• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

CuTi_Micky

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  168
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by CuTi_Micky

 1. Cám ơn anh đã góp ý Em quyết tâm giữ lại mà. Đợi chính phủ và tin tốt thôi. Bán ra rùi lọt chọt dính thêm cái T+3 này thì mệt. Dứt khoát hơn với vàng miếng rùi kìa, sửa luôn thế thu nhập cá nhân nữa. Chính phủ có nhiều chính sách quyết liệt thì thị trường mới có 1 khoảng thời gian yên ổn để tăng giá chứ.
 2. SHN chuyển vốn vào hạng mục Kinh doanh thép xuất khẩu nông sản và sàn giao dịch bất động sản.
 3. Em đã quyết tâm là không bán. Em rất thích mạo hiểm
 4. Mấy anh nghĩ có nên bán ra không? em thì không, trước khi mua mấy cổ phiếu này em đã định cho nó mức giá bán rùi nên không thể chịu thua được. Kết thúc rùi. SHN: 16.8 tăng 0.9 WSS:7.5 tăng 0.2 Nhức đầu quá, đoán sai rùi không đoán nữa đâu.
 5. Nếu không có tin tức gì tốt nữa thì chứng khoán rớt nữa đó, em sẽ tiếp tục giữ tiếp. giờ đợi tin tốt thôi Trên trang tin tức toàn là thảm họa Nhật bản không. Nhất bản cố lên. Anh Đại Phúc có tin tức gì không vậy?
 6. Hôm nay Shn giao dịch với kl lớn vậy? Thằng KLS lại rớt nữa
 7. Bài báo cũ năm 2009 . Nhưng bói tiếp chắc còn thêm vài bài nữa.
 8. Thầy bói trên sàn chứng khoán Ngày 16/6, chứng khoán cả hai sàn đổ dốc, lực mua sụt giảm. Ấy thế mà mới sáng sớm 17, nick chat của Kim Tinh đã sáng rực, với status: "Cơ hội cực lớn". Bước vào phiên giao dịch, Vn-Index và HaSTC-Index vẫn trong thế giảm điểm, áp lực xả hàng tiếp tục gia tăng. Nhưng đến cuối phiên, như có phép lạ, lệnh mua tới tấp nhập vào hệ thống, hàn thử biểu 2 sàn lội ngược dòng. Không ít nhà đầu tư ngỡ ngàng. Còn Kim Tinh cười thầm, anh đã kịp mua gom gần 200 triệu đồng cổ phiếu PVA trên sàn Hà Nội. Giá mua được khá hời, 22.000 đồng vào đầu phiên, chỉ nhỉnh hơn một chút so với mức sàn và thấp hơn 2.600 đồng so với giá đóng cửa. Đến phiên 18/6, PVA tiếp tục tăng giá, đóng cửa 25.500, Kim Tinh cầm chắc lãi sau hai phiên gom hàng. Sáng 17/6, cả thị trường ít ai ngờ đà tăng sẽ quay trở lại sau phiên sụt giảm kinh hoàng sáng 16. Nhưng linh tính mách bảo Kim Tinh thị trường sẽ lên. Hơn nữa, anh đang có trong tay vài tin tốt thuộc dạng mật mỡ về PVA, vì thế đã canh mua ngay từ đầu phiên. Không ít lần Kim Tinh phán đoán ngược chiều so với tâm lý chung của nhiều nhà đầu tư. Một phiên cuối tháng 5, khi các nền kinh tế Á Âu (ASEM) nhóm họp tại Hà Nội bàn về khủng hoảng tài chính, ai cũng nghĩ thị trường hôm đó đi xuống, bởi chứng khoán thế giới rất xấu. Nhưng Kim Tinh tin không thể xuống khi ASEM đang diễn ra. Quả nhiên hôm đó thị trường đi lên, kéo dài trong hai phiên liên tiếp, tạo đỉnh ngắn hạn. Với Kim Tinh, đây là cơ hội tuyệt vời để xả hàng. Nhập sàn chứng khoán mới gần 2 năm, Kim Tinh đã tích lũy được kinh nghiệm mà ít ai có được. Nhờ vậy, ơn trời, số vụ thắng vẫn lấn át phen thua. Kim Tinh không lệ thuộc vào phân tích kỹ thuật, mà chịu khó theo dõi các tin tức kinh tế vĩ mô trong ngoài nước, quan sát diễn biến và bối cảnh thị trường. Anh cũng chịu khó bám sát đường đi nước bước của các tổ chức lớn để phán đoán xem họ đang định "đè" hay "ủn" giá. Quan hệ rộng và có nhiều nguồn thông tin cũng là yêu cầu vô cùng quan trọng với trader chuyên nghiệp. Anh cũng đặt ra những nguyên tắc riêng, tự bắt mình phải tuân thủ. Ngay cả khi thị trường ảm đạm, nhà nhà ngoảnh mặt với chứng khoán, anh vẫn dành 20% tiền trong tài khoản để chơi. "Trader phải bám sàn, để có cảm nhận về thị trường. Có thế mới kịp bắt nhịp khi có tín hiệu bật trở lại", anh tâm sự. Trước một phiên giao dịch, nếu lướt qua các diễn đàn chứng khoán, người ta có thể tập hợp hàng nghìn nhận định về thị trường. Ngoài việc đưa ra nhận định cá nhân, dự đoán của các nhà đầu tư đôi khi cũng là để động viên, cảnh báo nhau. Một vài trường hợp còn là phục vụ cho các chiến lược "đánh lên" hay "đánh xuống". Không ít "thày" gặp nạn vì chính dự đoán của mình. Ảnh minh họa: StocknewsNhìn các trader tính toán đường hướng của thị trường, người ta gọi vui là thầy bói. Trên một diễn đàn nổi tiếng, còn có người áp dụng kinh dịch để gieo quẻ trước mỗi phiên giao dịch. Cách phán của "thầy" khá chuyên nghiệp, 10 lần gieo quẻ, cũng phải vài ba phiên trúng. Giả dụ đầu phiên 8/6, "thầy" phán: "Giờ Thìn: Quẻ Sơn Lôi Di biến quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp: Thấy thấp thì mua. Giờ Tỵ: Quẻ Sơn Phong Cổ biến quẻ Tốn Vi Phong: Mâu thuẫn được hóa giải, lỗ được bù đắp, hơn nữa còn lãi". Đúng lời "thầy", ngày 8/6, Vn-Index vượt 500 điểm, gần 100% mã tăng trần. Ai mua hôm đó đều có lãi, mua thấp bán được giá ngay. Một "thầy bói" đã có hơn 6 năm gắn bó với chứng khoán chia sẻ, "tai nạn nghề nghiệp" xảy ra khá thường xuyên. Để làm nhà đầu tư, anh đi học, rồi mày mò học thêm phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, kỹ năng đọc và phân tích báo cáo tài chính. Thuộc vào lớp nhà đầu tư đầu tiên trên sàn, lại có hiểu biết về tài chính, anh thắng nhiều hơn thua, và cũng không bị giam nhiều vốn trong gần 2 năm thị trường suy yếu. Thế mà trong đợt thị trường hồi phục này, anh cũng muốn hụt hơi. "Tuần trước nữa mình đinh ninh là thị trường phải điều chỉnh, bèn bán đi, vì có đến gần chục phiên tăng rồi, lại có mấy phiên tăng nóng. Nhìn vào phân tích kỹ thuật thì càng thấy rõ tín hiệu điều chỉnh. Nhưng ai dè nó vẫn tăng ầm ầm, vì mấy đại gia muốn nó lên cao hẳn rồi xả hàng cả thể", anh lắc đầu kể lại. Lần đó anh nghĩ mình bán được giá "đỉnh" trước đợt điều chỉnh, ai ngờ vẫn là bán lúa non. Vì thế, chiến lược đối với anh trong lúc này là tạm bỏ qua cả "núi" kỹ thuật phân tích, mà chăm chỉ theo dõi thông tin mua bán của các quỹ và đại gia, rồi liệu đường tính tiếp. Ngay với các chuyên viên phân tích, dự báo thị trường cũng luôn là bài toán khó. Một chuyên viên phân tích chia sẻ, thị trường trong gần một tháng 2 tuần trở lại đây rất khó nhận định, vì các công cụ hỗ trợ phân tích như phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản đều không mấy phát huy tác dụng. Về phân tích kỹ thuật, các chỉ số về dòng tiền và sức mạnh tương đối đều đã vượt quá ngưỡng trên, vì thế rất khó xác định tiếp. Chỉ khi thị trường tiếp tục sụt giảm, phân tích kỹ thuật mới lại có tác dụng. Đôi khi, dự báo dựa vào độ nóng của cung cầu lại có hiệu quả hơn các công cụ kỹ thuật. "Hiện nay các công cụ phân tích kỹ thuật không phát huy tác dụng nữa. Nhưng thị trường tiếp tục căng thẳng thế này thì cùng lắm 2 phiên nữa là đảo chiều", một chuyên viên phân tích, và cũng là thành viên tích cực trên một diễn đàn nhắn nhủ với "chiến hữu". Và đúng như anh này dự đoán, sau đó 2 phiên, thị trường đã điều chỉnh. Nhưng nhận định thị trường không "trúng" cũng là chuyện thường gặp. Anh chia sẻ, trong những tình huống đó, mấy anh em rút kinh nghiệm để lần sau chú ý nhiều yếu tố hơn, chứ cũng không thể đổ cho mình may hay xui. Với những đặc thù của thị trường Việt Nam, điều quan trọng mà vị chuyên viên phân tích này rút ra, là quan sát cung cầu trên thị trường. Trong đó, đặc biệt quan trọng là động thái mua bán của các quỹ cũng như các đại gia, những người có thể chủ động tạo sóng, hay hướng thị trường theo hướng mong muốn. Kỳ Duyên - Thu Nga Mới đọc được trên vnexpress.net.Kì này chắc dừng bói được rùi.Bói tiếp chắc còn nhiều bài hơn nữa.bye
 9. cho quẻ CPI: Sinh vô vong. Chỉ số CPI không được tốt . Nhưng ngoài cảnh đã chịu được sức ép này
 10. quẻ thứ II cho HNX thứ 2 tuần sau: Hưu Tiểu Cát. thứ 2 HNX sẽ lên điểm.
 11. Hôm bữa anh Khanh hoàng có hỏi quẻ về tuần sau : Hưu Tiểu cát. quẻ này tương đối tốt. Quẻ cho HNX thứ hai tuần sau: Thương Đại an. Ngoại lực không tốt tác động vào, nhưng cũng có khả năng vượt qua. Vây đợi kì tích vào đầu tuần cho đến giữa tuần nha. Thứ hai tuần sau chắc chắn phải cổ vũ rùi
 12. Chắc có thể mình làm người tham lam rùi !
 13. Ai bán ra thì bán em thì không. Em vẫn giữ hai con đó tiếp.
 14. Trời sắp mưa rùi. Ngày mai chắc HNX lên nữa
 15. Que ngày mai HNX Que: Sinh Vô vong là 1 quẻ không tốt. Sinh ( Mộc) Vô vọng (Thổ) Nhưng năm nay. năm và tháng đều là Tân mão thuộc mộc Kết hợp với hồi sáng này đã có 1 kì tích. Tạo thêm sức mạnh cho chữ Sinh, tiến lên từ từ Từ 2 cái trên đưa đến câu hỏi vậy Sinh có khắc được Vô vong không? Có giúp cho HNX tiến lên từ từ vượt qua khó khăn không? Vậy nên tiếp tục cổ vũ tiến lên hahahha
 16. SHN, KLS đã đến giá trần. WSS đang vượt lên giá trần. hết trường thuật
 17. HNX cố lên . SHN cố lên cố lên cố lên
 18. Que cho HNX ngày mai nhé: Thương Đai An. Ngoại khắc nội. Một quan cảnh ảm đạm uu buồn. Nhưng quẻ Đại An ( nội), nếu mạnh thì sẽ vượt qua. nhưng % không cao huhuhuhu. Cố gắng khích lệ tinh thần cho quẻ chủ
 19. Khỉ thiết hôm nay cổ phiếu rớt sàn hết vậy? Ăn Kơm xong bàn tiếp thời sự đó đây
 20. Cho KLS 1 quẻ luôn nè : Hưu Tiểu Cát. Đã quyết định rút ra thì làm cho rùi đi, làm cho HNX lên xuống không ổn định. Để đỡ cạnh tranh về lĩnh vực đó thì rút ra cho mọi người 1 con đường sống.
 21. Hôm nay, lại là KLS kéo HNX xuống nữa.
 22. Khớp được rùi..Sàn HNX nay giao dịch mạnh lại rùi quẻ tiếp theo lại là cảnh đại an nhưng không hỏi gì cả.