• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

sapa

Hội viên
 • Số nội dung

  253
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Bài viết posted by sapa


 1. Chào bạn, Battri

  Như vậy là Sapa đã xác nhận sự tồn tại cần thiết của một phương pháp chuẩn , tức là phải dùng mét hoặc inch để đo chiều dài chứ không phải dùng gang tay, phải dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ chứ không phải dung cảm giác, phải dùng bản màu để đo độ Ph chứ không dùng lưỡi để nếm…

  Để đo chiều dài, dùng gang tay để đo - có gì là không được?

  Chiều dài A là 3 gang tay

  Chiều dài B là 7 gang tay

  Thời tiết nóng, lạnh - thân thể con người cũng cảm giác được mà ...

  Thức ăn giàu chất "kiềm" (vì bảng chỉ thị pH) như chuối không dùng lưỡi để nếm thì là "bất tri kỳ vị" rồi! Vị của chuối nó khác với chanh mà, phải không?

  Tôi không nói đó không phải là sự so sánh,nhưng là sự so sánh với mẫu chuẩn, do đó mẫu chuẩn có vai trò xác định trạng thái của đối tượng mà không cần phải so sanh thêm nữa

  Vì đã so sánh nhiều trạng thái rồi, chứ như chưa hề có mẫu chuẩn rồi thử nhìn xem 2 khúc cây này:

  Posted Image

  Battri lấy mẫu chuẩn nào để so sánh? So sánh về điều gì??

  Nếu trả lời được câu đó thì tự khắc có sự giải đáp ở phần dưới đây:

  Và vấn đề đặt ra là mẫu chuẩn về âm dương của dịch học là gì ? mặc dù vẫn biết rằng nó <<chỉ ra sự khác biệt khu biệt mà thôi>>, nếu không thì làm sao có thể xác định lửa là ly(dương-âm-dương), nước là khảm(âm-dương-âm)…

  Nếu như người ta đã định nghĩa được Met hoặc độ (trong nhiệt độ) thì tất nhiên phải định nghĩa được hai đại lượng âm và dương của dịch học

  Còn như chưa thông, thì từ từ chiêm nghiệm tư duy nhé, bạn Battri.

  Sapa


 2. Chào bạn, Đổng Lâm

  Xin góp đôi lời, nếu không phù hợp mong lượng thứ.

  Chắc chắn một điều là nền Lý học Đông Phương ở miền Nam sông Dương tử. Cả ta và tàu đều công nhận như thế. Chỉ có điều, hiện nay đại đa số vùng đất đó thuộc về TQ. Đúng là Kinh Dịch không phải do Hoa Hạ nhưng hiện đang thuộc về Hoa Hạ. Giống như chúng ta đang thừa hưởng văn hóa Sa huỳnh, Ốc Eo vậy :D .

  Việc tranh cãi có lẽ chỉ ở chỗ: Cái lý thuyết đổi chỗ Tốn - Khôn hiện nay là phục chế hay tái chế mà thôi. Biết đâu 90% học giả Việt cổ nay đã được cấp sổ đỏ và quốc tịch Tàu lại thua 10 % học giả Việt cổ chạy loạn mang theo bảo thư thì sao.

  Nhận xét riêng: Nhìn các đồ hình Văn Vương (tạm gọi như vậy) và các hệ quả của nó trong phong thủy đạt được tính cân bằng, hài hòa. Vì có lẽ họ dựa trên nguyên lý ma trận, tổng các chiều luôn bằng 1 số. Nhìn đồ hình của bác Thiên Sứ (tạm gọi như vậy vì chưa biết có phải của Lạc Việt hay không - đang chứng minh) và các hệ quả của nó trong phong thủy chưa thấy sự cân bằng, hay vì bác Thiên Sứ có ý định riêng, hoặc Âm Dương không nhất thiết phải cân bằng, hoặc phải thay cơ số đếm để cho cân bằng.

  Sao bạn hỏng dám nghĩ xa hơn, biết đâu đồ hình Văn Vương, Lạc Thư và các hệ quả của nó trong phong thủy đạt được tính cân bằng, hài hòa là từ Lạc Việt luôn thể!?

  Bạn có nghĩ, biết đâu con cháu nó không biết giải mã của ông cha để lại rồi chế chiêu chế tác lung tung không?

  Sapa


 3. Chào bạn, Hoangtrieuhai

  Chào Chú Sapa,

  Chú lại nói kiểu chụp mũ rồi, hth chẳng bị ai bịt mắt đâu, mà hiểu và thông suốt đựợc tính hợp lý và chính xác nền tảng lý thuyết của SP Thiên Sứ. Cái gì ta cho là đúng , thì ta làm theo mà vấn đề lại là nhận ra được cái sự Đúng ấy và chú SAPA quá chủ quan khi cho rằng:

  tiền đề nền tảng mà SP của Hoangtrieuhai đã lập luận dựa trên Hà Đồ chế tác Cửu Cung Số chi đồ đã bị đập đổ.

  Đó là lời nhận định từ Sapa, chẳng có gì là chủ quan và cũng không phải chụp mũ gì Hoangtrieuhai đâu; vì rằng:

  Lập luận của SP Thiên Sứ của Hoangtrieuhai:

  Nếu một lý thuyết có tham vọng diễn đạt tính qui luật của mọi hiện tượng trong vũ trụ

  có khả năng tiên tri

  thì nó phải xuất phát từ

  một nguyên lý thể hiện tính cân đối làm nền tảng để quán xét mọi hiện tượng.

  và hãy nhìn xem:

  Posted Image

  thì tính hợp lý và chính xác nền tảng lý thuyết của SP Thiên Sứ của Hoangtrieuhai ở chỗ nào?

  Hoangtrieuhai có thể phản biện và chứng minh được là bạn: hiểu và thông suốt đựợc tính hợp lý và chính xác nền tảng lý thuyết của SP Thiên Sứ. Cái gì ta cho là đúng , thì ta làm theo mà vấn đề lại là nhận ra được cái sự Đúng ấy chứ, phải không?

  Mời bạn ...

  Nếu như bạn không thể làm được điều này thì miễn bàn và Sapa sẽ không cần thiết phải đối thoại với Hoangtrieuhai nữa. Chuyện "áo thụng vái nhau" ... đề cao SP của mình mà không thể trình bày được tính hợp lý và chính xác nền tảng lý thuyết của SP mình - thì Sapa cũng sẽ chỉ biết cười, bỏ qua.

  Hình như kiểu "Thấy sang bắt quàng làm họ" là thấy người sang hơn , to hơn thì mới bắt quàng làm họ và nên thấy là xưa Hán nó đô hộ Lạc Việt cả ngàn năm, thì Lạc Việt đâu được coi là "sang", Chú Sapa hỉ ? Nếu hth đi bảo là Hoa Hạ là chủ nhân thì mới đúng câu của Chú.

  Thì là như Hoangtrieuhai nói đó, xưa Hán nó đô hộ Lạc Việt cả ngàn năm - rồi nó cho Dịch để học, cho Nho để hành - thì nó không sang là gì? Lạc Việt từ mấy ngàn năm qua, có người nào sử dụng thứ Hà Đồ chế tác sang Cửu Cung chi Số đồ như SP Thiên Sứ của bạn đâu? Cả thế giới, có ai công nhận: Lạc Việt là Chủ Nhân của nền Lý Học Đông Phương? Cái gọi là Chủ Nhân - sang đấy chứ!

  Những điều hth hỏi chú, có lẽ cũng vẫn nằm trong chủ đề đấy chứ, có kéo sang chỗ khác đâu. Cái hiểu của HTH về Âm Dương thì chưa nhiều nên cũng chưa dám xin phép SP sang topic Âm Dương để "thưa thốt", nhưng không có nghĩa là chả biết gì.

  Điều Hoangtrieuhai hỏi về Kim Khẩu Quyết - mắc gì đến chuyện: HKLV dựa trên một lý thuyết có tham vọng diễn đạt tính qui luật của mọi hiện tượng trong vũ trụ và có khả năng tiên tri mà nó lại xuất phát từ một nguyên lý đã không thể hiện tính cân đối làm nền tảng để quán xét mọi hiện tượng đâu. Với lại, chủ đề là Phản biện của Tubinh_giagia về những lập luận của Thiên Sứ - thì Hoangtrieuhai như có khả năng chứng minh lý thuyết của SP mình thể hiện tính cân đối làm nền tảng thì chứng minh đi; kéo sang chuyện khác mà làm gì.

  HTH hỏi Chú , bởi vì chú SAPA nói rằng nền tảng lý thuyết của SP hth không nhất quán, vậy thì chú Sapa phải có tiêu chí hoặc dựa theo một tiêu chí nào đó nhất quán, rồi mới phán rằng cái này là nhất quán, cái kia là không nhất quán. HTH muốn Chú dạy cho hth một bài học về tiêu chí đó thôi mà.

  Sapa dựa thẳng vào tiêu chí của SP bạn đấy, rồi lấy đó chỉ ra cái không nhất quán ở trên về độ số, lường thiên xích giữa Lạc Việt "Hà Đồ" Cửu Cung chế tác" và Hoa Hạ "Lạc Thư" Cổ Điển rồi. Lý ra, đọc đến đây rồi phải có chút lóe sáng chứ nhỉ!

  Chú chưa thử mà đã nói là chẳng có gì hay ho, chủ quan quá như vậy thì làm sao hiểu được tính hợp lý của nền tảng lý thuyết mà hth đang đi theo ???

  Chẳng phải SP của Hoangtrieuhai đã nói rồi sao? Một lý thuyết có tham vọng diễn đạt tính qui luật của mọi hiện tượng trong vũ trụ và có khả năng tiên tri thì nó phải xuất phát từ một nguyên lý thể hiện tính cân đối làm nền tảng để quán xét mọi hiện tượng mà HKLV có phải xuất phát từ một nguyên lý thể hiện tính cân đối làm nền tảng để quán xét mọi hiện tượng đâu mà cứ biện bạch, kèo nài hoài...

  Cũng không có gì là lạ, bởi tư tưởng của ngàn năm Bắc thuộc người ta cứ tưởng mình bị Hán hóa.

  Kính Chú

  Cũng không có gì là lạ, bởi tư tưởng của ngàn năm Bắc thuộc người ta cứ tưởng mình bị Hán hóa... nên ráng định phá kén chui ra làm một con bướm đầy mầu sắc Lạc Việt đẹp đẽ nhưng tiếc thay - chỉ là con bướm đêm (ngài) thôi, phải không Hoangtrieuhai?

  Bướm Ngày "Lạc Thư"

  với "ma trận kỳ ảo" đã thể hiện tính cân đối toàn diện làm nền tảng.

  Bướm đêm (ngài) "Lạc Việt Hà Đồ chế tác"

  đã không thể hiện tính cân đối gì cả cơ để làm nền tảng.

  Sapa


 4. Chào bạn, Hoangtrieuhai

  Chào Chú SAPA,

  HTH cũng đoán được phần lớn câu trả lời của Chú SAPA. Phải nói thật là HTH rất chán tranh luận kiểu "đuổi hình bắt chữ".

  Bằng những lời nhận xét cá nhân, không bằng chứng xác thực rồi cho rằng Lạc Việt là Chủ Nhân thì Hoangtrieuhai đã làm cái việc "thấy sang bắt quàng làm họ" rồi; do đó, chán tranh luận là phải (nói chung) chứ chả phải là "kiểu gì" mới chán.

  HTH tưởng chú có comment gì đặt biệt hơn về bài Kim khẩu quyết thì HTH mới hỏi, bởi vì HTH phát hiện ra không đơn giản chỉ là tìm chính thần-linh thần qua các vận. Nếu KIM khẩu quyết mà dùng lường thiên xích cổ, nghịch -thuận và phán theo bài KIM khẩu quyết thì nó lộn phộc - chả có gì hay ho.

  Bài "Kim Khẩu Quyết" đó là nói chung, lập luận trên Vận bàn thông qua Tam Nguyên Cửu Vận rồi xét phương vị của độ số Vận bàn đó trên Lạc Thư mà định Chính Thần và hướng đối nghịch là Linh Thần vậy thôi. Thế rồi, khi xét đến an tinh Sơn-Hướng trạch vận mà dùng lường thiên xích cổ, nghịch -thuận nên có thêm Sơn-Hướng tinh để tham dự phần cân nhắc - chứ không phải cứng ngắc. Vậy thì, Hoangtrieuhai lại cố gán ghép: Nếu KIM khẩu quyết mà dùng lường thiên xích cổ, nghịch -thuận và phán theo bài KIM khẩu quyết thì nó lộn phộc - chả có gì hay ho để chê bai Lường Thiên Xích của Lạc Thư Hoa Hạ đó ư!?

  Hoangtrieuhai thực sự bịt mắt trước tiền đề nền tảng mà SP của Hoangtrieuhai đã lập luận dựa trên Hà Đồ chế tác Cửu Cung Số chi đồ đã bị đập đổ.

  Đơn giản là vậy, mà ráng kéo sang chuyện khác mà làm gì à ...

  Chú SAPA thử dùng HKLV phi tinh mà xem, có nhiều cái hay lắm đó.

  HKLV dựa trên một lý thuyết có tham vọng diễn đạt tính qui luật của mọi hiện tượng trong vũ trụ và có khả năng tiên tri mà nó lại xuất phát từ một nguyên lý đã không thể hiện tính cân đối làm nền tảng để quán xét mọi hiện tượng thì thử làm gì, hay ho gì hử!?

  Chú SAPA trả lời HTH về quẻ Càn , là Cha - là Trời-là Con Ốc -Dương Kim là phân biệt đặc tính Âm Dương nhưng mà hth muốn hỏi tiêu chí đựợc coi là nhất quán kìa.

  Hoangtrieuhai còn chưa có khái niệm Âm Dương và tìm hiểu đặc tính của Âm Dương thì làm gì mà biết tiêu chí để xét xem có nhất quán hay không.

  Bản thân học thuyết mà chú đang nói là của người Hán, cũng có nhất quán đâu ? nếu hiểu theo cách mà chú đang phản biện lại lý thuyết của SP THiên Sứ.

  Kính Chú

  Nếu như Hoangtrieuhai muốn chỉ ra học thuyết của người Hán về: quẻ Càn , là Cha - là Trời-là Con Ốc -Dương Kim là không nhất quan dựa trên tiêu chí nào - thì cứ việc đề lên. Sapa sẽ hướng dẫn Hoangtrieuhai hiểu cho đúng vậy, okay?

  Sapa


 5. Chào bạn, Battri

  Không rõ, Battri có phải là Vô Tri không vì Sapa đã có lời nhờ Hoangtrieuhai gửi giúp?

  Tuy nhiên, ai cũng được thôi và những gì Battri viết như sau:

  @sapa

  để xác định nồng độ PH của một dung dịch người ta phải dùng giấy quỳ, đó là một phương pháp chuẩn, từ đó mới xác định được một giá trị thực mà ai đọc được cũng hiểu và sử dụng được nó đúng nơi đúng chỗ.

  Phương pháp chuẩn là một yêu cầu tất yếu để mô tả một đối tượng trong một hệ khảo sát nhất định

  Có nghĩa là, nồng độ pH phản ảnh trên (giấy quỳ) chỉ là màu sắc và chỉ là màu sắc ấy thôi - nếu như Battri không so sánh màu đó với những màu khác để xác định(dung dịch) đó đâu là axít và đâu là kiềm v.v...

  Do đó, đặc tính của mỗi (dung dịch) đều có mỗi nồng độ pH cá biệt, nhưng sự cá biệt này không thể vì vậy mà tự bản thân nó đã được phân loại nếu như không có cái bảng chỉ thị pH cho các (dung dịch khác). Cái bảng này, chẳng qua cũng là do sự tích lủy qua quá trình so sánh giữa những đối tượng, môi trường với nhau như Sapa đã nói ngay từ bài viết trước cho Vô Tri.

  người ta không thể làm một phép cộng giữa Met và Inch được cũng như không thể dùng cảm giác nóng lạnh của người xứ hàn áp dụng cho người xứ nhiệt được.

  Tại vì người ta DỐT, do không biết hoán chuyển Mét ra Inch hoặc ngược lại.

  Nếu như họ biết:

  1 inch = 2.54cm

  1 m = 100 cm

  Xứ hàn hay xứ nhiệt đều có thể dùng nhiệt kế để đo và phân chia, phân biệt nếu muốn.

  một quy luật chỉ được mô tả bởi những giá tri đã được chuẩn hóa

  nếu dịch học mô tả vũ trụ thì những đối tượng của nó phải được xác định bằng một phương pháp chuẩn nào đó, ngoài phương pháp đó ra thì những phương pháp khác là không có giá trị áp dụng đối với dịch học

  cũng như không thể dùng tính âm của gừng trong so sánh nào đó để làm mát tỳ được.

  ngoài âm dương của dịch học ra không còn cái âm dương nào được gọi là chung hơn được nữa.

  Âm Dương lại là sao? Chỉ là sự khác biệt

  Âm Dương trong Dịch lại là gì? Cũng là, chỉ ra sự khác biệt khu biệt mà thôi ...

  Sapa


 6. Chào anh, Vuivui

  Anh Thiên Sứ thân mến !.

  Khi anh viết rằng: . Phải chăng anh cho rằng, anh sẽ trả lời bằng định nghĩa ?. Bằng chính cái nội dung anh đã phát biểu về âm dương đó, mà anh đã cho đó được gọi là định nghĩa ?. Còn như khi chưa phải là định nghĩa - ấy là ta nói nó như thế - thì đó không phải là câu trả lời về âm dương !!! Bởi vì, nó có là định nghĩa hay không, như những gì giữa Tôi và anh đã trao đổi, thì chỉ là cách do anh cho rằng nó là định nghĩa. Và khi anh cho đã dùng cái gọi là như thế, thì đó sẽ là câu trả lời. Còn khi nó không phải là định nghĩa thì nó trở thành không phải là câu trả lời chăng ?. Khi đó, nếu Tôi cũng bảo mệnh đề âm dương mà Tôi phát biểu : âm dương là cặp phạm trù đối lập. Cũng là một định nghĩa, thì đó sẽ trở thành một câu trả lời chăng ?.

  Nhưng Tôi cũng xin nói với anh và quý vị rằng. Xin chớ có cho rằng Tôi lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia đâu nhé !. Tức là đã phát biểu mệnh đề đông phương học bằng tây phương học. Thực ra, Tôi phát biểu như vậy để cho dễ hiểu mà hoàn toàn tương đương. Chứ nếu như tôi phát biểu dưới dạng ngôn ngữ đông phương lý học, thì xin nói thực, như đã thấy qua ở đây, thì liệu rằng các vị đã có thể hiểu nổi ???.

  Cái mệnh đề âm dương mà anh phát biểu, cũng dùng ngôn ngữ tây phương đó. Chứ chẳng có dấu ấn của đông phương lý học đâu !!!

  Đó là Tôi chưa chứng minh rằng định nghĩa đó Sai - như Tôi đã từng tuyên bố: Mọi định nghĩa - đúng như một định nghĩa - về âm dương đều Sai !.

  Khi anh viết rằng:

  Thì quả thật là anh đã hiểu sai từ Gốc rồi !. Nên anh vẫn mãi cho rằng là như vậy. Và không chỉ có anh, có cả "nhà vật lý" ... cũng hiểu sai âm dương từ gốc, nên mới có cái gọi là lý học lý thuyết bằng Toán. Xây dựng lý thuyết kiểu gì mà vừa nói đã sai !!!.

  Nhưng ở đây, Tôi phản biện anh thôi !.

  Anh nói Dương Trước Âm Sau, rồi hỏi vậy Trước dương động là gì ở trạng thái khởi nguyên ?. Như vẫn là sự sai lầm mà trước đây, cũng trong chủ đề này tôi đã chỉ ra, nay tôi trình bày rõ hơn:

  Rõ ràng ở đây anh đã dùng từ: Trước - Sau. Xin hỏi anh, trước và sau có thể nằm ngoài không thời gian hay không ?. Không chứ gì !. Khi nói về không gian thì đó là ở đằng trước và ở phía sau. Khi nói về thời gian thì đó là tương lai và quá khứ. Tương lai thì ở phía trước !. Quá khứ thì ở phía sau - trên đường thời gian. Đúng không a ?. !. Chỉ có thể như vậy thôi !.

  Khi đã nói như vậy, thì với không gian, nghĩa trước sau là hạn chế. Bởi vì ngoài trước sau, có có trái phải, có trên dưới, có thuận nghịch ... đều phân âm dương cả. Tức là, chỉ có thể được nói: trước - sau phân âm dương, chứ âm dương không phân trước sau, hay trước thì là dương, sau thì là âm, chứ không thể nói ngược là dương là trước, âm là sau được.

  Về thời gian cũng vậy, khi nói trước - sau cũng chỉ có thể tương ứng quá khứ - tương lai phân âm dương, chứ không nói dương là tương lai, âm là quá khứ mang cái nghĩa là dương chỉ là tương lai, âm chỉ là quá khứ. Cũng nên lưu ý, người đời cũng nói rằng: trước đây - mang ý nghĩa quá khứ, sau này - mang ý nghĩa là tương lai !. Nay Tôi nói lý theo rằng trước là tương lai ở phía trước, sau là quá khứ lùi lại phía sau vậy !.

  Thảy đều thấy rằng, âm dương là khái niệm tổng quát hơn khái niệm trước sau. Vậy mà anh hiểu Dương Trước Âm Sau như là một nguyên lý, đã là hiểu Sai, bởi vì anh đã quy từ cái Tổng quát hơn về cái Hạn chế, giới hạn hơn, và một cách tự nhiên, anh đã quy hẹp nguyên lý, làm trái với cái gọi là : Khi đã là nguyên lý, thì nội dung của nó phải mang tính tổng quát nhất. Nay tự nhiên, anh đem nguyên lý biến thành quy tắc, anh thu hẹp phạm vi của nó, tự phá hỏng nội dung tổng quát của nguyên lý mất rồi !!!

  Vốn mệnh đề đó, chỉ là một quy tắc, nói: Dương thì đằng trước, Âm thì đằng sau. Mang theo nghĩa không gian và thời gian như vậy !. Bằng như anh muốn phát biểu nó là nguyên lý, thời anh phải phát biểu: Trước thuộc Dương, Sau thuộc Âm, hay nói: Trước - Sau phân Âm - Dương, thì mệnh đề sẽ đúng đối với bất ký đối tượng quán xét có trước có sau !.

  Khi đã minh bạch vấn đề này, thì tự nhiên, vế đằng sau

  Chẳng có ý nghĩa gì cả !!!

  Còn như anh nói:

  Đó là do Tôi nói. Nội dung phần trình bày không dễ hiểu đâu anh !. Bằng vào lời viết trên của anh, thì anh đã chưa hiểu câu nói ấy của Tôi.

  Thật vậy: Tôi nói: Trí cao tới đâu thì hiểu âm dương tới đó. Nếu xếp theo thang bậc, từ thấp tới cao. Thời thấy rõ ngay: Như con mèo thì thấy cao - thấp phân âm dương mà biết sợ độ cao để không nhảy bừa mà chết tan xác. Con mèo cũng thấy đực - cái phân âm dương mà biết được con mèo khác giống để thực hiện hành vi giao phối. Nhưng con người, dù trí tuệ thấp tới đâu, dù được học hành hay không học hành, cũng biết phân biệt đực - cái là cặp âm dương. Nhưng còn phân biệt Vợ - Chồng phân âm dương, nên mới thực hiện hôn phối, thực hiện một vợ một chồng, chứ đâu có chuyện như đực - cái mà làm chuyện tương phối với kẻ hàng xóm ... hi hi ...hoặc gặp ngoài đường mà thực hiện hành vi tồi bại !. Con người biết Thiện - Ác phân âm dương mà có hành vi văn minh, chứ đâu có như động vật thiện ác bất phân mà ăn thịt cả đồng loại !. Đúng không ?.

  Như Trang Tử thì phân biệt âm dương, bởi vì, nếu không thấy được cao thì làm sao biết đó là thấp. Nếu không rõ được đàn bà là cái thì là sao biết được đàn ông là đực ?. Ấy là đã hiểu nội dung của cặp phạm trù đối lập vậy !!!

  Phân âm dương rất quan trọng, ấy bởi vì bản chất của nó là một cặp ...đối lập !. Ấy chính là từ ...thấp ... đến ... cao vậy !. Đó là bản chất của Tự Nhiên.

  Thân ái.

  Khá lắm! Đọc rồi thấy nó vui vui làm sao ấy! Quả là, trí cao tới đâu thì hiểu âm dương tới đó ...

  Sapa


 7. Chào bạn, Hoangtrieuhai

  Chú Sapa mến,

  Vấn đề ở chỗ Chủ Nhân của nền Lý Học Đông Phương lại không phải là của Hoa Hạ mà là thuộc về Lạc Việt.

  Nói thôi mà ... chẳng phải anh Hoa Hạ đó giờ được công nhận là Chủ Nhân của nền Lý Học Đông Phương đấy sao!?

  Ở đây không phải là chuyện người Hán đúng hay sai mà họ không bao giờ đúng vì lý thuyết Âm Dương Ngũ Hành không phải là của họ.

  Như đã là: "không phải là chuyện người Hán đúng hay sai " và rồi đi kết luận rằng: "họ không bao giờ đúng" thì chữ Anh có từ: oxymoron (sharply dull) có nghĩa là đần độn sắc nét. Vì rằng, lối so sánh chứa đầy những mâu thuẫn trái ngược.

  Hoangtrieuhai có thể bảo là:

  lý thuyết Âm Dương Ngũ Hành không phải là của người Hoa Hạ

  hay

  lý thuyết Âm Dương Ngũ Hành không phải là của người Lạc Việt

  v.v.. với sự chứng minh; nhớ nhé! Rồi, chúng ta sẽ phân tích ai đúng ai sai sau.

  Nền Lý Học ấy tồn tại mấy ngàn năm không phải là người Hán đúng, mà vì họ vẫn chưa tìm ra cái đúng mà thôi.

  Vậy thì: ví dụ, người Hán chưa tìm ra cái đúng như Hoangtrieuhai cho là rồi thì ai tìm ra cái họ cho là đúng đâu?

  Chi là lối dùng từ ngữ thôi ....

  Với những ai tôn sùng cái sự cân đối hoàn hảo (trong khi tự nhiên thì khó tồn tại một sự cân đối hoàn hảo), thì dĩ nhiên không thể tìm được cái sai rồi.

  Vậy thì, Hoangtrieuhai đang chê bai SP của Hoangtrieuhai rồi đó!

  Lập luận của anh Thiên Sứ:

  Nếu một lý thuyết có tham vọng diễn đạt tính qui luật của mọi hiện tượng trong vũ trụ

  có khả năng tiên tri

  thì nó phải xuất phát từ

  một nguyên lý thể hiện tính cân đối làm nền tảng để quán xét mọi hiện tượng.

  Ngay như việc ứng dụng Lạc Thư Hoa Hạ mà chú gọi là

  Trong khi, Lạc Thư cổ điển từ văn hóa Hán với "ma trận kỳ ảo" đã thể hiện tính cân đối toàn diện làm nền tảng

  cũng đã thể hiện sự không nhất quán khi ứng dụng trong Huyền Không. Bài KIM KHẨU QUYẾT của Tăng Mạc Giảng, ở cuốn Thẩm thị huyền không học trong phần đối đáp giữa Thẩm Trúc Nhưng và các nhà phong thủy khác được giải thích dựa trên Lường Thiên Xích -ma trận kỳ ảo cân đối toàn diện đã không thể hiện được sự đúng đắn của nó. Trong sách Thẩm Thị Huyền Không, ông Thẩm giải thích :"câu trước dùng số Tiên Thiên, câu sau dùng số Hậu Thiên và "Tân Hợi hứa đồng luân" tức là Số 3 thông tới Số 4 tức chính là "đồng luân" .

  Tân Hợi hứa đồng luận chứ không phải luân. Có lẽ, Hoangtrieuhai không biết đó thôi, vì trong giới Huyền Không Phong Thủy ở Đài Loan và Hương Cảng đều không đánh giá cao thực học của ngài họ Thẩm này.

  Vậy theo Chú thì thế nào ?

  "Nhất nguyên Tử Ngọ Cửu, Cửu cư Tham Lang luân

  Bát tắc Khôn viên động, Thất dương Giáp Ất tâm

  Lục khí Tốn phong phiến, trung Ngũ định Liêm Trinh

  Tứ thông Kiền thỉ vị, Tam tại kim Dậu chân

  Nhị trị Cấn ngưu bức, Tân Hợi hứa đồng luân."

  Bài "Kim Khẩu Quyết" này chẳng qua là để nói về "Chính Thần, Linh Thần" qua các Vận (1-9) từ Thượng Nguyên đến Hạ Nguyên mà thôi; không nhất quán ra sao?

  Vinh danh nền Văn Hiến Việt sẽ không bao giờ ngừng lại, bởi vì sau SP Thiên Sứ sẽ là một thế hệ đệ tử tiếp bước đi theo nền tảng lý thuyết mà Chú SAPA đang cố gắng chỉ ra điểm sai, trong khi đang tiếp tục che đậy hoặc không chấp nhận cái SAI của nền tảng lý thuyết mà nền văn minh Hoa Hạ sở hữu. Dĩ nhiên rồi, bởi nếu người Hán SAI thì tức là Chú sai, mà chẳng ai công nhận mình sai cả.

  Kính Chú

  Vinh danh nền Văn Hiến Việt - có ai cấm đâu à; nhưng Hoangtrieuhai sẽ không thể nào vinh danh nền Văn Hiến Việt bằng nền tảng lý thuyết của SP của Hoangtrieuhai. Sapa không phải cố gắng chỉ ra những điểm khiếm khuyết vì tự thân nó đã đập đổ ngay chính cái tiền đề căn để của luận thuyết đó. Sapa không bận tâm đến người Hán SAI đâu, chỉ là người Việt mà SAI do sự đổ thừa rằng nó [Hán] bất cập ??? Nó vô lý, Nó bậy bạ ???. Để từ đó, Bịa ra một học thuyết mới. Phải sáng tác ra một cái "thuyết" mới rồi chụp cho cái mũ thất truyền, sai lệch v.v... thì quả là đáng tội!

  Sapa

  1 person likes this

 8. Chào bạn, Hoangtrieuhai

  Nhân có bài viết của Vô Tri nhờ bạn gửi giúp - Sapa muốn bày tỏ đôi điều:

  Gửi bài giúp anh Vô Tri

  --------------------

  Âm dương là hai đại lượng có đặc tính đối lập nhau dùng để xác định trạng thái và khí chất của một đối tượng bất kỳ trong vũ trụ, những đặc tính thuộc âm và dương là:…(xin được miễn liệt kê). Âm và dương của cùng một loại thuộc tính có tính chất trung hòa với nhau khi cùng tồn tại trong một đối tượng hoặc một môi trường.

  Khi viết rằng: Âm Dương là hai (2) đại lượng - tất nhiên là phải có 2 cái rồi ...

  Đây là cặp đại lượng chuẩn của dịch học, đại lượng này có thể xác định trạng thái tự thân của một đối tượng mà không cần phải so sánh với một đối tượng khác. Ví dụ : một người được gọi là đàn ông(dương) khi anh ta mang hình tướng của đàn ông, và cái chất nam tính(mạnh hay yếu) được đánh giá dựa vào thể chất và tính cách của anh ta.

  ... thì không thể nào bảo rằng: có thể xác định trạng thái tự thân của một đối tượng mà không cần phải so sánh với một đối tượng khác. Ví dụ : một người được gọi là đàn ông(dương) ...

  Vì rằng: gọi là đàn ông đây phải là so sánh với một đối tượng khác gọi là đàn bà.

  Còn nữa, những đặc tính thuộc âm và dương là:…(xin được miễn liệt kê) là do sự tích lủy qua quá trình so sánh giữa những đối tượng, môi trường với nhau. Cho nên:

  So với Quế thì Gừng ít nóng hơn nhưng không thể nói gừng là âm quế là dương trong cặp ‘gừng quế’ bởi hỗn hợp này không trung tính mà vẫn thể hiện tính đại nhiệt, cũng như khi xác định khí chất của một vùng đất ta phải xác định ngay vùng này âm khí hay dương khí nhiều mà không cần phải so sánh với khí chất của vùng đất khác Với một cặp vợ chồng mà người đàn ông thì mạnh mẽ và người vợ đầy nữ tính thì người ta nói rằng đây là một cặp âm dương đều thịnh, nếu chất nữ tính của người vợ kém quá thì người ta nói là dương thịnh âm suy, nếu cả hai cùng suy yếu về giới tính thì phải nói là âm dương đều suy, đó là một sự nhìn nhận đúng theo dịch học,

  "gừng-quế" vẫn có đối tượng so sánh với "tính hàn" mà cặp "gừng-quế" bị liệt vào loại "tính đại nhiệt" chứ như không có đối tượng nào khác ngoài "gừng & quế" cả thì "gừng" và "quế" phải khác nhau. Do khác nhau - "ít nóng hơn" - mà có thể phân Âm Dương. Chứ không phải bảo là: so với Quế thì Gừng ít nóng hơn nhưng không thể nói gừng là âm quế là dương trong cặp ‘gừng quế’ .

  Đối với những đối tượng mà khí chất âm dương trong nó đã tiến hóa thành những tượng quẻ thì việc xác định trạng thái của nó là việc xác định xem nó thuộc tượng quẻ gì(càn, đoài, hay ly …) dựa vào thể, dụng, trong, ngoài của nó có khí chất âm hay dương, ví dụ lửa là ly, nước là khảm…

  Cũng như khi xác định trạng thái của cái bàn hay viên gạch… không thể nói nó là âm hay dương mà phải xét tính đặc rỗng, trên dưới, công dụng của nó xem nó ứng với tượng quẻ gì(cấn hay tốn…) để mà ứng dụng vào dịch.

  Xác định như vậy ta mới thấy được sự chuyển hóa âm dương trong một đối tượng,

  Ví dụ: Ly nước đá (a glass of ice water)

  Xét tính xem để mà ứng dụng vào Dịch như thế nào?

  Do đó cái âm dương mang tính đối đãi nhị nguyên nó cũng là một cách nghĩ về âm dương nhưng không phải là âm dương của dịch học.

  Âm Dương của Dịch học chỉ là một phần của Khái niệm Âm Dương mà ở đây đang thảo luận về Âm Dương nói chung.

  Tôi không phải là người chuyên sâu dịch lý nên đây chỉ là đóng góp vài dòng suy nghĩ

  VOTRI

  Chuyên sâu hay nông cạn đều có cái tầm hiểu biết về Âm Dương tùy theo căn cơ trình độ ...

  Hoangtrieuhai có thể gửi giúp đến Vô Tri giùm hay không?

  Sapa


 9. Chào bạn, Vo Truoc

  Kế đến, ta xét định nghĩa của anh Thiên Sứ:

  Nếu ta loại bỏ bớt những câu văn có nội dung minh họa, chỉ giữ lại nội dung cơ bản thì định nghĩa sẽ như sau:

  Âm Dương là một khái niệm mang tính so sánh đối đãi, phản ánh bản chất của mọi hiện tượng trong vũ trụ sau Thái Cực.”

  Theo định nghĩa này, xác định mấy ý sau về Âm Dương:

  - Những khái niệm có tính so sánh đối đãi.

  - Phản ánh bản chất của hiện tượng.

  - Có sau Thái Cực.

  Định nghĩa này cần bổ xung làm rõ mấy điểm:

  - Liệu mọi khái niệm có tính so sánh đối đãi có đồng thời phản ánh bản chất của hiện tượng hay không ?

  Nếu không phải mọi so sánh đối đãi đều phản ánh bản chất của hiện tượng thì phải chăng chỉ những cặp so sánh đối đãi không phản ánh bản chất của hiện tượng đang khảo sát thì không thuộc phạm trù Âm Dương ? Vậy, nó là gì ?

  Trường hợp ngược lại, nếu mọi so sánh đối đãi đều phản ánh bản chất của hiện tượng đang khảo sát thì có thể bỏ ý “Phản ánh bản chất của hiện tượng” ra khỏi định nhĩa mà không bị ảnh hưởng gì. Lúc đó, định nghĩa trở thành:

  Âm Dương là một khái niệm mang tính so sánh đối đãi trong vũ trụ sau Thái Cực”

  Mặt khác, khi Vũ trụ đã có khởi nguyên từ Thái Cực thì Âm Dương có sau Thái Cực là lẽ đương nhiên vì Âm Dương "trong Vũ trụ" mà. Vì vậy, định nghĩa lại có thể rút gọn thành:

  Âm Dương là một khái niệm mang tính so sánh đối đãi trong vũ trụ”

  Nếu lại cho rằng chẳng có gì ngoài Vũ trụ thì một lần nữa ta lại có thể rút gọn định nghĩa của anh:

  Âm Dương là một khái niệm mang tính so sánh đối đãi”

  Nếu vậy, liệu có đúng quan niệm của anh về Âm Dương chưa ? Nhưng nó được rút ra từ định nghĩa đó. Hơn nữa, qua định nghĩa này cũng không thể xác định “Dương tịnh”, "Âm động" đươc vì có thể cho rằng, vào lúc khởi nguyên Vũ trụ từ Thái Cực thì điều đó đúng, nhưng sau đó thì có thể chuyển hóa ngược lại hay qua lại chứ !

  Em cho rằng, anh không có ý định hiểu Âm Dương theo cách ấy.

  Các định nghĩa khác trong chuyên mục này, theo tôi cũng chưa thỏa đáng nhưng không đủ thời gian bàn luận.

  Thân ái !

  Âm Dương là một khái niệm mang tính so sánh đối đãi”

  Đó là điều tất nhiên, như không so sánh thì phân Âm Dương làm gì ... nhưng đó chẳng qua cũng không ngoài những gì Sapa đã có viết:

  Chào tất cả,

  Sẵn đã có bao ý kiến hoặc định nghĩa thế nào là: khái niệm Âm Dương nên Sapa cũng không ngại mà phân định nó như sau:

  * Nếu Âm là Dương thì không ai thèm phân chia ra làm gì ... cũng như,

  * Nếu Dương là Âm thì không ai thèm phân chia ra làm chi thế!

  Do đó Âm khác Dương, Dương khác Âm là định nghĩa căn bản tiên quyết.

  Thứ đến, khái niệm Âm Dương - tất nhiên là do THẤY nó khác nhau nên mới dựng lên khái niệm này và cái THẤY mới thật là sự kiện TỐI YẾU.

  Cho nên, cái THẤY này thuộc phạm trù nào - quý vị có thể trình bày cơ cấu của nó nếu có thể và khi đó chúng ta mới khả dĩ thấu triệt được căn nguyên của khái niệm Âm Dương.

  Xin cảnh cáo trước, đừng ai mơ tưởng rằng NÓ chỉ thuộc về văn hóa X, Y hay Z để mà vinh danh hảo huyền.

  Cẩn trọng,

  và có lần đã trao đổi với Daretolead như sau:

  Ngay từ căn bản, chỉ có thế và có đi lần lên từ trí mỏng đến cao dày chí đến sum la vạn tượng cũng không ngoài sự phân chia, phân biệt do ghi nhận từ cái THẤY mà ra.

  Nhích thêm tí tị nè, khi Daretolead lấy tấm gương soi mình, người và/hoặc mọi vật trên đời rồi hỏi : Đâu là ÂM ? Đâu là DƯƠNG?

  Daretolead nghĩ rằng sẽ bảo sao và định nghĩa thế nào về ÂM, về DƯƠNG?

  Bây giờ, quý vị lời qua tiếng lại chỉ vì: ai cũng bảo thủ ý kiến của mình thì luận bàn gì cho mắc công.

  Sapa


 10. Chào bạn, Phapvan

  Chào Sapa

  Phapvan định dùng cụm "tương quan mật thiết" thay cho "tương quan phụ thuộc". Nhưng xét thấy chỉ cần dùng "tương quan" là đủ.

  Trong quá trình nghiên cứu và thực nghiệm thông qua quan sát các hiện tượng thiên nhiên và xã hội chính là khám phá những "tương quan" giữa nguyên âm và nguyên dương.

  Do vậy (giả thuyết) Định nghĩa trên có được chuẩn hay không phụ thuộc vào sự quan sát các sự kiện, các thí nghiệm (Tiền nhân đã kiểm chứng) để kiểm chứng giả thuyết đó. Nếu sai, Định nghĩa phải chỉnh sửa lại.

  Cám ơn Sapa

  Phapvan

  Nếu như định nghĩa của Phapvan chỉ là (giả thuyết) và có cơ hội sai để chỉnh sửa lại - thì phải chăng (Tiền nhân cũng đã kiểm chứng) như vậy và đã truyền đạt đến hậu nhân chúng ta ngày nay? Có nghĩa là: khái niệm về Âm Dương do tiền nhân định nghĩa vẫn có thể còn chưa hoàn chỉnh, đầy đủ nhưng không có nghĩa là hoàn toàn sai. Những cái không sai hay chưa được kiểm chứng trong điều kiện có kết quả không như định nghĩa - thì phải chăng những định nghĩa từ Phapvan, Thiên Sứ, Cutu1 v.v... là thừa mứa trong kho tàng khái niệm Âm Dương?

  Anh Vuivui đã từng xác định: không có định nghĩa âm dương, mà chỉ có cái sự Hiểu về âm dương thế nào mà thôi. Nên, trí cao tới đâu thì hiểu về âm dương tới đó. thích đáng chứ, Phapvan nghĩ sao?

  Trích dẫn:

  Khi người ta hỏi tôi : âm dương là gì ?. Thì Tôi rất dễ trả lời.

  Như Tôi đã nói không có định nghĩa âm dương, mà chỉ có cái sự Hiểu về âm dương thế nào mà thôi. Nên, trí cao tới đâu thì hiểu về âm dương tới đó. Anh nông dân thì hiểu âm dương bằng sự nông - sâu, đực - cái, cha - con, .... Anh trí thức thì hiểu âm dương động - tĩnh, thuận - nghịch, ... Người làm chính trí thì hiểu âm dương là thượng tầng - hạ tầng, là luật pháp - giáo dục, ...Người làm toán thì có âm dương với : Rời rạc và liên tục, số âm và số dương, cặp số liên hợp, phép cộng - phép trừ, phép nhân - phép chia, ... Người làm về Triết học thì ....

  Đứng về mặt Triết học, âm dương sẽ được hiểu là: Cặp Phạm Trù Đối lập !!!. Vâng ! chỉ đơn giản thế thôi !. Nhưng nói thật với anh, với cái hiểu đó, Trang Tử cũng chỉ đến thế mà thôi !. Thực ra, bậc hiểu sâu hơn về âm dương, còn cao hơn nhiều nữa. Và đó cũng là câu trả lời của Tôi ở đây !!. Nhưng cần nhớ rằng, đó chỉ là một cách hiểu âm dương, chứ không phải định nghĩa !. Mặc dù, nếu cứ cãi là định nghĩa, thì cũng rất chi là khó chứng minh nó không thể là định nghĩa. Muốn chứng minh được như vậy, phải ở tầng cao hơn nó mới chứng minh nổi !. Đừng nghĩ Tôi "trèo cao" hơn Trang Tử. Nhưng thật sự, cái hiểu của Trang Tử cũng chỉ đến thế thôi, muốn nâng cao hơn nữa, cũng không được !. Và đương nhiên, theo thang bậc, thì nhwuxng sự hiểu được liệt kê trước triết học, sẽ ở tầm thấp hơn triết học, và cũng vì thế, có thể nói cái hiểu âm dương theo triết học, xem như có vẻ tổng quát hơn cả !.

  Hãy nhớ rằng: Đó !, chỉ là Cái Hiểu, chứ không phải là Định Nghĩa !. Và ai đó, muốn hiểu được cái Hiểu này, xin hãy đọc Trang Tử !. Và sau khi đọc xong - thật kỹ, thật nghiền ngẫm - Trang Tử, nếu có thấy Trang Tử hơi ... bị ... dốt, thì cũng đừng thấy đó làm điều Lạ !. hi hi ...

  Thân ái !.

  (Nguồn: Bài viết #400)

  Sapa


 11. Chào anh, Thiên Sứ

  Nói về: nền Lý học Đông phương từ văn hóa Hán không phải vô cớ mà tồn tại và phát triển trong mấy ngàn năm qua, cho nên khi anh hay những người ủng hộ anh vì cảm tình với lý do anh đã nhân danh nền Lý học Đông Phương thuộc Văn Hiến Việt cần cẩn thận suy xét. Riêng anh, với lập luận:

  nếu một lý thuyết có tham vọng diễn đạt tính qui luật của mọi hiện tượng trong vũ trụ và có khả năng tiên tri thì nó phải xuất phát từ một nguyên lý thể hiện tính cân đối làm nền tảng để quán xét mọi hiện tượng.

  thì Hà Đồ trong Cửu Cung do anh chế tác đã đập phá cái nền tảng cân đối cần có này rồi. Trong khi, Lạc Thư cổ điển từ văn hóa Hán với "ma trận kỳ ảo" đã thể hiện tính cân đối toàn diện làm nền tảng

  Posted Image

  thì anh đã không còn chỗ đứng để phát ngôn - huống là, anh cứ luôn phát biểu rằng:

  Vì sự thất truyền của một nền văn hiến Việt trải đã hàng ngàn năm. Nên sách cổ viết bằng chữ Hán - vốn là bản sao từ những bản văn chữ Khoa đẩu của người Lạc Việt từ hàng ngàn năm trước đã sai lệch. Căn bản của nền Lý học Đông phương là Hà Đồ chứ không phải Lạc Thư như sách cổ chữ Hán nói tới. Bởi vậy, sự ứng dụng Huyền Không Lạc Việt cũng phải dựa trên nền tảng này.

  Nếu phải dựa trên nền tảng đã không còn xuất phát từ một nguyên lý thể hiện tính cân đối để quán xét mọi hiện tượng thì lý thuyết đó có còn tham vọng diễn đạt tính qui luật của mọi hiện tượng trong vũ trụ và có khả năng tiên tri nữa không? Hỏi, tức là trả lời trong trường hợp của anh đã được nêu trên.

  Tuy nhiên, như chúng ta quan sát 2 đồ hình trên thì sẽ thấy phương vị: 1,6,8,3trung cung: 5 sẽ không khác nhau nhưng ở phương vị: 2,7,4,9 thì không có sự tương đồng nào cả; cho nên, Huyền Không Phi Tinh giữa Huyền Không Lạc Việt và Huyền Không Tàu sẽ có sự sai số và sự kiện tiên đoán không đồng ắt xảy ra ở những vị trí trên. Tham khảo Huyền Không Phi Tinh sau đây:

  Posted Image

  Có thể nói, gần như phân nữa sự tiên tri sẽ là khác biệt chứ không phải "sự sai khác giữa các yếu tố là không lớn nên sự đúng sai giữa hai bên là không lớn lắm" như Nhị Địa Sinh đã bình phẩm:

  Đối với HKPT cổ truyền và HKPTLV những yếu tố trên có phần nhận xét hơi khác nhau nên sự đoán định sẽ khác, tuy sự sai khác giữa các yếu tố là không lớn nên sự đúng sai giữa hai bên là không lớn lắm, theo sự chiêm nghiệm của riêng nhị địa sinh thì có thể nói HKPTLV có phần chính xác nhỉnh hơn khá nhiều.

  (Nguồn: bài viết #10)

  Nói tóm lại, dựa trên tiền đề "Hà Đồ" và những lập luận liên quan của anh - Thiên Sứ - đã phơi bày sự bất cập ngay từ căn để mà có lẽ anh sẽ khó tiếp nhận những sự thật này ngay. Mong rằng, anh sẽ có sự ngừng lạixét lại trước khi tiếp tục với tham vọng vinh danh nền văn hiến Việt.

  Sapa

  1 person likes this

 12. Chào anh, Thiên Sứ

  Hoàng Triều Hải viết:

  Theo cổ thư Hán, thì quẻ Càn là trời, là cha, là con ốc , - Dương Kim

  Vậy thì như thế sách Hán cũng đâu có nhất quán, phải không Chú ?

  Vậy thì lấy tiêu chí gì để được coi là nhất quán?

  Anh Sapa lúc đầu nói với tôi: Anh tranh luận để cầu tìm chân lý. Tạm thời đến lúc này tôi vẫn tin như vậy.

  Vậy anh hãy chứng tỏ anh vào đây không phải để hơn thua. Hoàng Triều Hải hỏi anh câu này, không thấy anh suy ngẫm trả lời.

  Chẳng phải Sapa đã viết cho Hoangtrieuhai rồi sao?

  Chào bạn, Hoangtrieuhai

  Có tạm dừng phản biện lý luận gì đâu, mà là Sapa phản biện từ Tử Vi đến Phong Thủy qua sự hoán vị Tốn-Khôn và sử dụng Hà Đồ cửu cung chế tác bởi SP của Hoangtrieuhai đó. Chỉ là SP của Hoangtrieuhai cứ viện cớ thoái thác và tránh đi thẳng vào những khiếm khuyết do Sapa chỉ ra mà thôi.

  Đây thuộc về phương diện phân loại đặc tính Âm Dương mà SP của Hoangtrieuhai còn đang vất vả định nghĩa cùng bị chất vấn ở bên topic: Luận ÂM DƯƠNG kia kìa.

  Nếu như Hoangtrieuhai muốn thảo luận thay SP hoặc hỏi gì ở Sapa từ phần trích dẫn trong bài viết này thì cứ tự nhiên. Trích lại và hỏi nhé ...

  Sapa

  Nếu như Hoangtrieuhai đã đọc và hiểu được ý mà Sapa muốn nói thì Hoangtrieuhai ắt biết sẽ làm sao ... Anh không cần phải mượn cớ phát huy.

  Vì rằng, Sapa đã hết lòng chỉ ra những khiếm khuyết của anh (mặc dù vẫn còn nhiều), để như anh có lòng bổ sung hoặc hoàn thiện luận thuyết của mình thì cũng đã khá đủ để anh bình tâm suy nghĩ lại một cách chánh tư duy chăng. Đó chẳng phải là hành vi truy cầu chân lý qua sự học hỏi lẫn nhau đấy sao? Chứ có phải hơn thua gì đâu mà anh cố lồng nó vào để rối loạn thị thính.

  Như anh, có thể phản biện được phần phần nào những phản biện Thiên Sứ do Sapa đã nêu lên thì mới chứng tỏ anh:

  tranh luận để cầu tìm chân lý - (chứ hỏng phải viện cớ có hứng hay không hứng rồi né tránh)

  Chẳng phải anh đã bảo là: tôi không có thời gian để giải thích cho từng người trong hàng tỷ người trên thế giới vốn có thói quen coi tất cả nền Lý học Đông phương từ văn hóa Hán. Nên tôi chọn anh là người cuối cùng tôi trà lời phản biện?

  Anh đã phản biện được gì?

  Sapa


 13. Chào bạn, Phapvan

  Sau khi đọc và suy nghiệm các lập luận của các bậc tiền bối và các bạn trong diễn đàn này (đặc biệt sự gợi mở của bác Quasar), tôi định nghĩa âm dương như sau :

  Định Nghĩa : Âm Dương là mối tương quan phụ thuộc lẫn nhau của nguyên lý âm và nguyên lý dương thành thể thống nhất, với sự biến đổi tiến hoá không ngừng trong vũ trụ càn khôn.

  Rút gọn : Âm Dương là mối tương quan thống nhất của nguyên lý âm và nguyên lý dương (nguyên lý lưỡng cực) trong cấu trúc tổng thể.

  Về mặt ứng dụng : Âm Dương (âm dương ngũ hành) là nguyên lý căn bản của một cấu trúc tổng thể.

  Định nghĩa không chưa đủ, phải có một vài ví dụ cụ thể minh họa chứ - phải không, Phapvan?

  Kính chào Bác Hà Uyên

  Phapvan xin được dùng cụm từ thuộc về Đông Phương học theo gợi ý của Bác.

  Định Nghĩa : Âm Dương là mối tương quan phụ thuộc lẫn nhau của nguyên âm và nguyên dương thành thể thống nhất, với sự biến dịch không ngừng trong vũ trụ càn khôn.

  Kính mong Bác sửa giúp.

  Ở phần định nghĩa trên có phần phụ thuộc và giải thích tường tận hơn ở dưới đây:

  Bác Hà Uyên kính mến

  1. Chữ Nguyên Âm và Nguyên Dương, Phapvan dùng hiểu theo nghĩa tập hợp của Âm và tập hợp của Dương có những đặc tính chung. Đồng thời Nguyên nơi khởi đầu, đi ra diễn dịch và trờ về nghĩa qui nạp.

  2. Cụm từ "tương quan phụ thuộc", ý của Phapvan nghĩa: "tương quan" giữa sự vật này (sự vật, hiện tượng của thế giới tự nhiên, xã hội) so với sự vật kia, trong chính mỗi sự vật hiện tượng.

  "phụ thuộc" có nghĩa có Âm bởi có Dương và ngược lại. Nếu ở đâu có Âm thì nơi đó có Dương và ngược lại.

  "Tương quan phụ thuộc" , hễ Dương trưởng thì Âm tiêu và ngược lại. Hễ Dương chuyển thành Âm thì Âm chuyển thành Dương và ngược lại .v..v..

  3. Chữ mối, là đầu mối then chốt của Tương quan phụ thuộc.

  Kính mong Bác sửa giúp

  Trân trọng cám ơn Bác

  Phapvan

  ... thế rồi, phần phụ thuộc đó được lấy ra, không còn nữa trong định nghĩa chỉnh hơn:

  Phap van xin chỉnh lại :

  Định Nghĩa : Âm Dương là mối tương quan giữa nguyên âm và nguyên dương thành thể thống nhất, với sự biến dịch không ngừng trong vũ trụ càn khôn.

  Xem ra, định nghĩa của Phapvan đã bỏ đi phần:

  2. Cụm từ "tương quan phụ thuộc", ý của Phapvan nghĩa: "tương quan" giữa sự vật này (sự vật, hiện tượng của thế giới tự nhiên, xã hội) so với sự vật kia, trong chính mỗi sự vật hiện tượng.

  "phụ thuộc" có nghĩa có Âm bởi có Dương và ngược lại. Nếu ở đâu có Âm thì nơi đó có Dương và ngược lại.

  "Tương quan phụ thuộc" , hễ Dương trưởng thì Âm tiêu và ngược lại. Hễ Dương chuyển thành Âm thì Âm chuyển thành Dương và ngược lại .v..v..

  thì những ví dụ mà Sapa đề nghị Phapvan đưa ra vài cái ở trên - có lẽ sẽ phải suy nghĩ chín chắn trước khi trả lời vậy!

  Xem ra, chắc chắn định nghĩa của Phapvan về Âm Dương sẽ còn phải thay đổi, chỉnh sửa nhiều nữa ...

  Sapa


 14. "Thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay?"

  Bạch Ẩn Huệ Hạc (Hakuin Ekaku, 1686-1769), nổi tiếng với công án "Thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay?", là một thiền sư ngộ đạo có công chấn hưng dòng thiền Lâm Tế Nhật Bản. Ông được mọi người tán tụng là một bậc tài đức vẹn toàn. Cạnh thiền thất của Sư có một cô gái xinh đẹp mà bố mẹ là chủ một cửa hàng thực phẩm.

  Bỗng dưng một hôm bố mẹ cô khám phá ra rằng cô đang mang bầu. Cô không chịu khai ai là tác giả của cái bào thai, nhưng sau bao lần cật vấn cô bảo là cha đứa bé chính là Bạch Ẩn. Cha mẹ cô điên tiết lên đến đối chất với Bạch Ẩn. Ngài chỉ nói:

  "Thế à?". Ngay khi đứa bé vừa chào đời, nó được giao cho Bạch Ẩn, lúc bấy giờ danh dự của ngài đã bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng ngài vẫn thản nhiên.

  Ngài tận tình chăm sóc đứa bé và thường đi sang hàng xóm để xin sữa và các thức cần thiết khác để nuôi trẻ sơ sinh. Một năm sau, cô gái xinh đẹp kia không chịu đựng được lương tâm cắn rứt, bèn thú nhận với bố mẹ rằng người cha thật sự của đứa bé là anh hàng cá trẻ tuổi. Bố mẹ cô gái vội vã đến tạ lỗi với thiền sư, mong ngài thứ tội và xin nhận lại đứa bé. Bạch Ẩn trao đứa bé lại và nói:

  "Thế à?"

  Ông được mọi người tán tụng là một bậc tài đức vẹn toàn. - người ta tán tụng chứ có phải ông ta tự tán tụng mình đâu

  ... lúc bấy giờ danh dự của ngài đã bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng ngài vẫn thản nhiên. - rồi cũng mọi người cho rằng danh dự của ông bị tổn thương mà còn nghiêm trọng nữa; chứ ông ta thì thản nhiên là chuyện đương nhiên

  Ngài tận tình chăm sóc đứa bé và thường đi sang hàng xóm để xin sữa và các thức cần thiết khác để nuôi trẻ sơ sinh. - lòng từ, không xin sửa và các thứ cần thiết thì khác nào để một mạng người chết mất vậy thôi


 15. Chào anh, Thiên Sứ

  Cảm ơn Art.

  Art dịch tiếp đi. Nhưng qua bản dịch cho thấy Huyền không Tàu sai rồi- họ chỉ nói theo sách và chẳng hiểu bản chất của nó.

  Art dịch xong, sẽ đưa vào topic "Phản biện Tubinh_giagia" để các cao thủ huyền không Tàu xác định xem nhưng phân tích trên của vị cao thủ Huyền Không Singapo - hẳn đồ ngoại - xem có đúng không. Từ nay đến hết năm còn lâu mà. Nguyên năm 2010 này sẽ chứng nghiệm lời Tiên tri của cao thủ Huyền không - Singapo.

  Thật ra, để ở đây mới thích hợp vì thuộc về Phong Thủy và tính dự báo, chứ ở bên kia trong "Phản biện của Tubinh_giagia" - chứ không phải (có cố ý không) là topic "Phản biện Tubinh_giagia" - chỉ là phân tích trên lý thuyết, lập luận có nhất quán hay không thôi. Nếu như muốn đổi tên cho topic đó là: "Phản biện Thiên Sứ" thì càng xác đáng hơn, vì có ai "Phản biện Tubinh_giagia" gì đâu à, phải không?

  Nếu như đưa sang DỰ BÁO VÀ CHỨNG NGHIỆM thì càng hay.

  Sapa


 16. Chào bạn, Hoangtrieuhai

  Chào Chú SAPA,

  Nhân cơ hội đang tạm dừng về mục phản biện của Chú, hth mới dám xin SP chen ngang một chút để hỏi quan điểm của Chú về việc này vì theo bài này Chú Sapa phản biện SP cháu.

  Có tạm dừng phản biện lý luận gì đâu, mà là Sapa phản biện từ Tử Vi đến Phong Thủy qua sự hoán vị Tốn-Khôn và sử dụng Hà Đồ cửu cung chế tác bởi SP của Hoangtrieuhai đó. Chỉ là SP của Hoangtrieuhai cứ viện cớ thoái thác và tránh đi thẳng vào những khiếm khuyết do Sapa chỉ ra mà thôi.

  Theo cổ thư Hán, thì quẻ Càn là trời, là cha, là con ốc , - Dương Kim

  Vậy thì như thế sách Hán cũng đâu có nhất quán, phải không Chú ?

  Vậy thì lấy tiêu chí gì để được coi là nhất quán ?

  Kính Chú.

  Đây thuộc về phương diện phân loại đặc tính Âm Dương mà SP của Hoangtrieuhai còn đang vất vả định nghĩa cùng bị chất vấn ở bên topic: Luận ÂM DƯƠNG kia kìa.

  Nếu như Hoangtrieuhai muốn thảo luận thay SP hoặc hỏi gì ở Sapa từ phần trích dẫn trong bài viết này thì cứ tự nhiên. Trích lại và hỏi nhé ...

  Sapa


 17. Chào bạn, Thiên Đồng

  Thật ra lâu nay không thấy ai trong diễn đàn này dám mạnh dạng mà dùng "Huyền Không Tàu (Hán)" để mà đoán việc, dù là việc nhỏ hơn ngọn cỏ hay việc lớn như thiên tai, địch họa, tình hình thế giới...mà chỉ cứ đánh võ mồm thôi. Oải thật!

  Ở Diễn Đàn Lý Học Đông Phương đây chuyên trị Huyền Không Lạc Việt mà, nên không thấy ai dùng "Huyền Không Tàu" là chuyện bình thường. Chứ bên ngoài diễn đàn này thì vô số trang nhà nhân danh Huyền Không Tàu đoán đủ thứ việc đấy; bước ra khỏi nhà này để thấy trời cao đất rộng đi Thiên Đồng à. :rolleyes:

  Muốn biết Huyền Không Lạc Thư hay Huyền Không Hà Đồ cái nào đúng hơn, cái nào hợp lý hơn thì cứ trương bảng, vận dụng cái mà mình biết đoán thử xem nào? :D

  Khi ra khỏi nhà này rồi, thì Thiên Đồng tự đi tìm về so sánh đi rồi biết - có phải không!

  --//--

  Chào bạn, Như Thông

  Khổ một cái, lúc đoán đúng thì không thấy ai nói gì hết. Sai thì cao nhân hiển lộ rất nhiều. Thôi thì, Tam Anh chiến Lã Bố là hay nhất. :D

  À! Thì ra bạn cũng biết nó SAI. Xác nhận vậy là đủ rồi ... mặc tình Tam Anh hay Anh Cô chiến Lã Bố đi nhé :lol:

  Sapa


 18. Chào bạn, Hoangtrieuhai

  Chào Chú Sapa,

  Vấn đề phương pháp luận ở đây chính là việc chúng ta làm thế nào xác định được tâm, xét tổng quát thế nào, vùng và quốc gia thế nào. Cách nhìn thế nào là TN, ĐN chính là yếu tố quyết định ,và cuối cùng là phi tinh để dự đóan tiên tri cho chính xác nhất. Hth thì tất nhiên nói được thì làm được, đã vẽ ra rồi thì từ đó mới dám vào đây học hỏi và trình bày trước mặt toàn các cao thủ.

  Như Sapa đã nói đó:

  Hoangtrieuhai cứ việc vẽ ra xem ...

  Chứ nói thôi mà, sao lại chẳng được nhưng đó chẳng phải là cách kiểm chứng phổ quát.

  Vẽ như thế nào mà:

  2. Châu Lục Nam Mỹ, khi định tâm thì nó nằm ở cung Ly theo cách tính của hth, thưa Chú Sapa. Lấy cả Châu Mỹ, thì nó vẫn cứ nằm ở cung Ly .

  ... nhớ nhé! Chắc hẳn, Hoangtrieuhai sẽ nhận thêm được nhiều điều phê binh hữu ích từ các cao thủ.

  Cảm ơn chú đã chỉ điểm,

  kính Chú

  Không có chi.

  Sapa


 19. Chào anh, Thiên Sứ

  Anh Sapa thông cảm nha.

  Tôi không trả lời anh ở đây. Bởi vì đây là topic luận về Âm Dương.

  Có lẽ không phải mất hứng mà là chán quá.

  Ah. Anh có định đưa bài chê Huyền không Việt đưa vào topic lời tiên tri 2010 lên không vậy? Nếu anh không đưa thì thôi đừng thắc mắc nhá. Vì anh nói là anh còn giữ, nên tôi để anh đưa cho khách quan.

  Đâu tuần trước, có xem thấy anh nói vấn đề này nhưng nhằm cuối tuần cần nghỉ ngơi nên định tuần này sẽ đưa ... bài viết 238 vào topic lời tiên tri 2010.

  Cũng anh, anh đòi Sapa chứng minh cái luận điểm bị bế tắc về Tử Vi: tam hợp cục thuộc Kim của anh:

  Tôi thấy anh Sapa chỉ đưa những ý kiến phản đối, chẳng có một lập luận nào sắc sảo. Thật sự cũng nản khi phải xem những bài của anh.

  Anh hãy chứng minh cái Tỵ Dậu Sửu thuộc Kim cục theo sách Hán là đúng theo anh và so sánh với nó thì mới rõ luận điểm của tôi sai ở chỗ nào, cho mọi người công khai phán xét đi đã. Còn nói phong long như anh ai mà chẳng nói được.

  ở trong tiêu đề này - thì Sapa cũng đã liền đưa

  Bài viết 335

  lên nhưng nay anh lại viện cớ thoái thác rằng đây không phải chổ là thế nào?

  Nhân đây tôi nói thêm là những cái gọi là phản biện của anh ở topic "Tubinh _Giagia" tôi chưa có hứng vì anh chen ngang., Nên hãy đợi vậy. Tuy nhiên, vì là tranh luận công khai, nên tôi đã giải thích cho các học viên của tôi trong lớp phong thủy về tại sao Đại An liên quan đến quẻ Càn lại thuộc Dương Thổ. Chẳng có gì mâu thuẫn cả.

  Còn ở topic "Phản biện của Tubinh_giagia" thì anh đổ thừa Sapa chen ngang, nhưng nói cho cùng bài viết 232 mà anh đã viết đó chỉ có đến cái câu: Dưới đây là nguyên văn bài gọi là phản biện của anh: rồi là nguyên văn nội dung trích dẫn bài 230 cho thành viên nncuong. Thế là Sapa liền trích dẫn hồi âm ngay và trong lúc hồi âm ấy - anh đã viết thêm những phần sau chăng với chữ đính kèm: Bài đang viết tiếp . Yêu cầu không chen ngang. Do đó, sau khi Sapa đăng rồi mới thấy nhưng không lẽ rút lại vì trong bài viết đó là bài viết cuối cho năm Kỷ Sửu và có lời chúc Tết anh luôn.

  Thật sự, nếu anh có thể lang bang khắp diễn đàn nhưng lại viện cớ "chưa có hứng vì [sapa] chen ngang., Nên hãy đợi vậy." thì có vẽ đang né tránh thì phải!?

  Sapa


 20. Chào bạn, Daretolead

  Cho phép daretolead chen ngang bác cutu1 và thầy Thiên Sứ.

  Nếu không phiền thì bác Sapa có thể cho daretolead biết ý kiến của mình về vụ con gà và quả trứng không? Theo daretolead thì không thể trả lời câu hỏi này vì nó quá...nhức đầu nếu theo logic hình thức. Daretolead thắc mắc bởi vì lâu lâu cũng bị nhiều người bắt bí khi đặt vào những trường hợp tương tự.

  Chắc vậy quá, nên Thiên Đồng cũng lẳng lặn luôn:

  Chào bạn Thiên Đồng

  Sao rồi, Sapa có hỏi Thiên Đồng về vụ:

  Chào bạn, Thiên Đồng

  Quên hỏi Thiên Đồng cái chuyện tranh cải xưa giờ:

  Con Gà và Trứng Gà, cái nào có trước?

  Thì dựa vào nguyên tắc ước định trên: Dương - Trước và Âm - Sau,

  Con Gà và Trứng Gà

  - đâu là Âm, đâu là Dương?

  Sapa

  vì có lẽ Lý học Đông Phương thuộc Văn Hiến Việt không giúp gì được cho bạn ấy minh định đâu là Âm, đâu là Dương đó mà!

  Chúng ta sẽ thảo luận riêng nhé, vì Sapa chờ xem Thiên Đồng có biết gì để mà trả lời hay không?

  Còn nữa, bạn ấy đem cái luận thuyết:

  "Mẹ tròn con vuông"

  Mẹ là cái có trước, Tròn là Dương; Con là cái có sau, Vuông là Âm

  cho nên mới Dương trước Âm sau

  cho nên mới Dương sinh Âm

  cho nên mới Âm thuận tùng Dương.

  ra, bảo là mật khẩu của tổ tiên Hồng Bàng để lại nhưng xem chừng quá ư khẩu mật nên bạn ấy cũng nín thinh từ dạo ấy:

  Ngày nay, cuộc sống càng ngày thoáng hơn, ý thức hệ có phần nhiều thay đổi, bình đằng giới được thực hiện lần hồi, do vậy có model hay hiện tượng "đôi đũa lệch". Không hiếm như cái thời "quan quan cưu khưu...", hay "bệ hạ - hạ bệ"...mà chồng già vợ trẻ, ngày nay có những đôi đũa "lệch đặc biệt"...vợ 32, chồng 23 hay vợ 40 mà chồng 28. Vậy Lý học trong trường hợp này cho rằng "Âm Dương đão điên thay đổi" rồi chăng? Vợ 32 là Dương? Chồng 23 là Âm chăng? Vậy là đảo điên thật rồi!

  May thay Lý học Đông Phương thuộc Văn Hiến Việt không quan niệm điên đảo thế.

  May cái gì, vì có Lý Học Đông Phương thuộc Văn Hiến nào bảo Vợ lớn tuổi hơn Chồng là Dương đâu à ... Cứ gì, phải vinh danh hão huyền rồi may thay hở Thiên Đồng?

  Chuyện quá ư là bình thường, có gì phải phân tích - chẳng qua, vì cái lý sinh Trước sinh Sau của nền Lý học Đông Phương thuộc Văn Hiến Việt mà phải giải thích đó ư!?

  Chưa được thuận đó Thiên Đồng à ...

  Này nhé, Dương trước Âm sau nên Âm thuận tùng Dương phải không nào:

  Dương (Mẹ - trước) và Âm (Con cái - sau) nên mới bảo Âm thuận tùng Dương - có nghĩa là con cái thuận theo, sống theo Mẹ; ok ...

  Thế rồi, khi con cái trưởng thành lớn hết rồi - Con đâu Mẹ đó và Mẹ thuận theo, sống theo Con thì "Âm Dương đão điên thay đổi" rồi còn gì ...

  Nền Lý học Đông Phương thuộc Văn Hiến Việt, may ra giải thích thông suốt việc này chứ, Thiên Đồng!?

  Sapa

  Đấy, bạn Thiên Đồng đã chẳng có lời đáp mà còn lăm le bình phẩm nông nổi như sau:

  Từ ngữ của cutu1 lộn xộn chả chính xác tí nào. Cái gì mà chủ thể? Chú cutu1 khéo nhầm từ. Mà cứ bắt chước chú Sapa cứ bắt chẹt vào câu chữ thì làm sao liễu ngộ? còn daretolead cứ học sách rồi nói vơ theo sách cũng "tít mù nó lại mù khơi" à. Còn theo chú vuivui thì...vui là chính mà xào qua xào lại mấy con chữ cũng nhức đầu đó nghen.

  Thử hỏi con người và con cá voi, đối tượng nào Âm? đối tượng nào Dương?

  :lol: Thiên Đồng :rolleyes:

  Chẳng trách, anh Vuivui phải bảo:

  Như còn nói:

  Còn theo chú vuivui thì...vui là chính mà xào qua xào lại mấy con chữ cũng nhức đầu đó nghen.

  Thì có nghĩa là chưa thể có khả năng hiểu được các vấn đề khoa học nói chung, cũng như những vấn đề triết học nói riêng một cách nghiêm túc, hà huống gì còn dám nói tới lý luận âm dương ngũ hành !!!.

  Điều này tự nó đã được chứng minh bằng cách hỏi:

  Thử hỏi con người và con cá voi, đối tượng nào Âm? đối tượng nào Dương?

  Thân ái.

  Sapa


 21. Chào bạn, Hoangtrieuhai

  Cháu Chào chú Sapa,

  Cảm ơn chú đã bỏ thời gian để trả lời các câu hỏi thừa của hth. Cháu cũng xin bày tỏ quan điểm:

  1. Thưa chú, theo hth, cho dù là ở Châu Âu hay Egypt, Ý Đại Lợi thì nhìn về Chile , thuận chiều quay thì là hướng về phía Đông Còn tất nhiên, cứ theo bản đồ dạng phẳng thì coi là hướng về Đông hay Tây đều đúng.

  Ừ thì, theo hth cho dù là, mà .. mà!

  Nhưng Hoangtrieuhai nên nhớ người Việt Nam, Tàu tính từ mốc, tâm nào hay thuận chiều quay ra sao mà phân biệt người Mỹ, người Châu Âu là người Tây phương? Chứ có coi họ là người Đông phương đâu. Tức nhiên là phải hiểu là những người Mỹ, người Châu Âu ở phía Tây - nhưng tính làm sao, như thế nào?

  Tuy nhiên, phi tinh lúc này là thuận, hay là nghịch ?

  Cháu không cho là thừa , bởi vì vấn đề chính là chúng ta định tâm thế nào. Sao Thái Tuế, hay Ngũ Hoàng , hay vv,, nhập trung cung. Vậy thì trung cung ở đâu là điều cần thiết nhất để phi tinh.

  Thì chẳng lẽ Huyền Không khi định tâm ở Tây, ở Đông, ở Âu, ở Á không đồng à ... ?

  Thứ đến, Hoangtrieuhai có biết phân định ra sao mà trang diễn đàn này lấy cái tên là: Diễn đàn Lý học Đông phương mà không phải là Diễn đàn Lý học Tây phương vậy!? Hai chữ Đông, Tây này dựa trên cơ sở và tâm điểm nào để phân biệt vậy? Đó là gợi ý cho Hoangtrieuhai để xét lại phương pháp luận của mình. Chừng đó, thì nói về phi tinh chưa muộn vậy!

  2. Châu Lục Nam Mỹ, khi định tâm thì nó nằm ở cung Ly theo cách tính của hth, thưa Chú Sapa. Lấy cả Châu Mỹ, thì nó vẫn cứ nằm ở cung Ly .

  Hoangtrieuhai cứ việc vẽ ra xem ...

  Chứ nói thôi mà, sao lại chẳng được nhưng đó chẳng phải là cách kiểm chứng phổ quát.

  3. Cháu đã nói ở phần 1. Cháu sẵng sàng và cũng đang nói về quan điểm của cháu đây mà. Cháu nghĩ là quan điểm của cháu rất rõ ràng đấy chứ ạ.

  Quan điểm của Hoangtrieuhai ở phần 1 cũng đã và đang bị vấn nạn kia mà.

  Cháu nghĩ rằng mở topic mới theo ý kiến của bạn PTS thì Sư Phụ chaú sẽ tham gia thôi, bởi SP Thiên Sứ đã làm rồi nên mới có lời tiên tri 2010.

  Sapa tìm hiểu thì được biết Sư Phụ của Hoangtrieuhai vận bàn, niên tinh lộn xộn và chỉ có cái là dùng dự đoán của Huyền Không "Lạc Thư" Tàu rồi đổi hướng theo Huyền Không "Hà Đồ" Lạc Việt thôi. Sự nhồi nắn này trúng trật là chuyện không tránh khỏi nên Sapa rất mong Sư Phụ của Hoangtrieuhai tham dự để chỉ ra những khiếm khuyết của anh ấy. Chỉ lo là anh ấy lại bận rộn, không thèm hay không dám nhỉ ... đối đầu với Sapa đó mà.

  Vấn đề là phải nghĩ ra xem chủ đề nào chưa nói , để "thi đấu" giống như bạn PTS nói.

  Vậy theo chú nên là chủ đề gì ? hth cũng mong mọi người cùng cho ý kiến góp ý cho bạn PTS.

  Kính Chú

  Cứ lấy, Huyền Không Phi Tinh cho năm 2010 này làm chủ đề tiên tri đi - và chúng ta sẽ nhìn rõ vấn đề ngay.

  Sapa


 22. Chào bạn, Hoangtrieuhai

  Chú SAPA à,

  Cháu thì không có ý định hơn thua gì ở đây, chủ yêu là học hỏi từ các bậc cao nhân như chú. Muốn học thì phải hỏi, mà hỏi thì còn tùy vào ý định của người muốn dạy hay không.

  Sapa có nói Hoangtrieuhai có ý định hơn thua gì ở đây đâu mà đính chính.

  Câu chuyện thực ra rất đơn giản mà chú Sapa, khi luận huyền không cho dù là tàu hay là ta thì thường cần tìm tâm để định vị, phân cung.

  1. Nếu nhận định theo huyền không, mà lấy Viêt Nam là tâm thì Chile nó nằm ở đâu ạ ?

  1. Nếu nhận định theo huyền không, mà lấy Viêt Nam hay Egypt là tâm thì Chile nó nằm ở đâu?

  Đó là câu hỏi thừa, không thích đáng ...

  2. Tạm thời coi lục địa hay đại lục , hay châu lục nó cùng 1 ý là phần đất liền của một châu lục đi, . Vậy thì nói tóm gọn là châu Mỹ. mà lấy tâm của phần Châu Mỹ không có biển, chỉ là đất liền,. Ta định tâm thì Chile cũng không nằm ở Tây Nam, và do đó theo chú Sapa nói là Ngũ hoàng đóng ở Tây Nam theo Huyền Không tàu. Vậy trước tiên chúng ta cần thống nhất cách định tâm để xét theo Huyền Không, rồi sau đó mới biết nó ở phương nào.

  2. Tạm thời phân định theo 7 châu lục như hình đã đăng lên. Vậy thì châu lục Nam Mỹ ta định tâm thì Chile không nằm Tây Nam vậy nó nằm ở đâu?

  3. Nếu chú Sapa ở Mỹ để nhận định theo Huyền không , thì Chile được coi là : South or South West , Sir ?

  3. Nếu một chú Pasa ở Ý Đại Lợi để nhận định theo Huyền không , thì Chile được coi là : South or South West?

  4. Theo quan điểm của chú SAPA, nhận định theo huyền không của một quốc gia , thì tâm được tính ở đâu ạ ? Cái này thì cháu đang muốn tìm điểm tương đồng giữa Chú và cách tính của hth. Bởi vì, nếu Chú không biết hth nhận định thế nào thì không thể chỉ ra hth làm đúng hay sai, cũng như chú muốn hth công nhận chú đúng thì chú cần chỉ ra cách mà chú làm.

  Như vậy là trao đổi học thuật chứ không phải luận thắng thua, phải không Chú Sapa.

  Cái này thì có thể bày tỏ quan điểm. Sapa không ngại mà tỏ bày mà Hoangtrieuhai có sẵn sàng trình bày quan điểm của Hoangtrieuhai hay không?

  Vậy cứ làm theo bạn PTS đi, chúng ta cùng mở một topic về Tiên tri 2010 theo Huyền Không. Mong rằng từ đây HTH có thể học hỏi thêm về Huyền Không từ cao thủ như chú SAPA và PTS.

  Kính chú Sapa.

  p/s: hì hì, tự nhiên lại nhớ tới câu dự báo thời tiết: "Dự báo thời tiết ngày và đêm hôm qua chắc chắn có mưa, mưa rào vài nơi" .

  PTS đề ý kiến thì để PTS mở đi ... Thế nhưng, Huyền Không Lạc Việt do anh Thiên Sứ chủ xướng thì phải có anh ấy tham dự và xác định những gì Hoangtrieuhai dự đoán mới thích đáng và khi ấy Sapa sẽ tham dự.

  Sapa


 23. Chào bạn, Wildlavender

  Sapa lại đem con gái ngày xưa Nương bóng tùng quân so với nay thì không còn phù hợp nữa, ngày nay còn nhiều cảnh ngược lại " Phu cư thê" nhan nhãn ra ở xã hội này vưỡn cứ phải dịu ngọt cúc cung cơm bưng rượu rót cho chàng.

  Wildlavender có biết: "Phu cư Thê" là trong lá số Tử Vi của đàn ông mới có và mắc gì đến ai (người nam hay nữ) vưỡn cứ phải dịu ngọt cúc cung cơm bưng rượu rót cho chàng?

  Tối nghĩa đó nha ...

  Lần đầu Wild nghe "Thị phi là phải trái Thiện ác, cãi nhau?" từ trước đến nay Wild chỉ hiểu theo cách của nhiều người hiểu, Thị phi là điều tiếng đến với mình, tinh là những điều xấu. Không biết Wild đúng hay Sapa đúng đây? Dịp này biết đâu lại học thêm được nghĩa mới của Thị phi?

  Nhiều người hiểu mà SAI hoặc còn THIẾU SÓT thì có phải vì vậy mà trở thành thói quen SAI không há, Wildlavender?

  Nói chứ, "thị phi" là từ Hán Việt nên phải dở tự điển Hán Việt ra mà dò thì Wildlavender sẽ có dịp biết thêm được đầy đủ nghĩa từ của "Thị Phi" đó.

  Ôm rơm nặng bụng lại là câu ví von để nhắc nhở người hay vơ chuyện người khác vào mình để ôm phiền lụy như Rin86 đã làm, như Wild và Sa pa đang làm đây nè!!! Cũng chả biết có Đúng ý không nữa????

  Vấn đề là có "tiêu hóa" được thì làm gì có phiền lụy phải không? Nếu như, với tôn chỉ "giúp gì được thì giúp" và "được thì được, không thì không" chấp nhận kết quả do mình đã tận sức rồi. Giống như hành động Bố Thí:

  Người ta không nhờ mà mình cứ một hai gài ép , đẩy đưa , nói tới nói lui , chèn người khác với cái ý tốt của mình , với sự giúp đỡ mình muốn giúp họ , thì họ nổi cáu lên , họ đánh mình , họ chửi mình , thì việc mình làm có còn là bố thí không ?? ...

  Gia đình người ta đang sống trong đổ vở , ngày nào cũng có gay go và nước mắt , mình thấy vậy mới cho lời khuyên nầy nọ , thì bỗng nhiên họ giận mình , họ nói họ không nhờ mình xía vô , mà ý của mình là tốt mà , muốn giúp họ hạnh phúc , v.v.. rồi mình giải thích ý tốt của mình , kết quả tốt mình mong họ có , v.v... thì có phải là mình bố thí hay là mình hại báo họ them vậy ?? ...

  Bố thí là cái tít , là sự đánh giá tùy người đối diện vậy ...

  Sapa


 24. Chào anh, Thiên Sứ

  Có ma nào có lời tiên tri đâu mà bảo là "khả năng tiên tri vượt trội". Khi chưa có việc gì xảy ra thì nhao nhao khen chê dành một chỗ đứng. Nhưng khi vào việc thì lẩn đi đâu hết. Vụ việc xảy ra rồi mới lại thấy ló mặt ra bình luận.

  Trong lời tiên tri 2010 - tôi đã nhắc đến Nam Mỹ sẽ có động đất và thiên tai. Tôi cũng thông báo trước khi Chile động đất: Trong tháng Giêng này: Mọi hiện tượng dự báo trong năm 2010 sẽ thể hiện trong tháng Giêng Canh Dần.

  Anh mới chép thêm vô hai chữ "Nam Mỹ" trong lời tiên tri 2010 đó à?

  Cũng may là Sapa đã có copy lại:

  LỜI TIÊN TRI THẾ GIỚI NĂM 2010 do Thiên Sứ thực hiện

  nên có thể chờ anh trả lời rồi trình bằng vậy.

  Nếu xác định - theo huyền không Tàu - Đông Nam không có cặp Ngũ Hoàng chiếu. Vậy có cao thủ Huyền không Tàu nào đứng ra xác định phía Đông Nam các Lục địa, Quốc gia, vùng lãnh thổ năm nay không hề có chuyện gì không?

  Anh muốn nói "không hề có chuyện động đất" hay "không hề có chuyện như giặc giã, cuớp bóc, chết chóc tù tội, hỏa tai, thị phi v.v... " ? Lưỡng Phá Quân hai số 7 ở phương Đông Nam này mà không có chuyện gì mới lạ. Thế nhưng, muốn nói đến những trận động đất lớn lên báo chí thì chắc là không. Chẳng lẽ những vùng xảy ra động đất nho nhỏ liên miên hoài cũng tính nữa sao.

  Cũng như, nếu xác định - theo huyền không Lạc Việt - Đông Nam có cặp Ngũ Hoàng chiếu thì chỉ có ở phương này mới có những trận động đất lớn lên báo chí xảy ra thôi ư!?

  Sapa