• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

sapa

Hội viên
 • Số nội dung

  253
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by sapa

 1. Chào anh, Thiên Sứ Chữ nghĩa rành rành ra đó mà anh lại đọc trong sự bóp méo cố tình ... Sapa viết là "Sau 30 ngày bị Ngài Thiên Sứ BỊT MIỆNG..." - có nghĩa là 30 ngày qua Sâp không thể viết "Trả Lời" được gì cả! Có gì không ĐÚNG với SỰ THẬT và ĐÚNG với những gì Sapa đã viết mà anh nói nọ kia ... Chớ nói ra vẽ anh là người đàng hoàng gì cho hay; nếu như chẳng có thành viên nncuong chỉ bảo giúp cái chuyện ảnh tự động đổi thì anh đã chẳng có khả năng CHỨNG MINH anh không có liên quan với những hành động ĐỔI ẢNH kia đâu; giai do, anh đã từng XÓA BÀI của Sapa vô lý và XÓA NICK một thời gian (30 ngày) qua vì anh nhận định: (Với tôi [anh] đây là sự xúc phạm). Thế nhưng, anh lại chẳng thấy những hành động của anh qua sự nhận định ở Sapa cũng là: (Với tôi [sapa] đây là sự xúc phạm). Cho nên, anh đừng cố bám vào điều duy nhất này để biện minh cho những hành vi không đẹp ở anh đối với Sapa. Khi anh tự quyền cảnh cáo xóa tên Sapa 30 ngày trước đây, anh có đề nghị quản trị diễn đàn bao giờ và Sapa đã có được xử án công bằng hay có được quản trị diễn đàn chính thức tuyên bố với lý do không thể biện bạch được nữa đâu?? Nay anh lại làm ra vẽ ... Sapa cũng đã dự trù trường hợp xấu nhất rồi, anh khỏi phải đề nghị nọ kia vì thực chất câu chuyện có ai mà không rõ. Cũng như, nếu anh đủ can đảm thì cứ để y những gì Sapa viết trong bài này mà không xóa để thể hiện mục đích chứng tỏ không khí dân chủ của diễn đàn. Đối với Sapa thì không cần gì phải gửi PM cho anh và Sapa có khả năng gì thì rồi anh sẽ biết; cũng như, những gì anh vu cáo Sapa ở trong mesage cũ khi anh viện lý do để xóa tên Sapa thì bây giờ chỉ còn cố bám mỗi một điều là Sapa đã có lần "xin lỗi" anh vì có ý "nghi ngờ" anh đổi ảnh. Chứ ngoài ra, ngay cả cái việc: anh cũng không dám ĐÁ ĐỘNG gì đến vì chẳng lẽ tự mình đút đầu đi "xin lỗi" Sapa vì sự vu cáo của anh sao. Chẳng những thế, mà cũng sẽ không có quản trị diễn đàn nào trừng phạt hay xóa tên cảnh cáo anh cả! Sapa
 2. Chào tất cả các bạn: nam phụ lão ấu, Đề tài ÂM DƯƠNG rút ra từ sự ghi nhận của nhân loại tự cổ chí kim và tiếp nối ở những thế hệ sau nữa sẽ là đầu đề của sự mạn đàm này. Nếu như các bạn, có bất cứ nghi vấn gì hay muốn tìm hiểu điều chi về ÂM DƯƠNG thì cứ việc đề lên và Sapa sẽ cố gắng giải đáp hoặc tìm hiểu để trả lời hầu các bạn có được một số kiến thức mà như Phapvan đã có ý lo lắng: Trước tiên, chúng ta hãy ghi nhận cái KHÔNG-THỜI GIAN mà chúng ta đang hiện diện cũng là nơi mà ÂM DƯƠNG được GHI NHẬN vậy thì bây giờ, để bắt đầu: các bạn có thể nào liệt kê [tất cả mọi thứ] (vạn vật) chỉ vào 2 cột duy nhất: ÂM và DƯƠNG và đề lên câu hỏi nếu có và xác định thuộc tính phân loại Âm Dương của các bạn ra sao ... Nhân đó, mà các bạn sẽ thấy, quy nạp và rút tỉa ra cái gọi ÂM DƯƠNG là gì, có thống nhất được không. Chúng ta cứ tự nhiên trình bày mà không lo ngại đúng sai ở giai đoạn thâu thập ý kiến, dữ liệu ... mà cũng không cần phải có cặp đối lập. Chúng ta sẽ quy nạp sau. ÂM: .... DƯƠNG: .... Lý do xác định thuộc tính phân loại Âm Dương là: .... Sapa
 3. Chào tất cả, Để có cái thông tin này cho tất cả, Sapa đã phải chờ đợi đến 30 ngày vì quyền PHÁT NGÔN bị cấm cản. Có lẽ, các bạn sẽ phải thường xuyên sang trang nhà tuvilyso.net để chúng ta cùng MẠN ĐÀM cho thoải mái và thỏa thích về đề tài ÂM DƯƠNG và Sapa cũng sẽ lập trang BLOG riêng để viết một cách TỰ TẠI để khỏi bị ai XÓA BÀI vô cớ. Sapa sẽ cho đường link sau. Chúc tất cả học hỏi tìm tòi được những gì mình yêu thích mà không bị hạn chế bởi những vấn đề như tham sân, đố kỵ của con người. Sapa
 4. Chào tất cả, Sau 30 ngày bị Ngài Thiên Sứ BỊT MIỆNG, nay mới trở lại Sapa trước tiên là muốn cám ơn anh VuiVui đã lên tiếng dùm và bạn Liêm Trinh có ý tốt nói giúp v.v... Thực chất, có lẽ chưa có ai đã từng phản biện anh Thiên Sứ đến đổi anh ấy không có lời biện bạch mà phải dùng đến quyền lực cá nhân để giải quyết riêng tư theo sự nhận định của chính riêng cá nhân ảnh (Với tôi đây là sự xúc phạm.) Thử hỏi, những phản biện mà Sapa đề ra thì ảnh có phản bác được điểm gì chưa mà cho rằng Sapa đã VU cho ảnh như những lời dưới đây: Ngay cả cái việc, Sapa đã bao lần chỉ cho anh Thiên Sứ bấm "click" vào cái link mà chính ảnh cũng đã từng trao đổi và dựa trên những gì Sapa trả lời về nguồn gốc Hà Đồ , Lạc Thư .. mà ảnh có chịu "click" đâu rồi trở giọng vu cáo rằng: Anh Sapa chưa bao giờ phản biện điều này và cố tình né tránh khi được hỏi về nguồn gốc Hà Đồ , Lạc Thư ....... Trong cái thread này đây, còn rành rành ra đó những chứng cứ nếu như Sapa trích dẫn chỉ ra được thì anh Thiên Sứ có nên nói lời xin lỗi Sapa không hả? Cái gì cũng vậy, tiên trách kỷ - hậu trách nhân nếu như anh có lúc nhìn lại ... Nên nhớ thêm một điều này nữa, rằng là chính anh đã bảo: ... cho nên Sapa cũng đã có viết: Như vậy, ngoài những GIẢI MÃ chủ quan về TRUYỀN THUYẾT Việt thì anh đã có chứng minh được cụ thể điểm gì dưới tiêu chí khoa học hay lô-gích mà anh DÁM ngụy biện rằng: Bởi vì, trong lập luận của tôi, tôi đã chứng minh, người Hoa Hạ không phải chủ nhân của Lý học Đông phương. Và đây là một hệ thống luận cứ quan trong của tôi, trước khi xác định toàn bộ nền Lý học Đông phương thuộc về văn minh Lạc Việt. Còn nói về cái gọi là Tiêu Chí Khoa Học mà anh đã từng tuyên bố: thì hệ thống, nhất quán, hoàn chỉnh có tính khách quan của anh ra sao về: Lường Thiên Xích của Lạc Thư (cân đối) so ra với Hà Đồ Cửu Cung do anh chế tác (bất cân đối)? và tính quy luật và khả năng tiên tri thế nào: tiêu biểu nhất về cái chết của Sadam Hussen hoặc sự đắc cử của Tổng Thống Obama mà anh đã phải THAN: (Nguồn: trong tiêu đề này)Đó là nói về chuyện xa xôi trước đây; nói gần thì có cái vụ Huyền Không Phi Tinh Lạc Việt với Ngũ Hoàng năm nay cư ở Đông-Nam so ra với Huyền Không Phi Tinh Tàu là ở Tây-Nam thì đã có bao nhiêu biến cố ĐỘNG ĐẤT mạnh, thiệt hại nhiều từ nhân sự đến vật chất lại đa phần ở Tây-Nam chứ có phải Đông-Nam đâu? Cho nên, anh chớ LO NGẠI rằng Sapa sẽ ở đây phản biện để làm phiền anh bực tức rồi có khi lại xóa nick Sapa luôn hỏng chừng. Sapa đã ghi danh bên tuvilyso.net như anh đề nghị và Sapa sẽ viết thư đến một số hội đoàn, giáo sư, tiến sĩ, báo chí để chỉ cho họ có cái nhìn trung thực và thực chất phương pháp luận của anh Thiên Sứ. Sẽ có nhiều bất ngờ chờ anh đấy! Sapa
 5. Chào bạn, VinhL Vậy thời, bạn tra xét kỷ thử coi tác dụng của Hậu Thiên Bát Quái Văn Vương là ở chổ nào? Hay Hậu Thiên Bát Quái Văn Vương chỉ là luộm thuộm, phi lô-gích như phần đông các tác giả Việt như: Nguyễn Thiếu Dũng, Trần Quang Bình, Nguyễn Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Hiến Lê v.v... đã suy nghĩ. Sapa
 6. Chào bạn, Hoangtrieuhai Hình như Sapa đã có nói rồi với HTH: Nếu như Hoangtrieuhai không thể chỉ ra được cái SAI hay không nhất quán từ Sapa thì lẽ tất nhiên sự im lặng của Hoangtrieuhai đã có lý do ấy rồi. Cũng như, Sapa chỉ ra được cái khiếm khuyết, không nhất quán của sư phụ bạn, Thiên Sứ, và bạn cùng anh ấy đồng im lặng thì cũng đã rõ nghĩa đó mà ... Cũng như Sapa cũng đã yêu cầu HTH như sau: Như vậy, bấy lâu này người đệ tử của anh Thiên Sứ đã có biện bạch được gì mà bảo là: HTH im lặng chẳng phải vì Chú đúng ... Chỉ tội cho anh Thiên Sứ phải vớt vát dùm cho HTH và Thiên Đồng: Học trò của tôi còn phát chán không buồn trả lời. Đương nhiên, ngay cả anh Thiên Sứ cũng không thể phản biện lấy được nữa lời cơ mà ... IM LẶNG đi là hơn! Bộ Bát Trạch Lạc Việt không thể giải thích nổi điều này hay sao mà hỏi Sapa trả lời giùm đó ư!? Nếu có thì nói xem ... hay cũng chỉ là: Nam phi Nghịch - Nữ phi Thuận mà ai ai nhìn vào quan sát cũng thấy thế ... Thế nhưng, vì Lạc Thư có "9 số" nên rất lô-gích khi mỗi năm cứ tuần tự dùng mỗi con số phi Nghịch hay Thuận cho Nam với Nữ và Huyền Không Phi Tinh đồng chuyển động như phi cung cho Nam. Còn Phong Thủy, Bát Trạch Lạc Việt dựa trên Hà Đồ "10 số" mà sao lại đi cóp nhặt Lạc Thư làm gì vậy? Sao không lô-gích với mỗi năm cứ tuần tự dùng mỗi con số từ 1 đến 10 để phi: Thuận hay Nghịch ra sao cho Nam và Nữ mà lại đi vay mượn, dựa dẫm cách thức của Hoa Hạ thế?? Nói sao, biện minh thế nào khi chứng cứ rành rành ra đó ... Cho nên, khi anh Thiên Sứ đã xác định: -Một giả thiết hoặc một lý thuyết khoa học bị coi là sai, nếu người ta chỉ ra được một luận điểm sai trong hệ thống lập luận của nó , mà nó không thể biện minh được bằng chính phương pháp luận của nó. thì sự cóp nhặt - vay mượn - dựa dẫm từ phương pháp của người Hoa Hạ đã tự ĐẠP ĐỔ hệ thống lập luận vinh danh nền văn hiến Lạc Việt rồi! Sapa
 7. Chào bạn, Phongthuysinh Sapa muốn nói đến điều này, dựa theo những gì anh Thiên Sứ xác định: -Một giả thiết hoặc một lý thuyết khoa học bị coi là sai, nếu người ta chỉ ra được một luận điểm sai trong hệ thống lập luận của nó , mà nó không thể biện minh được bằng chính phương pháp luận của nó. Với hệ thống lập luận của anh Thiên Sứ rằng là: Nếu một lý thuyết có tham vọng diễn đạt tính qui luật của mọi hiện tượng trong vũ trụ và có khả năng tiên tri thì nó phải xuất phát từ một nguyên lý thể hiện tính cân đối làm nền tảng để quán xét mọi hiện tượng. thì một luận điểm sai trong hệ thống lập luận của nó là Lạc Việt "Hà Đồ" Cửu Cung chế tác đã không thể hiện được tính cân đối làm nền tảng trong lập luận của nó , mà nó không thể biện minh được bằng chính phương pháp luận của nó. Phongthuysinh có thấy được điểm mấu chốt đó!? Nay chỉ ra thêm một số khiếm khuyết nữa của Lạc Việt "Hà Đồ" Cửu Cung chế tác như sau: Lý ra, anh Thiên Sứ loại trừ Lạc Thư cửu cung 9 số để sử dụng Hà Đồ cửu cung 10 số chế tác thì theo phép Huyền Không Phi Tinh phải sử dụng luôn cả 10 số - chứ có đâu vay mượn tính chất Cửu Phi Tinh của Lạc Thư Hoa Hạ mà làm nền tảng thế kia. Thế nên, con số 10 được nhanh chóng loại trừ để phù hợp với Tam Nguyên Cửu Vận của Huyền Không Phi Tinh dựa trên Lạc Thư Hoa Hạ chứ không thể nào moi đâu ra tính chất của con số 10 này để bảo toàn tính qui luật, tính khách quan và khả năng tiên tri giống như của Lạc Thư Hoa Hạ kia ... 1.Tam Nguyên Cửu Vận Lục thập Hoa giáp (từ Giáp Tí đến Quý Hợi) là 60 năm gọi là một Nguyên - chia làm 3 cho mỗi Vận là 20 năm. Do đó, Tam Nguyên là 3 Nguyên vị chi có 180 năm và giai do Lạc Thư có 9 số nên mỗi số đại diện cho Cửu Vận là vậy. Nếu như, anh Thiên Sứ cứ luôn xác định rằng: Chỉ duy nhất "Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ" đúng. thì Hà Đồ có 10 con số sao lại không dùng hết cả 10!? Lý nên, phải là Thập Vận mới tương ứng trong hệ thống lập luận của nó chứ! Tam Nguyên = 180 năm chia cho 10 Vận thành ra mỗi Vận có 18 năm cho nó có phần Lạc Việt hơn ... với con số 18 v.v... Lý do không dùng cũng dễ hiểu vì: A. Có sẵn dữ liệu về Lạc Thư Cửu Phi Tinh với phương pháp tổng luận và đặc tính của Cửu Tinh trong Huyền Không học đã được bao thế hệ từng xử dụng qua và đúc kết. B. Dại gì thêm yếu tố con số 10 cho rách việc và cũng chưa có đủ dày thời gian kiểm chứng cũng như hệ thống Tam Nguyên Thập Vận chưa được lượng định đúng sai bao nhiêu phần trăm v.v... Cho nên, dù là chê bai Lạc Thư hoặc với lý do hiệu chỉnh lại từ những tài liệu tam sao thất bổn cho rằng từ Lạc Việt mà người Hoa Hạ cướp đoạt hay chép lại - thì Huyền Không Lạc Việt vẫn không vượt ra khỏi hệ thống Cửu Tinh Lạc Thư và chẳng khác nào một nhánh rẽ của Huyền Không học của Hoa Hạ vậy thôi. 2.Lường Thiên Xích Nếu như dùng Lường Thiên Xích để Phi Tinh thì Huyền Không Lạc Việt phải có Lường Thiên Xích như hình trên từ 1 đến 10 và không thể nào chỉ có vài điểm khác biệt như dưới đây: i.) Cái hơi khác là từ sự hoán vị [Tốn-Khôn] mà cũng may độ số [4]-[2] tương ứng - chỉ khác là phương hướng của [độ số] và [quái vị] mà thôi. [Tốn] vẫn mang độ số: [4], nhưng phương vị là [Tây-Nam] chứ không phải là [Đông-Nam] [Khôn] vẫn mang độ số: [2], nhưng phương vị là [Đông-Nam] chứ không phải là [Tây-Nam] ii.) Cái khác thứ nhì là [quái-số] của quẻ [Ly - 7] và [Đoài - 9] cũng như phương vị ... Đó là sự hoán đổi: [Ly] và [Đoài] theo [quái] tượng cho Bát Trạch. Ví dụ: Như vậy, để tính từ năm nào để khởi Tam Nguyên Cửu Vận mà vận hành theo Lạc Việt "Hà Đồ" Cửu Cung 10 số với Thập Vận thì phải nói là khác biệt trùng trùng ... Lý do cũng đơn giản thôi - vì rằng, anh Thiên Sứ chỉ làm cái việc hiệu chỉnh "cá nhân" nhưng lại vinh danh "nền văn hiến Lạc Việt" nhằm để đánh động sự đồng tình, lòng tự hào dân tộc nên phải chịu cảnh chứa chấp dựa dẫm một cách lập lờ. Do đó, nó sẽ trở nên rất nguy hiểm nếu như sự SUY LUẬN, NGHIÊN CỨU của một cá nhân anh ấy là LỆCH LẠC và SAI LẦM mà phải gán ép danh dự LẠC VIỆT vào đó để bị chôn vùi theo thì có đáng không!? Sapa
 8. Chào anh, Thiên Sứ Ngay bây giờ, với sức gió ở nơi xảy ra bụi núi lửa ở Iceland thì làm gì mà đang không bay đi chỗ khác ... Hôm nay ở Mỹ, ngày 16 tháng 4 (DL) vào khoảng 2 giờ mấy chiều - tính giờ Mùi cho ngày mùng 3 tháng 3 (AL) năm Canh Dần thì có quẻ Mai Hoa là: Thuần Càn biến Hỏa Thiên Đại Hữu do đó, Càn (bầu trời) hành Kim đang bị mịt mù không thấy (mặt trời) Ly hành Hỏa nên sớm là bắt đầu tháng 4 (AL) Tỵ hoặc chậm lắm là nội trong tháng 5 (AL) Ngọ thì Tro bụi núi lửa sẽ tan. Sapa
 9. Chào bạn, MrPlkaR Hổm rày cũng đang chờ Thiên Đồng chứng minh "tính cân đối toàn diện" của con "Bướm ngày" Lạc Thư và luôn cả Hậu Thiên Văn Vương chẳng phải là nền tảng cho cái gì gì cả kia ... oOo Chào bạn, Thiên Đồng Nếu câu đó là lời xác định thì nên dùng dấu (.) câu chứ không dùng dấu (?) đó Thiên Đồng. Tất nhiên, bạn không dám xác định đâu vì bạn không có cái khả năng như bạn đòi sẽ chứng minh ở trên; cũng như, Hoangtrieuhai đã lặng im sau bài viết# 273. Nhắc chừng, Thiên Đồng đó thôi ... vì có thể theo đám con nít chơi thả diều nó vui hơn và đỡ động não để chứng minh đó mà. Thế nhưng, nếu có thể - bạn hãy ráng giúp: Lập luận của anhThiên Sứ: Nếu một lý thuyết có tham vọng diễn đạt tính qui luật của mọi hiện tượng trong vũ trụ và có khả năng tiên tri thì nó phải xuất phát từ một nguyên lý thể hiện tính cân đối làm nền tảng để quán xét mọi hiện tượng. và hãy nhìn xem: thì tính hợp lý và chính xác nền tảng lý thuyết của anh Thiên Sứ ở chỗ nào nhé? Từ Mar.12 đến nay là Apr.15 là hơn cả tháng rồi --- chừng nào Thiên Đồng mới chứng minh được đây... Nếu không làm nổi thì Sapa sẽ chỉ ra cái khiếm khuyết trong Huyền Không Lạc Việt do không dựa trên "tính cân đối toàn diện" của con "Bướm ngày" Lạc Thư này tới đây. Sapa
 10. Chào bạn, Ndmph Đâu có ai cấm Ndmph không được chia sẽ cái hiểu của bạn về Âm Dương đâu à! Chỉ là, bạn không có gì để chia sẽ để rồi bình phẩm vu vơ thế thôi ư ...? Sapa
 11. Chào bạn, Tuấn Dương Tại sao Dương bên trái, Âm bên phải thì đó là sự minh họa của Tiên Thiên Bát Quái Phục Hy: ...cũng như sau này, biểu trưng cho Nam tả, Nữ hữu - tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ - tả quẻ Ly (lửa), hữu quẻ Khảm (nước) cũng như ở [HTBQVV]: tả quẻ Chấn (trai trưởng), hữu quẻ Đoài (út nữ) v.v... đều có cùng nguyên lý. Đồ hình với vòng tròn Trắng (8PI+8PI=16PI) phía trên và vòng tròn Đen (8PI+8PI=16PI) phía dưới cũng đã bao gồm Âm Dương trên dưới rồi vậy! Từ Dịch Kinh, từ sự quan sát - ngưỡng lên nhìn Trời, cúi xuống nhìn Đất; sáng tối ngày đêm; mặt trăng mặt trời, tứ mùa bát tiết v.v... Tuấn Dương hỏi "định tâm" là "tâm" gì? Nói về địa chi, ta có quẻ Nguyệt Lệnh biểu trưng cho Âm Dương Tiêu Trưởng mà những ai có nghiên cứu thuật số Đông phương đều biết như sau: Tí - Phục (nhất Dương sinh); Sửu - Lâm (2 Dương) --> tiếp tục tăng lần lên như thế cho tới Tỵ - là quẻ Kiền với cả 6 Hào Dương là khí Dương đã lên đến tột cùng (thuộc Dương) sau đó, Ngọ - Cấu (nhất Âm sinh) --> tiếp tục tăng lần lên như thế cho tới Hợi - là quẻ Khôn với cả 6 Hào Âm là khí Âm đã lên đến tột cùng (thuộc Âm) Thiên Can vốn dĩ không có đặc tính Âm Dương Tiêu Trưởng vì bản chất của Thập Thiên Can có: 5 can Dương (Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm) và 5 can Âm (Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý). Chúng là cặp-đôi với nhau đủ đầy Âm-Dương; ví dụ: Giáp-Ất, Bính-Đinh, Mậu-Kỷ, Canh-Tân, Nhâm-Quý. Nó sẽ tĩnh hay là chỉ có động mà thôi trong từng sát-na hoặc giây-khắc nó tạo tác mới có chu kỳ nối tiếp? Tuấn Dương hãy để ý kỷ điểm đó. Câu hỏi trên cũng có thể hỏi lại như sau: - :D làm sao chúng ta biết nó là tĩnh khi chưa từng nhìn thấy nó động :rolleyes: Động-Tĩnh chẳng qua là 2 trạng thái cá biệt mà chỉ khi nào nó thay đổi trạng thái ban đầu như Tuấn Dương đã viết ở dưới. Trạng thái ban đầu đó là: cái CHAI đang LĂN trên mặt bàn, hay cái CHAI đang KHÔNG LĂN trên mặt bàn?? Vì để: Không thể bảo rằng, cái CHAI đang LĂN trên mặt bàn là trạng thái tiền khởi (tĩnh hay động) vì với cái Thấy AS IS như thực tướng của nó: LĂN là một trạng thái nào đó mà thôi. Coi là trạng thái tiền khởi (tĩnh) hay (động) là sự suy diễn phiến diện của chúng ta. Cũng như, không thể bảo rằng, cái CHAI đang ĐỨNG YÊN trên mặt bàn là trạng thái tiền khởi (tĩnh hay động) vì với cái Thấy AS IS như thực tướng của nó: ĐỨNG YÊN là một trạng thái nào đó mà thôi. Coi là trạng thái tiền khởi (tĩnh) hay (động) là sự suy diễn phiến diện của chúng ta. Do đó, i.) sự tác động để DỪNG cái chai đang LĂN là một ĐỘNG khởi ii.) sự tác động để ĐẨY cái chai ở trạng thái (i.) đã DỪNG để LĂN đi lại là một ĐỘNG khởi Tất tất chỉ là những ĐỘNG khởi phải không, Tuấn Dương? Sapa
 12. Chào bạn, Daretolead Đúng vậy! Âm dương là khái niệm miêu tả thực tại và không cần phải có khái niệm thì thực tại của Âm Dương cũng không thể bị phủ nhận. Chỉ là, dưới hình thức phân chia - người ta chia loại theo bản ý như thế nào mà thôi. Ví dụ cậu bé ở Scotland, May-Welby di cư tới Australia vào năm 7 tuổi thì là muốn nói đến tính chất BẨM SINH. Sự phân biệt Âm Dương ở đây là Dương cho cậu bé này dù là cậu bé này có chuyển giới hoặc ngừng hoóc-môn. Sự so sánh đối đãi phản ánh bản chất NỔI TRỘI của Nam và Nữ không ở hoóc-môn hoặc bộ phận sinh dục bề mặt của một người mà là: NỮ - thì có buồng trứng, tử cung và khả năng SINH ĐẼ trong khi NAM - thì cơ quan sinh sản của phụ nữ là KHÔNG CÓ, là con số 0. Cho nên, có nhiều tin tức về chuyện Người đàn ông mang bầu thì phải hiểu rằng đó là một người đàn bà đã chuyển đổi giới tính bằng cách giải phẩu để có thêm bộ phận sinh vật Nam cùng được điều trị kích thích tố sinh dục Nam mà thôi. Người đàn bà chuyển giới thành đàn ông này phải ngừng điều trị hoóc-môn sinh dục Nam mới có thể mang bầu v.v... Do đó, cái chuyện của cậu bé trên đang ở tình trạng là một người đàn ông bất toàn do mất đi bộ phận sinh dục Nam cở như mấy người Thái Giám khi xưa chứ gì mà gọi là hay liệt vào loại phi giới tính. Lại nói, trường hợp anh Thiên Sứ cho rằng: tính chất lưỡng tính của con giun vốn có trước cả lịch sử tiến hóa của văn minh nhân loại và kết luận: "Vạn vật cõng Âm, bồng dương" - với ngay cả con giun và người phi giới tính kia là không chuẩn ở vị thế con giun. Vì sao? Vì nếu như phân định Âm Dương bằng cách so sánh đối đãi phản ánh bản chất NỔI TRỘI về cơ quan sinh sản thì con giun dù mang bản chất lưỡng tính nhưng cái sự NỔI TRỘI của nó thuộc về Âm chứ không phải do sự lưỡng giới rồi chỉ còn biết phân loại Âm Dương theo sự: Lớn - Nhỏ Dài - Ngắn Lớn/Dài là Dương và Nhỏ/Ngắn là Âm mà có lần anh Thiên Sứ đã giảng giải. Thì là anh ấy đã không nhìn ra được cái bản chất NỔI TRỘI về Âm Dương trên cơ sở cơ quan sinh sản mà lại đi chia loại theo một hình thức khác. Con người là một khái niệm chỉ cái chung KHÁC với THÚ VẬT, nhưng không thể bảo đó là "trừu tượng" vì ta có thể hình dung, có thể hiểu một cách cụ thể. ... nhưng vẫn là cụ thể để có thể miêu tả vô số điểm, tính cách riêng biệt giữa "con người này" và "con người kia" v.v... Vì Daretolead nói rằng: đúng không, vật chất luôn vận động? Như là, đúng như thế thì câu hỏi: là vô nghĩa. Nếu vật chất luôn vận động là không đúng thì: cũng trở nên dư thừa ... Ví dụ: ??? Có nghĩa: 2 mặt đối lập là Thái cực - theo ý của Daretolead. Sapa
 13. Chào bạn, Tuấn Dương Không có phải là 3 âm-3 dương phối hợp mà thành đâu, dù là Tuấn Dương có thấy 3 phần Âm, 3 phần Dương từ 4 cung. Ví dụ như: hình tròn này có bán kính là 8 cm, thì ta có A=PI.r^2 => A = 64PI thì ta có: Để trả lời câu hỏi: -có phải âm -dương luôn cân bằng (?) hay không. Cân bằng. Để minh họa sự cân bằng, thì hình tròn đó ta cứ vẽ một đường đỏ thẳng xuống chia ra làm 2 cũng xong, nữa đen nữa trắng; nhưng tại sao lại phải vẽ đường cong chữ S? Là vì để trả lời câu kế tiếp sau đây: -giả dụ âm dương luôn cân bằng thì tại sao có câu âm thịnh dương suy và ngược lại ? -nếu có thể mong chú trình bày = hình ảnh .(vẽ 1 vòng tròn ) để thấy âm dương chuyển động thế nào ,thịnh suy ra sao ? Tuấn Dương thấy đó, khi chỗ ĐEN chiếm lĩnh toàn bộ 1 trong 4 cung là 2 phần ĐEN (16PI) thì không có phần TRẮNG nào cả. Sang phần nhiều ĐEN nhất thì phía dưới lằn màu xanh dương cho ta thấy 3 phần ĐEN (24PI) và 1 phần TRẮNG (8PI) minh họa cho sự ÂM tiêu Dương trưởng là một cách nhìn và Âm thịnh Dương suy là một cách nhìn khác. Phần TRẮNG đang thịnh dần, để đến chỗ TRẮNG chiếm lĩnh toàn bộ 1 trong 4 cung là 2 phần TRẮNG (16PI) thì không có phần ĐEN nào cả v.v.... Sao lại không được, khi Tuấn Dương thử xem hình sau đây: thì dễ nhìn ra Âm Thể khi chưa bị văng nước bởi giọt nước đang nhiểu dần này: Phần nào đã nói ở trên khi nói về 3 phần ĐEN, 1 phần TRẮNG rồi đó ... Dương trước - Âm sau nói về mặt: THỜI GIAN - giai đoạn trước, giai đoạn sau (nói về sự khởi động) KHÔNG GIAN - phía trước mặt, đằng sau lưng (nói về cái thấy) thì rõ ràng minh bạch, nên không có ai phản đối cũng là chuyện bình thường. Tĩnh - động là để chỉ cái trạng thái di-dời và ngừng-lại mà trong Vật Lý có: Định luật 1 Newton: Một vật đang đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều sẽ đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều mãi mãi nếu không bị buộc phải thay đổi trạng thái đó bởi ngoại lực tác dụng lên vật. Như vậy, để thay đổi trạng thái thì ngoại lực là yếu tố tác động lên vật để di-dời hay ngừng-lại. Cho nên, đặt vấn đề để nghi vấn và tự giải thích như sau: sẽ tương ứng như thế nào với Định Luật Newton trong Vật Lý? Ta có thể LĂN cái CHAI trên mặt bàn hoặc có thể CHẬN cái CHAI dừng lại --- như thế nào? Sapa
 14. Chào bạn, Vulong Thì vậy, "bàn tay của Chúa" là lối luận giải của thứ tín ngưỡng thời ăn lông ở lổ cũng như kiểu thờ thần sông, thần lửa, thần chớp, thần mưa v.v... Vulong hãy xem ở Sáng Thế Ký nói như vầy: Câu 1: Đây là câu mở đầu giới thiệu Chúa dựng nên trời đất, cũng như ta giới thiệu rằng ta: dựng nên ngôi nhà. Câu 2: Vế I - để dựng nên trời đất, Chúa xác định: Vả, đất là vô hình và trống không thì rõ là lúc ấy chưa có đất vì: vô hình là phải rồi nhưng còn trống không lại là đang miêu tả khoảng KHÔNG GIAN trống rỗng chưa có vật chất gì cả và mờ tối. (Hãy ghi nhớ điểm này để rồi ta sẽ thấy Chúa dựng nên trời ra sao.) Sự mờ tối này lại được miêu tả là ở trên mặt vực. Như ta biết, vực: a.) chỗ nước sâu nhất trong sông, hồ hoặc biển b.) chỗ thung lũng, sâu trong núi, hai bên có vách dựng đứng ... thì (b.) là có thể loại trừ vì lúc ấy Chúa chưa dựng nên đất. Vậy, chỉ còn (a.) là điều kiện duy nhất và Vế II - Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước đã giải quyết nghi vấn này. Như vậy, khi chưa có trời đất đã có khoảng không trống rỗng và có nước mà 2 thứ này không thấy Kinh Thánh bảo là do Chúa dựng ra. Ngay như ở điểm này, thì nước phải có đất chứa nhưng chưa có đất thời cái gì bao bọc chứa nó? Cũng như bạn Quasar đã có đặt câu hỏi: Còn nếu cho rằng vũ trụ phải có khởi thủy thì thật khó hình dung cái nguyên nhân nào tạo nên cái thời điểm khởi thủy, một nguyên nhân hình thành từ một trạng thái bất động ? Xem ra, vũ trụ được tạo dựng ra sao vẫn là điều nghi vấn với nhiều giả thuyết như "Đột biến lượng tử", "bàn tay của chúa" , "Thái Cực: là cái tồn tại khi không thời gian còn chưa xuất hiện" mà là CHÂN LÝ thì huyễn hoặc quá. Nếu đó là chân lý theo một số người đã dựa vào luận điểm này để bảo rằng giải quyết được tất cả những vấn đề gặp phải liên quan đến nó khi nghiên cứu học thuyết ADNH thì chỉ là mù mờ sờ voi phải chăng, Vulong? Sapa
 15. Chào bạn, Vulong Có gì là "vượt quá sức tưởng tượng" đâu à! Ví dụ: bàn tay Chúa, Đấng Sáng Tạo Vũ trụ là không thời gian và toàn bộ những gì tồn tại trong không thời gian này - là do bàn tay Chúa, Đấng Sáng Tạo ra đó mà ... :P Sapa
 16. Chào bạn, Tuấn Dương Phần câu hỏi đặt ra: -âm ,dương động tĩnh thế nào ? tại sao ? đã nói qua rồi; nay là phần câu hỏi kế. Khởi nguồn của âm dương bắt đầu từ bao giờ từ câu hỏi của Tuấn Dương là sự NHẬN THỨC. Có nghĩa là, ÂM DƯƠNG bắt đầu từ bao giờ (ai muốn suy diễn sao thì tùy hỉ, vô thủy cũng được, hữu thủy cũng xong) nhưng ÂM DƯƠNG chỉ được GHI NHẬN từ khi Tuấn Dương NHẬN THỨC được về nó ... mà thôi. Mà nói về NHẬN THỨC là từ các giác-quan mang lại, bao gồm luôn cả sự tưởng-tượng. Mới thoạt nghe qua, NHẬN THỨC là từ các giác-quan mang lại thì okay như: THẤY, SỜ, MÓ - cây, gỗ, đinh, cưa, keo, búa và những thứ đó là THỰC TẠI được đó nhưng bao gồm luôn cả sự tưởng-tượng về cái - bàn, tủ, ghế được chăng? ĐƯỢC Khi sự tưởng-tượng trở nên HIỆN THỰC thì ta không cho đó là hoang-tưởng nữa và như vậy: từ cây, gỗ, đinh, cưa, keo, búa ĐANG CÓ ta TẠO HÓA ra những bàn, tủ, ghế góp THÊM phần vào kho tàng VẠN VẬT. Do đó, không phải thoạt kỳ thủy mà có TẤT CẢ VẠN VẬT nên Lão Tử mới bảo: "Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật" Nói trở lại, thế nào là ÂM và thế nào là DƯƠNG? Lại là những định nghĩa nảy lửa, vô số kiểu phân tích,... như Daretolead cảm thấy nhưng tựu chung vẫn là muốn nói về 2 mặt đối lập là chính - 2 mặt khác nhau là phụ. Phần câu hỏi đặt ra tiếp theo: Những câu hỏi trên được minh họa như sau: Sapa
 17. Chào bạn, Daretolead "Khái niệm" là từ Hán-Việt mà chữ "Khái" có nghĩa là "lời nói bao quát, khái lược". "Niệm là tưởng, nghĩ thuộc "quan-niệm" mà quan-niệm đơn giản là nhận-thức từ các giác-quan mang lại, bao gồm luôn cả sự tưởng-tượng. Như vậy, "khái niệm" là đem các thứ quan-niệm lại - xét lấy điểm giống nhau làm thành một quan-niệm-chung. Ví dụ, đem những quan niệm về "heo, gà, bò, vịt" tóm cả lại lập nên cái quan-niệm-chung là THÚ Ví dụ, đem những quan niệm về "nam, phụ, lão, ấu" tóm cả lại lập nên cái quan-niệm-chung là NGƯỜI ... mà những "heo, gà, bò, vịt" hoặc "nam, phụ, lão, ấu" đều là những danh từ cụ-thể miêu tả THỰC TẠI. "Khái niệm" ví như: xếp loại THỰC TẠI và do đó; có "Khái niệm" hay không thì những THỰC TẠI vẫn là THỰC TẠI. Thế nên, danh từ ÂM-DƯƠNG chẳng qua là "Khái niệm" xếp loại THỰC TẠI và có "khái niệm" này hay không thì những THỰC TẠI xếp loại ra làm 2 loại về THỰC TẠI kia vẫn là THỰC TẠI. Đi xa hơn một chút, cái "Phụp!!!" Daretolead (hồn-xác) biến mất không còn dấu vết tông tích - thì người, thú, kỳ hoa, dị thảo v.v... có vì vậy mà cũng biến mất luôn hay không? Có biến mất hay không, không có nghĩa lý gì cả ... Do đó, sự GHI NHẬN của Daretolead về thế giới, vũ trụ, âm dương, thái cực, khởi nguyên v.v... đều phải từ sự cài đặt NHẬN THỨC của một Daretolead HIỆN DIỆN. Theo Daretolead thì cái bàn này là vật chất và có thấy nó "động đậy" hay chẳng "động đậy" gì đâu không? Như vậy, theo Daretolead thì: 2 mặt đối lập là Thái cực? Để phân tích, thì cần có thời gian và nhu cầu của mỗi một người sẽ cho đó là lãng phí hay chẳng lãng phí; tựu chung cũng là 2 mặt đối lập. Sapa
 18. Chào bạn, Tuấn Dương *Mới viết gần hết ý thì loay hoay thế nào bị mất hết - nên viết lại tóm tắt* Tuấn Dương nhìn thấy qua hệ mặt trời thấy các hành tinh đều quay quanh nó mà Tuấn Dương có nhìn thấy những mặt Trăng của các hành tinh quay quanh những hành tinh đó chăng? Và hơn nữa, hệ mặt trời của chúng ta chỉ là một trong vô số hệ mặt trời trong Thiên Hà và mỗi một hệ mặt trời đều có quỷ đạo và vận tốc của nó ... Nếu quan sát kỷ hơn, thì cả mặt Trời, trái Đất và mặt Trăng đều ĐỘNG cả thì lấy mối quan hệ nào để cho đâu là Âm, đâu là Dương và Âm động - Dương tĩnh hay Dương động - Âm tĩnh thế nào? Do đó, trở lại: Chúng ta hãy khoan nói về Âm Dương phân loại Âm động - Dương tĩnh hay Dương động - Âm tĩnh mà chỉ xét đến ĐỘNG - TĨNH trước đã. ĐỘNG - trạng thái hoặc tính chất hoạt náo - hành hoạt thay đổi không ngừng. TĨNH - trạng thái hoặc tính chất im ắng- đứng yên không thay đổi ngừng. Không cần vời đến danh từ Âm Dương để phân loại, ta cũng ghi nhận được và đó là để trả lời phần Động - Tĩnh thế nào. Tại sao? Tại sao có Động có Tịnh phải không? Ví dụ: đồ chơi con nít cần có pin để có sự hoạt náo - hành hoạt và khi hết pin thì trở nên im ắng- đứng yên. Vậy pin là nguồn năng lượng để tạo nên 2 trạng thái trên, có phải không? Tuấn Dương để tâm chú ý ở điểm này cho kỷ nhé để rồi sau này có ai nói gì về Thái Cực, Âm Dương v.v... sẽ dễ nhìn ra mà so sánh nhằm tránh sự rối rắm ngụy trang của tư tưởng do kẻ thiếu hiểu biết tung hỏa mù đánh lạc hướng vấn đề rồi dần dà chuyển qua hướng khác. Vì nguồn năng lượng của pin để tạo nên 2 trạng thái trên là điều có thể ghi nhận trung thực vậy mà ai ai cũng có thể hiểu. Chân lý chỉ có một và là một thứ ai ai cũng hiểu dễ dàng. Theo Tuấn Dương thì hiểu Dụng là sao mà Thể là thế nào? Một trụ tròn với 2 đầu đều nhau đã là tạo nên 2 cực - do có 2 đầu - và việc xác định đầu nào Âm - đầu nào Dương phải dựa trên vị thế của nó thì đó đã không phải trừu tượng rồi vì ta dễ dàng hình dung. Tại sao, vì 1 trụ tròn với 2 đầu đều = nhau là đang trong tư thế ĐỨNG hay NẰM dưới sự quan sát của ta mà phân định: Trên - Dương; Dưới - Âm (hay) Trên - Âm; Dưới - Dương (hay) Một bên - Dương; một bên - Âm v.v... tùy nghi mà chọn. Cũng như khi chọn mặt Hình - Chử cho đồng tiền là Âm hay Dương thì ta cứ việc và lưu giữ ý ấy trong khi gieo quẻ thì THẦN ĐỘNG sẽ theo đó mà HIỂN LỘ. Tuấn Dương để tâm chú ý ở điểm này cho kỷ nhé ... Ngày mai tiếp tục. Đến giờ về rồi. Sapa
 19. Chào bạn, Tuấn Dương Phần trên là sự ghi nhận của Tuấn Dương. Không bàn đến đúng sai, chỉ gợi ý thôi ví dụ: Tuấn Dương và cái bóng của Tuấn Dương - là do đối đãi hình với bóng. Bóng thì là từ ánh sáng chiếu vào Tuấn Dương mà có ... và khi không có ánh sáng: bóng không. Như vậy, bóng thì lúc có lúc không tùy thuộc vào ánh sáng có hay không. Tất nhiên, không có Tuấn Dương là một thực thể - thì chả có bóng Tuấn Dương bao giờ. Thế thì, có Tuấn Dương hay không thì Ánh Sáng vẫn có và đó cũng là một thực thể. Ánh Sáng có bóng của nó không? và bóng của nó là gì? Nếu như Ánh Sáng không có bóng - thì cặp âm dương: thực thể -bóng của thực thể thành lập ra sao ... ? Từ đây, Tuấn Dương sẽ ướm trả lời thử những câu sau đây: xem sao. Tuy nhiên, Sapa sẽ tùy nghi trả lời; còn nếu như Tuấn Dương muốn ướm thử trả lời trước thì bảo. Ý bạn thế nào? Sapa
 20. Chào bạn, Tuấn Dương Khi Tuấn Dương bảo "của trí tuệ" là thứ "trí tuệ" của con người trước thiên nhiên hay bao gồm thuộc chất "đấng sáng tạo" ra vũ trụ vạn vật? Ví dụ, người chế tạo ROBOT cài đặt chương trình NHẬN THỨC cho nó sẽ như thế nào, cho nó mức NHẬN THỨC ra sao v.v... thì cái "trí tuệ của ROBOT" và "trí tuệ của người chế tạo" có cái đồng và không đồng. Sự giới hạn là phải có, từ người viết đến người đọc - cho nên, có những câu hỏi nhằm xác nhận sự nhận thức của họ và mình ở đâu để tiện trao đổi, chuyển tải ... Tuấn Dương có thể đề ra ví dụ nào để chứng minh rằng: âm dương chưa bao giờ là thực tại - là không sai hay âm dương ko phải là khái niệm trừu tượng - là không sai Đương nhiên, ngoài ngữ nghĩa như: trừu tượng, khái niệm, thực tại cũng là một vấn đề về sự hiểu biết thì thử hỏi: không chú tâm vào ngôn từ - thì tại sao anh Vuivui và anh Thiên Sứ cứ lần qua lần lại về mấy cái từ đó hổm giờ. Đâu phải, chẳng có câu "được Ý quên LỜI" vì rằng ta đã có sự tương thông "ĐỒNG Ý" mới quên LỜI vì LỜI chỉ dùng để chuyển đạt Ý. Thế nhưng, khi Ý chưa ĐỒNG thì bỏ LỜI hoặc không chú tâm đến LỜI thì ta sẽ phải hiểu Ý ra sao ... Nếu như Tuấn Dương hay các bạn trẽ muốn tìm hiểu về Âm Dương thì có thể quá bộ sang Trang Hội Viên mục Mạn Đàm trong tiêu đề: "Mạn Đàm Âm Dương và Vấn Đáp" sẽ thoải mái hơn. Sapa
 21. Chào bạn, Phapvan Suy diễn với suy luận không khác nhau về phương pháp suy lý đi từ những nguyên lý chung - nhưng suy diễn sẽ dẫn đến KẾT LUẬN RIÊNG mà về suy luận sẽ MỞ NGÕ cho một hay nhiều phán đoán MỚI về một chủ đề nào đó! Câu hỏi, suy lý hợp lô-gích là tại sao: ĐẠO hay THỂ phải SINH đến TAM mới là TAM SINH Vạn Vật? Khi ĐẠO hay THỂ SINH NHẤT - thì hỏi NHẤT đó là gì không phải là suy diễn mà là suy luận ... Khi NHẤT SINH NHỊ - thì hỏi NHỊ đó là gì không phải là suy diễn mà là suy luận ... Khi NHỊ SINH TAM - thì hỏi TAM đó là gì không phải là suy diễn mà là suy luận ... Như vậy, Phapvan có sự suy luận như thế nào? Sapa
 22. Chào anh, Thiên Sứ Anh cứ tình thật trả lời là anh có sự hiểu biết mà bạn Nncuong đã chỉ ra hay không thì hiểu! Sapa không phải là người không biết kiểm chứng lời giải thích của ban kỷ thuật hoặc giả nơi anh vì những hình ảnh hết thời hạn xảy ra - nên anh đừng có bảo là Sapa nói vớt vát gì ở đây. Sau khi Nncuong chỉ điểm thì tức khắc Sapa đã kiểm chứng và chứng thật; đơn giản chỉ là thế và ngay từ đầu nếu như có vậy thì chẳng có chuyện hiểu lầm gì thêm. Thế nhưng, tùy anh suy diễn ... Sapa
 23. Chào bạn, Nncuong Thật tình Sapa không hay biết chuyện trên và đã đi xét lại những bài viết trước đây mấy tháng trong tiêu đề này thì quả nhiên có cùng kết quả: tự đổi ảnh. Điều này, thì chỗ đăng hình ở trang khác còn - nên mới có ý nghi ngờ ... Đúng vậy! Ví dụ như Vietlyso. Không sai, nếu như có quản trị kỷ thuật viên nào giải thích như Nncuong đã giúp thì quý hóa quá!!! Chào anh, Thiên Sứ Không có gì là không có LÝ DO anh Thiên Sứ à! 1. Vấn đề là anh không có đủ kiến thức về kỷ thuật Web và trả lời được tại sao: hình bị biến dạng 2. Anh cũng đã hàm hồ phỉ báng Sapa nào là "vu cáo hèn hạ" v.v... vì ngỡ rằng Sapa "bịa đặt để buộc tội anh" hoặc "trung tâm"; nhưng sự thật thì rõ ra rồi đó: là KHÔNG PHẢI thế! 3. Hình biến dạng là có LÝ DO như Nncuong đã thông báo, chỉ ra Nncuong nói đúng, nếu như anh để cho quản trị kỹ thuật giải thích giúp (vì anh đâu biết vì sao đâu) thì sự việc đâu có leo thang lời qua tiếng lại - tiếng chì tiếng bấc - không hay là chỗ đó! Còn với lời lẽ trên mà Sapa có ý nghi ngờ anh thì cũng có LÝ DO chứ đâu phải khơi khơi - không có lửa mà có khói - chứ. LÝ DO là, đâu phải lần đầu anh XÓA BÀI Sapa viết VÔ CỚ và cũng như mới gần đây anh cũng TÙY TIỆN XÓA (bài trong tiêu đề: Đề Xuất Của Quasa) với LÝ DO phiến diện cá nhân của riêng anh là không PHÙ HỢP với CHỦ ĐỀ (mà gần 2 tuần qua đã có xóa đâu) nhưng lại chẳng chỉ ra được không PHÙ HỢP chỗ nào? Lần trước, trong tiêu đề: Luận ÂM DƯƠNG - anh cũng viện cớ Sapa gây rối. Vì anh bảo Sapa rằng: Cái gây rối của anh là trong tranh biện thì đối tượng của anh có quyền chất vấn lại - anh không trả lời trực tiếp vào câu hỏi thì chính Thiên Sứ anh không nhìn lại bản thân anh có như thế không? Sapa đã có chất vấn anh nhiều điểm từ bên tiêu đề "Phản biện của Tubinh_giagia" và ngay cả trong tiêu đề: Luận ÂM DƯƠNG ... MÀ anh có trả lời trực tiếp vào câu hỏi đâu? Do đó, Sapa có LÝ DO nghi ngờ nên mới đề xuất như thế ... Thực ra, anh không cần nhắc đến chuyện xin lỗi công khai vì nếu như Sapa hiểu ra được sự tình nhờ Nncuong chỉ điểm như trên (chứ chả phải từ anh hay ban điều hành hoặc quản trị kỹ thuật viên diễn đàn) thì tất nhiên Sapa sẽ xin lỗi thôi. Cám ơn Nncuong! Sapa xin lỗi anh Thiên Sứ nói riêng và trung tâm nói chung đã có ý nghi ngờ tư cách của quý vị! Sapa
 24. Chào anh, Thiên Sứ http://www.vietlyso.com/forums/showthread....6539&page=2 (đầu trang) Sapa
 25. Chào anh, Thiên Sứ Dạ Không. Anh Vuivui thân mến. Tôi chưa bao giờ coi Âm Dương là thực tại. Anh xem kỹ lại các bài viết và cả định nghĩa về Âm Dương của tôi. Hôm nọ, trong lúc tình cờ lang thang trên mạng, Sapa đọc được những gì anh đã viết rải rác ở các diễn đàn như Tuvilyso, Vietlyso v.v... như sau: ... thì những gì anh Vuivui và anh trao đổi hổm rày có mà LẠ! Bằng những lời viết trên, sao anh lại bảo rằng: Tôi chưa bao giờ coi Âm Dương là thực tại. ??? Sapa