• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Crescent

Hội viên
 • Số nội dung

  233
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Crescent

 1. Hồi sinh ra từ cát bụi Vanga sinh ngày 31/1/1911, mất ngày 11/8/1996. Bà sống ẩn dật cả đời ở vùng hẻo lánh Kozhuth thuộc Petrich, Bungary. Vanga mất thị lực năm 12 tuổi sau khi bị cuốn đi bởi một cơn lốc lớn. Người ta tìm thấy cô gái nhỏ vẫn còn thoi thóp hơi thở nằm vùi lấp giữa bụi và đá, hai hốc mắt chứa đầy cát. Vanga làm bạn với bóng tối từ đó. Lời tiên tri đầu tiên của Vanga được ghi nhận là vào năm bà 16 tuổi. Bà giúp cha mình tìm lại bầy cừu bị mất trộm bằng cách mô tả chính xác về cái sân nơi bọn trộm cất giấu đàn gia súc. Tuy nhiên, khả năng tiên tri của Vanga chỉ thực sự đạt đến độ chín năm 30 tuổi. Nhiều người tìm đến bà để xin những lời tiên tri. Trong đó có cả “kẻ hủy diệt” Adolf Hitler. Hitler từng ghé thăm nhà Vanga và rời đi với gương mặt nặng trĩu. Không có nhiều người tin vào tiên đoán của những nhà tiên tri. Tuy nhiên, người ta không thể làm ngơ khi những tiên đoán đó thành hiện thực. Vanga trở nên nổi tiếng vì những tiên đoán “thần thánh” của bà về những thảm họa toàn cầu. Độ chính xác của những lời tiên tri này khiến loài người giật mình hoài nghi: Liệu có thực sự tồn tại một thế lực siêu nhiên? Biết bao giấy mực đã cất công nghiên cứu để giải đáp về “bí ẩn Vanga”. Ví dụ, Vanga từng tiên đoán về vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 ở Mỹ, khi bà nói rằng “người Mỹ sẽ ngã xuống dưới sự tấn công của những con chim sắt”. Nhà tiên tri cũng dự đoán chính xác sự bùng nổ Đại chiến thế giới thứ 2, cải tổ kinh tế chính trị ở Liên bang Xô Viết cũ, cái chết của công nương Diana và thậm chí vụ chìm tàu ngầm nguyên tử Kursk. Năm 1980, nhà tiên tri mù nói rằng: “Vào thời điểm chuyển giao thế kỷ, tháng 8 năm 1999 hoặc năm 2000, Krusk sẽ ngập chìm trong nước, cả thế giới sẽ đau buồn về điều này”. Ở thời điểm đó, người ta không mấy bận tâm đến lời tiên liệu trên. Tuy nhiên, 20 năm sau, loài người đã phải sững sờ kinh ngạc. Một tàu ngầm nguyên tử của Nga gặp nạn tháng 8/2000. Toàn bộ thủy thủ đoàn bỏ mạng dưới đáy đại dương. Và kỳ lạ thay, con tàu xấu số được đặt theo chính tên thành phố Krusk. Các chuyên gia thấy rằng nhà tiên tri huyền thoại này đã đưa ra những cảnh báo chính xác về các sự kiện liên quan đến căng thẳng vũ trang ở Nam Ossetia. Vanga nói chiến tranh thế giới thứ ba là hệ quả tất yếu của sự đấu tranh sinh tồn giữa bốn người đứng đầu các chính phủ và sự xung đột của những người theo đạo Hinđu. Nhân loại liệu có đứng trước một thảm họa nữa không khi Vanga dự đoán chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ nổ ra vào năm 2010. Cuộc đời là những thước phim Vanga không biết chữ, bà cũng chưa từng viết một cuốn sách nào. Giọng nói của bà rất khó nghe và nặng thổ ngữ. Những gì Vanga nói hoặc được cho là do bà tiên đoán chủ yếu được ghi chép lại bởi những người xung quanh bà. Sau này, vô số những quyển sách bí truyền về cuộc đời và những tiên đoán của Vanga đã được viết ra. Theo Vanga thì khả năng phi thường của bà liên quan đến sự hiện diện của những sinh vật vô hình, dù bà không thể giải thích rõ ràng nguồn gốc của chúng. Những sinh vật đó cho bà thông tin về con người. Cuộc sống của tất cả mọi người đứng trước bà hiển hiện giống như những thước phim từ lúc sinh ra đến khi nằm xuống. Tuy nhiên bà không có quyền năng thay đổi số phận. Vanga từng dự đoán về những đứa trẻ mới chào đời và cả những sinh linh chưa ra đời. Bà cũng tuyên bố rằng bà đang “nhìn thấy” và “nói chuyện” với những người đã chết cách đây hàng trăm năm. Vanga thậm chí bảo rằng những người ngoài hành tinh đã đang sống trên trái đất từ rất lâu rồi. Họ đến từ những hành tinh mà ở đó dùng thứ ngôn ngữ Vamfirm. Những người theo Vanga tin rằng bà biết chính xác ngày chết của mình. Và chỉ không lâu trước ngày đó, bà nói có một cô bé tóc vàng 10 tuổi sống ở Pháp sẽ thừa hưởng những khả năng trời phú của bà, và rằng loài người sẽ sớm tìm ra cô bé đó Những lời tiên đoán kinh hoàng về tương lai! Theo lời của Vanga, trong tương lai không xa sẽ xảy ra các vụ mưu sát 4 nhà lãnh đạo chính phủ. Những cuộc xung đột ở Indostan (phần đất ở Nam Á bao gồm Ấn Độ, Afghanistan, Pakistan, Trung Quốc, Tây Tạng) sẽ là một trong những nguyên nhân chính mở màn cho cuộc chiến tranh thế giới thứ 3. Năm 2010 - Năm bắt đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ 3. Cuộc chiến tranh này sẽ bắt đầu vào tháng 11/2010 và kết thúc vào tháng 10/2014. Ban đầu, cuộc chiến tranh diễn ra bình thường, tiếp đó sẽ xuất hiện hàng loạt vũ khí hạt nhân và cuối cùng là vũ khí hóa học. Năm 2011 - Không một loài động vật, thực vật nào ở Bắc bán cầu có thể sống được do kết quả của quá trình lắng cặn chất phóng xạ. Tiếp đó, những người Hồi giáo (người theo Đạo Hồi) sẽ bắt đầu một cuộc chiến tranh hóa học chống lại người Châu Âu. Năm 2014 - Phần lớn loài người sẽ bị mắc chứng bệnh mưng mủ, ung thư da và các loại bệnh khác về da do hậu quả cuộc chiến tranh hóa học. Năm 2016 - Châu Âu gần như không có người sinh sống. Năm 2018 - Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc thế giới mới. Những nước phát triển sẽ trở thành kẻ bóc lột các nước khác từ việc khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản. Năm 2023 - Quỹ đạo Trái đất thay đổi. :lol: Năm 2025 - Xuất hiện một bộ phận nhỏ người di cư đến Châu Âu. Năm 2028 - Loài người sẽ tạo ra một nguồn năng lượng mới, kiểm soát được các phản ứng nhiệt hạch và nạn đói dần dần được khắc phục. Cũng trong thời gian này, con tàu vũ trụ có người lái lần đầu tiên sẽ đổ bộ lên sao Kim. Năm 2033 - Băng ở các vùng cực sẽ tan chảy. Mực nước ở Thái Bình Dương sẽ dâng cao. Năm 2043 - Nền kinh tế thế giới phát triển rất phồn thịnh. Người Hồi giáo sẽ cai trị toàn bộ lãnh thổ Châu Âu. Năm 2046 - Bất kỳ cơ quan nào trong cơ thể người điều có thể được tiến hành cấy ghép. Việc thay thế các cơ quan trong cơ thể sẽ trở thành một trong những phương pháp chữa bệnh hữu hiệu nhất. :lol: Năm 2066 - Trong lúc tấn công thành Roma của người hồi giáo, Mỹ sẽ lợi dụng một loại hình vũ khí mới - vũ khí thời tiết. Trong thời gian này, trời trở lạnh đột ngột. :P Năm 2076 - Xã hội không giai cấp hay còn gọi là Chủ nghĩa Cộng sản hình thành. :( Năm 2084 - Loài người Sẽ khôi phục lại thiên nhiên. :lol: Năm 2088 - Xuất hiện một căn bệnh lạ “lão hóa chỉ trong vài giây!!!”. :lol: Năm 2097 - Căn bệnh lão hóa khủng khiếp này sẽ lan tràn trên toàn cầu. :o Năm 2100 - Loài người sẽ tạo ra những mặt trời nhân tạo chiếu sáng phần tối của quả đất. :lol: Năm 2111 - Con người sẽ trở nên kiệt sức. Năm 2123 - sẽ xảy ra các cuộc chiến tranh giữa những nước nhỏ.(lời của Crescent : Vietnam - Campuchia :P ) Năm 2125 - Tại Hung-ga-ri, người ta sẽ nhận được những tín hiệu lạ từ vũ trụ. Cùng thời gian này, loài người lại một lần nữa tưởng nhớ về nữ tiên tri Vanga.(có thế chứ! ;) ) Năm 2130 - Nhiều vùng đất sẽ bị ngập trong nước. Năm 2164 - Con người sẽ biến thành một loài động vật kinh dị (nửa người, nửa thú).(ôi trời ! :P ) Năm 2167 - Xuất hiện tôn giáo mới. Năm 2170 - Xảy ra một đợt hạn hán kéo dài trên Trái đất. Năm 2187 - Hai miệng núi lửa lớn nhất thế giới sẽ ngừng quá trình phun trào nham thạch. Năm 2195 - Những quốc gia dọc bờ biển sẽ trở nên khá giả cả về năng lượng lẫn lương thực.(Vietnam muon nam! :lol: ) Năm 2196 - Người Châu Á và Châu Âu sẽ sinh sống trà trộn nhau. :lol: Năm 2201 - Quá trình phản ứng nhiệt hạch trên Mặt trời sẽ chấm dứt và bắt đầu thời kỳ nguội lạnh. Năm 2221 - Trong quá trình tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất, loài người sẽ có cuộc chạm trán rùng rợn.(tham khảo film, nhóc luôn! :( ) Năm 2256 - Tàu vũ trụ mang một căn bệnh khủng khiếp về Trái đất.(không sao, tham khảo năm 2046 :blink: ) Năm 2262 - Quỹ đạo của các hành tinh dần bị thay đổi. Cũng thời gian này, sao Chổi sẽ đe dọa đến sự sống còn của sao Hỏa. Năm 2271 - Các hằng số vật lý lại một lần nữa bị thay đổi. :blink: Năm 2273 - Xảy ra sự xáo trộn giữa các chủng tộc da màu: da vàng, da trắng và da đen. Tiếp đó sẽ xuất hiện các chủng tộc mới. :blink: Năm 2279 - Loài người sẽ lấy năng lượng từ khoảng chân không hoặc từ những lỗ đen. Năm 2288 - Xuất hiện những cuộc va chạm với người ngoài hành tinh. Năm 2291 - Mặt trời trở nên nguội lạnh và sau đó lại bùng cháy trở lại. :blink: Năm 2296 - Mặt trời hoạt động mạnh hơn, lực hút vũ trụ bị thay đổi làm cho các trạm vũ trụ và vệ tinh rơi vào tình trạng hỗn loạn, mất phương hướng. Năm 2299 - Tại Pháp xuất hiện một Đảng mới chống lại người theo Đạo hồi. Năm 2302 - Phát hiện quy luật và bí mật mới của vũ trụ. Năm 2304 - Khám phá bí mật Mặt trăng Năm 2341 - Xuất hiện một thiên thể vô cùng nguy hiểm tiến gần Trái đất. Năm 2354 - Một trong những mặt trời nhân tạo bị hỏng, kết quả dẫn tới đợt hạn hán kéo dài. Năm 2371 - Xảy ra nạn đói lớn. Năm 2378 - Các bộ tộc mới nhanh chóng được hình thành. Năm 2480 - Hai mặt trời nhân tạo va vào nhau, Trái đất bị rơi vào tình trạng hỗn loạn. Năm 3005 - Xuất hiện các “cuộc chiến” mới trên sao Hỏa, quỹ đạo của các hành tinh bị rối loạn. Năm 3010 - Sao chổi sẽ va vào Mặt trăng, quanh Trái đất lúc này xuất hiện một vành đai toàn đá và bụi. Năm 3797 - Đây là thời kỳ kết thúc sự sống trên Trái đất. Thời gian này cũng là cơ sở để loài người bắt đầu cuộc sống mới trên một “hệ Mặt trời” khác. :lol: Cuối cùng cũng kết thúc Trích webtretho --------------------------- Thât là thú vị
 2. Thưa VIETHA Từ ngày có gia đình và trở thành 1 người mẹ, Crescent phải tập lắng nghe và thấu hiểu, dù đó chỉ là 1 đứa trẻ. Điều đó giúp Crescent chỉ có Được, chứ không Mất. Vì vậy, chẳng có lý do gì để không lắng nghe VTB. Crescent chỉ muốn mọi người lắng nghe và thử suy nghĩ vì sao VTB có cách lập luận đó, chứ ngay cả bản thân VTB cũng không phủ nhận tội ác đó mà. Còn xa hơn, rộng lượng mà tha thứ lại là 1 vấn đề khác, ko phải ai cũng NGỘ được chữ vô thường mà làm được. Crescent đưa ra nhận xét là thể hiện sự tôn trọng ý kiến của 1 người khác (VTB). Còn bác VIETHA nhận xét Crescent không biết để làm gì nữa. Hiiii Crescent đi đây ạ.
 3. Có lẽ VTB đã trải qua cảm xúc này nên hiểu rõ như vậy. Sao chúng ta không khách quan đón nhận 1 góc độ khác qua sự phân tích diễn biến tâm lý mà VTB đã đặt ra phía trên? khá logic. Chỉ vậy thôi. VTB chỉ đề cập cho chúng ta thấy 1 góc độ khác - thậm chí là đối lập-để nhìn sự việc 1 cách toàn vẹn tất cả mọi mặt. Cảm ơn bạn Crescent đánh giá cao thái độ ôn hoà và bình tĩnh của bạn trước những lời bình quá khích. Có lẽ bạn đã phải trả giá đắt cho sự nóng giận của mình trong quá khứ mới có được ngày hôm nay?
 4. Kính gởi anh chị, cô chú, Không biết trường hợp này có được diễn đàn quan tâm không và trường hợp này có thật sự như nội dung bài báo không? Các anh chị cô chú nào bằng chuyên môn của mình không biết có tìm hiểu thử được không? .... Riêng Crescent thì chẳng có chuyên môn nhưng vừa trải nghiệm hạnh phúc làm mẹ, nên đọc bài này thấy đau lòng cho bé quá... http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/sad.gif Nhưng ngay cả tên bé, bài viết cũng ko đề cập(???) Nếu nhóm tổ chức từ thiện của diễn đàn có quan tâm, vui lòng cho Crescent góp với .... Mong tin. Cảm ơn những ai đã dành chút thời gian đọc bài viết này của Crescent Không bút viết nào diễn tả hết nét thiên thần trong ánh mắt của trẻ thơ .... ------------------------------------ Bé gái mắc bạo bệnh bị bố mẹ bỏ rơi Gầy gò như đứa trẻ mới sinh, mũi vướng víu đầy ống thở, song cứ 4h chiều, giờ mà cả phòng bệnh ồn ào hơn vì các phụ huynh được phép vào thăm con, mắt bé gái ngoài 8 tháng tuổi lại rơm rớm nước. Hình ảnh ấy, những giọt nước ấy trên khóe mắt ngây thơ của cô bé ấy nếu ai không tinh ý sẽ không nhận ra, song nó thường xuyên khiến các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu chống độc Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM cay sống mũi... Thật ra, nước mắt của người chứng kiến cảnh đau lòng đã rơi từ 5 tháng trước. Sức cùng lực kiệt, nhưng ánh mắt cô bé luôn hướng về nơi có tiếng người. Ảnh: Thiên Chương. "Đó là một buổi chiều lạnh giữa tháng 1, cũng là buổi chiều thứ 4 chúng tôi chờ đợi mà không thấy chị Vũ Thị Dung và anh Nguyễn Đức Trọng, bố mẹ của bé vào thăm. Nhìn nhau lắc đầu, một người trong số chúng tôi buộc miệng 'thế là xong'. Và kể từ đó, chúng tôi thay nhau làm bố mẹ", bác sĩ Đoàn Thị Lê Bình người đang trực tiếp chăm sóc cho bé, rưng rưng kể. Không cần phải tìm lại hồ sơ, bác sĩ Bùi Thị Thùy Tâm cùng công tác tại khoa này, nói như thể thuộc lòng bệnh án: Ngày 6/11, vừa mới sinh xong, bé được bố mẹ đưa đến bệnh viện trong tình trạng cơ thể suy kiệt. Bố mẹ khai quê ở Hưng Yên, sống bằng nghề làm ruộng... Các xét nghiệm cho thấy bé bị tắc ruột và bệnh tim bẩm. Không thể tự thở, bệnh nhi phải thở máy kéo dài và đây là nguyên nhân khiến bé mắc thêm biến chứng xơ phổi. "Tháng đầu tiên, chiều nào anh Trọng và chị Dung cũng vào thăm con trong giờ thăm nuôi, nhưng sau đó thì thưa dần. Cho đến một buổi chiều nọ, chờ hoài chỉ thấy bé nằm một mình, trong khi những cháu khác đều có người thân vào thăm. Rồi ba ngày sau cũng vậy", bác sĩ Tâm nói. Chiều 20/7, non nửa năm sau ngày bị cha mẹ ruột từ bỏ, bé gái còn chưa kịp được đặt tên vẫn một mình nằm trong lồng kính thoi thóp sống. Toàn thân chỉ nặng 3,4 kg, mặt lưng và chân nổi đầy mẩn đỏ do nằm viện quá lâu, cô bé 8 tháng tuổi trông như một trẻ sơ sinh gầy gò. Thế nhưng ánh mắt thì lại rất sáng. Ánh mắt luôn hướng về phía có tiếng người như thể trông đợi hoặc hướng về phía cửa. "Lạ lắm nhà báo ạ, mới hơn nửa tuổi mà ánh mắt của cô bé như biết biểu lộ đủ mọi cảm xúc. Nó thường buồn hiu vào mỗi chiều nhưng khi được các bác sĩ hay điều dưỡng vỗ về thì lim dim long lanh như đang hạnh phúc", một điều dưỡng nói. Đầy sức sống mỗi khi được yêu thương là thế, toe miệng cười khi được động viên "cố lên con nhé" là thế, song cũng theo các bác sĩ, chỉ cần cơn đau ùa về là lập tức "cái thân thể nhỏ bé như một cánh tay người lớn kia lại run lên bần bật, mặt tím tái, khóc tức tưởi". Bác sĩ Vũ Quốc Bảo, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu và chống độc, tiết lộ, cuộc sống của em chỉ còn được tính bằng tháng bằng ngày. "Bé đã quá yếu, giờ không phải là lúc để xem xét vì sao bố mẹ bé lại bỏ em, rằng họ quá nhẫn tâm hay quá nghèo. Với chúng tôi, ưu tiên hàng đầu vẫn là làm sao để bé sống được càng lâu càng tốt. Cháu đã không gặp may, cần phải được yêu thương nhiều hơn", bác sĩ Bảo nói. Thế nhưng cũng theo các bác sĩ tại khoa, tiền điều trị đã hết ngoài trăm triệu đồng, nhưng dù cố gắng cách mấy thì tiên lượng cũng rất chi dè dặt vì bé đã quá yếu. Chưa hết, bệnh tim bẩm sinh như cái án tử vẫn còn treo lơ lửng có thể đến bất cứ lúc nào. "Bé yếu quá, thở còn phải dùng máy, làm sao chúng tôi dám tiến hành phẫu thuật", một bác sĩ nói. Đến thăm con mắc bệnh tại khoa, đang buồn rầu thiểu não vì con bị bệnh phải nằm viện, nhưng khi quay sang nghe chuyện, rồi nhìn qua góc phòng, thấy cảnh con bé nằm đơn độc, mắt nhìn xa xắm, nhiều phụ huynh đã bật khóc thành tiếng. Chỉ hơn 30 phút thăm nuôi, câu "Trời ơi, sao mà con tội nghiệp quá" đã nặng đi trên môi của không ít người. Thiên Chương Độc giả hảo tâm muốn giúp đỡ, có thể liên hệ Tổ trợ giúp bệnh nhân nghèo Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM. Điện thoại 0822.284.692 (trong giờ hành chính)
 5. Trung Tâm Lý Học Phương Đông????? :D Hoành tráng quá http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/crying.gif Hu hic....
 6. Sau khi đọc 1 loạt bài trong Lạc Việt Độn Toán, mình thấy lĩnh vực này thật lạ và thú vị. Nên quyết định hỏi 2 câu mà hiện nay đang là khó khăn đối với mình. Mong các vị nào hoặc bạn nào có chuyên môn bốc quẻ trả lời giúp: 1. Mình được thừa hưởng 1/2 căn nhà. Hiện đang cần tiền nên bán nó. Nhưng nhà này tranh chấp kiện tụng với nhà hàng xóm mấy năm nay rồi, rất mệt mỏi và nhức đầu. Cho mình hỏi: Trong năm nay hoặc năm sau có bán được không? 2. Hiện nay mình đang thuê nhà ở, hợp đồng ký 6 tháng và mình dự định ở đến khi nào cất nhà luôn, khoảng 1 năm, nhưng lại phát hiện người chủ nhà có ý định vừa rao bán vừa cho thuê. Nhà chung cư lầu 5 không thang máy và toàn đồ nặng. Hơn nữa dự định có em bé, nên cho mình hỏi 1 câu: Mình có ở chỗ thuê này được 1 năm rưỡi nữa không? KHông biết cách đặt câu hỏi như vậy có phù hợp chưa. Nếu chưa các vị vui lòng chỉ giáo thêm hoặc phát kiến hỏi giúp mình luôn. Thật lòng cảm ơn rất nhiều.
 7. :D http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/mellow.gif
 8. Thời điểm này 13/10/2010 Câu 2, anh Thiên đồng bốc quẻ quá chính xác. Cảm ơn anh. Đáng tiếc là Câu 1 không chính xác, có lẽ do Duyên của Crescent đã bỏ lỡ, vì vậy, thời điểm này mà mọi việc vẫn rất mờ mịt. Cho Crescen hỏi lại: Khi nào thì bán được nhà? Khi bán được thì có suôn sẻ (thủ tục nhanh,giá cả vừa ý) không? vì có nhiều yếu tố phức tạp liên quan. Người mua là nam hay nữ? Cô chú/anh chị giúp Crescent nha. Chân thành cảm ơn
 9. :D Chúc bác Thiên sứ nhiều sức khoẻ, tâm tĩnh lặng :D Lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ như thế này :D :D :D :D :D :D :D
 10. Rất nhiều người đang quan tâm đến việc chú TS chỉ là dự báo hay có "khả năng" dẫn dắt thời tiết "cho" 7 ngày đại lễ này. Còn crescent thì hiểu thế này: Trước tiên là chú TS dựa vào chuyên môn tính toán của mình để dự báo thời tiết (điều kiện cần) Sau đó, do nhìn nhận tình hình với điều kiện thời tiết (cần) như thế này nằm trong "giới hạn dẫn dắt", "can thiệp" của mình (đây là điều kiện đủ) nên mạnh dạn tuyên bố, nhưng chú vẫn thận trọng dùng câu "nhưng vẫn có thể thất bại" Vì cuối cùng mà nói ai biết được do một tác động nào đó mà ĐIỀU KIỆN CẦN kia bị thay đổi , dẫn đến vượt ngoài khả năng (có giới hạn) của chú Thiên sứ, ĐK CẦN KO dẫn đến ĐK ĐỦ cũng ko thể diễn ra. Vì vậy, nếu kết quả như lời chú tuyên bố thì Crescent nhìn nhận như sau: Một là: khả năng dự báo của chú TS rất cừ Hai là: Năng lực đặc biệt của chú TS cũng cừ nốt http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/laugh.gif
 11. Crescent xin góp chút ít :200. Cầu mong cửa Phật vẫn luôn là nơi an lành che chở, yêu thương mọi người. Crescent sẽ ghé gởi ở Trung Tâm. Lần trước đi lạc tùm lum mới "tới" và "ra" được. Giờ đi lại, chắc chắn không nhớ đường, lại kiếm tiếp :) . Hihihihi.... :)
 12. Thưa bác Thiên Sứ, Crescent theo dõi các thông tin bữa giờ, dù chưa nhìn thấy bao giờ nhưng vẫn có niềm tin ở bác. Đó là tin ở Tâm và Đức chứ sự việc thì chưa tới. Dù sao Crescent cũng mong bác TS tuyên bố 1 lời cho rõ ràng và thống nhất. Cháu đọc thấy khi thì là "ngăn mưa" khi lại là "dự đoán", khi thì "không một hạt mưa nào" khi thì "mưa nhẹ". Cháu chỉ lo có "kẻ tiểu nhân" lợi dụng điều ấy nói xuôi nói ngược...tổn hại đến uy tín của bác, chi bằng rõ ràng ngay từ đầu. Đôi lời kính bác.
 13. Không biết tình hình sức khoẻ bé như thế nào rồi. Ngày nào cũng vào tìm bài cập nhật trên báo Dân Trí mà không thấy đưa tin nữa... :D
 14. Có 1 khoảng thời gian Crescent đi tìm nhà để thuê ở, tìm được 1 căn hơi vừa ý cho gần công ty-nghĩa là phải ở xung quanh khu vực Bình Hưng Hoà này. Crescent có hỏi chủ nhà và họ trả lời khu vực này chưa có nước máy và mọi người sống mấy chục năm quanh đây có sao đâu (???) Không biết có đúng như họ nói hay không. Ái ngại với điều kiện môi trường như vậy nên crescent quyết định không thuê. Nhưng nếu kết hợp thông tin đó với bài báo chú TS trích dẫn ở trên thì thật là không hay cho người dân quanh khu vực này.
 15. Thật lòng Crescent không bất ngờ về sự xuất hiện lại của người đàn ông này. Chỉ mong một ngày không còn dây, ống, băng keo và dấu tiêm chích trên người bé nữa. Mong sao được thấy nụ cười tươi sáng mạnh khoẻ của bé. Xa hơn, bé có được che chở trong vòng tay của những người thương yêu bé thật sự hay không lại là chuyện khác ...
 16. Tuổi Dần trước nay vốn mang một hiện thực không mấy khả quan về đường tình cảm chồng con. Tuy nhiên bác Thiên Sứ, bác Hạt Gạo Làng và một số cao nhân vẫn khẳng định điều này là không đáng tin, nếu quả thật vậy thì đỡ lo âu nhiều lắm. Nay Crescent có được một cô con gái tuổi Canh Dần (đã Dần rồi còn Canh nữa) rất mong các cao nhân xem qua lá số giúp cháu. Đây là link lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Xem giúp cháu Cung Mệnh có Thiên Cơ Thiên Lương (cháu hiếu động quá dù mới hơn 3 tháng,làm Crescent rất lo lắng không biết sau này tính khí có nóng nảy quá hay không, hay là biểu hiện bất thường về thần kinh nữa?). Và đặc biệt là Cung Phu có Cự Môn Thái Dương Qua việc tự tìm hiểu tài liệu trên diễn đàn, Crescent đọc thấy cung Phu có Cự Môn kèm Thái Dương thì Thái Dương càng được làm sáng (??? không biết đúng không) rồi nhìn xuống thấy một mớ sao đủ loại, chắc là phức tạp lắm, không có chuyên môn nên nhìn vào vừa ko hiểu vừa lo (các bác đừng cười nhé) Vậy nên rất mong các cao nhân dành ít thời gian xem giúp cháu, cũng là để so sánh với hiện thực khách quan đáng buồn bấy lâu nay. Xin chân thành cảm ơn
 17. Mới có mấy ngày mà chạy qua mất trang 2. Các bác xem giúp "bé" với :mellow: ^_^ :P http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/crying.gif http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif :D http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif :wub:
 18. CRESCENT chân thành CẦU CHÚC NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT ĐẾN VỚI CÔ WILDLAVENDER YÊU DẤU Hihihi... ^_^ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/eyelash.gif :mellow: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/eyelash.gif :P http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/eyelash.gif http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/wub.gif http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/eyelash.gif :D http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/eyelash.gif :wub:
 19. Sinh nhật qua lâu rồi (26/4) và vì không tiếp xúc Internet 1 thời gian nên không biết gì cả ... Hic... Cảm ơn Rin86,anh Thiên Đồng,cô Wild rất nhiều vì đã nhớ đến Crescent-1 thành viên lơ-tơ-mơ :mellow:
 20. Cô Wildlavender, Theo con thì bệnh viện phải có người chịu trách nhiệm chính về cháu bé (bác sĩ hoặc điều dưỡng được chỉ định) để mình gởi đồ hoặc tiền chứ không thể không có. Vì con e là mình không có người để tới thăm bé thường xuyên, chỉ có thể thường xuyên hỏi thăm qua điện thoại, còn lại là thỉnh thoảng ghé thăm bé thôi.
 21. Kính gởi cô Wildlavender, Crescent có vài thiện ý, cô xem qua giúp con: 1. Nhóm đi thực tế lưu ý giờ thăm (con chưa tới BV này bao giờ nên không rõ giờ thăm, không biết kế hoạch đi thăm của cô có lưu ý điều này chưa, con ghi ra cho chắc ăn, cô đừng bắt lỗi con nha). 2. Con thấy bé đang dùng tả giấy Huggies Nếu có thể, cô góp ý với bác sĩ, điều dưỡng dùng Bobby fresh thử (???) Bé sẽ thoáng mát hơn rất nhiều. Con không PR sản phẩm đâu-vì không phải nhân viên và cũng ko có người thân làm việc cho hãng này, chỉ là vì bé con của con đã dùng 2 loại này nên có sự so sánh từ thực tế là vậy. Trân trọng,
 22. Nhìn con ngủ an lành trong vòng tay mình, Crescent không khỏi chạnh lòng nhớ về bé gái này mà rơi nước mắt .... Gởi đến bé 1 tình thương trìu mến và cầu mong một phép màu...
 23. Crescent rất muốn tham gia những chuyến đi từ thiện cùng cô Wildlavender nhưng điều kiện hiện tại không cho phép, thật là rất tiếc. Crescent sẽ đến văn phòng để gởi chút lòng đến bé, dù sao vẫn rất mong bé khoẻ mạnh được chứ không có kết cục như bài báo đã đề cập. Rất cảm ơn Ban quản trị đã chỉn chu lại bài viết giúp Crescent (do đang chăm em bé nên post trong vội vàng). Một lần nữa rất cảm ơn sự chu đáo từ Ban quản trị diễn đàn.
 24. Chào anh Linh Trang Nói thật là Crescent cũng tự tìm hiểu để có câu trả lời cho mình, nhưng còn điều gì đó chưa thông nên suy luận của Crescent không được đúng (cái này tự đối chiếu với các câu trả lời của chú TS mà suy ra) Do không rõ và không chắc chắn nên anh cho Crescent học hỏi tí chút, trường hợp của Crescent A: Chồng: Mậu Ngọ -1978 - Thiên Hà Thuỷ B: Crescent: Kỷ Mùi - 1979 - Thiên Hà Thuỷ C: Con gái đầu: Canh Dần -2010 - Tùng Bách Mộc D: Con thứ hai nên như thế nào? Con trai? Con gái? Ưu tiên 1: Xét về Thiên can: A: Thổ B: Thổ C: Kim Con nên dưỡng cha (tức Hoả sinh Thổ)-------> Thiên can-Hoả có: Bính, Đinh ------->rơi vào 2 năm 2016-2017 như vậy thì xa quá, không khả thi. Ưu tiên 2: Xét về Mệnh A: Thuỷ B: Thuỷ C: Mộc Mẹ dưỡng con (tức Thuỷ sinh Mộc) -------------> Mệnh Mộc: 2010, 2011------------> cũng không khả thi vì Crescent có con gái đầu năm 2010, không đủ khả năng và điều kiện tiếp tục sinh con 2011. Xét tới đây thì Crescent .... bí, ko biết loay hoay như thế nào? Nếu xet Mệnh cho con dưỡng mẹ thì lúc mới sinh có phải con sẽ khó nuôi? càng lớn mới càng tốt? Nếu vậy xét điều kiện tối ưu nhất cho vợ chồng Crescent có phải là năm Giáp Ngọ hoặc Ất Mùi ? Giáp Ngọ/Ất Mùi : về Thiên Can lại khắc Cha-Mẹ, về Mệnh thì tương đối vì Kim sinh Thuỷ (con dưỡng mẹ-đặc biết nếu là con trai). Song về Địa Chi, dân gian vẫn thường nhắc tới là ẩn tuổi cha/ẩn tuổi mẹ: khó nuôi. Luận tới đây Crescent ko biet kết quả là thế nào nữa. Vì vậy mong anh Linh Trang, chú TS hoặc cao nhân nào đó dành chút thời gian luận cho Crescent biết với. Trước là học hỏi, sau cũng có câu trả lời để sắp xếp kế hoạch cho mình. Xin chân thành cảm ơn. Crescent Crescent rất cảm ơn lời tư vấn của anh Linh Trang. Em sẽ tự tìm hiểu cách cục đặc biệt Dần-Ngọ-Mùi-Hợi chi tiết là như thế nào. Nhưng đó là một giải pháp lý thuyết (như anh nói) quá hoàn hảo, Crescent chưa "dám mơ" tới vì chuyện này còn phụ thuộc nhiều thứ và tuỳ điều kiện của mình nữa. Cầu toàn sinh ra nhiều cái "khổ" nên em đang cố sống đơn giản hơn. Em chỉ mong không quá xấu là được. Vậy anh sửa bài giúp em nhe vì em cũng muốn học hỏi thêm cách luận (tự mày mò tìm hiểu nên anh đọc chắc ....mắc cười lắm? :) ) -Tuổi Dần năm nay như vậy là con trai hay con gái tốt hơn cho vợ chồng em? Nói thật với anh là siêu âm bây giờ người nói con trai, người nói con gái nên em chưa chắc giới tính của con nữa ... hic.. :( . Thế có buồn cười không chứ? (dự kiến cuối tháng 3DL này em sinh bé) - Con thứ hai thì luận tuổi nào là tương đối ổn nhất? Anh Linh Trang vui lòng luận giúp em cả 2 tình huống con trai và con gái (tuổi Dần) luôn có được không? Em cảm ơn anh nhiều. Crescent