tuất (cung). @ Hợi – Mẹo – Mùi là tam hợp Mộc cục. Trong đó: Mẹo (Mộc) là Chính Vượng cho nên phải từ Hợi (cung) sinh đến cung Mẹo (Mộc) và rồi Mộc tuyệt ở Mùi (cung). @ Tỵ – Dậu – Sửu là tam hợp Kim cục. Trong đó: Dậu (Kim) là Chính Vượng cho nên phải từ Tỵ (cung) sinh đến cung Dậu (Kim) và rồi Kim tuyệt ở Sửu (cung). ... chứ như theo qui tắc và hiểu lệch như sau đây: @ Thân – Tý – Thìn là tam hợp Thủy cục. Trong đó: Thân (Kim) sinh Tý (Thủy) và tuyệt ở Thìn (Thổ). @ Dần – Ngọ – Tuất là tam hợp Hỏa cục. Trong đó: Dần (Mộc) sinh Ngọ (Hỏa) và tuyệt ở Tuất (Thổ). @ Hợi – Mẹo – Mùi là tam hợp Mộc cục. Trong đó: Hợi (Thủy) sinh Mẹo (Mộc) và tuyệt ở Mùi (Thổ). @ Tỵ – Dậu – Sửu là tam hợp Kim cục... vì Tỵ (Âm Hỏa) tại sao lại có thể sinh Dậu (Âm Kim)? là phải rồi. Lý luận sẽ bị BẾ TẮC chứ đâu phải vì hệ thống lý luận cơ cấu của Tử Vi có vấn đề mà anh Thiên Sứ phải biện minh cho rằng hoán vị Tốn-Khôn mới lý giải hợp lý! Cũng vì theo qui tắc và hiểu lệch như trên, nên nếu như phải lý luận nhất quán thì: cung Thân (Kim) sinh Tý (Thủy) => Kim sinh Thủy cung Hợi (Thủy) ắt sinh Mẹo (Mộc) => Thủy sinh Mộc cung Dần (Mộc) sinh Ngọ (Hỏa) => Mộc sinh Hỏa cung Tỵ (Hỏa) ắt sinh Dậu (Thổ) => Hỏa sinh Thổ ... chứ có đâu nhẩy từ ngũ hành của cung sang ngũ hành của quẻ: cung Tỵ (quẻ Khôn) ắt sinh Dậu (Kim) => hành quẻ Thổ sinh Kim để lý giải bất nhất như thế!? Khi thì lấy ngũ hành của cung để lý giải, khi thì lấy ngũ hành của quẻ để giải lý thì ra hệ thống gì? Ấy, theo anh Thiên Sứ thì đây chỉ là sự "phản đối" không có giá trị "phản biện" nên ảnh cứ phải lớn lối áp đặt những câu như: Khả năng của anh không đủ để phản biện tôi. Nhưng với những kẻ dốt hơn anh nhiều sẽ tưởng anh đúng và oh lên phản đối tôi, rất mất thì giờ. Tôi xác định lại một lần nữa: Anh không đủ khả năng phản biện tôi đâu. Anh không phải đối thủ của tôi. Nên nếu tôi cứ ra mặt phản bác anh hoài thì các bậc cao nhân sẽ dị nghị. Lập luận trên của anh không đủ phản biện tôi. Nhưng thôi, lúc rảnh tôi sẽ chỉ ra cái sai của anh. Anh cứ phản biện thoải mái. Nhưng tôi tin rằng từ nay đến Tết thế nào cũng có dịp chỉ ra một vài cái sai của anh. v.v... ... và anh Thiên Sứ đã có chỉ ra một vài cái sai của Sapa nào đâu à. Nếu như có bất kỳ ai đã và đang theo dõi có thể giúp Sapa bằng cách chỉ ra những gì anh Thiên Sứ đã chỉ sai cho Sapa mà Sapa đã quên hoặc lỡ không thấy ở chỗ nào thì làm ơn chỉ giùm. Nếu như không có, thì Sapa lại phải hỏi ảnh lại xem ở chỗ nào chứ như không thì không công bằng đối với ảnh! Do đó, như có lần đã nói trong phần phản biện với anh Thiên Sứ về các đề tài liên quan như Thái Ất, Tử Vi, Độn Giáp, Tử Bình, Dịch Học vẫn đang "còn tiếp" đó chứ và Sapa cũng sẽ chi ra thêm những là suy diễn CHỦ QUAN của anh ấy và đây là phần về Tử Vi vậy. Sapa
 18. Chào bạn, Rubi Xưng hô bằng nick cho tiện vì đó chi là giả lập ... Thế à! Như vậy, Rubi cũng đã trả lời rồi: như dự đoán: Tánh biết không mất. Vậy thì, Rubi khi viết câu này: Rubi xin bàn thêm, nghĩa là thấy được hình sắc là do có cái Biết luôn luôn hiện hữu lại giải thích làm sao: Tánh thấy luôn luôn hiện hữu nên mới thấy được hình sắc - thì đang ở trạng thái hôn mê trong khi phẫu thuật có thấy được hình sắc gì hở Rubi? Rõ ràng rồi chứ! Sapa đã đề cập và hỏi trước rồi mà ... (đọc ở trên). Nếu không bị VÔ TRI VÔ GIÁC mới hay biết thấy cái màn hình phải không - nếu như VÔ TRI VÔ GIÁC thì làm gì có sự ghi nhận: Cái Thấy và Cái Bị Thấy, huống là CÓ hay KHÔNG cùng Không Thời Gian phải không nào, Rubi!? Thế nhưng rubi muốn phân biệt HẬU TRI HẬU GIÁC so ra với VÔ TRI VÔ GIÁC nhen: Như vậy Sự Biết đi vắng trong khi đang NGỦ nên chỉ sau khi ngủ (thức dậy) thì mới thấy mình đã ngủ vì Sự Biết mới hay về việc ngủ, tức là Sự Bị Biết. Do có sự VÔ TRI VÔ GIÁC xảy ra trong khoảng thời gian mình đã ngủ vậy. Vì thế, mà Rubi lý giải cho vấn đề: KHÔNG cùng Không Thời Gian, như trên. Hôn mê trong khi giải phẫu, thì có bị cưa, xẻ, cắt xúc chạm vào thân thể Rubi thì cũng đừng hòng có chuyện Rubi tự nhiên tỉnh như lúc ngủ đâu. Khi tỉnh lại thì đố Rubi biết trong cơ thể của Rubi có thêm hay bị mất đi bộ phận nào nữa là ... đó là Sapa gợi y thêm chút đấy. Vậy thì khác nào Tánh Biết bị giới hạn bởi Không Thời Gian - khi Có khi Không - phải vậy không Rubi? Sapa
 19. Chào anh, Thiên Sứ Xem ra lý thuyết hoán vị Tốn-Khôn của anh có vấn đề không ít ... bấm vào đây để biết Sapa
 20. Chào anh, Thiên Sứ Vậy thì là trình Tử Vi Lạc Việt theo lý luận của anh SAI rồi! Đào Hoa gặp Mộc Dục đấy (trình Tử Vi Lạc Việt), cho nên cái câu này: Cô gái này xác định Tử Vi Tàu sai do anh nhấn mạnh cần phải đổi lại là: Cô gái này xác định Tử Vi Lạc Việt sai. Vì cô gái này vẫn còn trinh trắng ... đến đêm tân hôn và đó là lý do cô phân vân. Sapa
 21. Chào anh, Thiên Sứ Từ ngữ nào ở trên là "từ phi học thuật" hở anh Thiên Sứ? Một bài viết trước, anh cũng bảo là Sapa mất bình tĩnh - nhưng khi Sapa hỏi anh có thể chỉ cho Sapa biết mình thiếu sự bình tĩnh cần thiết ở chỗ nào - thì anh có chỉ ra được gì đâu! Nhưng không có chi. Sapa chưa hề bảo rằng Giáo sư Lê Văn Quán xác định tư liệu ông công bố là thuộc về Lạc Việt - thì Sapa phải lưu ý cái gì!? Độ số Hà Đồ [1,6] - [3,8] - [2,7] - [4,9] - [5,10] đâu phải do ông tự nghĩ ra và điều này những người nghiên cứu thuật số Đông phương có ai lại chẳng biết; phải chăng anh muốn nói đến ... * Hằng ngày sao Thuỷ: Giờ thứ 1 (giờ Tý) và giờ thứ 6 (giờ Tỵ) xuất hiện ở phương Bắc. - Hàng tháng ngày 1, 6; 11, 16; 21, 26; Mặt Trời, Mặt Trăng gặp sao Thủy ở phương Bắc. - Hằng năm: Tháng 11, tháng 6 lúc hoàng hôn thấy ở phương Bắc. Cho nên nói “Trời 1 sinh Thủy, đất 6 mà thành nước”. thì đây mới là những điều có thể kiểm chứng vị trí - thời gian của sao Thủy trên bầu trời mà. Cho nên, có thể ông ta đã đề cử tài liệu này để tham khảo mà thôi thì ông ta phải chịu trách nhiệm về sự công bố này như thế nào? Chẳng những thế, chính anh đã viết: Giáo sư Lê Văn Quán đưa lên một tài liệu cổ, nhưng không nói rõ nguồn gốc . Nhưng ông xác định không phải ông tạo ra. Rõ là thế, ông đã xác định không phải do ông tạo ra thì anh còn gia thêm phần - cho dù là ông ta tự nghĩ ra - để làm gì? Trong quan niệm của người Trung Hoa cổ đại đã có chủ xướng quy luật Ngũ tinh liên quan đến Địa Cầu mà anh chỉ là người cất bước theo sau nên tài liệu trên chỉ là dữ kiện thích hợp để củng cố lập luận của anh mà thôi. Nhưng anh có biết, tài liệu trên có thể là do ngụy tạo từ những gì đã được đề cập đến trong huyền học Đông phương mà dựng đứng những con số (giờ, ngày, tháng) cho phù hợp để mưu cầu cho một mục đích nào đó v.v... !? Cái mà anh có thể làm là KIỂM CHỨNG để có sự NHẬN XÉT khách quan chứ có phải đâu, anh chưa hoàn thiện đầy đủ những cơ sở kiểm nghiệm rồi lại cứ tuyên bố và tự tâng bốc bản thân vô trách nhiệm vậy à! Anh có thể chứng minh tư liệu này là phát hiện độc lập với trình thiên văn Sky Map như thế nào? Bằng vào mắt thường anh có thể nhìn thấy: sao Thủy vào giờ Tỵ, sao Hỏa vào giờ Ngọ, sao Mộc vào giờ Mùi, sao Kim vào giờ Thân và sao Thổ vào giờ Thìn à!? Anh dễ dàng tiếp thu dữ kiện mà không thiết đến sự khả tín của nó thông qua sự kiểm nghiệm cơ bản cần có của tiêu chí khoa học à!? Vậy là xong, anh đã chứng minh cho bàn dân thiên hạ thấy anh đã thỏa mãn tiêu chí khoa học trong phương pháp luận đó ư!? Cũng như, anh đã chỉ ra cái sai của Sapa là như thế nào? Cái SAI của Sapa là cứ chỉ ra những khiếm khuyết của anh nên làm anh khó chịu mà không một lời phản biện đúng mực nào cả từ khi Sapa phản biện những gì anh tuyên bố, lý luận chứ không phải phản đối như anh đã cố tình gán ép nhiều lần! Nếu nói rằng, những lý luận của anh dựa trên cơ sở tiền đề do anh thiết lập về tiêu chí khoa học như sau: Một lý thuyết khoa học được coi là đúng phải giải thích một cách hợp lý hầu hết những vấn đề liên quan đến nó một cách nhất quán, hoàn chỉnh, có tính quy luật, tính khách quan và khả năng tiên tri. Tôi đã đáp ứng đầy đủ tiêu chí này và nhữnngg tiêu chí liên quan. Tiêu chí anh đưa ra là một thành tố trong tiêu chí này. * giải thích một cách hợp lý - như thế nào: về Ngũ Tinh và mấy tấm hình đó? * một cách nhất quán, hoàn chỉnh, có tính quy luật, tính khách quan - như thế nào: về Ngũ Tinh và mấy tấm hình đó tương quan với Hà Đồ? * khả năng tiên tri - như thế nào: về Ngũ Tinh và mấy tấm hình đó sẽ tiên tri điều gì? Anh đã chưa giải quyết được rồi anh lại cứ tiếp tục tuyên bố: Tôi đã đáp ứng đầy đủ tiêu chí này và những tiêu chí liên quan. ? Vậy xong. Sự chứng minh chỉ đơn giản vậy. Vì nó đã thỏa mãn tiêu chí khoa học. ?? Anh nói chi những lời cảm tính thế, trong khi Mặt Trời, Mặt Trăng gặp "ngũ tinh" là như thế nào, ở phương mô anh có thể chứng minh chứ? * Hằng ngày sao Thuỷ: Giờ thứ 1 (giờ Tý) và giờ thứ 6 (giờ Tỵ) xuất hiện ở phương Bắc. - Hàng tháng ngày 1, 6; 11, 16; 21, 26; Mặt Trời, Mặt Trăng gặp sao Thủy ở phương Bắc. - Hằng năm: Tháng 11, tháng 6 lúc hoàng hôn thấy ở phương Bắc. * Hàng ngày sao Hỏa: Giờ thứ 2 (giờ Sửu) và giờ thứ 7 (giờ Ngọ) xuất hiện ở phương Nam. - Hàng tháng ngày 2, 7 (tức là mồng 2, mồng 7, 12, 17, …) Mặt Trời, Mặt Trăng gặp sao Hỏa ở phương Nam. - Hàng năm tháng 2, tháng 7, lúc hoàng hôn thấy ở phương Nam. * Hằng ngày sao Mộc: Giờ thứ ba (giờ Dần) và giờ thứ 8 (giờ Mùi) xuất hiện ở phương Đông. - Hàng tháng ngày 3, ngày 8 (mồng ba, mồng 8, mười ba, mười tám…) Mặt Trời, Mặt Trăng gặp sao Mộc ở phương Đông. - Hàng năm tháng 3, tháng 8, lúc hoàng hôn thấy ở phương Đông. * Hằng ngày sao Kim: Giờ thứ 4 (giờ Mão) và giờ thứ 9 (giờ thân) xuất hiện ở phương Tây, - Hằng tháng ngày 4, 9 (mồng 4, mồng 9…) Mặt Trời, Mặt Trăng gặp sao Kim ở phương Tây. - Hằng năm tháng 4, tháng 9, lúc hoàng hôn thấy ở phương Tây. * Hằng ngày sao Thổ: Giờ thứ 5 (giờ Thìn) và giờ thứ 10 (giờ Dậu) xuất hiện ở giữa. (trời?) - Hằng tháng, ngày 5, 10 (mồng 5, mồng 10…) Mặt Trời, Mặt Trăng gặp sao Thổ ở giữa. - Hằng năm tháng 5, tháng 10 lúc hoàng hôn thấy ở giữa trời. Mặt Trời, Mặt Trăng gặp "ngũ tinh" là như thế nào, anh có thể chứng minh chứ? Đây mới là những điều có thể kiểm chứng vị trí - thời gian của các sao ấy trên bầu trời kia mà. Có nghĩa là, chứng minh được đấy và tất cả mọi người đều có thể THẤY và TIN đồng bộ (nếu thực sự là như vậy). Sapa
 22. Chào anh, Thiên Sứ Lại là những định kiến cố hữu ... A1. Giá trị của xuất xứ nó bị tước đoạt làm của riêng cho Lạc Việt (nếu có giá trị chứng minh xác thực) A2. Không có giá trị vì đó là những thêu dệt (chứng minh xác thực là láo lếu) B1. Thiên Sứ dẫn một tài liệu mà tác giả không xác định nhưng Thiên Sứ xác định dùm: B1a. xác định bằng trình Skymap Pro không rõ ràng, hình ảnh nhỏ xíu và không đầy đủ dữ kiện liên quan B1b. chưa xác định chu đáo đầy đủ mà vẫn tuyên bố ... B2. Thiên Sứ tuyên bố tài liệu đó đáng tin cậy là đúng à!? Thật ra, cuốn sách "Tìm về cội nguồn Kinh Dịch" cũng chứa đầy mâu thuẫn mà ... Sapa sẽ từ từ chỉ ra cho anh thấy! Anh cứ việc chỉ ra cái sai nếu có ... Sapa
 23. Chào bạn, Rubi Cái Biết (kiến-đại) vẫn ở nơi lục căn ... vậy Cái Biết dưới đây: Cái Biết ở mắt thì thấy sắc và không sắc. Cái Biết ở tai thì thấy âm thanh và không âm thanh. Cái Biết ở mũi thì thấy mùi và không mùi. Cái Biết ở lưỡi thì thấy vị và không vị. Cái Biết ở thân thì thấy xúc chạm và không xúc cham. Cái Biết ở ý thì thấy có niệm và không niệm. ở "mắt tai mũi lưỡi thân ý" thì thấy mà khi phẫu thuật hôn mê lại non-register!? Trước khi đi tiếp, Rubi có thể nói rõ hơn hoặc ví dụ: Thế nào gọi là cùng Không thời gian? Thế nào gọi là không cùng Không thời gian? Sapa
 24. Chào anh, Thiên Sứ, Có câu hỏi nào của anh mà Sapa chưa trả lời? Hay là Sapa đã trả lời mà anh không chịu đọc? Trong khi đó thì anh thường hay có định kiến này nọ về Sapa và cắt xén những gì Sapa đã viết và còn hiểu lệch lạc nữa cơ ... kia cà. Anh đã chứng minh xong ra sao? từ những tấm hình đó?? Trong đó có những gì? Ngũ Tinh nào? Ngũ Tinh liên hệ với mặt Trời mặt Trăng ra sao? Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ tinh nhất quán thể nào dưới sự chứng minh của anh cùng những con số? Anh chưa mà ... Nếu vậy, sự xác định của anh có khác gì: Long mã phụ Hà đồ là con long mã có mang trên lưng một bức đồ xuất hiện ở sông Hoàng Hà. Chứng minh xong qua hình ảnh sau đây: Anh hẳn đồng ý chứ! Sapa
 25. Chào anh, VuiVui Chính anh Thiên Sứ viết: Giáo sư Lê Văn Quán đưa lên một tài liệu cổ, nhưng không nói rõ nguồn gốc . Nhưng ông xác định không phải ông tạo ra. rồi cũng chính ảnh tự xác nhận luôn: "Chính vì vậy, tôi đã chứng minh rằng: Hậu Thiên Bát quái phải liên hệ với Hà đồ. Cơ sở của phát hiên này, xuất phát từ một bản văn của Nhật Bản được giáo sư Lê Văn Quán miêu tả thì Hà Đồ chính là sự vận động có tính quy luật của ngũ tinh trong Thái Dương hệ, được miêu tả theo thuyết Âm Dương Ngũ hành là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ liên hệ với mặt Trời và mặt Trăng." Phải chi có ai trên đây biết địa chỉ email liên lạc với giáo sư Lê Văn Quán thì sẽ được rõ ràng và Sapa cũng muốn hỏi ông ta đã có kiểm chứng gì chưa mà cũng đã viết trong sách của ông một cách thiếu trách nhiệm với độc giả đến vậy! Vì rằng, người viết sách sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người và những thông tin lệch lạc càng làm cho người đọc thêm lạc lối mơ hồ mặc nhiên chấp nhận một cách máy móc (nếu không có đầu óc phân tích tìm hiểu). Thay vì, đem đến những thông tin chuẩn mực xác đáng khả tín thì bây giờ nguồn gốc cũng không mà kiểm chứng cũng không - nhưng vẫn lại tiếp tục truyền rao thiếu trách nhiệm. Anh Vuivui nghĩ sao về điều này? Thật ra, chúng ta có thể thấy ngay quan điểm về một lý thuyết khoa học của anh Thiên Sứ là chưa thỏa đáng nên mới có những góp ý và vấn nạn tương đồng nên chẳng có gì phiền. Tựu chung là để bảo vệ luận điểm của anh ấy trước những hội nghị khoa học có tính quyết định, hoặc chí ít là tiền đề đi đến tính quyết định cho một chân lý khoa học thì anh ấy sẽ không thể nào nếu như anh ấy chưa giải quyết được những vấn đề lý thuyết và thực nghiệm đặt ra mang nội dung của nó ở đây. Vì anh ấy đã nói: "tôi có trách nhiệm với những gì tôi đã công bố". Cho nên, anh Vuivui cứ việc góp ý thảo luận khi cần thiết vì chúng ta đều mong và hy vọng anh ấy có những bổ sung xác đáng để hoàn thiện luận thuyết của anh ta. Sapa