• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

CuTi_Micky

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  168
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by CuTi_Micky

 1. Không bán giá sàn mua chẳng được.
 2. Mai liều mua CP em định đầu tư vào. Quẻ: Kinh đại an. Mấy nay cũng bấm vào quẻ thứ hai mua được không : Cảnh đại an hoài, nghe ngóng thị trường thì người ta nói chưa ổn định hoài. Chán wa, liều đại vậy. Ngày mai mua giá sàn.
 3. Ai thích mạo hiểm thì mua vào lúc sóng bắt đầu nổi dậy vào giữa tháng 3, Còn muốn chắc ăn thì mua tháng 4.
 4. Lúc đầu em bấm quẻ nghiêng cho cổ phiếu em sẽ đầu tư thì thấy chuẩn bị có sóng lớn nên chọp vào nhanh. Em đang chú ý bên sàn HNX Nhưng vẫn chưa biết ngày nào bắt đầu được. Còn cổ phiếu KLS đang có nguy cơ 1 lên 1 xuống 2 chiều hướng với quẻ: Kinh Tốc hỷ Biến động này lớn lắm phải xem kĩ lại quẻ mới quyết định được. Cái này giá hợp thì mua chứ đợi sóng nổi lên rùi thì mất đi 1 phần lời, mạo hiểm ăn nhiều Với lại đầu tư ít nên cũng không đến nổi nào
 5. Giờ Thin ngày 29/1/TM là gì viết tắt không hiểu? Thấy chị Meiji đang ở ngoài kìa, lâu lắm chị ấy không vào đây chơi.
 6. Anh đợi nó chảy mạnh thì trong khi đó tận dụng hết thời gian và tiền bạc đầu tư khác còn có lý hơn. Chừng nào có nguồn vốn dồi dào mua vào đợi cho nó hòi phục thì bán ra. Thay vì vậy thì đợi nó có thông tin vui đi
 7. Nếu nó KD bên lĩnh vực khác thì phải có thời gian rất dài để khẳng định lại tên tuổi của mình Quẻ Hưu Tốc Hỉ. Trước mắt bất lợi thiệt, cổ phiếu KLS lận đận khó mà nuốt. Với hiện giờ giá cp KLS xuống thấp vậy ( thường nghĩ mua vào thì tốt) nhưng mua xong chắc ngồi ngắm
 8. Các bác xem giúp tử vi cháu với: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Thêm chi tiết nữa: Hồi nhỏ cháu nhém chết 1 lần. Cho cháu hỏi tình duyên và công danh sự nghiệp cháu ra sao ah? Cám ơn các bác nhiều
 9. 2011 hoặc 2012 có người yêu Cho cháu hỏi người yêu cháu ra sao ah? cám ơn bác nhiều.
 10. Anh nói nó về 10.000 đ 1 cổ ah, có thể nó xuống tới đó đó. Nhưng chưa biết nó lên cao nhất là bao nhiêu cái này phải tính lại. -_- Nhìn cách giao dịch KLS là thấy người ta -_- :(
 11. :lol: Có Ai còn giữ Mã cổ phiếu KLS không nhìn giao dịch buồn ngủ luôn
 12. Làm bài thuyết trình Thị trường chứng khoán nhức cả đầu chẳng biết viết cái gì!
 13. Chào! Anh Khánh Hoàng Tháng sau là: Tân Mão hợp với Quý hợi đó. Em nghĩ cũng là tháng bắt đầu con sóng lớn, Anh thử bấm quẻ và cảm nhận ngày nào sẽ là bắt đầu được đấy! Em cũng đang bấm quẻ nhưng phân vân nên phải bấm lại nhiều lần để xem ngày bắt đầu. Chắc phải nhờ anh Thiên đồng bấm phụ rùi. Chúc may mắn.
 14. Nghĩa là sao bác giải thích rõ hơn được không? Cháu cũng có cái như vậy cũng hơi to.
 15. Em không biết xem. Nghe có vẻ sợ thật. Em cũng có nghe được 1 câu chuyện về tuổi thọ: anh đó xuất gia từ hồi nhỏ, hôm đó ông sư cho về thăm nhà thế là anh cũng đi về, trên đường về anh thấy những chú kiến bị rớt xuống nước, anh thấy vậy mà vớt nó lên, sau khi về gặp cha mẹ anh trở về chùa ông sư đó ngạc nhiên tại sao anh không chết, thế là anh kể câu chuyện đó cho ông sư nghe. Vậy anh hiểu câu chuyện rùi chứ. Em chỉ nghe mẹ và dì em kể lại thôi, em thì chưa thấy ông thầy bói nào mà phán 1 câu chính xác rằng bao nhiêu tuổi mình chết cả. Cứ lo lắng chuyện đó thì sao mà sống nổi. Chúc anh vui vẻ dồi dào sức khỏe.
 16. quan điểm của anh. Tôi không có ý kiến
 17. Có phản hồi từ môi trường đây. http://hcm.24h.com.v...161a359563.html "Không thể xóa bỏ kinh doanh vàng miếng" Thứ Sáu, ngày 25/02/2011, 16:30(24h) - Một trong sáu nhóm giải pháp cấp bách Chính phủ đưa ra nhằm thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt là quản lý thị trường vàng theo hướng xóa kinh doanh vàng miếng tự do. Trước thông tin này, giới kinh doanh vàng hầu như vẫn không lo lắng vì cho rằng điều này khó mà thực hiện được. window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);}Theo ông Lưu Quang Điền, Phó tổng giám đốc Công ty CP vàng bạc đá quý SJC Hà Nội, việc xóa bỏ kinh doanh vàng miếng tự do tại Việt Nam là một điều không khả thi, nếu không nói là không tưởng. Hiện Việt Nam có hơn 80 triệu dân thì có tới 3/4 trong số đó là có vàng. Nhu cầu tích trữ, mua bán vàng của người Việt tồn tại từ xưa đến nay và ngày càng lớn, nên khó mà dẹp bỏ cái nhu cầu đó đi. “Thực ra Nhà nước vẫn đưa ra các giải pháp điều hành kinh tế, chính sách tiền tệ, nhưng trong các nhóm giải pháp đó, sẽ có những giải pháp không khả thi. Theo đánh giá của tôi, việc xóa bỏ kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do là một trong những giải pháp như vậy. Tôi không cảm thấy vấn đề này đáng lo ngại. Tôi cũng chưa từng nghe thấy quốc gia nào lại cấm mua bán vàng miếng tự do. Ở các nước tân tiến, người dân họ ít tích trữ hay mua bán vàng miếng, có chăng chỉ mua vàng trang sức. Người dân ở các nước đó, đồng lương của họ và chế độ của Chính phủ đủ lo cho họ có cuộc sống no đủ, có nhà, xe, đi du lịch và đảm bảo cuộc sống khi về hưu, nên họ chỉ chuyên tâm vào công việc, không “chơi tay ngang” sang vàng. Còn ở Việt Nam, người dân phải đối diện với nhiều mối lo về giá cả, tương lai… nên luôn có nhu cầu tích trữ, mua bán vàng miếng. Ở những nước phát triển, việc giao dịch vàng miếng không được người dân mấy quan tâm, đó là do cơ chế xã hội tự vận hành, chứ Chính phủ không cấm việc đó. Còn ở Việt Nam, khi nào điều kiện kinh tế - xã hội mới được như vậy, nên thiết nghĩ việc xóa bỏ kinh doanh vàng miếng tự do là rất khó, mà hãy để xã hội tự vận hành”, ông Điền phân tích và nêu quan điểm. Trong quý II, Ngân hàng Nhà nước sẽ phải trình Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Đồng tình với quan điểm trên, ông Nguyễn Minh Châu, Giám đốc Bảo Tín Minh Châu, cho rằng, nếu như đây không phải là thông tin nằm trong các nhóm giải pháp điều hành chính sách tài chính tiền tệ của Chính phủ thì có thể xem là một tin đồn thất thiệt. Giá vàng trong nước sáng nay giảm là do giá thế giới giảm, chứ không phải vì ảnh hưởng từ thông tin trên. Vàng miếng cũng là một loại hàng hóa, tại sao lại cấm mua bán, giao dịch. Nhu cầu người dân vẫn lớn, nếu cấm mua bán trên thị trường tự do thì sẽ xảy ra hiện tượng mua bán lậu, ảnh hưởng đến nền kinh tế. Nhà nước sẽ không đủ sức để quản lý được việc này, ngay như ngoại tệ bị cấm giao dịch trên thị trường tự do, nhưng thực chất người ta vẫn đi mua bán ngoại tệ trên “chợ đen” đấy thôi. Còn đại diện một doanh nghiệp vàng khác trên phố Trần Nhân Tông nêu quan điểm, đúng là vàng tăng một phần làm ảnh hưởng đến đời sống người dân và giá cả nhiều mặt hàng khác, song thiết nghĩ Nhà nước nên đưa ra các giải pháp điều hành thiết thực hơn, chứ không phải khó quản lý là cấm luôn.
 18. Sau 1 hồi suy nghĩ lại quẻ : Kinh Đại an Những quyết định :lol:đó sẽ ra. ---Làm xảy ra tình huống đảo chiều vào hôm nay Nhưng còn kết quả, cách thực hiện, việc nó ảnh hưởng đến môi trường như thế nào: phải đợi những tin tiếp theo.
 19. Mới vừa đi học về thấy thị trường chứng khoán lên. Đọc tin tức mới biết.Kì này mạnh tay thật rùi. Thông tin này chưa biết có ra không?Bấm quẻ tiếp nào Quẻ:Kinh Đại An: Kì này chính phủ mạnh tay thật rùi. http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/39.gif http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/39.gif http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/39.gif http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/39.gif http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/39.gif http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/39.gif http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/39.gif http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/39.gif http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/39.gif http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/39.gif
 20. Có câu trả lời rùi đó. xem bảng điểm đi
 21. Tử Vô vọng: Hỗn loạn không làm chủ chính mình làm rớt giá
 22. Quẻ thương tốc hỷ không tốt mấy. Chữ " Tốt" xuất hiện khi mùa hè đến (2 tháng nữa)