• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

sapa

Hội viên
 • Số nội dung

  253
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Bài viết posted by sapa


 1. Chào anh, Thiên Sứ

  Anh Sapa ah.

  Nếu tôi "Bịt miệng" anh thì anh không còn cơ hội quay lại đây.

  Chữ nghĩa rành rành ra đó mà anh lại đọc trong sự bóp méo cố tình ...

  Sapa viết là "Sau 30 ngày bị Ngài Thiên Sứ BỊT MIỆNG..." - có nghĩa là 30 ngày qua Sâp không thể viết "Trả Lời" được gì cả! Có gì không ĐÚNG với SỰ THẬT và ĐÚNG với những gì Sapa đã viết mà anh nói nọ kia ...

  Bởi vậy, tôi cảnh cáo anh Sapa trong trao đổi phản biện đã dùng những lời lẽ rất khiếm nhã có tính vu cáo. Anh ta đã phải lên tiếng xin lỗi một lần công khai tại đây. Tôi đã bỏ qua. Nay tiếp tục tỏ thái độ như vậy.

  Chớ nói ra vẽ anh là người đàng hoàng gì cho hay; nếu như chẳng có thành viên nncuong chỉ bảo giúp cái chuyện ảnh tự động đổi thì anh đã chẳng có khả năng CHỨNG MINH anh không có liên quan với những hành động ĐỔI ẢNH kia đâu; giai do, anh đã từng XÓA BÀI của Sapa vô lý và XÓA NICK một thời gian (30 ngày) qua vì anh nhận định: (Với tôi [anh] đây là sự xúc phạm). Thế nhưng, anh lại chẳng thấy những hành động của anh qua sự nhận định ở Sapa cũng là: (Với tôi [sapa] đây là sự xúc phạm). Cho nên, anh đừng cố bám vào điều duy nhất này để biện minh cho những hành vi không đẹp ở anh đối với Sapa.

  Tôi đề nghị quản trị diễn đàn đưa anh Sapa ra khỏi mục trao đổi học thuật. Đây là tôi tạo điều kiện lần cuối cho anh lên tiêng phản biện tôi. Nhằm mục đích chứng tỏ không khí dân chủ của diễn đàn.

  Khi anh tự quyền cảnh cáo xóa tên Sapa 30 ngày trước đây, anh có đề nghị quản trị diễn đàn bao giờ và Sapa đã có được xử án công bằng hay có được quản trị diễn đàn chính thức tuyên bố với lý do không thể biện bạch được nữa đâu??

  Nay anh lại làm ra vẽ ...

  Sapa cũng đã dự trù trường hợp xấu nhất rồi, anh khỏi phải đề nghị nọ kia vì thực chất câu chuyện có ai mà không rõ. Cũng như, nếu anh đủ can đảm thì cứ để y những gì Sapa viết trong bài này mà không xóa để thể hiện mục đích chứng tỏ không khí dân chủ của diễn đàn.

  Với tôi không có gì bất ngờ cả. Đã có người nói với tôi y như anh và gửi PM cho tôi cũng nói như vậy.

  Đối với Sapa thì không cần gì phải gửi PM cho anh và Sapa có khả năng gì thì rồi anh sẽ biết; cũng như, những gì anh vu cáo Sapa ở trong mesage cũ khi anh viện lý do để xóa tên Sapa thì bây giờ chỉ còn cố bám mỗi một điều là Sapa đã có lần "xin lỗi" anh vì có ý "nghi ngờ" anh đổi ảnh. Chứ ngoài ra, ngay cả cái việc:

  Sapa đã bao lần chỉ cho anh Thiên Sứ bấm "click" vào cái link mà chính ảnh cũng đã từng trao đổi và dựa trên những gì Sapa trả lời về nguồn gốc Hà Đồ , Lạc Thư .. mà ảnh có chịu "click" đâu rồi trở giọng vu cáo rằng: Anh Sapa chưa bao giờ phản biện điều này và cố tình né tránh khi được hỏi về nguồn gốc Hà Đồ , Lạc Thư .......

  Trong cái thread này đây, còn rành rành ra đó những chứng cứ nếu như Sapa trích dẫn chỉ ra được thì anh Thiên Sứ có nên nói lời xin lỗi Sapa không hả?

  anh cũng không dám ĐÁ ĐỘNG gì đến vì chẳng lẽ tự mình đút đầu đi "xin lỗi" Sapa vì sự vu cáo của anh sao. Chẳng những thế, mà cũng sẽ không có quản trị diễn đàn nào trừng phạt hay xóa tên cảnh cáo anh cả!

  Sapa


 2. Chào tất cả,

  Để có cái thông tin này cho tất cả, Sapa đã phải chờ đợi đến 30 ngày vì quyền PHÁT NGÔN bị cấm cản. Có lẽ, các bạn sẽ phải thường xuyên sang trang nhà tuvilyso.net để chúng ta cùng MẠN ĐÀM cho thoải mái và thỏa thích về đề tài ÂM DƯƠNG và Sapa cũng sẽ lập trang BLOG riêng để viết một cách TỰ TẠI để khỏi bị ai XÓA BÀI vô cớ. Sapa sẽ cho đường link sau.

  Chúc tất cả học hỏi tìm tòi được những gì mình yêu thích mà không bị hạn chế bởi những vấn đề như tham sân, đố kỵ của con người.

  Sapa


 3. Chào tất cả,

  Sau 30 ngày bị Ngài Thiên Sứ BỊT MIỆNG, nay mới trở lại Sapa trước tiên là muốn cám ơn anh VuiVui đã lên tiếng dùm và bạn Liêm Trinh có ý tốt nói giúp v.v...

  Thực chất, có lẽ chưa có ai đã từng phản biện anh Thiên Sứ đến đổi anh ấy không có lời biện bạch mà phải dùng đến quyền lực cá nhân để giải quyết riêng tư theo sự nhận định của chính riêng cá nhân ảnh (Với tôi đây là sự xúc phạm.)

  Tôi cảnh cáo xóa tên anh Sapa 30 ngày, vì đã nhiều lần vi phạm nội qui. Lần thứ nhất anh ta đã phải xin lỗi tôi, công khai tại topic này. Lần này, vu cho người đối thoại là tôi "thì sự cóp nhặt - vay mượn - dựa dẫm từ phương pháp của người Hoa Hạ đã tự ĐẠP ĐỔ hệ thống lập luận vinh danh nền văn hiến Lạc Việt rồi!". Với tôi đây là sự xúc phạm.

  Thử hỏi, những phản biện mà Sapa đề ra thì ảnh có phản bác được điểm gì chưa mà cho rằng Sapa đã VU cho ảnh như những lời dưới đây:

  Bởi vì, trong lập luận của tôi, tôi đã chứng minh, người Hoa Hạ không phải chủ nhân của Lý học Đông phương. Và đây là một hệ thống luận cứ quan trong của tôi, trước khi xác định toàn bộ nền Lý học Đông phương thuộc về văn minh Lạc Việt. Anh Sapa chưa bao giờ phản biện điều này và cố tình né tránh khi được hỏi về nguồn gốc Hà Đồ , Lạc Thư ......- Gần đây nhất là bài của bác Liêm Trinh, xin xem toàn bộ bài viết trong topic này. Nhưng đã dựng đứng là một việc xúc phạm cá nhân.

  Ngay cả cái việc, Sapa đã bao lần chỉ cho anh Thiên Sứ bấm "click" vào cái link mà chính ảnh cũng đã từng trao đổi và dựa trên những gì Sapa trả lời về nguồn gốc Hà Đồ , Lạc Thư .. mà ảnh có chịu "click" đâu rồi trở giọng vu cáo rằng: Anh Sapa chưa bao giờ phản biện điều này và cố tình né tránh khi được hỏi về nguồn gốc Hà Đồ , Lạc Thư .......

  Trong cái thread này đây, còn rành rành ra đó những chứng cứ nếu như Sapa trích dẫn chỉ ra được thì anh Thiên Sứ có nên nói lời xin lỗi Sapa không hả?

  Cái gì cũng vậy, tiên trách kỷ - hậu trách nhân nếu như anh có lúc nhìn lại ...

  Nên nhớ thêm một điều này nữa, rằng là chính anh đã bảo:

  Các anh cũng không biết rằng, tôi chưa bao giờ coi việc giải mã làm bằng chứng khoa học cả. Không phải bây giờ, mà ngay cả cuốn sách "Tìm về cội nguồn Kinh Dịch" khi chưa xuất bản và lúc đó tôi chưa biết đến mạng internet. Cụ thể như sau:

  cuối năm 2000, đầu 2001 - Tiến sĩ Vũ Quang Hà - trưởng biên tập của Nxb DHQG đặt v/d với tôi: Việc giải mã các truyền thuyết viết trong cuốn sách "Tìm về cội nguồn Kinh Dịch" để giải quyết luận điểm của anh không có cơ sở khoa học. Tôi trả lời - đại ý: Tôi chứng minh việc đổi chỗ Tốn Khôn và Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ không căn cứ vào giải mã truyền thuyết. Nếu các anh không vừa ý thì tôi bỏ những đoạn giải mã đi. Những đoạn giải mã này tôi đưa vào chỉ để cho nó mang tính hấp dẫn và đỡ căng thẳng trong một cuốn sách nghiên cứu khô khan thôi. Phần minh chứng việc đổi chỗ Tốn Khôn và phối Hà Đồ nằm ở chỗ khác. Bởi vậy, nếu có cắt bỏ các đoạn giải mã cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.

  ... cho nên Sapa cũng đã có viết:

  ... vì mãi đến bây giờ Sapa mới hay cái thông tin này từ anh. Có nghĩa là những giải mã chủ quan của anh CÓ hay KHÔNG thì cũng chẳng biện minh được gì về việc hoán vị Tốn - Khôn. Như thế thì Sapa khỏi cần phải chỉ ra những khiếm khuyết ở những tiêu đề đó.

  Như vậy, ngoài những GIẢI MÃ chủ quan về TRUYỀN THUYẾT Việt thì anh đã có chứng minh được cụ thể điểm gì dưới tiêu chí khoa học hay lô-gích mà anh DÁM ngụy biện rằng:

  Bởi vì, trong lập luận của tôi, tôi đã chứng minh, người Hoa Hạ không phải chủ nhân của Lý học Đông phương. Và đây là một hệ thống luận cứ quan trong của tôi, trước khi xác định toàn bộ nền Lý học Đông phương thuộc về văn minh Lạc Việt.

  Còn nói về cái gọi là Tiêu Chí Khoa Học mà anh đã từng tuyên bố:

  Tiêu chí khoa học mà chúng tôi luôn tuân thủ là:

  Một giả thuyết khoa học được coi là đúng nếu nó giải thích một cách hợp lý hầu hết những vấn đề và hiện tượng liên quan đến nó một cách có hệ thống, nhất quán, hoàn chỉnh có tính khách quan, tính quy luật và khả năng tiên tri.

  thì hệ thống, nhất quán, hoàn chỉnh có tính khách quan của anh ra sao về:

  Lường Thiên Xích của Lạc Thư (cân đối) so ra với Hà Đồ Cửu Cung do anh chế tác (bất cân đối)?

  tính quy luật và khả năng tiên tri thế nào:

  tiêu biểu nhất về cái chết của Sadam Hussen hoặc sự đắc cử của Tổng Thống Obama

  mà anh đã phải THAN:

  http://www.vietlyso.com/forums/showthread....111&page=36 Post #354

  Thiên Sứ sai thì e rằng cả một tham vọng bị sụp đổ. Quẻ bói này không đơn giản chỉ suy luận theo ý nghĩa quẻ mà là một sự liên thông ý nghĩa của quẻ với rất nhiều thứ liên quan.

  (Nguồn: trong tiêu đề này)

  Đó là nói về chuyện xa xôi trước đây; nói gần thì có cái vụ Huyền Không Phi Tinh Lạc Việt với Ngũ Hoàng năm nay cư ở Đông-Nam so ra với Huyền Không Phi Tinh Tàu là ở Tây-Nam thì đã có bao nhiêu biến cố ĐỘNG ĐẤT mạnh, thiệt hại nhiều từ nhân sự đến vật chất lại đa phần ở Tây-Nam chứ có phải Đông-Nam đâu?

  Sau 30 ngày, anh ta sẽ được vào lại diễn đàn, nhưng sẽ không được tham gia mục trao đổi học thuật.Tôi vẫn để anh Sapa tham gia diễn đàn, vì tôi còn muốn biết những lập luận phản biện căn cứ vào điểm nào trong hệ thống lập luận của tôi và khả năng nhận thức của những người có chút ít kiến thức sách vở liên quan đến Lý học qua sự ủng hộ hay phản đối.

  Chân lý không phải chỉ thể hiện duy nhất trên diễn đàn Lý học Đông phương. Anh ta có quyền thể hiện những phản biện của mình trên diễn đàn khác, mà tôi đã viết bài trên đó. Thí dụ như tuvilyso.net. Ở đây - trong thư viện - cũng có đầy đủ những cuốn sách và tiểu luận mà tôi đã viết. Những người phản đối tôi bên đó rất nhiều, sẽ là sự thuận lợi và cổ vũ cho những lập luận của anh Sapa.

  Cho nên, anh chớ LO NGẠI rằng Sapa sẽ ở đây phản biện để làm phiền anh bực tức rồi có khi lại xóa nick Sapa luôn hỏng chừng. Sapa đã ghi danh bên tuvilyso.net như anh đề nghị và Sapa sẽ viết thư đến một số hội đoàn, giáo sư, tiến sĩ, báo chí để chỉ cho họ có cái nhìn trung thực và thực chất phương pháp luận của anh Thiên Sứ.

  Sẽ có nhiều bất ngờ chờ anh đấy!

  Sapa


 4. Kính Bác Hà Uyên, chào bạn Tuấn Dương,

  Cám ơn bác và bạn Tuấn Dương đã cung cấp thông tin.

  Sau khi tra xét kỷ thì VinhL đã hiểu được phần nào công dụng của cái bát quát này.

  Thật ra thì nó không có liên quan đến phương hướng, tác dụng của nó chính là ở chổ

  tụ và tán như kính lồi và lõm, vá sự hóa khí thật là thú vị.

  Chào bạn, VinhL

  Vậy thời, bạn tra xét kỷ thử coi tác dụng của Hậu Thiên Bát Quái Văn Vương là ở chổ nào? Hay Hậu Thiên Bát Quái Văn Vương chỉ là luộm thuộm, phi lô-gích như phần đông các tác giả Việt như: Nguyễn Thiếu Dũng, Trần Quang Bình, Nguyễn Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Hiến Lê v.v... đã suy nghĩ.

  Sapa


 5. Chào bạn, Hoangtrieuhai

  Chào Chú SAPA,

  HTH im lặng chẳng phải vì Chú đúng. Chú trả lời HTH nhưng mà HTH không thấy thỏa mãn, chán chuyện nên dùng thời gian rảnh đi kiếm tý cháo sống qua ngày đoạn tháng.

  Hình như Sapa đã có nói rồi với HTH:

  Nếu như Hoangtrieuhai không thể chỉ ra được cái SAI hay không nhất quán từ Sapa thì lẽ tất nhiên sự im lặng của Hoangtrieuhai đã có lý do ấy rồi.

  Cũng như, Sapa chỉ ra được cái khiếm khuyết, không nhất quán của sư phụ bạn, Thiên Sứ, và bạn cùng anh ấy đồng im lặng thì cũng đã rõ nghĩa đó mà ...

  Cũng như Sapa cũng đã yêu cầu HTH như sau:

  Lập luận của SP Thiên Sứ của Hoangtrieuhai:

  Nếu một lý thuyết có tham vọng diễn đạt tính qui luật của mọi hiện tượng trong vũ trụ và có khả năng tiên tri thì nó phải xuất phát từ một nguyên lý thể hiện tính cân đối làm nền tảng để quán xét mọi hiện tượng.

  </FONT>

  và hãy nhìn xem:

  Posted Image

  thì tính hợp lý và chính xác nền tảng lý thuyết của SP Thiên Sứ của Hoangtrieuhai ở chỗ nào?

  Hoangtrieuhai có thể phản biện và chứng minh được là bạn: hiểu và thông suốt đựợc tính hợp lý và chính xác nền tảng lý thuyết của SP Thiên Sứ. Cái gì ta cho là đúng , thì ta làm theo mà vấn đề lại là nhận ra được cái sự Đúng ấy chứ, phải không?

  Mời bạn ...

  Nếu như bạn không thể làm được điều này thì miễn bàn và Sapa sẽ không cần thiết phải đối thoại với Hoangtrieuhai nữa. Chuyện "áo thụng vái nhau" ... đề cao SP của mình mà không thể trình bày được tính hợp lý và chính xác nền tảng lý thuyết của SP mình - thì Sapa cũng sẽ chỉ biết cười, bỏ qua.

  Như vậy, bấy lâu này người đệ tử của anh Thiên Sứ đã có biện bạch được gì mà bảo là: HTH im lặng chẳng phải vì Chú đúng ...

  Chỉ tội cho anh Thiên Sứ phải vớt vát dùm cho HTH và Thiên Đồng:

  Học trò của tôi còn phát chán không buồn trả lời.

  Đương nhiên, ngay cả anh Thiên Sứ cũng không thể phản biện lấy được nữa lời cơ mà ...

  IM LẶNG đi là hơn!

  Chú lại đưa Mệnh trạch tàu và vả Bát Trạch Lạc Việt lên đây nữa, vậy Chú cho HTH hỏi, vì sao theo BT Tàu thì 1998 Nam phi cung Khảm mà nữ lại Phi cung Tốn. Dựa vào đâu để có được mệnh trạch hay goi là "phi cung" như thế ?

  Bộ Bát Trạch Lạc Việt không thể giải thích nổi điều này hay sao mà hỏi Sapa trả lời giùm đó ư!?

  Chú hãy nhìn lại sự sắp xếp quái số của các mệnh trạch, theo Tàu thì lộn xộn (tính thuận theo các năm), trong khi BT Lạc Việt có sự sắp xếp rât trật tự vì nó dựa trên nền tảng của một lý thuyết vững chắc. Chú giải thích xem vì sao nào.

  Kính Chú

  Nếu có thì nói xem ... hay cũng chỉ là:

  Nam phi Nghịch - Nữ phi Thuận

  mà ai ai nhìn vào quan sát cũng thấy thế ...

  Thế nhưng, vì Lạc Thư có "9 số" nên rất lô-gích khi mỗi năm cứ tuần tự dùng mỗi con số phi Nghịch hay Thuận cho Nam với Nữ và Huyền Không Phi Tinh đồng chuyển động như phi cung cho Nam.

  Còn Phong Thủy, Bát Trạch Lạc Việt dựa trên Hà Đồ "10 số" mà sao lại đi cóp nhặt Lạc Thư làm gì vậy?

  Sao không lô-gích với mỗi năm cứ tuần tự dùng mỗi con số từ 1 đến 10 để phi: Thuận hay Nghịch ra sao cho Nam và Nữ mà lại đi vay mượn, dựa dẫm cách thức của Hoa Hạ thế??

  Nói sao, biện minh thế nào khi chứng cứ rành rành ra đó ...

  Cho nên, khi anh Thiên Sứ đã xác định:

  -Một giả thiết hoặc một lý thuyết khoa học bị coi là sai, nếu người ta chỉ ra được một luận điểm sai trong hệ thống lập luận của nó , mà nó không thể biện minh được bằng chính phương pháp luận của nó.

  thì sự cóp nhặt - vay mượn - dựa dẫm từ phương pháp của người Hoa Hạ đã tự ĐẠP ĐỔ hệ thống lập luận vinh danh nền văn hiến Lạc Việt rồi!

  Sapa


 6. Chào bạn, Phongthuysinh

  Theo tôi thì không phải là việc lạc việt cửu cung hợp lý hay lạc thư cổ điển hợp lý mà phải hiểu rỏ nguồn gốc của các con số đó thì mới biết đúng hay sai. Đâu phải cứ lấy đại số này cấm chổ kia xem sao cho vừa mắt là đúng đâu

  Bây giờ chưa ai hiểu nguồn gốc của nó thì có tranh cải cũng chỉ .... mỏi miệng thôi .

  Sapa muốn nói đến điều này, dựa theo những gì anh Thiên Sứ xác định:

  -Một giả thiết hoặc một lý thuyết khoa học bị coi là sai, nếu người ta chỉ ra được một luận điểm sai trong hệ thống lập luận của nó , mà nó không thể biện minh được bằng chính phương pháp luận của nó.

  Với hệ thống lập luận của anh Thiên Sứ rằng là:

  Nếu một lý thuyết có tham vọng diễn đạt tính qui luật của mọi hiện tượng trong vũ trụ

  có khả năng tiên tri

  thì nó phải xuất phát từ

  một nguyên lý thể hiện tính cân đối làm nền tảng để quán xét mọi hiện tượng.

  thì một luận điểm sai trong hệ thống lập luận của nó là Lạc Việt "Hà Đồ" Cửu Cung chế tác đã không thể hiện được tính cân đối làm nền tảng

  Posted Image

  trong lập luận của nó , mà nó không thể biện minh được bằng chính phương pháp luận của nó.

  Phongthuysinh có thấy được điểm mấu chốt đó!?

  Nay chỉ ra thêm một số khiếm khuyết nữa của Lạc Việt "Hà Đồ" Cửu Cung chế tác như sau:

  Posted Image

  Lý ra, anh Thiên Sứ loại trừ Lạc Thư cửu cung 9 số để sử dụng Hà Đồ cửu cung 10 số chế tác thì theo phép Huyền Không Phi Tinh phải sử dụng luôn cả 10 số - chứ có đâu vay mượn tính chất Cửu Phi Tinh của Lạc Thư Hoa Hạ mà làm nền tảng thế kia. Thế nên, con số 10 được nhanh chóng loại trừ để phù hợp với Tam Nguyên Cửu Vận của Huyền Không Phi Tinh dựa trên Lạc Thư Hoa Hạ chứ không thể nào moi đâu ra tính chất của con số 10 này để bảo toàn tính qui luật, tính khách quan và khả năng tiên tri giống như của Lạc Thư Hoa Hạ kia ...

  1.Tam Nguyên Cửu Vận

  Lục thập Hoa giáp (từ Giáp Tí đến Quý Hợi) là 60 năm gọi là một Nguyên - chia làm 3 cho mỗi Vận là 20 năm. Do đó, Tam Nguyên là 3 Nguyên vị chi có 180 năm và giai do Lạc Thư có 9 số nên mỗi số đại diện cho Cửu Vận là vậy. Nếu như, anh Thiên Sứ cứ luôn xác định rằng:

  Chỉ duy nhất "Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ" đúng.

  thì Hà Đồ có 10 con số sao lại không dùng hết cả 10!? Lý nên, phải là Thập Vận mới tương ứng trong hệ thống lập luận của nó chứ! Tam Nguyên = 180 năm chia cho 10 Vận thành ra mỗi Vận có 18 năm cho nó có phần Lạc Việt hơn ... với con số 18 v.v...

  Lý do không dùng cũng dễ hiểu vì:

  A. Có sẵn dữ liệu về Lạc Thư Cửu Phi Tinh với phương pháp tổng luận và đặc tính của Cửu Tinh trong Huyền Không học đã được bao thế hệ từng xử dụng qua và đúc kết.

  B. Dại gì thêm yếu tố con số 10 cho rách việc và cũng chưa có đủ dày thời gian kiểm chứng cũng như hệ thống Tam Nguyên Thập Vận chưa được lượng định đúng sai bao nhiêu phần trăm v.v...

  Cho nên, dù là chê bai Lạc Thư hoặc với lý do hiệu chỉnh lại từ những tài liệu tam sao thất bổn cho rằng từ Lạc Việt mà người Hoa Hạ cướp đoạt hay chép lại - thì Huyền Không Lạc Việt vẫn không vượt ra khỏi hệ thống Cửu Tinh Lạc Thư và chẳng khác nào một nhánh rẽ của Huyền Không học của Hoa Hạ vậy thôi.

  2.Lường Thiên Xích

  Nếu như dùng Lường Thiên Xích để Phi Tinh thì Huyền Không Lạc Việt phải có Lường Thiên Xích như hình trên từ 1 đến 10 và không thể nào chỉ có vài điểm khác biệt như dưới đây:

  i.) Cái hơi khác là từ sự hoán vị [Tốn-Khôn] mà cũng may độ số [4]-[2] tương ứng - chỉ khác là phương hướng của [độ số] và [quái vị] mà thôi.

  [Tốn] vẫn mang độ số: [4], nhưng phương vị là [Tây-Nam] chứ không phải là [Đông-Nam]

  [Khôn] vẫn mang độ số: [2], nhưng phương vị là [Đông-Nam] chứ không phải là [Tây-Nam]

  ii.) Cái khác thứ nhì là [quái-số] của quẻ [Ly - 7] và [Đoài - 9] cũng như phương vị ... Đó là sự hoán đổi: [Ly] và [Đoài] theo [quái] tượng cho Bát Trạch.

  Ví dụ:

  Posted Image

  Như vậy, để tính từ năm nào để khởi Tam Nguyên Cửu Vận mà vận hành theo Lạc Việt "Hà Đồ" Cửu Cung 10 số với Thập Vận thì phải nói là khác biệt trùng trùng ...

  Lý do cũng đơn giản thôi - vì rằng, anh Thiên Sứ chỉ làm cái việc hiệu chỉnh "cá nhân" nhưng lại vinh danh "nền văn hiến Lạc Việt" nhằm để đánh động sự đồng tình, lòng tự hào dân tộc nên phải chịu cảnh chứa chấp dựa dẫm một cách lập lờ. Do đó, nó sẽ trở nên rất nguy hiểm nếu như sự SUY LUẬN, NGHIÊN CỨU của một cá nhân anh ấy là LỆCH LẠC và SAI LẦM mà phải gán ép danh dự LẠC VIỆT vào đó để bị chôn vùi theo thì có đáng không!?

  Sapa


 7. Chào anh, Thiên Sứ

  Rin86 thân mến.

  Bác cũng ra một quẻ Sinh Tốc Hỷ.

  Quẻ này cho thấy. Nhanh thì 8 ngày, chậm không quá hai tuần. Tro bụi núi lửa sẽ tan, hoặc bay đi chỗ khác.

  Ngay bây giờ, với sức gió ở nơi xảy ra bụi núi lửa ở Iceland thì làm gì mà đang không bay đi chỗ khác ...

  Hôm nay ở Mỹ, ngày 16 tháng 4 (DL) vào khoảng 2 giờ mấy chiều - tính giờ Mùi cho ngày mùng 3 tháng 3 (AL) năm Canh Dần thì có quẻ Mai Hoa là:

  Thuần Càn biến Hỏa Thiên Đại Hữu

  do đó, Càn (bầu trời) hành Kim đang bị mịt mù không thấy (mặt trời) Ly hành Hỏa nên sớm là bắt đầu tháng 4 (AL) Tỵ hoặc chậm lắm là nội trong tháng 5 (AL) Ngọ thì Tro bụi núi lửa sẽ tan.

  Tính từ mùng 4 tháng 3 Âm lịch là ngày thứ nhất (Theo múi giờ Anh Quốc).

  Rin86 có thể gửi cho Đại Sứ Anh thông tin này.

  Bác hy vọng rằng bác sẽ đoán đúng.

  Chúc Rin86 vạn sự như ý.

  Sapa


 8. Chào bạn, MrPlkaR

  MrPlkaR thấy topic đi trượt ra ngoài nội dung rồi. Các bác tiếp tục được chứ?!

  Cái gì về lỗi kĩ thuật thì @quản trị viên nhờ chỉnh link ảnh đi kèm viết dạng text là được.

  Mời các bác tiếp tục tranh luận!

  Hổm rày cũng đang chờ Thiên Đồng chứng minh "tính cân đối toàn diện" của con "Bướm ngày" Lạc Thư và luôn cả Hậu Thiên Văn Vương chẳng phải là nền tảng cho cái gì gì cả kia ...

  oOo

  Chào bạn, Thiên Đồng

  Chú Sapa,

  Chú viết:

  Bướm Ngày "Lạc Thư"

  với "ma trận kỳ ảo" đã thể hiện tính cân đối toàn diện làm nền tảng.

  Thiên Đồng sẽ chứng minh "tính cân đối toàn diện" của con "Bướm ngày" Lạc Thư và luôn cả Hậu Thiên Văn Vương mà như chú đắc ý, chẳng phải là nền tảng cho cái gì gì cả. Nó sai từa lưa tòe loe ra từ hàng ngàn năm nay mà kim cổ mù mắt học vẹt chẳng phân biệt nỗi sự hợp lý hay không?

  Nếu câu đó là lời xác định thì nên dùng dấu (.) câu chứ không dùng dấu (?) đó Thiên Đồng.

  Tất nhiên, bạn không dám xác định đâu vì bạn không có cái khả năng như bạn đòi sẽ chứng minh ở trên; cũng như, Hoangtrieuhai đã lặng im sau bài viết# 273.

  Hãy chờ đấy, vài ngày nữa thôi. Thiên Đồng thả diều lấy hứng rồi thì cho chú biết cũng không muộn mà.

  Đã đến lúc quẳng cái Hậu Thiên Văn Vương vào sọt rác và dẹp cái Lạc Thư sang một bên! Sự cân đối hình thức chả nói lên được điều gì, chả là nền tảng.

  Hãy đợi đấy!!!

  Thiên Đồng

  Nhắc chừng, Thiên Đồng đó thôi ... vì có thể theo đám con nít chơi thả diều nó vui hơn và đỡ động não để chứng minh đó mà. Thế nhưng, nếu có thể - bạn hãy ráng giúp:

  Lập luận của anhThiên Sứ:

  Nếu một lý thuyết có tham vọng diễn đạt tính qui luật của mọi hiện tượng trong vũ trụ

  có khả năng tiên tri

  thì nó phải xuất phát từ

  một nguyên lý thể hiện tính cân đối làm nền tảng để quán xét mọi hiện tượng.

  và hãy nhìn xem:

  Posted Image

  thì tính hợp lý và chính xác nền tảng lý thuyết của anh Thiên Sứ ở chỗ nào nhé?

  Từ Mar.12 đến nay là Apr.15 là hơn cả tháng rồi --- chừng nào Thiên Đồng mới chứng minh được đây...

  Nếu không làm nổi thì Sapa sẽ chỉ ra cái khiếm khuyết trong Huyền Không Lạc Việt do không dựa trên "tính cân đối toàn diện" của con "Bướm ngày" Lạc Thư này tới đây.

  Sapa


 9. Chào bạn, Ndmph

  Hay nhỉ? ngữa, cúi thôi mà làm ra kinh dịch...tài nhỉ? Các nhà thiên văn nhiều thế hệ từ cái thấu kính đồ sộ phóng ra không gian mới viết được cả pho sách thiên văn. Ở đây chỉ có ngữa cúi thôi mà ra kinh dịch...Ôi thôi học thế thì khác gì mọt...

  Lại lập lờ hay và giả vờ ngu?

  Vẫn là nhai lại sách mụt mà, có gì mới lạ hay ho đâu mà lị?

  Về giở sach học lại đi nhé! Có thế cũng khua môi, uốn mép.

  Lại lập lờ và cắt nghĩa đùi, dùng lý triết muốn phủ nhận, nhưng sau đó lại:

  Hay cho cái cặp từ "Động khởi", nhưng phía trên lại phủ định cái khởi và cho người khác là phiến diện, ai giè nhìn lại mình thì thiển cận.

  Đọc mà ngán ngẩm cho hậu bối cuồng. ;)

  Đâu có ai cấm Ndmph không được chia sẽ cái hiểu của bạn về Âm Dương đâu à!

  Chỉ là, bạn không có gì để chia sẽ để rồi bình phẩm vu vơ thế thôi ư ...?

  Sapa


 10. Chào bạn, Tuấn Dương

  chào chú sapa

  Posted Image

  1 .việc chuyển hóa âm dương qua đồ hình trên tuấn dương đã hiểu rồi ,cám ơn chú đã giải thích tường tận.

  + nhưng tại sao dương lại ở bên trái ,âm ở bên phải ko theo quy tắc về âm dương vậy chú ?

  Tại sao Dương bên trái, Âm bên phải thì đó là sự minh họa của Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy:

  Posted Image

  ...cũng như sau này, biểu trưng cho Nam tả, Nữ hữu - tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ - tả quẻ Ly (lửa), hữu quẻ Khảm (nước) cũng như ở [HTBQVV]: tả quẻ Chấn (trai trưởng), hữu quẻ Đoài (út nữ) v.v... đều có cùng nguyên lý.

  nếu chuyển nghi dương nằm trên ,nghi âm nằm dưới theo cháu sẽ hợp lý hơn

  Đồ hình với vòng tròn Trắng (8PI+8PI=16PI) phía trên và vòng tròn Đen (8PI+8PI=16PI) phía dưới cũng đã bao gồm Âm Dương trên dưới rồi vậy!

  -chú có thể cho cháu biết dựa vào quy tắc nào người xưa lập ra đồ hình này ko ?dựa vào chu kì nhật nguyệt hay tinh đẩu ..? họ định tâm ở đâu ?

  Từ Dịch Kinh, từ sự quan sát - ngưỡng lên nhìn Trời, cúi xuống nhìn Đất; sáng tối ngày đêm; mặt trăng mặt trời, tứ mùa bát tiết v.v...

  Tuấn Dương hỏi "định tâm" là "tâm" gì?

  -đường đi từ cực dương đến cực âm nếu áp vào địa chi sẽ bắt đầu từ chi nào =>kết thúc ở chi nào ?theo chiều thuận nghịch đồng hồ ra sao ?

  Nói về địa chi, ta có quẻ Nguyệt Lệnh biểu trưng cho Âm Dương Tiêu Trưởng mà những ai có nghiên cứu thuật số Đông phương đều biết như sau:

  Tí - Phục (nhất Dương sinh); Sửu - Lâm (2 Dương) --> tiếp tục tăng lần lên như thế cho tới Tỵ - là quẻ Kiền với cả 6 Hào Dương là khí Dương đã lên đến tột cùng (thuộc Dương)

  sau đó,

  Ngọ - Cấu (nhất Âm sinh) --> tiếp tục tăng lần lên như thế cho tới Hợi - là quẻ Khôn với cả 6 Hào Âm là khí Âm đã lên đến tột cùng (thuộc Âm)

  -câu hỏi như trên với đồ hình áp vào thiên can ?

  Thiên Can vốn dĩ không có đặc tính Âm Dương Tiêu Trưởng vì bản chất của Thập Thiên Can có: 5 can Dương (Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm) và 5 can Âm (Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý). Chúng là cặp-đôi với nhau đủ đầy Âm-Dương; ví dụ: Giáp-Ất, Bính-Đinh, Mậu-Kỷ, Canh-Tân, Nhâm-Quý.

  2 .Sao lại không được, khi Tuấn Dương thử xem hình sau đây:

  Posted Image

  thì dễ nhìn ra Âm Thể khi chưa bị văng nước bởi giọt nước đang nhiểu dần này:

  Posted Image

  ở ví dụ này mong chú sapa xem xét lại .khi các chu kì nối tiếp nhau theo 1 chuỗi mắt xích thì điểm cuối tại chu kì trước sẽ được coi là gốc của chu kì sau và nó sẽ tĩnh so với phần còn lại trong chu kì nó tạo ra

  Nó sẽ tĩnh hay là chỉ có động mà thôi trong từng sát-na hoặc giây-khắc nó tạo tác mới có chu kỳ nối tiếp?

  Tuấn Dương hãy để ý kỷ điểm đó.

  - ;) làm sao chúng ta biết nó là động khi chưa từng nhìn thấy nó tĩnh :(

  Câu hỏi trên cũng có thể hỏi lại như sau:

  - :D làm sao chúng ta biết nó là tĩnh khi chưa từng nhìn thấy nó động :rolleyes:

  Động-Tĩnh chẳng qua là 2 trạng thái cá biệt mà chỉ khi nào nó thay đổi trạng thái ban đầu như Tuấn Dương đã viết ở dưới. Trạng thái ban đầu đó là:

  3 .Ta có thể LĂN cái CHAI trên mặt bàn hoặc có thể CHẬN cái CHAI dừng lại --- như thế nào?

  :rolleyes: hãy tác động vào đó 1 lực để thay đổi trạng thái ban đầu :rolleyes:

  cái CHAI đang LĂN trên mặt bàn,

  hay

  cái CHAI đang KHÔNG LĂN trên mặt bàn??

  Vì để:

  Định luật 1 Newton: Một vật đang đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều sẽ đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều mãi mãi nếu không bị buộc phải thay đổi trạng thái đó bởi ngoại lực tác dụng lên vật.

  Như vậy, để thay đổi trạng thái thì ngoại lực là yếu tố tác động lên vật để di-dời hay ngừng-lại.

  vâng muốn thay đổi trạng thái của 1 vật thì phải có ngoại lực tác động vào nó

  như định luật 1 của newton

  + 2 trạng thái đứng yên hay chuyển động thẳng đều sẽ được coi là trạng thái tiền khởi (tĩnh) .khi ta tác động ngoại lực vào nó dù cho kết quả thế nào thì đó cũng là trạng thái sau (động) .đơn giản vì ngoại lực này thay đổi trạng thái gốc

  Không thể bảo rằng, cái CHAI đang LĂN trên mặt bàn là trạng thái tiền khởi (tĩnh hay động) vì với cái Thấy AS IS như thực tướng của nó: LĂN là một trạng thái nào đó mà thôi. Coi là trạng thái tiền khởi (tĩnh) hay (động) là sự suy diễn phiến diện của chúng ta.

  Cũng như, không thể bảo rằng, cái CHAI đang ĐỨNG YÊN trên mặt bàn là trạng thái tiền khởi (tĩnh hay động) vì với cái Thấy AS IS như thực tướng của nó: ĐỨNG YÊN là một trạng thái nào đó mà thôi. Coi là trạng thái tiền khởi (tĩnh) hay (động) là sự suy diễn phiến diện của chúng ta.

  Do đó,

  3 .Ta có thể LĂN cái CHAI trên mặt bàn hoặc có thể CHẬN cái CHAI dừng lại --- như thế nào?

  :rolleyes: hãy tác động vào đó 1 lực để thay đổi trạng thái ban đầu :rolleyes:

  kính chú

  tuấn dương

  i.) sự tác động để DỪNG cái chai đang LĂN là một ĐỘNG khởi

  ii.) sự tác động để ĐẨY cái chai ở trạng thái (i.) đã DỪNG để LĂN đi lại là một ĐỘNG khởi

  Tất tất chỉ là những ĐỘNG khởi phải không, Tuấn Dương?

  Sapa


 11. Chào bạn, Daretolead

  Chào bác Sapa,

  Điều bác trình bày có một số điểm khá mới lạ và hay. Tuy nhiên cách tiếp cận vấn đề thì daretolead vẫn chưa hiểu rõ lắm vì kiến thức nền của daretolead hơi khác nên mất thời gian đọc thêm. Daretolead chủ yếu phân tích dựa trên nền kiến thức triết học mà mình đã được học.

  Cần phải có sự hiểu đúng và thống nhất về mặt ngôn ngữ để tránh tranh luận mà không hiểu nhau.

  Cái mà daretolead nói đến là "cái riêng" và "cái chung", "cái cụ thể" và "cái trừu tượng". Daretolead đồng ý với quan niệm rằng ý thức là sự phản ánh của thế giới vật chất (thực tại) vào bộ nào người thông qua cảm giác,... Như vậy hầu như những điều ta bàn đến đều mang yếu tố thực tại, đều phải quay trở lại thực tại để kiểm chứng.

  Đúng vậy!

  Âm dương là khái niệm miêu tả thực tại là kết quả của sự tổng quát hóa, trừu tượng hóa từ những cái riêng (theo cách mà bác Sapa nói là từ những quan niệm cụ thể đến đi đến quan niệm chung), nó là cái trừu tượng chứ không phải cái cụ thể, nó là cái chung chứ không phải cái riêng.

  Âm dương là khái niệm miêu tả thực tại và không cần phải có khái niệm thì thực tại của Âm Dương cũng không thể bị phủ nhận.

  Chỉ là, dưới hình thức phân chia - người ta chia loại theo bản ý như thế nào mà thôi.

  Ví dụ cậu bé ở Scotland, May-Welby di cư tới Australia vào năm 7 tuổi thì là muốn nói đến tính chất BẨM SINH. Sự phân biệt Âm Dương ở đây là Dương cho cậu bé này dù là cậu bé này có chuyển giới hoặc ngừng hoóc-môn. Sự so sánh đối đãi phản ánh bản chất NỔI TRỘI của Nam và Nữ không ở hoóc-môn hoặc bộ phận sinh dục bề mặt của một người mà là:

  NỮ - thì có buồng trứng, tử cung và khả năng SINH ĐẼ

  trong khi

  NAM - thì cơ quan sinh sản của phụ nữ là KHÔNG CÓ, là con số 0.

  Cho nên, có nhiều tin tức về chuyện Người đàn ông mang bầu thì phải hiểu rằng đó là một người đàn bà đã chuyển đổi giới tính bằng cách giải phẩu để có thêm bộ phận sinh vật Nam cùng được điều trị kích thích tố sinh dục Nam mà thôi. Người đàn bà chuyển giới thành đàn ông này phải ngừng điều trị hoóc-môn sinh dục Nam mới có thể mang bầu v.v...

  Do đó, cái chuyện của cậu bé trên đang ở tình trạng là một người đàn ông bất toàn do mất đi bộ phận sinh dục Nam cở như mấy người Thái Giám khi xưa chứ gì mà gọi là hay liệt vào loại phi giới tính.

  Lại nói, trường hợp anh Thiên Sứ cho rằng: tính chất lưỡng tính của con giun vốn có trước cả lịch sử tiến hóa của văn minh nhân loại và kết luận: "Vạn vật cõng Âm, bồng dương" - với ngay cả con giun và người phi giới tính kiakhông chuẩn ở vị thế con giun.

  Vì sao?

  Vì nếu như phân định Âm Dương bằng cách so sánh đối đãi phản ánh bản chất NỔI TRỘI về cơ quan sinh sản thì con giun dù mang bản chất lưỡng tính nhưng cái sự NỔI TRỘI của nó thuộc về Âm chứ không phải do sự lưỡng giới rồi chỉ còn biết phân loại Âm Dương theo sự:

  Lớn - Nhỏ

  Dài - Ngắn

  Lớn/Dài là Dương và Nhỏ/Ngắn là Âm mà có lần anh Thiên Sứ đã giảng giải.

  1) Vậy đối với loại động vật vô tính thì sao?

  Về việc này tôi trả lời như sau:

  Tôi nhắc lại và đặc biệt lưu ý là phân Âm Dương trong trường hợp này phải cùng loài. Tôi thí dụ như con trùng (Giun). Do vô tính nên phân Âm Dương chỉ là : Con lớn là Dương, con nhỏ là Âm, con dài là Dương, con ngắn là Âm.

  Thì là anh ấy đã không nhìn ra được cái bản chất NỔI TRỘI về Âm Dương trên cơ sở cơ quan sinh sản mà lại đi chia loại theo một hình thức khác.

  Ví dụ: con người là một khái niệm chỉ cái chung, cái trừu tượng.

  Con người là một khái niệm chỉ cái chung KHÁC với THÚ VẬT, nhưng không thể bảo đó là "trừu tượng" vì ta có thể hình dung, có thể hiểu một cách cụ thể.

  nhưng khi quay sang một đồng nghiệp ngồi bên cạnh, chỉ tay và nói "con người này" thì "con người ngày" đang chỉ cái riêng, cái cụ thể. Rõ ràng là "con người này" gồm vô số đặc điểm, tính cách riêng biệt với "con người khác", để miêu tả về "con người này" chắc nói mãi cũng không hết vì nó thay đổi, nó hoạt động, nó sáng tạo,...

  ... nhưng vẫn là cụ thể để có thể miêu tả vô số điểm, tính cách riêng biệt giữa "con người này" và "con người kia" v.v...

  Quay lại ví dụ về cái bàn mà daretolead có nêu. ở đây, ngơời hỏi đã dựa trên một tư duy sai là "định nghĩa lại khái niệm". Khái niệm "vật chất" trong định nghĩa về vật chất mang tính tổng quát hóa, bao trùm cao, khái niệm của một ông nghiên cứu triết học. Trong khái khái niệm "vật chất" dùng để chỉ cái bàn là nói đến sự vật, khái niệm của một ông thợ gỗ.

  Vì Daretolead nói rằng:

  Ví dụ, có người hỏi trong định nghĩa vật chất có nói vật chất luôn vận động,

  đúng không, vật chất luôn vận động?

  Như là, đúng như thế thì câu hỏi:

  vậy cái bàn này là vật chất nhưng có thấy nó "động đậy" gì đâu?

  là vô nghĩa.

  Nếu vật chất luôn vận động là không đúng thì:

  vậy cái bàn này là vật chất nhưng có thấy nó "động đậy" gì đâu?

  cũng trở nên dư thừa ...

  Daretolead thấy có rất nhiều câu hỏi về âm dương cũng theo kiểu này.

  Ví dụ: ???

  Theo daretolead thì Thái cực là mâu thuẫn trong đó âm dương chính là 2 mặt đối lập tồn tại trong mâu thuẫn đó.

  Có nghĩa: 2 mặt đối lập là Thái cực - theo ý của Daretolead.

  Sapa


 12. Chào bạn, Tuấn Dương

  cám ơn chú sapa đã dành thời gian trả lời các câu hỏi của tuấn dương

  phần trả lời âm dương là trừu tượng hay thực tại rất thú vị .cũng như sự chuyển hóa âm dương qua đồ hình

  4 cung .

  trước đây tuấn dương đã phải dùng 4 hình tròn mới thể hiện hết 1 chu kì chuyển hóa .

  đồ hình chuyển hóa của chú sapa hình như dựa vào dịch ,với 3 âm-3 dương phối hợp mà thành .nhưng theo tuấn dương thấy đồ hình này là sự thiếu sót ,đây chỉ là đồ hình chuyển hóa của âm thể (còn đang suy nghĩ tiếp -chưa phải kết luận cuối cùng)

  Không có phải là 3 âm-3 dương phối hợp mà thành đâu, dù là Tuấn Dương có thấy 3 phần Âm, 3 phần Dương từ 4 cung.

  Ví dụ như: hình tròn này có bán kính là 8 cm, thì ta có A=PI.r^2 => A = 64PI thì ta có:

  Posted Image

  Để trả lời câu hỏi: -có phải âm -dương luôn cân bằng (?) hay không. Cân bằng.

  Để minh họa sự cân bằng, thì hình tròn đó ta cứ vẽ một đường đỏ thẳng xuống chia ra làm 2 cũng xong, nữa đen nữa trắng; nhưng tại sao lại phải vẽ đường cong chữ S?

  Là vì để trả lời câu kế tiếp sau đây:

  -giả dụ âm dương luôn cân bằng thì tại sao có câu âm thịnh dương suy và ngược lại ?

  -nếu có thể mong chú trình bày = hình ảnh .(vẽ 1 vòng tròn ) để thấy âm dương chuyển động thế nào ,thịnh suy ra sao ?

  Tuấn Dương thấy đó, khi chỗ ĐEN chiếm lĩnh toàn bộ 1 trong 4 cung là 2 phần ĐEN (16PI) thì không có phần TRẮNG nào cả. Sang phần nhiều ĐEN nhất thì phía dưới lằn màu xanh dương cho ta thấy 3 phần ĐEN (24PI) và 1 phần TRẮNG (8PI) minh họa cho sự ÂM tiêu Dương trưởng là một cách nhìn và Âm thịnh Dương suy là một cách nhìn khác. Phần TRẮNG đang thịnh dần, để đến chỗ TRẮNG chiếm lĩnh toàn bộ 1 trong 4 cung là 2 phần TRẮNG (16PI) thì không có phần ĐEN nào cả v.v....

  cũng như vd dưới đây của chú sapa

  Ví dụ: đồ chơi con nít cần có pin để có sự hoạt náo - hành hoạt và khi hết pin thì trở nên im ắng- đứng yên.

  Vậy pin là nguồn năng lượng để tạo nên 2 trạng thái trên, có phải không?

  Tuấn Dương để tâm chú ý ở điểm này cho kỷ nhé để rồi sau này có ai nói gì về Thái Cực, Âm Dương v.v... sẽ dễ nhìn ra mà so sánh nhằm tránh sự rối rắm ngụy trang của tư tưởng do kẻ thiếu hiểu biết tung hỏa mù đánh lạc hướng vấn đề rồi dần dà chuyển qua hướng khác. Vì nguồn năng lượng của pin để tạo nên 2 trạng thái trên là điều có thể ghi nhận trung thực vậy mà ai ai cũng có thể hiểu.

  Chân lý chỉ có một và là một thứ ai ai cũng hiểu dễ dàng.

  -lấy âm thể làm gốc thì khó mà thấy được dương tĩnh hay động ra sao -gốc có thể sinh ngọn-nhưng ko thể có ngọn sinh gốc

  Sao lại không được, khi Tuấn Dương thử xem hình sau đây:

  Posted Image

  thì dễ nhìn ra Âm Thể khi chưa bị văng nước bởi giọt nước đang nhiểu dần này:

  Posted Image

  -dịch cũng có câu hàm vi tam nhất :bỏ 1 dùng 3 tại sao vậy ? tổng cộng là 4 nhưng dùng chỉ có 3 .chúng ta sẽ quay lại vấn đề này khi làm rõ động tĩnh của âm dương

  Phần nào đã nói ở trên khi nói về 3 phần ĐEN, 1 phần TRẮNG rồi đó ...

  -khi chúng ta nói dương trước -âm sau thì ko có ai phản đối vì đây là chân lý nhưng khi xét về động tĩnh thì có hàng loạt ý kiến trái chiều ,cũng như rất nhiều phân tích khác nhau

  Dương trước - Âm sau nói về mặt:

  THỜI GIAN - giai đoạn trước, giai đoạn sau (nói về sự khởi động)

  KHÔNG GIAN - phía trước mặt, đằng sau lưng (nói về cái thấy)

  thì rõ ràng minh bạch, nên không có ai phản đối cũng là chuyện bình thường.

  +vậy chúng ta thử xét lại xem âm dương động tĩnh thế nào :

  không có tĩnh thì lấy đâu ra động

  Tĩnh - động là để chỉ cái trạng thái di-dờingừng-lại mà trong Vật Lý có:

  Định luật 1 Newton: Một vật đang đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều sẽ đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều mãi mãi nếu không bị buộc phải thay đổi trạng thái đó bởi ngoại lực tác dụng lên vật.

  Như vậy, để thay đổi trạng thái thì ngoại lực là yếu tố tác động lên vật để di-dời hay ngừng-lại.

  Cho nên, đặt vấn đề để nghi vấn và tự giải thích như sau:

  - tại sao tĩnh phải có trước động ,đơn giản tĩnh sinh ra để làm điểm gốc,điểm mốc,điểm chuẩn để so sánh với động

  chẳng ai làm chuyện ngược đời lấy động làm điểm gốc _lấy gì để so sánh đây ?

  -một số người cho rằng tâm động sẽ phát ra ý =>kết luận dương phải động mới sinh ra âm (âm ở đây sẽ tĩnh) đây là sự sai lầm của logic

  sẽ tương ứng như thế nào với Định Luật Newton trong Vật Lý?

  tuấn dương lại bận rồi ,để mai sẽ viết tiếp

  chú sapa và mọi người có ý kiến gì hãy nêu ra tiếp nhé .chúng ta cùng phân tích ,cùng tìm hiểu

  kính chú

  ;) tuấn dương :(

  Ta có thể LĂN cái CHAI trên mặt bàn hoặc có thể CHẬN cái CHAI dừng lại --- như thế nào?

  Sapa


 13. Chào bạn, Vulong

  Chào bạn Sapa!

  Dĩ nhiên Vũ Trụ là không-thời gian và.... rồi nhưng tôi muốn biết Chúa có phải đã sáng tạo ra không-thời gian hay không? Hoặc Chúa có vũ trụ riêng của Chúa là cái vũ trụ nằm ngoài không-thời gian hay không?

  Thì vậy, "bàn tay của Chúa" là lối luận giải của thứ tín ngưỡng thời ăn lông ở lổ cũng như kiểu thờ thần sông, thần lửa, thần chớp, thần mưa v.v... Vulong hãy xem ở Sáng Thế Ký nói như vầy:

  1 Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.

  2 Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.

  3 Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng.

  4 Đức Chúa Trời thấy sự sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối.

  5 Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày; sự tối là đêm. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhứt.

  6 Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có một khoảng không ở giữa nước đặng phân rẽ nước cách với nước.

  7 Ngài làm nên khoảng không, phân rẽ nước ở dưới khoảng không cách với nước ở trên khoảng không; thì có như vậy.

  8 Đức Chúa Trời đặt tên khoảng không là trời. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhì.

  9 Đức Chúa Trời lại phán rằng: Những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi, và phải có chỗ khô cạn bày ra; thì có như vậy.

  10 Đức Chúa Trời đặt tên chỗ khô cạn là đất, còn nơi nước tụ lại là biển. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.

  Câu 1: Đây là câu mở đầu giới thiệu Chúa dựng nên trời đất, cũng như ta giới thiệu rằng ta: dựng nên ngôi nhà.

  Câu 2: Vế I - để dựng nên trời đất, Chúa xác định: Vả, đất là vô hình và trống không thì rõ là lúc ấy chưa có đất vì: vô hình là phải rồi nhưng còn trống không lại là đang miêu tả khoảng KHÔNG GIAN trống rỗng chưa có vật chất gì cả và mờ tối. (Hãy ghi nhớ điểm này để rồi ta sẽ thấy Chúa dựng nên trời ra sao.) Sự mờ tối này lại được miêu tả là ở trên mặt vực. Như ta biết, vực:

  a.) chỗ nước sâu nhất trong sông, hồ hoặc biển

  b.) chỗ thung lũng, sâu trong núi, hai bên có vách dựng đứng

  ... thì (b.) là có thể loại trừ vì lúc ấy Chúa chưa dựng nên đất. Vậy, chỉ còn (a.) là điều kiện duy nhất và Vế II - Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước đã giải quyết nghi vấn này.

  Như vậy, khi chưa có trời đất đã có khoảng không trống rỗng và có nước mà 2 thứ này không thấy Kinh Thánh bảo là do Chúa dựng ra. Ngay như ở điểm này, thì nước phải có đất chứa nhưng chưa có đất thời cái gì bao bọc chứa nó? Cũng như bạn Quasar đã có đặt câu hỏi:

  Còn nếu cho rằng vũ trụ phải có khởi thủy thì thật khó hình dung cái nguyên nhân nào tạo nên cái thời điểm khởi thủy, một nguyên nhân hình thành từ một trạng thái bất động ?

  Xem ra, vũ trụ được tạo dựng ra sao vẫn là điều nghi vấn với nhiều giả thuyết như "Đột biến lượng tử", "bàn tay của chúa" , "Thái Cực: là cái tồn tại khi không thời gian còn chưa xuất hiện" mà là CHÂN LÝ thì huyễn hoặc quá.

  Nếu đó là chân lý theo một số người đã dựa vào luận điểm này để bảo rằng giải quyết được tất cả những vấn đề gặp phải liên quan đến nó khi nghiên cứu học thuyết ADNH thì chỉ là mù mờ sờ voi phải chăng, Vulong?

  Sapa


 14. Chào bạn, Vulong

  Mọi người từ trước tới nay đều chỉ nói có một Vũ Trụ duy nhất cái mà được xây dựng từ không-thời gian còn anh thì khẳng định có 2 Vũ Trụ. Vậy thì tôi xin hỏi từ trước tới nay cái “Vũ Trụ nằm ngoài không- thời gian“ như anh nói (cho dù nó sinh ra không-thời gian) đã có ai hay cuốn sách nào nói tới chưa hay anh là người đầu tiên đưa ra khái niệm này?

  Nếu đây chỉ là khái niệm của riêng anh thì tôi xin cáo lui bởi vì nó vượt quá sức tưởng tượng của tôi.

  Có gì là "vượt quá sức tưởng tượng" đâu à!

  Ví dụ: bàn tay Chúa, Đấng Sáng Tạo

  Vũ trụ là không thời gian và toàn bộ những gì tồn tại trong không thời gian này - là do bàn tay Chúa, Đấng Sáng Tạo ra đó mà ... :P

  Sapa


 15. Chào bạn, Tuấn Dương

  câu hỏi đặt ra :

  -âm ,dương động tĩnh thế nào ? tại sao ?

  -khởi nguồn của âm dương bắt đầu từ bao giờ ?

  -có phải âm -dương luôn cân bằng ?

  -giả dụ âm dương luôn cân bằng thì tại sao có câu âm thịnh dương suy và ngược lại ? nếu có thể mong chú trình bày = hình ảnh .(vẽ 1 vòng tròn ) để thấy âm dương chuyển động thế nào ,thịnh suy ra sao ?

  -âm-dương là thực tại hay sự trừu tượng ?

  mời chú ra tay

  Phần câu hỏi đặt ra: -âm ,dương động tĩnh thế nào ? tại sao ? đã nói qua rồi; nay là phần câu hỏi kế.

  câu hỏi đặt ra :

  -khởi nguồn của âm dương bắt đầu từ bao giờ ?

  Khởi nguồn của âm dương bắt đầu từ bao giờ từ câu hỏi của Tuấn Dương là sự NHẬN THỨC.

  Có nghĩa là, ÂM DƯƠNG bắt đầu từ bao giờ (ai muốn suy diễn sao thì tùy hỉ, vô thủy cũng được, hữu thủy cũng xong) nhưng ÂM DƯƠNG chỉ được GHI NHẬN từ khi Tuấn Dương NHẬN THỨC được về nó ... mà thôi. Mà nói về NHẬN THỨC là từ các giác-quan mang lại, bao gồm luôn cả sự tưởng-tượng. Mới thoạt nghe qua, NHẬN THỨC là từ các giác-quan mang lại thì okay như:

  THẤY, SỜ, MÓ - cây, gỗ, đinh, cưa, keo, búa và những thứ đó là THỰC TẠI

  được đó nhưng bao gồm luôn cả sự tưởng-tượng về cái - bàn, tủ, ghế được chăng?

  ĐƯỢC

  Khi sự tưởng-tượng trở nên HIỆN THỰC thì ta không cho đó là hoang-tưởng nữa và như vậy: từ cây, gỗ, đinh, cưa, keo, búa ĐANG CÓ ta TẠO HÓA ra những bàn, tủ, ghế góp THÊM phần vào kho tàng VẠN VẬT.

  Do đó, không phải thoạt kỳ thủy mà có TẤT CẢ VẠN VẬT nên Lão Tử mới bảo:

  "Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật"

  Nói trở lại, thế nào là ÂM và thế nào là DƯƠNG?

  Lại là những định nghĩa nảy lửa, vô số kiểu phân tích,... như Daretolead cảm thấy nhưng tựu chung vẫn là muốn nói về 2 mặt đối lập là chính - 2 mặt khác nhau là phụ.

  Phần câu hỏi đặt ra tiếp theo:

  câu hỏi đặt ra :

  -có phải âm -dương luôn cân bằng ?

  -giả dụ âm dương luôn cân bằng thì tại sao có câu âm thịnh dương suy và ngược lại ? nếu có thể mong chú trình bày = hình ảnh .(vẽ 1 vòng tròn ) để thấy âm dương chuyển động thế nào ,thịnh suy ra sao ?

  Những câu hỏi trên được minh họa như sau:

  Posted Image

  Sapa


 16. Chào bạn, Daretolead

  Chào bác Sapa,

  Daretolead nghĩ âm dương là một khái niệm mang tính triết học, nên thường hay nghe đến cái gọi là triết lý âm dương. Âm và dương là khái niệm được trừu tượng hóa qua vô số những tổng kết từ các trường hợp cụ thể. Như vậy nếu đem cái cụ thể ra để hỏi về âm dương thì sẽ có tranh luận nảy lửa, vô số kiểu phân tích,... Vì cái cụ thể bao giờ cũng phức tạp, phong phú hơn cái trừu tượng. Điển hình là việc tìm ra đâu là âm, đâu là dương của các thành viên diễn đàn khi diễn giải về sự hình thành vũ trụ. Kiểu tranh luận này thường dựa trên một lối tư duy sai là việc định nghĩa lại khái niệm.

  "Khái niệm" là từ Hán-Việt mà chữ "Khái" có nghĩa là "lời nói bao quát, khái lược". "Niệmtưởng, nghĩ thuộc "quan-niệm" mà quan-niệm đơn giản là nhận-thức từ các giác-quan mang lại, bao gồm luôn cả sự tưởng-tượng. Như vậy, "khái niệm" là đem các thứ quan-niệm lại - xét lấy điểm giống nhau làm thành một quan-niệm-chung.

  Ví dụ, đem những quan niệm về "heo, gà, bò, vịt" tóm cả lại lập nên cái quan-niệm-chungTHÚ

  Ví dụ, đem những quan niệm về "nam, phụ, lão, ấu" tóm cả lại lập nên cái quan-niệm-chungNGƯỜI

  ... mà những "heo, gà, bò, vịt" hoặc "nam, phụ, lão, ấu" đều là những danh từ cụ-thể miêu tả THỰC TẠI. "Khái niệm" ví như: xếp loại THỰC TẠI và do đó; có "Khái niệm" hay không thì những THỰC TẠI vẫn là THỰC TẠI.

  Thế nên, danh từ ÂM-DƯƠNG chẳng qua là "Khái niệm" xếp loại THỰC TẠI và có "khái niệm" này hay không thì những THỰC TẠI xếp loại ra làm 2 loại về THỰC TẠI kia vẫn là THỰC TẠI.

  Đi xa hơn một chút, cái "Phụp!!!" Daretolead (hồn-xác) biến mất không còn dấu vết tông tích - thì người, thú, kỳ hoa, dị thảo v.v... có vì vậy mà cũng biến mất luôn hay không?

  Có biến mất hay không, không có nghĩa lý gì cả ...

  Do đó, sự GHI NHẬN của Daretolead về thế giới, vũ trụ, âm dương, thái cực, khởi nguyên v.v... đều phải từ sự cài đặt NHẬN THỨC của một Daretolead HIỆN DIỆN.

  Ví dụ, có người hỏi trong định nghĩa vật chất có nói vật chất luôn vận động, vậy cái bàn này là vật chất nhưng có thấy nó "động đậy" gì đâu? Daretolead thấy có rất nhiều câu hỏi về âm dương cũng theo kiểu này.

  Theo Daretolead thì cái bàn này là vật chất và có thấy nó "động đậy" hay chẳng "động đậy" gì đâu không?

  Theo daretolead thì âm dương là cặp phạm trù đối lập. Vừa rồi đọc trên trang chungta.com, thấy có tác giả nói nôm na, nếu so sánh với triết học phương Tây thì thái cực chính là mâu thuẫn. Trong mâu thuẫn "có" (sinh) 2 mặt đối lập.

  Daretolead thấy cách hiểu trên khá hợp lý.

  Như vậy, theo Daretolead thì: 2 mặt đối lập là Thái cực?

  Phân tích một cái cây có 2 đầu xem đầu nào dương, đầu nào âm thì lãng phí thời gian quá!

  Để phân tích, thì cần có thời gian và nhu cầu của mỗi một người sẽ cho đó là lãng phí hay chẳng lãng phí; tựu chung cũng là 2 mặt đối lập.

  Sapa


 17. Chào bạn, Tuấn Dương

  *Mới viết gần hết ý thì loay hoay thế nào bị mất hết - nên viết lại tóm tắt*

  khi tuấn dương xem qua hệ mặt trời thấy các hành tinh đều quay quanh nó

  vậy : chuyển động của trái đất quanh mặt trời tính âm dương được xét thế nào ? đâu là âm -đâu là dương ?

  Tuấn Dương nhìn thấy qua hệ mặt trời thấy các hành tinh đều quay quanh nó mà Tuấn Dương có nhìn thấy những mặt Trăng của các hành tinh quay quanh những hành tinh đó chăng? Và hơn nữa, hệ mặt trời của chúng ta chỉ là một trong vô số hệ mặt trời trong Thiên Hà và mỗi một hệ mặt trời đều có quỷ đạo và vận tốc của nó ...

  Nếu quan sát kỷ hơn, thì cả mặt Trời, trái Đất và mặt Trăng đều ĐỘNG cả thì lấy mối quan hệ nào để cho đâu là Âm, đâu là Dương và Âm động - Dương tĩnh hay Dương động - Âm tĩnh thế nào?

  Do đó, trở lại:

  câu hỏi đặt ra :

  -âm ,dương động tĩnh thế nào ? tại sao ?

  Chúng ta hãy khoan nói về Âm Dương phân loại Âm động - Dương tĩnh hay Dương động - Âm tĩnh mà chỉ xét đến ĐỘNG - TĨNH trước đã.

  ĐỘNG - trạng thái hoặc tính chất hoạt náo - hành hoạt thay đổi không ngừng.

  TĨNH - trạng thái hoặc tính chất im ắng- đứng yên không thay đổi ngừng.

  Không cần vời đến danh từ Âm Dương để phân loại, ta cũng ghi nhận được và đó là để trả lời phần Động - Tĩnh thế nào.

  Tại sao? Tại sao có Động có Tịnh phải không?

  Ví dụ: đồ chơi con nít cần có pin để có sự hoạt náo - hành hoạt và khi hết pin thì trở nên im ắng- đứng yên.

  Vậy pin là nguồn năng lượng để tạo nên 2 trạng thái trên, có phải không?

  Tuấn Dương để tâm chú ý ở điểm này cho kỷ nhé để rồi sau này có ai nói gì về Thái Cực, Âm Dương v.v... sẽ dễ nhìn ra mà so sánh nhằm tránh sự rối rắm ngụy trang của tư tưởng do kẻ thiếu hiểu biết tung hỏa mù đánh lạc hướng vấn đề rồi dần dà chuyển qua hướng khác. Vì nguồn năng lượng của pin để tạo nên 2 trạng thái trên là điều có thể ghi nhận trung thực vậy mà ai ai cũng có thể hiểu.

  Chân lý chỉ có một và là một thứ ai ai cũng hiểu dễ dàng.

  đâu là dụng đâu là thể ?

  đánh giá dụng- thể dựa vào những chuẩn mực ,quy tắc nào ?

  Theo Tuấn Dương thì hiểu Dụng là sao mà Thể là thế nào?

  +trên 1 trụ tròn với 2 đầu đều = nhau chúng ta căn cứ vào đâu để xác định đầu âm- đầu dương cho nó .khi đó âm dương là trừu tượng hay thực tại

  :P mời chú tiếp tục :rolleyes:

  Một trụ tròn với 2 đầu đều nhau đã là tạo nên 2 cực - do có 2 đầu - và việc xác định đầu nào Âm - đầu nào Dương phải dựa trên vị thế của nó thì đó đã không phải trừu tượng rồi vì ta dễ dàng hình dung. Tại sao, vì 1 trụ tròn với 2 đầu đều = nhau là đang trong tư thế ĐỨNG hay NẰM dưới sự quan sát của ta mà phân định:

  Trên - Dương; Dưới - Âm (hay)

  Trên - Âm; Dưới - Dương (hay)

  Một bên - Dương; một bên - Âm v.v...

  tùy nghi mà chọn.

  Cũng như khi chọn mặt Hình - Chử cho đồng tiền là Âm hay Dương thì ta cứ việc và lưu giữ ý ấy trong khi gieo quẻ thì THẦN ĐỘNG sẽ theo đó mà HIỂN LỘ. Tuấn Dương để tâm chú ý ở điểm này cho kỷ nhé ...

  Ngày mai tiếp tục. Đến giờ về rồi.

  Sapa


 18. Chào bạn, Tuấn Dương

  :P tuấn dương xin mở màn trước :rolleyes:

  cặp âm dương :thực thể -bóng của thực thể

  thực thể là dương

  bóng của thực thể là âm

  do thực thể có trước bóng có sau

  Phần trên là sự ghi nhận của Tuấn Dương.

  Không bàn đến đúng sai, chỉ gợi ý thôi ví dụ: Tuấn Dương và cái bóng của Tuấn Dương - là do đối đãi hình với bóng. Bóng thì là từ ánh sáng chiếu vào Tuấn Dương mà có ... và khi không có ánh sáng: bóng không. Như vậy, bóng thì lúc có lúc không tùy thuộc vào ánh sáng có hay không. Tất nhiên, không có Tuấn Dương là một thực thể - thì chả có bóng Tuấn Dương bao giờ. Thế thì, có Tuấn Dương hay không thì Ánh Sáng vẫn có và đó cũng là một thực thể. Ánh Sáng có bóng của nó không? và bóng của nó là gì?

  Nếu như Ánh Sáng không có bóng - thì cặp âm dương: thực thể -bóng của thực thể thành lập ra sao ... ?

  Từ đây, Tuấn Dương sẽ ướm trả lời thử những câu sau đây:

  câu hỏi đặt ra :

  -âm ,dương động tĩnh thế nào ? tại sao ?

  -khởi nguồn của âm dương bắt đầu từ bao giờ ?

  -có phải âm -dương luôn cân bằng ?

  -giả dụ âm dương luôn cân bằng thì tại sao có câu âm thịnh dương suy và ngược lại ? nếu có thể mong chú trình bày = hình ảnh .(vẽ 1 vòng tròn ) để thấy âm dương chuyển động thế nào ,thịnh suy ra sao ?

  -âm-dương là thực tại hay sự trừu tượng ?

  :rolleyes: mời chú ra tay :rolleyes:

  xem sao. Tuy nhiên, Sapa sẽ tùy nghi trả lời; còn nếu như Tuấn Dương muốn ướm thử trả lời trước thì bảo.

  Ý bạn thế nào?

  Sapa


 19. Chào tất cả các bạn: nam phụ lão ấu,

  Đề tài ÂM DƯƠNG rút ra từ sự ghi nhận của nhân loại tự cổ chí kim và tiếp nối ở những thế hệ sau nữa sẽ là đầu đề của sự mạn đàm này. Nếu như các bạn, có bất cứ nghi vấn gì hay muốn tìm hiểu điều chi về ÂM DƯƠNG thì cứ việc đề lên và Sapa sẽ cố gắng giải đáp hoặc tìm hiểu để trả lời hầu các bạn có được một số kiến thức mà như Phapvan đã có ý lo lắng:

  Tôi cố gắng trình bày dễ hiểu mạch lạc nhất , thông qua đây có thể giúp được một số bạn mới bắt đầu nghiên cứu lý học nắm được căn bản (hoặc có định hướng), nhằm tránh sự rối rắm ngụy trang của tư tưởng hòng tung hỏa mù đánh lạc hướng chủ đề rồi dần dà chuyển qua hướng khác

  Trước tiên, chúng ta hãy ghi nhận cái KHÔNG-THỜI GIAN mà chúng ta đang hiện diện cũng là nơi mà ÂM DƯƠNG được GHI NHẬN vậy thì bây giờ, để bắt đầu: các bạn có thể nào liệt kê [tất cả mọi thứ] (vạn vật) chỉ vào 2 cột duy nhất: ÂM và DƯƠNG và đề lên câu hỏi nếu có và xác định thuộc tính phân loại Âm Dương của các bạn ra sao ...

  Nhân đó, mà các bạn sẽ thấy, quy nạp và rút tỉa ra cái gọi ÂM DƯƠNG là gì, có thống nhất được không.

  Chúng ta cứ tự nhiên trình bày mà không lo ngại đúng sai ở giai đoạn thâu thập ý kiến, dữ liệu ... mà cũng không cần phải có cặp đối lập. Chúng ta sẽ quy nạp sau.

  ÂM: ....

  DƯƠNG: ....

  Lý do xác định thuộc tính phân loại Âm Dương là: ....

  Sapa

  2 people like this

 20. Chào bạn, Tuấn Dương

  chào chú sapa

  theo cháu hiểu âm -dương là nhận thức của trí tuệ với vũ trụ vạn vật

  Khi Tuấn Dương bảo "của trí tuệ" là thứ "trí tuệ" của con người trước thiên nhiên hay bao gồm thuộc chất "đấng sáng tạo" ra vũ trụ vạn vật?

  Ví dụ, người chế tạo ROBOT cài đặt chương trình NHẬN THỨC cho nó sẽ như thế nào, cho nó mức NHẬN THỨC ra sao v.v... thì cái "trí tuệ của ROBOT" và "trí tuệ của người chế tạo" có cái đồng và không đồng.

  ngôn ngữ chỉ phản ánh 1 phần nào đó của nhận thức ,ko phải toàn bộ nhận thức

  nếu ta quá chú tâm vào ngôn từ e rằng khó hiểu hết ý của người viết

  Sự giới hạn là phải có, từ người viết đến người đọc - cho nên, có những câu hỏi nhằm xác nhận sự nhận thức của họ và mình ở đâu để tiện trao đổi, chuyển tải ...

  nói âm dương chưa bao giờ là thực tại hay âm dương ko phải là khái niệm trừu tượng cũng chẳng sai

  Tuấn Dương có thể đề ra ví dụ nào để chứng minh rằng:

  âm dương chưa bao giờ là thực tại - là không sai

  hay

  âm dương ko phải là khái niệm trừu tượng - là không sai

  Đương nhiên, ngoài ngữ nghĩa như: trừu tượng, khái niệm, thực tại cũng là một vấn đề về sự hiểu biết thì thử hỏi: không chú tâm vào ngôn từ - thì tại sao anh Vuivui và anh Thiên Sứ cứ lần qua lần lại về mấy cái từ đó hổm giờ.

  nếu nói nhận thức của trí tuệ là thực thể thì ngôn từ sẽ là cái bóng của nó .qua cái bóng chúng ta sẽ hiểu về thực thể ,nhưng cho rằng cái bóng là thực thể thì ko đúng

  Đâu phải, chẳng có câu "được Ý quên LỜI" vì rằng ta đã có sự tương thông "ĐỒNG Ý" mới quên LỜI vì LỜI chỉ dùng để chuyển đạt Ý. Thế nhưng, khi Ý chưa ĐỒNG thì bỏ LỜI hoặc không chú tâm đến LỜI thì ta sẽ phải hiểu Ý ra sao ...

  vài dòng mua vui

  kính chú

  tuấn dương

  Nếu như Tuấn Dương hay các bạn trẽ muốn tìm hiểu về Âm Dương thì có thể quá bộ sang Trang Hội Viên mục Mạn Đàm trong tiêu đề: "Mạn Đàm Âm Dương và Vấn Đáp" sẽ thoải mái hơn.

  Sapa


 21. Chào bạn, Phapvan

  Sapa đang suy diễn chứ không phải suy luận.

  Suy diễn với suy luận không khác nhau về phương pháp suy lý đi từ những nguyên lý chung - nhưng suy diễn sẽ dẫn đến KẾT LUẬN RIÊNG mà về suy luận sẽ MỞ NGÕ cho một hay nhiều phán đoán MỚI về một chủ đề nào đó!

  Câu hỏi, suy lý hợp lô-gích là tại sao: ĐẠO hay THỂ phải SINH đến TAM mới là TAM SINH Vạn Vật?

  Khi ĐẠO hay THỂ SINH NHẤT - thì hỏi NHẤT đó là gì không phải là suy diễn mà là suy luận ...

  Khi NHẤT SINH NHỊ - thì hỏi NHỊ đó là gì không phải là suy diễn mà là suy luận ...

  Khi NHỊ SINH TAM - thì hỏi TAM đó là gì không phải là suy diễn mà là suy luận ...

  Như vậy, Phapvan có sự suy luận như thế nào?

  Sapa


 22. Chào anh, Thiên Sứ

  Với cái nhìn như anh, anh đừng có nói vớt vát câu là tôi giải thích cho anh nguyên nhân. Bởi vì dù là tôi và ban kỹ thuật có giải thích thì anh cũng sẽ nói rằng tôi bào chữa và Ban Kỹ thuật bênh nhau. Anh vẫn có thể nói anh có quyền nghi ngờ.

  Bởi vậy chúng tôi không trả lời anh, mà để anh tự tìm hiểu lấy , hoặc có người ngoài ban quản trị trả lời.

  Anh cứ tình thật trả lời là anh có sự hiểu biết mà bạn Nncuong đã chỉ ra hay không thì hiểu!

  Sapa không phải là người không biết kiểm chứng lời giải thích của ban kỷ thuật hoặc giả nơi anh vì những hình ảnh hết thời hạn xảy ra - nên anh đừng có bảo là Sapa nói vớt vát gì ở đây. Sau khi Nncuong chỉ điểm thì tức khắc Sapa đã kiểm chứng và chứng thật; đơn giản chỉ là thế và ngay từ đầu nếu như có vậy thì chẳng có chuyện hiểu lầm gì thêm.

  Thế nhưng, tùy anh suy diễn ...

  Sapa


 23. Chào bạn, Nncuong

  Lỗi trên là do hình ảnh được đăng ở trang khác, khi hết thời hạn nó tự đổi ảnh.

  Thật tình Sapa không hay biết chuyện trên và đã đi xét lại những bài viết trước đây mấy tháng trong tiêu đề này thì quả nhiên có cùng kết quả: tự đổi ảnh.

  Việc đăng hình ở trang khác còn dẫn đến việc bị chủ nhân xóa bỏ sẽ làm mất hình trên diễn đàn.

  Điều này, thì chỗ đăng hình ở trang khác còn - nên mới có ý nghi ngờ ...

  Nếu trang nhà có mục đăng ảnh riêng cho mọi người thì sẽ không bị dẫn đến tình trạng trên.

  Đúng vậy! Ví dụ như Vietlyso.

  Đáng lẽ quản trị kỹ thuật giải thích giúp chú Thiên Sứ thì hay hơn.

  Không sai, nếu như có quản trị kỷ thuật viên nào giải thích như Nncuong đã giúp thì quý hóa quá!!!

  Chào anh, Thiên Sứ

  Vấn đề không phải ở chỗ ai giải thích. Mà là anh sapa hàm hồ đổ lỗi cho trang web của chúng tôi và cho rằng tôi sợ cái "Chân lý" của anh ấy.

  Không có gì là không có LÝ DO anh Thiên Sứ à!

  1. Vấn đề là anh không có đủ kiến thức về kỷ thuật Web và trả lời được tại sao: hình bị biến dạng

  2. Anh cũng đã hàm hồ phỉ báng Sapa nào là "vu cáo hèn hạ" v.v... vì ngỡ rằng Sapa "bịa đặt để buộc tội anh" hoặc "trung tâm"; nhưng sự thật thì rõ ra rồi đó: là KHÔNG PHẢI thế!

  3. Hình biến dạng là có LÝ DO như Nncuong đã thông báo, chỉ ra

  Anh nncuong có thấy bài viết này của Sapa không? Tôi viết không hay là như thế nào?

  Nếu như SỰ THẬT bị SỢ HÃI đến BÔI XÓA và PHÁ HOẠI như trên thì anh Thiên Sứ hoặc Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương xin Sapa đừng đem SỰ THẬT soi sáng nữa để các anh còn làm ăn v.v... thì Sapa sẽ ráng suy nghĩ lại; chứ gì mà lại mất tư cách thế!?

  Sapa

  Nncuong nói đúng, nếu như anh để cho quản trị kỹ thuật giải thích giúp (vì anh đâu biết vì sao đâu) thì sự việc đâu có leo thang lời qua tiếng lại - tiếng chì tiếng bấc - không hay là chỗ đó!

  Còn với lời lẽ trên mà Sapa có ý nghi ngờ anh thì cũng có LÝ DO chứ đâu phải khơi khơi - không có lửa mà có khói - chứ. LÝ DO là, đâu phải lần đầu anh XÓA BÀI Sapa viết VÔ CỚ và cũng như mới gần đây anh cũng TÙY TIỆN XÓA (bài trong tiêu đề: Đề Xuất Của Quasa) với LÝ DO phiến diện cá nhân của riêng anh là không PHÙ HỢP với CHỦ ĐỀ (mà gần 2 tuần qua đã có xóa đâu) nhưng lại chẳng chỉ ra được không PHÙ HỢP chỗ nào?

  Lần trước, trong tiêu đề: Luận ÂM DƯƠNG - anh cũng viện cớ Sapa gây rối. Vì anh bảo Sapa rằng: Cái gây rối của anh là trong tranh biện thì đối tượng của anh có quyền chất vấn lại - anh không trả lời trực tiếp vào câu hỏi thì chính Thiên Sứ anh không nhìn lại bản thân anh có như thế không?

  Sapa đã có chất vấn anh nhiều điểm từ bên tiêu đề "Phản biện của Tubinh_giagia" và ngay cả trong tiêu đề: Luận ÂM DƯƠNG ... MÀ anh có trả lời trực tiếp vào câu hỏi đâu?

  Do đó, Sapa có LÝ DO nghi ngờ nên mới đề xuất như thế ...

  Với những lời lẽ xúc phạm như vậy, nhưng tôi chưa loại anh Sapa ra khỏi diễn đàn, vì còn chờ một bằng chứng khách quan. Nay anhnncuong xác định sự thật chỉ là:

  Lỗi trên là do hình ảnh được đăng ở trang khác, khi hết thời hạn nó tự đổi ảnh.

  Như vậy sự thật được chứng tỏ. Nếu anh Sapa không xin lỗi chúng tôi vì sự xúc phạm do hàm hồ như vậy, chúng tôi sẽ đưa anh ra khỏi diễn đàn.

  Anh đừng chơi trò cảnh cáo vì rằng, nếu như anh hay ban điều hành tìm ra được lý do tại sao thì Sapa sẽ công khai xin lỗi nếu như không thì tự hỏi xem ai đã xúc phạm ai nhé!

  Sapa

  Thực ra, anh không cần nhắc đến chuyện xin lỗi công khai vì nếu như Sapa hiểu ra được sự tình nhờ Nncuong chỉ điểm như trên (chứ chả phải từ anh hay ban điều hành hoặc quản trị kỹ thuật viên diễn đàn) thì tất nhiên Sapa sẽ xin lỗi thôi.

  Cám ơn Nncuong!

  Sapa xin lỗi anh Thiên Sứ nói riêng và trung tâm nói chung

  đã có ý nghi ngờ tư cách của quý vị!

  Sapa


 24. Chào anh, Thiên Sứ

  Thưa anh Thiến Sứ !.

  Tôi dâu có dám võ đoán về cách hiểu của anh. Cho nên, sau một loạt bài, tôi lại phải liệt kê các cách hiểu khả dĩ từ những nội dung phát biểu của anh, để mà hỏi, xem có đúng như vậy không !. Vậy, đến đây, Tôi lại phải liệt kê:

  Theo anh:

  Thái cực là tồn tại - một tồn tại được gọi là khởi nguyên của cái gọi là vũ trụ !?.

  Âm - Dương là khái niệm về một thực tại !?. (nhưng xin anh nhớ cho rằng, khái niệm là khái niệm, chứ không phải là thực tại đâu anh nhé !)

  Vật chất là khái niệm về một thực tại !?.

  Anh xác nhận lại nhé !. Xem có đúng như vậy không ?.

  Thân ái.

  Dạ Không. Anh Vuivui thân mến.

  Tôi chưa bao giờ coi Âm Dương là thực tại.

  Anh xem kỹ lại các bài viết và cả định nghĩa về Âm Dương của tôi.

  Hôm nọ, trong lúc tình cờ lang thang trên mạng, Sapa đọc được những gì anh đã viết rải rác ở các diễn đàn như Tuvilyso, Vietlyso v.v... như sau:

  Tôi đã khẳng định - Sự khẳng định này là lần đầu tiên và duy nhất, kể từ khi nền văn minh kỳ vĩ của người Lạc Việt sụp đổ ở bờ Nam Dương Tử - là:

  Âm Dương không phải là một khái niệm trừu tượng về sự phân biệt, mà là phản ánh một thực tại. Chính vì nó phản ánh một thực tại, nên nó phải có nguyên lý phân biệt Âm Dương trong vũ trụ, thiên nhiên , xã hội và con người, chứ không phải là phân biệt tuỳ tiện.

  ... thì những gì anh Vuivui và anh trao đổi hổm rày có mà LẠ!

  Bằng những lời viết trên, sao anh lại bảo rằng:

  Tôi chưa bao giờ coi Âm Dương là thực tại.

  ???

  Sapa